Sunteți pe pagina 1din 48

Teste grila -

Metodologii Manageriale
1. Sistemul managerial al unei organizatii nu contine subsistemul:

a. decizional
b. descriptiv
c. informational
d. metodologic
e. organizatoric

R: b

2. Subsistemul metodologic reprezinta:

a. ansamblul deciziilor referitoare la functionarea organizatiei


b. ansamblul informatiilor pentru realizarea obiectivelor
organizationale
c. ansamblul metodelor, tehnicilor si procedurilor utilizate în
managementul organizatiei
d. mecanismele de fundamentare a deciziilor
e. relatiile care apar între elementele de structura

R: c

3. Componenta informala a subsistemului organizatoric este data


de:

a. relatiile care apar între elementele de structura


b. ansamblul deciziilor referitoare la functionarea organizatiei
c. subsistemul metodologic
d. ansamblul informatiilor ce asigura functionarea efiecienta a
organizatiei
e. subsistemul informational

R: a

4. Necesitatea reproiectarii managementului organizatiei nu este


conditionata de:

a. eliminarea disfunctionalitatilor în functionarea managementului


organizatiei
b. cresterea preocuparii pentru protectia mediului
c. utilizarea de noi tehnologii de management
d. schimbarea executantilor din functie
e. adaptarea la tendintele crescânde de complexitate ale mediului
de afaceri

R: b

5. Care din urmatoarele activitati nu reprezinta etape ale


procesului de reproiectare
manageriala a unei organizatii:
a. elaborarea strategiei globale a organizatiei
b. reproiectarea sistemului de management al organizatiei
c. implementarea noului sistem de management al organizatiei
d. evaluarea noului sistem de management al organizatiei
e. stabilirea programului de lucru al angajatilor

R: e

6. Fundamentarea elaborarii strategiei globale a organizatiei nu se


bazeaza pe:
a. studiul de diagnostic
b. studiul de marketing
c. informatii privind îndeplinirea sarcinilor curente
d. strategia economica nationala
e. studiul ecologic

R: c
7) Cate persoane se recomanda sa faca parte din echipa de
specialitate care realizeaza proiectarea manageriala?

R:a

8. Proiectarea propriu zisa a sistemului managerial al organizatiei


nu vizeaza proiectarea subsistemului:
a. decizional
b. informational
c. metodologic
d. salarial
e. organizatoric

R: d

9. În procesul proiectarii propriu zise a sistemului managerial nu


este inclusa etapa privind:
a. stabilirea dimensiunii de ansamblu a sistemului managerial
b. identificarea zonelor manageriale cheie
c. elaborarea studiului de marketing
d. proiectarea susbsistemului decizional
e. aprobarea proiectului managerial de catre managementul
superior al firmei

R: c

10. Aprobarea programului de implementare a sistemului


managerial se realizeaza de
a. Adunarea Generala a actionarilor
b. Consiliul de Administratie
c. Comisia de Cenzori
d. Seful de sectie
e. Directorul economic

R: b

11. Evaluarea globala a functionalitatii si performantele noului


sistem managerial cuprinde:
a. masurarea performantelor cantitative si calitative ale noului
sistem managerial
b. compararea performantelor sistemului managerial al
organizatiei cu obiectivele
stabilite pentru noul sistem managerial
c. evaluarea performantelor noului sistem managerial al
organizatiei
d. validarea si autorizarea pentru functionare a noului sistem
managerial
e. informarea asupra sistemului decizional

R: a.b.c.d

12. Intercorelarea obiective rezultate recompense/sanctiuni


constituie elemental principal al implementarii si utilizarii
urmatorului sistem de management:

a. managementul prin exceptii


b. managementul prin proiecte
c. managementul prin obiective
d. managementul pe produs
e. managementul prin bugete

R: c

13. Care din urmatoarele nu reprezinta metode generale de


management:

a. managementul prin obiective


b. managementul pe produs
c. managementul prin exceptii
d managementul. general
e. managementul prin proiecte

R: d

14. Care din urmatoarele nu reprezinta metode specifice de


management:
a. Adunarea Generala a Actionarilor
b. Metoda diagnosticarii
c. Sedinta
d. Delegarea
e. Tabloul de bord

R: a

15. Care din urmatoarele nu sunt componente ale


managementului prin obiective:
a. sistemul de obiective
b. obiectivele fundamentale de gradul II
c. metode si tehnici manageriale
d. obiective fundamentale de gradul I
e. responsabilitatile pe posturi

R: e

16. Bugetele sunt elaborate si lansate pe patru capitole. Precizati


care din urmatoarele nu reprezinta capitol de buget:
a. obiective
b. cheltuieli
c. venituri
d. rezultate
e. instructiuni

R: e

17. Care din cele de mai jos nu sunt metode si tehnici


manageriale utilizate în cadrul managementului prin obiective:

a. sedinta
b. centru de gestiune
c. diagnosticarea
d. delegarea
e. tabloul de bord

R: b

18. Printre avantajele utilizarii sistemului de management prin


obiective, împreuna cu sistemul de management prin bugete nu
se regaseste:

a. dezvoltarea unui climat de creativitate si emulatie în


organizatie
b. cresterea gradului de motivare a personalului
c. îmbunatatirea coeficientului de utilizare a timpului de lucru a
managerilor
d. scaderea performantelor organizatiei
e. întarirea responsabilitatii managerilor si a personalului de
executie

R: d

19. Dimensiunea motivationala a managementului prin obiective


este determinata de:

a. utilizarea bugetului ca principal instrument managerial


b. corelarea rezultatelor cu recompense sau sanctiuni
c. sistemul de obiective al organizatiei
d. descentralizarea pe centre de gestiune
e. delimitarea centrelor de gestiune

R: b

20. Care dintre elementele enumerate mai jos, nu reprezinta


etapa în operationalizarea sistemului managementului prin
exceptii:

a. stabilirea obiectivelor si caracteristicilor domeniului ce urmeaza


a fi supus urmaririi informationale
b. delimitarea limitelor de toleranta ale zonei de neinterventie
decizionala si a intervalelor în care producerea abaterilor impune
adoptarea deciziilor de corectie si initierea de actiuni din partea
managerilor
c. culegerea informatiilor privind deciziile
d. compararea realizarilor cu nivelul previzionat al obiectivelor,
normelor, etc. si identificarea cauzelor care au generat abateri
e. adoptarea deciziilor de corectie sau de actualizare

