Sunteți pe pagina 1din 5

Art. 1.

fizice i/sau a reducerii riscurilor asociate


n prezenta lege termenii i expresiile de mai jos au consumului;
urmtorul neles:
m) program psihologic i social - totalitatea
a) substane aflate sub control naional - drogurile serviciilor de evaluare, consiliere i psihoterapie
i precursorii nscrii n tabelele-anex nr. I-IV, care individual sau de grup i a serviciilor i msurilor
fac parte integrant din prezenta lege; tabelele pot sociale, individualizate prin evaluare, planificare,
fi modificate prin nscrierea unei noi plante sau monitorizare i adaptare continu pentru fiecare
substane, prin radierea unei plante sau substane consumator, n vederea nlturrii dependenei,
ori prin transferarea acestora dintr-un tabel n altul, reabilitrii i reinseriei lui sociale;
la propunerea ministrului sntii sau a ministrului
n) circuit terapeutic - ansamblul de programe
afacerilor interne;
terapeutice aplicate consumatorului dependent de
b) droguri - plantele i substanele stupefiante ori droguri n mod complex, multidisciplinar,
psihotrope sau amestecurile care conin asemenea multisectorial i continuu, avnd ca scop
plante i substane, nscrise n tabelele nr. I-III; ameliorarea strii de sntate;
c) droguri de mare risc - drogurile nscrise n o) evaluare - determinarea caracteristicilor
tabelele nr. I i II; psihologice i sociale ale consumatorului de ctre
d) droguri de risc - drogurile nscrise n tabelul nr. centrele de prevenire, evaluare i consiliere
III; antidrog, n vederea includerii i supravegherii
consumatorului ntr-un program psihologic i social
e) precursori - substanele utilizate frecvent n de ctre managerul de caz.
fabricarea drogurilor, nscrise n tabelul nr. IV;
CAPITOLUL IISancionarea traficului i a altor
f) inhalani chimici toxici - substanele stabilite ca operaiuni ilicite cu substane aflate sub
atare prin ordin al ministrului sntii; control naional
g) consum ilicit de droguri - consumul de droguri
Art. 2.
aflate sub control naional, fr prescripie
medical; (1) Cultivarea, producerea, fabricarea,
experimentarea, extragerea, prepararea,
h) consumator - persoana care i administreaz transformarea, oferirea, punerea n vnzare,
sau permite s i se administreze droguri, n mod vnzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu,
ilicit, prin nghiire, fumat, injectare, prizare, trimiterea, transportul, procurarea, cumprarea,
inhalare sau alte ci prin care drogul poate ajunge deinerea ori alte operaiuni privind circulaia
n organism; drogurilor de risc, fr drept, se pedepsesc cu
i) consumator dependent - consumatorul care, ca nchisoare de la 2 la 7 ani i interzicerea unor
urmare a administrrii drogului n mod repetat i drepturi.
sub necesitate ori nevoie, prezint consecine fizice
i psihice conform criteriilor medicale i sociale; (2) Dac faptele prevzute la alin. (1) au ca obiect
droguri de mare risc, pedeapsa este nchisoarea de
j) program integrat de asisten a consumatorilor
la 5 la 12 ani i interzicerea unor drepturi.
i a consumatorilor dependeni de droguri -
totalitatea serviciilor de sntate i a serviciilor de
Art. 3.
asisten psihologic i social asigurate n mod
integrat i coordonat persoanelor consumatoare de
(1) Introducerea sau scoaterea din ar, precum i
droguri, prin unitile medicale, psihologice i
importul ori exportul de droguri de risc, fr drept,
sociale, publice, private i mixte;
se pedepsesc cu nchisoare de la 3 la 10 ani i
k) circuit integrat de asisten a consumatorilor i interzicerea unor drepturi.
a consumatorilor dependeni de droguri -
totalitatea programelor integrate de asisten (2) Dac faptele prevzute la alin. (1) privesc
