Sunteți pe pagina 1din 15

1|Page Psihologie organizationala si manageriala -by_magiccc

MULTIPLE CHOICE
1) Ratiunea aparitiei si existentei organizatiilor se poate explica:
A. prin capacitatea lor de a realiza mult mai rapid si eficient obiectivele individuale ale oamenilor;
B. prin capacitatea lor de a raspunde unor nevoi umane fundamentale, datorate naturii sociale aoamenilor.
1A
2B
3 A+B===corect

2) Organizatia poate fi definita astfel:


A. o asociere de indivizi, care nu au neaparat scopuri comune, dar care, in anumite contexte, ajung
sa interactioneze unii cu altii;
B. un sistem structurat de interactiune a oamenilor, in scopul realizarii unor obiective comune;
C. realitati sociale neutre, independente de conceptiile oamenilor;
D. constructii socio-umane, cu particularitatile proprii unei realitati socioculturale.
1 A+C+D
2 A+C
3 B+D===corect
4 B+C+D

3) Din definitiile organizatiei acceptate in mod unanim, se degaja o serie de dimensiuni, implicatii
fundamentale:
A. obiectivele comune membrilor unei organizatii trebuie sa fie cunoscute de catre toti membrii
organizatiei dar nu si acceptate in mod unanim;
B. scopurile individuale nu trebuie sa corespunda in mod obligatoriu cu scopurile organizatiei;
C. interactiunea dintre membrii unei organizatii este un proces fundamental, de a carui calitate
depinde succesul sau esecul organizatiei;
D. interactiunea dintre membrii organizatiei nu depinde de tipul specific de organizatie, de
marimea sau modul sau de structurare;
E. interactiunea dintre oameni se realizeaza in cadrul unei structuri organizationale specifice, care
asigura atingerea obiectivelor organizationale propuse.
1 A+B+C+D+E
2 B+C+E===corect
3 B+C+D+E
4 A+C+E

4) Care din urmatoarele institutii reprezinta tipuri specifice de organizatii:


A. fundatiile;
B. cluburile sportive;
C. spitalele;
D. muzeele;
E. bisericile.
1 A+C
2 B+D+E
3 A+B+C+D+E===corect

5) Organizatiile formale se caracterizeaza prin:


A. relatii spontane, nedefinite, flexibile;
B. canale de informare stricte, bine formate si definite;
C. pozitii si roluri specifice fiecarui membru al organizatiei.
1 A+B+C
2 A+B
3 A+C
4 B+C===corect

6) Organizatiile informale se caracterizeaza prin:


A. scopuri organizationale slab definite;
B. norme si reguli acceptate in mod spontan, neimpuse;
C. relatii de autoritate, relatii de putere si responsabilitati clar definite.
1 A+B===corect
2 A+C
3B
4 B+C
5C

7) Grupurile primare, spre deosebire de cele secundare, presupun:


A. relatii directe, personale, spontane;
B. o mare implicare emotionala.
1A
2 A+B===corect
3B

8) In evolutia istorica a teoriilor despre organizatii se pot identifica mai multe etape:
A. organizatiile privite ca sisteme rationale si inchise;
B. organizatiile privite ca sisteme naturale si inchise;
C. organizatiile privite ca sisteme rationale si deschise;

1|Page Psihologie organizationala si manageriala -by_magiccc


2|Page Psihologie organizationala si manageriala -by_magiccc

D. organizatiile privite ca sisteme naturale si deschise.


1 A+C
2 A+B+C+D===corect
3 B+D
4 A+D

9) In abordarea organizatiilor ca sisteme rationale si inchise s-au desprins o serie de idei


fundamentale:
A. organizatiile sunt instrumente complexe, pasive, proiectate pentru realizarea unor scopuri
precise;
B. procesele din cadrul organizatiilor sunt strict rationale, tehnice;
C. aspectele umane ocupa un loc important in studiul organizatiilor;
D. activitatile se desfasoara sub actiunea unor reguli, norme si reglementari formale, stricte.
1 A+B
2 B+D
3 B+C+D
4 A+B+D===corect

10) Teoria managementului stiintific este reprezentata de:


A. Max Weber;
B. Frederick Taylor;
C. Herbert Simon.
1 A+C
2A
3 B===corect
4 B+C

11) Managementul stiintific poate fi sintetizat printr-o serie de principii, dintre care enumeram:
A. aplicarea unor metode traditionale, bazate pe experienta;
B. diviziunea muncii fizice si intelectuale;
C. amplificarea continutului economic al muncii cadrelor tehnice;
D. nu exista delimitare stricta intre functiile de conducere si cele de executie;
E. selectarea salariatilor pe baza unor metode rudimentare, nefundamentate stiintific;
F. evidenta stricta a timpului de munca si normarea muncii.
1 A+B+C+F
2 A+D+E
3 B+C+F===corect
4 B+C+D+F

12) Henry Fayol, promotor al teoriei organizarii si administratiei, s-a remarcat in mod deosebit prin:
A. evidentierea pentru prima data a functiilor unei intreprinderi, functii intre care exista o stransa
interdependenta;
B. stabilirea unui set de principii, linii directoare in procesul de rationalizare a activitatilor
organizationale;
C. accentuarea ideii ca principiile nu au aplicabilitate universala, ci trebuie adaptate la situatii
diferite si in conditii specifice.
1 B+C
2 A+B+C===corect
3A

