Sunteți pe pagina 1din 33

UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIE PUBLICA

SPECIALIZARE ASISTENTA MANAGERIALA SI SECRETARIAT ANUL I ID

PROIECTE

BAZELE CONTABILITATII

Coordonator stiintific

Lect. univ. dr. Boghean Florin Nume student

1
CUPRINS

Lucrari practice

Lucrare practica 1 - 5 exemple de Bilant initial

Lucrare practica 2 Egalitati contabile

Lucrare practica 3 Registrul Jurnal si Registrul Cartea Mare

Lucrare practica 4 Balanta de verificare

2
Lucrarea practica numarul 1

BILANT INITIAL

Sa se intocmeasca 5 bilanturi initiale care sa cuprinda 15-20 elemente in Activ si 10-15 elemente in
Pasiv, astfel: 2 exemplare pentru societati comerciale cu profil productie de bunuri, 2 exemplare
pentru societati comerciale cu profil comert si un exemplar pentru o societate cu profil prestare de
serviciu.

1, Bilant initial societate comerciala cu obiect de activitate productie de bunuri:

S.C. TIGRUL S.R.L.

ACTIV PASIV

Nr Simbol Denumire element Suma Nr Simbol Denumire element Suma


crt element crt element
1 201 Cheltuieli de 4000 1 1011 Capital subscris 3000
constituire nevarsat
2 2131 Echipamente 15000 2 1012 Capital subscris 25000
tehnologice (masini, varsat
utilaje si instalatii de
lucru)
3 2133 Mijloace de transport 1000 3 1061 Rezerve legale 5000
4 214 Mobilier, aparatura 2000 4 121 Profit 17000
birotica, echipamente
de protectie a valorilor
materiale si umane si
alte active corporale
5 301 Materii prime 7000 5 281 Amortizari 6000
privind
imobilizarile
corporale
6 302 Materiale consumabile 1000 6 401 Furnizori 18000
7 303 Materiale de natura 10000 7 403 Efecte de platit 3500
obiectelor de inventar
8 345 Produse finite 20000 8 421 Personal - salarii 4500
datorate
9 371 Marfuri 15000 9 426 Drepturi de 4200
personal
neridicate
10 4111 Clienti 7000 10 4281 Alte datorii n 1500
legtur cu
personalul
11 413 Efecte de primit de la 4000 11 4423 T.V.A. de plata 1600
clienti
12 456 Decontari cu actionarii 4200 12 462 Creditori diversi 1500
(asociatii) privind
capitalul
13 5121 Conturi la banci in lei 3600 13 5191 Credite bancare 8000
pe termen scurt
14 5311 Casa in lei 2500
15 542 Avansuri de trezorerie 2500
Total Active 98800 Total Pasive 98800

3
2. Bilant initial societate comerciala cu obiect de activitate productie de bunuri:

SC FERMA S.R.L.

ACTIV PASIV

Nr Simbol Denumire element Suma Nr Simbol Denumire element Suma


crt element crt element
1 201 Cheltuieli de 3200 1 1012 Capital subscris 60000
constituire varsat
2 211 Terenuri si amenajari 9000 2 1061 Rezerve legale 10500
de terenuri
3 213 Instalatii tehnice, 14000 3 121 Profit 8500
mijloace de transport,
animale si plantatii
4 2131 Echipamente 16000 4 1621 Credite bancare pe 24000
tehnologice (masini, termen lung
utilaje si instalatii de
lucru)
5 214 Mobilier, aparatura 1500 5 2813 Amortizari 4000
birotica, echipamente instalatiilor,
de protectie a valorilor mijloacelor de
materiale si umane si transport, animalelor
alte active corporale si plantatiilor
6 3025 Seminte si materiale de 1000 6 401 Furnizori 5000
plantat
7 3026 Furaje 3500 7 403 Efecte de platit 3200
8 3022 Combustibili 2000 8 421 Personal - salarii 1700
datorate
9 361 Animale si pasari 10600 9 4281 Alte datorii n 1900
legtur cu personalul
10 381 Ambalaje 1000 10 462 Creditori diversi 1400
11 4111 Clienti 11000 11 5191 Credite bancare pe 5000
termen scurt
12 413 Efecte de primit de la 15000
clienti
13 425 Avansuri acordate 4500
personalului
14 4451 Subventii 4900
guvernamentale
15 456 Decontari cu actionarii 7000
(asociatii) privind
capitalul
16 5121 Conturi la banci in lei 19000
17 5311 Casa in lei 2000
Total Active 125200 Total Pasive 125200

4
3. Bilant initial societate comerciala cu obiect de activitate comert:

SC IZZIE S.R.L.

ACTIV PASIV

Nr Simbol Denumire element Suma Nr Simbol Denumire element Suma


crt element crt element
1 203 Cheltuieli de 4000 1 1012 Capital subscris varsat 132000
dezvoltare
2 205 Concesiuni, brevete, 300 2 121 Profit 85000
licente, marci
comerciale, drepturi si
active similare
3 208 Alte inregistrari 1000 3 280 Amortizari privind 120
necorporale imobilizarile
necorporale
4 212 Constructii 6000
5 213 Instalatii tehnice, 12000 4 281 Amortizari privind 1900
mijloace de transport, imobilizarile corporale
animale si plantatii
6 214 Mobilier, aparatura 7000 5 401 Furnizori 53400
birotica, echipamente
de protectie a valorilor
materiale si umane si
alte active corporale
7 302 Materiale 400 6 403 Efecte de platit 1460
consumabile
8 303 Materiale de natura 800 7 404 Furnizori de 1200
obiectelor de inventar imobilizari
9 357 Marfuri aflate la terti 300 8 421 Personal - salarii 15000
datorate
10 371 Marfuri 210000 9 4281 Alte datorii n legtur 1400
cu personalul
11 381 Ambalaje 1300 10 431 Asigurari sociale 6200
12 4111 Clienti 39000 11 437 Ajutor de somaj 4200
13 409 Furnizori-debitori 100 12 4423 T.V.A. de plata
14 413 Efecte de primit de la 10000 447 Fonduri speciale taxe 120
clienti si varsaminte asimilate
15 418 Clienti facturi de 2000 14 462 Creditori diversi 3500
intocmit
16 511 Valori de incasat 800
17 5121 Conturi la banci in lei 9000
18 5311 Casa in lei 1500
Total Active 305500 Total Pasive 305500

5
4. Bilant initial societate comerciala cu obiect de activitate comert:

S.C. SKIN S.R.L.

