Sunteți pe pagina 1din 227

Academia Romn

Institutul de Filosofie i Psihologie Constantin Rdulescu-Motru

Societatea Germano-Romn de Filosofie

KARLSRUHE MNSTER BUCURETI BRAOV IAI

CERCETRI
-
FILOSOFICO PSIHOLOGICE

Anul II Nr. 1
august 2010
Academia Romn
Institutul de Filosofie i Psihologie Constantin Rdulescu-Motru

Societatea Germano-Romn de Filosofie

KARLSRUHE MNSTER BUCURETI BRAOV IAI

CERCETRI FILOSOFICO-PSIHOLOGICE
ISSN: 2066-7566

Director: Acad. Alexandru SURDU

CONSILIUL EDITORIAL
Redactor ef: Prof. univ. dr. Margareta DINC
Secretari de redacie: C.S. dr. Bogdan DANCIU
Membri: Prof. univ. dr. Grigore NICOLA; Prof. univ. dr. Titi PARASCHIV;
Prof. univ. dr. Adrian NECULAU; Prof. univ. dr. Mihai VASILE;
Prof. univ. dr. Irina HOLDEVICI; Prof. univ. dr. Dumitru CRISTEA;
Prof. univ. dr. Vasile Dem. ZAMFIRESCU; C.S. gr. III dr. Ana-Maria MARHAN
Redactori: Claudiu BACIU; Marius DOBRE; Victor Emanuel GICA; Ovidiu GRAMA;
Mona MAMULEA; Drago POPESCU
Responsabili de numr: Claudiu BACIU; Victor Emanuel GICA

COMITETUL CONSULTATIV
Preedinte: Prof. univ. dr., Dr. h.c. mult. Hans LENK (Karlsruhe)
Membri: Prof. univ. dr. Ulrich HOYER (Mnster); Dr. Niels FFENBERGER (Kln);
Prof. univ. dr. Alexandru BOBOC, m.c. al Academiei Romne;
Prof. univ. dr. Teodor DIMA, m.c. al Academiei Romne;
Prof. univ. dr. Zissu WEINTRAUB (Ierusalim);
Prof. univ. dr. Shulamith KREITLER (Tel Aviv);
Prof. univ. dr. Thomas David OAKLAND (Gainsville, Florida);
Prof. univ. dr. Michael J. STEVENS (Normal, Illinois);
Prof. univ. dr. Nicolae GEORGESCU

Adresa: Institutul de Filosofie i Psihologie Constantin Rdulescu-Motru,


redacia revistei Cercetri filosofico-psihologice, Calea 13 Septembrie,
nr. 13, sector 5, 050711, Bucureti
Telefon: 021.410.56.59; E-mail: ifilosofie@yahoo.com

APARE DE DOU ORI PE AN

Anul II, Nr. 1 august 2010


Academia Romn Deutsch-Rumnische Gesellschaft
Institutul de Filosofie i Psihologie fr Philosophie
Constantin Rdulescu-Motru

KARLSRUHE MNSTER BUCURETI BRAOV IAI

PHILOSOPHISCH-PSYCHOLOGISCHE
UNTERSUCHUNGEN
ISSN: 2066-7566

Direktor: Alexandru SURDU, Mitglied der Rumnischen Akademie

EDITORISCHER BEIRAT
Chef-Redakteur: Univ.-Prof. Dr. Margareta DINC
Redaktions-Sekretre: WM Dr. Bogdan DANCIU
Mitglieder: Univ. Prof. Dr. Grigore NICOLA; Univ. Prof. Dr. Titi PARASCHIV;
Univ. Prof. Dr. Adrian NECULAU; Univ. Prof. Dr. Mihai VASILE;
Univ. Prof. Dr. Irina HOLDEVICI; Univ. Prof. Dr. Dumitru CRISTEA;
Univ. Prof. Dr. Vasile Dem. ZAMFIRESCU; WM Dr. Ana-Maria MARHAN
Redakteurs: Claudiu BACIU; Marius DOBRE; Victor Emanuel GICA; Ovidiu GRAMA;
Mona MAMULEA; Drago POPESCU
Verantwortliche fr die Ausgabe: Claudiu BACIU; Victor Emanuel GICA

WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT
Prsident: Univ. Prof. Dr., Dr. h.c. mult. Hans LENK (Karlsruhe)
Mitglieder: Univ. Prof. Dr. Ulrich HOYER (Mnster); Dr. Niels FFENBERGER (Kln);
Univ. Prof. Dr. Alexandru BOBOC, k.M. der Rumnischen Akademie;
Univ. Prof. Dr. Teodor DIMA, k.M. der Rumnischen Akademie;
Univ. Prof. Dr. Zissu WEINTRAUB (Jerusalem);
Univ. Prof. Dr. Shulamith KREITLER (Tel Aviv);
Univ. Prof. Dr. Thomas David OAKLAND (Gainsville, Florida);
Univ. Prof. Dr. Michael J. STEVENS (Normal, Illinois);
Univ. Prof. Dr. Nicolae GEORGESCU

Postanschrift: Institut fr Philosophie und Psychologie Constantin Rdulescu-Motru,


die Redaktion der Zeitschrift Philosophisch-Psychologische
Untersuchungen, Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5, 050711, Bukarest
Telefon: 021.410.56.59; E-mail: ifilosofie@yahoo.com

ERSCHEINT HALBJHRLICH

I. Jahrgang, Nr. 1 August, 2010


CERCET RI
FILOSOFICO-PSIHOLOGICE

Anul II august 2010 Nr. 1

SUMAR

STUDII I CERCET RI

ALEXANDRU SURDU, Considera iuni despre fundamentele psihologiei ... 7


HANS LENK, Motive und Leistungsmotivation im Wettkampfsport unter
besonderer Bercksichtigung des Rennruderns ................................ 11
MICHAEL J. STEVENS, Freedom is the lifeblood of psychology ............... 35
MARIA PROTOPAPAS-MARNELI, Logos et raison selon les stociens ..... 43
MIHAI D. VASILE, ntemeierea metafizicii cretine ................................... 49
DRAGO POPESCU, Despre dualismul recesiv la Mircea Florian.............. 57
MARIUS DOBRE, Mircea Vulc nescu despre augustinism i tomism n
filosofia medieval ........................................................................... 63
NICOLAE GEORGESCU, Mit, eponimie, paronomasie n literatura
romn , Arhiv de personaje, teme, locuri ....................................... 71
LUCIAN TRA , Formula introductiv a basmului. O perspectiv
psihanalitic ...................................................................................... 87
MATEI STRCEA-CR CIUN, Revolu ii darwiniene. ncercare de situare
culturologic a crea iei lui Constantin Brncui .............................. 93
MARIUS DUMITRESCU, Cultura ca factor de inhibi ie a agresivit ii ..... 103
ANA DINULESCU, Diferen e n interac iunea parasocial determinate
de stilul de ataament ...................................................................... 109
IOANA PANC, TEOFIL PANC, Un instrument de apreciere a performan elor
n sistemul medical romnesc ......................................................... 133
CAMELIA POPA, GHEORGHE NEACU, DELIA STRATILESCU, IOAN
BRADU IAMANDESCU, CARMEN R PI EANU, Un profil
de personalitate al studentului romn.............................................. 143
ALEXANDRU D. IORDAN, Devieri cognitive i emo ionale n luarea
deciziei ............................................................................................ 151
OANA GHEORGHIU, Familie i identitate................................................ 161
BRNDUA OR ANU, Metoda psihanalitic i formularea problemei . 171
IRINA-GABRIELA BUDA, Despre qualia. Este important faptul
de a sim i? ....................................................................................... 179

Cercetri filosofico-psihologice, anul II, nr. 1, p. 1-227, Bucureti, 2010


VIA A TIIN IFIC

Al IX-lea Congres Interna ional al Societ ii de Studii Kantiene de Limb


Francez . Kant, tiin a i tiin ele, Lyon, 8-12 septembrie, 2009
(Rodica Croitoru) .............................................................................. 185
Al XI-lea Congres Interna ional Kant. Kant i filosofia n sens cosmopolit,
Pisa, 22-26 mai, 2010 (Rodica Croitoru) .......................................... 191
OPINII DESPRE C R I
n obiectiv: ALEXANDRU SURDU, Filosofia pentadic I. Problema
transcenden ei, Editura Academiei Romne, Bucureti, 2007, 220 p.
MARIUS DOBRE, Problema transcenden ei n actualitate ........................ 199
CLAUDIU BACIU, Datul transcendent ..................................................... 205

NOTE DE LECTUR
Mihai D. Vasile, Neoplatonismul cretin, Bucureti, Editura Academiei, 2008,
484 p. (Alexandru Surdu) ................................................................... 211
Alexandru Boboc, Cultur modern i tradi ie cultural, Editura Grinta,
Cluj-Napoca, 2008 (Claudiu Baciu) .................................................... 217
Drago Popescu, Logic natural i tiin a logicii n filosofia lui Hegel, Editura
Pelican, Giurgiu, 2009, 264 p. (Victor Emanuel Gica) .......................... 224
STUDII I CERCET RI

CONSIDERA IUNI DESPRE FUNDAMENTELE PSIHOLOGIEI

ALEXANDRU SURDU

Considerations on the basis of the psychology. In authors opinion, the building


up of psychology as a scientific discipline goes through the five steps pattern of formation
related to any science: (1) the prescientific stage; (2) the shaping stage; (3) the
methodological improvement and the enlargement of the researching field; (4) the
methodological crisis stage; (5) the founding stage. The shaping stage of psychology begins
with the Aristotles inquiries to be found in De Anima. The main notions of Aristotelian
psychology (sensation, perception, representation, intuitive thought, discursive thought) and
their interrelations make up the judicative network of this science which lies on the basis of
arguments and proofs concerning the sphere of the psychic. The founding stage implies
serious investigation on both personal and neighbouring scientific fields, pluri- and
multidisciplinary research, as well as restoring the relationship with philosophy and
especially with logic. The founding stage of psychology can be traced starting from the first
decades of 20th century.

Key words: building up of scientific disciplines; founding of scientific disciplines;


crisis of scientific disciplines.

Istoria tiin elor a pus n eviden faptul c fiecare tiin trece prin mai
multe faze sau etape, reductibile la urm toarele cinci: 1) faza pretiin ific ; 2) faza
de constituire; 3) perfec ionarea metodologic i extinderea domeniului de cerce-
tare; 4) faza de criz metodologic i 5) faza de fundamentare. Duratele acestora
sunt variabile, de la milenii i secole la decenii. F cnd abstrac ie de presupusele
civiliza ii superioare disp rute, ale c ror urme descoperite accidental denot cuno-
tin e superioare celor actuale, este evident c toate tiin ele antice, greco-romane,
au suferit un recul serios n perioada migra iilor, necesitnd renaterea, redesco-
perirea sau reinventarea lor. Ceea ce nseamn repetarea, nu identic , firete, chiar
de mai multe ori, a unora dintre fazele dezvolt rii tiin elor. Aceasta, binen eles, n
anumite zone, n altele existnd i posibilitatea dispari iei unor tiin e sau a
dec derii acestora, ca i a popula iilor care le-au cultivat. La care se pot ad uga
interdic iile religioase sau politice.
Psihologia nu reprezint o excep ie. Dup o lung perioad pretiin ific , de
cteva milenii nainte de Hristos, n care s-au ob inut unele rezultate remarcabile,
cel pu in dup relat rile i reprezent rile, mai ales picturale, privind aspectele
terapeutice ale unor metode psiho-tehnice i neurofiziologice, de tipul sugestiei i
al hipnozei. Despre medicina traco-get , salmoxian , relateaz filosoful Platon n

Cercetri filosofico-psihologice, anul II, nr. 1, p. 7-10, Bucureti, 2010


8 Alexandru Surdu 2

dialogul Charmides. Medicul salmoxian trata bolnavii cu metode homeopate,


urm rind vindecarea p r ilor corporale prin tratarea ntregului organism i, mai
ales, tratarea trupului prin vindecarea prealabil a sufletului, iar aceasta se f cea
prin sugestie verbal , dar i prin sugestie sonor , n genere, i muzico-terapie, n
special; priceput fiind i vestit pentru aceasta regele Traciei, Orpheus, care
mblnzea, cntnd la lir , i animalele s lbatice.
Dar constituirea ca atare a psihologiei se face abia prin elaborarea sistema-
tic , logico-teoretic , filosofico-speculativ a cunotin elor despre suflet n lucrarea
lui Aristotel De anima. Astfel de cunotin e se g sesc i n dialogurile lui Platon i
se g seau, de bun seam , i n lucr rile lui nedialogate, despre senza ii, percep ii,
reprezent ri i gnduri. Ceea ce lipsea era, n termeni moderni, nu obiectul cerce-
t rii, ci metoda de investiga ie, de exprimare i de sistematizare a cunotin elor
despre suflet (psyche). Aristotel folosete, ca instrument (organon) al construc iei
tiin ifice n genere, logica ra iunii (logos), teoria no iunii, judec ii i ra iona-
mentului. Aplicarea acestei logici la obiectele din domenii referen iale diferite dup
anumite reguli generale constituie metodologia (de la methodos = cale de urmat).
No iunile principale ale psihologiei sunt: senza ia, percep ia, reprezentarea, gndi-
rea intuitiv i gndirea discursiv . Rela iile dintre acestea i, respectiv, no iunile
subordonate acestora (obiecte, propriet i, rela ii, organe de sim , receptor, emi tor
etc.) constituie re eaua judicativ , nomologic a psihologiei, pe baza c rora pot fi
alc tuite ra ionamente i, respectiv, demonstra ii referitoare la toate fenomenele
ncadrabile n domeniul psihicului. Se poate afirma, de exemplu, c nu putem avea
percep ia, s zicem vizual , a unui obiect dect atunci cnd acesta, aristotelic
vorbind, se g sete n cmpul vizual al ochilor notri sau, n zilele noastre, al
instrumentelor optice de care dispunem. Aceasta, deoarece ntotdeauna cnd avem
o percep ie trebuie s existe un obiect perceptibil .a.m.d., n conformitate cu un
silogism demonstrativ din figura nti, modul Barbara, adic un ra ionament cu
premise universale, afirmative i adev rate. Ra ionament valabil pn n zilele
noastre pentru adep ii concep iilor psihologice de tip pavlovian.
Rezumativ, se poate spune c , dup etapa constitutiv a psihologiei, din
secolul al IV-lea .Hr., a urmat o dezvoltare, nu ntotdeauna sistematic , a meto-
dologiei cu extinderea i diversificarea obiectului de studiu, adic al fenomenelor
psihice, considerate clasice, respectiv ncadrabile n sfera perceptiv , afectiv ,
volitiv etc., cu respectarea legilor sau principiilor logicii tradi ionale: a identit ii,
non-contradic iei, ter ului exclus i ra iunii suficiente. A urmat un recul serios al
psihologiei din Evul Mediu pn n perioada Renaterii, dup care, abia n secolul
al XIX-lea ncepe diversificarea concep iilor psihologice: asocia ioniste, structu-
raliste, comportamentiste etc., care nu sunt altceva dect variante metodologice
referitoare la aceleai fenomene psihice cu extinderi obiectuale relative, datorate
interferen elor interdisciplinare: psiho-anatomice, psiho-fiziologice, psiho-pato-
logice, psiho-genetice sau psiho-sociale, f r salturi spectaculare, f r inova ii
majore, f r revizuiri i infirm ri grave, ca cele referitoare la localiz rile, mai mult
sau mai pu in precise, pe creier a func iilor psihice, n cazul frenologiei, cu discu ii
3 Considera iuni despre fundamentele psihologiei 9

contradictorii, dar acceptabile n cadrul aceleiai viziuni logico-clasice asupra


ntregului angrenaj metodologic al psihologiei.
Situa ia tinde s se prezinte cu totul altfel, cel pu in nainte de primul r zboi
mondial, cnd ncep s fie experimentate i studiate fenomene psihice ignorate
pn atunci sau ap rute i proliferate inexplicabil tocmai n plin avnt al materia-
lismului i ateismului contemporan: somnambulismul, magnetismul animal, hipno-
za, sugestia, telepatia .a. ntrerupte n timpul conflagra iilor mondiale, cercet rile
fenomenelor, numite parapsihice, cunosc n zilele noastre o extindere considera-
bil . Datorit perfec ion rii aparaturii de reanimare devin frecvente cazurile de
reveniri din moarte clinic , perioade n care pacien ii au frecvente percep ii
extrasenzoriale, decorpor ri, depersonaliz ri, citiri ale gndurilor i multe alte feno-
mene psihice a c ror desf urare ncalc n mod flagrant principiile logicii clasice.
Ele sunt inexplicabile i, ca atare, inacceptabile.
Verdictul acesta nu poate fi ns acceptat, iar motivele sunt multiple. Poate
c cel mai important l constituie eficien a terapeutic a unora dintre ele care sunt
preluate n practica medical tiin ific , dar i n cea popular , cu discreditarea
uneori explicit a celor care le contest . Abandonarea lor, f r posibilitatea de a le
stopa sau interzice, nu nseamn dect abandonarea responsabilit ii profesionale i
prilejuirea de falsuri grosolane f r nici un control, pe care le pot comite oricnd
persoane f r calificare psihologic .
Un alt aspect, la fel de nepl cut, l constituie, ca i n alte domenii tiin ifice,
practicarea n secret a cercet rilor n scopuri antipopulare i chiar antiumanitare,
militare sau politice.
Avnd n vedere exemple mult mai sup r toare din alte tiin e, chiar din
matematici sau din fizic , cazuri la fel de flagrante de nc lc ri ale principiilor din
logica tradi ional , consider m c i psihologia se g sete ast zi ntr-o faz de criz
tiin ific . S-a procedat la fel n matematici cnd au fost descoperite paradoxele din
teoria mul imilor. Au fost ignorate, au foste evitate, ca pn la urm s fie necesar
o nou fundamentare a matematicii care s fie capabil s explice toate forma iu-
nile numerice, finite sau transfinite, n cadrul unei logici de tip dialectico-specu-
lativ. Ceva asem n tor s-a petrecut i n fizica modern . Apari ia crizelor tiin ifice
nu se datoreaz incapacit ii cercet torilor i nu este un prilej de ntristare, chiar
dac nu este unul de bucurie.
Fundamentarea unei tiin e presupune ns investiga ii serioase ale domeniu-
lui tiin ific propriu i ale domeniilor nvecinate, cercet ri multi- i pluridiscipli-
nare i refamiliarizarea psihologiei cu filosofia i, mai ales, cu artileria grea a filo-
sofiei care este logica. nceputul de secol XX a fost i unul de ini iere a psiho-
logilor n noua logic matematic , pe linia psihologiei genetice, chiar cu unele
exager ri, de genul excluderii logicii tradi ionale. C n-au f cut-o to i psihologii i
c s-a r mas uneori la vechea psihologie a gndirii, dublat de vorbirea colocvial ,
iar unii, iubitori de animale, au r mas cu amintirea pl cut a cinilor lui Pavlov, nu
i-a mpiedicat pe al ii s cocheteze cu mijloacele supermoderne de gndire i
comunicare.
10 Alexandru Surdu 4

Petrecndu-se n zilele noastre, cnd rezultatele, tiin ifice de importan


strategic mondial r mn secrete chiar i n cadrul institu iilor de cercet ri din
rile supradezvoltate, este posibil ca pasul hot rtor al fundament rii psihologiei,
sau cel pu in ctre aceast fundamentare, s fi fost deja f cut, c ci ast zi, chiar
dac nu vrem sau nu putem s-o recunoatem, nu mai gndim liniar, nout ile fiind
mereu altele, dar gndirea aceeai. Omul contemporan, respectiv, savantul, a i
nceput s gndeasc altfel. Contradic ia, antinomicul i paradoxul au devenit
locuri comune care nu mai pot fi ignorate sau ascunse i, n plus, ncep s fie
regndite altfel chiar i problemele sau fenomenele obinuite ale vie ii care necesit
i ele o nou fundamentare.
MOTIVE UND LEISTUNGSMOTIVATION IM
WETTKAMPFSPORT UNTER BESONDERER
BERCKSICHTIGUNG DES RENNRUDERNS

HANS LENK

Motive and achievement motivation in championships, with a special analysis


of the nautical sports. The study examines motivation in competitive sports, especially in
nautical competitions. Most sportsmen dont reflect upon their activities. Therefore, in his
attempt to disclose their real motivation, the author begins by considering more abstract
questions, which draw the sportsmens attention to problems they didnt think of. Hence,
they provide conventional and extremely ideological answers. On the basis of specialized
literature, the author elucidates the meaning of concepts such as: motivation, achievement
motivation, and value motivation. He also presents the theory of cognitive dissonance.

Key words: motivation; achievement motivation; value motivation; theory of cogni-


tive dissonance.

Entwicklung und Selbstdeutung der Motive bei Ruderern


Spezialuntersuchungen zur Motivation der Leistungssportler, zumal der
Leistungsmotivation von Rennruderern, gibt es bisher nur sehr wenige 1 und
diese beschrnken sich (mit Ausnahme der Arbeiten Bouets und Steinbachs) auf

1
) Rsler, H.-D.: Motive des Rennruderns. In: Rudersport 1957, S. 40 f. Lenk, H.:
Aufgabe von Wertbindungen bei westdeutschen Hochleistungsruderern unter
soziodramatisch fingiertem Stre. Einige Motiv- und Einstellungsbefragungen von
Rennruderern enthalten auch: Richter, R.: Ein Ruderclub und seine Beziehung zur
Fluktuation seiner jugendlichen Mitglieder. Unverffentlichte Studienarbeit an der Aka-
demie fr Wirtschaft und Politik. Hamburg 1963. Lennarz, H. A.: Die Renngemeinschaf-
ten. In: Rudersport 1966, S. 652 f.
Die ausfhrlichsten empirischen Untersuchungen zur Motivation der Sportler allgemein
sind bisher: Bouet, M.: Les Motivations des Sportifs, Paris 1969, und Beisser, A. R.: The
Madness in Sports, New York 1967. Steinbach, M.: Pathocharakterologische Motivationen
sportlicher Hchstleistungen bei mehrdimensionaler Betrachtung mageblicher Be-
dingungen. (Bisher unverffentlichte, zum wissenschaftlichen Wettbewerb um die Carl-
Diem-Plakette 1968 vorgelegte Arbeit, Mainz 196768, hektographiert.) Ferner Steinbach,
M.: Pathocharakterologie menschlicher Hchstleistung. (Medizinische Habilitationsschrift,
Mainz 1967, unverffentlicht.) Vgl. auch Stogdill, R. M.: Team Achievement under High
Motivation. Columbus/Ohio 1963. Auf all diese Werke kann in diesem Zusammenhang
nicht eingegangen werden. Literatur speziell zur Leistungsmotivation, doch nicht in
Anwendung auf den Sport, vgl. Anm. 3.

Cercetri filosofico-psihologice, anul II, nr. 1, p. 11-33, Bucureti, 2010


12 Hans Lenk 2

wenige Athleten und wenige Fragen. Auer einem soziodramatischen Experiment


handelt es sich bei den Motivationsuntersuchungen unter Ruderern um bloe
Befragungen nach Motiven oder nach den ausschlaggebenden Anlssen, die die
Ruderer zum Leistungsrudern oder berhaupt in den Club gebracht hatten. Mit
abstrakten Fragen wird man aber bei den Athleten insbesondere bei
Jugendlichen kaum die wirkliche Motivation erfahren. Die meisten Sportler
neigen wenig zu genauem begrifflichen Unterscheiden und zum theoretischen
Nachdenken ber ihr Verhalten. So wirken die Fragen oft suggestiv: Sie weisen auf
etwas hin, das der Athlet noch gar nicht durchberlegt und noch nicht fr sich
beantwortet hat. Deshalb nimmt es nicht wunder, da man fast ausschlielich
ideologische, stereotype Antworten auf die Frage nach den Motiven und Werten
oder dem Sinn ihrer Sportttigkeit erhlt: Nicht die Person, sondern die
Mannschaft steht im Vordergrund. Egoismus kann nicht gefrdert werden. Das
Leistungstraining sei im positiven Sinne charakterbeeinflussend. Die sportliche
Ttigkeit ist mir auerdem Ausgleich und eine wertvolle Ergnzung zu meiner
beruflichen Ttigkeit (Frage nach dem Wert und Sinn, den Mitglieder des spteren
Vizeeuropavierers mit Steuermann 1965 ihrer sportlichen Ttigkeit beimaen).
Daneben gaben aber mehrere aus derselben Mannschaft an, da sie sich der
Traingsgemeinschaft aus dem Leistungs- und Geltungsmotiv angeschlossen haben:
Um festzustellen, welcher Leistung ich fhig (bin).
Kann man von Studenten eher eine zutreffende abstrakte Motiventhllung
erwarten? Ein Student aus derselben Mannschaft (in der zur Hlfte Studenten
ruderten) hat sich der Trainingsgemeinschaft angeschlossen, um berhaupt eine
Mglichkeit zum Rudern im Mannschaftsboot mit Gleichwertigen zu haben. Den
Sinn seiner sportlichen Ttigkeit sieht er in der Befriedigung seines persn-
lichen Ehrgeizes und in der Freude an der eigenen Hchstleistung.
Im Weltmeisterachter von 1966 wurde auf die Frage: Welchen Sinn siehst
Du in Deiner leistungssportlichen Bettigung? geantwortet: Ich will wissen,
wieviel ich leisten kann. Ich mchte wissen, zu welcher Leistung ich im Sport
fhig bin. Darber hinaus erhoffe ich durch diese Bettigung eine positive
selbsterzieherische Wirkung, die zum Beispiel im Beruf Anwendung finden kann.
Begeisterung. Prfung meiner physischen Leistungsfhigkeit. Kennenlernen von
Land und Leuten. berwindung des inneren Schweinehundes. Freude an
der Bewegung, Selbstbeweis, nicht zuletzt, um Selbstbeherrschung zu ben oder
Konzentrationsfhigkeit zu steigern. Keine nachtrgliche Hineindeutung eines
Sinnes. Die Fhigkeit zu erlangen, sich fr eine lohnenswerte Sache vollkommen
einsetzen zu knnen. Im Sport spielt fr mich der Kontakt zu Gleichgesinnten
verschiedener Nationalitt eine wesentliche Rolle. Kameradschaft, krperliche
und geistige Ertchtigung, Anerkennung. Ausgleich zum Beruf. Dieser Strau
an Sinndeutungen und Selbstinterpretationen ber die entscheidenden Motive kann
als einigermaen reprsentativ gelten; eine ganz hnliche Zusammenstellung hatte
sich auch beim Olympiasiegerachter von 1960 ergeben. (Einer aus dieser
Mannschaft wollte auerdem ganz bewut den Jugendlichen zum Ansporn dienen,
gleiche oder hnliche Leistungen zu vollbringen.)
3 Motive und Leistungsmotivation im Wettkampfsport 13

Die hervorstechende Betonung des Leistungsmotivs findet sich ebenso bei


Berliner Rennruderern in der Befragung Rslers (1956): Dort ruderten 13 von 22
Senioren im Wettkampftraining nur um des Erfolges willen. Von 36 befragten
Rennruderern (davon 18 mnnlichen) nannten 26 beziehungsweise 18
Wertschtzung der Clubmitglieder und des Trainers sowie ffentliche
Anerkennung weit vor allen anderen Motivationen (Risiko, Abwechslung: 10,
Reisen, Ausland: 5, Bewunderung in der Familie: 3, Ha gegen einen chronischen
Gegner: 3, Freude an der Steigerung der Krperkraft, Gesunderhaltung: 1). Nach
ihrer Selbstdeutung waren diese Ruderer jedoch ursprnglich keineswegs aus
Leistungs- und Geltungsmotivation in den Club gelangt, sondern sie strebten ins
Freie, ans Wasser (16) und in eine Gemeinschaft junger Menschen (15) 2 , oder
sie suchten einfach krperlichen Ausgleich (16), Abwechslung von der
Langeweile (8). Anlsse ihres Vereinsbeitritts waren Geschwister, Freunde,
Kollegen (16 hatten sporttreibende Geschwister) oder rztlicher und elterlicher Rat
(5). Entscheidend war auch die Nhe des Bootshauses zur eigenen Wohnung (19).
Den meisten von ihnen war der Sport in der Schule gleichgltig oder sogar
unliebsam (10) gewesen. Nur 11 hatten Freude am Schulsport, und hchsten 9
besaen Leistungswillen auf anderen Gebieten. Blo 2 waren aus dem Bestreben,
im Wettkampf die Krfte zu messen, beigetreten. Die Leistungsmotivation spielte
also kaum eine Rolle beim Vereinsbeitritt. 29 ,mockierten sich sogar in ihrer
Ausbildungs- und Wanderruderzeit ber das Rennrudern. Bis auf die erwhnten
zwei und einen weiteren Leistungsmotivierten entschlossen sich alle anderen 33
erst nach Aufforderung des Trainers zu einem Renntraining, und zwar 17 allein aus
dem Bedrfnis nach Gesellschaft. 16 fhlten sich durch das Angebot des Trai-
ners ausgezeichnet und ein wenig durch die Erfolgschance gereizt.
Erst durch die ersten Rennerfolge wurde ein entscheidender Motivwandel
bewirkt: Freude am Wanderrudern wurde nun demonstrativ abgestritten, ja 9
Senioren verhhnten das Wanderrudern. (Nur die 14 Jungmannen und Junioren
versprten noch Lust am zweckfreien Rudern die Eindeutigkeit der Trennung
ruft die Frage hervor, ob deren Trainingspensum erheblich geringer war.) Wie
gesagt: 13 der Senioren ruderten jetzt nur noch um des Erfolges willen.
Rsler fat zusammen: Vermittelt durch mannigfache Anlsse wie
Bekanntschaft und Wohnort, gesucht aus Hunger nach Bewegung, frischer Luft
und Gesellschaft, war unseren Ruderern die sportliche Bettigung anfangs naive

2
) Fr die Verbreitung dieser Gemeinschaftsmotivation bei jugendlichen Ruderern spricht
auch die Untersuchung Richters: Aus einem Hamburger Ruderclub trat jedes Jahr ein
Sechstel bis ein Viertel der Jugendlichen aus nach einer Mitgliedschaft von durch-
schnittlich 19 Monaten , berwiegend mit den Grnden: Es gab zuviel Cliquen ... und ...
zu wenig Gemeinschaft (7 von 19), man hat sich zu wenig um uns gekmmert (7 von
19). Zwei Drittel der ausgetretenen Jugendlichen hatten keinen Anschlu gefunden, ein
Fnftel war vllig isoliert. Wren die Jugendlichen rechtzeitig in eine Trainingsgemein-
schaft eingefgt worden, so wren sie sicherlich nicht ausgetreten, schon gar nicht mit den
genannten Begrndungen.
14 Hans Lenk 4

Lebensfreude, Steigerung des Kraftgefhls und Krperbewutseins. Der mehr oder


weniger zufllige bergang zum Renntraining brachte das Motiv der Erhhung des
sozialen Ansehens, des Selbstgefhls vorerst nur hinzu. Mit den ersten Erfolgen
wird es aber immer mchtiger und verdrngt die harmlose Muskelfreudigkeit.
Mit den ersten Wettkampferfolgen tritt also der Leistungsehrgeiz klar hervor und
wird als Bedrfnis nach ffentlicher und interner Anerkennung das Hauptmotiv der
weiteren sportlichen Bettigung.
Die prgnante Leistungshaltung hat sich also offensichtlich in dem meist
zufllig erreichten leistungsanspornenden Milieu erst entwickelt.
Die Leistungsorientierung und -bewertung der neuen sozialen Umwelt
(Trainingskameraden, Trainer, Vorbilder, Gegner, Vereinsmitglieder) und das
Erfolgserlebnis haben also den Motivationswandel herbeigefhrt. Sind diese
Ergebnisse reprsentativ und dagegen spricht nichts , so stellt die
Leistungsmotivation (verbunden mit dem Geltungsmotiv und dem Streben nach
einem akzeptablen Selbstwertgefhl [Steinbach]) den strksten und fast
ausschlielichen Antrieb der Rennruderer in den Seniorenklassen dar, und diese
Leistungsmotivation ist stark abhngig davon, ob ein leistungsfrderliches soziales
Milieu (Vereinsatmosphre) die Ruderer beeinflut (hat).
Rsler befragte nicht international erfolgreiche Ruderer. Die Frage ist, ob bei
Spitzenruderern mit sehr viel grerem Trainingspensum und reprsentativen Er-
folgen auch das Leistungs- und Erfolgsmotiv (Geltungsmotiv) so stark im Vorder-
grund stehen. Vermutlich hier erst recht. Der Prozentsatz der schon frher
Leistungsorientierten und der am Schulsport Freude Findenden scheint unter
heutigen Spitzenruderern grer zu sein. Das Leistungsmotiv ist bei ihnen oft
frher angestoen worden, und/oder sie haben meist frher mit dem Rudern
begonnen. Ob aber die Hoffnung auf Wettkampferfolge und die Leistungs-
motivation mehr als andere Motive den jungen Ruderer, der einmal ein
Spitzenknner werden wird, antreiben, einem Verein beizutreten und ein Training
aufzunehmen, das ist nicht zu entscheiden, weil die Untersuchungen fehlen. Und
das mu auch bezweifelt werden. Insofern scheinen Rslers Untersuchungen auch
fr sptere Spitzenruderer wenigstens die Motive richtig aufzuzhlen und mit nur
etwas vergrerten Anteilen an schon Leistungswilligen und Erfolgsuchenden
zuzutreffen.
Wie steht es aber mit der Rolle der Leistungsmotivation und dem
individuellen Geltungsmotiv bei dem Ruderer, wenn er bereits zur internationalen
Spitzenklasse gehrt? Knnten hier nicht die Motivationen nationalen Stolzes oder
nationaler Reprsentation oder der Vereinsvertretung eine berwiegende Rolle
spielen und Rslers Ergebnisse einschrnken?
Von 88 in Gesprchen und Interviews befragten Rennruderern erklrten nur
5 (5,7%), sie ruderten fr ihren Verein oder ihre Heimatstadt. Fr Deutschland
starteten 2 (4,5%) aus einer halb so groen Anzahl international erfolgreicher Ru-
derer. Zustzlich wurden die Ruderer aus dem Weltmeisterachter von 1966 im letz-
ten Trainingslager kurz vor der Weltmeisterschaft befragt, ob sie Wert darauf
legten, beim kommenden Start als Vertreter der Nation, der Heimatstadt, des
5 Motive und Leistungsmotivation im Wettkampfsport 15

Vereins zu gelten. Es war auch die Mglichkeit gegeben, anzukreuzen, da man


fr sich selbst rudere (Mehrfachankreuzungen waren zulssig). Wie nicht anders
zu erwarten, starteten alle acht in erster Linie, fr sich selbst. Darber hinaus war
es genau einem wertvoll, fr seinen Verein und seine Heimatstadt zu starten. (Er
hatte allerdings wahllos alle Punkte angekreuzt.) Immerhin legten jedoch vier der
acht Weltmeisterruderer Wert darauf, als Vertreter der Nation zu gelten. Einer von
ihnen schrnkte in vorsichtiger, negativer Formulierung ein: Ich wrde es nicht
ablehnen, in diesem Moment als Vertreter der Deutschen gesehen zu werden.
Im Verhltnis zu den frheren Befragungen berrascht dieses Ergebnis. In
allen frher befragten Mannschaften fand sich keinerlei Wunsch zum nationalen
Engagement (mit einer Ausnahme aus dem Olympiasiegerachter von 1960 und
einer aus dem olympischen Silbermedaillenachter von 1964). Sollte dieser
Umschwung mit dem Wiederaufleben national(istisch)en Gedankengutes in
Deutschland zusammenhngen? Allerdings konnte bei der Befragung des
Weltmeisterachters 1966 nicht strikt die individuelle Geltungsmotivation (es ist
eine erstrebte Ehre fr den einzelnen, in der Nationalmannschaft zu rudern) von
,Nationalgefhlen getrennt werden. Miverstndnisse der Fragen knnen sich
eingeschlichen haben oder Tuschungen bei der Selbstdeutung. Andersartige
Untersuchungen einer Hlfte dieses Achters zeigen, da die nationalen
Beweggrnde keineswegs so gewichtig das Verhalten dieser Ruderer bestimmten,
wie es hier den Anschein hat.
Mit diesem Ergebnis und der Befragung von vier weiteren Ruderern ist
bisher insgesamt ein Prozentsatz von 10,5/o ( 6) der 57 befragten international
erfolgreichen Ruderer ermittelt, die Wert darauf legten, als sportliche Vertreter
ihrer Nation zu gelten. Nationale Beweggrnde spielen bei international
erfolgreichen Ruderern eine zwar geringe, aber merklich grere Rolle als bei
Ruderern tieferer Leistungsklassen.
Das konservative Beharren auf Vereinsinteressen nimmt sich in der Meinung
der Ruderer oft lcherlich aus und ist ziemlich erfolglos. Ruderer wenden nichts
gegen die Bildung leistungsstarker Renngemeinschaften ein (es sei denn, sie selbst
wrden dadurch ausgeschlossen oder um einen Erfolg gebracht). Dann werden
eventuell sogar vereinsideologische Grnde angefhrt eigentlich vorgetuscht.
Die Vereinsideologie dient nun zur Rationalisierung, zu vernnftelnden Ausreden.
Zwar meinten zwei Ruderer aus dem Weltmeisterachter von 1966, die
Clubinteressen und das Vereinsinteresse am Regattageschehen wrden
eingeschrnkt durch die Bildung starker Renngemeinschaften. Dennoch schrieb
einer von ihnen: Trotzdem ist der Einflu der Clubvorstnde noch zu gro. Man
lobte dagegen die reelle Chance fr Einzelruderer aus kleinen Vereinen,
erfolgreich zu werden. Ein anderer meint, gegen die Renngemeinschaft sprechen
Vereinsmeierei und Vereinsegoismus, sonst nichts; ohne Renngemeinschaft wre
ich nie in die Spitzenklasse vorgedrungen, htte also auch keine Meisterschaft
gewonnen, htte dann wahrscheinlich 1963 schon mit dem Rudern aufgehrt.
16 Hans Lenk 6

Insgesamt ist jedenfalls durch alle diese neueren Befragungsergebnisse der


Vorrang der individuellen Leistungs- und Geltungsmotivation auch bei inter-
national erfolgreichen Spitzenruderern ausnahmslos besttigt worden.
Befragungen werden im allgemeinen individuell verzerrte Ergebnisse
erzeugen. Eine kleine Untersuchung, die geeignet sein knnte, die Tuschungen bei
der Selbstdeutung, die Ausdrucks- und Formulierungsschwierigkeiten und auch die
bewute Vortuschung oder Anpassung von Antworten auszuschalten oder
wenigstens zu verringern, wurde im Jahre 1966 durchgefhrt.