R: c

21. Care din urmatoarele reprezinta un instrument de lucru utilizat


în managementul prin exceptii:

a. schema de alerta
b. centrele de gestiune
c. bugetele
d. managementul prin proiecte
e. brainstormingul

R: a

22. Printre zonele delimitate de schema de alerta nu se regaseste:

a. zona de neinterventie decizionala


b. zona de atentie
c. zona de alerta
d. zona de alarma
e. zona de abateri foarte grave

R: c

23. Schema de alerta se completeaza:

a. la fiecare schimb
b. la fiecare ora
c. zilnic
d. saptamânal
e. lunar

R: c

24. Care din cele de mai jos nu reprezinta avantaje ale utilizarii
managementului prin exceptii:
a. rationalizarea sistemului informational
b. rationalizarea bugetului de timp al managerilor
c. eficientizarea managementului
d. dependenta rezultatelor obtinute de profilul moral al oamenilor
e. depistarea operativa a unor atu-uri si vulnerabilitati ale
domeniilor supuse urmaririi cu ajutorul acestui sistem de
management

R: d

25. Ghidul decizional este un instrument de lucru utilizat în:


a. managementul prin obiective
b. managementul prin exceptii
c. managementul prin proiecte
d. managementul prin bugete
e. managementul participativ

R: b

26. Dintre variantele de mai jos, nu este varianta organizatorica a


managementului prin proiecte:
a. managementul prin proiecte cu tehnologii noi
b. managementul prin proiecte cu facilitate
c. managementul prin proiecte cu responsabilitate individuala
d. managementul prin proiecte cu stat major
e. managementul prin proiecte mixt

R: a

27. Cui îi revine, în cadrul managementului prin proiecte cu


responsabilitate individuala, raspunderea :
a. personalului propriu al organizatiei
b. conducatorului de proiect
c. echipei de proiect
d. specialistilor din compartimentele organizatiei
e. managerului general al organizatiei

R: b

28. Care din etapele de mai jos nu apartine metodologiei de


aplicare managementului prin proiecte:
a. definirea proiectului
b. desemnarea managerului de proiect
c. stabilirea echipei de proiect
d. alegerea variantei organizatorice
e. organizarea de sedinte decizionale

R: e

29. Durata de utilizare a managementului prin proiecte este:


a. de o zi
b. nelimitata
c. pe parcursul unui schimb
d. de o ora
e. limitata în timp

R: e

30. Care din urmatoarele reprezinta o etapa în procesul aplicarii


managementului prin proiecte:
a. stabilirea strategiei organizatiei
b. definirea obiectivelor organizatiei
c. definirea resurselor materiale si umane necesare proiectului
d. precizarea sistemelor de management utilizate
e. definirea proiectului

R: e

31. Printre cele de mai jos se regasesc si etape ale reproiectarii


sistemului decizional :

1. culegerea, înregistrarea si gruparea informatiilor privind


sistemul decizional
2. alegerea managerului de proiect
3. analiza sistemului decizional
4. fixarea obiectivelor fundamentale
5. reproiectarea sistemului decizional
Precizati care din combinatiile de mai jos reprezinta etape în
procesul reproiectarii
sistemului decizional:
a. 1, 2, 3
b. 1, 3, 4
c. 1, 3, 5
d. 1, 2, 4
e. 1, 2, 5

R: c

32. Arborele decizional se utilizeaza pentru rezolvarea


problemelor decizionale în conditii de:

a. certitudine
b. incertitudine
c. prudenta
d. risc
e. performanta

R: d

33. Care din urmatoarele nu sunt cerinte de rationalitate pentru


emiterea deciziilor:
a. fundamentarea stiintifica
b. împuternicirea
c. integrarea în ansamblul deciziilor
d. oportunitatea
e. complexitatea

R: b

34. Metodelor si tehnicile de optimizare a deciziilor, în functie de


certitudinea sau incertitudinea producerii evenimentelor, se
utilizeaza în conditii de:
a. certitudine
b. siguranta
c. profit
d. nesiguranta
e. prudenta

R: a

35. A doua etapa în reproiectarea sistemului decizional consta în


analiza sistemului
decizional existent.Care din cele de mai jos nu sunt cuprinse în
analiza sistemului decizional?

a. analiza încadrarii deciziilor pe functii ale managementului


b. analiza tipologica a deciziilor adoptate
c. analiza calitatii deciziilor
d. analiza instrumentatorului decizional
e. analiza calitatii informatiilor

R: e

36. Sfera de cuprinderi a proiectului sistemului informational


poate fi:
a. locala
b. rurala
c. partiala sau globala
d. nationala
e. externa

R: c

37. Obiectivele reproiectarii sistemului informational nu pot fi:


a. economice
b. nedeterminate
c. informationale specifice
d. manageriale
e. sociale

R: b

38. În procesul de reproiectare a subsistemului informational în


etapa declansarii studiului de rationalizare a acestuia, nu se
stabilesc:
a. echipa de realizare
b. termenele
c. resursele
d. managementul organizatiei
e. metode de culegere a înregistrarilor si procesare a informatiilor

R: d

39. Printre etapele reproiectarii subsistemului informational nu se


afla:
a. analiza strategiei organizatiei
b. analiza subsistemului informational
c. proiectarea/reproiectarea de ansamblu si de detaliu a
subsistemului informational
d. implementarea sistemului informational
e. evaluarea sistemului informational

R: a

40. Ce se întocmeste în cadrul procesului proiectarii/reproiectarii


sistemului informational pentru identificarea proceselor care
genereaza dificultati :
a. studiul de marketing
b. tabloul relatiilor cauza efect
c. studiul ecologic
d. strategia firmei
e. tabloul de bord

R: b

41. Resursele necesare proiectarii/reproiectarii sistemului


informational nu pot fi:
a. materiale
b. umane
c. informationale
d. financiare
e. nelimitate

R: e

42. La dimensionarea resurselor necesare proiectarii/reproiectarii


sistemului informational nu se tine seama de:
a. obiective
b. sfera de cuprindere
c. numele salariatilor
d. termenele de realizare
e. numarul de specialisti

R: c

43. Determinarea eficientei cuantificabile a sistemului


informational nu se poate face în functie de:
a. economiile de timp
b. economiile de salarii
c. economiile de echipamente informative
d. impactul asupra calitatii fundamentarii deciziilor
e. economii de suporti a informatiilor

R: d

44. Structurarea sistemului organizatoric nu se face prin:


a. organigrame generale
b. regulamente de organizare si functionare
c. tabloul relatiilor cauza efect
d. descrieri de functii si posturi
e. organigrame partiale