ACTIV PASIV

Nr Simbol Denumire element Suma Nr Simbol Denumire element Suma


crt element crt element
1 201 Cheltuieli de 1.700 1 1011 Capital subscris 10.000
constituire nevarsat
2 203 Cheltuieli de 900 2 1012 Capital subscris varsat 50.000
dezvoltare
3 208 Alte imobilizari 800 3 121 Rezultatul reportat 11.000
necorporale (profit)
4 211 Terenuri si amenajari 2.000 4 280 Amortizari privind 140
terenuri imobilizarile
necorporale
5 212 Constructii 13.000 5 281 Amortizari privind 200
imobilizarile corporale
6 213 Instalatii tehnice, 6.000 6 401 Furnizori 84.000
mijloace de transport,
animale si plantatii
7 214 Mobilier, aparatura 7.250 7 403 Furnizori de 4.000
birotica, echipamente imobilizari
de protectie a
valorilor umane si
materiale si alte active
corporale
8 231 Imobilizari corporale 5.000 8 404 Efecte de platit 1.200
in curs de executie
9 303 Materiale de natura 1500 9 421 Personal salarii 2.000
obiectelor de inventar datorate
10 371 Marfuri 165.000 10 4281 Alte datorii in legatura 140
cu personalul
11 413 Efecte de primit de la 1560 11 431 Asigurari sociale 1.230
clienti
12 456 Decontari cu 11000 12 437 Ajutor de somaj 90
actionarii (asociatii)
privind capitalul
13 461 Debitori diversi 200 13 441 Impozit pe profit/venit 160
14 511 Valori de incasat 150 14 462 Creditori diversi 900
15 5121 Conturi la banci in lei 12000 15 5191 Credite bancare pe 64.500
termen scurt
16 5311 Casa in lei 1500
Total Active 229560 Total Pasive 229560

6
5. Bilant initial societate comerciala cu obiect de activitate prestari servicii:

S.C. SCALE S.R.L.

ACTIV PASIV

Nr Simbol Denumire element Suma Nr Simbol Denumire element Suma


crt element crt element

1 203 Cheltuieli de dezvoltare 600 1 1012 Capital subscris varsat 11000


2 205 Concesiuni brevete, 1200 2 1061 Rezerve legale 2000
licente, marci
comerciale si alte
drepturi si active
similare
3 208 Alte imobilizari 1000 3 105 Rezerve din reevaluare 2200
necorporale
4 211 Terenuri si amenajari 1000 4 121 Profit 30000
terenuri
5 212 Constructii 19000 5 281 Amortizari privind 900
imobilizarile
necorporale
6 213 Instalatii tehnice, 15000 6 2808 Amortizari privind 2100
mijloace de transport, imobilizarile corporale
animale si plantatii
7 214 Mobilier, aparatura 9000 7 401 Furnizori 3400
birotica, echipamente
de protectie a valorilor
umane si materiale si
alte active corporale
8 231 Imobilizari corporale in 1000 8 404 Furnizori de 2000
curs de executie imobilizari
9 303 Materiale de natura 1400 9 421 Personal salarii 5600
obiectelor de inventar datorate
10 332 Lucrari si servicii in 12000 10 4281 Alte datorii in legatura 200
curs de executie cu personalul
11 4111 Clienti 1500 11 431 Asigurari sociale 4200
12 413 Efecte de primit de la 1000 12 437 Ajutor de somaj 2000
clienti
13 418 Clienti facturi de 11000 13 4423 T.V.A. de plata 1600
intocmit
14 409 Furnizori-debitori 200 14 441 Impozit pe profit 10400
(venit)
15 471 Cheltuieli inregistrate 1000 15 444 Impozit pe venituri de 1400
in avans natura salariilor
16 511 Valori de incasat 1500
17 5121 Conturi la banci in lei 1200
18 5311 Casa in lei 400
Total Active 79000 Total Pasive 79000

7
Lucrarea practica numarul 2
Situatia initiala a unei intreprinderi se prezinta intr-un bilant cu 15-20 posturi in activ si 10-15 in
pasiv. Sa se prezinte influenta operatiunilor economice asupra bilantului, prin formularea la libera
alegere a unui numar de 4 operatii economice. Se va preciza egaliatatea bilantiera
corespunzatoareasi silogismul.

S.C. TIGRUL S.R.L.

