Sunteți pe pagina 1din 16

- planseu din placa de beton armat de 12 cm si grosimea stratului de protectie al armaturii de 2

cm, incombustibil, (C0), peste 2 ore R.F. , GRF = 1 ;


- acoperis tip sarpanta pe structura metalica si invelitoare din panouri sandwich tip isopan ,
combustibil C3, GRF=IV ;
3.3. Gradul de rezistenta la foc al constructiei :
Avand in vedere rezistenta la foc a principalelor elemente de constructie din structura de
rezistenta a investitiei precizate mai sus , corelat cu prevederile art. 2.1.9. din N.P. 118/99 avem
GRF=IV
3.4. Compartimentare antifoc :
Nu este necesara compartimentare antifoc . Cabina statiei si anexa formeaza un
compartiment de incendiu de gradul II rezistenta la foc .
4. PREINTAMPINAREA PROPAGARII INCENDIILOR :
a ) Distante de siguranta obiective statie :
Sunt asigurate distantele de siguranta intre obiectele statiei precum si intre acestea si
obiectele invecinate , conform NP 004/2003 . Distantele dintre obiectele statiei, precum si intre
acestea si vecinatati , normate si proiectate , sunt prezentate in cele ce urmeaza :

Pompele de distributie cu recuperare de vapori si :


NORMAT
- guri descarcare :
5,00 m
- cabina statiei :
4,40 m
- rezervor carb. supraterane cu pereti simpli :
5,00 m
- magazin statie :
4,50 m
- bloc guri cu aerisire :
nenormat
- DN (DJ, drum in loc.) :
5,00 m

16,50 m
6,50 m
22,64 m
7,50 m

Caminul gurilor de descarcare si :


- cabina statiei :
- magazin statie :
- bloc guri cu aerisire cu rec. vapori :
- DN (DJ, drum in loc.) :
- LEA de joasa tensiune :

PROIECTAT
17,28 m
6,50 m

NORMAT
8,00 m
8,00 m

PROIECTAT
24,45 m
24,45 m

nenormat
8,00 m
15,00 m

5,00 m
34,05 m
20,00 m

Rezervoare de carburanti si :
NORMAT
- cabina statiei :
8,00 m
- magazin statie :
8,00 m
- bloc guri cu aerisire cu rec. vapori :
nenormat
- LEA de joasa tensiune :
10,00 m

PROIECTAT
13,71 m
13,71 m
5,00 m
22,00 m

Bloc guri aerisire cu recuperare de vapori si :


NORMAT
- cabina statiei :
2,00 m
- magazin statie :
2,00 m

PROIECTAT
18,02 m
18,02 m

Separator de hidrocarburi si :
- cabina statiei :
- magazin statie :

NORMAT
5,00 m
5,00 m

PROIECTAT
24,00 m
24,00 m

b ) Distante de siguranta SKID GPL :


Distantele normate si cele existente in zona dintre instalatia tip SKID GPL fata de
obiectivele din jur sunt prezentate mai jos :
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Fata de:
Nord- Dj 561 A
Est De 81 Bucovat - Perisor
Pompe livrare carburanti
Rezervoare supraterane de carburanti
Separator de hidrocarburi
Cabina operator
Stationare autocisterna
Linie electrica de joasa tensiune
Chesonul gurii de descarcare

Distanta normata NP
037/99(m)
8,00
8,00
15,00
10,00
10,00
10,00
5,00
10,00
10,00

Distanta proiectata Cm)


9,01
21,11
17,91
44,00
18,00
22,60
5,00
Peste 60,00
Peste 45,00

c ) Masuri constructive :
Toate elementele de constructie sunt din materiale incombustibile si practic neinflamabile
. Elementele de compartimentare au limite de rezistenta la foc corelate cu densitatile sarcinilor
termice . Finisajele interioare si exterioare sunt de asemenea din materiale incombustibile sau
practic neinflamabile .
d ) Timpul de propagare a incendiului la constructiile vecine :
Prin modul de dispunere si separare fata de vecinatati este exclusa extinderea unui
eventual incendiu.
e ) Sisteme de evacuare a fumului si gazelor fierbinti :
Evacuarea fumului si gazelor fierbinti in caz de incendiu se asigura pe cale naturala, prin
usi si ferestre .
f ) Comportarea la foc :
Principalele elemente de constructie ale statiei sunt incombustibile , iar gradul de
rezistenta la foc este IV pentru cabina statiei, respectiv V pentru copertina , ceea ce conduce la

