Sunteți pe pagina 1din 6

1/28/2017

MirceaDruc:TRANSNISTRIAŞIODESSA.Ocupatesaueliberate?|Analize/Interviuri

Vineri,28Februarie2014 București,România/RomanianGlobalNews

București,România/RomanianGlobalNews RomanianGlobalNewsprezintăînexclusivitatefragmentedintr­o

RomanianGlobalNewsprezintăînexclusivitatefragmentedintr­o

lucraremaiamplăafostuluiPrim–MinistrudelaChișinău,Mircea

Druc.Lucrurimaipuțincunoscutecaresuntpuseînpaginădeun

analist desăvârșit cusiguranțăcăvortrezi interesul românilorde

pretutindeni,înspecialpentrufaptulcăseocupădeozonăaflată

înplinăfierberegeopolitică.

Argument

înplinăfierberegeopolitică. Argument Premisa investigaţiei mele: Transnistria şi Odessa nu au

Premisa investigaţiei mele: Transnistria şi Odessa nu au fost ocupate, ci eliberate de către români. Enunţând teza Eliberare, contrară istoriografiei sovietice, nu fac altceva decât să promovezunadevărrecunoscut.

Înistoriamodernăaromânilor,uncapitolaparteîlreprezintăTransnistriaşiOdessa.Unfenomen complex, dramatic şi fascinant! După dispariţia Imperiului Sovietic, istoricii, relativ liberi, depistează în arhive documente inedite. Unii le şi valorifică deontologic. Astăzi, toţi profesioniştii, nu doar istoricii, avem o datorie: să acţionăm, să pătrundem în esenţa circumstanţeloristorice,caretindsăserepetenecruţător.

Am trăit campania calomnioasă, denigratoare a propagandei sovietice. Acum suportăm insinuările separatiştilor de la Tiraspol și Komrat, care îi înfăţişează pe români ca pe nişte jefuitorişiasupritori.TransnistriaşiOdessasubromânireprezintăuncazatipicînistoriaultimei conflagrațiimondiale. FrazasacramentalăCuromâniieramaibine! amauzit­odelalocuitorii Odessei,nudela„fasciştiiromâni".

Timp de o jumătate de secol, istoricii angajaţi au operat cu informaţii şi teze elaborate de Ministerul Sovietic al Adevărului. Acumerândul oamenilorliberi săscoatăînrelief şi faptele trecutesubtăcere.Nusuntistoricdeprofesie.Personal,nuvreausămaiexistetabuuri.Nici temeinterzise,petealbesausecretedestat.Acelea,care,înperioadaocupaţieisovietice,îmi măcinau psihicul. Vreau doar să mă lămuresc: Ce a fost şi ce a făcut administraţia civilă românească în Transnistria? De ce a fost condamnat la moarte guvernatorul Transnistriei, profesoruluniversitarGheorgheAlexianu?Când, înceîmprejurăriGhermanPântea, unionistul

basarabean,fostprimargeneralalChişinăuluiîntreimandate,aajunscapuloraşuluiOdessa?

Cumautrăitcetăţeniisovietici,orgolioşiilocuitoriaiperleidelaMareaNeagră,avândînfruntea

oraşuluiunprimarromân,numitînfuncţiedemareşalulIonAntonescu?Ceţinedelegendăşi

caresuntfaptelereale?

căutare Căutare
căutare
Căutare
Arhiva2014 Decembrie,2016 Noiembrie,2016 Octombrie,2016 Septembrie,2016 August,2016 Iulie,2016 Iunie,2016 Mai,2016
Arhiva2014
Decembrie,2016
Noiembrie,2016
Octombrie,2016
Septembrie,2016
August,2016
Iulie,2016
Iunie,2016
Mai,2016
Aprilie,2016
Martie,2016
Februarie,2016
Ianuarie,2016
Decembrie,2015
Noiembrie,2015
Octombrie,2015
Septembrie,2015
August,2015
Iulie,2015
Iunie,2015
Mai,2015
Aprilie,2015
Martie,2015
Februarie,2015
Ianuarie,2015
Decembrie,2014
Noiembrie,2014
Octombrie,2014
Septembrie,2014
August,2014
Iulie,2014
Iunie,2014
Mai,2014
Aprilie,2014
Martie,2014
Februarie,2014
Ianuarie,2014

„Despre perioada românească în istoria Odessei există o cantitate enormă de articole, cărţi, memoriişiinvestigaţii.Estepuţinprobabilcăs­arfiscrismaimultdespreunaltoraş,carenus­

a aflat sub controlul Kremlinului în perioada conflictului sovieto­german din 1941­1945.