13) Max Weber, creatorul teoriei birocratiei, a descris cateva tipuri de organizatii, pritre care:
A. organizatiile centrate pe lider, charismatice;
B. organizatia traditionala, patriarhala;
C. organizatia birocratica, rational-legala;
D. organizatiile moderne, complexe.
1 A+B+C===corect
2D
3 B+C

14) Ca institutie dominanta in societatea moderna, birocratia este:


A. rationala, deoarece mijloacele sunt desemnate clar pentru realizarea unor scopuri specifice;
B. legala, deoarece autoritatea este exercitata pe baza unui sistem de reguli si norme specifice
pozitiei pe care individul o ocupa in organizatie.
1A
2B
3 A+B====corect

15) Principalele elemente ale organizarii birocratice, ca forma ideal-tipica de organizare, sunt:
A. specializarea si diviziunea clara a muncii;
B. ierarhia autoritatii;
C. toate actele administrative si deciziile sunt emise numai in scris si pastrate intr-o arhiva;
D. managerii stabilesc reguli si proceduri ferme, impersonale, care se aplica in mod diferit
angajatilor;
E. ahgajatii sunt selectati pe baza unor calificari tehnice, pregatire si experienta, prin concurs.
1 B+C+D

2| Page Psihologie organizationala si manageriala -by_magiccc


3|Page Psihologie organizationala si manageriala -by_magiccc

2 A+B+C+D+E
3 B+D+E
4 A+B+C+E====corect

16) Abordarea organizatiilor ca sisteme naturale si inchise se caracterizeaza prin:


A. considerarea organizatiilor ca organisme sau colectivitati sociale, vii;
B. considerarea comportamentului social in organizatii, membrii acesteia nefiind elemente pasive;
C. analiza structurilor informale si a influentei acestora asupra structurilor formale.
1 A+C
2 B+C
3 A+B+C===corect

17) Ca reprezentant al Scolii relatiilor umane, Douglas McGregor a definit mai multe conceptii
manageriale cu privire la natura umana:
A. teoria X;
B. teoria Y;
C. teoria Z.
1 A+B===corect
2C
3 A+B+C

18) Teoria Y reprezinta esenta abordarii relatiilor umane si pleaca de la urmatoarele idei
fundamentale:
A. omul este in mod natural lenes si trebuie motivat cu stimulente exterioare;
B. daca munca este bine organizata si condusa, ea poate sa devina o activitate placuta, care poate
sa puna in evidenta capacitatile si talentele individuale;
C. scopurile individuale ale oamenilor sunt divergente in raport cu scopurile organizatiei si este
necesar controlul exterior;
D. in conditii favorabile, omul poate si doreste sa-si asume responsabilitati;
E. omul este capabil de autodisciplina si autocontrol;
F. controlul exterior si stimulentele externe sunt singurele cai de a determina omul sa munceasca.
1 B+D+E===corect
2 A+C+F
3 A+B+E+F
4 B+C+D
5 B+C+E

19) Abordarea organizatiilor ca sisteme rationale si deschise s-a impus prin schimbarea modului de
raportare la organizatii, in sensul ca:
A. s-au luat in considerare relatiile ce se stabilesc intre organizatii si mediu, influenta acestuia din
urma;
B. s-a analizat dinamica si eficienta organizatiilor.
1A
2 A+B===corect
3B

20) In perioada contemporana, in cadrul abordarii organizatiilor ca sisteme naturale si deschise, se


distinge teoria analizei institutionale, in viziunea careia:
A. organizatia este un produs al culturii simbolice dominante, adica functioneaza intr-o cultura
data, avand institutii reprezentative;
B. organizatia este un sistem cu propria cultura, care contribuie la dezvoltarea culturii mediului
institutional.
1 A+B===corect
2B

21) Care din urmatoarele afirmatii definesc managementul:


A. managementul este o activitate ce are rolul de a asigura unitatea si coordonarea tuturor
activitatilorumane desfasurate in cadrul unei organizatii;
B. managementul reprezinta atat o practica, un proces concret de rationalizare si eficientizare a
muncii, cat si o arta, calitate obtinuta in urma evolutiei sale istorice;
C. pe baza acumularii experientei, a formularii unor principii si legi specifice, a dezvoltarii unor
metode, tehnici si proceduri proprii de investigare si actiune, managementul a devenit o
veritabila stiinta.
1A
2 B+C
3 A+C
4C
5 A+B+C====corect

22) In cadrul unei organizatii, managerii se situeaza pe diferite pozitii ale piramidei ierarhice:
A. manageri superiori (top-manageri);
B. non-manageri;
C. manageri mijlocii;
D. manageri inferiori (supervizori).
1 A+B+C+D

