Sunteți pe pagina 1din 8

TEMA1: Notiuni generale despre dr.

vamal

1. Notiunea de drept vamal, obiectul si metoda de reglementare


2. Raportul juridic de drept vamal
3. Legatura dreptului vamal cu alte ramuri de drept
4. Sistemul dreptului vamal
5. Izvoarele dreptului vamal
6. Principiile dreptului vamal (desinestatator)

1. NOTIUNEA, OBIECTUL, METODA


Desi relativ recent recunoscuta drept ramura de drept independenta, dreptul vamal este privit sub mai
multe aspecte, si anume:
1. Dreptul vamal este un drept al restrictiilor in vama, adica normele ce formeaza dreptul vamal nu sunt
decit niste restrictii aplicabile in legatura cu trecerea marfurilor si mijloacelor de transport peste frontiera
vamala.
2. Dreptul vamal s-a format ca o "ramura de frontiera" aceasta afirmatie tine de dualitatea perceperii
acestei ramuri de drept astfel dreptul vamal a cautat mereu sa protejeze piata interna dar si sa
impulsioneze exportul; sa incurajeze dezvoltarea economica dar si sa mareasca incasarile prin perceperea
drepturilor de import si drepturilor de export.

Exista 3 opinii referitor la amplasarea dreptului vamal:


1. Dreptul vamal este privit ca o legislatie vamala ( ca un act normativ care nu are sustinatori).
2. Dreptul vamal este un institut al dreptului ( administrativ sau fiscal). Ca drept administrativ se
caracterizeaza prin organizarea pe verticala a dreptului vamal, prin metoda prin care se aplica, metoda de
reglementare a dreptului vamal este a dreptului adminitrativ. Ca ramura a dreptului fiscal se
caracterizeaza prin taxele care trebuie achitate la trecerea forntierelor de stat.
3. Dreptul vamal este o ramura de drept complexa.

Comform codului vamal, activitatea vamala se constituie din implementare politicii vamale, asigurarea
respecatarii reglementarilor vamale la trecerea marfurilor, mijloacelor de transport si persoanelor peste
frontiera vamala a RM, perceperea de import si drepturilor de export(taxele), vamuirea, controlul si
supravegherea vamala.

Aceasta definitie este laconica dar in acelas timp reflecta structura activitatii vamale in general cu toate
acestea definitia expusa in codul vamal nu cuprinde un sir de elemente de baza care de fapt fac parte din
activitatea vamala si anume: statistica vamala, lupta cu contrabanda si alte infractiuni din sfera activitatii
vamale, precum si unele incalcari a regulilor vamale.
Reissind din cele expuse mai sus structura activitatii vamale poate fi compusa din urmatoarele elemente:
1. Politica vamala
2. Principiile generale de trecere a marfurilor si mijloacelor de transport peste frontiera vamala
3. Regimurile vamale
4. Reglementare tarifara
5. Platile vamale (dr.de import si export)
6. Perfectarea vamala
7. Controlul vamal
8. Statistica vamala
9. Contrabanda si alte infractiuni di sfera vamala
10. Incalcarea regulilor vamale si raspunderea in azul savirfirii lor
11. Examinarea cazurilor de incalcare a regulilor vamale.
OBIECTUL DE REGLEMENTARE al dreptului vamal sunt relatiile sociale ce poarta un caracater
complex aceasta este conditionata de continutul si structura activitatii vamale care si este de fapt obiectul
de reglementare a dreptului vamal. Astfel obiectul de reglementare adrsptului vamal il formeaza relatiile
sociale aparute in procesul trecerii marfurilor si mijloacelor de transport peste frontiera vamala.
Dupa parerea autorului rus Iurie Vorobiov, un alt semn distinctiv al unei ramure de drept complexe este
terminologia specifica, de exemplu: teritoriul vamal al statului, frintiera vamala al statului, serviciul
vamal.