ACTIV PASIV

Nr Simbol Denumire element Suma Nr Simbol Denumire element Suma


crt element crt element
1 201 Cheltuieli de 4000 1 1011 Capital subscris 3000
constituire nevarsat
2 2131 Echipamente 15000 2 1012 Capital subscris 25000
tehnologice (masini, varsat
utilaje si instalatii de
lucru)
3 2133 Mijloace de transport 1000 3 1061 Rezerve legale 5000
4 214 Mobilier, aparatura 2000 4 121 Profit 17000
birotica, echipamente
de protectie a valorilor
materiale si umane si
alte active corporale
5 301 Materii prime 7000 5 281 Amortizari 6000
privind
imobilizarile
corporale
6 302 Materiale consumabile 1000 6 401 Furnizori 18000
7 303 Materiale de natura 10000 7 403 Efecte de platit 3500
obiectelor de inventar
8 345 Produse finite 20000 8 421 Personal - salarii 4500
datorate
9 371 Marfuri 15000 9 426 Drepturi de 4200
personal
neridicate
10 4111 Clienti 7000 10 4281 Alte datorii n 1500
legtur cu
personalul
11 413 Efecte de primit de la 4000 11 4423 T.V.A. de plata 1600
clienti
12 456 Decontari cu actionarii 4200 12 462 Creditori diversi 1500
(asociatii) privind
capitalul
13 5121 Conturi la banci in lei 3600 13 5191 Credite bancare 8000
pe termen scurt
14 5311 Casa in lei 2500
15 542 Avansuri de trezorerie 2500
Total Active 98800 Total Pasive 98800

8
Operatiunea economica nr.1

Se dau in folosinta pentru uz propriu produse finite ce reprezinta obiecte de inventar in valoare
de 2.200 RON prin banca.

Analiza operatiunii. In urma acestei operatiuni economice singulare sporeste elementul de activ
Materiale de natura obiectelor de inventar cu 2.200 RON, concomitent cu reducerea elementului
de activ Produse finite cu 2.200 RON

(Bilantul nr.1)

ACTIV PASIV

Nr Simbol Denumire element Suma Nr Simbol Denumire element Suma


crt element crt element
1 201 Cheltuieli de constituire 4000 1 1011 Capital subscris 3000
nevarsat
2 2131 Echipamente tehnologice 15000 2 1012 Capital subscris 25000
(masini, utilaje si varsat
instalatii de lucru)
3 2133 Mijloace de transport 1000 3 1061 Rezerve legale 5000
4 214 Mobilier, aparatura 2000 4 121 Profit 17000
birotica, echipamente de
protectie a valorilor
materiale si umane si
alte active corporale
5 301 Materii prime 7000 5 281 Amortizari privind 6000
imobilizarile
corporale
6 302 Materiale consumabile 1000 6 401 Furnizori 18000
7 303 Materiale de natura 10000 7 403 Efecte de platit 3500
obiectelor de inventar
(7800+2200)
8 345 Produse finite (17800- 20000 8 421 Personal - salarii 4500
2200) datorate
9 371 Marfuri 15000 9 426 Drepturi de 4200
personal neridicate
10 4111 Clienti 7000 10 4281 Alte datorii n 1500
legtur cu
personalul
11 413 Efecte de primit de la 4000 11 4423 T.V.A. de plata 1600
clienti
12 456 Decontari cu actionarii 4200 12 462 Creditori diversi 1500
(asociatii) privind
capitalul
13 5121 Conturi la banci in lei 3600 13 5191 Credite bancare pe 8000
termen scurt
14 5311 Casa in lei 2500
15 542 Avansuri de trezorerie 2500
Total Active 98800 Total Pasive 98800

98800+2200-2200=98800 ->A + X x = P

9
Operatiunea economica nr.2

La sfarsitul luni se consemneaza salarii neridicate in valoare de de 700 RON.

Analiza operatiunii. In urma acestei operatiuni economice singulare sporeste elementul de pasiv
Drepturi de personal neridicate cu 700 RON, concomitent cu reducerea elementului de pasiv
Personalsalarii datorate cu 700 RON

(Bilantul nr.2)

ACTIV PASIV

Nr Simbol Denumire element Suma Nr Simbol Denumire element Suma


crt element crt element
1 201 Cheltuieli de 4000 1 1011 Capital subscris 3000
constituire nevarsat
2 2131 Echipamente 15000 2 1012 Capital subscris 25000
tehnologice (masini, varsat
utilaje si instalatii de
lucru)
3 2133 Mijloace de transport 1000 3 1061 Rezerve legale 5000
4 214 Mobilier, aparatura 2000 4 121 Profit 17000
birotica, echipamente
de protectie a valorilor
materiale si umane si
alte active corporale
5 301 Materii prime 7000 5 281 Amortizari 6000
privind
imobilizarile
corporale
6 302 Materiale consumabile 1000 6 401 Furnizori 18000
7 303 Materiale de natura 10000 7 403 Efecte de platit 3500
obiectelor de inventar
8 345 Produse finite 20000 8 421 Personal - salarii 4500
datorate (5200-
700)
9 371 Marfuri 15000 9 426 Drepturi de 4200
personal
neridicate
( 3500+700)
10 4111 Clienti 7000 10 4281 Alte datorii n 1500
legtur cu
personalul
11 413 Efecte de primit de la 4000 11 4423 T.V.A. de plata 1600
clienti
12 456 Decontari cu actionarii 4200 12 462 Creditori diversi 1500
(asociatii) privind
capitalul
13 5121 Conturi la banci in lei 3600 13 5191 Credite bancare 8000
pe termen scurt
14 5311 Casa in lei 2500
15 542 Avansuri de trezorerie 2500
Total Active 98800 Total Pasive 98800

10
98800=98800+700-700 ->A = P + X x

Operatiunea economica nr.3

Se inregistreaza incasarea unei sume ce nu apartine societatii in valoare de 800 RON.