Leistungsmotivation
Bereits an vielen Stellen wurde deutlich, eine wie zentrale Bedeutung der
Leistungsmotivation fr Mannschaften und Rennen zukommt. Wie kann sie erfat
und wie kann sie gesteuert werden? Atkinson hat die erste ausfhrliche einheitliche,
quantifizierbare und bisher bestbesttigte Theorie der Leistungsmotivation ent-
wickelt. Sie lt sich hier nicht im einzelnen vorstellen. Doch einige skizzenhafte
Bemerkungen dazu sind unerllich; weil der Trainer ber die Leistungsmotivation
orientiert sein sollte und weil die Theorie noch nicht in deutscher bersetzung und
nicht mathematisierter Form zugnglich ist 3 .
Motivation ist die Tendenz oder der erregte Zustand einer Person, nach
einem bestimmten Ziel zu streben in einer bestimmten Situation und unter
besonderen Bedingungen. Ein Motiv dagegen ist eine relativ allgemeine und
stabile Persnlichkeitsdisposition, die ... eines der Bestimmungsglieder der
Motivation ist. Motive sind also personspezifisch und bestndig, Motivationen
situationsbedingt und vernderlich.
Das Leistungsmotiv ist das fr eine Person relativ konstante Bedrfnis
(Motiv), sich hohe Ziele zu stecken und diese Erfolge zu erreichen, sich selber
anzuspornen und seine bisherigen Leistungen zu bertreffen. Die Strke des
Leistungsmotivs kann man nach McClelland recht gut messen, indem man nach
dem Thematischen Apperzeptionstest (TAT) in (eventuell nach Vorlagen)
erfundenen Geschichten die relative Hufigkeit der Hinweise auf Leistungs-,
Erfolgs- und Mierfolgserlebnisse feststellt. Leistungsmotivation ist die
Tendenz, nach einem bestimmten Ziel zu streben, einen bestimmten Erfolg zu
erreichen dann, wenn das Leistungsmotiv diese Tendenz entscheidend bestimmt.

3
) Fr ein genaueres Studium wird verwiesen auf: Atkinson, J. W.: Introduction to Moti-
vation. Princeton u. a. 1964. Atkinson, J. W. (Hrg.): Motives in Fantasy, Action and
Society. Princeton u. a. 1958. Atkinson, J. W., Feather, N. T. (Hrg.): A Theory of
Achievement Motivation. New York u. a. 1966. Heckhausen, H.: Hoffnung und Furcht
in der Leistungsmotivation. Meisenheim 1963. Heckhausen, H.: Artikel Lei-
stungsmotivation im Handbuch der Psychologie, Bd. II (Hrsg.: Thomae, H.), Gttingen
1965, S. 602702. Vgl. a. die engl. Bearbeitung: The Anatomy of Achievement Moti-
vation. New YorkLondon 1967. McClelland, D. C., Atkinson, J. W., Lowell, E. L.,
Clark, R. A.: The Achievement Motive. New York 1953. McClelland, D. C.: Die
Leistungsgesellschaft. Stuttgart 1966.
7 Motive und Leistungsmotivation im Wettkampfsport 17

Sehr eng hngt mit dem Leistungsmotiv das Geltungsmotiv zusammen.


Dabei werden auch Leistungen angestrebt aber nicht um ihrer selbst willen,
sondern, um die Wertschtzung oder Geltung des eigenen Ich vor sich
(Selbstwertstreben) und anderen (Geltungsstreben im engeren Sinn) zu besttigen
oder zu erhhen 4 . Das Geltungsmotiv ist in sich noch gegliedert, und es stellt in
einer seiner Formen ein Grundmotiv fr andere Motive auch etwa fr das
Leistungsmotiv dar. Das Motiv, Mierfolge zu vermeiden (Mierfolgs-
meidungsmotiv), und das Motiv, die Vorgnge in der Wirklichkeit richtig
einzuschtzen und nchtern, angemessen zu bewerten (Realittsanpassungsmotiv),
sind ebenfalls wichtig fr den Leistungssport.
Nach Atkinson hngt nun die Leistungsmotivation (die Tendenz, die
jemanden veranlat, da er ein Leistungsziel zu erreichen sucht) nicht nur positiv
vom personspezifischen, recht konstanten Leistungsmotiv ab, sondern ebenso auch
von der Wahrscheinlichkeit, mit der die Erreichung des Ziels erwartet wird (oder
werden kann) (Erfolgswahrscheinlichkeit), und von dem Anreiz und der
Wertschtzung, die der Handelnde dem erfolgreichen Verwirklichen des Zieles
beimit (Erfolgsattraktivitt) (Grundsatz I).
Bedingung fr die Erfassung des letzteren ist, da ein Bewertungsmastab
oder wenigstens eine Vorzugsrangfolge vorhanden ist. Da der Anreiz eines
angestrebten Zieles um so hher ist, je geringer die Erreichungswahrscheinlichkeit
ist und umgekehrt (ein Olympiasieg gilt mehr als eine Kreismeisterschaft), so
schrnken beide einander ein. Der subjektive Erlebenswert des Erfolges bei einer
Aufgabe steigt brigens auer mit der vorweggenommenen Anreizstrke der
Leistung auch mit der Strke des Leistungsmotivs (Litwin) und auch damit, ob und
wie lange einem der Erfolg bisher vorenthalten wurde, wie lange und schwer man
um ihn kmpfen, fr ihn arbeiten mute. So sind Athleten, die noch keinen
(internationalen oder nationalen) Meistertitel errungen haben trotz langjhrigen
Trainings viel hher motiviert, jenen Erfolg zu erreichen als altgediente Meister.
Desto strker, je dichter sie schon einmal vor dem Erfolg standen. Die hohe
Leistungsmotivation des Weltmeisterachters von 1966 resultierte nicht zuletzt
daraus, da sechs Vizeeuropameister in ihm saen, die noch keinen internationalen
Meistertitel errudert hatten und um so mehr einem solchen entgegenfieberten.

4
) Besonders der Komponente kompensatorisches Selbstwertstreben kommt unter
Hochleistungssportlern groe Bedeutung zu ganz deutlich bei den zahlreichen introver-
tierten, affektlabilen, selbstunsicheren Leptosomen, aber auch bei den hufig zu findenden
verkrampften, in sich unabgeschlossen Extratensiven (Extravierten), wie Steinbachs Er-
gebnisse zeigen. Diese ausschlielich an Einzelwettkmpfen gewonnenen Resultate lassen
sich freilich nur sehr bedingt auf Ruderer bertragen, also auf Mannschaftssportler, unter
denen die athletischen Typen (nach Kretschmer) berwiegen. Dennoch drften sich im
wesentlichen nur die Prozentstze unter den Reaktionstypen ndern und natrlich die
Art der sozialen Austragung und Verarbeitung der Reaktionen (in der Mannschaft). Das
Grundmuster der kompensatorischen Selbststabilisierung und auch der Typ des vorwiegend
Mierfolge meidenden Athleten sind auch hier typisch und hufig.
18 Hans Lenk 8

Aus dem geschilderten Ansatz folgt bereits mathematisch:


1. Bei gleichbleibender Erfolgswahrscheinlichkeit einer Aufgabe ist die
Neigung, die Aufgabe tatschlich anzugehen, desto grer, je strker das
Leistungsmotiv ist: Unter sonst gleichen Umstnden entscheidet das strkere
Leistungsmotiv ber die Hhe der Leistungsmotivation. Zu erwhnen ist noch, da
hohe Leistungsmotivation nicht notwendig sich in tatschlich hoher Leistung
dokumentieren mu, obwohl es sehr oft so ist, wie der statistisch gesicherte, aber
nicht allzu hohe Zusammenhang zwischen Leistungsmotivation und Leistungs-
strke beweist.
2. folgt, was auch bei sportpsychologischen Untersuchungen, wie
Besteigungsversuchen am Mount Everest, bekannt wurde (Emerson), da bei
deutlich Leistungsmotivierten der Antrieb, eine Leistung zu vollbringen, am
grten ist, wenn die Schwierigkeit der Aufgabe weder allzu gro, noch sehr klein
ist, sondern wenn der Ausgang verhltnismig ungewi ist: Ohne Risiko ist eine
Aufgabe langweilig, ohne jede Erfolgswahrscheinlichkeit bietet sie ebenfalls
keinen Anreiz: Der Gewinn einer Kreismeisterschaft wird einen Olympiasieger
kaum zu einer besonderen Hchstleistung motivieren; und so fallen Weltrekorde
auch eher bei Olympischen Spielen als bei Kreismeisterschaften, obwohl viel mehr
und hufiger Kreismeisterschaften veranstaltet werden als Olympiaden. Die
Leistung ist hher, wenn man einen Gegner ernst nehmen mu, das heit wenn das
Resultat unsicher ist. Unterschtzung des Gegners mindert die Leistung!
Man hat dieses berwiegen der Motivation zu mittleren Schwierig-
keitsgraden ,Vorliebe zur Risikobernahme (Atkinson) genannt. Daher gilt fr eine
Gruppe: In schwierigen Situationen ist die Stimmung einer hoch leistungs-
motivierten Mannschaft eher optimistisch, in leichteren eher pessimistisch. Auch
werden erfolgversprechende Nachrichten oder uerungen der Kameraden oder
anderer mehr in pessimistischer, Mierfolg verheiende mehr in optimistischer
Richtung umgedeutet und beurteilt. Die Kommunikation tendiert also dazu, die
Unsicherheit der Erfolgserwartung zu erhhen (Mount-Everest-Mannschaft,
Emerson). Auch lt sich deutlich ein ,Schub zum Risiko (Burnstein) feststellen,
der risikoreichere Entscheidungen in der Gruppe durchsetzt, als sie die einzelnen
Gruppenmitglieder treffen wrden.
Die Leistungsmotivation wird bei ihrem Einflu auf die psychische Gesamt-
tendenz, eine Aufgabe zu lsen, oder ein Ziel zu erreichen, gebremst durch die
Neigung, diese Aufgabe zu meiden aus Angst vor Mierfolg. Das personspe-
zifische und verhltnismig konstante Motiv, Mierfolge zu vermeiden, hemmt
die Handlungsbereitschaft und ist so der direkte Gegenspieler des Leistungsmotivs.
[Auch dieses lt sich messen (Mandler, Sarason: Test Anxiety Questionnaire).]
Deshalb unterscheiden sich die Ergebnisse, die sich aus der Theorie der
Leistungsmotivation herleiten, danach, ob sie sich auf vorwiegend leistungs-
motivierte, weniger ngstliche, aktive, optimistische, offensive und risikobereite
Personen beziehen oder auf berwiegend den Mierfolg meidende, ngstliche,
,defensive, passive, ,pessimistische. Diese beiden Typen des vorwiegend
9 Motive und Leistungsmotivation im Wettkampfsport 19

Leistungsmotivierten und des eher ,ngstlichen (Mierfolge Meidenden) mssen


voneinander unterschieden werden; denn die motivierten Handlungen und die
Motivationen verlaufen bei motivs und entsprechend der Wahrscheinlichkeit, mit
der ein Mierfolg erwartet beiden sehr oft entgegengesetzt.
Analog den Gesetzmigkeiten ber die reine Leistungsmotivation wchst
die Neigung, Mierfolge zu meiden, entsprechend der Strke des Mierfolgs-
meidung wird (werden kann), sowie mit dem subjektiv geschtzten
Abschreckungswert des Mierfolgs (Grundsatz II).
Die Mierfolgswahrscheinlichkeit ist am grten, wenn die Erfolgswahr-
scheinlichkeit am kleinsten ist [beide ergnzen (summieren) sich zur Sicherheit (=
Wahrscheinlichkeit 1)]. Der subjektive Abschreckungswert entspricht seiner Strke
nach genau der Erfolgswahrscheinlichkeit, aber mit umgekehrten Vorzeichen: Bei
besonders leichten Aufgaben ist die Scheu vor Mierfolgen und Blamagen grer!
Entsprechend wie bei der Leistungsmotivation ergibt sich hier durch mathe-
matische Ableitung:
3. Bei gleichbleibender Mierfolgswahrscheinlichkeit (und somit bei
konstanter Erfolgswahrscheinlichkeit) ist die Neigung, eine Aufgabe nicht
auszufhren, sie zu meiden, desto grer, je strker das Mierfolgsmeidungsmotiv
ist, also je ngstlicher der Betreffende ist.
4. Ist das Motiv, Mierfolge zu vermeiden, merklich stark, so ist die
Tendenz, einem Mierfolg auszuweichen, am grten, wenn es sich um eine
Aufgabe von Mittlerer Schwierigkeit handelt, das heit wenn die Mierfolgs- und
die Erfolgswahrscheinlichkeit von mittlerer Gre sind, also der Ausgang unsicher
ist. ngstliche Personen ziehen Aufgaben mit eher sicherem Ausgang vor. Sie
meiden besonders Aufgaben mit unsicherem Ausgang.
Jeder unterliegt beiden Motiven, dem Leistungsmotiv und dem Mierfolgs-
meidungsmotiv freilich unterschiedlich stark.
Die Gesamtneigung, eine Aufgabe auszufhren, einen Erfolg zu erringen,
setzt sich als Summe aus der Leistungsmotivation und der Mierfolgs-
meidungsmotivation zusammen, wobei eventuell noch andersartige Motivationen
hinzugefgt werden mssen (im Leistungssport etwa das Motiv, die Chancen
realistisch einzuschtzen, Aggressivitt, Geltungsmotive, die allerdings bereits den
beiden Hauptmotiven zugrunde liegen knnen) (Grundsatz III).
In mathematischer Formulierung lassen sich die genannten drei Grundstze
also in eine Formel zusammenfassen: Die Leistungsmotivation TL ist positiv
abhngig nicht nur von der Strke des Leistungsmotivs ML, sondern auch von der
subjektiven Erfolgswahrscheinlichkeit WE (Erfolgserwartung) und dem Anreiz AE
des Erfolges, wobei AE = 1 - WE (Anreiz wchst mit der Seltenheit des Erfolges).
Die subjektive Wertschtzung ML AE steigt mit der Schtzung der Leistungen in
der sozialen Umgebung. Entsprechend ist die Motivation (Tendenz) TMf,
Mierfolge zu vermeiden, abhngig von dem Mierfolgsmeidungsmotiv MMf, von
der Mierfolgswahrscheinlichkeit WMf und dem Abschreckungswert AMf des
Mierfolges, wobei AMf = - WE (je leichter die Aufgabe, desto grer das
20 Hans Lenk 10

Zurckschrecken vor Mierfolg und Blamage). Da jeder beiden Motiven unterliegt,


ist die Gesamttendenz zu einer Leistung:
GL = TL + TMf + Text = ML WE AE + MMf WMf AMf + Text
oder:
GL = (ML - MMf) (1 - WE) WE + Text
(Text ist dabei die hier nicht zu bercksichtigende externe, andersartige
Motivation; WMf = 1 - WE; AMf und somit TMf < 0).
Je nachdem, ob Personen berwiegend leistungsmotiviert (offensiv, aktiv,
risikobereit, optimistisch) sind: ML > MMf, oder ob sie vorherrschend mierfolgs-
meidungsmotiviert (defensiv, passiv, ngstlich, pessimistisch sind: MMf > ML,
verlaufen die Motivationsprozesse und Handlungen (Entscheidungen) gerade
umgekehrt.
Es mu allerdings beachtet werden: Nur als eine Vergleichstheorie des
Mehr oder Weniger (hoch gegenber niedrig Leistungsmotivierten) ist die
Theorie von Atkinson sehr brauchbar und fr sichere Abschtzungen verwendbar.
Ihre grobe, bervereinfachte mathematische Formulierung tuscht eine grere
Przision und Verllichkeit der Werteberechnungen vor, als sie derzeit eingelst
werden knnen. Nicht als quantitativ-metrische, wohl aber als komparativ-
topologische Theorie ist sie gesichert. Deshalb wird die metrisch-quantitative
Formulierung der Theorie hier auch nur beilufig angegeben. Fr die Anwendung
auf den Leistungssport reicht aber die komparative Form auch schon aus; sie und
ihre Folgerungen knnen mit Hilfe von Ungleichungen oder wie im folgenden
verbal dargestellt werden.
Die resultierende Gesamtmotivation hngt entscheidend davon ab, ob wir es
mit einem berwiegend leistungsmotivierten oder einem vorherrschend ngst-
lichen Athleten zu tun haben. Sind beide Motive etwa gleich stark oder gleichen
sich die hinzukommenden Situations- und Bewertungsfaktoren etwa aus, so gert
das Individuum in einen ,Entschlieungs-Vermeidungs-Konflikt oder ,Anreiz-
Hemmungskonflikt, also in einen Konflikt zwischen seinen Erfolgs- und Sicher-
heitswnschen.
Folgende bisher hochbesttigte Hypothesen leiten sich weiterhin aus der
Theorie her:
5. Der Anreiz hochgeschtzter Erfolge ist fr hher leistungsmotivierte
Personen grer als der geringer eingeschtzter Erfolge und auch grer als fr
weniger Leistungsmotivierte.
6. Dementsprechend ist bei hher Leistungsmotivierten die Risikobereit-
schaft angesichts von Aufgaben mit unsicherem Ausgang grer als bei geringer
leistungsmotivierten Individuen.
7. Auch die Freude am erreichten Erfolg ist bei hher Leistungsmotivierten
grer (Winterbottom, McClelland).
8. Hher Leistungsmotivierte zeigen in einer einheitlichen, strker leistungs-
orientierten Gruppe eine strkere Leistungstendenz als in einer uneinheitlichen
oder weniger leistungsorientierten Gruppe oder als geringer leistungsmotivierte
11 Motive und Leistungsmotivation im Wettkampfsport 21

Personen. Auch die soziale Wertschtzung der Leistung berhaupt beeinflut deren
Anreizwert (Wichtigkeit der leistungsfrderlichen sozialen Umgebung).
9. Hher Leistungsmotivierte strengen sich in einer leistungsbetonten
Situation (Wettkampf) strker an als in einer entspannten Atmosphre und mehr als
geringer Leistungsmotivierte und sie vollbringen dann durchschnittlich hhere
Leistungen als in entspannten Situationen und als weniger Leistungsmotivierte.
10. Hher Leistungsmotivierte lassen sich weniger von ngstlichkeit
beeinflussen als geringer Leistungsmotivierte.
11. Weniger auf Vermeidung von Mierfolgen ausgerichtete Personen (das
heit hher Leistungsmotivierte) unternehmen bei Bedrohung des Erfolgs mehr
Anstrengungen als solche, die eher Mierfolge vermeiden wollen. Sie sind
anstrengungsfreudiger.
12. Als ein Mittel, sich gegen die Angst vor dem Mierfolg zu schtzen,
wird von hoch Leistungsmotivierten oft ein hheres Anspruchsniveau aufgebaut,
als es realistischer Beurteilung der Aufgabe und der eigenen Leistungsfhigkeit
entspricht (,berschtzung oder ,Aufbauschung des Anspruchsniveaus). Dies
kann leicht zu einem Konflikt fhren, der aus dieser Diskrepanz zwischen der
Einschtzung der eigenen Fhigkeiten und der fr die geplante Leistung
erforderlichen Leistungsfhigkeit entspringt.
13. Mit der Anzahl an Erfolgen gleicher Schwierigkeit erhht sich die
Erfolgserwartung: War die Erfolgswahrscheinlichkeit ursprnglich klein, so wchst
die resultierende Leistungsmotivation der Leistungsorientierten mit der Zahl der
Erfolge so lange, bis die Erfolgserwartung im Laufe der fortdauernden Erfolgsserie
den mittleren Bereich unsicheren Ausgangs berstiegen hat; dann allerdings sinkt
sie ab. War die Erfolgswahrscheinlichkeit ursprnglich hoch, so sinkt die
Leistungsmotivation mit Erhhung der Erfolgswahrscheinlichkeit ab (weil die
Attraktivitt des Erfolges nachlt). Andere schwierigere Aufgaben werden in den
Bereich unsicherer Ausgangserfolgswahrscheinlichkeit ,hineingeschtzt und dann
gewhlt. Die Leistungsmotivation verlagert sich gleichsam auf einen ange-
messeneren Bereich (Hhersetzen des Anspruchsniveaus, Hoppe, Lewin u.a.).
14. Umgekehrt wird durch vermehrte Mierfolge die Erfolgswahrschein-
lichkeit herabgesetzt. War diese ursprnglich gro (leichte Aufgabe), so vermehrt
der Lei- stungsmotivierte zunchst seine Anstrengungen. War die Erfolgswahr-
scheinlichkeit schon klein, so sinkt die Motivation oder verlagert sich auf
Aufgaben von geringerer Schwierigkeit (,Herabsetzen des Anspruchsniveaus).
15. Bei sehr ngstlichen Personen, die eher Mierfolge vermeiden als
risikoreiche Leistungen vollbringen wollen, verlaufen die eben genannten
Vorgnge umgekehrt, weil bei ihnen im mittleren Bereich ungewissen Ausgangs
die Tendenz, eine Aufgabe zu meiden, am grten wird. Das gilt selbst in jenem
Falle, wo eine ursprnglich geringe Erfolgswahrscheinlichkeit ansteigt hier
neigen ,ngstliche dazu, sich zufriedenzugeben. Die Unterschiede und Wechsel in
der Motivation sind hier sogar strker als bei stark Leistungsmotivierten.
22 Hans Lenk 12

16. Den Konflikt zwischen Erfolgs- und Sicherheitswnschen versuchen


,ngstliche oft dadurch zu lsen, da sie ffentlich das Anspruchsniveau recht
vorsichtig ja nicht zu hoch festlegen, whrend sie insgeheim ein hheres
,privates Anspruchsniveau setzen und Erfolgshoffnungen hegen (Spaltung des
Anspruchsniveaus, Heckhausen). Dagegen versuchen stark Leistungsmotivierte,
Mierfolgserlebnisse und die mit ihnen verbundenen Frustrationen und Konflikte
dadurch ,abzubauen, da sie die Mierfolge bersehen, verdrngen oder mit
Scheinargumenten und Ausreden bemnteln (Rationalisierung).
17. Auch die bergnge zu Alternativaufgaben oder -leistungen sind
bestimmt von hnlichen Vergleichen zwischen den Tendenzen, die einzelnen
Aufgaben in Angriff zu nehmen (Feather): Hher Leistungsmotivierte weisen bei
hoher Erfolgswahrscheinlichkeit einer Aufgabe und bei eintretendem Mierfolg die
grte Beharrungstendenz auf. Bei hohen Ausgangserfolgswahrscheinlichkeiten
und Mierfolgen bleiben Leistungsmotivierte eher bei der Anfangsaufgabe als
ngstliche. Der Mierfolg ruft erhhte Anstrengung hervor. Erst wenn die
Erfolgswahrscheinlichkeit weiter abgesunken ist unter den Punkt ungewissen
Ausgangs und weit unter die Erfolgswahrscheinlichkeit der Alternativaufgabe ,
wird die Neigung grer, die Alternativaufgabe zu lsen. Ist die
Erfolgswahrscheinlichkeit von vornherein klein, so sinkt die Neigung, bei dieser
Aufgabe zu bleiben, sofort.
18. Auch hier verlaufen die Vorgnge bei Personen, die zu allererst
Mierfolge vermeiden wollen, umgekehrt: Bei kleiner Ausgangserfolgswahr-
scheinlichkeit und Mierfolgen kleben sie eher an der bernommenen Aufgabe als
bei absinkenden hohen Ausgangserfolgswahrscheinlichkeiten: Im letzteren Falle
gehen sie zu einer anderen Aufgabe ber. Ja ,ngstliche, die zuerst Mierfolge
vermeiden wollen, kleben bei Mierfolgen lnger an schweren Aufgaben mit
niedrigen Erfolgswahrscheinlichkeiten als hher Leistungsmotivierte (Feather). Es
tritt hier also der paradoxe Fall ein, da die Tendenz zum Aushalten bei einer
relativ schweren Aufgabe trotz Mierfolgen unter ,ngstlichen grer ist als unter
stark Leistungsmotivierten (wohl weil ihnen die Alternativaufgaben noch
bedrohlicher erscheinen). Manche ,ngstliche mit starker Gesamtmotivation
und inneren Konflikten treten auch eine Flucht nach vorn an, indem sie sich und
ihren hochfliegenden Erfolgswnschen unrealistisch hohe Ziele setzen
(Heckhausen). Solche paradoxen Flle lassen sich aufgrund des bloen
Fingerspitzengefhls weder erklren noch vorhersagen, noch beherrschen.
Auch diese Hypothesen sind, wie alle vorher angefhrten, aus der Theorie
ableitbaren Hypothesen hochbesttigt durch Versuche an Schulklassen, Studenten-
gruppen, Diskutierclubs, Rtsellsungsaufgaben, Rechentests und an sportlichen
Leistungen (wie Ringwerfen auf Objekte in bestimmter Entfernung, teilweise auch
bei Bergsteigergruppen).

Trainingspraktische Folgerungen
Die einheitliche Theorie der Leistungsmotivation trgt noch den Stempel des
Entwurfs: Sie ist verhltnismig allgemein und gestattet nur, Grundzge des Ver-
13 Motive und Leistungsmotivation im Wettkampfsport 23

haltens zu erfassen. Sie deckt auch nicht jedes Detail, das im Motivationsverhalten
von Leistungssportlern auftritt. Dennoch ist sie bereits imstande, viele Motivations-
vorgnge und motivierte Handlungen theoretisch einzuordnen, zu erklren und
vorherzusagen. An einigen Beispielen soll daher gezeigt werden, wie bekannte
Erfahrungen aus dem Rudertraining sich mit Hilfe von Stzen der Theorie deuten
lassen und wie man anhand der Theorie Hypothesen entwickeln kann dafr, auf
welche Weise die Leistungsmotivation zu steigern ist. Da diese Folgerungen noch
groenteils vorlufigen oder gar spekulativen Charakter besitzen, versteht sich von
selbst. Man steht erst am Beginn der systematischen Erforschung der Leistungs-
motivation.
Im Rudersport ist man erst seit wenigen Jahren auf die entscheidende Rolle
der Leistungsmotivation und die Wichtigkeit, sie zu beeinflussen und zu steuern
(steigern), aufmerksam geworden. Die hhere Leistungsmotivation gab den
Ausschlag bei allen international entscheidenden Achterendlufen der letzten
Jahre, da die besten Mannschaften alle ziemlich gleiche Leistungsstrke besaen,
durchschnittlich gleich gut veranlagte Ruderer umfaten, nach Pensum und
Methoden etwa gleich wirksam trainiert und taktisch hnlich zweckmig beraten
und annhernd gleich routiniert waren. Der Spitzentrainer ist daher gezwungen,
sich mit dem vorerst letzten Faktor von rennentscheidender Ungleichheit zu
befassen: Der Leistungsmotivation.
Will der Trainer sich nicht nur auf sein Fingerspitzengefhl, also auf seine
begrenzte und tuschbare Einzelerfahrung verlassen, will er imstande sein, auch
neuartige, ihm bisher nicht bekannte Vorgnge im Verhalten und in dessen
Motivation planmig zu behandeln oder erst einmal zu verstehen, so tut er gut
daran, sich zustzlich zu seinen Erfahrungen an die psychologisch hochbesttigten
Stze und Voraussagemglichkeiten der Theorie von Atkinson [und auch der von
Festinger] zu halten und diese fr seinen Bereich auszudeuten. Das bedeutet
natrlich nicht, da er die Ergebnisse sklavisch zu bernehmen hat. Die Theorie
knnte ja gerade bei der Anwendung in diesem Bereich Mngel aufweisen. Der
Trainer mu, selbst wenn er die Theorie zu Hilfe nimmt, ihr gegenber kritisch
bleiben. Wenn aber die Struktur der Leistung auf allen Gebieten gleich ist
(Adam), das heit wenn verschiedenartige Leistungen groe hnlichkeiten und
Entsprechungen in ihrem Verlauf, ihren Zielsetzungen und in den Begleitgefhlen
und -berlegungen aufweisen, so gilt dies erst recht fr die Leistungsmotivation.
Daher steht zu erwarten, da der Trainer Vorteile aus der allgemeinen Theorie auch
fr seinen speziellen Leistungsbereich ziehen kann.
Die wichtigste Folgerung aus der Theorie ist zunchst: Da die Strke der
Leistungsmotivation nicht nur von dem Leistungsmotiv abhngt, sondern auch von
der Erfolgswahrscheinlichkeit und von der subjektiven Wertschtzung beziehungs-
weise dem subjektiven Anreiz des Erfolgs, kann man die Leistungsmotivation
systematisch erhhen. Sie ist manipulierbar, da der Anreiz von der Wertschtzung
der Leistung in der sozialen Umgebung abhngt. Das Leistungsmotiv selbst ist
allerdings fr eine Person relativ konstant und demgem kaum oder nur schwer
24 Hans Lenk 14

und langwierig zu verndern. Doch knnen die anderen Einflugren leichter und
schneller verndert werden, indem man auf die Situation, das Milieu, die Erfolgs-
wahrscheinlichkeit und die subjektive Wertschtzung und Anreizwirkung einwirkt.
Situationen lassen sich meist leichter manipulieren oder programmieren als
Personen.
Die skizzierte eine Untersuchung von Rsler illustriert das deutlich und
befindet sich in voller bereinstimmung mit den Stzen der Theorie: Die jungen
Ruderer, die weit berwiegend aus leistungsfremden Beweggrnden in den
Ruderclub und in das Training fanden, entwickelten in einer sozialen Umgebung,
die Leistungen hochschtzte und die Leistungsfhigkeit zu frdern suchte,
allmhlich eine starke Leistungsmotivation. Durch Wertschtzung der
Vereinsmitglieder, der Betreuer und des Trainers wurde das gleichsam ,schlafende
Leistungsmotiv erst geweckt, indem es immer wieder angesprochen wurde (Stze
7, 8, 13). Mit den ersten Erfolgen wuchs die Wertschtzung, also die Attraktivitt
des Erfolges und daher die Leistungsmotivation (Grundsatz I). Das systematische
Training erhhte dann die ursprnglich uerst geringe Erfolgswahrscheinlichkeit,
die Freude am Erfolg, das Anspruchsniveau und wiederum die Leistungsmotivation
(Stze 7, 9, 13, Grundsatz I).
Eine leistungsfreundliche, leistungsfrderliche Atmosphre im Verein, bei
der Altherrenschaft ist also der gnstigste Nhrboden fr das Entwickeln von
Leistungsmotivation. Das unmittelbar sichtbare Vorbild kann hierbei eine groe
Rolle spielen, wenn es in seiner sozialen Umgebung hoch geschtzt wird:
Olympiasieger Schrder berichtet, wie sehr in seinen Lehrgngen zu Ratzeburg
(auswrtige) Schlerruderer von dem Anblick der ... Weltmeisterschaft (von 1962,
der sie beim Training zusahen) beeindruckt waren und mit welcher Begeisterung
sie dem Vorbild nacheiferten, als sie einmal mit den schwarz-rot-goldenen
Riemen in einem Achter rudern durften, der schon eine Europameisterschaft
gewonnen hatte. Die subjektive Wertschtzung eines rudersportlichen Erfolges,
der Wunsch danach und die spezifische Leistungsmotivation, ein solches Ziel zu
erreichen, werden hierdurch erhht. Zum groen Teil trug eine hnliche Erhhung
der subjektiven Leistungswertschtzung, welche Adam den jungen Ratzeburger
Schlern einzuimpfen verstand, zu der entscheidenden Verstrkung der
Leistungsmotivation im Rudern (und nicht nur dort) und somit zu den Ratzeburger
Rudererfolgen wesentlich bei. Hier liegt ein Hauptantrieb der Ratzeburger Ruderer
weder ein Geheimrezept, noch ein Wundermittel des Hexenmeisters!
Begeisterung zu wecken, ist sicherlich die entscheidende Aufgabe fr einen Lehrer
und auch fr den guten Trainer. Ohne diese Begeisterung wre mit Sicherheit
keiner der Ratzeburger Rudertitel errudert worden, einfach weil die Leistungs-
motivation nicht in der ntigen Strke entwickelt worden wre. Durch die
begeisterungsweckende pdagogische Anregung, spter untersttzt durch die
Vorbildwirkung und verstndnisvolle Frderung der sozialen Umgebung (Verein,
Stadt, Kreis) wurde die erhhte subjektive Wertschtzung des Erfolgs im Rudern
institutionalisiert und ffentlich besttigt. So entstand in kurzer Zeit eine lokale
Tradition und eine Ruder-Hochburg. In einem hnlichen Wechselspiel von
15 Motive und Leistungsmotivation im Wettkampfsport 25

