Sunteți pe pagina 1din 13

STRUCTURI DIN LEMN

MASIV - PROIECT

1. DATE GENERALE

Denumire proiect : Sarpanta Hala


Amplasament
: Mun. Baia Mare , Jud. Maramures
Dimensiuni:
- Deschidere hala: L=16m
- Travee
: l=0.7m
Solutie constructiva:
a. Structura de rezistenta: Grinda cu zabrele din lemn
b. Invelitoare
: Tabla plana fixata pe astereala din
placi OSB
c. Panta invelitorii
: 20

2. CARACTERISTICILE MATERIALULUI UTILIZAT

Clasa de calitate II - ignifugat


Clasa de rezistenta C24
fm,k = 240 daN/cm2
ft,0,k =140 daN/cm2
ft,90,k=4 daN/cm2
fc,0,k=210 daN/cm2
fc,90,k=56 daN/cm2
fv,k=25 daN/cm2
E0.05=74000 daN/cm2

3. GEOMETRIA GRINZII CU ZABRELE

Fig. 1
ing. LUCIAN Ciprian Pavel
1

STRUCTURI DIN LEMN


MASIV - PROIECT

4. EVALUAREA INCARCARILOR
-

a. Incarcari Permanente
Greutate proprie
: gferma=12 daN/m2
Greutate tabla plana
: gtp=5 daN/m2
Greutate astereala OSB 18mm : gast=10.26 daN/m2
Greutate pana
: gpana=hpana x bpana x lemn=0.1 x 0.05 x 450
=2.25 daN/m2
b. Incarcarea Utila
Nu se ia in considerare deoarece in caz de reparatii , ferma nu se va
incarca in totalitate. Ferma se va incarca doar local.
c. Incarcarea din Zapada
Amplasamentul se afla in zona 2 conform SR EN 1991-1-1-3
k

s = icects
s

0 ,k

0 ,k

= 2 KN/m

i = 1.0 Clasa IV

ce = 1.0 Expunere normala


ct = 1.0
Panta acoperiului,

030
0,8
0,8+0,8/30=1,33

Fig. 2
ing. LUCIAN Ciprian Pavel
2

STRUCTURI DIN LEMN


MASIV - PROIECT
k

s = CeCt s
k

0 ,k

s = 0,5 CeCt s
k

s = CeCt s

= 0,8112 = 1.6 kN/m


0 ,k

0 ,k

= 0,50,8112 = 0.8 kN/m


2

= 1,33112 = 2.66 kN/m

=> qzapada=266 daN/m2

d. Incarcarea din Vant

Fig. 3
wk(z) = qrefce(z)cp
qref = 0,4 KPa
ce(z) = cg(z)cr(z) = 30.49 = 1.47
cg(z) = 1+g2I(z) = 1+3,520,286 = 3
g = 3,5

I(z)=

2.35

z
2,5 ln
z0

2,5 ln
=

8
0.3

= 0,286

= 2,35

z = 0.3
z = 8.00 m
z
k r z 0 ln
z0

cr(z) =
2

8
0,046 ln
1

0.49

kr (z ) = 0,046
UNGHI

ZONE PENTRU DIRECTIA VANTULUI q=0


ing. LUCIAN Ciprian Pavel
3

STRUCTURI DIN LEMN


MASIV - PROIECT

DE
PANTA
20

Cpe,10
Cpe,1
-0,76
-1,83
0,36

Cpe,10
Cpe,1
-0,7
-1,5
0,36

Cpe,10
Cpe,1
-0,26
0,26

Cpe,10
Cpe,1
-0,4
0

Cpe,10
Cpe,1
-0,83
-1,16
-0,16

UNGHI
DE
PANTA
20

ZONE PENTRU DIRECTIA VANTULUI q=90


F
G
H
I
Cpe,10
Cpe,1 Cpe,10
Cpe,1 Cpe,10
Cpe,1 Cpe,10
Cpe,1
-1,23
-1,83
-1,33
-2
-1,66
-1,2
-0,5

