Sunteți pe pagina 1din 1

3.

Se determina valoarea functiei f(t')


DODIS
SILVIU CONSTANTIN
Dt
Grupa: 20102
2
r2

Proiectarea exploatarii unei sonde


prin injectie ciclica de abur

m 21%

-porozitate

0.31
Sa (de
25 proiectare
n 0.5)% pentruSaun
-saturatia in
apa
Metodologia
proces de injectie
Kcal
log_f
C 273.15K
kcal 4189ciclica dek abur

2.15
k C
kg
Se calculeaza
calculeaza cantitatea
cantitatea de
de caldura
caldura cedata
cedata stratelor
stratelor
traversate
r
r

U
m

hde
4.Se
traversate
sonda,la
1
-densitatea apei
5
3
0.17
0.154409
bar
10 la suprafata
un
de timp
considerat
de injectie
in anumit
calculeaza
0.0254

qcmoment
qcentalpia
1070
mde la inceputul kprocesului
1.Se
aburului
r
0
1
6.Se
determina titlul
in strat
0.276
Qc
23aburului la intrarea
6 ciclica de abur la o sonda la care se
kg
2
Sa
se
proiecteze
o
operatie
de
injectie
1
i

2.47

10
q-densitatea
f log_f
2
20 abur
r1 doi
U entalpia
k
0.38
0 2350
aaburului la intrarea
rocii
ck punctului
r r
a H int strat

Conform
este:
k
3

k
cunosc
urmatoarele
date:
k
qc
Ts m
b H
f

10
0.42

0
0
2
9
k

f
k1.38713110

1
k 0.676083
r 1kcantitatea
n5.Se

10
2.Se
calculeaza
cantitatea
totala
de caldura
injectata
in sonda
laacesta
suprafata
QcQ
02.959272
1010 k J de
kg
kg
determina
caldura
imagazinata
in
abur
cand
ajunge
la
0.44

8.403323
0
0.924451
9
isk25 938
1.18614910
1.887991
titeiului
t 890

42

n
-densitatea
1 ck
Q
k

30
t
isk
intrarea
in strat
3
t 124
210.083065
1 2.322391
1.11787510
2.398833
500.45
9 10la capatul
perforaturilor
mH3465
n 11777m
-adincimea
pana
26
i
2.95927210
3.85367310
ii t1
a
2 W 420.16613
2 2.623421

11
9
0.46
1.08946510
J
2.630268
75
10
Qos 4.1496 10
xis os
q Q
2.76482810
3.87311710 11
q
Q

Q
k 1 30
ck 630.249194
ck perforat
hiabur
(38 ia2.799512
0.4 n)
-grosimea
intervalului
i
is3kW
k 2.64880910
1.07483510
2.754229
10 iabur
19tkos
zi100 0.4711 J
cr 0.27
4189 1131.03
3.88471910
-caldura
specifica
acrocii
k a
4
840.332259
4
2.924451
Qc1.06741610

24
9 10
h 12.8
2.818383
125 0.4811kgC
3.88988410
2 va face pe zile
xis k-calculul
2.5971610
se
5
1050.415324
5
3.021361
9
1.05992910
2.884032
150
k
2.57071010
3.8925310
0.4911
-diametrul
tevilor
de
extractie
3
6
1260.498389
6
3.100542

J
m
1.05237710
2.951209
175
10
11de 0.0603
k 0specifica
930
21 4189
tapei
2.55281410
3.89431910
1k 1t30
0.637636
dTE

in 0.060325
k k25
c
0 4189
-caldura
a
0.486
a
7
1470.581454
7
3.167489
8
9 10

1.04475910
3.019952
200
kgC 11
2.53476710
3.89612310
0.64437
m
d

0.0503
0.51
8
1680.664518
8
3.225481
i
9 10
11
1.03707610
3.090295
225
2.51656210
3.89794410
0.648388

9 1890.747583
9 3.276634
0.49611
9 10
1.04015710
3.061963
2.49820210
250
3.8997810
0.650176
kcr
2.15
4189 9006.35
J
-conductivitatea
termica
a
rocii
D

