Sunteți pe pagina 1din 14

LICEUL TEHNOLOGIC MRA

PLAN MANAGERIAL
AN COLAR 2013-2014
DOMENIUL FUNCIONAL: CURRICULUM

FUNCIA Nr. ACIUNI TERMEN RESPONSABILI MATERIALE/DOCUMENTE


Crt. ELABORATE

l. PROIECTARE 1. Elaborarea proiectului planului de Decembrie 2013 Consiliul de Admin. Oferta curricular n conformitate cu: -
colarizare pentru anul colar Consiliul profesorilor, - planul judeean de colarizare
2013 -2014 Director - PLAI i PRAI
- Solicitarea agenilor economici
2. Elaborarea proiectului C.D.S. innd cont Febr. 2014 Responsabilii Comisiilor Liste de opiuni
de opiunile elevilor metodice

3. Elaborarea graficului de desfurare a Octombrie 2014 Responsabilii comisiilor Graficele pregtirilor pentru examene
pregtirii pentru examenele naionale i metodice naionale i concursuri colare
concursuri colare
2.ORGANIZARE 1. Organizarea comisiilor metodice pe arii Septembrie 2013 Consiliul de Dosarele comisiilor metodice
curriculare i a consiliului pentru administraie,
curriculum Consiliul profesoral
2. Comunicarea planurilor n nvmnt Septembrie 2013 Director, Utilizarea i aplicarea corect a
valabile n anul colar 2013-2014 Responsabilii comisiilor planurilor cadru
metodice
3. Descrcarea programelor colare la toate Septembrie 2013 Director , Programele valabile, aprobate de
disciplinele din planurile de nvmnt Responsabilii comisiilor MECTS pentru anul colar 2013-2014
metodice
4. Repartizarea manualelor pentru elevii 16 Septembrie Director, nvtori, Setul complet de manuale pentru
claselor I-X 2013 dirigini, tehnician fiecare elev

1
5. ntocmirea planificrilor, planurilor 29 Septembrie Director , Dosarele comisiilor metodice
de activitate a comisiilor metodice 2013 Responsabilii comisiilor
conform indicaiilor MECTS metodice
6. Informarea elevilor din clasele a VIII-a, a Noiembrie 2013 Director , Programele aprobate de MECTS
XII-a i a XIII-a cu privire la metodologia Responsabilii comisiilor pentru examenele naionale i
MECTS pentru susinerea examenelor metodice , bacalaureat
naionale Profesori, Dirigini
7. Comunicarea planului de colarizare Mai 2014 Director Brouri, CD uri, materiale de
pentru anul colar 2014-2015 promovare

8. Repartizarea orelor CDS pentru anul colar Mai 2014 Director, Oferta CDS n anul colar 2014-2015
2014-2015 n conformitate cu solicitrile Consiliul profesoral
elevilor
3.CONDUCEREA 1. ntocmirea orarului si a planificarii 3- 13 Septembrie Director, Respectarea recomandrilor
OPERAIONAL serviciului pe scoala conform 2013 Prof. Ignat Bianca psihopedagogice privind
normelor psihopedagogice Prof. Calmis Diana orarul colii si a serviciului

2. Monitorizarea parcurgerii curriculumului permanent Director, Plan de asistene la ore i fie de


TC i CD Resp. comisii metodice asisten

3. Organizarea i desfurarea permanent Consilierul pentru Participarea elevilor la aceste


concursurilor colare i proiecte i programe concursuri
extracurriculare conform educative
calendarului ISJ i MECTS Resp comisii metodice
4. Analiza ritmicitii notrii i a lunar Director Numrul de note n catalog n
frecvenei elevilor Responsabil comisie conformitate cu regulamentele n
vigoare
5. Monitorizarea testrii iniiate i a lunar Director , Rapoartele comisiilor de
celor pe parcurs pentru urmrirea Responsabilii comisiilor catedr privind progresul
progresului colar metodice colar
6. Analiza semestrial i anual a activiti nceputul Director, Materiale de analiz ale
semestrului i al Consiliul de Consiliului profesorilor si ale
anului colar administratie Consiliului de administraie

