Sunteți pe pagina 1din 78

Exemplul ilustrativ 22

Dispunei de urmtoarele date:

Cumprri de stocuri de materii prime 2.000 lei; stocuri


iniiale de materii prime 500 lei; stocuri finale de materii
prime 2.300 lei; salarii totale datorate 1.400 lei; salarii nete

amortizarea utilajelor 700 lei; amenzi i


penaliti datorate ctr
eautoritile romne 900 lei, din care pltite 800 lei;
dividende de primit pentru titluri de participare deinute la
societatea Beta 700 lei; dobnzi datorate pentru un credit
bancar pe termen lung contractat 300 lei, din care pltite
280 lei; factura privind reparaiile primit de la furnizori
pltite 1.450 lei;

510 lei; stocuri iniiale de produse finite la cost de


producie 700 lei; produse finite obinute la cost de
producie 10.000 lei; produse vndute la pre de vnzare
facturate 14.000 lei; produse vndute la pre de vnzare
fr facturi ntocmite 2.600 lei; produse ncasate n pre
de vnzare 38.000 lei; stocuri de produse nevndute la
cost de producie 8.500 lei; servicii nefacturate primite de

la teri 1.300 lei; ajustri pentru deprecierea imobilizrilor


financiare constituite 3.000 lei i reluate 1.200 lei; vnzri
de mrfuri n pre de vnzare 15.000 lei; reducere
comercial acordat printr-o factur ulterioar 1.000 lei;
costul mrfurilor vndute 8.000 lei; venituri din subvenii
de exploatare aferente cifrei de afaceri primite, dar
nencasate 4.000 lei; subvenii pentru investiii virate la

venituri 1.600 lei. Se exclude influena TVA.

Conform OMFP nr. 3.055/2009:


(a) Contabilizai operaiile de mai sus;
(b) Prezentai un extras din contul de
profit i pierdere prin care calculai
indicatorii: producia vndut, cifra
de afaceri net, venituri din
exploatare - total;

(c) Pe baza tabloului soldurilor


intermediare de gestiune, calculai
indicatorii: marja comercial,
producia exerciiului, valoarea
adugat, excedentul brut de
exploatare.

Rezolvare:
(a) Contabilizarea operaiilor:

(1) Stocurile iniiale de materii prime 500 lei: soldul


iniial al contului 301 este 500 lei.
D

301

Si 500
2.000 (achiziie
stocuri)
Sf 2.300

(2) Achiziia stocurilor de materii prime:


2.000 iei
2.000 lei

301

Materii prime Furnizor


i

401

(3) Stocurile finale de materii prime 2.300 lei: soldul


final al contului 301 este 2.300 lei. Din contul 301
rezult un consum de materii prime de 500 lei +
2.000 lei - 2.300 lei = 200 lei:

200 lei
200 lei

601

Cheltuieli cu
prime

301

Materii

materiile prime

(4)
Salariile datorate:

1.400 Iei
1.400 lei

641

Cheltuieli cu salariile
salarii

421

Personal -

personalului

datorate

(5) Salariile nete pltite:


1.450 lei
1.450 lei

421

512

Personal - salarii
curente

Conturi

datorate

la bnci

(6) Amortizarea utilajelor:

700 Iei 6811


700 lei

= 2813

Cheltuieli

Amortizarea

de exploatare

instalaiilor,

privind amortizarea
transport,
imobilizrilor

mijloacelor de

animalelor i plantaiilor

(7) Amenzile datorate autoritilor romne:

900 lei
900 lei

6581

Despgubiri, amenzi
diveri

462

Creditori

i penaliti
(8) Amenzile pltite:
800 lei
800 lei

462

512

Creditori diveri
curente

Conturi

la bnci
(9) Dividendele de primit:

700 lei
700 lei

267

Creane imobilizate
din
imobilizri financiar
e

761

Venituri

(10) Dobnzile datorate:


300 lei
300 lei

666

1682

Cheltuieli
aferente
privind dobnzile
bancare

Dobnzi

creditelor

pe termen lung
(11) Dobnzile pltite:
280 lei 1682

= 512 280 lei

Dobnzi aferente

Conturi curente

creditelor bancarela bnci


pe termen lung
(12) Reparaiile facturate primite de la teri:

510 lei
510 lei

611

Cheltuieli cu

401

Furnizori


n
t
r
e

i
n

e
r
e
a

r
e
p
a
r
a

i
l
e
(13) Stocurile iniiale de produse finite la cost
producie: soldul iniial al contului 345 = 700 lei:

345

Si 700
10.000 (produse
obinute)

Sf 8.500
(14) Produsele finite obinute la cost de producie:
10.000 lei
10.000 lei

345

711

Produse finite
aferente

Venituri

costurilor stocurilor de produse


(15) Produsele vndute n pre de vnzare facturate:

14.000 lei
14.000 lei

4111

Clieni
din

701

Venituri

vnzarea produselor finite


(16) Produsele vndute n pre de vnzare fr facturi
ntocmite:

2.600 lei
2.600 lei

418

Clieni din

701

Venituri

facturi de ntocmit
vnzarea
produselor finite

(17) Produsele ncasate n pre de vnzare:


38.000 lei
38.000 lei

512

Conturi curente

4111

Clieni

la bnci
(18) Stocurile de produse nevndute n cost
producie: soldul final al contului 345 este 8.500 lei.
Din contul 345 rezult costul de producie al
produselor vndute (descrcarea gestiunii) = 700 lei
+ 10.000 lei - 8.500 lei = 2.200 lei:

2.200 lei
2.200 lei

711

Venituri aferente
finite

345

Produse

costurilor stocurilor de produse


(19) Serviciile nefacturate primite de la teri:
1.300 lei 628

= 408 1.300 lei

Alte cheltuieli
cu serviciile
facturi
nesosite executate de
teri

Furnizori -

(20) Ajustrile pentru


financiare constituite:
3.000 iei 6863
3.000 lei

deprecierea

imobilizrilor

= 296

Cheltuieli financiare
privind ajustrile

Ajustri pentru

pierderea de valoare a

pentru pierderea
imobilizrilor financiare de

valoare a imobilizrilor
financiare
(21) Ajustrile pentru
financiare reluate:

deprecierea

imobilizrilor

1.200 lei
1.200 lei

296

Ajustri pentru
financiare

7863

Venituri

pierderea de valoare a
ajustri

din

imobilizrilor financiare
pierderea

pentru

de valoare a imobilizrilor financiare


(22)

Vnzrile de mrfuri n pre de vnzare:

15.000 lei
15.000 lei

4111

707

Clieni
din

Venituri

vnzarea
mrfurilor

(23) Reducerea comercial acordat printr-o factur


ulterioar:
(1.000 lei)
(1.000 lei)

4111

709

Clieni
comerciale

Reduceri

acordate
(24)

Costul mrfurilor vndute:

8.000 lei
8.000 lei

607

Cheltuieli
privind mrfurile

371

Mrfuri

(25) Veniturile din subvenii de exploatare aferente


cifrei de afaceri:
14.000 lei
14.000 lei

445

7411

Subvenii
din

Venituri

e
n

i
i
d
e

e
x
p
l
o
a
t

a
r
e
a
f
e
r

e
n
t
e
c
i
f

r
e
i
d
e
a

f
a
c
e
r
i

(26) Subveniile pentru investiii virate la venituri:


1.600 lei 4751
1.600 lei

= 7584

Subvenii

Venituri din subvenii

guvernamentale pentru
investiii pentru investiii
(b) Extras din contul de profit i pierdere:

Contul 711 are un sold creditor - 10.000 lei (produse


obinute) - 2.200 lei (descrcarea de gestiune) =
7.800 lei.

Denumirea indicatorilor

Nr.

-leiExerciiu
financia

rd. Precede
nt
A

44.6
00
1. Cifra de afaceri net (rd. 02 + 03 - 04
+ 05 + 06)

01

Producia vndut (ct. 701 + 702 + 703

02

16.60

+ 704 +
705 + 706 + 708)
Denumirea indicatorilor

Nr.

Exerciiu
financia

rd.
A

Venituri din vnzarea mrfurilor (ct. 707) 03

Precede
nt
1

15.00
0

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

1.00
0

Venituri din dobnzi nregistrate de05


entitile radiate din Registrul general i
care mai au n derulare contracte de
leasing (ci:. 766)

Venituri din subvenii de exploatare 06


aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)

14.00
0

2. Venituri aferente
Sold C
costului produciei n
curs de execuie (ct.
711 +712)'

07

Sold D

08

7.80
0

3.Producia realizat de entitate pentru09


scopurile sale proprii i capitalizat (ct.

721 + 722)

4.Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 10


7417)
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL
(rd.01 +07-08 + 09+10)

1.60
0
54.0
00

11

(c) Indicatorii TSIG:

Marja comercial (MC) = 15.000 lei (cont 707 ) - 1.000


lei (cont 709) - 8.000 lei (cont 607) = 6.000 lei

Producia exerciiului (PE) = 16.600 lei (cont 701) +


7.800 lei (cont 711, sold creditor) = 24.400 lei

Valoarea adugat (VA) = 6.000 lei (MC) + 24.400 lei


(PE) - 2.000 lei (cont 601) - 510 lei (cont 611) - 1.300
lei (cont 628) = 26.590 lei

Excedentul brut de exploatare (EBE) - 26.590 lei (VA) +


14.000 lei (cont 7411) - 1.400 lei (cont 641) = 39.190
lei