3| Page Psihologie organizationala si manageriala -by_magiccc


4|Page Psihologie organizationala si manageriala -by_magiccc

2 A+C+D====corect
3 A+C
4 B+D

23) Managerii trebuie sa aiba trei categorii de responsabilitati (strategice, inter-umane si tehnice), care
au ponderi diferite, in functie de nivelul ierarhic pe care se situeaza:
A. la nivel de top, managerii sunt preocupati de crearea si dezvoltarea unui climat favorabil de
munca;
B. managerii superiori au responsabilitati strategice, orienteaza organizatia in conformitate cu
misiunea si obiectivele stabilite;
C. la nivel inferior, predomina responsabilitatile tehnice, prin care se directioneaza activitatea in
functie de particularitatile domeniului in care activeaza firma;
D. relatiile inter-umane intra in sfera de responsabilitate, preponderent, a managerilor mijlocii.
1 A+B
2 B+C+D====corect
3D
4 B+D

24) Previziunea este una din functiile manageriale si are drept scop:
A.elaborarea unor orientari privind desfasurarea activitatilor viitoare;
B.stabilirea misiunii, a obiectivelor si a strategiilor;
C. delegarea autoritatii pe diferite niveluri ierarhice ale organizatiei;
D. stabilirea resurselor si mijloacelor necesare realizarii activitatilor organizatiei.
1 A+B+D====corect
2B
3 A+C+D
4 C+D

25) Organizarea, ca functie manageriala, consta in:


A. stabilirea cadrului organizatoric optim desfasurarii activitatii organizatiei;
B. definirea proceselor de munca si a componentelor acestora (operatii, lucrari, sarcini etc.);
C. elaborarea structurii de organizare, organismele componente si relatiile din cadrul acestora.
1 A+C
2B
3 A+B+C====corect
4C

26) Coordonarea si antrenarea reprezinta o alta functie importanta a managementului, prin care se
realizeaza:
A. orientarea personalului in scopul atingerii obiectivelor organizationale propuse;
B. armonizarea intereselor si necesitatilor individuale cu cele organizationale;
C. evaluarea activitatilor si rezultatelor organizatiei;
D. motivarea oamenilor.
1 A+B+C+D
2 A+D
3 A+B+D====corect
4C

27) Controlul, ca functie a managementului, se realizeaza prin:


A. verificarea modului de desfasurare a activitatilor, in functie de anumiti parametri;
B. virificarea performantelor realizate de organizatir in comparatie cu obiectivele prevazute;
C. sesizarea abaterilor de la parametrii stabiliti;
D. stabilirea masurilor corective necesare realizarii obiectivelor propuse.
1 A+B
2 A+B+C+D====corect
3 C+D

28) Care din urmatoarele afirmatii este valabila:


A. functiile managementului se exercita in mod identic, indiferent de tipul de organizatie;
B. exercitarea functiilor manageriale prezinta particularitati de la o organizatie la alta, de la un
sistem managerial la altul.
1A
2 B===corect

29) Structura organizatorica a unei firme, caracterizata de ansamblul persoanelor si compartimentelor


de munca, a posturilor si legaturilor dintre acestea, este influentata de o serie de factori, cum ar fi:
A. factori economici;
B. factori tehnologici;
C. resursele umane;
D. mediul inconjurator;
E. varsta organizatiei.
1 A+B+C+D+E====corect
2 A+C
3 B+D+E

4| Page Psihologie organizationala si manageriala -by_magiccc


5|Page Psihologie organizationala si manageriala -by_magiccc

30) Studierea comportamentului oamenilor in cadrul organizatiilor are drept scop:


A. simpla radiografiere si masurare a atitudinii oamenilor;
B. anticiparea comportamentelor;
C. explicarea comportamentelor si atitudinilor;
D. determinarea comportamentului, in directia dorita de organizatie, in conformitate cu scopurile
si obiectivele acesteia.
1 A+D
2A
3C
4 B+C+D====corect

31) Cititi afirmatiile urmatoare si specificati care din ele este adevarata:
A. comportamentul organizational poate fi influentat de factori exteriori individului;
B. comportamentul organizational este influentat de personalitatea individului, de caracteristicile
sale psihologice specifice.
1A
2 A+B===corect
3B

32) Referitor la natura omului organizational, s-au elaborat diverse teorii cu privire la evolutia sa,
prima fiind modelul de om economic-rational, care considera ca fiecare om isi calculeaza
actiunile sale in functie de satisfactia pe care acestea i-o aduc, model ce implica urmatoarele
presupozitii:
A. omul este motivat de stimulente economice si va actiona astfel incat sa obtina castigul
economic maxim;
B. omul este motivat de nevoi sociale, de relatiile cu ceilalti;
C. omul este un agent pasiv, care poate fi manipulat, motivat si controlat de organizatie;
D. sentimentele sunt, in esenta, irationale si oamenii tind sa elimine influenta lor.
1B
2 A+B+D
3 A+C+D====corect
4 B+C

33) A doua teorie ce priveste natura omului organizational este modelul de om social, ce si-a gasit
esenta in sfera motivatiei, si anume:
A. omul raspunde pozitiv la cerintele organizatiei numai in masura in care aceasta ii satisface
nevoile sale sociale, de relationare cu ceilalti;
B. ca rezultat al specializarii muncii, sensul acesteia poate fi gasit, nu in activitatea productiva, ci
in relatiile sociale.
1 A+B===corect
2A
3B

