Sunteți pe pagina 1din 16

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANA

FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE


SPECIALIZAREA FINANE I BNCI

Evaluarea unei societi comerciale de servicii de investiii


fianciare

SC .SRL

STUDENI:
...........................
CUPRINS

CAPITOLUL I : Definirea misiunii evaluarii

CAPITOLUL II : Cunoasterea obiectului supus evaluarii


2.1 Scurt istoric
2.2 Tipul intreprinderii
2.3 Situatia juridica a activelor din cadrul afacerii evaluate
2.4 Produse si servicii
2.5 Piata intreprinderii
2.6 Concurenta

CAPITOLUL III
3.1 Diagnosticarea starii actuale
3.2 Proictarea prin bugete pe urmatorii 2 ani
3.3 Indicatori economico-financiari de lichiditate, solvabilitate si
rentabilitate

CAPITOLUL IV : Diagnosticul situatiei viitoare

CAPITOLUL V : Alegerea metodelor de evaluare si aplicarea lor


CAPITOLUL VI :Motivarea alegerii metodelor de evaluare
CAPITOLUL 1: Definirea misiunii evaluarii
Misiunea evaluarii reprezinta cunoasterea marimii valorii de proprietari.

Proprietarii participatiei evaluate


Societatea are capital privat autohton, conducerea firmei fiind asigurata de cei doi
actionari majoritari si anume .., in calitate de Administrator si
., in calitate de Director Executiv.
Scopul si utilizarea raportului de evaluare
Scopul evaluarii societatii de brokeraj in asigurari .................. SRL este
reprezentat de:
- definitivarea situatiei financiare actuale;
- estimarea unui profit/pierdere pentru o perioada imediat urmatoare, in
vederea prezentarii ei unor viitori posibili colaboratori;
- cunoasterea punctelor slabe si forte ale societatii pentru a putea fi utilizate in
relatiile de concurenta cu celelalte societati de profil de pe piata si pentru a
ajuta la minimizarea riscurilor la care poate fi supusa societatea;
- acumularea de noi clienti in portofoliu prin prezentarea unei statistici cat mai
reale a stadiului de dezvoltare al brokerului pe piata de profil.
Clientul si destinatarul raportului de evaluare
Numarul persoanelor interesate de aceasta evaluare este considerabil, incluzand
atat actualii actionari si colaboratori, precum si posibilii viitori colaboratori
-actionari.
Pot fi enumerati ca fiind printre beneficiarii importanti ai acestei evaluari urmatorii:
- actionarii care sunt interesati de o evaluare cat mai reala, pentru a sti nivelul
de dezvoltare al societatii de brokeraj, precum si posibilul viitor al acesteia pe
piata brokerajului in asigurari;
- colaboratorii care doar cunoscand o evaluare corecta a broker-ului isi pot
forma pareri referitoare la sumele favorabile pe care sa le investeasca in
respectiva colaborare, atat in prezent cat si in viitor;
- clientul cunoscand o statistica cat mai reala a activitatii financiare a
brokerului poate decide daca prestarea de servicii de care are nevoie poate fi
efectuata prin respectiva societate de brokeraj.
CAPITOLUL 2: Cunoasterea obiectivului supus evaluarii

Aceasta etapa presupune studierea situatiilor financiare anuale, dar si a altor


informatii de natura economica cu privire la societatea analizata.

2.1 Scurt istoric


Prezentarea generala a societatii S.C .. S.R.L
Denumirea societatii este S.C . S.R.L, forma juridica fiind de societate cu
raspunde limitata. Aceasta are numarul de inregistare la Registrul comertului
, iar codul unic de inregistrare este ...
Sediul social: Str. .., nr. .., orasul .., judetul .
Obiectul de activitate: activitatea preponderenta (cod si denumire calsa CAEN)-
6622- Activitati ale agentilor si brokerilor de asigurari.

