Sunteți pe pagina 1din 55

BILANT CONTABIL

Nr. rd.
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZRI NECORPORALE

1. Ch. de constituire 1
2. Ch. de dezvoltare 2
3. Concesiuni ,brevete i alte imobilizri necorporale. 3
4. Fondul comercial 4
5. Active necorporale de exploatare si evaluare a res minerale 5
6. Avansuri si imobilizri necorporale n curs 6
TOTAL (rd. 01 la 06) 7
II. IMOBILIZRI CORPORALE
1. Terenuri i construcii 8
2. Instalaii tehnice i maini 9
3. Alte instalaii, utilaje i mobilier 10
4. Investitii imobiliare 11
5. Imobilizari corporale in curs de executie 12
6.Investitii imobiliare in curs de executie 13
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 14
8.Active biologice productive 15
9. Avansuri (ct. 4093) 16
TOTAL: (rd. 08 la 16) 17

III. IMOBILIZRI FINANCIARE


1. Aciuni deinute la filiale 18
2. mprumuturi acordate entitilor din grup 19
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in
20
comun
4. mprumuturi acordate entitilor asociate si entitatilor controlate in comu 21
5. Alte titluri imobilizate 22
6. Alte mprumuturi 23
TOTAL: (rd. 18 la 23) 24
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07+17+24) 25
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI

1. Materii prime i materiale consumabile 26


3. Producia n curs de execuie 27
4. Produse finite i mrfuri 28
5. Avansuri 29
TOTAL: (rd. 26 la 29) 30
II. CREANE
1. Creane comerciale 31
2. Sume de ncasat de la entitile afiliate 32
3. Sume de ncasat de la entitile asociate si entitatile controlate in comu 33
4. Alte creane 34
5. Capital subscris i nevrsat 35
TOTAL: (rd. 31 la 35) 36
III. INVESTIII PE TERMEN SCURT
1. Aciuni deinute la entitile afiliate 37
2. Alte investiii pe termen scurt 38
TOTAL: (rd. 37 + 38) 39
IV. CASA I CONTURI LA BNCI 40
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 30+36+39+40) 41
C. CHELTUIELI N AVANS (ct.471) 42
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*) 43
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*) 44
D. DATORII PE TERMEN SCURT
1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni 45
2. Sume datorate instituiilor de credit 46
3. Avansuri ncasate n contul comenzilor 47
4. Datorii comerciale - furnizori 48
5. Efecte de comer de pltit 49
6. Sume datorate entitilor din grup 50
7. Sume datorate entitilor asociate si entitatilor controlate in comun 51
8. Alte datorii, inclusiv fiscale i sociale 52
TOTAL: (rd. 45 la 52) 53
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76) 54
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+54) 55
G. DATORII MAI MARI DE UN AN
1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni 56
2. Sume datorate instituiilor de credit 57
3. Avansuri ncasate n contul comenzilor 58
4. Datorii comerciale 59
5. Efecte de comer de pltit 60
6. Sume datorate entitilor din grup 61
7. Sume datorate entitilor asociate si entitatilor controlate in comun 62
8. Alte datorii, inclusiv fiscale i sociale 63
TOTAL: (rd. 56 la 63) 64
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517) 65
2. Provizioane pentru impozite 66
3. Alte provizioane 67
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 65 la 67) 68
I. VENITURI N AVANS
1.Subvenii pentru investiii (rd. 70+71) 69
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*) 70
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*) 71
2.Venituri nregistrate n avans (rd 73 + 74) 72
Sume de reluat ntr-o perioad de pn la un an 73
Sume de reluat ntr-o perioad mai mare de un an 74
3.Venituri n avans aferente activelor primite prin transfer de la clieni (rd 75
76+77)
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*) 76
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*) 77
Fond comercial negativ 78
TOTAL (rd. 69+72+75+78) 79
J. CAPITAL I REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vrsat 80
2. Capital subscris nevrsat 81
3. Patrimoniul regiei 82
4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare - dezvoltare 83
5. Alte elemente de capitaluri proprii 84
TOTAL (rd. 80 la 84) 85
II. PRIME DE CAPITAL 86
III. REZERVE DIN REEVALUARE 87
IV. REZERVE
1. Rezerve legale 88
2. Rezerve statutare sau contractuale 89
3. Alte rezerve 90
TOTAL (rd. 88 la 90) 91
1. Aciuni proprii (ct.109) 92
2. Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 93
3. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 94
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT ()
Sold C (ct. 117) 95
Sold D (ct. 117) 96
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIIULUI FINANCIAR
Sold C (ct. 121) 97
Sold D (ct. 121) 98
Repartizarea profitului 99
CAPITALURI PROPRII TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-
98-99) 100
Patrimoniul public 107
Patrimoniul privat 108
CAPITALURI - TOTAL (rd. 106+107+108) 109
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

