Sunteți pe pagina 1din 2

Subiectul 1

a) Calculul terenului de fundare prin metoda zonelor de curgere plastica


b) Radieri de greutate

Subiectul 2
a) Estimarea capacitatii portante a terenului conform STAS 3300 - 85
b) Radiere de rezistenta
Subiectul 3
a) Stabilirea adancimii de fundare
b) Chesoane deschise
Subiectul 4
a) Elemente de fiabilitate privind capacitatea portanta a terenului de fundare
b) Fundatii pe retele de grinzi
Subiectul 5
a) Determinarea adancimii de fundare
b) Fundatii pe chesoane deschise
Subiectul 6
a) Fundatii izolate rigide sub stalpi
b) Turnarea betonului sub apa
Subiectul 7
a) Fundatii izolate elastice generale
b) Fundatii pe anrocamente
Subiectul 8
a) Fundatii tip pahar
b) Fundatii din blocuri mari (xerox)
Subiectul 9
a) Fundatii izolate elastice - grinda de echilibrare
b) Fundatii pe piloti-aspecte generale
Subiectul 10
a) Fundatii continue rigide
b) Piloti din beton armat

Subiectul 11
a) Fundatii elastice continue
b) Piloti metalici
Subiectul 12
a) Noroi betonic
b) Fundatii continue sub terenuri compresibile
Subiectul 13
a) Fundatii pt structuri cu diafragme din beton armat
b) Calculul capacitatii portante a pilotilor
Subiectul 14
a) Fundatii cu grinda de mare rigiditate
b) Fundatii pe coloane
Subiectul 15
a) Modelul WINKLER
b) PIloti turnati cu tub metalic la fata locului
Subiectul 16
a) Clasificarea fundatiilor
b) Fundatii continue cu descarcari pe reazeme izolate folosind grinzi de fundare si bolti
Subiectul 17
a) Fundatii izolate pentru stalpi cu sarcini mari
b) Fundatii pe chesoane plutitoare