Sunteți pe pagina 1din 24

Prof.dr.ing.ec.

HORTENSIA GORSKI Managementul proiectelor cu finaare


internaional

-MANAGEMENTUL PROIECTELOR
PARTEA a II-a
ALOCAREA FONDURILOR
STRUCTURALE N ROMNIA

- oportuniti si provocri

Cutm bani pentru proiecte si nu


proiecte pentru bani !!

DEZVOLTAREA REGIONAL
n Romnia au fost constituite 8 regiuni de dezvoltare:
NORD-
NORD-EST Bacu,
Bacu, Boto
Botoani, Ia
Iai, Neam
Neam, Suceava,
Vaslui
SUD-
SUD-EST Brila,
Brila, Buzu
Buzu,, Constan
Constana, Gala
Galai, Tulcea,
Vrancea
SUD MUNTENIA Arge Arge, Clra
Clrai, Dmbovi
Dmbovia, Giurgiu,
Ialomi
Ialomia, Prahova, Teleorman
SUD-
SUD-VEST Oltenia, Dolj, Gorj, Mehedin
Mehedini, Olt, Vlcea
VEST Arad, Cara
Cara-Severin, Hunedoara, Timi
Timi
NORD-
NORD-VEST Bihor, Bistri
Bistria-Nsud,
Nsud, Cluj, Maramure
Maramure,
Satu-
Satu-Mare,
Mare, Slaj
CENTRU Alba, BraBraov, Covasna, Harghita, MureMure, Sibiu
BUCURE
BUCURE TI TI-
-ILFOV Municipiul Bucure
Bucure ti, Ilfov

1
Prof.dr.ing.ec. HORTENSIA GORSKI Managementul proiectelor cu finaare
internaional

ROMANIA REGIUNI DE
DEZVOLTARE

REGIUNEA 7 CENTRU

Cuprinde 6 judee:
Alba
Braov
Covasna
Harghita
Mure
Sibiu

2
Prof.dr.ing.ec. HORTENSIA GORSKI Managementul proiectelor cu finaare
internaional

DOCUMENTE PROGRAMATICE I CADRUL


INSTITUIONAL PENTRU ALOCAREA
FONDURILOR STRUCTURALE N ROMNIA
PLANUL NAIONAL DE DEZVOLTARE (PND) 2007-2013

POLITICA DE COEZIUNE

CADRUL NAIONAL STRATEGIC DE REFERIN (CNSR)

PROGRAME OPERAIONALE (PO) Programul operaional


Regional (POR) i Programe Operaionale Sectoriale (POS)
AXE PRIORITARE

FEDR FC
FSE
(coresp. PHARE) (coresp. ISPA)

Planul Naional de Dezvoltare


(PND) 2007 - 2013
Primul plan care fundamenteaz accesul la Fondurile Structurale
i de Coeziune ale UE, dup data aderrii, n calitate de Stat
Membru.
PND 2007-2013 a fost finalizat i aprobat n edin de Guvern
n decembrie 2005.
PND conine att prioriti care concord cu prioritile Uniunii
Europene i cu politica regional a acestuia, ct i prioriti strict
naionale.
OBIECTIVUL GENERAL vizeaz: Reducerea ct mai rapid a
disparitilor de dezvoltare socio-economic ntre Romnia
i statele membre ale Uniunii Europene.

3
Prof.dr.ing.ec. HORTENSIA GORSKI Managementul proiectelor cu finaare
internaional

(PND) 2007 - 2013

Este instrumentul fundamental prin care Romnia va ncerca s


recupereze ct mai rapid disparit
disparitile de dezvoltare socio-
socio-
economic fa
fa de Uniunea European.
Este un concept specific politicii europene de coeziune
economic i social (Cohesion Policy) i reprezint documentul
de planificare strategic i programare financiar
multianual,
multianual, elaborat ntr-
ntr-un larg parteneriat, care va orienta
i stimula dezvoltarea socio-
socio-economic a Romniei n
conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene.
Europene.
Ra
Raiunea elaborrii PND este aceea de a stabili direc
direciile de
alocare a fondurilor publice pentru investi
investiii cu impact
semnificativ asupra dezvoltrii economice i sociale,
sociale, din
surse interne sau externe,
externe, n scopul diminurii decalajelor de
dezvoltare fa
fa de Uniunea European i a disparit
disparitilor
interne.
interne.

(PND) 2007 - 2013


Pornind de la discu
discuiile tehnice cu Comisia European la
Capitolul 21 Politica regional i coordonarea instrumentelor
structurale
structurale, elaborarea PND 2007-
2007-2013 a demarat n anul
2004 pe baza ideii c acest document va fi orientat n
principal asupra priorit
prioritilor i obiectivelor compatibile cu
domeniile de interven
intervenie a Fondurilor Structurale i de
Coeziune.
Coeziune.
n contextul reformei Politicii de Coeziune a UE pentru perioada
2007-
2007-2013 i a modific
modificrii subsecvente a reglementrilor
privind managementul fondurilor structurale i de coeziune,
PND reprezint documentul pe baza c cruia va fi elaborat
Cadrul Strategic Na
Naional de Referin
Referin 2007-
2007-2013 (CSNR),
reprezentnd strategia convenit cu Comisia European pentru
utilizarea instrumentelor structurale.
structurale.