R: c

45. Principiul unitatii de decizie si actiune consta în aceea ca:

a. fiecare manager are prevazut un înlocuitor


b. fiecare subdiviziune organizatorica trebuie sa serveasca
obiectivele organizatorice
c. fiecare titular al unui post managerial sau de executie si fiecare
compartiment sa fie subordonat unui singur sef
d. structura sistemului organizatoric sa fie reprezentata în
Regulamentul de Organizare si Functionare
e. reducerea volumului informatiilor procesate la strictul necesar

R: c

46. Principiul apropierii managementului de executie consta în:


a. crearea organismelor de management participativ
b. fiecare manager si fiecare compartiment sa fie subordonat unui
singur sef
c. existenta structurilor simple, cu numar redus de niveluri
ierarhice
d. instituirea de echipe intercompartimentale
e. fiecare manager are prevazut un înlocuitor
R: c

47. Printre metodele si tehnicile de înregistrare si analiza a


solutiilor organizatorice
nu se regaseste:
a. analiza SWOT
b. analiza diagnostic
c. organigrama
d. Regulamentul de Organizare si Functionare
e. Schema bloc a circuitului

R: e

48. Care din cele de mai jos nu este variabila organizationala:


a. potentialul uman
b. situatia economica
c. tabloul cauza efect
d. nivelul dotarii organizatiei
e. complexitatea productiei

R: c

49. Principiul managementului participativ consta în:

a. crearea organismelor de managemet participativ


b. fiecare subdiviziune organizatorica sa serveasca obiectivelor
organizationale
c. existenta unor structuri simple
d. definirea armonizata a functiilor si posturilor
e. apropierea managementului de executie

R: a

50. Principiul suprematiei obiectivelor se refera la:

a. subordonarea fiecarui compartiment unui singur sef


b. fiecare subdiviziune organizatorica sa serveasca obiectivele
organizatiei
c. existenta unor structuri simple
d. definirea armonizata a functiilor si posturilor
e. existenta unui numar redus de niveluri ierarhice

R: b

51. Subsistemul decizional reprezinta :

a. ansamblul deciziilor referitoare la organizarea, functionarea si


dezvoltarea
organizatiei, precum si mecanismele de fundamentare ale
acestora
b. ansamblul metodelor, tehnicilor si procedurilor utilizate în
managementul organizatiei
c. ansamblul informatiilor, datelor, fluxurilor si circuitelor
informationale menite sa
asigure realizarea eficienta a obiectivelor organizatiei
d. ansamblul elementelor de structura conform actelor normative
în materie
e. ansamblul relatiilor functionale care se realizeaza între
elementele de structura ale organizatiei

R: a

52. Componenta formala a subsistemului organizational reprezinta


:

a. deciziile ce se iau de catre esalonul superior managerial


b. totalitatea elementelor cu caracter informational
c. ansambul elementelor de structura ale organizatiei conform
actelor normative în
materie
d. sistemul managerial al organizatiei
e. atingerea obiectivelor organizationale

R: c

53. Subsistemul informational cuprinde :


a. principalele decizii luate de maistri
b. metode si tehnici specifice de management
c. componenta formala a managementului organizatiei
d. componenta informala a managementului organizatiei
e. ansambul informatiilor, datelor, fluxurilor si circuitelor
informationale menite sa
asigure realizarea eficienta a obiectivelor organizatiei

R: e

54. Care dintre subsistemele enumerate mai jos este subsistem al


sistemului de management al organizatiei ?
a. subsistemul strategiilor organizatiei
b. subsistemul tacticilor organizationale
c. subsistemul politicilor organizatiei
d. subsistemul metodologic
e. subsistemul fortelor de mediu extern

R: d

55. Care din elementele de mai jos conditioneaza necesitatea


reproiectarii manageriale :
a. elaborarea ordinii de zi a sedintelor decizionale
b. adaptarea la provocarile viitoare
c. formularea obiectivelor individuale
d. managementul prin obiective
e. analiza diagnostic a activitatii de productie

R: b

56. Precizati care din documentele enumerate stau la baza


elaborarii strategiei globale a organizatiei
a. studiul de marketing
b. procesele verbale ale sdintelor de informare
c. fisele de post ale angajatilor
d. procesele verbale ale sedintelor decizionale
e. tabloul de bord

R: a
57. Care din strategiile prezentate mai jos sunt considerate la
fundamentarea strategiei
globale a organizatiei
a. strategia de integrare
b. strategia de diferentiere
c. strategia economica nationala
d. strategia de diversificare orizontala
e. trategia costului minim

R: c

58. Etapa evoluarii globale a functionalitatii si performantelor


noului sistem managerial,
reproiectat nu prevede :
a. masurarea performantelor calitative si cantitative ale noului
sistem managerial
b. compararea performantelor cu obiectivele stabile pentru noul
sistem managerial
c. evaluarea performantelor personalului de executie
d. evaluarea noilor performante ale organizatiei
e. acordarea de recompense sau sanctiuni personalului

R: c

59. Metoda diagnosticarii este o metoda :


a. generala de management
b. specifica de management
c. de stimulare a activitatii personalului
d. prin costuri
e. de evaluare a performantelor individuale

R: b

60. Managementul prin proiecte este :


a. un sistem general de management
b. o aplicatie a brainstorming-ului
c. o varianta a metodei Delphi
d. o metoda de delegare a sarcinilor
e. o prezentare a unui tablou de bord
R: a
61. Dimensiunea participativa a managementului prin obiective
este data de:

a. corelarea rezultatelor cu reconpense sau sanctiuni


b. utilizarea bugetelor
c. delimitarea centrelor de gestiune
d. dimensionarea centrelor de gestiune
e. participarea activa si responsabila a managerilor centrelor de
gestiune si angajatilor la
elaborarea obiectivelor

R: e

62. Nu fac parte din sistemul de obiective ale organizatiei:


a. obiectivele fundamentale
b. obiectivele derivate de gradul I
c. obiectivele indirecte
d. obiectivele specifice
e. obiectivele individuale

R: c

63. În cadrul sistemului managementul prin obiective


recompensele/sanctiunile sunt corelate
cu :
a. nivelul de realizare a normelor de consum
b. nivelul de realizare a obiectivelor
c. nivelul de realizare a planurilor
d. nivelul de realizare a programelor
e. nivelul de realizarea a prognozelor

R: b

64. Este caracteristica a centrelor de gestiune:


a. autonomia decizionala
b. autonomia organizationala
c. autonomia informationala
d. dimensiunea formala
e. dimensiunea informala

