Sunteți pe pagina 1din 9

Accesarea bazelor de date MySQL prin PHP

Scop: lucrarea de laborator va prezenta implementarea codului HTML si PHP pentru


dezvoltarea aplicatiilor cu baze de date MySQL.

Problema rezolvata 1: Crearea unui document HTML.


<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Prima
</HEAD>
<BODY>Bine
Vom invata
</BODY>
</HTML>

mea
impreuna

limbajul

pagina
HTML.

ai
Aceasta

este

web</TITLE>
prima

mea

pagina

venit!<BR>
web!<BR>

Am folosit tag-ul <BR> pentru a trece pe urmatorul rand. Astfel ii spunem browser-ului ca ce
va fi scris dupa tag-ul <BR> va trebui afisat pe urmatorul rand. Tag-ul <BR> nu are un tag de
inchidere.
Folosim pentru editarea codului editorul de texte Notepad. Dupa ce am scris codul, va trebui sa
salvam documentul cu extensia .html sau .htm. Din meniul File se alege optiunea Save As, iar apoi se
denumeste documentul index, dar cu una din extensiile de mai sus. Se apasa butonul Save. Am
obtinut acum un document html, care reprezinta prima pagina web realizata. Acest fisier va fi salvat la
adresa: C:wampwwwtest.
Se deschide browserul web si se introduce in bara de adrese:
http://localhost/test/
Efectul este acela ca browserul va afisa continutul paginii web creata asa cum este prezentat
in figura 1.

Fig. 1 Crearea unei pagini web folosind cod HTML


Problema rezolvata 2: Crearea unui document HTML care foloseste diferite atribute.

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Prima
mea
pagina
</HEAD>
<BODY
<FONT
COLOR='#0000FF'
Bine
ai
</FONT><BR>
<HR
COLOR='#FF0000'
WIDTH='25%'
SIZE='5%'
<BR>
<FONT
Vom
invata
impreuna
limbajul
HTML.
Aceasta
este
prima
</FONT>
<HR>
</BODY>
</HTML>

web</TITLE>
BGCOLOR='#00FFFF'>
SIZE='6'>
venit!
ALIGN='left'>
COLOR='#FF0000'>
mea
pagina
web!

Fig. 2 Crearea unei pagini web folosind cod HTML cu exemple de atribute
Problema rezolvata 3: Crearea unui document HTML care foloseste optiuni de formatare a
textului.

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Eticheta</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<FONT COLOR='#0000FF' SIZE='4' >
<B><I><U>
Invat limbajul HTML. </B></I></U>
</FONT><P>Exersez
limbajul
HTML.</P>Stiu
</BODY>
</HTML>

limbajul

HTML.

Fig. 3 Crearea unei pagini web folosind cod HTML cu exemple de formatare a textului
Problema rezolvata 4: Crearea unui document HTML care afiseaza imagini.
1.

Se creeaza un folder pe care il denumim Test.

2.

In cadrul acestuia se creeaza doua subfoldere: Pagini, respectiv Poze.

3.

Se copiaza imaginea acvariu.jpg in folderul Poze.

4.

Se modifica in codul HTML de mai jos linia:

<IMG SRC=bebe.jpg>
cu linia:
<IMG SRC=../Poze/bebe.jpg>
5.

Se salveaza pagina in folderul Pagini cu numele imagini.html.

6.

Se executa dublu click pe imagini.html din folder-ul Pagini.

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Imagini</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<CENTER><B>Adaugarea
imaginilor
in
paginile
<BR>
<IMG
SRC=../Poze/uk_steag.jpg
</CENTER>
</BODY>
</HTML>

web</B>
>

Fig. 4 Crearea unei pagini web folosind cod HTML cu exemple de imagini

Pentru a folosi o imagine ca fundal al unei pagini web vom copia imaginea respectiva in
folder-ul Poze.
Acum in codul paginii imagini.html din folder-ul Pagini vom adauga tag-ului <BODY>
atributul BACKGROUND dupa cum urmeaza:
<BODY BACKGROUND=../Poze/background.jpg>

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Imagini</TITLE>
</HEAD>
<BODY BACKGROUND=../Poze/background.jpg>
<CENTER><B>Adaugarea
imaginilor
in
paginile
web</B>
<BR>
<IMG
SRC=../Poze/uk_steag.jpg
>
</CENTER>
</BODY>
</HTML>

Fig. 5 Crearea unei pagini web folosind cod HTML cu exemple de imagini si background

Problema rezolvata 5: Fie urmatoarea structura:

Fig. 6 Arhitectura site

- pentru a adauga o legatura in cadrul unei pagini HTML din directorul


Contabilitate catre o pagina HTML din directorul Firma 1, vom folosi
urmatoarea valoare a atributului HREF:
<A HREF='Firma 1/numelepaginii.html'>Text link</A>
- pentru a adauga o legatura in cadrul unei pagini HTML din directorul Site
catre o pagina HTML din directorul Carti, vom folosi urmatoarea valoare a
atributului HREF:
<A HREF='Documente/Carti/numelepaginii.html'>Text link</A>
- pentru a adauga o legatura in cadrul unei pagini HTML din directorul
Matematica catre o pagina HTML din directorul Scoala, vom folosi
urmatoarea valoare a atributului HREF:
<A HREF='../numelepaginii.html'>Text link</A>
- pentru a adauga o legatura in cadrul unei pagini HTML din directorul
Bilanturi catre o pagina HTML din directorul Site, vom folosi urmatoarea
valoare a atributului HREF:
<A HREF='../../numelepaginii.html'>Text link</A>
- pentru a adauga o legatura in cadrul unei pagini HTML din directorul Servici
catre o pagina HTML din directorul Matematica, vom folosi urmatoarea
valoare a atributului HREF:
<A HREF='../../Scoala/Matematica/numelepaginii.html'>Text
link</A>
- pentru a adauga o legatura in cadrul unei pagini HTML din directorul Firma
2 catre o pagina HTML din directorul Firma 3, vom folosi urmatoarea valoare
a atributului HREF:

<A HREF='../Firma 3/numelepaginii.html'>Text link</A>


Solutia pentru dezvoltarea unui site cu arhitectura celui din figura 6
este: se creeaza la adresa C:wampwww urmatoarea structura.

Codul pentru fisierul index.html este:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Site cu Legaturi</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<CENTER><B>Legaturi catre alte pagini</B>
<BR><BR>
<A HREF='Documente/imagini.html'>Documente</A>
<A HREF='Contabilitate/imagini.html'>Contabilitate</A>
<A HREF='Scoala/imagini.html'>Scoala</A>
</CENTER>
</BODY>
</HTML>
Directorul Contabilitate va avea urmatoarea structura:

Codul pentru fisierul imagini.html este:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Imagini</TITLE>
</HEAD>
<BODY BACKGROUND=../Poze/background.jpg>
<CENTER><B>Contabilitatea firmelor</B>
<BR>
<IMG SRC=../Poze/uk_steag.jpg >
</CENTER>
<A HREF='Firma 1/imagini.html'>Firma 1</A>
<A HREF='Firma 2/imagini.html'>Firma 2</A>
<A HREF='Firma 3/imagini.html'>Firma 3</A>
</BODY>
</HTML>
Directorul Firma 1 va contine fisierul imagini.html care are urmatorul cod:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Imagini</TITLE>
</HEAD>
<BODY BACKGROUND=../Poze/acvariu.jpg>
</CENTER>
</BODY>
</HTML>
In mod asemanator, se procedeaza pentru dezvoltarea tuturor elementelor structurii din figura
6.
Problema rezolvata 6: Sa dezvoltam o pagina web care sa contina legaturi catre site-uri ale
unor ziare din Romania. Site-ul fiecarui ziar se va deschide intr-o noua fereastra, atunci cand se va
efectua un click pe legatura catre acesta. Atunci cand utilizatorii paginii web vor trece cursorul mouseului deasupra legaturilor, va apare o mica nota explicativa (folosind atributul TITLE).
Vom folosi urmatorul cod HTML pe care il vom salva sub numele ziare.html:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Legaturi catre site-uri particulare</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<CENTER>
<b>Legaturi catre site-urile unor ziare din Romania </b>
</CENTER>
<BR><A HREF='http://www.evz.ro' TARGET='_blank' TITLE='Ziarul
Evenimentul Zilei'>Evenimentul Zilei</A>
<BR><A
HREF='http://www.prosport.ro'
TARGET='_blank'
TITLE='Ziarul Prosport'>Prosport</A>
<BR><A HREF='http://www.gsp.ro' TARGET='_blank' TITLE='Ziarul
Gazeta Sporturilor'>Gazeta sporturilor</A>
<BR>
</BODY>
</HTML>

Problema rezolvata 7: Sa cream o lista ordonata pe care o vom salva in fisierul liste.html.

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Liste
</HEAD>
<BODY>
<OL>Firma
noastra
<LI>printare
<LI>laminare
<LI>indosariere
<LI>xerox
<LI>tehnoredactare
</OL>
</BODY>
</HTML>

ordonate</TITLE>
va

ofera

urmatoarele

servicii: