Sunteți pe pagina 1din 18

Reproiectare manageriala la S.C. ZARA Romania S.R.L.

Reproiectare manageriala la S.C. ZARA Romania S.R.L.

Bardacel Corina-Georgiana
Seria A , Grupa 130
Facultatea de Management
Academia de Studii Economice
Bucuresti 2016

Reproiectare manageriala la S.C. ZARA Romania S.R.L.

Cuprins

1.Diagnosticarea viabilitatii economice si manageriale


1.1.Culegerea si sistematizarea datelor
1.1.1.Prezentarea generala a firmei
1.1.2.Prezentarea sistemelor de management
1.2.Evidentierea simptomelor semnificative
1.2.1.Analiza viabilitatii economice
1.2.2.Analiza viabilitatii manageriale
1.3.Evidentierea punctelor forte si punctelor slabe
1.3.1.Evidentierea cauzala a punctelor forte
1.3.2.Evidentierea cauzala a punctelor slabe
1.4.Elaborarea recomandarilor
2.Elaborarea strategiei
3.Reproiectarea propriu-ziua a sistemelor de management al organizatiei
3.1.Reproiectarea propriu-zisa a subsistemului metodologico-managerial
3.2.Reproiectarea propriu-zisa a subsistemului decisional
3.3.Reproiectarea propriu-zisa a subsistemului organizatoric
3.4.Reproiectarea propriu-zisa a subsistemului informational

Reproiectare manageriala la S.C. ZARA Romania S.R.L.

1.Diagnosticarea viabilitatii economice si manageriale


1.1.Culegerea si sistematizarea datelor
1.1.1.Prezentarea generala a firmei
Societatea poarta denumirea de ZARA Romania si este organizata sub forma de societate
comerciala cu raspundere limitata.
Obiectul de activitate conform statutului de infiintare este reprezentat de comertul cu
amanuntul de textile.
Capitalul social subscris si varsat integral este de 100.000 RON , divizat in 10.000 parti
sociale , a 10 RON fiecare.
Pentru a putea evidentia situatia economico-financiara a societatii , s-a luat in considerare
dinamica acesteia in ultimii 4 ani , si anume 2011 ,2012, 2013 si 2014, prin intermediul unor
indicatori economici:

Reproiectare manageriala la S.C. ZARA Romania S.R.L.

1.1.2.Prezentarea sistemelor de management


Subsistemul metodologico-managerial
Subsistemul metodologico-managerial este alcatuit din instrumentarul managerial si din
elementele metodologice de functionare si perfectionare a celorlalte sisteme.In cadrul
companiei ZARA Romania , se evidentiaza urmatoarele aspecte:
managementul participativ deciziile se iau printr-o consultare activa apersonalului, existand
mai putine suspiciuni legate de decizii.
managementul prin obiective exercitat in special la nivel de Director de Productie si
Director de Marketing vanzari. Astfel, fiecarui Manager de Proiect i se stabilesc obiective si i
se acorda un buget in care sa se incadreze.
managementul prin bugete folosit intens la nivelul Conducerii superioare (Director General)
in combinatie cu managementul prin obiective.
Metodele si tehnicile de management folosite sunt:
metode de control - asuprea activitatilor conduse;
metoda sedintei predomina sedintele de informare si analiza
analiza valorii-pentru reducerea costurilor si imbunatatirea calitatii produselor.
metoda delegarii este folosita datorita efectului stimulator al motivatiei si consta in delegarea
unui subaltern de catre un manager in vederea indeplinirii unor sarcini.
metode de calculatie a costurilor - articolele de calculatie la nivel de produs si productie;

Subsistemul decizional
Cuprinde ansamblul deciziilor micro-economice si a mecanismelor de fundamentare si
adaptare ale acestora. Acestea asigura dezvoltarea de ansamblu a societatii si a
subsistemelor sale precum si suportul actiunilor initiate pentru realizarea obiectivelor .
La nivel de Consiliu de administratie se iau urmatoarele decizii:
-se stabileste politica generala de salarizare
-se aproba structura organizatorica si numarul de posturi;
-se stabileste strategia pe termen lung
-se numeste directorul general si in cazuri deosebite si ceilalti directori
-se analizeaza bilanturile contabile de doua ori pe an
Directorul General are autoritate in ceea ce priveste:
4

Reproiectare manageriala la S.C. ZARA Romania S.R.L.