individueller Initiative, Anfangsbegeisterung und institutionalisierter sozialer


Wertschtzung wurzelt vermutlich das Entstehen jeder Hochburg im Sport.
Kein Wunder, da traditionsbewute Rennvereine, deren Tradition nicht erstarrt ist
unter dem verwelkten Lorbeer vergangener Heroenzeiten, mit leistungsbegnstigter
und -begnstigender Vereinsatmosphre immer wieder bedeutende Erfolge er-
zielten.
Negative Beispiele beleuchten die These, da die Leistungsmotivation vom
Vereinsklima abhngt, ebenso deutlich: Leitpersonen eines an einer international
erfolgreichen Renngemeinschaft beteiligten Vereins empfanden die Rennruderei
eher als strend fr die kameradschaftliche Atmosphre (sprich: fr die
spiebrgerliche Beschaulichkeit). Eine Eminenz des Vereins nannte den
Amateurtrainer einen Dummkopf, weil er soviel Arbeit und Zeit ohne Entgelt an
etwas verschwende, was im realen Leben nichts zhlt. Ohne das gehrige
finanzielle Rckgrat sei fr ihn jeder Meisterruderer, und habe er sonst noch
berufliche Hochleistungen vollbracht eine Null (telefonisches Interview).
Ersichtlich ist diese von jenem Herrn geprgte Vereinsatmosphre nicht sehr
leistungsfrderlich, und das fand auch seine Auswirkung: Man intrigierte
(Nachreden, Generationenkonflikte) und behinderte das Training durch alle nur
denkbaren Verbote und Boykottversuche gegen das Eingehen einer berregionalen
Renngemeinschaft) kurz, es wurde nahezu alles von der Vereinsleitung
unternommen, einen groen, gar internationalen Erfolg zu verhindern. Eine
Weltmeisterschaft wurde dem Verein sozusagen gegen seinen Willen verpat,
hinterher jedoch als groer Vereinserfolg gefeiert (und der Vorsitzende erhielt
schlielich den Orden eines anderen Vereins fr seine Verdienste um den
internationalen Renngemeinschaftserfolg!). Nachdem die vorhergehende,
verstndnisbereite Vereinsleitung gegen viele Schwierigkeiten die den Grundstode
bildende Renngemeinschaft inauguriert hatte, war dieser Wechsel nur zu
berstehen, indem die Ruderer und ihr Trainer krftige Aggressionen gegenber
der Vereinsleitung entwickelten. Mit dem: Trotzdem! Jetzt gerade! Wir wollen es
denen aber zeigen! wurden mit Hilfe fast unglaublicher Improvisationen deutsche
und internationale Titel errungen.
Man ersieht daraus: In Deutschland mssen hier wie in der Wissenschaft
Leistungen oftmals gegen erhebliche Widerstnde und ohne Untersttzung der
gesellschaftlichen Leitpersonen errungen werden. Wenn vielfach sportliche (aber
auch wissenschaftliche) Leistungen auf die private Initiative gegen die Interessen
der sozialen Umgebung angewiesen sind und die Organisation solcher Leistungen
in die Freizeit abgeschoben wird, so leben wir nicht in der vielbeschworenen
Leistungsgesellschaft, sondern blo in einer Erfolgsgesellschaft, in der nicht so
sehr die wirkliche Leistung als eher die soziale Wirkung, die Publizitt einer
Person oder oft nur vermeintlichen oder angeblichen Leistung zhlt. Da eine
solche Gesellschaft nicht besonders leistungsfrderliche Impulse gibt, nicht dazu
anregt, echte Leistung (vor dem gesellschaftlichen Scheinen) hochzuschtzen, ist
unmittelbar klar. Manahmen zur Frderung der Leistungsmotivation durch
26 Hans Lenk 16

Erhhung der Leistungswertschtzung knnen in Deutschland nur sehr schwer ihre


volle Wirksamkeit entfalten.
Aber zurck zu jenem Verein: Dieses negative Beispiel lehrt, einen wie
mageblichen Einflu die Vereinsleitung darauf hat, ob ein leistungsfrderliches
Verstndnis und ein gutes Verhltnis zu den Trainingsleuten vorherrscht oder
nicht. Eine einzige Wahl eines neuen Vorstandes kann das gesamte
leistungsbegnstigende Klima urpltzlich in sein Gegenteil verkehren. Ferner ist
offenbar, wie andersartige Motivationen (Aggression) eine leistungsungnstige
Atmosphre berspielen knnen (Grundsatz III) aber auch, da dies nur mit
einem erheblichen Mehraufwand an psychischer Energie und Widerstandskraft zu
leisten ist. Fr Amateurtrainer ist diese Zusatzbelastung nur eine sehr begrenzte
Zeit durchzuhalten: Der Amateurtrainer jenes Vereins verlie nach Erringung des
hchsten internationalen Titels, ohne ein Wort des Dankes zu erhalten, enttuscht
den Verein. Leistungsstarke und -begeisterte Nachwuchsruderer traten aus jenem
Verein nicht mehr hervor
Jeder Trainer wird nach einiger Beobachtungszeit in der Wettkampfsaison
nahezu jeden einzelnen Trainingsmann danach einordnen knnen, ob er vorwiegend
motiviert ist dazu, Mierfolge zu vermeiden, also eher ein ,ngstlicher Typ, der
defensiv ,auf Sicherheit geht, oder ob das Leistungsmotiv bei ihm so stark ist, da er
aktionslustig und risikobereit neue Aufgaben und Prfungen ,in Angriff nimmt und
auch Niederlagen nicht scheut. Diese in der Theorie der Leistungsmotivation und fr
deren Anwendung sehr wichtige Unterscheidung zwischen ,ngstlichen und ber-
wiegend Leistungsmotivierten ist recht leicht in der Praxis durchzufhren. (Unklare
Einzelflle drften die Ausnahme bilden.) Und diese Unterscheidung ist angebracht:
Denn es gibt gerade auch unter den Spitzensportlern berraschend viele affektlabile,
introvertierte, selbstunsichere, ngstliche, gehemmte, oft neurotisch disponierte
Persnlichkeiten, die sich im Sport ein Bewhrungsfeld suchen, um ein inneres
Schwchebewutsein zu verdecken oder zu kompensieren und ihr Selbstwertgefhl
zu stabilisieren (Steinbach).
Da Leistungs- und Mierfolgsmeidungsmotive relativ konstante
Persnlichkeitsdispositionen darstellen (nach den Grunddefinitionen), da also auch
das Strkeverhltnis von Leistungsmotiv zu Mierfolgsmeidungsmotiv sich
verhltnismig wenig ndert, kann der Trainer mit Hilfe der Theorie ber die
Leistungsmotivation recht einfach Voraussagen ber das Verhalten von Athleten
beider Typen machen. Er kann vorkommende oder vorausgesagte Verhaltens-
unterschiede mit der Theorie erklren und aufgrund dieser Erklrung in vielen
Fllen wirksame Manahmen gegen ein unerwnschtes Absinken der Leistungs-
motivation ergreifen, indem er die uere Situation oder die subjektive Wert-
schtzung zielbewut verndert. Nachdem der Trainer die Unterscheidung in
vorwiegend ,ngstliche und mehr Leistungsmotivierte vorgenommen hat, mu er
sich in normalen Situationen (auer im paradoxen Fall von Satz 18) in erster Linie
um die Steigerung der Leistungsmotivation bei den Mitgliedern der Mannschaft
kmmern, die zuoberst Mierfolge zu meiden suchen (Stze 1, 3, 8, 9, 10, 11, 15,
16). Denn hier findet sich im Schnitt die schwchste Gesamtmotivation zur
17 Motive und Leistungsmotivation im Wettkampfsport 27

Leistung der Leistungswille der gesamten Mannschaft wird aber mehr durch
eine unterdurchschnittliche Leistungsmotivation beeinflut als durch
berdurchschnittliche (Satz 15): Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwchstes
Glied, eine Illustration, die Adam auch in anderen Bereichen des Trainings
erfolgreich anwendete. Hier liefert die Theorie eine Erklrung.
Manche sehr wirkungsvollen Manahmen zur Herabsetzung der Hemmungs-
schwellen (insbesondere bei ,ngstlichen) sind dem Trainer allerdings aus
ethischen Grnden und aufgrund des Fair-play-Gebots oder der Regeln untersagt:
Die Anwendung von Dopingmitteln (Amphetamine fhrten zu durchschnittlich
13,5/oiger Leistungssteigerung nicht beim Rudern gemessen!, die Hypnose zu
26,5/oiger Leistungssteigerung, Steinhaus, Ikai). Man mag darber streiten, wie
wirksam Bikini-Badenixen auf dem Zielsteg der Trainingsstrecke und das Wissen,
da sie zuschauen, die Intervallzeiten beeinflussen und ob dieses Mittel nicht eher
auf ,offensive Charaktere wirkt einige praktische Erfahrungen beim Intervall-
streckenfahren im Kleinboot und einige Untersuchungen von Sportmedizinern mit
Maximalkraftmessungen (bei Sportstudenten) sprechen fr einen gewissen kurz-
fristig leistungssteigernden Einflu. Doch da das momentane Imponiergehabe
sicherlich auf einen gleichfrmigen hufigen Reiz in dieser Hinsicht ohne
irgendeine nachfolgende Belohnung nicht anspricht und diese Methode auch bei
(entscheidenden) Wettkmpfen nicht anwendbar ist, drfte diesem legitimen
,optischen Doping keine sehr groe Zukunft zu prophezeien sein.
Erlaubte Mglichkeiten zur Steigerung der subjektiven Wertschtzung des
Erfolgs und der Leistungsbereitschaft mgen das autogene Training (Schultz) und
die Autohypnose darstellen, im Zustand allzu starken Vorstartfiebers knnen auch
Ablenkung und Autosuggestion leistungssteigernd wirken (Puni). Franzsische
Skiolympiakmpfer schwren auf Yoga-Entspannungs- und -Konzentrations-
bungen. Die Wirksamkeit dieser Methoden ist umstritten und bisher nicht
gengend wissenschaftlich kontrolliert. Auerdem eignen sich in Mannschaften
sicherlich nur wenige Mitglieder als gute Medien dafr. Und die Trainer verfgen
nicht ber genug Zeit, Fhigkeiten und Erfahrungen, um diese Methoden in
wirksamem Umfange anwenden zu knnen.
Der Trainer ist also auf traditionellere Manahmen verwiesen, die Situation
(die Erfolgswahrscheinlichkeit) oder die subjektive Erfolgsschtzung zu manipulie-
ren. Bei den ,ngstlichen empfiehlt es sich, durch die Auswahl relativ sicher zu
gewinnender Rennen die Erfolgswahrscheinlichkeit aus dem unsicheren Bereich
herauszubringen oder herauszuhalten (Satz 15). Hoch Leistungsmotivierten hin-
gegen sollte der Trainer auch Rennen mit sehr unsicherem Ausgang als Anreiz zur
Erhhung der Leistungsmotivation bieten (Stze 13, 5).
Schwierig wird die Angelegenheit freilich dadurch, da eine Mannschaft
sich oft aus Sportlern beider Typen zusammensetzt. Dann mu zunchst ermittelt
werden, welche Motivation berwiegt und die Stimmung der Mannschaft
beherrscht. Danach ist die Auswahl der Rennen und leistungsmotivations-
steigernden Manahmen zu treffen. Sodann mte der Trainer versuchen, die
28 Hans Lenk 18

Vertreter des nichtbercksichtigten Typs auf andere Weise von der Attraktivitt des
Ziels zu berzeugen (etwa durch Hinweise auf das gesteigerte Selbstwerterleben
nach einem solchen Erfolg, durch kleine ideelle Belohnungen usw.). Vielleicht
kann die demokratische Diskussion in der Mannschaft jenen zustzliche
Wertschtzung vermitteln. Haben die Ruderer das Gefhl, selbst (durch
Mitbestimmung) einen taktischen Plan oder ein Trainingsprogramm mitgestaltet zu
haben, so identifizieren sie sich strker damit, als wenn ihnen beides autoritr
diktiert wird. Die Verwirklichung des Erfolges wird daher vom demokratisch
beteiligten Athleten in hherem Mae als sein eigenes selbstgestaltetes und -
geplantes Werk erlebt und subjektiv hher bewertet. Deshalb steigt gegenber
autoritrer Planung die Leistungsmotivation (Grundsatz I). Und deshalb wirkt
auch die demokratische Diskussion ber die Renntaktik am Vorabend eines
entscheidenden Wettkampfes unmittelbar frderlich auf die aktuelle Leistungs-
motivation ein. Ebensolches gilt von der Konzentration auf ein groes Rennen:
Hlt sich die Mannschaft abseits von dem Meisterschaftsgeschehen auf und erlebt
von den Endlufen nur ihren eigenen mit, so unterstreicht dies die subjektive Wert-
schtzung fr ihren eigenen Start auer der Konzentration erhht sich die
unmittelbare Leistungsmotivation.
In einer sozialen Umgebung, in der sportliche Hochleistungen als
Auszeichnung der Nation, der Gesellschaft gelten und den Akteuren dauerhafte
persnliche allgemeine Wertschtzung einbringen (wie etwa in sozialistischen
Lndern), knnte der Trainer gegebenenfalls die subjektive Wertschtzung des
Erfolgs bei Spitzensportlern erhhen durch den Verweis auf die Ehre, die sich mit
dem Erringen einer internationalen Meisterschaft verbindet. In unserer Gesellschaft
war dieser Ausweg bisher versperrt, wenn der Trainer nicht unglaubwrdig werden
will. (Es scheint sich hier allerdings eine Umorientierung anzubahnen.) Die
leistungsfrderliche und leistungsschtzende Atmosphre in der kleineren sozialen
Umgebung, im Verein oder in der eingeschrnkten ffentlichkeit des ent-
sprechenden Sportverbandes kann bei uns mit Erfolg gestrkt werden (Vorbilder,
Anerkennung, Hochburgbildung).
Die geschilderte Methode, Aggressionen gegen Auenstehende (Funktio-
nre, Gegner, Neider) zur Steigerung der Leistungsmotivation auszunutzen, kann
als Einflu eines Fremdmotivs, aber zugleich als nderung der subjektiven Wert-
schtzung des demonstrativen Erfolges gedeutet werden. Sie ist ethisch durchaus
problematisch und auerdem auf ihre Wirksamkeit nicht hinreichend analysiert.
Mit dem Erreichen eines Spitzenerfolges lt die Motivation, ihn (nochmals)
zu erkmpfen, stark nach (Grundsatz I), weil die zuknftige Erfolgswahrscheinlich-
keit berschtzt wird und die subjektive Wertschtzung nachlt, die sich
grtenteils aus dem Fehlen dieses Erfolges speiste (Dominanzrolle eines Mangels,
Hofsttter). Daher sind unbetitelte gleichstarke Athleten unter sonst gleichen Be-
dingungen den nicht mehr so stark leistungsmotivierten alten Meistern vorzuziehen.
Im Training mu sich der Trainer immer wieder Tricks einfallen lassen,
um die Leistungsmotivation nicht bei dem zu berwindenden starken Unluster-
leben, das mit dem hohen Pensum heute notwendig eintritt, absinken zu lassen
19 Motive und Leistungsmotivation im Wettkampfsport 29

und auch zur Verhinderung des addisonoiden bertrainings. Dabei ist


Abwechslung vonnten etwa durch geschickte Terminpolitik fr die
Wertkmpfe, durch Variationen im Training (Langstreckentraining, Fahrtspiel,
Intervallstrecken mit Wechsel der Streckenlnge, verschiedene Mannschafts-
zusammensetzungen, im Rudern auch etwa unterschiedliche Bootsgattungen); denn
ein immer wieder vorgesetzter Anreiz, eine Aufgabe, die regelmig erfllt wird
und keine besonderen Schwierigkeiten oder berraschungsmomente mehr birgt,
lt die entsprechende Teilerfolgswahrscheinlichkeit zu hoch steigen und die
subjektive Wertschtzung sinken (berdru) damit sinkt aber die Leistungs-
motivation (Grundsatz I).
Eine wichtige Methode zum Erhalten der Leistungsmotivation ist, die im
Laufe der Saison immer besser werdenden Intervallstreckenzeiten oder Teilzeiten
auf langen Strecken in Diskussionen vor dem Training auf Zeiten des ernst zu
nehmenden Gegners zu beziehen und der Mannschaft stets nach der Strecke die
erreichte Zeit zuzurufen. Auer der Tempogefhlsschulung erzielt man so, da
jeder in der Mannschaft dauernd die Zeit mit der Orientierungszeit vergleicht und
seine Anstrengungen erhht, diese zu erreichen oder zu halten. (Allerdings
funktioniert das nur, wenn die Orientierungszeit realistisch ist, von der Mannschaft
erreicht werden kann.)
Noch raffinierter ist folgender Trick (Adam): Das Streben der Athleten, die
subjektive Unlust der groen Trainingsanstrengung zu vermeiden oder zu vermin-
dern, dieses zumindest gern spielerisch vorgeschobene Streben (um die vollbrachte
Trainingsleistung als hher zu erleben oder auszugeben) lt sich fr die
Leistungssteigerung und die Motivationssteigerung selbst ausnutzen:
Alternativangebote fr das Trainingsprogramm des Tages kann der Trainer mit den
zu erreichenden Zeiten koppeln: Dieses Handeln ist im Ratzeburger
Rudertraining beliebt. Es bietet eine Abwechslung im Trainingseinerlei und erhht
die Motivation, die hhere Leistung von geringerem Pensum zu erzielen: Auer
dem Unlusterleben und dem Streben zu einem mglichst kleinen Pensum wird
nmlich auch die Unsicherheit erhht (Satz 2), etwa ob der Achter die 560 m
tatschlich viermal in 1:32 Minuten schafft und dann auf die zwei weiteren
Strecken der jeweils nchstniederen Angebotsstufen (6 Strecken in 1:34 oder 8
Strecken in 1:36) verzichten darf. Um das strkste Leistungsstreben zu erzeugen,
mu der Trainer imstande sein, genau den mittleren Bereich der grten
Unsicherheit herauszufinden: Wasser- und Windverhltnisse sowie den
Konditionsstand der Mannschaft hat er treffend einzuschtzen, sonst wird das
Angebot zu hoch oder im anderen Falle zu leicht. Entweder ist dann die Motivation
der Ruderer, das (zu hohe) Angebot zu erfllen, gering, oder die zu erbringende
Trainingsleistung reicht nicht aus.
Die Ungewiheit des Erfolges wird auch durch die Manahmen des Trainers
erhht, da er in der eigenen Trainingsgemeinschaft eine ernst zu nehmende
Konkurrenzmannschaft aufbaut, einen Sparringspartner, der den Vorrang der
Mannschaft echt gefhrdet. Damit steigen die Leistungsmotivation und der Trai-
30 Hans Lenk 20

ningseifer jedes einzelnen Sportlers in der Mannschaft an. Das Geltungsmotiv und
das Bedrfnis, im unmittelbaren Vergleich besser zu sein als der Vergleichspartner,
sind zugleich angesprochen. Auf deren stete Ansprechbarkeit kann man sich bei
stark Leistungsmotivierten verlassen. Natrlich gilt das Gesagte auch fr den
Vergleich zwischen den einzelnen Athleten der Mannschaft. Die Binnen-
konkurrenz erhht die Leistungsmotivation, schon indem sie die Unsicherheit, ob
man in der Mannschaft bleibt und sich durchsetzt, verstrkt. Athleten mit recht
geringen Leistungsunterschieden untereinander sollten im Training mglichst
hufig gegeneinander matchen (Fahrtspiel oder Streckenarbeit). Die leistungs-
steigernde Wirkung der Binnenkonkurrenz in einer Mannschaft beruht zum grten
Teil auf einer Steigerung der Leistungsmotivation und findet hier ihren Platz in der
Theorie der Leistungsmotivation.
Da der Trainer, will er die Leistungsmotivation schnell erhhen, die
Erfolgswahrscheinlichkeit oder die subjektive Wertschtzung und den Anreiz des
Erfolges verndern oder/und entsprechende Gegenmanahmen gegen das
Uberhandnehmen der Mierfolgsmeidungsmotivation treffen mu, das ergab sich
als Konsequenz der Theorie. Wie, durch welche und wie viele Manahmen und
Alternativmanahmen im einzelnen Fall diese Faktoren manipuliert werden
knnen, damit die Leistungsmotivation steigt, das hngt auch von den besonderen
Bedingungen dieses einzelnen Falles ab. Hier gibt es noch viele Mglichkeiten, die
mit den angefhrten Beispielen nicht erschpft sind. Eine vollstndige Kasuistik
kann eine Theorie der Leistungsmotivation nicht geben und auch nicht diese
Arbeit. Es ist von beiden nicht zu verlangen, da sie dem Trainer oder Beobachter
die genaue Diagnose der Situation und ihrer Bedingungen abnehmen. Ist die
Diagnose erfolgt und steht fest, ob die betreffenden Sportler vorwiegend dem
Leistungsmotiv oder dem Mierfolgs- meidungsmotiv folgen, dann lassen sich mit
den angefhrten 18 Stzen und den Grundstzen IIII sowie mit der nachfolgend
skizzierten Theorie der ,kognitiven Dissonanz oftmals Voraussagen ber knftiges
Verhalten und knftige Motivationen machen. Aufgrund dieser Informationen kann
der Trainer viele Steuerungsmanahmen als ungeeignet ausschlieen und eventuell
mehrere Steueraktionen (die ihm freilich einfallen mten) an Hand der Theorie als
geeignet erkennen. Die Theorie befreit aber den Trainer weder davon, Einflle zu
haben noch von allen Entscheidungen. Sie kann ihm nur manche Entscheidungen
erleichtern und bei der Kontrolle der Einflle auf deren Anwendbarkeit hin helfen.
Die Theorie ist kein automatisierter Roboter, sondern nur ein Hilfsinstrument.

Anhang: Theorie der kognitiven Dissonanz


Begrndet oder ergnzt werden die beschriebenen Vorgnge der
Motivationsnderung in leicht ersichtlicher Weise durch eine andere hochbesttigte
sozial-psychologische Theorie: Durch die Theorie der kognitiven Dissonanz
(Festinger, Brehm, Cohen). Diese besagt: Immer dann, wenn ein Mensch ber
Informationen oder Meinungen verfgt, die fr sich allein betrachtet ihn
nicht dazu veranlassen wrden, eine bestimmte Handlung zu vollziehen, besteht
eine Dissonanz zwischen diesen Meinungen oder Informationen und der tatschlich
21 Motive und Leistungsmotivation im Wettkampfsport 31

ausgefhrten Handlung. Wenn eine solche Dissonanz besteht, wird der Mensch
versuchen, sie herabzumindern, indem er entweder sein Handeln oder seine
berzeugungen und Grundstze ndert etwa dadurch, da er Aspekte der
Situation aufbauscht, die mit seinen Handlungen bereinstimmen, oder
gegenteilige (eventuell nachtrglich) unterschtzt oder herabwertet (Festinger).
Daraus folgt auch: Wenn Menschen eine Entscheidung getroffen haben, suchen
und finden sie gewhnlich Wege, ihr Verhalten in verstrktem Mae zu
rechtfertigen (Festinger) besonders stark dann, wenn die mglichen
Alternativen vor der Entscheidung annhernd gleich attraktiv erschienen.
Die Dissonanzminderung wird herbeigefhrt, indem man sich vor Augen
hlt, wie gro ... der Nutzen war, den man gewonnen hat, oder wie peinlich die Un-
annehmlichkeiten gewesen wren, denen man aus dem Wege gegangen ist. Man
kann sich aber auch dadurch zustzlich rechtfertigen, da man seine eigene
Meinung ber die Sache ndert. Insbesondere wenn man seine Handlungen nicht
ndern kann, wird ein Meinungswandel eintreten: Wenn Individuen unter
uerem Druck entgegen ihren eigenen Vorstellungen handeln, so neigen sie dazu,
entweder ihre Wnsche dem offenen Verhalten anzugleichen oder irgendwie die
Bedeutung des fr ihr Handeln erhaltenen Lohnes oder die vermiedene Strafe
unrealistisch hoch einzuschtzen. Und zwar ist diese Tendenz desto strker, je
kleiner dieser Lohn und diese Strafe ausfallen (wrden).
Oft versucht man auch, eine Dissonanz zu mindern oder die eigene
Dissonanzminderung sozial zu besttigen und Unsicherheit dabei zu kompensieren
dadurch, da man sich Schtzenhilfe (zustzliche Rechtfertigungsgrnde) holt:
Man hlt den Kameraden und dem Trainer dauernd die unrealistische eigene
Bewertung oder die genderte Meinung vor tn der Hoffnung, da diese
zustimmen.
Insgesamt tendiert man also dazu, Dissonanzen zwischen eigenen
Erwartungen und erkannten Resultaten oder zwischen psychischem Aufwand und
erlebtem Ertrag subjektiv zu verkleinern.
Diese Dissonanzminderung tritt auch beim Leistungssport in negativer und
positiver Richtung auf:
Athleten, die aufgrund von Leistungstests aus einer Mannschaft ausscheiden
muten oder sich nicht fr diese qualifizierten, werteten subjektiv die Wichtigkeit
dieses Verlustes ab, indem sie rationalisierten: So wichtig ist der Sport ja doch
nicht, mein Beruf, mein Examen sind viel wichtiger, ich htte mir sowieso dieses
Opfer an Zeit gar nicht mehr leisten knnen! Dies widerspricht im Grunde dem
aktuellen Bewertungserleben, vermindert aber den Zwiespalt und sorgt fr eine
nachtrgliche Rechtfertigung.
Eine hnliche Tendenz zum Ausgleichen einer Dissonanz zwischen Wunsch
und Erfllbarkeit uerte sich zum Beispiel bei Ruderern des Olympiasiegerachters
von 1960, die nach dem Olympiasieg wehmtig gestimmt den Rennriemen in die
Ecke stellten und angesichts der einander ausschlieenden Chancen, auch im Beruf
berdurchschnittliches zu leisten oder bis zur Weltmeisterschaft in zwei Jahren
32 Hans Lenk 22

weiterzutrainieren, sich selber einredeten, eine Weltmeisterschaft sei ja doch nicht


soviel wert wie ein Olympiasieg. (Schon die im aktuellen Erfolgserleben des
Olympiasieges unterstellte Sicherheit, man wrde selbstverstndlich auch diese
Weltmeisterschaft gewinnen, beruhte auf einer Dissonanzminderung: Man
berbewertete den erreichten Erfolg, als liefere er eine sichere Garantie auf seine
Wiederholbarkeit nach lngerer Zeit.)
Das Rationalisieren (Bemnteln, Satz 16) und das Herabsetzen des
Anspruchniveaus bei Mierfolgen (Satz 14) sind typische Anwendungsflle der
Lehre von der kognitiven Dissonanz ebenso aber auch die subjektive
berschtzung oder Hochsetzung des Anspruchniveaus (Stze 12, 13). Positiv
gleichen Athleten nmlich eine Dissonanz zwischen dem groen psychophysischen
Aufwand an Energie und Zeit, den ein Spitzentraining heute erfordert, und der
realen Bedeutung des Erreichten aus, indem sie den sportlichen Erfolg sozusagen
als die wichtigste Sache der Welt empfinden (Adam), ihre Gedanken,
Wertschtzungen usw. nur auf dieses Ziel ausrichten wenigstens fr einen
betrchtlichen Teil ihrer Aktivenzeit. Spitzenerfolge sind in vielen Sportarten
(Ausdauerdisziplinen oder Feinkoordinationsdisziplinen) fast nur noch unter dieser
Bedingung zu erreichen. Die Dissonanz zwischen Aufwand und Ertrag versucht
man psychisch dadurch auszugleichen, da man den Erfolg subjektiv berschtzt.
Das ruft zwar die Gefahr von Konflikten und Enttuschungen beim Abtreten des
Sportlers hervor, doch wird in der Aktivenzeit zunchst einmal die Leistungs-
motivation dadurch erhht (Grundsatz I). Die subjektive Dissonanzminderung
dient hier also der Leistungsmotivation und der Leistungssteigerung.
Diese innerpsychischen Ausgleichsvorgnge und Dissonanzminderungen
sind Abwehr- und Selbstsicherungsmechanismen, wie man sie berall im Leben
findet: Der Volksmund hat dafr Sprche bereit des Inhalts: ,Trauben, die zu hoch
hngen, erscheinen sauer, ,Brot, das man im Schweie seines Angesichts verdient
hat, schmeckt besser, usw. Die negative Bewertung des Leistungssports in unserer
Gesellschaft und sogar in manchen Sportvereinen ist ein allgemeineres Beispiel aus
dem Sportbereich ebenso wie die berheblichkeit mancher etwas dmmlicher
Spitzenstars im Sport.
Manchmal knnen sogar gruppendynamische Konflikte dadurch entstehen,
da Mannschaftsmitglieder sich selbst innerlich durch einen solchen
Ausgleichsmechanismus absichern und dafr bei den Kameraden Schtzhilfe
suchen: etwa, indem ein relativ schwacher Athlet betont die Fhrungsrolle zu
spielen versucht, hierdurch berkompensiert und sich selbst seine Unersetzlichkeit
fr die Mannschaft beweist, aber in Konflikt mit einem qualifizierten anderen in
evtl. (potentieller) Leitposition gert. Ein anderes Beispiel aus dem Rudersport:
ein leichterer Mannschaftsteil versucht die berheblichen Dicken in der
Mannschaft davon zu berzeugen, da man auch mit Kpfchen rudern msse.
Diese jedoch kehren um so bertriebener ihre angebliche berlegenheit hervor und
beschwren den Konflikt herauf. Hier werden sogar auf beiden Seiten Dissonanzen
subjektiv manipuliert. Auch wenn ein schwcherer Athlet unbewut
rationalisierend, aber mit dem Gewicht ehrlicher berzeugung den Trainer davon
23 Motive und Leistungsmotivation im Wettkampfsport 33

zu berzeugen sucht, da die angekndigten Ausscheidungswettkmpfe um die


Mitgliedschaft in der Mannschaft aus dem und dem ganz bestimmten Grunde
nichts einbrchten oder sogar schdlich fr die Mannschaft seien, knnen die
Dissonanzminderungsmechanismen gruppendynamische Konflikte hervorrufen.
Beispiele fr solche Dissonanzminderungen kennt jeder Trainer zu
Dutzenden aus der eigenen Erfahrung. Er kann sie nunmehr leicht selbst als solche
subjektiven Ausgleichs-, Selbstsicherungs- und Verteidigungsmechanismen nach
der Theorie der kognitiven Dissonanz deuten, verstehen, oftmals vorhersehen
und dann regeln, lenken oder entschrfen 5 .
Nur ein typisches Beispiel werde noch skizziert: das sog. addisonoide Uber-
training. Das Erfinden von Ausweichgrnden, weshalb die im Training schon oft
erbrachte Leistung nicht mehr geschafft wird insbesondere nicht im Rennen,
obwohl physiologisch alles in Ordnung ist, das Suchen nach der Schuld bei
anderen Mannschaftsmitgliedern, beim Trainer oder in anderen Faktoren nur
nicht bei sich selber oder das charakteristische Herabschtzen von Rennerfolg
und Training: Ich bin ja dumm, mich hier auszupowern! Was alles an
Angenehmerem knnte ich unternehmen und genieen! Und wozu diese Qulerei
blo wegen so eines lcherlichen Silberbecher| oder wegen des 53. Sieges? All
dies sind typische Ausgleichsmechanismen der geschilderten Art, die ber eine
Erniedrigung der subjektiven Wertschtzung von Erfolg und Leistung auch die
Strke der Leistungsmotivation zum Schwinden bringen (Grundsatz I) und
zugleich die Motivation erhhen, drohende Mierfolge (harte Rennen) zu meiden
(Grundsatz II). So fgen sich die psychischen Erscheinungen und Reaktionen beim
addisonoiden bertraining nahtlos in die Theorie der Leistungsmotivation ein,
wenn man die Theorie der kognitiven Dissonanz hinzunimmt. Insbesondere
erklrt sich durch die letztere auch, weshalb gutes Zureden: Rei dich zusammen!
Dann winkt der Erfolg!, weshalb Argumente und Grnde in hnlicher Richtung
bei addisonoid bertrainierten auf taube Ohren treffen: berredungsversuche
bleiben wirkungslos, wenn sie die Dissonanz nur steigern. Sie sind sehr
wirksam, wenn sie eine Dissonanz vermindern (Festinger). Versucht der Trainer
den addisonoid bertrainierten zu berzeugen, da Ruhe und Trainingspausen
ntig seien, so wird manch ein Athlet dieses Argument sofort einsehen 6 .