Nr. rd.
1. CA net (rd. 2+3-4+5+6) 1
Producia vndut (ct.701+702+703+704+705+706+708) 2
Venituri din vnzarea mrfurilor (ct.707) 3
Reduceri comerciale acordate 4
Venituri din dobnzi nregistrate de entitile radiate din Registrul general
5
i care mai au n derulare contracte de leasing
Venituri din subvenii de exploatare aferente CA nete 6
2. Venituri aferente costului produciei n curs de execuie
sold C 7
sold D 8
3. Venituri din producia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+
722) 9

4. Venituri din reevaluarea imobilizrilor corporale (ct. 755) 10


5. Venituri din producia de investiii imobiliare (ct. 725) 11
6. Venituri din subvenii de exploatare 12
7. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417) 13
- din care, venituri din fondul comercial negativ 14
- din care, venituri din subvenii pentru investiii 15
VENITURI DIN EXPLOATARE (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13) 16
8.a) Cheltuieli cu materiile prime i materiale consumabile 17
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 18
b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap) 19
c) Cheltuieli privind mrfurile (ct.607) 20
Reduceri comerciale primite 21
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 22
a) Salarii i indemnizaii (ct.641-7414) 23
b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia social 24
10.a) Ajustarea valorii imob. corp. i necorp (rd. 26-27) 25
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) 26
a.2) Venituri (ct.7813+7815) 27
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 29-30) 28
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 29
b.2) Venituri (ct.754+7814) 30
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) 31
11.1. Cheltuieli privind prestaiile externe 32
11.2. Ch. cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate 33
11.3. Cheltuieli cu protecia mediului nconjurtor (ct. 652) 34
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizrilor corporale (ct. 655) 35
11.5. Cheltuieli privind calamitile i alte evenimente similare (ct. 6587) 36
11.6. Alte cheltuieli (ct 652+658) 37
Chelt cu dobnzile de refinanare nregistrate de entitile radiate din
38
Registrul general i care mai au n derulare contracte de leasing
Ajustri priv. provizioanele (rd.40-41) 39
Cheltuieli (ct.6812) 40
Venituri (ct.7812) 41
CHELT. DE EXPLOATARE (rd. 17 la 20-21+22+25+28+31+39) 42
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 16-42) 43
- Pierdere (rd. 42-16) 44
12. Venituri din interese de participare 45
- din care, venituri obinute de la entiti afiliate 46
13. Venituri din dobnzi (ct.766) 47
- din care, venituri obinute de la entiti afiliate 48
14. Venituri din subvenii de exploatare pentru dobnda datorat (ct. 7418) 49
15. Alte venituri financiare 50
- din care, venituri din alte imobilizri financiare ( ct. 7615) 51
VENITURI FINANCIARE TOTAL (rd. 45+47+49+50) 52
16. Ajust valorii imob fin de ca active circulante (rd. 42-43) 53
Cheltuieli (ct.686) 54
Venituri (ct.786) 55
Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate (ct. 662)
17. Cheltuieli privind dobnzile (ct.666-7418) 56
- din care, chelt n relaia cu entiti afiliate 57
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668+688) 58
CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL (rd. 53+56+58) 59
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR
- Profit (rd. 52-59) 60
- Pierdere (rd. 59-52) 61
VENITURI TOTALE (rd. 16+52) 62
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42+59) 63
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT:
- Profit (rd. 62-63) 64
- Pierdere (rd.63-62) 65
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691-791) 66
20. Alte chelt. cu impozitele (ct.698) 67
Impozit pe profit amanat
Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)

21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET A EXERCIIULUI FINANCIAR


- Profit 68
- Pierdere 69
ABIL
RON

Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015

14,800,194 29,554,173 29,968,737

14,800,194 29,554,173 29,968,737

24,733,409 23,087,721 22,253,847


15,274,744 15,282,737 10,460,591
143,364 190,321 143,847

449,568 704,665 753,091

40,601,085 39,265,444 33,611,376

8,350 8,350 23,350

8,350 8,350 23,350


55,409,629 68,827,967 63,603,463

18,690,944 18,635,985 16,692,912


11,087,530 9,582,174 25,122,982
31,671 8,752 24,513
21,188,767 23,975,314 21,654,372
50,998,912 52,202,225 63,494,779

33,673,531 30,494,017 27,383,883

4,553,324 1,013,663 6,580,042

38,226,855 31,507,680 33,963,925

0 0 0
7,003,876 5,904,421 3,700,635
96,229,643 89,614,326 101,159,339
18,824 18,824 18,824
18,824 18,824 18,824

31,853,114 43,257,697 53,012,600


285,133 2,590,999 129,437
13,658,442 9,101,020 15,139,823
169,799 454,041

8,966,745 5,025,727 2,735,108


54,933,233 59,975,443 71,471,009
39,437,046 27,319,509 28,149,131
94,846,675 96,147,476 91,752,594

6,709,080 577,971 174,396


106,586

210,846 43,280
6,919,926 577,971 324,262

34,782,537 44,906,087 42,342,300


34,782,537 44,906,087 42,342,300
4,868,967 4,035,463 2,909,282
4,868,967 833,502 1,254,156
3,201,961 1,655,126
1,878,188 1,504,696 303,867
1,878,188 1,504,696 303,867