2.2 Tipul intreprinderii


Dupa natura societatii S.C . S.R.L putem afirma ca aceasta se
poate incadra in cadrul activitatii de asigurari, intrand in categoria intreprinderilor
mici si mijlocii.

2.3 Situatia juridica a activelor din cadrul afacerii evaluate


Diagnosticul juridic are drept scop verificarea aspectelor juridice privind
activitatea firmei sau a activului de evaluat.

2.4 Produse si servicii


Scopul societatii este de a crea si implementa solutii in gestionarea riscurilor.
Serviciile principale oferite de .. SRL sunt:

- evaluarea riscurilor cu care clientul se confrunta;


- prezentarea unor recomandari de minimizare sau transfer al riscurilor;

- negocierea conditiilor si termenilor de asigurare;


- analiza oportunitatilor din piata din punct de vedere al raportului calitate/pret
si selectarea solutiei optime conform interesului clientului;

- realizarea de programe de asigurare personalizate tinand cont de specificul


clientului, de activitate;

- stabilirea valorii autovehiculelor, imobilelor si bunurilor asigurabile;

- intocmirea contractelor de asigurare;

- gestionarea contractelor de asigurare pe toata perioada de valabilitate;

- avizarea clientului privind ratele de asigurare;

- incasarea, verificarea si urmarirea platii primelor de asigurare.

De asemenea, ofera si urmatoarele servicii:

- preluarea si gestionarea portofoliului de asigurari al clientului, verificand


corectitudinea politelor de asigurare deja incheiate, avizandu-l anterior
scadentelor la aceste polite;
- acorda asistenta inainte si pe durata de derulare a contractelor de asigurare;

- reprezinta interesele clientului in fata asiguratorului;

- asista clientul la reinnoirea contractelor de asigurare si la realizarea


inspectiilor de risc la sediul clientului.

2.5 Piaa ntreprinderii

Serviciile oferite de SC SRL sunt comercializate pe piata interna,


mai exact in judetul ... Se adreseaza unei game largi de clienti atat
persoane fizice, cat si personae juridice. Consultanta se axeaza in principal pe
corporatii cu un procent de 64% din totalul portofoliului de clienti, acordand
totodata atentie deosebita si clientilor persoane fizice.

2.6 Concurenta
Pe piata . activeaza un numar de 15 brokeri de asigurare, dintre
cei mai semnificativi fiind: Power Insurance Broker cu o cifra de afaceri la nivelul
anului 2007 de 1.528.175 lei , Fairway cu o cifra de afaceri de 1.827.793 lei, Asimar
cu o cifra de afaceri de 644.857 lei.
CAPITOLUL 3
3.1 Diagnosticarea starii actuale
Diagnosticul financiar reprezinta stabilirea punctelor tari si punctelor slabe din
cadrul intreprinderii cu ajutorul indicatorilor economico financiari.
3.2 Proiectarea prin bugete pe urmtorii 2 ani

Pe baza conturilor de profit i pierdere din ani 2007,2008 i a informaiilor


suplimentare obinute de la proprietari se poate realiza o previziune a cheltuielilor i
veniturilor:

Proiectul bugetului de venituri i cheltuieli pentru anii 2009 - 2010

Indicatori Nr. 2008 2009 2010 09/0 10/0


Rd 8 9
a).Venituri din negocierea 1 1356603 2536847 5686913 87% 124
contractelor de asigurare si %
reasigurare
b). Venituri din subventii de 2 31725 37187 42381 17% 14%
exploatare
c) Alte venituri din exploatare 3 6720 9563 13825 42% 44%
d) Venituri din dobanzi 4 589 752 1165 27% 54%
e) Alte venituri financiare 5 179 231 354 29% 53%
I.VENITURI TOTALE 6 1395816 2584580 5744638 85% 122
%
Cheltuieli privind serviciile 7 1004038 1745783 3678594 73% 110
prestate de terti %
- din care, cheltuieli cu 8 442928 706235 1473996 59% 108
colaboratorii %
Cheltuieli cu materiale 9 67036 74098 94312 10% 27%
consumabile si materiale de
natura obiectelor de inventar
Cheltuieli cu alte impozite,taxe si 10 14765 23481 43486 59% 85%
varsaminte asimilate
Cheltuieli cu personalul 11 212972 286351 399528 34% 40%
a). Salarii si indemnizatii 12 175082 231754 340241 32% 47%
b). Cheltuieli cu asigurarile 13 37890 54597 59287 52% 9%
sociale si protectia sociala
Ajustari de valoare privind 14 20584 28369 37184 38% 31%
imobilizari corporale si
imobilizari necorporale -
Cheltuieli
Alte cheltuieli de exploatare 15 2755 3021 3685 10% 22%
Alte cheltuieli financiare 16 0 310 120 310 -
% 61%
II. CHELTUIELI TOTALE 17 1322150 2161413 4256909 63% 97%
III. REZULTATUL BRUT 18 73666 423167 1487729 474 252
-profit (pierdere) % %

Evoluia veniturilor ,cheltuielilor ,profitului

Dupa cum se vede din graficul de mai sus prezint o cretere a profitului i putem
afirma c ntreprinderea va avea o situaie financiar favorabil i o profitabilitate
ridicat n viitor.

3.3Indicatori economico-financiari de lichiditate, solvabilitate i rentabilitate

A.Indicatori de lichiditate:

1.Rata lichiditii generale=ACTIVE CIRCULANTE / DATORII CURENTE


La data de 31.12.2007=414849 /442299=0,93
La data de 31.12.2008=260871 /209109=1,24
2.Rata lichiditii curente=(ACTIVE CIRCULANTE-STOCURI) / DATORII CURENTE
La data de 31.12.2007=(414849-0)/442299=0,93
La dara de 31.12.2008=(260871-0) /209109=1,24

B.Indicatori de solvabilitate:

1.Rata solvabilitii globale=ACTIVE TOTALE / DATORII TOTALE

La data de 31.12.2007= 453076/ 442299=1,02


La data de 31.12.2008= 281536/ 209109=1,34

2.Gradul de ndatorare=TOTAL DATORII / CAPITALURI PRORII

La data de 31.12.2007=442299/ 11379=38,8


La data de 31.12.2008=209109/ 73526=2,84

C.Indicatori de rentabilitate:

1.Rata rentabilitii veniturilor=(PROFIT BRUT /VENITURI TOTALE) *100


La 31.12.2007 profitul este=0,s-a realizat o pierdere de 17226
La data de 31.12.2008=73666 /1395816=0,05

2.Rentabilitatea comercial=PRPFIT NET/CIFRA DE AFACERI


La 31.12.2007 avem profit=0
La 31.12.2007=63577/1356603=0,04

Fondul de rulment:
1.Fondul de rulment=ACTIVE CIRCULANTE-DATORII CURENTE

La 31.12.2007=414849-442299=-27450
La 31.12.2008=260871-209109=51762

2.Fondul de rulment net=KAPITALURI PERMANENTE-ACTIVE


IMOBILIZATE=(K.PROPRII+DAT.PE TERMEN LUNG)-ACTIVE IMOBILIZ

La 31.12.2007=(11379+0)- 38227=-26848
La 31.12.2008=(73526+0)- 20665=52861

Daca FRN e pozitiv, capitalurile permanente permit s finaneze integral activele


imobilizate i o parte din activele circulante.