concluzia unei bune comportari la foc a constructiei , utilizatorii avand conditii bune de
evacuare.
Pe timpul interventiei se recomanda evacuarea persoanelor, apoi a materialelor
combustibile pentru reducerea sarcinii termice, in vederea impiedicarii propagarii incendiilor , pe
de o parte si supunerea la incalzire a elementelor de constructie pe de alta parte.
g ) Stabilitatea la foc :
Functie de cea mai mica rezistenta la foc a elementelor de constructiei 15 minute
(structura de rezistenta a copertinei).
5. CAI DE ACCES, EVACUARE SI INTERVENTIE :
Accesul carosabil al autospecialelor de interventie in caz de incendiu, se poate face din
Dj 561 A situat in partea de nord a constructiei.
6. CAILE DE EVACUARE ALE PERSOANELOR :
a ) Caracteristici constructive : Sunt circulatii libere .
Persoanele aflate in spatiul magazin parter constructia existenta, in numar maxim de 13
persoane se pot evacua printr-o usa cu gabaritul de0,90 x 2,10, exteriorul cladirii situata pe fatada
principala, cu deschidere spre exterior , direct in exteriorul cladirii.
Pentru vulcanizare si spalatorie cate o usa tip rulou cu gabaritul de 2,80 x 3,00 m pentru
evacuarea cu deschidere spre exterior .
b ) Tipul scarilor, forma si modul de dispunere a treptelor :
NU EXISTA SCARI DE ACCESS.
c ) Lungimea cailor de evacuare (timpi de evacuare) :
Lungimea caii de evacuare este de maxim 7,00 m, valoare ce se incadreaza in prevederile
tabelului 4.2.40 din NP 118/99, pentru gradul IV de rezistenta la loc (maxim 10,00 m intr-o
directie si 15,00 m in doua directii)
d ) Numarul fluxurilor de evacuare :
Capacitatea unui flux de evacuare este de 70 de persoane . Numarul fluxurilor de
evacuare este dat de raportul dintre numarul maxim de persoane si capacitatea unui flux. In cazul
cladirii noi in care se afla numarul maxim de persoane (9 persoane), rezulta :
F=N / C = 13/80 = 0,18, rezulta un flux pentru care este necesara o latime a cailor de
evacuare de minim 0,80 m, conditie care este satisfacuta, dupa cum se poate observa si in planul
de arhitectura.
e ) Iluminatul de siguranta :
S-a prevazut iluminat de siguranta pentru evacuare, de tipul 3, pentru cabina statiei.
Corpurile de iluminat vor fi echipate cu baterii de acumulator cu norma de independenta in
functionare de 1,5 ore.

7. ECHIPAREA SI DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE DE APARARE IMPOTRIVA


INCENDIILOR :
7.1.
Sisteme, instalatii si dispozitive de semnalizare, alarmare si alertare
in eaz de incendiu:
Nu sunt necesare instalatii de detectare, semnalizare si alarmare in caz de incendiu,
conform art. 4.7.1 din Normativ I 18/2- 2002.
7.2.

Dotarea cu instalatii de stingere a incendiilor:

Nu sunt necesare instalatii speciale de stingere, conform normativului NP


086/2005. Dar, conform art. 7.2. din N.P. 004/2003, benzinaria, care este amplasata intr-o zona in
care nu exista retea publica de apa, nu va fi echipata cu instalate de hidranti exteriori si dotata cu
accesorii necesare pentru trecerea apei (hidrant portative, furtunuri tip "C", tevi de refulare,
chei).
7.3.