Artefactelemaiprezintăşiastăziunobiectdespeculăexageratăşicâştiguşor,carecedeazăla

preţdoarfaţădecelegermanedinaceeaşiperioadă.Seorganizeazăexpoziţii,undecolecţionarii expunasemeneaartefacte.Şi,cutoateacestea,odescriereveridicăaperioadeiromâneştieste practicimposibilă.SeîntâmplăaceeaşiistoriecaşicuURSSînepocaluiBrejnev.Or,aceasta

a fost nu chiar atât de demult. Cinci persoane separate scriu despre viaţa de atunci cinci

articole. Leciteştişivezicătoatespunadevărul, deşiarticolelesunt absolut diferite. Acelaşi lucruşicuromânii.Deaceeanupreaamîncredereînarticole.Maiexact,leacordîncredereîn măsuraîncareconţinutullornudiferădeceeaceamauzitdelamulţi,foartemulţioameni.De larudelemele,înprimulrând.Amaflatşidelaojumătatedincurteanoastrăveche,vecinicare autrăitpetimpulromânilor.Interesant,n­amauzitnicioexclamaţie­„Ceoroare!".Toatepărerile

aveau un caracter abstract­respectuos. Se reduceau, în fond, la două teze: a) pe timpul româniloreraudetoate; b)petimpul românilortoatemergeau. Văamintiţi defrazarostităde Goţman, un personaj din filmul „Lichidarea": „Cu românii era mai bine!"? Asta e, cuvinte proverbiale, o expresie devenită aforism". Sursa: Michael A. de Budyon. Недовыжженная земля.www.budyon.org

TeritoriuldintreNistruşiBugnuaaparţinutniciodatăstatuluimodernromân.Daracoloseaflă

din totdeauna o numeroasă populaţie românească. Prin acordul româno­german, încheiat la

Tighina,la30august1941,Românieiîirevenearesponsabilitateapentrusiguranţa,administraţia

şivalorificareaeconomicăaTransnistriei.Acordulesteambiguu,caosoluţieprovizorie.După încheierea ostilităţilor, Germania urma să decidă asupra teritoriilor ocupate. Mareşalul Ion Antonescu a refuzat categoric ideea integrării definitive a Transnistriei. Obiectivul prioritar al României rămâneaeliberareaTransilvaniei deNord, ocupatădeUngaria. Prezenţamilitarăşi

1/28/2017

MirceaDruc:TRANSNISTRIAŞIODESSA.Ocupatesaueliberate?|Analize/Interviuri

administrativăînTransnistriaaveadreptjustificare:necesitateadeaprotejafrontierapeNistruşi

despăgubireaînurmaocupăriisovieticeaBasarabieişnorduluiBucovineila28iunie1940.

Categoric, prima reacţie a comuniştilor şi românofobilor la apariţia lucrării va fi: nimic nu­i adevărat.DupăMareaRevoluţiedinOctombrie,locuitoriiTransnistrieişiOdesseiconstruiaude zor socialismul şi erau fericiţi. Admitem, dar cunoaştem şi drama scriitorului român­francez

PanaitIstrati,deorientaresocialistă.În1927şi1929,acălătoritînURRS,avizitatMoscova,

Kievul, diverse regiuni, inclusiv RASSM. A denunţat apoi ficţiunea bolşevică în cartea „Spovedania unui învins". Remarca sa proverbială la adresa regimului comunist: "Văd ouăle sparte,darundeesteomleta?"adevenitcelebră.Atunci,prieteniilui,comuniştiidepretutindeni, l­aufăcut„fascist",l­auanatemizat.Astăzi,gâştelecolhoznicevorsusţinecăn­afostdecâto provocare ordinară, pusă la cale de duşmanii puterii sovietice. În fine, admit orice fel de argumente:n­aexistatînUcrainaşiTransnistrianicirăzboicivil,niciteroarearoşie,niciepurări consecutive,niciungolodomor.Darvreau,totuşi,săînţelegdece„mint"atâţiaruşi,ucraineni, evrei?Cine­iobligăpefoştiicetăţenisovietici,uniichiarmartorioculari,locuitoriaiTransnistriei

şiOdessei,săapreciezepozitivmăsurileluatedeadministraţiacivilăromânăînperioada1941­

1944?

Dupăaprilie1944,oricevorbădebinedespreTransnistriaşiOdessasubromânierapasibilăde

pedeapsă.AcademicianulVictorFaitelberg­BlankşiscriitorulVladimirGridinîncartea„Crochiuri dinviaţaOdessei"descriu,înacestsens,unepisodinteresantdinperioadapostbelică:„Şiîn timpul unui chefuleţ ordinar cu ocazia Revelionului, când el [Gheorghii Iurkevici] a nimerit în societateabăieţilorproaspeţi,aaşanumiţilorestici,carenus­auaflatsubocupaţie,aceştiaîntr­ adevărl­auscosdinsărite.Cică,launtoastobişnuit,nuamaipututsuportareproşurileacelor băieţicăatrăitsubromânişiaţipat:„Darafostmăcaroviaţăadevărată,nuaşa,caacum Puteţi voi oare să înţelegeţi, prostănaci nenorociţi?" După care l­a turnat cineva, făcând o plângerecătipulîi„apărăpeocupanţi".Şi,într­unceasrău,dupăpetrecăreţulindiscretavenit dubaneagră".