3.Nevoia de fond de rulment=(STOCURI+CREANE)-DATORII PE TERMEN


SCURT

La data de 31.12.2007=(0+12103)- 442299=-430196


La data de 31.12.2008=(0+63197)- 209109=-145912

Daca nevoia de fond de rulment este pozitiv, ea semnific un surplus de nevoi


temporare, n raport cu resursele temporare posibile de mobilizat.
Nevoia de fond de rulment negativ semnific un surplus de resurse temporare, n
raport cu nevoile corespunzatoare de capitaluri circulante, sau necesitai temporare mai
mici dect sursele temporare posibile de mobilizat.
4.Trezoreria net=FOND DE RULMENT-NECESARUL DE FOND DE RULMENT

La data de 31.12.2007=-27450 (-430196)=402746


La data de 31.12.2008=51762-(-145912)=197674
Dac trezoreria net este pozitiv (FRF>NFR), atunci excedentul de finanare, expresia
cea mai concludent a desfaurrii unei activitai eficiente, se va regsi sub forma
disponibilitilor bneti n conturi bancare i n cas. Trezoreria neta negativ
(FRF<NFR) semnific un dezechilibru financiar, la ncheierea exerciiului contabil, un
deficit monetar acoperit prin angajarea de noi credite pe termen scurt.

CAPITOLUL 4 : Diagnosticul situatiei viitoare


Pe baza situatiilor fianciare studiate putem afirma ca SC SRL prezinta o
evolutie favorabila, ea realizand profit si se estimeaza ca va avea profit si in viitor.