Analiza operatiunii. In urma acestei operatiuni economice singulare sporeste elementul de activ
Conturi la banci in lei cu 800 RON, concomitent cu cresterea elementului de pasiv Creditori
diversi cu 800RON

(Bilantul nr.3)

ACTIV PASIV

Nr Simbol Denumire element Suma Nr Simbol Denumire element Suma


crt element crt element
1 201 Cheltuieli de 4000 1 1011 Capital subscris 3000
constituire nevarsat
2 2131 Echipamente 15000 2 1012 Capital subscris 25000
tehnologice (masini, varsat
utilaje si instalatii de
lucru)
3 2133 Mijloace de transport 1000 3 1061 Rezerve legale 5000
4 214 Mobilier, aparatura 2000 4 121 Profit 17000
birotica, echipamente
de protectie a valorilor
materiale si umane si
alte active corporale
5 301 Materii prime 7000 5 281 Amortizari 6000
privind
imobilizarile
corporale
6 302 Materiale consumabile 1000 6 401 Furnizori 18000
7 303 Materiale de natura 10000 7 403 Efecte de platit 3500
obiectelor de inventar
8 345 Produse finite 20000 8 421 Personal - salarii 4500
datorate
9 371 Marfuri 15000 9 426 Drepturi de 4200
personal
neridicate
10 4111 Clienti 7000 10 4281 Alte datorii n 1500
legtur cu
personalul
11 413 Efecte de primit de la 4000 11 4423 T.V.A. de plata 1600
clienti
12 456 Decontari cu actionarii 4200 12 462 Creditori diversi 2300
(asociatii) privind (1500+800)
capitalul
13 5121 Conturi la banci in lei 4400 13 5191 Credite bancare 8000
(3600+800) pe termen scurt
14 5311 Casa in lei 2500
15 542 Avansuri de trezorerie 2500
Total Active 99600 Total Pasive 99600

11
98800+800=98800+800-> A + X = P + X

Operatiunea economica nr.4

Conform extrasului de cont din data 18.02.2010 se inregistreaza plata unei facturi emise de un
Furnizor in valoare de 1.200 RON

Analiza operatiunii. In urma acestei operatiuni economice singulare se reduce elementul de activ
Conturi la banci in lei cu 1.200 RON, concomitent cu reducerea elementului de pasiv Furnizor
cu 1.200 RON

(Bilantul nr.4)

ACTIV PASIV

Nr Simbol Denumire element Suma Nr Simbol Denumire element Suma


crt element crt element
1 201 Cheltuieli de 4000 1 1011 Capital subscris 3000
constituire nevarsat
2 2131 Echipamente 15000 2 1012 Capital subscris 25000
tehnologice (masini, varsat
utilaje si instalatii de
lucru)
3 2133 Mijloace de transport 1000 3 1061 Rezerve legale 5000
4 214 Mobilier, aparatura 2000 4 121 Profit 17000
birotica, echipamente
de protectie a valorilor
materiale si umane si
alte active corporale
5 301 Materii prime 7000 5 281 Amortizari 6000
privind
imobilizarile
corporale
6 302 Materiale consumabile 1000 6 401 Furnizori (18000- 16800
1200)
7 303 Materiale de natura 10000 7 403 Efecte de platit 3500
obiectelor de inventar
8 345 Produse finite 20000 8 421 Personal - salarii 4500
datorate
9 371 Marfuri 15000 9 426 Drepturi de 4200
personal
neridicate
10 4111 Clienti 7000 10 4281 Alte datorii n 1500
legtur cu
personalul
11 413 Efecte de primit de la 4000 11 4423 T.V.A. de plata 1600
clienti
12 456 Decontari cu actionarii 4200 12 462 Creditori diversi 2300
(asociatii) privind
capitalul
13 5121 Conturi la banci in lei 3200 13 5191 Credite bancare 8000
(4400-1200) pe termen scurt
14 5311 Casa in lei 2500
15 542 Avansuri de trezorerie 2500
Total Active 98400 Total Pasive 98400

12
99600-1200=99600-1200 -> A - X = P x

Bilantul final

ACTIV PASIV

Nr Simbol Denumire element Suma Nr Simbol Denumire element Suma


crt element crt element
1 201 Cheltuieli de 4000 1 1011 Capital subscris 3000
constituire nevarsat
2 2131 Echipamente 15000 2 1012 Capital subscris 25000
tehnologice (masini, varsat
utilaje si instalatii de
lucru)
3 2133 Mijloace de transport 1000 3 1061 Rezerve legale 5000
4 214 Mobilier, aparatura 2000 4 121 Profit 17000
birotica, echipamente
de protectie a valorilor
materiale si umane si
alte active corporale
5 301 Materii prime 7000 5 281 Amortizari 6000
privind
imobilizarile
corporale
6 302 Materiale consumabile 1000 6 401 Furnizori 16800
7 303 Materiale de natura 10000 7 403 Efecte de platit 3500
obiectelor de inventar
8 345 Produse finite 20000 8 421 Personal - salarii 4500
datorate
9 371 Marfuri 15000 9 426 Drepturi de 4200
personal
neridicate
10 4111 Clienti 7000 10 4281 Alte datorii n 1500
legtur cu
personalul
11 413 Efecte de primit de la 4000 11 4423 T.V.A. de plata 1600
clienti
12 456 Decontari cu actionarii 4200 12 462 Creditori diversi 2300
(asociatii) privind
capitalul
13 5121 Conturi la banci in lei 3200 13 5191 Credite bancare 8000
pe termen scurt
14 5311 Casa in lei 2500
15 542 Avansuri de trezorerie 2500
Total Active 98400 Total Pasive 98400

13
Lucrarea practica numarul 3
Se va intocmi un bilant initial cu 15-20 elemente in Activ si 10-15 elemente in Pasiv, se vor
enunta 4 operatiuni economico-financiare care sa corespunda celor 4 egalitati contabile, se vor
inregistra in Registrul Jurnal, dupa care se va intocmi registrul Carte Mare pentru toate conturile
utilizate (pentru fiecare operatiune inregistrata in Registrul Jurnal se va face analiza contabila,
specificand si egalitatea contabila care-i corespunde).