4
Prof.dr.ing.ec. HORTENSIA GORSKI Managementul proiectelor cu finaare
internaional

(PND) 2007 - 2013


n perioada de referin
referin a PND 2007-
2007-2013, Romnia trebuie s se
racordeze att la Politica de Coeziune a Uniunii Europene,
Europene, ct i
la priorit
prioritile Agendei Lisabona.
Lisabona.
Propunerile Comisiei Europene privind managementul Fondurilor
Structurale n perioada de programare 2007-
2007-2013 reflect o
reorientare sporit n sensul sus
susinerii eforturilor de atingere a
obiectivelor fundamentale de la Lisabona i G Gteborg,
teborg,
respectiv:
respectiv:
cre
creterea competitivit
competitivitii,
ocuparea deplin i
protec
protecia durabil a mediului.
Pe acelea
aceleai obiective se axeaz i Strategia de dezvoltare a PND
2007-
2007-2013, n ncercarea de a realiza reducerea ct mai rapid a
decalajelor existente fa
fa de UE prin metode promovate la nivel
european i care vor beneficia de o sus
susinere financiar
substan
substanial din partea UE.

(PND) 2007 - 2013


PND 2007-
2007-2013 ncearc s reflecte ct mai fidel priorit
prioritile
stringente de dezvoltare ale Romniei la nivel nanaional,
regional i local i propune sus
susinerea acestora prin investi
investiii
publice concentrate,
concentrate, alocate
alocate pe baz de programe i proiecte.
proiecte.

Implementarea strategiei de dezvoltare prin utilizarea eficient a


fondurilor prevzute,
prevzute, att interne, ct i externe, va conduce, la
orizontul anului 2013, la o Romnie competitiv,
competitiv, dinamic
dinamic i
prosper,
prosper, integrat
integrat cu succes n Uniunea European i aflat pe
un trend de dezvoltare rapid i durabil.
durabil.

Obiectivul global:
global: Reducerea ct mai rapid a disparit
disparitilor de
dezvoltare socio-
socio-economic ntre Romnia i Statele Membre
ale Uniunii Europene
Europene;

inta propus:
propus: Atingerea unui nivel al PIB / locuitor de 41% din
media UE n anul 2013
2013, fa
fa de 31% ct este n momentul de
fa.
fa

5
Prof.dr.ing.ec. HORTENSIA GORSKI Managementul proiectelor cu finaare
internaional

PND Obiective specifice

Creterea competitivitii pe termen lung a


economiei romneti;

Dezvoltarea la standarde europene a


infrastructurii de baz;

Perfecionarea i utilizarea mai eficient a


capitalului uman autohton.

PND Prioriti de dezvoltare


n ceea ce prive
privete Strategia PND, avnd n vedere obiectivul global
de reducere a decalajelor de dezvoltare fa fa de UE i pornind de
la o analiz cuprinztoare a situa
situaiei socio-
socio-economice actuale, au
fost stabilite ase priorit
prioriti na
naionale de dezvoltare, ce grupeaz
grupeaz
n interior o multitudine de domenii i sub-sub-domenii prioritare:
P1.
P1. Cre
Creterea competitivit
competitivitii economice i dezvoltarea
economiei bazate pe cunoa
cunoatere;
tere;
P2.
P2. Dezvoltarea i modernizarea infrastructurii de transport;
transport;
P3.
P3. Protejarea i mbunt
mbuntirea calit
calitii mediului;
mediului;
P4.
P4. Dezvoltarea resurselor umane,
umane, promovarea
promovarea ocuprii i a
incluziunii sociale i ntrirea capacit
capacitii administrative;
P5.
P5. Dezvoltarea economiei rurale i cre
creterea productivit
productivitii n
sectorul agricol;
P6.
P6. Diminuarea disparit
disparitilor de dezvoltare ntre regiunile rii.
rii.

6
Prof.dr.ing.ec. HORTENSIA GORSKI Managementul proiectelor cu finaare
internaional

FINANARE
Strategia PND va fi finan
finanat din surse multiple.
multiple. PND 2007-
2007-2013 va reprezenta
un instrument de prioritizare a investi
investiiilor publice pentru dezvoltare, asigurnd
fundamentarea general a direc
direciilor de alocare a fondurilor publice pentru
investi
investiii cu impact semnificativ asupra dezvoltrii economice i sociale, din
Surse interne (buget de stat, bugete locale etc.) sau
Surse externe:
externe:
Instrumentele structurale ale UE:
UE:
Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR);
FEDR);
Fondul Social European (FSE);
FSE);
Fondul de Coeziune (FC).
FC).
Fondurile UE de tip structural pentru agricultur, dezvoltare rural
rural i pescuit:
pescuit:
Fondul European pentru Agricultur i Dezvoltare Rural (FEADR)
FEADR)
Fondul European de Pescuit (FEP)
FEP).
Obs. Nu sunt incluse ajutoarele agricole directe, credite externe, etc.
etc.