-reprezentarea societatii in relatiile cu ceilalti clienti dar si cu institutiile statului


-intocmeste contractele individuale de munca
-stabileste directii si strategii pe termen scurt si mediu
-indeplineste sarcinile atribuite in mod expres de Consiliul de administratie
-stabileste furnizorii
-bugetul de venituri si cheltuieli
-repartizarea profitului
Cinci dintre deciziile luate de-a lungul perioadei 1 ianuarie 2013-31 decembrie 2014
Decizia 1: Stabilirea unei tinte de profit de 12 % pentru anul 2013.
Decizia 3: Repartizarea profitului net.
Decizia 5: Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014.
Decizia 7: Solicitarea catre directorul financiar a maririi procentului de provizioane si a celui
de depozite in banci.
Decizia 10: Introducere de teste noi pentru evaluarea si instruirea angajatilor

Nr.
D
e
c
i
z
i
e

1
2
3
4
5

Criteriul 1
C
e
r
t
a

I
n
c
e
r
t
a

Ri
s
c

x
x
x
x
x

Criterii de clasificare
Criteriul 2
Criteriul 3
Criteriul 4
S
t
r
a
t
e
g
i
c
a

T
a
c
t
i
c
a

C
u
r
e
n
t
a

U
n
i
c
r
i
t
e
r
i
a
l
a

M
u
l
t
i
c
r
i
t
e
r
i
a
l
a
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

U
n
i
c
a

A
l
e
a
t
o
a
r
e

Criteriul 5
P
e
r
i
o
d
i
c
a

x
x
x
x
x

A
v
i
z
a
t
a

I
n
t
e
g
r
a
l
a

x
x
x
x
x

Analizand incadrarea deciziilor Consiliului de Administratie si deciziile Directorului


general, remarcam faptul ca majoritatea deciziilor sunt certe si de natura tactica si
multicriteriale.

Reproiectare manageriala la S.C. ZARA Romania S.R.L.

Nr.
Decizie
1
2
3
4
5

Functii ala Managementului


Pv
x

Co

C-E

Functiuni ale firmei

PM

C-D

Ps

x
x
x
x

F-C
x
x
x
x

Semnificatia prescurtarilor este:


Pv - previziune
O - organizare
Co - coordonare
A - antrenare
C-E control - evaluare
PM procesul de management in ansamblul sau
C-D cercetare dezvoltare
P - productie
Ps - personal
F-C financiar-contabila
C comercial
Parametrii calitativi ai deciziilor
Decizia

C1

Decizia 1 x
Decizia 3 x
Decizia 5 x
Decizia 7
Decizia10

C2

C3

x
x
x

x
x
x

Semnificatia simbolurilor este:


C1 fundamentarea stiintifica
C2 - ,,imputernicirea deciziei
C3 integrarea in ansamblul deziciilor
C4 oportunitatea deciziei
C5 formularea corespunzatoare a deciziei
Subsistemul informational

C4

x
x

C5

Reproiectare manageriala la S.C. ZARA Romania S.R.L.

Asigura materialul informational necesar fundamentarii si adoptarii de decizii si initierii de


actiuni pentru implementarea acestora. Concomitent, subsistemul informational contribuie la
imbogatirea si actualizarea continua a bazei de date si informatii existenta la nivelul
societatii.

