Sunteți pe pagina 1din 9

PROCEDURA DE LUCRU

S.C UGALSIM
S.R.L

Cod document:PL - 01
Editia: 1 / 06.02.2016

Manipulare , depozitare, ambalare,


conservare si livrare

Revizia:0/06.02.2016
Pagina 1 din 9

Procedura de lucru
Manipulare, depozitare, ambalare, conservare si
livrare

INTOCMIT/SEMNATURA

VERIFICAT/SEMNATURA

APROBAT/SEMNATURA

VALABIL DIN DATA

Cod document:PL - 01

PROCEDURA DE LUCRU

S.C UGALSIM
S.R.L

Editia: 1 / 06.02.2016
Manipulare , depozitare, ambalare,
conservare si livrare

Revizia:0/06.02.2016
Pagina 2 din 9

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Revizia/data
aplicarii

Denumire capitol
Pagina de garda
Indicatorul reviziilor
Cuprins
Scop
Documente de referinta
Domeniu de aplicare
Definitii si prescurtari
Reguli de procedura
Responsabilitati
Inregistrari
Anexe

Numarul
sectiunii si al
paginii revizuite

INTOCMIT/SEMNATURA

Pagina
1
2
3
4
4
4
4-5
5-6-7
8
9
9
Numele si semnatura

Elaborat

VERIFICAT/SEMNATURA

Verificat

APROBAT/SEMNATURA

Aprobat

VALABIL DIN DATA

PROCEDURA DE LUCRU

S.C UGALSIM
S.R.L

Cod document:PL - 01
Editia: 1 / 06.02.2016

Manipulare , depozitare, ambalare,


conservare si livrare

Revizia:0/06.02.2016
Pagina 3 din 9

CUPRINS :

1. SCOP

2. DOCUMENTE DE REFERINTA

3. DOMENIU DE APLICARE

4. DEFINITII SI PRESCURTARI

5. REGULI DE PROCEDURA

6. RESPONSABILITATI

7. INREGISTRARI

1. SCOP
INTOCMIT/SEMNATURA

VERIFICAT/SEMNATURA

APROBAT/SEMNATURA

VALABIL DIN DATA

PROCEDURA DE LUCRU

S.C UGALSIM
S.R.L

Cod document:PL - 01
Editia: 1 / 06.02.2016

Manipulare , depozitare, ambalare,


conservare si livrare

Revizia:0/06.02.2016
Pagina 4 din 9

Prezenta procedura documenteaza practica privind activitatile de manipulare, depozitare,


ambalare, conservare si livrare pentru asigurarea conformitatii cu cerintele specificate.

2. DOCUMENTE DE REFERINTA

2.1 STAS ISO 9001 : 2000 Sisteme de managementul calitatii . Cerinte


2.2 API Spec. Q1/ed.VI-1999 Specificatie pentru programe de calitate .
2.3 SR ISO 780 1991 - Etichetare
2.4 S.F. 1/2001 Ambalaje din lemn pentru sisteme mecanice
3. DOMENIU DE APLICARE
Prevederile prezentei proceduri se aplica atat materialelor / componentelor
/subansamblurilor oprovizionate sau furnizate de catre client, cat si produselor aflate in diferita
stadii de executie de catre societatea producatoare.
4. DEFINITII SI PRESCURTARI
4.1. Definitii
Ambalaj totalitatea elementelor destinate cuprinderii sau invelirii unui produs sau
ansamblu de produse , in vederea asigurarii calitatii si integritatii acestora in decursul
manipularii , depozitarii, desfacerii si consumului precum si pentru inlesnirea acestora.
Procedura mod specific de a executa o activitate.
Ambalare activitatea prin care se introduce produsul in ambalaj
Produs rezultat al activitatilor sau proceselor , in cazul de fata produsul ce trebuie
ambalat
Accensoriu de ambalaj material sau dispozitiv destinat sa completeze sau sa preia unele
functii ale ambalajului confectionat fara a constitui invelisul de ambalare al produsului.