Prin metoda de reglementare intelege acele mijloace sau procedee de studiere a unor norme juridice
vamale, a proceselor si fenomenelor juridice. METODA DE REGLEMENTARE raspunde la intrebarile
cum? Prin ce mijloace? Dreptul vamal studiaza obiectul de reglemenate. Reoesind din faptul ca obiectul
de reglementare este compex metoda de reglemenatre la fel este complexa. In drsptul vamal intilnim atit
metoda imperativa cit si metoda dispozitiva.
Metoda imperativa o anumita conduita de la care nu putem deroga.
Metoda dispozitiva permite un comportament (aminarea si esalonarea platilor vamale).

Dreptul vamal este o ramura de drept complexa ce este alcatuita dintr-o totalitate de norme juridice
complexe (mixte) care reglementeaza relatiile sociale din sfera activitatii vamale, ce sunt puse pe seama
organelor vamale.

2. RAPORTUL JUR DE DR VAMAL


Raportul juridic de drept vamal este o relatie sociala reglementata de normele dr vamala ca si ori e act
juridic de administrare raporturile juridice vamale au urmatoarea structura:
1. Subiect
2. Obiect
3. Continut
Raportul juridic vamal este un raport complex si poate fi clafisicat in mai multe categorii astfel:
1.Dupa caracterul juridic:
Raporturi juridice vamale de coordonare
Raporturi juridice vamale de subordonare
2. Dupa modul de reglementare:
Raporturi juridice permisibile
Raporturi juridce imperative
3. Dupa continut
Raporturi juridce materiale
Raporturi juridce procesuale
4. Dupa momentul aparitiei
Raporturi juridice primare ( relatile ce apar la momentul trecereii vamaei)
Raporturi juridice secundare ( reies din cele primare, o incalcare a legislatiei vamale)
5. Dupa autorul Timosenco
Raporturi juridice ce apar pina la la trecerea marfurilor si mijloacelor de transport peste forntiera
vamala( operatiunile prearabile)
Raporturi juridice ce apar la momentul trecerii marfurilor si mijloacelor de transport peste frontiera
vamala(declararea, controlul, achitarea taxelor de trecre)
Raporturi juridice ce apara dupa trecera marfurilor si mijloacelor de rfansport peste frontiera vamala
(repatrierea mijloacelor banesti serviciilor si bunurilor).

Elementele specifica ale raportului juridic de drept vamal:


1. Este un raport juridic de putere prin instituirea statului reprezentat de organele vamale
2. Raportul juridic de drept vamal nu se termina intotdeauna la acordarea liberului de vama, adica la
incheierea operatiunii ( regimul de transzit, antrepozit vamal....).
3. Taxele proprii, materia impozabila proprie, precum si reglementare proprie.
4. Raportul juridic se refera la existenta unor concepte si termeni utilizati doar in aceasta sfera( teritoriul
vamal, politica vamala, regim vamal...)
5. Este un raport cu caracter patrimonial ( unuii autori sunt de aceasta parere)

3. LEGATURA DR VAMAL CU ALTE RAMURI DE DREPT


Are legatura cu majoritatea ramurilor de drept
Drept administrativ, dr.muncii, dr.ecologic, dr.international public, dr.penal, dr.civil, dr.familiei...

4.SISTEMUL DR. VAMAL


Teoria generala!!

5. IZVOARELE NU LE AVEM!!!!!

TEMA 2: SUBIECTII DREPTULUI VAMAL

TEMA 3: REGLEMENTAREA DE STAT A ACTIVITATII COMERCIALE EXTERNE


1. CONCEPTUL DE POLITICA VAMAL
2. IMPUNEREA - INSTRUMENT PRINCIPAL IN APLICAREA POLITICII VAMALE
3. REGLEMENTAREA TARIFARA
4. REGLEMENTAREA NETARIFARA
5. ORIGINEA MARFURILOR.

