Sunteți pe pagina 1din 2

Capitolul 3.

Forma de organizare a puterilorSeciunea


1.Formele de guvernmnt.
1 Noiuni generale.
n dreptul constituional, un criteriu de clasificare a statelor l constituie iforma de
guvernnt, sau modul n care se exercit puterea. Evident forma de
guvernmnt este independent de structura de stat, deoarece aceiai
form deguvernmnt poate exista n state cu diferite structuri. De exemplu,
Belgia stat federativ, Spania stat unitar, iar forma de guvernmnt n
ambele monarhieconstituional.
Forma de guvernmnt a preocupat gnditorii politici nc din antichitate,cum ar fi:
Platon (Republica), Aristotel (Politica), Cicero (De legibus) . Aristotelde exemplu, n
celebra lucrare Politica, spunea despre guvernmnt, c acesta fiind puterea
suveran a cetii trebuie, n chip necvondiionat, s se compun ori intrun singur individ,ori dintr-o monarhie, ori, n sfrit, din masacetenilor. C h i a r
di n ace a st f ormu l are , el e men tu l p ri n ci p al c are di sti n g ef ormel e de
gu ve rn m n t l c on sti tui e rap o rtu l di n tre i n sti tu ii le c are
e xe r c i t puterea.n literatura de specialitate exist mai
multe viziuni privind determinareaformelor de guvernmnt. Unii autori se
conduc de o interpretare clasic, care pornete de la Montesquieau, clasificnd
formele de guvernmnt n monarhiei republic. A l i i , l e c l a s i fi c n :
d e m o c r a i e , m o n o c r a i e , o l i g a r h i e , f o r m e mixte, forme specifi ce a
statelor socialiste. Aceast clasifi care, bineneles nu este lipsit de temei i
are dreptate Benoit Jeanneau cnd spune: n determinareaformelor de
guvernmnt trebue s inem cont de realitatea istoric,
deoarecemonarhiile sunt mai mult simbolice, aristocraia aproape a disprut,
republica are c u t o t u l a l t s e m n i fi c a i e
d e c t c e a o r i g i n a r , d e m o c r a i a m b r a c f o r m a sistemului
reprezentativ, despotismul se nfieaz n forme mai subtile dect tirania
elementar, dictaturile sunt disimulate prin conducerea colectiv .
ns , la o privire atent a evoluiilor istorice a statelor i a formelor lor de
guvernamnt vom observa c n anumite perioade au avut loc devieri de
laformeleclasice de exemplu, monocraia, cu toate c a avut loc, (Italia,
Germania,URSS n perioada stalinist) Nu poate fi considerat ca form
tradiional
deg u v e r n a m n t , d e o a r e c e , m a i d e v r e m e s a u m a i t r z i u , s t a t e l e r e s
pe cti ve , au re ven i t l a f orm a cl asi c re p u b li c an . n a ce ast ord i n e
d e i d e i p u t e m a fi r m a despotismul monocraia etc. Sunt derivate de la formele
clasice de guvernmnt.
2. Monarhia.
ntr-o formul simpl, monarhia se caracterizeaz prin guvernmntulunei singure
persoane, a monarhului ns, aceast definiie este corect pentru o perioad anumit din
evoluia statelor, cum ar fi perioada monarhici absolute.Aceast form specific s-a
meninut n unele state pn la nceputul secolului XX (imperiul rus, imperiul otoman).Odat cu
apariia constituiilor, parlamentelor, monarhia a ncetat de amai fi puterea unei singure
persoane. Astfel, au aprut noi tipuri de monarhie,cum ar fi : monarhia limitat
(constituional) n care puterea monarhului estelimitat de constituie; monarhie dualist
n care parlamentul i monarhul au poziii egale n exercitarea puterii.n perioada contemporan
monarhul s-a pstrat sub form de monarhie parlamentar, n unele ri, ca de exemplu,
Anglia, Belgia, Olanda, avnd mai m u l t u n c a r a c t e r s i m b o l i c , l e g a t d e i s t o r i a i
t r a d i i i l e s t a t e l o r r e s p e c t i v e . Oricum, monarhul a rmas ef de stat fiind atribuit de constituii cu
mputernicirispecifice funciei: semnarea legilor, numirea n funcii, acreditarea deplomailor strini,
dezolvarea parlamentului i altele.
3.Republica.

