Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Director,

Subsemnatul (a) dr/farm._________________________( nume


purtat anterior________________), n prezent medic rezident serie
______________specialitatea________________________________,
ncadrat() la_________________________________________*, prin
prezenta solicit ieirea din starea de incompatibilitate.
Menionez c n urma concursului de rezideniat din sesiunea____
___________am ales loc/post n specialitatea____________________
la________________________.
Optez pentru continuarea pregtirii n specialitatea___________
____________________

Data......................................

semntura.....................

Rezidenii pe post vor declara c au luat la cuno tin faptul c


prin renunarea la calitatea de rezident nu vor fi degreva i de
obligaiile asumate prin actul adiional la contractul individual de
munc pe durat nedetermitat, ncheiat n baza OU nr.18/2009