GheorghiiEremin,veteranderăzboi:„Înanii1945­1948,măaflamlaOdessa.Întimpulrăzboiului

Odessaafostocupatăderomâni,germanieraumaipuţinipeacolo.Frazasacramentalăaunui personajdinfilmul„Lichidarea":„Curomâniieramaibine!"într­adevărseauzeaatuncifrecvent prinoraş.AşaconsideraumulţilocuitoriaiOdessei,deoareceromâniinusededauatrocităţilor, cagermanii,legalizaserăproprietateaprivatăşicomerţulliber. Dupăeliberareaoraşului, multe lucruridinacel„privat"şi„liber"s­aumaipăstratuntimp".

IurieSuhodolshi,elevlaunliceuindustrialdinOdessa,întorsînoraş,întoamnalui42,scrieîn

jurnalulsăuintim:„27.09.1942.Alaltăieri,laorele5dimineaţa,amajunslaOdessa.Apostoleşte.

Desigur,întâlniri,pupături

Taxa,îngeneral,estede200demărcipean.Aicilarublelespunmărci.Produsealimentare–

câtfrunzăşiiarbă,marebucuriepenoi.Măafluîmpreunăcutataşitovarăşiimei.Maitristînsă

;05.12.1942.Tataaprimitlateatruunsplendidtainregalgratuit(de

laregină):4kgdezahăr,făină,unt,uleidefloareasoarelui,ocutiedeprăjituriminunate,2sticle

devotcă.Într­uncuvânt,bine"

cândvădcaseledărâmate

Amdepuscereredeînscrierelaliceulindustrial

Voiînvăţagratuit.

AleksandrCerkasov:„CelebrulbasSavcenko,întimpulocupaţiei,cântalaOperadinOdessa.În componenţaunigrupdeconcertdădeareprezentaţiilavilamareşaluluiAntonescu,delacarea primitcadouunceasdeaur.Dupărăzboi,acelaşicântăreţafostdecoratcuOrdinulDrapelul RoşudeMuncă.AmaiprimitdelaputereasovieticăunapartamentbunîncentrulOdessei.Şila teatru avea cea mai mare leafă – 3 mii de ruble. Să­l numim colaboraţionist? Complicată întrebare,odatăcestatull­atratatastfel.Pânăşimareşalulafostreabilitatulterior,fiindcăarfi avutunscopnobil,săreîntregeascăţara.Pemareşalîljustificăaceicareneamintesc:românii nuomorau.Ofereauaceastagermanilor,eidoarreţineau,arestau".

Nostalgiciineostalinişti,ruşiideprofesie,internaţionaliştiprindefiniţieşisufletiştiprinexcelenţă cer ca istoria Imperiului Ideocratic Sovietic să rămână aşa cum au scris­o bolşevicii. Să nu investigăm,sănucomentămviaţadinteritoriileocupateîntimpulrăzboiuluisovieto­german.Nu importăcăviziuneaacceptabilăpentrueis­aformat,timpdeojumătatedesecol,subpresingul directivelorPCUS,realismuluisocialistşialcinematografieisovietice.

Iatăosintezăaistorieilorbătutăîncuie:în1941­1942uninamicperfidareuşitsăacaparezeo

parte însemnată din teritoriul URSS. Cauza? Atacul inopinat şi viclean al Germaniei, superioritatea ei în forţă şi mijloace. Ocupanţi lacomi şi mărginiţi! Necruţători, primitivi în intenţiileşi acţiunilelor. Dinprimelezile, înregiunileinvadates­auinstalat mizeriadisperată, foametea, teroarea. Oamenii sovietici sufereau, mureau, rezistaueroic. Ascultau, peascuns, buletineleSovinformbiuro,cititedeIuriiBorisovichLevitan,cuvoceasadebasinconfundabilă. Însufleţiţi,lipeaunoapteafoivolante.Aşteptaucunerăbdaresăseapropieliniafrontului.Păstrau

credinţăidealurilorprimuluistatsocialistdinlume.Învaralui1941,subconducereapartidului,s­

auridicatcumilioanelelaluptăcuuitaredesine.Înspatelefrontului,comunicaţiileinamiculuiau

fostparalizate.Forţasavitală,graţieoperaţiunilorîndrăzneţealepartizanilor,setopeacufiecare

zi.Sprijiniţicudragostedemaselepopulare,partizaniideveneauinvincibili,imposibildeprins.

Pestetotardeapământulsubpicioareleocupanţilor.Sângerosulagresornuputeacontadecâtpe

puţiniicomplicişitrădători

Doaraceastasecuveneadeştiutdespreviaţapopulaţieisubgermanişialiaţiilor.Atâtpermitea MinisterulSovieticalAdevărului.Şidacănuînghiţimîncontinuareunsortimentdetezesimilare, înseamnăcăvremsărescriemistoria?Eibine,vremsărescriemoatareistorie.Şiîncepemcu o constatare: de­a lungul deceniilor paşnice, în orice anchetă oficială ne agăţa inopinat o

1/28/2017

MirceaDruc:TRANSNISTRIAŞIODESSA.Ocupatesaueliberate?|Analize/Interviuri

întrebareperpetuă:„Aţilocuitînaniirăzboiului,personalsaurudeledumneavoastrăapropiate,în teritoriile ocupate?". Nu puteai răspunde scurt cu da sau nu. Eram obligaţi să precizăm, repetând:„Da,înaniirăzboiului,euşirudelemeleapropiate,amlocuitînteritoriileocupate"sau „Nu,nicieunicirudelemeleapropiatenuamlocuitînteritoriileocupate".Dacăindicaicădoar unelerudeapropiateaulocuitînteritoriileocupate,ţisecerea,înanumitecazuri,săconcretizezi înscrisunde,cineşice.Întrebare:pecineinteresaasemeneadetalii?