asigurate consumatorilor i consumatorilor droguri de mare risc, pedeapsa este nchisoarea de
dependeni n vederea ameliorrii strii de la 7 la 15 ani i interzicerea unor drepturi.
sntate n sensul bunstrii fizice, psihice i
sociale a individului; Art. 4.
l) program terapeutic - totalitatea serviciilor i a
(1) Cultivarea, producerea, fabricarea,
msurilor medicale i psihologice integrate,
experimentarea, extragerea, prepararea,
individualizate prin evaluare, planificare,
transformarea, cumprarea sau deinerea de
monitorizare i adaptare continu pentru fiecare
droguri de risc pentru consum propriu, fr drept,
consumator dependent, n vederea ntreruperii
se pedepsete cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani
consumului, a nlturrii dependenei psihice i/sau
sau cu amend.
(2) Dac faptele prevzute la alin. (1) privesc Art. 11.
droguri de mare risc, pedeapsa este nchisoarea de
la 6 luni la 3 ani. Dac faptele prevzute la art. 2, 6-8 i 10 au avut
ca urmare moartea victimei, pedeapsa este
Art. 5. nchisoarea de la 10 la 20 de ani i interzicerea
unor drepturi.
Punerea la dispoziie, cu tiin, cu orice titlu, a
unei locuine sau a unui local ori a oricrui alt loc Art. 12.
amenajat, n care are acces publicul, pentru
consumul ilicit de droguri ori tolerarea consumului (1) Tentativa la infraciunile prevzute la art. 2, 3,
ilicit n asemenea locuri se pedepsete cu art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (2) - (3), art. 7 i 9 se
nchisoare de la 2 la 7 ani i interzicerea unor pedepsete.
drepturi.
(2) Se consider tentativ i producerea sau
Art. 6. procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum
i luarea de msuri n vederea comiterii
(1) Prescrierea drogurilor de mare risc, cu intenie, infraciunilor prevzute la alin. (1).
de ctre medic, fr ca aceasta s fie necesar din
punct de vedere medical, se pedepsete cu Art. 13.
nchisoare de la un an la 5 ani i interzicerea unor
drepturi. (1) Cu privire la infraciunile cuprinse n prezentul
capitol, pe lng situaiile prevzute n Codul
(2) Cu pedeapsa prevzut la alin. (1) se penal, constituie circumstane agravante
sancioneaz i eliberarea cu intenie de droguri de urmtoarele situaii:
mare risc, pe baza unei reete medicale prescrise
n condiiile prevzute la alin. (1) sau a unei reete a) persoana care a comis infraciunea ndeplinea o
medicale falsificate. funcie ce implic exerciiul autoritii publice, iar
fapta a fost comis n exercitarea acestei funcii;
(3) Obinerea de droguri de mare risc prin folosirea
unei reete medicale prescrise n condiiile b) fapta a fost comis de un cadru medical sau de
prevzute la alin. (1) sau a unei reete medicale o persoan care are, potrivit legii, atribuii n lupta
falsificate se pedepsete cu nchisoare de la un an mpotriva drogurilor;
la 3 ani.
c) drogurile au fost trimise sau livrate, distribuite
Art. 7. sau oferite unui minor, unui bolnav psihic, unei
persoane aflate ntr-un program terapeutic ori s-au
Administrarea de droguri de mare risc unei efectuat alte asemenea activiti interzise de lege
persoane, n afara condiiilor legale, se pedepsete cu privire la una dintre aceste persoane ori dac
cu nchisoare de la unu la 5 ani. fapta a fost comis ntr-o instituie sau unitate
medical, de nvmnt, militar, loc de detenie,
Art. 8. centre de asisten social, de reeducare sau
instituie medical-educativ, locuri n care elevii,
Furnizarea, n vederea consumului, de inhalani studenii i tinerii desfoar activiti educative,
chimici toxici unui minor se pedepsete cu sportive, sociale ori n apropierea acestora;
nchisoare de la 6 luni la 2 ani.
d) folosirea minorilor n svrirea faptelor
Art. 9. prevzute la art. 2-10;