S.C. TIGRUL S.R.L. societate comerciala cu obiect de activitate productie de incaltaminte

Activ Bilant initial Pasiv

Nr Simbol Denumire element Suma Nr Simbol Denumire element Suma


crt element crt element
1 201 Cheltuieli de 4000 1 1011 Capital subscris 3000
constituire nevarsat
2 2131 Echipamente 15000 2 1012 Capital subscris 25000
tehnologice (masini, varsat
utilaje si instalatii de
lucru)
3 2133 Mijloace de transport 1000 3 1061 Rezerve legale 5000
4 214 Mobilier, aparatura 2000 4 121 Profit 17000
birotica, echipamente
de protectie a valorilor
materiale si umane si
alte active corporale
5 301 Materii prime 7000 5 281 Amortizari 6000
privind
imobilizarile
corporale
6 302 Materiale consumabile 1000 6 401 Furnizori 18000
7 303 Materiale de natura 10000 7 403 Efecte de platit 3500
obiectelor de inventar
8 345 Produse finite 20000 8 421 Personal - salarii 4500
datorate
9 371 Marfuri 15000 9 426 Drepturi de 4200
personal
neridicate
10 4111 Clienti 7000 10 4281 Alte datorii n 1500
legtur cu
personalul
11 413 Efecte de primit de la 4000 11 4423 T.V.A. de plata 1600
clienti
12 456 Decontari cu actionarii 4200 12 462 Creditori diversi 1500
(asociatii) privind
capitalul
13 5121 Conturi la banci in lei 3600 13 5191 Credite bancare 8000
pe termen scurt
14 5311 Casa in lei 2500
15 542 Avansuri de trezorerie 2500
Total Active 98800 Total Pasive 98800

14
Operatiunea economica nr.1

Se dau in folosinta pentru uz propriu produse finite ce reprezinta obiecte de inventar in valoare de
2200 RON prin banca.

*conturile care intra in functiune: 303 345

*caracterul conturilor Activ Activ

*sensul modificari + -

D C

Sporirea inregistrata in debitul contului de Activ 303 Materiale de natura obiectelor de


inventar cu 2200 RON este egala cu reducerea consemnata in creditul contului pe Activ 345
Produse finite cu 2200 RON

+A =-A

+x - x

Operatiunea economica nr.2

La sfarsitul luni se consemneaza salarii neridicate in valoare de de 700 RON.

*conturile care intra in functiune: 421 426

*caracterul conturilor Pasiv Pasiv

*sensul modificari - +

D C

Reducerea inregistrata in debitul contului de Pasiv 421 Personal - salarii datorate cu 700 RON
este egala cu sporirea consemnata in creditul contului de Pasiv 426 Drepturi de personal neridicate
cu 700 RON.

+P =-P

+x - x

Operatiunea economica nr.3

Se inregistreaza incasarea unei sume ce nu apartine societatii in valoare de 800 RON.

*conturile care intra in functiune: 5121 462

*caracterul conturilor Activ Pasiv

*sensul modificari + +

D C

15
Sporirea inregistrata in debitul contului de Activ 5121 Conturi la banci in lei cu 800 RON este
egala cu sporirea consemnata in creditul contului pe Pasiv 462 Creditori diversi cu 800 RON.

+A =+P

+x + x

Operatiunea economica nr.4

Conform extrasului de cont din data 18.02.2010 se inregistreaza plata unei facturi emise de un
Furnizor in valoare de 1.200 RON.

*conturile care intra in functiune: 401, 5121

*caracterul conturilor Activ Pasiv

*sensul modificari - -

D C

Reducerea inregistrata in debitul contului de Pasiv 401 Furnizori cu 1200 RON este egala cu
reducerea consemnata in creditul contului de Activ 5121 Conturi la banci in lei cu 1200 RON.

-P =-A

-x - x

16
Registrul-Jurnal

D C SD SC Egalitati

1. % = 891 98800

201 Bilant de deschidere 4000

Cheltuieli de constituire

2131 15000

Echipamente tehnologice (masini,


utilaje si instalatii de lucru)

2133
1000
Mijloace de transport

214

Mobilier,aparatura birotica,
echipamente de protectie a valorilor 2000
materiale si umane si alte active
corporale

301
7000
Materii prime

302
1000
Materiale consumabile

303
10000
Materiale de natura obiectelor de
inventar

345 20000
Produse finite

371 15000
Marfuri

4111 7000
Clienti

413 4000
Efecte de primit de la clienti

456 4200
Decontari cu actionarii (asociatii)
privind capitalul

17
5121 3600

Conturi la banci in lei

5311 2500

Casa in lei

542 2500

Avansuri de trezorerie

Inregistrat descompunerea activului


in conturi

891 = % 98800

1011 3000

Capital subscris nevarsat

1012 25000

Capital subscris varsat

1061 5000

Rezerve legale

121 17000

Profit

281 6000

Amortizari privind imobilizarile


corporale

401
18000
Furnizori

403
3500
Efecte de platit

421
4500
Personal - salarii datorate

426
4200
Drepturi de personal neridicate

4281
1500
Alte datorii n legtur cu

18
personalul

4423 1600

T.V.A. de plata

2 462 1500

Creditori diversi

5191 8000

Credite bancare pe termen scurt

Inregistrat descompunerea
pasivului in conturi

3 303 = 345 2200 2200 +A =-A

Materiale de natura obiectelor de Produse finite


inventar

Se dau in folosinta pentru uz propriu produse finite ce reprezinta obiecte de A +x-x=P


inventar in valoare de 2.200 RON prin banca.