În1944,înurmatrupelorcareînaintaudinEst,seîntorceauşireprezentanţiispecialiaiputerii

sovietice.Începeachestionareaameninţătoareapopulaţieitimorate:

­Cumv­aţipermissătrăiţifărăputereasovietică?Cumaţiîndrăznitsăaraţi,săsemănaţi?Cum aţicutezat săcălcaţipepământ, cumaţiputut săfaceţimâncare, săvădădăciţicopiişisă dormiţinoaptea?Cumaţiîndrăznitsăspălaţirufele,săfaceţifoculînsobe,săscoateţigunoiul? Cumv­aţipermissădaţimâncarecapreişisăfaceţirezervepentruiarnă.Cumaţicutezatsă respiraţiacelaşiaercuaceicareea,putereasovietică,luptă?Iasăvedem,cinearămasaiciîn viaţă?Cinenus­aduslapartizani,cineasperatsătrăiascăfărănoi?Cineavisatcănunevom întoarce,cines­abucuratpeaicicăamfostalungaţi?Cineacăratfărănoidincolhozuri,cinele­ adat nemţilorslăninăşii­ahrănit peocupanţiifascişti?Cines­apricopsit cuocapră, cinea crescutunpurcel,cineaţinutgăinifărănoişiadezvoltatinstinctulproprietăţiiprivate?Cinea făcut comerţ la piaţă? Cine a deschis atelier de cizmărie? Cine făcea speculă cu surogate germane şi restabilea capitalismul? Cine a scos icoanele de prin podurile caselor, a reparat bisericileşile­acusutpopilorraseşiacultivatlaurulreligios?Cineadeschisfărănoişcoli,cine amâzgălitprinabecedarecuvântulStalin?Cinealucratprinspitalecasăvindecetrădătoride

patrie? Cine s­a angajat la primării linguşindu­i pe ocupanţi? Cine rupea portretele lui Stalin, înjuraputereasovietică,editagăzetuţemurdare,lăudândjugulfascist,afirmândcănemţiiarfi maiputernicidecâtnoi?Cines­aînrolatîndetaşamenteledepoliţişti,atrasînbraviireprezentaţi ai puterii sovietice, a apărat lepădăturile fasciste?" Sursa: Скрипториум Санкт­Петербург,

2011.

Peparcursulvieţiim­amlămuritdeja:gâştelecolhoznicesuntalergicelaspuseleşiîmplinirile

românilor.Indiferentdedomeniu.Deaceea,pentrua­misusţineteza,voiapelapreponderentla

sursestrăine­ruseşti,ucrainene,evreieşti.Dinstart,cautsăelucidez„unadevăramardespre

ocupareaOdesseidecătreromâni".Aşaseexprimăuniitinerijurnaliştiruşi,avândînvedere„un

cazunicdeoraşcolaboraţionist"printrezeciledelocalităţiurbane,carefigureazăînmitologia

sovieticăcutitlulde„oraş­erou".

Abordezsubiectul„TransnistriaşiOdessasubromâni"avânddreptsuportlucrărilesemnatede autori ruşi –Evghenii Tverskoi, AleksandrCherkasov, Michael A. deBudyon, ElenaZamura, MihailBorisovski,AnatoliiMaliar,IakovVerhovskişiValentinaTîrmos.Viziunealorîmipermite săexaminez„DosarulTransnistriaşiOdessa"într­oparadigmăcutotuldiferitădeistoriografia ţaristă, sovietică, rusă, ucraineană şi româno­comunistă. Meritul mare al autorilor menţionaţi constăînprezentareaunormărturii alefoştilorcetăţeni sovietici, caredescriurealitateavieţii cotidienesubocupaţie. Iarmajoritateadocumentelorvalorificatesepăstreazăînarhivelealtor ţăriprecumşiîncolecţiiparticulare.Nuaumaifostpublicate,expuse,vizionateşi,indiscutabil, prezintăinteresatâtpentruspecialişti,câtşipentrucercullargdecititori.