0 0 0

6,747,155 5,540,159 3,213,149

727,500 727,500 727,500

727,500 727,500 727,500

5,590 5,590 5,590

145,500 145,500 145,500

2,021,753 2,021,753 1,242,151


2,167,253 2,167,253 1,387,651

40,899,589 41,774,902 45,102,316

4,475,313 2,786,212 207,849

48,275,245 47,461,457 47,430,906

48,275,245 47,461,457 47,430,906

151,658,096 158,461,117 164,781,626


151,658,096 158,461,117 164,781,626
0 0 0
Anul 1 Anul 2 Anul 3
95,293,573 110,958,102 58,198,368
95,240,162 109,753,290 56,674,293
53,411 1,204,812 1,524,075

5,251,506 0 15,540,808
0 1,505,356

254,635
1,945,675 19,018,016 5,290,123

833,504 542,094
102,490,754 128,470,762 79,283,934
45,633,716 53,469,577 42,147,390
1,376,530 1,028,806 374,359
908,984 914,738 836,833
47,243 1,064,267 1,428,815

7,495,307 8,075,727 7,429,347


5,694,916 6,258,128 6,015,848
1,800,391 1,817,599 1,413,499
5,850,649 10,736,708 15,666,064
5,850,649 10,736,708 15,666,064

5,350 2,445,799 -6,681


5,350 2,445,799
6,681
16,331,765 33,811,763 13,185,668
14,943,721 14,495,276 6,997,568
839,967 795,716 616,187

548,077 18,520,771 5,571,913


16,612,859 10,123,550 -4,838,027
26,907,946 22,500,000 10,863,798
10,295,087 12,376,450 15,701,825
94,262,403 121,670,935 76,223,768

8,228,351 6,799,827 3,060,166

61,232 63,782 12,596

1,053,659 640,910 1,182,267

1,114,891 704,692 1,194,863


0 0 0

2,477,945 2,387,793 2,144,518

1,412,136 1,535,823 1,653,674


3,890,081 3,923,616 3,798,192

2,775,190 3,218,924 2,603,329


103,605,645 129,175,454 80,478,797
98,152,484 125,594,551 80,021,960

5,453,161 3,580,903 456,837

977,848 794,691 248,988

4,475,313 2,786,212 207,849


SITUAIA ACTIVELOR IMOB

Elemente de active Sold 01.01.2014


Alte imobilizri necorporale 24,420,741
Av. i imob. Necorp. n curs
Active necorporale de explorare
si evaluare a resurselor minerale
I.Total imobilizari necorporale 24,420,741
Terenuri 4,303,371
Constructii 23,425,373
Instalaii tehnice i maini 26,034,684
Mobilier, ap., birotic 814,996
Av. i imob. Corp. n curs 449,564
II.Total imobilizari corporale 55,027,988
Titluri deinute ca imobilizri
Alte creane imobilizate
Total imob. Financiare 8,350
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 79,457,079

SITUAIA ACTIVELOR IMOB

Elemente de active Sold 01.01.2015


Alte imobilizri necorporale 45,954,215
Av. i imob. Necorp. n curs
Active necorporale de explorare
si evaluare a resurselor minerale
I.Total imobilizari necorporale 45,954,215
Terenuri 4,303,371
Constructii 23,530,648
Instalaii tehnice i maini 28,154,809
Mobilier, ap., birotic 912,852
Av. i imob. Corp. n curs 704,665
II.Total imobilizari corporale 57,606,345
Titluri deinute ca imobilizri
Alte creane imobilizate
Total imob. Financiare 8,350
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 103,568,910
SITUAIA ACTIVELOR IMOBILIZATE - ANUL 2014
Valoare brut Amortizri i provizioane
Creteri Anul Amortizare
2014 Reduceri Anul 2014 Sold 31.12.2014 Sold 01.01.2014 nregistrat Reduceri
21,533,474 45,954,215 9,620,547 6,779,495

21,533,474 0 45,954,215 9,620,547 6,779,495 0


4,303,371
105,275 23,530,648 2,996,830 1,749,468
19,928,139 17,808,014 28,154,809 10,758,441 2,156,846 43,215
97,856 912,852 671,632 50,899
889,913 634,812 704,665
21,021,183 18,442,826 57,606,345 14,426,903 3,957,213 43,215

8,350
42,554,657 18,442,826 103,568,910 24,047,450 10,736,708 43,215

SITUAIA ACTIVELOR IMOBILIZATE - ANUL 2015


Valoare brut Amortizri i provizioane
Creteri Anul Amortizare
2015 Reduceri Anul 2015 Sold 31.12.2015 Sold 01.01.2015 nregistrat Reduceri
12,423,588 58,377,803 16,400,042 12,009,024

12,423,588 0 58,377,803 16,400,042 12,009,024 0


4,303,371
18,847 23,549,495 4,746,298 1,619,146 766,424
237,204 6,861,526 21,530,487 12,872,072 1992968 3,795,895
912,852 722,531 47,223
55,962 7,537 753,090
312,013 6,869,063 51,049,295 18,340,901 3,659,337 4,562,319

15,000 23,350
12,750,601 6,869,063 109,450,448 34,740,943 15,668,361 4,562,319
Sold 31.12.2014
16,400,042

