Sunteți pe pagina 1din 3
wow parlament.nd Biroul Permanent al Parlamentului Republicii Moldova in conformitate cu prevederile art.73 din Constitutia Republicii Moldova si art.47 din Regulamentul Parlamentului se inainteaza cu titlu de initiativa legislati proiectul de lege pentru modificarea si completarea art. 17 al Legii Cetaifeniei Republicii Moldova, nr. 1024 din 02.06.2000. Anexe: 1. Proiectul 1 Nota informativa. Deputat in Parlament, foe Vasile Bolea Ue less, Hi bf 40 ao Proiect PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA. LEGE pentru modificarea si completarea art. 17 al Legii Cetateniei Repu! Moldova, nr. 1024 din 02.06.2000 Parlamentul adopta prezenta lege organica. Articolul unic—Art. 17 al Legii nr. 1024 din 02.06.2000, se modifica dupa cum urmeaza: 1, Se instiuie un nou alineat (1'), cu urmatorul continut: » (1') Cetdfenia Republicii Moldova se poate acorda la cerere stréinului cu domiciliul legal si obisnuit pe teritoriul Republicii Moldova, care: a) are sedere legala $i continudi pe teritoriul Republicii Moldova cel putin in ultimele 6 luni. 4) define un milion de euro in béincile comerciale din Republica Moldova ¢) cunoaste $i respecta prevederile Constitufiei; d) sustine testul pentru evaluarea nivelului de cunoastere a limbii de stat; 2. . Se instiuie un nou alineat (27), cu urmatorul continut: », (2°) Persoana care a obfinut cetajenia in condifile alin. (1'), nu poate retrage suma mentionatd la lit.b), in termen de 3 ani. Nerespectarea termenului constiuie temei de pierdere a cetdifeniei Republicii Moldoava. PRESEDINTELE PARLAMENTULUI NOTA INFORMATIVA pentru modificarea si completarea art. 17 al Legii Cetiteniei Republicii Moldova, nr. 1024 din 02.06.2000 Prezenta initiativa legislativa face parte dintr-o serie de noi masuri vizind stimularea investitiilor straine in Republica Moldova. Dobandirea cetatenici prin naturalizare, are loc la cererea persoanei interesate si pe baza decizici autoritatilor competente ale statului solicitant. Legislatia national prevade o serie de conditii pentru acordarea cetiteniei la cererea persoanei, Printre astfel de condifii se regasesc: a) are sedere legalé $i continud pe teritoriul Republicii Moldova cel putin in ultimii 10 ani, Pentru opatrizi, refugiagi $i beneficiari de azil politic, termenul respectiv constituie 8 ani: sau by are sedere legald yi continua pe teritoriul Republicii Moldova timp de 5 ani inaintea implinirii virstei de 18 ani; sau c) este cdsatorit cu un cetdfean al Republicii Moldova de cel putin 3 ani si ure sedere legalé yi continua pe teritoriul Republicii Moldova in ultimii 3 ani; sau a) are sedere legald $i continu pe teritoriul Republicii Moldova in ultimii 3 ani la paringi sau la copii (inclusiv infietori sau infiati) cetiifeni ai Republicii Moldova; precum si ve) cunoaste si respecta prevederile Constitutiei; si /) sustine testul pentru evaluarea nivelului de cunoastere a limbii de stat; $i 1g) are surse legale de existentd. Astfel, la moment legea nr. 1024 din 02.06.2000 nu prevede acordarea cetateniei in procedura simplificaté unui cetatean strdin\apatrid care detine mijloace financiare in bancile comerciale din Republica Moldova si intruneste conditile cu privire la buna movalitate. Fiind constient de avantajele obtinute in urma atragerii investitiilor straine in economia RM, consider oportuna modificarea Legii nr. 1024, astfel incit cetateanul strain\apatrid s& obtind cetatenia RM cu conditia detine suma de 1 milion euro in Bancile Comerciale RM 3i intr neste conditile stipulate in prezentul proiect. in acest context, atrag atentia Dvs., ci asemenea practicd este fregvent intilnita in legislatia mai multor sta an Ve