Sunteți pe pagina 1din 91

Investete n oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN


Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar 4 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare
Domeniul major de intervenie 4.1 ntrirea capacitii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare
Titlul proiectului: Green Jobs Crearea unui sistem de analiz i monitorizare a locurilor de munc verzi n Romnia
Contract POSDRU/111/4.1/S/91801

Aprob,

Preedinte
Cristiana Barbu

DOCUMENTAIE DE ATRIBUIRE

pentru achiziia de servicii Organizare evenimente


(1 Conferin international , Seminar naional , 12 seminarii
regionale , 3 sesiuni de instruire, Conferin de inchidere proiect)

Procedur desfurat conform prevederilor art.16 din OUG 34/2006 cu modificrile


i completrile ulterioare, aplicabile contractului de achiziie ce are ca obiect
prestarea de servicii din categoria celor incluse n anexa nr. 2B

Manager Proiect

Petru BLANARIU

Verificat, Catalin DRAGAN, Expert Achiziii ANOFM


Elaborat, Ruxandra BAKER, Expert Achiziii Partener 2
Verificat pentru legalitatea procedurii: av. Alis PTLGEANU, SCA
PORTNOI&ASOCIATII
Coninutul Documentaiei de Atribuire

CAPITOLUL I - FIA DE DATE A ACHIZIIEI.......................................................................................................3


CAPITOLUL II - SPECIFICAII TEHNICE /CAIET DE SARCINI........................................................................25
CAPITOLUL III FORMULARE........................................................................................................................................54
Formular 1 Scrisoare de naintare........................................................................................................................56
Formular 2 Declaraie privind eligibilitatea........................................................................................................57
Formular 3 Declaraie privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181 din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 34/2006.............................................................................................................................................58
Formular 4 Informaii generale............................................................................................................................59
Formular 5 Declaraie privind calitatea de participant la procedur..................................................................60
Formular 6 Declaraie privind lista principalelor prestri de servicii n ultimii 3 ani........................................62
Formular 7 Model scrisoare de recomandare.......................................................................................................63
Formular 8 Declaraie privind partea/prile din contract care sunt ndeplinite de subcontractani i
specializarea acestora..............................................................................................................................................64
Formular 9 Declaraie privind efectivul mediu anual al personalului angajat i al cadrelor de conducere.......65
Formular 10 Formular de ofert tehnic (model recomandat)............................................................................66
Formular 11 Model mputernicire.........................................................................................................................67
Formular 12 Formular de ofert...........................................................................................................................68
Formularul 13 Solicitare de clarificri.................................................................................................................71
Formularul 14 Certificat de participare ofert independent..............................................................................72
CAPITOLUL IV - CONTRACT DE SERVICII (MODEL)..........................................................................................79
Capitolul I - FIA DE DATE A ACHIZIIEI
1. INFORMAII GENERALE.........................................................................................................................................5
1.1. AUTORITATEA CONTRACTANT:................................................................................................................................5
1.2. PRINCIPALA ACTIVITATE SAU ACTIVITI ALE AUTORITII CONTRACTANTE..........................................................5
1.3. AUTORITATEA CONTRACTANT ACHIZIIONEAZ N NUMELE ALTOR AUTORITI CONTRACTANTE........................5
1.4. CALENDARUL RECOMANDAT AL PROCEDURII DE ATRIBUIRE....................................................................................5
1.5. CI DE ATAC..............................................................................................................................................................6
1.6. SURSA DE FINANARE:..............................................................................................................................................7
2. OBIECTUL CONTRACTULUI...................................................................................................................................7
2.1. DESCRIERE................................................................................................................................................................7
2.2. CANTITATEA SAU SCOPUL CONTRACTULUI................................................................................................................8
3. CONDIII SPECIFICE CONTRACTULUI...............................................................................................................8
3.1. ALTE CONDIII PARTICULARE REFERITOARE LA CONTRACT (DUP CAZ)..................................................................8
4. PROCEDURA.................................................................................................................................................................8
4.1. PROCEDURA DE ATRIBUIRE SELECTAT.....................................................................................................................8
4.2. ETAPA FINALA DE LICITAIE ELECTRONICA...............................................................................................................9
5. CRITERII DE CALIFICARE I/SAU SELECIE....................................................................................................9
5.1. SITUAIA PERSONAL A CANDIDATULUI/OFERTANTULUI..........................................................................................9
5.2. CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVITII PROFESIONALE (NREGISTRARE)......................................................13
5.3. SITUAIA ECONOMICO-FINANCIAR........................................................................................................................14
5.4. CAPACITATEA TEHNIC I/SAU PROFESIONAL.......................................................................................................14
5.5. DAC ESTE APLICABIL, MODUL DE SELECTARE/PRESELECTARE NU....................................................................16
6. CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CTIGTOARE................................................16
7.1. LIMBA DE REDACTARE A OFERTEI...........................................................................................................................18
7.2. MONEDA IN CARE ESTE EXPRIMAT PREUL CONTRACTULUI..................................................................................18
7.3. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI..................................................................................................................18
7.4. GARANIA DE PARTICIPARE.....................................................................................................................................18
7.5. CONINUTUL OFERTEI.............................................................................................................................................19
7.6. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE SECIUNEA B.........................................................................19
7.7. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE SECIUNEA C...................................................................19
7.8. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI (LA DEPUNERE)..............................................................................................19
7.9. POSIBILITATEA RETRAGERII SAU MODIFICRII OFERTEI..........................................................................................21
7.10. DEPUNEREA OFERTELOR.......................................................................................................................................21
7.11. DESCHIDEREA OFERTELOR....................................................................................................................................21
7.12. COSTURILE DE PREGTIRE A OFERTELOR..............................................................................................................22
7.13. DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA OFERTELOR...................................................................................................22
7.14. CONFIDENIALITATE..............................................................................................................................................22
8. SISTEMUL DE EVALUARE AL OFERTELOR....................................................................................................................22
10. VALOAREA ESTIMAT A CONTRACTULUI DE ACHIZIIE PUBLIC.....................................................23
11. ATRIBUIREA CONTRACTULUI............................................................................................................................24
11.1. AJUSTAREA PREULUI CONTRACTULUI..................................................................................................................24
ESTE POSIBIL N URMA UNEI EVENTUALE SUPLIMENTRI A CANTITILOR SERVICIILOR SOLICITATE, NS FR A
DEPI MAXIM 50% DIN VALOAREA ESTIMAT A CONTRACTULUI................................................................................24
11.2. GARANIA DE BUN EXECUIE A CONTRACTULUI...............................................................................................24
N MAXIM 5 ZILE DE LA SEMNAREA CONTRACTULUI DE SERVICII, PRESTORUL VA CONSTITUI SCRISOAREA DE
GARANIE BANCAR N VALOARE DE MAXIM 10% DIN VALOAREA CONTRACTULUI, N CONDIIILE OUG 34/2006,
REPUBLICAT..................................................................................................................................................................24

11. SEMNAREA CONTRACTULUI..............................................................................................................................24


12. MODALITI DE PLAT.......................................................................................................................................24
FIA DE DATE A ACHIZIIEI

La depunerea ofertelor, ofertanii trebuie s respecte toate instruciunile, formularele, caietul de sarcini,
clauzele contractuale si specificaiile coninute n aceast documentaie de atribuire. Transmiterea unei oferte
care nu conine toate informaiile si documentele cerute, pn la termenul limit de depunere a ofertelor
specificat, va putea duce la descalificarea ofertei.
Anexele si formularele prevzute n cadrul documentaiei de atribuire trebuie completate n mod
corespunztor. Formularele, declaraiile i certificatele prevzute trebuie semnate (nume, prenume,
semntura) si stampilate, n original, dac nu se specific altfel, de persoanele sau instituiile autorizate.

1. INFORMAII GENERALE
1.1. Autoritatea contractant:
Denumire oficial: Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc
Adres: Strada Avalanei, nr.20 22, Sector 4
Localitatea: Bucureti Cod potal: 040305 ar: Romnia
Punct de contact: n atenia: Ctlin Telefon: +40 21.303.98.31
Drgan
E-mail: catalin.dragan@anofm.ro Fax: +40 021.303.98.38
Adres Internet: http://www.anofm.ro/licitatii-anofm
Adresa sediului principal al autoritii contractante (URL): www.anofm.ro

1.2. Principala activitate sau activiti ale autoritii contractante


ministere ori alte autoriti publice centrale servicii publice centrale
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau aprare
local ordine public/siguran naional
agenii naionale mediu
autoriti locale afaceri economico-financiare
alte institutii guvernate de legea public sntate
instituie european/organizaie internaional construcii i amenajri teritoriale
altele (specificai) protecie social
recreere, cultur i religie
educaie
activiti relevante
energie
ap
pot
transport
altele (specificai)

1.3. Autoritatea contractant achiziioneaz n numele altor autoriti contractante


NU

1.4. Calendarul recomandat al procedurii de atribuire


DATA ORA1) LOCAIA
Data transmiterii spre publicare a 7.10.2013 10:00 http://www.anofm.ro/licitatii-anofm
anunului/invitaiei de participare
Termen limit recomandat de solicitare a 15.10.2013 12:00 La Registratura
ANOFM, prin
clarificrilor de la autoritatea contractant2) fax sau e-mail
Termen limit de transmitere a 16.10.2013 16:00 http://www.anofm.ro/licitatii-anofm
si prin fax cu confirmarea
clarificrilor de ctre autoritatea primiri,celui ce a solicitat
contractant2) clarificarea.
DATA ORA1) LOCAIA
Termen limit de depunere a ofertelor 18.10.2013 10:00 Sediu ANOFM
Data edinei de deschidere a ofertelor 3) 18.10.2013 12:00 Sediu ANOFM
Data estimat pentru finalizarea procedurii 28.10.2013 16:00 Sediu ANOFM
Data estimat pentru informarea 29.10.2013 16:00 FAX
ofertanilor cu privire la rezultatul
procedurii
Data estimat pentru semnarea contractului 4.11.2013 16:00 Sediu ANOFM
Data estimat de ncepere pentru prestarea 6.11.2013 - Locaia stabilit
serviciilor
1) Ora local a autoritii contractante
2) Solicitrile de clarificare se transmit nainte de data i ora specificate n tabel folosind
Formularul standard:
- pe fax (nr. de fax 021.303.98.38), sau
- prin posta, la adresa mai sus menionat, sau
- la registratura Autoritii Contractante (ntre orele 8.30 si 16.30 de luni pn vineri)
i suplimentar
- pe e-mail la adresa persoanei de contact menionat din partea autoritii contractante (documente
cu extensia doc sau html, NU n pdf)
Se interzice oricrui operator economic s stabileasc ntlniri individuale cu autoritatea
contractant n scopul de a obine avantaje n legtur cu acest contract pe perioada
procedurii de atribuire.
3) Pot s participe la edina de deschidere a ofertelor reprezentanii mputernicii ai
operatorilor economici care au depus oferte pentru proiectul respectiv, alte persoane
nominalizate de ctre Autoritatea Contractanta.
4) Dat estimativ
Orice ofert primit dup data si ora limita de depunere a ofertelor sau la alta adresa dect cea
stabilita n Anunul Publicitar/Invitaia de Participare i prezenta documentaie, precum si cele
nensoite de garania de participare va fi respinsa.

1.5. Sursa de finanare:


Se specific sursele de finanare ale Dup caz, proiect/program finanat din fonduri
contractului ce urmeaz a fi atribuit comunitare
DA NU

Proiectul Green Jobs Crearea unui sistem de analiz


i monitorizare a locurilor de munc verzi n
Romnia, co-finanat din Fondul Social European prin
POSDRU 2007-2013, Axa prioritar 4 Modernizarea
Serviciului Public de Ocupare
Domeniul major de intervenie 4.1 ntrirea
capacitii SPO pentru furnizarea serviciilor de
ocupare, n procent de 75% i n procent de 25% din
contribuia beneficiarului.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Descriere
2.1.1. Denumire contract:
Titlu: Organizare evenimente (1 Conferin international, Seminar naional, 12 seminarii regionale,
3 sesiuni de instruire, Conferin de inchidere proiect)
2.1.2. Descriere succint a serviciilor
Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc dorete achiziionarea de servicii integrate de
organizare evenimente n vederea implementrii activitiilor specifice aferente Conferinei de lansare
a proiectului Green Jobs Crearea unui sistem de analiz i monitorizare a locurilor de munc
verzi n Romnia.
2.1.3. Locaia lucrrii, locul de livrare sau prestare
(a) Lucrri (b) Produse (c) Servicii
Execuie Cumprare Categoria serviciului :
Proiectare i execuie Leasing
Realizare prin orice mijloace nchiriere 2A 2B
corespunztoare cerinelor Cumprare n rate
specificate de autoritate
contractant
Principala locaie a lucrrii : Principalul loc de livrare: Principalul loc de prestare:
___________________ ___________________ Romania

Cod Descriere cod CPV Categoria serviciilor n conformitate cu Anexa


CPV 2 A si 2 B din OUG 34/2006, cu modificrile i
completrile ulterioare

55120000-7 Servicii de reuniuni i conferine organizate la hotel 17. Servicii hoteliere si de restaurant
55110000-4 Servicii de cazare la hotel

2.1.4. Procedura se finalizeaz prin :


Contract de achiziie public:
ncheierea unui acord cadru:
2.1.4. Durata contractului de achiziie public

2.1.5. Informaii privind acordul cadru (dac este cazul)


Acordul cadru cu mai muli operatori
Nr. Acordul cadru cu un singur operator
sau, dac este cazul nr. maxim al
participanilor al acordului cadru vizat
Durata acordului cadru:
Durata n ani sau luni
Posibilitatea de a relua competiia cu semnatarii acordului cadru
Nu este cazul
2.1.6. Divizare pe loturi
da NU
2.1.7. Ofertele alternative sunt acceptate DA NU
2.2. Cantitatea sau scopul contractului

2.2.1. Total cantiti/prestaii servicii/lucrri


Conform specificaiilor tehnice trebuie asigurate:
Servicii organizare evenimente:
1 Conferin international,
1 Seminar naional,
8 seminarii regionale,
3 sesiuni de instruire,
1 conferin de inchidere proiect
2.2.2. Opiuni (dac exist) DA NU
Dac exist, descrierea acestor opiuni:

3. CONDIII SPECIFICE CONTRACTULUI


3.1. Alte condiii particulare referitoare la contract NU
(dup caz)
3.1.1. Contract rezervat NU
3.1.2. Altele vezi Condiii Specifice din Caietul de Sarcini NU

4. PROCEDURA
4.1. Procedura de atribuire selectat
Licitaie deschis
Licitaie restrns
Licitaie restrns accelerat
Dialog competitiv
Negociere cu anun de participare
Negociere fr anun de participare
Cerere de oferte
Concurs de soluii
Excepie OUG 34 conform art.16 DA

4.2. Etapa finala de licitaie electronica


NU

LEGISLATIA APLICATA
O.U.G. nr. 34/2006 (cu modificrile i completrile ulterioare) privind atribuirea contractelor
de achiziie publica, a contractelor de concesiune de lucrri publice si a contractelor de
concesiune de servicii, publicata in M. O. al Romniei, Partea I, nr.418 din 15 mai 2006 art.
16;
H.G. nr. 925/19 iulie 2006 (cu modificrile si completrile ulterioare) pentru aprobarea
normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie publica
din O.U.G. nr. 34/2006 publicat n MO al Romniei, Partea I, nr.625 din 20 iulie 2006 art.
2 alin. 2;
Normele procedurale interne ale Ageniei Naionale pentru Ocuparea Forei de Munc din
04.09.2012
Pentru situaiile neacoperite de prezenta Documentaie de Atribuire se aplica legislaia in
vigoare a Romniei (vezi www.anrmap.ro)

5. CRITERII DE CALIFICARE I/SAU SELECIE


ATENIE!
Formularele prevzute n cadrul documentaiei de atribuire trebuie completate n mod corespunztor.
Formularele si declaraiile prevzute trebuie semnate de ctre reprezentantul legal al ofertantului, n
original, dac nu se specific altfel. n cazul n care acestea sunt semnate de o alt persoan, aceasta va
prezenta o mputernicire din partea reprezentantului legal Formular nr.10.
Toate documentele vor avea, pe lng semntur, menionat n clar numele ntreg al semnatarului.
Certificatele trebuie semnate de persoanele sau instituiile autorizate.
Toate documentele vor fi prezentate n limba romn. Documentele emise n alta limb dect limba
romn trebuie s fie nsoite de traducerea autorizat n limba romn.
n cazul unei asocieri, documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici.
Toate documentele emise de autoritile competente trebuie prezentate n original sau copie legalizat si
trebuie s fie valabile la data deschiderii ofertelor, n cazul n care nu se specific altfel n documentaia
pentru ofertani.
Toate documentele pentru care nu este prevzut o perioad de valabilitate stabilit de lege, vor fi emise
cu maxim 60 de zile nainte de data deschiderii ofertelor. Pentru documente ce se elibereaz odat pe
an, n tara de origine, si depesc cele 60 de zile, se va accepta o declaraie pe proprie rspundere din
partea Ofertantului.
Atenie, nu se vor folosi prescurtri!

5.1. Situaia personal a candidatului/ofertantului

Cerine obligatorii n vederea Detalierea cerinei Documente care s susin


calificrii ofertantului cerinele
5.1.1 Declaraie privind calitatea Se va completa formularul Se solicit completarea si
de participant la procedura i conform informaiilor solicitate. prezentarea Formularului nr.5 n
nencadrarea n situaiile original.
prevzute la art.69 (1) din
ordonan Precizri:
a. Aceast declaraie nu se solicit
Solicitat eventualilor subcontractani;
Nesolicitat b. n cazul depunerii unei oferte n
asociere, fiecare asociat are
obligaia de a demonstra
ndeplinirea cerinei.
c. n cazul depunerii unei oferte
individuale/comune susinut
financiar i/sau tehnico-profesional
de ctre ter/teri susintori, fiecare
susintor are obligaia de a
demonstra ndeplinirea cerinei.
5.1.2 Declaraii privind S nu fi fost condamnat n ultimii 5 Se solicit completarea si
nencadrarea n prevederile ani printr-o hotrre judectoreasc prezentarea Declaraiei privind
art.180 din OUG nr.34/2006 cu, definitiv condamnat prin hotrrea eligibilitatea - Formular nr. 2 n
completrile si completrile definitiv a unei instane original
judectoreti, pentru participare la
ulterioare Precizri:
5.1. Situaia personal a candidatului/ofertantului

Cerine obligatorii n vederea Detalierea cerinei Documente care s susin


calificrii ofertantului cerinele
activiti ale unei organizaii a. Aceast declaraie nu se solicit
criminale, pentru corupie, pentru eventualilor subcontractani;
Solicitat fraud i/sau pentru splare de b. n cazul depunerii unei oferte n
bani. asociere, fiecare asociat are
Nesolicitat ncadrarea n situaia prevzut la
obligaia de a demonstra
art.180 din OUG nr.34/2006 atrage
excluderea ofertantului din ndeplinirea cerinei.
procedura aplicat pentru c. n cazul depunerii unei oferte
atribuirea contractului de achiziie individuale/comune susinut
public. financiar i/sau tehnico-profesional
de ctre ter/teri susintori, fiecare
susintor are obligaia de a
demonstra ndeplinirea cerinei.

