Sunteți pe pagina 1din 85

UNIVERSITATEA PETROL SI GAZE PLOIESTI

FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI A GAZELOR

PROIECTAREA PROGRAMULUI DE CONSTRUCTIE AL


UNEI SONDE IN FORAJ

Prof. coord:Petre Maria

Student:Timur Agzamov
Anul: IV
Grupa: 20104

2017

Cuprins
Capitolul 1: Geologia structurii
1.1.Situarea geografica a structurii
1.2.Stratigrafia si tectonica
1.3.Variatia gradientilor presiunii din pori si a presiunii de fisurare in functie de adancimea
sondei
Capitolul 2: Stabilirea programului de tubare
2.1.Determinarea numarului de coloane pe baza variatiei gradientilor de presiune
2.2.Stabilirea diametrelor coloanelor si a sapelor de foraj
Capitolul 3: Calculul de rezistenta al garniturii de foraj
3.1.Alegerea garniturilor de foraj
3.2.Calculul de rezistenta al garniturii pentru forarea intervalului corespunzator coloanei
de exploatare
Capitolul 4: Fluide de foraj
4.1.Tipuri de fluide de foraj
4.2.Determinarea proprietatilor fluidelor de foraj
4.3.Cantitati de material necesare pentru prepararea si pomparea fluidelor de foraj
Capitolul 5: Tubarea sondei
5.1.Calculul de rezistenta al coloanei de ancoraj
5.2.Calculul de rezistenta al coloanelor intermediare
5.3.Calculul de rezistenta al coloanei de exploatare
Capitolul 6: Cimentarea coloanelor de tubare
6.1.Alegerea metodei de cimentare
6.2.Cimentarea coloanei de ancoraj tinand seama de durata operatiei de cimentare
6.3. Cimentarea coloanelor intermediare
6.4.Cimentarea coloanei de exploatare in regim turbulent
Bibliografie

CAPITOLUL I
GEOLOGIA STRUCTURII
I.1.Caracteristici generale
Zona Butoiesti este situata intre Argetuaia la sud si Dealul Mare la
nord,inrudind caracteristicile stratigrafice ale ambelor zone,precum si pe cele
ale aliniamentului Racari-Capu Dealului situat la est.
Datele seizmice desi sigure aduc unele argumente in sprijinul acestei
ipoteze. Astfel formatiunile geologie incep cu depozitele Paleozoice
reprezentate prin seria calcaroasa a Carboniferului se continua cu
Triasicul(superior,mediu si inferior) dar cu dezvoltare discontiunua in functie de
pozitia blocurilor tectonice.
Seria calcaroasa Malu Cretacic este bine dezvoltata in zona , putand alege
grosimi de 700-800m. Ciclurile sedimentare Neogen incep cu Sarmatianul si se
continua cu Meotian,Pontianul si Dacianul.
I.2.Litostratigrafia structurii
Pe baza datelor de foraj existente si interpretate geologic a sectiunilor
seizmice relativ putin acoperitoare si cu material destul de incert,sau intocmitt
totusi imagini structurale la intrarea in Triasicui inferior sau mediu a
coloanelor Paleozoicelor si la limita Neocen-Cretacie.
S-au avut in vedere informatiiie geologice asupra discordantelor cunoscute si
mai bine sesizate pe sectiuni.
Formele structurale la nivelut Trisicului inferior plus mediu se suprapun in
general peste formele structurale ale Paleozoicului carbonatic dar sunt mult
mai aplatizate ca cele din urrna.
Un studiu de falii orientate aproximativ N-S si altul directia E-V,determina
o serie de blocuri de tendinta de afundare de la S-N.Pe partea nordica a
platoului cuprins intre Occidentui tectocic F1 la S si F2 la N,avand aceeasi
directie E-V se afla doua blocuri tectonice pe care se inscriu doua elemente
structurale forma anticlinala asimetrica eu flancul nordic mai abrupt decat cel
sudic.Blocul vestic este fragmentat prin falia F4 astiel incat
compartimentulNordic B este mai coborat decat blocul es , tic B2, iar cel sudic
B3 este ridicat fata de amandoua.

I.3.Litostratigrafia structurii
Acumularile de hidrocarburi de pe structura Racari,situata la cca 20Km spre
est conducc la ideia exitinderii acestora si in zonele si formatiuni asemanatoare
celor productive cunoscute in pIatforma Moesica.
Fenomenele . generare-migrare au avut teoretic aceleasi conditii de manifestare
in zona,iar rolul de capcana pot avea mai multe din blocurile tectonice daca sa
realizat ecranitarea pe falii.
Din analiza efectuata asupra zonei s-a considerat ca blocul 132 este elementul
structural cel mai favorabil acumularilor de hidrocarburi,deoarece are inchideri
laterale de balta atat la paleozoic cat si la Mezozoic fiind partial independent de
caracterul de ecran al faliilor care-l delimiteaza si are o pozitie ridicata fata de
blocul din vest.
Pentru acesta se prcsupune saparea sondei de prospectiune Butoiesti cu
adancimea proiectata de 3500m obiectivul sondei fiind obtinerea de informatii de
ordin stratigrafic asupra formatiunilor preneogene verificarea continutului in
fluide la colectoarele traversate.
In limita urmatoarelor adancimi proiectate sonda va intercepta urmatoarele
formatiuni geologice:
PONTIAN - MEOTIAN

1000 m

MEOTIAN - SARMATIAN

1450 m

SARMATIAN - CRETACIC

1800 m

CRETACIC - JURASIC

2000 m

JURASIC-TRIASIC

2650m

TRIASIC sup TRIASIC med

2750 m

TRIASIC med TRIASIC inf

2850 m

TRIASIC inf PALEOZOIC

3600 m

Pentru corelarca geologica si tehnologica a formatiunilor care vor traversate de


sonda proiectata se recomanda sondele 601 Dealu mare si 120 Argetoaia.

I.4 Profilul Litostratigrafic


4

La alcatuirea zonei Butoiesti iau parte formatiunile Paleozice,Mezozoice,


Neogene. Coloana lito-stratigrafica s-a obtinut pe baza datelor oblinute la sonde
de coreIare si sa redat in comanda geologo-tehnica.
Din analiza datelor obtinute la sonele de corelare si anume deseurile
petrografice si mineralogica ale carotelor mecanice si probelor de sita in corelare
cu diagrafille electrice pe intervalele respective se estimeaza ca sonda Butoiesti va
traversa formatiuni geologicei
Dacian (0-500m) este reprezentat prin pietrisuri si nisipuri grosiere la partea
superioara,apoi din pachetele de nisipuri cu fineintercalatii de marne si argile nisipoase.
Pontian(500-800m) de circa 500m,este alcatuit din marne nisipoase , nisipuri
marnoase,intercalatii de nisipuri fine.
Sarmatian(1350-1800m) estimat la circa 450m grosime este constituit din marne
grezoase cu intercalatii de gresii si orizonturi nisipoase mai frecvente spre partea
inferioara.
Creatacic(1800-2000m) de cca 200m grosime,este dezvolatat in calcare cu fine
interealatii de marne.
Jurasic(2000-2650m) estimat a avea o grosime de cca 650m facies calcaros ca si
cretacicul,calcare albinoase marne si argile grezoase,facandusi prezenta gresiile siliciase
galbui-cenusii.
Triasic(2650-3250m) in grosime de aproximativ 600m a fost impartit baza de trei
criterii litologice in trei complexei

Superior

Mediu

Inferior

I.5.Agentii contaminati ai fluidului de foraj


Din analiza lito-stratigrafica se observa ca singurul agent contaminant pentru fluidul
de foraj il constituie intercalatiile marnoase si argiloase prezente in majoritatea
formatiunilor geologice.

I.6.Gradienti de presiune si fisurare


5

Din preluerarea datelor obtinute in timpul forajului sondei 102 Argetoaia s-a estimat
de catre ICPPC Craiova aliura gradientilor de presiune si fisurare care s-au redat in
figura.
Astfel se pot face urmatoarele observatii cu privire la evolutia gradientilor de
presiune si fisurare a formatiunilor care vor fi traversate la sonda prolectata.Dacianul si
Pontianul vor avea un gradient de presiune sub normal,de 0.10at/m caracteristice
formatiunilor relativ tinere saturate cu apa dulce.Gradientul de presiune are valoricare
cresc normal cu adancimea de la cca 0.138 -0.165 at/m.
I.7. Greutati specifice ale fluidului de foraj
Interval (m)

Formatia

n( dop/m3)

0-500

DACIAN

1225

500-800

PONTIAN

1225

800-1300

MEOTIAN

1225

1350-1800
1800-2000
2000-2650
2650-2750
2750-2850
2850-3250

SARMATIAN
CRETACIC
JURASIC
TRIASIC III
TRIAISC II
TRIASIC I

1225
1225
1225
1225
1225
1225

3250-3600

PALEOZOIC

1225

3600-4000

PALEOZOZIC

1225

Capitolul II
Stabilirea programului de constructie al sondei
6

2.1.Determinarea numarului de coloane de tubare


Program de tubare format din 3 coloane: coloana de ancoraj, coloana intermediara si coloana de exploatare.

