Sunteți pe pagina 1din 3

03.02.

2017 PoliiaRomnLiceniereasocietilorspecializatendomeniulsistemelordealarmarempotrivaefraciei

Liceniereasocietilorspecializatendomeniulsistemelordealarmarempotrivaefraciei

Formalitilenecesarelicenieriipentrudesfurareaactivitilordeproiectare,instalare,modificaresauntreinereacomponentelorsausistemelorde
alarmarempotrivaefraciei,potrivitH.G.nr.301/2012,cumodificrileicompletrileulterioare

n vederea obinerii licenei de funcionare pentru a desfura activiti de proiectare, instalare, modificare sau ntreinere a sistemelor de alarmare mpotriva
efraciei i/sau servicii privind sistemele de securizare, reprezentantul legal al societii depune la inspectoratul de poliie judeean sau la Direcia General de
PoliieaMunicipiuluiBucureti,dupcaz,perazacruiasocietateaiaresediulsocial,pebazdeopis,urmtoareledocumente:

1)cerereadeacordarealiceneidefuncionare(Anexa4),datat,nregistratlasocietateisemnatdeadministratorulsocietii

2)certificatuldenregistrareasocietiilaOficiulRegistruluiComerului

3)certificatulconstatatoreliberatdeOficiulRegistruluiComeruluinconformitatecuLegeanr.26/1990privindregistrulcomerului,cutoatemeniunilenscrise
i/referitoare la situaia societii comerciale. n domeniile de activitate este necesar s se regseasc codurile CAEN corespondente activitilor solicitate n
cerereadeliceniere,dupcumurmeaz:

pentruactivitateadeinstalare,modificaresauntreinereasistemelorfrmonitorizare,codul4321lucrrideinstalaiielectrice

pentruactivitateadeinstalare,modificaresauntreinereasistemelormonitorizate,codul8020activitideserviciiprivindsistemeledesecurizare

pentruactivitateadeproiectareasistemelor,codul7112activitideinginerieiconsultantehniclegatedeacestea.Codurilemenionatepotfidomeniide
activitateprincipalesausecundare.

4)documenteprivinddovadaexisteneisediuluinregistratiautorizatpentruorganizareaadministrativicoordonareaoperativapersonaluluiangajat.Dovada
sepoatefaceprincertificatulconstatatorcarescuprindmeniunireferitoarelasediiiactivitiautorizateconformart.15dinLegeanr.359/2004,pentrutoate
activitilesolicitateprincerereadeliceniere

https://www.politiaromana.ro/ro/structurapolitieiromane/unitaticentrale/directiadeordinepublica/serviciulsistemedesecuritateprivate/licentierereinnoire/licentieresocietatideinstalareasistemelordealarmare 1/3
03.02.2017 PoliiaRomnLiceniereasocietilorspecializatendomeniulsistemelordealarmarempotrivaefraciei

5) atestatele profesionale pentru persoanele care urmeaz s execute activiti n domeniul sistemelor de alarmare, n situaia n care societatea are angajate
astfeldepersoane.

6)documenteprivinddovadandepliniriicondiiilorprevzutedeart.19alin.(10)dinLegedectreconductorulsocietii:

actuldeidentitatesaualtedocumentecefacdovadacetenieiiavrstei

curriculumvitaeelaboratpotrivitprevederilorHotrriiGuvernuluinr.1.021/2004pentruaprobareamodeluluicomuneuropeandecurriculumvitae

declaraiapepropriarspunderecuprivirelaobligaiapstrriiconfidenialitiidateloriinformaiilorobinutenprocesulmuncii,potrivitart.29dinLege

certificatuldecompetenepentruocupaia"proiectantsistemedesecuritate","inginersistemedesecuritate"ori"tehniciansistemedesecuritate"

dovada calitii de conductor conform Legii nr. 31/1990 pentru directorul general/executiv desemnat s conduc activitatea tehnic (hotrrea A.G.A./C.A.,
contractuldemunc/extrasRevisalifiapostului)

7)regulamentuldeorganizareifuncionare(Anexa24),ndouexemplare,ntocmitcurespectareamodeluluipostatpepaginawebaInspectoratuluiGeneralal
PoliieiRomne,adaptatspecificuluisocietiiiasumatdeconductor.