INTRODUCERE CUPRINS PND


I. ANALIZA SITUA
SITUAIEI CURENTE
1. SITUA
SITUAIA SOCIO-
SOCIO-ECONOMIC
1.1. Privire geografic de ansamblu
1.2. Situa
Situaia demografic 2
1.3. Situa
Situaia macroeconomic
2. SECTORUL PRODUCTIV
2.1. Factori de competitivitate
2.2. Industria prelucrtoare
2.3. Sectorul IMM
2.4. Cercetare tiin
tiinific,
ific, dezvoltare
dezvoltare tehnologic i inovare
2.5. Tehnologia Informa
Informaiei i Comunica
Comunicaii
2.6. Turismul
3. INFRASTRUCTURA
3.1. Infrastructura de transport
3.2. Energia
3.3. Protec
Protecia mediului
4. CAPITALUL UMAN
4.1. Structura sistemului educa
educaional romnesc
4.2. Accesul i participarea la educa
educaie i formare profesional ini
iniial
4.3. Asigurarea i managementul calit calitii
5. OCUPAREA FOR FOREI DE MUNC
5.1. Analiza structural a piepieei muncii
5.2. Adaptabilitatea pe piapiaa muncii i antreprenoriatul
5.3. Oportunit
Oportuniti de integrare pe pia piaa muncii
5.4. Tendin
Tendine

7
Prof.dr.ing.ec. HORTENSIA GORSKI Managementul proiectelor cu finaare
internaional

6. INCLUZIUNEA SOCIAL CUPRINS PND (continuare)


6.1. Situa
Situaia actual a grupurilor dezavantajate pe piapiaa muncii
6.2. Situa
Situaia general n domeniul asisten
asistenei sociale
6.3. Egalitatea de gen i combaterea excluziunii sociale a femeilor
7. SNTATEA
7.1. Dinamica fenomenelor demografice sub incidenincidena strii de sntate a popula
populaiei
7.2. Evolu
Evoluia principalelor boli infec
infecioase
7.3. Activitatea re
reelei sanitare
7.4. Resursele umane din sistemul sanitar
8. AGRICULTURA, DEZVOLTAREA
DEZVOLTAREA RURAL I PESCUITUL
8.1. Aspecte generale privind agricultura
8.2. Principalele domenii ale agriculturii
8.3. Dezvoltare rural
8.4. Pescuitul i piscicultura
9. DISPARIT
DISPARITI REGIONALE N DEZVOLTAREA ECONOMIC
9.1 Disparit
Dispariti n gradul general de dezvoltare a regiunilor
9.2. Disparit
Dispariti n gradul de ocupare a popula
populaiei
9.3. Disparit
Dispariti n dezvoltarea antreprenorial
9.4. Diferen
Diferene n accesul la infrastructura de transport
9.5. Infrastructura social
9.6. Infrastructura n domeniul turismului
9.7. Disparit
Dispariti n dezvoltarea urban a regiunilor
10. COOPERAREA
COOPERAREA TERITORIAL EUROPEAN
11. CAPACITATEA
CAPACITATEA ADMINISTRATIV
11.1. Administra
Administraia public
11.2. Sistemul judiciar;
judiciar; 11.3. Domeniul ordinii publice

CUPRINS PND
II. ANALIZA SWOT (continuare)
III. STRATEGIA DE DEZVOLTARE
VIZIUNEA STRATEGIC A PND 2007- 2007-2013
PRIORIT
PRIORITILE NA NAIONALE DE DEZVOLTARE
P1. CRE
CRETEREA COMPETITIVIT
COMPETITIVITII ECONOMICE I DEZVOLTAREA ECONOMIEI
BAZATE PE CUNOA
CUNOATERE
P2. DEZVOLTAREA I MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT
P3. PROTEC
PROTECIA I MBUNT
MBUNTIREA CALIT
CALITII MEDIULUI
P4. DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE, PROMOVAREA PROMOVAREA OCUPRII I
INCLUZIUNII SOCIALE I NTRIREA CAPACIT
CAPACITII ADMINISTRATIVE
P5. DEZVOLTAREA ECONOMIEI RURALE I CRE CRETEREA PRODUCTIVIT
PRODUCTIVITII N
SECTORUL AGRICOL .304
P6. DIMINUAREA DISPARIT
DISPARITILOR DE DEZVOLTARE NTRE REGIUNILE RII
IV. PROGRAMAREA
PROGRAMAREA FINANCIAR
V. IMPLEMENTAREA
1. Utilizarea surselor externe
2. Utilizarea surselor interne
3. Reguli de implementare orizontale
4. Monitorizarea i evaluarea PND
VI. PARTENERIATUL
VII. EVALUAREA EX- EX-ANTE
1. IMPACTUL MACROECONOMIC AL FONDURILOR STRUCTURALE I DE COEZIUNE
2. EVALUAREA DE MEDIU

8
Prof.dr.ing.ec. HORTENSIA GORSKI Managementul proiectelor cu finaare
internaional

Pentru detalii vezi fiierul 1.1 PND (Planul


Naional de dezvoltare, 225 pagini) sau
www..

