Sunteți pe pagina 1din 26

184

NORMATIV PRIVIND IMBUNATAJIREA TERENURILOR DE FUNDARE SLABE PRIN PROCEDEE MECANICE

Caietul VIII: Compactarea cu maiul foarte greu (intre 5-20t)

A

185

CUPR I N S

:;.

1

.

GENER

A

LIT A V

I

l, k

I

2. DOMENIUL DE APLICARE .

·

,TO!.

I ;,ff�n���:.

1

188

190

3.PREVEDERI GENERALE PRIVIND CONTINUTUL PROIEC'PULUI DE iMBUNATATIRE A TERENULUI DE FUNDARE PRIN

:,J·

COMPACTARE CU MAIUL FOARTE GR 1 EU

,

4. EXECUTAREA COMPACTARII CU MAIUL FOARTE GREU

5. VERIFICAREA COMPACTARII CU MAIUL FOARTE 6REU

191

193

195

5. VERIFICAREA COMPACTARII CU MAIUL FOARTE 6REU 191 193 195 Anexa 1. Verificari prin calcul dinamic

Anexa 1. Verificari prin calcul dinamic a eficientei compactarii cu maiul

198

foarte greu

.

I. ���.l a:. 204

i1JAJ:mqmo·,

8 !? 1 ?�"1

211

Anexa 2. S tabilirea elementelor tehnologice

Anexa 3. Utilaje de compactare cu maiul foarte greu

L

Anexa 4.Date privind lucrarile de compactare experimenta!a cu maiul foarte

214

greu

Anexa 5. Model

privind

cofftinutul

compactarii cu maiul foarte greu

'i�ei

tehnologice

de

Anexa 6. Fi�e de intregistrare a executiei compactarii cu maiul foarte greu

Anexa 7. Exemplu de calcul dinamic al compactarii cu maiul foarte greu

executie

a

 

220

221

.

223

187

�'ijij lift'M�'lq,�iJlrnuj

r �:Jsl:rl ,�

,,q,n ·iiini i':m Lrci:>Z')l')

ri men J/um iocp: l? i�oq

7;;,1?.,0--;;I (lj

-

c'twUftnW.>\ \ �

:tre .

, I .r•,I, 'Zf

'i%.\�!�i;�iJh

:P.>n

af' Uc o>f� '-

£'ner g -ia

(£)

trf �'HfOIGmlU ':,1101

(!1 V)

• ,1•,

1\1·

1:

i

-

din

e!

�l og /eel

si

a p

?, ori

,,P resiunea

u!vg)

e/eclivcJ:

0

.

(f,er}

Wf .e,,l

!f1gll.m�t'Wit;lrNro.

.I£ t••' , ,

·

Fig. 1. Comportarea terenului de fundare in timpul compactlirii cu maiul

foarte greu

NORMATIV PRIVIND iMBUNATATIREA TERENURILOR DE FUNDARE SLABE PRIN PROCEDEE MECANICE Caietul VIII/95: Compactarea cu maiul foarte greu (intre 5 §i 20 t)

Indicativ: NE-008-97 inJocuie§te C 29-77

 

1 r

r i, .snv-.:1:.:>

'

oc

1. GENERALITATI

·l>l/•)IJ'lA 1a l' Jl\11'1MOG .r

1.1. Compactarea cu maiul foarte greu este un procedeu folosit .pentru

sporirea capacitlitii portante a terenurilor de fundare �i pentru realizarea indeslirii lor in adancime, inainte de executarea construqiilor pe aceste terenuri.

1.2. Compactarea cu maiul foarte greu constli in aplicarea de lovituri

20 t, care

20 m (vezi Aneexa 1). Compactarea cu maiul

repetate pe aceea�i amprenta, cu un mai avand uzual masa de 5

cade de la inliltimi de 10

supergreu ( > 20 t) nu face obiectul prezentului normativ.

Executarea loviturilor se aplicli in 3

6

faze pe o retea de ochiuri (de

regula triunghiularli sau plitratli) trasatli in prealabil pe teren, inaintea

fieclirei faze.

1.3. Procesele fizico-mecanice care au loc in terenul de fundare in

timpul compactlirii cu maiul foarte greu sunt (fig. 1):

- introducerea unor energii mari in teren (fig. l.a) �i transmiterea unor

forte importante scheletului mineral ce produc distrugerea acestuia, precum

�i cre�terea presiunii apei �i aerului din pori;

- comprimarea terenului de fundare �i reducerea volumului porilor (fig.

l.b); - cre�terea presiunii apei �i aerului

terenului (fig. l .c);

din pori, uneori panli la lichefierea

- sporirea presiunii critice a terenului de fundare, in reechilibrliri in

timp a presiunii 6uplimentare din pori.

188

in timp a presiunii 6uplimentare din pori. 188 .:) p 11 � 'N1ZB I r.n� 2

.:)

p

11

'N1ZB

I r.n� 2

{ 200

tt}o

"� 'I

I r.n� 2 { 200 � � tt}o � "� 'I @ ;;s,� 3 felil}f\Jo<t' "�

@

;;s,� 3

felil}f\Jo<t'

"�

.

.J,tl;. l':l

· · t;11H�I>�f!b:irb ffltt1WfA'

1tfl!3Jtl>r;t-tk

. >jqlf"

(lt

hc.Wrm'!��

I r,41'k. • Mil\ Jt.fr.ihldt '�l, (j (;Rf:t �•t•\> !hf� . rpjft� b s�mr::m.t.bA �
I
r,41'k. •
Mil\ Jt.fr.ihldt
'�l,
(j (;Rf:t
�•t•\> !hf� .
rpjft�
b s�mr::m.t.bA � 1
, ri\ :r i
,J r·
u.
• t
a '- )!°
•t �
:
,
1 \
(t)
., ,� - . -,0 IUJ{l �'l;:J1q f i u1•; m �ttioh''111J, ljitHW U· rn
., ,�
-
.
-,0
IUJ{l �'l;:J1q
f i
u1•; m
�ttioh''111J, ljitHW
rn
¥>>• �tti ':,1im'f'iti'J
li1J�do!l,g:.,,:,W{J,
"r:,
;-i �
"'
(c)
a J.
l<'fCl:l •
!le-
., ,, Jft

lllni'foo1'fltt1h�ls.t.'filttf

., ,, Jft lllni'foo1'fltt1h �ls.t.'filttf <;1 .} 1, @ @ @ cle Vb/um �nfre VGr,;,;i(';,;,

<;1

.}

1,

@

@

@

�ls.t.'filttf <;1 .} 1, @ @ @ cle Vb/um �nfre VGr,;,;i(';,;, R.<9 ;, orlv! c

cle Vb/um

�nfre

VGr,;,;i(';,;,

R.<9 ;, orlv!

c re;s

�':Hrtffti

11;&

.ferea ,Pres/vn;i·

·

· ''

,�ml,.

•:>•• K.e pr n, 1,i,

· · '' ,�ml,. •:>•• K.e pr n, 1,i, Pre�it.1ne a er/I/ca� c> tere/Jul v /

Pre�it.1nea

er/I/ca� c>

tere/Julv/ of:,

(unc!ar�

· '' ,�ml,. •:>•• K.e pr n, 1,i, Pre�it.1ne a er/I/ca� c> tere/Jul v / of:,

189