Sunteți pe pagina 1din 1

8. n anexa nr.

1, la articolul 10^3, dup alineatul (2) se introduce un nou


alineat, alineatul (3), cu urmtorul cuprins:"(3) Ministerul Finanelor
Publice i poate exprima acordul pentru ncheierea unui contract de
nchiriere/comodat privind imobilul achiziionat prin program, numai dup
ce finanatorul a emis acordul su pentru aceeai solicitare."
Mai jos regasiti raspunsul reprezentantilor CEC Bank:
"Referitor la intrebarea dumneavoastra va putem spune urmatoarele ca la solicitarea
clientilor/beneficiarilor de inchiriere a unui imobil achizitionat prin Programul Prima
Casa este necesar atat acordul Ministerului Finantelor Publice, precum si cel al
Bancii.
Astfel, Banca isi poate exprima acordul de inchiriere cu urmatoarele precizari:
in acordul emis se va mentiona ca Banca isi exprima acest acord sub rezerva
mentinerii destinatiei de locuinta a imobilului;
emiterea acordului se va face cu conditia inserarii in contractul de inchiriere
sau in actele aditionale la acestea, a unui text care sa-l instiinteze pe chirias
ca imobilul este ipotecat si prin care acesta sa declare ca este de acord cu
incetarea contractului, fara somatie si fara interventia instantei de judecata,
in situatia in care se demareaza procedura de executare silita.

Ministerul Finantelor Publice isi poate exprima acordul numai dupa ce Banca a emis
acordul sau pentru aceeasi solicitare."

S-ar putea să vă placă și