5
) Interessenten seien auf die beiden Hauptwerke verwiesen: Festinger, L.: A Theory of
Cognitive Dissonance. Evanston/Ill. 1957. Brehm J. W. Cohen, A. R. (Hrg.): Explo-
ration in Cognitive Dissonance. New York London 1962. Ein deutschsprachiger
allgemeinverstndlicher Kurzbericht: Festinger, L.: Die Lehre von der kognitiven
Dissonanz. In: Schramm, W. (Hrsg.): Grundfragen der Kommunikationsforschung.
Mnchen 1964, S. 2738.
6
) Zu neueren Deutungen mit Hilfe der Theorie der Kausalattribuierung (der nachtrglichen
kognitiven Zuschreibung von Erfolgs- bzw. Mierfolgsursachen) nach Weiner vgl. man in
Anwendung auf Fragen des Ruderleistungstrainings: Lenk, H.: Zur Sozialpsychologie der
Trainingsmannschaften in: Adam, K.; Lenk, H.; Nowacki, P.; Rulffs, M.; Schrder,
W.: Rudertraining. Bad Homburg 1976.
FREEDOM IS THE LIFEBLOOD OF PSYCHOLOGY

MICHAEL J. STEVENS

The author aims to provide a more direct and compelling demonstration of the
relationship between the well being of psychology and the economic and political
conditions in which the aforementioned discipline is situated. He is also interested in testing
the hypothesis that the relationships of economic and political freedom to the disciplinary
well being of psychology would be mediated by level of national development.

Key words: economic freedom; political freedom; disciplinary well being;


national development.

The worldwide growth of psychology is evident in the increasing numbers of


psychologists, the proliferation of scientific and applied specializations, and the
expansion of psychological journals, organizations, and training programs (Nair,
Ardila, & Stevens, 2007; Stevens, 2007; Stevens & Wedding, 2004a). This trend
parallels, and may even be subsumed by, the overarching process of globalization,
which is characterized by the transnational movement of goods and capital, human
beings, and information, as well as the rise of free-market democracies that have
codified their respect for human rights (Morandau & Stevens, 2002). Psychological
research and practice has also experienced a resurgence in countries and regions
that have transitioned economically and politically (e.g., Brazil, Poland). Although
psychology became established and has evolved in a variety of economic and
political contexts (Brock, 2006; Kugelmann & Belzen, 2009), the status and
expansion of psychology in these countries have been tied to stable economic and
political systems that emphasize and safeguard the freedom of the individual (Jing,
2000; Rose, 1999). Such economic and political systems tend to have well-
established structural conditions and a civic culture that supports a more or less
demand economy and some form of representative government, respectively. The
link between economic and political conditions and the status of psychology is due
in part to the expectations of governments, business and industry, and the general
public that psychology can play an important role in overcoming national
challenges and in cultivating personal well being (Jing, 2000; Stevens & Wedding,
2004a). Given these expectations, psychology is likely to be strengthened by the
favorable allocation of resources, creation of jobs, and legislation that legitimizes
and sustains the profession (Stevens, 2007; Stevens & Wedding, 2004b). The
citizens of democratic countries with free-market economies often experience an
increase in personal wealth sufficient to propel them into a post-material mindset to
improve their quality of life by discovering or creating more intangible and

Cercetri filosofico-psihologice, anul II, nr. 1, p. 35-42, Bucureti, 2010


36 Michael J. Stevens 2

psychologically meaningful avenues for fulfillment (Rose, 1999; Sullivan &


Transue, 1999). This individual and collective quest for growth is further supported
by the type and level of education often found in countries with decentralized
economies and representative governments that nurture the acquisition of
knowledge and development of skills with which to mobilize autonomous decision
making, as well as by exposure to and valuing of diverse worldviews that often
exist in such open and interconnected societies (Sullivan & Transue, 1999).
Economic and political transitions seldom occur in isolation of one another.
Mark Rosenzweig (1982) found that the membership in psychological
organizations serving as national representatives to the International Union of
Psychological Science (IUPsyS) increased from 53,219 to 101,521 between 1970
and 1980, with new members belonging mostly to industrialized countries.
Qicheng Jing (2000) showed that the number of psychologists per million
population was higher in developed than in developing countries (513 vs. 130,
respectively), a finding that dovetails with earlier research (Fu & Jing, 1994). Not
surprisingly, Gross National Product (GNP) per capita as an index of overall
national development was positively correlated with the ratio of psychologists per
million population in 32 countries with national representation in the IUPsyS, r =
.44 (Jing, 2000). The United Nations Human Development Index (HDI) is based
not only on the market value of all goods and services produced within a country
per population, but also on life expectancy and adult literacy, making HDI a
measure of national development that is less likely to be confounded by disparities
in wealth distribution and more indicative of how wealth serves to improve
citizens lives (United Nations Development Program, 2009). Of the 43 countries
ranked high on the HDI in 1998, 36 (84%) had national representation in the
IUPsyS, whereas of the 37 countries ranked low only one (3%) had national
representation (Jing, 2000). Furthermore, the correlation between the HDI and ratio
of psychologists per million population in 32 IUPsyS member countries was r =
.51 (Jing, 2000). Finally, the 10 IUPsyS member countries with the highest number
of psychologists per million population were both economically robust and
politically democratic. Notwithstanding the weaknesses in these data (e.g., limited
representation of developing countries), they affirm the positive association of a
free market and democratic political system to the status of a countrys psychology.
In an effort to update and expand upon Jings (2000) findings, I identified
the 71 countries that currently hold national membership in the IUPsyS. I then
gathered the following contemporary data for each of the 71 IUPsyS member
countries: Gross Domestic Product index (GDPi) (i.e., purchasing power parity
against the U.S. dollar), HDI, and population (United National Development
Program, 2009); the ratio of psychologists per million population (World Health
Organization, 2005); and the number of psychology publications abstracted in the
PsycINFO database. I chose to use GDPi rather than GNP per capita because
domestic measures of national development reflect economic productivity within in
a country, whereas national measures include income earned from abroad. I should
also note that, although most psychologists worldwide are engaged in various types
3 Freedom is the Lifeblood of Psychology 37

of applied work (Nair et al., 2007; Stevens & Wedding, 2004a), the World Health
Organizations estimates of psychologists per million population draw heavily on
data that document the number of psychologists employed in health settings.
Lastly, I conducted a PsycINFO institutional search of the authors of books, book
chapters, and journal articles abstracted in 2007, which is a more accurate method
than an address search for identifying the national affiliation of published authors.
As an aside, 63% of the literature abstracted in PsycINFO is published in non-U.S.
outlets and 17% in a language other than English (Psychology International, 2009).
To provide a more direct and compelling demonstration of the relationship
between the well being of psychology and the economic and political conditions in
which the discipline is situated, I identified indices of economic and political
freedom for the 71 member countries of the IUPsyS. Specifically, I obtained 2007
data for each IUPsyS member country on its level of economic freedom, based on
ten components of economic freedom (e.g., freedom from corruption, labor
mobility, property rights) that are averaged to yield an overall score for each
country (Heritage Foundation and Dow Jones & Company, 2007). Similarly, I
obtained 2007 data for each IUPsyS member country on its level of political
freedom, as determined by the combination of political rights (e.g., electoral
process, functioning of government, political pluralism and participation) and civil
liberties (e.g., associational and organizational rights, freedom of expression and
belief, rule of law) in each country (Freedom House, 2007).
Of the 38 countries ranked high on the HDI in 2007, 28 (74%) had national
representation in the IUPsyS, whereas none of the 24 countries ranked low on the
2007 HDI were represented in the IUPsyS. These findings closely resemble those
of Jing (2000) a decade earlier. Tables 1-4 contain data for the countries with the
highest and lowest ratio of psychologists per million population and the highest and
lowest ratio of publications per million population. GDPi was positively correlated
only with publications per million population, r(68) = .37, p < .005, whereas HDI
was positively correlated with both psychologists per million population, r(60) =
.43, p < .0005, and publications per million population, r(68) = .60, p < .0005. Not
only do GDPi and HDI serve as indicators of national development as well as
disciplinary health (Jing, 2000), they also predict distinct dimensions of
disciplinary well being: size of occupational membership and research
productivity. Level of economic freedom was positively correlated with
psychologists per million population, r(60) = .28, p < .05, and publications per
million population, r(68) = .63, p < .0005. Level of political freedom also was
positively correlated with psychologists per million population, r(61) = .37, p <
.005, and publications per million population, r(69) = .47, p < .0005. The strong
associations between indices of freedom and measures of disciplinary well being
provide for the first time direct evidence to support the previously made assertion
that free-market economic systems and representative forms of government are a
boon to psychology (Jing, 2000; Rose, 1999).
38 Michael J. Stevens 4

Table 1. Countries with the Highest Ratio of Psychologists per Million Population

Psychologists Economic Political


Country GDPi HDI
Population Freedom Freedom
Argentina 106.00 0.82 0.87 54.0 2.0
Denmark 85.00 0.98 0.96 77.0 1.0
Finland 79.00 0.98 0.96 74.0 1.0
Sweden 76.00 0.99 0.96 69.3 1.0
Norway 68.00 1.00 0.97 67.9 1.0
Germany 51.50 0.98 0.95 70.8 1.0
Austria 49.00 0.96 0.96 71.6 1.0
Switzerland 40.80 1.00 0.96 78.0 1.0
Israel 35.60 0.93 0.94 64.8 1.5
Canada 35.00 0.98 0.97 78.0 1.0

Table 2. Countries with the Lowest Ratio of Psychologists per Million Population

Psychologists Economic Political


Country GDPi HDI
Population Freedom Freedom
Bangladesh 0.002 0.42 0.54 46.7 4.0
Nigeria 0.02 0.50 0.51 55.6 4.0
India 0.03 0.55 0.61 53.9 2.5
Morocco 0.03 0.62 0.65 56.4 4.5
Ukraine 0.06 0.71 0.80 51.5 2.5
Vietnam 0.06 0.54 0.73 49.8 6.0
Sudan 0.17 0.51 0.53 --- 7.0
Albania 0.20 0.71 0.82 61.4 3.0
Pakistan 0.20 0.54 0.57 57.2 5.5
Indonesia 0.30 0.60 0.73 53.2 2.5

Table 3. Countries with the Highest Ratio of Publications per Million Population

Research Economic Political


Country GDPi HDI
Population Freedom Freedom
Israel 274.64 0.93 0.94 64.8 1.5
Australia 274.11 0.98 0.97 81.1 1.0
Canada 263.62 0.98 0.97 78.0 1.0
New Zealand 258.10 0.95 0.95 81.4 1.0
Netherlands 247.33 0.99 0.96 75.5 1.0
United Kingdom 234.09 0.98 0.95 79.9 1.0
5 Freedom is the Lifeblood of Psychology 39

Sweden 223.26 0.99 0.96 69.3 1.0


United States 222.56 1.00 0.96 81.2 1.0
Norway 220.64 1.00 0.97 67.9 1.0
Switzerland 204.53 1.00 0.96 78.0 1.0

Table 4. Countries with the Lowest Ratio of Publications per Million Population

Research/ Economic Political


Country GDPi HDI
Population Freedom Freedom
Georgia 0.00 0.64 0.78 69.3 3.0
Indonesia 0.12 0.60 0.73 53.2 2.5
Sudan 0.12 0.51 0.53 --- 7.0
Yemen 0.13 0.53 0.58 54.1 5.0
Bangladesh 0.23 0.42 0.54 46.7 4.0
Pakistan 0.32 0.54 0.57 57.2 5.5
Philippines 0.34 0.59 0.75 56.0 3.0
Vietnam 0.37 0.54 0.73 49.8 6.0
Ukraine 0.43 0.71 0.80 51.5 2.5
Dominican
0.51 0.70 0.78 56.8 2.0
Republic

Note. For Tables 1-4: GDPi = purchasing power per capita as a proportion
of the $US; HDI < 0.5 represents low national development whereas HDI 0.8
represents high development; Economic Freedom: 0 = least free, 100 = most free;
Political Freedom: 1 = most free, 7 = least free.

I was also interested in testing the hypothesis that the relationships of


economic and political freedom to the disciplinary well being of psychology would
be mediated by level of national development (see Figure 1). That is, I anticipated
that indices of economic and political freedom would each have an indirect
relationship to the ratios of psychologists per population and to research
productivity per population. If national development is the process whereby
freedom exerts influence on disciplinary well being, then the introduction of HDI
should reduce the direct association of economic and political freedom with the
ratios of psychologist per population and research productivity per population. The
four conditions for mediation were met (Baron & Kenny, 1986): (1) confirmation
of a relationship between economic and political freedom and disciplinary well
being that can be mediated, R2 = .14, F(2, 59) = 4.62, p < .01 and R2 = .41, F(2, 67)
= 22.79, p < .001, respectively; (2) a relationship between national development
(i.e., HDI) and indices of disciplinary well being, R2 = .19, F(1, 60) = 13.59, p <
.001 and R2 = .36, F(1, 68) = 38.79, p < .001, respectively; (3) a unique relationship
40 Michael J. Stevens 6

between HDI and psychologists per population and publications per population
with the effect of economic and political freedom on HDI removed, R2 = .20, F(3,
57) = 4.59, p < .01, pr(57) = .26, p < .05 and R2 = .50, F(3, 65) = 21.88, p < .001,
pr(65) = .37, p < .005, respectively; and (4) significant Sobel tests that showed
diminished direct relationships between indices of freedom and measures of
disciplinary well being with HDI as a mediator. Sobel tests specifically revealed
mediation by HDI of the level of economic freedom on psychologists per million
population, z = 2.51, p < .05, and on publications per million population, z = 2.91,
p < .005, and of the level of political freedom on psychologists per million
population, z = -2.05, p < .05, and publications per million population, z = -3.52, p
< .001. The discovery that national development, as measured by citizens literacy,
longevity, and standard of living, mediates the relationship of economic and
political freedom to disciplinary well being should give critics pause. The above
statistical analyses of transnational empirical data have generated preliminary
support for a causal model of how certain economic and political conditions may
impact the status of psychology, one which promises to yield a rich vein of
research that will further articulate this intricate and important relationship.

National
Development

Economic/Political Disciplinary
Freedom Well Being

Figure 1. Mediation by national development (HDI) of the relationship


between economic/political freedom and disciplinary well being (psychologists and
publications per million population)

Some have argued that any relationship of psychology to free markets and
representative government is spurious, and that those who advocate such a
relationship confuse correlation with causation (Brock, 2006). These critics must
be reminded that the empirical evidence for such a relationship is credible and that
statistical demonstrations of mediation imply causality (Baron & Kenny, 1986).
Second, these same critics have incorrectly identified various countries form of
government and then falsely claimed that, because psychology has a weak presence
there, a relationship between free-market democracy and disciplinary well being
does not exist. Finally, critics have concluded erroneously that any country without
a demand economy or representative government, yet boasts a thriving discipline
of psychology negates any argument, empirically supported or merely logical, in
favor of a relationship between economic and political freedom and the status of
psychology. Such reasoning belies dichotomous and unscientific thinking.
Naturally, there are exceptions to the tendency to find psychology well positioned
in free-market democracies, as in the cases of Germany during the Nazi era and the
Islamic Republic of Iran today. For example (see, Stevens, Overmier, & Overmier,
7 Freedom is the Lifeblood of Psychology 41

2009) before the 1959 revolution, psychology as a profession did not exist in Cuba.
Psychologists' training in Cuba began with the foundation of the school of
psychology at the Central University of Las Villas in 1961, followed in 1962 by the
school of psychology at Havana University. Graduate programs and specialized
training are offered by schools of psychology, pedagogical institutes, and training
centers in various ministries and government agencies. Psychologists are nationally
licensed and abide by a code of ethics. In 2005 Cuba had nine psychologists per
million population, higher than the ratio in Australia, France, and Japan, and equal
to that of the United Kingdom (World Health Organization, 2005). Among the
developing countries in the Caribbean, Cuban psychologists have published the
most research based on a five-year search of abstracts indexed in PsycINFO
(Sanchez-Sosa & Riveros, 2007). Clearly, psychology in Cuba defies the general
economic and political trends found in the current study. However, in view of the
overall evidence, any success that can be attributed to Cuban psychology, which
appears to serve as handmaiden to a centralized economy and repressive
government, with research and practice directed toward the regulation of everyday
life (Brock, 2006, p. 158), is but a curious anomaly.

References
Baron, R.M., & Kenny, D.A. (1986). The moderator-mediator variable distinction
in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical
considerations. Journal of Personality and Social psychology, 51, 1173-
1182.
Brock, A.C. (2006). Psychology and liberal democracy: A spurious connection?
In A.C. Brock (Ed.), Internationalizing the history of psychology (pp. 152-
162.). New York: New York University Press.
Freedom House. (2007). Freedom in the world 2007. Retrieved September 11, 2009,
from http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=366&year=2007
Fu, X.L., & Jing, Q.C. (1994). The relation between psychology and the develop-
ment of economy, science and technology. Acta Psycholgica Sinica, 26,
208-218.
Heritage Foundation and Dow Jones & Company. (2007). 2007 index of economic
freedom. Retrieved September 11, 2009, from http://www.heritage.org/
Index/Download.aspx.
Jing, Q. (2000). International psychology. In K. Pawlik & M.R. Rosenzweig
(Eds.), The international handbook of psychology (pp. 570-584). Thousand
Oaks, CA: Sage.
Kugelmann, R., & Belzen, J.A. (2009). Historical intersections of psychology,
religion, and politics in national contexts. History of Psychology, 12,
125-131.
Morandau, D., & Stevens, M.J. (2002). Direc ii i tendin e ale procesului de
globalizare: Percep ia globaliz rii. Acta Universitatis Cibiensis, 1, 17-20.
42 Michael J. Stevens 8

Nair, E., Ardila, R., & Stevens, M.J. (2007). Current trends in global psychology.
In M.J. Stevens & U.P. Gielen (Eds.), Toward a global psychology: Theory,
research, interventions, and pedagogy (pp. 69-100). Mahwah, NJ: Erlbaum.
Psychology International. (2009). PsycINFO database nearing 3 million record.
Psychology International, 20(4), 14.
Rose, N. (1999). Governing the soul: The shaping of the private self (2nd ed.). New
York: Cambridge University Press.
Rosenzweig, M.R. (1982). Trends in development and status of psychology: An
international perspective. International Journal of Psychology, 17, 117-140.
Sanchez Sosa, J.J., & Riveros, A. (2007). Theory, research, and practice in
psychology in the developing (majority) world. In M.J. Stevens & U.P.
Gielen (Eds.), Toward a global psychology: Theory, research, interventions,
and pedagogy (pp. 101-146). Mahwah, NJ: Erlbaum.
Stevens, M.J. (2007). Orientation to a global psychology. In M.J. Stevens & U.P.
Gielen (Eds.), Toward a global psychology: Theory, research, interventions,
and pedagogy (pp. 3-33). Mahwah, NJ: Erlbaum.
Stevens, M.J., Overmier, J.A., & Overmier, J.B. (2009). Psychology throughout
the world: A descriptive tour and national contacts. In D. Wedding & M.J.
Stevens (Eds.), Psychology: IUPsyS global resource [CD-ROM] (10th ed.).
Hove, UK: Psychology Press.
Stevens, M.J., & Wedding, D. (2004a). International psychology: A synthesis. In
M.J. Stevens & D. Wedding (Eds.), Handbook of international psychology
(pp. 481-500). New York: Brunner-Routledge.
Stevens, M.J., & Wedding, D. (2004b). International psychology: An overview.
In M.J. Stevens & D. Wedding (Eds.), Handbook of international
psychology (pp. 1-23). New York: Brunner-Routledge.
Sullivan, J.L., & Transue, J.E. (1999). The psychological underpinnings of
democracy: A selective review of research on political tolerance, interpersonal
trust, and social capital. Annual Review of Psychology, 50, 625-650.
United Nations Development Program. (2009). Human development report. Retrieved
September 11, 2009, from http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2009/
World Health Organization. (2005). Mental health atlas (rev.). Retrieved
September 11, 2009, from http://apps.who.int/globaltalas/default.asp
LOGOS ET RAISON SELON LES STOCIENS

MARIA PROTOPAPAS-MARNELI

Logos and reason according to the stoics. The author approaches the problem of
Logos and cosmic reason in stoicism, in relationship to the previous Greek philosophy. The
originality of stoicism consists of the idea that the Divine Reason is spread throughout the
entire world, and the stoic sage is capable of comprehending the rationality of the natural
laws that ensure the good functioning of the universe and of his own life.

Key words: Logos; cosmic reason; stoic philosophy.

Lorsqu`on aborde la question du Logos dans la philosophie stocienne, deux


questions s`imposent d`amble. (a) Comment peut-on accder la raison humaine
travers le Logos cosmique, sans pour autant toucher l`ample vision de l`univers
que cette philosophie introduisit aux antipodes de la dclination des coles
socratiques? 1 (b) Faut-il l`tudier uniquement en sa relation la raison cosmique?
D`habitude les interprtes tudient le Stocisme dans son rapport avec les
philosophies antrieures. Platon, par exemple, dans le Sophiste, donnait la
dfinition du logos, qui, divis en langage intrieur (logos endiathetos) et langage
profr (prophorikos) prenait tantt une fonction de pense tantt une fonction de
discours: (logos est) le courant qui mane de l`me et sort par la bouche en
mission vocale 2 . Le logos, comme pense exprime et la dinoia comme discours
interne, savoir l`ide d`un double logos, en double fonction, cest ce que Platon
lgue la tradition ultrieure.
Mais l`univers politique des Stociens diffre pleinement de celui de Platon.
L`homme de cette poque s`appuie exclusivement ses capacits intellectuelles.
Ces capacits pouvaient tre poses au service d`un organisme politique qui n`avait
pourtant aucun rapport celui de la polis de l`poque classique. Le grec de
l`poque hellnistique faisait confiance uniquement lui-mme; l`tat lui offrant
dsormais le lieu de sa demeure mais non plus le contenu de la vie 3 . Quant la
philosophie, elle se prsente sous un aspect totalement autre, compte tenu des
nouvelles coles de l`poque, telles les picuriens et les Stociens, totalement

1
Cf. . Brhier, Histoire de la philosophie, I, Antiquit et Moyen ge, Paris,
Quadrige/P.U.F., 20019, pp. 264-284.
2
PLATON, Sophiste, 263e 7-8., Cf. M. C. Chiesa, Le problme du langage intrieur chez les
Stociens, Revue Internationale de Philosophie, 1991, v. 3, n. 178, pp. 301-321, notamm.
pp. 301 et 312-313.
3
Cf. M. Pohlenz, La Stoa. Storia di un movimento spirituale, Firenze, La Nuova Italia,
1967, v. 1, p. 12.

Cercetri filosofico-psihologice, anul II, nr. 1, p. 43-47, Bucureti, 2010


44 Maria Protopapas-Marneli 2

diffrentes des courants antrieurs. En ce qui concerne les Stociens, eux, ils ne se
sont pas intresss l`tude de l`homme, telle qu`elle tait jusqu`alors. Motivs par
l`tude du comportement humain ils esquissaient le portrait d`un nouveau type
d`homme idal, toujours capable de matriser ses sentiments et d`agir tout
moment contre tout vnement de la vie, selon la raison: cest le sage stocien. Pour
crer cette nouvelle personnalit, Znon, le fondateur du Stocisme et Chrysippe,
son disciple, se sont dirigs vers les philosophies antrieures, bien avant Aristote et
Platon. En effet, avec Platon, la sagesse devient contemplative tandis que le savoir
faire de l`artisan et de l`artiste 4 , et l`acquisition de la pratique manuelle comme
celui qui connat les rgles de son art, le technits, est vivement condamn surtout
dans la Rpublique, par le philosophe. Mais les Stociens s`approchrent
l`ingnuit de la pense du 5eme sicle pour s`arrter finalement la sagesse
d`Homre, o sagesse s`appliquait un savoir organis, avec ses rgles et ses
procds, transmis d`une gnration l`autre, dans des corps de mtiers comme les
forgerons et les charpentiers. 5 Ainsi les Stociens rintroduisent dans la
philosophie le souci de la connaissance raisonne 6 . L`art, selon Znon, est dfini
comme un systme compos de connaissances acquises, pour tre utiles la vie 7 .
Cette connaissance raisonne constitue la vertu du sage qui n`est ni l`assimilation
Dieu que rvait Platon, ni la vertu civique et politique qu`enseignait Aristote; elle
est l`acceptation de l`uvre divine et la collaboration cette uvre grce
l`intelligence qu`en prend le sage 8 .
L`originalit du stocisme consiste justement en l`acceptation de la Raison
divine rpendue dans tout le monde et la facult du sage comprendre la logique
des lois imposes par la nature pour le bon fonctionnement de l`univers et de sa
propre vie. Ainsi Nature, Logos, Raison, destine, divinit, ncessit des choses,
Dieu et me de Zeus, sont tous des prdicats de Dieu, selon un fragment du trait,
De vera sapientia, de Lactance: la raison ordonne toutes les choses de l`univers9 .
Le Logos, dans le monde matrialiste des Stociens, est un pneuma mobile, un
esprit chaud et technique; il est l`artiste de l`univers, qui pntre la matire et par sa
capacit d`agir et de crer, lui donne la vie; en d`autres mots, il est la force
organisatrice de toute chose. Par cette ide Znon donne la premire formulation
panthiste de la philosophie europenne 10 . Et du moment o ce souffle vital chaud
et divin s`unit avec la matire immobile pour crer le monde, il communique avec
tous les tres leur ayant donn le germe de la vie en qualit de Raison spermatique.

4
Cf. E.R. Dodds, The Greeks and the Irrational, (tr. grecque G. Giatromanolakis), Athnes,
M. Kardamitsa, 19782, p. 199.
5
M. Detienne - J. P. Dernant, Les Ruses de l`intelligence. La mtis des Grecs, Paris,
Flammarion, 1974, p. 302.
6
. Brhier, op. cit., p. 254.
7
Olympiod., In Plat. Gorg., pp. 53, 54 (=S.V.F., I, 73).
8
. Brhier, op. cit., pp. 264-256.
9
S.V.F., I, 160.
10
L. Couloubartsis, Aux origines de la philosophie europenne, de la pense archaque au
noplatonisme, Bruxelles, De Boeck-Wesmael, 1992, p. 536.
3 Logos et raison selon les stociens 45

Selon Cicron, toute nature qui n`est pas solitaire et simple, mais qui est unie et
lie une autre, doit avoir en elle un principe dominateur 11 . Ce principe
dominateur, cest l`hgmonikon, la partie de l`me qui en chaque espce d`tre, ne
peut, insiste le philosophe, ni ne doit avoir rien qui lui soit suprieur. Ce
hgmonikon, est le lieu o toutes les autres parties se concentrent. Comme on le
sait, cest l`hgmonikon qui produit les reprsentations (to poioun tas phantasias)
et assentiments (synkatatheseis), les sensations (aistheseis) et les inclinations
(hormas) 12 . Les Stociens qui identifient l`hgmonikon la raison, renvoient
l`image du poulpe pour dcrire son fonctionnement et son rapport avec les autres
sept parties de l`me: les cinq sens sont des pneumas, ns d`elle (ekpephykota),
tendus dans le corps, identiques aux bras du poulpe. Les autres parties de l`me,
sont la partie spermatique et la partie de la voix; quant la partie hgmonique,
elle, elle loge dans la tte sphrode, brillante comme le soleil qui claire le
monde 13 . Cette dernire reprsentation atteste la suprmatie que des Stociens
attribuent la logique, puisque comme exercice spirituel dominant, nous fait
critiquer chaque instant nos reprsentations. Car parce que la pense met en jeu
des notions issues de reprsentations, s`identifie la Raison. Le terme grec Logos,
est un terme en plusieurs significations, telles parole, langage, raison,
rassemblement, et se prte au glissement des sens 14 . Voil le lien, trs troit
d`ailleurs, que les Stociens tablissent entre la pens et le langage: le sage, en
utilisant la parole pour transmettre par le langage les penses formules dans la
raison, il rassemble ses ides, et tout en les mettant en ordre, il exprime son logos
intrieur (endiathetos); tant donn que l`exercice de mditation consiste garder
un ordre et tout moment avoir recours cet ordre, voire critiquer chaque instant
nos reprsentations 15 . Le but de cette procdure consiste dans l`tablissement d`une
harmonie entre la Raison cosmique et la raison humaine, qui constitue la fin de la
vie du sage. Znon ayant labor la notion des choses selon la nature (ton kata
physn), l`incorpora la thse selon laquelle la fin de la vie vertueuse consiste dans
le vivre selon la nature (homologoumens t physei zein) 16 . Cette homologia sous-
entend une analogie (un rapport) entre les choses qui arrivent dans la nature et la
facult du sage s`y adapter. Pour ce faire, enseigne Chrysippe, lui est ncessaire
d`acqurir l`exprience des choses naturelles 17 ; et cette exprience se ralise par la

11
Cicron, De la nature des dieux, II, XI, 29.
12
Atius, Plac., IV, 21 (=S.V.F., II, 836).
13
Ibidem.
14
L. Couloubartsis, op. cit., p. 546.
15
Cf. P. Hadot, Philosophie, discours philosophique, et divisions de la philosophie sejon les
Stociens, Revue Internationale de Philosophie, v. 3, 1991, n. 178, pp. 205-219, pp. 216 et
218.
16
A.A. Long, Socrates in the Hellenistic Philosphy, Classical Quarterly, n. 38, 1978, pp.
150-171.
17
Diogne Larce (Dsormais D.L.), Vitae Philosophorum, H.S. LONG (ED.), OXONII,
1964, VII, 87.
46 Maria Protopapas-Marneli 4

collaboration des sensations avec la logique. On constate donc que les Stociens
accdent la formation d`une thorie sensuelle fonde sur la raison. Znon, en
croire Cicron, pour dcrire cette collaboration des sens avec la logique, procde
une reprsentation gestuelle des diffrentes tapes d`laboration logique des
reprsentations qui envahissent l`me humaine: Znon montrait sa main ouverte,
les doigts tendus: voici la reprsentation, disait-il; puis, il contractait lgrement
les doigts: voici l`assentiment. Puis, il fermait la main et serrait le poing, en
disant: voici la comprhension; cest d`ailleurs d`aprs cette image qu`il a donn
cette acte un nom n`existant pas auparavant, celui de la katalepses; puis, avec la
main gauche, qu`il approchait, il serrait fortement le point droit en disant: voici la
science que personne ne possde sinon le sage 18 . La sensation (aisthesis) comme
l`on constate de son nom (eis-thesis) fonctionne en quelque sorte comme logement,
o les choses dj vues ou vcues reviennent dans l`intellect (epeispherei t n) 19 .
Et l`intellect, comme une caisse ou un htel reoit et encaisse tout ce qui est
produit par les organes des sens 20 . Chrysippe dcrit le fonctionnement capital de
l`intellect par cette belle image: ...comme dans la chaire de la pomme existent la
douceur et l`odeur ensemble, de la mme faon dans l`intellect il y a la
reprsentation, l`assentiment, l`inclination et la raison 21 . Cest donc l`homme de
donner son assentiment la reprsentation ou bien de le lui refuser; et la dcision
drive d`une laboration mentale: cest la rflexion qui se met en acte. Le mot
rflexion, par son tymologie mme, renvoie l`acte de l`intellect qui tourne en
arrire, retourne par la pense aux connaissances dj existantes, imprimes et
systmatises dans l`hgmonikon, tout en imposant cette nouvelle reprsentation
se soumettre la logique. D`ailleurs l`homme uniquement est accorde la
facult de produire des impressions par infrence et combinaison 22 et la logique,
comme exercice spirituel lui permet de critiquer chaque instant ses repr-
sentations 23 . Cest justement par l`intermdiaire de cette laboration intellectuelle
que l`on peut atteindre la sagesse. Tous les hommes pourtant, ne sont pas capables
d`agir ainsi. La plupart d`entre eux accordent leur assentiment des reprsentations
fausses. Alors, motivs d`un vnement fictif et, privs qu`ils sont de sagesse (tant
des ignorants), ils se trompent leurs jugements (kriseis). Pour les Stociens un
faux assentiment provient d`un mouvement de l`me draisonnable et contraire la
nature, ou bien une inclination exagre 24 . Selon Znon, cette raction qui trouble
l`me, la remue d`une faon exagre s`est la passion. Le point culminant de la
philosophie stocienne se rsume justement cette affirmation: les jugements sont
des passions ou, inversement, que toute passion est un jugement. Cette thse a
provoqu tant de problmes que de discussions. Selon Brhier est difficile

18
Cicron, Pr. Acad., II, 144; cf. Snque, ptres, 113, 18.
19
Phil., Leg. Alleg., II, 22Vol. I, p. 95,8 Wendl. (=S. V.F., II, 458).
20
Ibidem.
21
Jambl., De anima apud Stobaeum, ecl., I p. 368, 6 W. (=S. V.F., II, 826).
22
Cf. M.C. Chiesa, op. cit., p. 304.
23
P. Hadot, op.cit., p. 218.
24
D.L., VII, 110.
5 Logos et raison selon les stociens 47

d`admettre qu`une procdure logique, celle d` un jugement, puisse provoquer en


mme temps, une rupture avec la logique et faire surgir la passion, qui a un
caractre irrationnel, tant une impulsion irrationnelle 25 . La confusion par
affirmation stocienne est due justement sur le fait de l`acte proprement
psychologique, la capacit de juger et le fonctionnement de cette capacit, savoir,
de juger correctement. On ne saurait donc confondre entre ce que nous entendons
par intelligence et ce que les Anciens entendaient par logos jusqu` l`innovation
stocienne. ... Avec les stociens le logos perd son infaillibilit traditionnelle. ...
L`hgmonikon est une instance dcisive, parce que cest l o tout se juge, mais
cela se juge diffremment, selon qu`il s`agisse du Sage ou du Mchant 26 .
Chrysippe dans un exemple trs descriptif donne la dfinition de la passion: la
passion, dit-il, ressemble au coureur qui, mme s`il atteint la fin de la course, et
qu`il connat qu`il doit s`arrter de courir, ses jambes ne lui obissent pas, en
faisant encore quelques pas.

25
. Brehier, Chrysippe et l'ancien stocisme, Paris, P.U.F. et Gordon et Breach, 1971, pp.
245-246.
26
M. Daraki, Une religiosit sans Dieu. Essai sur les stocienes dAthene et saint Augustin,
Paris, La dcouverte, 1989, p. 70.
NTEMEIEREA METAFIZICII CRETINE

MIHAI D. VASILE

Grounding of the Christian metaphysics. The authors aim is to underline the


constancy of the alliance between Greek philosophy and the Church Fathers theology.
Fathers theology, based upon Gospel and Apostolic tradition, founded, drew up and
developed the Christian doctrine. Later, the ecumenical synods settled down the outcome of
the constructive effort of the first Christian ages.

Key words: Gospel tradition; dogma; ancient morality; Christian morality.