PLANUL NATIONAL DE DEZVOLTARE


2007-
2007-2013

Politica de Coeziune Politica Politica


Instrumente Structurale Agricola Comuna de
Comun
Comun Pescuit
FEDR FC FEADR FEP
FSE (coresp. (coresp.
(coresp. (coresp. ISPA)
PHARE-CES) SAPARD) SAPARD)

Cadrul Plan Agenia Plan


MFP Strategic Na
Naional National Naional National
de Referin
Ministerul pentru
Referin Strategic Strategic
AMCSC (CSN
(CSNR)
R) Agriculturii Dezvoltare Pescuit i pentru
Rurala Acvacultur Pescuit

PROGRAME
OPERATIONALE 18

9
Prof.dr.ing.ec. HORTENSIA GORSKI Managementul proiectelor cu finaare
internaional

Cadrul Strategic Naional de Referin


(CSNR)
Documentul strategic de referin
referin pentru programarea Fondurilor
Structurale i de Coeziune;
Coeziune;
Determin
Determin cursul de dezvoltare pentru urmtorii apte ani;
Se bazeaz pe Planul Na
Naional de Dezvoltare (PND
(PND);
);
Priorit
Prioritile na
naionale de dezvoltare se regsesc n CSNR,
concretizate n Programele Opera
Operaionale Sectoriale (PO sau POS);

Ministerul Finan
Finanelor Publice (MFP) este desemnat ca Autoritate
de Management (AM) pentru CSNR, avnd responsabilitatea de a
coordona implementarea
implementarea instrumentelor strategice.
strategice.

CNSR
INTRODUCTION
1. SOCIO ECONOMIC ANALYSIS
1.1. MACRO ECONOMIC CONTEXT
Cuprins
1.2. INFRASTRUCTURE AND ENVIRONMENTAL SITUATION (documentul e n englez,
englez, doar
1.3. COMPETITIVENESS OF THE ROMANIAN ECONOMY sinteza este n lb.
lb. romn
romn))
1.4. HUMAN CAPITAL
1.5. ADMINISTRATIVE CAPACITY
1.6. TERRITORIAL DIMENSION
2. SWOT ANALYSIS
3. STRATEGY
3.1. STRATEGIC VISION
3.2. THEMATIC PRIORITIES
PRIORITIES
3.3. PROMOTING BALANCED TERRITORIAL DEVELOPMENT
4. OUTLINE OF THE OPERATIONAL PROGRAMMES UNDER THE CONVERGENCE
OBJECTIVE
4.1. TRANSPORT OPERATIONAL PROGRAMME
4.2. ENVIRONMENT OPERATIONAL PROGRAMME
4.3. ECONOMIC COMPETITIVENESS OPERATIONAL PROGRAMME
4.4. REGIONAL OPERATIONAL PROGRAMME
4.5. HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT OPERATIONAL PROGRAMME
4.6. ADMINISTRATIVE CAPACITY DEVELOPMENT OPERATIONAL PROGRAMME
4.7. TECHNICAL ASSISTANCE OPERATIONAL PROGRAMME
5. FINANCIAL PLAN
6. IMPLEMENTATION AND COMPLEMENTARITY
7. PARTNERSHIP AND CONSULTATION
LIST OF ACRONYMS

10
Prof.dr.ing.ec. HORTENSIA GORSKI Managementul proiectelor cu finaare
internaional

CSNR Cuprins
O analiz socio-economic complex;
Analiza SWOT a rii;
Strategia ce va fi urmat;
Programele operaionale (cu axele prioritare
n cadrul fiecrui program);
Planul financiar;
Implementare i complementaritate;
Parteneriate i consultare.

Vezi fiierul 1.2_CNSR_EN, 122 pagini n


limba englez
sau
Fiierul 1.2_Sinteza_CNSR_RO, 7 pagini,
Sintez n limba romn
sau
www.

11
Prof.dr.ing.ec. HORTENSIA GORSKI Managementul proiectelor cu finaare
internaional

PROGRAME OPERAIONALE - PO
CSNR se implementeaz prin Programele Opera
Operaionale (PO) din
cadrul Obiectivelor Convergen
Convergen i Cooperare Teritorial
European
European.
Noua politic de coeziune se concentreaz asupra a trei obiective
principale:
principale:
Convergen
Convergen;
Competitivitate regional i ocuparea for
forei de munc;
munc;
Cooperare teritorial la nivel local.
local.
Sunt documente strategice elaborate de statul membru i aprobate
de ctre Comisia European care cuprind setul de priorit
prioriti
multianuale care pot fi cofinan
cofinanate din:
Instrumentele Structurale
Fonduri ale Bncii Europene de Investi
Investiii
Alte fonduri.
Programele opera
operaionale sunt de dou tipuri:
tipuri:
Programe Opera
Operaionale Regionale POR
Programe Opera
Operaionale Sectoriale POS

CSNR & Programele Operaionale (PO)


CNSR 2007-2013

Convergen Competitivitate Cooperare teritorial


regional i ocupare
PO/POS Creterea competitivitii PO pentru Cooperare
economice Transfrontalier
RO Ungaria
PO/POS Transport RO-Bulgaria
RO-Moldova
PO/POS Mediu RO-Ucraina
RO-Serbia-Muntenegru
PO/POS Dezvoltarea Resurselor
Umane PO pentru Spaiul Sud-
Est European
PO Dezvoltare Regional/POR
PO Marea Neagr
PO/POS Capacitate Administrativ
PO pentru Cooperare
PO/POS Asisten Tehnic Inter-Regional