Directia y ( q=0)
wk(z)F = 0,61.47(-0.76) = -0,67 kPa
wk(z)F = 0,61.47(-1.86) = -1.60 kPa
wk(z)F = 0,61.470.36 = 0.31 kPa
wk(z)G = 0,61.47(-0,7) = -0,60 kPa
wk(z)G = 0,61.47(-1,5) = -1,32 kPa
wk(z)G = 0,61.470,36 = 0,31 kPa
wk(z)H = 0,61.47(-0,26) = -0,22 kPa
wk(z)H = 0,61.470,26 = 0,22 kPa
wk(z)I = 0,61.47(-0,4) = - 0,35 kPa
wk(z)J = 0,61.47(-0,83) = - 0,73 kPa
wk(z)J = 0,61.47(-1,16) = - 1,02 kPa
wk(z)J = 0,61.47(-0,16) = - 0,14 kPa

Directia x ( q=90)
wk(z)F = 0,61.47(-1,23) = -1,08 kPa
wk(z)F = 0,61.47(-1.83) = -1.60 kPa
wk(z)G = 0,61.47(-1,33) = -1,17 kPa
wk(z)G = 0,61.47(-2,00) = -1,76 kPa
wk(z)H = 0,61.47(-1,66) = -1,46 kPa
wk(z)H = 0,61.47(-1,20) = -1,05 kPa
wk(z)I = 0,61.47(-0,5) = - 0,44 kPa

5. IPOTEZE DE INCARCARE
a. Ipoteza 1 Incarcari Permanente
Pperm = [(gferma+ gtp+ gast) x d + gpana] x l = [( 12+10.26+5) x 1.7+2.25] x 0.7
= 34 daN
b. Ipoteza 2 Incarcarea din zapada
Pzap = qzapada x cos x d x l = 266cos x 1.7 x 0.7 = 297.45 daN
c. Ipoteza 3 Vant
Pvant,0 = 160 x 0.7 = 112 daN
Pvant,90 = 176 x 0.7 = 123.2 daN

6. CALCUL STATIC
ing. LUCIAN Ciprian Pavel
4

STRUCTURI DIN LEMN


MASIV - PROIECT

a. Calculul fortelor nodale


P = 1.35 Pperm + 1.5 Pzap + 1.05 Pvant,90 =1.35x34 + 1.5 x 297.45 +1.05 x 123.03 = 621.25daN

b. Calculul reactiunilor

Fig. 4
H = 0 => HA = 0
MA =0 => -VB x 16 + 621.25x16 + 621.25x14.4 + 621.25x12.8 + 621.25x11.2 + 621.25x9.6
+ 621.25x8 + 621.25x 6.4 + 621.25x4.8 + 621.25x3.2 + 621.25x1.6 = 0
54670.16
=> VB =
= 3416.88 daN
16
MB =0 => VA x 16 + 621.25x16 + 621.25x14.4 + 621.25x12.8 + 621.25x11.2 + 621.25x9.6
+ 621.25x8 + 621.25x 6.4 + 621.25x4.8 + 621.25x3.2 + 621.25x1.6 = 0
54670.16
=> VA =
= 3416.88 daN
16
VERIFICARE
V = (VA+ VB) (621.25x11) = 0
c. Calculul eforturilor in zabrelele fermei
Eforturile se vor calcula cu metoda izolarii nodurilor.
ing. LUCIAN Ciprian Pavel
5

STRUCTURI DIN LEMN


MASIV - PROIECT

Fy = 0
N11 sin20 + VA P = 0
N11=

VA+ P 3416.88+ 621.25


=
=8200 daN
sin20
sin 20

Fy = 0
N11 cos20 +N1-HA = 0
N1= - N11 cos20+HA = 8200 cos20= 7705 daN

Fy = 0
-N21=0 => N21=0
Fx = 0
N2-N1 = 0 => N2=7705 daN

Fy = 0
N11 sin20 + N12 sin20 - N30 sin 20 - P N21=0
N11 sin20 + N12 sin20 -

N 11 cos 20 + N 12 cos 20
sin 20 P0=0
cos 20
N11 (sin20

+cos 20
sin 20 ) + N
12
cos 20

(sin20

+cos 20
sin 20 )-P=0
cos 20
cos 20
sin 20 )P
(
cos 20
20
sin20 )
(sin 20 + cos
cos 20

N 11 sin 20 +
N12 =

Fx = 0
N11 cos20 + N12 cos20 + N30 cos 20=0
=> N30 = -910 daN
ing. LUCIAN Ciprian Pavel
6