2
7. ntocmirea documentaiei necesare Conform grafic Director, Dosarele de nscriere ale absolvenilor
pentru susinerea examenelor ISJ Secretariat, claselor a VIII-a, a IX-a, XII-a, i a
naionale - opiuni; Dirigini clase : VIII XIII-a
dosare de nscriere IX , XII ,XIII
8. ntocmirea documentelor i a rapoartelor permanent Director Documente elaborate conform
tematice curente i speciale solicitate de Secretariat standardelor i n termenele
ISJ, CCD, MECTS i ali parteneri solicitate
educaionali
9. Arhivarea i pstrarea documentelor colare Conform Director, Conformitate cu nomenclatorul
termenelor legale Secretariat arhivistic

5. MOTIVARE 1. Consultarea prinilor i a elevilor n Mai .2014 Director, Formulare de opiuni cu semnturile
vederea repartizrii orelor din CD Consiliul ptr.curriculum, elevilor, cererile prinilor
profesori,
dirigini
6. IMPLICARE/ 2. Participarea tuturor cadrelor didactice la permanent Director Certificate/adeverine care atest
PARTICIPARE activitile desfurate de ISJ, CCD, Responsabili cu participarea la aceste stagii
MECTS n cadrul programului de formare formarea continu
continu:
- Preg. grade didactice
- formatori
- mentori
- metoditi
- evaluare de manuale
7.FORMARE / 1. Promovarea examenelor de grad de ctre Conform Director, Atestatele de obinere a gradelor
DEZVOLTARE toate cadrele didactice graficului Responsabilii comisiei didactice
PROFESIONAL de desfurare a de monitorizare a act. de
I PERSONAL gradelor formare continu

3
8.FORMAREA 1. Organizarea comisiilor de lucru, a Sept. 2013 Consiliul de Componena comisiilor de
GRUPURILOR/ comisiilor metodice, a comisiilor pentru administraie, lucru n anul colar 2013-2014
DEZVOLTAREA organizarea examenelor de admitere n Consiliul profesoral, Funcionarea corespunztoare
ECHIPELOR clasa a V a, a IX a i a examenului de Director, a comisiilor
bacalaureat i a comisiei de acordare a
burselor i a altor ajutoare materiale
elevilor

9. NEGOCIEREA/ 1. Rezolvarea conflictului de prioritate ntre permanent Director, Rezolvarea conflictelor conform
REZOLVAREA disciplinele din planul cadru de nvmnt Consiliul profesoral documentelor plan-cadru i a
CONFLICTELOR optiunilor CD

4
DOMENIUL FUNCIONAL: RESURSE UMANE

FUNCIA Nr. ACIUNI TERMEN RESPONSABILI MATERIALE/DOCUMENTE


Crt. ELABORATE
1. PROIECTARE 1. Elaborarea planului de colarizare n Conform Director, Proiectul planului de
concordan cu strategia de dezvoltare termen dat de Consiliu profesoral, colarizare n conformitate cu
dotarea material a colii i nevoia de ISJ Consiliu de administraie. planul colar judeean
calificare din zon
2. Elaborarea proiectului de ncadrare n Conform grafic Director , Corectitudinea proiectului de
conformitate cu structura planului de ISJ Consiliul de administraie ncadrare cu personal didactic cu
colarizare i a planului de colarizare i a Secretariat respectarea legislaiei n vigoare
planului cadru de nvmnt
2.ORGANIZARE 1. Desemnarea consilierilor claselor 4 septembrie Director, Comisia diriginilor i a
2013 Consilier educativ nvtorilor

4. Realizarea consilierii i orientrii colare a permanent Consilier educativ, Planificarea orelor de


elevilor Profesori dirigini dirigenie/consiliere
Psiholog scolar

3. Repartizarea pe clase a elevilor transferai 3-16 septembrie Consiliul de administraie Formaiunile de lucru la clase
conform Regulamentului 2013