12
Prof.dr.ing.ec. HORTENSIA GORSKI Managementul proiectelor cu finaare
internaional

Programe opera
operaionale Autoritatea de Instrumente
Obiectivul Convergen
Convergen Management Structurale
POS Cre
Creterea competitivit
competitivitii Ministerul Economiei i FEDR
economice (POS CCE) Finan
Finanelor
POS Transport (POS T) Ministerul Transporturilor FEDR
FSE
POS Mediu (POS M) Ministerul Mediului i FEDR
Dezvoltrii Durabile FC
POS Dezvoltarea Resurselor Ministerul Muncii, FSE
Umane (POS DRU) Familiei i Egalit
Egalitii de
anse
PO Regional (POR) Ministerul Dezvoltrii,
Dezvoltrii, FEDR
Lucrrilor Publice i
Locuin
Locuinelor
POS Dezvoltarea capacit
capacitii Ministerul Internelor i FSE
administrative (POS DCA) Reformei Administrative
POS Asisten
Asisten Tehnic (POS AT) Ministerul Economiei i FEDR
Finan
Finanelor

PROGRAME OPERAIONALE - PO
Pentru obiectivul Convergen
Convergen exist:
exist:
1 Program Opera
Operaional Regional POR
6 Programe Opera
Operaionale Sectoriale POS
POS pentru cre
creterea competitivit
competitivitii economice (AM: MEC;
FS:
FS: FEDR);
FEDR);
POS pentru transport (AM: MT; FS: FS: FEDR i FC);
POS pentru mediu (AM: MM; FD: FD: FEDR i FC);
POS pentru dezvoltarea resurselor umane (AM: MMSSF;
FS:
FS: FSE);
POS dezvoltarea capacit
apacitii administrative (AM: MAI; FS:
FS:
FSE);
POS Asisten
Asisten tehnic (AM: MF; FS: FEDR)
FEDR).
OBS.
AM Autoritatea de Management

FS Fondul Structural

13
Prof.dr.ing.ec. HORTENSIA GORSKI Managementul proiectelor cu finaare
internaional

ALOCAREA CNSR PE PROGRAME


OPERAIONALE

Programul Operaional Regional POR


2007-2013
Programul Opera
Operaional Regional (POR) este un program care
implementeaz elemente importante ale Strategiei Na Naionale
de Dezvoltare Regional a Planului Na Naional de Dezvoltare
(PND), contribuind, alturi
alturi de celelalte Programe Opera
Operaionale
(PO), la realizarea obiectivului Strategiei Na
Naionale de
Dezvoltare Regional a PND i Cadrului Na Naional Strategic de
referin
referin, anume diminuarea disparit
disparitilor ntre Regiunile
de Dezvoltare ale Romniei.
Programul Opera
Operaional Regional va fi finan
finanat n perioada
2007-
2007- 2013 din Bugetul de Stat i bugetele locale, fiind
cofinan
cofinanat din Fondul European de Dezvoltare Regional
(FEDR)
FEDR) - unul din Fondurile Structurale ale Uniunii
Europene. Contribu
Contribuia financiar a UE poate ajunge pn a
85% din cheltuielile publice.

14
Prof.dr.ing.ec. HORTENSIA GORSKI Managementul proiectelor cu finaare
internaional

Programul Operaional Regional POR


2007-2013 (continuare)
Programul Opera
Operaional Regional se adreseaz celor 8 Regiuni de
Dezvoltare ale Romniei,
Romniei, stabilite cu respectarea Regulamentului
CE Nr. 1059/2003, referitoare la stabilirea unui sistem comun de
clasificare statistic a unit
unitilor teritoriale. In conformitate cu aceast
clasificare, n Romnia au fost create 8 Regiuni de Dezvoltare:
Regiunea 1: Nord-
Nord-Est
Regiunea 2: Sud-
Sud-Est
Regiunea 3: Sud

Regiunea 4: Sud-
Sud-Vest
Regiunea 5: Vest

Regiunea 6: Nord-
Nord-Vest
Regiunea 7: Centru

Regiunea 8: Bucure
Bucureti Ilfov
Regiunile de Dezvoltare sunt unit
uniti teritorial - statistice,
statistice, alctuite
alctuite din
4-7 jude
judee prin asocierea liber a Consiliilor JudeJudeene.

POR AXE PRIORITARE TEMATICE


Programul Opera
Operaional Regional este structurat pe 5 axe prioritare tematice , 13 domenii
de interven
intervenie i o Axa prioritar destinat Asisten
Asistenei tehnice care asigur
implementarea n bune condicondiii a Programului , cu cele dou domenii de interven
intervenie.
Axa 1 mbunt
mbuntirea infrastructurii publice regionale i locale
1.1 Reabilitarea / modernizarea/ re reelei jude
judeene i locale de transport
1.2 Reabilitarea/modernizarea / dezvoltarea infrastructurii serviciilor
serviciilor de sntate,
sntate,
sociale i de siguran
siguran public
1.3 Reabilitarea / modernizarea/ dezvoltarea infrastructurii educa educaionale
Axa 2 Consolidarea mediului de afaceri regional i local
2.1 Dezvoltarea structurilor de sprijinire a mediului de afaceri
2.2 Sprijinirea ini
iniiativelor antreprenoriale: start-
start-up-
up-uri i micro
microntreprinderi, inclusiv
servicii de sprijinire a afacerilor
Axa 3 Dezvoltarea turismului regional i local
3.1 Restaurarea i valorificarea patrimoniului istoric i cultural
3.2.Valorificarea resurselor turistice naturale
3.2 Cre
Creterea calit
calitii serviciilor turistice de cazarea i agrement
Axa 4 Dezvoltarea urban durabil
4.1 Sprijinirea regenerrii urbane
Axa 5 Asisten
Asisten tehnic
5.1 Sprijinirea implementrii,
implementrii, managementului i evalurii Programului
Opera
Operaional Regional
5.2 Sprijinirea activit
activitilor de publicitate i informare