= - 7259.72 daN

STRUCTURI DIN LEMN


MASIV - PROIECT

Fx = 0
N2 + N30 cos20 + N3 =0
=> N3 = 6820.74 daN
Fy = 0
- N30 sin20 + N22 =0
=> N22 = 321 daN

Fy = 0
N12 sin20 + N13 sin20 - N31 sin 20 - P N22=0
cos 20
N 12 sin 20 +
sin 20 PN 22
cos 20
N13 =
cos 20
sin20 +
sin 20
cos 20

-6319.42 daN
Fx = 0
N12 cos20 + N13 cos20 + N31 cos 20=0
=> N32 = -1060 daN

Fy = 0
-N31 sin36.4 - N23=0
=> N23=629.02 daN
Fx = 0
N3-N31 cos36.4+N4= 0 => N4=5967.55 daN

1
2

ELEMENT
TALP
A

NR.
CRT.

LUNGIME
[m]

Nx
[daN]

NR.
CRT.

1,6
1,6

7705
7705

21
22

ing. LUCIAN Ciprian Pavel


7

ELEMENT

LUNGIME
[m]

Nx
[daN]

MONT
ANTI

TABEL DE EFORTURI IN ZABRELELE FERMEI

0,58
1,16

0
321

STRUCTURI DIN LEMN


MASIV - PROIECT
1,6

3
4

7
8
9
10
11

1,6
INFERIOARA

5
6

1,6

1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,7

6820,74
23
24

1,75
2,33

25
26

2,91
2,33

-8200

27
28
29
30
31

1,75
1,16
0,58
1,7
1,98

-7259,72

32

2,37

-6319,42

33

-5462,15

34

-4554,36
-4554,36
-5462,15
-6319,42
-7259,72
-8200

35
36
37

5967,55
5136,25
5136,25
5967,55
6820,74
7705
7705

14

15
16
17
18
19
20

TALPA SUPERIOARA

13

1,7

1,7

DIAGONALE

1,7
12

2,82

2,82

1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7

2,37
1,98
1,7

Verificarea calculului manual s-a facut cu programul de calcul automat FTOOL.

ing. LUCIAN Ciprian Pavel


8

629,0
2
936,5
2481,
2
936,5
629,0
2
321
0
-910
-1060
1263,
2
1514,
8
1514,
8
1263,
2
-1060
-910

STRUCTURI DIN LEMN


MASIV - PROIECT

ing. LUCIAN Ciprian Pavel


9

STRUCTURI DIN LEMN


MASIV - PROIECT

7. DIMENSIONAREA COMPONENTELOR FERMEI


a. Dimensionarea zabrelelor intinse
Barele solicitate la intindere se dimensioneaza cu relatia 6.1 din SR EN 1995-1-1
t,0,d f t,0,d
t,0,d - valoarea de calcul a tensiunii de intindere in lungul fibrei
f t,0,d valoarea de calcul a rezistentei la intindere in lungul fibrei
t,0,d =

N ED
An

NED valoarea solocitarii din incarcari de calcul


An - aria neta a sectiunii transversale
f t,0,d = kmod

f t , 0, k
M

140
= 0.80 1.3

= 86.15 daN/cm2

kmod coeficient ce tine seama de variatia rezistentei cu durata de incarcare si umiditatea


elementului. Are valoarea 0.80 pentru lemn masiv si actiunea de durata medie (zapada)
f t,0,k valoarea caracteristica a rezistentei la intindere in lungul fibrei
a.1. Talpa inferioara ( N1 , N2 .....N10 )
NEdmax = 7705 daN
An

N Ed 7705
=
=89.43 cm2
f t ,0,d 86.15

Se alege o sectiune rectangulara


b = 10cm
h = 15 cm
A = b h = 10 15 = 150cm2 = An
a.2. Montanti ( N11.....N29 )
NEdmax = 936.5 daN
An