3. CONDUCEREA 1. ncadrarea personalului didactic conform 10 septembrie 2013 Director Documente oficiale ntocmite n
OPERAIONAL planului cadru i prevederilor statutului conformitate cu metodologia MECTS
personalului didactic privind norma didactic

2. Asigurarea acoperirii tuturor orelor cu 16 septembrie 2013 Director Decizii ISJ; Cadre didactice calificate
profesori calificai la toate disciplinele

5
3. Organizarea colectivelor de catedr i 4 septembrie 2013 Director, Decizii
desemnarea responsabilitilor catedrelor i a Consiliul profesoral , Funcionarea eficient a colectivelor de
colectivelor pe arii curriculare Consiliul de administraie catedr
4. Repartizarea fielor posturilor pentru 24 septembrie Director , Fiele postului
personalul didactic i nedidactic 2013 Secretariat

5. Organizarea i desfurarea edinelor cu septembrie 2013 Director, Graficul edinelor


prinii pe clase n vederea constituirii Responsabilul comisiei Procese verbale ale edinelor
comitetelor de prini pe clase metodice a diriginilor

6. Constituirea Consiliului prinilor pe liceu i 30 septembrie 2013 Director Procesul verbal


ntlnirea acestora n vederea stabilirii
responsabilitilor

7. Alctuirea consiliului consultativ al elevilor 30 septembrie 2013 Director Procesul verbal

8. Organizarea serviciului pe coal la elevi i 16 septembrie Prof. Calmis Diana Graficul cu serviciul pe
la profesori 2013 Director coal

9. Revizuirea i actualizarea Regulamentului 24 septembrie Director, Corelarea regulamentului de


de ordine interioar 2013 Consiliul de administraie ordine interioar cu
Comisie ROFUIP i cu hotrrile
CA, CP
10. Verificarea mediilor V-VIII,IX-XII Feb 2014 Profesori dirigini Declaraii ale profesorilor
(difereniat n planul de munc) Iulie 2014 Secretariat dirigini privind
corectitudinea ncheierii mediilor corectitudinea mediilor
semestriale i anuale
4. CONTROL 1. Evaluarea anual a personalului didactic Septembrie Director Corectitudinea acordrii
EVALUARE 2013 Responsabili de arii curriculare calificativelor i
Evaluarea personalului nedidactic i Decembrie Consiliul de administraie completarea fielor de
didactic auxiliar 2013 evaluare
2. ntocmirea documentelor, a rapoartelor permanent Director, Rapoarte, procese verbale
tematice curente i speciale solicitate de Secretariat elaborate la termen
ISJ, MECTS, CCD, autoriti locale
6
3. ntocmirea documentelor legale privind 30 septembrie Director, Documentele colare
managementul resurselor umane: cataloage, 2013 Secretariat completate i verificate n
registre matricole, foi matricole, condici de conformitate cu legislaia n
prezen, cri de munc vigoare

4. Arhivarea i pstrarea documentelor oficiale Conform Director Registru de arhivare a


privind elevii si personalul termenelor Secretariat documentelor
unitii colare legale
5. MOTIVARE 1. Repartizarea echitabil n conformitate cu lunar Director, Registrul de procese verbale
prevederile legale a stimulentelor materiale Consiliul de administraie, ale Consiliului de
pentru elevi:burse, premii, ajutoare Comisia de stab. burselor Administraie

6. IMPLICARE / 1. Asigurarea cadrului instituional pentru permanent Consiliul de profesori Procesele verbale de la
PARTICIPARE participarea personalului la procesul consiliul profesoral i consiliul
decizional prin colectivele de catedr, de administraie
Consiliul pentru Curriculum , Consiliul de
administraie i Consiliul profesoral
2. Organizare de ntlniri periodice ale elevilor periodic Director, Procese verbale
cu cadrele didactice, cu conducerea liceului Responsabilul comisiei
metodice a diriginilor
3. ncurajarea unei culturi organizaionale care permanent Cadrele didactice Plan managerial
s stimuleze comunicarea deschis