Studiind o serie de date şi documente recente vizând prezenţa românilor în Transnistria şi Odessa,descopărtendinţedeabordaretotmaipluraliste.Putemvorbichiardeviziunidiferiteale ruşilor, ucrainenilor, evreilor şi românilor, bineînţeles. Semnificativ e şi faptul că promotorii fiecăreiabordăriasubiectuluirespectivsuntsincerconvinşicănumaieiaudreptate.Personal, măghidez dupăprincipiul cănimeni nuaredreptul săpunălaîndoială, apriori, mărturiileşi faptele.Oricâtdesubiectivearpăreaacesteaînanumitesituaţiiconcrete.Unprincipiuvalabilşi pentruistoriaTransnistrieişiOdessei.Numailocuitoriiacesteiregiuni,indiferentdeetichetasau

stigmatulideologic(albiisauroşii)pusdebolşevici,audreptulsădecidă,dacăîn1941aufost

ocupaţisaueliberaţi.Totodată,nimeni,absolutnimeni,nupoaterespinge,apriori,adevărulcelor care neagă eliberarea Transnistriei şi Odessei de către Armata Română. O singură condiţie pentruambeletabere:săfitrăitcutoţiievenimentelepeviu.Eu,deexemplu,începândculuna

martie1944şipânăîn1991,amtrăitînBasarabiaşiNordulBucovineiocupatedecătreImperiul

IdeocraticSovietic.Şiamargumentepentruarespingecategorictezaeliberăriibasarabenilorşi

nord­bucovinenilordecătreArmataRoşie.

MihailBorisovski, născut însatulRozalievka, lângăBirzula, fostaRASSM, precizeazăcăîşi elaboreazălucrărileînbazaamintirilorşirelatărilorunoroamenicareauparticipatnemijlocitla evenimentelerespective.Căpreferămărturiileaflatedinsursedirecte(maiexact,auzite)şinu din maculatura literară a unui nene străin. Scrie doar ceea ce a reţinut în memorie pentru totdeauna.Cautăsărelatezetotulonest,fărăaînflorisauascundeceva.Doaraşa,unpiculeţ, câteotuşăpealocuri.Oricum,realitateaesteîntotdeaunamaicomplexădecâtoriceplăsmuire. Peparcursulexpuneriişiînmăsuraposibilităţiloraminteşteprimasursă­persoaneconcrete,pe alecărorrelatări,fapte,detaliişiamintiriseaxează.Astfelcă,tabloulobţinutnuesteoficial,ci mai curândunul personal, aşacum l­auperceput chiarparticipanţii laevenimenteleinvocate. Regretabil,însănuputemreproducepehârtiesauînscrierilememorialisticeparteaemoţională, căcifiecarepovestitorfoloseştepropriaintonaţie,emoţiileşisentimentelesale.

Înacestsens,îmiînsuşescîntrutotulpoziţiaautorului,cândprezintăTransnistriaşiOdessadin perioadarăzboiului sovieto­german. Fiecarecapitol al lucrării defaţăesteînsoţit deoanexă intitulatăHydepark–Forum.Suntcomentariilatemă,culesedepesite­urişiportaluridelimbă

1/28/2017

MirceaDruc:TRANSNISTRIAŞIODESSA.Ocupatesaueliberate?|Analize/Interviuri

rusăşiucraineană. Constat că, traduseînromână, uneleopiniimaipierdanumitenuanţedin „savoarea"originalului.

1.Hydepark–Forum

IvanIvanov,12mai2012,01:51:Nuaşifivenitlahydepark­ulnostrucuacestarticol(Aleksandr

Cerkasov. Ce se trecea sub tăcere în URSS, relatând despre ocuparea Odessei www.time.odessa.ua 12 мая 2012, 01:35), dacă mama mea nu mi­ar fi confirmat toate cele descrisedeautor.Deoareceîntimpulrăzboiuluiafostunomdelegăturăalpartizanilordinoraş, aţinutsă­mipovesteascămultedincâten­aunimeritînarticol.Mi­aupovestitşiveciniidincasa depestradaMiasoedovskaia,undem­amnăscutşiamcrescut,adăugânddetaliinoi

VeceaslavEliutin,13mai2012,11.10:Amrămasşocatcăacest„material"nuafostretipăritdin

arsenalulpropagandisticaluiGoebbels,cidintr­opublicaţie„social­politicădinOdessa".Să­mi

fiecuiertare,acestziar,Vremea­Cdin13.04.12,nr.524,latimpulsău,cuounzeldemnde

invidiat, lingea fundul fostului primar Gurviţ. Acum continuă s­o facă, dar deja Partidului Regiunilor,dupăcumsevededinconţinutulnumăruluimenţionat.Apareoîntrebarelegitimăfaţă deguvernatorulE.MatveiciukşiprimarulA.Kostusev:cumseîmbinăasemenea„materiale"cu declaraţia Partidului Regiunilor despre necesitatea renaşterii educaţiei patriotico­militare a tineretului şi curăţirea istoriei Ucrainei de conjunctura banderovistă? Turnând murdărie peste trecutulistoricalpatrieinoastre,nuveţiajungedeparte,domnilor!Aparelasuprafaţăşiunalt moment. România, prin spusele preşedintelui, nu se sfiieşte să declare pretenţii la teritoriul regiuniiOdessa.Nucumvapublicaţiaacestuimaterialreprezintăunfeldeprelucrarepsihologică apopulaţiei,încazuluneinoiocupaţiiromâneşti?