0.71
-caldura
specifica
a
titeiului
e
10
2100.830648
10
3.322391
t
10
11
9
0.51
3.90033210
1.02152510
3.235937
J
0.651093
2 275
r22.4926810
2310.913713
10 0.06985
m
11
11
3.363784
11
J
9
2.47401810
3.90219810
2
1.03243710
3.133286
300
0.651712
-coeficientul
de
difuzibilitate
termica
h
0.041
ct 12D
ct
3.401572
4189
2974.19 0.5211
10
12
2520.996778
9
2.46475410
3.90312510
h 325 0.53kgC
1.02152510
3.235937
0.652337
di
10
11
13
2731.079842
13
3.436334
2.46475410
3.90312510
9
1.01365810
3.311311
350 tevilor de extractie
r1 aburului
0.02515
0.652968
-coeficientul
global
dextransmitere
a caldurii
de la interiorul
la
0.8
0.5411
-titlul
10
2
0
2.44221910
14
2941.162907
14
3.468519
3.90537810
9
1.00573210
3.388442
375

log
(

0.653603
exteriorul
coloanei
0.5411
10
2.42326910
3.90727310
15 3151.245972
15 3.498482
8
9.97749510
3.467369
400
0.653795
10
11
U 9.97749510
13.2
2.40417810
3.90918210
0.54
16 4189
3361.329037
16 3.526511
8 55294.8 J
3.467369
425
-pentru aceasta
presiune aburul are urmatoarele propietati:
0.654441
10
11
2.39459910
3.9101410
17
3571.412102
17
3.55284
0.55
8
9.97749510
3.467369
450
0.654762
10 de exploatare
-diametrul
coloanei
2.39459910
3.910141011
pinj 50 bar
pinj 5000000
18
3781.495166
18 3.577664
8
0.55
9.89710810
3.548134
475
0.654762
10

11

2.38495210
3.91110510
19 3991.578231
19 3.601145
18
9.89710810
500 0.55
0.655542
10
3.91206910 11
D

0.1397
DCE
2.37530610
5

in

0.1397
m
T

262.7
C
0.67
20
4201.661296
20
3.623421
e
s
9.8971081028 10
525 0.5711
J
0.656198
2.37530610
3.91206910
21
4411.744361
21
3.64461
8
9.73472210
550
Di 0.1273 mJ
0.65686
2.3558210 10
3.91401810
0.5711
6
22
4621.827425
0.66
22
3.664814
8
i

2.8

10
9.73472210
575
0.657191
abur
2.33633310 10
3.91596710
0.5711
kg
23 4831.91049
23 3.684119
8
9.73472210
600
10
0.657191
2.33633310
3.91596710 11
-gradient
geotermic
x8is 0.65
0.57
24
5041.993555
24 3.702602
9.73472210
625
J
11
0.657525
2.33633310k10
3.91596710
6
b810 10
10 3.720331
C ia 1.15 25
a 9.65275610
0.0325 5252.07662
0.58
650
0.65786
2.32649710
3.916951011
kg
26
5462.159685
26
3.737364
8
9.57029810
675 0.5911
C
2.30676710 10 0.64
3.91892310
0.65786
27
5672.242749
27
3.753755
8
9.57029810
700 0.5911
2.29687210
3.91991310
t0.658534
ah b1010.384
f
28
5882.325814
28
3.769549
8
9.57029810
725 0.5911
2.29687210
3.91991310
0.659209
-debit
masic 10
de 0.63
abur
0
200
400
kg
kg
29
6092.408879
29
3.784789
10
11 600
8
2.29687210
3.91991310
9.57029810
750
0.659209
0.59

W
306500
6302.491944
30 7100
3.799512
tk
h
h
W
50 n
0.659209

3.548134
3.548134
3.715352
3.715352
3.715352
3.715352
3.801894
3.890451
3.890451
3.890451

800

3.890451