Sunteți pe pagina 1din 15

ORDONAN Nr.

26 din 21 august 2013


privind ntrirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care
statul sau unitile administrativ-teritoriale sunt acionari unici ori majoritari sau
dein direct ori indirect o participaie majoritar

Text n vigoare ncepnd cu data de 1 februarie 2016


REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATIC NEAM

Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT n baza actelor
normative modificatoare, publicate n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
pn la 29 ianuarie 2016.

Act de baz
#B: Ordonana Guvernului nr. 26/2013

Acte modificatoare
#M1: Ordonana de urgen a Guvernului nr. 8/2014
#M2: Legea nr. 47/2014
#M3: Ordonana de urgen a Guvernului nr. 88/2014
#M4: Legea nr. 186/2014
#M5: Ordonana de urgen a Guvernului nr. 2/2015
#M6: Ordonana Guvernului nr. 20/2015
#M7: Ordonana de urgen a Guvernului nr. 47/2015
#M8: Legea nr. 339/2015
#M9: Ordonana Guvernului nr. 11/2016

Modificrile i completrile efectuate prin actele normative enumerate mai sus


sunt scrise cu font italic. n faa fiecrei modificri sau completri este indicat
actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectiv, n forma
#M1, #M2 etc.

#CIN
NOT:
Ordonana Guvernului nr. 26/2013 a fost aprobat cu modificri prin Legea nr.
47/2014 (#M2).

#B
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 1 pct. I.5 din
Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonane,
Guvernul Romniei adopt prezenta ordonan.

ART. 1
Prevederile prezentei ordonane se aplic operatorilor economici care sunt
organizai i funcioneaz n baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitilor
economice de stat ca regii autonome i societi comerciale, cu modificrile i
completrile ulterioare, i a Legii societilor nr. 31/1990, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, dup cum urmeaz:
a) regiilor autonome nfiinate de stat, societilor/companiilor naionale, precum
i societilor comerciale la care statul este acionar unic sau deine o participaie
majoritar, dup caz;
b) regiilor autonome nfiinate de unitile administrativ-teritoriale, precum i
societilor comerciale la care unitile administrativ-teritoriale sunt acionari unici
sau dein o participaie majoritar, dup caz;
c) societilor comerciale i regiilor autonome la care persoanele juridice
menionate la lit. a) i b) sau instituiile publice centrale ori locale sunt acionari
unici sau dein direct ori indirect o participaie majoritar, dup caz.
ART. 2
Prevederile prezentei ordonane nu se aplic:
#M5
a) instituiilor de credit, instituiilor financiare i societilor definite potrivit
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 99/2006 privind instituiile de credit i
adecvarea capitalului, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
227/2007, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i fondurilor de
garantare i contragarantare care ndeplinesc condiiile de la art. 1;
b) societilor a cror activitate este reglementat de Legea nr. 32/2000 privind
activitatea de asigurare i supravegherea asigurrilor, cu modificrile i
completrile ulterioare;
#M3
c) operatorilor economici care ndeplinesc condiiile art. 1, dar prin legi
speciale sunt exceptai de la aplicarea prevederilor legale privind fundamentarea
i aprobarea bugetelor de venituri i cheltuieli aplicabile operatorilor economici
la care statul sau unitile administrativ-teritoriale sunt acionari unici ori
majoritari sau dein direct ori indirect o participaie majoritar;
#B
d) unitilor de cercetare-dezvoltare definite potrivit Ordonanei Guvernului nr.
57/2002 privind cercetarea tiinific i dezvoltarea tehnologic, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 324/2003, cu modificrile i completrile
ulterioare, cu excepia celor care ndeplinesc condiiile de la art. 1.
ART. 3
n nelesul prezentei ordonane, termenii i expresiile de mai jos au urmtoarele
semnificaii:
a) cheltuieli de natur salarial - cheltuielile cu salariile i bonusurile acordate
salariailor n bani i/sau n natur, n condiiile legii;
b) cheltuieli cu salariile - salariile de baz, indemnizaiile, sporurile, prime i alte
adaosuri i bonificaii, pentru a cror determinare se folosete ca element de calcul
salariul de baz, sau alte modaliti de determinare i care se acord conform
contractului colectiv ori individual de munc;
c) bonusuri - orice alte avantaje acordate salariailor, n scop personal, n bani
i/sau n natur, conform prevederilor legale i ale contractului colectiv sau
individual de munc;
d) productivitatea muncii n uniti valorice - raportul dintre valoarea veniturilor
totale din exploatare i numrul mediu de salariai;
e) productivitatea muncii n uniti fizice - raportul dintre cantitatea de produse
finite a crei expresie valoric se regsete n veniturile de exploatare i reprezint
mai mult de 50% din nivelul acestora i numrul mediu de salariai;
#M3
f) ctigul mediu brut lunar pe salariat - raportul dintre cheltuielile de natur
salarial i numrul mediu de salariai/numrul de luni aferente. Din cheltuielile
de natur salarial se deduc cheltuielile reprezentnd participarea salariailor la
profitul anului precedent prevzute de Ordonana Guvernului nr. 64/2001 privind
repartizarea profitului la societile naionale, companiile naionale i societile
cu capital integral sau majoritar de stat, precum i la regiile autonome, aprobat
cu modificri prin Legea nr. 769/2001, cu modificrile i completrile ulterioare,
i cheltuielile efectuate pentru salariai de natura i n limita prevzut la art. 21
alin. (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003*) privind Codul fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare;
#B
g) pli restante - sume datorate i neachitate de operatorii economici care au
depit termenul de plat prevzut de actele normative, de contract/factur sau n
alte temeiuri.
#CIN
*) Legea nr. 571/2003 a fost abrogat. A se vedea Legea nr. 227/2015.

#B
ART. 4*)
(1) Bugetele de venituri i cheltuieli ale operatorilor economici se aprob dup
cum urmeaz:
a) prin hotrre a Guvernului sau prin hotrre a consiliului local, judeean,
respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureti, dup caz, iniiat de
ordonatorii principali de credite n subordinea, n coordonarea, sub autoritatea sau
n portofoliul crora se afl operatorii economici din categoria prevzut la art. 1
lit. a) i b). Proiectele de hotrri ale Guvernului se avizeaz de ctre Ministerul
Muncii, Familiei, Proteciei Sociale i Persoanelor Vrstnice din punctul de vedere
al respectrii politicii salariale stabilite de Guvern la elaborarea bugetelor de
venituri i cheltuieli i ulterior de ctre Ministerul Finanelor Publice;
#M9
b) prin ordin comun al ordonatorului principal de credite, al ministrului
finanelor publice i al ministrului muncii, familiei, proteciei sociale i
persoanelor vrstnice pentru operatorii economici prevzui la lit. c) la care
persoanele juridice prevzute la lit. a) sau instituiile publice centrale sunt
acionari unici ori dein direct sau indirect o participaie majoritar, precum i,
prin excepie de la prevederile lit. a), pentru operatorii economici prevzui la lit.
a) al cror numr mediu de personal realizat n anul precedent este mai mic sau
egal cu 50 de persoane;
#B
c) prin hotrre a consiliului local, judeean, respectiv a Consiliului General al
Municipiului Bucureti pentru operatorii economici prevzui la art. 1 lit. c) la care
persoanele juridice prevzute la art. 1 lit. b) sau instituiile publice locale sunt
acionari unici ori dein direct sau indirect o participaie majoritar;
#M9
d) prin hotrre a Adunrii generale a acionarilor sau, dup caz, a Consiliului
de administraie, potrivit legii, n cazul n care mai multe uniti administrativ-
teritoriale au participaii la capitalul social al operatorilor economici i au
delegat atribuiile unor asociaii pentru reprezentarea intereselor lor potrivit
prevederilor Legii serviciilor comunitare de utiliti publice nr. 51/2006,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale Legii serviciului de
alimentare cu ap i de canalizare nr. 241/2006, republicat, sau n cazul
operatorilor economici ale cror aciuni sunt admise la tranzacionare pe o piaa
reglementat i filialelor acestora.
#B
(2) Operatorii economici care prin legi speciale au reglementat un alt mod de
aprobare a bugetului de venituri i cheltuieli nu aplic prevederile alin. (1).
#M3
(3) Pentru operatorii economici la care statul, unitile administrativ-teritoriale
sau persoanele juridice prevzute la art. 1 lit. c) dein, individual, direct sau
indirect, numai o participaie minoritar, bugetul de venituri i cheltuieli se
aprob prin hotrre a Adunrii generale a acionarilor sau, dup caz, a
Consiliului de administraie, potrivit legii.
#M9
(4) Operatorii economici pentru care a fost deschis procedura insolvenei, n
condiiile legii, inclusiv filialele acestora, nu au obligaia aprobrii bugetului de
venituri i cheltuieli potrivit prevederilor alin. (1).
(5) Operatorii economici ce intr sub incidena alin. (1) lit. d), aflai n
subordinea, n coordonarea, sub autoritatea organelor administraiei publice
centrale, prezint Ministerului Finanelor Publice, n vederea centralizrii
indicatorilor economico-financiari aprobai, bugetul de venituri i cheltuieli nsoit
de anexele de fundamentare, n termen de 10 zile de la aprobarea sau rectificarea
acestuia, dup caz, n condiiile legii de ctre Adunarea general a acionarilor
sau, dup caz, de ctre Consiliul de administraie.
#CIN
*) Conform art. II alin. (1) din Ordonana Guvernului nr. 11/2016 (#M9),
bugetele de venituri i cheltuieli ale operatorilor economici, aflate n procedur de
elaborare, avizare, aprobare, dup caz, la data intrrii n vigoare a prezentei
ordonane, se aprob potrivit prevederilor art. 4, aa cum a fost modificat prin
Ordonana Guvernului nr. 11/2016 (#M9).

#B
ART. 5
Formatul i structura bugetului de venituri i cheltuieli, anexele de
fundamentare, precum i modul de calcul al indicatorilor prevzui n acestea se
aprob prin ordin al ministrului finanelor publice*).
#CIN
*) A se vedea Ordinul ministrului finanelor publice nr. 20/2016 privind
aprobarea formatului i structurii bugetului de venituri i cheltuieli, precum i a
anexelor de fundamentare a acestuia.

#M9
ART. 6
(1) Operatorii economici prevzui la art. 1 prezint, n vederea aprobrii, dup
consultarea prealabil a organizaiilor sindicale, bugetul de venituri i cheltuieli
nsoit de anexele de fundamentare, ntocmite n conformitate cu prevederile legale
n vigoare, organelor administraiei publice centrale ori locale, dup caz, n
subordinea, n coordonarea, sub autoritatea crora se afl, n termen de 45 de zile
de la intrarea n vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobrii
bugetelor locale ale comunelor, oraelor, municipiilor, sectoarelor municipiului
Bucureti, judeelor sau municipiului Bucureti, dup caz.
(1^1) Operatorii economici prevzui la art. 4 alin. (1) lit. d), ale cror aciuni
sunt admise la tranzacionare pe o pia reglementat i filialelor acestora,
prezint Adunrii generale a acionarilor potrivit legii, n vederea aprobrii, dup
consultarea prealabil a organizaiilor sindicale, bugetul de venituri i cheltuieli
nsoit de anexele de fundamentare, ntocmite n conformitate cu prevederile legale
n vigoare, n termen de 60 de zile*) de la intrarea n vigoare a legii anuale a
bugetului de stat sau de la data aprobrii bugetelor locale ale comunelor, oraelor,
municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureti, judeelor i municipiului
Bucureti, dup caz.
#B
(2) Operatorii economici cu statut de filiale prezint organelor administraiei
publice centrale sau locale, dup caz, bugetul de venituri i cheltuieli n termen 10
zile de la intrarea n vigoare a hotrrilor de aprobare a bugetelor de venituri i
cheltuieli prevzute la art. 4 alin. (1) lit. a).
#M9
(3) Organele administraiei publice centrale sau locale, care au n subordine, n
coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligaia ca, n termen de
maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri i cheltuieli,
ntocmite n conformitate cu prevederile legale n vigoare, s elaboreze i s
transmit n vederea avizrii documentaia necesar aprobrii acestora sau s le
aprobe, dup caz.
#CIN
*) Conform art. II alin. (2) din Ordonana Guvernului nr. 11/2016 (#M9),
termenul prevzut la art. 6 alin. (1^1), pentru exerciiul financiar al anului 2016,
ncepe s curg de la data de 1 februarie 2016 [data intrrii n vigoare a
Ordonanei Guvernului nr. 11/2016 (#M9)].

#B
ART. 7
(1) Anual, prin legea bugetului de stat se stabilesc obiective de politic salarial
pe baza crora operatorii economici fundamenteaz indicatorii din bugetele de
venituri i cheltuieli.
(2) Reprezentanii statului, respectiv ai unitilor administrativ-teritoriale, din
cadrul organelor de administrare i de conducere ale operatorilor economici au
obligaia s pun n aplicare obiectivele politicilor prevzute la alin. (1).
#M3
ART. 8*)
(1) Pn la aprobarea bugetelor de venituri i cheltuieli pentru anul curent,
operatorii economici pot efectua cheltuieli totale lunar, n limita a 1/12 din
cheltuielile totale aprobate prin bugetele de venituri i cheltuieli ale anului
precedent sau 1/12 din cheltuielile totale propuse n proiectul de buget aprobat de
Adunarea general a acionarilor, respectiv Consiliul de administraie al
operatorului economic, dup caz, n situaia n care acestea sunt mai mici dect
cele din anul precedent.
#M9
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), operatorii economici care, datorit
specificitii activitii i/sau volumului activitii desfurate ntr-o anumit
perioad a anului, pot efectua n aceast perioad cheltuieli mai mari de 1/12 din
cheltuielile totale aprobate prin bugetul de venituri i cheltuieli al anului
precedent, nivelul acestora fiind aprobat de ordonatorul principal de credite n
subordinea, n coordonarea, sub autoritatea cruia se afl.
#B
(3) Limita de cheltuieli prevzut la alin. (1) i (2) se calculeaz innd cont de
numrul de luni pentru care a fost aprobat ultimul buget de venituri i cheltuieli.
#M1
(4) Operatorii economici care n termen de 45 de zile de la mplinirea
termenului stabilit la art. 6 alin. (1) i (2), dup caz, nu au aprobat bugetul de
venituri i cheltuieli n conformitate cu art. 4 pot angaja i efectua cheltuieli lunar
n cuantum de 90% din limita prevzut la alin. (1) i (2), dup caz, ncepnd cu
luna urmtoare mplinirii acestui termen i pn la data aprobrii.
#CIN
*) Conform art. II alin. (2) din Ordonana Guvernului nr. 11/2016 (#M9),
termenul prevzut la art. 8 alin. (2), pentru exerciiul financiar al anului 2016,
ncepe s curg de la data de 1 februarie 2016 [data intrrii n vigoare a
Ordonanei Guvernului nr. 11/2016 (#M9)].

#B
ART. 9*)
(1) La fundamentarea bugetelor de venituri i cheltuieli operatorii economici au
n vedere, dar fr a se limita la acestea, urmtoarele:
a) respectarea politicii Guvernului i respectiv a unitilor administrativ-
teritoriale privind mbuntirea performanelor economico-financiare ale
operatorilor economici;
b) respectarea obiectivelor de politic salarial stabilit prin legea anual a
bugetului de stat;
c) criteriile de performan specifice i obiectivele cuantificate privind reducerea
plilor i creanelor restante, reducerea pierderilor, creterea profitului, a cifrei de
afaceri, precum i creterea productivitii muncii, prevzute n contractele de
mandat, stabilite n corelaie cu strategia de administrare a Consiliului de
administraie/Consiliului de supraveghere i a planului de management al
directorilor/membrilor directoratului operatorilor economici;
d) programele de achiziii de bunuri i servicii pentru desfurarea activitii,
fundamentate pe baza posibilitilor reale de plat a acestora;
e) programele de investiii i dotri, fundamentate n limita surselor legale de
finanare a acestora;
f) programele de reducere a plilor/creanelor restante.
#M1
(2) n situaia n care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate n
bugetele de venituri i cheltuieli, n fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost mai mic de
90%, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul
realizrilor din anul precedent. Veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de
la bugetul de stat nu se iau n calcul la determinarea gradului de realizare a
veniturilor totale.
#M3
(3) Creterea ctigului mediu brut lunar pe salariat se stabilete procentual din
indicele de cretere a productivitii muncii calculate n uniti valorice sau fizice,
dup caz. Limita procentual maxim a creterii ctigului mediu brut pe salariat
se stabilete prin legea anual a bugetului de stat.
(3^1) Sunt exceptai de la aplicarea prevederilor alin. (3) operatorii economici
care nregistreaz creteri ale ctigului mediu brut lunar pe salariat datorate
majorrii salariului de baz minim brut pe ar garantat n plat, numai pentru
personalul care intr sub incidena reglementrilor referitoare la aceast
majorare.
#M9
(4) *** Abrogat
#CIN
*) Reproducem mai jos prevederile art. 54 alin. (6) din Legea nr. 339/2015
(#M8).
#M8
"(6) Prevederile art. 9 alin. (3) din Ordonana Guvernului nr. 26/2013, aprobat
cu completri prin Legea nr. 47/2014, cu modificrile ulterioare, se aplic n anul
2016 astfel:
a) creterea procentual a ctigului mediu brut lunar pe salariat peste indicele
de cretere a productivitii muncii se prevede, n bugetul de venituri i cheltuieli
pentru anul 2016, cu condiia ca n anul 2015 s nu fie nregistrat o asemenea
cretere determinat fa de realizrile anului 2014;
b) pentru stabilirea corelaiilor de la lit. a) se au n vedere urmtoarele:
b1) veniturile totale din exploatare care se iau n calcul la determinarea
productivitii muncii valorice se diminueaz cu subveniile de la buget;
b2) cheltuielile prevzute la alin. (1) lit. b) nu se iau n calcul la determinarea
ctigului mediu brut lunar pe salariat;
c) diminuarea cheltuielilor cu bunurile i serviciile cu scopul creterii ctigului
mediu brut lunar pe salariat, dup caz, s nu afecteze funcionarea n bune
condiii a activitii operatorului economic, pe termen scurt, mediu i lung,
condiie prezentat n cadrul documentului de motivare a actului normativ de
aprobare a bugetului de venituri i cheltuieli."

#M9
ART. 10
(1) Operatorii economici respect n execuia bugetelor de venituri i cheltuieli
urmtoarele reguli:
a) cheltuielile de natur salarial, numrul de personal la finele anului,
aprobate prin bugetele de venituri i cheltuieli, reprezint limite maxime ce nu pot
fi depite;
b) n cazul n care se nregistreaz depiri sau nerealizri ale veniturilor totale
aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporional cu gradul de realizare a
veniturilor totale, cu ncadrarea n indicatorii de eficien aprobai;
c) n cazul n care se nregistreaz nerealizri ale surselor de finanare a
investiiilor aprobate se procedeaz la reconsiderarea angajamentelor aferente i
la efectuarea tuturor demersurilor legale pentru ca recepia de servicii, lucrri i
bunuri s fie efectuat la nivelul surselor de finanare recalculate;
d) respectarea nivelului anual al plilor restante aprobat prin bugetul de
venituri i cheltuieli aprobat;
e) angajarea de cheltuieli din credite bugetare aprobate se va face la nivelul
celor repartizate de ordonatorul principal de credite potrivit art. 21 alin. (4) din
Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile
ulterioare.
f) creterea nivelului ctigului mediu brut lunar pe salariat i a productivitii
muncii conform prevederilor art. 9 alin. (3) se calculeaz n funcie de indicatorii
economico-financiari realizai n anul precedent.
#B
(2) Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri i
cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci cnd din motive temeinic justificate
sunt necesare modificri ale nivelului urmtorilor indicatori economico-financiari
aprobai, astfel:
a) depirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiari prevzui la
alin. (1) lit. a), cu respectarea obiectivelor de politic salarial stabilit prin legea
anual a bugetului de stat i a prevederilor art. 9 alin. (3);
b) reducerea profitului brut/majorarea pierderii i/sau a dividendelor cuvenite
bugetului de stat sau local, n situaia n care nu se respect prevederile alin. (1) lit.
b);
c) reducerea productivitii muncii;
d) creterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale;
e) depirea nivelului plilor restante;
f) n alte situaii impuse de prevederile legale.
(3) Operatorii economici aflai sub incidena prevederilor art. 9 alin. (2) pot
majora veniturile totale prin rectificarea bugetelor de venituri i cheltuieli, n
semestrul 2 al anului curent, cu condiia ca n semestrul 1 al anului curent gradul
de realizare a veniturilor totale a fost depit i indicatorii de eficien realizai s fi
fost cel puin la nivelul aprobat.
#M9
(4) Rectificarea bugetelor de venituri i cheltuieli prevzut la alin. (2) se
aprob, n condiiile art. 4 alin. (1) - (3), pn la data de 31 octombrie a anului
curent, cu excepia situaiilor prevzute la alin. (1) lit. f), care se aprob pn la
finele exerciiului financiar al anului curent.
#B
ART. 11
Operatorii economici aflai n subordinea, n coordonarea, sub autoritatea sau n
portofoliul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraiei publice
centrale, precum i autoritilor publice centrale au obligaia de a prezenta pn la
termenul legal de depunere a situaiilor financiare anuale, la Ministerul Finanelor
Publice, execuia bugetului de venituri i cheltuieli ntocmit pe baza indicatorilor
economico-financiari realizai i anexele de fundamentare corespunztoare, n
vederea analizei acestora din punctul de vedere al ncadrrii, n nivelul anual
aprobat.
#M9
ART. 12
Operatorii economici au obligaia s transmit Ministerului Finanelor Publice
fundamentri, analize, situaii, raportri referitoare la indicatorii economico-
financiari, astfel:
a) lunar, trimestrial i anual, operatorii economici reclasificai n sectorul
administraiei publice, potrivit listei publicate de Institutul Naional de Statistic;
b) lunar, trimestrial i anual, operatorii economici care funcioneaz la nivelul
administraiei publice centrale;
c) trimestrial i anual, operatorii economici care funcioneaz la nivelul
administraiei publice locale;
d) anual, de ctre operatorii economici prevzui la lit. a) - c) aflai n stare de
lichidare potrivit prevederilor legale.
#M9
ART. 12^1
Prevederile art. 11, precum i obligaia i termenele prevzute la art. 12 lit. b)
se aplic i unitilor de cercetare-dezvoltare cu personalitate juridic definite
potrivit Ordonanei Guvernului nr. 57/2002, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 324/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, cu excepia
instituiilor publice.
#B
ART. 13
(1) Constituie contravenie urmtoarele fapte:
#M9
a) nerespectarea termenelor prevzute la art. 6 alin. (1) - (2);
#B
b) depirea limitelor prevzute la art. 8;
#M3
c) depirea anual i trimestrial a nivelului plilor restante prevzute n
bugetul de venituri i cheltuieli i n anexele de fundamentare prezentate la
aprobarea acestuia;
#B
d) nerespectarea n execuie a corelaiei prevzute la art. 9 alin. (3);
e) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1);
#M9
f) *** Abrogat
#B
g) nerespectarea prevederilor art. 12.
#M9
(2) Contraveniile prevzute la alin. (1) se sancioneaz cu amend de la 2.000
lei la 10.000 lei.
(3) *** Abrogat
(3^1) *** Abrogat
(4) *** Abrogat
(5) Organele de control ale Ministerului Finanelor Publice, prin aparatul
propriu i/sau al Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, sunt abilitate s
constate contraveniile prevzute la alin. (1) i s aplice sanciunile prevzute la
alin. (2) operatorilor economici prevzui la art. 1.
(6) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonana Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile i completrile ulterioare,
aplicarea sanciunii potrivit alin. (2) se prescrie n termen de 12 luni de la data
svririi faptei.
#B
(7) Contraveniilor prevzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziiile
Ordonanei Guvernului nr. 2/2001, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 180/2002, cu modificrile i completrile ulterioare.
ART. 14*)
(1) Operatorii economici nu pot acorda membrilor adunrilor generale ale
acionarilor remuneraii mai mari de 25% din indemnizaia fix lunar a
directorilor generali/directorilor, pe edin i pentru mai mult de o edin ntr-o
lun, cu ncadrarea n prevederile bugetare aprobate.
(2) Nivelul remuneraiilor membrilor consiliilor de administraie, consiliilor de
supraveghere i directorilor care nu au fost numii n condiiile Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernana corporativ a
ntreprinderilor publice, cu modificrile i completrile ulterioare, se stabilete prin
asimilare cu cele prevzute de aceasta, cu ncadrarea n prevederile bugetare
aprobate.
#CIN
*) Reproducem mai jos prevederile art. IV din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 2/2015 (#M5).
#M5
"ART. IV
Remuneraiile membrilor consiliul de administraie, ai consiliului supraveghere,
ale directorilor i ale membrilor directoratului, stabilite n condiiile art. 17 din
Ordonana Guvernului nr. 29/2013, aprobat cu modificri i completri prin
Legea nr. 168/2014, rmn dobndite conform contractelor n vigoare, fr ca
acestora s le fie incidente prevederile art. 14 alin. (2) din Ordonana Guvernului
nr. 26/2013, aprobat cu completri prin Legea nr. 47/2014, cu modificrile i
completrile ulterioare."

#M2
ART. 14^1
Ori de cte ori prin legi i prin alte acte normative se face trimitere la
operatorii economici prevzui de Ordonana de urgen a Guvernului nr. 79/2008
privind msuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 203/2009, cu modificrile i
completrile ulterioare, trimiterea se consider a fi fcut la operatorii economici
prevzui de prezenta ordonan.
#B
ART. 15
La data intrrii n vigoare a prezentei ordonane se abrog:
a) Ordonana de urgen a Guvernului nr. 79/2008 privind msuri economico-
financiare la nivelul unor operatori economici, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 465 din 23 iunie 2008, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 203/2009, cu modificrile i completrile ulterioare;
b) art. 27 - 29 i 31 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoriti
i instituii publice, raionalizarea cheltuielilor publice, susinerea mediului de
afaceri i respectarea acordurilor-cadru cu Comisia European i Fondul Monetar
Internaional, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 761 din 9
noiembrie 2009, cu modificrile i completrile ulterioare;
c) art. 15 alin. (1), (2) i (4) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 37/2008
privind reglementarea unor msuri financiare n domeniul bugetar, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, aprobat cu
modificri prin Legea nr. 275/2008, cu modificrile i completrile ulterioare.

#CIN
NOTE:
1. Reproducem mai jos prevederile art. XIV din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 2/2015 (#M5).
#M5
"ART. XIV
Operatorii economici prevzui la art. 1 din Ordonana Guvernului nr. 26/2013
privind ntrirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care
statul sau unitile administrativ-teritoriale sunt acionari unici ori majoritari sau
dein direct ori indirect o participaie majoritar, aprobat cu completri prin
Legea nr. 47/2014, care acord donaii i sponsorizri n bani, conform legislaiei
n vigoare, respect la acordarea acestora ncadrarea n urmtoarele plafoane:
a) minimum 40% din suma aprobat, n domeniul medical i de sntate, pentru
dotri cu echipamente, servicii, aciuni sau orice alte activiti n legtur cu acest
domeniu, inclusiv susinerea unor tratamente sau intervenii medicale ale unor
persoane i pentru programe naionale;
b) minimum 40% din suma aprobat, n domeniile educaie, nvmnt, social
i sport, pentru dotri cu echipamente, servicii, aciuni sau orice alte activiti n
legtur cu aceste domenii, inclusiv programe naionale;
c) maximum 20% din suma aprobat, pentru alte aciuni i activiti, inclusiv
pentru suplimentarea celor prevzute la lit. a) i b)."

#CIN
2. Reproducem mai jos prevederile art. 54 alin. (1) - (5) din Legea nr. 339/2015
(#M8).
#M8
"ART. 54
(1) Pentru anul 2016, operatorii economici care aplic prevederile Ordonanei
Guvernului nr. 26/2013 privind ntrirea disciplinei financiare la nivelul unor
operatori economici la care statul sau unitile administrativ-teritoriale sunt
acionari unici ori majoritari sau dein direct ori indirect o participaie
majoritar, aprobat cu completri prin Legea nr. 47/2014, cu modificrile
ulterioare, pot prevedea, n bugetul de venituri i cheltuieli, majorarea
cheltuielilor de natur salarial fa de nivelul prevzut n ultimul buget de
venituri i cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:
a) cu sumele reprezentnd creteri ale ctigului mediu brut lunar pe salariat
datorate majorrii salariului de baz minim brut pe ar garantat n plat, numai
pentru personalul care intr sub incidena acestor reglementri;
b) cu sumele aferente rentregirii cheltuielilor cu salariile pentru ntregul an
2016 determinate ca urmare a acordrii unor creteri salariale n anul 2015, cu
condiia de a prevedea rezultatul brut, cel puin la nivelul celui estimat pentru anul
2016 i avut n vedere cu ocazia elaborrii bugetului de venituri i cheltuieli
pentru anul 2015, diminuat cu subveniile de la buget;
c) cu sumele aferente creterii numrului de personal prognozat la finele anului
2016 fa de cel aprobat n anul precedent, corespunztor perioadei de la care se
prevede angajarea i pn la finele anului, n condiii justificate de extinderea
activitii;
d) cu sumele reprezentnd cheltuielile cu salariile aferente personalului angajat
pe perioad determinat, n condiii justificate, pentru asigurarea desfurrii
normale a activitii.
(2) Cheltuielile prevzute la alin. (1) lit. a) i c) vor fi evideniate distinct n
anexele de fundamentare ale bugetului de venituri i cheltuieli.
(3) Operatorii economici menionai la alin. (1) pot prevedea, n bugetul de
venituri i cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natur salarial fa de nivelul
prevzut n ultimul buget de venituri i cheltuieli aprobat conform prevederilor
legale i peste nivelul majorrilor stabilite conform prevederilor alin. (1), numai
cu ndeplinirea cumulativ a urmtoarelor condiii:
a) bugetul de venituri i cheltuieli pentru anul precedent a fost aprobat conform
prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 26/2013, aprobat cu completri prin
Legea nr. 47/2014, cu modificrile ulterioare;
b) nivelul rezultatului brut, al plilor restante i al cheltuielilor cu salariile a
fost realizat conform bugetului de venituri i cheltuieli aprobat pentru anul
precedent;
c) sursele proprii de finanare a activitii curente i de investiii repartizate din
profitul net, prevzute n bugetul de venituri i cheltuieli pe anul 2016, s nu fie
afectate astfel nct s conduc la nerealizarea prevederilor/indicatorilor din
planurile de administrare/management sau din strategiile autoritilor publice
tutelare, pe termen scurt, mediu i lung, condiie prezentat n cadrul
documentului de motivare a actului normativ de aprobare a bugetului de venituri
i cheltuieli.
(4) Operatorii economici menionai la alin. (1) care prevd, n bugetul de
venituri i cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natur salarial, conform
prevederilor alin. (1) i (3), sunt obligai s ndeplineasc i urmtoarele condiii
privitoare la programarea/reducerea plilor restante i a pierderilor contabile:
a) s nu programeze n bugetul de venituri i cheltuieli trimestrial i anual pli
restante sau, dac prevd, s programeze reducerea acestora fa de nivelul
nregistrat la sfritul anului precedent, pentru a atinge intele trimestriale i
anuale stabilite de Guvern prin memorandum;
b) s nu programeze n bugetul de venituri i cheltuieli trimestrial i anual
pierderi sau, dac prevd, s programeze reducerea acestora fa de nivelul
nregistrat la sfritul anului precedent, astfel nct s conduc la realizarea
prevederilor/indicatorilor din planurile de administrare/management sau din
strategiile autoritilor publice tutelare, pe termen scurt, mediu i lung;
c) s programeze acoperirea pierderilor contabile nregistrate din anii
precedeni;
d) programele ntocmite pentru reducerea plilor restante i a pierderilor
contabile vor cuprinde msuri concrete i cuantificate, pe termen scurt, mediu i
lung, de realizare, dup caz, care vor fi aprobate de consiliul de
administraie/supraveghere sau directori/directorat, dup caz, i vor fi anexate la
documentaia care st la baza aprobrii bugetului de venituri i cheltuieli pe anul
2016.
(5) Planificarea creterii cheltuielilor de natur salarial prevzute la alin. (1)
lit. c) i d) i la alin. (3) se face pentru perioada urmtoare aprobrii bugetului de
venituri i cheltuieli conform prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 26/2013,
aprobat cu completri prin Legea nr. 47/2014, cu modificrile ulterioare, i n
aceeai proporie cu indicele planificat de ndeplinire cumulativ a condiiilor
prevzute la alin. (4) lit. a) i b)."

#B
---------------