15
Prof.dr.ing.ec. HORTENSIA GORSKI Managementul proiectelor cu finaare
internaional

POR (continuare)

CE finan
finaneaz:
eaz:
Reabilitarea i modernizarea infrastructurii de transport,
educa
educaional,
ional, de
de sntate;
sntate;
Dezvoltarea structurii de sprijinire de afaceri (parcuri industriale,
industriale,
logistice, de afaceri, etc.);
Reabilitarea siturilor industriale neutilizate i pregtirea acestora
pentru noi activit
activiti i sprijinirea dezvoltrii infrastructurii turistice
i a ini
iniiativelor antreprenoriale din domeniu, sprijinirea
sprijinirea
dezvoltrii ora
oraelor cu poten
potenial de cre
cretere economic.
economic.
CINE poate obobine finan
finanare:
ntreprinderi mici i mijlocii;
Autorit
Autoritile publice locale;
Unit
Unitile sanitare i de asisten
asisten social;
social;
Organiza
Organizaiile neguvernamentale;
Comunitatea local.
local.

POR - PLANUL FINANCIAR


Finan
Finanarea POR se realizeaz din:
din:
FEDR - 3,560 milioane euro;

Fonduri publice na
naionale - 596,82 milioane euro;
Fonduri private - 31,41 milioane de euro.

Contribu
Contribuia FEDR la POR ( milioane de euro)
Total 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
FEDR 3560,00 249,20 359,56 480,60 569,60 601,64 633,68 665,72

Axa prioritar 2007-2013 % din


(milioane euro) total
Axa prioritar 1 1602,00 45,0
Axa prioritar 2 712,00 20,0
Axa prioritar 3 534,00 15,0
Axa prioritar 4 605,20 17,0
Axa prioritar 5 106,80 3,0
Total 3560,00 100,0

16
Prof.dr.ing.ec. HORTENSIA GORSKI Managementul proiectelor cu finaare
internaional

Instituii ce formeaz sistemul de


implementare al POR
Organizatia Instituia
Autoritatea de Management (AM): Ministerul Integrrii Europene

Organismele Intermediare (OI): 8 ADR-uri (OI-urile POR sunt constituite n


structurile ADR)
Autoritatea de Certificare Ministerul Finanelor Publice
Organismul Competent de Pli Ministerul Finanelor Publice
Autoritatea de Audit Curtea Romn de Conturi

Ministerul Finanelor Publice


Ministerul Economiei i Comerului
Ministerul Muncii, Solidaritii Sociale i Familiei
Ministerul Mediului i Gospodririi Apelor
Partenerii ministeriali cheie: Ministerul Educaiei i Cercetrii
Ministerul Sntii
Ministerul Administraiei i Internelor
Ministerul Transportului, Construciilor i Turismului
Ministerul Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale

POS Creterea competitivitii


economice POS CCE
Axa 1: Un sistem inovativ de productie
Axa 2: Cresterea competitivitatii economice prin
cercetare dezvoltare si inovare
Axa 3: TIC pentru sectoarele privat si public
Axa 4: Imbunatatirea eficientei energetice si
dezvoltarea durabila a sectorului energetic
Axa 5: Romania ca destinatie atractiva pentru
turism si afaceri
Axa 6: Asistenta tehnica

17
Prof.dr.ing.ec. HORTENSIA GORSKI Managementul proiectelor cu finaare
internaional

POS Creterea competitivitii


economice POS CCE
CE finan
finaneaz:
eaz:
Extinderea capacit
capacitii de produc
producie;
Modernizarea ntreprinderii
Sprijin financiar pentru accesul institu
instituiilor publice i IMM-
IMM-
urilor la internet i servicii conexe, precum i pentru
achizi
achiziionarea de hardware i software
Extinderea i modernizarea re reelelor de transport, distribu
distribuie
i furnizare a energiei electrice, gazelor naturale i petrolului,
n scopul reducerii pierderilor.

CINE poate obobine finan


finanare:
IMM-
IMM-urile i ntreprinderile mari;
Autorit
Autoritile locale;
Operatorii economici din sectorul energetic;
Furnizorii de re
reele de comunica
comunicaii electronice.

