Sunteți pe pagina 1din 4

O abordare mai prietenoasa a ocuparii : indemnizatii, taxe si sisteme de formare

profesionala.
In anul 1992 Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii lanseaza cercetari asupra problemei
saraciei, problema ce fusese in primii ani ignorata, trei ani mai tarziu este initiat un program
de estimare a veniturilor si populatiei, prin intermediul caruia este adoptata Strategia de
prevenire si combatere a saraciei.
Explozia saraciei si a excluziunii au fost determinate atat de erodarea veniturilor
salariale , iar ca rezultat apare saracia salariala in cadrul careia familiile cu unul sau doi
salariati au venituri insuficiente , cat si de reducerea numarului de locuri de munca, iar in
acelasi timp a contribuit de asemenea accentuarea polarizarii salariale, care a reprezentat o
importanta sursa a saraciei unui larg segment al salariatilor. Salariul minim fata de cel mediu a
scazut de la 56,5% in anul 1989 la 24,2% in 2000 si 31% in 2001.
Alti factori care au determinat explozia saraciei au fost cei ai veniturilor celor care au
recurs la activitati economice pe cont propriu, venituri ce au stat sub semnul incertitudinii si
erodarea mai rapida a beneficiilor sociale decat a veniturilor salariale ce a dus la cresterea
polarizarii economice inrre persoanele active si cele dependente de suportul social.
A fost adoptata Legea nr. 416/2001 pentru prevenirea si combaterea situatiilor de
saracie extrema , iar pentru punerea in aplicarea a acesteia, in anul 2002 se aloca cel putin
0,4% din PIB.
Familiile si perosanele singure, cetateni romani, dar si ai alor stare care au resedinta in
Romania, au dreptul la un venit minim garantat ca forma de asistenta sociala, care se asigura
prin acordarea ajutorului social lunar. Guvernul a sprijinit persoanele fizice aflte in situatii
grave.
La 15 noiembrie 2001 este aprobata Schema pentru microcredite . Fondul pentru
microcredite se acorda in administrarea unei agentii de credit de catre MMSS in baza unui
contract de administrare. Acesta reprezinta un imprumut rambursabil ce are o valoare nominal
de pana la 10.000 de euro acordat in lei la cursul comunicat de BNR, cu o perioada de
rambursare de pana la 36 de luni, cu sau fara perioada de gratie. Dobanda beneficiarilor de
microcredite este de 50% din taxa oficiala a scontului stabilita de BNR la fondul pentru
microcredite.
De aceste facilitate beneficiaza persoanele fara un loc de munca, dar care au obtinut
venituri nete lunare pe membru de familie in luna porecedenta solicitarii de pana la 50% din
salariu de baza minim brut lunar.
Sistemul de indemnizatii si impozite oefra stimulente pentru someri si personae inactive
pentru a se incadra in munca, dar si pentru a stimula capacitatea lor de angajare. Acordarea
indemnizitiei de somaj este realizata in functie de stagiul de cotizare, care nu poate fi mai mic
de 12 luni. Nivelul indemnizatiei este de 75% din salariul de baza minim brut pe tara.
Stimularea ocuparii fortei de munca, prin sistemul de indemnizatii si impozite se
adreseaza atat persoanelor in cautarea unui loc de munca, cat si angajatorilor prin sustinerea
financiara a persoanelor, stimularea angajatorilor prin subventionare directa pentru crearea de
locuri de munca, adordarea de facilitate fiscal angajatorilor , adica beneficiaza de reducerea
contributiei de 5% datorata bugetului asigurarilor pentru somaj, acordarea unor stimulente
materiale, acordarea de credite din bugetul asigurarilor pentru somaj.

In Romania, sistemul de impozitare a fost conceput astfel incat sa vina in sprijinul


