Sunteți pe pagina 1din 2

COALA CU CLASELE I-VIII NR.

126
STRADA LERETI NR. 12
BUCURETI SECTOR 5

CONSILIUL ELEVILOR PLAN MANAGERIAL


An colar 2011 2012

Nr. Obiective Modalitati de realizare Observatii


Obiective concrete Responsabil Termen
crt. generale
Activitatea de Realizarea unei analize -intocmirea raportului de Presedintele consiliului elevilor septembrie
management obiective a muncii activitati desfasurate in anul Coordonatorul pentru proiecte si
desfasurate de Consiliul scolar 2010/2011 programe educative prof.
Reprezentativ al Elevilor -sedinta de analiza Mitacu Livia
in anul scolar 2010/2011
Elaborarea proiectului de -organizarea consiliului Coordonatorul pentru proiecte si octombrie
1.
program al activitatii reprezentativ al elevilor programe educative prof.
Consiliului elevilor -stabilirea proiectului de Mitacu Livia
program al activitatilor
consiliului elevilor pentru
semestrul I an scolar
2011/2012
Organizarea, Coordonarea activitatilor -participarea la concursuri, Presedintele consiliului elevilor permanent
indrumarea si festivaluri, tabere, la activitati Reprezentantii consiliului
controlul inscrise in calendarul elevilor
activitatilor activitatilor educative; Coordonatorul pentru proiecte si
-colaborarea cu familia; programe educative prof.
-exercitarea dreptului Mitacu Livia
2. democratic prin activitati in
cadrul consiliului elevilor si
consiliului clasei;
-promovarea imaginii scolii
prin participare la olimpiade,
competitii sportive, reviste
scolare
Urmarirea Reducerea abandonului -atragerea elevilor in actiuni Coordonatorul pentru proiecte si permanent
frecventei si scolar si a numarului de educative; programe educative prof.
asigurarea elevii problema -organizarea de intalniri cu Mitacu Livia
succesului personalitati, reprezentanti ai Cojocaru Valeria consilier
scolar politiei, psihologi. scolar
Diriginti
Invatatori
3. Cooperarea consiliului -difuzarea programului Coordonatorul pentru proiecte si permanent
elevilor cu consiliului educational; programe educative prof.
profesoral -analiza activitatii educative la Mitacu Livia
nivelul fiecarei clase in Reprezentatii claselor in
consiliul elevilor; consiliul elevilor
-prezentarea unui raport al
consiliului elevilor in consiliul
profesoral
Diversificarea Stimularea -popularizarea in randul Coordonatorul pentru proiecte si permanent
ofertei de performantelor si elevilor a retelei de licee, programe educative prof.
activitati prevenirea esecului grupuri scolare, colegii, etc. Mitacu Livia
4. extrascolare scolar -vizite la muzee si expozitii Diriginti
pentru timpul -serbari festive Invatatori
liber -serbari omagiale
-serbarea de absolvire

Director, Coordonatorul pentru proiecte si programe educative


Prof. DINU DOINA CORNELIA prof. MITACU LIVIA