Dotarea cu stingatoare si alte mijloace initiale de interventie:

Incinta statiei, avand o capacitate de depozitare a carburantilor pana la 150


mc se va dota conform art. 7.6, lit. "a", din NP 004/2003, cu minimum:
- 2 stingatoare transportabile, din care unul cu spuma ori echivalentul in generatoare cu
aerosoli si unul cu pulbere;
- 2 stingatoare portative cu spuma chimica ori echivalent si 2 stingatoare cu pulbere;
- 2 stingatoare cu pulbere in cabina statiei;
- 3 stingatoare TIP P6, pentru SKID-uI GPL
- pichet de incendiu cuprinzand: hidrant portativ, cheie hidrant cu mufe, cheie record A B
C, teava refulare tip "C", furtunuri tip "C" (100m).
7.4. Surse de alimentare cu apa:
Nu exista surse de alimentare cu apa. Se va folosi apa din cazanele autospecialelor.
7.5. Asigurarea serviciului de pompieri:
Nu este necesara constituirea serviciului de pompieri civili, conform art. 3.10.5. din NP
118/99.
7.6.

Timpii operativi de interventie asigurati pentru alarmare (T1) si alertare (T2):

Programul de functionare fiind non-stop se considera cu aproximatie Tl = 2 min, T2 = 5 min.


8. MASURI TEHNICO ORGANIZATORICE:
Prezenlul scenariu de siguranta la foc se va include in documentatia tehnica de executie a
constructiei si se pastreaza de catre investitor pe toata durata de existenta a acesteia.
Masurile cuprinse in scenariu confera investitiei nivelul de siguranta in caz de incendiu
impus de cerintele reglementariior privind apararea impotriva incendiilor in vigoare.
Pentru asigurarea interventiei in caz de incendiu, in conformitate cu NG 163/2007, la
punerea in functiune a investitiei se va intocmi Planul de interventie pentru situatii de de urgenta,
un exemplar distribuindu-se pompierilor rnilitari ,

Orice modificari aduse documentatiei, prin care nu se mai respecta prezentul scenariu se
vor aduce la cunostinta proiectantului si verificatorului de proiect la exigenta "C" pentru a se
adopta solutiile eorespunzatoare, in caz contrar acestia fiind exonerati de orice raspundere,
Pentru functionarea in bune conditii de securitate impotriva incendiilor beneficiarul va lua
urmatoarele masuri:
-

toate aparatele de masura si control de la rezervoare si pompele de distribute a


carburantilor, trebuie verificate, intretinute si mentinute in perfecta stare de
functionare;
interzicerea utilizarii instalatiiior electrice cu defectiuni si improvizatii;

eventualele scurgeri accidentale de carburanti se vor indeparta prin spalare cu apa si


vor fi preluate de separatorul de hidrocarburi; este interzisa indepartarea
scurgerilor accidentale prin spalare cu deversare in rauri, iazuri, lacuri sau pe
terenul din zona benzinariei:

personalul benzinariei nu va folosi imbracaminte, lenjerie sau obiecte din


matetiale sintetice, ori incaltaminte care poate produce scantei prin lovire sau
frecare, capabile sa aprinda vaporii inflamabili;

fiecare sortiment de carburant se depoziteaza in rezervoarele sau compartimentele


stabilite, fiind interzisa schimbarea destinatiei acestora de la un sortiment de produs
la altul, fara luarea masurilor de pregatire necesare (golire, curatare, etc.)

descarcarea carburantilor din autocisterne in rezervoarele subterane se face numai


in locurile stabilite prin proiect, amenajate si rnarcate corespunzator;

in timpul descarcarii carburantilor, autocisternele, conductele de golire si partile


metalice ale peronului de descarcare, trebuie conectate electric intre ele si intregul
sistem trebuie legat la pamant;

descarcarea carburantilor din autocisterne se realizeaza cu motorul masinii oprit;

personalul benzinariei va verifica pozitia tevii de esapament a autocisternelor,


existenta placutelor de identificare a produsului, echiparea cu stingatoare si existenta
cutiei de nisip si a lopetii;

pe timpul descarcarii autocisternelor cu carburanti, in zona gurilor de descarcare, este


interzisa circulatia altor autovehicule, accesul persoanelor neautorizate, focul
deschis si fumatul;
nu este admisa alimentarca autovehiculelor cu carburanti daca se constata ca
motoarele acestora functioneaza;

nu se vor distribui carburanti in recipiente transport plastice sau din sticla;

se va inlatura permanent vegetatia uscata din perimetrul benzinariei;

se vor mentine libere caile de evacuare si interventie in caz de incendiu si se va asigura


permanent accesul la mijloacele de interventie ;

instalatiile utilitare aferente se vor pastra in perfecta stare de functionare , iar lucrarile
de verificari si reparatii vor fi executate numai de personal calificat si autorizat;
Intocmit,
Arh. Dipl. Nicolau Valeriu