Ivan Ivanov, 13 mai 2012, 11:24: Dumneavoastră consideraţi normal ca să publicăm în continuarenumaiarticoledefonddinziarul„Pravda"şicitatedin„CursulscurtalistorieiVKPD"? Iarrestulsăvorbimînşoaptălabucătărie?Saudumneavoastrăputeţicombateceeacescrieîn articol?Precumcăn­aexistatnimic.Ocupanţiispânzurauşiîmpuşcau Atât.

AleksandrStepanov,13mai2012,19:47:LaApărareaOdesseiauparticipatlocuitoriaioraşului,

voluntari, 55000deoameni. ÎmpreunăcuArmataRoşieîntimpulapărăriiOdesseiaunimicit

douăarmateromâneşti,peste90000desoldaţigermanişiromâni.Articolulesteunrahat,caşi

ceicarel­aupublicat.Cuatâtmaimult,căînultimiidouăzecideanine­auservitporcăriişimai dihai, ca epopeile TV despre Mişka Iaponcik, Sonia, Mahno şi alţi cetăţeni de onoare ai Odessei

Ivan Ivanov, 13 mai 2012, 20:12: Articolul dezminte cumva apărarea eroică a Odessei şi execuţiileînmasă?Saunuvăplacecândsescrieceeacenuconţinmanualeledumneavoastră mincinoase,editatesubcenzuraPCUS?N­aiîncotro.Şiceeaceconţinearticolulcorespunde realităţii.Ceafostafost.Şidacăadevărulplacesaunuplacesecretarilordepartidînrezervă, chiarnumaiintereseazăpenimeni.

Bombardir, 13mai, 2012,11:22: Păi bine, darcucescopafost adus articolul laHydepark­ul acesta?Unulsingur,părereamea:săarătaţicâtdebineauguvernatOdessaocupanţiiromânişi ceîngrozitordereaafost putereasovietică. Doresc săvăîntreb–banii pentruarticol vi i­a repartizatMedvedevîncadrulprogramului„destalinizarea"?

IvanIvanov,13mai2012,11:33:Aha!Direct,redactoruluiziaruluişiMuzeuluicuarhivaregiunii

Odessa. Redactorul apublicat, ceilalţi aufalsificat documenteleşi auconvins martorii sănu spunăadevărul.Aupuslacaletoţiorăşeniicareautrăitsubocupaţie.Începândcupartizanii

Bombardir,13mai2012,11:39:N­aţirăspunslaîntrebare.Cucescopaţidezgropatînarhivele

Odesseiacestedateşile­aţipostatpesite?Putereasovieticănumaiexistădedouădecenii.

IvanIvanov,13mai2012,12:16:Scrieţiprotocolulancheteisauacceptaţiosimplălămurire?

Bombardir,13mai2012,18:01:Niciunanicialta.Amopropunere–faceţi­văunhydeparkal

vostrucudenumireadetipul„Noi,antisovietici!"şimăscăriţiacolototceesovietic.

IvanIvanov,13mai2012,19:49:Iarvoidenumiţi­văasociaţia„Niciunpasdela„Cursulscurtal

VKPB"!"şicitiţi­văistoriamincinoasăcapeunaadevărată.Euînsăscriulucrurirealeconfirmate

dedocumenteşidemartorioculari.

IuriiKovalev,13mai2012,18:14:N­amrăspunslaîntrebarealuiBombardir?Credcăenecesar

şi obligatoriu să cunoaştem atât părţile luminoase cât şi cele întunecate ale oricărei istorii. Consideraţiaceastadreptscopulpostăriiarticoluluiîndiscuţie.

Bombardir, 13 mai 2012, 18:04: Asociaţia noastră a fost creată pentru elucidarea părţilor luminoasealeistorieisovieticeastatuluinostru.Numaitransformaţiforumulîntroacă!

RobinKruzo,14mai2012,18:58:Undescrieaşacevaşiundesuntacelepărţiluminoase?

Bombardir, 15 mai 2012, 09:17: Probabil că abia aţi revenit de pe insula aceea nelocuită, domnuleKruzo?Sauv­aţi stricat decapînsingurătate. Noi de67deani sărbătorim victoria asupranemţilorşi aliaţiloracestora. Inclusiv aromânilor, pecareîi iubesc atât demult nişte rămăşiţidealde„IvanIvanov"delaacestportal.

RobinKruzo, 15mai 2012, 00:52: Despreviaţasubputerearomânilorşi asovietelorascris foartebineofemeierusoaicăEfrosiniaKersnovskiînmareasacarte„Câtcostăomul".

1/28/2017

MirceaDruc:TRANSNISTRIAŞIODESSA.Ocupatesaueliberate?|Analize/Interviuri

IvanIvanov,14mai2012,01:30:Ştiudincopilăriecumeratraiul.TataeoriginardinBasarabia.

PovesteamultelucruridespreviaţaoamenilorpânălavenireaeliberatorilordinRKKA(ARMŢ– ArmataRoşieaMuncitorilorşiŢăranilor).Mamaîşiaminteadeviaţasubocupaţiaromânească.