16,400,042

4,746,298
12,872,072
722,531
0
18,340,901

34,740,943

Sold 31.12.2015
28,409,066

28,409,066

5,599,020
11,069,145
769,754

17,437,919

45,846,985
BILAN FINANCIAR

ELEMENTE DE ACTIV Anul 1 Anul 2 Anul 3


ACTIVE IMOBILIZATE 55,409,629 68,827,967 63,603,463
Imobilizri necorporale 14,800,194 29,554,173 29,968,737
3. Concesiuni ,brevete i alte imobilizri necorporale. 14,800,194 29,554,173 29,968,737
4. Fondul comercial 0 0 0
5. Active necorporale de exploatare si evaluare a re 0 0 0
6. Avansuri si imobilizri necorporale n curs 0 0 0
Imobilizri corporale 40,601,085 39,265,444 33,611,376
1. Terenuri i construcii 24,733,409 23,087,721 22,253,847
2. Instalaii tehnice i maini 15,274,744 15,282,737 10,460,591
3. Alte instalaii, utilaje i mobilier 143,364 190,321 143,847
4. Investitii imobiliare 0 0 0
5. Imobilizari corporale in curs de executie 449,568 704,665 753,091
6.Investitii imobiliare in curs de executie 0 0 0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurse 0 0 0
8.Active biologice productive 0 0 0
9. Avansuri (ct. 4093) 0 0 0
Imobilizri financiare 8,350 8,350 23,350
1. Aciuni deinute la filiale 0 0 0
2. mprumuturi acordate entitilor din grup 8,350 8,350 23,350
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la
entitatile controlate in comun 0 0 0
4. mprumuturi acordate entitilor asociate si
entitatilor controlate in comun 0 0 0
5. Alte titluri imobilizate 0 0 0
6. Alte mprumuturi 0 0 0
7. Creane mai mari de un an 0 0 0
ACTIVE CIRCULANTE 96,229,643 89,614,326 101,159,339
Stocuri 50,998,912 52,202,225 63,494,779
1. Materii prime i materiale consumabile 18,690,944 18,635,985 16,692,912
3. Producia n curs de execuie 11,087,530 9,582,174 25,122,982
4. Produse finite i mrfuri 31,671 8,752 24,513
5. Avansuri 21,188,767 23,975,314 21,654,372
Creane 38,226,855 31,507,680 33,963,925
1. Creane comerciale 33,673,531 30,494,017 27,383,883
2. Sume de ncasat de la entitile afiliate 0 0 0
3. Sume de ncasat de la entitile asociate si
entitatile controlate in comun 0 0 0
4. Alte creane 4,553,324 1,013,663 6,580,042
5. Capital subscris i nevrsat 0 0 0
6. Imobilizri financiare mai mici de un an
Disponibiliti 7,003,876 5,904,421 3,700,635
1. Investiii financiare pe termen scurt 0 0 0
2. Casa i conturi la bnci 7,003,876 5,904,421 3,700,635
ACTIVE TOTALE 151,639,272 158,442,293 164,762,802

Fond de rulment 6,513,873 -15,267,204 -12,653,970


Necesar de fond de rulment 31,363,111 22,086,072 36,657,995
Trezoreria net -24,849,238 -37,353,276 -49,311,965

ELEMENTE DE PASIV Anul 1 Anul 2 Anul 3


CAPITAL PERMANENT 61,923,502 53,560,763 50,949,493
Capital propriu 55,003,576 52,982,792 50,625,231
1. Capital social 727,500 727,500 727,500
2. Prime de capital 0 0 0
3. Rezerve din reevaluare 5,590 5,590 5,590
4. Rezerve 2,167,253 2,167,253 1,387,651
5. Rezultatul reportat 40,899,589 41,774,902 45,102,316
6. Rezultatul exerciiului 4,475,313 2,786,212 207,849
7. Repartizarea profitului (se scade) 0 0 0
8. Aciuni proprii 0 0 0
9. Castiguri legate de instrum de capital propriu 0 0 0
10. Pierderi legate de instrum de capital propriu 0 0 0
11. Provizioane nejustificate
12. Venituri n avans 6,747,155 5,540,159 3,213,149
13. Active fictive (se scad) -18,824 -18,824 -18,824
Datorii pe termen mediu i lung 6,919,926 577,971 324,262
1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni 0 0 0
2. Sume datorate instituiilor de credit 6,709,080 577,971 174,396
3. Avansuri ncasate n contul comenzilor 0 0 106,586
4. Datorii comerciale 0 0 0
5. Efecte de comer de pltit 0 0 0
6. Sume datorate entitilor din grup 0 0 0
7. Sume datorate entitilor asociate si entitatilor
controlate in comun 0 0 0
8. Alte datorii, inclusiv fiscale i sociale 210,846 0 43,280
9. Provizioane mai mari de un an
DATORII PE TERMEN SCURT 89,715,770 104,881,530 113,813,309
Datorii de exploatare pe termen scurt 57,862,656 61,623,833 60,800,709
1. Avansuri ncasate n contul comenzilor 285,133 2,590,999 129,437
2. Datorii comerciale 13,658,442 9,101,020 15,139,823
3. Efecte de comer de pltit 169,799 0 454,041
4. Sume datorate societilor n cadrul grupului 0 0 0
5. Sume datorate priv interesele de participare 0 0 0
6. Alte datorii 8,966,745 5,025,727 2,735,108
7. Provizioane mai mici de un an 34,782,537 44,906,087 42,342,300
Datorii financiare curente 31,853,114 43,257,697 53,012,600
1. mprumuturi din emisiune de obligaiuni 0 0 0
2. Sume datorate instituiilor de credit 31,853,114 43,257,697 53,012,600
CAPITAL TOTAL 151,639,272 158,442,293 164,762,802
AT-KT 0 0 0