Documente statistice si contabile intocmite


Zilnic:
NIR(Nota Intrare Receptie)
Nota transfer pentru transferul in cadrul gestiunilor
Chitante
Bon fiscal
Registru de casa
Saptamanal , decadal:
Liste inventariere
Lunar:
Balante de verificare analitice
Venituri, cheltuieli pe Centre de profit
Decont de T.V.A
Declaratie pentru asigurari sociale
Declaratie pentru plata contributiei de somaj
Nota de contabilitate
Stat de plata
Trimestrial:
Declaratie impozit pe profit
Declaratie de venit
Documente statistice si contabile intocmite
semestrial:
Bilant
Calculatorul reprezinta in cadrul firmei, o sursa importanta de tinere a evidentei, stocare si
prelucrare a datelor.
Fiecare situatie informationala se delimiteaza prin continut, traseu informational specific,
frecventa a intocmirii, numar de exemplare, particularitati constructive si functionale ale
subdiviziunilor organizatorice implicate.
Subsistemul organizatoric
Constituie suportul functionarii celorlalte subsisteme manageriale. Cuprinde organizarea
procesuala(acte normative, reglementari cu caracter intern, stabilite prin regulamentul de
organizare si functionare, fise de post etc.) si organizarea structurala(regasita in constituirea
si functionarea grupurilor de lucru si a relatiilor dintre acestea, orientate spre realizarea unor
interese ale intreprinderii).

Reproiectare manageriala la S.C. ZARA Romania S.R.L.

Organizarea procesuala consta in stabilirea principalelor categorii de munca si a proceselor


necesare realizarii ansamblului de obiective ale organizatiei.

La nivel de compartimente nu sunt delimitate atributiile,responsabilitatile si competentele ,in


timp ce posturile dispun, in linii generale de sarcinii, responsabilitati si competente.Un aspect
important al acestui domeniu al organizarii firmei il constituie sistemul categorial de obiective
si corelarea diverselor tipuri de obiective cu componentele procesuale
(functiuni,activitati,atributii si sarcini)
Organizarea structurala este evidentiata in documentele de formalizare a structurii
organizatorice, respectiv regulamentul de organizare si functionare, organigrama si fisele de
post.Fisele de post sunt elaborate, atat pentru manageri, cat si pentru executanti.

Reproiectare manageriala la S.C. ZARA Romania S.R.L.

1.2.Evidentierea simptomelor semnificative


1.2.1.Analiza viabilitatii economice
In urma calculelor putem afirma urmatoarele :

1.2.2.Analiza viabilitatii manageriale


Subsistemul metodologico-managerial
Se utilizeaza managementul prin bugete, insa este identificat partial,fiind recunoscut prin
fixarea obiectivelor din punct de vedere financiar si printr-o planificare atenta a
resurselor financiare ( cheltuieli, venituri ) pe compartimente.
In cadrul sedintei la SC ZARA Romania SRL, pregatirea nu ocupa un loc foarte important ,
stabilirea acesteia nu se face intotdeauna din timp si tinand cont de programul participantilor.De
multe ori, se depaseste numarul recomandabil de probleme abordate , dar si timpul optim de
durata a unei sedinte.
Gradul de modernitate al instrumentelor este mediu, fiind utilizate atat metode clasice, precum
sedinta, cat si metode mai moderne, precum managementul prin bugete sau obiective.
In concluzie, putem afirma ca la nivelul SC ZARA Romania SRL, subsistemul metodologicomanagerial se manifesta numeroase neajunsuri a caror eliminare este posibila doar printr-o
reproiectare a sistemului de management al societatii comerciale.

Subsistemul decizional
Analizand cele 5 decizii prezentate anterior putem afirma ca majoritatea lor sunt:
Dupa orizont de timp si implicatii: tactice(80%) cu intervale de timp ce nu depasesc decat
ocazional un an, dar cu influente directe asupra unor componente procesuale si structurale de
mare importanta in economia firmei
9

Reproiectare manageriala la S.C. ZARA Romania S.R.L.