R: a

65. Printre metodele si tehnicile nanageriale utilizate în contextul


managementului prin
obiective nu se numara:
a. brainstormingul
b. diagnosticarea
c. tabloul de bord
d. managementul prin bugete
e. managementul prin exceptii

R: e

66. Exceptiile din cadrul sistemului de management prin exceptii


se refera la:
a. ordinea de zi
b. abaterile de la limitele de toleranta prestabilite pentru
obiectivele propuse
c. deciziile managementului
d. rezultate
e. obiective

R: b

67. Care din cele mai jos, reprezinta limite ale sistemului
managementului prin exceptii:
a. dependenta de profilul moral al oamenilor
b. eficientizarea managementului
c. rationalizarea sistemului informational
d. rationalizarea bugetului de timp al managerilor
e. depistarea operativa a unor puncte forte si slabe ale domeniilor
supuse urmaririi

R: a

68. Managementul prin exceptii se aplica cu precadere la:


a. întreprinderile cu productie de masa
b. întreprinderile cu productie de individuala
c. întreprinderile bugetare
d. organizatiile neguvernamentale
e. organizatiile neguvernamentale unicate

R: a

69. Schema de alerta este un instrument grafic utilizat în:


a. managementul prin proiecte
b. sedintelor de brainstorming
c. metoda diagnosticarii
d. tabloului de bord
e. managementul prin exceptii

R: e

70. Schema de alerta evidentiaza intervalele pentru abaterile


înregistrate fata de nivelul
previzionat al:
a. raspunderii managerilor
b. obiectivelor
c. punctelor forte ale organizatiei
d. punctelor slabe ale organizatiei
e. analizei diagnostic

R: b

71. În cadrul metodei managementului prin proiecte cu


responsabilitate individuala,
conducatorul de proiect se afla în subordinea:
a. seful compartimentului aprovizionare
b. contabilul sef
c. managerului general al organizatiei
d. inginerului sef
e. managerilor de rang inferior

R: c
72. În etapa definirii proiectului, din cadrul aplicarii metodei
managementului prin proiecte,
nu se stabilesc:
a. precizarea principalelor obiective
b. orarul de lucru al echipei de proiect
c. determinarea amplorii proiectului
d. componentele structurale implicate în realizarea proiectului
e. criteriile principale de apreciere a rezultatelor finale

R: b

73. Dubla subordare a specialistilor implicati în realizarea


proiectului din cadrul metodei
managementului prin proiecte este:
a. un avantaj al managementului prin proiecte
b. etapa finala a managementului prin proiecte
c. o metoda de rezolvare a unor probleme complexe
d. o limita a utilizarii managementului prin proiecte
e. o conditie favorabila numirii managerului de proiect

R: d

74. În etapa culegerii, înregistrarii si gruparii informatiilor privind


decidentii individuali si de
grup din cadrul reproiectarii sistemului decizional al organizatiei
nu se stabilesc:
a. nivelul ierarhic
b. obiectivele individuale
c. responsabilitatile
d. programul de lucru
e. competentele

R: d
75. Analiza tipologica a deciziilor adoptate din cadrul reproiectarii
sistemului decizional se
realizeaza în cadrul etapei:
a. analizei sistemului decizional
b. elaborarii strategiei organizatiei
c. realizarii proiectului decizional
d. culegerii informatiilor privind sistemul decizional
e. înregistrarii informatiilor privind sistemul decizional

R: a
76. Printre etapele reproiectarii subsistemului informational se
afla:
a. implementarea noului sistem de management al organizatiei
b. evaluarea noului sistem de management al organizatiei
c. proiectarea subsistemului decizional
d. proiectarea subsistemului organizational
e. implementarea sistemului informational

R: e

77. Crearea de noi locuri de munca reprezinta un obiectiv :


a. material
b. social
c. informational specific
d. economic
e. informational general

R: b

78.Amplificarea profitului este un obiectiv:


a. economic
b. informational specific
c. social
d. uman
e. necuantificabil

R: a

79. Scaderea relativa a costurilor este un obiectiv:


a. ecologic
b. de marketing
c. informational
d. uman
e. economic
R: e

80. Îmbunatatirea climatului de munca este un obiectiv:


a. economic
b. social
c. cuantificabil
d. informational
e. de marketing

R: b

81. Determinarea eficientei necuantificabile a sistemului


informational se poate face în functie
de :
a. impactul acestuia asupra calitatii deciziilor
b. economiile de timp
c. economiile de personal
d. economiile de salarii
e. economiile de echipamente informatice

R: a

82. Nu sunt variabile organizationale:

a. natura proprietatii firmei


b. potentialul uman al organizatiei
c. dimensiunea organizatiei
d. dispersia teritoriala a organizatiei
e. marimea gospodariilor individuale ale salariatilor

R: e

83. Faza I a reproiectarii sistemului organizatoric al organizatiei


cuprinde:
a. delimitarea functiilor si posturilor
b. gruparea posturilor în compartimente
c. fundamentarea reproiectarii sistemului organizatoric
d. evaluarea sistemului organizatoric
e. consemnarea structurii organizatorice
R: c

84. Printre metodele si tehnicile de înregistrare si analiza a


solutiilor organizatorice se afla:
a. salariile angajatilor
b. analiza SWOT
c. salariile personalului de conducere
d. principiul unitatii de decizie si actiune
e. principiul managementului participativ

R: b

85. Care din urmatoarele nu este principiu de structurare a


sistemului organizatoric:
a. principiul managementului participativ
b. principiul suprematiei obiectivelor
c. principiul unitatii de decizie si actiune
d. principiul noutatii procesului tehnologic
e. principiul apropierii managementului de executie

R: d

86. Principiul permanentei managementului consta în aceea ca:

a. fiecare manager este subordonat unui singur sef


b. se creaza organisme de management participativ
c. fiecare manager au prevazut un înlocuitor
d.se instituie echipe intercompartimentale
e. managementul este adoptat la mediu

R: c

87. Principiul interdependentei organizatorice minime consta în:

a. dependenta dintre posturi si compartimente este cât mai


redusa
b. fiecare angajat sa fie subordonat unui singur sef
c. sarcinile sa fie corelate cu competentele si responsabilitatile
postului
d. crearea organismelor de management partibcipativ
c. fiecare manager cu prevazut un înlocuitor

R: a

88. Principiul economiei de comunicatii se refera la:


a. crearea organismelor de management participativ
b. reducerea la strictul necesar a volumului informatiilor
înregistrate, transmise si
prelucrate
c. fiecare manager are un singur înlocuitor
d. fiecare angajat sa fie subordonat unui singur sef
e. managementul este adaptor la mediu