Se solicit cazierul judiciar al


administratorului i companiei, ct
i cazierul fiscal al operatorului
economic- valabile la data depunerii
ofertelor, n original sau copie
legalizat.

5.1.3 Declaraie privind Operatorul economic s Se solicit completarea si


nencadrarea n prevederile art. dovedeasc c nu se afl n nici prezentarea urmtoarelor
181 din OUG nr.34/2006 cu, una din situaiile prevzute la documente de confirmare:
completrile si completrile articolul 181 din OUG 34/2006.
ulterioare 1.Declaraiei privind
n cazul unui ONG s nu nencadrarea n situaiile
Solicitat figureze n registrul persoanelor prevzute la art. 181 din OUG
Nesolicitat juridice ca fiind n stare de nr. 34/2006 Formular nr. 3
dizolvare. original
Operatorul economic s 2.Certificat de atestare fiscala
dovedeasc c i-a ndeplinit eliberat de organul de
obligaiile de plat a taxelor i administrare fiscala al unitii
impozitelor ctre bugetele administrativ teritoriale de pe
locale, precum i a impozitelor, raza creia societatea i are
taxelor i contribuiilor de sediul social privind plata
asigurri sociale ctre bugetele obligaiilor la bugetul general
componente ale bugetului consolidat, n termen de
general consolidat, n valabilitate, sau echivalent
conformitate cu prevederile original sau copie conform cu
legale n vigoare n Romnia originalul, stampilata si semnata;
sau n ara n care este stabilit; 3.Certificat privind plata
impozitelor i taxelor locale din
care s rezulte plata obligaiilor
fa de bugetul local, care s
ateste ndeplinirea obligaiilor
fa de bugetul local, n termen
de valabilitate original sau
copie conform cu originalul,
5.1. Situaia personal a candidatului/ofertantului

Cerine obligatorii n vederea Detalierea cerinei Documente care s susin


calificrii ofertantului cerinele
stampilata si semnata;

5.1.4 Certificat privind Ofertantul trebuie s prezinte Se va completa i prezenta:


participarea la licitaie cu ofert un certificat prin care s ia la
independent cunotin urmtoarele: Certificat privind participarea la
1. descalificarea de la licitaie cu ofert independent -
Solicitat procedura de achiziie public Formular nr. 13
Nesolicitat n condiiile n care cele
declarate se dovedesc a fi
neadevrate i/sau incomplete
n orice privin;
2. fiecare semntur prezent
pe document reprezint
persoana desemnat s
nainteze oferta de participare,
inclusiv n privina termenilor
coninui de ofert;
3. oferta prezentat a fost
conceput i formulat n mod
independent fa de oricare
concurent, fr a exista
consultri, comunicri,
nelegeri sau aranjamente cu
acetia;
4. oferta prezentat nu conine
elemente care deriv din
nelegeri ntre concureni n
ceea ce privete
preurile/tarifele,
metodele/formulele de calcul al
acestora, intenia de a oferta sau
nu la respectiva procedur sau
intenia de a include n
respectiva ofert elemente care,
prin natura lor, nu au legtur
cu obiectul respectivei
proceduri;
5. oferta prezentat nu conine
elemente care deriv din
nelegeri ntre concureni n
ceea ce privete calitatea,
cantitatea, specificaii
particulare ale produselor sau
serviciilor oferite;
6. detaliile prezentate n
ofert nu au fost comunicate,
direct sau indirect, niciunui
5.1. Situaia personal a candidatului/ofertantului

Cerine obligatorii n vederea Detalierea cerinei Documente care s susin


calificrii ofertantului cerinele
concurent nainte de momentul
oficial al deschiderii publice,
anunat de contractor.

Not:
Se pot prezenta si orice alte acte doveditoare (certificate) echivalente n condiiile art.182 din OUG nr.34/2006, cu
modificrile si completrile ulterioare.

ncadrarea n una sau mai multe dintre situaiile prevzute la art.181 i 181 atrage excluderea ofertantului din
procedura pentru atribuirea contractului.

n cazul n care n ara de origine sau n ara n care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul
celor solicitate sau acestea nu vizeaz toate situaiile cuprinse la art.180 i 181, se accept prezentarea unei declaraii
pe proprie rspundere sau dup caz, o declaraie autentic dat n faa unui notar, a unei autoriti administrative sau
judiciare sau a unei asociaii profesionale care are competene n acest sens.

n cazul ofertanilor persoane juridice/fizice strine documentele vor fi transmise n limba n care au fost emise, n
original, nsoite de o traducere autorizat a acestora n limba romn.

n cazul n care oferta este depus de o asociere de operatori economici, fiecare asociat, inclusiv liderul are obligaia
depunerii formularelor aferente punctului 5.1 din Documentaia de atribuire.

Cerinele formulate pentru situaiile prevzute la art.181 din ordonan nu se solicit a fi ndeplinite de ctre eventualii
subcontractani i/sau de ctre terul/terii susintor/susintori.

n cazul depunerii unei oferte n asociere, cerinele formulate pentru situaiile prevzute la art.181 din ordonan vor fi
demonstrate de fiecare asociat.
Daca exista incertitudini referitoare la situaia personala a unui operator economic,
autoritatea contractanta va solicita informaii direct de la autoritile competente.
5.2. Capacitatea de exercitare a activitii profesionale (nregistrare)
Cerine obligatorii n Detalierea cerinei Documente care s susin
vederea calificrii cerinele
ofertantului
Forma de nregistrare Ofertantul este legal nregistrat, Documentele care trebuie prezentate
precum si obiectul de obiectul contractului de achiziie are n cazul unor societi comerciale:
activitate corespondent n obiectul de activitate al 1. Certificat constatator eliberat de
ofertantului si nu sunt inscrise mentiuni Ministerul Justiiei Oficiul
referitoare la faliment ori Registrului Comerului sau
lichidare,administrarea afacerilor de echivalent, din care sa rezulte:
Persoane juridice/fizice catre un judecator sindic sau cu privire
romne la declansarea unei proceduri legale Datele de identificare,
pentru declararea sa in una din aceste Durata de
Solicitat situatii funcionare,
Nesolicitat Activitatea principal
Activitatea secundar
Capital social
Asociai i acionari
Administratori /
persoane mputernicite
cenzori
auditori
activiti autorizate
- original sau copie conform cu
originalul, semnat i tampilat de
Ofertant.

2. Certificat de nregistrare:
- pentru firme eliberat de
Ministerul Justiiei Oficiul
Registrului Comerului sau
echivalent;
3. Orice alte documente care
dovedesc forma de
nregistrare/atestare ori apartenena
din punct de vedere profesional.

Documentele care trebuie prezentate


n cazul ONG
Extras de la Registrul Asociaiilor si
Fundaiilor si documente justificative
(Statut, Act constitutiv, ncheierea
judectoreasca, extras, etc.)
Persoane juridice/fizice Sa dovedeasc forma de nregistrare Pentru firme: documente care dovedesc
strine precum si obiectul de activitate, ca forma de nregistrare/atestare ori
Solicitat persoana fizica sau juridica si, daca apartenena din punct de vedere
este cazul, atestarea ori apartenena profesional;
Nesolicitat pentru ONG Extras de la Registrul
din punct de vedere profesional, in
Asociaiilor i Fundaiilor sau
conformitate cu prevederile din tara documente justificative (Statut, Act
in care ofertantul este stabilit constitutiv etc.)
Note:
- Documentele privind capacitatea de exercitare a activitii profesionale nu pot fi prezentate n
favoarea ofertantului de ctre eventualii subcontractani i/sau de ctre terul/terii
susintor/susintori;
- n cazul depunerii unei oferte n asociere, fiecare asociat are obligaia de a demonstra ndeplinirea
cerinei.
- n cazul depunerii documentelor n copie simpl autoritatea contractant i rezerv dreptul de a
verifica conformitatea cu originalul, printr-o solicitare adresat ulterior ofertanilor n cauz.

5.3. Situaia economico-financiar


Cerine obligatorii n Detalierea cerinei Documente care s susin cerinele
vederea calificrii
ofertantului
Informaii privind situaia Media cifrei de afaceri Ofertantul trebuie s completeze tabelul de mai jos
economico-financiar global pe ultimii trei ani cu datele financiare potrivit conturilor sale anuale.
(2010 - 2012) a ofertantului Cifrele din toate coloanele trebuie s aib aceeai
Solicitat (operator economic sau baz pentru a permite compararea direct, an de an
Nesolicitat membrii grupului de (sau, dac baza s-a schimbat, trebuie furnizat o
operatori economici explicaie a schimbrii, ca not de subsol a
mpreuna in cazul tabelului).
asocierii) trebuie s fie de Date 2010 2011 2012 Media
minim 1.500.000 RON. financiare (RON) (RON) (RON)
Cifra de
afaceri
global
*dac oferta este depus de un Consoriu/Asociere, datele din tabel
trebuie s reprezinte suma informaiilor furnizate de partenerii
consoriului .

1) Declaraii privind media cifrei de afaceri


Formular nr.4 Informaii generale

Ofertanii care trebuie sa efectueze conversia altor


monede dect Euro sau RON vor utiliza cursului
mediu comunicat de B.N.R. si valabil pentru
fiecare din anii menionai mai sus.

2) Copii bilan prescurtat pe anii


2010/2011/2012 copie conform cu originalul i
semnat
Note:
- Capacitatea economic i financiar a operatorului economic poate fi susinut i de o alt
persoan, indiferent de natura relaiilor juridice existente ntre operatorul economic i persoana
respectiv.
- Operatorul economic care beneficiaz de susinerea situaiei economice i financiare trebuie s
dovedeasc aceasta, de regul, prin prezentarea unui angajament ferm, ncheiat n form
autentic, semnat de ctre persoana care l susine, prin care aceasta confirm punerea la
dispoziie a resurselor financiare invocate.
- Dac un grup de operatori economici depune o ofert sau o candidatur comun, atunci situaia
economic i financiar se demonstreaz prin luarea n considerare a resurselor cumulate ale
tuturor membrilor grupului.
- Eventualilor subcontractani nu li se impune ndeplinirea cerinelor de calificare privind
capacitatea economico-financiar
5.4. Capacitatea tehnic i/sau profesional
Cerine obligatorii n vederea Detalierea cerinei Documente care s susin cerinele
calificrii ofertantului
Informaii privind capacitatea 1) Ofertantul (operator economic 1. Formular nr. 6 Declaraie
tehnic - Experien similar sau membrii grupului de operatori privind lista principalelor prestri de
Solicitat economici mpreun n cazul servicii realizate n ultimii 3 ani;
Nesolicitat asocierii) a/au prestat servicii
similare n temeiul unui contract 2. Formular nr. 7 Scrisoare de
avnd o valoare de minim 880.000 recomandare semnat de un
RON, fr TVA sau n temeiul a Beneficiar, ori de ctre clientul privat
maxim 3 contracte de prestri beneficiar al livrrilor de produse sau
servicii similare a caror valoare DOCUMENT CONSTATATOR
cumulat este de minim 880.000 FINAL.
RON, fr TVA- respectiv Precizri: Modul de ndeplinire a
organizarea de evenimente similare obligaiilor contractuale se poate
demonstra i pe baza informaiilor
cuprinse n documentele constatatoare
eliberate de autoritile contractante
sau clieni (publici sau privai),
documente de acceptare a finalizarii
serviciilor, sau prin alte documente
edificatoare cum ar fi: copii ale
prilor relevante ale contractelor
respectiv: prile, obiectul
contractului, durat, valoare,
semnturi i recomandri din partea
beneficiarului /clientului respectiv

3. Ofertantul trebuie s completeze n


ofert Formular nr. 8 - Declaraie
privind prile din contract ce vor fi
ndeplinite de subcontractani i
specializarea acestora.
Personal 2) Ofertantul (operator economic 4. Ofertantul trebuie s completeze
sau membrii grupului de Formular nr. 9 Declaraie privind
Solicitat operatori economici mpreun efectivul mediu anual al
Nesolicitat n cazul asocierii) s dispun cel personalului angajat i al cadrelor
puin 2 experi organizatori de conducere.
evenimente
Pentru fiecare expert se solicita Pentru demonstrarea experienei
Profil: Studii superioare n experilor se vor prezenta
domeniul comunicrii i/sau a urmtoarele:
relaiilor publice. - curriculum vitae (formular
Minim 3 ani experien n 17)
domeniul organizrii - documente suport care s
evenimentelor ateste ndeplinirea cerinelor -
copii conform cu originalul,
semnate i tampilate.
5.4. Capacitatea tehnic i/sau profesional
Cerine obligatorii n vederea Detalierea cerinei Documente care s susin cerinele
calificrii ofertantului
- Va fi prezentat o
declaraiei de disponibilitate a
experilor desemnai de
prestatorul de servicii pentru
ndeplinirea contractului de
achiziie publica.
(Formularul 18)
Standarde ale calitii Operatorul economic a implementat Certificatul de atestare a
Solicitat i deine n vigoare standardele de implementarii standardului de calitate,
Nesolicitat asigurare a calitii n domeniul n copie legalizat sau certificat
relevant (organizare evenimente)
pentru conformitate

Informaii privind subcontractaii


n cazul n care ofertantul urmeaz s subcontracteze o parte din contract, acest lucru va fi fcut conform
legislaiei n vigoare. Se va completa Formularul nr. 8.
Autoritatea Contractant solicit ofertantului s precizeze proporia n care contractul de servicii urmeaz s fie
ndeplinit de ctre subcontractani i specializarea acestora (se va ataa, pentru demonstrarea specializrii, cel
puin copia unui contract n domeniul serviciilor pe care urmeaz s le realizeze i a unei recomandri din partea
beneficiarului.
Informaii privind asocierea
Ofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odat cu oferta i documentele care o
nsoesc, acordul de asociere (Formularul nr.10), din care s reias Pr ile semnatare, Activit ile contractuale
comune, contribuia financiar a fiecrei pari, Conditiile de administrare si conducere a asociatiei
Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate, Cauzele incetarii asociatiei si modul de
impartire a rezultatelor lichidarii, Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica
preluate de fiecare asociat pentru executie obiectivului supus licitatiei e.t.c.

5.5. Dac este aplicabil, modul de selectare/preselectare NU

6. CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CTIGTOARE


Pretul cel mai scazut
Oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic X
Factori de evaluare
Oferta (propunerea) financiar, fr TVAPunctaj
maxim 50 puncte

Oferta (propunerea) tehnic 50 puncte


Total 100 puncte

Algoritmul de calcul
A. Punctajul pentru oferta financiara se acord astfel:

Preul ofertelor 50
Subfactorul 1.1. Preul ofertelor
Pentru cel mai sczut dintre preuri se acord punctajul maxim alocat respectiv 50 de puncte;
Pentru celelalte preuri punctajul se acord astfel:

Pf(n)= (preminim /preofertat ) x 50


Unde,
Pf(n).- punctajul ofertei financiare evaluate;
Pre minim - preul cel mai mic ofertat;
Pre ofertat - preui ofertat de operatorul economic pentru care se calculeaz punctajul

B. Pentru oferta tehnic evaluarea se va face dupa cum urmeaz:


Scor maxim
FACTORI DE EVALUARE PROPUNERE TEHNIC (puncte)
50 puncte
T.1. Numrul de riscuri identificate ce pot afecta derularea contractului i
20
propuneri de minimizare a acestora
T.2 Metodologia de prestare a serviciilor 20
T.3 Termenul de mobilizare a resurselor (umane si materiale), calculat de la data 10
transmiterii unei solicitari scrise din partea achizitorului
TOTAL PUNCTAJ PROPUNERE TEHNIC 50
Algoritmul de calcul const n aplicarea metodei punctelor de calitate care presupune clasificarea ofertelor n ordine
descresctoare a punctajelor, avnd n vedere ponderile indicate mai jos. Clasamentul se ntocmete n ordinea
descresctoare a punctajului acordat. Va fi declarat ctigtoare oferta admisibil care obine cel mai mare numr de
puncte.
T.1. Numrul de riscuri identificate ce pot afecta derularea contractului i propuneri de minimizare a acestora
Descriere: Punctajul (P(n) = max. 20 pct.) se acorda astfel: Se vor prezenta toate riscurile i solu iile de
minimalizare/eliminare a acestora privind executia activit.necesare atingerii rezultatelor proiectului, asa cum sunt analizate
de catre fiecare ofertant n parte n cadrul propunerii tehnice, n vederea obtinerii numarului maxim de riscuri identificate
de catre toti ofertantii din cadrul procedurii de atribuire (notat NR(max)); a) Pt.oferta cu cel mai mare nr. de riscuri
identificate, altele dect cele prezentate n caietul de sarcini, n raport cu NR(max) se acorda 20 puncte;
b) Pt.ofertele cu un nr. mai mic de riscuri i soluiile de minimalizare/eliminare a acestora dect oferta de la lit. a), P(n) se
calculeaza proportional, astfel: P(n)=(NR(n) /NR (max))x20 pct. Nota: Riscurile considerate ca afecteaza realizarea
activit.necesare atingerii obiectivelor si a rezultatelor proiectului care n mod evident nu influenteaza executia
activitatilor/prestarea serviciilor si/sau care nu sunt descrise sub forma unei liste (numerotata n ordine crescatoare)nu vor
fi numarate/contabiliz.n vederea aplicarii algoritmului de calcul
T.2 Metodologia de prestare a serviciilor
Descriere: Se vor contabiliza toate etapele de derulare propuse de ofertant in vederea indeplinirii activitatilor: etapele de
derulare propuse pentru realizarea analizei strategice si strategiei de de informare si publicitate solicitate la Componenta
1;etapele de derulare propuse pentru realizarea tuturor evenimentelor solicitate la Comp 2; etapele de derulare propuse
pentru realizarea actiunilor/materialelor solicitate la Comp 3;etapele de derulare propuse pentru realizarea materialelor
informative si promotionale solicitate la Comp 4;etapele de derulare propuse pentru realizarea Raportului de evaluare a
impactului campaniei solicitat la Comp 5.Punctajul obtinut se va calcula astfel:pt oferta cu nr max de etape de derulare
propuse de ofertant, se acorda punctajul max, 20 de pct.Pt celelalte oferte, se va aplica formula:Punctaj oferta
n=(NEDn/NED)x20=x puncte, unde: NEDn = nr etape de derulare pe care ofertantul n le-a identificat;NED = nr max de
etape de derulare propuse de ofertant.
T.3 Termenul de mobilizare a resurselor (umane si materiale), calculat de la data transmiterii unei solicitari scrise din
partea achizitorului
Descriere: Punctajul se acorda astfel : a)Pentru cel mai scurt termen de mobilizare a resurselor ofertat n cadrul procedurii
de atribuire se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv (10 puncte);
b) Pentru celelalte termene de mobilizare punctajul se acorda proportional, astfel: P(n) = TM(min) x 10 puncte TM(n);
Termenul de mobilizare reprezinta perioada exprimata n ore n care ofertantul se obliga sa initieze prestarea oricarui
serviciu solicitat de catre autoritatea contractanta conform prevederilor caietului de saricini, calculat de la data notificarii
acesteia.
Punctajul total pentru oferta tehnic se obine dupa formula:
Pt(n) = PT.1(n) + PT.2(n) + P T.3 (n)
Unde,
Pt(n) este punctajul total pentru oferta tehnic evaluat,
DETERMINAREA SCORULUI FINAL AL OFERTELOR
Scorul final ce se va lua n calcul n clasamentul pe baza cruia se stabilete oferta ctigtoare se calculeaz dup
formula:
Sf(n) = Pf(n) + Pt(n)
Unde,
Sf(n) este scorul final al ofertei evaluate
Oferta care obine scorul final cel mai mare va fi declarat ctigtoare.
Tuturor ofertanilor li se va comunica prin e-mail sau fax rezultatul selectiei.
Se vor lua in considerare doar ofertele care respecta cerintele tehnice minimale specificate in cadrul
documentatiei. Descrierea obiectului contractului (specificatiile tehnice). Ofertele care nu le respecta vor fi
considerate neconforme.