Documentaiasedepunentrunexemplar,nformatletricinformatelectronicpesuportCDcareconineunfiierformatpdf,cudocumentelescanatelao
rezoluieadecvatpentruanualteraconinutulacestoraisfieposibiltransmitereaprinemail.

Documenteleprevzutelapunctele26,sedepunncopiecertificat,nsoitededocumenteleoriginale,caredupconfruntareserestituiereprezentantuluilegal.

Persoanele juridice strine care solicit obinerea licenei de funcionare trebuie s depun documente similare celor prevzute la art.76 din Anexa la H.G. nr.
301/2012,traduseilegalizate.

Dupdepunereatuturordocumentelor,unitateadepoliiecompetentverificexistenaavizuluiprealabilalServiciuluiRomndeInformaii,ndeplinireacondiiilor
referitoare la buna conduit ceteneasc a conductorului societii, existena sediului nregistrat i autorizat pentru organizarea administrativ i coordonarea
operativapersonaluluiangajatintocmeteunraportcupropunericorespunztoare,pecarelnainteaz,mpreuncuntreagadocumentaie,Inspectoratului
GeneralalPoliieiRomne.

https://www.politiaromana.ro/ro/structurapolitieiromane/unitaticentrale/directiadeordinepublica/serviciulsistemedesecuritateprivate/licentierereinnoire/licentieresocietatideinstalareasistemelordealarmare 2/3
03.02.2017 PoliiaRomnLiceniereasocietilorspecializatendomeniulsistemelordealarmarempotrivaefraciei

Avizul prealabil al Serviciului Romn de Informaii se elibereaz la cererea inspectoratelor de poliie judeene, respectiv a Direciei Generale de Poliie a
MunicipiuluiBucureti,ncursulproceduriideverificareandepliniriicondiiilordeacordarealicenei.

nvedereaverificriindepliniriicondiieireferitoarelabunaconduitceteneasc,organeledepoliiecompetenteefectueazinvestigaiiiverificriladomiciliu
saureedin,locuriledemuncanterioare,precuminevidenelepoliieisaualealtorinstituii.Prinbunaconduitceteneascsenelegecomportamentul
conform normelor de convieuire social, care nu aduce atingere valorilor sociale ocrotite de lege i care nu lezeaz drepturile i interesele celorlali membri ai
comunitiicucareunanumitindividinteracioneazlaunmomentdat.

Avizulprevzutlaart.31alin.(3)dinLegeseacordnsituaiancaresuntndeplinitecumulativtoatecondiiileprevzutedeLege,numaimpreunculicenade
funcionare prevzut la art. 31 alin. (1) din Lege sau ulterior obinerii acesteia. Avizul i nceteaz valabilitatea n momentul pierderii calitii de conductor al
societiispecializatedepaziproteciesaunendepliniriioricreiadintrecondiiilecareaustatlabazaacordriiacestuia.

LicenaseacordnsituaiancaresuntndeplinitecumulativtoatecondiiileprevzutedeLege,arevalabilitatede3anideladataemiteriiipoatefirennoitla
fiecare3ani,numainintervaluldevalabilitate.

Societile comerciale care au deinut licen i nu au obinut rennoirea acesteia pot solicita eliberarea unei noi licene urmnd procedura de liceniere iniial,
fcnddovadacnumaiactiveazndomeniuicndeplinesccondiiiledeliceniere.

Liceniereapersoanelorfiziceautorizatenbazaactelornormativecarestabilescorganizareaidesfurareaunoractivitieconomicedectrepersoanefizicese
realizeaznaceleaicondiiiprecumceleprevzutepentrusocietilecomerciale.

Dup eliberarea licenei de funcionare, Inspectoratul General al Poliiei Romne nscrie datele de identificare i contact ale societii comerciale n Registrul
naionalalsocietilorliceniate,accesibilpubliculuipepaginawebaPoliieiRomne.

Licenele se ridic de la unitile de poliie la care au fost depuse documentaiile, cu excepia celor depuse la DGPMB sau IPJ Ilfov, care se ridic de la sediul
DirecieideOrdinePublicdinBucureti,BdulGeorgeCobuc,nr.8385,sector5.

https://www.politiaromana.ro/ro/structurapolitieiromane/unitaticentrale/directiadeordinepublica/serviciulsistemedesecuritateprivate/licentierereinnoire/licentieresocietatideinstalareasistemelordealarmare 3/3