Specificatie N-1 N

CA 668619 1356603

Pf 170497 345933
net(CAx25,5%)
NFR(CAx34%) 227330 461245

NFR 233915

CAPITOLUL 5: Alegerea metodelor de evaluare si


aplicarea lor
Discounted Cash-Flow
Aceasta metoda este cea mai complexa si poate cea mai moderna metoda de evaluare si
reprezinta metoda fluxurilor financiare, sau, in exprimarea anglo-saxona, discounted cash-flow
(DCF). In exprimarea franceza este utilizata formularea metoda de actualizare a fluxurilor
viitoare.
Baza teoretica metodologica si de calcul matematic a valorii intreprinderii prin aceasta
metoda, o constituie teoria si practica determinarii eficientei economice a investitiilor in general,
si calculele economico-financiare aferente fezabilitatii unui proiect de investitii, in particular.
Exista mai multe definitii ale acestei notiuni, si anume se utilizeaza expresii ca : flux de
numerar, fluxuri de disponibilitati nete si flux de trezorerie.
Suntem de parere ca notiunea de flux de numerar nu este cea mai buna, deoarece notiunea
de numerar se refera in teoria economica numai la acea parte a masei monetare formata din
bancnote si moneda metalica. De aceea, se considera, din punct de vedere al evaluatorului, ca
fiind o formulare mai adecvata prin exprimarea veniturilor viitoare, cu ajutorul metodei
actualizarii veniturilor viitoare, prin acestea intelegand veniturile care remunereaza factorul
capital, respectiv profitul net si amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale.
Un flux de disponibiliti nete rezult din diferena dintre intrrile (ncasrile) i ieirile
(plile) efectuate de o ntreprindere pe parcursul exerciiului financiar. Din aceast diferen
rezult la sfritul anului o sum de disponibiliti nete denumit cash disponibil sau liber. El
reflect fructul net pentru proprietar degrevat de orice obligaii de plat, deci disponibiliti n
cont care pot fi nsuite i utilizate pentru satisfacerea interesului personal.
Disponibilitile nete de la sfritul anului rezulta din:
- disponibilitile la nceputul anului
- ncasrile de pe parcursul anului
- plile de pe parcursul anului.
Ele se pot constitui, cel puin teoretic, n doua grupe, i anume:
1) Intrrile, unde putem avea:
aport suplimentat de capital al acionarilor sau asociailor;
mprumuturi primite pe termen lung;
ncasri din vnzarea unor active corporale imobilizate;
ncasri din vnzri.
2) Ieirile, care pot fi constituite n principiu din:
cumprri pentru consumuri intermediare si/sau pentru revnzare;
rate pltite pentru credite pe termen lung;
investiii pe termen lung pentru dezvoltare;
alte pli incluse n cheltuieli;
impozitul pe profit.
Marimea reala a cash-flow-ului net rezultat in ntreprindere in functionarea curenta a
acesteia, pe parcursul anului, este diferenta dintre cash-flow-ul net existent la sfarsitul anului si
cel existent la inceputul anului. Din punct de vedere cantitativ, exista doua denumiri utilizate in
metodele de evaluare a intreprinderii, si anume :
a) Cash-flow brut, format din profitul net corectat + amortizarea+ provizioanele cu
caracter de rezerva. Cash-flow-ul brut reflecta capacitatea intreprinderii de a face investitii, a plati
dividendeactionarilor, a constitui rezerve si majora provizioanele, de a restitui ratele de credit
scadente, de a asigura majorarea necesarului de fond de rulment pentru a sustine cresterea cifrei
de afaceri. Cashflow-ul brut este utilizat in evaluarea intreprinderii prin metoda capitalizarii
acestui indicator ;
b) Cash-flow net disponibil (discounted) se compune din trei agregate clasice, si anume:
- Cash-flow operational, din activitatea curenta sau de exploatare ;
- Cash-flow pentru investitii ;
- Cash-flow din activitati de finantare.
Cumulul acestor trei cash-flow-uri duce la cash-flow-ul net disponibil.
Profitul net + amortizarea cresterea (sau + descresterea) necesarului de fond de rulment = cash-
flow operational din activitatea curenta sau de exploatare
Cash-flow operational +/- costul achizitionarii mijloacelor fixe + incasari din vanzarea mijloacelor
fixe costul achizitionarii altor active pe termen lung + incasari din vanzarea altor active pe termen lung =
cash-flow pentru investitii
Cash-flow pentru investitii + intrari de credite pe termen lung rambursari de credite pe termen
lung + infuzie de capital subscris si varsat = cash-flow din activitati de finantare
Din punct de vedere al evalurii, durata de via a ntreprinderii se poate diviza n doua
perioade distincte:
1) Durata de previziune explicit, n care cash-flow-ul poate fi calculat cu credibilitate
pentru fiecare an. Numrul de ani ai acestei perioade este stabilit de evaluator, uzanele avnd n
vedere:
- durata de via rmas a mijloacelor fixe de baz;
- ciclul de via economic al produselor;
- credibilitatea previziunilor;
- perioada de timp n care afacerea devine stabil, respective perioada n care rata anual
de cretere a volumului produciei i a profitului este atractiva pentru investitori, i este n
cretere.
2) Durata de previziune non-explicita, n care cash-flow-ul nu mai poate fi calculat cu
credibilitate pentru fiecare an. Ca expresie global a cash-flow-ului total realizabil n aceast
perioad (a crei durat este cuprins ntre sfritul perioadei de previziune explicit i infinit), se
calculeaz valoarea rezidual (terminal sau continu) a ntreprinderii, prin mai multe genuri de
abordri.
Mrimea real a cash-flow-ului net rezultat n ntreprindere n funcionarea curenta a
acesteia, pe parcursul anului, este diferena dintre cash-flow-ul net existent la sfritul anului i
cel existent la nceputul anului.
Cash-flow din activiti de finanare= Cash-flow pentru investiii+ intrri de credite pe
termen lung rambursri de credite pe termen lung+ infuzie de capital subscris i vrsat
Etapele obligatorii pentru asigurarea unei abordri corecte a principiilor, ipotezelor i
calculelor specifice metodei DCF sunt:
A. proiecia profitului net pe baza evoluiei previzibile a veniturilor i cheltuielilor,
respectiv a contului de profit i pierdere;
B. estimarea evoluiei necesarului de fond de rulment;
C. stabilirea valorii investiiilor necesare pentru funcionarea eficient a ntreprinderii i a
impactului lor economic asupra evoluiei cifrei de afaceri i/sau a elementelor de cheltuieli;
D. calcularea valorii reziduale;
E. stabilirea ratei de actualizare;
F. calcularea valorii financiare a ntreprinderii;
G. corectarea valorii finale cu prima de control i/sau cu diminuarea pentru lipsa de
lichiditate.