Finanarea svririi faptelor prevzute la art. 2-5 e) drogurile au fost amestecate cu alte substane
se sancioneaz cu pedepsele prevzute de lege care le-au mrit pericolul pentru viaa i
pentru aceste fapte, limitele speciale ale acestora integritatea persoanelor.
majorndu-se cu o treime.

Art. 10.

ndemnul la consumul ilicit de droguri de mare risc,


prin orice mijloace, se pedepsete cu nchisoare de
la 6 luni la 3 ani.
(2) n cazul circumstanei agravante prevzute la economic public sau privat, autorizat s le utilizeze
alin. (1) lit. c), referitoare la svrirea faptelor ntr- ori s le exporte;
o instituie de nvmnt ori n locuri n care elevii,
c) unele cantiti corespunztoare, care vor fi
studenii i tinerii desfoar activiti educative,
pstrate n scop didactic i de cercetare tiinific
sportive, sociale sau n apropierea acestora, la
sau au fost remise instituiilor care dein cini i
maximul special prevzut de lege se poate aduga
alte animale de depistare a drogurilor, pentru
un spor care nu poate depi 5 ani, n cazul
pregtirea i meninerea antrenamentului acestora,
nchisorii, sau maximul general, n cazul amenzii.
cu respectarea dispoziiilor legale.

Art. 14. (3) Distrugerea drogurilor se efectueaz periodic,


prin incinerare sau prin alte mijloace adecvate, de
Nu se pedepsete persoana care a comis una ctre o societate reglementat de Legea nr.
dintre infraciunile prevzute la art. 2-9 i care, mai 31/1990, republicat, cu modificrile i
nainte de a fi nceput urmrirea penal, denun completrile ulterioare, autorizat, n prezena unei
autoritilor participarea sa la comiterea comisii formate din judectorul delegat cu
infraciunii, contribuind astfel la identificarea i executarea, cte un reprezentant al Ageniei
tragerea la rspundere penal a autorului sau a Naionale Antidrog, al Ministerului Mediului i
celorlali participani. Schimbrilor Climatice, un specialist din cadrul
formaiunii centrale specializate n prevenirea i
Art. 15. combaterea traficului i consumului ilicit de droguri
din Inspectoratul General al Poliiei Romne i
Persoana care a comis una dintre infraciunile gestionarul camerei de corpuri delicte a aceleiai
prevzute la art. 2-9, iar n timpul urmririi penale uniti. n cazul n care distrugerea nu are loc n
denun i faciliteaz identificarea i tragerea la circumscripia instanei de executare, din comisie
rspundere penal a altor persoane care au face parte judectorul delegat cu executarea de la
svrit infraciuni legate de droguri beneficiaz de instana corespunztoare n grad n circumscripia
reducerea la jumtate a limitelor pedepsei creia are loc distrugerea. Un exemplar al
prevzute de lege. procesului-verbal se trimite instanei de executare.

Art. 18.
Art. 16.
Aplicare
(1) Drogurile i alte bunuri care au fcut obiectul n cazul n care un consumator este condamnat la
infraciunilor prevzute la art. 2-9 se confisc, iar pedeapsa nchisorii pentru svrirea unei alte
dac acestea nu se gsesc, condamnatul este infraciuni dect cele prevzute la art. 4, instana
obligat la plata echivalentului lor n bani. poate dispune includerea acestuia ntr-un program
terapeutic derulat n sistemul penitenciar.
(2) Se confisc, de asemenea, banii, valorile sau CAPITOLUL IIIDispoziii procedurale
orice alte bunuri dobndite prin valorificarea
drogurilor i a altor bunuri prevzute la alin. (1). Art. 19.
(1) n cazul svririi infraciunilor prevzute la art.
(3) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor
4, procurorul dispune, n termen de 24 de ore de la
confiscate i banii confiscai, conform alin. (1) i
nceperea urmririi penale, evaluarea
(2), constituie venituri ale bugetului de stat i se
consumatorului de ctre centrul de prevenire,
evideniaz n cont separat n bugetul de stat.
evaluare i consiliere antidrog, n scopul includerii
Art. 17. acestuia n circuitul integrat de asisten a
(1) Drogurile ridicate n vederea confiscrii se persoanelor consumatoare de droguri.
distrug potrivit art. 574 lit. d) din Codul de (2) n funcie de concluziile raportului de evaluare
procedur penal. Pstrarea de contraprobe este ntocmit de centrul de prevenire, evaluare i
obligatorie. consiliere antidrog, n termen de 5 zile de la
(2) Sunt exceptate de la distrugere: primirea acestuia, procurorul dispune, cu acordul
consumatorului, includerea acestuia n programul
a) medicamentele utilizabile, care au fost remise integrat de asisten a persoanelor consumatoare
farmaciilor sau unitilor spitaliceti, dup avizul de droguri.
prealabil al Direciei farmaceutice i dispozitive
medicale din cadrul Ministerului Sntii; Art. 20.