MEMORIU TEHNIC
Pentru obtinerea Certificatului de Urbanism
Detinator SKID : S.C. ROMPETROL GAS S.R.L.
Beneficiar : S.C. TNS ECOSALUB COMPANY S.R.L. prin DOGARU ELENA
Locatie SKID : str. A. I. CUZA, nr. 7A, sat Plenita, com. Plenita, jud. Dolj
1. Generalitati :
Prezentul memoriu tehnic are ca obiect amplasarea si exploatarea unui sistem de
distributie a gazelor petroliere lichefiate (GPL) utilizate drept carburant la autovehicule. Sistemul
de distributie GPL pentru autovehicule se amenajeaza ca statie mixta amplasata in incinta unei
statii de distributie carburanti din sat Plenita , com. Plenita , jud. Dolj, apartinand societatii S.C.
TNS ECOSALUB COMPANY S.R.L. cu sediul in Craiova.
Sistemul de distributie a GPL este un sistem cu instalatie monobloc tip skid . Skid-ul care
se amplaseaza in incinta societatii , are ca utilaje componente principale :
a) un recipient de stocare pentru GPL suprateran cu capacitatea de 5000 l volum de apa;
b) o pompa de circulatie, antrenata de un motor electric , pentru vehicularea GPL in faza
lichida ;
c) o pompa de distributie GPL (distribuitor) la autovehicule ;
2. Amplasamentul SKID-ului:
Skid-ul se amplaseaza pe terenul beneficiarului cu respectarea distantelor de siguranta
prevazute in Normativul de proiectare, executie si exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze
petroliere Iichefiate pentru autovehicule, indicativ NP-037/1999.
La amplasarea SKID-ului s-au avut in vedere urmatoarele:
- accesul, oprirea pentru alimentare, circulatia in incinta, si iesirea in conditii de siguranta a
vehiculelor si a autocisternei cu GPL;
- accesul direct al autovehiculelor la pompa de distributie GPL;
- reducerea la minim a riscului de coleziune intre autovehicule;
- iesirea rapida a auiovehicutelor in caz de incendiu sau aecidente;
- dispunerea zonei da stationare a autocisternei cu GPL pe timpul descarcarii intr-o zona de
siguranta.
In zona skid-ului se vor amplasa marcaje si inscriptionari pentru identificarea si
avertizarea utilizatorilor privind pericolul de incendiu si explozie.
S-a avut in vedere ca la data efectuarii masuratorilor in vederea amplasarii skidului , in
zona de amplasarea , pe terenul beneficiarului erau propuse spre construire si alte corpuri de
cladiri, conform planului de situatie propus spre neschimbare , in urma acestor considerente s-a
facut amplasarea skidului la distantele de siguranta conform normativului.
SKID-ul se amplaseaza la urmatoarele distante fata de obiectivele din incinta limitei de
proprietatea si cele existente in imprejurimi:
-

la sud teren primarie 1, 0 m (gard betonat de protectie antiexplozii la limita de


proprietate)
la est vulcanizare 10, 0 m (in cadrul incintei)
la nord Dj 561 A - 7,5 m
la vest teren primarie 1, 0 m (gard betonat de protectie antiexplozii la limita de
proprietate)

Nota: Nu exista alte constructii in exteriorul limitei de proprietatea.