Filon din Alexandria a fost marele scolarh iudeu capabil s reuneasc filoso-
fia greac cu tradi iile religioase mozaice, dovedind un spirit suplu, deschis tuturor
specula iilor, familiarizat cu toate metodele de reflec ie filosofic i teologic ,
capabil s platonizeze cu uurin a unui discipol al lui Socrate, r mnnd n acelai
timp fidel religiei i tradi iei sale.
i totui, chiar n opera lui Filon s-a putut observa c alian a dintre teologia
oriental i filosofia greac nu este omogen . Teologia P rin ilor Bisericii cretine
era mult mai n m sur s realizeze aceast alian . N scut dintr-o religie care a
avut Iudeea ca leag n de formare, dar care a cucerit lumea printr-o rapid expan-
siune, teologia cretin nu mai era nl n uit , asemenea colilor iudaice de exegez ,
de tradi ia lui Moise. i dac originea cretinismului se leag totui de mozaism,
principiul noii religii o separ n mod profund de tradi ia mozaic , deoarece legea
cretin este mult mai larg i mai fecund dect iudaismul, capabil s cuprind ,
s absoarb i s integreze toate celelalte credin e religioase.
Exist , n general, o perspectiv fals asupra rolului teologiei P rin ilor
Bisericii n cretinism, deoarece teologia lor a fost prea adesea considerat ca o
demonstra ie sau o explica ie a unei doctrine primitive ajuns la o dezvoltare
complet i la o formul definitiv . Faptul istoric se prezint ns n mod diferit.
Teologia P rin ilor Bisericii, inspirat de tradi ia evanghelic i apostolic , a
fundamentat, a dezvoltat i a formulat doctrina cretin ; n timpul primelor trei
secole ale erei sale, cretinismul a avut o dubl sarcin de ndeplinit. n primul
rnd, s se autofundeze, s se apere, s se dezvolte i s se orienteze ntre ceea ce
accept i ceea ce exclude. De aceea, dup ce i-a fixat dogmele i a cucerit lumea,
a propov duit imutabilitatea dogmelor sale nu imobilitatea lor pentru a orienta
sufletele i a le conduce la mntuire. La nceputuri ns , doctrina cretin s-a
dezvoltat i s-a transformat f r ncetare; pe m sur ce i extindea imperiul
terestru, n aceeai m sur i aprofunda i i mbog ea gndirea. Tot ceea ce
specula ia a cunoscut mai profund i mai elevat n materie de metafizic , tot ceea

Cercetri filosofico-psihologice, anul II, nr. 1, p. 49-56, Bucureti, 2010


50 Mihai D. Vasile 2

ce bunul sim a descoperit mai sigur i mai eficace n moral , cretinismul a


adoptat i a asimilat. De aceea, cel mai adesea filosofia cretin a fost considerat
la originea tuturor erorilor i a ereziilor care au infestat Biserica.
n consecin , n al doilea rnd, P rin ii Bisericii au fost nevoi i s clarifice
originea tuturor marilor adev ruri care compun partea superioar i cu adev rat
metafizic a cretinismului. i dac aceast lucrare a generat erezii, ea a formulat
totodat dogmele Simbolului de credin .
Ceea ce au f cut primele sinoade ecumenice a fost s consacre concluziile
imensei i magnificei deveniri a gndirii cretine care se dezvolta sub influen a
filosofiei greceti1 . Sinoadele de la Niceea, Constantinopol i Calcedon au tranat cele
mai subtile i mai abstracte dificult i ale unei metafizici elaborate de Sfntul Iustin
Martirul i Filosoful, Athenagora, Clement, Origen i Sfntul Athanasie cel Mare din
Alexandria, Sfntul Grigorie de Nyssa .a. Sinoadele nu au adoptat, desigur, toate
concep iile rezultate din munca uria de purificare teoretic , ci au respins erorile
evidente i nv turile contrare duhului nsui al cretinismului. Sinoadele au eliminat
i specula iile temerare care, f r a fi opuse spiritului noii nv turi, se potriveau mai
bine cu filosofia dect cu religia. Dar, pn la sfrit, sinoadele au ales i au nchis n
formulele simbolului cretin, ntreaga substan a n elepciunii P rin ilor Bisericii. Sub
acest aspect, n elepciunea P rin ilor Bisericii este inseparabil de dogm . De aceea
este necesar regresia pn la principiile credin ei P rin ilor Bisericii, pn la nv tura
cretin primar pentru a aprecia n mod corect caracterul superbului edificiu cretin
Biserica i a discerne mprumuturile pe care le-a f cut teologia cretin din filosofia
greac . n consecin , primul punct de l murit este de a pune n eviden stadiul la care
se g sea gndirea cretin n momentul n care P rin ii Bisericii s-au angajat s o
dezvolte, s o modeleze i s o canonizeze n forme dogmatice. De aici necesitatea de a
reface doctrina cretin in statu nascendi.
nv tura cretin primar este intrinsec legat de ntruparea Cuvntului-
Dumnezeu, ca i de via a, misiunea i lucrarea Sa prin persoana lui Iisus Hristos, n
contextul atept rii mesianice a poporului lui Israel. Iisus nu a venit ca un simplu
profet trimis de Dumnezeu pentru a converti poporul i pentru a-i aminti c lcarea
leg mntului. El se definete pe Sine ca Fiu al lui Dumnezeu nsui, care S-a
cobort din ceruri pentru a revela oamenilor voin a Tat lui S u. i tot ceea ce el
posed ca perfec iune i putere vine de la Tat l S u: De ce m numeti bun?
Numai Dumnezeu este bun. (Marcu,10: 18); Nimeni nu-L cunoate pe Fiul dect
Tatl, dup cum nimeni nu-L cunoate pe Tatl, dect Fiul i acela cruia Fiul
vrea s i-l fac cunoscut.(Matei, 11: 27).
n acelai timp Iisus, se numete pe Sine fiu al lui David i rege al lui Israel.
El este acela care va mplini toate promisiunile lui Dumnezeu f cute poporului S u.
Numai c aceste promisiuni au fost pn la venirea lui Hristos greit n elese.
Regatul lui Israel, unde poporul lui Dumnezeu va fi repus n glorie i triumf,
deasupra tuturor popoarelor, nu este din aceast lume (Matei, 16: 19).

1
E. Vacherot, Histoire Critique de lcole dAlexandrie, 3 vol., Paris, Librairie
Philosophique de Ladrange, 18461851, vol. I, (1846), p. 169.
3 ntemeierea metafizicii cretine 51

La ntrebarea, cum va fi aceast nou mp r ie, Sfntul Apostol i


Evanghelist Ioan i P rin ii Bisericii r spund c ea este un simbol al vie ii
spirituale. Dar aceast interpretare dep ete gndirea Evangheliilor sinoptice.
Formula celei de a treia Fericiri: Ferici i cei blnzi, cci ei vor moteni pmntul
(Matei, 5: 5), a fost n eleas , n mod real, ca un regat nou pe p mnt dup un
cataclism care trebuie s -l purifice, dar pe un p mnt transfigurat prin revenirea lui
Hristos. n acest regat al drept ii, al p cii i al fraternit ii universale, poporul lui
Dumnezeu va merge n fruntea noroadelor sub jugul lui Hristos. To i oamenii vor
muri pentru a renvia, i dup nviere, to i vor fi nemuritori, cei p c toi pentru
suferin etern , iar cei buni pentru fericire etern . Cei alei vor avea corpuri
str lucitoare de lumin i vor fi ca ngerii lui Dumnezeu din cer (Matei, 22: 30).
Misiunea lui Iisus este s dea vestea cea bun iudeilor. n rest, El nu a venit s
strice nici Legea i nici profe ii, ci s -i mplineasc . Legea a pierit sub formalismul
ceremoniilor preo ilor atei. Legii trebuie s i se redea spiritul, libertatea i via a.
Fiindc , aa cum va spune Apostolul, litera ucide, iar duhul d via .
Pe de alt parte, nv tura lui Iisus, Cuvntul S u, ntreaga Sa via au constituit
un protest continuu mpotriva fariseismului. Gndirea predicii Sale este impregnat cu
o profund n elepciune, aceea a Legii n spiritul i n adev rul ei. Discursul S u
respinge formulele i tiparele tradi ionale, ca pe un vemnt incomod i se desf oar
simplu i liber, n parabole i n povestiri. Vorbirea sa nu este afectat de subtilit ile
tiin ei retorice sau hermeneutice, i nici de rigorile austerit ii practicate de farisei. Cu
r d cini adnci n tiin a n elep ilor, El a c utat calea cea mai dreapt c tre inima i
sufletul celor s raci cu duhul: Lsa i copiii s vin la mine, i mustra El pe apostoli.
Mai sever n ceea ce privete puritatea i castitatea dect Legea care nu condamna
dect actul, f r s ating dorin a i inten ia, Iisus cuprindea n milostenia Sa toate
st rile, toate condi iile i toate erorile: Fiul Omului a venit mncnd i bnd i voi
spune i: este un om petrecre i cruia i place vinul; este prietenul pctoilor i al
oamenilor de nimic (Luca, 7: 34). Iisus a vorbit unei samarinene; a tr it al turi de
plebe; a salvat femeia adulterin printr-o pild sublim , tulbur toare pentru farisei; a
vindecat bolnavi n zi de sabat. Hristos nu a predicat numai o doctrin nou , ci n plus a
tr it-o i a ntrupat-o prin cuvntul S u, prin via a Sa i prin persoana Sa.
Tradi ia evanghelic este mai mult dect o dogm , este un nou spirit, un nou
principiu de via . Lumina i cunotin a vin mai trziu. Acest spirit nou nu distruge
numai formalismul fariseu, ci transform Legea ns i. Legea lui Moise era o lege
dreapt , strmt i mai ales primitiv . Hristos o interpreteaz printr-un astfel de
sentiment de bun voin i de fraternitate nct o convertete ntr-o lege a
devotamentului i a iubirii: a-L iubi pe Dumnezeu i pe aproapele, acestea sunt cele
dou porunci care cuprind toat Legea i profe ii (Matei, 22: 3740).
Cu deosebire, n Predica de pe munte se v dete opozi ia ntre vechiul i noul
spirit al Legii. Aici Iisus eviden iaz tot ceea ce c rturarii dispre uiau i dispre uiete
tot ceea ce ei sl veau. Iisus reabiliteaz simplitatea duhului i a inimii, umilin a i
s r cia: Dac nu ve i deveni asemenea copiilor, nu ve i intra n mpr ia cerurilor
(Matei, 18: 3)... Chiar dac voi a i ascuns aceste lucruri n elep ilor i preavzto-
52 Mihai D. Vasile 4

rilor, Dumnezeu le-a artat celor simpli, i celor mici... Ferici i cei sraci cu duhul,
cci a lor va fi mpr ia cerurilor. Ferici i cei blnzi, pentru c ei vor moteni
pmntul. Ferici i cei ce plng, cci aceia vor fi mngia i (Matei, 5: 212).
Ceea ce este nou n aceste cuvinte, se arat n condi iile perfec iunii: A i
nv at c s-a spus celor vechi: s nu ucizi; dar Eu v spun c oricine se va mnia
pe fratele su merit s fie condamnat la judecat. A i nv at c s-a spus celor
vechi: s nu comi i un adulter; dar Eu v spun c oricine va privi o femeie dorind-o,
deja a comis un adulter n inima sa. A i nv at c s-a spus: ochi pentru ochi i
dinte pentru dinte. Dar Eu v spun, nu v mpotrivi i rului care vi se face, ci dac
cineva v-a plmuit un obraz, ntoarce i-l i pe cellalt. A i nv at c s-a zis:
iubete- i aproapele i urte- i dumanul; dar Eu v spun, iubi i-v dumanii,
face i bine celor ce v ursc i ruga i-v pentru cei care v persecut (Matei, 5:
2144). Ca exemplu practic, Iisus l mustr pe Petru c a scos sabia mpotriva celor ce
au venit s -L prind , i chiar pe cruce se roag pentru c l ii S i (Matei, 26: 5154).
Este cu adev rat o lege nou , str in iudaismului i necunoscut poate doar n
mic parte, prin istoria lui Socrate antichit ii greceti i romane.
Grecia i Roma cunoscuser i practicaser dreptatea, devotamentul,
egalitatea, fraternitatea, dar numai n limitele strmte ale cet ii. Nu n om, ci n
cet ean era v zut un egal i un frate. Antichitatea a cunoscut mila, i chiar simpa-
tia pentru cel slab i s rac, dar n-a l udat i nici nu a iubit sl biciunea sau s r cia.
Dac grecii i romanii iertau injuriile, o f ceau din sentimentul for ei lor sau dato-
rit devotamentului pentru cetate, dar n-au mers niciodat pn acolo nct s bine-
cuvnteze mna care i lovete, sau s iubeasc inima care i ur te.
Morala lui Socrate, cea mai pur i mai perfect din cte a cunoscut socie-
tatea greac , nu este totui dect o moral a cet ii. Socrate nsui, acest tip ntrupat
al perfec iunii antice, este un cet ean p truns de ideea Justi iei, un artist ndr gostit
de frumos. Virtutea antic , dei include religia i filosofia, este nc rcat totui de
originea sa. Ea este nainte de toate for a (n sens de virtute), arete, iar dreptul
antichit ii este totdeauna un erou, adic un atlet. Aceast influen se simte i la
Sfntul Pavel care se numete pe sine un atlet al lui Hristos. Trebuia ca aceast
societate, att de trufa n institu iile sale, att de mndr de virtu ile sale politice,
s -i contemple mizeria i neputin a pentru a aspira spre alte virtu i i spre un alt tip
de societate. Trebuia ca ea s moar ca cetate pentru a renate ca umanitate. Deja
filosofia stoic ncepuse s n eleag unitatea genului uman i s viseze o republic
universal ; ea proclama dragostea fa de oameni, nu ca o lege a interesului, ci ca
un sentiment al inimii, inerent naturii umane. Medita iile lui Marc Aureliu respir
n acelai timp un profund sentiment de triste e i de puritate 2 . Filosofia lui Seneca
are cuvinte pline de compasiune pentru sclavi 3 . Dar, cu rare excep ii, este exprimat
sentimentul mizeriei comune care i inspira pe filosofii i pe poe ii timpului.

2
Marc Aureliu, Medita iunile lui (Marc Aureliu). Ctre sine nsui, IX, 32, n:
Antologie filosofic. Filosofia antic, 2 vol., edi ie rev zut i ad ugat de Octavian Nistor,
Bucureti, Editura Minerva, 1975, vol. 2, p. 17.
3
Seneca, Scrisori ctre Luciliu, trad. de Gheorghe Gu u, Bucureti, Editura
tiin ific , 1967, Scrisoarea a XLVII-a, p. 111 .u.
5 ntemeierea metafizicii cretine 53

Pentru a reveni la Evanghelie, trebuie precizat c exist o mare distan ntre


justi ia stoic , apreciat ca gradul suprem la care a ajuns morala antic , i legea lui
Hristos aa cum este ea formulat n Predica de pe munte. n legea lui Hristos,
principiul virtu ii este schimbat, nu mai const n energia personal , nu mai este un
atribut al celor puternici, ci al celor blnzi i al celor slabi; el rezid n iubire. Nu
este vorba de erosul platonic din Simpozionul, ci de iubirea ca izvor al ntregii
puteri i al ntregii perfec iuni. Virtu ile iubirii nlocuiesc virtu ile for ei; orgoliul i
impasibilitatea sunt nlocuite cu bun tatea, blnde ea, devotamentul. Principiul r z-
boiului este distrus; noua lege trebuie s aduc domnia p cii, a egalit ii i a
binevoirii ntre oameni.
Tot ceea ce cretinismul con ine ca metafizic i ca moral , nv turile sale
profunde despre Dumnezeu i despre Cuvntul S u, despre lume, despre sufletul
uman i destinul s u, vin din tradi ia ebraic i din filosofia greac . Dar sentimentul
sublim cuprins n Predica de pe munte constituie esen a i spiritul nsui al
cretinismului, spirit nemuritor ca i umanitatea ns i, care va supravie ui i va
nvinge toate nv turile i toate institu iile. Nu exist nici o lege moral
superioar iubirii i nici o doctrin social superioar dogmei fraternit ii 4 . Multe
doctrine vor mb trni i se vor petrece n istoria umanit ii, dar morala sublim din
cuvintele lui Hristos, niciodat : Cerul i pmntul vor trece, dar cuvintele Mele
nu vor trece niciodat.
Fariseismul a p strat tradi ia n interiorul na iunii, la Ierusalim. Dar fermen-
ta ia spiritelor, sub ac iunea noilor idei era puternic n toate provinciile imperiului.
nainte de venirea lui Hristos, Iudeea a fost martora producerii unor doctrine i a unor
institu ii noi. Deja, o sect celebr datorit lui Filon, secta esenienilor, practica, n
numeroase comunit i, multe din fericirile Predicii de pe munte, ca: dispre ul pentru
bog ii, iertarea grei ilor, castitatea n obiceiuri i n gnduri, iubirea, pacea,
egalitatea, fraternitatea ntre oameni 5 . Pe acest teatrum mundi, astfel preg tit pentru
liniile Proniei, s-a s vrit taina din care s-a n scut o nou lume, adic ntruparea
Logosului divin n persoana lui Iisus Hristos. Ziua n care Ra iunea divin , care n-a
ncetat niciodat s guverneze lumea 6 , care a inspirat ntreaga n elepciune a
Orientului i toat tiin a Greciei, a g sit un trup nentinat i un suflet curat demne de
ea, S-a ntrupat i a adus la lumin revela ia divin des vrit .
Biserica din Ierusalim, prin instituirile sale practice i prin tendin ele sale
exclusiviste, reducea cretinismul la dimensiunile restrnse ale unei secte iudaice,
ca i esenienii. Legea lui Hristos, destinat s cucereasc lumea, avea nevoie de o
interpretare mai larg . n loc s se nchid i s se nmormnteze n leag nul s u,

4
Pr. prof. dr. Dumitru Popescu, Ortodoxie i catolicism, Bucureti, Romnia
Cretin , 1999, p. 71.
5
Constantin Daniel, Dou men iuni revelatoare despre esenienii de la Marea
Moart, n: Constantin Daniel, Orientalia Mirabilia, 1, Bucureti, Editura tiin ific i
Enciclopedic , 1976, p. 182, sq.
6
G. W. F. Hegel, Prelegeri de filosofie a istoriei, trad. Petru Dr ghici i Radu
Stoichi , Bucureti, Editura Academiei, 1968, p. 1516.
54 Mihai D. Vasile 6

Biserica in statu nascendi trebuia s dezvolte mai mult cuvintele i spiritul Legii
celei noi, dect vechile tradi ii pozitive.
S-a ntmplat c atunci cel mai aprig duman al noii religii, dec zut din
rangurile sale fariseice dup ce s-a str duit n zadar s combat domina ia spiritului
iudaic n Biserica din Ierusalim (Galateni, 2: 11), s-a dus s fac cunoscut cuvntul
lui Iisus n toate provinciile Imperiului. Sfntul Pavel este adev ratul apostol al
neamurilor, nu numai pentru c el le-a predicat noua nv tur , ci mai ales pentru
c a dep it practicile Legii lui Moise. Adev ratul iudeu, dup Sfntul Pavel, era
cel interior; adev rata circumcidere era aceea a inimii care se f cea prin duh i nu
prin liter . Nu conteaz a fi circumcis sau nu; totul este respectarea poruncilor lui
Dumnezeu. Dumnezeul iudeilor este i Dumnezeul neamurilor. Predicnd neamurilor
cuvntul i comuniunea n Hristos, Sfntul Pavel a anulat primatul iudeilor:
Tierea mprejur nu este nimic, i netierea mprejur nu este nimic, ci pzirea
poruncilor lui Dumnezeu (I Corinteni, 7: 19).
Sfntul Pavel face i mai mult pentru a elibera lumea de jugul Legii celei
vechi, el o separ net de Legea cea nou . nainte de venirea lui Hristos, neamurile
erau f r Dumnezeu i f r lege n aceast lume. Numai iudeii aveau i una i alta,
dar erau neputincioi f r credin . Pentru a face din nou eficace legea, trebuia ca
Dumnezeu s -L trimit pe propriul S u Fiu, ntrupat asemenea trupului p catului.
Nu exist dect un Dumnezeu care absolv prin credin pe cei circumcii i care,
tot prin credin , absolv i pe cei necircumcii. Astfel, credin a justific, cuprinde
i absoarbe Legea 7 .
Credin a nu este o supersti ie, nici s vrirea exemplar a cutumei, ci
nseamn credin a n Iisus crucificat, n adev rul viu i ntrupat. Numai credin a n
Hristos d via i lumin . Dumnezeu, v znd c lumea, ajutat de n elepciunea
omeneasc , nu L-a cunoscut din lucr rile n elepciunii Sale, s-a hot rt s -i salveze
pe cei care cred n El. Iudeii i neamurile caut adev rul acolo unde nu este: primii
cer miracole, iar ceilal i invoc n elepciunea uman . Cretinii au g sit acest adev r
n Iisus crucificat, care este un scandal pentru iudei i o nebunie pentru neamuri:
Cci ntruct lumea cu n elepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu n n elep-
ciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a gsit cu cale s mntuiasc pe credincioi prin
nebunia propovduirii crucii. Iudeii, ntr-adevr, cer minuni, iar Grecii caut
n elepciune, dar noi propovduim pe Hristos cel rstignit, care pentru iudei este o
pricin de poticnire i pentru neamuri o nebunie. (I Corinteni, 1: 2123).
Distinc ia ntre lege i credin este principiul i fondul ntregii doctrine a
Sfntului Pavel: pretutindeni el opune credin a legii, f cnd s neasc la lumin
neputin a legii i virtutea credin ei. Credin a i nu legea, iat deci principiul
mntuirii. 8 Legea era un principiu al servitu ii i al dezbin rii; credin a singur
elibereaz i reunete popoarele: Cci Iisus Hristos este pacea noastr care din
doi a fcut unul, i a surpat zidul de la mijloc care i despr ea, i n trupul Lui, a

7
Moshe Idel, Perfec iuni care absorb. Cabala i interpretare, trad. Horia Popescu,
Iai, Polirom, 2004, p. 5153.
8
L. Venard, Les origins chretiennes, n: O en est lhistoire des religions, 2 vol.,
Paris, Letouzey et An, diteurs, 1912, vol. I, p. 213.
7 ntemeierea metafizicii cretine 55

nlturat vrjmia dintre ei, Legea poruncilor, n ornduirile ei, ca s fac pe cei
doi s fie n El nsui un singur om nou (Efeseni, 2: 1416).
Astfel, f r s zdrobeasc lan ul tradi iei, Sfntul Pavel desprinde de ea legea
cea nou i o asigur pe propriile sale fundamente. Iar legea cea nou const n a
crede n Iisus Hristos, nu ntr-o doctrin , ci n adev rul nsui, viu i ntrupat. Ce
este adev rul? i cine este Hristos?, sunt ntreb rile cu adev rat importante din
punct de vedere doctrinar, pe care le dogmatizeaz Sfntul Pavel. Tradi ia cretin
primar nu a explicat nici natura Tat lui, nici esen a Fiului i nici raporturile care i
unesc. Iisus spusese numai att: Tatl nu poate fi cunoscut dect numai prin Mine.
Sfntul Pavel este primul care definete natura i func iile Fiului n raport cu
Tat l, i pune fundament teologiei cretine 9 . Un singur Dumnezeu, Tat l, din care
toate lucrurile i trag fiin a i care a creat totul pentru El; un singur Domn, Iisus
Hristos, prin care toate lucrurile s-au fcut, mediator unic ntre Dumnezeu i
oameni (I Timotei, 2: 56); Hristos, n scut naintea tuturor creaturilor, este Fiul
prea-iubit, infinit superior ngerilor, nsui chipul vizibil al lui Dumnezeu, splen-
doarea slavei Sale, caracterul substan ei Sale, ntiprirea Fiin ei lui. Nu numai c
Iisus Hristos este instrumentul ntregii crea ii, ci El este acela care o sus ine prin
puterea i Cuvntul S u: El, care este oglindirea slavei Lui, i ntiprirea fiin ei
Lui, i care ine toate lucrurile cu Cuvntul Puterii Lui, a fcut cur irea
pcatelor (Evrei, 1: 3). Astfel, credin a n Iisus Hristos, ca chip vizibil al lui
Dumnezeu invizibil, devine n gndirea Sfntului Pavel, tiin a ntregului adev r,
n elepciunea universal . Iar credin a i m rturisirea c Iisus este Domnul, nu poate
veni dect prin Sfntul Duh. La fel cum sufletul omului nu cunoate dect ceea ce
este omenesc, numai Sfntul Duh cunoate ceea ce este n Dumnezeu. Dumnezeu a
f cut cunoscut oamenilor n elepciunea Sa prin Sfntul Duh care totul p trunde i
cerceteaz totul, chiar i lucrurile adnci ale lui Dumnezeu. Duhul l face cunoscut
pe Fiul, dup cum Fiul l reveleaz , pe Tat l. Numai Duhul d harul, i o dat cu
harul libertatea, tiin a, mila, pacea i toate virtu ile, toat n elepciunea, toat
fericirea. Unde sufl Duhul, vine harul, care face inutil orice lege i orice doctrin .
Sfntul Pavel ignor Legea i exalt harul; el merge pn acolo nct spune
c mntuirea nu este dect pentru aceia pe care i viziteaz harul, pentru copiii
predestina i ai lui Dumnezeu. Numai Duhul d via i sfin enie. Carnea n care
locuiete Duhul devine sfnt . Comunitatea credincioilor n Biserica nsufle it de
Sfntul Duh, devine nsui corpul lui Hristos. To i cretinii sunt m dulare ale
acestui corp i particip la aceeai via . Credin a, speran a i iubirea sunt n mod
egal virtu ile Sfntului Duh; dar cea mai mare este iubirea (I Corinteni, 13: 13).
tiin a universal , chiar n elepciunea ngerilor, darul profe iei, credin a care mic
mun ii, facerea de bine, sacrificiul de sine, toate acestea, f r iubire, sunt aram
suntoare sau chimval zngnitor.
Se poate constata c lucrarea Sfntului Pavel este imens n fundamentarea
cretinismului. El predic Cuvntul la neamuri; dep ete practicile Legii lui

9
V. Rose, Etudes sur la thologie de Saint Paul, n: Revue biblique, 1903, p. 339.
56 Mihai D. Vasile 8

Moise; desprinde legea cea nou de originile sale i o aaz pe propriul s u


principiu; fundamenteaz teologia cretin pe dogma precis , dei incomplet , a
Sfintei Treimi, Tat l, Fiul i Sfntul Duh deosebi i dup natura i func iile lor. n
acelai timp cu emanciparea noii nv turi de tradi ia mozaic , el respinge toate
inova iile care se abat de la cuvntul evanghelic. El condamn n aceeai m sur
ascetismul care interzicea c s toria i mncarea de carne; misticismul gnozei pe
cale de a se nate; tendin ele ultra-democratice ale unor secte cretine din Iudeea
(Coloseni, 3: 1113); inspira ia i nv tura ner bd toare a altor secte care ateapt
zilnic parousia (II Timotei, 2: 1113). Ceea ce a f cut Sfntul Pavel pentru Biserica
Apostolic dep ete orice tentativ de evaluare. El a ntemeiat i a organizat
pretutindeni n c l toriile sale misionare comunit i cretine. Cnd el a murit,
s mn a Cuvntului cretin rodea peste tot, n Asia, n Grecia, la Roma, i nu a avut
dect s creasc pentru a deveni arborele ce va ad posti lumea.
Din punct de vedere teologic, Sfntul Pavel a definit raportul Fiului cu Tat l,
prezentndu-L pe Fiul ca icoana vizibil a lui Dumnezeu invizibil, ca instrument al
crea iei universale i ca mediator ntre Creator i creatur . El a exprimat cu for i
profunzime leg tura care unete creatura cu Dumnezeu, atunci cnd a spus: Numai
n Dumnezeu noi avem via a, fiin a i mntuirea. n sfrit, printr-o interpretare cu
totul metafizic a cuvintelor Cinei, a conceput noua Biseric drept corpul nsui al
lui Hristos, i pe to i cretinii, ca m dulare ale corpului mistic al Cuvntului.
Aceast doctrin puternic i precis asupra a trei probleme vitale ale cretinis-
mului, a nsemnat nceputul metafizicii cretine.
DESPRE DUALISMUL RECESIV
LA MIRCEA FLORIAN

DRAGO POPESCU

On Mircea Florians recessive dualism. The present study casts a critical outlook
upon the significance of the recessivity notion, forged by the Romanian philosopher
Mircea Florian (1888-1960) in his posthumous work Recesivitatea ca structur a lumii
[Recessivity as structure of the world]. According to Florians viewpoint, the recessivity
notion is meant to outline the relationships between the most general notions i.e., the
categories. Recessivity is a form of opposition, more specifically a contrary, and not a
contradictory one. The notions engaged in a recessive rapport build up couples, one of the
terms being dominant, and the other dependent. However, the rapport is not at all rigid:
there are circumstances in which the dominant notion could turn into the dependent one.
The necessary link that binds the notions in a recessive rapport conveys the general
structure of the world; we are not dealing with a synthetic connection, though.

Key words: categories; opposition rapports; synthesis; dialectics.

Recesivitatea ca structur a lumii este una dintre cele mai extinse lucr ri filoso-
fice romneti1 . Mircea Florian pre uia enciclopedismul; el a fost ns contient de
faptul c o lectur sus inut a c r ii sale nu va fi uor de ntreprins. Astfel c aeaz la
nceputul a ceea ce denumete concep ia sa ezoteric dac nu chiar postum
diviziunea intitulat Aspect fundamental, care uureaz semnificativ orice demers de
n elegere a reconstruc iei sale. G sim expuse, n partea de nceput a Recesivit ii...,
motivele care l-au determinat s propun no iunea de recesivitate, precum i precizarea
teoretic a semnifica iei acesteia. Pe drept cuvnt, se poate spune c , pornind numai de
la Aspect fundamental, n elesul recesivit ii este recuperabil pentru o analiz critic .
De aceea, n continuare, ne limit m la aceast sec iune a Recesivit ii..., lund cunotin-
de faptul c Florian alc tuiete un tot ale c rui p r i se articuleaz f r preten ia de
ordonare deductiv 2 . Acest mod de al expunerii, lipsit de rigoarea decurgerii deduc-
tive obinuin aproape transformat n reflex a expunerilor filosofice tradi ionale l
oblig pe orice interpret al textului filosofic al lui Florian s nu procedeze, la rndul
s u, ca i cum s-ar g si n fa a unei deduc ii, adic , o dat nsuite principiile i regulile
urmate de filosof, s le transforme, la rndul s u, ntr-un ra ionament de tip deductiv,
verificndu-le validitatea, f r a mai ine seama de con inut. Florian accentueaz

1
Articolul de fa a ap rut, ntr-o prim form , n Astra, Revista Asocia iunii Transilvane
pentru Literatura Romn i Cultura Poporului Romn, anul II, nr. 12 (16), Braov, 1999.
2
Mircea Florian, Recesivitatea ca structur a lumii, vol. 1, Editura Eminescu, Bucureti,
1983, p. 41.

Cercetri filosofico-psihologice, anul II, nr. 1, p. 57-62, Bucureti, 2010


58 Drago Popescu 2

dimensiunea critic a filosofiei, modernd continuu tendin ele sistematice ale acesteia.
Respectnd aceast restric ie metodologic , vom proceda astfel: 1. vom identifica
tezele fa de care Florian se delimiteaz i alternativele propuse de el; 2. vom analiza
no iunea de recesivitate, pornind de la prezentarea autorului; 3. vom compara conceptul
recesivit ii cu cel al dialecticii, cu care Mircea Florian consider c se nvecineaz ; 4.
n final, formul m cteva observa ii cu privire la concep ia vizat .

1. Conceptul de sintez i recesivitatea


Ideile lui Mircea Florian privind recesivitatea se bazeaz pe studii ntreprinse
naintea redact rii lucr rii pe care o avem n vedere. Acestea sunt integrate n mod
firesc n ea, cum afl m din Prefa . Consecin a lor este o pozi ie ndreptat mpo-
triva monismului filosofic care, n esen , se sprijin pe expresia kantian de unitate
sintetic . Monismul consider c unitatea sintetic este o expresie tautologic .
Florian crede c , n realitate, lucrurile nu stau deloc aa. Devine evident c dovedirea
acestui fapt este esen ial pentru orice dezvoltare ulterioar , pentru c , dac avem cu
adev rat de-a face cu o expresie tautologic , dualismul lui Florian se dizolv .
Pentru a ar ta c nu putem avea de-a face cu o tautologie, Florian ncepe prin
a sus ine c nu orice unitate necesit sinteza. Doi termeni pot fi uni i, f r s fie
nevoie de o sintez unificatoare, de un al treilea termen care i asum func ia de a
unifica 3 . Termenul de unitate sufer , n utilizarea lui filosofic , de dou sc deri:
o falsificare i un echivoc.
Kant este autorul falsific rii, el sus innd c , pentru a unifica diversul furnizat de
sensibilitate, gndirea depune o activitate. n tradi ia neocriticist , datul sensibil a fost
asimilat unor con inuturi, iar activitatea gndirii aplic rii formelor logice acestor
con inuturi. Or, raportul dintre form i con inut, pe care neocriticismul ncearc s -l
clarifice, duce, n cele din urm , la ira ionalism, pentru c , sus ine Florian, ori lucrurile
posed unitate n mod originar, i atunci nu le este impus dinafar , ori, dac nu o
posed , nu avem c derea s le-o impunem, nici puterea de a o face4 . Dac ra iunea
unific , atunci varietatea ntlnit n realitate va ap rea ca ira ional . Obiec ia lui
Florian fa de kantianism se sprijin ns pe o simplificare: ra iunea, la Kant, nu se ra-
porteaz niciodat direct la lucruri, ceea ce nseamn c , de fapt, ira ionalismul pe care
el l vizeaz e oricum inconsecvent cnd renun la ra iune pentru a salva realitatea 5 .
De fapt, nu la nivelul ra iunii ar trebui c utat , de c tre acest ira ionalism, nedrept irea
realit ii prin unificarea for at a diversit ii, ci la nivelul intelectului, facultate de
cunoatere distinct de ra iune. Florian alege ns respingerea acestui ira ionalism,
modificnd conceptul ra iunii i permi ndu-i acesteia s primeasc n orbita ei multi-
plul, al turi de unitate. Se petrece aici o dizolvare a grani elor dintre sensibil i inteli-
gibil n ambele direc ii: unitatea, care era asumat doar de inteligibil, se reg sete i n
lucruri, iar multiplicitatea, rezervat sensibilului, avanseaz pn pe domeniul ra iunii.
Astfel apare un gen de continuitate care exclude nevoia unui termen sintetic.