4 421 = 426 700 700 +P =-P

Personal - salarii datorate Drepturi de personal neridicate

La sfarsitul lunii se consemneaza salarii neridicate in valoare de de 700 A=P+x-x


RON.

5 5121 = 462 800 800 +A =+P

Conturi la banci in lei Creditori diversi

Se inregistreaza incasarea unei sume ce nu apartine societatii in valoare de A+x=P+x


800 RON.

401 = 5121 1200 1200 -P =-A

Furnizori Conturi la banci in lei

Conform extrasului de cont din data 18.12.2010 se inregistreaza plata unei A-x=P-x
facturi emise de un Furnizor in valoare de 1.200 RON.

19
TOTAL RULAJE 4900 4900

Registrul Cartea Mare

D 1011- Capital subscris C D 1012- Capital subscris varsat C


nevarsat

3000 Sic 25000 Sic

Rd 0 0 Rc Rd 0 0 Rc

Tsd 0 3000 Tsc Tsd 0 25000 Tsc

3000 Sfc 25000 Sfc

D 1061 C D 121 C

5000 Sic 17000 Sic

Rd 0 0 Rc Rd 0 0 Rc

Tsd 0 5000 Tsc Tsd 0 17000 Tsc

5000 Sfc 17000 Sfc

D 281 C D 401 C

6000 Sic 18000 Sic

Rd 0 0 Rc Rd 1200 0 Rc

Op6

Tsd 0 6000 Tsc Tsd 1200 18000 Tsc

6000 Sfc 16800 Sfc

D 403 C D 421 C

3500 Sic 4500 Sic

Rd 0 0 Rc Rd 700 0 Rc

Op 4

Tsd 0 3500 Tsc Tsd 700 4500 Tsc

3500 Sfc 3800 Sfc

D 426 C D 4281 C

20
4200 Sic 1500 Sic

Rd 0 700 Rc Rd 0 0 Rc

Tsd 0 4900 Tsc Tsd 0 1500 Tsc

0 4900 Sfc 1500 Sfc

D 4423 C D 462 C

1600 Sic 1500 Sic

Rd 0 0 Rc Rd 0 800 Rc

Tsd 0 1600 Tsc Tsd 0 2300 Tsc

1600 Sfc 2300 Sfc

D 5191 C D 201 C

8000 Sic Sid 4000

Rd 0 0 Rc Rd 0 0 Rc

Tsd 0 8000 Tsc Tsd 4000 0 Tsc

8000 Sfc Sfd 4000

D 2131 C D 2133 C

Sid 15000 Sid 1000

Rd 0 0 Rc Rd 0 0 Rc

Tsd 15000 0 Tsc Tsd 1000 0 Tsc

Sfd 15000 Sfd 1000

D 214 C D 301 C

Sid 2000 Sid 7000

Rd 0 0 Rc Rd 0 0 Rc

Tsd 2000 0 Tsc Tsd 7000 0 Tsc

Sfd 2000 Sfd 7000

21
D 302 C D 303 C

Sid 1000 Sid 10000

Rd 0 0 Rc Rd 2200 0 Rc

Op3

Tsd 1000 0 Tsc Tsd 12200 0 Tsc

Sfd 1000 Sfd 12200

D 345 C D 371 C

Sid 20000 Sid 15000

Rd 0 2200 Rc Rd 0 0 Rc

Op3

Tsd 20000 2200 Tsc Tsd 15000 0 Tsc

Sfd 17800 Sfd 15000

D 4111 C D 413 C

Sid 7000 Sid 4000

Rd 0 0 Rc Rd 0 0 Rc

Tsd 7000 0 Tsc Tsd 4000 0 Tsc

Sfd 7000 Sfd 4000

D 456 C D 5121 C

Sid 4200 Sid 3600

Rd 0 0 Rc Rd 800 1200 Rc

Op5 Op6

Tsd 4200 0 Tsc Tsd 4400 1200 Tsc

Sfd 4200 Sfd 3200

D 5311 C D 542 C

Sid 2500 Sid 2500

22
Rd 0 0 Rc Rd 0 0 Rc

Tsd 2500 0 Tsc Tsd 2500 0 Tsc

Sfd 2500 Sfd 2500

Lucrarea practica numarul 4

Situaia iniial a unei ntreprinderi se prezint ntr-un bilan didactic cu 15-20 elemente in Activ si
10-15 elemente in Pasiv. Dup deschiderea conturilor de activ i de pasiv, se vor prezenta n jurnal
un numr de 20-25 operaiuni economice. Dup nregistrarea cronologic, se va proceda la
sistematizarea soldurilor iniiale i a micrilor din cursul lunii n Cartea mare, pe baza creia se va
ntocmi balana de verificare cu patru serii de egaliti

Activ Bilant initial Pasiv

Nr Simbol Denumire element Suma Nr Simbol Denumire element Suma


crt element crt element

23
1 201 Cheltuieli de 4000 1 1011 Capital subscris 3000
constituire nevarsat
2 2131 Echipamente 15000 2 1012 Capital subscris 25000
tehnologice (masini, varsat
utilaje si instalatii de
lucru)
3 2133 Mijloace de transport 1000 3 1061 Rezerve legale 5000
4 214 Mobilier, aparatura 2000 4 121 Profit 17000
birotica, echipamente
de protectie a valorilor
materiale si umane si
alte active corporale
5 301 Materii prime 7000 5 281 Amortizari 6000
privind
imobilizarile
corporale
6 302 Materiale consumabile 1000 6 401 Furnizori 18000
7 303 Materiale de natura 10000 7 403 Efecte de platit 3500
obiectelor de inventar
8 345 Produse finite 20000 8 421 Personal - salarii 4500
datorate
9 371 Marfuri 15000 9 426 Drepturi de 4200
personal
neridicate
10 4111 Clienti 7000 10 4281 Alte datorii n 1500
legtur cu
personalul
11 413 Efecte de primit de la 4000 11 4423 T.V.A. de plata 1600
clienti
12 456 Decontari cu actionarii 4200 12 462 Creditori diversi 1500
(asociatii) privind
capitalul
13 5121 Conturi la banci in lei 3600 13 5191 Credite bancare 8000
pe termen scurt
14 5311 Casa in lei 2500
15 542 Avansuri de trezorerie 2500
Total Active 98800 Total Pasive 98800

Se inregistreaza in Registrul Jurnal descompunerea bilantului initial si operatiunile economice


inregistrat.