Dupa natura variabilelor implicate: certe (80%) cu variabile controlabile si anticipare cat mai
exacta a rezultatelor;
Dupa numarul de criterii decizionale: multicriteriale (100%), in sensul abordarii problemelor
decizionale intr-un context mai larg, dat de mediul ambiant national si international
Dupa frecventa adoptarii: aleatorii(60%) , periodice(40%) si integrale(100%).
Faptul ca majoritatea deciziilor sunt integrale ridica un semn de intrebare cu privire la
profesionalismul si gradul de avizare in procesul decizional.
Decidentii principali sunt directorul general si directorul de productie.
Din punct de vedere calitativ remarcam respectarea, de catre majoritatea deciziilor a unor
cerinte precum :
Subsistemul informational
Analiza acestuia se axeaza pe aspecte metodolgice, de analiza, unde se prezinta ,, dosarul
sistemului informational si cuprinde:
Informatiile vehiculate in sistem
In cadrul compartimentului financiar-contabil, circuitele si fluxurile informationale au o
directie de vehiculare verticala, catre directorul si administratorul firmei si orizontala, catre
compartimente situate pe acelasi nivel ierarhic si au o frecventa periodica a producerii. Acest
lucru este normal pentru acest tip de compartiment.
Fluxurile si circuitele informationale
Traseul parcurs de informatiile regasite in diverse documente( situatii informationale), de la
emitatori la beneficiari, este reflectata de fluxurile si circuitele informationale.
In mod firesc, legaturile informationale dintre compartimente, precum si acivitatea
informationala a fiecarui compartiment in parte trebuie sa fie reflectata de regulamentul de
organizare si functionare
Mijloace de tratare a informatiilor
Mijloacele de tratare a informatiilor sunt preponderent automatizate si sunt folosite proceduri
informationale sofisticate si informatizate.
Resursele hardware ale firmei sunt satisfacatoare, firma avand toate dotarile necesare
desfasurarii activitatilor de contabilitate in timp util. Exista o compatibilitate relativ buna intre
resursele software si cele hardware ale sistemului electronic folosit de catre societate,
in sensul ca programele folosite nu necesita resurse hardware superioare celor existente.
Subsistemul organizatoric

Observam ca obiectivul cel mai important este un obiectiv derivat de ordin I, adica cresterea
profitului cu 12 % pentru anul 2013.
10

Reproiectare manageriala la S.C. ZARA Romania S.R.L.

Obiectivele individuale cele mai frecvent intalnite sunt legate de realizarea cat mai eficienta
si corecta a sarcinilor de serviciu in vederea obtinerii atat a unei competitivitati bune la nivel de
companie cat si a unei increderi sporite in fortele proprii.

1.3.Evidentierea punctelor forte si punctelor slabe


1.3.1.Punctele forte
Punctele forte
1.Legaturi puternice intre treptele ierarhice ale companiei(Informatia circula de la clienti, prin
intermediul vnzatorilor, catre managerii de magazin, acestia transmit mai departe eventualele
cerinte sau feedback-uri cu privire la un produs, iar aceste informatii ajung la masa creatorilor
de modele si remediaza problema existenta)
2.Posibilitatea grupului de a-si permite incheierea unor contracte de asigurare pentru
deteriorarea stocurilor, pentru distrugerea proprietatilor sale sau a echipamentului
si posibilitatea grupului de a-si permite incheierea unor contracte de asigurare pentru
deteriorarea stocurilor, pentru distrugerea proprietatilor sale sau a echipamentului.
3. Logistica, distributie eficienta
4.Intensitatea investitiilor
5.Strategie diferentiata
1.3.2.Puncte slabe
Punctele slabe
1.Nivelul supravegherii auditului intern, cu privire la informatiile financiare, prin intermediul
auditorilor externi.
2.Serviciul de relatii cu clientii
3.Lipsa publicitatii
1.4.Elaborarea recomandarilor
Zara beneficiaza de numeroase puncte forte care o ajuta sa o ocupe primele pozitii pe piata de
retail si confectii. Dar din analiza rezulta existenta a catorva puncte slabe care pot fi
imbunatatite.
Una dintre probleme este cea a lipsei fidelizarii clientilor. In acest sens este necesar un program
de fidelizare a clientilor care se va adresa in principal clientilor star, cei mai profitabili clienti
ai companiei, precum si clientilor semn de intrebare, o categorie ce prezinta perspective de
dezvolvare pe viitor. Prin acest program se doreste realizarea unei fidelizari fata de marca, si
anume brandul Zara, din cadrul companiei de retail Inditex.
Programul se va desfasura pe o perioada de 3 ani.
2.Elaborarea strategiei

11

Reproiectare manageriala la S.C. ZARA Romania S.R.L.