R: b

89. Principiul flexibilitatii organizationale se refera la:


a. crearea organismelor de management participativ
b. fiecare angajat sa fie subordonat unui singur sef
c. adaptarea organizatiei la realitatile si cerintele previzionate
d. existenta unor structuri organizationale simple
e. instituirea de echipe intercompartimentale

R: c

90. Principiul determinarii variantei optime a structurii


organizationale consta în:
a. selectarea structurii organizationale optime pe baza compararii
variantelor elaborate
b. instituirea de echipe intercompartimentale
c. crearea organismelor de management participativ
d. fiecare subdiviziune organizatorica sa serveasca obiectivele
organizationale
e. fiecare angajat sa fie subordonat unui singur sef

R:a

91. Tabloul de bord este o metoda


a. specifica de management
b. generala de management
c. de stimulare a creativitatii personalului
d. de aplicare a principiilor de structurare organizatorice
e. manageriala prin costuri

R: a

92. Managementul prin bugete este o metoda:

a.generala de management
b.bazata pe sedinte
c.de management prin costuri
d.bazata pe delegare
e.specifica de management

R: a

93. Sedinta este o metoda:

a. generala de management
b. de stimulare a creativitatii personalului
c. directa
d. indirecta
e. specifica de management

R: e

94. Subsistemele sistemului managerial al organizatiei sunt:

1) subsistemul decizional
2) subsistemul organizational
3) subsistemul metodologico-managerial
4) subsistemul informational
In cadrul proiectarii propriu-zise a sistemului managerial al
organizatiei acestea se
proiecteaza în urmatoarea ordine:
a. 1, 2, 3, 4
b. 3, 1, 4, 2
c. 2, 3, 4, 1
d. 3, 2, 1, 4
e. 4, 1, 2, 3

R: b

95. Proiectul sistemului managerial este analizat, evaluat si


aprobat de:

a. managementul de nivel inferior


b. managementul de nivel mediu
c. Contabilul Sef
d. Inginerul Sef
e. Consiliul de Administratie

R: e

96. Proiectarea subsistemului decizional se concretizeaza în:


a. tabloul cauza-efect
b. fisele decizionale ale fiecarui manager
c. sinopticul simptomelor negative
d. proiectul sistemului managerial al organizatiei
e. sedinte

R: b

97. Informarea salariatilor organizatiei asupra proiectarii


manageriale proiectate nu trebuie
sa cuprinda:
a. necesitatea proiectarii manageriale
b. avantajele pe care proiectarea manageriala le genereaza la
nivelul organizatiei
c. obiectivele proiectarii manageriale
d. avantajele pe care proiectarea manageriala le genereaza la
nivelul salariatilor
e. programul de lucru al compartimentului de marketing

R: e
98. Numarul mediu recomandat de specialisti multidisciplinari ce
formeaza echipa de
proiectare a noului sistem managerial este de:
a. 1-3
b. 6-9
c. 30-35
d. 18-20
e. 100-120

R: b

99. Care din urmatoarele activitati nu reprezinta etape ale


pregatirii proiectarii sistemului
managerial al organizatiei:
a. stabilirea echipei de specialisti care realizeaza proiectarea
manageriala
b. elaborarea programului de lucru pentru echipa de proiectare
manageriala
c. informarea si training-ul echipei de proiectare manageriala
d. elaborarea strategiei organizatiei
e. informarea salariatilor organizatiei asupra proiectarii
manageriale preconizate

R: d

100. Elaborarea strategiei globale a organizatiei se bazeaza pe:


a. tabloul de bord
b. studiul de diagnostic
c. delegare
d. brainstorming
e. sinectica

R: a

101.O tehnica utila în situatiile decizionale de mare complexitate


o reprezinta
arborele decizional. Care din urmatoarele afirmatii sunt false:

a) Arborele decizional contine noduri decizionale, noduri de


evenimente si noduri
finale.
b) Fiecare ramura provenind dintr-un nod de evenimente
reprezinta o varianta
decizionala
c) Datorita caracterului grafic, utilizarea arborelui decizional nu se
preteaza la
utilizarea calculatorului.
d) Evenimentelor le sunt asociate probabilitati de aparitie si
manifestare.
e) Prima etapa în operationalizarea arborelui decizional o
constituie definirea
problemei decizionale

R: b

102. Care din variantele enumerate mai jos reprezinta


componente ale grupului de
metode si tehnici de optimizare a deciziilor multicriteriale în
conditii de certitudine?

a) Electre
b) Tehnica de optimalitate Leonid Hurwicz
c) Metoda sperantei matematice
d) Metoda arborelui decizional
e) Metoda managementului performant

R: a

103.Care din urmatoarele situatii nu sunt de natura a impune


reproiectarea
manageriala?

a) Lipsa unui sistem de obiective la nivel de firma


b) Influentele exercitate de mediul ambiant national si
international asupra firmei
c) Numarul redus al metodelor si tehnicilor de management
utilizate în cadrul firmei
d) Elaborarea de studii privind bunastarea individului la nivel de
organizatie
e) Existenta disfunctionalitatilor în functionarea managementului
firmei

R: d

104.Analiza sistemului decizional al organizatiei nu contine :

a) Analiza calitatii deciziilor


b) Analiza tipologica a deciziilor adoptate
c) Analiza metodelor si tehnicilor decizionale utilizate
d) Analiza anticipativa asupra viitoarelor optiuni
e) Analiza deciziilor prin prisma functiilor de management ale
firmei

R: d

105.Care din urmatoarele etape nu sunt specifice sistemului


managementului prin
obiective?

a) Stabilirea obiectivelor fundamentale


b) Stabilirea celorlalte categorii de obiective
c) Stabilirea managerului de proiect
d) Coordonarea si urmarirea realizarii obiectivelor
e) Evaluare rezultatelor si recompensarea salariatilor

R: c

106.Printre evenimentele generatoare de studii de reproiectare


informationala din
cadrul societatii comerciale se afla :

1.Schimbarea din functie a unui tehnician din cadrul unei sectii


productive
2.Scaderea vânzarii si/sau productiei
3.Restructurarea firmei
4.Introducerea de echipamente moderne de procesare a
informatiilor
5.Aplicarea de noi metode manageriale economice.
Care din combinatiile de mai jos reprezinta evenimente
generatoare de studii si
actiuni de rationalizare informationala:
a.1,3,4,5
b.1,2,4,5
c.2,3,4,5
d.1,2,3,5
e.1,2,3,4