2.2.Calculul diametrelor coloanelor si al sapelor de foraj


Date initiale:
Adancimea sondei: H=3510 m
n
=4 coloane
Numarul de coloane: coloane
Diametrul coloanei de exploatare:

De =51 /2 in

Jocul radial dintre pereii gurii de sond i coloan

Tab.1. Diametrele burlanelor


Diam.ext.al
burlanelor
1/ 2
139.7 mm
5
in
5 /8

Diam. peste
mufa, Dm
153.7mm

219.1 mm

244.5 mm

133 /8

329.7 mm

365.1 mm

185 /8

473.1 mm

508 mm

in

Grosimi de perete min si


max
6.20 mm
10.54 mm
7.92 mm
13.84 mm
8.38 mm
13.06 mm
11.05 mm
14.30mm

Diam. interior, Di
127.3 mm
118.6 mm
228.7 mm
216.8 mm
323 mm
316.6 mm
451mm
444.5 mm

Coloana de exploatare:
Diametrul coloanei de exploatare:

De =51 /2 in = 139.7 mm

Diametrul peste mufa al coloanei de exploatare:

Dm =153.7

Jocul radial dintre mufa si peretele gaurii de sonda:


Diametrul sapei pentru coloana de exploatare:

mm

e =10

mm

D s =Dm +2 e
e

= 153.7 + 2 10 = 173.7 mm

Ds catalog

Diametrul sapei pentru coloana de exploatare din catalog:


Ratia de tubare:

e D s D m
=
Ds
2Ds

Re =

183.7153.7
=
2 183.7
Di

Diametrul interior al coloanei intermediare:

3/4

= 171.5 mm = 6

in

= 0.051 [0.05 1]

D s catalog +2 a=171.5+2 2=175.5 mm

a= jocul dintre sapa si interiorul coloanei urmatoare

a=2 4 mm ; a=2 mm
D i catalog

Diametrul interior al coloanei intermediare din catalog:

= 216.8 mm(pt

t max

=13.84mm)

D i catalog> D s catalog
i

190.8 mm > 171.5 mm


5/8

Di=8

Diametrul coloanei intermediare:

in=219.1 mm

Coloana intermediara I:
5/8
Diametrul coloanei intermediare: D i=8
in=219.1 mm

Diametrul peste mufa al coloanei intermediare:

D m =244.5

mm

i=20

mm

Jocul radial dintre mufa si peretele gaurii de sonda:

D s =Dm +2 i

Diametrul sapei pentru coloana intermediara:

D s catalog

Diametrul sapei pentru coloana intermediara din catalog:


Ratia de tubare:

R i=

i D s Dm
295244.5
=
=
2 2.95
Ds
2 Ds
i

= 244.5 + 2 20 = 295 mm

1/ 4
= 311.2 mm = 12
in

= 0.08 [0.08 1]

Diametrul interior al coloanei de ancoraj:

Di

Ds catalog +2 a=295+2 2=299 mm

a= jocul dintre sapa si interiorul coloanei urmatoare


a=2 4 mm ; a=2 mm

Diametrul interior al coloanei de ancoraj din catalog:


Diametrul coloanei intermediaraII

3 /8

Di II =13

Di catalog

= 316.6 mm(pt

t max

=13.06mm)

in=329.7 mm

Coloana intermediara II:


3 /8
Diametrul coloanei intermediare: D i=13
in=329.7 mm

Diametrul peste mufa al coloanei intermediare:

Dm =365.1

mm

i=40

mm

Jocul radial dintre mufa si peretele gaurii de sonda:


Diametrul sapei pentru coloana intermediara:

D s =Dm +2 i
i

Diametrul sapei pentru coloana intermediara din catalog:

= 365.1 + 2 40 = 445.1 mm

D s catalog
i

1 /2
=444.5mm = 17
in

Ratia de tubare:

R i=

i D s Dm
444.5365.1
=
=
2 444.5
Ds
2 Ds
i

= 0.089 [0.08 1]

Di

Diametrul interior al coloanei de ancoraj:

Ds catalog +2 a=444.5+ 2 2=448.5 mm

a= jocul dintre sapa si interiorul coloanei urmatoare


a=2 4 mm ; a=2 mm

Di catalog

Diametrul interior al coloanei de ancoraj din catalog:


Da=18

Diametrul coloanei de ancoraj:

5/ 8

= 444.5 mm(pt

t max

=14.30 mm)

in=473.1 mm

Coloana de ancoraj:
Da=18 5/ 8 in=473.1 mm

Diametrul coloanei de ancoraj:

Dm =508

Diametrul peste mufa al coloanei de ancoraj:

Jocul radial dintre mufa si peretele gaurii de sonda:

a=50

D s =Dm +2 a

Diametrul sapei pentru coloana de ancoraj:

Diametrul sapei pentru coloana de ancoraj din catalog:


SL
Ratia de tubare:

R a=

a Ds Dm
=
Ds
2 Ds
a

Tipul
coloanei
Ancoraj
Intermediara II

Diametrul exterior
al coloanei
in
mm
5 /8
473.1
18

= 508+ 2 50 = 608 mm

D s catalog

608508
2 608

= 622.3 mm = Sapa largitoare cu role

= 0.091 [0.05 1]

Interval tubal

Dm

m-m
0-500

mm
508

Ds

catalog

in
SL

mm
622.3

0.091

329.7

0-1850

365.1

17

1 /2

444.5

0.089

85 /8

219.1

0-2700

244.5

121/ 4

311.2

0.08

139.7

0-3510

153.7

3/4

171.5

0.081

1/ 2

mm

5 /8

13

Intermediara I
Exploatare

mm

Capitolul III
Garnitura de foraj
Alegerea garniturii de foraj:
a) Coloana de ancoraj
Prajini grele:
Pentru alegerea diametrelor prajinilor grele se impune conditia:
Ds catalog
Dg
- 1 in
e

D g 279.4 mm
D g = 11 in = 279.4 mm
di g = 76.2 mm
q g = 444.5Kg/m

Prajini de foraj:

D s catalog
e

= 622.3 mm

D p = 6 5/8 in = 168.3 mm
t p =8.38 mm
q p = 37.50 Kg/m

Lungimea prajinilor grele:

10

c s Gs

l g=

n
o

( )

q g g 1
l g=50 m

c s =1.5 (coeficient de siguranta)


g=9.81

m
s2
Kg
3
m

o=7850

Lungimea prajinilor de foraj:


L p=H a l g=50050=450 m
b) Coloana intermediara
Prajini grele: II
Pentru alegerea diametrelor prajinilor grele se impune conditia:
Ds catalog
Dg
- 1 in
e

D g 419.1 mm
D g = 11 in = 279.4 mm
di g = 76.2 mm
q g = 444.5 Kg/m
Prajini de foraj:
D s catalog
= 311.2 mm
e

D p = 51/ 2 in = 139.7 mm
t p =9.17 mm
q p = 32.59 Kg/m

Lungimea prajinilor grele:


c s Gs

l g=

n
o

( )

q g g 1
l g=100m

c s =1.5 (coeficient de siguranta)


g=9.81

m
s2

11

Kg
3
m

o=7850

Lungimea prajinilor de foraj:


L p=H il g=1850100=1750 m
Prajini grele: I
Pentru alegerea diametrelor prajinilor grele se impune conditia:
Ds catalog
Dg
- 1 in
e

D g 269.6 mm
D g = 11 in = 279.4 mm
di g = 76.2 mm
q g = 444.5 Kg/m

Prajini de foraj:

D s catalog

= 311.2 mm

D p = 5 in = 127 mm
t p =9.19 mm
q p = 29.02 Kg/m

Lungimea prajinilor grele:


c s Gs

l g=

n
o

( )

q g g 1
l g=100m

c s =1.5 (coeficient de siguranta)


g=9.81

m
s2

o=7850

Kg
m3

Lungimea prajinilor de foraj:


L p=H il g=2700150=2550 m
c) Coloana de exploatare
Prajini grele:
Pentru alegerea diametrelor prajinilor grele se impune conditia:
Ds catalog
Dg
- 1 in
e

D g 146.1 mm
12

D g = 6 in = 152.4 mm
di g = 57.2 mm
q g = 135.2 Kg/m

Prajini de foraj:

D s catalog

= 187.3 mm

D p = 31 /2 in = 88.9 mm
t p =9.35 mm
q p = 19.79 Kg/m

Lungimea prajinilor grele:


c s Gs

l g=

n
o

( )

q g g 1
l g=200 m

c s =1.5 (coeficient de siguranta)


g=9.81

m
2
s

o=7850

Kg
m3

Lungimea prajinilor de foraj:


L p=H e l g=3510200=3310 m

Extragere fara circulatie:


Sectiunea 1-1:
13

z=

G p +Gg F p 1 + F p 2+ F f + F i
Ap

z=

628132.28+241300.52101000.01+85950+260520.4
=372.029 N/ mm2
2337

G p=q p L p g=19.79 3310 9.81=628132.28 Kg=628.132 tone


Gg =q g Lg g=123.1 200 9.81=241300.62 Kg=241.300 tone
F p 1= ne g L A g=1200 9.81 3510 23997.29=1.01 1012 N
F p 2= ne g ( Ll g ) ( A g A p )=1200 9.81 3235 21664.386=8.595 10 12 N
A p= t ( pt )=

2
2
2
D p di p )= ( 0.08890.0702 )=2337 mm
(
4
4

di p=D p 2 t p=88.92 9.35=70.2mm


A g=

2
D g di g ) =
( 0.1524 20.5722 ) =23997.296 mm2
(
4
4

F p 1+ F p 2=

ne
1200
G p+ G g ) =
( 628132.28+241300.62 )=141300.01 N
(
o
7850

F f =s ( G p +G g ) =0.1 ( 628132.28+241300.62 )=304120.468 N


S=coeficient de frecare
S=0.1
Fi =

a extr
0.3
( G p+ Gg ) = 9.81 ( 628132.28+241300.62 )=26050.4 N
g

aextr =0.3 (acceleratie la extragere)


G
( p+Gg )(1

ne
a
+s + extr )
o
g

Ap
z =
( 628132.28+ 241300.62)(1
z=

1200
0.3
+0.1+
)
7850
9.81

2337

z=372.029 N/ mm2
14

Sectiunea 2-2:
F
g L A g
z= p 1 = ne
=ne g L=1200 9.81 3510
Ag
Ag
z=42120 N/ mm2

Torsiunea:
Sectiunea 1-1:
=0 N/ mm2
Sectiunea 2-2:
=0 N/ mm2
Incovoierea:

inc

Sectiunea 1-1:
inc =0 N/ mm2
Sectiunea 2-2:
2
inc =0
N/ mm
Tensiunea axiala:

ax

ax = z + inc
Sectiunea 1-1:
ax = z =372.029 N/ mm2
Sectiunea 2-2:
ax = z =42.12

2
N/ mm

Tensiunea datorata presiunii interioare si exterioare:


Sectiunea 1-1:
pe =0

pi=0
t = r=0 N/ mm2
Sectiunea 2-2:
pe = pi= ne g L=ne g H sd=42120=42.12

2
N/ mm

Formula lui Lamme:


r 2 p r 2 p r 2 r 2 ( p p )
t ,r = i 2i e2 e i 2e 2 i 2 e
r e r i
r (r e r i )
2

r r
t = r= i2 2e p=p= ne g L=42.12 N/ mm2
r e r i
Tensiuni principale:
15

1= r =0 N/ mm2
+
2,3 = ax t
2

ax t 2 2
+
2

Sectiunea 1-1:
2
1=0
N/ mm
2= ax = z=372.029 N/ mm2
3 =0

2
N/ mm

Sectiunea 2-2:
t = r= p=42.12 N/ mm2
1=p=42.12
2,3 =

(
(

ax + t

+
2= ax t +
2

N/ mm

ax t 2 2
+
2

ax t 2 2
+
2

=0 N/ mm2
2=

42.1242.12
+
2

+
3 = ax t
2

42.1242.12 2
=42.12
2

ax t 2 2
+
2

3 =42.1242.12=84.24 N/ mm2
Tensiunea echivalenta:
1
2
2
2
ech = [ ( 1 2 ) + ( 2 3 ) + ( 3 1 ) ]
2

ech 11=
ech 11=

1
2
2
[ ( 0372.029 ) + ( 372.0290 ) ]
2
1
2
2
[ (372.029 ) + (372.029 ) ]
2

ech 11=372.029 N/ mm2


ech 22=
ech 22=

1
2
2
2
[ (42.12 ) + (42.12+84.24 ) + (84.2442.12 ) ]
2
1
2
2
2
[ (42.12 ) + ( 42.12 ) + (126.36 ) ]
2

ech 22=98.78

N/ mm

16

In timpul forajului:
Sectiunea 1-1:
Intindere:
G +G F p 1 + F p 2Gs + F p3
z= p g
Ap
(G p +G g)(1
z=

ne
)G s+ F p 3
o

Ap
1200
)135497+ 73540.52
7850
2337

( 628132.28+ 241300.62)(1
z=
z=276.75 N
G s=

2
/ mm

ne
1
q g l g g 1
cs
o

F p 3 =p inc d ip

pinc

1
1200
= 1.5 200 123.1 9.81 1 7850

=135497Kg= 135.497tone

d ip 2 =19
0.7022 =73540.52 N

4
4

di p=D p 2 t p=88.92 9.35=70.2mm


pinc=190
l g =200 m
Sectiunea 2-2:
Compresiune:
F p 1 +G s
z=
Ag

1.25 10 6+ 135497.45
6
2
=
= 71.44 10 N/ mm
0.0156
6

F p 1= ne g L A g=1200 9.81 3510 0.0156=1.25 10


A g=

D g di 2g ) =
( 0.152.4 20.57 .22 ) =15663.82 mm2 =0.0156 m2
(
4
4

Torsiunea(rasucirea):

17

Sectiunea 1-1:
m

Mm
1356.299
2
= Wpp = 0.000084 =16.15 N/ mm

D 4p di 4p

0.0889 40.07024

m3
Wpp= 16
=
=0.000084
Dp
16
0.0889
M m=M s + M rg M rp =M s + M rgf =1354970+120.037=1356299kN
M s=M sp +Gs =10135497=1354970 kN
M sp=( 10 15 ) N
M sp=10 N

M rgf =

m
kN

m
kN

Prgf
Prgf
=

2 n

1252

= 2 1.66 = 120.037kN

D g l g + D pi L p
1.7
) n n
Prgf =c

7
C= 2 10
2

0.01524 200+ 0.0889 3510


1.7
7
) 100 1200=1.252 kW=1252 W
P rgf =2 10
n= 100 rot/min
Sectiunea 2-2:
m

Ms
1354.970
2
= Wpp = 0.00068 =1.993 N/ mm

18

4
4
D 4gdi 4g

0.1524 0.0572
3

Wpp= 16
= 16
=0.00068 m
Dg
0.1524

M s=M sp +Gs =10135497=1354970 kN


Tensiuni radiale si tangentiale datorate presiunii interioare si presiunii exterioare:
Sectiunea 1-1:
r 2 p r 2 p r 2 r 2 ( p p )
t ,r = i 2i e2 e i 2e 2 i 2 e
r e r i
r (r e r i )
pe =0

pi= pinc =190


2

t ,r =

r i pi r i r e pi
2 2 2
2
2
r e r i r (r e r i )

r i=

di p 70.2
=
=35.1 mm
2
2

re=

D p 88.9
=
=44.45 mm
2
2

r [ r i ,r e
Pt r=

ri

(pe suprafata cilindrica inferioar) r=35.1 mm

t =

r [ 35.1,44 .45 mm

2
2
r i +r e
0.0351 +0.04445

p
=
19=181.943 N/ mm2
i
2
2
2
2
r e r i
0.04445 0.0351

r 2i r 2e
r = 2 2 pi= pi=19 N/ mm2
r e r i
Pt r=
t =

re

(pe suprafata cilindrica inferioar) r=44.45 mm

2 r 2i
2 0.044452

p
=
19=100.943 N/ mm2
i
2
2
2
2
r e r i
0.04445 0.0351

r =0

2
N/ mm

Sectiunea 2-2:
2

t ,r =

r i p ir e pe r i r e ( pi p e )

2
2
2 2
2
r e r i
r (r e r i )

pe =ne g L=ne g H sd =1200 9.81 3510 105=42.12 N/ mm2


pi= ps + ne g L=9.97+ 42.12=52.09

2
N/ mm

v 2j
120 2
ne =
ps=
mm2
2 0.952 1200=9.97 N/
2 2
19

v j =120 m/s
=0.95
r i=

di g 57.2
=
=28.6 mm
2
2

re=

Dg 152.4
=
=76.2 mm
2
2
2

0.0286 52.090.0762 42.12


t =
2
2
0.0762 0.0286
0.02862 52.090.07622 42.12
r=
2
2
0.0762 0.0286
t =

0.02862 0.07622 ( 52.0942.12 )


2
=-28.95 N/ mm
0.02862 ( 0.076220.0286 2 )
2

0.0286 0.0762 ( 52.0942.12 )


2
2
2
0.0286 ( 0.0762 0.0286 )

2
=52.02/ mm

2
-28.95 N/ mm

r =52.02

2
N/ mm

Tensiuni principale:
1= r

Sectiunea 1-1:
+
2,3 = ax t
2

ax t 2 2
+
2

276.7 +181.943
=
2

276.7 +181.943
=
2

(
(

276.7181.943 2
+ 16.152 =275.141 N/ mm2
2

276.7181.943 2
+ 16.152 =183.502 N/ mm2
2

Sectiunea 2-2:
2,3 =

ax + t

ax t 2 2
+
2

71.44 +(52.02)
=
2

71.44 +(52.02)
=
2

(
(

71.44(52.02) 2
2
+1.9332 =71.47N/ mm
2

71.44(52.02) 2
2
+1.9932 =-52.05N/ mm
2

Tensiunea echivalenta:
ech =

1
2
2
2
[ ( 1 2 ) + ( 2 3 ) + ( 3 1 ) ]
2

20

ech max ad=


R p 0,2

cs

ech 11=

ech 11

echmax

= 1.5

ech max

2
=1.5 304.40=456.6 N/ mm

1
2
2
2
[ (19275.141 ) + ( 275.141183.502 ) + ( 183.502+ 19 ) ]
2
2

=304.40 N/ mm

ech 22=

ech 22

R p 0,2
cs

1
2
2
2
[ ( 52.0252.05 ) + ( 71.47+(52.05) ) + ( 52.05+(52.02) ) ]
2
2

=19.42 N/ mm

Clasa de rezistenta

Limita la curgere

D
E-75
X-95
G-105
V- 170

380
517
655
724
1170

Solicitarea
garniturii de foraj

Extragere fara circulatie

In timpul forajului

1-1
372.029

2-2
-42.12

1-1
276.75

2-2
71.44

16.15

1.993

372.029

-42.12

275.141

71.44

Tensiunea data de
Presiunea interioara
si exterioara:

-42.12

181.943

-52.02

r , N/ mm2

-42.12

-18

42.12

Tensiunea principala

-42.12

-18

42.12

372.029

-42.12

275.41

71.47

Intinderea si
compresiunea:

z ,N/ mm2

Torsiunea sau
rasucirea:

, N/ mm2
Incovoierea:

inc , N/ mm2

Tensiunea axiala:

ax , N/ mm

t , N/ mm2

1 , N/ mm

Tensiunea principala

2 ,N/ mm2

21

R p 0,2

2
, N/ mm

Tensiunea principala

-42.12

183.502

52.05

Tensiunea echivalenta

372.029

304.40

19.42

3 ,N/ mm2

ech ,N/ mm2

Capitolul IV
Fluide de foraj
4.1.Tipurile de fluide de foraj
In functie de densitatea noroiului de foraj,tipurile de noroi de foraj sunt urmatoarele:
Kg
n 1200 3 noroi natural format dinapa siargila
m
n >1200

Kg
noroi ingreunat cu barita
3
m

la strat de sare noroi sar at

4.2.Stabilirea densitatii fluidelor de foraj si a programelor reologice


Pentru coloana de ancoraj:
Kg
n=1220 3 noroi natural format din apa si argila
m
Pentru coloana intermediara II:
Kg
n=1150 3 noroi natural format din apa si argila
m
Pentru coloana intermediara I:
Kg
n=1190 3 noroi natural format din apa si argila
m
Pentru coloana de exploatare:
Kg
n=1200 3 noroi natural format din apa si argila
m

4.3.Calculul volumelor fluidelor de foraj


Pentru coloana de ancoraj:
Vna=V sd + V rez
V rez =V sd

Vna=2 Ds catalog2 H a = 2
0.62232 500= 243.321 m3
4
4
a

22

Pentru coloana intermediara I :

Diacatalog2 H a + D sicatalog2
4
4
( H i 2H a ]
Vni =2
D ia=

Di 1 + Di 2
2

Vni=

451+444.5
=447.75 mm
2

3
0.4477 2
0.44452
2 [ 4
500+ 4
(1850-500)]= 350.947 m

Pentru coloana intermediara II :