Strategia reprezinta ansamblul obiectivelor majore ale organizatiei pe termen lung (3-5 ani), a
principalelor modalitati de realizare impreuna cu resursele alocate in vederea obtinerii
avantajului competitiv potrivit misiunii firmei.
Punctul de pornire in elaborarea propriu-zisa a strategiei il constituie formularea misiunii
firmei, respectiv o enuntare corespunzatoare cuprinzatoare a scopurilor fundamentale si a
conceptiei privind evolutia si desfasurarea activitatilor,prin care se diferentiaza de
intreprinderile similare si din care decurge sfera sau domeniul de activitate si piata specifica
deservita.
Misiunea firmei
Scopul principal al SC ZARA Romania SRL este sa se impuna pe piata ca fiind cel mai bun
retailer de imbracaminte, prin asigurarea unei calitati si a unui pret competitiv conform
cerintelor clientilor.

Obiective strategice
Strategia urmareste evolutia pe urmatorii 3 ani
a) Cresterea cu minim 20 % a profitului brut, in fiecare din anii urmatori relativ la anul anterior.
b) Asigurarea pe termen lung a principalelor corelatii economice
ICa < IFs > INs si IW < Isd
c) Imbunatatirea nivelului productivitatii muncii cu peste 30% in fiecare an fata de anul anterior
Optiuni strategice
Reproiectarea sistemului de management
Schimbarea manageriala este un element obligatoriu pentru firmele care doresc atingerea unui
nivel superior de performanta, intr-un mediu ambiant si instabil. Datorita existentei anumitor
disfunctionalitati in functionarea managemetului organizatiei si a componentelor sale ,este
necesara aplicarea acestei metode.
Aceasta activitate se va realiza prin elaborarea unei strategii bine fundamentate , care sa tina
cont de caracteristicile firmei, dar si de mediul extern acesteia. De asemenea, se va proiecta
noul sistem managerial al organizatiei , iar apoi se va realiza proiectarea propriu-zisa,urmata de
implementarea acestuia. Aceste activitati vor fi urmate de evaluarea si controlul
permanent pentru a se observa functionarea noului sistem.
Patrunderea pe noi piete
Aceasta optiune are in vedere cresterea interesului pentru piete noi. Principala cauza a acestei
abordari o reprezinta diminuarea riscului la care se expune intreprinderea, dar si potentialele
castiguri. Strategia impune folosirea unor resurse, care trebuie asigurate.
Se cere o mare atentie in dezvoltarea pe o noua piata, deoarece trebuie sa se aiba in vedere:
- Marfa comercializata
-Piata acesteia (cercetare de piata )
-Pretul ( elementele de fundamentare )
12

Reproiectare manageriala la S.C. ZARA Romania S.R.L.