DINAMICA INDICATORILOR DE REZULTATE Anul 1 Anul 2 Anul 3


Cifra de afaceri 95,293,573 110,958,102 58,198,368
Rezultatul din exploatare 8,228,351 6,799,827 3,060,166
Rezultatul total 5,453,161 3,580,903 456,837
DINAMICA
Modificarea absolut Indice
D2/1 D3/2 I2/1 I3/2
13,418,338 -5,224,504 124.22 92.41
14,753,979 414,564 199.69 101.40
14,753,979 414,564 199.69 101.40
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
-1,335,641 -5,654,068 96.71 85.60
-1,645,688 -833,874 93.35 96.39
7,993 -4,822,146 100.05 68.45
46,957 -46,474 132.75 75.58
0 0 0.00 0.00
255,097 48,426 156.74 106.87
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 15,000 100.00 279.64
0 0 0.00 0.00
0 15,000 100.00 279.64

0 0 0.00 0.00

0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
-6,615,317 11,545,013 93.13 112.88
1,203,313 11,292,554 102.36 121.63
-54,959 -1,943,073 99.71 89.57
-1,505,356 15,540,808 86.42 262.18
-22,919 15,761 27.63 280.08
2,786,547 -2,320,942 113.15 90.32
-6,719,175 2,456,245 82.42 107.80
-3,179,514 -3,110,134 90.56 89.80
0 0 0.00 0.00

0 0 0.00 0.00
-3,539,661 5,566,379 22.26 649.14
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
-1,099,455 -2,203,786 84.30 62.68
0 0 0.00 0.00
-1,099,455 -2,203,786 84.30 62.68
6,803,021 6,320,509 104.49 103.99

Modificarea absolut Indice


D2/1 D3/2 I2/1 I3/2
-8,362,739 -2,611,270 86.50 95.12
-2,020,784 -2,357,561 96.33 95.55
0 0 100.00 100.00
0 0 0.00 0.00
0 0 100.00 100.00
0 -779,602 100.00 64.03
875,313 3,327,414 102.14 107.97
-1,689,101 -2,578,363 62.26 7.46
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
-1,206,996 -2,327,010 82.11 58.00
0 0 100.00 100.00
-6,341,955 -253,709 8.35 56.10
0 0 0.00 0.00
-6,131,109 -403,575 8.61 30.17
0 106,586 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00

0 0 0.00 0.00
-210,846 43,280 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
15,165,760 8,931,779 116.90 108.52
3,761,177 -823,124 106.50 98.66
2,305,866 -2,461,562 908.70 5.00
-4,557,422 6,038,803 66.63 166.35
-169,799 454,041 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
-3,941,018 -2,290,619 56.05 54.42
10,123,550 -2,563,787 129.11 94.29
11,404,583 9,754,903 135.80 122.55
0 0 0.00 0.00
11,404,583 9,754,903 135.80 122.55
6,803,021 6,320,509 104.49 103.99

D2/1 D3/2 I2/1 I3/2


15,664,529 -52,759,734 116.44 52.45
-1,428,524 -3,739,661 82.64 45.00
-1,872,258 -3,124,066 65.67 12.76
RATELE DE STRUCTUR ALE ELEMENTELOR DE ACTIV
Anul 2013 Anul 2014
1. Rata activelor imobilizate 36.54 43.44
1.1. Rata imobilizrilor necorporale 26.71 42.94
1.1.1. Rata concesiunilor, brevetelor i licenelor 100.00 100.00
1.1.2. Rata fondului comercial 0.00 0.00
1.1.3. Rata imobilizrilor necorporale n curs 0.00 0.00
1.2. Rata imobilizrilor corporale 73.27 57.05
1.2.1. Rata terenurilor i construciilor 60.92 58.80
1.2.2. Rata instalaiilor tehnice i mainilor 37.62 38.92
1.2.3. Rata altor imobilizri corporale 0.35 0.48
1.2.4. Rata imobilizrilor corporale n curs 1.11 1.79

