Sunteți pe pagina 1din 7

Pag.

Drepturi constatate

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol

capi- ra- pa / titol graf Titlu col

neat

Denumire indicator

0700
0702
01

Total,
din care:

3=4+5

din anii
precedenti

din anul
curent

Incasari
realizate

8=3-6-7

54.579.224

21.354.220

33.225.004

24.216.982

30.362.242

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

56.158.762

56.158.762

54.579.224

21.354.220

33.225.004

24.216.982

30.362.242

Impozit si taxa pe cladiri

48.034.547

48.034.547

48.369.870

18.928.653

29.441.217

20.627.376

27.742.494

9.917.666

9.917.666

9.076.841

2.936.357

6.140.484

5.857.132

3.219.709

38.116.881

38.116.881

39.293.029

15.992.296

23.300.733

14.770.244

24.522.785

4.562.315

4.562.315

4.056.693

1.974.595

2.082.098

1.955.249

2.101.444

2.000.000

2.000.000

1.535.212

900.131

635.081

713.890

821.322

2.500.000

2.500.000

2.457.182

1.045.566

1.411.616

1.211.214

1.245.968

62.315

62.315

64.299

28.898

35.401

30.145

34.154

3.000.000

3.000.000

1.605.497

1.605.497

1.605.497

561.900

561.900

547.164

450.972

96.192

28.860

518.304

12.149.855

96.613.465

95.105.790

13.657.530

Impozit pe cladiri de la persoane

01

fizice

02

Impozit si taxa pe cladiri de la

02

persoane juridice
Impozit si taxa pe teren

01

Impozit pe terenuri de la persoane

01

fizice

02

Impozit si taxa pe teren de la persoane

02

juridice

03

Impozitul pe terenul extravilan


Taxe judiciare de timbru si alte

Alte impozite si taxe pe proprietate


A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

92.446.944

109.498.236

108.763.320

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

68.938.493

85.989.785

85.892.915

85.892.915

85.892.915

67.341.600

75.463.500

75.366.630

75.366.630

75.366.630

1.596.893

10.526.285

10.526.285

10.526.285

10.526.285

Sume defalcate din taxa pe valoarea


adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor,oraselor, municipiilor,
sectoarelor si Municipiului Bucuresti

06

Drepturi
constatate
de incasat

56.158.762

1000 02
02

Stingeri pe
alte cai
decat incasari

56.158.762

taxe de timbru

50

Prevederi
bugetare
definitive

A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

01

02

03

Prevederi
bugetare
initiale

2 - lei-

Sume defalcate din taxa pe valoarea


adaugata pentru echilibrarea bugetelor
locale

Pag.
Drepturi constatate

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol

capi- ra- pa / titol graf Titlu col

neat

Denumire indicator

Prevederi
bugetare
initiale

Prevederi
bugetare
definitive

Total,
din care:

3=4+5

din anii
precedenti

din anul
curent

Incasari
realizate

Stingeri pe
alte cai
decat incasari

3 - leiDrepturi
constatate
de incasat

8=3-6-7

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

1202
07
1502
01

SI SERVICII

200.000

200.000

180.816

92.622

88.194

177.450

3.366

Taxe hoteliere

200.000

200.000

180.816

92.622

88.194

177.450

3.366

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

100.000

100.000

82.873

71.440

11.433

10.874

71.999

Impozit pe spectacole

100.000

100.000

82.873

71.440

11.433

10.874

71.999

SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

23.208.451

23.208.451

22.606.716

11.985.793

10.620.923

9.024.551

13.582.165

Impozit pe mijloacele de transport

19.691.451

19.691.451

19.580.672

10.839.746

8.740.926

6.841.206

12.739.466

10.150.723

10.150.723

9.949.973

5.322.338

4.627.635

3.904.992

6.044.981

9.540.728

9.540.728

9.630.699

5.517.408

4.113.291

2.936.214

6.694.485

3.117.000

3.117.000

2.681.922

1.081.623

1.600.299

1.914.534

767.388

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,

1602

AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR

02
01

Impozit pe mijloacele de transport

01

detinute de persoane fizice*)