N Ed 936.5
=
=10.87
f t ,0,d 86.15

cm2

Se alege o sectiune rectangulara


ing. LUCIAN Ciprian Pavel
10

STRUCTURI DIN LEMN


MASIV - PROIECT

b = 5cm
h = 8 cm
A = b h = 5 8= 40cm2 = An
b. Dimensionarea zabrelelor comprimate
Se tine cont de flambaj ( kc ). In acest sens , avem nevoie de caracteristicile sectiunii
transversale a elemnetelor ce trebuiesc calculate. Se va impune o sectiune , dupa care se
efectueaza verificarea pentru aceasta.
Elementele solicitate la compresine se dimensioneaza si se verifica cu relatia 6.2 din SR EN
1991-1-1 , corectat ci coeficientu kc ce tine seama de flambaj.
c ,0,d
1
k c ,min f c, 0,d
c,0,d - valoarea de calcul a tensiunii de compresiune in lungul fibrei
f c,0,d valoarea de calcul a rezistentei la compresiune in lungul fibrei
kc,min coeficient ce tine seama de flambaj
c,0,d =

N ED
An

NED valoarea solocitarii din incarcari de calcul


An - aria neta a sectiunii transversale
f c ,0, k
M

f c,0,d = kmod

210
= 0.80 1.3

= 129.23 daN/cm2

kmod coeficient ce tine seama de variatia rezistentei cu durata de incarcare si umiditatea


elementului. Are valoarea 0.80 pentru lemn masiv si actiunea de durata medie (zapada)
f c,0,k valoarea caracteristica a rezistentei la compresiune in lungul fibrei
kc,min = min. ( kc,y , kc,z ); unde :
1
1

2
2
kc,y k + k
; kc,z
k z + k 2z 2rel ,z
y
y
rel , y
2
2
ky = 0.5[ 1+c ( rel,y-0.3) + rel , y ] si kz = 0.5[ 1+c( rel,z-0.3) + rel , z ]

c coef. Ce tine seama de inperfectiunea elementului


c = 0.2 pentru lemn masiv
rel zveltetea relativa a elementului
rel,y =

y f c ,0,k

E0.05

; rel,z =

ing. LUCIAN Ciprian Pavel


11

z f c , 0,k

E0.05

STRUCTURI DIN LEMN


MASIV - PROIECT

y =

lf , y
iy

iy =

Iy
A

; z =

lf ,z
iz

; iz =

Iz
A

iy , iz - coeficient de giratie sectionala dupa directia axelor principale


Iy , Iz momente de inertie sectionale dupa directia axelor principale
lf,y , lf,z lungimea de flambaj a elementului , perpendicular pe planul fermei, respectiv in
planul fermei
E0.05=74000 daN/cm2 - modul de elasticitate minim

b.1. Talpa superioara ( N11 , N12 .....N20 )


NEdmax = 8200 daN
Se alege o sectiune rectangulara dupa care de verifica rezistenta.
b = 10cm
h = 15 cm
A = b h = 25 15 = 150cm2 = An
Iy = 2(bh3)/12 = 2(5153)/12 = 2812.5 cm4
Iy = 2(hb3)/12 = 2(1553)/12 = 3125.5cm4
iy =

y =

lf , y
iy

Iy
A

= 4.33
=

175
=40.41
4.33

y f c ,0,k

E0.05

rel,y =

40.41
210

3.14
74000 =0.68

2
2
ky = 0.5[ 1+c ( rel,y-0.3) + rel , y ] = 0.5[1+0.2 ( 0.680.3 )+ 0.68 ] = 0.769

kc,y
iz =

1
k y + k 2y 2rel , y

Iz
A

lf ,z
z = i z

1
0.769+ 0.76920.682

= 4.56
=

175
=38.37
4.56

ing. LUCIAN Ciprian Pavel


12

= 0.886

STRUCTURI DIN LEMN


MASIV - PROIECT

rel,z =

z f c , 0,k

E0.05

38.37
210

3.14
74000 =0.65

2
2
kz = 0.5[ 1+c ( rel,z-0.3) + rel , z ] = 0.5[1+0.2 ( 0.650.3 )+ 0.65 ] = 0.746

kc,z

1
k z + k 2z 2rel ,z

1
0.746+ 0.74620.65 2

= 0.899

kc,min = min. ( kc,y , kc,z ) = min. ( 0.886 ; 0.899 ) = 0.886

c,0,d =

N Ed
An

8200
=54.66 da N /cm 2
150

c ,0,d
1 =
k c ,min f c, 0,d

54.66
0.886 129.23

ing. LUCIAN Ciprian Pavel


13

= 0.47 1