Sunteți pe pagina 1din 1

Magazinul duty free este un regim vamal care consta n comercializarea marfurilor sub supraveghere vamala n

locuri speciale, amplasate n aeroporturile si n porturile internationale, pe bordurile navelor aeriene, la posturile
vamale cu statut international, cu exceptia posturilor vamale feroviare. Marfurile se vand n magazinele mentionate
numai persoanelor care pleaca n strainatate si au fost supuse controlului vamal, controlului actelor de identitate.
operatori - personalul care lucreaza efectiv in magazinele "duty-free", precum si cei care aprovizioneaza aceste
magazine
birou vamal - autoritate vamala in a carei competenta se afla supravegherea magazinului "duty-free";
Comercializarea marfurilor in regim duty-free se face prin:
-magazinele duty-free amplasate numai pe partea dreapta a sensului de iesire din tara, in punctele de trecere a
frontierei de stat, terestre si navale, dupa locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal;
-magazinele pentru servirea n exclusivitate a reprezentantelor diplomatice si a personalului acestora;
-la bordul aeronavelor care efectueaza curse n trafic extern de pasageri, n exclusivitate pentru persoanele care
calatoresc avnd o destinatie internationala.
Magazinele "duty-free" pot fi amplasate atat pe sensul de intrare in tara, in zona stabilita pana la locurile unde se
aplica viza de intrare, cat si pe sensul de iesire din tara, dupa locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal.
Amplasarea si amenajarea exterioara a magazinelor "duty-free" nu trebuie sa permita accesul in incinta al
persoanelor care nu trec frontiera de stat a Romaniei si nici introducerea sau scoaterea de marfuri din incinta
acestora prin alte locuri decat cele stabilite de organele vamale.
Marfurile provenite din import, care se vnd n valuta, potrivit legii, n regim duty-free, prin magazinele autorizate,
situate n punctele de control pentru trecerea frontierei de stat terestre si navale, precum si prin magazinele pentru
servirea n exclusivitate a reprezentantelor diplomatice si a personalului acestora, se scutesc de la plata taxelor
vamale.
Acelasi regim se aplica marfurilor provenite din import, care se vnd n valuta, n regim duty-free, la bordul
aeronavelor care efectueaza curse n trafic extern de pasageri, precum si marfurilor distribuite n mod gratuit
pasagerilor si membrilor echipajului acestor aeronave.
Marfurilor din productia interna, care se vnd n valuta prin magazinele autorizate, potrivit legii, sa comercializeze
marfuri n regim duty-free, li se aplica regimul vamal de export.
Aprovizionarea magazinelor "duty-free" se poate face cu marfuri care provin direct din strainatate, din zone libere
sau din tara atunci cand se afla in regim vamal de antrepozitare.
Introducerea marfurilor in magazinele "duty-free" se face sub supraveghere vamala, numai cu aprobarea biroului
vamal.
Transferul marfurilor din zonele libere sau din antrepozite in magazine "duty-free"se face numai sub supraveghere
vamala. Pe timpul transportului pe teritoriul Romaniei marfurile sunt supuse regimului vamal de
tranzit.Comercializarea marfurilor cu amanuntul, n valuta, n regim duty-free, se face numai n baza autorizatiei
eliberate de Ministerul Finantelor Publice, la propunerea Directiei Generale a Vamilor.
Taxa anuala pentru eliberarea autorizatiei de functionare a magazinelor duty-free, duty-free diplomatice si de
comercializare a marfurilor n regim duty-free la bordul aeronavelor este n valoare de 10.000 dolari S.U.A.