Sunteți pe pagina 1din 44

Sociologie

Sociologie
C67 GRUPUL
Arhitectur 3 sem1/2016
Arhitectur3
sem1 / 20162017
2017

Societatea
Comunitatea
Mulimea
Gruparea
GRUPUL MIC
GRUPULMIC
Diada
Individul

TRA
ASATUR
RI
COMUNEE

NU
UMAR
IND
DIVIZI

Forme de asociere
Formedeasociere

Dinpunct devedere sociologic,grupul mic reprezint

unansamblurestrns depersoane(3pnla3040)
orientatesprerealizareauneisarcinicomune
(impus sau adoptat prin consens)
(impussauadoptatprinconsens),
interacionnddirect,potrivitunornorme
comportamentale acceptatedetoimembrii
acetiafiinddifereniai
acetia fiind difereniai dupfunciisausarcini,
dup funcii sau sarcini
avndCONTIINAAPARTENENEI lagrupi
oVIAAFECTIVCOMUN manifestateprintro
unitatedeopiniiiatitudini,printrunstilpropriu.
unitate de opinii i atitudini printr un stil propriu

Grupul
Grupul
Unansamblusocial,identificabilistructurat,
p
caracterizatprintrunnumrrestrnsde
indivizi,ncadrulcruiaacetiastabilesc
legturi reciproce ndeplinesc anumite roluri
legturireciproce,ndeplinescanumiteroluri
conformnormelordeconduitivalorilor
comune n vederea atingerii unor scopuri
comune,nvedereaatingeriiunorscopuri
comune(Carolyn and Muzafer Sherif,1964)

Grupulmic
Grupulmicsedelimiteazdealteforme
p
deasociereuman,princonfigurareai
d
dezvoltareauneistructuricomplexe
l
i structuricomplexe
i
l
rezultatprin
activarea
activarea
anumitor
componente
implicate n
implicaten
dezvoltareade
procesedegrup.
d

indivizi,relaii
interpersonale,norme
p
,
i
valori,scopuri i motivaii,
activiti
stratificare,conducere,
comunicare, competiie,
comunicare,competiie,
cooperare

Structurile grupului mic


Structurilegrupuluimic
1.
2.
3.
4.
5
5.
6.

Funcional
Statusrol
Status
rol
Preferenialafectiv
Comunicaional
Cognitiv
Spaial

1.Structurafuncional desemneaztotalitatea
aciunilor,interaciunilorirelaiilorsociale

iniiateiderulatepentruatingereascopurilor
grupului Cuprinde regulamente interne
grupului.Cuprinderegulamenteinterne,
acordurimutuale,planuridelucruialte
coninuturisimbolicedestinateatingerii
i t i i b li d ti t ti
ii
SCOPURILOR,obiectivelorifinalitilor
grupului.

2.Structurastatus
2
2.Structurastatus
St t
t t roll esteconfiguratnraport
t
fi
t
t
cufunciilegrupuluiireprezintdistribuia
poziiilorsocialeocupatedemembrii,cu
i iil
i l
d
b ii
specificareadrepturiloriobligaiiloracestora.
STATUS =ansamblulobligaiilor,
ansamblul obligaiilor
responsabilitiloridrepturilorasociateunei
anumite poziii sociale
anumitepoziiisociale.
ROL =ansambluldecomportamentepecaren
mod legitim l ateapt ceilali de la indi id l
modlegitimlateaptceilalidelaindividul
careocupunstatussocialdeterminat.

3.Structurapreferenial
3.Structurapreferenialafectiv cuprinde

p
totalitatearelaiilorinterpersonale
manifestatendinamicagrupului,
reprezentnd distribuia afectivitii n grup
reprezentnddistribuiaafectivitiingrup.
Eficienaoricruigrupestestrictdependentde
compatibilitateantrestructurafuncional,
bl

f
l
ceadestatusroliceapreferenialafectiv.

4.Structuracomunicaional reprezint
p
totalitateaproceselordecomunicare
desfuratengrupprecumiformele
(patternurile)
(pattern
urile)specificederealizare.
specifice de realizare
Comunicareareprezintpoartadeintrare n
orice grup social
oricegrupsocial.