Calculul DCF
Specificatie N-1 N N+1 N+2

CA 668619 1356603 2536847 5686913

Pf 170497 345933 646895 1450162


net(CAx25,5%)
NFR(CAx34%) 227330 461245 862527 1933550

NFR 233915 401282 1071023

Indicatori N N+1 N+2


CF exploatare 4487 53431 43053
=Pf net =170497 =345933 =646895
-NFR -227330 -461245 -862527
+Amortizare +61320 +168743 +258685

CF investitii 0 5643 8725


=Achizitii mijloace fixe 0 =5643 =8725
-Vanzari mijloace fixe
CF finantare 0 0 0
=intrare credite
-rambursari credite
Cf disponibil 4487 59074 51778
Factor de actualizare 0,546 0,998 0,847
CF actualizat 2450 58955 43855
g = 5% (rata de crestere)
a = 32% (rata de actualizare)
VR = 170497 / (32%-5%) = 631470
VR / (1+a) = 631470 / 33% = 1913546
V = 1913546 + 1755325 = 3668871

Metoda valorii de rentabilitate


Aceasta metoda este cunoscuta sub denumirea de metoda capitalizrii
profitului net sau metoda capacitaii beneficiara sau metoda de
evaluare prin rezultate.
Esena acestei metode deriva din teoria utilitii, care confer o anumita
valoare unui bun cumprat, numai n msura n care cumprtorul
(investitorul) realizeaz o satisfacie din achiziia respectiv. n cazul
proprietii, aceasta satisfacie se reflecta prin ctigurile viitoare realizabile
din exploatarea obiectului proprietii.
Echipa de evaluatori va avea doua probleme de rezolvat, metodologice i
practice:
1) Determinarea mrimii profitului net reproductibil;
2) Stabilirea coeficientului multiplicator sau a ratei de capitalizare.

Profitul net reproductibil


Calcularea acestui indicator se bazeaz pe cteva principii i uzane:
- Profitul net reproductibil nu se identific cu profitul net contabil, care este
deformat fie de reglementrile financiar-contabile, fie de fluctuaiile
ntmpltoare sau conjuncturale ale indicatorilor pe baza crora se calculeaz
profitul net reproductibil. Profitul net reproductibil este un indicator teoretic,
dar cu o determinare economica mult mai aproape de realitate, fata de
relevanta profitului net contabil.
- Profitul net reproductibil este un profit corectat, punctul de pornire n
calcularea acestui indicator reprezentndu-l analiza evoluiei nivelului i
structurii cheltuielilor ntreprinderii evaluate
Profit brut contabil +/- Cheltuieli economice corectate = Profit brut corectat
Impozit pe profit brut corectat = Profit net corectat
Un alt mod de determinare a profitului net reproductibil este identificarea
acestuia cu aa-numita capacitate brut, care corespunde evidenierii
fructului utilizrii valorii substaniale brute, deci a capitalului permanent pus
la dispoziia ntreprinderii, capital permanent compus din capitaluri proprii si
capitaluri imprumutate pe termen lung.
Extrapoland acest fenomen, observam ca intre modul de exprimare a valorii
patrimoniale si rezultatele nete ale acestora exista o legatura pe care o
putem exprima astfel :
Metoda de evaluare Rezultat corespunzator
Activul net corectat Profit net corectat
Valoare substantiala bruta Capacitatea beneficiara
Capitalul permanent necesar Randamentul financiar
Exploatarii

Modul de calcul a acestor trei rezultate va fi urmatorul :