-Distributia ( reteaua )
- Promovarea- Mediul de afaceri
Modernizarea sistemului de gestiune a marfurilor
Aceasta optiune impune modificari la nivelul sistemului informational si organizational
in cadrul firmei. Cea mai mare importanta pentru gestiunea stocurilor o are insa sistemul
informational. Cunoasterea permanenta si sistematica a evolutiei, precum si a tuturor proceselor
economice ce au legatura directa sau indirecta cu nivelul stocurilor reprezinta una din premisele
fundamentale ale conducerii stiintifice a acestora, deci de introducere a unui sistem eficient de
gestiune:
- determinarea necesarului de contractat, incheierea contractelor cu furnizorii si beneficiarii,
aprovizionarea depozitelor, urmarirea executarii contractelor
-genereaza informatii care nu numai ca nu pot lipsi, dar trebuie sa ajunga la conducere cu
maximum de operativitate
Resursele
In categoria resurselor atrase si alocate pentru derularea procesului strategic sunt incluse:
- resurse materiale
- resurse financiare
- resurse umane
- resurse informationale
Termenele
Reproiectarea sistemului de management se va realiza in perioada 2016-2017, patrunderea pe
noi piete va incepe prin studierea oportunitatilor de patrundere pe noi piete in cadrul anului
2016 si se va realize efectiv in anul urmator modernizarea sistemului de gestiune al mafurilor
deoarece presupune modificarea subsistemului informational si organizatoric .

Avantajul concurential
Directiile in care se recomanda a se actiona se refera la :
Imbunatatirea raportului cost-pret
Pentru aceasta sunt necesare actiuni ca :
Determinarea pragului de rentabilitate pentru fiecare produs, dupa o analiza in prealabil a
necesitatii si oportunitatii fabricarii acestuia
Crearea conditiilor manageriale si economice de evidentiere exacta a tuturor categoriilor de
cheltuieli
Obtinerea si comercializarea unor produse diferite de cele ale concurentei in ceea ce priveste unii parametrii
functionali, calitativi etc.
In cadrul acestei posibilitati de obtinere de avantaj competitiv se are in vedere :
Actionarea in directia imbunatatirii calitatii produselor, atat prin modernizari, cat si promovarea
si utilizarea unui sistem adecvat de gestiune a calitatii
13

Reproiectare manageriala la S.C. ZARA Romania S.R.L.

Redimensionarea plusului de profit ce se obtine din comercializarea acestor produse diferite de


ale concurentei.

Elaborarea si implementarea strategiei globale


Pentru implementarea strategiei globale este recomandat sa se faca pregatirea implementarii
care presupune:
-Reducerea rezistentei personalului la schimbare prin proiectia strategica ce consta in
sensibilizarea si dezvoltarea cunostintelor personalului prin:
Pregatirea managerilor de nivel superior
Pregatirea conducatorilor de compartimente operationale si functionale
Pregatirea celorlalte categorii de specialisti implicate in implementarea strategiei
Asigurarea bazei materiale, umane si financiare necesare pentru implementarea strategiei.
Fiecare stadiu de pregatire se incheie cu testarea cunostintelor, aptitudinilor si
deprinderilor profesionalesi manageriale ale personalului.

3.Reproiectarea propriu-ziua a sistemelor de management al organizatiei


3.1.Reproiectarea propriu-zisa a subsistemului metodologico-managerial

Reproiectarea subsistemului metodologic se bazeaza pe doua sisteme de management


importante managementul prin obiective si managementul prin bugete si, in cadrul acestora,
a mai multor metode si tehnici manageriale, precum delegarea, diagnosticarea, metode
decizionale cu fundament matematic, tabloul de bord etc.
Cateva argumente care pledeaza in favoarea implementarii si utilizarii managementului prin
obiective la S.C. ZARA Romania SRL. sunt necesare:
Asigura imbinarea armonioasa a obiectivelor, rezultatelor si recompenselor/sanctiunilor
Permite o veritabila descentralizare manageriala in interiorul unitatii economice, o
descentraluizare prin asumarea de atributii, responsabilitati si competente de catre principalele
subdiviziuni organizatorice ale firmei
Complexitatea deosebita a sistemului permite folosirea, in cadrul sau, a unei game variate de
alte sisteme, metode si tehnici managerale, ce faciliteaza derularea fiecarei etape de aplicare a
managemntului prin obiective si, implicit, exercitarea functiilor proceselor de management

Elaborarea componentelor managementului prin obiective


In cadrul acestei etape se pune accentul pe:
Elaborarea de programe de actiune, cu detalierea principalelo decizii si actiuni ce
urmeaza a fi adoptate si initiate pentru realizarea obiectivelor

14

Reproiectare manageriala la S.C. ZARA Romania S.R.L.