7. FORMARE/ 1. Formarea continu prin participarea la permanent Responsabilii comisiei de Cereri de nscriere
DEZVOLTARE cursurile organizate de instituiile formare continu Adeverine de participare la
PROFESIONAL abilitate stagii de perfecionare
Creterea calitii actului
didactic prin aplicarea
competenelor dobndite
2. Asigurarea consilierii Conform Consilier educativ, Parteneriate specifice
elevilor privind orientarea planificrii Dirigini coal
scolar i profesional
3. Participarea la programe de Program de Director, Atestarea cadrelor didactice
(auto)formare continua n perfecionare Responsabilii comisiei n management educativ
managementul educaional ISJ metodice
7
C.C.D.

8. FORMAREA/ 1. ncurajarea unor culturi organizaionale care permanent Toate cadrele didactice Planificri dirigenie
GRUPURILOR s stimuleze comunicarea la nivelul claselor, Comunicare i transparen n luarea
DEZVOLTAREA cadrelor didactice decizilor
ECHIPELOR
2. Organizarea de activiti de loisir pentru ocazional Colectivul de cadre didactice Team building-uri
personalul colii

9. NEGOCIEREA/ 1. Rezolvarea rapid, transparent i eficient a permanent Director, Respectarea legislaiei


REZOLVAREA conflictelor cu sau ntre elevi, cadre didactice, Consiliul profesorilor, Evitarea conflictelor
CONFLICTELOR printi Consiliul de administraie,
Dirigini

8
DOMENIUL FUNCIONAL: RESURSE FINANCIARE I MATERIALE

FUNCIA Nr. ACIUNI TERMEN RESPONSABILI MATERIALE/DOCUMENTE


Crt. ELABORATE
l. PROIECTAREA 1. Elaborarea proiectului de buget nainte de aprobarea Director , Proiectul de buget care s asigure o finanare
bugetului anual Contabil ef adecvat
2. Elaborarea proiectului de achiziiei ale Semestrul II an curent Director, Proiectul de buget corelat cu necesarul de
unitii colare Contabil ef achiziii
3. Identificarea surselor extrabugetare de permanent Director , Contracte, documente care atest activiti
finanare Contabil ef specifice
Donaii, sponsorizri, nchirieri de spaii
4. Derularea reparaiilor Dup aprobarea Contabil ef, Planul de reparaii
bugetului Administrator

2. ORGANIZARE 1. Repartizarea bugetului primit conform Dup aprobarea Director, Bugetul aprobat
legii, pe capitole i articole bugetare bugetului anual Contabil ef

2. Procurarea fondurilor extrabugetare i permanent Director, Contracte de sponsorizare


repartizarea lor conform prioritilor Contabil ef
3. CONDUCERE 1. Pregtirea slilor de clas n vederea 10 septembrie 2013 Director, Pregtirea slilor de clas corespunztor
OPERAIONALA desfurrii procesului de nvmnt n Administrator standardelor n vederea asigurrii calitii n
bune condiii educaie

2. Stabilirea planului de achiziie permanent Director,


Administrator
3. Asigurarea funcionrii liniei permanent Director, Baza de date AEL ,
INTERNET, i a sistemului AEL Administrator reea Funcionarea permanent

9
4. Aprovizionarea cu materiale permanent Director, Existena materialelor consumabile
consumabile necesare asigurrii Administrator
igienizrii zilnice a spaiilor n care se
desfoar activiti
5. Asigurarea de manuale pentru elevii 16 septembrie 2013 Director , Existena manualelor pentru toi elevii
claselor V-X i repartizarea lor Administrator Listele cu repartizarea manualelor pe clase i
Profesori dirigini elevi