5. REGULI DE PROCEDURA
Manipularea
INTOCMIT/SEMNATURA

VERIFICAT/SEMNATURA

APROBAT/SEMNATURA

VALABIL DIN DATA

PROCEDURA DE LUCRU

S.C UGALSIM
S.R.L

Cod document:PL - 01
Editia: 1 / 06.02.2016

Manipulare , depozitare, ambalare,


conservare si livrare

Revizia:0/06.02.2016
Pagina 5 din 9

Manipularea materialelor / produselor se efectueaza in conformitate cu procedurile /


instructiunile scrise aplicabile , care stabilesc metodele si mijloacele de manipulare pe flux
de fabricatie si intimpul transportului uzinal pentru prevenirea avarierii sau deteriorarii
materialelor / produselor .
Procedurile / instructiunile de manipulare se stabilesc pentru fiecare tip de material /
produs si se specifica cateoriile de echipamente de manipulare care vor fi utilizate si
masurile / mijloacele de protectie necesare .
Personalul care efectueaza prinderile si manivrarile ca fi instruit in conformitate cu
normele specificate .
Echipamentele folosite pentru manipulare vor fi verificate / inspectate periodic
pentru a se asigura conformitatea cu cerintele specificate in instructiuni / norme tehnice
aplicabile .
Depozitarea
Depozitarea materialelor / produselor inainte de utilizare sau livrare se face in spatii
/ magazii de depozitare special amenajate corespunzatoare cerintelor specificate in
proceduri / instructiuni , standarde / norme de produs , contrecte .
Procedurile / instructiunile referitoare la depozitare contin si cerinte pentru controlul
periodic al depozitelor interioare si exterioare , cat si pentru verificarea periodica a
materialelor perisabile .
Autorizarea receptiei si expedierii in spatiile se depozitare se face de catre
personalul autorizat de catre Directia Calitate .
La depozitarea materialelor si reperelor pe fluxul de fabricatie se au in vedere
urmatoarele :
introducerea si scoaterea materialelor / reperelor din magaziile / spatiile de depozitare
se face pe baza de Nota de predare ;
- nivelul spatiilor de depozitare se pastreaza intr-o evidenta stricta privind provenienta
reperelor , datele de identificare si trasabilitate , catitatea , data introducerii / scoaterii din
gestiune , precum si persoanle implicate .
Depozitarea materialelor / produselor neconforme si a rebuturilor se face in spatii
separate , special amenajate.
-

Starea de integritate si /sau starea conservarii a materialelor / produselor


depozitate se verifica perioadic de catre personalul de control receptie din cadrul Directia
Calitate . Frecventa verificarilor este stabilita la intervale corespunzatoare , functie de tipul
produsului depozitat si de termenul de garantie precizat de furnizor
Materialele / produsele cu termen de garantie depasit se vor izola si vor fi tratate
in regim de neconformitate.
INTOCMIT/SEMNATURA

VERIFICAT/SEMNATURA

APROBAT/SEMNATURA

VALABIL DIN DATA

PROCEDURA DE LUCRU

S.C UGALSIM
S.R.L

Cod document:PL - 01
Editia: 1 / 06.02.2016

Manipulare , depozitare, ambalare,


conservare si livrare

Revizia:0/06.02.2016
Pagina 6 din 9

Ambalarea , conservarea
Activitatea de ambalare se executa de Sectia de ambalare .
Produsul va fi introdus in ambalaj , ambalat integral .
Produsele de tip P0046.6100.00.000 se livreaza de producator la beneficiar ambalat
in cutii de lemn realizate din cherestea cu schelet de fag cu grosime de 25 mm.
Dimensiunile de gabarit ale cutiilor de lemn sunt urmatoarele
-

lungime L = 950 mm
latime l = 950 mm
inaltime h = 1100 mm.

Interiorul lazii va fi captusit cu carton bitumat STAS 138-80 (tipCI400) , iar la exterior va fi
acoperita cu o solutie de ignifugare , cu rolul de a proteja produsul in eventualitatea unor incedii
care pot aparea pe timpul transportului sau depozitarii.
Produsul se ve aseza pe grinzi transversale care sa permita pozitionarea corecta a acestuia ,
grinzile avand totodata si un rol de a asigura produsul in timpul transportului .
Suprafetele exterioare ale produsului vor fi unse cu lichide de protectie si invelite in hartie
parafinata , inainte de a fi introdus in cutie .
Pentru absorbtia umezelii din interiorul produsului in perioada de transport si depozitare se vor
introduce in interiorul ambalajului saculeti de silicagel , care vor fi atasati de acesta prin cuie ,
saculetii avand prevazute cate 2 urechi de agatare .
Lada se va depozita in spatii acoperite , ferite de razele solare , umezeala si foc deschis .
Lazile incarcate vor fi stivuite pe 2 randuri , iar cele neinacarcate pe maxim 6.
Documentatia tehnica care insoteste produsul va fi introdusa in ambalaj protejata de un plic de
tabla .
Eticheta ce se va aplica pe produs este confectionata din material metalic si are prevazute
gauri pentru prindere .
Conformitatea conservarii, ambalarii , si marcarii produselor fata de cerintele specificate se
verifica la inspectia finala.
Dupa inspectia finala , produsele sunt identificate si depozitate separat , in conditii specificate
pentru asigurarea protectiei calitatii lor , pana cand inceteaza raspunderea.
Cand este cazul , se vor stabili inspectii si incercari pentru verificarea eficacitatii ambalajului.
Livarea
INTOCMIT/SEMNATURA