23

Diacatalog2 H i 1+ Dsicatalog2
4
4
( H iH a ]
Vni=2
D ia=

Di 1 + Di 2
2

Vni=

316.6+ 323
=319.8 mm
2

3
0.31982
0.3112 2
2 [ 4
2700+ 4
(2700-1850-100)]= 502.633 m

Pentru coloana de exploatare:

2
D

2
4 iicatalog ( H iH a + D secatalog ( H e H i ]
4
Vne =2
D ii =

D i 1 + Di 2
2

Vne =

118.6 +127.3
=122.95 mm
2

2
2
3
0.1229
0.171 .5
2 [ 4
2700+ 4
(3610-2700)]= 260.5 m

4.4.Calculul cantitatii de materiale utilizate pt prepararea fluidelor de foraj


Coloana de ancoraj:
Kg
na =1200 3 noroi natural format dinapa siargila
m
V a +V arg =V n ancoraj
V a a+V arg arg =V n ancoraj na
V a=V n ancorajV arg
arg =2500
a=1000

V a=243.32132.443=210.878 m apa

Kg
m3

Kg
m3

24

V arg =

na a
arga

V arg =

12201000
25001000

V n ancoraj
3
243.321 = 32.443 m argila

marg=V arg arg =32.443 2500=81110 Kg=81.110 tone


Coloana intermediara II :
Kg
niII =1150 3 noroi natural format din apa si argila
m
V a +V arg =V nintermediara II
V a a+V arg arg =V nintermediara II na
V a=V nintermediara II V arg
arg =2500
a=1000

V a=350.94735.095=315.852m3 apa

Kg
3
m

Kg
3
m

V arg =

niII a
arg a

V arg =

11501000
25001000

V n intermediara II
3
350.947 = 35.095 m argila

marg=V arg arg =35.095 2500=87740 Kg=87.740 tone


Coloana intermediara I :
Kg
niI =1190 3 noroi natural format dinapa si argila
m
V a +V arg =V n intermediara I
V a a+V arg arg =V n intermediara I na
V a=V nintermediara I V arg
arg =2500
a=1000

V a=502.63360.316=442.317 m3 apa

Kg
m3

Kg
m3

V arg =

n 1a
arga

V arg =

11901000
25001000

V n intermediara I
3

502.633 = 60.316 m argila

25

marg=V arg arg =60.316 2500=150810 Kg=150.810 tone


Coloana de exploatare:
Kg
ne =1200 3
m
V a +V arg =V n e
V a a+V arg arg =V n e na
3

V a=V n eV arg
arg =2500
a=1000

V a=250.8625.086=225.774 m apa

Kg
m3

Kg
3
m

V arg =

ninit a
arg a

V arg =

12001000
25001000

V n exploatare
3

250.86 = 25.086 m argila

marg=V arg arg =25.086 2500=62711 Kg=62.7110 tone


mapa =V apa apa =225.774 1000=225774 Kg=225.774 tone

26

Capitolul V
Tubarea coloanelor de burlane

27

Se adopt urmtorul program de tubare:


28
2700
3510
m m

185/8
Ds= SL
500 m
135/8
Ds=
171/2
85/8
Ds=
121/4

1850
m

51/ 2
in

fis a =1.68bar/10 m
fis

p fisa

n fis g H a
=
Ha

= Ha =

fis echiv a =

fisa
g

fis echiv i=

n fis

1.68 105
m3
10 10 =1680 Kg/

3
1850 Kg/ m .

29

Calculul de rezistenta al coloanei de ancoraj


H a=500 m
D a = 185/8 in
Presiunea fluidului din pori:
p p i 2=n i 2 g H i 2

5
= 11509.811850 10 = 208.708 bar

p p i 1=n i 1 g H i 1

5
= 11909.812700 10 = 315.2 bar

Presiunea de fisurare la siul coloanei de ancoraj:


5
pfisa =
( fis echiva +100 g H a =(1680+100)9.81500 10 =87.31
Presiunea interioara (sonda inchisa si plina cu gaze) :

am=1050
g =200

Kg
m3

Kg
m3

1) La gura sondei:
pi 1= pc = pfis a g g H a

5
= 87.31-2009.81500 10 = 77.5 bar

Presiunea exterioara:
pe1 =0

Diferenta de presiune:
p

i1

= pi 1

pe1 =

pc =77.5

2) La siul coloanei:
pi 2= pfis a= 87.31 bar
30

pe 2=p c =am g H a
p

i2

= pi 2

Da

5
= 10509.81500 10 = 51.5 bar

pe 2 = 87.3151.5=35.81

Ote

Imb.

pt

pe a

ps p

pi a

Fs

Fsa

l
in
185 /8

mm

mm

Kg/m

473.

11.05 J-

bar

kN

kN

53

50.95

155 124

335

1916.5

12.3

143.61

6
0.01

61

58.09

173 138.

4
381

2178.2

2
14.3

162.73

7
0.02

92

87.61

4
201 160.

2
-

55

c sp =1.25
c s=1.75

p sp
c sp

bar

0.01

c t =1.05

pi a=

bar

130.21

pt
ct

bar

pe a=

m2

31

F s a=

A=

Fs
cs

t ( Dat )

H a=500 m

l = H a=500 m

pi a=124
p =77.5
i1

pi a > p

i1

t=11.05 mm
J-55; S
q=130 kg/m
2
A=0.017 m

psp =155
Presiunea exterioara(golire totala):

=0

ext = n a=1220 kg /m3


Sectiunea 1-1:

e1

pe1 =0

bar

pi 1=0

bar

= pe1

pi 1 = 0

Sectiunea 2-2:
pe 2=n a g H a

5
= 12209.81500 10 = 47.87 bar

e2

e 2
p

e2

p =47.87

pi 2

= 47.870=47.87

esiu

pe a=50.95
32

pe a> p

e2

t= 11,05 mm
J-55; S
H a=l=500 m

Verificarea profilului la tractiune:


Greutatea coloanei in aer:
G= q

Ha

g=1305009.81=637700 N=637.7 kN F s a
33

F s a=1916.57 kN
Greutatea coloanei in noroi:
n a
1220
=538.59 kN
G=G(1- o =637.7(1- 7850
R p 0,2=379

Fsa

2
k N/ mm

Fax =G' =538.59 kN

F ax
F ax
pcor =p ea
+ 13
2 A R p 0,2
2 A R p 0,2

)]
2

538.59 10 3
539.5910 3
pcor =50.95
+ 13
2 0.016 379 106
2 0.016 379 106

)]
2

pcor =48.48
pcor > p

e siu

48.48 47.87

D ia

profilulsondei este format numai din burlane cu grosimea de perete t=11.05 mm

Da2 t=473.12 11.05

D ia=451 mm

Calculul de rezistenta al coloanei intermediare II


H i=1850 m
Di

= 13 8

H=H sd =3510 m
n e =1200

Kg
3
m

fis echiv i=1850

Kg
m3

Presiunea fluidului din pori:


p p e =n e gH

5
= 12009.813510 10 = 413.2 bar

Presiunea de fisurare pt coloana intermediara:


34

pfisi =

5
( fis echivi +100 g H iII =1950 9.811850 10 =348.45

Presiunea interioara:
Kg
am=1050 3
m
g =300

Kg
m3

Sectiunea 1-1:
pi 1= pc = pfis i g g H iII

5
= 348.45-3009.811850 10 = 294.005bar

pe1 =0

= pi 1

i1

pe1 =

pc =294

Sectiunea 2-2:
pi 2= pfisi = 348.451 bar
pe 2=am g H i
p

= pi 2

i2

Di II

5
= 10509.811850 10 = 190.559 bar

pe 2 = 348.451190.55=157.892

Otel

Fil

pt

pe a

ps p

pi a

Fs

Fsa

et
in
3 /8

13

mm

mm

339.7

10.92

12.19 N-80
13.03
pi a=251 b ar > p =157

Kg/m

m2

bar

bar

bar

kN

kN

bar

90.78

0.01127

115

109.52

310

248

3777

2158

L
L

101.2
107.1

0.01253
0.01339

156
184

148.57
175.23

314
3.14

251.2
251.2

4284
4626

2448
2643

i2

35

l1

p i a 1 p
= g ( amg ) =
i3

( 251157) 10
9.81(1050300) =1278 m

l 2=H il 1=18501278=572 m

c t =1.05
c sp =1.25
c s=1.75
Presiunea exterioara(golire partiala)
Hg=

pn i 1 pam
-H
pn i 1

Hg=

11501050
- 1850
1150

H g =160.87 m
Sectiunea 1-1:
pe1 =0

pi 1=0
p

i1

= 0

bar

Sectiunea 2-2:
pi 2=0
pe 2=niII g H g
p

i2

pe 2

5
= 11509.81160.87 10 = 18.05 bar

pi 2 = 18.05

Sectiunea 3-3:
pe3 =n i g H i

5
= 11509.811850 10 = 208.7bar

H
5

iH
(
g)
=12009.81(1850-160) 10 =198.9 bar
pi 3=n e g
p

e3

= pe3 p i 3

208198=10
36

Verificarea profilului la tractiune:


Tronsonul 1
l 1 =1279m
t 1 =10.92 mm; N-80; L
G1

q1

l1

g=10112789.81 10

=992kN

F s a 1=2158 kN
F s a 1>G1
Tronsonul 2
l 2 =572 m
t 2 =12.19 mm; N-80; L
G2

q2

l2

3
g=905729.81 10 =782 kN

F s a 2=2448 kN
F s a 2>G 2

Fax =G 1 1

n i
n i g H 1 A 1
o

H 1=H il 1=18501278=572 m

37

Fax =992 103 1

1150
1150 9.81 5720.00666=560600 N=560 kN
7850

Fax
F ax
pcor =p ea 1
+ 13
2 A R p 0,2
2 A R p 0,2
R p 0,2=551

)]
2

2
k N/ mm

Fax =G

pcor =148

560 103
560 103
+
13

2 0.01127 551 106


2 0.01127 551 106

pcor =130.95
pcor > p
pe

e siu

5
= n e g H 1=1150 9.81 1278 10 =144.2 bar

H1

pcor < pe

profilulnu sondei este bun

H1

Dupa mai multe iteratii:


H 2=

pcor
131 105
n e g = 1200 10 = 1104 m

l 1=HH 2 =1850-1104=746 m
Fax =1161000 N
pcor =151.42
pe = n e g H 2
H2

pcor > pe

profilul este bun

H2

G1

q1

5
= 1200 10 1104 10 =130

l1

3
g = 53.5782810 10 = 482 kN

38

)]
2

F s a 2=1151 kN
F s a 2>G1

D ii

t med=

Dei 2 t med

t 1 l 1+t 2 l 2 +t 3 l 3
10.92 1104 +12.19 746
=
= 11.43 mm
1850
Hi

D ii =339.7-2 11.46 =316.78mm


Profilul coloanei :

746m
12.19
mm
N- 80

1104m
10.92
mm
N - 80

Calculul de rezistenta al coloanei intermediare I


H iI =2700 m
Di

5
8

= 8

H=H sd =3510 m
n e =1200

Kg
m3

fis echiv i=1900

Kg
m3

Presiunea fluidului din pori:


p p e =n e gH

5
= 12009.813510 10 = 413.2 bar

Presiunea de fisurare pt coloana intermediara:


5
pfisi =
( fis echiv i +100 g H i =2000 9.812700 10 =529.7
39

Presiunea interioara:
Kg
am=1050 3
m
g =300

Kg
3
m

Sectiunea 1-1:
pi 1= pc = pfis i g g H i

5
= 529-3009.812700 10 =449.54 bar

pe1 =0

i1

= pi 1

pe1 =

pc =449

Sectiunea 2-2:
pi 2= pfisi = 529 bar
pe 2=am g H i
p

i2

= pi 2

Di I

5
= 10509.812700 10 = 278.1 bar

pe 2 = 529278.1=251

Otel

Fil

pt

pe a

ps p

pi a

Fs

Fsa

et
in

mm

85 /8 219.1

mm

Kg/m

10.16
11.43
12.70

N-80

m2

bar

bar

bar

kN

kN

bar

53.57

0.00666

283

269.52

447

347.6

3060

1748

L
L

59.53
65.48

0.00745
0.00833

381
479

362.85
456.19

503
560

402.4
448

3505
3946

2002
2254

40

14.15

72.92

0.00910

591

562.85

c t =1.05
c sp =1.25
c s=1.75
pmax =p c =350
Presiunea interioara(dop de gaze la talpa)
H n=

p fisi p max
g
H

i
g (n e g) n e g

H n=

2
300
(591350)10
2700
1200300
9.81 (1200300)

H n=614.2 m
Sectiunea 1-1:
pi 1= pmax = 350 bar
pe1 =0

i1

= pmax = 350 bar

Sectiunea 2-2:
pi 2= pmax n e g H n=350+1200 9.81 614.2 10 =422.30

pe 2=am g H n
p

i2

= pi 2

5
= 10509.81614.2 10 = 63.27 bar

pe 2 = 42263=359

Sectiunea 3-3:
H
( iH n )
pi 3= pmax + n e g H n + g g
pi 3=350+1200 9.81 614 10 + 300 9.81 (2700614) 10 =613.9
5

pe3 =am g H i
p

i3

= pi 3

5
= 10509.812700 10 = 283.4 bar

pe3

= 613.9283.4=330.5
41

623

498.4

4435

2534

pi a=402.4
p =359
i2

p i a 1 p
= g ( amg ) =

l1

i3

( 402.4283)10
9.81(1050300) =1864 m

l 2=H il 1=27001864=836 m

Presiunea exerioara(golire partiala)


Hg

n e a m
11901050
H=
2750=323 m
=
ne
1190

Sectiunea 1-1:
pe1 =0

pi 1= 0 bar
p

e1

=0 bar

Sectiunea 2-2:
pe 2=n i g H g

5
= 11909.81323 10 = 37.71 bar

pi 2=0
p

e2

= pe 2p i2

37

Sectiunea 3-3:
pe3 =n i g H i

5
= 11909.812700 10 = 315.2 bar

42

H
( iH g) =12009.81(2700-323) 105 =279.8 bar
pi 3=n e g
p

= pe3 p i 3

e3

315.2279.8=35.4

Verificarea profilului la tractiune:


Tronsonul 1
l 1 =1864 m
t 1 =10.16 mm; N-80; L
G1

q1

l1

3
g=53.5718649.81 10 =925.44 kN

F s a 1=1748 kN
F s a 1>G1
Tronsonul 2
l 2 =836 m
t 2 =11.43 mm; N-80; L
G2

q2

l2

3
g=59.538369.81 10 =488.2 kN

F s a 2=2002 kN
F s a 2>G 2
2

G=

q i li g
i=1

q1

l1

g+

q2

l2

g=925.44+488.2=1414 kN

F s a 3=2254 kN
43

F s a 3>G

Fax
F ax
pcor =p ea 1
+ 13
2 A R p 0,2
2 A R p 0,2
R p 0,2=551

)]
2

k N/ mm

Fax =G 1 1

n i
n i g H 1 A 1
o

H 1=H il 1=27001864=836 m

Fax =925 103 1

1190
1190 9.81 8360.00666=864200 N=864 kN
7850

864 103
864 103
pcor =269.52
+ 13
2 0.00666 551 106
2 0.00666 551 106

)]
2

pcor =267.18
pe

H1

5
= n e g H 1=1190 9.81 1864 10 =217.6 bar

pcor > pe
H1

D ii

t med=

profilulsondei este bun

Dei 2 t med

t 1 l 1+t 2 l 2 +t 3 l 3
10.16 836+11.43 1864
=
= 10.66 mm
2700
Hi

D ii =219.1-2 10.66 =197.78 mm


Profilul coloanei :

44

836m
11.43
mm
N- 80

1864m
10.16
mm
N - 80

Calculul de rezistenta al coloanei de exploatare


De

1/ 2
= 5

H=H e =H sd =3510 m
n e =1200
g =300

Kg
3
m

Kg
3
m

am=1050

Kg
m3

Presiunea fluidului din pori:


p p e =n e gH

5
= 12009.813510 10 = 413.2 bar

45

H
ne

ppe

Presiunea la capul coloanei:


5
pc = p p e g gH
= 413.-3009.813510 10 = 309.91 bar

am

2
ppe

Solicitari combinate:
5
p
gH
= ne
= 12009.813510 10 = 413.2 bar
esiu

Da

Otel

Fil

pt

et
in

mm

51/ 2 139.
7

mm
6.20
6.20
6.98
7.72
9.17
10.54
7.72
9.17
10.54
10.54

Kg/m
H-40
J-55
J-55
J-55
J-55
J-55
N-80
N-80
N-80
P-110

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

20.83
20.83
23.07
25.30
29.76
34.23
25.30
29.76
34.23
34.23

0.0022
0.0022
0.00291
0.003201
0.003201
0.004277
0.003201
0.003201
0.004277
0.004277
46

pe a

ps p

pi a

Fs

Fsa

bar

1.05
bar

bar

1.25
bar

kN

1.75
kN

181
215
278.5
338.5
456
529
433
609
769
1002

172
204
273.8
322.4
434
503.8
412.4
579.8
734.9
954.8

214
294
331.6
366.8
436
501
533.7
633.6
681.6
900.5

171
235
265.3
293.5
348.8
400.8
427
506.9
545
725.4

578
765
965
1099
1063
1210
1548
1904
2333
2860

330
437
550
628
607
691
885
1088
1333
1634

Tronsonul 1:
pe a 1 > p

e siu

pe a 1=434
t 1 =9.17 mm; J-55; L
t 2 =7.72 mm; J-55; L
pe a 2=322.4
pi a 2=293.5
F s a 2=628 kN
H 2 =inaltimea de la suprafata pana la capul tronsonului 1
H 2=

p ea 2
322.4 10 5
n e g = 1200 9.81 = 2739m

H2
H

l 1=HH 2 =3510-2739=771m

F a x
F ax
pcor =p ea 1
+ 13
2 A R p 0,2
2 A R p 0,2
R p 0,2=551

)]
2

2
k N/ mm

Fax =G 1

n e
n e gH A
o

47

Fax

q1

l1

Fax =29.76 771 9.81 1

pcor =434

n e
n e g H 2 A2
o

1200
1200 9.81 27390.003201=320500 N
7850

320500
320500
+ 13
6
6
2 0.003201 551 10
2 0.003210 551 10

pcor =443.80

pe

H2

n e g H 2=1200 9.81 2739 10

pcor > pe

= 322.4

profilul este bun

H2

Verificarea la tractiune:
G1

q1

l1

3
g =29.767719.81 10 = 202.4 kN

F s a=607 kN
F s a>G1

Verificarea la presiune interioara:


p

eH 2

pc + g g H 2 am g H 2

= pc ( am g) g H 2

p =309(1050300) 9.812738 105 =107.6 bar


eH 2

pi a 2=293

e H2

=107.6 bar profilul se verifica

Tronsonul 2:
t 2 =7.72 mm; J-55; L
t 3 =6.98 mm; J-55; L
pe a 3=273.8

pi a 3=265.3

F s a 3=550 kN
48

)]
2

H 3=

p ea 3
273.8 105
n e g = 1200 9.81 = 2326 m

H2

H1
H

l 2=Hl 1H 3 =3510-771-2326=413 m
Fax

q1
l
q
l
= 1 g+ 2 2 g )

