Sunteți pe pagina 1din 2

Sub8

CARACTERISTICILE FAZELOR
Evaluare pr se face pe baza unor indicatori pe parcursul derularii fiecarei faze in parte
Nivelul de effort depus la pr reprez raportul dintre nr total de ore depus de membrii echipei
pe unitate de timp
->costurile pr pe unitatea de timp(FigA)

Nivelul de effort este unic in faza de conceptie, atinge un maxim in faza de implementare, apoi
incepe sa scada in faza de finalizare
Costurile cumulative ale pr(curba in S) FigB
Analiza starii de pr dpdv a incadrarii in costurile planif se poate face pe baze analizei val
castigate
Curba de effort a managerului de pr

Nivelul de effort al managerului de pr este mare in faza de conceptie si planif a pr, apoi scade
in faze de implementare unde urmareste derularea activit cf planif si atinge din nou un max in
faza de F in care este solicitat cu incheierea rapoartelor de bilant, completarea doc,
redistribuirea resurselor, predarea de catre benef .
Costul de MP (figD) are o crestere usoara in faza de coneptie si dezvoltare a pr, se mentine
constant in faza I, apoi creste brusc in faza F
Potentialul de reducere a costurilor este mare in faza de conceptie, cand se realiz alternativele
de realiz a pr, scade pe parcursul celorlalte faze nu se mai poate modif nimic
Costul schimbarilor si curba incertitudinilor/riscurilor
8
Costul schimbarilor este minim in faza de conceptie si planif unde val investitiilor este mica,
incepe sa creasca in faza de implementare si finalizare datorita schimb care pot duce la
neindeplinirea unor activit desi echipamentele si materialele au fost achizitionate si ele nu se
mai pot folosi in cadrul altor activit
Curba incertitudinilor si a riscului este mare in faza de C deoarece info avute la dispozitie nu
sunt suficiente si riscul de nerealiz a pr este mare. Riscul scade pe masura imlementarii pr si se
reduce in faza F, cand ne apropriem de indeplinirea obiectivului final.
Ciclul de viata in mediul industrial

Cf programelor europene, ciclul de viata al pr este formate din 6 etape:


- programare
-identificare
-evaluare ex-ante
-aprobarea finalizarii
-implementare
-evaluazre ex-post
Evaluarea ex-ante se ref la ev pr dupa faza C in vederea aprobarii finantarii
Ev ex-post ev rezultatelor pr si eventual fol lor pt realiz de noi pr
9

S-ar putea să vă placă și