Sunteți pe pagina 1din 8

METODOLOGII MANAGERIALE

SEMESTRUL I
Bibliografie obligatorie: Metodologii manageriale, de Ovidiu Nicolescu si Ioan
Verboncu, Editura Tribuna Economica, Bucuresti, 2001
MULTIPLE CHOICE
1) Care din urmatoarele elemente impun schimbari manageriale de fond?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 16
2) Care din urmatoarele sunt secvente de elaborare a strategiei globale a
organizatiei?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 18
3) Care din sursele informationale asigura un grad superior de fundamentare a
strategiei globale?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 18
4) Care din urmatoarele metode si tehnici ne ajuta la depistarea
disfunctionalitatilor si punctelor forte in functionarea managementului
organizatiei?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 21
5) Ce fel de informatii se realizeaza prin studiul de marketing?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 22
6) Ce fel de informatii se realizeaza prin studiul ecologic?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 22
7) Cate persoane se recomanda sa faca parte din echipa de specialitate care
realizeaza proiectarea manageriala?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 24
8) Cine participa la analiza informatiilor privitoare la sistemul managerial in
ansamblul sau?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 27
9) Care din urmatoarele sunt sisteme de management globale?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 30
10) Care din urmatoarele sunt sisteme manageriale?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 30
11) Care din urmatoarele decizii si actiuni ajuta la implementarea cu succes a
sistemului de management?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 31
12) Unde se analizeaza si definitiveaza proiectul programului de implementare a
sistemului de management?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 33
13) Cum se aduce la cunostinta intregului personal programul de implementare a
sistemului managerial?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 33
14) Cind este necesara infiintarea de posturi noi?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 55
15) Asigurarea succesului economic pe termen de 3-5 ani este conditionata de:
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 56
16) Ce vizeaza introducerea si utilizarea managementului pe baza centrelor de
profit?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 56
17) Ce cuprinde sistemul de obiective?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 57
18) De ce sunt dependente constituirea si functionarea centrelor de gestiune?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 56
19) Care este aria de cuprindere a sistemului informational?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 51
20) Ce informatii se iau in considerare in elaborarea strategiei globale?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 45
21) Precizati care sunt etapele de implementare a strategiei de ansamblu a
societatii comerciale?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 61
22) Care din urmatoarele faze sunt parcurse de orice firma in activitatea sa?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 63
23) Ce urmaresc proprietarii/ actionari de la firma?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 64
24) Ce urmaresc salariatii de la firma?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 64
25) Ce urmaresc sindicatele de la firma?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 65
26) Ce urmaresc clientii organizatiei de la firma?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 64
27) Ce urmaresc furnizorii de la firma?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 64
28) Ce urmareste statul de la firma?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 64
29) Ce urmaresc bancile de la firma?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 65
30) Ce urmaresc autoritatile locale de la firma?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 64
31) Care din urmatoarele aspecte trebuie luate in considerare in fundamentarea
strategiei societatii comerciale?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 66
32) Care sunt firmele afectate de internationalizarea activitatii economice?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 67
33) Cum trebuie sa fie abordata strategia firmei?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 67
34) Cum se realizeaza diagnosticarea activitatii firmei?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 71
35) Analizele efectuate cu ocazia diagnosticarii sunt:
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 71
36) La ce se refera cercetarile de marketing?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 71
37) La ce se refera studiile ecologice?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 72
38) Care sunt caracteristicile definitorii ale obiectivelor fundamentale?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 75
39) Care din urmatoarele sunt resurse solicitate de realizarea obiectivelor?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 76
40) Pe ce pune accent strategiile manageriale?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 81
41) Care din urmatoarele sunt strategii partiale?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 81
42) Pe ce pune accent strategiile comerciale?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 81
43) Ce vizeaza strategiile financiare?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 81
44) Ce urmaresc strategiile inovationale?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 81
45) Ce vizeaza aspectele tehnice ale firmei?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 84
46) Ce vizeaza aspectele economice ale firmei?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 84
47) Ce vizeaza aspectele umane ale firmei?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 84
48) Ce vizeaza aspectele manageriale ale firmei?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 84
49) Cum se realizeaza evaluarea strategiei firmei?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 85
50) Cum se realizeaza multiplicarea legaturilor organizatiei?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 85
51) Ce implica proiectarea sistemului metodologic-managerial al firmei?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 103
52) Care sunt componentele manageriale ale firmei?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 103
53) Cum se realizeaza reproiectarea sistemului managerial?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 105
54) Cum se realizeaza sensibilizarea personalului managerial al firmei?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 110
55) Ce aspecte se urmaresc in sensibilizarea si instruirea personalului firmei?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 110
56) Ce presupune realizarea deciziei de coordonare a echipei care proiecteaza noul
sistem metodologico-managerial al firmei?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 111
57) Ce presupune realizarea deciziei referitoare la aprobarea proiectului noului
sistem metodologico-managerial al firmei?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 112
58) Ce presupune realizarea deciziei referitoare la coordonarea organizarii
cursurilor de instruire pe categorii de personal?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 112
59) Ce presupune realizarea deciziei de recompensare si sanctionare a salariatilor
in functie de gradul si calitatea participarii la aplicarea noului system
metodologico-managerial?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 113
60) Ce presupune decizia de evaluare periodica a stadiului implementarii noului
sistem metodologico-managerial?