R: c

107.Intre principiile de utilizat la elaborarea si structurarea


organizatorica a firmei
nu se numara:

a) Principiul instituirii de comisii de verificare


b) Principiul unitatii de decizie si actiune
c) Principiul flexibilitatii organizationale
d) Principiul concordantei cerintelor postului cu caracteristicile
titularului
e) Principiul managementului participativ

R: a

108.Unele din urmatoarele activitati reprezinta etape în cadrul


metodologiei de
reproiectare a sistemului de management al organizatiei:

1.Elaborarea strategiei globale a organizatiei


2.Utilizarea metodei managementului prin proiecte
3.Proiectarea propriu-zisa a sistemului managerial al organizatiei
4.Implementarea noului sistem managerial
5.Evaluarea globala a functionalitatii si performantelor sistemului
managerial
Care din combinatiile urmatoarele fac parte din metodologia
reproiectarii sistemului
de management al organizatiei:
a)1,2,3,4
b)2,3,4,5
c)1,2,3,5
d)1,3,4,5
e)1,2,4,5

R: d

109.Schema de alerta este un instrument utilizat în:

a) Organismele participative de management


b) Managementul prin exceptii
c) Managementul participativ în firmele românesti
d) Organismele de control managerial
e) Managementul prin proiecte

R: b

110.Care din urmatoarele nu sunt obiective ale proiectarii /


reproiectarii
subsistemului informational managerial?

a) Obiective economice
b) Obiective informationale specifice
c) Obiective manageriale de ansamblu
d) Obiective sociale
e) Obiective privind factorii demografici ai organizatiei.

R: e

111.In categoria avantajelor managementului prin exceptii se


includ unele din
urmatoarele:
1.Rationalizarea sistemului informational
2.Avantajul competitiv
3.Rationalizarea bugetului de timp al managerilor
4.Eficientizarea managementului
5.Depistarea rapida a unor atu-uri si vulnerabilitati ale domeniilor
supuse urmaririi
Care din urmatoarele combinatii reflecta corect avantajele
managementului prin
exceptii?
a)1,2,3,4
b)1,3,4,5
c)2,3,4,5
d)1,2,4,5
e)1,2,3,5

R: b

112.Managementul prin obiective poate fi definit ca sistem axat


prin unele din
urmatoarele elemente:

1.Derivarea obiectivelor pâna la nivelul posturilor


2.Corelarea recompenselor / sanctiunilor cu gradul de realizare a
obiectivelor
3.Aplicarea metodologiei de realizare a managementului prin
proiecte
4.Parcurgerea etapelor analizei diagnostic
5.Tehnica Brainstorming
Care din combinatiile de mai jos reprezinta varianta corecta:
a)1,3
b)1,2
c)3,4
d)4,5
e)3,5

R: b

113.În etapa de reproiectare propriu-zisa a subsistemului


decizional se întocmeste
proiectul sistemului decizional.
Care din urmatoarele elemente nu apartin structurii proiectului
subsistemului
decizional?

a) Fisele decizionale ale managerilor ordonate ierarhic


b) Fisele decizionale ale managerilor ordonate pe domenii de
activitate
c) Datele calendaristice ale adoptarii deciziilor
d) Procedurile de decizie în AGA, Consiliul de Administratie
e) Metodele si tehnicile decizionale

R: b

114.Sfera de cuprindere globala a reproiectarii informationale se


refera la:
a) Totalitatea tarilor din UE
b) Cresterea functionalitatii Sistemului Informational de ansamblu
c) Realizarea unor performante ridicate a subsistemului decizional
d) łarile din întreaga lume
e) Ansamblul activitatilor organizatiei.

R: b

115.Diagnosticele specializate se refera la:


a) Investigarea succesiva a cel putin 2 activitati
b) O activitate, un compartiment din cadrul firmei
c) Ansamblul activitatilor societatii comerciale
d) Sarcinile de serviciu ale subordonatilor
e) Prezentarea informatiilor sub forma tabloului de bord.

R: b

116.Printre etapele aplicarii managementului prin proiecte nu se


numara:
a) Definirea proiectului
b) Stabilirea colectivului de proiect
c) Alegerea variantei organizatorice
d) Elaborarea bugetului proiectului
e) Stabilirea obiectivelor fundamentale .

R: d

117.Managementul prin exceptii este un sistem de management


bazat pe:
a) Defalcarea obiectivelor firmei pâna la nivelul executantilor
b) Evaluarea rezultatelor muncii si recompensarea salariatilor
c) Vehicularea ascendenta a informatiilor ce reprezinta abateri de
la limitele de toleranta prestabilite
d) Rezolvarea unor probleme privind fabricarea si comercializarea
unor produse
semnificative din productia întreprinderii
e) Evaluarea activitatilor firmei cu ajutorul bugetelor.

R: c

118.Care din urmatoarele nu reprezinta principii de structurare


organizatorica:
a) Managementul participativ
b) Unitatea de decizie si actiune
c) Amplificare numarului întreprinderilor mici si mijlocii
d) Flexibilitatea subsistemului organizatoric
e) Eficacitatea si eficienta structurii organizatorice

R: c

119.Care din urmatoarele elemente nu reprezinta o cerinta de


rationalitate privind
decizia:
a) Decizia trebuie confirmata de subalterni
b) Decizia trebuie corelata cu strategia si politicile firmei
c) Decizia trebuie sa fie fundamentata stiintific
d) Decizia trebuie sa se încadreze în perioada optima de elaborare
si de aplicare
e) Decizia trebuie adoptata de managerul care are competenta
necesara.

R: a

120.În procesul analizei subsistemului informational existent are


loc prevenirea si
eliminarea deficientelor informationale.
Printre deficientele informationale nu se numara:
a) Redundanta
b) Supraîncarcarea circuitelor informationale
c) Filtrajul
d) Distorsiunea
e) Dispersia.

R: e

121.Managementul prin proiecte cu stat-major opereaza prin


urmatoarele organisme:
a) Consiliul de administratie
b) Sefii atelierelor de productie
c) Managerul de proiect si colectivul de proiect
d) Adunarea generala a actionarilor
e) Comisia de cenzori.