Fax =(25.30 771 9.81+ 23.07 413 9.81) 1

n e
n e g H 3 A3
o

1200
1200 9.81 23260.00291
7850

Fax =270800 N

pcor =p ea 3

Fax
Fax
+ 13
2 A R p 0,2
2 A R p 0,2

R p 0,2=551

2
k N/ mm

pcor =273.8

)]
2

270800
270800
+ 13
6
2 0.00291 551 10
2 0.00291 551 10 6

pcor =279.56
pe = n e g H 3=1200 9.81 2326 105 =273.8
H3

pcor > pe profilu l se verifica


H3

Verificarea la tractiune:
49

)]
2

G= qi l i g=q1 l 1 g+q 2 l 2 g=25.30 771+ 23.07 413 9.81 103=318.6 kN


i=1

F s a=628 kN
F s a>G1

Verificarea la presiune interioara:


p

eH 2

pc + g g H 3 am g H 2

= pc ( am g) g H 3

p =309(1050300) 9.812326 105 =137.9 bar


eH 2

pi a 2=265

=155.7 bar profilul se verifica

e H2

Tronsonul 3:
t 3 =6.98 mm; J-55; L
pe a 3=273.8

pi a 3=265.3

F s a 4=550 kN

F s a 3(q l g+q l g)
q3 g

l3

550 103 318600


=
23.07 9.81

=416 m

Tronsonul 4 :
l4
l4

Fsa 4 q1 l1 g q2 l2 g q3 l3 g

t4 = 6.20 mm; J-55L

q4 g
437 103 (84500)
913.m
23.07 9,81

Tronsonul 5
t5= 6.20 mm; H-40 L

50

l5
l5

Fsa5 q1 l1 g q2 l2 g q3 l3 g q4 l4 g
q5 g
330 103 (84500 20.83 913 9,81)
1506m
20.83 9,81

l 1+l 2 +l 3 = 771+413+416+913+1506 =4019


l5 =997
2

G= qi l i g=29.76 771 9.81+25.30 413 9.81+23.07 416 9.81+20.83 913 9.81+ 20.83 997 9.81=608.3 kN
i=1

D ee

t med=

De 2 t med

t 1 l 1+t 2 l 2 +t 3 l 3 +t 4 l 4 + t 5 l 5
9.17 771+7.72 413+6.98 416+6.20913+6.20997
=
= 7.12
3510
He

mm
D ee =139.7-2 7.12 =125.46 mm

t=

6.20 J-55

t=

6.20 J -55

t=

6.98 J-55

t=

7.72 J-55

t=

9.17 J-55

51

52

.
..

Capitolul 6
Cimentarea coloanelor
Cimentarea coloanei de ancoraj
Dg

n
hd4
Hc
p
h

Dg diametrul gaurii de sonda pentru coloana de ancoraj


Di = D-2t = 451 mm
h = inaltimea inelului de retinere fata de siu = 20m
1. Adancimea de cimentare
Hc = Ha= 500 m
2. Densitatea pastei de ciment
p nu va fi aleasa conform metodei anterioare, ci este impusa prin tema de proiect la
p = 1800 kg/m3
3. Volumul de pasta de ciment
kcav = 1,2

V p As H a Ai h D g2 D 2 H c Di2 h k cav Ds2 D 2 H c Di4 h


4
4
4
4
i

Vp

1,2 0,622 2 0,473 2 500 0,4512 20 100.54


4
4
53

m3

4. Volumul fluidului de refulare


Vn k 2 Ai H h k 2
Vn 1,05

Di2 H a h
4

0.4512 500 20 76.76


4

m3

5. Cantitati de materiale
-

cantitati unitare

a 1000
c 3150

kg/m3

kg/m3
v a v c 1m 3 p.c.

v a a v c c 1 pc

vc 1 va

va 1000 1 va 3150 1 1800


2150 v a 1350
v a 0,628

m3 apa/m3 p.c.
v c 1 v a 1 0,628 0,372
m3 cim/m3 p.c.
mc v c c 0,372 3150 1172
kg cim/m3 p.c.
-

cantitati totale
M c mc V p 1172 100.54 129.27t
Va v a V p 0,628 100.54 62.82m 3 apa

La acestea se va adauga un coeficient de pierdere de 1,03.


M c 135.734t

Va 65.96m 3 apa
6. Numarul de autocontainere

N ac

M c 137

13.7
M ac 10
M ac 10...12

N ac 14ac

=>
tone

7. Numarul de agregate de cimentare

54

N agr

N ac
14
1
1 8agregate
2
2

8. Presiunea de pompare
V p Vico l
V p 100.56

m3

Vicol

Di2 H a 0,4512 500 79.87


4
4

Incepe pomparea

p p1 pc
pd 1 0
V p1 0

pc=0,012H+16 = 22 bar
1~[0;22]
Pasta de ciment ajunge la siu

55

m3

c
Ha

p p2 p c p d 2 p c n pc g H 22 28.4 6.4

bar

p d 2 n p g H a 28.4

bar

V p2 Vico l

Di2 H a 79.87
4

m3

2~[79.87;-6.4]
S-a pompat intreaga cantitate de pasta de ciment
n
hd3

pc
x

hd 3=H a X=500293.58=206.58 m=207 m


V p=V col + A e X =79.87+0. 081 293.52=373.471 m3
A e=

2
2
2
k cav D2s D2a )=
1.20. 622 0. 471 =0.081 m
(
4
4 (
X=

V p V col
Ae

100.5476.76
=293.58
0.081

V 3=V p =100.54 m3
p p 3= pc + ( n p ) g hd 3 =22 105 + ( 12 201800 ) 9.81 207=1.17
3~[100.54;-1.17]
Sfarsitul operatiei de cimentare

56

p p4 p c p d 4 p max 22 22.55 44.55

bar

p d 4 pc n g hd 4 1800 1220 9,81 480 22.55

bar
hd 4 H a h H c h 500 20 480
V4 V p Vn 100.54 76.76 177.3

m
m3
4~[177.3;44.55

9.Alegerea agregatelor de cimentare:


Se alege AC-350A cu caracteristicile din urmatorul tabel:
Viteza

p a , bar

Qa , l / min

I
II
III

210
110
60

372
700
1265

QIa real = 60 l/minut


10. Durata operatiei de cimentare
Tc T p Td Tn
Td 15 min
T p Tn

V p Vn
QaIrea l

177 10 3
174.72 min
1012

Tc 15 174.72 189.72 min


11. Timpul de pompabilitate
Tpmin = 1,5 Tc = 274.58 min
Tpmax = 1,5 Tpmin = 426.87 min

57

Cimentarea coloanei intermediare II

100150m
Ha

Hi

1. Adancimea de cimentare
Hc = Hi1-Ha+100 = 1850-400+100 = 1550 m
2. Densitatea pastei de ciment
pmin < p < pmax
pmin= noroi + 200 kg/m3 =1150 + 200 = 1350 kg/m3
pmax= pfis =1686
fisHi - n g (H i - H c )
g Hc
pc

pfis=

= 1635

1500 kg/m3 => 2 componenti (apa+ciment)


3. Volumul de pasta de ciment
kcav = 1,2

V p As H a Ai h D g2 D 2 H c Di2 h k cav Ds2 D 2 H c Di4 h


4
4
4
4
i

Vp

1,2 0,444 2 0,3397 2 1450 0,317 4 20 194.153


4
4

4. Volumul fluidului de refulare


Vn k 2 Ai H h k 2

58

Di2 H i h
4

m3

Vn 1,05

0,317 2 1850 20 117.77


4

m3
Densitatea pastei de ciment este egala cu 1600 kg/m 3 si o vom considera o pasta normala ce va fi preparata
din apa si ciment.
a. cantitati unitare

a 1000
c 3150

kg/m3

kg/m3
v a v c 1m 3 p.c.

v a a v c c 1 pc

vc 1 va

v a 1000 1 v a 3150 732.55

p a
c a

0,233

vc=
m3 cim/m3 p.c
v a 1 v c 1 0,233 0,767 m3 apa/m3 p.c.
mc v c c 0,233 3150 733.95

kg cim/m3 p.c.
Cantitati totale
M c mc V p 733.95 194.15 142496

kg = 142.49 t
Va v a V p 0,767 194.15 156.45

m3 apa
Numarul autocontainerelor:

N ac

M c 142

14.2
M ac 10
M ac 10...13

N ac 15ac

=>
tone

5. Numarul de agregate de cimentare:

N agr

N ac
15
1 1 8 .5
2
2

Alegem Nagreg= 9
6. Presiunea de pompare
V p Vico l

59

V p 194.15

m3

Vico l

Di2 H i 0,317 2 1850 146.009


4
4
i

p p pc pd

m3

pc 0,012 H i1 16 0,012 1850 16 38.2

bar

p c const

Incepe pomparea

p p1 pc
pd 1 0
V p1 0

1~[0;38.2]
S-a pompat intreaga cantitate de pasta de ciment
n
hd3

pc
x

60

p p 2 p c p d 2 38.2 ( 84.42) 46.22

bar

p d 2 n p g hd 2 1150 1500 9,81 2459 84.42

bar
hd 2

Vp
Ai

194.15

0,317 2
4

2459.86

V2 V p 194.15

m3
2~[194.15;-46.22]
Pasta de ciment ajunge la siu

c
Ha

p p 3 p p 2 46.22

V p 3 Vicol

Di2 H i 146
4

bar
m3
3~[146;-46.22]

Sfarsitul operatiei de cimentare


p p4 p c p d 4 p max 38.2 49.09 87.29

bar

p d 4 pc n g hd 4 1500 1150 9,81 1430 49.09

bar
hd 4 H c h 1450 20 1430

m
V4 V p Vn 194.15 117.77 311.92

m3
4~[311.92,87.29;]

61

9.Alegerea agregatelor de cimentare


Se alege AC-350A cu caracteristicile din urmatorul tabel:
Viteza

p a , bar

Qa , l / min

I
II
III

210
110
60

372
700
1012

QIa real = 1012 l/minut


10. Durata operatiei de cimentare
Tc T p Td Tn
Td 15 min
T p Tn

V p Vn
QaIreal

311 10 3
308.229 min
1012

Tc 15 308.22 323.22 min


11. Timpul de pompabilitate
Tpmin = 1,5 Tc = 484.5 min
Tpmax = 1,5 Tpmin = 726.75 min

Cimentarea coloanei intermediare I

62

100150m
Hi1

Hi2

1.Adancimea de cimentare
Hc = Hi2-Hi1-Ha+100 = 2700-1850-500+100 =450 m
2.Densitatea pastei de ciment
pmin < p < pmax
pmin= noroi + 200 kg/m3 =1150 + 200 = 1390 kg/m3
pmax= pfis=2018
fisHi - n g (H i - H c )
g Hc
pfis=

=1737

pc 1600

kg/m3 > 1500 kg/m3 => 2 componenti (apa+ciment)