34) Pe masura evolutiei teoriilor despre organizatii a aparut modelul de om care se autoactualizeaza,
bazat pe principiul muncii imbogatite, model ce se intemeiaza pe urmatoarele idei:
A. datorita muncii simplificate, de rutina, omul este un element pasiv in organizatie;
B. omul simte nevoia de dezvoltare a personalitatii sale (nevoia de autoactualizare, de realizare a
capacitatilor individuale);
C. omul este matur in munca sa si tinde sa fie independent, autonom si creativ;
D. omul este automotivat si autocontrolat, nu are nevoie de stimulente si control exterior.
1 A+C+D
2 B+C
3 A+D
4 B+C+D===corect
35) Cel mai nou model privind natura omului organizational este modelul de om complex, bazat pe
urmatoarele presupozitii:
A. omul manifesta o mare varietate de motivatii, ce se pot combina in variate configuratii,
rezultand un om complex;
B. omul este capabil sa invete noi motive in cadrul experientei sale grupale;
C. performantele si satisfactia in munca depind atat de factori personali, cat si de factori
organizationali.
1 A+B+C====corect
2A
3 B+C

36) Procesul de motivare a oamenilor in munca, componenta majora in cadrul organizatiilor, consta
in:
A. planificarea si organizarea activitatilor pe care le desfasoara fiecare individ intr-o organizatie;
B. corelarea necesitatilor si intereselor oamenilor din cadrul unei organizatii cu realizarea
obiectivelor si sarcinilor in acea organizatie;
C. controlul tuturor activitatilor desfasurate intr-o organizatie.
1 A+B+C
2A

5| Page Psihologie organizationala si manageriala -by_magiccc


6|Page Psihologie organizationala si manageriala -by_magiccc

3 B+C
4 B====corect

37) Indiferent de continutul concret al motivatiei, aceasta indeplineste mai multe roluri:
A. rolul managerial, care indica impactul motivatiei asupra functionalitatii ansamblului
managerial al organizatiei, asupra deciziilor si sistemului informational;
B. rolul organizational, care se refera la impactul motivatiei asupra functionarii organizatiei,
succesul si eficienta lor;
C. rolul individual, ce are in vedere satisfactia sau insatisfactia membrilor organizatiei;
D. rolul economic, ce vizeaza conditionarea indirecta a performantelor economice de catre
motivatie;
E. rolul social, care se refera la influenta motivatiei asupra climatului psihosocial si asupra
relatiilor din cadrul grupurilor de munca.
1 A+C+E
2 A+C+D+E
3 A+C
4 B+C
5 A+B+C+D+E====corect

38) Intre factorii care actioneaza asupra motivatiei oamenilor de a obtine performante, se numara;
A. propriul sistem de valori;
B. sistemul de salarizare;
C. climatul de munca;
D. timpul liber;
E. personalitatea fiecarui individ.
1 A+B+C+D+E====corect
2 A+E
3 B+C+D
4 A+B+C+E

39) In functie de natura factorilor care influenteaza motivatia, teoriile motivationale pot fi impartite in:
A. teorii situationale, bazate pe motivatii contextuale;
B. teorii de continut, care pun accentul pe motivatia interioara, individuala;
C. teorii de proces, ce se focalizeaza pe motivatia organizationala.
1 A+B
2 B+C===corect
3 A+B+C
4 A+C

40) Teoria ierarhiei nevoilor a fost elaborata de:


A. Mc Clelland;
B. Abraham Maslow;
C. Mc Gregor.
1A
2 B====corect
3C

41) In piramida nevoilor a lui Maslow, nevoile umane sunt ierarhizate astfel (pornind de la baza spre
varful piramidei):
A. nevoi fiziologice, de securitate, sociale, de stima si de autoactualizare;
B. nevoi de securitate, fiziologice, de stima, sociale si de autoactualizare;
C. nevoi de securitate, fiziologice, sociale, de stima si de autoactualizare.
1 A===corect
2B
3C

42) Teoria achizitiei succeselor, dezvoltata de Mc Clelland, evidentiaza o serie de nevoi individuale ce
sunt satisfacute in cadrul organizatiei:
A. nevoi de securitate;
B. nevoi de putere;
C. nevoile fiziologice;
D. nevoi de afiliere;
E. nevoi de realizare, de succes.
1 A+C
2 A+E
3 B+C+E
4 B+D
5 B+D+E====corect

43) Intre teoriile de proces, care au la baza motivatia organizationala, se inscrie teoria factorilor duali,
elaborata de Herzberg si care evidentiaza o serie de factori ce influenteaza sentimentele
angajatului fata de munca sa:
A. factori igienici;
B. factori motivatori;
C. factori sociali;

6| Page Psihologie organizationala si manageriala -by_magiccc


7|Page Psihologie organizationala si manageriala -by_magiccc

D. factori economici.
1 A+C+D
2 B+C
3 A+B====corect
4 B+C+D

44) Din multitudinea de teorii asupra motivatiei, rezulta cateva variabile implicate in conceperea si
exercitarea motivarii:
A. variabile individuale, care reflecta caracteristicile fiecarui angajat;
B. variabile organizationale, care reflecta o serie de elemente, fenomene si procese din cadrul
organizatiei (climat, cultura, comunicare) care influenteaza motivatia;
C. variabile contextuale, care incorporeaza elemente din mediul exterior ce influenteaza procesele
motivationale.
1 A+B+C===corect
2 A+B
3 B+C
4 A+C
5C