In cazul unor amenajari ulterioare in incinta limitei de proprietatea se vor respecta
distantele de siguranta din tabelele 1 si 3 ale normativului NP037/99 si se vor obtine avizele
corespunzatoare autorizatiei de construire tinandu-se cont de obiectivele existente .
Stationarea autocisternei de GPL in timpul incarcarii recipientului se face conform
planului Zonare Ex. La o distanta de minim 5m fata de acesta . In plansa corespunzatoare se
prezinta zonarea Ex pentru SKID si autocisterna cu GPL aflata la descarcare .
3. Descrierea SKID-ului
Instalatie monobloc tip SKID este proiectata si realizata conform normativelor ISCIR si
cuprinde urmatoarele echipamente principale :
un recipient cu de stocare pentru GPL suprateran cu capacitatea de 5000l
echipat cu racorduri , aparatura de masurat, , control si armature de siguranta;
pompa de alimentare cu GPL cu debit si presiune reglabile , antrenate de un
motor electric certificate INSEMEX Petrosani, , care asigura vehicularea GPL in
faza lichida , de la recipient spre pompa de distributie GPL la autovehicule
pompa de distributie GPL la autovehicule , echipata cu furtun flexibil pistol cu
alimentare , armature, aparatura de control, afisare si inregistrare electronica;
trasee de conducte si armature aferente pentru faza lichida respective gazoasa;
un tablou de comanda pentru actionarea pompei de circulatie GPL;
un electrocompresor si un buton de oprire ;
utilajele din component skidului sunt montate pe un cadru metallic care se
fixeaza pe o fundatie de beton armat.
Actionarea pompei de alimentare cu GPL (pornire, oprire) se face de la tabloul de
comanda montat la cabina operatorului , iar oprirea in caz de urgenta de la un buton de
oprire in caz de urgenta (BO) care va fi amplasat tot pe peretele cabinei operatorului
conform planului de trasee electrice si pneumatice.
Instalatia se livreaza cu toate utilajele armaturile, aparatele, echipamentele si
conductele montate , instalatia monobloc fiind garantata de producator.
Darea in exploatare a instalatiei monobloc tip SKID se face numai dupa obtinerea
autorizatiei de functionare
eliberata de ISCIR pe baza prezentului proiect in
conformitate cu prevederile Prescriptiilor tehnice colectia I.S.C.I.R.
4. Organizarea sistemului de distributie GPL:
Amplasarea si amenajarea unei statii de distributie GPL la autovehicule ca statie
de distributie GPLindependenta in incinta unei societati impune stabilirea unor reguli de
ordine interioara atat pe timpul cat aceasta este operationala cat sip e perioada pe care
aceasta este inchisa pentru alimentarea cu combustibil , cat si pentru revizii si reparatii.
Operatiile de incarcare a rezervorului skidului, precum si a buteliilor folosite ca
rezervoare pe autovehicule, se realizeaza de catre personal instruit pentru aceasta
activitate si autorizat ISCIR conform prevederilor normativului PT C8-2003.
Personalul folosit pentru distributia de autogaz va fi scolarizat , instruit si va da
examen pentru obtinerea autorizatiei ISCIR.
Este obligatorie respectarea masurilor si regulilor de operare si protective stabilite
in normative si in manualul de operare.
5. Amenajari constructive pentru statia independenta de distributie tip SKID:
Amplasarea si montarea skidului se va face in conformitate cu distantele din
planul de aplasare skid .
Pentru montarea skid-ului este necesara :

realizarea unei fundatii din beton armat amplasata pe teren natural pentru fixarea
cadrului metallic al skidului prin suruburi incastrate sau conexpanduri M20 ;
fundatie de beton pe care se fixeaza rama skidului trebuie sa fie in plan orizontal
si suprainaltata fata de cota aleilor de circulatie care va fi considerata cota 0,00 ;
in jurul skidului pe o distanta de 5 m terenul va fi mentinut liber de material
combustibile ;
se va marca drumul de acces la skid si de iesire de la skid , montandu-se
indicatoare de circulatie corespunzatoare inainte de intrarea si la iesirea din
statia de GPL ;
se va marc ape carosabil zona de stationare a autocisternei pe timpul incarcarii
cu GPL a recipientului la o distanta de minim 5 m fata de skid , astfel incat
autocisterna sa poata iesi usor in drumul principal fara manevre suplimentare .
cisterna nu va station ape drumul public pe perioada alimentarii skidului.