7. PREZENTAREA OFERTEI
7.1. Limba de Ofertele, orice coresponden i documente legate de procedura de atribuire
redactare a ofertei transmise ntre ofertant i autoritatea contractant trebuie s fie n limba romn .
Alte documente complementare ofertei (documentaii de firma, manuale, prezentri
comerciale etc) pot fi prezentate i n limba englez.
Documentele emise n alt limb pot fi furnizate de ofertant, cu condiia ca acestea
s fie nsoite de traducerea n limba romn. Traducerea n limba romn
trebuie sa fie legalizat n cazul documentelor ce dovedesc criteriile de calificare
i/sau selecie.
7.2. Moneda in care RON
este exprimat preul
contractului
7.3. Perioada de Ofertantul are obligaia de a menine oferta valabil de la data depunerii timp
valabilitate a ofertei de minim 90 de zile de la data depunerii ofertelor.
Orice ofert valabil pentru o perioad mai mic dect cea precizat n
prezenta fi de date a achiziiei va fi respins ca fiind neconform.

Precizri : Autoritatea contractant are dreptul de a solicita ofertanilor, n


circumstane excepionale, nainte de expirarea perioadei de valabilitate a
ofertei, prelungirea acestei perioade .
a. Ofertantul are obligaia de a comunica autoritii contractante dac este sau
nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.
b. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a
ofertei se consider c i-a retras oferta, fr ca acest fapt s atrag pierderea
garaniei de participare.
7.4. Garania de Se solicit plata unei garanii de participare n valoare de 17000 ron.
participare Valabilitate garantie participare: 90 de zile de la data si ora limita de depunere a
ofertelor
Solicitat n cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a
Nesolicitat garantiei pentru participare va fi prelungita n mod corespunzator.
Garantia de participare se poate constitui prin virament bancar in contul deschis la
RO82TREZ7005005XXX000143 deschis la ATCPMB cu specificaia pentru
proiect Green Jobs Crearea unui sistem de analiz i
monitorizare a locurilor de munc verzi n Romnia, sau
printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori
de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru
perioada prevazuta mai sus prin transmitere/depunere la sediul autoritatii
contractante (Directia Gestiune Buget Asigurari pentru Somaj din cadrul
A.N.O.F.M) cel mai tarziu la data si ora limita de depunere stabilite pentru
deschiderea ofertelor, conform anunului de participare. Garantia trebuie sa fie
irevocabila.
Instrumentul de garantare trebuie:
- sa fie prezentat in original inainte de data si ora limita de depunere a ofertelor;
- sa contina in clar denumirea autoritatii contractante in favoarea careia s-a
constituit;
- sa faca referire expresa la procedura organizata de autoritatea contractanta;
- sa fie constituita in cuantumul sumei fixe precizata mai sus;
- sa aiba inscrisa valabilitatea pentru care a fost constituita, care trebuie sa
corespunda cu cea inscrisa mai sus;
- sa contina parafa lizibila a institutiei emitente si/sau semnatura autorizata;
- sa contina in mod explicit prevederile art. 278^1 din OUG nr. 34/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare.
7.5. Coninutul ofertei Oferta trebuie s conin: documentele de calificare, oferta tehnic i ofert
financiar care trebuie s fie transmise Achizitorului ntr-un plic sigilat.
Paginile din dosarul cu documentele solicitate trebuie sa fie numerotate i trebuie
s conin un OPIS al documentelor, inclusiv cu numrul paginii de referin.
Oferta trebuie s conin un exemplar n original.

Garania de participare trebuie depus separat de coletul care conine oferta


ntr-un plic sigilat.
7.6. Modul de Ofertantul trebuie s completeze descrierea tehnic detaliat a serviciilor
prezentare a ofertate, precum i alte informaii considerate semnificative, n vederea
propunerii tehnice verificrii corespondenei propunerii tehnice cu specificaiile tehnice prevzute
SECIUNEA B n caietul de sarcini.
Oferta tehnica va fi prezentat conform Formularului nr. 12
Oferta tehnic va fi nsoit de un Grafic de ndeplinire a contractului.
7.7. Modul de Oferta financiar trebuie s fie prezentat n RON (fr TVA) i trebuie s includ:
prezentare a Formularul de ofert financiar Formular nr.14 i anexa la acesta
propunerii financiare Propunerea financiar (fr TVA) va fi evaluat lundu-se n considerare preul
SECIUNEA C total.
Plile n baza acestui contract vor fi efectuate n lei.
Lipsa formularului de ofert nseamnlips ofert, respectiv lipsa actului juridic de
angajare n contract.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul are obligaia de a lua n considerare


eventualele deduceri n cazurile n care acestea sunt sub efectul unei legi, precum i
toate cheltuielile pe care le implic ndeplinirea obligaiilor contractuale, inclusiv
marja de profit.
Preurile incluse n propunerea financiar vor include toate taxele, impozitele i
contribuiile legale de orice natur n legtur cu obiectul contractului.
Elaborarea propunerii financiare n alt form dect cea stabilit mai sus, va avea ca
efect respingerea ofertei.ca neconform.
Dac tariful de servicii ofertat nu rezult clar din formularul de ofert, oferta va fi
respins ca neconform.
7.8. Modul de Ofertele trebuie depuse naintea termenului limit de depunere a ofertelor
prezentare a ofertei (la specificat n Fia de date a achiziiei. Orice ofert primit dup data i ora limit
depunere) de depunere a ofertelor sau la alt adres dect cea stabilit n Invitaia de
participare precum i cele nensoite de garania de participare va fi respins.

FIE prin scrisoare recomandat cu confirmare de primire (serviciu potal


oficial) ctre Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc,

Adresa: Strada Avalanei, nr.20 22, Sector 4, Bucureti, Romnia, codul potal:
040305

SAU
livrate personal la aceeai adres, pe baza unei scrisori de naintare
completat conform Formularului nr. 1 - semnat i datat, direct ctre
Autoritatea Contractant.

Ofertele depuse prin alte mijloace dect cele menionate anterior nu


vor fi luate n considerare.
EXTERIOR PLIC marcat

FORMULAR 1 LIPIT
conform 5.8 din Documentaia
pentru ofertani

PE PLIC
DOSAR OFERT CU OPIS
Seciunea A Documente de calificare
...........
...........
...........

Seciunea B Propunerea tehnic


...........
...........
...........

Seciunea C Propunerea financiar


...........
...........
...........

Ofertele trebuie s conin un dosar al ofertei grupat n trei seciuni separate,


marcate corespunztor cu: "Seciunea A Documente de calificare ", "
Seciunea B - Oferta Tehnic" i " Seciunea C - Oferta Financiar".

Pe pachetul exterior se vor scrie urmtoarele informaii:


a) adresa unde trebuie depuse ofertele
b) Numele contractului pentru care se depune oferta
c) Numele persoanei de contact indicat indicat n seciunea 1.1 a Fiei de
date;
d) Cuvintele A nu se deschide naintea sesiunii de deschidere a ofertelor;
e) Numele ofertantului.

Paginile din plic trebuie sa fie numerotate si fiecare plic trebuie sa conin un
OPIS al documentelor, inclusiv cu numrul paginii de referin.

Nu vor fi admise plicuri exterioare deteriorate sau desfcute, la depunerea


ofertelor.
7.9. Posibilitatea Ofertanii i pot modifica sau retrage ofertele printr-o ntiinare scris nainte de
retragerii sau termenul limit de depunere a ofertelor.
modificrii ofertei
Dup termenul limit de depunere a ofertelor
nu se poate modifica nici o ofert.

Orice astfel de notificare de modificare sau retragere trebuie s fie elaborat i


depus n conformitate cu cerinele din prezenta Fi de date, Seciunea 6.9. de mai
sus. Pe plicul exterior (i pe plicul interior, dup caz), trebuie s se scrie
'Modificare.
7.10. Depunerea Termenul limit de depunere a ofertelor este:
ofertelor
Data: 18.10.2013,
Ora: 10:00,
Locul: Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc, ETAJ 1,
REGISTRATUR, Adresa: Strada Avalanei, nr.20 22, Sector 4, Bucureti,
Romnia, codul potal: 040305
Riscurile depunerii/transmiterii ofertei, inclusiv for majora, cad n sarcina
operatorului economic. Operatorul economic trebuie sa ia toate msurile astfel nct
oferta s fie primit si nregistrat de ctre
autoritatea contractanta pana la data si ora limita de depunere a ofertelor.
7.11. Deschiderea Data, ora i locul deschiderii ofertelor:
ofertelor
Data: 18.10.2013
Ora: 12:00,
Locul: Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc, Adresa: Strada
Avalanei, nr.20 22, Sector 4, Bucureti, Romnia, codul potal: 040305

Condiii pentru participanii la edina de deschidere.


mputernicire semnat de reprezentantul legal al operatorului economic, pentru
reprezentanii desemnai s participe la edina de deschidere a ofertelor si
semnarea procesului verbal de deschidere ntocmit cu aceast ocazie.
7.12. Costurile de Nici un cost suportat de operatorul economic pentru pregtirea i depunerea ofertei
pregtire a ofertelor nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de ctre operatorul
economic ofertant.
7.13. Dreptul de Cu excepia ofertelor depuse la o alt adres a autoritii contractante dect cea
proprietate asupra stabilit prin fia de date a achiziiei sau dup expirarea datei limit pentru
ofertelor depunere, autoritatea contractant va avea dreptul de proprietate asupra tuturor
ofertele primite pentru aceast procedur de atribuire.
Ofertanii nu au dreptul la restituirea ofertelor depuse n procedur.
7.14. Confidenialitate Autoritatea contractant asigur garantarea protejrii acelor informaii pe care
ofertanii le precizeaz ca fiind confideniale, n msura n care, n mod obiectiv,
dezvluirea acelor informaii sunt n msur s prejudicieze interesele legitime ale
acestora, n special n ceea privete secretul comercial i proprietatea intelectual.
Ofertanii vor specifica n cuprinsul propunerii tehnice informaiile pe care le
consider confideniale i care nu pot fi dezvluite terilor menionnd motivele
pentru care aceste informaii trebuie s fie confideniale.
8. Sistemul de evaluare al ofertelor
Evaluarea documentelor Oferta va fi evaluat n conformitate cu criteriile de calificare descrise n invitaia
de calificare n de participare i n fia de date a achiziiei.
conformitate cu criteriile
de calificare O oferta este considerat inacceptabil n conformitate cu art.36, al.1 din HG
925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziie public din Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de
concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificrile i completrile ulterioare.

Oferta este considerat inacceptabil n urmtoarele situaii:


- au fost depuse dup data i ora-limit de depunere sau la o alt adres dect cele
stabilite n anunul de participare;
- nu sunt nsoite de garania de participare, n cuantumul, forma i avnd perioada
de valabilitate solicitate n documentaia de atribuire.

- a fost depus de un ofertant care nu ndeplinete una sau mai multe dintre
cerinele de calificare stabilite n documentaia de atribuire sau nu a prezenat
documente relevante n scopul confirmrii celor menionate n declaraia iniial;
- constituie o alternativ la prevederile caietului de sarcini alternativ care nu poate
fi luat n considerare ntruct nu este precizat posibilitatea depunerii de oferte
alternative;
- nu asigur respectarea reglementrilor obligatorii referitoare la condiiile
specifice de munc i de protecia muncii;
- preul fr TVA inclus n propunerea financiar depete valoarea estimat
prevzut i nu exist posibilitatea disponibilizrii de fonduri suplimentare;
- preul fr TVA inclus n propunerea financiar depete valoarea estimat
prevzut i dei exist posibilitatea disponibilizrii de fonduri suplimentare:
a. preul este cu mai mult de 10 % mai mare dect valoarea estimat prevzut
b. ncheierea contractului la preul respectiv al conduce la eludarea acelor prevederi
ale ordonanei care instituie obligaii ale autoritii contractante n raport cu
anumite praguri valorice;
- oferta are un pre neobinuit de sczut pentru ceea ce urmeaz a fi executat astfel
nct nu se poate asigura ndeplinirea contractului la parametrii cantitativi i
calitativi solicitai prin caietul de sarcini;
- oferta este depus cu nerespectarea prevederilor art. 691 din ordonana de
urgen, raportat la data-limit stabilit pentru depunerea ofertelor

O oferta este considerat neconform n conformitate cu art.36, al.2 din HG


925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziie public din Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de
concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificrile i completrile ulterioare.

Oferta este considerat neconform n urmtoarele situaii:


a. nu satisface n mod corespunztor cerinele caietului de sarcini;
b. conine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit
autoritatea contractant n documentaia de atribuire, care n mod evident sunt
dezavatajoase pentru aceasta din urm iar ofertantul nu accept renunarea la
caluzele respective;
c. conine n cadrul propunerii financiare preuri care nu sunt rezultatul liberei
concurene i care nu pot fi justificate;

Evaluarea ofertei tehnice Oferta tehnic va fi evaluat n conformitate cu cerinele din specificaiile tehnice
i documentelor solicitate.
Evaluarea ofertei Ofertele care depesc bugetul maxim disponibil pentru proiect vor fi respinse.
financiare Orice erori aritmetice se trateaz conform legislaiei n vigoare.

Informare ofertani Autoritatea contractant va informa ofertanii cu privire la rezultatul aplicrii


procedurii de atribuire n conformitate cu legislaia n vigoare.

La ncheierea contractului, ofertantului ctigtor i se va solicita s prezinte


contractele ncheiate cu subcontractanii, n cazul n care pri din contractul
de achiziie public urmeaz s se ndeplineasc de unul sau mai muli
subcontractani.

9. CI DE ATAC
Persoana care se consider vtmat ntr-un drept al su ori ntr-un interes legitim printr-un act al autoritii
contractante, cu nclcarea dispoziiilor legale n materia achiziiilor publice, are dreptul de a contesta actul
respectiv pe cale administrativ-jurisdicional, n condiiile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2006,
cu modificrile i completrile ulterioare, sau n justiie, n condiiile Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modificrile ulterioare.

Despgubirile se solicit numai prin aciune n justiie, n conformitate cu dispoziiile legii contenciosului
administrativ.
Pentru soluionarea contestaiilor, partea care se consider vtmat are dreptul s se adreseze Consiliului
Naional de Soluionare a Contestaiilor.

Denumire: Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor


Adres: str. Stavropoleos Nr.6, sector 3, Bucureti, cod potal 030084, Romnia
Telefon: (+4) 021 310.46.41
Fax: (+4) 021 310.46.42
E-mail: office@cnsc.ro
Adres de internet: www.cnsc.ro

10. VALOAREA ESTIMAT A CONTRACTULUI DE ACHIZIIE PUBLIC


Valoarea estimat a contractului de achiziie public este de 883300 Ron fr TVA

11. ATRIBUIREA CONTRACTULUI


11.1. Ajustarea preului contractului NU

11.2. Garania de bun execuie a contractului DA


n maxim 5 zile de la semnarea contractului de servicii,
Prestorul va constitui scrisoarea de garanie bancar n valoare
de maxim 10% din valoarea contractului, n condiiile OUG
34/2006, republicat.
11. SEMNAREA CONTRACTULUI
Autoritatea contractant are dreptul de a ncheia contractul de achiziie public numai dup mplinirea
termenului de 11 zile de la data transmiterii comunicrii privind rezultatul aplicrii procedurii. Data de
semnare a contractului va fi stabilit de Autoritatea Contractant.

12. MODALITI DE PLAT


Plata serviciilor achiziionate sa va face cu ordin de plat, n termen de maxim 30 zile de la primirea
documentelor emise de prestator i a procesului verbal de recepie cantitativ i calitativ, cu respectarea
prevederilor art. 971 din HG 925/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.
Nu se accept plata n avans conform HG 264/2003 modificat i completat.
Prestatorul trebuie sa aib cont deschis la Trezorerie
Penalizrile pentru ntrzierile la livrare sau plat sunt de 0,1% pe zi din valoarea serviciilor nelivrate sau
din suma de plat rmas neachitat.
Capitolul II - SPECIFICAII TEHNICE /CAIET DE
SARCINI

1. Informaii generale relevante


De la 1 ianuarie 2007, Romnia a devenit Stat Membru cu drepturi depline al Uniunii Europene,
participnd direct la elaborarea, adoptarea i implementarea politicilor comunitare.

Noua Politic de Coeziune a Uniunii Europene se axeaz pe relansarea Agendei Lisabona, ale crei
principale coordonate sunt: transformarea Europei ntr-un spaiu mai atractiv pentru investiii i
munc; promovarea cunoaterii i inovrii; crearea de locuri de munc mai numeroase i mai bune;
necesitatea parteneriatului Uniunea European State Membre pentru asigurarea succesului noii
strategii.
Unul din Fondurile Structurale i de Coeziune (FSC) prin care Uniunea European urmrete
ndeplinirea Politicii de Coeziune Economic i Social este Fondul Social European (FSE),
reglementat prin Regulamentul nr. 1081/2006 al Consiliului Uniunii Europene i al
Parlamentului European, fond care contribuie la sporirea adaptabilitii forei de munc i a
ntreprinderilor, creterea accesului pe piaa forei de munc, prevenirea omajului,
prelungirea vieii active i creterea gradului de participare pe piaa muncii a femeilor i
imigranilor, sprijinirea incluziunii sociale a persoanelor dezavantajate i combaterea
discriminrii;

Programele Operaionale (PO) prezint domeniile majore de intervenie care sunt cofinanate de
Fondurile Structurale i de Coeziune (FSC). Astfel, n timp ce Cadrul Strategic Naional de
Referin (CSNR) reprezint strategia global de utilizare a FSC, PO reprezint instrumentele prin
care se realizeaz diversele prevederi ale CSNR. Pentru gestionarea Fondului Social European a
fost desemnat ca Autoritate de Management, responsabil cu gestionarea i implementarea
Programului Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, Ministerul Muncii,
Familiei i Proteciei Sociale pentru Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane.

n anul 2010, Autoritatea de Management pentru Programul Operaional Sectorial pentru


Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) a lansat cereri de propuneri de proiecte pe diverse
domenii de intervenii ale POSDRU. Ca urmare, Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de
Munc, n calitate de potenial Beneficiar, a depus proiectul de tip strategic Green Jobs Crearea
unui sistem de analiz i monitorizare a locurilor de munc verzi n Romnia , ID 91801. n urma
procesului de evaluare i selecie a proiectelor, Proiectul de tip strategic a fost finanat prin
POSDRU 2007-2013, fiind semnat contractul RO POSDRU/111/4.1/S/91801 avnd termenul de
finalizare mai 2014. Partenerii n proiect sunt: SC SENIOR INTERACTIVE SRL (P1), SC MEDIA
ONE SRL (P2) i Consultores Tecnicos Especialistas en Personas S.L., Spania (P3).

