Sunteți pe pagina 1din 2

DIVIZIBILITATEA NUMERELOR NATURALE

CRTERIILE DE EXEMPLE APLICAII


DIVIZIBILITATE
1. Aflai numerele de forma a53a i de forma 53ab divizibile cu 2.

x27 x 2 x { 2, 4, 6, 8 }
n 2 U(n) { 0, 2, 4, 6, 8 } 2. Cte numere naturale de forma a 60 se divid cu 2 ? Dar de forma
R: 2272, 4274, 6276, 8278. ab60 ?

1. Aflai numerele de forma 49 yy i de forma 49 xy divizibile cu 5.

28 x 5 x { 0, 5 }
n 5 U(n) { 0, 5 } 2. Cte numere naturale de forma a 60 se divid cu 5 ? Dar de forma
R: 280, 285. ab60 ?

1. Aflai numerele de forma a53a divizibile cu 1 0. Analog, pentru


numerele de forma 53aa, 53ab .

193 x 10 U(n) = 0
n 10 U(n) = 0
R: 1930. 2. Cte numere naturale de forma a 60 se divid cu 10 ? Dar de forma
ab60 ?

TEST Divizibilitate R.1. Numele.. TEST Divizibilitate R.2. Numele..


1. Ci divizori are numrul 18 ? 1. Ci divizori are numrul 24 ?

2. Scriei 3 multipli ai numrului 4. 2. Scriei 3 multipli a numrului 6.

3. Dai 3 exemple de numere divizibile cu 5, care nu sunt divizibile cu 10. 3. Dai 3 exemple de numere divizibile cu 10, care nu sunt divizibile cu 5.

4. Determinai numerele de forma 7 x5 x 5 . 4. Determinai numerele de forma 1a3a 5 .

5. Stabilii dac suma S 25 1 2 3 ... 25 este numr par. 5. Stabilii care dintre numerele 4n + 1, 4n +3, (n + 1)(n + 2) se divide cu 2.

6. Stabilii care dintre numerele 2n + 1, 2n + 3, n(n + 1) este divizibil cu 2. 6. Stabilii dac 1+2+3+...+28 se divide cu 7.

7. Demonstrai c dac 10 | (3a + 7b), atunci 10 | (7a + 3b). 7. Demonstrai c dac 10 | (3a + b), atunci 10 | (7a + 9b).

Punctajul:
Punctajul:
oficiu 1 2 3 4 5 6 7
3p 1p 0,5 p 1p 1p 1p 1p 1,5 p
oficiu 1 2 3 4 5 6 7
3p 1p 0,5 p 1p 1p 1p 1p 1,5 p