CâtdespreURSS,ştiu.Amtrăitpersonal40deani

ŞerşniovaNatalia, 13mai 2012, 13:11: Cândva, prinanii 80, am călătorit într­ocuşetăcuo doamnă, careseîntorceadelavilasadelângăOdessa. OchemaRozaliaBenţionovna. O mătuşicăsimpanică.ÎnaintedeocupareaOdessei,împreunăcudoifiiminori,adecissăplece cuvaporullaNovorossiisk.Tatălei,unomînvârstădeja,careîşiaminteadevenireanemţiilor laKiev şiOdessaîn1918, îispunea: ­Rozecika, încotro?Nemţiisunt onaţiunecultă, ce­ar puteasănefacă?Rozecikaaplecat.Iartatălşimamaaurămas.–Şiundesunttataşimama,

osăvăîntreb?Auarsînantrepozituldinport

şiîncăunmoment.FratelemeulocuieşteînOdessaşiavealaserviciuoinfirmierăînvârstă.

Aceastaspunea:Care­iproblema?Petimpulromâniloramtrăitbine,nuînduramfoame,umblam

liberipestrăzi.Luminaelectricăardea,tramvaielecirculau

Judecaţişisinguri.

Poftim,naţiunecultă! Aşaazisbătrânica.Da,

N­osăapreciezacestedouăopinii.

VeceaslavEliutin,13mai2012,14:03:Păi,şiînprezent,unii(nupreanumeroşi)oducfoarte

bineiaralţiifoarterău.Deci,judecaţişisinguri

IvanIvanov,13mai2012,19:18:Cesăjudecăm?Ambelerelatărisuntveridice.Şiaşaafostîn

toaterăzboaiele.Omulseadapteazălaoricecondiţii,altfelpoporuln­arfisupravieţuit

Autrăit

oameniipetimpulluiStalin,Hitler,Brejnev,Lenin,şifeluriţiElţîni.Sevoradaptaîncontinuareşi

vortrăi.Şisevorînmulţi.

IuriiKovalev,13mai2012,19:27:Reiesecă,fiecarecuceesteallui.

Şerşniova Natalia, 13 mai 2012, 22:58: Dar acesta e o teză penibilă. Când discutam cu infirmiera,oconsideramtrădătoare,şiniciacumnumi­amschimbatpărerea.Atunci,fiindfoarte tânără, ştiam despre clandestinitatea eroică din Odessa, din catacombele oraşului şi nu pricepeamcumputeaisăaştepţiliniştit,cândvoreliberaoraşul.Şii­amreproşat direct acelei cucoanecupărulcărunt.Mi­arâsînfaţăşiarostitchiaracestecuvinte:fiecarecuceesteallui.

VictorBondarenko,14mai201202:26:DarceştiţidespreactivitateailegaliştilordinOdessa?

Am studiat aproape un an documentele cu privire la partizani, care se păstrează în arhiva comitetuluiregionaldepartiddelângăKulikovoPole.Dumneavoastrăceaţicitit?Îmiparerău. Credeţi­mă,multev­arfidezamăgit.

ŞerşniovaNatalia,14mai2012,13:05:Acum,probabil,m­arfidezamăgit.Ca,dealtfel,şimulte

alteleluateatuncidreptadevăruri.M­amreferitlatimpuritrecute.Înprezent,însă,multesunt

dateuitării,casănuzicprofanate

VictorBondarenko,14mai2012,22:33:Exactacumieselasuprafaţăadevărulşidocumentele

videodinarhivelesecrete,iarfoştiisecretaridepartidîncearcăsăapereminciunadinmanualele

deistorieredactatedePCUS.

Iurii Kovalev, 14mai 2012, 09:20: Fiecaretezăcorespundevieţii pecareindividul nuesteîn stares­oschimbe.Deaceeaşiexistăteza

Seerghei Filippov, 4iunie2012, 08:01: Unarticol foartebun. Despreviaţareală. Într­adevăr, populaţiaoricăruioraşocupatnuînseamnăilegaliştişisabotori,cioameniobişnuiţi.Oamenicare vorpurşisimplusătrăiască.Iarfaptulcăputereasovieticăaplasatsupravieţuitoriipeaceiaşi treaptăcu„trădătoriidepatrie"este,delicatvorbind,oticăloşie.Dealtminteri,homosovieticuse fermconvins:toţiaceicarenusuntcunoi,înseamnăcăsuntcontranoastră.Şiaceastanue decâtoparanoiaordinară.

IvanIvanov,4iulie2012,12:16:Demenţionatcănudinvinaloraurămassubduşmani.Însăşi

puterea sovietică ia abandonat, cedând teritorii şi o populaţie mai numeroase decât ceea ce reuşiserănemţiisăcucereascăîntoatăEuropa.ComuniştiiauplăcereasăreproşezeFranţeişi altorţări,ocupaterapid,uitândceteritoriuşicuceiuţealăaacaparatHitlerînURSS.Şicâţi prizonieriaiARMŢşicâtăpopulaţiecivilăaluat.Devinetotmaiclar,căpeHitlernul­aopritnici putereaarmelor,nicimintealuiJukovcugeniulluiStalin,citeritoriulimensşiresurseleumane, incomparabile cu ale Germaniei, precum şi resemnarea soldaţilor, care opreau inamicul cu