1.3. Rata imobilizrilor financiare 0.02 0.01


2. Rata activelor circulante 63.46 56.56
2.1. Rata stocurilor 53.00 58.25
2.1.1. Rata materiilor prime 36.65 35.70
2.1.2. Rata produciei neterminate 21.74 18.36
2.1.3. Rata produselor finite i mrfurilor 0.06 0.02
2.1.3. Rata avansurilor pt cumparari de stocuri 41.55 45.93
2.2. Rata creanelor 39.72 35.16
2.2.1. Rata creanelor comerciale 88.09 96.78
2.2.2. Rata altor creane 11.91 3.22
2.3. Gradul net de asigurare cu disponibliti * *
- fata de activele circulante 7.28 6.59
- fata de activele totale 4.62 3.73
2.4. Gradul brut de asigurare cu disponibiliti * *
- fata de activele circulante 7.28 6.59
- fata de activele totale 4.62 3.73

Structura AC anul 2013 Structura AC anul 2014

2.1. Rata 2.1. Rata


7.28 6.59 stocurilor
stocurilor
2.2. Rata
2.2. Rata
35.16 creanelor
39.72 53.00 creanelor
58.25 2.3. Gradul net de
2.3. Gradul net
asigurare cu
de asigurare cu
disponibliti
disponibliti
35.16 creanelor
39.72 53.00 creanelor
58.25 2.3. Gradul net de
2.3. Gradul net
asigurare cu
de asigurare cu
disponibliti
disponibliti

RATELE DE STRUCTUR ALE ELEMENTELOR DE PASIV


Anul 1 Anul 2
STRUCTURA DUP CRITERIUL EXIGIBILITII * *
1. Rata stabilitii financiare (Kper/Kt) 40.84 33.80
2. Rata datoriilor pe termen scurt (Dts/Kt) 59.16 66.20
2.1. Rata datoriilor financiare (Dfc/Dts) 35.50 41.24
2.2. Rata datoriilor comerciale (Dcom/Dts) 15.22 8.68
2.3. Rata altor datorii nefinanciare (Ad/Dts) 9.99 14.58
3. Rata structurii finanrii (Dts/Kper) 144.88 195.82
STRUCTURA PE FORME DE PROPRIETATE * *
1. Rata autonomiei financiare globale (Kpr/Kt) 36.27 33.44
2. Rata autonomiei financiare la termen (Kpr/Kper) 88.83 98.92
3. Rata de ndatorare global (Dt/Kt) 63.73 66.56
4. Rata de ndatorare la termen (Dtml/Kper) 11.17 1.08
5. Rata de ndatorare la termen (Dtml/Kpr) 12.58 1.09
6. Levierul financiar 175.690 199.045
7. Rata creditelor bancare (CB/Dt) 32.96 41.02
8. Rata creditelor bancare (CB/Kt) 21.01 27.30
9. Rata datoriilor de exploatare (De/Dt) 59.88 58.43
10. Rata datoriilor de exploatare (De/Kt) 38.16 38.89

ANALIZA CAPITALULUI ANGAJAT


BAZA DE CALCUL Anul 1 Anul 2
Capital propriu 55,003,576 52,982,792
mprumuturi pe termen mediu i lung 6,919,926 577,971
Capital angajat permanent 61,923,502 53,560,763
Datorii financiare curente 31,853,114 43,257,697
Capital mprumutat 38,773,040 43,835,668
Capital angajat 93,776,616 96,818,460
RATELE CAPITALULUI ANGAJAT * *
1. Rata capitalului angajat 61.84 61.11
2. Rata datoriilor de exploatare 38.16 38.89
ANALIZA PE BAZA ELEMENTELOR DE PASIV * *
1. Stabilitatea capitalului angajat (Kap/Ka) 66.03 55.32
2. Exigibilitatea capitalului angajat (Dfc/Ka) 33.97 44.68
3. Autonomia capitalului angajat (Kpr/Ka) 58.65 54.72
4. ndatorarea global a capitalului angajat (Km/Ka) 41.35 45.28
5. ndatorarea la termen a capitalului angajat (tml/Ka) 7.38 0.60
ANALIZA PE BAZA ELEMENTELOR DE ACTIV * *
1. Ponderea activelor imobilizate (AI/Ka) 59.09 71.09
2. Ponderea necesarului de fond de rulment (NFR/Ka) 6.95 -15.77
3. Ponderea disponibilitilor i plasamentelor (Db/Ka) 7.47 6.10
Anul 2015
38.60
Structura AT anul 2013
47.12
100.00
1. Rata
0.00 activelor
36.54
0.00 imobilizate
52.85 63.46 2. Rata
66.21 activelor
31.12 circulante
0.43
2.24

0.04
61.40 Structura AT anul 2014
62.77
26.29
1. Rata
39.57 activelor
0.04 43.44 imobilizate
34.10 56.56
33.57 2. Rata
80.63 activelor
circulante
19.37
*
3.66
2.25
* Structura AT anul 2015
3.66
2.25
1. Rata activelor
38.60 imobilizate
AC anul 2014 61.40
2. Rata activelor
circulante
2.1. Rata
stocurilor
2.2. Rata
creanelor
25 2.3. Gradul net de
asigurare cu
disponibliti Structura AC anul 2015

2.1. Rata
3.66
stocurilor
33.57 2.2. Rata
creanelor
62.77
creanelor
25 2.3. Gradul net de
asigurare cu
disponibliti Structura AC anul 2015