02

Impozit pe mijloace de transport

02

detinute persoane de juridice*)


Taxe si tarife pentru eliberarea de

03

licente si autorizatii de functionare


Alte taxe pe utilizarea bunurilor,

50

autorizarea utilizarii bunurilor sau pe


desfasurare de activitati

400.000

400.000

344.122

64.424

279.698

268.811

75.311

2900 02

C. VENITURI NEFISCALE

50.906.369

50.907.369

47.206.080

22.210.745

24.995.335

22.730.638

24.475.442

3000

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

21.609.670

21.609.670

19.809.002

7.622.038

12.186.964

10.890.618

8.918.384

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

21.609.670

21.609.670

19.809.002

7.622.038

12.186.964

10.890.618

8.918.384

05

Venituri din concesiuni si inchirieri

11.109.670

11.109.670

12.983.795

6.723.321

6.260.474

4.986.763

7.997.032

08

Venituri din dividende

2.000.000

2.000.000

350.094

350.094

350.094

2.000.000

2.000.000

350.094

350.094

350.094

8.500.000

8.500.000

6.475.113

5.576.396

5.553.761

50

02

Venituri din dividende de la alti

02

platitori
Alte venituri din proprietate

898.717

921.352

Pag.
Drepturi constatate

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol

capi- ra- pa / titol graf Titlu col

neat

Denumire indicator

3300 02

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

3302

VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE

Prevederi
bugetare
initiale

Prevederi
bugetare
definitive

Total,
din care:

3=4+5

din anii
precedenti

Stingeri pe
alte cai
decat incasari

Incasari
realizate

din anul
curent

4 - leiDrepturi
constatate
de incasat

8=3-6-7

29.296.699

29.297.699

27.397.078

14.588.707

12.808.371

11.840.020

15.557.058

ACTIVITATI

3.825.067

3.825.067

2.190.763

3.500

2.187.263

2.189.459

1.304

08

Venituri din prestari de servicii

3.507.567

3.507.567

2.002.451

2.002.451

2.002.451

10

Contributia parintilor sau sustinatorilor

200.000

200.000

91.477

91.477

91.477

100.000

100.000

80.502

80.502

80.502

15.000

15.000

16.333

12.833

15.029

2.500

2.500

ELIBERARI PERMISE

1.270.275

1.270.275

763.117

763.117

763.117

Taxe extrajudiciare de timbru

1.270.275

1.270.275

763.117

763.117

763.117

13.551.357

13.551.357

14.483.006

10.693.106

3.789.900

3.309.440

11.173.566

13.539.913

13.539.913

14.471.063

10.681.663

3.789.400

3.308.940

11.162.123

legali pentru intretinerea copiilor in


crese

12

Contributia persoanelor beneficiare


ale cantinelor de ajutor social

24

Taxe din activitati cadastrale si


agricultura

50

3.500

1.304

Alte venituri din prestari de servicii


si alte activitati
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

3402
02

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI

3502
01

Venituri din amenzi si alte sanctiuni


aplicate potrivit dispozitiilor legale

02

Penalitati pentru nedepunere sau


depunere cu intarziere declaratiei
de impozite si taxe
DIVERSE VENITURI

3602
05

11.444

11.444

11.943

11.443

500

500

11.443

10.650.000

10.650.000

9.959.192

3.892.101

6.067.091

5.577.004

4.382.188

15.371

303

15.068

9.627.219

3.843.268

5.783.951

Varsaminte din veniturile si/sau


disponibilitatile institutiilor publice

06

Taxe speciale

9.912.000

9.912.000

15.371
5.308.402

4.318.817

Pag.
Drepturi constatate

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol

capi- ra- pa / titol graf Titlu col

neat

Denumire indicator

3602 50

Alte venituri

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT

Prevederi
bugetare
initiale

1
738.000

Prevederi
bugetare
definitive

Total,
din care:

3=4+5

din anii
precedenti

738.000

316.602

SUBVENTIILE

1.000

01

Donatii si sponsorizari

03

Varsaminte din sectiunea de functionare

5
48.530

Stingeri pe
alte cai
decat incasari

Incasari
realizate

din anul
curent

6
268.602

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Drepturi
constatate
de incasat

8=3-6-7

268.072

5 - lei-

48.000

pentru finantarea sectiunii de dezvol-

04

tare a bugetului local(cu semnul minus)

-56.939.837

-41.350.059

-13.526.974

-13.526.974

-13.526.974

Varsaminte din sectiunea de functionare

56.939.837

41.350.059

13.526.974

13.526.974

13.526.974

3900 02

II. VENITURI DIN CAPITAL

300.000

2.158.200

4.598.971

1.903.349

2.695.622

2.864.887

190.907

1.543.177

3902

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

300.000

2.158.200

4.598.971

1.903.349

2.695.622

2.864.887

190.907

1.543.177

523.618

523.618

190.907

1.338.271

01

Venituri din valorificarea unor bunuri


ale institutiilor publice

03

523.618

Venituri din vanzarea locuintelor


construite din fondurile statului

07

11.800

1.549.488

1.549.488

1.846.400

2.316.664

353.861

300.000

300.000

6.923.573

ADMINISTRATIEI PUBLICE
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT

20.310

Venituri din vanzarea unor bunuri


apartinind domeniului privat al statului
sau al unitatilor administrativteritoriale

10

locuinte

4100 02

IV. SUBVENTII

4200

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE

4202
20

1.962.803

2.111.758

209.201

209.201

209.201

7.339.559

3.256.534

3.256.534

3.256.534

6.923.573

7.339.559

3.256.534

3.256.534

3.256.534

6.923.573

7.339.559

2.861.614

2.861.614

2.861.614

Depozite speciale pentru constructii de

Subventii de la bugetul de stat catre


bugetele locale necesare sustinerii

204.906

Pag.
Drepturi constatate

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol

capi- ra- pa / titol graf Titlu col

neat

Denumire indicator

Prevederi
bugetare
initiale

Prevederi
bugetare
definitive

Total,
din care:

3=4+5

din anii
precedenti

din anul
curent

Incasari
realizate

derularii proiectelor finantate din

4202

fonduri externe nerambursabile(FEN)


postaderare

6.827.573

6.827.573

2.352.128

2.352.128

2.352.128

80.000

94.064

94.064

94.064

94.064

16.000

16.000

13.500

13.500

13.500

401.922

401.922

401.922

401.922

394.920

394.920

394.920

394.920

394.920

394.920

Subventii pentru acordarea ajutorului

34

pentru incalzirea locuintei cu lemne,


carbuni,combustibili petrolieri
Subventii de la bugetul de stat pentru

41

finantarea sanatatii
Subventii de la bugetulde stat pentru

64

finantarea cheltuielilor urgente


specifice sezonului rece,destinate
sectiunii de functionare
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII

4302

Alte subventii primite de la administra-

20

tia centrala pentru finantarea unor


activitati
SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI

4502

IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI

01

08

PREFINANTARI

13.627.316

14.825.466

4.991.149

4.991.149

4.991.149

Fondul european de Dezvoltare Regionala

12.997.431

13.507.081

4.602.308

4.602.308

4.602.308

7.238.589

7.748.239

1.027.042

1.027.042

1.027.042

5.758.842

5.758.842

3.575.266

3.575.266

3.575.266

182.700

182.700

196.486

196.486

196.486

01

Sume primite in contul platilor

01

efectuate in anul curent

02

Sume primite in contul platilor

02

efectuate in anii anteriori


Instrumentul European de Vecintate
si Parteneriat

Stingeri pe
alte cai
decat incasari

6 - leiDrepturi
constatate
de incasat

8=3-6-7