persoanelor cu venituri mici si foarte mici, iar conform legislatiei privind impozitul pe venit, nu
sunt impozitate ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala,
pensile, alocatia individuala de hrana acordata sub forma tichetelor de masa, bursele primate
pentru orice forma de scolarizare etc.
Guvernul are in vedere pentru anul 2002, eliminarea saraciei externe si imbunatatirea
impactului politililor asupra reducerii acesteia, cresterea in mod semnificativ a proportiei de
someri si personae inactive care beneficiaza de masurile active pentru imbunatatirea
capacitatii de angajare . iar in domeniul veniturilor salariale, principalul obiectiv il constituie
cresterea nivelului salarial minim pe economie.
Pentru primul obiectiv, au fost adoptate urmatoarele masuri:
Anul 2002- legea nr.116 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale
institutia responsabila :ANOFM. Asigurarea fondurilor pentru plata drepturilor de venit minim
garantat- Institutia responsabila: MMSS, Consiliile locale. Acordarea de microcredite
peroanelor fizice aflate in situatii grave- Institutia responsabila: MMSS, MFP.
Pentru cel de-al doilea obiectiv al Guvernului, au fost adoptate urmatoarele masuri:
Alocarea fondurilor sporite pentru masuri active, programe de perfectionare a
abilitatilor profesionale.
Masuri luate pentru realizarea obiectivului 3:
Cresterea salariului minim brut la 1.750.000 lei pentru perioada 1 martie
Masuri luate pentru realizarea obiectivului 3:
Cresterea salariului minim brut la 1.750.000 lei pentru perioada 1 martie 2002- 1 martie
2003, cresterea cuantumului veniturilor neimpozabile minime pentru determinarea impozitului
lunar pe veniturile din salarii si pensii.
Elaborarea unei politici pentru prelungirea vietii active
Prelungirea vietii active a olricarei personae se poate realiza atat prin mijloace cu
character extensiv, cat si intensive. Atunci cand spunem extensive ne referim la prelungirea
vietii active ca urmare a masurilor legislative, prin stabilirea unor varste minime de pensionare
cat si mai tarzii, insa aceasta calke extensive este una limitata . Modalitatile intensive de
actiune asupra prelungirii vietii active a indivizilor sunt nelimitate, dar trebuie accentuate
acelea care fac referire la imbunatatirea ocupabilitatii, incepand de la nivelul formarii initiale si
continuand mai apoi, pe tot parcursul vietii prin diverse modalitati flexibile.
Obiective:
-cresterea mobilitatii, flexibilitati, adaptabilitatii fortei de munca prin promovarea
conceptului de pregatire continua
- stimularea interesului pentru cautarea de locuri de munca
-mentinerea capacitatii de munca a lucratorilor in varsta.
Masuri:
-utilizarea de ctre angajatori a unor forme flexibile de munc,

- derularea unor programe de sntate, orientate spre dezvoltarea politicilor preventive


la locul de munc, de promovare a sntii prin asigurarea unui mediu ecologic i a
securitii alimentului.
- mbuntirea sistemului de supraveghere i control al bolilor profesionale, bolilor
legate de profesie i a incidentelor datorate riscului profesional care va asigura dezvoltarea
instituional i a sistemului informaional paralel cu creterea numrului locurilor de munc n
domeniul de
Dezvoltarea competentelor pentru noua piata a muncii in contextual formarii continue:
In anul 1971 a fost elabolrata si pusa in practica o lege privin d formarea profesionala
continua, iar Romania a fost printer putinele tari europene care a adoptat o astfel de lege.
Formarea profesioanala continua a adultilor s-a concentrate pe doua categorii de
personae: somerii indemnizati si alte peroane ce se aflau in cautarea unui loc de munca sau
peroane angajate, care din diverse motive doresc sa-si imbunatateasca performantele
profesionale.
In anul 2001 au fost cuprinsi in diferite form de pregatire 23.737 someri indemnizati,
din care 13.442 erau tineri sub 25 de ani. Din totalul participant tilor la cursurile de formare
profesioanal au absolvit 15.659 persoane, iar 65% dintre acestia s-au angajat.
Integrarea Romaniei in circuitul economic European si mondial a presupus atingerea
unor perfoemante ridicate, performante ce nu se pot obtine fara o forta de munca bine
pregatita professional.
Institutiile nou infiintate cu responsabilitati in formarea profesionala a adultilor sunt :
-Consiliul National de Formarre Profesioanala a Adultilor(CNFPA),autoritate cu rol
consultativ in promovarea politicilor si strtegiilor privind formarea profesioanal a adultilor.
-Consiliul pentru Standarde Ocupationale si Atestare (COSA), al carui scop a fost
realizarea cadrului institutional, care sa asigure obtinerea fortei de munca pregatita, evaluate
si certificate pe baza de competente profesioanle.
-Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), institutie care
coordoneaza la nivel national activitatea de ocupreare si formare a fortei de munca, precum si
de protectia persoanelor neincadrate in munca.
Programele de formare profesioanala asigura initierea, calificarea, recalificarea si
perfectionarea persoanelor in cautarea unui loc de munca.Formele prin care se realizeaza
formarea profesioanala a persoanelor in cautarea unui loc de munca se realizeaza prin cursuri,
strategii de practica si specializare.
Obiective:
-Asigurarea educatiei de baza pentru toti
-Dezvoltarea invatamantului in mediul rural
-Combatarea marginalizarii si excluderii sociale si profesioanale a tinerilor care au
abandonat invatamantul obligatoriu

-Eradicarea analfabetismului prin implicarea institutiilor de resort si a comunitatilor


locale.
-Inlaturarea blocajelor din activitatea de formare profesionala a adlutilor.
-Asigurarea cresterii calitatii programelor de formare profesioanala.
Masuri:
In Romania, proiectul Ocuparea Fortei de Munca si Protectia Sociala are urmatoarele
componente: Formarea Profesionala a Adultilor si Informare si consiliere privind cariera

S-ar putea să vă placă și