POS TRANSPORT POS T

Prioritatea 1:
1: Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de
transport trans-
trans-europene
Prioritatea 2: Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de
transport terestre pentru a asigura accesul la TEN-
TEN-T
Prioritatea 3:
3: Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de
transport de interes national
Prioritatea 4:
4: Imbunatatirea serviciilor de transport ale
pasagerilor pe calea ferata nationala si trans-
trans-europeana
Prioritatea 5:
5: Dezvoltarea durabila a sectorului transporturi
Prioritatea 6:
6: Asistenta Tehnica

18
Prof.dr.ing.ec. HORTENSIA GORSKI Managementul proiectelor cu finaare
internaional

POS TRANSPORT POS T


CE finan
finaneaz:
eaz:
Modernizarea i dezvoltarea axelor prioritare TEN- TEN-T, cu
aplicarea msurilor necesare pentru protec
protecia mediului
nconjurtor;
nconjurtor;
Modernizarea i dezvoltarea re reelelor na
naionale de transport,
n conformitate cu principiile dezvoltrii durabile;
durabile;
Promovarea transportului feroviar, naval i intermodal;
intermodal; -
sprijinirea dezvoltrii transportului durabil,
durabil, prin minimizarea
efectelor adverse ale transportului asupra mediului i
mbunt
mbuntirea siguran
siguranei traficului i a snt
sntii umane.
CINE poate obobine finan
finanare:
Administra
Administraiile infrastructurii na
naionale de transport (CN ADNR
ADNR
SA, CN
CN Ci Ferate CFR SA); SA);
Administra
Administraiile porturilor i aeroporturilor;
MINISTERUL Transporturilor;
Al
Ali beneficiari.

POS de MEDIU (POSMEDIU)


Axa 1:
1: Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa
uzata
Axa 2:
2: Dezvoltarea sistemelor de management integrat al
deseurilor si reabilitarea siturilor istorice contaminate
Axa 3:
3: Reducerea poluarii provenite de la sistemele de
incalzire urbana in localitatile cele mai afectate
Axa 4:
4: Implementarea Sistemelor Adecvate de Management
pentru Protectia Naturii
Axa 5:
5: Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a
riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc
Axa 6:
6: Asistenta Tehnica

19
Prof.dr.ing.ec. HORTENSIA GORSKI Managementul proiectelor cu finaare
internaional

POS de MEDIU (POSMEDIU)


CE finan
finaneaz:
eaz:
Proiectele care vizeaz construirea sau reabilitarea sta staiilor de tratare a apei
potabile;
Proiectele de extindere sau reabilitare a re reelelor de distribu
distribuie a apei potabile i
a sistemelor de canalizare;
Proiectele de construc
construcie sau reabilitare a stastaiilor de epurare;
Proiectele de achizi
achiziionare a vehiculelor de transport al de deeurilor;
Proiecte de construire a unor facilit
faciliti adecvate pentru de deeurile periculoase
(medicale, provenite din echipamente tehnice etc); etc);
Proiecte de reabilitare a re
reelelor de distribu
distribuie a apei calde i a cldurii;
cldurii;
Proiecte de restaurare ecologic a habitatelor i speciilor;
Proiecte care sus
susin biodiversitatea;
biodiversitatea;
Proiecte de infrastructur pentru prevenirea inunda
inundaiilor i reducerea
consecin
consecinelor acestora;
Proiecte de elaborare a unor hr
hri de pericol i risc al inunda
inundaiilor i inclusiv
proiectele de informare public i de instruire n domeniul reducerii riscurilor;
Proiecte de reabilitare a zonei costiere a Mrii Negre afectate de eroziune.
CINE poate obobine finan
finanare:
Autorit
Autoritile publice centrale, regionale i locale;
Companiile regionale de ap;administra
ap;administraiile ariilor protejate;
Administra
Administraia Na
Naional Apele Romne
Romne;
Organiza
Organizaii non-
non-guvernamentale.

POS pentru Dezvoltarea Resurselor


Umane (POS DRU)
Programul Opera
Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
(POS DRU) stabile
stabilete axele prioritare i domeniile majore de
interven
intervenie ale Romniei n domeniul resurselor umane n vederea
implementrii asisten
asistenei financiare a Uniunii Europene prin
intermediul Fondului Social European,
European, n cadrul Obiectivului
Convergen
Convergen, pentru perioada de programare 2007 2013.
Elaborat n contextul Planului Na Naional de Dezvoltare (PND)
2007-
2007-2013 i n acord cu Priorit
Prioritile Cadrului Strategic Na
Naional de
Referin
Referin (CNSR)
(CNSR), POS DRU este un instrument important n
sprijinirea dezvoltrii economice i a schimbrilor structurale.
structurale. O
for
for de munc nalt calificat,
calificat, cu un nivel de educa
educaie ridicat,
avnd capacitatea de a se adapta noilor tehnologii i nevoilor n
schimbare ale pie
pieelor, este esen
esenial pentru o economie
competitiv i dinamic.
dinamic.
POS DRU a fost elaborat sub coordonarea Ministerului Muncii,
Familiei i Egalita
Egalitaii de anse.

20
Prof.dr.ing.ec. HORTENSIA GORSKI Managementul proiectelor cu finaare
internaional

POS Dezvoltarea Resurselor


Umane (POS DRU)
POS DRU va fi implementat prin intermediul celor 7 Axe prioritare
de interven
intervenie,
ie, fiecare avnd obiective specifice:
Axa 1: 1: Educa
Educaia i formarea profesional n sprijinul cre creterii
economice i a dezvoltrii societ
societii bazate pe cunoa
cunoatere.
Axa 2: Corelarea nvnvrii pe tot parcursul vie
vieii cu pia
piaa muncii.
Axa 3: 3: Cre
Creterea adaptabilit
adaptabilitii lucrtorilor i a
ntreprinderilor.
Axa 4:4: Modernizarea Serviciului Public de Ocupare
Axa 5:5: Promovarea msurilor active de ocupare.
Axa 6:6: Promovarea incluziunii sociale.
Axa 7:7: Asisten
Asistena tehnic.

