Sunteți pe pagina 1din 2

Nume Participant:_________________________

Membru
Membru
Presedinte

Varianta nr. 1

Lucrare scrisa- Curs Perfectionare


Inspector (Referent) Resurse Umane

1. Contractul individual de munc poate fi ncheiat pentru o durat determinat numai n


urmatoarele cazuri :
a. angajarea pensionarilor care, n condiiile legii, pot cumula pensia cu salariul;
b. pentru perioada de proba
c. in caz de forta majora.

2. Potrivit Legii nr. 53/2003 Codul muncii in cazul concedierii unui salariat pentru
necorespundere profesionala angajatorul este obligat :
a. sa-i acorde salariatului preaviz
b. sa-i plateasca compensatii materiale
c. sa emita decizia intr-un termen de 45 de zile de la data constatarii situatiei de
necorespundere

3. Conform HG nr. 500/2011, completarea si transmiterea Registrului se face de catre:


a. administratorul societatii
b. asociatul unic al societaii
c. persoana nominalizata prin decizie de catre angajator

4. Durata normal a timpului de munc pentru salariaii ncadrai cu norm ntreag


este de :
a. 8 ore pe zi i 48 ore pe sptmn
b. 6 ore pe zi i 30 ore pe sptmn
c. 8 ore pe zi i 40 ore pe sptmn
5. Conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, constituie contraventie urmatoarele fapte:
a. neeliberarea de catre angajator la solicitarea salariatului, a unui document care sa
ateste activitatea desfasurata de acesta, vechimea in munca, in meserie si in specialitate;
b. nerespectarea dispozitiilor privind acordarea drepturilor salariale la data stabilita in
contractul individual de munca
c. nedepunerea de catre angajator, in termen de 15 zile, in conturile stabilite, a sumelor
incasate de la salariati cu titlu de contributie datorata catre sistemul public de asigurari sociale,
catre bugetul asigurarilor pentru somaj, ori catre bugetul asigurarilor sociale de sanatate;

6. Care sunt categoriile de pensionari care pot cumula pensia cu veniturile realizate
dintr- o activitate profesional?
a. beneficiarii unei pensii anticipate
b. beneficiarii unei pensii anticipate partial
c. pensionarii pentru limit de vrst

7. Conform HG nr. 500/2011, incetarea contractului individual se transmite:


a. in ziua anterioara incetarii contractului
b. in termen de 5 zile lucratoare
c. la data incetarii contractului de munca

8. Salariaii care urmeaz s desfoare cel putin 3 ore de noapte beneficiaz de:
a. spor la salariu de minim 75 % din salariul de baz pentru fiecare or de munc de
noapte prestat
b. spor la salariu de minim 25 % din salariul de baz pentru fiecare or de munc de
noapte prestat
c. spor la salariu de 15 % din salariu de baz pentru fiecare or de munc de noapte
prestat

9. In fapt, conform HG 355/2007, documentul medical, care trebuie prezentat la


angajare, prin care se arata aptitudinea lucratorului de a desfasura activitatea pentru
care va fi angajat, poarta denumirea de:
a. certificat medical
b. fisa de aptitudine
c. certificat constatator medical

10. Contractul individual de munc nceteaz de drept:


a. la data expirarii perioadei de proba
b. la data depunerii de catre salariat a cererii de incetare a raporturilor de munca
c. la data decesului salariatului

S-ar putea să vă placă și