R: c

122.Care din urmatoarele etape nu fac parte din reproiectarea


subsistemului
organizatoric:
a) Gruparea posturilor în compartimente
b) Gruparea compartimentelor si reglementarea raporturilor dintre
acestea
c) Gruparea posturilor pe functii
d) Consemnarea structurii organizatorice
e) Evaluarea subsistemului organizatoric al firmei

R: d

123.Care din urmatoarele tipuri de sedinte au în vedere


adoptarea, cu participarea
celor prezenti la sedinta, anumitor decizii:
a) sedintele ad hoc
b) sedintele operative
c) sedintele de analiza
d) sedintele de informare
e) sedintele decizionale

R: e
124.În urma proiectarii informationale se determina eficienta
aplicarii masurilor
preconizate.
Care din urmatoarele reprezinta elemente de eficienta
necuantificabila a studiului
propus:

a) Economii pe salarii
b) Îmbunatatirea calitatii deciziilor strategice si tactice
c) Diminuarea numarului de echipamente informatice
d) Reducerea necesarului de ore munca
e) Reducerea necesarului de ore calculator.

R: b

125.Brainstorming-ul este:

a) Un instrument util analizei deciziilor


b) O metoda de stimulare a creativitatii de grup
c) O modalitate de crestere a responsabilitatii managerului
d) O tehnica de diagnosticare
e) Un instrument grafic de analiza a rezultatelor.

R: b

126.Care din urmatoarele nu sunt metode sau tehnici de


înregistrare si analiza a
solutiilor organizatorice din cazul proceselor de proiectare a
subsistemului organizatoric:

a) Analiza SWOT
b) Descrierea postului
c) Caracteristicile procesului de aprovizionare
d) Chestionarul
e) Regulamentul de organizare si functionare

R: c
127.Delegarea este o metoda a managementului prin care:

a) Se îmbunatateste strategia organizatiei


b) Se reproiecteaza managementul organizatiei
c) Se analizeaza difunctionalitatile din cadrul compartimentului
productie
d) Se stabilesc obiectivele fundamentale ale organizatiei
e) Se transfera temporar de catre un manager unui subordonat
sarcini cu competentele si responsabilitatile corespunzatoare.

R: e

128.Conceptul de centru de gestiune se refera la:


a) Firme cu profil de productie
b) Delimitarea volumului de munca necesar realizarii obiectivelor
organizatiei
c) Principalele elemente componente ale structurii organizatorice
d) Componenta a organizarii formale a firmei (cu autonomie
decizionala si operationala)
e) Functiunea firmei ce cuprinde activitati de elaborare de
strategii si politici
globale, centrate pe studii de diagnosticare.

R: d

129.Care din urmatoarele activitati nu sunt etape specifice


managementului prin
bugete:
a) Delimitarea si dimensionarea centrelor de gestiune
b) Elaborarea si fundamentarea bugetelor
c) Stabilirea obiectivelor privitoare la bugete
d) Lansarea bugetelor pe centre de gestiune
e) Executia bugetara, înregistrarea si transmiterea abaterilor.

R: c

130.În cadrul procesului de proiectare/reproiectare propriu-zisa a


sistemului
managerial al organizatiei etapa finala ce trebuie parcursa este
reprezentata de elaborarea
proiectului sistemului managerial al organizatiei.
Structura acestui proiect trebuie sa cuprinda:
a) Configuratia de ansamblu a sistemului managerial
b) Studiul de marketing
c) Programarea principalelor sedinte decizionale
d) Cheltuielile aferente salariilor managementului
e) Echipamentele informatice aferente sistemului managerial al
organizatiei.

R: a

131.In procesul reproiectarii sistemului decizional se parcurge


etapa întocmirii fisei
decizionale a fiecarui manager. Printre elementele cuprinse în
aceasta fisa se gasesc:
1)deciziile ce trebuie luate
2)zilele în care se iau deciziile
3)periodicitatea deciziei
4)analiza deciziilor
5)metode si tehnici recomandabile
Care din urmatoarele combinatii reflecta corect continutul fisei
decizionale a managerului?
a)1,2,3
b)2,3,4
c)1,3,5
d)3,4,5
e)1,2,4

R: c

132.Componentele managementului prin obiective se regasesc


printre urmatoarele:
1)sistemul de obiective
2)calendarul de termene
3)componenta economica
4)compartimentul financiar contabil
5)metode si tehnici manageriale
Care din combinatiile de mai jos reflecta corect componentele
managementului prin
obiective?
a)1,2,3
b)1,2,5
c)2,3,4
d)3,4,5
e)1,2,4

R: b

133.O etapa în cadrul proiectarii/reproiectarii sistemului


informational al organizatiei o
reprezinta proiectarea/reproiectarea propriu zisa. In cadrul acestei
etape se întocmeste
tabelul sinoptic al perfectionarilor informationale.
In cadrul acestui tabel se mentioneaza unele din urmatoarele:

a)Continutul perfectionarii
b)Efecte anticipate informationale
c)Analiza deficientelor informationale
d)Efecte anticipate manageriale
e)Efecte anticipate economice.
Care din elementele de mai sus nu este continut în tabelul
sinoptic al perfectionarii
informationale?

R: b

134.Printre resursele necesare proiectarii/reproiectarii sistemului


informational se afla
urmatoarele:

1)resurse cauzale
2)resurse materiale
3)resurse umane
4)resurse informationale
5)resurse financiare
Care din urmatoarele combinatii reprezinta resurse necesare
proiectarii/reproiectarii
sistemului informational:
a)1,2,3,4
b)2,3,4,5
c)1,2,3,5
d)1,3,4,5
e)1,2,3,5.

R: b

135.Printre etapele parcurse la utilizarea metodei sedintei se


numara urmatoarele:

1)pregatirea
2)eliminarea
3)deschiderea
4)închiderea
5)divizarea
Indicati care din combinatiile de mai jos este corecta:
a)1,2,3
b)1,3,4
c)1,2,4
d)1,2,5
e)2,3,4

R: b

136.Prima etapa în procesul proiectarii sistemului managerial al


organizatiei consta în
pregatirea proiectarii.
În aceasta etapa sunt necesare unele din urmatoarele activitati:

1.stabilirea echipei de specialisti care realizeaza proiectarea


manageriala
2.informarea si training-ul membrilor echipei de proiectare
manageriala
3.elaborarea strategiei de ansamblu a firmei
4.elaborarea programului de lucru al echipei de proiectare
manageriala
5.informarea salariatilor organizatiei asupra proiectarii
manageriale programate.
Care din combinatiile urmatoare reprezinta aspecte ale pregatirii
proiectarii sistemului
managerial al organizatiei?
a)1,2,3,4
b)2,3,4,5
c)1,2,3,5
d)1,3,4,5
e)1,2,4,5