Profit net corectat = Profit net contabil +/- (Cheltuieli exceptionale Venituri exceptionale)
Impozitul pe elementele de cheltuieli exceptionale Impozitul pe elementele de venituri
exceptionale
Capacitatea beneficiara = Profit net corectat + Ch.financiare + Ch.cu locatiile
Randamentul financiar = Capacitatea beneficiara Ch.financiare pentru datorii mai mici de 1
an x S
Randamentul financiar = Capacitatea beneficiara + Ch.financiare pentru datoriile
mai mari de 1 an x S
Randamentul financiar va fi dependent si se va corecta cu cota impozitului pe
profit, notata cu S .
Pentru calcularea marimii profitului net corectat, uzantele constau in
ajustarea anomaliilor involuntare sau voluntare, care au deformai in mod
semnificativ si perceptibil elementele de cheltuieli si venituri inregistrate in
contul anual de profit si pierdere. Depistarea acestor anomalii se face prin
analiza cauzelor acestora.

Rata de capitalizare i coeficientul multiplicator


Rata de capitalizare este un divizor prin intermediul cruia profitul net
reproductibil, cash-flow-ul net sau dividendul, adic un venit net, se
transforma n capital, respectiv valoare a investiiei, indiferent de forma n
care este realizat. Utilizarea ratei de capitalizare pentru transformarea unui
venit net este de natura unei anuiti (mrime anual egal).
Vr = PNr/C
VR = PNr x K
K=1/C
unde VR = valoarea de rentabilitate;
PNr = profitul net reproductibil;
C = rata de capitalizare.
Putem concluziona ca rata de capitalizare exprima rata rentabilitatii
( profit net / capital investit x 100) pe care o accepta un investitor pentru a-si
plasa capitalul intr-o afacere pe care o prefera altor alternative de plasament.
Coeficientul multiplicator nu este altceva dect inversul ratei de
capitalizare, exprim numrul de ani de profituri nete pe care cumprtorul
este dispus s-l plteasc. Stabilirea nivelului ratei de capitalizare se face n
mod identic cu procedura de determinare a ratei de actualizare plecndu-se
de la o rat de baz deflatat la care se adaug o prim de risc.

Calculul metodei de rentabilitate


ELEMENTE VALOAREA CORECII VALOAREA
CONTABIL CORECTAT
Cifra de afaceri 1356603 -20 000 1336603
Productia imobilizata 0
Alte venituri din exploatare 6720 -1010 5710
Total venituri din exploatare 1395048 1342313
Cheltuieli cu materiile prime 0
Cheltuieli cu personalul 212972 - 3200 209772
Amortizari imobiliare corporale 30147 - 2500 27647
Alte cheltuieli de exploatare 2755 - 128 2627
Total cheltuieli 1322150 1316322
Rezultat din exploatare 72898 72898
Venituri financiare 768 768
Cheltuieli financiare 0 0
Rezultat financiar 768 768
Venituri extraordinare 0 0
Cheltuieli extraordinare 0 0
Rezultat extraordinar 0 0
impozit pe profit 10089 13805
Rezultat net 63577 87203

COST CAPITAL PROPRIU = PROFIT NET AJUSTAT/ACTIV NET CORECTAT


COST CAPITAL IMPRUMUTAT = DOBANDA/VALOAREA IMPRUMUTULUI
RATA CAPITALIZARE = COST CAPITAL PROPRIU x PONDEREA
CAPITALULUI PROPRIU IN TOTALUL CAPITALULUI INVESTIT + COSTUL
CAPITALULUI IMPRUMUTAT x PONDEREA IN TOTALUL CAPITALULUI x ( 1- cota
de impozit)

CAPITOLUL VI :Motivarea alegerii metodelor de evaluare

In prezentarea acestei firme am luat in considerare urmatoarele


metode: metoda rentabilitatii si metoda discounted cash - flow. Acestea au
fost alese in functie de specificul de activitate al firmei.
Metoda actualizarii fluxului de lichiditati permite determinarea valorii unui activ
pe baza fluxurilor financiare viitoare ateptate de a fi generate de acest activ actualizate la costul
mediu ponderat a capitalului folosit pentru finanarea activului.