5.Structuracognitiv
i i reflectgradulde
fl
d ld
cunoaterentremembriigrupuluiProceselede
intercunoatere ncadrulgrupuluiprezint
doudimensiuni:
transparena (nivelullacareestecunoscutun
g p
);
membrualgrupuluidectreceilali);
transptrunderea (gradulncareunmembrual
grupului reuete s cunoasc caracteristicile i
grupuluireuetescunoasccaracteristicilei
relaiileinterpersonalealecelorlali).

6.Structuraspaial vizeazdistribuia
membrilornspaiuncadrulactivitiide
p

membrilornspaiu
grup,modulncareocupspaiulfizicatunci
cnd se reunesc n cadrul grupului
cndsereunescncadrulgrupului.

Funcionare
Funcionare SCOP

drepturi i ndatoriri

COMUNICARE

GRUP
AFECTIVITATE

SPATIALITATE

INTERCUNOATERE

Structura STATUS ROL


StructuraSTATUSROL
STATUSSOCIAL
STATUS
SOCIAL
ntroabordaregeneralestedefinibilca
ansambluderelaiiegalitareiierarhicepecare
bl d
l ii
lit
ii
hi
individullearecualimembridingrupulsude
apartenen.
Statusulreflectpoziiaocupatdeopersoan
Statusul reflect poziia ocupat de o persoan
saudeungrupnsocietate,fiindpractic
ansamblul obligaiilor responsabilitilor i
ansamblulobligaiilor,responsabilitilori
drepturilorasociateuneianumitepoziii
sociale..
sociale

Statusul social.
Statusulsocial.
Oriceindividposedconcomitentmaimulte
Orice
individ posed concomitent mai multe
statusurideterminatedegrupurilede
apratenen constituindu se ntr un set de
apratenen,constituindusentrunsetde
statusuripersonale;ncadrulacestorase
d li i
delimiteazunstatuscentral

l (sauprincipal)cuo
(
i i l)
importandefinitorieasupraexistenei
individuale(nsocietateacontemporan,acest

locestedeinutntrofoartemaremsurde
ctrestatusulprofesional).

Principaleletipologiidestatusurilor:
modalitateadeacces(R.Linton,1936):
statusuriatribuite (legatedeanumitecalitinaturale sex,
vrst,etc);
statusuriachiziionate (obinuteprinefortpersonali
deliberare).
manifestare:
statusuriactuale (manifestatentroanumitsituaie);
statusurilatente(actualizabilenaltesituaii).
coninutulvaloric:statusurideprestigiu nalt,mediui
sczut;
rigurozitateadefiniriiconinutului:
statusuriformale i
statusuriinformale.

ROL SOCIAL Estedefinibilca:


ROLSOCIAL
Este definibil ca:
modelcomportamentalasociatunuistatus.
d l
l
i
i
punereanactadrepturiloriobligaiilor
prevzutedestatusulindivizilorigrupurilor
ntrunsistemsocial.
modalitateproprieprincarecinevaactualizeaz
cerinelestatusului,reprezentndpractic
componentadinamicastatusului.
p
p
ansambluldecomportamentepecarenmod
legitimlateaptceilalidelaindividulcare
ocupunstatussocialdeterminat.
p
.
ocupunstatussocialdeterminat

Prezint urmtoarele dimensiuni:


Prezinturmtoareledimensiuni:
(i).rolulprescris sistemuldeateptripecare
mediulsociallendreaptctredeintoriiunei
poziiiprinraportarelaocupaniialtorpoziii;
(ii).rolulsubiectiv
(ii). rolul subiectiv ateptrilespecificepecare
ateptrile specifice pe care
deintoruluneipoziiilepercepecaaplicabilen
propria conduit;
propriaconduit;
(iii).punereanact manifestrilespecificeale
d i
deintoruluiuneipoziiininteraciunilesalecu
l i
i
i ii i
i il
l
deintoriialtorpoziii.