MEMORIU TEHNIC ARHITECTURA


Cap.I- DATE GENERALE
I-01-Obiectul proiectului
DENUMIRE CONSTRUIRE STATIE PECO
BENEFICIAR SC. TNS ECOSALUB COMPANY SRL prin DOGARU ELENA
AMPLASAMENT PLENITA STR. A.I.CUZA 7A JUD DOLJ
PROIECTANT GENERAL BIROU ARH. NIVA
NUMAR PROIECT 84B
FAZA DE PROIECTARE DTAC
I-02- Caracteristiciile amplasamentului
Amplasamentul se afla in Plenita , str. A.I. Cuza, nr7A, intravilan , proprietate Consiliul local
Plenita .
Folosinta actuala a terenului curti constructii .
Destinatia dupa PUG- zona de locuinte .
Suprafata terenului 400 mp .
Vecinatatile amplasamentului sunt :
- la sud teren primarie
- la est teren primarie
- la nord Dj 561 A
- la vest teren primarie
Accesul la amplasament se face din partea de Nord din Dj 561 A.
Clima si fenomenele naturale specifice
Plenita este situata in S-V a judetului Dolj, la limita de trecere intre marile unitati geomorfologice, Podisul Getic nord si Campia Dunarii sud.
Panzele de apa freatica de adincime se intalnesc in terasa inferioara a Jiului, prezentind un nivel
hidrostatic cuprins intre 5 si 10 m.
Clima com. Plenita este temperat - continentala cu slabe influente sub-mediteraniene;
temperatura medie anuala este de 10 grade C.
Cantitatea de precipitatii se situeaza in jurul valorii de 520 ml/an.
Vanturile dominante au directia generala E-V.
Geologia si seismicitatea
Teritoriul municipiului Craiova apartine zonei D de calcul seismic (ks=0.16), cu perioada de colt
Tc=1.0 s.. Zona D de calcul seismic corespunde gradului VIII de intensitate seismica pe scara
M.K.S
Categoria de importanta a obiectivului
In conformitate cu Regulamentul privind asigurarea calitatii in constructii continut in H.G.
nr.766/1997, constructia se incadreaza in categoria C de importanta , iar clasa de importanta
este IV

Nr crt.
1
2
3
4
5
6

Factorii determinanti

Criterii asociate
i-1
Importanta vitala
ii-0
iii-0
i-1
Importanta social economica si culturala ii-1
iii-1
i-1
Implicarea ecologica
ii-0
iii-0
i-1
Necesitate luarii in considerare a
ii-1
duratei de utilizare
iii-1
i-1
Necesitatea adaptarii la conditiile
ii-0
locale de teren si de mediu
iii-1
i-1
Volumul de munca si de materiale
ii-1
necesare
iii-1

TOTAL

Punctaj

puncte

1
1
1
1
1
1
6

I-03 Caracteristicile constructiei propuse


FUNCTIUNEA- STATIE PECO
SUPRAFATA TERENULUI : 400.00 MP
REGIM DE INALTIME : P
H CORNISE : 3.15 m
H COAMA : 3.70 m
SUPRAFATA CONSTRUITA : 77.00 mp
SUPRAFATA DESFASURATA : 77.00 mp
I-05-Elemente de trasare
Se vor respecta indicatiile din certificatul de urbanism.
Cap. II DESCRIEREA FUNCTIONALA A DOCUMENTATIEI
Prezenta documentatie este intocmita in vederea construirea unei STATIE PECO .
Cladirea nou propusa va fi impartita in urmatoarele spatii :
-partea stanga spalatorie auto cu o suprafata de 16.50 mp
-vulcanizare cu o suprafata de 15.84 mp
-magazin cu o suprafata de 14.37 mp
-WC. cu o suprafata de 1.54 mp
-statie peco cu o suprafata de 22.77 mp
Cap.III- SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ LA CONSTRUCTIA PROPUSA
III 01- Sistemul constructiv
Structura de rezistenta va fi metalica fundatie din beton armat.
III 02- Finisaje interioare
destinatia
plinte
pardoseli
spalatorie
beton elicopterizat
vulcanizare
beton elicopterizat
magazin
gresie
gresie
wc.
gresie
gresie

pereti
isopanel
isopanel
gips-carton
gresie

tavan
isopanel
isopanel
gips-carton
gips-carton

statie peco

beton elicopterizat

isopanel

isopanel

III 03 Finisaje exterioare


Pereti din isopanel de culoare gri.
NOTA : Organizarea de santier nu face obiectul acestei documentatii .
Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele :
- Legea 90/1996 prvind protectia muncii
- Norme generale de protectia muncii
- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993- privind protectia si igiena muncii in constructii
ed.1995
- Ord. MMPS 235 /1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime
- Ord. MMPS 255/1995 normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie
individuala
- Normativele generale de prevenire si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul MI nr.
163/28.02.2007
- Ord. MLPAT 20N /11.07.1994-Normativ C300-1994
Intocmit sef proiect,
Arh. Dipl. NICOLAU VALERIU

