Sunteți pe pagina 1din 1

SC METALART SRL

Targoviste, str.Aviator Negel 6A


J 15/717//1994
C.U.I RO5698908

PROCES VERBAL
incheiat astazi ______________
Prezentul proces verbal se incheie cu ocazia intalnirii reprezentantilor patronatului SC
METALART SRL si reprezentantilor salariatilor in vederea inceperii negocierilor pentru semnarea
contractului colectiv demunca la nivel de unitate pe anii 2012-2013
Din partea patronatului au fost prezenti:
Craciun Marian
Draghici Gheorghe
Din partea salariatilor au fost prezenti:
- __________________________________
-___________________________________
-___________________________________
Reprezentantii patronatului au pus la dispozitia reprezentantilor salariatilor proiectul
Contractului colectiv de munca la nivel de unitate pentru a fi studiat de acestia in vederea dezbaterii
lui la urmatoarele intalniri.
Graficul intalnirilor pentru negocierea Contractului colectiv de munca va fi urmatorul:
-____________
-____________
-____________
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

PARTILE SEMNATARE,

SC METALART S.R.L
SALARIATILOR,
CRACIUN MARIAN
DRAGHICI GHEORGHE

REPREZENTANTII