Intocmirea calendarelor de termene, in care se precizeaza termenele de declansare a


operationalizarii unor modalitati de realizare a obiectivelor, termenle intermediare si finale
de realizare a acestora
Fundamentarea, elaborarea si lansarea bugetelor la nivel de societate comerciala si fiecare
centru de gestiune
Emiterea de instructiuni generale si partiale cu privire la realizarea obiectivelor

Delimitarea si dimensionarea centrelor de profit


Societatea comerciala, privita ca sistem, este impartita in mai multe centre de profit sau
gestiune, respectiv subdiviziuni organizatorice importante la nivelul carora se elaboreaza,
lanseaza, executa si urmaresc bugetul.
In delimitarea acestora se pot avea in vedere doua categorii de criterii
-Procesual, dupa care cele mai importante componente ale firmei pot fi abordate ca centre de
gestiune
-Structural-organizatoric, criteriu conform caruia fiecare compartiment functional si
operational devin si functioneaza ca centre de gestiune

Adaptarea structurala si functionala a celorlalte componente manageriale la cerintele


managementului prin obiective si centre de profit
Pentru realizarea obiectivelor previzionate pentru un anumit interval de timp, este necesara
adaptarea, prin schimbare, a celorlalte subsisteme ale managementului firmei, respectiv
componentele decizionala, informationala si organizatorica.

Coordonarea si urmarirea realizarii obiectivelor


Dupa lansarea bugetelor la nivel de centru de profit urmeaza executia acestora, respectiv
realizarea obiectivelor.
Practic, sunt adoptate decizii si initiate actiuni la nivel de centre de gestiune, prin care se
urmareste asigurarea conditiilor materiale, umane, financiare, organizatorice solicitate de
realizarea prevedrilor bugetare. Un rol aparte il are functia de coordonare, a carei exercitare
implica o comunicare permanenta intre manageri amplasati in diferite ipostaze ierarhice, pe de
o parte si executanti, pe de alta parte.

3.2. Reproiectarea subsistemului decizional


Reproiectarea subsistemului decizional are in vedere:
-structurarea activitatii pe niveluri ierarhice, amplasate in fiecare din etajele structurii
organizatorice:inferior, mediu si superior
-apelarea unui instrumentar decizional specific situatiei decizionale in care se incadreaza
problema ce urmeaza a fi rezolvata (de certitudine, incertitudine si risc)
15

Reproiectare manageriala la S.C. ZARA Romania S.R.L.

-tratarea echilibrata din punct de vedere decizional, a proceselor de management si a


componentelor procesuale ale firmei, fiecare din acestea avand o pozitie bine precizata in
mecanismul de functionare
Pentru restucturarea pe verticala a sistemului decizional s-a actionat pe mai multe planuri. Unul
dintre acestea il constituie delimitarea competentelor decizionale acordata in functie de
pozitia ierarhica a managerului, tipul, volumul, complexitatea si dificultatea obiectivelor
circumscrise postului si subdiviziunii organizatorice conduse, natura sarcinilor conferite
acestuia, nivelul competentei profesionale si manageriale propriu-zise a managerului in cauza.
Competentele acordate posturilor manageriale pot fi delimitate in:
-comune, regasite, practic la toate posturile insa cu o intensitate si complexitate diferite de la
un nivel ierarhic la altul
-specifice, in sensul ca gradul de interventie decizionala difera pe verticala sistemului de
management, in functie de natura, complexitatea si dificultatea problemelor decizionale cu care
se confrunta si pe care trebuie sa le rezolve managerii
Competentele specifice sunt diferentiate pe manageri, in functie de pozitia iererhica pe care se
afla. Cateva exemple sunt edificatoare:
3.3. Reproiectarea sistemului informational
Perfectionarile informationale majore proiectate pentru S.C. ZARA ROMANIA SRL. sunt
enuntate in cele ce urmeaza:
-delimitarea principalelor categorii de informatii necesare managerilor si executantilor si
dimensionarea corespunzatoare a acestora, tinand cont de pozitia ierarhica a beneficiarilor, de
volumul, complexitatea si dificultatea obiectivelor, de cerintele decizionale si actionale, precum
si de necesitatea documentarii intr-un domeniu sau altul
-rationalizarea documentelor informationale pentru evitarea unor suprapuneri de informatii
si informarea corecta a utilizqatorilor acestora
-rationalizarea circuitelor si fluxurilor informationale ale documentelor astfel incat sa se
asigure o aerisire a structurii organizatorice si flexibilizare a sistemului informational
-precizarea cat mai exacta si detaliata a procedurilor informationale necesar a fi utilizate
pentru tratarea informatiilor, respectiv culegerea, inregistrarea, transmiterea si prelucrarea
acestora, conform cerintelor decizionale si actionale
-informatizarea proceselor de munca si, in principal, a celor de management, ca premisa a
imbunatatirii calitatii deciziilor ce urmeaza a fi adoptate si a cresterii gradului de fundamentare
a actiunilor solicitate de aplicarea deciziilor
Toate aceste modalitati au fost abordate in contextul utilizarii managementului prin obiective
si a managementului prin bugete si al modificarilor de natura decizionala operate in sistemul de
management al firmei.