Registrul-Jurnal

D C SD SC Egalitati

1. % = 891 98800

201 Bilant de deschidere 4000

Cheltuieli de constituire

2131 15000

Echipamente tehnologice (masini,


utilaje si instalatii de lucru)

24
2133

Mijloace de transport 1000

214

Mobilier,aparatura birotica,
echipamente de protectie a valorilor
materiale si umane si alte active 2000
corporale

301

Materii prime
7000
302

Materiale consumabile
1000
303

Materiale de natura obiectelor de


10000
inventar

345
20000
Produse finite

371
15000
Marfuri

4111
7000
Clienti

413
4000
Efecte de primit de la clienti

456
4200
Decontari cu actionarii (asociatii)
privind capitalul

5121

Conturi la banci in lei 3600


5311

Casa in lei 2500


542

Avansuri de trezorerie 2500


Inregistrat descompunerea activului
in conturi

25
891 = % 98800

1011 3000

Capital subscris nevarsat

1012 25000

Capital subscris varsat

1061 5000

Rezerve legale

121 17000

Profit

281 6000

Amortizari privind imobilizarile


corporale

401
18000
Furnizori

403
3500
Efecte de platit

421
4500
Personal - salarii datorate

426
4200
Drepturi de personal neridicate

4281
1500
Alte datorii n legtur cu
personalul

4423 1600

T.V.A. de plata

26
2 462 1500

Creditori diversi

5191 8000

Credite bancare pe termen scurt

Inregistrat descompunerea
pasivului in conturi

3 5311 = 456 4000 4000

Casa in lei Decontri cu acionarii asociaii


privind capitalul

ncasat de la asociai numerar n valoare de 4000 RONI.

4 1011 = 1012

Capital subscris nevrsat Capital subscris vrsat

nregistrat creterea capitalului vrsat de asociai cu 1000 RONI.

5 5121 = 5191 15000 15000

Conturi la banci in lei Credite bancare pe termen scurt

nregistrat primirea de la BCR a unui credit bancar pe termen scurt n


valoare de 15000 RONI.

6 401 = 5121

Furnizori Conturi la banci in lei 2000 2000

nregistrat achitarea unei obligaiei fa de un furnizor de mrfuri n valoare


de 2000 RONI., din contul de Disponibil la bnci n lei.

7 263 = % 1500

Imobilizri financiare sub form de


interese de participare
5121 750

Conturi la banci in lei


750
269

Vrsminte de efectuat pentru


imobilizri financiare

27
nregistrat achiziionarea de aciuni care reprezint Imobilizri financiare
sub form de interese de participarecu plata imediat prin contul de
Disponibil la bnci n lei a 50% din costul lor de achiziie, de 1500 RONI

8 % = 542 2000

401 Avansuri de trezorerie 1900

Furnizori

5311 100

Casa n lei

nregistrat justificarea avansului de trezorerie primit de administraia


societii,n valoare de 2000 RONI, prin achitarea unei facturi de mrfuri n
valoare de 1900 RONI i diferena depus la caserie.

9 % = 403 5000
=
Efecte de pltit 4500
401

Furnizori
500
409

Cheltuieli nregistrate n avans

Se emite un bilet la ordin cu valoarea de 500 RONI, n favoarea unui furnizor


de mrfuri, pentru obligaia de 4500 RONI, diferena reprezentnd avans
platit furnizorului

10 5121 = 1621 60000 60000

Conturi la banci in lei Credite bancare pe termen lung

Primirea unui imprumut pe termen lung de la banca.

11 % = 401 12400

301 Furnizori 10000

Materii prime

4426 2400

Taxa pe valoarea adaugata (TVA)


deductibila

Se inregistreaza achizitionarea, cu factura fiscala, de materii prime


in valoare de 10000 RONI, TVA 24%.

28
12 4111 = % 12400

Clienti 701 10000

Venituri din vanzarea


produselor finite

4427 2400
Taxa pe valoarea adaugata
colectata

Se vand produse finite in valoare de 9000 RONI, TVA colectata 24%, pe baza
de factura fiscala.

100bucx100lei/buc=10000 RONI

13 5121 = 4111 12400 12400

Conturi la banci in lei Clienti

Incasarea de la clienti a contravalorii produselor finite vandute prin contul la


banca.

14 5311 = 581 5000 5000

Casa in lei Viramente interne

Conform cecului de numarar, se ridica de la banca suma de 5.000 RONI


pentru plata avansurilor chenzinale.

15 425 = 5311 5000 5000

Avansuri acordate personalului Casa in lei

Se inregistreaza plata avansurilor din salarii pe baza semnaturilor din listele


de avans, in valoare de 5.000 RONI

16 581 = 5121 5000 5000

Viramente interne Conturi la banci in lei

Se ridica de la banca extrasul de cont prin care se confirma operatiunea de


ridicare de catre casier a sumelor aferente avansurilor chenzinale.

