Sunteți pe pagina 1din 2

PROCES VERBAL

DE CONTROL PRELIMINAR
Nr. 6 din 16.05.2014

GRUP
CONSTRUCT
SRL
SANTIER

Cod proiect

Denumire lucrare EXTINDERE PIPE YARD

OMV PETROM

Pag. 1/1

PUNCT DE LUCRU VALEA CASELOR - DAMBOVITA

OBIECTUL EXTINDERE PIPE YARD J.CHRISTOF E&P SERVICES SRL


PROCES VERBAL
DE CONTROL PRELIMINAR
Nr. 6 din 16.05.2014
Cu ocazia verificarii efectuate la

imprejmuire gard si poarta intrare incinta extindere.

Au stat la baza verificarilor urmatoarele documente:

proiect executie

Din verificarile efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat urmatoarele:


Gardul de imprejmuire a extinderii PY a fost montat pe aliniament si la cotele specificate in proiect si a
fost executat din panouri bordurate.
Poarta de intrare in incinta extinderii a fost, de asemenea, executata si montata la parametri prevazuti
in proiect.
Au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii):

Mentiuni speciale:

Numele

Prenumele

EXECUTANT:

Dumitrescu

George

BENEFICIAR:

Carstache

Florin

Semnatura