3
Ibidem, p. 48.
4
Ibidem, p. 49.
5
Ibidem.
3 Despre dualismul recesiv la Mircea Florian 59

Echivocul unit ii const n coexisten a, n istoria filosofiei, a dou sensuri


ale acestui termen. Un sens, restrns, se refer la leg tura dintre un individual i o
proprietate general a sa, pe de o parte, i ntre dou propriet i de generalitate ine-
gal , pe de alta. Acest sens al unit ii nu necesit interven ia sintezei. Dup cel lalt
sens, mai larg, unitatea este rela ia sau raportul 6 . Termenii rela iei aici nu sunt
lega i necesar, precum individualul i proprietatea sa, ci au existen independent
att nainte, ct i dup ce rela ia sau raportul nceteaz . De aceea, aici, accentul
este variabil: el poate c dea fie pe raportul dintre termeni, ca n sensul restrns, fie
pe termenii nii. Florian d urm torul exemplu: cauzalitatea este rela ia dintre
cauz i efect, dar cauza este un relativ, ceva de sine st t tor, ca i efectul.
Ambele sensuri i au propriile interpret ri eronate: sensul restrns conduce
la o cosmologie antropomorfic , n vreme de al doilea sens, cel larg, pune la baza
lumii rela ia, conexiunea. n acest caz, consider Florian, pentru a reflecta cum se
cuvine realitatea, conexiunea nu trebuie considerat drept existen nemijlocit :
nu orice schimbare afecteaz toate celelalte existen e 7 . ns , n acest caz, ne
g sim aproape n situa ia unei mutil ri categoriale. La Kant, n grupa rela iei a
tabelei categoriilor, pe lng cauzalitate-dependen i comunitate (ac iune reci-
proc ntre activ i pasiv), se g sea i categoria inheren ei-subsisten (substantia et
accidens), pe care Florian pare a o elimina ca urmare a remanierii la care supune
unitatea, restrngnd mult i semnifica ia categoriei comunit ii.
Exist un temei adnc, dup Florian, care face necesar sinteza: isostenia,
adic postularea egalit ii tezei i antitezei. Or, consider el, teza i antiteza nu sunt
egale, sunt anisostenice. Astfel c este respins nu numai ipoteza celui de-al treilea
termen sintetic, ci i ipoteza unui termen ter continuu, care ar crea un hiatus irra-
tionalis, ntruct nu avem nici un motiv pentru a introduce numai un singur termen
intermediar, ci orict de mul i, ceea ce conduce la situa ia regresului la infinit.
Respingerea synechismului este mult mai uor de realizat de c tre Florian
dect respingerea triadei. Pentru a-i realiza scopul, Florian remarc o caracteristic
a schemei triadice: p streaz antinomia, dar o depoten eaz , i tocete ascu iul 8 ,
ceea ce este corect n cazul synechismului, unde num rul indefinit de termeni
intermediari sl bete opozi ia tezei i antitezei. Dar n cazul triadei sintetice, al
treilea termeni este rezultatul tocmai al poten rii opozi iei, nicidecum al depoten-
rii datorate conflictului termenilor opui, ceea ce se poate realiza nu numai la
nivel ontic, ci i ontologic. De exemplu, atunci cnd sunt sus inem o tez mpotriva
contradictoriei sale, c ut m s o formul m ct mai bine, s -i preciz m sensul i
for a n raport cu antiteza prin sporirea determina iior i a extensiunii, nu s o
sl bim; acelai lucru se petrece i cu antiteza, deci procesul nu este unilateral.
Hegel, pe care chiar Florian l consider autorul care a contribuit cel mai mult n
direc ia fundament rii sintezei (desigur, dup Kant, ini iatorul programului) arat

6
Ibidem, p. 50.
7
Ibidem, p. 53.
8
Ibidem, p. 65.
60 Drago Popescu 4

c termenii nu sunt, ci devin identici, i nu prin sl bire reciproc , ci prin poten are.
Cum spune chiar Hegel: Fiecare parte a filosofiei este un ntreg filosofic, un cerc
care se nchide n el nsui (...). Fiecare cerc, fiind n sine o totalitate, dep ete
limitele elementului care-i este propriu i pune baza unei sfere mai largi 9 . Acest
mod de a vedea filosofia exclude depoten area opuilor. Are, n plus, virtutea de a
unifica f r a o nedrept i realitatea, c ci unificarea nu are loc n chip artificial,
printr-un decret al ra iunii. Florian respinge totui aceast viziune: Ideea de
sintez sau este de prisos, adic are caracter tautologic, sau este contradictorie 10 ,
i, de asemenea: Toate opozi iile necesare, fundamentale, cu r d cini adnci n
fapte, se dispenseaz de sintez 11 . Pentru aceasta, el analizeaz cu aten ie natura
opozi iei, din care r sare ideea recesivit ii.

2. Recesivitatea i raportul de opozi ie


Recesivitatea este o form a opozi iei, spune Florian 12 . Recesivitatea
presupune inegalitatea opuilor. El deosebete riguros ceea ce constituie un merit
al filosofiei sale ntre opozi ia contrar i opozi ia contradictorie. Aceasta din
urm este considerat , pe bun dreptate, mai precis , avnd nsemn tate pentru
fixarea clar a tezei i antitezei. Dar locul ei este discursul, logica, i nu reali-
tatea. Din punct de vedere logic, n rela ia de contradic ie, una din propozi ii este
adev rat , cealalt fiind obligatoriu fals , cu angajarea att a calit ii, ct i a
cantit ii judec ilor opuse contradictoriu. n cazul no iunilor, contradic ia permite
o mediere, prin intermediul nega iei. Contradic ia nu admite ns sinteza.
Cu toate virtu ile contradic iei, pomenite mai sus, Mircea Florian opteaz
pentru raportul de contrarietate. Opozi ia contrar nu pretinde ca ambele propozi ii
opuse s fie simultan adev rate, ns permite ca ambele s fie false. Dar contrarii,
spre deosebire de contradictorii, au i aspecte pozitive. Este locul eviden ierii, aici,
a importantei idei a lui Florian, sus inut i de Goblot 13 , cu privire la cele dou
sensuri ale nega iei: a. suprimarea unui termen pozitiv, sens care sus ine opozi ia
contradictorie i b. dezv luirea termenului pozitiv opus, nega ie caracteristic
opozi iei contrare. Raportul de recesivitate este o specie de opozi ie contrar ,
bazat pe ideea ambivalen ei nega iei.
Se pot face, n contextul distingerii sensurilor nega iei, cteva observa ii. Mai
nti, pornind de la constatarea lui Florian c Hegel d sens pozitiv termenilor
contradictorii, ca i cnd ar fi contrari. Dac nu ar proceda aa, dialecticianul german ar
avea de nfruntat exact situa ia pe care Florian o accept : contrarietatea nu poate
asigura adev rul simultan al opuilor, ci, cel mult, falsitatea lor. Or, n cele din urm , la
cap tul procesului dialectic, ambele laturi ale fostei opozi ii se dovedesc adev rate, n

9
G. W. F. Hegel, Enciclopedia tiin elor filosofice, Partea nti, Logica, Editura Humanitas,
Bucureti, 1997, p. 51.
10
M. Florian, op. cit., p. 69.
11
Ibidem, p. 70.
12
Ibidem, p. 75.
13
Ibidem, p. 59.
5 Despre dualismul recesiv la Mircea Florian 61

sintez . i atunci, dei este corect remarca privind sensul pozitiv al contradictoriilor
hegelieni, trebuie completat cu cea potrivit c reia Hegel nu poate opta, de fapt, pentru
raportul de contrarietate. Justificarea acestei situa ii, numai aparent paradoxale, este
oferit de Hegel: opozi ia clasic contradictorie, de origine aristotelic , i cea pe care o
avem n vedere aici au numai numele n comun. Avem de-a face, n realitate cu dou
logici. Cea tradi ional , c reia Hegel i recunoate meritele i necesitatea i cea
speculativ care, dei nu o exclude pe prima, e diferit de ea14 . Pe aceasta din urm
Florian nu o poate accepta din principiu, deoarece la baza ei st no iunea de sintez .
Este o situa ie care amintete de contradic ia unilateral a lui Noica, n care unul
dintre termeni l contrazice pe cel lalt, f r s fie, la rndul lui, contrazis de acesta, idee
care aduce o nuan n plus n elesului speculativ al contradic iei.
Revenind la recesivitate, ca specie de opozi ie contrar , constat m c terme-
nii ei generali, contrari, pozitivi (datorit nega iei contrare) i necesar lega i, nu
accept unitatea sintetic 15 . O list complet a lor nu este cu putin . De asemenea,
sunt anistostenici, n rela ia lor unul este determinant i cel lalt dependent dar,
uneori, raportul poate fi inversat. Raportul determina ie-dependen nu este, la
rndul lui, recesiv, deoarece perechile recesive sunt originare, nu se pot reduce la
altele, mai generale. n sfrit, raportul recesiv se ncadreaz n cauzalitate.
Ne g sim n fa a unei situa ii interesante. Mai nti, ea propune senin o mare
renun are. Proiectul kantian a unui sistem complet al no iunilor prime este abandonat.
No iunile prime, alc tuind totdeauna o list incomplet , deschis , stau dinaintea
reflec iei critice sub forma unor cupluri, raportul lor fiind guvernat de cauzalitate, care,
n fond, este ea ns i o no iune prim . Ceea ce nseamn c , pn la urm , principiul
suprem este pentru Florian cauzalitatea. Exist riscul unei reveniri la monismul de tip
spencerian, pe care filosoful l respingea. Contient de posibilul impas, Florian distinge
ntre o n elegere cauzal i o n elegere structural . Recesivitatea, ca propunere de
reconstruc ie filosofic , este o n elegere structural 16 , iar acest mod de n elegere este
complex, aa cum este realitatea17 . Numai c termenul de complex nu este sinonim
cu compus. Complexitatea presupune totui unitatea, dar nu ca unic rezultat al
interac iunii cauzale, unde, aa cu spunea i Florian, elementele i p streaz
independen a18 . Complexitatea lumii, a realit ii, nu poate fi explicat exclusiv cauzal,
iar interpretarea structural f r sintez red lumea ca un compositum.

3. Dualismul recesiv i dialectica


Dac nu este luat n seam un fapt care, latent, apare n toate considera iile de
pn acum, i anume c dualismul recesiv ia n serios antinomiile kantiene, afirma ia

14
Vezi Al. Surdu, No iunea clasic i Conceptul hegelian, n Probleme de logic , vol.
VII, Editura Academiei, Bucureti, 1977, p. 41.
15
M. Florian, op. cit., p. 59.
16
Ibidem, p. 55.
17
Ibidem, p. 56.
18
Ibidem, p. 51.
62 Drago Popescu 6

lui Florian c dialectica i recesivitatea sunt idei apropiate19 ne va surprinde; ceea ce


le separ este doar op iunea diferit : pentru contradic ie, respectiv contrarietate.
Florian formuleaz o regul care face cu putin convertirea unuia dintre cele dou
tipuri de opozi ie n cel lalt: Termenii recesivi sunt contrarii (...) ori de cte ori
termenii opui pot fi lega i, contradic ia face loc contrariet ii, n sfrit c ori de cte
ori termenii opui lega i n mod necesar, contrarietatea devine contrarietate recesiv
care exprim o structur general a lumii 20 . Aceast regul nlocuiete toate varian-
tele sintezei dar are, aa cum am ar tat mai sus, sl biciunea c necesitatea leg turii
este impus de cauzalitate sau este inexplicabil .
Dei dialectica a ales calea opozi iei contradictorii, care este o surs de
confuzii, ea are totui meritul de a fi scos opozi ia din statutul minor n care o
l sase Aristotel. Meritul acesta Florian i-l recunoate lui Hegel 21 . El a l rgit astfel
considerabil competen ele ra iunii, dar tocmai n acest gest se ascunde pericolul
expunerea ra iunii fa de eroare. Alternativa este opozi ia recesiv , care nlocuiete
sinteza prin simpla unitate sau intim conexiune a elementelor dualit ii recesive,
din care este eliminat orice subiectivism de sorginte kantian . Pentru elementele
raportului recesiv, Florian prefer s nu foloseasc denumirea de categorii dei,
ntr-un n eles propriu, ele chiar asta sunt 22 .

4. Valoarea filosofic a recesivit ii


n Prefa a lucr rii sale ultime, Florian exprim convingerea c gndirea
c l uzit de iubirea pentru adev r nu poate c dea prad unui eec integral. Aceast
convingere este, poate, consecin a modului propriu de a concepe realitatea mbr iat
de filosof. Nu i se poate contesta acestui mod dreptatea sa. Probabil c principala sa
virtute este repulsia fa de dogmatism. Dualismul recesiv are o func ie purificatoare,
ndreptat mpotriva acelui tip de dogmatism care se nc p neaz s vad peste tot
sinteze, nest ruind asupra chestiunii posibilit ii lor. El a dus n final la compromite-
rea filosofiei lui Hegel i a ntregului program nceput o dat cu Kant.
Totui, nu se poate nega c retragerea operat de Florian este prea mare.
Revenirea la tratarea rapsodic a categoriilor nu este acceptabil din punct de
vedere filosofic, ca i reducerea la cauzalitate a explic rii unit ii lumii. Dac
accept m solu ia propus de Florian, nu putem ocoli ntreb ri la care cu greu le-ar
putea r spunde: Avem oare nevoie de filosofie pentru a constata diversitatea
realit ii? Oare nu fac tiin ele aceast constatare mult mai bine dect filosofia, c ci
ele au i mijloacele de a observa mai bine, filosofia nedispunnd dect de gndire?
Care mai este rolul filosofiei? Numai relevarea raporturilor recesive? Este o misiune
ingrat , care ar putea fi cedat n cele din urm , f r probleme, tot tiin elor.

19
Ibidem, p. 77.
20
Ibidem, p. 79.
21
Ibidem, p. 80.
22
Ibidem, p. 83.
MIRCEA VULC NESCU DESPRE AUGUSTINISM I TOMISM
N FILOSOFIA MEDIEVAL

MARIUS DOBRE

Mircea Vulc nescu on Augustinianism and Thomism in the medieval


philosophy. The following paper presents the opinions of the Romanian philosopher
Mircea Vulc nescu (1904-1952) on the Middle Age worldview, as they are expressed in his
study Dou tipuri de filosofie medieval [Two types of medieval philosophy]. According to
Vulc nescus belief, Augustinianism and Thomism were the definite philosophising types
of the Middle Age thought, occasionally dividing the medieval worldview in two opposite
directions. Augustinianism is a philosophy of subjectivity, while Thomism is oriented
mostly to the outer world. Mircea Vulc nescu analysed the answers offered by both trends
to problems such as: the existence of God, the Cosmological question, the individuation,
the moral philosophy, the political view, the redemption. There is also presented here the
parallelism between Augustinianism and Thomism drew by Mircea Vulc nescu in Logos i
eros n metafizica cretin [Logos and Eros in Christian metaphysics].

Key words: prime cause; ontological argument; intellectus possibilis; intellectus


agens; moral perfection; dispute over universals.

1. Mircea Vulc nescu a fost mult preocupat de problema existen ei filosofiei


cretine i de formele n care ea se desf oar . n afara sistematiz rilor domeniului, clari-
fic rilor conceptuale, vine deseori cu solu ii proprii, fecunde, care i tr deaz n unele
cazuri apartenen a la ortodoxie. Parcurgnd studiile sale de filosofia religiei, se mai poate
ntrevedea i faptul c el i propune rezolvarea problemelor de filosofie cretin n
func ie (n principal) de dou mari mp r iri teoretice: filosofie cretin apusean filoso-
fie cretin r s ritean , iar n cadrul primeia, augustinismtomism. n cele ce urmeaz ,
vom expune o schi a celei de a doua grile de interpretare a filosofiei cretine.

2. Un studiu relevant n acest sens este Dou tipuri de filosofie medieval, elaborat
pe linia de gndire a lui Etienne Gilson, motiv pentru care s-a putut spune c este un
rezumat, elegant i sistematic, al ideilor i tezelor lui Gilson, cu sursa trecut sub t cere1 .
Aici, cretinul Mircea Vulc nescu folosete un ton ce i tr deaz admira ia
pentru o epoc esen ial religioas , despre care a declarat c n-a fost o epoc de
ntuneric, ci una a luminii 2 . Este o admira ie pentru o vreme cnd universul era o

1
Marta Petreu, articol despre Dou tipuri de filosofie medieval, n Dic ionarul operelor
filosofice romneti, Editura Humanitas, Bucureti, 1997, p. 47.
2
Mircea Vulc nescu, Cretinul n lumea modern, p. 55; idem, Dou tipuri de filosofie
medieval, n vol.: Logos i eros, Editura Paideia, Bucureti, 1991, p. 94.

Cercetri filosofico-psihologice, anul II, nr. 1, p. 63-69, Bucureti, 2010


64 Marius Dobre 2

es tur de semnifica ii, nu o plas de apari ii f r noim ca ast zi, admira ie


pentru o vreme cnd lucrurile erau semne ce trebuiau interpretate i n elese, cu grade
diferite de realitate, ntr-o structur ierarhic de sfere i planuri suprapuse, care se
con in unele pe altele, sus inndu-se firesc, una pe ra iunea celeilalte (ca atunci cnd
spunem c via a e parte din cosmos ale c rei legi le respect sau c sufletul e parte
din via ale c rei legi le respect ) 3 . Fenomenalitatea, faptul brut nu are nici un sens
n sine, ci numai n elesul pe care l poate c p ta ntr-o vast hermeneutic . Lucrul
nu este o simpl apari ie aici i acum ca pentru modern, el poate exista deplin, dar i
doar pe jum tate, el poate exista i dac este mai pu in aparent (modernul n-ar admite
c , de pild , fiin a cea mai existent ar putea fi tocmai cea mai pu in aparent );
veacul de mijloc nu cnt rea doar lucrul v zut, ci c uta mai ales ceea ce este ascuns,
n elesul 4 . Concep ia asupra existen ei n Evul Mediu presupune i c lucrurile toate
sunt crea ia lui Dumnezeu, f cute dup un plan i un scop, avnd un rol providen ial,
spre deosebire de concep ia despre lume modern , mult mpu inat n n elesuri 5 ;
voin a i gndul lui Dumnezeu sunt legi ale lumii, instrumente prin care lucrurile se
fac i se desfac; lucrurile sunt manifest ri ale inten iilor divine a fi nseamn deci
(...) a fi n n elegerea lui Dumnezeu, a fi gndit i voit de Dumnezeu, i a nu fi
nseamn c Dumnezeu i-a luat fa a de la tine 6 . De asemenea, viziunea medieval
asupra existen ei mai presupune c Dumnezeu a creat lumea din iubire (smburele
experien ei cretineti), c scopul crea iei divine este omul, dotat cu libertatea de a
se salva, de a se mntui, sau de a se nimici prin p cat (drama omului rezult ,
paradoxal, din libertatea sa) 7 .

3. Acestea fiind caracteristicile generale ale viziunii despre existen


medievale, putem trece la a ar ta care este specificitatea fiec ruia dintre cele dou
mari curente filosofice ale timpului, ale celor dou cununi danteti 8
augustinismul i tomismul sau, lund propriile cuvinte ale lui Vulc nescu, la a ar ta
care este tipul deosebit de filosofare ale fiec reia din cununile danteti, felul lor de a
pune problemele i resorturile adnci care mic gndurile fiec rui tip ntr-o direc ie
mai curnd dect ntr-alta 9 , lund n calcul apte probleme filosofice 10 :

3
Idem, Dou tipuri de filosofie medieval, p. 88-93.
4
Ibidem, p. 90-93.
5
Ibidem, p. 93-95.
6
Ibidem, p. 93-95.
7
Ibidem, p. 95-99.
8
n Cntul X, cartea Paradisul, din Divina Comedie a lui Dante, sunt prezentate cele dou
cununi: una l are n frunte pe Toma de Aquino, cu ntreaga tradi ie tomisto-aristotelic
(sunt nirui i aici Albertus Magnus, Gra ian, Paul Orosie, Dionisie Areopagitul, Pertus
Lombardus, Boethius, Isidor din Sevilla, Beda, Richard Victorinul, Siger din Brabant),
cealalt , pe Bonaventura, urmat de augustinieni (Hugues Victorinul, Petrus Hispanus, Ioan
Gur de Aur, Raban Maurul, Anselm de Canterbury, Ioachim din Flora) vezi capitolul
Ra iune i mistic, din Mircea Vulc nescu, Dou tipuri de filosofie medieval.
9
Mircea Vulc nescu, Dou tipuri de filosofie medieval, p. 99-100.
10
Idem, Dou tipuri de filosofie medieval, p. 100-134.
3 Mircea Vulc nescu despre augustinism i tomism n filosofia medieval 65

Orientarea general a preocup rii filosofice.


Augustinismul este ndreptat c tre n untrul omului, c tre sufletul s u, de
unde acesta va extrage i realitatea lumii, i realitatea lui Dumnezeu: Din ideile pe
care omul le afl n cugetul lui, ba chiar din ceea ce nu afl n cugetul lui, dar
dorete, sufletul scoate realitatea lumii i realitatea lui Dumnezeu. Gndesc, prin
urmare, Dumnezeu este e calea oric rei m rturii augustiniene. (...) Filosofarea
augustinian va fi deci mai mult o vorbire a sufletului cu sine, despre Dumnezeu,
dect o filosofie obiectiv . n elegem acum sensul temei augustiniene dup care
drumul c tre Dumnezeu trece prin sufletul omului. Aceast concep ie nu deose-
bete dect formal filosofia de ra iune, ra iunea de rug ciune; n elegerea e supus
credin ei; Dumnezeu singur este de in torul adev rului, iar adev rul e descope-
rirea lui Dumnezeu n lucruri.
Tomismul se ndreapt c tre lumea exterioar : Punctul de plecare al reflec-
iei e constatarea existen ei lucrurilor, existen a lumii externe. Iar idealul cunoa-
terii (...) este acel accordatio mentis et rei, care impune cugetului supunerea
des vrit fa de obiect, ba chiar, ntr-un sens, prefacerea lui virtual n obiect,
pentru a-l putea cuprinde. Toma a impus n filosofia medieval respectul fa
lucruri aa cum sunt 11 . Acestea sunt captate prin sim uri, iar intelectul le abstrage
esen a 12 . Filosofia este, pentru tomism, un domeniu al gndirii, deosebit de cel al
teologiei, iar ra iunea are un cmp de ac iune diferit de cel al credin ei.

Leg tura dintre Dumnezeu i lume sau problema cosmologic .


Pentru ambele orient ri, lumea este crea ia lui Dumnezeu, pl smuirea unui
gnd dumnezeiesc, devenit form sensibil , material .
Exist totui i diferen e. Augustinismul sus ine c lucrurile sunt produse fie
direct de Dumnezeu, printr-o hot rre a voin ei sale, f r nici o ra iune distinct
ra iunea lor de a fi fiind chiar aceast expresiune creatoare care este inteligen a
divin (dup unii agustinieni trzii pe filier arab ), fie prin germeni predeter-
minativi (...), ca tipare ale fiin elor, aeza i de Dumnezeu n materia din care sunt
f cute (coala lui Bonaventura). Lucrurile nu sunt autonome, fiind sub vrerea, sub
inten iile creatorului, semne ale lui. Chiar acolo unde voin a divin lipsete (n
p cat, de pild ), prezen a lui e indicat de nefiin a care pate lumea neluminat de
fa a lui i lucrarea lui are puterea de a scoate binele chiar din p cat (etiam peccata)
i de a ntoarce r ul n bine.
Tomismul refuz lucrurilor statutul de crea ii directe i controlate (pentru a
evita responsabilitatea lui Dumnezeu n privin a r ului dac Dumnezeu ar fi
autorul a tot ceea ce se ntmpl , atunci el ar fi i autorul lucrurilor rele),
acordndu-le existen autonom este aici o reac ie nu att la augustinism, ci mai
11
Vezi i idem, Ideea de Dumnezeu n filosofia Tomei din Aquino, n vol. Bunul Dumnezeu
cotidian, p. 192.
12
Vezi i idem, Realism tomist i idealism fenomenologic, n vol. Bunul Dumnezeu
cotidian, p. 210.
66 Marius Dobre 4

degrab la panteismul avicennizant. Dumnezeu e cauza prim a lumii, dar nu orice


lucru l are drept cauz prim , intercalndu-se o serie de alte cauze. Dumnezeu
nsui vrea ca lumea s se guverneze dup cauze fireti.

Existen a lui Dumnezeu.


Augustinienii sus in dovada l untric , divinitatea, ca fiin perfect , e o
fiin care nu poate fi gndit dect ca fiind, c ci nefiin a ar fi o imperfec iune a ei
(argumentul lui Anselm). Obiec ia binecunoscut , adus i de tomiti, la timpul
lor 13 , c gndirea existen ei nu e totuna cu existen a de fapt, trecerea fiind nelegi-
tim , nu e conving toare pentru augustinieni, ntruct Dumnezeu e fiin a necesar
descoperit prin iluminare, ceea ce arat c proba (...) ontologic este mai mult o
m rturisire de credin , dect un argument valabil logicete, cum s-ar putea s fie la
Descartes.
Tomitii ajung la Dumnezeu mediat, prin ra ionament, ridicndu-se din
concluzie n concluzie. n loc de augustinianul dicton gndesc, deci Dumnezeu
este, pentru tomiti, este valabil dictonul lucrurile sunt, [deci] Dumnezeu este
sau lucrurile sunt, deci ele au o cauz . Se nainteaz din cauz n cauz pn la
prima cauz , care dep ete procesul cauza iei, fiind transcendent . Pe o asemenea
structur se desf oar i cele cinci probe ale lui Toma. Mai precis, specificitatea
celor cinci c i spre Dumnezeu se desf oar pe urm toarele coordonate: (1) Toate
au o baz empiric, pornind de la constatarea unui fapt, deosebindu-se prin aceasta
de dovezile augustiniene i anselmiene. (2) Toate aplic principiul cauzalit ii,
conchiznd de la aceste fapte la cauza lor, folosind, n acest scop, puterea inteli-
gen ei de a surprinde n lucrurile concrete esen ele participate, subzistnd curate n
exemplarele inteligen ei divine i men innd deosebirea clar dintre Creator i
creatur . (3) Toate presupun o rnduial ierarhic de cauze, rnduite n ordinea
perfec iunii fiin elor subzistente prin cauze secundare; dar neexplicate deplin dect
prin cauze prime... 14

Problema individua iei.


Ilustrat pe baza n elegerii omeneti, aceast problem ia urm toarea
form : distinc ia aristotelic dintre intellecus possibilis i intellectus agens conduce la
ideea c , datorit primului, care i suspend uneori activitatea (n somn,
incontien ), fiind o poten , contiin a omeneasc pare a avea i alt suport, separat
i impersonal, un fel de suflet al tuturor oamenilor. n aceast accep ie, intellectus
agens ar fi chiar Dumnezeu. n continuare, dac sufletul nu exist n mod individual,
cade i problematica mntuirii. Pentru tomiti, de aceea, este necesar afirmarea unui
intellectus agens propriu omului, ceea ce ar salva individualitatea real a fiin ei
concrete, pe care cealalt doctrin o destr ma n ntlnirea pur trec toare a materiei
individuante a trupului cu forma general a unui suflet impersonal.
13
Pentru aceast idee, vezi i idem, Ideea de Dumnezeu n filosofia Tomei din Aquino,
p. 195-196.
14
Vezi i Mircea Vulc nescu, Ideea de Dumnezeu n filosofia Tomei din Aquino, p. 201-202.
5 Mircea Vulc nescu despre augustinism i tomism n filosofia medieval 67

Dificultatea se transfer i n discu ia asupra ngerilor. Ce i individualizeaz


pe ngeri? Dac materia este principiul de individua ie, atunci ngerii devin entit i
diferite doar prin leg tura cu trupul (augustinismul), dar astfel nu se poate salva
spiritualitatea lor distinct . Tomismul ncearc s salveze aceast spiritualitate,
afirmnd c ac iunea ns i e individuant ; deosebirea ngerilor poate fi n eleas
i f r interven ia materiei i ngerii pot fi concepu i ca fiind spirite pure.

Filosofia moral .
Augustinismul leag morala de voin a divin , neacceptnd o moral natural ,
ci doar codul normativ al celor zece porunci i al predicii de pe munte. Binele i
r ul nu au sens dect n func ie de voin a divin ; voin a omului, precar cum este,
nu poate face binele dect prin harul lui Dumnezeu; binele, dreptatea nu au o
natur proprie, ci numai una derivat ; astfel, nu exist un drept natural sau o
moral natural rezultate din natura uman sau din natura lucrurilor, ci numai
codul de prescrip ii indicate de Dumnezeu nsui. Aceast viziune riguros
determinat nu apar ine neap rat lui Augustin, ct augustinienilor trzii, care
accentueaz din morala augustinian ideea inexisten ei unei morale independente
de religie i de transcendent, a inexisten ei neutralit ii morale. Prin aceast
concep ie, ns , augustinismul va p stra totdeauna sentimentul acut al p catului, al
prezen ei r ului n lume i al deficien ei creaturii n fa a misiunii ei suprafireti;
(...) sentimentul unei asemenea r ni de nevindecat f r ajutorul harului
dumnezeiesc va conduce periodic la anumite forme de pesimism.
Tomismul, f r a desface morala de orice leg tur cu religia, (...) va tinde s-o
constituie oarecum ca pe ceva de sine st t tor, distinct de tr irea vie ii de har.
Precum este posibil o cunoatere diferit de cea revelat , tot astfel se poate constitui
o moral omeneasc i un drept lumesc, cu consisten proprie, chiar dac nu se va
renun a niciodat la ajutorul lui Dumnezeu. Dac fiin a uman este considerat n
sine, consistent fa de Dumnezeu, atunci este posibil i o moral omeneasc .
Chiar dac omul nu va ajunge niciodat la perfec iunea moral , el poate elabora un
asemenea cod de convie uire, ce va avea totui conformitate cu voin a divin .

Concep ia politic .
n doctrina politic cretin n general, crmuitorul st pnitorul temporal,
regele sau mp ratul este prepusul lui Dumnezeu pentru crmuirea oamenilor care
tr iesc mpreun , spre binele tuturor; misiunea acestuia deci are drept scop
realizarea binelui obtesc; n m sura n care nu reuete, divinitatea poate strni
mpotriva lui un opozant sau un nlocuitor. Dar cretinul este cet ean a dou lumi,
cea de aici i cea de dincolo, i mp r irea ndatoririlor lui ntre cele dou planuri de
c tre Biseric , ct i exercitarea puterii politice pe P mnt au constituit puncte de
divergen n Evul Mediu.
Vulc nescu discut acum diferen ele privitoare la dificultatea ar tat mai sus
prin solu iile g site de R s rit i Apus, fiindc aici nu mai stau fa -n fa
68 Marius Dobre 6

tomismul i augustinismul. Stau ns sigur (...) spiritele lor. n R s rit, biserica nu


s-a amestecat n afacerile puterii lumeti, mai mult chiar, mp ratul se amesteca n
treburile credin ei. Biserica intervine n afacerile veacului doar cnd crmuitorul
ac ioneaz mpotriva regulilor credin ei, dar aceasta nu nseamn c Biserica are o
ntietate temporal .
n Apus, de vreme ce se acord omului un rost propriu n veac, crmuitorul
temporal se subordoneaz bisericii, de unde n istorie au ap rut mai multe conflicte
pentru suprema ie ntre puterea religioas i cea lumeasc . Sunt identificate trei
faze istorice n lupta pentru ntietate: prima privea dreptul statului sau al Bisericii
de a numi episcopi (protagoniti principali: papa Grigore al VII-lea i mp ratul
german Enric al IV-lea), a doua privea ntrebarea dac domnitorii sunt supui papei
sau direct lui Dumnezeu (papa Inocen iu al III-lea i mp ratul german Frederic
Barb Roie), a treia privea cearta pentru veniturile Bisericii (papa Bonifaciu al
VIII-lea i regele Fran ei Filip al IV-lea). Problema suprema iei politice a avut la
nivel doctrinar trei r spunsuri: (1) Biserica are toat puterea n cer i pre p mnt,
papa e urmaul pe P mnt al lui Hristos, iar o putere p mnteasc este legitim
dac e recunoscut de Biseric i i este supus ; (2) crmuitorul temporal nu este
subordonat Bisericii, el nu-i ine coroana dect de-a dreptul de la Dumnezeu i de
la spad ; (3) Biserica poate interveni n treburile lumeti n cazul abuzurilor
cauzate de p cat la nivelul puterii politice, dar puterea p mnteasc e suveran .

Problema salv rii.


n aceast problem , nu mai exist opozi ie ntre augustinism i tomism,
mntuirea fiind v zut n ambele orient ri ca ob inut de c tre om prin faptele lui.
Va exista totui mai trziu o dezbatere pe aceast tem ce va deriva din
conflictul tipologic expus mai nainte; este vorba despre dezbaterea dintre
jansenism i molinism, n cadrul c reia primii vor vedea mntuirea ca depinznd de
harul divin, iar ceilal i ca depinznd de fapta omeneasc .

4. Cearta universaliilor nu este relevant pentru Vulc nescu raportat doar la


filosofia medieval , ci la ntreaga filosofie european , chiar dac , admite el,
aceast opozi ie nu r mne f r urm ri pentru problematica cretin care ncearc
s traduc tot veacul de mijloc cnd n limbajul uneia, cnd n limbajul celeilalte,
concep iile ei fundamentale: n elegerea treimii, a ntrup rii, a crea iei, a libert ii, a
bisericii i a mntuirii. Cearta dintre nominalism i realism nu este relevant
pentru toate conflictele tipologice ar tate pn acum: se poate observa, de pild ,
caracterul realist al doctrinei morale tomiste, dar n privin a teoriilor cunoaterii,
augustinismul cuprinde gnoseologii realiste (Anselm), nominaliste (Duns Scottus,
William Occam), iar tomismul are o solu ie medie conceptualist .