ACTE NORMATIVE:
COD VAMAL
LEGEA REGLEMENNATRII DE STAT A ACTIVITATII COMERCIALE EXTERNE DIN 8.06.2000
LEGEA PRIVIND REGLEMENTAREA PRIN LICENTIERE A ACTIVITATII DE
INTSREPRINZATOR 30.07.2001
LEGEA CU PRIVIRE LA TARIFULMVAMAL 20.11.1997
LEGEA PRIVIND APROBAREA NOMENCLATURII COMBINATE A MARFURILOR DIN
25.07.2014
HOTARIREA GUVERNULUI CU PRIVIRE LA REGULILE DE ORIGINE A MARFURILOR DIN
13.12.2002
HOTARIREA GUVERNULUI PENT R U APROBAREA REGULAMENTULUI CU PRIVIRE LA
COMPLETAREA AUTENTIFICAREA ELIBERAREA SI CONTROLUL ULTERIOR AL
CERTIFICATELOR DE ORIGINE PREFERINTIALA A MARFURILOR DIN 17.09.2014
ORDINUL SERBICIULUI VAMAL NR.412-O 23.09.2014 REFERITOR LA APROBAREA
NORMELOR TEHNICE PRIVIND COMPLETAREA CERTIFICATELOR DE ORIGINE
PREFERENTIAL A MARFURILORLOR
ORNIDUL SERVICIULUI VAMAL NR.325-O din 12.072012 PRIVIND APROBAREA
INSTRUCTIUNII CU PRIVIRE LA PROCEDURA DE SOCILITARE SI EMITERE A INFORMATIEI
OBLIGATORII PRIVIND ORIGINEA MARFURILOR
1. CONCEPTUL DE POLITICA VAMALA
Politica comerciala cuprinde ansamblul normelor adoptate de stat penrru reglemenatarea
comportamentului persoanelor autorizare in raporturile lor comerciale. Politica comerciala determina
modul de conexiune a economiei nationale la economia mondiala prin norme de ordin administrativ,
fiscal, vamal si valutar. Politica comerciala a fiecarui stat face parte integranta din politica sa economica
generala indeplinind in conditiile economiei mondiale contemporane o functie majora in mecanismul
interdependentelor economice internationale.
Prin politica comerciala pe care o practica statul urmareste sa realizeze un anumit grad de permeabilitate a
frontierei vamale fata de marfurile de origine straina corespunzator necesitatilor de protectie a productiei
nationale, deasemenea prin politica respectiva statul urmareste sa orienteze si sa stimuleze dezvoltarea
productiei de export .
Politica comerciala este complexa, in practica urmarinduse asigurarea schimburilor comerciale prin
indeplinirea urmatoarelor obiective:
1. Controlul importului
2. Promovarea cooperarii economice infernationale
3. Incurajarea si controlul exportului si importului de capital
4. Asigurarea echilibrului balantei platilor interne

Politica vamala reprezinta o parte importanta a politicii comerciale care curpinde totalitatea
reglementarilor si normelor emise de stat prin institutiile amibitate care vizeaza intrarea si iesirea din tara
a marfurilor care implica:
1. Controlul marfurilor si mijloacelor de transport cu ocazia trecrii peste frontiera vamala
2. Indeplinirea formalitatilor vamale
3. Impunerea vamala prin plata creantelor vamale si alte formalitati specifice

Autorul romin Gheorghe Caraiane , mentioneaza, ca politica vamala este o componenta semnifiacativa a
politici comerciale promovata de o tara care subsemneaza principiile si normele legale, fundamenteaza
reglementarea modului de intrare si iesire a marfurilor si serbiciilor de pe teritoriul vamal a unei tari
recum si taxele vamale percepute asupra operatiunilor de import si export.

Autorul rus Gheorghe Gabricidze, politica vamala reprezinta un sistem de activitati politico-juridice,
economice, organizatorice, in sfera activitatii vamele indreptate spre realizarea si apararea intereselor
economice atit interne cit si externe a statului. Prin aspectul extern al politicii vamale intelegetm stabilirea
relatiilor externe pe plan economic in ceea ce priveste exportul cit si importul de marfuri. Aspectul extern
al politicii mavale se mai contureaza si prin participare statului la diferite complectii, acorduri, inceea ce
priveste activitatea vamala si evitarea duble impuneri pe baza principiului reciprocitatii.
Din cele mentionate mai sus am pute evidentia urmatoare definitie a politicii vamale.
Politica vamala reprezinta o totalitate de activitati politico-juridice, economice, organizationale, intrunite
intr-un sistem bine determinat ce are ca scop asigurarea eficientii operatiunilor vamale, reglemenatrea
schimburilor de marguri pe teritoriul vamal protectia pietii interne rezolvarea problemelor comercial
fiscale si stimularea dezvoltarii economiei nationale.
Pentru realizarea cit mai eficienta a politicii vamele este necesar de a folosi anumite instrumente, in mod
general sunt folosite instrumente de politica comerciala de natura tarifara, insa in mod deosebit trebuie de
folosit instrumentele politicii vamale specifice si anume:
1. Reglemntarile vamale ca factor care diferentiaza modul de aplicare a politicilor vamale intre statele
lumii,
2. Tarifele vamale ca principalul intrument prin care se realizeaza impunerea vamala folosit de toate tarile
lumii cuprinzind procentual nivelul taxei vamale ce se percepe asupra marfurilor importate sau exportate.
Politica vamala dispune de o serie de mijloace specifice care se grupeaza in doua mari categorii:
1. Mijloace economico-finaciare prin care intelegem taxele vamale si alte plati prevazute de legislatia
vamala
2. Mijloace de tehnica si procedura prin care se subinteleg toate directiile de activitate pe plan
organizational si procedural in vederea realizarii scopurilor politicii vamale.
In literatura de specialitate intilnim doua categorii de politica vamala:
1. Politica vamala de protectie care este indreptata spre crearea conditiilor care contribuie dezvoltarea
economiei nationale prin apararea ei de concurent strin.
2. Politica vamala a liberului schimb este indreptata spre sustinerea mondiala a importului pe piata interna
a marfurilor straine.

RM practica o politica vamala preferentiala cu caracter tarifar acest lucru presupune acceptarea de
reduceri sau chiar eliminarea taxelor vamale va unele importuri din state dau uniuni vamale cu care sunt
incheiate anumite acorduri, de asemenea negocierile conventiilor comerciale reprezinta modalitatea
principala de stabilire a conceselor vamale tarifare si netarifare pe care statele se inteleg sa sile acorde.

2. IMPUNEREA CA INTRUMENT PRINCIPAL ......


Prin impunerevintelegem acele masuri si operatiuni efectuate in baza legii care au dreot scop stabilirea
unei cote de impozite impunerea vamala in activitatea de comert exterior presupune din punct de vedere a
politicii practicare de un stat la un anumit moment aplicarea unor principii politico economice de
incurajare a dezvoltarii unei ramuri sau subramuri economice si extinderea relatiilor economice cu alte
state.

Ca instrument de baza cu care opedeaza politica vamala impunerea indeplineste trei functii importante:
1. Functia fiscala - presupune un importanta sursa de venituri in bughetul de stat
2. Functia protectionista - presupune ocrotirea economiei nationale impotriva concurentei streine,
3. Functia de negociere- prin care se negociaza concesiile vamale bi sau multilaterale in sensul stimularii
schimburilor comerciale internationale.

Obiectul impunerii il constituie marfufile care imbraca una din formele activitatii de comert exterior
respectiv importul, exportul sau tranzitul. Subiectul impunerii este persoana fizica sau juridica obligata
prin lege la plata creantelor vamale.
Stabilirea obiectului impunerii se realizeza pe baza declaratiei vamale care este actul juridic prin care
sunt furnizate informatiile necesare realizarii obligatiilor fiscale.

3. REGLEMENTAREA TARIFARA.....
In literatura de specialitate se mentioneaza ca notiunea de tarif vamal poate fi tratata atit in sens larg cit si
in sens ingust. In sens larg tariful vamal este un instrument de realizare a politicii comerciale a statului
avind drept scop echilibrarea importurilor si exporturilor de marfuri, cit si protejarea pietii inferne prin
instituirea si aplicarea mecanismului de percepere a texelor vamale. In sens ingust tariful vamal poate fi
definit ca un catalog care cuprinde nomenclatorul de marfuri introduse si sczoase de pe teritoriul vamal
precum si cotele taxelor vamle aplicate acestor marfuri.
Autorul Gheorghe Caraiane mentioneaz, ca tariful vamal reprezinta o lista a produselor care fac obiectul
importurilor cu indicarea taxelor vamale pe produse.
Autoarea Carmen Mladent mentioneala, tariful vamal esteansamblul taxelor de import si export reprezinta
tariful vamal al fiecarui stat.