3.4. Reproiectarea subsistemului organizatoric


Se propun urmatoarele :
Infiintarea/desfiintarea/comasarea de compartimente functionale si operationale;

16

Reproiectare manageriala la S.C. ZARA Romania S.R.L.

Asigurarea unui echilibru in exercitarea proceselor de management la nivelul managerilor din


esalonul superior
Infiintarea/desfiintarea/comasarea unor posturi de management si executie;
Infiintarea unui consiliu consultativ constituit din managerii de nivel superior si conducatorii
centrelor de gestiune;
Elaborarea unor documente de formalizare a subsistemului organizatoric cu un continut nou
ROF, organigrama, descrieri de functii si fise de post;
Imbunatatirea competentei profesionale si manageriale a personalului de managemnt si
executie;
Realizarea de modificari la nivelul unor componente primare ale structurii organizatorice
(niveluri ierarhice, ponderi ierarhice, functii, compartimente, relatii organizatorice).
Delimitarea si dimensionarea corespunzatoare a componentelor procesuale si structuralorganizatorice ale firmei presupune o serie de clarificari procesuale, in sensul delimitarii cat
mai riguroase a functiunilor, activitatilor, atributiilor si sarcinilor si gruparea lor pe
compartimente, functii si posturi.
Infiintarea anumitor posturi manageriale
In urma analizelor efectuate s-a stabilit infiintarea urmatoarelor posturi:
-sef compartiment financiar-contabilitate
-sef compartament control financiar de gestiune
-specialist bugete compartimente operationale
-inginer relatii cu publicul
-statistician evidenta actionari

17

Reproiectare manageriala la S.C. ZARA Romania S.R.L.

Bibliografie

1.Listafirme.ro/ZARA ROMANIA SRL


2.Scrigroup.com/Reproiectare-manageriala
3.Document.tips.com/Reproiectare-manageriala
4.Nicolescu, O., Verboncu, I., 2008, Metodologii manageriale,Editura Universitara, Bucuresti
5.Rosca,C.,2015,Fabrici de textile,ZF-Retail&Agrobusiness,Bucuresti
6.Steng,W.,(2001),The Textile and Clothing Industry in the EU, Enterprise Papers
7.Undelucram.ro/Forum-inditex-romania
8.Inditex.com/financial-results
9.Risco.ro/ZARA ROMANIA SRL
10.Zara.com/Despre-societate
11.Kocher,J.,2010,Procesul Decizional, Revista Antreprenoriat Transilvan
12.Juridice.ro/SRL vs.SA
13.Inditex.com/Board of Directors
14.Docslide.us/Analiza-Swot-Zara
15.Mfinante.ro/BilantZara

18