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la crearea sistemului de identificare si


nregistrare a locurilor de munc verzi in Romania si la identificarea instrumentelor necesare pentru
stimularea infiintarii unor astfel de locuri de munca, in vederea cresterii capacitatii serviciilor
publice de ocupare de a anticipa si gestiona schimbarile de pe piata muncii, in acord cu cerintele

27
Comisiei Europene, continute in Comunicarea "Europa 2020 - O strategie european pentru o
cretere inteligent, durabila i favorabil incluziunii".

Obiective specifice:
Obiectivul specific 1: Identificarea celor mai bune practici, la nivel european, pentru definirea,
identificarea si inregistrarea locurilor de munca verzi;
Obiectivul specific 2: Evaluarea situatiei actuale in Romania si promovarea conceptului de locuri
de munca verzi;
Obiectivul specific 3: Identificarea modalitatilor de stimulare a infiintarii de locuri de munca verzi in
Romania.

Grupul tinta: angajati din structurile de ocupare de nivel judetean si national care isi desfasoara
activitatea in compartimentele ce vor avea ca atributii gestionarea problematicii locurilor de munca
verzi in Romania.
Membrii grupului tinta au ca necesitati specifice atat dobandirea unor informatii profesionale cat mai
cuprinzatoare si exacte cu privire la definitii, sectoare de activitate relevante, statistici, elaborare de
prognoze, cat si a instrumentelor specifice necesare gestionarii locurilor de munca verzi (baze de date
si know-how cu privire la identificarea si inregistrarea locurilor de munca verzi, instrumente legislative
pentru stimularea infiintarii de astfel de locuri de munca).

1. Obiectul licitaiei:

n vederea implementrii activitilor proiectului Green Jobs, Agenia Naional pentru Ocuparea Forei
de Munc dorete achiziionarea de servicii integrate de organizare evenimente n perioada noiembrie
2013- mai 2014 dup cum urmeaz:

1 Conferin international,

1 Seminar naional,

12 seminarii regionale,

3 sesiuni de instruire,

1 conferin de inchidere proiect

28
3. SUPOZIII I RISCURI

3.1. Supoziii care stau la baza contractului


ndeplinirea angajamentelor asumate prin contractul de finanare POSDRU;
Implementarea corespunztoare a activitilor proiectului POSDRU.

3.2. Riscuri
Riscurile care vor fi luate n considerare pe parcursul derulrii contractului, sunt:
ntrzieri pe parcursul derulrii procedurii de atribuire din cauza contestaiilor i
aprobrilor necesare pentru documente, care pot afecta demararea la timp a contractului.
ntrzierea plilor din cauza nerambursrii la timp a cheltuielilor de ctre
AMPOSDRU/OIPOSDRU.

Ofertanii vor include la elaborarea ofertei riscurile i soluiile de remediere a acestora, conform
criteriului de evaluare T1 din fia de date a achiziiei, seciunea 6. CRITERIUL APLICAT PENTRU
STABILIREA OFERTEI CTIGTOARE

4. Specificaiile tehnice ale Serviciilor/activitilor specifice

Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc dorete achiziionarea de servicii integrate
de organizare evenimente n perioada noiembrie 2013 mai 2014, dup cum urmeaz:

Nr. Activitate
Participanti Du
crt
1 A.6 Organizarea si desfasurarea la Bucuresti a unei
conferinte internationale pentru prezentarea celor mai
Total: 100 participanti
bune practici din statele membre UE 2

2 A.10. Organizarea si desfasurarea a 12 seminarii Participani: 40 de 2


regionale pentru prezentarea si dezbaterea rezultatelor persoane/seminar
studiului national

Seminar 1 (Regiunea Sud - Est, jud. Tulcea)

Seminar 2 (Regiunea Sud - Est, jud. Buzau)

Seminar 3 (Regiunea Sud- Vest Oltenia, jud. Gorj )

Seminar 4 (Regiunea Vest, jud. Hunedoara)

Seminar 5 (Regiunea Nord-Vest, jud. Maramures)

Seminar 6 (Regiunea Nord-Vest, jud. Satu Mare)

29
Seminar 7 (Regiunea Centru, jud. Brasov)

Seminar 8 (Regiunea Sud Muntenia, jud. Arges)

Seminar 9 (Regiunea Sud Muntenia, jud. Prahova)

Seminar 10 (Regiunea Nord-Est, jud. Iasi)

Seminar 11 (Regiunea Nord-Est, jud. Neamt)

Seminar 12 (Regiunea Bucuresti-Ilfov, Bucuresti)

3 A.10. Organizarea si desfasurarea si a unui seminar


national pentru prezentarea si dezbaterea rezultatelor
studiului national Bucuresti Participani- 90 de persoane

4 A.11. Organizarea si desfasurarea unei sesiuni de instruire


cu durata de 3 zile pentru membrii grupului tinta nivel
de conducere Participani- 50 de persoane;
3
1 Sesiune instruire (3 zile)
Locatie: jud. Sibiu

5 A.12 . Organizarea si desfasurarea unei sesiuni de


instruire cu durata de 3 zile pentru nivelul de executie Participani- 50 persoane:
1 Sesiune instruire (3 zile) 3
Locatie: jud. Prahova

6 A.18 Organizarea si desfasurarea unei sesiuni de instruire


cu durata de 3 zile pentru membrii grupului tinta nivel Participani- 50 persoane:
de executie 3
1 Sesiune instruire (3 zile)
Jud. Brasov
7 A.19 Organizarea si desfasurarea conferintei de presa de
finalizare a proiectului
100 participanti
1 Conferinta inchidere (mai 2014) 1 zi
Locaie: Bucureti

Mentionam ca Autoritatea contractanta va comunica datele/perioadele exacte de desfasurare pentru


fiecare eveniment cu minimum 30 de zile inainte. De asemenea. Orice posibila modificare a datelor
si locatiilor vor fi comunicate cu minimum 30 zile inainte de data de organizare a evenimenteului.
Orice organizaie interesat poate depune ofert pentru serviciile solicitate. Nu se accept
depunerea de oferte pentru realizarea unei pri din aceste servicii.

30
4.1. Cerine privind derularea activitii A.6 Organizarea si desfasurarea la Bucuresti a unei
conferinte internationale pentru prezentarea celor mai bune practici din statele membre UE
identificate

Durata eveniment: 2 zile (se consider i seara precedent evenimentului)


Participanti: oficiali proiect, parteneri, grupul int al proiectului, operatori economici,
parteneri sociali, mass-media
Perioada desfasurare martie 2014

Evenimentul va fi desfurat ntr-o locaie de tip complex hotelier poziionat central, pe o raz de
maxim 5 km fa de sediul autoritii contractante din localitatea Bucureti, de minim 3 stele.
Ofertantul va prezenta minim 3 variante care s respecte cerinele caietului de sarcini.
Prezentarea altor variante va duce la declararea ofertei ca neconform.

Se vor asigura urmatoarele servicii:

Serviciul solicitat Cantitate Buc. Observatii

Minim 3 stele

Camere single

Mic dejun inclus

Camerele s fie dotate cu:

- aer condiionat;

- du;

- telefon intern i internaional;


89
Cazare 1 buc
persoane - acces internet;

- TV color.

- hotelul trebuie s dispun de un spaiu de depozitare


a bagajelor participanilor, care s fie la dispoziia
acestora n ultima zi de desfurare a evenimentului.

Atenie!Numrul persoanelor care vor fi cazate este


estimativ si poate varia. Reducerea numrului de
participani ca urmare a neprezentrii acestora la
evenimente nu impune Achizitorului obligaia de a achita
costurile legate de respectivele servicii de cazare.

Servicii restaurant 100


pranz 1 buc persoane - Prnzul trebuie sa fie organizat in stil bufet suedez si
pentru persoanele va fi asigurat pentru numarul de participanti la
participante eveniment

31
- Restaurantul se va afla in incinta hotelului si va avea
suficiente locuri la mese pentru servirea bufetului
suedez, pentru toti participantii.

- mese pentru servire si consum propice serivirii de


alimente si bauturi

- personal specializat conform cerintelor

- vesel i tacmuri adecvate (exclus vesel i


tacmuri din plastic)

- In timpul tuturor meselor se va asigura pentru toti


participantii, cel putin: apa plata, apa minerala si cafea
sau ceai (pentru fiecare participant).

- Bufetul suedez asigurat va fi compus dintr-un meniu


variat, inclusiv varianta de meniu vegetarian.

- Meniul pentru pranz va contine obligatoriu, cel


putin: aperitiv- sortimente variate, fel principal (cald)-
sortimente variate, sortimente variate de salate, desert-
sortimente variate.

- In oferta tehnica, se vor include si exemple de


variante de meniu pentru mesele de pranz si cina i
gramaje, conform cerintelor mentionate in caietul de
sarcini.

- Prestatorul va prezenta, pentru validare, inainte de


fiecare eveniment, persoanelor responsabile din partea
Beneficiarului, minim 2 optiuni privind meniurile,
optiuni care sa corespunda conditiilor mentionate
anterior.
Cerinte minime: la fiecare pauza de cafea vor fi servite cel
puin cafea, cafea decofeinizat, lapte, zahr i ndulcitor,
ceai, buturi rcoritoare neacidulate i acidulate, cu i fr
Servicii de
100 zahr, minim 3 tipuri de produse de patiserie dulce si
restaurant pauza 2 buc.
persoane sarata/prajituri, fructe proaspete pentru toi participanii.
cafea
In oferta tehnica, se vor include si exemple de variante de
meniu pentru pauzele de cafea, conform cerintelor
mentionate in caietul de sarcini.
Servicii de 1 buc 89 persoane
restaurant cina Cina trebuie sa fie organizat in stil bufet suedez

Restaurantul se va afla in incinta hotelului si va avea suficiente


locuri la mese pentru servirea bufetului suedez, pentru toti
participantii sau se va propune o alt locaie adecvat, fiind
asigurat transportul participanilor la i de la hotelul n care se
realizeaz cazarea

32
- mese pentru servire si consum propice servirii de
alimente si bauturi

- personal specializat conform cerintelor

- vesel i tacmuri adecvate (exclus vesel i


tacmuri din plastic)

In timpul tuturor meselor se va asigura pentru toti


participantii, cel putin: apa plata, apa minerala si cafea sau
ceai (pentru fiecare participant).

Bufetul suedez asigurat va fi compus dintr-un meniu variat,


inclusiv varianta de meniu vegetarian.

Meniul pentru cina va contine obligatoriu, cel putin: aperitiv-


sortimente variate, fel principal (cald)- sortimente variate,
sortimente variate de salate, desert- sortimente variate.

In oferta tehnica, se vor prezenta 3 variante de meniui pentru


cina i gramaje, conform cerintelor mentionate in caietul de
sarcini i adecvat naturii evenimentului.

Prestatorul va prezenta, pentru validare, inainte de fiecare


eveniment, persoanelor responsabile din partea
Beneficiarului, minim 2 optiuni privind meniurile, optiuni
care sa corespunda conditiilor mentionate anterior.

Inchiriere sala Capacitate


conferinte 100 - Amenajare prezidiu pentru min. 10 persoane,
persoane decorat cu min. fata de masa, calareti nume, aranjament
floral

- Amenajarea sala de conferine tip amfiteatru

- Sala de conferin s nu aib stlpi de susinere care


s obstrucioneze vizibilitatea participanilor la
conferin

- Instalaie de sonorizare 5 microfoane fixe i 4


mobile

- Cabine de traducere i cti pentru 100 de persoane

- Servicii de traducere simultan. Asigurarea


serviciilor de interpretariat de circa 4 de ore de
convorbiri din limba spaniol/englez i romn i
viceversa n funcie de lectorii care vor lua cuvantul pe
parcursul desfurrii conferinei de lansare a
aproiectului POSDRU. Se va asigura minim un interpret
calificat/limb strin, care va asigura traducerea

33
simultan a discuiilor i prezentrilor aferente
conferinei de deschidere a proiectului.

- Posibilitatea rulrii de pe suport optic a prezentrilor


conferinei pe minim 4 ecrane de tip LCD dispuse astfel
nct s permit buna vizualizare a informa iilor de ctre
participani

- Acces la faciliti de printare i multiplicare

- Aer condiionat;

- Cabluri, prize pentru laptop si conectarea la curent


electric a echipamentului video-audio;

- Internet.

Alte solicitari Locatia de desfasurare a evenimentului va avea:

- asigurata paza si curatenia

- sistem de climatizare propriu si functional

- traseul de la intrare pana la sala de conferinta va fi


marcat cu indicatoare de traseu (acolo unde este cazul)

- Spaiul de recepie: trebuie asigurat un spaiu de


recepie n proximitate slii pentru evenimente, pentru
primirea i nregistrarea participanilor, distribuirea
materialelor informative, bol pentru cartile de vizit

- sala va fi branduita in preambulul conferintei cu


materialele de promovare a evenimentului (vor fi
predate de catre beneficiar)

- Locaia va asigura locuri i acces parcare pentru


participani i organizatorii evenimentului.

Operatorul economic va include in oferta sa un desf urtor


detaliat al etapelor evenimentului, precum i un concept al
acestuia.

Activiti n atribuia operatorului economic:


Solicitm prezena a 2 reprezentani ai firmei de
organizare n locaia de desfurarea a fiecrui
evenimentul organizat, personal care va fi la dispozitia
beneficiarului in perioada evenimentului si va fi
responsabila de buna organizare din punct de vedere
logistic a evenimentelor

34
Alte servicii asigurate de operatorul economic:
nregistrarea participanilor pe listele de prezen,
informarea i ndrumarea acestora,
distribuirea materialelor evenimentului
colectarea de la participanti si predarea catre
autoritatea contractanta a formularelor de grup
tinta, inclusiv asigurarea completarii conform
regulilor POSDRU;
colectarea altor chestionare si documente solicitate
in cadrul procedurilor de organizare ale
evenimentului (inclusiv a documentelor necesare
decontarii costurilor de transport pentru
participanti);
buna desfurare logistic i tehnic a
evenimentului
marcarea slilor pentru localizarea cu uurin a
acestora de ctre participani;
organizarea coffee-break-urilor i a meselor de
pranz/cin
realizarea de fotografii pe parcursul desfurrii
evenimentelor
realizarea formalitilor de decont de transport
pentru participani (acolo unde este cazul)

4.2. Cerine privind organizarea si desfasurarea a 12 seminarii regionale pentru prezentarea si


dezbaterea rezultatelor studiului national
Durata eveniment: 3 zile (se consider i seara precedent evenimentului) 2 zile de
seminar
Participanti: oficiali proiect, parteneri, grupul int al proiectului, operatori economici,
parteneri sociali, mass-media
Perioada desfasurare noiembrie 2013- martie 2014

Se vor asigura urmatoarele servicii:

Serviciul solicitat Cantitate Buc. Observatii


Cazare 20 persoane
2 nopti Minim 3 stele

Camere single

Mic dejun inclus

Camerele s fie dotate cu:

- aer condiionat;

- du;

35
- telefon intern i internaional;

- acces internet;

- TV color.

- hotelul trebuie s dispun de un spaiu


de depozitare a bagajelor participanilor,
care s fie la dispoziia acestora n ultima zi
de desfurare a evenimentului.

Atenie!Numrul persoanelor care vor fi


cazate este estimativ si poate varia. Reducerea
numrului de participani ca urmare a
neprezentrii acestora la evenimente nu
impune Achizitorului obligaia de a achita
costurile legate de respectivele servicii de
cazare.

Servicii restaurant pranz 40 persoane


pentru persoanele 1 prinz/zi= 2 - Prnzul trebuie sa fie organizat in stil
participante prinzuri total bufet suedez si va fi asigurat pentru
numarul de participanti la eveniment

- Restaurantul se va afla in incinta


hotelului si va avea suficiente locuri la
mese pentru servirea bufetului suedez,
pentru toti participantii.

- mese pentru servire si consum propice


serivirii de alimente si bauturi

- personal specializat conform cerintelor

- vesel i tacmuri adecvate (exclus


vesel i tacmuri din plastic)

- In timpul tuturor meselor se va asigura


pentru toti participantii, cel putin: apa plata,
apa minerala si cafea sau ceai (pentru
fiecare participant).

- Bufetul suedez asigurat va fi compus


dintr-un meniu variat, inclusiv varianta de
meniu vegetarian.

- Meniul pentru pranz va contine


obligatoriu, cel putin: aperitiv- sortimente
variate, fel principal (cald)- sortimente
variate, sortimente variate de salate, desert-
sortimente variate.

36
- In oferta tehnica, se vor include si
exemple de variante de meniu pentru mesele
de pranz si cina i gramaje, conform
cerintelor mentionate in caietul de sarcini.

- Prestatorul va prezenta, pentru validare,


inainte de fiecare eveniment, persoanelor
responsabile din partea Beneficiarului,
minim 2 optiuni privind meniurile, optiuni
care sa corespunda conditiilor mentionate
anterior.
Cerinte minime: la fiecare pauza de cafea vor fi
servite cel puin cafea, cafea decofeinizat,
lapte, zahr i ndulcitor, ceai, buturi
rcoritoare neacidulate i acidulate, cu i fr
zahr, minim 3 tipuri de produse de patiserie
Servicii restaurant pauza 2 pauze/zi= 4
40 persoane dulce si sarata/prajituri, fructe proaspete pentru
cafea pauze total
toi participanii.
In oferta tehnica, se vor include si exemple de
variante de meniu pentru pauzele de cafea,
conform cerintelor mentionate in caietul de
sarcini.
Cina va fi organizat in stil bufet suedez/servire
a la carte
Restaurantul se va afla in incinta hotelului si va
avea suficiente locuri la mese pentru servirea
cinei pentru toti participantii
Se vor asigura mese pentru servire si consum
propice serivirii de alimente si bauturi

- personal specializat conform cerintelor

- vesel i tacmuri adecvate (exclus


vesel i tacmuri din plastic)
In timpul tuturor meselor se va asigura pentru
1 cina/seara=
Servicii de restaurant cina 20 persoane toti participantii, cel putin: apa plata, apa
2 cine total
minerala si cafea sau ceai (pentru fiecare
participant).
Meniul asigurat va fi compus dintr-un meniu
variat, inclusiv varianta de meniu vegetarian si
va conine obligatoriu, cel putin: aperitiv, fel
principal (cald), sortimente variate de salate,
desert.
Prestatorul va prezenta, pentru validare, inainte
de fiecare eveniment, persoanelor responsabile
din partea Beneficiarului, minim 2 optiuni
privind meniurile, optiuni care sa corespunda
conditiilor mentionate anterior.

