Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAIE PE PROPRIA RSPUNDERE

PRIVIND SITUATIILE DE INCOMPATIBILITATE PREVAZUTE DE


LEGEA NR. 1/2011-LEGEA EDUCATIEI NATIONALE

Subsemnatul/Subsemnata _______________________________ nscut/nscut la


data____________________n _________________________________________(locul nasterii:
localitatea/judetul), domiciliat/domiciliat n ________________________________(domiciliul
din actul de identitate), legitimat/legitimat cu ____________________________ (felul, seria si
numrul actului de identitate), candidat() la postul de___________________, poz.________,
Departamentul ______________________________________________________________,
Disciplina_____________________________________________________________________
Facultatea _______________________________________________din cadrul Universitatii de
Medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti, cunoscnd prevederile art. 326 din Noul Cod
Penal cu privire la falsul n declaratii si ale prevederilor art. 295 alin. (4) din Legea educaiei
naionale nr. 1/2011, potrivit crora se interzice ocuparea concomitent de ctre soi, afini i
rude pn la gradul al III-lea inclusiv a funciilor prin care unul sau una se afl fa de cellalt
sau cealalt ntr-o poziie de conducere, control, autoritate sau evaluare instituional direct la
orice nivel n aceeai universitate, precum i art. 295 alin. (5) din Legea educaiei naionale nr.
1/2011, potrivit crora nclcarea prevederilor alin. (4) duce la invalidarea concursului, prin
prezenta:

DECLAR PE PROPRIA RSPUNDERE

c, n situaia n care voi ctiga concursul pentru postul mai sus menionat, nu m voi afla n
nicio situaie de incompatibilitate, conform art. 295 alin. (4) din Legea nr. 1/2011.

Data,

Semntura,