2.1. Rata
3.66
stocurilor
33.57 2.2. Rata
creanelor
Anul 3 62.77 2.3. Gradul net de
* asigurare cu
30.92 disponibliti
69.08
46.58
13.30
16.73
223.38
*
30.73
99.36
69.27
0.64 Dinamica Ratei stabilitati financiare i a ratei AI
0.64
225.456 50.00 43.44
46.45
40.0036.54 33.80 38.60
32.18 40.84
53.27 30.00 30.92
36.90 Rsf
20.00
RAI
10.00

Anul 3 0.00
50,625,231 1 2 3
324,262
50,949,493
53,012,600
53,336,862
103,962,093
*
63.10
36.90
*
49.01
50.99
48.70
51.30
0.31
*
61.18
-12.17
3.56
2015

activelor
ate

activelor
e
RATELE DE LICHIDITATE I SOLVABILITATE
Lichiditate generala & Solvabilitate patrimonial
LICHIDITATEA Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 100.00
1. Lichiditatea curent 107.26 85.44 88.88
80.00
36.27
2. Lichiditatea imediat 50.42 35.67 33.09 2. Solvabilitatea
60.00 33.44 patrimonial
30.73
SOLVABILITATEA Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015
50.42
40.00
1. Solvabilitatea general 156.92 150.24 144.35 2. Lichiditatea
2. Solvabilitatea patrimonial 36.27 33.44 30.73 35.67 33.09
20.00 imediat

0.00
1 2 3
CORELAIA CREANE - OBLIGAII

Indicator Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015


Creane clieni
Datorii furnizori
33,673,531
13,658,442
30,494,017
9,101,020
27,383,883
15,139,823
Corelatia creante-obligatii
200.0
Cifra de afaceri 95,293,573 110,958,102 58,198,368
Termen ncasare creane 127.2 98.9 169.4 150.0 169.4
127.2 98.9
Termen plat datorii 51.6 29.5 93.7 93.7 Di
100.0
Df
50.0 51.6 29.5

0.0
1 2 3
bilitate patrimonial

2. Solvabilitatea
patrimonial
.73

2. Lichiditatea
.09 imediat

eante-obligatii
169.4
93.7 Di
Df

3
ANALIZA FONDULUI DE RULMENT

Indicator Anul 2013 Anul 2014


Capital permanent 61,923,502 53,560,763
Capital propriu 55,003,576 52,982,792
Active imobilizate 55,409,629 68,827,967
Fond de rulment 6,513,873 -15,267,204
- Fond de rulment propriu -406,053 -15,845,175
- Fond de rulment strin 6,919,926 577,971

RATELE FONDULUI DE RULMENT Anul2013 Anul 2014


1. Finanarea imobilizrilor 111.76 77.82
2. Finantarea imobilizarilor prin Kpr 99.27 76.98
3. Acoperirea capitalurilor investite 71.36 58.91
4. Ponderea FR n Kper 10.52 -28.50
5. Rata de finanare a AC 6.77 -17.04
6. Rata de finanare a stocurilor 12.77 -29.25
7. Rata de acoperire a NFR 20.77 -69.13
8. Rata de finanare a cifrei de afaceri 6.84 -13.76

ANALIZA NECESARULUI DE FOND DE RULMENT

Indicator Anul 2013 Anul 2014


Stocuri 50,998,912 52,202,225
Creane 38,226,855 31,507,680
Datorii de exploatare pe termen scurt 57,862,656 61,623,833
Necesarul de fond de rulment 31,363,111 22,086,072

RATELE NFR Anul 2013 Anul 2014


1. Rata NFR 118.48 71.66
2. Rata de finanare a NFR prin T 22.33 26.73

ANALIZA TREZORERIEI NETE

Indicator Anul 2013 Anul 2014


Disponibiliti bneti 7,003,876 5,904,421
Datorii financiare curente 31,853,114 43,257,697
Trezoreria net -24,849,238 -37,353,276
Anul 2015
50,949,493
50,625,231
63,603,463
-12,653,970
-12,978,232
324,262

Anul 2015
80.10
79.60
50.82
-24.84
-12.51
-19.93
-34.52
-21.74

Anul 2015
63,494,779
33,963,925
60,800,709
36,657,995

Anul 2015
226.76
0.00

Anul 2015
3,700,635
53,012,600
-49,311,965
RATELE DE GESTIUNE (ROTAIE) A CAPITALURILOR

BAZA DE CALCUL
Indicator Anul 1 Anul 2 Anul 3
Capital permanent 61,923,502 53,560,763 50,949,493
Capital propriu 55,003,576 52,982,792 50,625,231
Capital angajat 93,776,616 96,818,460 103,962,093
Datorii totale 96,635,696 105,459,501 114,137,571
Datorii pe termen mediu i lung 6,919,926 577,971 324,262
Datorii pe termen scurt 89,715,770 104,881,530 113,813,309
Furnizori 13,658,442 9,101,020 15,139,823
Furnizori (fr TVA) 11,382,035 7,584,183 12,616,519
Sold mediu furnizori (fara TVA) * 9,483,109 3,322,440