Elemente componente:
Elementecomponente:
(i).prescripianormativ (implicatde

p
)
coninutulstatusuluirespectiv);
(ii).comportamentulsubiectiv (determinatde
modul personal de percepere a cerinelor
modulpersonaldepercepereacerinelor
statusuluiprecumideresurselepersonale
disponibilepentrupunereanactarolului).
bl

l l )

Dinamica statusrol
Dinamicastatus
rol
( )
(a).cerinestatus>jocderol

j
adoptarea
adoptareaunuijocderolinsuficientpentru
unui joc de rol insuficient pentru
coninutulstatusuluirespectiv,datoritunorcarene
fizice psihice sau lipsa unor abiliti
fizice,psihicesaulipsaunorabiliti
comportamentale;
grupulsancioneaznegativnerealizarea
grupul sancioneaz negativ nerealizarea
corespunztoarearoluluiexercitndpresiunipentru
reformularea acestuia;
reformulareaacestuia;
reformulareajoculuiderolserealizeazpebaza
ii
nvriisociale.
i l

(b) cerine status = joc de rol


(b).cerinestatus=jocderol
tindesreducimplicaiaoriginala
i d d i li i
i i l
personalitiideterminndapariiapersonajului
(H H St hl)
(H.H.Stahl)sauapersonalitiibirocratice
litii bi
ti (R.
(R
Merton)prinidentificareaindividuluicustatusul
deinut;
deinut
aceastsituaiesecaracterizeazprintro
stabilitatedeosebitderidicat,orice
bili
d
bi d idi i
transformareastatusuluideterminndimplicit
i fi i j l i d
insuficienajoculuiderol(ajungndusepracticn
l( j
d
ti
situaiaprecedent).

(c) cerine status < joc de rol


(c).cerinestatus<jocderol
individulncearcnpermanensi
mbunteascrolulprinautoperfecionare

p
p

(oformdenvaresocial)oferindastfel
direcii de mbogire a coninutului
direciidembogireaconinutului
statusului;
grupulpoatedezvoltastatusulrespectivpe
l
l
l
bazaacestorelemente,transformndul
practicntrunstatusreferenial.

Strictvorbind normele formale si informale genereaza uneori efecte distructive.Aceste


efecte distructive potfi generateinanumite contexte si derolurile desarcina si cele
socioemotionale.
UnROLeste uncomportament asteptat (Hodgetts &Hegar 2005).Noi jucam roluri tot
timpul inviata dezi cuzi.rolurile potfi intelese si caomodalitati degandire,perceptie
si actiune.Rolurile potfi inascute sau achizitionate.Conceptul derol neajuta sa ne
intelegem si sa iiintelegem pe ceilalti.

Inanaliza majoritatii grupurilor este util sa distingem intre urmatoarele 3tipuri de


roluri:

Roluri de
SARCINA

Roluri SOCIO
SOCIO
EMOTIONALE

Roluri
DISTRUCTIVE

Rolurile desarcina sunt jucate deoameni cand sunt preocupati doar derealizarea
activitatii.Cand spunem despre opersoana casiaasumat unanumit rol,
facem practic doar oanaliza
o analiza functionala apersoanei
a persoanei respectivesi
respective si aactivitatii
a activitatii
sale,fiind preocupati decalitatea si cantitatea rezultatelor si nude
sentimentele,valorile si perceptiile ei.
Rolurile socioemotionale (orroluri deintretinere)sunt asumate deindivizi cand
isi comunica sentimente,valori si opinii despre sarcina si despre contextul
socialalacesteia.
Rolurile distructive sunt jucate deoameni atunci cand,constient sau inconstient
doresc sa saboteze eforturile grupului.Toate rolurile distructive aufundamente
in realitate (probleme personale,conflictdeinterese
inrealitate
personale conflict de interese etc.)si
etc ) si prin manifestarile
nerationale fac ravagii inviata degrup.