6. Realizarea execuiei bugetare trimestrial anual Director, Dare de seama contabil


Contabil ef
7. Realizarea planului de achiziie permanent Director, Achiziionarea bunurilor planificate
Contabil ef,
Administrator
8. Alocarea burselor lunar Comisia de acordare a Procesul verbal de stabilire a elevilor bursieri
burselor,
Contabilul ef
9. Utilizarea fondurilor extrabugetare permanent Director, Cheltuirea eficient a fondurilor cu
conform prioritilor stabilite n Responsabilii comisiei respectarea legislaiei n vigoare
proiectele i programele colii metodice
4. CONTROL/ 1. ncheierea exerciiului financiar anual Contabil ef Dare de seama contabil n CA
EVALUARE
2. Evaluarea realizrii planului de achiziii permanent Director, Evaluare obiectiv a achiziiilor
Contabil ef
3. ntocmirea documentelor i a rapoartelor permanent Director, Situaiile raportate la termenele stabilite
tematice privind managementul Contabil ef
financiar, solicitate de forurile ierarhice
superioare
4. Arhivarea i pstrarea documentelor permanent Contabil ef Dosarele cu acte financiar-contabile
financiare oficiale
5. MOTIVARE 1. Servicii prin inchirieri spaii n funcie de solicitri Director Acordarea stimulentelor materiale
Stimularea material conform legislaiei Contabil ef
6. IMPLICARE/ 1. n vigoare atransparenei
Asigurarea cadrelor didactice careisunt
elaborrii permanent Director , Darea de seam contabil trimestrial i
PARTICIPARE execuiei bugetare Contabil ef anual cu resp. legilor n vigoare n faa CA

10
7. FORMARE/ 1. Asigurarea formrii specifice i a permanent Director, Colecia de monitoare oficiale
DEZVOLTARE consultanei pentru personalul financiar Contabil ef Cunoaterea i aplicarea corect a legislaiei
PROFESIONAL
8. FORMAREAI 1. i administrativ
Formarea echipei personalului permanent Director,
GRUPURILOR/ administrativ Contabil ef,
DEZVOLTAREA Administrator

DOMENIUL FUNCIONAL: DEZVOLTARE I RELAII COMUNITARE

FUNCIA Nr. ACIUNI TERMEN RESPONSABILI MATERIALE/DOCUMENTE


Crt. ELABORATE
1.PROIECTARE 1. Elaborarea proiectului planului de Ianuarie 2014 Consiliul de administraie, Proiectul fundamental al planului de
colarizare pentru anul colar 2013-2014 Consiliul profesorilor, colarizare
Director
2. Elaborarea programului de inspecii i Octombrie 2013 Director, Graficul de asistene
interasistene i valorificarea fielor de efi de comisii metodice Planul de activiti al comisiilor metodice
evaluare a activitii didactice Fie de evaluare

3. ntlniri cu reprezentani ai agenilor Evenimente Director, Invitaii, afie pliante, serbri colare
economici, ai autoriti locale, i ai altor
uniti colare cu ocazii festive
4. Promovarea ofertei educaionale pentru Mai 2014 Director, Participarea la trgul de oferte educaionale
anul colar 2013-2014 Responsabilii comisiilor Oferta educaional a colii
metodice
5. Elaborarea i coordonarea aplicrii Noiembrie 2013 Prof. Mugur Verde Baza de date i informaii privind calitatea
procedurilor i activitilor de evaluare i serviciilor educaionale furnizate
asigurare a calitii
2. ORGANIZARE 1. ntocmirea situaiilor cu necesarul de Noiembrie 2013 Director, Raportul administratorului ntocmit n
lucrri, de reparaii i modernizri n anul Contabil ef, funcie de prioritile de reparaii ale colii
colar 2013-2014 Administrator

11
3. CONDUCERE 1. Planificarea orelor susinute prin utilizarea Octombrie 2013 Director,
OPERAIONAL soft-ului educaional AEL Responsabilii comisiei Planificarea eficient a activitilor AEL
metodice

2. Desfurarea activitilor metodice permanent Responsabilii Comisiei Planurile de activitate ale comisiei
prin organizarea de activiti metodice metodice,
demonstrative n cadrul catedrelor, Materiale elaborate de cadrele didactice
editarea de materiale metodice i de
specialitate
3. Elaborarea unor programe speciale: permanent Profesorii care realizeaz Graficul edinelor de pregtire si
de stimulare a elevilor cu performane n activiti de materialele realizate pentru pregtirea
vederea participrii la concursuri colare perfecionare suplimentar a elevilor
i extracurriculare de educare a
comportamentului civilizat, de ntrire a
ordinii i disciplinei
4. Elaborarea planurilor strategice Semestrul I Membrii comisiei de Planuri anuale operaionale,
privind msurile de mbuntire a evaluare i asigurare a Raport de autoevaluare instituional
calitii calitii