Sursa: Metodologii manageriale, pag.112
61) Care din urmatoarele argumente considera managementul prin obiective de o
importanta deosebita?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 114
62) Care din caracteristicile managementului prin obiective ii confera importanta,
originalitate si valoare?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 116
63) Ce prevad programele de actiune la nivel de firma pentru care se intocmesc
bugete?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 118
64) Care sunt cerintele stabilite de metodele si tehnicile manageriale in contextul
managementului rin obiective?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 118
65) La ce conduce gradul de defalcare a obiectivelor fundamentale?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 119
66) Ce pot fi centrele de gestiune?
Sursa: Metodologii manageriale, pag.122
67) Care sunt principalele etape pe care le implica metodologia managementului
pe produs?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 127
68) Care sunt etapele de utilizare a managementului prin bugete?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 129
69) Cum se clasifica bugetele in raport cu natura obiectivelor urmate?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 129
70) Cum se clasifica bugetele dupa criteriul de intocmire?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 129
71) Cum se clasifica bugetele dupa modul de diferentiere a veniturilor?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 130
72) Cum se clasifica bugetele dupa variatia cheltuielilor?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 130
73) Cum se clasifica bugetele dupa sfera de cuprindere?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 130
74) Care sunt instrumentele de lucru specifice managementului prin exceptii?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 132
75) Care sunt zonele delimitate de schema de alerta?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 133
76) Care din urmatoarele sunt fundamentele managementului participativ?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 135
77) Care din urmatoarele sunt organisme participative de management?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 137
78) Care din urmatoarele sunt atributii ale Adunarii Generale a Actionarilor?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 137
79) Care din urmatoarele sunt atributii ale Consiliului de Administratie?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 138
80) Care din urmatoarele sunt atributiile Comisiei de cenzori?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 138
81) Care firme rezista si se dezvolta intr-un mediu instabil?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 139
82) Care din variantele organizatorice sunt utilizate de managementul prin
proiecte?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 140
83) Cum se alege seful de proiect?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 141
84) Care este componeneta echipei in cadrul managementului prin proiecte cu stat
major?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 143
85) La ce participa nemijlocit managerul de proiecte?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 146
86) Care din etapele urmatoare se aplica managementului prin proiecte?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 147
87) Din cine este alcatuita echipa de proiect in cazul managementului prin
proiecte ?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 147
88) Cum se realizeaza alegerea variantei organizatorice in cazul managementului
prin proiecte?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 147
89) Care din urmatoarele sunt elemente ale bugetului proiectului?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 148
90) Care din urmatoarele sunt modalitati de control in cadrul managementului
prin proiecte?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 148
91) Care din urmatoarele resurse sunt combinate in realizarea proiectului in
cadrul managementului prin proiecte?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 148
92) Care din urmatoarele sunt metode specifice de management?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 149
93) Care din urmatoarele caracteristici se refera la metoda diagnosticarii?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 150
94) Cum se clasifica diagnosticele in functie de sfera de cuprindere?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 150
95) Cum se clasifica diagnosticele in functie de fazele componente si de derularea
lor in timp?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 150
96) Cum se clasifica sedintele in functie de continut?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 153
97) Care sunt etapele de parcurs in cazul utilizarii metodei sedintei?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 154
98) Care din urmatoarele cunt elemente componente ale procesului de delegare?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 158
99) Care din urmatoarele sunt functii ale tabloului de bord?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 162
100) Care din urmatorele sunt dimensiuni ale tabloului de bord?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 163
101) Cum se clasifica tabloul de bord in functie de sfera de cuprindere?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 163
102) Cum sunt valorificate informatiile transmise prin intermediul situatiilor
informationale specifice tabloului de bord?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 168
103) La ce se refera evaluarea si valorificarea poductiei de idei in cadrul
brainstorming- ului ?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 170
104) Care sunt procesele creative spontane simulate prin derularea sineticii?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 172
105) Care din urmatoarele sunt etape in cadrul utilizarii tehnicii “Delphi”?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 175
106) Care din urmatoarele sunt metode si tehnici calsice de management prin
costuri?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 176
107) Care din urmatoarele sunt metode si tehnici evaluate de management prin