MEMORIU TEHNIC TEHNOLOGIC


1.1 SCOPUL
Proiectul tehnic-tehnologic are ca scop prezentarea datelor tehnice necesare amplasarii si
montarii unei instalatii de distributie GPL la autovehicule tip SKID MONOBLOC in statie de
distributie carburanti , beneficiarul dorind transformarea in statie mixta , apartinand SC TNS
ECOSALUB COMPANY SRL.
1.2 PROIECTANT
B.I.A. Arh. Nicolau Valeriu
1.3. AMPLASAMENT
Instalatia de distributie GPL la autovehicule , tip SKID MONOBLOC se va amplasa in
sat Plenita, com. Plenita, jud. Dolj, teren extravilan .
SC TNS ECOSALUB COMPANY SRL este detinatoarea unei suprafete de teren pe care
urmeaza sa fie amplasate obiectivele stipulate in certificatul de urbanism .
Locatia SKID-ului are urmatoarele vecinatati :
-

la sud teren primarie


la est teren primarie
la nord Dj 561 A
la vest teren primarie

Suportul pe care se amplaseaza instalatia monobloc tip SKID va fi confectionat din beton
armat si va avea urmatoarele dimensiuni : 6,00 x1,50 m si o inaltime de 0,20 cm peste terenul
amenajat.
Accesul cisternei pentru alimentare se va face din drumul Dj 561A prin viraj dreapta , iar
iesirea se va face tot in drumul Dj 561A prin viraj stanga .
La proiectarea amplasamentului SKID-ului s-a respectat distantele de siguranta fata de
obiectivele din teren , atat din interiorul statiei si limita de proprietate cat si fata de cele existente
dupa limita de proprietate conform Normativelor de Proiectare, Executie si Exploatare a
Sistemelor de Alimentare cu Gaz Petrolier Lichefiat (GPL) pentru Autovehicule , indicativ NP
037/1999.
Distantele normate si cele existente in zona dintre instalatia tip skid GPL fata de
obiectivele din jur sunt sunt prezentate mai jos :
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Fata de:
Nord- Dj 561 A
Est De 81 Bucovat - Perisor
Pompe livrare carburanti
Rezervoare supraterane de carburanti
Separator de hidrocarburi
Cabina operator
Stationare autocisterna
Linie electrica de joasa tensiune
Chesonul gurii de descarcare

Distanta normata NP
037/99(m)
8,00
8,00
15,00
10,00
10,00
10,00
5,00
10,00
10,00

Distanta proiectata Cm)


9,01
21,11
17,91
44,00
18,00
22,60
5,00
Peste 60,00
Peste 45,00

Accesul, stationarea, iesirea si circulatia in zona pmpei de alimentare cu GPL s-a