5. Abordarea paralelist augustinism-tomism apare i n studiul Logos i


eros n metafizica cretin.
Dinspre tomism, raportul dintre logos i eros va fi unul de sintez :
Tomismul va acorda suprema ia absolut intelectului asupra voin ei n ordinea
7 Mircea Vulc nescu despre augustinism i tomism n filosofia medieval 69

speculativ, o suprema ie prin esen , subordonnd ns inteligen a voin ei n tot ce


privete ordinea ac iunii. ntr-adev r, spun tomitii, obiectul inteligen ei este
superior obiectului voin ei, c ci obiectul inteligen ei este binele n general, luat n
esen a lui, deci un obiect mai pur, (...) mai spiritual dect obiectul voin ei care are
drept obiect bunurile particulare. Inteligen a caut s prind lucrurile n esen ele lor
(...), n vreme ce obiectul voin ei este binele luat n existen a lui concret . Toat
ordinea vine din inteligen , continu ei, i chiar Duhul Dragostei se cap t prin
unirea cu Fiul, cu Logosul (...). Iar via a venic const tocmai ntr-un moment de
cunoatere, ntr-o vedenie a lui Dumnezeu fa c tre fa , n care vom fi ntr-un
singur cuget cu Dumnezeu. Dragostea i fericirea nu sunt pentru tomiti dect
consecin e ale acestei viziuni unificatoare 15 . Aceast sintez se sprijin pe cteva
presupozi ii, pomenite deja n alt mod mai sus 16 : (1) distinc ia dintre lumina
natural a inteligen ei, capabil s cunoasc esen a lucrurilor i pe Dumnezeu, i
lumina suprafireasc a revela iei, prin care Dumnezeu se d pe sine aa cum este, o
cunoatere prin consubstan ialitate, prin asocierea firii omeneti cu firea divin ; (2)
distinc ia dintre natural i supranatural natura poate fi cunoscut separat de
domeniul supranatural prin abordarea de c tre ra iune a cauzelor secundare, inde-
pendent de cele primare; (3) cele de mai sus implic astfel i distinc ia dintre
teologia natural (sau teodiceea, studiul lui Dumnezeu cu mijloacele naturale ale
ra iunii) i cea revelat (specula ia ra ional pe datele oferite de revela ie) 17 .
Augustinismul, chiar pn n secolul XX, la Blondel, va avea o pozi ie ierar-
hizant : mprumutnd metoda de cunoatere a misticii, Blondel cere cunoaterii
adev rate s dep easc discursivitatea, lumea conceptelor, a simbolurilor, (...) i
s se adnceasc n noaptea netiin ei spre a intui dincolo, adev rurile pe care
inteligen a le ascunde. Cunoaterea nu mai poate nainta dect subordonndu-se
iubirii 18 . Consecin a, din punct de vedere al tomitilor, este c Dumnezeu nu mai
poate fi cunoscut pe cale ra ional , compromi ndu-se distinc ia dintre teologia
natural i cea revelat , dintre mistic i filosofie.

15
Idem, Logos i eros n metafizica cretin, n vol. Logos i eros, p. 28.
16
Ibidem, p. 30-31.
17
Pentru distinc ia dintre teologia natural i cea revelat , vezi i idem, Jacques Maritain
gnditorul i artistul, n vol. Bunul Dumnezeu cotidian, p. 221.
18
Idem, Logos i eros n metafizica cretin, p. 38.
MIT, EPONIMIE, PARONOMASIE N LITERATURA
ROMN . ARHIV DE PERSONAJE, TEME, LOCURI

NICOLAE GEORGESCU

Myth, eponymy, and paronomasia in Romanian literature. Archive of charac-


ters, topics, and places. The article suggests the benefits of a systematic approach of the
Romanian literary onomastics in the context of world literature.

Key words: eponymic hero; folk etymology.

Semnifica ia onomasticii literare a fost analizat fragmentar la noi, oarecum


ntmpl tor, dar sunt create condi iile unei abord ri sistematice a domeniului n
context teoretic actual mai larg, european i mondial. Astfel, n domeniul literaturii
populare numele lui Toma Alimo din balad a fost pus n leg tur cu aliman,
vultur, lundu-se n discu ie asem narea dintre cuvinte, iar cel al lui Manea cu
mana cmpurilor 1 , numele Miori ei s-a discutat nc de c tre Al. Odobescu n
leg tur cu Moira greceasc 2 , sau H. Sanielevici vedea n epitetul ortoman
numele persan Artamenes 3 .
Studiile lui G. Ibr ileanu despre semnifica ia numelor proprii n teatrul lui
I.L. Caragiale sunt ndeobte cunoscute, iar una dintre concluziile sale ne va ghida
n cercetarea de fa : Noi credem ns c niciun creator adev rat nu-i poate gndi
opera dac nu tie numele fiin elor pe care le creeaz . Scriitorul care pune
personagiului un nume oarecare la ntmplare, sau, n cazul cel mai bun, un X ori
un nume provizoriu, cu gndul s g seasc numele potrivit mai pe urm , d dovad
c nu vede personagiul, c nu e creator i c face o simpl compozi ie literar . Se
zice c Balzac, cnd avea de scris un roman, cutreiera mai nti str zile Parisului
cteva zile ca s se inspire de la firmele negustorilor. Pentru un creator personagiile
sale exist . Acelai Balzac vorbea despre eroii lui ca de nite cunotin i din via a
real . Iar cunoscu ii notri au pentru noi o sum de nsuiri, din care una esen ial e
numele 4 . Despre numele Hyperion din poemul Luceaf rul de M. Eminescu s-a
scris n mai multe rnduri, att n privin a etimologiei (cel care merge pe

1
V. Bogrea, Cercetri de literatur popular, n Dacoromania, II (1921-1922), p. 122;
242-244; alte opinii la Al. Graur, Nume de persoane, 1965; B.P. Hasdeu, Etymologicum
Magnum Romaniae; Iorgu Iordan, Dic ionar al numelor de familie romneti, 1983 etc.
2
Al. Odobescu, Rsunete ale Pindului n Carpa i, n Revista romn , 1861.
3
H. Sanielevici, Miori a sau patimile unui Zamolxis, n Adev rul literar i artistic, nr.
552/1931.
4
G. Ibr ileanu, Numele proprii n opera comic a lui Caragiale, n Via a romneasc ,
Iai, nr. 12, decembrie 1926.

Cercetri filosofico-psihologice, anul II, nr. 1, p. 71-85, Bucureti, 2010


72 Nicolae Georgescu 2

deasupra, de la yper, deasupra i ion, cel care merge, din grecete), ct i ca


semnifica ie n economia poemului (eroul care se abstrage din lume) 5 . Recent,
Aurelia Rusu analizeaz pe larg semnifica ia numelui personajului Gruie Snger
din piesa de teatru cu acelai nume de M. Eminescu 6 . Exist , n literatura romn ,
cteva dic ionare de personaje de autori foarte utile, care sunt, n general,
micromonografii construite dup metoda monografic gustian 7 dar acestea sunt
repertorii, nu nregistreaz semnifica ia deosebit a personajului n oper , concep ia
autorilor despre numele personajelor lor, nu fac racordarea la literatura universal
etc. De la Istoria ieroglific a lui Dimitrie Cantemir i iganiada lui Ion Budai-
Deleanu pn la Scrinul Negru de G. C linescu ori Morome ii i Intrusul lui Marin
Preda, un ntreg tezaur onomastic i ateapt revalorificarea i n zona
antropologiei culturale, ca un bun de pre ce trebuie protejat.
De pild , personajul principal din romanul Intrusul de Marin Preda se
numete Clin Surupceanu, iar via a sa literar se deruleaz ntre dou mituri: cel
al Meterului Manole (tot ce ncearc s cl deasc se d rm , se surp ) i cel al
Zbur torului (dup 7 ani de antier, ntorcndu-se acas , se ntlnete la ua
imobilului cu propriul s u copil, care-i r spunde, la ntrebarea cum l cheam : Ca
pe tat l meu: C lin). Numele ncifreaz i poart n el mit, determinare, iar autorul
intr contient n dezbaterea pe tema anankologiei (tiin a despre destin, ananke,
termenul tiin ific fiind creat i explicat de A. Szondy) 8 . Tot astfel, numele lui
Lefter Popescu din nuvela Dou loturi de I.L. Caragiale simbolizeaz mitul
degradat al independen ei, autorul construind subtil verigile necesare unei astfel de
n elegeri. Lefter vine din gloriosul Eleutheriu, care nseamn omul liber, care
i-a spart lan urile sclaviei iar personajul i semneaz astfel, cu mndrie,
demisia cnd crede c a ctigat la loterie. n fond, de ce a devenit Lefter Popescu...
lefter? De ce, cu alte cuvinte, independen a nseamn lips de bani? Ruperea de
cordonul trofic al metropolei poate nsemna i acest risc iar cnd eliberarea se
ob ine la joc, la loterie, riscul este aproape sigur. Sextil Pucariu explic , n
Dic ionarul Limbii Romne, expresia a-i mnca lefteria, care se refer la robii
elibera i ce s-au vndut la st pn, i-au mncat libertatea 9 .
Pe lng aceste dou exemple, din I.L. Caragiale i Marin Preda, sunt attea
altele care propun o meta-lectur a literaturii romne, o orientare c tre
semnifica iile culturale mai largi i mereu actuale (pentru c in de antropologie)
ale numelor de personaje.
Asemenea abord ri s-au efectuat n literatura englez , francez sau german
i sunt foarte frecvente n literatura latin i elin . Iat , de pild , pe scurt,

5
Vezi bibliografia la D. Mur rau, Mihai Eminescu. Via a i opera, 1983, p. 355-360.
6
A. Rusu, Eminescu. Orizonturi succesive, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2005, p. 19-70.
7
P. Marcea, Numele personajelor lui Sadoveanu, 1986; C. Cublean (coord.): Numele
personajelor lui Caragiale, 2006 etc.
8
Vezi mai pe larg la N. Georgescu, Eponimia la Marin Preda, n Academica, nr. 5/1994.
9
Vezi mai pe larg la N. Georgescu, Recife, Editura Floare albastr , p. 260-267, 2005.
3 Mit, eponimie, paronomasie n literatura romn 73

discu iile pe marginea numelui propriu Othello la Shakespeare: Anne Barton 10


consider c Othello este o anagram par ial pentru numele Thorello, so ul gelos
din piesa de teatru Every man in his humor 11 , pies n care a jucat Shakespeare.
Dup opinia lui F.N. Lees 12 , Othello provine din Othoman, iar termina ia ello este
specific diminutivelor italieneti. Trebuie ns s lu m n considerare faptul c
numele personajului a fost scris n dou feluri, mai exact <-th-> i <-tt->, iar
Shakespeare a utilizat cea de-a doua scriere (Othello, edi ia New Variorum). John
Ruskin 13 scrie c Othello nseamn grijuliu, dar nu ofer o demonstra ie
etimologic . Editorii s i, E.T. Cook i A. Wedderburn 14 , completeaz , spunnd c
numele vine din greac i are drept origine cuvntul (grij ). T. Sipahigil 15
sugereaz c Shakespeare avea cunotin de numele italian Othell(i)o, dar nu
detaliaz . L. Macey 16 crede c numele are origine teutonic i nseamn bogat.
Dincolo de asemenea etimologii ns , interesant este rela ia mitic pe care o
implic (presupune) perechea OthelloDesdemona. Numele ei sugereaz dez-
demonizarea, iar sacrificiul ei izb vete Cetatea, oaspetele (hospes) devenit ostil
(hostis) se mbuneaz (numele lui con ine cel pu in n anagram semnifica ia iar
culoarea neagr , puterea etc. duc tot c tre atributele demonului), cetatea redevine
hotel. Drama lui Shakespeare se poate citi i n aceast cheie, iar semnifica ia
mai adnc este c i prin iubire pn la sacrificiu poate fi convertit r ul n bine.
Este acelai tipar, n fond, ca cel din basmele romneti cu zmeul sau uriaul din
fntn , care cere zilnic hran i o fecioar ca s lase comunitatea n pace:
neexistnd F t-Frumos care s anihileze zmeul, func ia este preluat de c tre fiica
mp ratului (Dogelui).
Termenii de baz ai unei discu ii de acest fel sunt: eponimie i paronomasie.
Tiparul cultural (antropologic) se reg sete plenar n literatur , iar metoda de
cercetare mbin filologia, lingvistica mai ales, cu stilistica i hermeneutica.
Eponimia (de la epi = pe, peste, i onoma = nume) a fost studiat i de
Ferdinand de Saussure, fiele sale fiind editate cu un comentariu adecvat de J.
Starobinski n cartea Les mots sous les mots, 1956 (vezi mai jos), de la care au
pornit numeroase studii de lingvistic , dar i de antropologie cultural . F. de
Saussure analizeaz versurile saturniene latineti, dar i numeroase pasaje din De
rerum natura de Lucretius, ajungnd la concluzia c repetarea strict de cte dou
ori a unor secven e grafice (fonetice) face parte din tehnica poetului vates latin.

10
A. Barton, The Names of Comedy, Oxford, Clarendon Press, and Toronto, University of
Toronto Press, 1990, p. 122.
11
Pies scris de Ben Jonson n anul 1598.
12
F.N. Lees, Othellos name, n Notes and Queries 206, 1961, p. 139-41.
13
J. Ruskin, not n Frasers Magazine, republicat n Munera pulveris, 1863, p. 134.
14
E.T. Cook i A. Wedderburn, The works of John Ruskin, vol. 17, Londra, George Allen,
1905, p. 257.
15
T. Spiahigil, Othellos name, once again, n Notes and Queries 216, 1971, p. 147-8.
16
S.L. Macey, The naming of the protagonists in Shakespeares Othello, n Notes and
Queries 223, 1978, p. 143-8.
74 Nicolae Georgescu 4

De la acest studiu al s u se vorbete, ndeobte, despre poietic, altceva dect


poetic: pe cnd termenul consacrat red o concep ie despre arta poeziei, cel de
poietic, venind din gr. poieo a face, desemneaz aceast tehnic bine asimilat de
numitul poeta vates, ce const n repeti ii eponimice. n sens mai larg culturo-
logic, eponimia mai cuprinde numele reprezentative dintr-un context, personajele
care-i las numele n ac iunile lor (arhontele eponim etc.), numele proprii care
sunt acoperite cu sensul substantivului comun care le desemneaz , poreclele
semnificative, etimologiile populare legate de un nume etc. n literatura greac ,
Eschil este acela care folosete metafora eponim , mai ales n piesa de teatru Cei
apte contra Thebei, dar i n Rugtoarele ori Agamemnon. Eponimia creeaz
climat cultural reg sindu-se n toate literaturile, la nivel popular mai ales, dar i n
registru elevat.

Eponimia i paronomasia
Semnifica ia numelor de personaje se discut n literatura elin mai ales n
leg tur cu Eschil. O bogat literatur de specialitate s-a dezvoltat n jurul pasajului
din Agamemnon, v. 690-707, pe care-l red m:

/ /
/ / ; /
/ ; / , , / ,
/ / ,/
/ /
/ / / .

Traducerea lui Paul Mazon: Qui donc, sinon quelque Invisible qui, dans sa
prescience, fait parler nos lvres la langue du Destin, donna ce nom si vrai
lpouse quentourent la discorde et la guerre, Hlne? Elle est ne en effet pour
perdre les vaisseaux, les hommes et les villes, celle qui, soulevant ses luxeuses
courtines, sest enfuie sur la mer au souffle puissant du zphyr, cepandant
quinnombrables, dtranges chasseurs arms du bouclier slanceaient sur la trace
vanouie de sa nef, pour aborder aux rives verdoyants du Simos, instrument de la
Querelle sanglante? 17 .
Comentnd expresia (glossan en tyhai nemon, fait
parler nos lvres la langue du Destin, traducerea latineasc : Ex fati
praescientia/ Linguam de fortuitis regens; de fapt: punnd limba, vorba, cuvntul
n destin), Thomas Stanley 18 l mai citeaz cu opinii asem n toare i pe Pitagora,
dup care arat : Eschilus convertit opinionem illa aetate pervulgatam, nomina
propria non sine futurarum rerum quadam significatione hominibus imponi

17
Eschyle, Tome II, Texte tabli et traduit par Paul Mazon, Paris, Les Belles Lettres, 1925,
p. 34-35.
18
Aeschyli tragoediae quae supersunt. ex editione Thomae Stanley. Cantabrigiae. Tom. IV,
M.DCCC.XI, /1811/, p. 216; trad. lat., p. 105.
5 Mit, eponimie, paronomasie n literatura romn 75

(Eschil preia p rerea general popular n epoca aceea dup care numele proprii au
fost date oamenilor nu f r o oarecare semnifica ie viitoare).
Aici se afl i ceea ce numim ndeobte etimologie popular dar i
credin a c numele con ine destin, c omul poart , n numele s u, un destin care
cndva n via se va ar ta, se va transpune n act. Eschil deriv din numele Elenei,
printr-o mic schimbare de sunet (liter ), destinul Troiei: Elena a devenit
helenaus (incendiatoare de cor bii, de la helein, a distruge, i naus, corabie),
helandros (distrug toare de b rba i, de la acelai verb i aner,
andros, b rbat), heleptolis (distrug toare de cet i, de la acelai
verb i ptolis, -eos, cetate; la G. Murnu: Elena, spulber de cetate).
Aceast opinie general popular c numele oamenilor au semnifica ie
creeaz o adev rat mentalitate la Eschil. n Rugtoarele sau n Cei apte contra
Thebei, eponimia devine viziune asupra lumii. Nepoatele zei ei Io, n Rugtoarele,
fug din Egipt i vin ca str ine n Argos, ara str bunicii lor, unde, pentru a li se
recunoate dreptul de azil i apoi pentru a fi ncet enite, roag to i zeii s
reprezinte cu adev rat ceea ce spun numele lor ca zei, adic s fie eponimi, se
comport ca i cnd ar fi pe vremea lui Io, pretind c , aa cum peisajul nu s-a
schimbat de cinci genera ii cte au trecut de la fuga lui Io din Argos (aceeai pajite
n care p tea Io transformat de Hera n junice etc.) nici neamul junicii nu s-a
schimbat. Danaos, cel care le-a condus n Argos, le cere s duc buchete de flori
albe la statuia lui Zeus Aidoios (Zeus al Respectului) i s spun numai vorbe
respectuoase ( , aidoia), pentru a fi n concordan , n potrivire ( ,
synonymon) cu gesturile i situa ia 19 . Ele se revendic din Epafos, fiul lui Io cu
Zeus n scut n Egipt n chip de vi el: Zeus a atins-o ( , efapsei) pe Io, care nu
putea s nasc iar vi elul care s-a n scut a primit, n mod firesc ( ,
eponimai) numele Epafos 20 (v. 46-48): iat un caz de paronomasie (efapsei
epafos) i de etimologie popular , pentru c grecii traduceau astfel numele boului
Apis, ncercnd s -l explice n limba greac .
Piesa de teatru n care eponimia creeaz , la Eschil, mentalitate, chiar viziune
despre lume, este ns Cei apte contra Thebei. Chiar de la nceput, ac iunea este
pus sub semnul lui , Zeus Alexeterios, care este invocat s
devin eponim pentru cetatea lui Kadmos ( /
, on Zeus lexeterios/ eponymos genoito Kadmeion polei; apud
Paul Mazon, op. cit., Tom I, p. 111, v. 8-9). Aici, Eteocles, ca rege i mare preot al
cet ii, organizeaz ap rarea n fa a celor apte asediatori strni de fratele s u
geam n, Polinice. Modelul este acesta: crainicul anun un asediator, spunndu-i

19
V. 192-193; pentru synonymon, unele edi ii vechi au, dup manuscrise, eunymon, ceea ce
nseamn mna stng , dar Stanley, op. cit., Tom II, 1809, p. 113, consider nefiresc s
duc florile n mna stng i propune lec iunea synonymon, pe care o traduce reverenda,
etimologizant, de la re vera, lucru adev rat; Paul Mazon, op. cit, Tom I, 1920, p. 20, nota 1,
p streaz eunymon, considernd c , de regul , ramurile rug torului sunt purtate pe bra ul
stng, prin acest de regul , en gnral, eludnd discu ia.
20
V. 46-48.
76 Nicolae Georgescu 6

numele, descriindu-i blazonul i inten iile ucigae iar Eteocles interpreteaz


numele i blazonul desfiin ndu-le, adic trimi nd r ul asupra purt torului prin
metoda apotropaic (de la apo napoi, i trepo a nvrti), att de cunoscut i
rezistent n descntecele populare. Zeus Alexeterios nsemn Zeus cel care
ndep rteaz , respinge, dar ideea abstract are chiar o concrete e: traducerea
latineasc tradi ional a acestui epitet eschilean este Jupiter/ Averruncus, i se
bazeaz pe informa ia lui Varro, De lingua latina, VI: a vertendo, averruncare: ut
Deus qui iis rebus praest Averruncus: itacque ab eo precari solet ut pericula
avertat 21 ; De la vertendo, averuncare: pentru c zeul care st n fruntea acelor
ntmpl ri/ se numete/ Averruncus i astfel se obinuiete a ne ruga la el s
nl ture (nvrt napoi) pericolele. Varro deriv de la verto, vertere a (se)
nvrti, cu alfa privativ, care d sensul a se nvrti napoi, f r putin de a mai
schimba micarea fiind dominat tocmai de formula apotropaic , a nvrtirii,
ntoarcerii r ului c tre purt tor.
Samuel Buttler, care-l editeaz pe Th. Stanley i adaug la comentariile
acestuia comentariile sale, are aici o not mai ampl , i vom g si la el formula
nomen est omen explicat : Heatius vertit quorum Jupiter sit Averruncus,
cognomen hoc merito adeptus Cadmeorum civitati. Anonymus anglus vero (in
Edit. Burgess.) Quorum Jupiter propulsator vel averruncus hoc cognomen
adspicatur; seu, quae Jupiter a nobis propulset, et ideo hoc nomine in posterum
colatur. Neuter satis accurate. Nam Jupiter alexeterios hoc nomine jam colebatur
inter Thebanos, et eponymos genoito nihil aliud est nisi hoc; et omen illud
nominis sui firmet atque impleat, non nomine tantum sed et omine nobis
averruncus sit 22 .
Heatius traduce: c rora Jupiter s le fie averruncus, acest cognomen fiind
pe merit potrivit cet ii Cadmeenilor. Anonimul englez ns (n Edit. Burgess)
traduce: c rora Jupiter s le fie cel care mpinge pericolul, sau averruncus, acest
cognomen [astfel] se n elege; sau [lucruri] pe care Jupiter le mpinge de la noi, i
de aceea cu acest nume a fost dup aceea cultivat. Niciunul nu este destul de clar.
C ci Jupiter alexeterios era deja cultivat ntre Thebani, i eponimos genoito nu e
nimic altceva dect acest lucru; i augurul [omen 23 ] acela al numelui s u s -l
nt reasc i s -l umple; nu numai cu numele, ci i cu augurul s ne fie nou
averruncus. Comentatorii eponimiei n eleg, astfel, c aceast formul trezete
omenul din nume, destinul cel bun pe care-l poart numele n sine nsui.
Repetarea cuvntului este o invoca ie c tre el, o rug pentru a-i materializa
semnifica ia.

21
Apud Thomam Stanleium, op. cit., Tom III, 1811, p. 159.
22
Op. cit., Duplici commentario illustrata, p. 140-141; aten ie, cartea are dubl pagina ie.
23
Pentru omen, accept m ideea de augur, nu cea de semn prevestitor din Plaut. Bral
Bailly, n Dictionnaire tymologique latin, 1898, p. 232, s.v., arat c Cicero i Varro
deriv omen de la os, oris, gur : augurium quod ore fit (augur ce se face prin cuvnt, cu
gura) dar consider c vine din augeo, -ere, a m ri (augmen, apoi prin nchiderea lui au la
o: ogmen, i prin c derea lui g: omen. Din punct de vedere al mentalit ii, vom re ine opinia
ciceronian , care leag destinul cuvntului de rostirea lui.
7 Mit, eponimie, paronomasie n literatura romn 77

Pentru a rezuma schema discursului n Cei apte contra Thebei, amintim


primul asediator, pe Tydeus, care vrea s n v leasc plin de furie asupra Por ii
Proitide, dar profetul Amfiaraos l oprete pentru c semnele i sunt nc potrivnice.
Tydeus poart un coif nsp imnt tor cu trei creste imense i are un scut de care
atrn clopote mari de bronz ce sunt scuturate n continuu. i-a desenat pe scut
blazonul: cerul plin de stele, iar n mijlocul lor luna str lucitoare ca o regin .
Eteocles r spunde acestei descrieri, interpretnd blazonul: noaptea se va aterne
peste ochii lui, i acest blazon orgolios se va adeveri exact:
,/ ; genoit an
orthos endikos t eponymon,/ kautos kat autou ten d ybrin manteusetai 24 .
Traducerea latineasc : Esset recte justeque denominatum/ Et ipse in semet
opprobrium vaticinaretur 25 ar deveni pe drept i dup justi ie eponim i el
nsui i va fi profetizat asupra lui hybrisul. Corul reia replica lui Eteocles,
nt rind-o.
Un alt hybristes, Kapaneus, strig c fulgerele lui Zeus nu sunt altceva
dect o c ldur mai mare, ca de miezul zilei, i are desenat pe blazon un om gol
cu o tor n mn . El nsui poart o tor aprins n mn , pentru a-i nt ri
blazonul, i strig c va arde cetatea. Eteocles procedeaz la fel, ntorcnd r ul
asupra purt torului i rugndu-l pe Zeus s -i mplineasc spusele. La fel se
procedeaz cu to i, pn la ultimul, Polinice. Jocurile de cuvinte n care sunt
prinse numele personajelor au fost, pn acum, pres rate n replici mai mult
aluziv. Acum ns , Eteocles va trebui s se opun fratelui s u geam n, Polinice,
care o are n blazon pe ns i zei a Dike (Dreptatea), ducndu-l de mn n
cetate. Se va vedea n curnd unde duce (telos, scopul) acest blazon spune
Eteocles, insistnd: Despre Polineikos vorbesc, al c rui nume are o eponimie
att de puternic ( , ; Eponymoi de karta,
Polyneikei lego; apud Paul Mazon, p. 133, Tome I, v. 658-659). Numele este
format din dou cuvinte ( , dis ten
teleutei tounom endatoumenos, op. cit., p. 139, v. 578, cum explicase mai
nainte i profetul Amfiaraos, folosind acelai termen, telos, scop ultim: n dou
p r i cu scop este mp r it acest nume) poly, mult, i neikos, ceart , lupt , deci
purt torul lui este un cert re , i ia Dreptatea drept aliat dar aceasta nu i-a dat
niciodat dreptate, iar acum, dac ar fi de partea lui: ar nsemna c Dike este
cu totul un pseudonim, i tr deaz cu totul numele s u dac se unete cu un om
ce nu d napoi de la nimic ( / ; e
det an eie pandikos pseudonymos/ Dike; apud Paul Mazon, p. 133, v. 670-
671). Avem, aici, antonimul eponimiei: pseudonimia; Stanley traduce n
latinete redundant, pentru a fi mai n eles: Revera esset justissime falso
nominata justitia 26 .

24
Apud Paul Mazon, op. cit., Tome I, p. 124, v. 405-406.
25
Apud Th. Stanleium, III, p. 131.
26
Apud Th. Stanleium, Tom II, p. 139.
78 Nicolae Georgescu 8

n final, Eleocles i Polinice vor muri fiecare de lancea celuilalt, dar cetatea
va fi salvat . Zeus Alexeterios a avut grij s ntoarc r ul fiec ruia asupra
purt torului, cum a cerut conduc torul cet ii nt rit de cor dar mitul, povestea, se
desf oar pn la cap t. Eschil discut mitul introducnd cauzalitate n
fragmentele lui, prin discu ia despre destinul fiec rui personaj.
Desigur, dup Eschil, eponimia i paronomasia se reg sesc la ceilal i tragici
greci, i mai ales n comedie, la Aristofan. n Atena clasic , eponimia intr ca bun
comun n administra ie: arhontele cet ii d numele anului n care a condus-o
(arhonte eponim). n sens mai larg, se vorbete de Epoca lui Pericle, eponimia
trecnd asupra unui nume istoric reprezentativ. Numele lui Pericle acoper ,
ntr-adev r, sau semnific , simbolizeaz marile cuceriri ale spiritului elen din
timpul s u.
n sens mai larg, se poate vorbi de erou eponim 27 , oper eponim , autor
eponim termenul fiind ntructva sinonim cu reprezentativ, dar semnificnd
mai adnc calit ile cuiva ca un cumul de calit i ale mai multora (un grup, un
neam, un popor etc.) 28 .
Ca retor, Cicero consider paronomasia genus (...) quod habet parvam verbi
immutationem (mic muta ie intern a cuvntului) i d exemple, dup Cato
Maior, de felul Nibilior Mobilior mai nobil [deci] mai cunoscut) 29 .
Quintilian traduce gr. paronomasia prin adnominatio 30 iar figura
retoric denumit astfel se ob ine, dup el, n mai multe moduri. Mai nti,
declinnd un cuvnt spus anterior, ca n exemplul Mulier omnium rerum imperita,
in omnibus rebus infelix 31 (Femeie f r experien n niciun lucru, nefericit n
toate lucrurile, Domitius, Pro Cloatila). Apoi, repetnd un cuvnt, dar cu alt
sens: Quando homo, hostis homo 32 exemplu dat i pentru emfaz . n oratorie,
unde figurile retorice se folosesc pentru a nviora stilul, pentru a face discursul
pl cut i atractiv, se ajunge adesea la defini ii mai stricte, am nuntele i
subdiviziunile ctignd ntietate. Cu vorbele sale: Oratorii vechi c utau mult s

27
Eschil (Rugtoarele, 251-152, P. Mazon, Tom 2, p. 22) explic astfel eroul eponim:
primul rege al acestei ri s-a numit Pelasgos, iar poporul s u s-a numit pelasg n mod
eponim (eulogos eponimon). La fel, de la numele lui Romulus i-a luat numele cetatea
Roma, prin eponimie. Procedeul este general n toponimie i se reg sete, desigur, n
numeroase opere literare. Pe teritoriul literaturii latine a supravie uit paronomasia ca
figur stilistic . Dar eponimia s-a dizolvat n al i termeni, vorbindu-se de figur
etimologic , acuzativul intern etc. dei principiul ei se reg sete plenar, de exemplu n
ceea ce latinii numesc cognomen, cel de-al treilea nume al persoanei. Acesta era, de
regul , mai cunoscut dect celelalte i este numele cu care scriitorii romani au r mas n
istorie: Cicero, Caesar etc.
28
Vezi mai ales cartea lui I. B descu, Timp i cultur, Editura tiin ific i Enciclopedic ,
1988.
29
Cicero, De oratore, II, 63, 256; Ed. Dr. Karl Wilhelm Piderit, Leipzig, 1873, p. 274-275.
30
Vezi M. Fabius Quintilianus, Arta oratoric, Traducere i note de Maria Hetco,
Bucureti, Editura Minerva, B.P.T., vol. III, 1974, p. 78-85.
31
Idem, IX, 3, 66; ed. cit., p. 79.
32
Idem, IX, 3, 67; ed. cit., p. 79.
9 Mit, eponimie, paronomasie n literatura romn 79

plac ntrebuin nd cuvinte asem n toare sau opuse. Gorgias, n aceast privin ,
nu a p strat m sura. Isocrate a recurs la acest procedeu foarte des, mai ales n
tinere e. Chiar M. Tulius l-a folosit cu mare pl cere, dar el a utilizat cu m sur
acest procedeu care, n definitiv, nu displace dac nu este exagerat, i a turnat
gndire viguroas ntr-o form care prin sine ar fi fost slab . Ceea ce prin sine nu
este dect afectare rece i goal , cnd se aplic la idei solide primete un farmec
care pare natural, nu mprumutat 33 .
Quintilian, pe de alt parte, d numeroase exemple care n sensul ciceronian
(parva verbi immutatio) sunt din zona paronomasiei dar definete altfel fiecare
figur n parte. Uneori chiar recomand evitarea unor figuri retorice, atunci cnd nu
sprijin idei solide. De pild , cnd cuvntul care se repet are o vocal scurt , se
ob in semnifica ii deosebite dar, spune autorul: dau exemple de acest gen mai
curnd pentru a le ti evita dect pentru a le imita 34 . Astfel: Amari jucundum est,
si curetur ne quid insit amari (E pl cut s fii iubit dac ai grij s nu fie la mijloc
ceva amar) (Aici, primul amari este infinitiv perfect pasiv de la amo, -are, iar al
doilea este genitiv de la amarum, -i; n latinete exist i jocul de cuvinte:
Amarum est amare a iubi este amar). Nu e de mirare c lui Quintilian nu-i
place un joc de cuvinte ca acesta: el l consider gratuit, pentru c vede c se
bazeaz doar pe cantit i silabice diferite: Avium dulcedo ad avium ducit 35 .
(Farmecul p s rilor ne duce pe drum neumblat (primul avium este genitiv
plural de la avis, -is, cel de-al doilea este compus din a- cu sens negativ i via, ae
drum: avium, format dup trivium, de pild , nseamn drum-nedrum. Prima form
literar de negare a numelui prin alfa privativ este la Homer, care-l numete pe
Paris Aparis). Niciun vers din Ovidiu, ca acesta: Cur ego non dicar, Furia, te
furiam? 36 (Furia, de ce s nu te numesc furie?) nu-i place lui Quintilian, din
aceleai considerente, pentru c n numele femeii apare u lung, iar n cel al
eponimului u scurt (aici fiind vorba de eponimie). Pronun ndu-se diferit,
retorului i se pare c sunt cuvinte diferite, asem narea este for at .
Cnd vorbete despre folosirea cuvintelor asem n toare, Quintilian d
exemple unde paronomasia se reg sete mai clar: Puppesque tuae pubesque
tuorum 37 (i ale tale cor bii i tovar ii t i) i recomand mai ales p r i din
fraz care se termin la fel, cuvinte avnd aceleai silabe finale 38 . Homeo-
teleutonul (finalul identic al cuvintelor) st la baza rimei n poezie pe care anticii
n-o folosesc, preferndu-i alitera iile, chiar asonan ele dar care n Evul Mediu va
ncepe s defineasc , mpreun cu ritmul, ns i poezia ca specie de unde
deducem c eponimia i paronomasia ca forma mentis (n registru antropologic)
stau, repet m, mpreun cu ritmul, la baza poeziei moderne.

33
Idem, IX, 3, 74; ed. cit., p. 81.
34
Idem, IX, 3, 70, ed.cit., p. 80.
35
Idem, loc.cit.
36
Idem, loc.cit.
37
Idem, IX, 3, 75, ed.cit., p. 81-82.
38
Idem, loc.cit.
80 Nicolae Georgescu 10

F. de Saussure s-a ocupat, cu intermiten , ntre 1906 i 1909, dinspre ling-


vistic , de literatur iar rezultatele cercet rilor sale s-au p strat ntr-un mare
num r de caiete (circa 100) la Bibliothque Publique de Genve, fiind comentate i
editate par ial de Jean Starobinski 39 n 1971. Saussure analizeaz vechea poezie
sacr latin (versurile saturniene) dar i poemele vedice, i poezia latin clasic ,
precum i vechea poezie german i poezia medieval n limba latin ncercnd
s descrie modelul, resortul care i-a mpins pe indo-europeni s formalizeze n chip
de versuri enun urile. n final, el va elabora teoria hypogramelor, a literelor
dedesupt, a literelor implicate n discurs o teorie care-l fascineaz , dar pe care n-o
poate explica pn la cap t. Observ , dup sute de exemple, c acel poeta vatres
indo-european folosea o tehnic foarte sofisticat a eponimiei i paronomasiei,
observ , de asemenea, c aceast tehnic se reg sete i n poezia clasic i o
consider un secret de meserie pe care nu-l poate explica: Comment Naevius,
Ennius, Pacuvius, Attius conservaient encore une tradition qui pouvait sembler
inviolable leur poque imitative, je le comprends encore. Comment un Virgile
avec son souffle de posie original malgr tout, un Lucrce avec sa proccupation
intense dide, un Horace avec son bon sens solide sur toutes les choses, pouvaient-
ils sastreinte en revanche garder cette relique incroyable dun autre ge? Cest l
se qui mchappe, je lavoue, absolument. Je ne vois autre chose faire qua
prsenter lnigme telle quelle soffre 40 .
Astfel, n invoca ia c tre zei a Venus de la nceputul poemului De rerum
natura de Lucretius, el descoper , n 14 versuri, numele grecesc al zei ei, Afrodite
Ap(h)rodite, mascat ntre litere, repetat de nenum rate ori fie n secven e silabice, fie
prin paronomasie, i deduce c una dintre regulile poeziei sacre este aceasta: de a
intercala i repeta numele zeului c tre care se face ruga, pn la sa ietate 41 . Numele
devine, astfel, un manechin care se difuzeaz n discurs, permi ndu-ne nc o dat
concluzia, n sensul studiului de fa , c eponimia este o viziune asupra lumii.
Cobornd c tre poezia sacr propriu-zis , Saussure observ c asemenea
procedee se reg sesc mai ales n texte mici, de cte 4-8 versuri. Par leur objet, ces
pices taient ou des formules magiques, ou des prires, ou des vers funraires, ou
peut-tre des vers chorgique, toutes choses qui tombent, comme par hasard, dans
notre classification lyrique 42 .