La t i n e s c u l r e s p u b l i c a n s e a m n u n a s t f e l d e r e g i m p o l i t i c n c a r e putere
este un lucru public. Deci, republica, este apusul monarhiei, deoarece, puterea fiind un
lucru public, nu poate fi dat cuiva pe via sau transmis prineriditate, ea este exercitat
de ctre cei cror acest putere le aparine, adic densui poporul care se autoguverneaz
prin forme i metode specifice. Dar cumdeja a demonstrat n seciuile precedente, pentru a
se autoguverna, sau pentru arealiza puterea politic poporul i alege organul care va exercita n numele lui puterea.D e c i , n r e p u b l i c g u v e r n a r e a a r e l o c p r i n
r e p r e z e n t a i a l e i d e c t r e popor dup anumite proceduri electorale (alegeri directe sau
indirecte). Dupf e l u l n c a r e s e a l e g e o r g a n e l e s u p r e m e a l e s t a t u l u i n s p e c i a l
e f u l d e s t a t , republica se clasific n : prezidenial, semiprezidenial, parlamentar i regimspecial
de adunare.
Republica prezidenial.
C a f o r m d e g u v e r n m n t , r e p u b l i c a prezidenial a aprut n 1787 n
Statele Unite, ntrodus prin Constituie, ncare se prevede alegerea preedintelui (eful
statului) prin vot universal. eful Statului n SUA este eful puterii executive ce are o dubl natur,
adic inclusivfuncia de ef al statului i ef al guvernului.

L
a t i n e s c u l r e s p u b l i c a n s e a m n u n a s t f e l d e r e g i m p o l i t i c n c a r e putere este un
lucru public. Deci, republica, este apusul monarhiei, deoarece, puterea fiind un lucru
public, nu poate fi dat cuiva pe via sau transmis prineriditate, ea este exercitat de
ctre cei cror acest putere le aparine, adic densui poporul care se autoguverneaz
prin forme i metode specifice. Dar cumdeja a demonstrat n seciuile precedente, pentru a
se autoguverna, sau pentru arealiza puterea politic poporul i alege organul care va exercita n numele lui puterea.D e c i , n r e p u b l i c g u v e r n a r e a a r e l o c p r i n
r e p r e z e n t a i a l e i d e c t r e popor dup anumite proceduri electorale (alegeri directe sau
indirecte). Dupf e l u l n c a r e s e a l e g e o r g a n e l e s u p r e m e a l e s t a t u l u i n s p e c i a l
e f u l d e s t a t , republica se clasific n : prezidenial, semiprezidenial, parlamentar i regimspecial
de adunare.
Republica prezidenial.
C a f o r m d e g u v e r n m n t , r e p u b l i c a prezidenial a aprut n 1787 n
Statele Unite, ntrodus prin Constituie, ncare se prevede alegerea preedintelui (eful
statului) prin vot universal. eful Statului n SUA este eful puterii executive ce are o dubl natur,
adic inclusivfuncia de ef al statului i ef al guvernului.Este interesant de reinut c SUA practic
este unica ar cu un astfel deregim, i care bineneles justific caracterul reprezentativ
al funciei, i putereaconsiderabil cu care este atribuit.
Republica semiprezidenial.
Acest form de guvernare este o derivatde la regimul prezidenial i se manifest prin faptul
c eful statului ales prinvot universal, ndeplinete numai funciile de ef de stat, iar
n funcia de ef deguvern este numit dup anumite proceduri, o alt persoan.n literatura de
specialitate aceast form de guvernare, sau acest
regim,a p r i m i t d e n u m i r e a d e p r e z i d e n i a l i s t s a u s e m i - p r e z i d e n i a l . n
a c e a s t form de guvernare are loc o divizare a funciilor de ef de stat i ce-a de ef
deguvern, executivul fiind bicefal ceea ce se explic prin necesitatea unei formeeficiente de
rspundere politic pentru activitatea desfurri, pe care o poart guvernul n faa
parlamentului.
Republic parlamentar
. n unele state, eful statului este ales de ctre parlament (Italia, Austria, Germania, Finlanda,
Turcia). Funciile efului statuluisunt identice cu cele din regimul semiprezidenial, ns,
virtutea faptului ceful statului este ales de ctre parlament poziia sa n raport cu parlamentul
este n t r i t . N u t r e b u i s - s e n e l e a g c e f u l s t a t u l u i
e s t e s u b o r d o n a t parlamentului, ca i n regimul prezidenial sau semi-prezidenial
eful statuluinu poart rspundere politic pentru activitatea s-a.