5. Protocoale i convenii ncheiate cu permanent Director Procese verbale ncheiate cu partenerii


Poliia, Biserica, Muzeul Avrig, sociali
Partenerii economici

6. Organizarea concursurilor i Permanent Director Invitaii,


spectacole prilejuite de diferite Mai 2014 Responsabilii comisii Programul aciunilor,
evenimente si a Zilei Porilor Participare elevilor la aceste concursuri
deschise
7. mbuntirea fondului de carte al Semestrial Contabil ef Registrul de inventariere al crilor
bibliotecii Bibliotecar
8. Continuarea reformei n nvmnt Permanent Director Procese verbale de la edine
prin aplicarea H.G. Consiliul profesorilor

12
9. Organizarea sedinelor lectorate cu Permanent conform Director Diseminarea corect a tuturor informaiilor
prinii, dezbateri pentru prezentarea noii graficului MECTS efii de catedr privind legislaia colar
legislaii din domeniul nvmntului. Lectorate semestriale

10. Popularizarea rezultatelor obinute de permanent Director Oferta educaional,


elevi la examene, olimpiade, concursuri Articole din ziar,
interjudeene i extracurriculare Raportul privind starea calitii procesului
de instruire i educare
11. Colaborarea cu primria i pentru permanent Director, Corespondena cu oficialitile locale n
aciunile de igienizare - reabilitare Contabil ef vederea realizrii unui parteneriat eficient

4. CONTROL/ 1. Analiza activitii desfurate n coal, pe periodic Director , Diagnoza corect a situaiei actuale
EVALUARE comisii metodice i n consiliul de admnistraie Responsabili de comisii Plan de msuri eficiente
metodice
2. Elaborarea listelor cu criterii de evaluare pentru Semestrul II Prof.coordonator comisie Criterii de evaluare adaptate unitii noastre
unitile colare, cadre didactice i concursuri de evaluare colare
colare Responsabili de comisii
metodice
5. MOTIVARE 1. Asigurarea condiiilor pentru cei ce doresc n funcie de Director Cereri de nscriere
obinerea participrii la diverse cursuri de solicitri
formare
6. IMPLICARE/ 1. Invitarea reprezentanilor comunitii locale la ocazional Director Invitaii speciale pentru reprezentanii
PARTICIPARE activitile festive ale colii - deschiderea comunitii locale
anului colar, ziua portilor deschise, serbri
2. colare
Prezentarea de ofertei educaionale Mai 2014 Director, Panou publicitar,
Catedra tehnic Pliante
7.FORMARE/ 1. Organizarea cercurilor cu elevii pe discipline permanent Resp. comisiilor Programul de activitate al cercurilor scolare
DEZVOLTARE metodice
PROFESIONAL i
PERSONAL

13
2. Participarea cadrelor didactice la cercurile Program CCD Director Adeverine de perfecionare,
metodice, la cursurile de perfecionare grafic edine Procese verbale ale edinelor consiliilor.
organizate de CCD i consiliile profesorale cu consiliul
tem profesorilor
8. FORM ARE A 1. Constituirea comisiei pentru evaluarea i Septembrie 2013 Director Proces verbal Consiliul profesoral
GRUPURILOR asigurarea calitii
/DEZVOLTAREA
ECHIPELOR
9. NEGOCIEREA 1. Rezolvarea rapid, transparent i eficient a permanent Director Comunicare eficient cu autoritile locale
REZOLVAREA conflictelor cu reprezentanii autoritilor locale Contabil ef i furnizorii de servicii
CONFLICTELOR i cu cei ai furnizrilor de servicii

Director
Maria inca

14