3.Volumul de pasta de ciment
kcav = 1,2

V p As H Ai h Dg2 D 2 H c Di2 h kcav Ds2 D 2 H c Di4 h


4
4
4
4
i

Vp

1,2 0,3112 0,21912 450 0,198 2 20 32.92


4
4

4.Volumul fluidului de refulare


Vn k2 Ai H h k 2
Vn 1,05

Di2 H h
4

0,198 2 450 20 14.23


4

63

m3

m3

Densitatea pastei de ciment este egala cu 1500 kg/m 3 si o vom considera o pasta normala ce va fi preparata
din apa si ciment.
a. cantitati unitare

a 1000
c 3150

kg/m3

kg/m3
v a v c 1m 3 p.c.

v a a v c c 1 pc

vc 1 va

v a 1000 1 v a 3150 1 1720

p a
c a

0,279

vc=
m3 cim/m3 p.c
v a 1 v c 1 0,279 0,721m3 apa/m3 p.c.
mc v c c 0,279 3150 879

kg cim/m3 p.c.
5.Cantitati totale
M c mc V p 879 32.92 28942.8

kg = 28.94 t
Va v a V p 0,721 32.92 24.923

m3 apa
6.Numarul autocontainerelor:

N ac

M c 28.94

2.894
M ac
10

N ac 3ac

=>

M ac 10...13

tone
7. Numarul de agregate de cimentare:

N agr

N ac
3
1 1 2.5
2
2

Alegem Nagreg=3
8. Presiunea de pompare

V p Vico l
V p 32.92

m3
64

Vico l

Di2 H i 0,3112 2 450 34.18


4
4
i

p p pc pd

m3

p c 0,012 H i1 16 0,012 450 16 21.4

bar

p c const

Incepe pomparea

p p1 pc
pd 1 0
V p1 0

1~[0;21.4]
S-a pompat intreaga cantitate de pasta de ciment
n
hd3

pc
x

p p 2 pc p d 2 21.4 ( 42.99) 20.39

bar

pd 2 n p g hd 2 1190 1600 9,81 1069 41.79

bar

65

hd 2

Vp
Ai

32.92

0,198 2
4

1039

V2 V p 32.92

m3
2~[32.92;-20.39]
Pasta de ciment ajunge la siu

c
Ha

p p 3 p p 2 20.39

V p 3 Vicol

bar

Di2 H i 34.18
4
m3

3~[34.18;-20.39]
Sfarsitul operatiei de cimentare

p p4 p c p d 4 p max 21.4 17.233 38.63

bar

p d 4 pc n g hd 4 1600 1190 9,81 430 17.29

bar

hd 4 H c h 450 20 430

V4 V p Vn 32.92 18.23 51.15

m3
4~[51.15,38.63;]

66

9.Alegerea agregatelor de cimentare


Se alege AC-350A cu caracteristicile din urmatorul tabel:
Viteza

p a , bar

Qa ,l / min

I
II
III

210
110
60

372
700
1012

QIa real = 1012 l/minut


10. Durata operatiei de cimentare
Tc T p Td Tn
Td 15 min
T p Tn

V p Vn
QaIreal

51.15 10 3
46.60 min
1012

Tc 15 46.60 61.601 min

11. Timpul de pompabilitate


Tpmin = 1,5 Tc = 92.4min
Tpmax = 1,5 Tpmin = 138.6min

67

Cimentarea coloanei de exploatare


De = 51/2 in=139,7mm
tmed = 7.77 mm
H = He = Hsd = 3510m
Di2 = 85/8 in = 219,1mm
Deimed =123.1mm
Hi2 = 2700m
Dse=171,5mm
Hc = H - Hi2+200m = 3450-2750+200 = 900m
Di2imed = 198 mm
k1 = kcav = 1,2
h = 20m
Hs=3310m
fis = 1.6 bar/10m
ne = 1200 kg/m3
pn = 20cP = 2010-3 Ns/m2
0=5N/m2
1. Adancimea de cimentare
Hc = H - Hi+200m = 3510-2700+200 =1010 m
2. Densitatea pastei de ciment si proprietatile reologice ale pastei
p min p p max

pmin n 100...300 1200 100 1300

p fis

kg/m3
fis H s p fis g H s H H c n g H H c

p fis

fis H s n g H H c
g H s H Hc
68

p fis

1.6 10 5
3510 1200 9.81 3510 1010
10

2295
9.81 3310 3510 1010

pmax p fis 200 2295 200 2095

kg/m3

kg/m3
1300kg/m 3 pmin p pmax 2095

kg/m3

p 2000

kg/m3

Se alege
Ciment S2:

pp = 316.01p 522.85 = 316.012 522.85 = 109 cP = 10910-3 Ns/m2


0p = 213.08p 370.19 = 213.082 370.19 = 56 N/m2
Ciment S1

p = 900p2 3050p -2602= 9004 30502-2602 = -5012


vom utiliza p= 0.3pn = 6 cP = 610-3 Ns/m2
0p = 213.08p 370.19 = 213.082 370.19 = 55.97 N/m2

3. Volumul pastei de ciment


V p Aen H H i Aet H c H H i Ai

Aen D g2 D 2 0.174 2 0.139 2 0.012


4
4

m2

D gnetubata k1 Ds 1,2 0.171 0.174

mm
D = 139.7mm

2
Aet Diim
D 2 0.198 2 0.139 2 0.015
4
4
Ai

Di2 0.123 2 0.012


4
4
Di D 2 t 123.1

m2

m2

mm

V p 0.012 3510 2700 0.015 1010 3510 2700 0.012 20 12.80

m3
4. Cantitati de materiale
- unitare

69

va vc 1

v a a v c c 1 pc
vc

p a 2000 1000

0.465
c a 3150 1000
v a 1 v c 1 0.465 0.535

m3ciment/1m3pasta

m3apa/1m3pasta
qc v c c 0.465 3150 1465..11
kg ciment/1m3pasta
- totale
k2 = 1.05 (coeficient de pierdere de ciment)

M c k 2 q c V p 1.05 1464.75 12.80 19703.2

kg = 19.7t

Va k 2 v a Vp 1.05 0.535 12.80 7.19

m3
5. Numarul de autocontainere cu capacitate de 10 tone
nac

M c 1`9.7

1.97
M ac
10

nac 2

6. Volumul dopului de ciment separator cu o inaltime in spatial inelar de 200m

D 2 D 2 h
Vs

e
s
4 g
Vs= 2.475 m3

1200kg/m 3 n s p 2000

kg/m3

s 1600
kg/m3

Se alege

ps 30 10 3
Ns/m2

0s 6

N/m2
7. Volumul fluidului de refulare
k 3 1,03
(coeficientul de compresibilitate al noroiului)
Vnr k 3 Ai H h 1.03 0.012 3510 20 43.52
m3
70

8. Volumul interior al colanei


Vico l Ai H 0.012 3510 42.12

m3

Vico l V p

9. Debitul de pasta si debitul de noroi


Agregate de cimentare ACF 700
d p 100

mm
v 80%
Viteza

Qagr , l/min

Qagr-real = 0.8Qagr

pa, bar

555

444

60

753

602.4

120

Qagrrea l 602.4l / min

602.4
10.04
60

Qagrreal 10

l/s

l/s
Doua autocontainere la un agregat de cimentare.
Qp
20
nagr

2
Qagrrea l 10
n agr 2
Q p 2 Qagrrea l 2 10 20

l/s

Q p 20

l/s
He

0 p Dg D 2 p
2
pp

56 0.174 0.139 2000


2

109 10

3 2

21820

Re cr 2000

v cr

pp Re cr

D p

numarul Hedstrom

109 10 3 2000
2.265
0.174 0.139 2000

Qn Qcr Aen v cr 0.072 5.664 0.0408

m/s

m3/s = 40.8 l/s


Pentru curgerea turbulenta se limiteaza valoarea lui Qn.
Qn 30
l/s
71

Vs 2.475

Qs 10
3

Se admite:

Vn 43.52

l/s (un agregat)

V p 12.80

Qn 30
3

Q p 20

l/s (doua agregate)

l/s

v2
l
p

2 d echiv

Re, Bi
Re

Bi

v d echiv
p

0 d echiv
v p

10. Viteze de curgere


v ip

Qp
Ai p

20 10 3
1.3
0.012

interior: - pasta de ciment:

m/s

v is

Qs 10 10

0.65
Ai
0.012

- fluid separator:

m/s

Qn 30 10 3
v in

1.95
Ai
0.012
Aemed

- fluid de refulare:
m/s
Aen H H i Aet H i 0.012 3510 2700 0.015 2700

0.013
H
3510

Demed

Dg H H i Dii H i
H

0.174 3510 2700 0.198 2700


0.196
3510

Demed D 196 139.7 56.3

m2

mm

ve p

Qp
Aemed

exterior: - pasta de ciment:


Qs
10 103
ves

0.65
Aemed
0.013
- fluid separator:
m/s
3
Q
30 10
ve n n
2.29
Aemed
0.013
- fluid de refulare:
m/s
11. Presiunea la manifold
72

20 103

1.53
0.013
m/s

pm 0.7 10 Q 2
p m 0.7 10 2000 (20 10 3 / 2) 2 2.7

bar
3

p m 0.7 10 1600 (10 10 / 2) 1.1

bar
p m 0.7 10 1200 (30 10 / 2) 3.4

bar
Nota: debitul se imparte la 2 deoarece se folosesc doua conducte colectoare pana la capul de cimentare.