Rolurile de
SARCIN
SARCIN
: relative la
natura funcional i
tehnic a
muncii/activitii
Inventatorul
(Brainstormer)
Expertul
E
t l
Judectorul
Avocatul diavolului
Reprezentativul
Implementator
((Implementer)
p
)
MC (Ringmaster)
Memoratorul
(Memory)

Rolurile Socio
Socio-emoionale: relative la
emoionale
aspectele interpersonal
ale muncii/activitii
Susintorul
(Encourager)
Pacificatorul
P ifi t l
(Peacemaker)
Detensionatorul
(Tension reliever)
Confruntator
((Confronter))

Roluri DISTRUCTIVE
DISTRUCTIVE:
cauzeaz conflicte i
blocaje ale activitilor
de munc
Linistitorul (Husher)
Personalizatorul
(P
(Personaliser)
li )
Vntorul de
recompense
Victima
Blocator (Blocker)
Arhivar ((Shelver))
Disimulator
(Distractor)
Agresorul
Umbra (Shadow)
Avocatul interesului
privat

Afilierea la grup funciilegrupului


Afilierealagrup
funciile grupului
Nevoiadesecuritate
securitate
Realizareadesarcinicomplexe
Realizarea de sarcini
sarcinicomplexe
complexe
Nevoiadeafiliere
afiliere ideapartenen
p

Dezvoltareaidentitiisociale
identitiisociale

Teoriile grupului mic


Teoriilegrupuluimic
JakobLevyMORENO(18891974)
sociodrama generareaunorstride
generarea unor stri de
catharsissocial;
psihodrama
ih d
terapieindividualprinjocuri
i i di id l i j
i
derol;
axiodrama contientizareavalorilor
incontiente motenite
incontientemotenite.

Jakob Levy MORENO (1889 1974)


JakobLevyMORENO(18891974)
Spontaneitatea
Spontaneitatea=elementcentralalnaturii

p
umaneisepoatemanifestadoarncadrul
interaciunilorumane(maximengrup).
Grupul =oentitatencadrulcreiamembrii
= o entitate n cadrul creia membrii
individualiipotdefiniiregsiidentitatea.
Terapiadegrup
Terapia
de grup introdusnspitale
introdus n spitale
psihiatrice,centrededetenieicoli.

Kurt Lewin (18901947


KurtLewin
(1890 1947
IniiatorulCentruluideCercetareaDinamicii
p
p
GrupuluilaMIT,autorulideiideTGroup
Teoriagrupuluisocial:comportamentelei
aciunile individuale (B) pot fi explicate ca o
aciunileindividuale(B)potfiexplicatecao
funcieaatributelorpersonale(P)iceleale
contextuluisocialncaresedesfoar
l
l
f

aciunea(E):

B=f(P,E)

Kurt Lewin (18901947


KurtLewin
(1890 1947
Cmpulsocial =ansambluldeforesocialece

p
p
p
acioneaznspaiulinterpersonalattasupra
indivizilor(conducnduisprerolurispecifice)ct
i asupra grupurilor
iasupragrupurilor.
Grupul=unsistemdinamicdeforecarepoatefi
partiionat n regiuni izolate sau aflate n
partiionatnregiuniizolatesauaflaten
interaciune,reprezentatedemembriiacestuia
cu scopurile i aciunile pe care ei le realizeaz
cuscopurileiaciunilepecareeilerealizeaz.

Kurt Lewin (18901947


KurtLewin
(1890 1947
TGroups (traininggroup) grupurifrroluriifr
p
lider,cuimplicareamembrilornsarcini
nestructurate,prinanalizaadhocaexperienei
fiecruia n parte Funcioneaz 34
fiecruianparte.Funcioneaz3
4sptmni,n
sptmni n
afaraorganizaiei.
MetodaTGroup metoddetrainingiintervenie

ngrupurilororganizaionale.Prinaceastmetod
l
l

d
participaniiurmrescssedescoperepeeinii
prininteraciunilecuceilali

Ch.Cooleyy ((1909)distingentre
)
g
Gr.PRIMARE
PRIMARE satisfacnprimulrndfunciile

desecuritate,socializareiafiliereale
membrilor(ex.familia,grupuldeprieteni).
Gr.SECUNDARE
Gr SECUNDARE constituitept
constituite pt aatingeun
a atinge un
scopspecificsaupt arealizaosarcin.
Principalafuncieesteaceeaderealizarea
l f
l
uneisarcinicomunecomplexe.

