Sunteți pe pagina 1din 1

PROCES- VERBAL,

ncheiat azi, ..................................................................


Azi,......................................., copii din grupa ....................... au desfurat activitatea cu
tema....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Locul de desfurare a fost ....................................................................................................
...........................................................................................................................................................
La activitate a/au participat.....................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Obiectivele activitii au fost:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Desfurare ( poate fi prezentat succint, sub forma unui plan de idei principale):
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Drept pentru care am ntocmit prezentul proces-verbal.
Educator,