Sunteți pe pagina 1din 4

PLAN DE CONTROL CALITATE, VERIFICARI SI INCERCARI

QUALITY CONTROL AND TESTS PLAN

Ce se Determinarea
Obiective Cine face controlul? lnregistrari
Nr. Faze/etape de e.xecutie controleaza Test type
urmarite
No. Construction phase or item Control and Frecventa '\Vh.o carries it out? Records
comments Objective Frequency
Receptia platformei de lucru, axele lucrarii,
Pe fiecare front
pozitia pilotului, cota platforma Registrul lucrarii
de lucru
Examination of load capacity, measurement of C.B Marking protocol
Every range of
Pozitia size. leveling concerning evenness and elevation operation
La instalarea utilajului de utilajului of the working platform, piles axes
1 forat Equipment Concordanta intre centrul pilotului si centrul
Setting up of the equipment position forajului, verticalitatea echipamentului de forat La fiecare pilot
C Fisa pilotului
(verificare pe dona directii) Every pile
Technical data
State and usability of the tools relative to injection sheet pile
geometry. Vertical deviation of the mast and tools-
check on two direction
Se examineaza natura pamantului adus Ia Fisa pilotului
Natura suprafata si se alcatuieste profilul geologic real La fiecare pilot
terenului C,B Technical data
Ground layer observation and comparison with Every pile
Ground layers sheet pile
geological studies
Inainte, in timpul si la
2 terminarea saparii Se urmareste in permanenta adancimea gaurii
Before. after and while Geometria forate si corespondenta diametru organ de lucru - Fisa pilotului
C
drilling gaurii diametru foraj La fiecare pilot Technical data
Hole geometry Pursue the depth of the hole drilled and the Every pile sheet pile
correspondence between the diameter of the working
Or<Yan and the drilling diameter
Fundul gaurii Fisa pilotului
Dupa terminarea saparii lndepartarea materialului depus pe talpa forajului La fiecare pilot
forate si adancimea f inala a gaurii de foraj C,B Technical data
3 After drilling Every pile
Bottom of drilled sheet pile
hole Cleaning of the pile bottom
Ce se Determinarea
Obiective Test type Cine face controlul? Inregistrar
Nr. Faze/etape de controleaza
Control and urmarite i
No. executie Frecventa 'Who carries it out?
Construction phase or item comments Objective FreQuency Records
Se verifica alcatuirea carcasei de armatura. dispozitia La fiecare
Inainte de lansarea carcasei de Carcasa de barelor,suduri, rigidizari, distantieri armocarcasa Registrul lucrarii
4 armatura armatura Number. diameter. length and location of bars. Every C Marking protocol
Before reinforcement insert Reinforcement carre fittings and recesses. sufficient spaces for concreting pipe. reinforcement
welds and couplin<YS cao-e
Se verifica cota superioara a armocarcasei
Lansarea carcasei de Carcasa de conform proiect; pozitia fata de incinta si gaura La fiecare pilot Fisa pilotului
5 armatura armatura forata Every pile C Technical data sheet
Reinforcement cage insertion Reinforcement cage Superior quota for reinforcement, position relative to pile
pile center
Se verifica daca este asigurata cantitatea totala de
beton pentru pilotul in lucru.Se verifica
Asigurarea corespondenta dintre caracteristicile betonului
Inainte de turnarea cantitatii de beton comandat si betonul livrat: agregate, dozaj/tip La fiecare pilot C Registrul lucrarii
6 betonului Concrete quantity ciment, raport a/c, consistenta Every pile Marking protocol
Before concreting Assurance of enough concrete for concreting all pile,
conformity of the supplied concrete with the order regarding
concrete stren!rth and composition

Calitatea Determinarea tasarii betonului , masurarea


betonului pus in temperaturii betonului proaspat, prelevarea Vezi NOTA Fisa pilotului
7 opera probelor de beton cu incercari de compresiune See MARK B,L Technical data sheet
Concrete quality Concrete consistency, concrete temperature. samples for pile
compressive strength tests
In timpul turnarii
betonului Relatia dintre Se masoara dupa fiecare sarja nivelul betonului in
While concreting nivelul betonului foraj, se calculeaza volumul nominal, se compara cu
in gaura si volumul volumul real
de beton turnat After each concrete load the level of concrete must be La fiecare pilot
Cast concrete level checked. the consumption of concrete will be compare with Every pile C Fisa pilotului
and cast the theoretical volume Technical data sheet
pile
Ce se Determinarea
controleaza Obiective Cine face controlul? Inregistrari
Nr. Faze/etape de executie Test type
urmarite
No. Construction phase or item Control and Frecventa Who carries it out? Records
comments Objective Frequency
concrete volume
relation

Adancimea in
beton a tubului Se urmareste ca baza tubului de betonare sa fie
In timpul turnarii de betonare Fisa pilotului
cu cel putin 2m sub nivelul betonului La fiecare pilot
betonului Length of The concrete tube must be immersed at least 2 m in Every pile c Technical data
While concreting immersed sheet pile
concrete
concrete tube
Pozitia carcasei Se urmareste mentinerea carcasei in centrul
de Forajului si pozitia pe verticala- La fiecare pilot Fisa pilotului
armatura cota armocarcasei Every pile c Technical data
Reinforcement Position and level of the reinforcement cage will be sheet pile
cage position check
Pregatirea Se stabileste inaltimea betonului in exces/ lipsa,
se Dispozitie de
capului pilotului La fiecare pilot
Every pile Santier
Pile top prepare stabilesc masuri de demolare/ completare C,B
Provide
Quality of concrete will be check by visual
construction
observation. operation as demolition and recasting
Calitatea may be necessary
betonului in Piloti
coloana nominalizati de
8 Dupa intarirea betonului (optional) Metoda carotajului beneficiar Raport incercare
After concrete hardening Cast concrete Indicated piles L
sonic/impedanta Test Report
quality (optional) Ultrasonic test/hammer test
supplementary
work
Test incercare Piloti
(optional) Capacitate portanta nominalizati de Raport incercare
Test loading Bearing capacity beneficiar L Test Report
(optional) Indicated piles
Ce se Determinarea Inregistr
Obiective urmarite Cine face controlul?
Nr. Faze/etape de executie controleaza Test type ari
No. Construction phase or item Control and Objective Frecventa Wbo carries it out?
comments Frequency Recor
ds
Securitatea si
sanatatea Se urmareste in permanenta respectarea normelor -
Pe toata durata executiei
9 All time of execution muncii de SSM C,B,L -
Safety and Accordingly to the legislation
healthy

NOTA: functie de numarul pilotilor din amplasament se considera optim:


MARK: Depending on the number of piles from the site is considered optimal

Sub 300 piloti conform SR EN 1536-2004- o prelevare Ia fiecare din primii 3 piloti, iar apoi o prelevare pentru fiecare al cincilea pilot;
Under 300 piles according to SR EN 1536-2004- a sampling from each of the first three piles and then sampling every fifth pile.
Peste 300 piloti conform GE 029/97 - La fiecare din primii 25 piloti se vor preleva cate 2 serii de cuburi si se va masura tasarea conului (o
determinare pe pilot) urmand a se preleva apoi o serie si o tasare la fiecare 25 piloti.
More than 300 piles according to GE 029/97 - each of the top 25 piles will be taken each two sets of cubes and will measure settling cone (one determination
for the pile) to be taken following a one series and one compaction then every 25 piles.

*LEGENDA: B- BENEFICIAR; C- CONSTRUCTOR; L-LABORATOR


LEGEND: B- BENEFICIARY; C- CONTRACTOR; L- LABORATORY