R: e

137.În etapa de pregatire a proiectarii sistemului managerial al


organizatiei se stabileste
echipa de specialisti care urmeaza sa realizeze proiectarea
sistemului managerial. Printre
urmatoarele se afla o serie de recomandari privitoare la
componenta echipei de proiectare:

1. dimensiunea medie a echipei sa fie de 6-9 persoane


2.echipa sa aiba o componenta multidisciplinara(specialisti în
management, economisti,
ingineri, sociologi, juristi etc.)
3.dimensiunea medie a echipei sa fie de 1-2 persoane
4.sa contina 1-2 consultanti externi, profilati pe proiectari de
sisteme de management
5.membrii echipei sa aiba toti aceiasi specialitate.
Care din combinatiile de mai jos reprezinta caracteristici corecte
privitoare la echipa de
proiectare a sistemului managerial al organizatiei?
a)1,2,3
b)1,2,4
c)1,2,5
d)2,3,4
e)2,3,5.

R: b

138.Unele din urmatoarele activitati reprezinta etape în procesul


implementarii sistemului de
management proiectat:

1. elaborarea proiectului programului de implementare a


sistemului managerial
2. aprobarea programului de implementare a sistemului
managerial
3.stabilirea echipei de specialisti care realizeaza proiectarea
manageriala
4.implementarea propriu-zisa a noului sistem managerial
5. urmarirea, evaluarea si controlul functionarii noului sistem
managerial în perioada de
rodaj.
Care din combinatiile de mai jos sunt etape în procesul
implementarii sistemului managerial
proiectat?
a)1,2,3,4
b)2,3,4,5
c)1,3,4,5
d)1,2,4,5
e)1,2,3,5.

R: d

139.În cadrul proiectarii propriu-zise a sistemului managerial al


organizatiei are loc
proiectarea

1.subsistemului organizatoric
2.subsistemului decizional
3.subsistemului metodologic si
4.subsistemului informational.
Care din combinatiile de mai jos indica corect ordinea în care se
proiecteaza cele patru
subsisteme ale sistemului de management al organizatiei?
a)1,2,3,4
b)2,1,3,4
c)3,1,2,4
d)4,1,2,3
e)3,2,4,1.

R: e

140.Care din urmatoarele nu sunt componente ale sistemului


general de
management Managementul prin obiective ?

a) schema de alerta
b) programele de actiune
c) calendarele de termene
d) instructiunile
e) metodele si tehnicile manageriale.

R: a

141.Un instrument de lucru utilizat în sistemul Managementul prin


exceptii este schema de
alerta. În cadrul acestei scheme se delimiteaza mai multe zone
care se regasesc printre
variantele prezentate mai jos:

1.zona de neinterventie decizionala


2.zona de atentie
3.zona de alarma
4.zona de abateri foarte grave
5.zona de interdictie.
Care din combinatiile de mai jos contin zone delimitate de schema
de alerta?
a) 1,2,3,4
b) 2,3,4,5
c) 1,2,3,5
d) 1,3,4,5
e) 1,2,4,5.

R: a

142.Care din urmatoarele nu este o etapa în utilizarea metodei


diagnosticarii?
a) stabilirea domeniului de investigat
b) stabilirea punctelor forte ale domeniului de investigat si a
cauzelor care le genereaza
c) stabilirea punctelor slabe ale domeniului de investigat si a
cauzelor care le genereaza
d) stabilirea obiectivelor fundamentale
e) formularea recomandarilor rezultate din utilizarea metodei
diagnosticarii

R: d

143.Tabloul de bord nu poate fi:

a) general
b) partial
c) de gestiune
d) de risc
e) de exploatare

R: e

144.Care din urmatoarele nu este un avantaj al utilizarii tabloului


de bord:

a) fundamentarea mai buna a deciziilor


b) utilizarea mai buna a timpului de lucru al managerilor
c) costul ridicat al întocmirii tabloului de bord
d) cresterea vitezei de adaptare la actiunea factorilor perturbatori
e) cresterea operativitatii transmiterii raportarilor catre diverse
organisme.

R: c

145.Printre etapele de mai jos se regasesc si etapele ce se


parcurg la utilizarea Metodei Delphi,
de stimulare a creativitatii personalului.

1.pregatirea si lansarea anchetei


2.desemnarea conducatorului de proiect
3.efectuarea anchetei
4.delimitarea si dimensionarea centrelor de gestiune
5.prelucrarea datelor obtinute în urma anchetei si valorificarea lor
în procesul decizional.
Care din combinatiile de mai jos contin etapele ce se parcurg la
utilizarea tehnicii Delphi?
a)1,3,5
b)1,2,4
c)1,2,5
d)2,3,4
e)3,4,5.

R: a

146.Obiectivele determinate în cadrul sistemului de management


Managementul prin
obiective nu pot fi:

a)obiective fundamentale
b)obiective Delphi
c)obiective derivate de gradul I
d)obiective derivate de gradul II
e)obiective specifice.

R: b

147.Care din urmatoarele nu este o metoda sau tehnica


manageriala utilizata în contextul
Managementului prin obiective?

a)managementul prin proiecte


b) diagnosticarea
c) delegarea
d)sedinta
e)tabloul de bord

R: a
148.Care din urmatoarele nu este etapa în metodologia de
realizare a sistemului de
management Managementul pe produs :

a) stabilirea de catre managementul superior a produsului sau


grupei de produse ce
formeaza obiectul Managementului pe produs
b) desemnarea persoanei care va asigura managementul
sistemului respectiv
c) elaborarea de catre managerul de produs de variante de
strategii privind producerea
si comercializarea produsului sau grupei de produse
d) elaborarea si completarea ghidului decizional
e) evaluarea periodica a fabricatiei si comercializarii produsului
saui grupei de produse.

R:d

149.Care din urmatoarele nu este o forma organizatorica specifica


sistemului
Managementul prin proiecte ?

a) Managementul prin proiecte cu facilitare


b) Managementul prin proiecte cu responsabilitate individuala
c) Managementul prin proiecte cu stat-major
d) Managementul prin proiecte mixt
e) Managementul prin proiecte cu bugete.

R:e

150.În buget, utilizat ca important instrument managerial, nu sunt


dimensionate, în expresie
financiara:
a) obiectivele centrelor de gestiune
b) calitatea muncii angajatilor din fiecare centru de gestiune
c) cheltuielile centrului de gestiune
d) veniturile centrului de gestiune
e) rezultatele centrului de gestiune.
R: b