TEMA : REGIMURILE SI DESTINATIILE VAMALE


1. NOTIUNEA SI TIPURILE REGIMURILOR SI DESTINATIILOR VAMALE
2. REGIMURILE VAMALE DEFINITIVE
3. REGIMURILE VAMALE SUSPENSIVE
4. DESTINATIILE VAMALE

BIBLIOGRAFIE:
COD VAMAL
HG DIN 02.11.2005 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI DE APLICARE A
DESTINATIILOR VAMALE PREVAZUTE DE CODUL VAMAL AL RM
MANUAL "REGLEMENTARI VAMALE:SISTEMUL DESTINATIILOR VAMALE IN RM" EDUARD
SIRBU, VIOREL MELNIC CHISINAU 2009.

NOTIUNI GENERALE
Legislatia vamala prevede expres ca trecerea marfurilor si mijloacelor de transport peste frontiera vamala
se efectueaza in dependenta de destinatia vamala in care sunt plasate plasate comform procedurii
stabilite, persoana are dreptul sa aleaga oricind destinatia vamala precum si regimul vamal din cele
prevazute sau sa renunte la ele in schimbul altei destinatii sau altui regim vamal indiferent de cantitatea,
felul, originea si destinatia marfurilor si mijloacelor de transport daca aceste actiuni nu contravin
legislatiei in vigoare.

Prin regim vamal intelegem totalitatea reglementarilor vamale care determina statutul marfurilor si al
mijloacelor de transport in functie de scopul operatiunii comerciale si de destinatie a marfurilor .

Prin destinatie vamala intelegem plasarea marfurilor sub un regim vamal, plasarea lor intr-o zona libera
intr-un magazin duty fry, reimportul, reexportul, distrugerea si abandonulmlor in folosul statului.

Regimul vamal este o destinatie vamala mai importanta din punct de vedere social economic reglementata
mai detaliat sub aspectul procedurii juridice si avind o raspundere juridica mai stricta in comparatie cu o
destinatie vamala fara statut de regim vamal. Legislatia comunitara deosebeste plasarea marfurilor intr-un
regim vamal de plasarea marfurilor intro destinatie vamala fara statut de regim vamal. Pentru plasarea
marfurilor intr-o destinatie vamala nu se cere completarea declaratiei vamale, comfirmarea juridica se
face de catre organele vamale desinestatator printr-un act unilateral.

Art 23 cod vamal stabileste urmatoarele regimuri vamale :


1. Regimuri vamale definitive:
A. Import
B. Export
2. Regimuri vamale suspensive:
A. Tranzit
B. Antrepozit vamal
C. Perfectionarea activa
D. Transformare sub control vamal
E. Admitere teporara
F. Perfectionare pasiva.

Regimurile vamale definitive sunt operatiuni de o singura data prin care marfurile se scot din
supravegherea vamala si se pun in circulatie fie pe teritoriul vamal, fie in afara acestuia cu achitarea
drepturilor de import sau de export si aplicarea masurilor de politica economica. Conform notiunii date
trasaturile de baza comune acestor regimuri sunt urmatoarele:
1. Regimurile definitive se utilizeaza fara coautorizatie speciala eliberate de organele vamale .
2. Regimurile definitive sunt operatiuni momentane fara o realizare pe parcursul unei perioade de timp.
3. Utilizarea regimurilor definitive este conditionata de achitarea drepturilor de export sau import.
4. Utilizarea regimurilor definitive este conditionata de aplicarea masurilor de politica economica.
5. In rezultatul plasarii marfurilor intrun regim definitiv acestea se pun in circulatie.

Regimurile vamale suspensive, sunt operatiuni cu titlu temporar ce au drdpt efect totala sau partiala de
depturi de export ai import. Particularitatile de baza sunt:
1. Uyilizarea regimului se efectuaza fara a percepe drepturilor de export si import.
2. Utilizarea regimului suspensiv se efectiaza fara aplicarea masurilor de politica economuca
3. Pe toata perioada aflarii marfurilor si mijloacelor de transport sub un regim vamal suspensiv, acestea
se afla sub supraveghere vamala
4. Regimurile suspensive se utilizeaza cu conditia garantarii drepturilor de import aferente pentru
marfurile si mijloacele de export.
5. Regimurile vamale suspensive urmeaza a fi inchiate in modul stabilit.

Regimuri vamale cu impact economic sunt o categorie a regimurilor suspensive aplicarea carora este
conditionata de obtinerea unei autorizatii din partea organului vamal. Pe linga particularitatile generale pe
care le poseda regimurile suspensive cele cu impact economic mai au urmatoarele paryiculafitati:
1. Regimurile date se utilizeaza pe baza unei autorizatii speciale prealabile scrise, emise de organele
vamale. Aceasta autorizatie se acordabpersoanelor care ofera toate garantiile necesare pentru efectuarea
operatiunii si cu conditia ca organele vamale sa poata supraveghea si monitoriza regimul respectiv.
2. Beneficiul de utilizare a regimului cu impact economic poate fi transmis altor persoane.
3. Statul isi rezerva dreptul de alimita utilizarea regimurilor cu imoact economic in privinta anumitor
categorii de marfuri.
Cunoastem urmatoarele regimuri cu impact economic :
1. Antrepozit vamal
2. Perfectionarea activa
3. Transformarea sub controlul vamal
4. Admitere temporara
5. Perfectionare pasiva

2 REGIMURILE VAMALE DEFINITIVE


2.1 IMPORTUL
Importul este regimul vamal in care marfurile introduse pe teritoriul vamal primesc statutul de marfuri
puse in libera circulatie numai dupa ce sunt platite drepturile de import si sunt aplicate masurile de
politica economica.
Statutul marfurilor straine puse in libera circulatie pe teritoriul repunlicii moldova se echivaleaza cu
statutul marfurilor autohtone dupa acordarea liberului de vama. Certificatul de origine in acest caz nu se
elibereaza .
Importul marfurilor implicanurmatoarele componente:
1. Aplicarea masurilor de politica economica ( masuri tarifare inclusiv drepturile de import, masuri
nefarifare)
2. Aplicarea masurilor necomerciale ( restrictii si prohibitii stabilite din considerente de protectie a
sanatatii publice protectie a mediului nconjurtor ocrotirea principiilor morale religiei si ordinii publice)
3. Punerea in circulatie am marfurilor ( circulatia libera a margurilor neconditionata si punerea
conditionata in circulatie)

In unele cazuri legislatia vamala acorda anumitor marfuri un anumit tratament tarifar special in legislatia
noastra se cunosc doua categorii de tratament tarifar:
1. Prin tratament tarifar preferential se intelege o reducere sau o scutire de taxe vamale care poate fi
aplicata si in cadrul unui contingent cantitativ sau valoric.
2. Prin tratament tarifar favorabilmse intelege o reducere sau o scutire de drepturi de import care poate fi
aplicata si in cadrul unui contingent valoric sau cantitativ

2.2 EXPORTUL
Exportul este regimul vamal in care marfurile sunt scoate de pe teritoriul vamala fara obligatia de
reaintoarce aceste marfuri pe acest teritoriu.
Exportul este definit ca un regim vamal in care marfurile autohtone sunt scoate de pe teritoriul vamal fara
obligatia de a fi returnate pe acest teritoriu cu conditia achitarii drepturilor de export si aplicarii masurilor
de politica economica.
Exportul termporar de marfa
Marfurile autohtone pot fi exportate temporar in cazul in care urmeaza a fi reintroduse in tara fara a suferi
vrio modificare cu exceptia uzurilor normale sau a pierderilor naturale. Organele vamale fixeaza termenul
in care marfurile trebuie sa fie reintroduse sau plasate sub o alta destinatie vamala. Termenul aprobat
trebuie sa permita realizarea scopului utilizarii dar sa nu depaseasca 3 ani.