b) plantele i substanele utilizabile n industria (1) Dac, pn n momentul pronunrii hotrrii,


farmaceutic sau n alt industrie, n funcie de inculpatul menionat la art. 19 respect protocolul
natura acestora, care au fost remise unui operator programului integrat de asisten a persoanelor
consumatoare de droguri, instana de judecat
poate dispune renunarea la aplicarea pedepsei semnarea unui document, potrivit regulamentului
sau amnarea aplicrii pedepsei, chiar dac nu pentru aplicarea dispoziiilor prezentei legi.
sunt ndeplinite condiiile prevzute la art. 80,
respectiv art. 83 din Codul penal. (3) Stabilirea programului psihologic i social
individualizat se face de ctre centrul de prevenire,
(2) Nerespectarea, pe durata termenului de
evaluare i consiliere antidrog, pe baza evalurii
supraveghere, a programului integrat de asisten
psihologice i sociale i n concordan cu
a persoanelor consumatoare de droguri atrage n
rezultatele examinrii medicale solicitate unei
mod corespunztor aplicarea dispoziiilor art.
uniti medicale, conform criteriilor prevzute n
88 alin. (1) din Codul penal.
regulamentul de aplicare a prezentei legi.
Art. 21.
(1) Formaiunile centrale specializate n prevenirea (4) Stabilirea programului terapeutic individualizat
i combaterea traficului i consumului ilicit de se face conform protocoalelor de practic,
droguri din cadrul Inspectoratului General al Poliiei elaborate de Ministerul Sntii, prin structurile
Romne, Inspectoratul General al Poliiei de sale specializate i Colegiul Medicilor din Romnia.
Frontier Romne, Ministerul Public i Direcia
General a Vmilor transmit Ageniei Naionale (5) Unitile medicale n care se desfoar
Antidrog datele privind prevenirea i combaterea programe terapeutice pentru consumatorii
traficului i consumului ilicit de droguri, substane dependeni transmit centrelor de prevenire,
chimice eseniale, precursori i inhalani chimici evaluare i consiliere antidrog datele necesare n
toxici, necesare ntocmirii raportului ctre Guvernul vederea meninerii continuitii programului
Romniei i ctre organisme internaionale cu integrat de asisten a persoanelor consumatoare
privire la evoluia i nivelul traficului i consumului de droguri, pe baza unui raport medical.
de droguri n Romnia, precum i cele necesare
elaborrii de studii, sinteze i analize pentru (6) Programul terapeutic i programul psihologic i
fundamentarea politicilor i strategiilor de rspuns social se desfoar integrat, astfel nct
n lupta antidrog. consumatorul i consumatorul dependent s poat
beneficia de o asisten medical, psihologic i
(2) n acelai scop, Ministerul Sntii, Ministerul social concomitent i continu, cu respectarea
Muncii, Familiei, Proteciei Sociale i Persoanelor drepturilor omului i a drepturilor pacientului,
Vrstnice i Ministerul Educaiei Naionale, precum potrivit legii.
i alte instituii publice sau private acreditate s
desfoare programe i activiti de prevenire a Art. 23.
consumului ilicit de droguri transmit datele
solicitate de Agenia Naional Antidrog, n (1) Programele psihologice i sociale se elaboreaz
condiiile legii. de ctre Agenia Naional Antidrog n colaborare,
dup caz, cu Ministerul Sntii, Ministerul Muncii,
(3) Instituiile prevzute la alin. (2) pot primi, la Familiei, Proteciei Sociale i Persoanelor Vrstnice
cerere, datele centralizate de ctre Agenia i Ministerul Justiiei i se pot derula n centre
Naional Antidrog privind drogurile, substanele autorizate i/sau acreditate n acest sens, cu regim
chimice eseniale, precursorii i inhalanii chimici deschis sau nchis, publice, private sau mixte.
toxici, inclusiv rapoarte anuale, sinteze i analize.
(2) Programele terapeutice se elaboreaz de ctre
CAPITOLUL IVMsuri mpotriva consumului Ministerul Sntii i se desfoar n centre
ilicit de droguri stabilite n acest scop, cu regim deschis sau nchis,
publice, private sau mixte.
Art. 22.
(3) Cheltuielile ocazionate de efectuarea evalurii
(1) Consumul de droguri aflate sub control consumatorului i de derularea programelor
naional, fr prescripie medical, este interzis pe psihologice i sociale sunt suportate de la bugetul
teritoriul Romniei. de stat prin bugetul Ageniei Naionale Antidrog i,