45) In functie de influenta motivatiei asupra marimii satisfactiilor personalului, se cunosc doua tipuri
de motivatii:
A. motivatia moral-spirituala;
B. motivatia pozitiva;
C. motivatia negativa.
1 A+B
2 A+C
3 B+C====corect

46) Intre motivatiile de natura economica se numara:


A. salariile;
B. primele;
C. penalizarile;
D.amenzile;
E. autoturismele de serviciu;
F. criticile.
1 A+B+C+D+E+F
2 A+B+C+D+E====corect
3 A+B+E
4 A+B+C+D+F

47) Motivatia de natura moral-sirituala include:


A. gratificatiile;
B. laudele;
C. multumirile;
D. criticile;
E. medaliile;
F. mustrarile.
1 A+B+C+E
2 A+B+C+D+F
3 B+C+E
4 B+C+D+E+F====corect
5 D+F

48) Care din urmatoarele afirmatii este adevarata:


A. motivatia intrinseca, interna, consta in determinarea salariatului sa actioneze in cadrul firmei,
obtinand astfel satisfactii ce tin de personalitatea sa;
B. motivatia extrinseca, externa, consta in determinarea salariatului de a obtine rezultate care vor
genera din partea organizatiei anumite reactii, ce ii vor produce satisfactii.
1A
2B
3 A+B====corect

49) Intre motivatiile de natura cognitiva se numara:


A. satisfacerea nevoilor de a fi informat;
B. satisfacerea nevoilor de a invata;
C. satisfacerea nevoilor de a crea, a inova;
D. satisfacerea nevoilor de prestigiu.
1D
2 A+B+C+D
3B
4 B+C
5 A+B+C====corect

50) Motivatia de natura afectiva se refera la:


A. satisfacerea nevoii de apreciere;

7| Page Psihologie organizationala si manageriala -by_magiccc


8|Page Psihologie organizationala si manageriala -by_magiccc

B. satisfacerea nevoii de a se simti bine la locul de munca;


C. nevoia individului de a fi simpatizat de colegi.
1 A+B+C===corect
2C
3 B+C
4 A+C

51) Stilul de management, vazut ca un mod specific in care un manager gandeste si actioneaza, este
rezultanta unor factori, care pot fi grupati in urmatoarele categorii:
A. factori ce tin de particularitatile persoanei care exercita activitatea de management:
personalitate, pregatire profesionala, experienta etc.;
B. factori ce tin de particularitatile muncii: organizarea tehnologica a muncii, diviziunea muncii
etc.;
C. factori ce tin de particularitatile mediului social in care se desfasoara activitatea de
management: tipul firmei, cultura, sistemul informational, mediul socio-economic si politic
etc.
1 A+B
2 A+B+C====corect
3 A+C

52) Kurt Lewin, R. Lippit si R.K. White realizeaza o interesanta clasificare a stilurilor de management,
avand drept criteriu modul de luare a deciziilor si de manifestare a autoritatii:
A. stilul autoritar;
B. stilul democratic;
C. stilul custodial;
D. stilul laisse-faire, permisiv.
1 A+B+C
2 A+C+D
3 A+B+D===corect
4 B+C+D

53) Stilul de management autoritar se caracterizeaza prin aceea ca:


A. managerul refuza orice sugestie din partea subalternilor;
B. centralizarea autoritatii, cu accent pe autoritatea formala;
C. managerul ia deciziile, subalternii executa;
D. comunicare descendenta;
E. climat de munca favorabil, motivare pozitiva.
1 A+B+C+D
2 A+C+D+E
3 B+C+D+E
4 A+B+C+D+E ===corect

54) Stilul democratic, spre deosebire de stilul autoritar, se caracterizeaza prin:


A. increderea mare a managerului in subordonati si stimularea capacitatii lor creative;
B. controlul absolut asupra subordonatilor;
C. delegarea de autoritate;
D. participarea subordonatilor la luarea deciziilor;
E. comunicare descendenta, ascendenta dar si pe orizontala.
1 A+B+C+D
2 A+C+D+E===corect
3 B+C+D+E

55) Stilul de management influenteaza organizatia in care este practicat, in multiple directii:
A. nivelul productivitatii muncii;
B. relatiile din cadrul grupurilor de munca;
C. atitudinea oamenilor fata de munca;
D. coeziunea si comportamentele oamenilor.
1 A+B+C+D====corect
2 A+C+D
3 B+C+D

56) Leadership-ul, proces ce are o influenta majora asupra performantelor organizatiilor, reprezinta:
A. un proces prin care o persoana stabileste un scop / o directie pentru mai multe persoane si ii
determina sa actioneze impreuna in vederea realizarii acelui scop;
B. leadership-ul se ocupa cu stabilirea viziunii, a directiilor de actiune si a principalelor abordari
umane;
C. leadership-ul se suprapune in totalitate cu managementul, au aceeasi sfera de cuprindere.
1 A+B====corect
2C

57) Modul de manifestare si eficacitatea leadership-ului sunt rezultatul mai multor factori:
A. caracteristicile native ale leaderului (inteligenta, charisma, ambitie, hotarare etc.);
B. pregatirea generala, de specialitate si manageriala a leaderului;
C. situatia in care se plaseaza leaderul, in special cea organizationala.
1C