organizat astfel incat sa asigure:
- intrarea in zona de distributie GPL , fara manevre suplimentare :
- siguranta autovehiculelor , utilizatorilor si autocisternei cu GPL ;
- un parcurs minim al autovehiculelor si cisternei din zona de distributie GPL ;
- iesirea rapida a autovehiculelor si cisternei din zona instalatiei in cazul producerii unui
accident sau incendiu.
Circulatia. accesul, stationarea si iesirea autovehiculelor in si din incinta staliei de
distributie GPL este prezenta in planul de situatie. In cadrul locatiei dc amplasare a SKID-ului
se vor monta indicatoare, marcajc si inscriptionari pentru identificarea pericolului de incendiu si
explozie. Deasemenea se va marca sensul dc acces, circulatie si iesire a autovehiculelor.
Autocisterna de alimentare cu GPL va stationa pe timpul alimentarii instalatiei pe aleea
carosabila din incinta statiei, la o disianla de min.5,00 m fata dc SKID (6,00) . In aceasta
perioada nu este permis accesul In static a altor autovehicule.
Pe timpul incarcarii instaiatiei cu GPL se va racorda cablul de priza de impamantare a
autocisternei la priza de impamantare a SKID-ului.
2 DESCRIEREA INSTALATIEI DE ALIMENTARE CU GPL TIP SKID MONOBLOC
Instalatia de distributie GPL la autovehicule este realizala menobloc. fabricata de firma
VPS Cehia si este autorizata 1SCIR.
Instalatia este montata pe un cadru metalic si are urmatoaerele parti
componenle: un rczervor de stocare GPL sub prcsiune cilindric. orizontal. suprateran: dispenser;
- pompa de vehiculare;
- vcntile, armaturi, supape de siguranta;
- conducte si sistem de izolare a rccipientului in caz de urgenta.
Capacitatea de umplere cu gaz petrolier lichefiat este de 4000 litri (80% din capacitatea
acestuia).
Intreaga instalatie se amplaseaza pe o platforma betonata cu dimensiunile de 6,00 m X
1.50 m X 0,20 m.
Dimensiunile platformei confera o protectie a instalatiei impotriva riscurilor de coleziune
intre autovehicule si S.K.I.D.
2.1. RECIPIENTUL DE STOCARE
Este fabricat de firma VPS CEHIA , detine declaratia de conformitate, respecta directive
europeana 97/23/CE.
Recipientul este verificat la presiune si echipat cu dispozitivelc prevazutc in anexa 7 din
directiva europeana 97/23/CE. De asemenea recipientul este acceptal dc INSPECTIA DE STAT
PENTRU INSTALATIILE SUB PRESIUNE I.S.C.I.R confom PT C8/2003 colectia ISCIR.
Intervalul de temperatura* tn care poate lucra in siguranta recipientul este de +20C
+50C si la o presiune maxim admisa de 17.65 bar.
Aceste valori sunt mentionate in declaratia dc conformitate care insoteste recipientul.
Grupul de serviciu (racordari, armaturi si aparate de masura si control sunt montate astfel
incat sa permita o etansare perfecta si sa nu permita iesirca gazului petrolier lichefiat in afara pe
timpul functionarii.
Aparatele de verificare sunt montate la loc vizibil si permit o vizualizare usoara a
acestora.
Pe recipient sunt montate urmatoarele echipamente:
- indicatorul de nivel pentru faza lichida - incarcarea recipientului se face pana cand acest
indicator arata maxim 80 %;
- manomentru pe faza gazoasa (0-25 bar):

- supapa de siguranta (max. 17.65 bar). Aceasta supapa este dublata in interior de o
contra supapa care se inchide automat in momentul scoatcrii supapei de siguranta pentru
verificare sau inlocuirc:
- racordul de alimentarc din autocisterna care este prevazut cu o contrasupapa ce
inchide iesirea gazului petrolier lichefiat la decuplarea furtunului.
Recipientul este protejat cu vopsea anticoroziva si vopsit la exterior cu vopsea alba
reflectorizanta.
Recipientul este legat la centura dc impamantare a instalatiei in vedcrea asigurarii
scurgerii sarcinii electrostatice.
2.2.

POMPA CENTRIFUGA
Pentru vehicularea fazei lichide a GPL dinspre recipient spre pompa, de distributie la
autovehicule este prevazuta o pompa centrifuga. Aceasta, este activata de un motor electric de 4
KW in constructie Ex.
Pe conducta de legatura dintre recipient si pompa centrifuga sunt montate urmatoarele
elemente :
- un robinet dc inchidcre cu actionare manuala:
- o supapa de siguranta;
- un filtru de retinere a impuritatilor:
- un robinet pneumatic de inchidcre rapida cu actionare pneumatica care este in pozitia
normal inchis cand nu este actionat.
Actionarca pompei centrifuge (pornirea si oprirea ) se face dintr-o manela amplasata pe
pompa de distribute. Oprirea in caz de urgenta sc face dintr-un buton montat pe tabloul electric.
Acest buton are rolul de a opri curentul care intra in instalatie si totodata evacueaza aerul
sub presiune obligand robinetul pneumatic sa inchida aspiratia GPL din recipient spre pompa
centrifuga.
2.3.

POMPA DE DISTRIBUTIE G.P.L. LA AUTOVEHICULE

Pentru distributia GPL la autovehicule pe pompa de distributie sunt montate urmatoarele


elemente:
- filtru fin de intrare in distribuitor ;
- separator de faze;
- contor volumetric cu traducator de impulsuri tip RETROFIT AND DIALS;
- calculator electronic tip RETROFIT AND DIALS cu afisaj al pretului si cantitatii livrate.

S-ar putea să vă placă și