Inchiriere sala conferinte 2 zile Capacitate Pentru fiecare dintre seminariile din cadrul

37
40 persoane activitii 10 se va asigura pentru 2 zile cte 1
sal pentru minim 40 de persoane/respectiv
minim 90 de persoane n cazul seminarului
naional.
Sala trebuie sa fie poziionat central, uor
accesibil, aproape de mijloace de transport n
comun, pentru a putea permite accesul cu
uurin pentru toi participanii, s dispun de
parcare supravegheat i gratuit.

- aranjament tip class-room cu prezidiu


pentru speakeri (minim 6 persoane)

- asigurata paza si curatenia

- sistem de climatizare propriu si


functional

- traseul de la intrare pana la sala de


conferinta va fi marcat cu indicatoare de
traseu (acolo unde este cazul)

- dotata cu o mini anticamera/ receptie


sau echivalent, unde se va realiza recepia
i nregistrarea participanilor

- dotat cu videoproiector, laptop de


rezerv, instalaie tehnic pentru
proiectarea prezentrilor; instalatie de
sonorizare, 3 microfoane fixe si 2 mobile

- Spaiul de recepie: trebuie asigurat un


spaiu de recepie n proximitate slii
pentru evenimente, pentru primirea i
nregistrarea participanilor, distribuirea
materialelor informative, bol pentru cartile
de vizit

- sala va fi branduita in preambulul


seminarului cu materialele de promovare a
evenimentului (vor fi predate de catre
beneficiar)

- Locaia va asigura locuri i acces


parcare pentru participani i organizatorii
evenimentului.

- 1 suport flipchart, hrtie flipchart i 1


set de markere,

- hrtie A4 alb, materiale printate i


legate n dosare / mape (materialele pentru

38
tiparire si legare vor fi transmise de ctre
beneficiar/partener naional)

Ofertantul va prezenta pentru fiecare seminar


din cadrul activitii 10 minim 2 variante de
locaii care s respecte cerinele caietului de
sarcini i cte 3 fotografii relevante ale slilor
propuse.

Activiti n atribuia operatorului economic:


Solicitm prezena a 2 reprezentani ai firmei
de organizare n locaia de desfurarea a
fiecrui evenimentul organizat, personal care
va fi la dispozitia beneficiarului in perioada
evenimentului si va fi responsabila de buna
organizare din punct de vedere logistic a
evenimentelor

Alte servicii asigurate de operatorul economic:


nregistrarea participanilor pe listele
de prezen,
informarea i ndrumarea acestora,
distribuirea materialelor evenimentului
colectarea de la participanti si
predarea catre autoritatea contractanta
Alte solicitari a formularelor de grup tinta, inclusiv
asigurarea completarii conform
regulilor POSDRU;
colectarea altor chestionare si
documente solicitate in cadrul
procedurilor de organizare ale
evenimentului (inclusiv a documentelor
necesare decontarii costurilor de
transport pentru participanti);
buna desfurare logistic i tehnic a
evenimentului
marcarea slilor pentru localizarea cu
uurin a acestora de ctre
participani;
organizarea coffee-break-urilor i a
meselor de pranz/cin
realizarea de fotografii pe parcursul
desfurrii evenimentelor
realizarea formalitilor de decont de
transport pentru participani (acolo
unde este cazul)

39
4.3. Cerine privind organizarea si desfasurarea unui seminar national pentru prezentarea si
dezbaterea rezultatelor studiului national Bucuresti
Durata eveniment: 3 zile (se consider i seara precedent evenimentului) 2 zile de
seminar
Participanti: oficiali proiect, parteneri, grupul int al proiectului, operatori economici,
parteneri sociali, mass-media
Perioada desfasurare noiembrie 2013- martie 2014

Se vor asigura urmatoarele servicii:

Serviciul solicitat Cantitate Buc. Observatii

Minim 3 stele- hotel central situat la max. 5 km


raza fata de sediul Beneficiarului

Camere single

Mic dejun inclus

Camerele s fie dotate cu:

- aer condiionat;

- du;

- telefon intern i internaional;


Cazare
84 - acces internet;
2 nopti
persoane
- TV color.

- hotelul trebuie s dispun de un spaiu


de depozitare a bagajelor participanilor,
care s fie la dispoziia acestora n ultima zi
de desfurare a evenimentului.

Atenie!Numrul persoanelor care vor fi


cazate este estimativ si poate varia. Reducerea
numrului de participani ca urmare a
neprezentrii acestora la evenimente nu
impune Achizitorului obligaia de a achita
costurile legate de respectivele servicii de
cazare.

Servicii restaurant pranz 90


pentru persoanele 1 prinz/zi= 2 persoane ( - Prnzul trebuie sa fie organizat in stil
participante prinzuri total bufet suedez si va fi asigurat pentru
numarul de participanti la eveniment

40
- Restaurantul se va afla in incinta
hotelului si va avea suficiente locuri la
mese pentru servirea bufetului suedez,
pentru toti participantii.

- mese pentru servire si consum propice


serivirii de alimente si bauturi

- personal specializat conform cerintelor

- vesel i tacmuri adecvate (exclus


vesel i tacmuri din plastic)

- In timpul tuturor meselor se va asigura


pentru toti participantii, cel putin: apa plata,
apa minerala si cafea sau ceai (pentru
fiecare participant).

- Bufetul suedez asigurat va fi compus


dintr-un meniu variat, inclusiv varianta de
meniu vegetarian.

- Meniul pentru pranz va contine


obligatoriu, cel putin: aperitiv- sortimente
variate, fel principal (cald)- sortimente
variate, sortimente variate de salate, desert-
sortimente variate.

- In oferta tehnica, se vor include si


exemple de variante de meniu pentru mesele
de pranz si cina i gramaje, conform
cerintelor mentionate in caietul de sarcini.

- Prestatorul va prezenta, pentru validare,


inainte de fiecare eveniment, persoanelor
responsabile din partea Beneficiarului,
minim 2 optiuni privind meniurile, optiuni
care sa corespunda conditiilor mentionate
anterior.
Cerinte minime: la fiecare pauza de cafea vor fi
servite cel puin cafea, cafea decofeinizat,
lapte, zahr i ndulcitor, ceai, buturi
rcoritoare neacidulate i acidulate, cu i fr
zahr, minim 3 tipuri de produse de patiserie
Servicii restaurant pauza 2 pauze/zi= 4 90
dulce si sarata/prajituri, fructe proaspete pentru
cafea pauze total persoane
toi participanii.
In oferta tehnica, se vor include si exemple de
variante de meniu pentru pauzele de cafea,
conform cerintelor mentionate in caietul de
sarcini.

41
Cina va fi organizat in stil bufet suedez/servire
a la carte
Restaurantul se va afla in incinta hotelului si va
avea suficiente locuri la mese pentru servirea
cinei pentru toti participantii
Se vor asigura mese pentru servire si consum
propice serivirii de alimente si bauturi

- personal specializat conform cerintelor

- vesel i tacmuri adecvate (exclus


vesel i tacmuri din plastic)
In timpul tuturor meselor se va asigura pentru
1 cina/seara= 84
Servicii restaurant cina toti participantii, cel putin: apa plata, apa
2 cine total persoane
minerala si cafea sau ceai (pentru fiecare
participant).
Meniul asigurat va fi compus dintr-un meniu
variat, inclusiv varianta de meniu vegetarian si
va conine obligatoriu, cel putin: aperitiv, fel
principal (cald), sortimente variate de salate,
desert.
Prestatorul va prezenta, pentru validare, inainte
de fiecare eveniment, persoanelor responsabile
din partea Beneficiarului, minim 2 optiuni
privind meniurile, optiuni care sa corespunda
conditiilor mentionate anterior.

Inchiriere sala conferinte 2 zile Capacitate Pentru fiecare dintre seminariile din cadrul
90 activitii 10 se va asigura pentru 2 zile cte 1
persoane sal pentru minim 90 de persoane. Sala trebuie
sa fie poziionat central, uor accesibil, aproape
de mijloace de transport n comun, pentru a
putea permite accesul cu uurin pentru toi
participanii, s dispun de parcare
supravegheat i gratuit.

- aranjament tip class-room cu prezidiu


pentru speakeri (minim 6 persoane)

- asigurata paza si curatenia

- sistem de climatizare propriu si


functional

- traseul de la intrare pana la sala de


conferinta va fi marcat cu indicatoare de
traseu (acolo unde este cazul)

- dotata cu o mini anticamera/ receptie


sau echivalent, unde se va realiza recepia
i nregistrarea participanilor

42
- dotat cu videoproiector, laptop de
rezerv, instalaie tehnic pentru
proiectarea prezentrilor; instalatie de
sonorizare, 3 microfoane fixe si 2 mobile

- Spaiul de recepie: trebuie asigurat un


spaiu de recepie n proximitate slii
pentru evenimente, pentru primirea i
nregistrarea participanilor, distribuirea
materialelor informative, bol pentru cartile
de vizit

- sala va fi branduita in preambulul


seminarului cu materialele de promovare a
evenimentului (vor fi predate de catre
beneficiar)

- Locaia va asigura locuri i acces


parcare pentru participani i organizatorii
evenimentului.

- 1 suport flipchart, hrtie flipchart i 1


set de markere,

- hrtie A4 alb, materiale printate i


legate n dosare / mape (materialele pentru
tiparire si legare vor fi transmise de ctre
beneficiar/partener naional)

Alte solicitari Ofertantul va prezenta pentru fiecare seminar


din cadrul activitii 10 minim 2 variante de
locaii care s respecte cerinele caietului de
sarcini i cte 3 fotografii relevante ale slilor
propuse.

Activiti n atribuia operatorului economic:


Solicitm prezena a 2 reprezentani ai firmei
de organizare n locaia de desfurarea a
fiecrui evenimentul organizat, personal care
va fi la dispozitia beneficiarului in perioada
evenimentului si va fi responsabila de buna
organizare din punct de vedere logistic a
evenimentelor

Alte servicii asigurate de operatorul economic:


nregistrarea participanilor pe listele
de prezen,
informarea i ndrumarea acestora,
distribuirea materialelor evenimentului

43
colectarea de la participanti si
predarea catre autoritatea contractanta
a formularelor de grup tinta, inclusiv
asigurarea completarii conform
regulilor POSDRU;
colectarea altor chestionare si
documente solicitate in cadrul
procedurilor de organizare ale
evenimentului (inclusiv a documentelor
necesare decontarii costurilor de
transport pentru participanti);
buna desfurare logistic i tehnic a
evenimentului
marcarea slilor pentru localizarea cu
uurin a acestora de ctre
participani;
organizarea coffee-break-urilor i a
meselor de pranz/cin
realizarea de fotografii pe parcursul
desfurrii evenimentelor
realizarea formalitilor de decont de
transport pentru participani (acolo
unde este cazul)

4.4. Cerine privind organizarea si desfasurarea a 3 sesiuni de instruire (A.11, A.12, A.18)
Durata eveniment: 4 zile (se consider i seara precedent evenimentului) 3 zile de
instruire
Participanti: grupul int al proiectului
Perioada desfasurare februarie-martie 2014

Se vor asigura urmatoarele servicii:

Serviciul solicitat Cantitate Buc. Observatii


Cazare 50
3 buc*3 seminarii persoane Minim 3 stele

Camere single

Mic dejun inclus

Camerele s fie dotate cu:

- aer condiionat;

- du;

- telefon intern i internaional;

44
- acces internet;

- TV color.

- hotelul trebuie s dispun de un spaiu


de depozitare a bagajelor participanilor,
care s fie la dispoziia acestora n ultima zi
de desfurare a evenimentului.

Atenie!Numrul persoanelor care vor fi


cazate este estimativ si poate varia. Reducerea
numrului de participani ca urmare a
neprezentrii acestora la evenimente nu
impune Achizitorului obligaia de a achita
costurile legate de respectivele servicii de
cazare.

Servicii restaurant 50
pranz 1 prinz/zi*3 persoane - Prnzul trebuie sa fie organizat in
pentru persoanele zile/seminar*3 stil bufet suedez si va fi asigurat pentru
participante seminarii numarul de participanti la eveniment

- Restaurantul se va afla in incinta


hotelului si va avea suficiente locuri la
mese pentru servirea bufetului suedez,
pentru toti participantii.

- mese pentru servire si consum


propice serivirii de alimente si bauturi

- personal specializat conform


cerintelor

- vesel i tacmuri adecvate (exclus


vesel i tacmuri din plastic)

- In timpul tuturor meselor se va


asigura pentru toti participantii, cel
putin: apa plata, apa minerala si cafea
sau ceai (pentru fiecare participant).

- Bufetul suedez asigurat va fi compus


dintr-un meniu variat, inclusiv varianta
de meniu vegetarian.

- Meniul pentru pranz va contine


obligatoriu, cel putin: aperitiv-
sortimente variate, fel principal (cald)-

45
sortimente variate, sortimente variate de
salate, desert- sortimente variate.

- In oferta tehnica, se vor include si


exemple de variante de meniu pentru
mesele de pranz si cina i gramaje,
conform cerintelor mentionate in caietul
de sarcini.

- Prestatorul va prezenta, pentru


validare, inainte de fiecare eveniment,
persoanelor responsabile din partea
Beneficiarului, minim 2 optiuni privind
meniurile, optiuni care sa corespunda
conditiilor mentionate anterior.
Cerinte minime: la fiecare pauza de cafea
vor fi servite cel puin cafea, cafea
decofeinizat, lapte, zahr i ndulcitor, ceai,
buturi rcoritoare neacidulate i acidulate, cu i
fr zahr, minim 3 tipuri de produse de
Servicii de restaurant 2 pauze/zi*3 zile/ 50 patiserie dulce si sarata/prajituri, fructe
pauza cafea seminar *3 sesiuni persoane proaspete pentru toi participanii.
In oferta tehnica, se vor include si exemple
de variante de meniu pentru pauzele de
cafea, conform cerintelor mentionate in
caietul de sarcini.

Servicii de restaurant 50 Cina va fi organizat in stil bufet


cina 1 cina/zi*3 persoane suedez/servire a la carte
zile/seminar*3 Restaurantul se va afla in incinta hotelului si
seminarii va avea suficiente locuri la mese pentru
servirea cinei pentru toti participantii
Se vor asigura mese pentru servire si
consum propice serivirii de alimente si
bauturi

- personal specializat conform


cerintelor

- vesel i tacmuri adecvate (exclus


vesel i tacmuri din plastic)
In timpul tuturor meselor se va asigura
pentru toti participantii, cel putin: apa plata,
apa minerala si cafea sau ceai (pentru
fiecare participant).
Meniul asigurat va fi compus dintr-un
meniu variat, inclusiv varianta de meniu

46
vegetarian si va conine obligatoriu, cel
putin: aperitiv, fel principal (cald),
sortimente variate de salate, desert.

In oferta tehnica, se vor prezenta 3 variante


de meniui pentru cina i gramaje, conform
cerintelor mentionate in caietul de sarcini i
adecvat naturii evenimentului.

Inchiriere 1 sala 3 zile/seminar*3 50 Pentru fiecare dintre sesiunile de instruire se


conferinte seminarii persoane va asigura pentru 3 zile cte 1 sal pentru
minim 50 de persoane, n locaiile indicate
pentru fiecare sesiune (jud. Sibiu, jud.
Prahova, jud. Braov).
Sala trebuie sa fie poziionat uor accesibil
pentru a putea permite accesul cu uurin
pentru toi participanii, s dispun de
parcare supravegheat i gratuit.

- aranjament tip class-room cu


prezidiu pentru speakeri (minim 6
persoane)

- asigurata paza si curatenia

- sistem de climatizare propriu si


functional

- traseul de la intrare pana la sala de


conferinta va fi marcat cu indicatoare
de traseu (acolo unde este cazul)

- dotata cu o mini anticamera/ receptie


sau echivalent, unde se va realiza
recepia i nregistrarea participanilor

- dotat cu videoproiector, laptop de


rezerv, instalaie tehnic pentru
proiectarea prezentrilor; instalatie de
sonorizare, 3 microfoane fixe si 2
mobile

- Spaiul de recepie: trebuie asigurat


un spaiu de recepie n proximitate slii
pentru evenimente, pentru primirea i
nregistrarea participanilor, distribuirea
materialelor informative, bol pentru
cartile de vizit

47
- sala va fi branduita in preambulul
seminarului cu materialele de
promovare a evenimentului (vor fi
predate de catre beneficiar)

- Locaia va asigura locuri i acces


parcare pentru participani i
organizatorii evenimentului.

- 1 suport flipchart, hrtie flipchart i


1 set de markere,

- hrtie A4 alb, materiale printate i


legate n dosare / mape (materialele
pentru tiparire si legare vor fi transmise
de ctre beneficiar/partener naional)
Alte solicitari Ofertantul va prezenta pentru fiecare
sesiune de instruire din cadrul activitilor
A11, A12, A18 minim 2 variante de locaii
care s respecte cerinele caietului de sarcini
i cte 3 fotografii relevante ale slilor
propuse.

Activiti n atribuia operatorului economic:


Solicitm prezena a 2 reprezentani ai
firmei de organizare n locaia de
desfurarea a fiecrui evenimentul
organizat, personal care va fi la
dispozitia beneficiarului in perioada
evenimentului si va fi responsabila de
buna organizare din punct de vedere
logistic a evenimentelor

Alte servicii asigurate de operatorul economic:


nregistrarea participanilor pe
listele de prezen,
informarea i ndrumarea acestora,
distribuirea materialelor
evenimentului
colectarea de la participanti si
predarea catre autoritatea
contractanta a formularelor de grup
tinta, inclusiv asigurarea
completarii conform regulilor
POSDRU;
colectarea altor chestionare si

48
documente solicitate in cadrul
procedurilor de organizare ale
evenimentului (inclusiv a
documentelor necesare decontarii
costurilor de transport pentru
participanti);
buna desfurare logistic i tehnic
a evenimentului
marcarea slilor pentru localizarea
cu uurin a acestora de ctre
participani;
organizarea coffee-break-urilor i a
meselor de pranz/cin
realizarea de fotografii pe parcursul
desfurrii evenimentelor
realizarea formalitilor de decont
de transport pentru participani
(acolo unde este cazul)

4.4. Cerine privind organizarea si desfasurarea conferintei de presa de finalizare a proiectului


Durata eveniment: 2 zile (se consider i seara precedent evenimentului) 1 zi de
conferin
Participanti: oficiali proiect, parteneri, grupul int al proiectului, operatori economici,
parteneri sociali, mass-media
Perioada desfasurare mai 2014

Evenimentul va fi desfurat ntr-o locaie de tip complex hotelier poziionat central, pe o raz de
maxim 5 km fa de sediul autoritii contractante din localitatea Bucureti, de minim 3 stele.
Ofertantul va prezenta minim 3 variante care s respecte cerinele caietului de sarcini.
Prezentarea altor variante va duce la declararea ofertei ca neconform.

Se vor asigura urmatoarele servicii:

Serviciul solicitat Cantitate Buc. Observatii


Cazare 50 persoane
1 buc Minim 3 stele

Camere single

Mic dejun inclus

Camerele s fie dotate cu:

- aer condiionat;

49
- du;

- telefon intern i internaional;

- acces internet;

- TV color.

- hotelul trebuie s dispun de un


spaiu de depozitare a bagajelor
participanilor, care s fie la dispoziia
acestora n ultima zi de desfurare a
evenimentului.

