Sunteți pe pagina 1din 3

Inteligentasociala

Majoritateastudentilorintervievatiauoideevagadespresemnificatiatermenuluide
leadership,acestconceptfiindexplicatprinabilitateainnascutasaudobanditadeaconduceun
grup.

Unuldintrestudentifaceodistinctieintreunlidersiunsefafirmandcaopersoanacare
conducepoatesafielidersaunu,unsefnutrebuieneaparatsafieunlidersauunlidersafie
unsef.

Ceicareauavutocaziasafieintrunroldecoordonare,audesfasurataceastaactivitate
incadrulmediuluieducational(liderinformalpeunproiect,presedinteleconsiliuluieleviilor,sef
degrupalafacultate).Dinpunctuldevederealtinerilor,caracteristicileinsumatealeunuilider
bunsunt:
responsabilitatea
intelegerea
incredereainsine
bunaabilitatedesocializare
empatie
spiritdeechipa
abilitateadeamotivaoameniisideaitineuniti
facilitareacooperarii
saiainitiativa
saseintegrezeinechipasisafiecapabiltinadiscursurimotivationale.

PentruatestaipotezaInteligentasocialavomanalizaincontinuarenevoileidentificate
initial:teamwork,managementulconflictelor,intelegereanevoiloroamenilorsiacontextelor,
acceptareasioferireadefeedback,publicspeaking,debating.

Ceimaimultidintrestudentiauafirmatcapreferasalucrezeinechipainactivitatilepe
careledesfasoarainmediuleducationalsauprofesional,motivulprincipalfiindcaatuncicand
lucreziimpreunacualtioamenisedezvoltacreativitatea,eficentaestesporita,tepoticonsulta
cuceilalti,aiacceslamaimulteinformatii,tedescoperipetineprinintermediullor,dariicunosti
maibinesipeceidinjurultau.

Inceeaceprivestebeneficiiledealucrasingur,studentiiauidentificataprecierea
individualasiindependenta.Dinperspectivatinerilor,oechipaeficientaesteaceeacare
intrunesteurmatoarelevalori:respect,comunicare,flexibilitate,punctualitate,sinceritate,
empatie.

Totodata,omarepartedineisuntcredcalucrulinechipaesteoabilitatecerutadecatre
angajatori,cumentiuneacauneoridepindedejobulpentrucareaplici.

Principalaproblemacucaresauconfruntatstudentiiintroechipaafostdatade
neintelegerileintremembri,cauzatedeopiniilediferite,delipsadecomunicaresi
competitivitateaintrecolegi.

Pentruaremediaacesteconflicte,acestiafolosescdiferitemodalitatiinfunctiede
situatiesidepersonalitateafiecaruia.Tineriireactioneazadiferit,iarnistesolutiiposibilearfi
detasarea,incercareadeafiobiectivsaucolaborareasiluareademocraticaadeciziilorpentru
rezolvareaincapatanarii.Douapersonaedintreacesteaaumentionatfaptulcaliderulartrebui
safiepersoanacaresamediezeconflicteleaparutelaniveldeechipa.

Dinpunctuldevederealstudentilor,cunoastereacolegilordeechipaestefoarte
importanta,iarinvestireadetimpsirelationareacuceilaltisuntnecesare.Cunoastereacolegilor
alaturidecarelucrezisiintelegereanevoiloracestoraauoinfluentapozitivaasupramediului
profesional,contribuindlaintelegereasiconlucrareaarmonioasacuceidinjur.

Omarepartedintrestudenticonsideraprocesuldefeedbackcafiindvalorosincadrul
uneiechipe,ajutandlaconstientizareagreselilor,lacrestereaatentieifatadeanumitedetaliisi
contribuindlaconsolidareaechipei.Prinfeedbackstudentiiintelegperceptiauneipersoane
intrunanumitcontext,catsimentionareacalitatilorsiadefecteloruneipersoane.

Majoritateatinerilorpreferasaprimeascaincurajari,deoareceiimotiveazasacontinuie,
pecandaltiiisidorescfeedbackconstructiv,deoareceilconsideramaiveridicsiiiajutasaisi
imbunatateascadefectele.Inplus,feedbackultrebuiesafieunulsincersidirect.

Studentiiconsideracavorbitulinpublicesteoabilitateimportanta,dardoaroparte
dintreeiareusitsatreacapesteemotiilecoplesitoareceiicuprind,saumaiaredelucratin
acestsens.Ceicuexperientasustincasesimtfoarteconfortabilcandvorbescinfataoamenilor
siausatisfactadeaseexprimadeschissideafiapreciati.Inschimb,ceifarapreamulta
experienta,setemdecriticasaudeblocare,curajulfiindnecesarinastfeldemomente.

Inceeaceprivesteactivitatilededezvoltateacapacitatilordepublicspeaking,studentii
aumentionatexersareainfataoglinziisiimplicareaincatmaimultesituatiicaresaiidetermine
savorbeascainfataoamenilor.

Inmediulprofesional,studentiiconsideracavorbitulinpubliccontribuielaexprimarea
liberaaideilor,itioferamaimultaautoritate,itideschidenoioportunitati,iticreazaoimagine
multmaiveridicadespretine.

Majoritateastudentilornuafostniciodataimplicataindezbaterioficiale,ciaparticipat
doarladiscutiicontradictorii.Pentruconstruireaargumentelor,unfactorimportanteste
insusireainprealabilaunuinumarcatmaimaredeinformatiidespresubiectulrespectiv.

Intimpuldezbateriiunfactoresentialesteatentialaargumenteleceluilalt.Majoritatea
studentilorspuncasuntdeschisifatadeideilecelorlalti,leaccepta,darcandestecazulsunt
capabilisaleoferecontraargumente.Ceicareauparticipatladezbaterileconsiderape
acesteaunexercitiuutilpentruunlider.