Debitul
Spatiul
Viteza
Fluid de
foraj

Fluid
separator

Pasta de
ciment

l/s
-m/s
Re

10
Interior
0.84
4037

20
Interior
1.68
8074

Bi
Regim

pm
Re

43
Laminar
0.083
1
3652

22
Laminar
0.07

Bi
Regim

pm
Re

43
Laminar
0.185
1.1
1058

22
Laminar
0.15

Bi
Regim

pm

110
Laminar
1.2
1.2

57
Laminar
0.78

Exterior
0.808
7817

7073

2049

73

Exterior
1.616
15635

21
Turbulent
0.027
2.7
7305

11
Turbulent
0.028

21
Laminar
0.054
2.3
2116

11
Laminar
0.043

55
Laminar
0.29
1.9

28
Laminar
0.28

14146

4098

30
Interior
2.52
12110

Exterior
2.424
23452

14
Turbulent
0.017
3.4
10957

7
Turbulent
0.015

14
Turbulent
0.028
4.3
3174

7
Turbulent
0.028

37
Laminar
0.15
5.2

19
Laminar
0.12

21218

6147

Lungimi de fluide
Momentul

Interior

Debitul

Presiunea
Exterior

ln

ls

lp

hn

hs

hp

pp

pcap-col

pfis-strat

---

l/s

Bar

Bar

bar

1.Incepe
pomparea
fluidului
separator

10

3510

3510

113

112

665

2.Sfarsitul
pomparii
fluidului
separator

10

3350

160

3510

72

71

665

3.Incepe
pomparea
pastei de
ciment

20

3350

160

3510

158

156

668

4.Sfarsitul
pomparii pastei
de ciment

20

2348

160

832

3510

2.5

668

74

5.Incepe
pomparea
noroiului de
refulare

30

2348

160

832

3510

3,85

675

6.Pasta de
ciment ajunge
la siu

30

2677

832

3310

200

3,85

675

7.Sfarsitul
operatiei de
cimentare

30

3490

20

2410

200

900

214

210

709

ls

V s 2.475

207
Ai 0.012

m (interior)

lp
ln

3510 l

Vp
Ai

ls

11.37
955
0.012
m (interior)

3510 (207 955) 2348


m (interior)
Pasta ajunge la siu.

ls

Vs
2.475

207
Aemed 0.012
hs 200

m (exterior)

m
ln 3510 955 2555
hn 3510 200 3310

m (interior)
m (exterior)

Sfarsitul operatiei de cimentare.


hs 200

m (exterior)
75

h p H c 900

m (exterior)
hn 3510 200 900 2410
m (exterior)
l n 3510 20 3490
m (interior)
l p 20

m
Incepe pomparea fluidului separator

pfis1

V1 0
Q1 10

l/s

p p1 pc1 pd1 pm1s


pd 1 0
pm1s 1.1

bar

pc1 pc1in t pc1ext

p c1 in t intn

v in2 l n
1.95 2 3510

n 0.044

1200 10 5 62.61
2 d ech
2 0.123
bar

pc1ext ext n

Demed

2
en

v
hn
2.29 3510

n 0.22

1200 10 5 49.88
2 Demed D
2 0.056

D g H H i Dii H i
H

bar

0.174 3510 2700 0.198 2700


0.196
3510

Demed D 0.056
p p1 62.61 49.88 1.1 113.59

bar
76

pcapul.coloanei1 p p1 p m1s 113.59 1.1 112.49

bar
'
p fis1 p 'fis1 p 'fis
n g H s ext n
1

p fis1

2
en

v
Hs

n
2 Demed D

2.29 2 3510
1200 9,81 3510 10 0.22

1200 10 5 665
2
0.056
5

bar

Sfarsitul pomparii fluidului separator

V2 Vs 2.475.

Q2 10

m3
l/s

p p 2 pc 2 pd 2 pm 2 s

p d 2 n s g l s 1200 1600 9.81 160 10 5 6.31

bar

pm 2s pm1s 1.1

bar

pc 2 pc2 in t pc 2 ext

pc 2 int int s
p c2 int 0.062

vis2 ls
v2 l
s int n in n n
2 Di
2 Di

2.475 2 160
2.475 2 3490

1600 10 5 0,062

1200 10 5 30.66
2
0,123
2
0,123

bar

pc2 ext ext n

2
en

v
hn
2.475 3490

n 0,22

1200 10 5 40.52
2 Demed D
2
0,056
bar
p p2 30.66 40.52 1,1 72.28

bar
77

pcapul.coloanei2 p p2 p m 2 s 72.28 1,1 71.18


p fis2 p fis1 665

bar

Incepe pomparea pastei de ciment

V3 Vs 2.475
Q3 20

m3

l/s
p p3 pc3 pd 3 pm 3 p
p d3 p d 2 6.31

p m 3 p 2,5

pc3 int s

2
is

v ls
s int n
2 Di

bar

bar
2
v ln
v en
l

n ext n
n n
2 Di
2 Di
2
in

0.65 2 160
1.95 2 2516
2.29 2 2516
p c3 0,024

1600 0,024

1200 0,079

1200 162.55
2
0,123
2 0,123
2
0,056

p p3 162.55 6.31 2,.5 158.74

bar
p capul.coloanei3 p p3 p m3 p 158.74 2,5 156.24
bar
'
p fis3 p 'fis3 p 'fis
n g H s ext n
3

78

2
en

v
Hs

n
2 Demed D

bar

p fis3 1200 9,81 3310 10 5 0,056

2.29 2 3310

1200 10 5 668.69
2
0,056

bar

Sfarsitul pomparii pastei de ciment

V4 V p Vs 12.80 2.475 15.28

Q4 20

m3

l/s
p p 4 pc 4 pd 4 pm 4 p

p d 4 n p g l p n s g l s 1200 2000 9,81 832 1200 1600 9,81 160 10 5


pd 4

pc 4 int p
p c4 0,41

vip2 l p
p int s
2 Di

-45.61bar
p m 4 p p m 3 p 2,5
bar
2
2
v l
v l
v2
hn
is s s int n in n n ext n en
n
2 Di
2 Di
2 Demed D

1.3 2 823
0.65 2 160
1.95 2 3490

2000 0,024

1600 0,024

1200
2 0,1234
2
0,123
2
0,123
0,056

2.29 2 3490

1200 17.56
2
0,056

bar
79

p p4 17.56 45.61 2,5 25.55

bar

pcapul.coloanei4 25.55 2.5 28.05

bar

p fis4 p fis3 668

bar
Incepe pomparea noroiului de refulare

V5 V4 15.28

m3

Q5 30

l/s

p p5 pc5 pd 5 pm 5 n
p d 5 p d 4 45.61
p m 5n 3,85

pc5 int p
p c5 0,024

2
ip

v lp
p int s
2 Di

bar

bar
v l
v2 l
v2
hn
s s int n in n n ext n en
n
2 Di
2 Di
2 Demed D
2
is

1.3 2 832
0.65 2 160
1.95 2 2516

2000 0,0022

1600 0,0035

1200
2 0,123
2
0,123
2
0,123
0,0035

2,29 2 2516

1200 11.695
2
0,078

bar

p p5 11.69 45.61 3.85 30.07

bar

pcapul.coloanei5 30.07 3.85 33.92


'
p fis5 p 'fis5 p 'fis
n g H s ext n
5

80

bar
v
Hs

n
2 Demed D
2
en

p fis5 1200 9,81 3310 10 5 0,0035

2,29 2 3310

1200 10 5 675.14
2
0,056

bar
Pasta de ciment ajunge la siu

V6 Vintcol 42.49

m3

Q6 30

l/s

p p 6 pc6 pd 6 pm 6
p d 6 s p g hs n p g l p hs

p d 6 1600 2000 9,81 200 1200 2000 9,81 823 955 200 10 5 31.46

bar

p m 6 3,85

pc6 int n

p c6 0,024

2
in

v ln
n int p
2 Di

bar
2
v lp
vis2 ls
v en
hn

p int s
s ext n

n
2 Di
2 Di
2 Demed D
2
ip

1.95 2 2677
1.3 2 832
0.65 2 200

1200 10 5 0,0045

2000 10 5 0,035

1600 10 5
2
0,123
2 0,123
2
0,056
0,035

2,29 2 3310

1200 10 5 41.133
2
0,056

bar

p p6 41.113 31.46 3.85 13.52


p capul.coloanei6 13.52 3.85 9.67

bar

p fis6 p fis5 675.14

bar

81

bar

Sfarsitul operatiei de cimentare

V7 V p Vs Vn 12.80 2.475 42.49 58.80

m3

Q7 30

l/s

p p7 pc7 pd 7 pm 7 n
pd 7 p n g H c h s n g hs

p d 7 2000 1200 9,81 1010 20 1600 1200 9,81 200 10 5 85.51

bar

p m 7 3,85

pc7 int n

p c7 0,022

2
in

v ln
n int p
2 Di

bar
2
v ip2 l p
vis2 ls
v en
hn

p int s
s ext n

n
2 Di
2 Di
2 Demed D

1.95 2 3490
1.3 2 20
0.65 2 160

1200 10 5 0,045

2000 10 5 0,035

2000 10 5
2
0,123
2 0,123
2
0,056
0,035

2,29 2 200
2,29 2 2300

1600 10 5 0,045

1200 10 5 125.35
2
0,056
2
0,056

bar

p p7 125.35 85.51 3,85 214.72

bar

82

p capul.coloanei7 214 3.85 210.87bar

p fis7 p g H c 200 s g hs n g hn ext p

ext n

2
v ep
H 200
v2
hs

c
p ext s es
s
2 Demed D
2 Demed D

2
v en
hn

n
2 De med D

p fis7 2000 9,81 1010 200 10 5 2300 9,81 200 10 5 1010 9,81 2300 10 5 214
p fis7 709.37

bar

Durata operatiei de cimentare

Tc

Vp
Qp

Vn
12.80
42.49
15 min

15 49.85
3
Qn
20 10 60 30 10 3 60
min

V
2.475
Ts s
4.125
Qs 10 10 3 60
min
Tc 49.85 4.125 53.977

min

T pmin 1,5 Tc 1,5 53.977 80.966

min

T pmax 1,5 T pmin 1,5 80.966 121.44

min
Variatia presiunii de pompare cu volumul pompat

83

Variatia debitului cu volumul pompat

84

Variatia presiunii de strat cu volumul pompat

p fisH s H s fis

Odata ce se atinge aceasta presiune trebuie sa se reduca debitul.

Bibliografie:
1
2
3
4
5

Petre Maria, Suport de seminar;


Avram L., Suport de curs;
Avram,L., Elemente de tehnologia forarii sondelor, Editura Universitatii din Ploiesti ,2011;
Macovei, N., Forajul sondelor 2, Echipamentul de foraj, Editura Universit ii din Ploie ti, 1996;
Macovei, N., Forajul sondelor 3, Tubarea i cimentarea sondelor, Editura Universit ii din Ploiesti, 1998;

85