Atenie!Numrul persoanelor care vor fi


cazate este estimativ si poate varia.
Reducerea numrului de participani ca
urmare a neprezentrii acestora la
evenimente nu impune Achizitorului
obligaia de a achita costurile legate de
respectivele servicii de cazare.

Servicii de restaurant 100 persoane


masa pranz 1 prinz - Prnzul trebuie sa fie organizat in
pentru persoanele stil bufet suedez si va fi asigurat pentru
participante numarul de participanti la eveniment

- Restaurantul se va afla in incinta


hotelului si va avea suficiente locuri la
mese pentru servirea bufetului suedez,
pentru toti participantii.

- mese pentru servire si consum


propice serivirii de alimente si bauturi

- personal specializat conform


cerintelor

- vesel i tacmuri adecvate (exclus


vesel i tacmuri din plastic)

- In timpul tuturor meselor se va


asigura pentru toti participantii, cel
putin: apa plata, apa minerala si cafea
sau ceai (pentru fiecare participant).

- Bufetul suedez asigurat va fi compus

50
dintr-un meniu variat, inclusiv varianta
de meniu vegetarian.

- Meniul pentru pranz va contine


obligatoriu, cel putin: aperitiv-
sortimente variate, fel principal (cald)-
sortimente variate, sortimente variate de
salate, desert- sortimente variate.

- In oferta tehnica, se vor include si


exemple de variante de meniu pentru
mesele de pranz si cina i gramaje,
conform cerintelor mentionate in caietul
de sarcini.

In oferta tehnica, se vor prezenta 3 variante


de meniu pentru prinz i gramaje, conform
cerintelor mentionate in caietul de sarcini i
adecvat naturii evenimentului.

Cerinte minime: la fiecare pauza de cafea


vor fi servite cel puin cafea, cafea
decofeinizat, lapte, zahr i ndulcitor, ceai,
buturi rcoritoare neacidulate i acidulate, cu i
fr zahr, minim 3 tipuri de produse de
Servicii de restaurant
2 pauze 100 persoane patiserie dulce si sarata/prajituri, fructe
pauza cafea
proaspete pentru toi participanii.
In oferta tehnica, se vor include si exemple
de variante de meniu pentru pauzele de
cafea, conform cerintelor mentionate in
caietul de sarcini.
Servicii de restaurant cina 1 cina 50 persoane
- Se va asigura cina pentru persoanele
participante cazate n seara anterioar
seminariilor:

- Cina trebuie sa fie organizat in stil


bufet suedez

- Restaurantul se va afla in incinta


hotelului si va avea suficiente locuri la
mese pentru servirea bufetului suedez,
pentru toti participantii sau se va
propune o alt locaie adecvat, fiind
asigurat transportul participanilor la i
de la hotelul n care se realizeaz

51
cazarea

- mese pentru servire si consum


propice serivirii de alimente si bauturi

- personal specializat conform


cerintelor

- vesel i tacmuri adecvate (exclus


vesel i tacmuri din plastic)

- In timpul tuturor meselor se va


asigura pentru toti participantii, cel
putin: apa plata, apa minerala si cafea
sau ceai (pentru fiecare participant).

- Bufetul suedez asigurat va fi compus


dintr-un meniu variat, inclusiv varianta
de meniu vegetarian.

- Meniul pentru cina va contine


obligatoriu, cel putin: aperitiv-
sortimente variate, fel principal (cald)-
sortimente variate, sortimente variate de
salate, desert- sortimente variate.

In oferta tehnica, se vor prezenta 3 variante


de meniui pentru cina i gramaje, conform
cerintelor mentionate in caietul de sarcini i
adecvat naturii evenimentului.
Inchiriere 1 sala conferinte 1 zi Capacitate
100 persoane - Amenajare prezidiu pentru min. 10
persoane, decorat cu min. fata de masa,
calareti nume, aranjament floral

- Amenajarea sala de conferine tip


amfiteatru

- Sala de conferin s nu aib stlpi


de susinere care s obstrucioneze
vizibilitatea participanilor la conferin

- Instalaie de sonorizare 5
microfoane fixe i 4 mobile

- Cabine de traducere i cti pentru


100 de persoane

52
- Servicii de traducere simultan.
Asigurarea serviciilor de interpretariat
de circa 4 de ore de convorbiri din
limba spaniol/englez i romn i
viceversa n funcie de lectorii care vor
lua cuvantul pe parcursul desfurrii
conferinei de lansare a aproiectului
POSDRU. Se va asigura minim un
interpret calificat/limb strin, care va
asigura traducerea simultan a
discuiilor i prezentrilor aferente
conferinei de deschidere a proiectului.

- Posibilitatea rulrii de pe suport


optic a prezentrilor conferinei pe
minim 4 ecrane de tip LCD dispuse
astfel nct s permit buna vizualizare
a informaiilor de ctre participani

- Acces la faciliti de printare i


multiplicare

- Aer condiionat;

- Cabluri, prize pentru laptop si


conectarea la curent electric a
echipamentului video-audio;

- Internet.
Alte solicitari Locatia de desfasurare a evenimentului
va avea:
asigurata paza si curatenia
sistem de climatizare propriu si
functional
traseul de la intrare pana la sala de
conferinta va fi marcat cu
indicatoare de traseu (acolo unde
este cazul)
Spaiul de recepie: trebuie asigurat
un spaiu de recepie n proximitate
slii pentru evenimente, pentru
primirea i nregistrarea
participanilor, distribuirea
materialelor informative, bol pentru
cartile de vizit
sala va fi branduita in preambulul

53
conferintei cu materialele de
promovare a evenimentului (vor fi
predate de catre beneficiar)
Locaia va asigura locuri i acces
parcare pentru participani i
organizatorii evenimentului.

Activiti n atribuia operatorului economic:


Solicitm prezena a 2 reprezentani ai
firmei de organizare n locaia de
desfurarea a fiecrui evenimentul
organizat, personal care va fi la
dispozitia beneficiarului in perioada
evenimentului si va fi responsabila de
buna organizare din punct de vedere
logistic a evenimentelor

Alte servicii asigurate de operatorul economic:


nregistrarea participanilor pe
listele de prezen,
informarea i ndrumarea acestora,
distribuirea materialelor
evenimentului
colectarea de la participanti si
predarea catre autoritatea
contractanta a formularelor de grup
tinta, inclusiv asigurarea
completarii conform regulilor
POSDRU;
colectarea altor chestionare si
documente solicitate in cadrul
procedurilor de organizare ale
evenimentului (inclusiv a
documentelor necesare decontarii
costurilor de transport pentru
participanti);
buna desfurare logistic i tehnic
a evenimentului
marcarea slilor pentru localizarea
cu uurin a acestora de ctre
participani;
organizarea coffee-break-urilor i a
meselor de pranz/cin
realizarea de fotografii pe parcursul
desfurrii evenimentelor
realizarea formalitilor de decont

54
de transport pentru participani
(acolo unde este cazul)

Observaii:

1. Oferta va trebui s conin obligatoriu numele hotelurilor de 3 stele propuse pentru


evenimentele in localitiile menionate n caietul de sarcini. Se vor include n ofert
certificatele de clasificare ale hotelurilor propuse, minim 5 fotografii relevante ale slilor de
conferin (din unghiuri diferite).

2. Pentru toate evenimentele, operatorul economic este obligat s asigure prezena unui
coordonator de eveniment la fiecare eveniment care va fi responsabil cu:
nregistrarea participanilor pe listele de prezen,
completarea formularelor de nregistrare pentru participani (acolo unde este cazul),
colectarea formularelor de grup tinta, inclusiv asigurarea completarii conform regulilor
POSDRU;
informarea i ndrumarea participanilor
distribuirea materialelor evenimentului ctre participani
asigur buna desfurare logistic i tehnic a evenimentului
marcarea slilor pentru localizarea cu uurin a acestora de ctre participani;
organizarea coffee-break-urilor i a meselor de pranz/cin
realizarea de fotografii pe parcursul desfurrii evenimentelor
realizarea formalitilor de decont de transport pentru participani, colectarea
documentelor justificative si predarea acestora autoritatii contractante.

De asemenea, operatorului i revin toate atribuiile ce in de:


asigurarea serviciilor privind cazarea i masa pentru participani
asigurarea serviciilor de organizare a transportului pentru participani / decontare a
transportului. In cazul decontarii cheltuielilor legate de transport , operatorul economic
va prezenta Autoritatii Contractante centralizatorul cu numarul persoanelor pentru care
a efectuat decont, datele de identificare si semnatura persoanelor prin care confirma
efectuarea decontului. Operatorul economic va include n oferta tehnic o propunere de
borderou centralizator pentru decontarea transportului.
asigurarea celorlalte servicii privind desfurarea n bune condiii a evenimentelor.

Operatorul economic va asigura pentru toate evenimentele transportul dus-intors pentru toti
participanii la evenimente, inclusiv transportul international al expertilor proiectului. Operatorii
economici trebuie s in cont c sumele ce se vor achita pentru transportul participanilor / se
vor deconta participanilor pentru transport, trebuie s fie incluse n oferta financiar,
responsabilitatea de decontare fiind a operatorului, att ca procedur de decontare, ct i ca
suma efectiv decontat. Procedura de suportare a cheltuielilor de transport trebuie sa respecte
regulile impuse de prevederile specifice POSDRU si a legislatiei nationale in vigoare aplicabile.
Organizarea / decontarea transportului se va face pentru transport spre i dinspre locaia
evenimentului.

55
5. Entitile responsabile pentru managementul contractului
Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc va ndeplini rolul de Autoritate
Contractant pentru acest proiect si va fi responsabil pentru toate aspectele procedurale legate
de procesul de atribuire i management financiar.
Prestatorul va presta serviciile descrise n prezentul caiet de sarcini, asigurnd un standard de
calitate ct mai ridicat.

6. Sprijin ce va fi furnizat de Autoritatea Contractant


Autoritatea Contractant, va furniza toate informaiile i va coopera cu Prestatorul n vederea
obinerii celor mai bune rezultate. De asemenea, va furniza neoneros toate informaiile
disponibile necesare contractului.

7. Data de ncepere a activitilor i perioada de execuie a acestora


Data planificat pentru nceperea activitilor este noiembrie 2013, iar perioada de execuie a
contractului este de 7 luni de zile de la data semnrii contractului.

8. Raportri
Prestatorul trebuie sa trimita Achizitorului un raport de activitate privind modul cum au fost
prestate serviciile de organizare evenimente. Raportul de activitate va identifica i va descrie
rezultatele evenimentelor organizate, i va conine printre altele urmtoarele: Informaii
generale asupra desfurrii evenimentelor, numrul de participani, numr persoane pentru care
s-au asigurat servicii de catering, etc

9. Condiii de plata
Pentru acest eveniment Prestatorul va primi de la Autoritatea Contractant o list a
participanilor notificai, ce va specifica numarul de persoane care vor participa la aveniment,
cu minim 4 zile calendaristice inainte de data desfurrii evenimentului. Numrul de persoane
precizat la punctul 4 din Specificaiile Tehnice pentru care se solicit serviciile de
mas/catering, pauz de cafea este estimativ si poate varia. Reducerea numrului de participani
ca urmare a neprezentrii acestora la eveniment nu impune Achizitorului obligaia de a achita
costurile suplimentare.
Plata se va face pe baz de facturi. Se va ncheia un proces verbal de recepie la finele la
sfritul evenimentului, pe baza raportului de activitate menionat la pct. 8 din Specificaiile
Tehnice. Plata se va efectua numai pentru participanii notificai de Achizitor prin intermediul
listei de participani menionate la punctul 9 din prezentele specificaii tehnice.

56
Capitolul III Formulare

Seciunea III conine formulare destinate, pe de o parte, s faciliteze elaborarea i prezentarea ofertei i a
documentelor care o nsoesc i, pe de alt parte s permit Comisiei de evaluare, examinarea i
evaluarea rapid i corect a tuturor ofertelor depuse.
Fiecare ofertant care particip, n mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea
contractului de achiziie public are obligaia de a prezenta formularele prevzute n cadrul acestei
seciuni, completate n mod corespunzator i semnate de persoane autorizate.

Intruciuni de completare a documentelor/ declaraiilor/ formularelor solicitate pentru


confirmarea ndeplinirii criteriilor de calificare i selecie

Orice document/declaraie/formular solicitat a fi completat i prezentat numai n original de


ofertant/candidat va fi semnat de reprezentantul legal al acestuia, sau dup caz, de ctre alt persoan
autorizat s reprezinte ofertantul. n acest ultim caz, persoana autorizat va depune i mputernicirea
reprezentantului legal.
n cazul ofertelor n asociere depuse de un grup de operatori, orice document/declaraie/formular
solicitat va fi completat i prezentat de ctre fiecare membru al grupului de operatori.
Formularele conin o seciune distinct pentru situaiile n care ofertanii/candidaii sunt constituii ntr-
un grup.
Documentele / declaraiile / certificatele /emise de ter parte (instituii competente) vor fi prezentate n
limba romn i vor ndeplini una din urmtoarele condiii de form : original, copie legalizat sau copie
conform cu originalul.
Documentele/certificatele emise de ter parte, pentru care nu este prevazut o perioad de valabilitate
stabilit prin lege, nu vor fi emise cu mai mult de 30 zile nainte de data depunerii ofertelor.
Documentele emise n alt limb se prezint n original i vor fi nsoite de traducerea autorizat n limba
roman.
Pentru demonstrarea ndeplinirii criteriilor de calificare prevzute la punctul 5 din prezenta Fi de date
a Achiziiei, ofertantul are dreptul de a prezenta iniial, in conformitate cu prevederile HG nr.925/2006, o
declaraie pe proprie rspundere semnat de reprezentantul legal sau dup caz, de ctre alt persoan
autorizat s-l reprezinte, prin care s confirme c ndeplinete criteriile de calificare, astfel cum au fost
solicitate n documentaia de atribuire.

57
FORMULARE

Formular 1 Scrisoare de naintare


Formular 2 Declaraie privind eligibilitatea
Formular nr. 3 Declaraie privind nencadrarea n situaiile prevzute la art.
181 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006
Formular 4 - Informaii generale
Formular nr. 5 Declaraie privind calitatea de participant la procedur
Formular nr. 6 Declaraie privind lista principalelor livrri de produse n
ultimii 3 ani
Formular 7 Model scrisoare de recomandare
Formular 8- Declaraie privind partea/prile din contract care sunt
ndeplinite de subcontractani i specializarea acestora
Formular 9- Declaraie privind efectivul mediu anual al personalului angajat
i al cadrelor de conducere
Formular 10 Acord de asociere
Formular 11 Declaraie pe proprie rspundere de evitare a conflictului de
interese
Formular 12 Formular de ofert tehnic
Formular 13- Model imputernicire
Formular 14- Formular de ofert financiar
Formular 15- Solicitare de clarificari
Formular 16- Certificat privind participarea la licitaie cu ofert independent
Formular 17- CV n format Europass
Formular 18- Declaraie de disponibilitate
Formular 19- DECLARAIE REFERITOARE LA CONDIIILE DE MUNC I
PROTECIA MUNCII
Formular 20- Scrisoare de garantie pentru participarea la procedur
Model de contract

58
Formular 1 Scrisoare de naintare

nregistrat la sediul autoritii contractante


nr. _________ / __ . __ . 2011

SCRISOARE DE NAINTARE

Ctre _______________________________________________
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)

Ca urmare a invitaiei dumneavoastr privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului


________________________________________
(denumirea contractului de achiziie public)

noi ____________________________ v transmitem alturat urmtoarele:


(denumirea/numele ofertantului)
1. Coletul sigilat i marcat n mod vizibil, coninnd, n original i ntr-un numr de _____ copii:
a) documentele de calificare;
b) oferta tehnic;
c) oferta financiar.
Avem sperana c oferta noastr este corespunztoare i va satisface cerinele.

Data

Operator economic: S.C. ..S.R.L./S.A.

Reprezentant/Reprezentani legali:

(semntur autorizat i tampil)

59
Formular 2 Declaraie privind eligibilitatea
Operator economic,
________________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE PRIVIND ELIGIBILITATEA (nencadrarea n art. 180 din OUG nr. 34/2006)

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ..................................................


(denumirea/numele i sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria rspundere, sub
sanciunea excluderii din procedur i sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c
nu m aflu n situaia prevzut la art. 180 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri
publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri,
respectiv n ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotrre definitiv a unei instane
judectoreti pentru participarea la activiti ale unei organizaii criminale, pentru corupie,
fraud i/sau splare de bani.

Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu


i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data ..............

Operator economic: S.C. ..S.R.L./S.A.

Reprezentant/Reprezentani legali:

(semntur autorizat i tampil)

60
Formular 3 Declaraie privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181 din
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006

Operator economic,
________________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181 din Ordonana de


urgen a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a) ................................................................................. (denumirea, numele


operatorului economic), n calitate de ofertant / candidat / concurent la procedura de (se
menioneaz procedura) pentru atribuirea contractului de achiziie public avnd ca
obiect ........................................................................... (denumirea produsului, serviciului sau
lucrrii i codul CPV), la data de ................................ (zi/lun/an), organizat
de ..................................................................................... (denumirea autoritii contractante),
declar pe propria rspundere c:
a) nu sunt i nici nu am fost condamnat n ultimii 5 ani printr-o hotrre judectoreasc
definitiv pentru participare la activiti ale unei organizaii criminale, corupie, fraud i splare de
bani;
b) nu am intrat n faliment ca urmare a hotrrii pronunate de judectorul-sindic;
c) mi-am ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale
ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n
vigoare n Romnia sau n ara n care este stabilit
d) n ultimii 2 ani nu am ndeplinit sau am ndeplinit n mod defectuos obligaiile contractuale,
din motive imputabile ofertantului n cauz, fapt care a produs sau este de natur s produc grave
prejudicii beneficiarilor acestuia;
e) nu am fost condamnat, n ultimii 3 ani, prin hotrrea definitiv a unei instane
judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea
unei greeli n materie profesional.
f) nu prezint informaii false sau nu prezint informaiile solicitate de ctre Achizitor, n scopul
demonstrrii ndeplinirii criteriilor de calificare i selecie.

Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg
c Achizitorul are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.
neleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de
nclcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii.

Data .

Operator economic: S.C. ..S.R.L./S.A.


Reprezentant/Reprezentani legali:
(semntur autorizat i tampil)

61
Formular 4 Informaii generale

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea /numele:

2. Cod unic de nregistrare:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon/fax:

5. Certificatul de nmatriculare/nregistrare la Registrul comerului:

6. Cont Trezorerie:

7. Obiectul de activitate, pe domenii:

8. Birourile filialelor/ sucursalelor locale, dac este cazul:

9. Piaa principala a afacerilor:

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Date financiare 2010 (RON) 2011 (RON) 2012 (RON) Media


la 31 decembrie

Cifra de afaceri
global

Nota: Echivalena Leu Euro se calculeaz potrivit cursului mediu comunicat de B.N.R. si
valabil pentru fiecare din anii menionai mai sus.

Data

Operator economic: S.C. ..S.R.L./S.A.