PierderileluiHitlerpetoatefronturilerăzboiuluimondialsuntmultmaimicidecât

propriulcorp

pierderileUniuniiSovietice,carealuptatdoarpeunsingurfrontşipeteritoriulsău.Săfifost

condiţiiegale,războiuls­arfiterminatlaSahalin

Andrei Ivanov, 4 august 2012, 00:48: Ia te uită, ce visuri l­au cuprins! La Sahalin! În orice condiţii,războiuls­arfiterminatacoloundes­aterminat.StalingradşiKurskauavutloccând

noiembrie,optoperaţiunistrategice.Auparticipat14milioanedeoameni.Nuimportădacăerau

Continuarea navigării implică acceptarea lor.

aliaţii saunuerau, Drapelul Victoriei arfi fâlfăit deasupracapitalei celui deAl TreileaReich

răpus, dacă nu în mai, atunci în octombrie

colaboraţionisteocupanţilor,deparcăpânălarăzboiînOdessan­arfifostcinematografe,frizerii

şişcoli,iaroameniinufăceaunimicaltcevadecâtsăseprezintelainterogatorii!

De aceea, nu mai cântaţi atâtea ditirambe

Agree

MihailoMarianici,14martie2013,13:18:Tu,stimabile,începecu1941şilămureştedecenemţii

au reuşit să ajungă până la Moscova? Sau a fost şi aceasta o strategie? Nu chiar în orice condiţiiarfiînvinsainoştri.Istorianucunoaştemodulconjunctiv,darvădcăvătragelacugetări

1/28/2017

MirceaDruc:TRANSNISTRIAŞIODESSA.Ocupatesaueliberate?|Analize/Interviuri

şinurămânnicieudator.DacăpoliticaluiHitlerarfifostmailoialăfaţădeteritoriileocupateşi metodeledeinstaurarearegimuluigermanmaitolerante,nuarfiavutcineluptapentruURSS.

Adevărulecănereuşiteledin1941demonstreazăunsingurlucru:majoritateanuavealainimă

puterea sovietică, oamenii nu doreau să lupte, de aceea germanii contemplau Moscova prin binoclu. Căci acoloundeauluptat (Brest, Odessa, Sevastopol)germanii nuauputut înainta rapid.Uiteaşa,homosovieticus,înflăcăratşifanatic!

Vladimir Șulear, 13 mai, 14:52: Ce bine audus­o la Odessa pe timpul românilor! Cei de l­a Leningrad,deexemplu,n­auavutnoroc

IvanIvanov,13mai2013,,19:19:Darpeceiarșideviinu­iinvidiați?

IuliusFuchek,13mai,,15:55:Aldracului,lacebunArmataRoșieeliberaorașeșisate?Mare

lucru,dacănemțiiromâniișialțifasciștii­arfinimicitpetoți.N­amfimaiavutînschimbNKVD.

ȘiînprezentarfidedoritcasăplececutoțiiînEuropa,sălespelefundurilebătrânilorlor.Iar

FSBnutevaatinge.

Iurii Kovalev, 13 mai 2012, 20:12: Nici într­o situaţie oarecare nu putem judeca univoc. Dar procedămaşafiindcăfiecareurmăreştepropriulinteres.

IvanIvanov,13mai2012,20:22:Reţineţicăarticolulîndezbaterenufaceevaluări,relatează

ceeaceaavut loc. Aprecierileşi sentinţelevindelacititori. Uitecăaudat buznapolitrucii rezervişti şi kaghebiştii. Imediat înjurături şi pretenţii la adresa mea: „Cum de ai cutezat, vrăjmaşule, săpovesteşticeeaces­aîntâmplat şinuceeacepartidulaordonat! Şiaceasta chiardeziuaVictoriei!Revino­ţi!ÎncepesăminţiîntrugloriaPCUSşiconformcelorindicateîn "

manualele din perioada sovietică Nici nu­şi dau seama aceşti ideologii cu fundul roşu că

Şiactualulregimvafi

spulberatdacănunedezvăţămsăminţim

URSSs­aprăbuşitdincauzacăafostedificatăpeminciunăşisânge

MihailoMarianici,14martie2013,13:29:Domnule,jospălăria!Sincervorbindnumăaşteptam

săexisteînOdessaluiKostusevoamenicavoi,capabili,avândcurajulşibărbăţiadeaprivi

rezonabilniştelucruri,pentrucare,acum,eştietichetat„fascist".

Ivan Ivanov, 14 martie 2013, 17:26: Mulţumesc! Dar la Odessa majoritatea sunt ca mine. Admiratoriiputeriisuntmaibineorganizaţişivocifereazăenorm.Practicautoatămass­media

scrisăşivideo.Noidispunemdoarde„CrugTV"şi„Canal5"şiacesteanumaiprincablu.

<Anterior Următor> Desprenoi

Copyright©2017RomanianGlobalNews­singuraagentiedepresaaromanilordepretutindeni.Toatedrepturilerezervate.DesignedbyCristianAnton.

CristianAnton . Acest website folose ș te cookies pentru a îmbunătă

Continuarea navigării implică acceptarea lor.

Agree