n funcie de posibilitile materiale, de ctre
(2) Persoana care consum ilicit droguri aflate sub persoana n cauz, de familie sau de un organism
control naional poate fi inclus, cu acordul su, privat, n condiiile stabilite printr-un ordin comun
ntr-un program integrat de asisten a persoanelor al ministrului afacerilor interne, al ministrului
consumatoare de droguri. Manifestarea acordului sntii i al ministrului finanelor publice.
de includere n circuitul integrat de asisten a
persoanelor consumatoare de droguri se face prin (4) Cheltuielile ocazionate de aplicarea
programului terapeutic individualizat pentru
persoanele asigurate prin sistemul de asigurri (3) Ministerul Sntii, prin direciile desemnate,
sociale de sntate sunt suportate de casele de are acces la datele din evidena prevzut la alin.
asigurri de sntate din Fondul naional unic de (2).
asigurri sociale de sntate pentru afeciunile ce
decurg din consumul de droguri i prin programele (4) Persoanei creia i s-au aplicat msurile
de sntate ale Ministerului Sntii i programele prevzute la art. 22 i 23 i se va elibera un
de profilaxie ale Ageniei Naionale Antidrog. certificat nominal sau o legitimaie n format
electronic codificat, n care se vor meniona:
(5) n funcie de posibilitile materiale, persoana unitatea emitent, datele de identificare a
n cauz, familia acesteia sau organisme private persoanei n cauz, durata, obiectul i rezultatul
pot suporta parial sau integral contravaloarea tratamentului, motivul terminrii tratamentului,
serviciilor de evaluare i cheltuielile ocazionate de starea sntii persoanei n cauz la nceputul i
participarea la programe psihologice i sociale, la terminarea tratamentului.
tarifele i n condiiile stabilite prin decizie a
preedintelui Ageniei Naionale Antidrog, cu avizul (5) Toate datele referitoare la persoanele supuse
ministerelor interesate. programului integrat de asisten a consumatorilor
i a consumatorilor dependeni de droguri vor fi
(6) Sumele ncasate de centrele de prevenire, distruse dup 10 ani de la ncetarea supravegherii
evaluare i consiliere antidrog reprezint venituri medicale. n cazul persoanelor supuse de mai
extrabugetare ale Ageniei Naionale Antidrog, cu multe ori programelor integrate de asisten a
titlu permanent, i se utilizeaz pentru finanarea consumatorilor i a consumatorilor dependeni de
programelor de prevenire a traficului i consumului droguri, datele vor fi distruse dup 10 ani de la
ilicit de droguri. Sumele neutilizate la sfritul ncetarea ultimei perioade de supraveghere
anului se reporteaz n anul urmtor cu aceeai medical.
destinaie.
Art. 25.
(7) Ministrul justiiei i ministrul sntii vor
stabili, prin ordin comun, msurile medicale i Orice persoan care are cunotin despre un
educative sau programele care vor fi aplicate consumator de droguri poate sesiza una dintre
consumatorilor de droguri n penitenciare. unitile medicale stabilite de Ministerul Sntii,
care va proceda conform legii.
Art. 24.
CAPITOLUL VDispoziii finale
(1) Datele personale ale consumatorilor
dependeni de consumul de droguri, inclui n Art. 26.
programul integrat de asisten a consumatorilor i
a consumatorilor dependeni de droguri, n termen de 60 de zile de la data intrrii n vigoare
beneficiaz de confidenialitate, conform normelor a prezentei legi, Ministerul Sntii, cu avizul
n vigoare. Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiiei
i al Ministerului Finanelor Publice, va emite
(2) Evidena centralizat a consumatorilor inclui Regulamentul pentru aplicarea dispoziiilor
n circuitul terapeutic se ine de Observatorul prezentei legi, care se aprob prin hotrre a
Romn de Droguri i Toxicomanii din cadrul Guvernului.
Ageniei Naionale Antidrog, n Registrul unic
codificat privind consumatorii de droguri, pe baza Art. 27.
datelor comunicate de Ministerul Sntii i de
alte instituii care coordoneaz programe La data intrrii n vigoare a prezentei legi se abrog
terapeutice, psihologice i sociale, precum i de dispoziiile art. 312 din Codul penal, n ceea ce
centrele stabilite, publice sau private. privete produsele sau substanele stupefiante,
precum i alte dispoziii contrare.

S-ar putea să vă placă și