8| Page Psihologie organizationala si manageriala -by_magiccc


9|Page Psihologie organizationala si manageriala -by_magiccc

2 A+B+C====corect
3 A+C
4 B+C

58) Dupa natura si sfera de cuprindere, se pot delimita mai multe categorii de culturi, printre care si
cultura organizationala, ce reprezinta:
A. un ansamblu de valori, credinte, aspiratii impartasite de catre toti membrii organizatiei;
B. atitudini si comportamente ale membrilor organizatiei, care conditioneaza functionalitatea si
performanta acesteia.
1A
2B
3 A+B===corect

59) Cultura organizionala prezinta o serie de dimensiuni, prezentate pereche, cum ar fi: orientarea spre
proces in raport cu orientarea spre rezultate, orientarea spre salariati in raport cu orientarea spre
munca, si care se refera la:
A. orientarea spre activitatile de realizat si mijloacele utilizate, in raport cu orientarea pe anumite
obiective;
B. o atmosfera si atitudine destinsa fata de organizatie si munca, in raport cu respectul fata de
organizatie si modul de a munci;
C. preocuparea pentru problemele personale ale salariatilor, in raport cu preocuparea exclusiva pe
activitatea profesionala a salariatilor.
1C
2 A+C====corect
3 B+C

60) Cititi afirmatiile urmatoare si precizati care din ele este adevarata:
A. orientarea intraorganizationala se refera la preocuparea pentru interesele, asteptarile si
comportamentele salariatilor;
B. orientarea extraorganizationala se refera la deschiderea organizatiei catre noii veniti;
C. orientarea pragmatica reprezinta subordonarea intregului comportament organizational pentru
obtinerea performantelor;
D. orientarea normativa presupune respectarea procedurilor de munca.
1 A+C+D===corect
2 A+B+C+D
3 B+C+D
4 A+B+D

61) Cultura organizationala are o importanta deosebita in cadrul organizatiei, deoarece:


A. favorizeaza integrarea salariatilor in cadrul organizatiei;
B. directioneaza rolurile si comportamentele organizationale in vederea realizarii obiectivelor
organizatiei;
C. pastreaza si transmite valorile si traditiile organizatiei;
D. potenteaza performantele organizatiei.
1 A+C+D
2 B+D
3C
4 A+B+C+D====corect

62) Climatul organizational, desemnand mediul social in care fiecare colectiv de munca isi desfasoara
activitatea, prezinta cateva dimensiuni fundamentale:
A. dimensiunea motivational-atitudinala (atitudinea fata de munca, satisfactia sau insatisfactia
etc.);
B. dimensiunea socio-afectiva (relatiile afective ce se stabilesc in cadrul grupurilor de munca);
C. dimensiunea instrumental-executiva (conditiile si mijloacele de realizare a sarcinilor);
D. dimensiunea structurala (varsta, pregatirea profesionala, mediul de provenienta, structura pe
sexe etc.);
E. dimensiunea informationala (canalele si mijloacele de comunicare).
1 A+B+C
2 A+B+C+E=
3 B+C+D+E
4E
5 A+B+C+D====corect

63) Care din urmatoarele componente definesc procesul de comunicare organizationala:


A. mesajul sau informatia;
B. emitatorul sau persoana care initiaza comunicarea;
C. receptorul sau beneficiarul;
D. canalul de comunicare, calea de transmitere a informatiei.
1 B+C+D
2 A+B+C+D====corect
3 A+D

64) Comunicarea formala, spre deosebire de cea informala, este caracterizata prin:
A. este precizata riguros;

9| Page Psihologie organizationala si manageriala -by_magiccc


10 | P a g e Psihologie organizationala si manageriala -by_magiccc

B. se desfasoara prin intermediul unor reglementari sau acte normative;


C. se stabileste spontan, neoficial.
1 A+B====corect
2 A+C
3 B+C
4 A+B+C

65) Care din urmatoarele afirmatii este adevarata:


A. comunicarea interpersonala se realizeaza intre diferite grupuri ale organizatiei;
B. comunicarea interpersonala se realizeaza intre diferiti indivizi;
C. comunicarea organizationala se realizeaza intre diferite subdiviziuni, compartimente ale
organizatiei.
1 A+B
2 A+C
3 B+C====corect

66) In functie de sensul sau directia comunicarii, se intalnesc urmatoarele tipuri de comunicare:
A. comunicarea verticala descendenta;
B. comunicarea verticala ascendenta;
C. comunicarea orizontala;
D. comunicarea oblica.
1 A+B
2 C+D
3 A+B+C
4 A+B+C+D====corect

67) Cititi afirmatiile de mai jos si precizati care sunt adevarate:


A. retelele de comunicare in cerc sunt corespunzatoare stilului democratic;
B. retelele de comunicare in cerc sunt corespunzatoare stilului participativ;
C. retelele de comunicare in Y sunt corespunzaroare stilului autoritar.
1 B+C===corect
2A
3B

68) Prin integrare profesionala se intelege:


A. o dimensiune esentiala a socializarii;
B. asimilarea si transmiterea reciproca a unor valori culturale, norme de conduita, modele de viata
cu scopul de a creste gradul de eficienta si de coeziune sociala a grupurilor;
C. un lant de interactiuni ce vizeaza atingerea unui obiectiv comun.
1 A+C
2A
3 B+C
4 A+B===corect
5B