VERIFICAT/SEMNATURA

APROBAT/SEMNATURA

VALABIL DIN DATA

PROCEDURA DE LUCRU

S.C UGALSIM
S.R.L

Cod document:PL - 01
Editia: 1 / 06.02.2016

Manipulare , depozitare, ambalare,


conservare si livrare

Revizia:0/06.02.2016
Pagina 7 din 9

Nici un produs nu va fi prezentat pentru livrare inainte ca toate operatiile si activitatile


specificate in planurile de calitate sau procedurile / instructiunule aplicabile sa fie executate
corespunzator, iar datele si documentele care ii sunt asociate sa fie disponibile si valabile.
Inainte de livrare , produsele /echipamentele sau supise urmatoarelor activitati de
verificare / inspectie :
-

inspectarea aspectului exterior si a conservarii / protectiei ;


inspectarea intregritatiiprodusului ;
verificarea completitudinii marcajelor si a conformitatii acestora cu
prevederile contractuale
verificarea starii ambalajelor
verificarea completitudinii documentelor de insotire ale produsului
verificarea sistemului de asigurare impotriva deteriorarii pe timpul
transportului.

Coletele fara sigilii se returneaza la fabrica pentru remanierarea / inlocuirea pieselor


deterioarete. Nu se livreaza produse care au suferit degradari in timpul depozitarii sau incarcarii
pe mijlocul de transport sau care nu mai poseda sigilii aplicate.
Incarcarea produselor in mijloace de transport se face cu mijloace adecvate , cu
verificarea
modului de asezare , prindere si legate .
Atunci cand se specifaica prin contract , masurile stabilite pentru asiguarea protectiei
calitatii produselor / echipamentelor se extind pentru a include si livrarea acestora la destinatie.

6. RESPONSABILITATI
a. Compartimentul Metode de Protectie
Intocmeste si mentine instructiuni de ambalare / manipulare / depozitate / livrare
specifice pentru fiecare produs in parte si le include / refera in dosarele de productie.
b. Sefii atelierelor de productie / Sef Depozit

INTOCMIT/SEMNATURA

VERIFICAT/SEMNATURA

APROBAT/SEMNATURA

VALABIL DIN DATA

PROCEDURA DE LUCRU

S.C UGALSIM
S.R.L

Cod document:PL - 01
Editia: 1 / 06.02.2016

Manipulare , depozitare, ambalare,


conservare si livrare

Revizia:0/06.02.2016
Pagina 8 din 9

Asigura respectarea instructiunilor de ambalare, maipulare, depozitare, livrare intocmite


de Compartimentul Metode de Protectie precum si cerintele procedurilor SMC privind activitatile
de depozitare.
c. Compartimentul Planificarea si Urmarirea Productiei
Intocmeste Picking Listul si il distribuie personalului Depozite.
d.

Departamentul Asigurarea Calitatii

Intocmeste la - cererea clientului Certificate de calitate si garantie si Declaratia de


conformitate
e. Personalul operator
Verifica respectarea in structiunilor de lucru pe tot fluxul de fabricatie.
Evalueaza trimestrial modul in care se face controlul starii produsului depozitat de catre
personalul Depozite.
Verifica prin sondaj, modul de respectare de catre personalul Depozite / Productie a
masurilor de pastrarea conformitatii produsului in timpul ambalarii si incercarii acestuia in
mijloacele de transport catre beneficiar.
f. Departamentele Aprovizionare Desfacere si / sau Vanzari Marketing
Intocmesc documentatia ca insoteste produsul / subansamblul livrat clientului in
conformitate cu cerintele contractuale, cu cerintele legale in concordanta cu cerintele SMC.

7. INREGISTRARI
a. Certificatul de calitate si garantie
b. Declaratia de conformitate

INTOCMIT/SEMNATURA

VERIFICAT/SEMNATURA

APROBAT/SEMNATURA

VALABIL DIN DATA

PROCEDURA DE LUCRU

S.C UGALSIM
S.R.L

Cod document:PL - 01
Editia: 1 / 06.02.2016

Manipulare , depozitare, ambalare,


conservare si livrare

Revizia:0/06.02.2016
Pagina 9 din 9

INTOCMIT/SEMNATURA

VERIFICAT/SEMNATURA

APROBAT/SEMNATURA

VALABIL DIN DATA