POS Dezvoltarea Resurselor


Umane (POS DRU)
CE finan
finaneaz:
eaz:
Organizarea de seminarii pentru instruirea angajatilor in vederea adaptabilitatii
la tehnologii avansate;
Pregtirea de campanii de con contientizare cu privire la responsabilitatea
social a ntreprinderilor i de programe ce au ca scop transformarea muncii
nedeclarate n munc legal;
legal;
Implementarea de programe i noi servicii de sprijin pentru dezvoltarea culturii
antreprenoriale, precum i pentru demararea unei afaceri;
Dezvoltarea i promovarea abilit
abilitilor manageriale moderne, n special pentru
IMM-
IMM-uri.
CINE poate obobine finan
finanare:
coli, universit
universiti, centre de cercetare;
Furnizori acredita
acreditai de formare profesional;
profesional;
camerele de comer
comer i industrie;
Sindicatele i patronatele;
IMM-
IMM-urile.

21
Prof.dr.ing.ec. HORTENSIA GORSKI Managementul proiectelor cu finaare
internaional

POS Dezvoltarea Capacitii


Administrative (POS DCA)

Obiectivul specific: s contribuie la creterea


performanei administraiei publice romneti.
Axa 1: Imbunatatiri de structura si proces ale
managementului ciclului de politici publice
Axa 2: Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii
serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
Axa 3: Asistenta Tehnica

POS Dezvoltarea Capacitii


Administrative (POS DCA)
CE finan
finaneaz:
eaz:
Studii i cercetri privind experien
experienele de reform ale administra
administraiei locale din
alte state membre;
Studierea i dezvoltarea aspectelor privind reforma avansat,
avansat, precum i
managementul cunoacunoaterii i folosirea tehnologiilor inovative n administra
administraie;
Managementul reformei, inclusiv furnizarea de echipament pentru reformarea
structurilor de management;
Asisten
Asisten tehnic pentru elaborarea de strategii privind informatizarea
institu
instituional;
ional;
Asisten
Asisten tehnic pentru planurile de formare profesional;
profesional;
Training-
Training-ul i asisten
asistena tehnic pentru sprijinul receptrii bunelor practici;
practici;
Studiile pentru dezvoltarea sistemelor informatice pentru sprijinul
sprijinul activit
activitilor de
monitorizare i evaluare.
CINE poate ob obine finan
finanare:
Administra
Administraia central i local;
local;
Institu
Instituiile de nv
nvmnt superior n parteneriat cu autorit
autoritile publice locale;
Organiza
Organizaiile neguvernamentale.

22
Prof.dr.ing.ec. HORTENSIA GORSKI Managementul proiectelor cu finaare
internaional

POS Asisten Tehnic (POS AT)

Axa 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor


structurale si coordonarea programelor
Axa 2: Dezvoltarea in continuare si sprijin pentru
functionarea Sistemului Unic de Management al
Informatiei
Axa 3: Diseminarea informatiei si promovarea
instrumentelor structurale

POS Asisten Tehnic (POS AT)


CE finan
finaneaz:
eaz:
Asigurarea sprijinului i a instrumentelor adecvate n vederea
unei coordonri i implementri eficiente a instrumentelor
structurale pentru perioada 2007-
2007-2013 i pregtirea pentru
urmtoarea perioad de programare a instrumentelor
structurale;
Asigurarea unei diseminri coordonate la nivel na naional a
mesajelor generale cu privire la instrumentele structurale i
implementarea Planului de Ac Aciuni al Autorit
Autoritii pentru
Coordonarea Instrumentelor Structurale pentru comunicare n
linie cu Strategia Na
Naional de Comunicare pentru
Instrumentele Structurale.
CINE poate obobine finan
finanare:
Autorit
Autoritile de Management responsabile de gestionarea
Programelor Opera
Operaionale;
Organismele Intermediare;
Autoritatea de Certificare i Plat;
Plat;
Autoritatea de Audit

23
Prof.dr.ing.ec. HORTENSIA GORSKI Managementul proiectelor cu finaare
internaional

Programele Operaionale pentru


Obiectivul Cooperare Teritorial
European
PO CBC Ungaria-
Ungaria-Romnia
PO CBC Romnia-
Romnia-Bulgaria
PO CBC Romnia-
Romnia-Serbia
PO CBC Romnia-
Romnia-Ucraina-
Ucraina-Moldova
PO CBC Ungaria-
Ungaria-Slovacia-
Slovacia-Romnia-
Romnia-Ucraina
PO CBC Bazinul Mrii Negre
PO Spa
Spaiul Sud-
Sud-Est European
PO INTERREG IVC si Anexe
PO URBACT II (draft)
draft) si Anexe
PO INTERACT II 2007-
2007-2013
PO ESPON 2013

Arhitectura instituional
pentru implementarea FS

24