69) Conflictul reprezinta un blocaj al mecanismelor normale de luare a deciziei, in sensul dificultatii
de alegere a cailor de actiune si este influntat de:
A. natura, scopul si semnificatia sa motivationala;
B. caracteristicile fortelor aflate in conflict (aspiratii personale, convingeri, scopuri etc.);
C. intensitatea si gradul de implicare a partilor in conflict;
D. atitudinea mediului social in care se manifesta conflictul;
E. nivelul de acceptabilitate a cailor de rezolvare a unei situatii conflictuale.
1 A+B+D
2 B+C+D+E
3 A+B+C+D+E===corect

70) Printre modalitatile de atenuare si/sau eliminare a conflictului amintim:


A. metodele analitice, utile in special in cazul conflictelor intra si interindividuale;
B. metode de negociere, in cazul conflictelor intra si intergrupale, conflicte colective;
C. metode profilactice, prin care se tin sub control sursele tensionale, cu scopul de a le dezamorsa
in timp util si a impiedica evolutia lor catre conflict.
1 A+B
2 A+B+C====corect

71) In randul metodelor de negociere se numara:


A. compromisul;
B. concilierea;
C. arbitrajul;
D. persuasiunea;
E. autoritatea.
1 A+B+C====corect
2 B+C=
3 A+D+E
4C
5 D+E

10 | P a g e Psihologie organizationala si manageriala -by_magiccc


11 | P a g e Psihologie organizationala si manageriala -by_magiccc

72) Schimbarea, ca proces necesar si inevitabil oricarei organizatii, este determinata atat de factori
externi organizatiei, cum ar fi progresul tehnic si tehnologia, mediul social si politic etc., cat si de
factori interni, printre care :
A. strategia organizatiei;
B. stilul managerial;
C. cultura organizationala;
D. concurenta;
E. piata;
F. atitudinea salariatilor.
1 A+B+F
2 A+B+D+E
3 D+E
4 A+B+C+F====corect

73) A decide inseamna:


A. a alege dintr-o multitudine de variante de actiune, varianta considerata cea mai avantajoasa
pentru atingerea obiectivelor dorite;
B. alegerea liniei de actiune se realizeaza in mod constient;
C. in luarea deciziei se tine cont de resursele disponibile si conditiile concrete.
1 A+B
2 B+C
3 A+B+C====corect
4 A+C

74) In procesul de elaborare a deciziei este utilizata o gama larga de metode si tehnici de analiza si de
luare a deciziei, cum ar fi:
A. metodele traditionale;
B. metodele comparative;
C. metodele de optimizare.
1A
2 A+B
3B
4 B+C
5 A+B+C====corect

75) Metodele comparative vizeaza:


A. un ansamblu de procedee utilizate de decidenti individuali, in care un loc important il au
intuitia, experienta, imaginatia;
B. compararea unor elemente prezente cu elemente trecute sau cu unele previzionate, toate incluse
in planuri, programe etc.;
C. obtinerea optimului economic, bazandu-se pe instrumente si modelare matematica.
1A
2 B===corect
3C
4 B+C

76) Intre notiunile de leadersip si management exista relatii de:


A. similaritate
B. opozitie
C. coincidenta partiala
D. contingenta
1 A
2 C====corect
3 A+C
4 A+D

77) Modelul charismatic al conducerii se centreaza exclusiv pe:


A. situatie
B. persoana
C. sarcina de efectuat
D. trasaturile de personalitate
1 A
2 B
3 B+C
4 B+D====corect
5 A+B+C+D

78) In general, liderul sociometric coincide cu:


A. liderul formal
B. liderul informal
C. liderul socioafectiv

11 | P a g e Psihologie organizationala si manageriala -by_magiccc


12 | P a g e Psihologie organizationala si manageriala -by_magiccc

D. liderul ca persoana populara


1 B
2 C
3 B+C
4 B+D
5 B+C+D====correct

79) Din perspectiva psihosociala, stilul de conducere include:


A. comportamentul liderului
B. trasaturile de personalitate ale liderului
C. particularitatile muncii
D. tipul de organizatie
1 A
2 B
3 A+B====corect
4 A+B+C
5 A+B+C+D

80) Distinctia intre atitudine si strategie in cadrul stilului de conducere implica distinctia intre:
A. nivelul rezolutiv si cel activ
B. nivelul atitudinal si rezolutiv
C. nivelul instrumental si atitudinal
D. nivelul orientativ si instrumental
1 A+C
2 B+C
3 B+C+D====corect
4 A+C+D
5 A+B+C+D

81) Teoria X cu privire la conducere este specifica stilului de conducere:


A. laissez - faire
B. autoritar
C. democratic - participativ
D. consultativ
1 A
2 B====corect
3 C
4 A+D

82) Functia esentiala a conducerii este:


A. coordonarea
B. planificarea
C. decizia
D. controlul
1 A
2 C====corect
3 C+D
4 A+B+C
5 A+B+C+D

83) Deciziile strategice sunt decizii:


A. administrative
B. manageriale
C. operationale
D. neprogramate
E. creative
F. tactice
1 A+C+F
2 B+D+E====corect
3 C+D+E
4 A+B+E+F
5 B+C+D+F

84) Deciziile de grup sunt indicate in cazul:


A. problemelor structurate
B. problemelor nestructurate
C. problemelor algoritmice
D. problemelor euristice
1 A+C
2 A+D
3 B+C
4 B+D====correct

85) In procesul decizional, punerea in evidenta a aspectelor cantitative si calitative a informatiilor se realizeaza in etapa de:
A. identificare si definire a problemei

12 | P a g e Psihologie organizationala si manageriala -by_magiccc


13 | P a g e Psihologie organizationala si manageriala -by_magiccc

B. documentare, selectare si prelucrare


C. stabilire a criteriilor si obiectivelor ecizionale
D. evaluare a rezultatelor
1 A
2 B====corect
3 A+B
4 A+B+C
5 A+B+D

86) Deciziile rationale vizeaza:


A. cantitatea deciziei
B. calitatea deciziei
C. acceptarea deciziei de catre subordonati
D. negocierea deciziei
1 B====corect
2 C
3 B+C
4 A+B+C+D

87) In cazul deciziilor in conditii de risc, gradul de certitudine este:


A. foarte mic
B. aproape nul
C. nul
1 A
2 B
3 C====correct

88) Comunicarea presupune transmiterea (schimbul) de :


A. informatii
B. semne
C. simboluri
D. semnificatii
1 A
2 A+C
3 A+B+C
4 A+C+D
5 A+B+C+D====correct

89) Modelul clasic al comunicarii a fost elaborat de catre:


A. Wiener
B. Weaver
C. Shein
D. Shannon
1 A+C
2 A+D
3 B+C
4 B+D====correct

90) In cadrul perspectivei psihosociale a comunicarii, termenul de emitator se refera la:


A. interlocutor
B. locutor
C. campul de constiinta al locutorului
D. campul de constiinta al interlocutorului
1 A
2 B
3 A+D
4 B+C====correct

91) Spre deosebire de Taylor, pentru Fayol apectul central al comunicarii organizationale il constituie:
A. comunicarea ierarhica
B. comunicarea ascendenta
C. comunicarea orizontala
D. comunicarea intre linii ierarhice diferite
1 A
2 C
3 A+B
4 C+D====correct

92) In cadrul comunicarii ascendente:


A. partile aflate in comunicare detin acelasi statut
B. partile aflate in comunicare detin statute diferite
C. transmiterea informatiilor se face spre nivelurile ierarhice superioare
D. transmiterea informatiilor se face spre nivelurile ierarhice superioare
1 A+B
2 C+D

13 | P a g e Psihologie organizationala si manageriala -by_magiccc


14 | P a g e Psihologie organizationala si manageriala -by_magiccc

3 A+C
4 B+C====correct

93) Spre deosebire de comunicarea descendenta, comunicarea ascendenta:


A. are o frecventa mai redusa
B. are o frecventa mai mare
C. este specifica stilului de conducere autoritar
D. este specifica stilului de conducere democratic
1 A+C====corect
2 A+D
3 B+C
4 B+D

94) Specific comunicarii orizontale este:


A. comunicarea de la egal la egal
B. comunicarea de la sef la subordonat
C. comunicarea interdepartamentala
D. comunicarea intradepartamentala
E. comunicarea la acelasi nivel ierarhic
1 C+D
2 A+D+E
3 B+C+D
4 A+C+D+E====corect
5 B+C+D+E

95) Indicatorii comunicarii nonverbale sunt:


A. spatiul fizic
B. expresiile faciale
C. timpul
D. distanta personala
E. distanta sociala
1 B+D
2 B+E
3 B+D+E
4 B+C+D+E
5 A+B+C+D+E====correct

96) Retelele de comunicare:


A. includ canalele de comunicare virtuale
B. includ canalele de comunicare reale
C. arata cine cu cine comunica efectiv
D. arata cine cu cine poate comunica
1 A+C
2 A+D====corect
3 B+C
4 B+D

97) Structurile de comunicare pot fi:


A. eterogene
B. omogene
C. descentralizate
D. centralizate
E. intermediare
1 A+D
2 B+C
3 A+C+E
4 B+D+E====correct

98) Filtrajul informatiilor apare mai frecvent in:


A. comunicarea descendenta
B. comunicarea ascendenta
C. comunicarea oblica
D. comunicarea de jos in sus
1 A
2 B
3 A+D
4 C+D
5 B+D====correct

99) Distorsiunea informatiilor in cadrul comunicarii se face:


A. in mod voluntar
B. in mod involuntar
C. de la emitator la receptor
D. de la receptor la emitator
1 A+D

14 | P a g e Psihologie organizationala si manageriala -by_magiccc


15 | P a g e Psihologie organizationala si manageriala -by_magiccc

2 A+C
3 B+C====corect
4 B+D

100) Tehnicile de ameliorare a comunicarii organizationale sunt:


A. feedback-ul la 180 de grade
B. feedback-ul la 360 de grade
C. instruirea echipei manageriale
D. sociometria
1 A+C
2 B+C====corect
3 A+C+D
4 B+C+D

15 | P a g e Psihologie organizationala si manageriala -by_magiccc