costuri?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 176
108) Care din urmatoarele sunt articole de calculatie in cadrul metodei pe
comenzi?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 177
109) Care din urmatoarele componente fac parte din cheltuielile directe in cadrul
metodei pe comenzi?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 177
110) Care din urmatoarele componente fac parte din cheltuielile indirecte in
cadrul metodei pe comenzi?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 177
111) Care din urmatoarele sunt probleme manageriale stabilite in cadrul metodei
normative?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 178
112) Care din urmatoarele sunt etape care trebuiesc parcurse prin utilizarea
metodei taxa- ora masina (THM) ?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 178
113) Care din urmatoarele sunt etape de operationalizare ale sistemului cost-
oraproductie?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 179
114) Care din urmatoarele sunt etape pentru elaborarea unui studiu de analiza a
valorii?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 180
115) Care din urmatoarele sunt forme ale computerizarii din domeniul sistemului
managerial?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 183
116) Care din urmatoarele sunt cerinte de rationalizare privind decizia?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 205
117) Care din urmatoarele sunt etape de analiza a sistemului decisional?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 207
118) Cum este structurat proiectul sistemului decizional?
Car Sursa: Metodologii manageriale, pag. 209
119) Cum sunt grupate abordarile procesului decisional in functie de caracterul si
utilitatea lor?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 210
120) Care din urmatoarele sunt etape ale modelului decizional normativ
strategic?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 212
121) Care din urmatoarele sunt metode si tehnici decizionale?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 217
122) Care din urmatoarele sunt etape in utilizarea metodei ELECTRE ?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 223
123) Care din urmatoarele sunt etape utilizate in cadrul metodei ONICESCU ?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 224
124) Ce fel de probleme utilizeaza metoda sperantei matematice?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 229
125) Care din urmatoarele sunt etape de operationalizare a arborelui decizional in
managementul firmei?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 232
126) Care din urmatoarele metode sunt utilizate pentru determinarea
probabilitatilor de aparitie si manifestare a evenimentelor in cadru utilizarii
arborelui decizional in managementul firmei?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 232
127) Care din urmatoarele sunt etape ale metodei ELECTRE tridimensionala?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 237
128) Cum se clarifica simularile firmei din punct de vedere al sferei de
cuprindere?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 242
129) Care din urmatorele sunt principii de fundamentare a sistemului
informational?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 260
130) Care din urmatorele sunt deficiente informationale majore ale sistemului
informational?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 265
131) Care din urmatoarele sunt etape ale reproiectarii sistemului informational?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 267
132) Care din urmaotarele sunt obiectivele reproiectarii sistemului informational
managerial?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 269
133) Care din urmatoarele sunt obiective sociale?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 270
134) Ce vizeaza obiectivele economice?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 270
135) Care din urmatoarele sunt resurse necesare reproiectarii sistemului
informational?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 271
136) Din ce pot fi asigurate resursele necesare reproiectarii sistemului
informational?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 271
137) Ce are in vedere analiza critica a sistemului informational?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 275
138) Care din urmatoarele sunt principii de structurare organizatorica?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 306
139) Care din urmatoarele sunt variabile organizationale?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 312
140) Care din urmatoarele submetode si tehnici utilizate in reproiectarea
sistemului organizatoric?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 313
141) Care din urmatoarele sunt cerinte specificatiei functiei?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 317
142) Care sunt relatiile postului cu alte posturi de autoritate?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 318
143) Care sunt caracteristicile titularului postului?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 318
144) Care din urmatoarele sunt faze principale ale utilizarii filmarii proceselor de
munca?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 323
145) Care din urmatoarele sunt etape ale proiectarii subsistemului organizatoric
al organizatiei?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 324
146) Care sunt elementele de baza in cazul proiectarii subsistemului
organizatoric?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 324
147) Care din urmatoarele sunt operatii pentru determinarea volumului de
munca necesar realizarii obiectivelor organizatiei?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 324
148) Care din urmatoarele sunt operatii ale proiectarii elementelor structurale ale
subsistemului organizatoric?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 324
149) Care din urmatoarele sunt tendinte in conceperea si functionarea
subsistemului organizatoric al firmelor?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 326
150) Care din urmatoarele sunt activitati externalizate?
Sursa: Metodologii manageriale, pag. 329