Sunteți pe pagina 1din 1

Legea societa?ilor nr. 31/1990, republicata n Monitorul Oficial nr. 1.

066 din 17
noiembrie 2004; cu modificarile ?i completarle ulterioare
Legea nr. 175 din 16 mai 2006, republicata n Monitorul Oficial, Partea I nr. 502
din 20 iulie 2010; cu modificarile ?i completarle ulterioare.
Lege nr. 346 din 14 iulie 2004, publicata n Monitorul Oficial nr. 681 din 29 iuli
e 2004; cu modificarile ?i completarle ulterioare.
Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru apr
obarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individual
e si situatiile financiare anuale consolidate, publicat n Monitorul Oficial nr. 9
63 din 30 decembrie 2014
Legea nr. 26/1990 publicata n Monitorul Oficial nr. 519 din 13-iul-2015, cu modif
icarile ?i completarle ulterioare
Legea contabilita?ii nr. 82/1991 republicata n Monitorul Oficial nr. 454 din 18 i
unie 2008, cu modificarile ?i completarle ulterioare
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal publicata n Monitorul Oficial 688 din 10.
09.2015; cu modificarile ?i completarle ulterioare