Cifra de afaceri 95,293,573 110,958,102 58,198,368


Capacitatea de autofinanare 26,944,171 26,092,269 11,029,205

ANALIZA
Denumire Anul 1 Anul 2 Anul 3
Rata de rotaie a capitalului permanent 1.54 2.07 1.14
Rata de rotaie a capitalului propriu 1.73 2.09 1.15
Rata de rotaie a capitalului angajat 1.02 1.15 0.56
Rata de rotaie a datoriilor totale 0.99 1.05 0.51
Rata de rotaie a Dtml 13.77 191.98 179.48
Rata de acoperire a riscurilor 0.26 0.02 0.03
Rata de rotaie a Dts 1.06 1.06 0.51
Rata de rotaie a furnizorilor * 11.70 17.52
Termenul mediu de plat a furnizorilor * 31.19 20.84
Cpropriu+Dtml+proviz>1an
RATELE DE ROTAIE A ACTIVELOR

BAZA DE CALCUL
Indicator Anul 1 Anul 2 Anul 3
Active totale 151,639,272 158,442,293 164,762,802
Activele imobilizate 55,409,629 68,827,967 63,603,463
Imobilizri corporale (valori nete) 40,601,085 39,265,444 33,611,376
Imobilizri corporale (valori brute) 55,027,988 21,021,183 18,442,826
Active circulante 96,229,643 89,614,326 101,159,339
Soldul mediu al activelor circulante * 92,921,985 95,386,833
Stocuri 50,998,912 52,202,225 63,494,779
Soldul mediu al stocurilor * 51,600,569 57,848,502
Materii prime 39,879,711 42,611,299 38,347,284
Soldul mediu al materiilor prime * 41,245,505 40,479,292
Producie neterminat 11,087,530 9,582,174 25,122,982
Soldul mediu al produciei neterminate * 10,334,852 17,352,578
Produse finite 31,671 8,752 24,513
Soldul mediu al produselor finite * 20,212 16,633
Creane totale 38,226,855 31,507,680 33,963,925
Sold mediu creante totale * 34,867,268 32,735,803
Creane clieni 33,673,531 30,494,017 27,383,883
Creane clieni (fr TVA) 28,061,276 25,411,681 22,819,903
Sold mediu creane clieni fr TVA * 26,736,478 24,115,792

Venituri totale 103,605,645 129,175,454 80,478,797


Cifra de afaceri 95,293,573 110,958,102 58,198,368
Amortizri cumulate 14,426,903 51,049,295 17,437,919
Amortizri anuale ? 3,957,213 3,659,337
Investiii n imobilizri corporale ? 42,554,657 18,442,826
Ieiri de imobilizri corporale ? 18,442,826 103,568,910

RATELE DE ROTAIE ALE AT I AI


Denumire Anul 1 Anul 2 Anul 3
Rata de rotaie a activelor totale 0.68 0.82 0.49
Rata de rotaie a activelor imobilizate 1.72 1.61 0.92
Rata de rotaie a imobilizrilor corporale 2.35 2.83 1.73
Rata de uzur a imobilizrilor corporale 0.36 1.30 0.52
Termenul de recuperare a valorii IC ? 5.31 5.04
Rata de moderinizare a IC ? 2.0244 1.0000
Rata scoaterilor din funciune ? 0.8773 5.6157
RATELE DE ROTAIE ALE ACTIVELOR CIRCULANTE
Denumire Anul 1 Anul 2 Anul 3
Numrul mediu de rotaii ale AC * 1.19 0.61
Durata medie n zile a unei rotaii * 305.67 598.23
Numrul mediu de rotaii al stocurilor * 2.15 9.79
Durata medie a unei rotaii a stocurilor * 169.74 362.81
Durata unei rotaii a materiilor prime * 135.68 253.87
Durata unei rotaii a produciei neterminate * 34.00 108.83
Durata unei rotaii a produselor finite * 0.07 0.10
Termenul mediu de ncasare a creanelor clieni * 100.31 171.74
Termenul mediu de ncasare a creanelor * 83.59 143.12

Ciclul de conversie al stocurilor * 135.74 253.98


Ciclul de conversie al creanelor-clieni * 100.31 171.74
Ciclul operaional * 236.06 425.72
Ciclul de pli * 140.17 240.50
Ciclul de conversie a numerarului * 95.88 185.22
Rotaia AC - Anul 2
Durata unei rotaii a
materiilor prime
Durata unei rotaii a
produciei neterminate
83.59
Durata unei rotaii a
135.68 produselor finite
Termenul mediu de
0.07
ncasare a creanelor
34.00

Rotaia AC - Anul 3
Durata unei rotaii a
materiilor prime
Durata unei rotaii a
143.12 produciei neterminate
Durata unei rotaii a
253.87 produselor finite
0.10
Termenul mediu de
108.83 ncasare a creanelor
253.87 produselor finite
0.10
Termenul mediu de
108.83 ncasare a creanelor

Structura ciclului numerarului

240.50
2
425.72
Ciclul operational
Ciclul de plati
140.17
1
236.06

0.00 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00