Ch.Cooleyy ((1909)distingentre
)
g
dimensiune
relaionarea
comunicare
durat
coeziune
decizie
structur
social

Grupprimar
redus
personal
fanfa
permanent
sensputernical
loialitii
bazatpetradiiei
p
sentimentepersonale
informal

Grupsecundar
extins
impersonal
indirect
temporar
bazatpeinterese
personale
bazatpe
raionalitateireguli

g
formal

R.K.Merton distingedupgradulde
aderarentre:
(i).grupdereferin lacareseraporteazo
p
persoanchiarnaintedeafacepartedinel
p
(curolimportantnsocializareaanticipativ);
(ii).grupdeapartenen princareseidentific
launmomentdatunmembru.

Dup tipul de normativitate


Duptipuldenormativitate
instituionalizate,
instituionalizate
funcioneaz
n
conformitate cu norme statuate n
regulamente sau legi juridice i aparin
de regul unor organizaii;
...nonformale
nonformale constituite pentru realizarea unor
obiective imediate (dup care se
dizolv) flexibile,
dizolv),
flexibile puin normativizate
...informale se constituie n afara cadrelor
instituionalizate sau ca alternativ a
acestora (n cadrul grupurilor formale);
sunt neoficiale i rspund unor nevoi de
exprimare liber a indivizilor

grrupuri

...formale
formale

nfunciedeprincipiuldeconstituire
sedelimiteaz:
GrupNATURAL constituitspontan,pe
p
termennedeterminat,dependentdeun
mediufavorabil;
GrupARTIFICIAL delaborator,planificate,
organizate,cuobiectiveclareidurat
prestabilit.

Formarea grupurilor

Etape,
p , caracteristici,condiii
,

Metode si tehnici deactivare agrupurilor

SITUAIIASOCIATIVE
(ACTIVITI COMUNE)

COMUNICARE(non
verbal,verbal)

INTERCUNOATERE
Structurapreferential
afectiva
f ti
Experiene comune, stil propriu
Experienecomune,stilpropriu
Normesivaloricomune

CONTIINADENOI

Grupul mic

Etapeleformariigrupului Tuckmarn

1). testarea
siformarea
dependentei

2). conflictul
intragrup
(,,furtuna)

3).
dezvoltare
dezvoltare
coeziuniide
grup
(aparitia
normarii)

4).
construirea
rolurilor
functionale
(performarea)

Coeziunea degrup
Nimeni nuva putea fi unmarelider
dac va facetotul singur sau dac i
va asuma ntregul succes.
succes (Andrew
Carnegie)

Coeziunea unui grup esteasociat


constantcuocomunicaremaiintens
t t
i
ii t
ntre membriigrupului(McQuail,
g p
(
1999,p.108)

Coeziuneadegrup

Caracteristileunuigrupcoeziv DouglasMcGregor
1). atmosferatindesa fieinformala,confortabila,relaxata;
2). aulocmulte
au loc multe discutii incarefiecare
in care fiecare persoana seimplica;
se implica;
3). obiectivele sarcinii sunt inlelese si acceptate decatre
membrii grupului;

4). membrii grupului seascultaunulpealtul;


5) celemaimultedecizii
5).
cele mai multe decizii suntluateprinconsens;
sunt luate prin consens;
6). criticismul este frecvent,deschis si relativ confortabil;
7). oameniisuntIiberisasi exprime sentimentele siideile;
8).
) conducatorulgrupuluinu
g p
ildominappeacesta,problemanu
p
estecinedetine controlul,ciindeplinirea responsabilitatilor;

9). grupul isicunoaste propriile actiunii frecvent,acesta se


opreste pentru aexaminace se intamplasau pentru aobserva ce amai
intervenit inactivitate.

Metode si tehnici decunoastere si


activare agrupului

Testul Sociometric
Autobiografia degrup
de grup
FocusGroup
Tehnici deIceBreaking
Exercitii deteambuilding
de team building
Metoda palariilor ganditoare Edwardde
Bono