17 641 = 421 6500 6500

Cheltuieli cu salariile personalului Personal-salarii datorate

Se acorda salariile personalului pentru luna curenta in valoare totala de


6500 lei, conform statului de salarii.

29
18 5411 = 581

Acreditive Viramente interne 5000 5000

Se deschide un acreditiv in valoare de 7000 RONI.

19 581 = 5121 5000 5000

Viramente interne Conturi la banci in lei

Se primeste extrasul de cont prin care se confirma virarea sumei din contul
de disponibil in acreditivul deschis.

20 401 = 5411 5000 5000

Furnizori Acreditive

Se schita obligatia fata de un furnizor din acreditivul deschis in valoare de


5000 RONI

21 2111 = 404 15000 15000

Terenuri Furnizori de imobilizari

Se cumpara un teren de la un furnizor neplatitor de TVA.

22 404 = 5121 15000 15000

Furnizori de imobilizari Conturi la banci in lei

Se achita terenul cumparat.

23 701 = 121 10000 10000

Venituri din vanzarea produselor finite Profit sau pierdere

Inchidere conturi venituri

24 121 = 641 6500 6500

Profit sau pierdere Cheltuieli cu salariile


personalului

inchidere conturi cheltuieli

25 691 = 4411 8800 8800

30
Cheltuieli cu impozitul pe profit Impozitul pe profit curent

impozitul pe profit

26 4427 = 4426 2400 2400

Taxa pe valoarea adaugata colectata Taxa pe valoarea adaugata (TVA)


deductibila

Regularizarea TVA

27 121=691 8800 8000

TOTAL RULAJE 23070 23070


0 0

Registrul Cartea Mare

D 1011 C D 1012 C D 1061 C


3.000 Si 25.000 Si 5.000 Si
4)Rd 1000 0 Rc 1000 (4 Rd 0 0 Rc
Rd 0 1000 Rc Tsd 0 5.000 Tsc
Tsd 1000 3000 Tsc Tsd 0 26000 Tsc
5.000 Sfc
2000 Sfc 2600 Sfc

D 121 C D 1621 C D 2111 C


17.000 Si Si Si
Rd 6500 10000 Rc 60.000 (8 19) 15.000 0 Rc
8800 Rd 0 60.000 Rc Rd 15.000 0 Rc
Tsd 15300 27.000 Tsc Tsd 0 60.000 Tsc Tsd 15.000 0 Tsc
11700 Sfc
60.000 Sfc Sfd 15.000
D 263 C D 269 C D 301 C
Si Si Si 7000
5) 1.500 750 (5 9) 10.000
Rd 1.500 0 Rc Rd 0 750 Rc Rd 10.000 0 Rc
Tsd 1.500 0 Tsc Tsd 0 750 Tsc Tsd 17.000 0 Tsc

31
Sfd 1.500 750 Sfc Sfd 17.000

D 401 C D 403 C D 404 C


Si 18.000 Si 3.500 Si Si Si
4) 2.000 12.400 (9 5.000 (7 15.000 (18
6) 1.900 Rd 0 5.000 Rc Rd 0 15.000 Rc
7) 4.500 Tsd 0 8.500 Tsc Tsd 0 15.000 Tsc
18) 5.000
Rd 13.400 12.400 Rc 8.500 Sfc 15.000 Sfc
Tsd 13.400 30400 Tsc

17000 Sfd

D 4111 C D 421 C D 425 C


7.000 Si Si 4.500 Si Si
10) 12.400 12.400 (11 13) 0 6500 13) 5.000
Rd 12.400 12.400 Rc Rd 6500 Rc Rd 5.000 0 Rc
Tsd 19.400 12.400 Tsc Tsd 11000 Tsc Tsd 5.000 0 Tsc

Sfd 7.000 11000 Sfc Sfd 5.000

D 4426 C D 4427 C D 456 C


Si Si 4.200 Si
9) 2400 2400 (7 2400 2.400 (9 Rd 0 4000 Rc
Rd 2400 2400 Rc Rd 2400 2.400 Rc Tsd 4200 4000 Tsc
Tsd 2400 2400 Tsc Tsd 2400 2.400 Tsc
Sfd 200
0 Sfd Sfc 0

D 409 C

Si

500 3)

Rd 500 11)

Tsd Rd

Tsd

Sfd 500

Sfd

D 5121 C D 5191 C D 5311 C


Si 3600 2000 Si Si 8000 Si Si 2500 Si

32
3) 15000 750 (4 0 15000 (3 1) 4000 5000 (13
11) 12400 5000 (5 Rd 0 15.000 Rc 6) 100 0 (14
60000 15000 (20 Tsd 0 23000 Tsc 12) 5000 0
Rd 87.400 22750 Rc Rd 9.100 5.000 Rc
Tsd 91.000 22.750 Tsc 23000 Sfc Tsd 11.600 5000 Tsc

Sfd 68250 Sfd 6600

D 5411 C D 542 C D 581 C


Si Si Si 2500 Si Si Si
16) 5000 5000 (17 0 2000 (6 14) 5000 5000 (12
(18 Rd 2.500 2.000 Rc 5000 5000 (16
Rd 5000 5000 Rc Tsd 2.500 2.000 Tsc Rd 10000 10000 Rc
Tsd 5000 5000 Tsc Tsd 10000 10000 Tsc
0 Sfd 500
Sfd 0 Sfd

D 641 C
Si Si
6500 6500 (6
Rd 6.500 6500 Rc
Tsd 6.500 6500 Tsc

Sfd 0

D 691 C
Si Si
8800 8800 (10
Rd 8800 8800 Rc
Tsd 8800 8800 Tsc

Sfc 0

33