Reprezentant/Reprezentani legali:

(semntur autorizat i tampil)

62
Formular 5 Declaraie privind calitatea de participant la
procedur
1. Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ...............................................
(denumirea operatorului economic), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate
faptei de fals n acte publice, c, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziie
public .................. (se menioneaz procedura), avnd ca obiect ........................
(denumirea produsului, serviciului sau lucrrii i codul CPV), la data de ....... (zi/lun/an),
organizat de ........................................... (denumirea autoritii contractante),
particip i depun ofert:
n nume propriu;
ca asociat n cadrul asociaiei .......................................................;
ca subcontractant al ..................................................................;
(Se bifeaz opiunea corespunztoare)

2. Subsemnatul declar c:
nu sunt membru al niciunui grup sau reele de operatori economici;
sunt membru n grupul sau reeaua a crei list cu date de recunoatere o prezint n
anex.

3. Confirmm faptul c nu licitm pentru acelai contract n nici o alt form.

4. (Aplicabil doar pentru membrii n asociere) Confirmm, ca membru n consoriu/asociere c toi


membrii rspund solidar pentru execuia contractului, c membrul conductor este autorizat s oblige i s
primeasc instruciuni n numele i pe seama fiecrui membru, este rspunztor n nume propriu i n numele
Asocierii pentru ndeplinirea contractului, inclusiv plile, i c toi membrii asocierii se oblig s rmn n
asociere pe ntreaga durat a execuiei contactului.

5. Suntem de acord s ne supunem prevederilor Seciunii a 8-a - Reguli de evitare a conflictului de


interese din Ordonana 34/2006, modificat i completat, i adugam, n mod special, c nu avem nici un potenial
conflict de interese sau alte relaii asemntoare cu ceilali candidai sau alte pri implicate n procedura de
atribuire n timpul depunerii ofertei;
(Se bifeaz opiunea corespunztoare)

6. Subsemnatul declar c voi informa imediat autoritatea contractant dac vor interveni
modificri n prezenta declaraie la orice punct pe parcursul derulrii procedurii de atribuire
a contractului de achiziie public sau, n cazul n care vom fi desemnai ctigtori, pe
parcursul derulrii contractului de achiziie public.

7. De asemenea, declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu


i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i
confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii
suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.

8. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte
persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ......................
(denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar
n legtur cu activitatea noastr.

Data
Operator economic: S.C. ..S.R.L./S.A.
Reprezentant/Reprezentani legali:

(semntur autorizat i tampil)

63
Formular 6 Declaraie privind lista principalelor prestri de
servicii n ultimii 3 ani
Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ..........................................................
(denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria rspundere, sub
sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i
nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul
verificrii datelor din prezenta declaraie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane
juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai .................................................................
(denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu
activitatea noastr.

Nr. Obiect CPV Denumirea/numele Calitatea Preul total al Procent Perioada de


crt. contract beneficiarului/ prestatorul contractului ndeplinit de derulare a
clientului ui*) prestator (%) contractului
Adresa **)

1 2 3 4 5 6 8
1

.....

Data ............

Operator economic: S.C. ..S.R.L./S.A.


Reprezentant/Reprezentani legali:
(semntur autorizat i tampil)

__ *) Se precizeaz calitatea n care a participat la ndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau
contractant conductor (lider de asociaie); contractant asociat; subcontractant.
**) Se vor preciza data de ncepere i data de finalizare a contractului.
Nu se vor prezenta mai mult de 15 referine (n cazul unei asocieri de operatori economici, suma referinelor
prezentate de acetia nu trebuie s depeasc numrul 15)

64
Formular 7 Model scrisoare de recomandare
Operator economic,
________________________
(denumirea/numele)

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Nume societate beneficiara :

Adresa

Telefon/Fax :

n atenia..(denumirea autoritii contractante),

n calitate de beneficiar al contractului de prestri servicii


privind..as dori prin prezenta s exprim.
(calificativ)1 firmei..(beneficiarul) pentru eforturile depuse
de echipa de proiect ..(ofertantului).

n baza competentei si profesionalismului de care a dat dovada, recomandam fr rezerve,


oricrei organizaii, serviciile(ofertantului).

Comentarii : (daca exista).

Data ..............

Operator economic: S.C. ..S.R.L./S.A.

Reprezentant/Reprezentani legali:

(semntur autorizat i tampil)

1
Se indic nivelul de competen pe scar de la 1 la 5 (1 foarte bine, 2 bine, 3 satisfctor, 4 - nesatisfctor)

65
Formular 8 Declaraie privind partea/prile din contract care sunt ndeplinite de
subcontractani i specializarea acestora

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ................................... <denumirea/numele i sediul/adresa


candidatului/ofertantului>, declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c
datele prezentate n tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea
contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor
care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s
furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ................... <denumirea i adresa autoritii contractante> cu
privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr.

Nr. crt. Denumire Partea/prile din Acord


subcontractant contract ce urmeaz a fi subcontractor cu
sub contractate specimen de
semntur

Data

Operator economic: S.C. ..S.R.L./S.A.

Reprezentant/Reprezentani legali:

(semntur autorizat i tampil)

66
Formular 9 Declaraie privind efectivul mediu anual al personalului angajat i al
cadrelor de conducere
Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ................................... (denumirea/numele i sediul/adresa
candidatului/ofertantului), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c
datele prezentate n tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea
contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor
care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s
furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ................... (denumirea i adresa autoritii contractante) cu
privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr.

Anul <2008> Anul <2009> Anul <2010>


Nr. total Nr angajailor Nr. total Nr angajailor Nr. total Nr angajailor
care lucreaz n care lucreaz n care lucreaz n
domenii domenii domenii
relevante pentru relevante pentru relevante pentru
proiect** proiect** proiect**
Personal angajat *
Din care personal de
conducere
Din care personal
permanent
Ponderea personalului
permanent din numrul total al
personalului

*) n cazul n care oferta este depus de o asociaie de operatori economici, datele nscrise n acest tabel trebuie s
reprezinte suma datelor despre personalul angajat furnizate de fiecare companie
**) Se precizeaz numrul personalului angajat care lucreaz n domeniile aferente descrierii succinte a
contractului.

Opional Anexez la declaraie CV-urile personalului de conducere, precum i ale personalului responsabil pentru
ndeplinirea contractului de achiziie public.

Data

Operator economic: S.C. ..S.R.L./S.A.

Reprezentant/Reprezentani legali:

(semntur autorizat i tampil)

67
Formular 10 Formular de ofert tehnic

Operator economic,
________________________
(denumirea/numele)

OFERT TEHNIC
1. Descrierea metodologiei de prestare a serviciilor: se vor prezenta minimum
urmtoarele:
Un rezumat (prezentare sintetic) al abordrii propuse pentru implementarea
contractului
Detalierea modalitii de implementare a activitilor. Se va avea n vedere:
Detalierea modalitii de implementare a contractului
............................................................................................................
............................................................................................................
Descrierea concret a input-urilor necesare pentru prestarea serviciilor
............................................................................................................
............................................................................................................
Descriere concret a rezultatelor ateptate (output-uri)

2. Planificarea i graficul de ndeplinire a contractului de achiziie public


Se vor prezenta:
Disponibilitatea Ofertantului de a presta serviciile cuprinse n Documentaia pentru ofertani
pe ntreaga durat a contractului

Data .../.../...
......................, (stampila si semntur), n calitate de ........................, legal autorizat s semnez
oferta pentru i n numele ........................... (denumirea/numele operatorului economic).

(semntur autorizat i tampil)

68
Formular 11 Model mputernicire
MPUTERNICIRE
Subscrisa ....................., cu sediul n
..., nmatriculat
la Registrul Comerului sub nr. , CUI , atribut fiscal ,
reprezentat legal prin .................................., n calitate ........
, mputernicim prin prezenta pe .......................
,domiciliat in........................, identificat cu B.I./C.I. seria
, nr. , CNP ........., eliberat de ......,
la data de ......, avnd funcia de ........., s ne
reprezinte la procedura de cerere de oferta n scopul atribuirii contractului de
............................................... - autoritate contractant
.
n ndeplinirea mandatului su, mputernicitul va avea urmtoarele drepturi i obligaii:
1. S semneze toate actele i documentele care eman de la subscrisa n legtur cu participarea la
procedur;
2. S participe n numele subscrisei la procedur i s semneze toate documentele rezultate pe parcursul
i/sau n urma desfurrii procedurii.
3. S rspund solicitrilor de clarificare formulate de ctre comisia de evaluare n timpul desfurrii
procedurii.
4. S depun n numele subscrisei contestaiile cu privire la procedur.
Prin prezenta, mputernicitul nostru este pe deplin autorizat s angajeze rspunderea subscrisei cu privire
la toate actele i faptele ce decurg din participarea la procedur.
nteleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil dencalcarea
prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii i sunt de acord cu orice decizie a Autoritatii
Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achizitie publica.

Not: mputernicirea va fi nsoit de o copie dup actul de identitate al persoanei mputernicite


(buletin de identitate, carte de identitate, paaport).

Data Denumirea mandantului


S.C.

reprezentat legal prin


_____________________________
(Nume, prenume) _____________________________
(Nume, prenume)
(Specimenul de semnatura al (Functie) persoanei
_____________________________
(Funcie)
_______________________________
(Semntura autorizat i tampila)

69
Formular 12 Formular de ofert financiara
Operator economic,
________________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA

Ctre .........................................................
(denumirea Autoritii Contractante i adresa complet)

Doamnelor i Domnilor,
1. Examinnd documentaia de atribuire, subsemnaii, reprezentani ai
ofertantului ....................... (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, n conformitate
cu prevederile i cerinele cuprinse n documentaia mai sus menionat, s
prestm/.................... (denumirea serviciului), pentru suma de ..................... (suma n litere
i n cifre, precum i moneda ofertei), pltibil dup recepia serviciilor, la care se adaug
taxa pe valoarea adugat n valoare de ...................... (suma n litere i n cifre).
2. Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ctigtoare, s prestm
serviciile n graficul stabilit n specificaiile tehnice/documentaiei.
3. Ne angajm s meninem aceasta ofert valabil pentru o durat de ........ zile, (durata n
litere i cifre), respectiv pn la data de .................. (ziua/luna/anul), i ea va rmne obligatorie
pentru noi i poate fi acceptat oricnd nainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pn la ncheierea i semnarea contractului de achiziie public aceast ofert, mpreun cu
comunicarea transmis de dumneavoastr, prin care oferta noastr este stabilit ctigtoare, vor
constitui un contract angajant ntre noi.
5. Alturi de oferta de baz:
depunem oferta alternativ, ale crei detalii sunt prezentate ntr-un formular de ofert separat,
marcat n mod clar "alternativ";
nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaz opiunea corespunztoare)
5. nelegem c nu suntei obligai s acceptai oferta cu cel mai sczut pre sau orice alt
ofert pe care o putei primi.

Data .../.../...
......................, (stampila si semntur), n calitate de ........................, legal autorizat s semnez
oferta pentru i n numele ........................... (denumirea/numele operatorului economic) .

70
MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI FINANCIARE

NOTA: Oferta financiar va cuprinde suma ofertata pentru fiecare tip de eveniment in parte,
respectand specificaiile tehnice din caietul de sarcini i va fi elaborat n lei, fr tva.

Se va completa Formularul , la care se va anexa oferta financiara detaliata astfel:

1. A.6 Organizarea si desfasurarea la Bucuresti a unei conferinte


internationale pentru prezentarea celor mai bune practici din statele membre UE

Serviciul Cantitate Buc. Observatii Oferta


solicitat pret fara, tva TVA
Cazare 1 89 Camera single, 3*, mic dejun
inclus
Pranz 1 100 Bufet suedez
Pauza de 2 100 Cafea, cafea decofeinizata,
cafea lapte, zahar si indulcitor,
ceai, bauturi racoritoare
acidulate si neacidulate, cu si
fara zahar, minim 3 tipuri de
produse de patiserie dulce si
sarata/prajituri, fructe
proaspete
Cina 1 89 Bufet suedez
Sala 1 1 Capacitate 100 pers
conferinte si
dotari
Alte servicii

71
2. A.10. Organizarea si desfasurarea a 12 seminarii regionale pentru
prezentarea si dezbaterea rezultatelor studiului national

Serviciul Cantitate Persoane Observatii Oferta


solicitat pret fara, tva TVA
Cazare 2 nopti x 20 Camera single, 3*, mic
12 dejun inclus
Pranz 2 prinzuri 40 Bufet suedez
x 12
Pauza de 4 pauze x 40 Cafea, cafea decofeinizata,
cafea 12 lapte, zahar si indulcitor,
ceai, bauturi racoritoare
acidulate si neacidulate, cu
si fara zahar, minim 3 tipuri
de produse de patiserie
dulce si sarata/prajituri,
fructe proaspete
Cina 24 15 Bufet suedez
Sala 24 1 Capacitate 40 pers
conferinte si
dotari
Alte servicii

3. A.10. Organizarea si desfasurarea a unui seminar national pentru


prezentarea si dezbaterea rezultatelor studiului national
Serviciul Cantitate Buc. Observatii Oferta
solicitat pret fara, tva TVA
Cazare 2 40 Camera single, 3*, mic dejun
inclus
Pranz 2 90 Bufet suedez
Pauza de 4 90 Cafea, cafea decofeinizata,
cafea lapte, zahar si indulcitor,
ceai, bauturi racoritoare
acidulate si neacidulate, cu si
fara zahar, minim 3 tipuri de
produse de patiserie dulce si
sarata/prajituri, fructe
proaspete
Cina 2 40 Bufet suedez
Sala 2 1 Capacitate 90 pers
conferinte si
dotari
Alte servicii

72
4. A.11 . Organizarea si desfasurarea unei sesiuni de instruire cu durata de 3
zile pentru membrii grupului tinta nivel de conducere

Serviciul Cantitate Buc. Observatii Oferta


solicitat pret fara, tva TVA
Cazare 3 50 Camera single, 3*, mic dejun
inclus
Pranz 3 50 Bufet suedez
Pauza de 6 50 Cafea, cafea decofeinizata,
cafea lapte, zahar si indulcitor,
ceai, bauturi racoritoare
acidulate si neacidulate, cu si
fara zahar, minim 3 tipuri de
produse de patiserie dulce si
sarata/prajituri, fructe
proaspete
Cina 3 50 Bufet suedez
Sala 3 1 Capacitate 50 pers
conferinte si
dotari
Alte servicii

5. A.12 . Organizarea si desfasurarea unei sesiuni de instruire cu durata de 3


zile pentru nivelul de executie

Serviciul Cantitate Buc. Observatii Oferta


solicitat pret fara, tva TVA
Cazare 3 50 Camera single, 3*, mic dejun
inclus
Pranz 3 50 Bufet suedez
Pauza de 6 50 Cafea, cafea decofeinizata,
cafea lapte, zahar si indulcitor,
ceai, bauturi racoritoare
acidulate si neacidulate, cu si
fara zahar, minim 3 tipuri de
produse de patiserie dulce si
sarata/prajituri, fructe
proaspete
Sala 3 1 Capacitate 50 pers
conferinte si
dotari
Alte servicii

73
6. A.18 Organizarea si desfasurarea unei sesiuni de instruire cu durata de 3
zile pentru membrii grupului tinta nivel de executie

Serviciul Cantitate Buc. Observatii Oferta


solicitat pret fara, tva TVA
Cazare 3 50 Camera single, 3*, mic dejun
inclus
Pranz 3 50 Bufet suedez
Pauza de 6 50 Cafea, cafea decofeinizata,
cafea lapte, zahar si indulcitor,
ceai, bauturi racoritoare
acidulate si neacidulate, cu si
fara zahar, minim 3 tipuri de
produse de patiserie dulce si
sarata/prajituri, fructe
proaspete
Sala 3 1 Capacitate 50 pers
conferinte si
dotari
Alte servicii

74
A.19 Organizarea si desfasurarea conferintei de presa de finalizare a proiectului

Serviciul Cantitate Buc. Observatii Oferta


solicitat pret fara, tva TVA
Cazare 1 50 Camera single, 3*, mic dejun
inclus
Pranz 1 100 Bufet suedez
Pauza de 2 100 Cafea, cafea decofeinizata,
cafea lapte, zahar si indulcitor,
ceai, bauturi racoritoare
acidulate si neacidulate, cu si
fara zahar, minim 3 tipuri de
produse de patiserie dulce si
sarata/prajituri, fructe
proaspete
Cina 1 50 Bufet suedez
Sala 1 1 Capacitate 100 pers
conferinte si
dotari
Alte servicii

Data .............

Operator economic: S.C. ..S.R.L./S.A.

Reprezentant/Reprezentani legali:

(semntur autorizat i tampil)

75
Formularul 13 Solicitare de clarificri
[Antetul operatorului economic]

SOLICITARE DE CLARIFICARI

DE LA: DATA:
Dna/Dl.
Numele firmei:

NUMR TOTAL DE PAGINI: NUMR DE REFERINA AL ADRESEI:


. pagini Nr.

CTRE: DATA:
Dna/Dl.
Numele Autoritii Contractante:

REF: cerere de clarificri pentru proiectul .. nr. de


referin SEAP ..
Urgent Pentru informare Pentru
rspuns

Stimat doamn/domnule ,

Text cerere de clarificri

NR NTREBRI
1. .........................................
2. ..........................

Cu respect,

Domnul/Doamna
Funcia.
Firma

76
Formularul 14 Certificat de participare ofert
independent
I. Subsemnatul/Subsemnaii, ........................., reprezentant/reprezentani legali
al/ai ............................................., ntreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziie
public organizat de Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc, n calitate de autoritate
contractant, certific/certificm prin prezenta c informaiile coninute sunt adevrate i complete din
toate punctele de vedere.

II. Certific/Certificm prin prezenta, n numele .........................................., urmtoarele:


1. am citit i am neles coninutul prezentului certificat;
2. consimt/consimim descalificarea noastr de la procedura de achiziie public n condiiile n care
cele declarate se dovedesc a fi neadevrate i/sau incomplete n orice privin;
3. fiecare semntur prezent pe acest document reprezint persoana desemnat s nainteze oferta de
participare, inclusiv n privina termenilor coninui de ofert;
4. n sensul prezentului certificat, prin concurent se nelege oricare persoan fizic sau juridic, alta
dect ofertantul n numele cruia formulm prezentul certificat, care oferteaz n cadrul aceleiai
proceduri de achiziie public sau ar putea oferta, ntrunind condiiile de participare;
5. oferta prezentat a fost conceput i formulat n mod independent fa de oricare concurent, fr a
exista consultri, comunicri, nelegeri sau aranjamente cu acetia;
6. oferta prezentat nu conine elemente care deriv din nelegeri ntre concureni n ceea ce privete
preurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenia de a oferta sau nu la respectiva
procedur sau intenia de a include n respectiva ofert elemente care, prin natura lor, nu au legtur
cu obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentat nu conine elemente care deriv din nelegeri ntre concureni n ceea ce privete
calitatea, cantitatea, specificaii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate n ofert nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent nainte de
momentul oficial al deschiderii publice, anunat de contractor.
III. Sub rezerva sanciunilor prevzute de legislaia n vigoare, declar/declarm c cele consemnate n
prezentul certificat sunt adevrate i ntrutotul conforme cu realitatea.

Data

Operator economic: S.C. ..S.R.L./S.A.

Reprezentant/Reprezentani legali:

(semntur autorizat i tampil)

77
FORMULARUL NR. 15
DENUMIRE OFERTANT
MODEL CV
Curriculum vitae Inserai fotografia. (rubric facultativ)

Informaii personale
Nume / Prenume Nume, Prenume
Adres(e) Numr imobil, nume strad, cod potal, localitate, ar
Telefon(oane) Mobil:
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naionalitate(-ti)
Data naterii
Sex (rubric facultativ, vezi instruciunile)

Poziia vizat

Experiena profesional

Perioada Menionai separat fiecare experien profesional relevant,


ncepnd cu cea mai recent dintre acestea.
Funcia sau postul ocupat
Activiti i responsabiliti
principale
Numele i adresa angajatorului
Tipul activitii sau sectorul de
activitate

Educaie i formare

Perioada Menionai separat fiecare form de nvmnt i program de


formare profesional absolvite, ncepnd cu cel mai recent.
Calificarea / diploma obinut
Disciplinele principale studiate /
competene profesionale dobndite
Numele i tipul instituiei de
nvmnt / furnizorului de formare
Nivelul n clasificarea naional sau (Rubric facultativ)
internaional

78
Aptitudini i competene personale

Limba(i) matern(e) Precizai limba(ile) matern(e) (dac este cazul specificai a


doua limb matern, vezi instruciunile)

Limba(i) strin(e) cunoscut(e)


Autoevaluare nelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare
conversaie scris
Limba
Limba
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referin Pentru
Limbi Strine:
A1-elementar B1-intermediar C1-superior
A2-elementar avansat B2-intermediar avansat C2-superior
avansat

Competene i abiliti sociale Descriei aceste competene i indicai contextul n care au fost
dobndite.

Competene i aptitudini Descriei aceste competene i indicai contextul n care au fost


organizatorice dobndite.

Competene i aptitudini tehnice Descriei aceste competene i indicai contextul n care au fost
dobndite.

Competene i aptitudini de utilizare Descriei aceste competene i indicai contextul n care au fost
a calculatorului dobndite.

Competene i aptitudini artistice Descriei aceste competene i indicai contextul n care au fost
dobndite. (Rubric facultativ)

Alte competene i aptitudini Descriei aceste competene i indicai contextul n care au fost
dobndite. (Rubric facultativ)

Permis(e) de conducere Menionai dac deinei un permis de conducere i categoria.


(Rubric facultativ)

Informaii suplimentare

79
Anexe Enumerai documentele anexate CV-ului.

(Numele i Prenumele persoanei care semneaz documentul)............................., n calitate


de ......................,

Data completrii ............... Semntura ........................

80
FORMULARUL NR. 16
DENUMIRE OFERTANT

DECLARAIE DE DISPONIBILITATE

Titlu proiect _________________________________________________


Subsemnatul . declar c sunt de acord s particip la procedura organizat
pentru achiziionarea serviciilor de formare i de consultan pentru contractul de servicii
pentru compania .
De asemenea, n cazul n care oferta companiei va fi desemnat ctigtoare, declar c sunt capabil i
disponibil s lucrez pe poziia pentru care mi-a fost inclus CV-ul n ofert n perioada:

De la Pn la

Confirm faptul c nu sunt angajat n alt proiect pe o poziie care s-mi solicite serviciile n perioada mai
sus menionat.
n cazul n care aceast ofert va fi desemnat ctigtoare, sunt perfect contient de faptul c
indisponibilitatea mea n perioada mai sus menionat, cauzat de alte motive dect boala sau fora
major, pot conduce la excluderea mea de la participarea la alte licitaii i contracte finanate din fonduri
europene i poate atrage dup sine ncetarea contractului

Nume
Semntura

Data

81
Formular nr. 17
OPERATOR ECONOMIC
.
(denumire/nume)

DECLARAIE REFERITOARE LA CONDIIILE DE MUNC I

PROTECIA MUNCII

Subsemnatul .. (nume i prenume n clar al persoanei autorizate),


reprezentant al .. (denumirea ofertantului) declar pe propria
rspundere c m angajez s prestez serviciile, pe parcursul ndeplinirii contractului, n
conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiiile de munca i de protecie a
muncii, care sunt n vigoare n Romnia.

De asemenea, declar pe propria rspundere c la elaborarea ofertei am inut cont de


obligaiile referitoare la condiiile de munc i de protecie a muncii i am inclus costul
pentru ndeplinirea acestor obligaii.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele i prenume)______________________, (semnatur i tampli), n calitate de


__________________, legal autorizat s semnez oferta pentru i n numele
____________________________________.

82
FORMULAR nr. 20
DENUMIRE OFERTANT
GARANIE DE PARTICIPARE
la procedura de atribuire a
contractului de achiziie public

Ctre .......................................................
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................................
(denumirea contractului de achiziie publica), noi ..........................................
(denumirea unitii emitente), avnd sediul nregistrat
la ................................................... (adresa), ne obligm fa
de .................................................... (denumirea autoritii contractante) s
pltim suma de ....................... (n litere i n cifre):
a) condiionat, respectiv dup constatarea culpei persoanei garantate, n
conformitate cu contractul garantat; sau
b) necondiionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza
declaraiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, datorit
existenei uneia sau mai multora dintre situaiile urmtoare:
a) ofertantul ......................... (denumirea/numele) i-a retras oferta n
perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilit ctigtoare,
ofertantul ...................................... (denumirea/numele) nu a constituit
garania de buna execuie n perioada de valabilitate a ofertei;
c) oferta sa fiind stabilit ctigtoare,
ofertantul ...................................... (denumirea/numele) a refuzat sa
semneze contractul de achiziie public n perioada de valabilitate a
ofertei.
d) n situatia respingerii contestatiei, ofertantului..........................
(denumirea/numele), de catre CNSC ca nefondata sau in cazul in care
contestatorul renunta la contestatie in masura in care renuntarea la
contestatie nu este ca urmare a adoptarii de catre autoritatea
contractanta a masurilor de remediere necesare.
n acest caz, ne obligm fa de.......................................(denumirea
autoritii contractante) s pltim, suma de .................. (......) lei reprezentnd
cuantumul fixat pentru reinerea din garania de participare n raport cu valoarea estimat
a contractului ce urmeaz a fi atribuit (art. 278 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006).

Prezenta garanie este valabil pn la data


de ..........................................................

Data completrii
................................. Banca/societatea de asigurri emitent,
______________________________
(semntura autorizat)

83
84
Capitolul IV - CONTRACT DE SERVICII (model)

85
Contract de servicii
nr.______________data_______________

1. Prile contractante
n temeiul Ordonanei de Urgen nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune
de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare, s-a ncheiat prezentul contract de prestare
de servicii,

ntre

......................................................................... denumirea autoritii contractante


adresa................................................................, telefon/fax .............................................., numr
de nmatriculare ............................................, cod fiscal ..................................., cont trezorerie
, reprezentat prin
...................................................................., (denumirea conductorului),
funcia..............................................., n calitate de achizitor, pe de o parte,

...................................................................denumirea operatorului economic


adres .........................................telefon/fax

.....................numr de nmatriculare ..........................................cod


fiscal ...................................cont (trezorerie,
banc)..........................................................................reprezentat
prin .............................................................(denumirea conductorului),
funcia............................................... n calitate de prestator, pe de alt parte.

2. Definiii
2.1 - n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel:
a) Contract - prezentul contract i toate anexele sale;
b)achizitor i prestator - prile contractante, aa cum sunt acestea numite n prezentul contract;
c) preul contractului - preul pltibil prestatorului de ctre achizitor, n baza contractului,
pentru ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor asumate prin contract;
d)servicii - activiti a cror prestare face obiect al contractului;
e)produse - echipamentele, mainile, utilajele, piesele de schimb i orice alte bunuri cuprinse n
anexa/anexele la prezentul contract i pe care prestatorul are obligaia de a le furniza aferent
serviciilor prestate conform contractului;
f)fora major - reprezint o mprejurare de origine extern, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibil i inevitabil, care se afl n afara controlului oricrei pri, care nu se datoreaz
greelii sau vinei acestora, i care face imposibil executarea i, respectiv, ndeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rzboaie, revoluii, incendii, inundaii sau
orice alte catastrofe naturale, restricii aprute ca urmare a unei carantine, embargou,

86
enumerarea nefiind exhaustiv, ci enuniativ. Nu este considerat for major un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fr a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri;
g) zi - zi calendaristic; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1 - n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice dac nu se
specific n mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul i preul contractului


4.1. - Prestatorul se oblig s s presteze serviciile..................................(denumirea serviciilor),
n perioada/perioadele convenite i n conformitate cu obligaiile asumate prin prezentul
contract.
4.2. - Achizitorul se oblig s plteasc prestatorului preul convenit pentru ndeplinirea
contractului de servicii................................ . (denumirea)

4.3. - Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, respectiv preul serviciilor prestate,
pltibil prestatorului de ctre achizitor conform graficului de pli, este de ........... lei /euro, din
care T.V.A. ................ lei.

5. Durata contractului
5.1 Durata prezentului contract este de ....... luni, adic de
la............................................pn la ...............

6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puin):
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnic i propunerea financiar;
c) graficul de ndeplinire a contractului;
d) graficul de pli;
e) garania de bun execuie, dac este cazul;
f) angajamentul ferm de susinere din partea unui ter, dac este cazul.
(se enumer, dup caz, toate documentele pe care prile neleg s le considere ca fiind parte intergrant a
contractului)

7. Obligaiile principale ale prestatorului


7.1- Prestatorul se oblig s presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract n
perioada/perioadele convenite i n conformitate cu obligaiile asumate.
7.2- Prestatorul se oblig s presteze serviciile la standardele i/sau performanele prezentate n
propunerea tehnic, anex la contract.
7.3 - Prestatorul se oblig s presteze serviciile n conformitate cu graficul de prestare prezentat
n propunerea tehnic.
7.4 - Prestatorul se oblig s despgubeasc achizitorul mpotriva oricror:

87
i) reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de proprietate
intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalaiile sau utilajele folosite pentru sau n legtur cu serviciile prestate, i
i) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu excepia situaiei n
care o astfel de nclcare rezult din respectarea caietului de sarcini ntocmit de ctre
achizitor.

8. Obligaiile principale ale achizitorului


8.1 Achizitorul se oblig s plteasc preul convenit n prezentul contract pentru serviciile
prestate.
8.2- Achizitorul se oblig s recepioneze serviciile prestate n termenul convenit.
8.3 - Achizitorul se oblig s plteasc preul ctre prestator n termenul convenit de la emiterea
facturii de ctre acesta. Plile n valut se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.
(se precizeaz termenul de plat de la emiterea facturii i, dupa caz, graficul de plat)
8.4 - Dac achizitorul nu onoreaz facturile n termen de ...... zile de la expirarea perioadei
prevzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce
achizitorul onoreaz factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor n cel mai scurt timp
posibil.
(se va indica un termen cert)

9. Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor


9.1 - n cazul n care, din vina sa exclusiv, prestatorul nu reuete s-i execute obligaiile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preul contractului, ca
penaliti, o sum echivalent cu o cot procentual din preul contractului.
(se precizeaz cota procentual pentru fiecare zi/sptmn de ntrziere, pn la ndeplinirea efectiv a
obligaiilor)
9.2 - n cazul n care achizitorul nu onoreaz facturile n termen de .........de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligaia de a plti, ca penaliti, o sum echivalent cu o
cot procentual din plata neefectuat.
(se precizeaz aceiai cot procentual, prevazut pentru clauza 9.1, pentru fiecare zi/saptmn de ntrziere,
pn la ndeplinirea efectiv a obligaiilor)
9.3 - Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre pri, n mod
culpabil, d dreptul prii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea
contractului i de a pretinde plata de daune-interese.
9.4 - Achizitorul i rezerv dreptul de a denuna unilateral contractul, printr-o notificare scris
adresat prestatorului, fr nici o compensaie, dac acesta din urm d faliment, cu condiia ca
aceast denunare s nu prejudicieze sau s afecteze dreptul la aciune sau despgubire pentru
prestator. n acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunztoare pentru
partea din contract ndeplinit pn la data denunrii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

10. Garania de bun execuie a contractului


10.1 - Prestatorul se oblig s constituie garania de bun execuie a contractului nainte de data
de.......,.n cuantum de ., pentru perioada .i oricum nainte de nceperea execuiei
contractului.
(se precizeaz modul de constituire, cuantumul i perioada de constituire a garaniei de bun execuie)

88
10.2 - Achizitorul se oblig s elibereze garania pentru participare i, dup caz, s emit ordinul
de ncepere a contractului numai dup ce prestatorul a facut dovada constituirii garaniei de
bun execuie.
10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bun execuie, n limita
prejudiciului creat, dac prestatorul nu i execut, execut cu ntrziere sau execut
necorespunztor obligaiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenii
asupra garaniei de bun execuie, achizitorul are obligaia de a notifica acest lucru
prestatorului, preciznd totodat obligaiile care nu au fost respectate.
10.4 - Achizitorul se oblig s restituie garania de bun execuie n termen de .. de la
ndeplinirea obligaiilor asumate.
(se precizeaz modul de restituire i termenul)

11. Alte responsabiliti ale prestatorului


11.1 - (1) Prestatorul are obligaia de a executa serviciile prevzute n contract cu
profesionalismul i promptitudinea cuvenite angajamentului asumat i n conformitate cu
propunerea sa tehnic.
(2) Prestatorul se oblig s supravegheze prestarea serviciilor, s asigure resursele umane,
materialele, instalaiile, echipamentele i orice alte asemenea, fie de natur provizorie, fie
definitiv, cerute de i pentru contract, n msura n care necesitatea asigurrii acestora este
prevazut n contract sau se poate deduce n mod rezonabil din contract.
11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuia serviciilor n conformitate cu
graficul de prestare convenit. Totodat, este rspunztor att de sigurana tuturor operaiunilor i
metodelor de prestare utilizate, ct i de calificarea personalului folosit pe toat durata
contractului.
(se precizeaz anexa ce conine graficul de prestare)

12. Alte responsabiliti ale achizitorului


12.1 - Achizitorul se oblig s pun la dispoziia prestatorului orice faciliti i/sau informaii pe
care acesta le-a cerut n propunerea tehnic i pe care le consider necesare pentru ndeplinirea
contractului.

13. Recepie i verificri


13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnic i din caietul de sarcini.
13.2 - Verificrile vor fi efectuate de ctre achizitor prin reprezentanii si mputernicii, n
conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaia de a notifica n scris
prestatorului, identitatea persoanelor mputernicite pentru acest scop.
(se precizeaz anexa care conine modul de verificare i recepie a serviciilor)

14. ncepere, finalizare, ntrzieri, sistare


14.1 - (1) Prestatorul are obligaia de a ncepe prestarea serviciilor n timpul cel mai scurt
posibil de la primirea ordinului de ncepere a contractului.
(se precizeaz data maxim de emitere a ordinului de ncepere a contractului)
(2) n cazul n care prestatorul sufer ntrzieri i/sau suport costuri suplimentare, datorate n
exclusivitate achizitorului, prile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; i
b) totalul cheltuielilor aferente, dac este cazul, care se vor aduga la preul
contractului.

89
14.2 - (1) Serviciile prestate n baza contractului sau, dac este cazul, oricare faz a acestora
prevzut a fi terminat ntr-o perioad stabilit n graficul de prestare, trebuie finalizate n
termenul convenit de pri, termen care se calculeaz de la data nceperii prestrii serviciilor.
(2) n cazul n care:
i) orice motive de ntrziere, ce nu se datoreaz prestatorului, sau
ii) alte circumstane neobinuite susceptibile de a surveni, altfel dect prin nclcarea
contractului de ctre prestator,
ndreptesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricrei
faze a acestora, atunci prile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare i vor semna un
act adiional.
14.3 - Dac pe parcursul ndeplinirii contractului prestatorul nu respect graficul de prestare,
acesta are obligaia de a notifica acest lucru, n timp util, achizitorului. Modificarea
datei/perioadelor de prestare asumate n graficul de prestare se face cu acordul prilor, prin act
adiional.
14.4 - n afara cazului n care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuie,
orice ntrziere n ndeplinirea contractului d dreptul achizitorului de a solicita penaliti
prestatorului.

15. Ajustarea preului contractului2


15.1 - Pentru serviciile prestate, plile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate
n propunerea financiar, anex la contract.
15.2 - Preul contractului se ajusteaz utiliznd formula convenit.
(se precizeaz formula de ajustare)

16. Subcontractani
16.1 - Prestatorul are obligaia, n cazul n care subcontracteaz pri din contract, de a ncheia
contracte cu subcontractanii desemnai, n aceleai condiii n care el a semnat contractul cu
achizitorul.
16.2 - (1) Prestatorul are obligaia de a prezenta la ncheierea contractului toate contractele
ncheiate cu subcontractanii desemnai.
(2) Lista subcontractanilor, cu datele de recunoatere ale acestora, ct i contractele ncheiate
cu acetia se constituie n anexe la contract.
16.3 - (1) Prestatorul este pe deplin rspunztor fa de achizitor de modul n care ndeplinete
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin rspunztor fa de prestator de modul n care i
ndeplinete partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanilor dac acetia nu i
ndeplinesc partea lor din contract.
16.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dac acesta nu i-a ndeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preului
contractului i va fi notificat achizitorului.

17. Fora major


17.1 - Fora major este constatat de o autoritate competent.
17.2 - Fora major exonereaz parile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin
prezentul contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz.
2
Clauza se utilzeaz numai n cazul n care preul contractului nu este ferm

90
17.3 - ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar fr
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia.
17.4 - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri,
imediat i n mod complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la dispoziie n
vederea limitrii consecinelor.
17.5 - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri
ncetarea cauzei acesteia n maximum 15 zile de la ncetare.
17.6- Dac fora major acioneaz sau se estimeaz ca va aciona o perioad mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de drept a prezentului
contract, fr ca vreuna din pri s poat pretind celeilalte daune-interese.

18. Soluionarea litigiilor


18.1 - Achizitorul i prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil,
prin tratative directe, orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n
legtur cu ndeplinirea contractului.
18.2 - Dac, dup 15 zile de la nceperea acestor tratative, achizitorul i prestatorul nu reuesc
s rezolve n mod amiabil o divergen contractual, fiecare poate solicita ca disputa s se
soluioneze fie prin arbitraj la Camera de Comer i Industrie a Romniei, fie de ctre instanele
judectoreti din Romnia.
(se precizeaz modalitatea de soluionare a litigiilor)

19. Limba care guverneaz contractul


19.1 - Limba care guverneaz contractul este limba romn.

20. Comunicri
20.1 - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s
fie transmis n scris.
(2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii, ct i n momentul
primirii.
20.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail cu
condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii.

21. Legea aplicabil contractului


21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia.

Prile au nteles s ncheie azi .......................... prezentul contract n 2 (dou)


exemplare, cte unul pentru fiecare parte.
(se precizeaz data semnrii de ctre pri).

Achizitor,
Prestator,
............................ ......................
........ (semntur autorizat) (semntur
autorizat) LS
LS

91