39
J. Starobinski, Les mots sous les mots. Les anagrammes de Ferdinand de Saussure, Essai,
Gallimard, 1971.
40
Ibidem, p. 135, Cum p strau nc Naervius, Ennius, Pacuvius, Attius o tradi ie ce putea
s par inviolabil n epoca lor de imita ie, asta o n eleg. Cum, ns , un Virgilius, cu suflul
poeziei sale originale, nainte de toate, un Lucretius, cu preocuparea sa intens pentru idee,
un Hora iu, cu bunul s u sim solid n toate au putut s se ab in i s p streze aceast
relicv incredibil dintr-o alt epoc ? Acest lucru mi scap cu des vrire. Nu v d altceva
mai bun de f cut dect s prezint enigma aa cum mi se arat .
41
Exemplele, la p. 81-107.
42
Ibidem, p. 60: Prin con inutul lor, aceste texte erau fie formule magice, fie rug ciuni, fie
versuri funerare fie, poate, de cor toate acestea reg sindu-se, ca din ntmplare, n
clasificarea noastr , la capitolul liric .
11 Mit, eponimie, paronomasie n literatura romn 81

Iat , de pild , un exemplu de vers funerar din elogiul lui Scipio, analizat de
Saussure: Subigit omne Loucanam opsidesque abdoucit (a supus toat Lucania i a
luat ostatici):

on voit 2 fois ouc ( Loucanam, abdoucit)


2 fois d (opsidesque abdoucit
2 fois b (subigit, abdoucit)
2 fois it (suibigit, abdoucit)
2 fois i(subigit, opsides-)
2 foiss a (Loucanam, abdoucit)
2 fois o (omne, opsides-)
2 fois n (omne, Loucanam)
2 fois m (omne, Loucanam)

Pourqois pas omneM Loucanam? Cest ici justement que je crois pouvoir
prouver, par une grande srie dexemples, que les inexactitudes de forme qui ont
quelquefois pass pour des archasmes dans la posie saturnienne pigraphique,
sont voulues, et en rapport avec les lois phoniques de cette posie. Omnem et
rendu le nombre des m impair 43 . Saussure noteaz cu majuscule maxima
latineasc NUMERUS DEUS PARI GAUDET 44 . (Pe zei i bucur numerele
pare) i crede a fi g sit aici una dintre explica iile acestui secret de meserie
care este apanajul poetului vates indo-european (el g sete mun i de exemple
asem n toare pentru poezia vedic i abordeaz , de asemenea, poezia veche
german , ceea ce-i permite s vorbeasc de indo-europeni n general). O alt
explica ie const n eufonia vocalic , apoi n ritm, accente etc. astfel c autorul
poate vorbi de une suite de traditions indo-europenes relatives aux procdes
suivre en posie pour confectionner un carmen, en tenant compte des formes du
nom divin 45 .
Intrnd n discu ie cu autorul pe care-l editeaz , Jean Starobinski insist c
asemenea cercet ri nu se pot finaliza pe teren lingvistic, datorit lipsei perspectivei
teoretice (a m rturiilor etc.) dar interesant este c el compar , la un moment dat,
concluziile lui Saussure, din 1906-1909, cu cele ale lui Claude Lvi-Strausse din
1962: Dans la recherche des hypogrammes, Ferdinand de Saussure se livre cette
activit de redistributions dlments prfabriqus, que Claude Lvi-Strauss a
analys sous le nom de bricolage. Regardons le bricoleur loeuvre: excit par

43
Ibidem, p. 33-34; traducem doar nota: De ce nu omneM Loucanam? Tocmai aici cred c
pot dovedi printr-o lung serie de exemple c inexactitudinile de form care au trecut
uneori drept arhaisme n poezia saturnian epigrafic sunt de fapt forme voite i n raport
cu legile fonice ale acestei poezii. Omnem ar fi f cut num rul m-urilor impar. Se refer la
regimul acuzativului: aici este evitat Lucanam.
44
Ibidem, p. 23.
45
Ibidem, p. 38, o suit de tradi ii indo-europene relative la procedeele de urmat n poezie
pentru a confec iona un carmen innd cont de formele numelui divin.
82 Nicolae Georgescu 12

son projet, sa premire dmarche pratique est pourtant rtrospective: il doit se


retourner vers un ensemble dj construit, form doutils et des matriaux; en faire
ou en refaire, linventaire; enfin et surtout engager avec lui une sorte de dialogue,
pour rpertorier, avant de choisir entre elles, les rponses possibles que lensemble
peut offrir au problme quil lui pose. (La Pense sauvage, Paris, 1962, p. 28). La
pense mythique bricole au moyen dimages prexistantes. Ii, le linguiste en vient
supposer que les potes composent leurs vers la faon dont la pense mythique
(selon Levi-Strauss) compose son systme dimages... 46 .
Saussure nsui noteaz marginal c trebuie s se ocupe mai intens de
paronomasie pentru a intra n detaliile acestor distribuiri de sunete n cuvnt:
Introduire paramime en sescusant de ne pas prendre paronyme [...]. Il y a au
fond du dictionnaire une chose qui sappelle la paronomase, figure de rhtorique
qui [...]. La paronomase sapproche de si prs par son principe de [...] 47 , iar Jean
Starobinski, editnd acest text marginal cu gnduri neduse pn la cap t,
comenteaz : Il est singulier que Saussure, qui cest proccup de la diffrence
entre lallitration et les rgles suivies par le vers saturnien, na pas fix plus
longuement son attention sur paronomase. Peut-tre redoutait-il, plus ou moins
consciemment, que cette figure de mots ne mit en danger tout laspect de
dcouverte qui sattachait pour lui la thorie des anagrammes. Peut-tre lui
paraissait-il essentiel de distinguer limitation phonique survenant librement, dar
le cours du text (la paronomase) et limitation obligatoire qui, selon lui, en rgle
la gense 48 . Dup cum vedem, Jean Starobinski are dou contraargumente la
teoria saussurian : unul innd de antropologia structural a lui Claude-Lvi
Strauss, privind teoria bricolajului, i cel lalt innd de paronomaz ca
alitera ie, ca ntmplare natural n interiorul textului. Teoria lui Ferdinand de

46
Ibidem, p. 15l, n cercetarea hypogramelor, Ferdinand de Saussure se las n voia acestei
redistribuiri de prefabricate pe care Claude Lvi-Strauss a analizat-o sub numele de
bricolaj: Privi i bricoleurul la munca lui: prins de proiectul final, prima lui activitate
practic este, totui, retrospectiv : trebuie s se ntoarc continuu la un ansamblu deja
constituit, format din unelte i materiale; s fac i iar s fac inventarul; n fine mai ales
s stea cu acest ansamblu ntr-un fel de dialog continuu pentru a inventaria mai nainte de a
alege ntre ele r spunsurile posibile pe care ansamblul le poate oferi problemei pe care i-o
pune la un moment dat. Gndirea mitic bricoleaz cu ajutorul unor imagini preexistente.
Aici, lingvistul vine i adaug supozi ia c poe ii, i ei, i compun versurile aa cum
gndirea mitic (dup Lvi-Strauss) compune un sistem de imagini...
47
Idem, ibidem, p. 32: A se introduce paramim, cu scuze c nu s-a luat paronim [...].
Exist n fondul dic ionarului ceva care se cheam paronomaz , figur a retoricii care
[...]. Paronomaza se apropie foarte mult prin principiul ei de [...].
48
Idem, ibidem, p. 32, Este deosebit faptul c Saussure, care s-a preocupat de diferen ele
dintre alitera ie i regulile urmate de versul saturnian, nu i-a fixat prea mult timp aten ia
asupra paronomazei. Poate se temea, mai mult sau mai pu in contient, c aceast figur de
cuvinte i pune n pericol orice aspect de descoperire care se lega pentru el de teoria
anagramelor. Poate i se p rea esen ial s disting ntre imita ia fonic ce survine liber pe
parcursul textului (paronomaza) i imita ia obligatorie care, dup el, reglementeaz geneza
saturnianului.
13 Mit, eponimie, paronomasie n literatura romn 83

Saussure poate fi, ns , sus inut n mod egal dinspre eponimie ca form
antropologic de manifestare a limbajului. Cnd la baza eponimiei st repeti ia,
cifra doi repetat ca atare, trebuie s n elegem c avem de-a face cu o viziune
larg despre lume ce se reg sete n toate manifest rile omeneti, deci i n
limbaj. Un cuvnt care se repet se nt rete; altfel spus, cu termenii din titlul
c r ii despre care vorbim, cuvntul de deasupra (al doilea, cel repetat) l nt rete,
l reg sete pe cel de dedesupt, i d t rie. Asta se ntmpl n situa ii curente.
Cnd spunem, de pild , despre cineva c este bolnav poate c nu suntem
crezu i. Cnd spunem, ns : E bolnav, bolnav suntem crezu i sigur. Ur rile
din colindele populare sunt eponime: un enun de tipul S v fie casa cas , s v
fie masa mas este ntru totul asem n tor, ca inten ie, cu situa ia descris n
cazul lui Eschil: Zeii s devin cu adev rat eponimi ai numelor pe care le
poart . Termenul eponim este pus la lucru, teoria este pus n practic . La fel,
n salutul reciproc: cnd zici cuiva Bun ziua i i se r spunde: Bun ziua,
este o dorin reciproc , nt rit de cel lalt dup ce ai exprimat-o tu, ca ziua s fie
cu adev rat bun . Ne d m seama, apoi, de importan a rimei n poezia de dup
Antichitate: n acel mic babilon lingvistic rezultat prin romanizare, de pild ,
cnd cuvintele ajung s -i piard sensul de baz , s ctige alte i alte sensuri
rima dubl vine tocmai s restabileasc un sens dorit, cel de-al doilea cuvnt (fie
un paronim, fie o alitera ie sau chiar cuvntul repetat) l nt rete pe primul, i d
putere. n epocile de criz a limbajului, lucrurile se repet , trebuie insistat de
dou ori asupra cuvntului-for . Eponimia se reg sete i n complexe de cuvinte
mai largi, n expresii fixe de limb sau chiar n formule stereotipe. Dincolo de
limbaj, observa ii interdictive de tipul Non bis in idem fac parte tot din
eponimie: repetarea aceluiai gest, a aceleiai situa ii etc. tr deaz , adeverete
prima ocuren . Se mai spune: Criminalul revine totdeauna la locului crimei,
tocmai pentru c st n firea omului repetarea ca atare a gestului.
Fie c atribuim eponimie stilului (de via , de scriere) fie c o trat m ca
figur retoric ori din punct de vedere gramatical, trebuie s -i acord m aten ie n
registru antropologic.
Pe teritoriul lingvisticii romneti este studiat mai ales paronimia, i n mod
sporadic de vreme ce un studiu din 1978 al d-lui Theodor Hristea are aceast
not : Cea mai clar dovad c paronimia a fost i continu s fie neglijat o g sim
n faptul c , dup tiin a noastr , nu exist m car o lucrare de semantic (sau
semasiologie) care s se ocupe de paronime ntr-un capitol special i similar celor
consacrate omonimelor, sinonimelor ori antonimelor. i mai surprinz tor ni se pare
faptul c ntr-o relativ recent i meritorie carte de semantic antonimele sunt
tratate pe 55 de pagini (care ocup circa un sfert din ntreaga lucrare!), n timp ce
paronimele sunt abia amintite la p. 101 (n cadrul omonimiei, categoria sema-
siologic cea mai nrudit cu paronomia)... 49 . Totui, n revistele de specialitate se

49
T. Hristea, Paronimia i atrac ia paronimic n limba romn (Cu special referire la
opera lui I.L. Caragiale), n Limb i literatur , nr. l/1978, p. 22-33, nota 1.
84 Nicolae Georgescu 14

g sesc studii demne de luat n seam 50 , iar lucr rile clasice de onomastic sunt
foarte trebuitoare 51 , ca i studiile despre aa-zisele etimologii populare (etimologii
care sunt, de fapt, etiologii, presupunnd n spatele lor mitul, povestea), cele despre
toponime, hidronime, oiconime etc. de g sit n actele congreselor ori sesiunilor
de comunic ri din domeniu. n sensul studiului nostru, va trebui s unific m, mai
nti, limbajul tiin ific al lingvitilor i s -l aducem la n elesul eponimiei i
paronomasiei din zona retoricii clasice pentru a putea folosi cercet rile de
semantic i semasiologie la literatur . Lingvistica general (cea romneasc , dar i
francez , de pild ) definete paronimele descriptiv, drept cuvinte care seam n ca
urmare a unor accidente de liter ce le apropie. Este scos cu totul din defini ie
factorul inten ional, volitiv, al autorului sau, cu att mai mult, scopul imanent ori
coordonatele de destin urm rite de c tre autor. Theodor Hristea acuz pentru
situa ia de la noi o stare general , global , a lingvisticii ca tiin . Se vorbete peste
tot despre paronomaz ca tehnic , mai mult dect despre paronomasie ca viziune,
teorie etc. Tot ce pare a avea sens sub voin a autorului este considerat joc de
cuvinte. Se creeaz , astfel, un paradox: scopul st n joc iar ntmplarea devine
gratuit , f r sens. n literatur lucrurile stau exact invers: ntmplarea este
necesar , deci are cauze, poate fi urm rit (iar autorul asta face ntr-un roman sau
ntr-o nuvel , pies de teatru, poem etc.) pe cnd jocul este neesen ial.
La fel, eponimia este discutat din punct de vedere tehnic. Studiul lui
Ferdinand de Saussure, la care ne-am referit mai sus, nu este comentat dup
tiin a noastr de c tre lingviti, care pot s -l considere, de pild , o curiozitate
exotic ; totui, marele lingvist a dedicat muncii pentru elaborarea teoriei
anagramelor circa trei ani de zile.
Inten ia cercet rilor noastre este aceea de a individualiza un nucleu de
personaje literare, de teme i locuri cu sens la care s ad ug m, prin extinderea
ariei de investiga ie, altele ce sunt construite pe tipare asem n toare, pentru a
constitui o arhiv privind eponimia n literatura romn , din care se poate construi
un dic ionar (alfabetic).

50
D. Ichim-Tomescu, Cercetare gramatical a numelor proprii, n Revista Limba
Romn , 5/1973, p. 467-477; T. Hristea, Tipuri de etimologie popular (i bibliografia
aferent ), n Revista Limba Romn , 3/1967, p. 237-251; V. Vascenco, Asupra sistemului
standard al numelor de familie romneti (reflectat n antroponimia bucuretean), n
Studii i Cercet ri Lingvistice, 3/1973, p. 265-277; G. opan, Nume proprii cu dubl
valoare onomastic, n Revista Limba Romn , 3/1972, p. 243-246; I. Popescu, I.
Coteanu, Morfologia Numelui n protoromn (romna comun), Bucureti, Editura
Academiei Republicii Socialiste Romnia, 1969, recenzie n Revista Limba Romn ,
3/1972, p. 269-272; .a.m.d.
51
S. Teiu; Al. Cristureanu; V. Iancu .a.: Studii i materiale de onomastic, Bucureti,
Editura Academiei Republicii Socialiste Romnia, 1969; I. Iordan, Toponimia romneasc,
Bucureti, 1963; Al. Graur, Nume de persoane, Bucureti, Editura tiin ific , 1965; t.
Paca, Nume de persoane i nume de animale n ara Oltului, Bucureti, 1963; N.A.
Constantinescu, Dic ionar onomastic romnesc, Bucureti, 1963; I. Iordan, Dic ionar al
numelor de familie romneti, Bucureti, Editura tiin ific i Enciclopedic , 1983 etc.
15 Mit, eponimie, paronomasie n literatura romn 85

Temele vor privi n general aspecte eponime de tipul mplinirilor (un vis
care se mplinete este o ac iune eponim : proiect i realizare; o dorin , un destin, o
zis / o profe ie, o tr s tur ereditar ) dar i ntmpl ri a c ror repetare n economia
operei are sens eponim, personaje duble (dublul putnd fi chiar autorul) etc.
Locurile (topoi) vor fi identificate i definite n leg tur cu miturile mari ale
omenirii: paradisul terestru (raiul pe p mnt), infernul (valea plngerii), spa iul
matern, utopiile, spa iul idilic (medelenismul), spa iul securizat, spa iul claustral
(carceral), spa iul public/privat (forul meu interior la Marin Preda) etc.
Ideea trebuie purtat pe la congrese i sesiuni tiin ifice privind filologia, dar
i retorica, stilistica, literatura n general. n felul acesta, literatura romn se va
racorda la universal, n sensul c se va armoniza n tiparele literaturilor europene i
va intra sub inciden a unei metode de cercetare interdisciplinar , care n alte spa ii
teoretice a f cut deja ordine sau contribuie la ordonarea materialului literar. n mod
egal, se va revalorifica, astfel, prin preeminen a personajului cu sens, literatura
romn mai pu in cunoscut , aa-zisa literatur de raftul doi, pentru c metoda ca
atare nu este ngr dit de criteriul valoric, ci se aplic pentru a depista, descoperi,
descrie un fenomen.
FORMULA INTRODUCTIV A BASMULUI.
O PERSPECTIV PSIHANALITIC

LUCIAN TRA

The introductory formula of the folktale. A psychoanalytical approach. The


article runs over some theoretical explanations related to the introductory formulae of
Romanian folktales, resorting to B.P. Hasdeus and G. C linescus contributions, on the
background of Jungian and Freudian theories. What the author tries to prove is that the goal
of the introductory formulae of folktales is not to ascertain the truth value of the narrative
that follows, but rather to retroactively annul an earlier reality taken by the listener as a
referential frame for the judgements and valuations on the basis of which he is inclined to
comprehend the story to be told.

Key words: folktale; narrative; myth; magical practice.

A fost odat ca niciodat ; c de n-ar fi, nu s-ar mai povesti; de cnd f cea
ploporul pere i r chita micunele; de cnd se b teau urii n coade; de cnd se
luau de gt lupii cu mieii de se s rutau, nfr indu-se; de cnd se potcovea puricele
la un picior cu nou zeci i nou de oca de fier i s-arunca n slava cerului de ne
aducea poveti;
De cnd se scria musca pe p rete,
Mai mincinos cine nu crede. 1

Omul, dup Schopenhauer, spunea Bogdan Petriceicu Hasdeu n Etymolo-


gicum Magnum Romaniae, are dou organisme deosebite, prin care tr iete n dou
lumi, n dou realit i: realitatea veghierii i realitatea somnului. Negreit, prin
strnsa ntrunire a ambelor organisme n acelai individ, elemente din starea de
veghe se r sfrng n somn i, viceversa, elemente din somn se pot r sfrnge n
starea de veghere. Elementul cel mai important din aceast natur : r sfrngerea
somnului n veghere, este basmul, care constituie pentru om literatura visului... 2
Putem presupune c organismele la care face referire Hasdeu i care ne
permit accesul la cele dou realit i sunt binecunoscutele instan e ale Sistemului
Psihic Uman: Sinele i Eul sau ntr-o formul mai pu in tehnic i relativ
echivalent Incontientul i Contientul. Fiecare dintre aceste instan e, dei se
afl n rela ie reciproc permanent , dispune de legi i de mecanisme de
func ionare proprii care conduc c tre rezultate diferite att n planul restrns al
vie ii cotidiene, ct i n planul mai larg al culturii umane. Iar aceste rezultate,

1
Tinere e fr btrne e i via fr de moarte (colec ia Ispirescu).
2
B.P. Hasdeu, Folcloristica, Bucureti, Saeculum, 2008, p. 362.

Cercetri filosofico-psihologice, anul II, nr. 1, p. 87-91, Bucureti, 2010


88 Lucian Tra 2

odat mp rt ite celorlal i, pot fi n elese i asimilate pe diferite c i, folosind


procedee care apar in celor dou organisme la care se referea Hasdeu. n acest
context, este necesar s amintim c George C linescu spunea despre basm c e un
gen vast, dep ind cu mult romanul, fiind mitologie, etic , tiin , observa ie
moral etc. 3 , iar n elegerea tuturor acestor planuri necesit procedee i func ii
psihice diferite. Spre exemplu, dac e s ne referim la planul etic sau moral al
basmului, este de presupus c -l vom n elege i asimila apelnd cu preponderen la
abilit ile noastre de judecat ra ional i contient . Binele i r ul ca valori
morale sunt n elese, asimilate, acceptate i folosite de-a lungul vie ii folosindu-
ne de contiin a moral i de instan a psihic denumit Contient/Eu. Atunci cnd
eroul dintr-un basm trecnd prin nenum rate ncerc ri i probe nvinge r ul i
ne arat drumul c tre bine, ne pune la dispozi ie o re et moral la care avem acces
direct i imediat n virtutea ra iunii umane i func iilor psihice contiente. Dar
pentru a accesa i n elege, dup cum spune C linescu, planul mitologic al
basmului care este ntr-o anumit m sur supraordonat ra iunii avem nevoie de
alte procese i func ii psihice, care de aceast dat nu mai apar in doar instan ei
contiente a Sistemului Psihic Uman, basmul fiind n viziunea lui Hasdeu r sfrn-
gerea somnului n veghere, fiind literatura visului 4 . Astfel, visul este un produs
ne-ra ional, n sensul n care pentru crearea sa nu sunt alocate resurse contiente
ra ionale visul fiind creat n stare de somn , iar o bun parte din con inuturile
visului sunt elemente care apar sub form de semne i simboluri i care, pentru a fi
n elese ra ional i accesate contient, necesit decodificare i interpretare. Se tie
c visul dispune de un con inut manifest i de unul latent, iar trecerea de la un plan
la cel lalt este f cut tocmai prin acest demers de decodificare i interpretare.
Un ra ionament similar putem aplica i atunci cnd ne referim la dimensiunea
mitologic a basmului. Nara iunea basmului personaje, ac iuni, fapte reprezint
planul manifest al basmului, iar pentru a accesa semnifica iile care formeaz
con inutul latent al acestui plan ar fi necesare decodific ri i interpret ri bazate pe o
hermeneutic ce necesit nsuirea sa anterioar de c tre un cititor avizat. Dar acest
fel de a citi un basm, i pentru a avea acces la semnifica iile dimensiunii
mitologice, pare a fi rezervat doar min ilor capabile de decodific ri i interpret ri
nalt ra ionale i care, n plus, pot st pni o anume hermeneutic . Psihologia analitic
jungian a ar tat c hermeneutica dup care se face decodificarea basmului, ca i a
mitului, este n bun m sur una strict individual , care are valoare doar pentru o
anume persoan , cu o anume istorie i experien de via . Tocmai din acest motiv,
credem c semnifica iile unui basm pot fi n elese i altfel, nu neap rat prin
decodificare i interpretare contient realizat pe baza unei hermeneutici generale, ci
prin acceptarea ca atare a con inutului basmului, f r a c uta critic i contient
semnifica ii ascunse de ordin ra ional i/sau moral. n acest mod, con inutul basmului
va c p ta semnifica ii la nivelul Sinelui fiec ruia dintre noi, n func ie de traseul
existen ial individual i de deschiderea fa de ceea ce spune b smuitorul. Tot
3
*** Basme populare romneti, Bucureti, Academia Romn , Funda ia Na ional pentru
tiin i Art , 2008.
4
B.P. Hasdeu, Folcloristica, Bucureti, Editura Saeculum, vol. I, 2008, p. 362.
3 Formula introductiv a basmului. O perspectiv psihanalitic 89

Hasdeu sublinia faptul c ranul crede n posibilitatea i chiar realitatea celor


povestite n basme, nct pentru dnsul basmul e departe de a fi minciun [...] 5 . Or,
pentru o minte ra ional o formul de genul A fost odat ca niciodat ; c de n-ar fi,
nu s-ar mai povesti; de cnd f cea ploporul pere i r chita micunele [...] pare a fi
tocmai formula care, dac nu ini iaz , atunci m car semnalizeaz o minciun sau un
neadev r. Este ca i cum b smuitorul paradoxal , n loc s creasc ncrederea
ascult torilor prin comunicarea unui adev r sigur i de necontestat, i ncepe poves-
tirea cu o zicere care ar putea s pun sub semnul ntreb rii ntregul s u discurs
ulterior. Dar teza noastr este c scopul formulei introductive de acest tip este tocmai
de a deschide mintea ascult torului i de a crete nivelul de acceptare a con inu-
tului basmului ntr-o modalitate necritic , f r a c uta semnifica ii i interpret ri
ra ionale generale, astfel nct cel care ascult s fie preg tit psihologic n a accepta
la nivelul Sinelui s u adev rul personal al basmului, adev r care nu are leg tur cu
modalitatea sa de percepere critic a realit ii de pn atunci. Aceast tez credem c
poate fi sus inut apelnd la explica iile oferite de teoria psihanalitic a mecanismelor
de aprare ale Eului, printre acestea reg sindu-se i cel denumit anulare retroactiv,
de care ne vom ocupa n cele ce urmeaz .
Termenul de mecanism a fost folosit de Freud nc din 1983 n lucrarea
realizat mpreun cu Breuer Despre mecanismul psihic al fenomenelor isterice,
pentru a conota faptul c fenomenele psihice con in structuri susceptibile a fi
analizate i observate tiin ific. n perioada n care elaboreaz no iunea de
ap rare, Freud vorbete despre faptul c ...diferite afec iuni nevrotice provin din
diferitele procedee n care se angajeaz eul pentru a se elibera de incompatibilitatea
sa n raport cu o reprezentare 6 . Dei termenul de mecanism este prezent sporadic
de-a lungul ntregii opere freudiene, abia din 1936, odat cu lucrarea Annei Freud
Eul i mecanismele de aprare, acestea din urm devin o tem important a
cercet rii i teoriei psihanalitice. Defini iile mecanismelor de ap rare sunt nume-
roase, ns vom aminti doar dou , care se apropie mai mult de scopul expunerii
noastre. Potrivit lui Widlcher (19711972), ap rarea reprezint ansamblul opera-
iilor a cror finalitate este de a reduce un conflict intrapsihic, fcnd n aa fel
nct unul dintre elementele acestuia s fie inaccesibil experien ei contiente, iar
Holmes (1994) consider c mecanismele de ap rare constituie nite strategii prin
care indivizii reduc sau evit anumite stri negative cum sunt conflictul, frustrarea,
anxietatea i stresul. 7 Prin urmare, s re inem pentru moment faptul c mecanis-
mele de ap rare au ca scop (1) s fac inaccesibil contiin ei un element al unui
conflict intrapsihic i (2) s reduc sau s evite anumite stri negative.
Unul dintre cele mai cunoscute mecanisme de ap rare de acest fel este
anularea retroactiv, definit ca iluzie potrivit creia un eveniment, o ac iune sau

5
B.P. Hasdeu, op. cit., 2008, p. 364.
6
Jean Laplanche; J-B Pontalis, Vocabularul Psihanalizei, Bucureti, Editura Humanitas,
1994, p. 230.
7
erban Ionescu; Marie-Madeleine Jacquet; Claude Lhote, Mecansimele de aprare, Iai,
Editura Polirom, 2007, p. 3033.
90 Lucian Tra 4

o dorin conflictuale ar putea fi anulate gra ie puterii absolute a unei ac iuni sau
dorin e ulterioare, considerate a avea un efect de distrugere retroactiv. 8 Anularea
retroactiv se poate prezenta sub trei forme, una dintre ele exprimndu-se prin
succesiunea a dou formule verbale sau a dou conduite diferite, a doua supri-
mnd-o pe cea dinti n mintea persoanei care utilizeaz acest mecanism. Prima
defini ie a acestui mecanism a fost dat de Freud, n 1926, care vorbea despre o
magie negativ ce vrea s suprime, suflnd asupra lor, nu consecin ele unor
evenimente [...], ci nsei aceste evenimente. Anularea retroactiv se bazeaz pe
ambivalen a afectiv, adic pe existen a concomitent a dou afecte sau sentimente
opuse care pot fi astfel exprimate, nefiind vorba de o anulare real , ci de exprima-
rea unui dublu sentiment. Ar mai fi de amintit c , n lucr rile sale, Freud g sete
n supersti ie, n practicile magice, n obiceiurile populare i n riturile religioase o
reminiscen a anulrii retroactive.
Revenind la teza enun at ceva mai devreme, am putea s constat m faptul c
formula introductiv de tipul a fost odat ca niciodat ; c de n-ar fi, nu s-ar mai
povesti; de cnd f cea ploporul pere i r chita micunele [...] pune fa n fa dou
situa ii opuse ca sens ra ional. Credem c scopul acestei formule nu este de a stabili
valoarea de adev r a celor ce urmeaz a fi povestite, ci de a anula retroactiv o
realitate anterioar perceput de ascult tor i considerat pn atunci cadru de
referin pentru judec ile i evalu rile sale, n baza c rora ar fi tentat s caute sem-
nifica ii ale ntmpl rilor din basm ce urmeaz a fi povestite. Or, dup cum spuneam,
basmul poate fi n eles i judecat nu neap rat ra ional i contient, ci acceptnd f r
resentimente sau preconcep ii critice con inutul s u, care se va transforma n adev r
personal doar prin renun area la atitudinea critic i ra ional . Formula introductiv a
basmului suprim realitatea concret de dinaintea nceputului povestirii, realitate
pn atunci perceput contient i analizat critic de c tre ascult tor, permi ndu-i
acestuia accesul la o realitate imaginar , perceput ne-critic i ne-ra ional. Este
modalitatea prin care mintea uman i modific paradoxal i rapid starea de
contiin , apropiindu-se de realitatea somnului, dup cum a numit-o Hasdeu,
individul uman devenind astfel capabil de a recepta literatura visului.

8
erban Ionescu; Marie-Madeleine Jacquet; Claude Lhote, op. cit., p. 153155.
5 Formula introductiv a basmului. O perspectiv psihanalitic 91

Formula introductiv a basmului nu doar rezolv un posibil conflict intra-


psihic f cnd inaccesibil un element al acestuia n cazul de fa , realitatea
concret i spiritul s u critic, care s-ar putea opune eficien ei recept rii con inutului
basmului , dar are i menirea de a reduce starea afectiv negativ a ascult torilor
tot printr-o tehnic similar : mai mincinos cine nu crede. Aadar, b smuitorul
afirm imediat dup formula care realizeaz anularea retroactiv c mincinos
nu este cel care tocmai vorbete, ci paradoxal pentru cineva care ar mai avea o
atitudine critic i ra ional tocmai cel care tace, ascult i nu crede cele
povestite. Aceast parte a formulei introductive nt rete anularea retroactiv i se
asigur c a avut efect, ndeplinind un rol profilactic afectiv pentru situa ia n care
printre ascult tori s-ar mai afla cineva care nu este nc preg tit s recepteze
adev rul unic al basmului, la nivelul Sinelui personal.
REVOLU II DARWINIENE.
NCERCARE DE SITUARE CULTUROLOGIC
A CREA IEI LUI CONSTANTIN BRNCUI 1

MATEI STRCEA-CR CIUN

Darwinian revolutions. An attempt to a culturological understanding of Constantin


Brancusis work. Starting from the explanation of biological evolution through the species
selection mechanism, taken as an authoritative principle for a cognitive revolution type, the
author analyses various cultural phenomena in his attempt to unveil the deep message of
Brancusis work that daringly linked the collective imaginary to temporal horizons extended
back in time for millennia. In other words, Brancusis art could be understood in terms of grand
temporal landmarks analogue to those drawn by the Darwinian revolution.

Key words: Darwinian revolution; culturology; spiritualist materialism.

n contextul progreselor cunoaterii din ultimele dou secole, o tipologie a


descoperirii tiin ifice ar re ine inevitabil revolu ia darwinian definirea lan ului
filogenetic, explicarea evolu iei biologice prin mecanismul de selec ie a speciilor
etc. drept concept-etalon pentru un anume tip de revolu ie a cunoaterii.
Dar optica biologizant , i.e. darwinian , asupra evolu iei poate suscita rezer-
ve cnd este importat n antropologia cultural i filosofic . A determina relativ
rigid lan ul evolutiv ca delimitat la un cap t de organisme primare, iar la cel lalt
cap t de organisme superioare nchide argumentarea ntre repere inacceptabile, cel
pu in n ceea ce privete entitatea bio-cultural numit om.
Fiin a uman se distinge de primate, s zicem la capitolul materie cerebral,
nu doar prin complexitatea biologic a structurilor i mecanismelor de operare ale
creierului. Acest tip de discurs duce uneori la omiterea din calcul a atributului
cumulativ al culturii umane. n comunitatea uman , ontogenia repet filogenia nu
doar la nivel genetic, ci i la nivel cultural. Omul, n ipostaza evoluat , i gestio-
neaz existen a ca un tot n care se cuprind armonic i concomitent multiple scale
temporale i spa iale.
Temerile pe care le exprimau Andr Leroi-Gourhan 2 sau Erwin
Schrdinger 3 privind fund tura biologic n care s-ar afla fiin a uman , fiindc

1
Textul dezvolt o comunicare prezentat la simpozionul: Darwin, evolu ia speciilor i
gndirea evolu ionist , Universitatea Bucureti, Facultatea de Filosofie, 2021 noiembrie 2009.
2
Exist , deci, la nivel individual, dac nu chiar la nivelul speciei, problema regresiei minii;
Andr Leroi-Gourhan, Gestul i cuvntul, Bucureti, Meridiane, 1983, vol. 2, p. 54.
3
Cred c n prezent ne afl m n fa a pericolului grav de a r t ci drumul care duce spre
perfec iune. Din tot ceea ce am spus mai nainte, rezult c selec ia este o cerin

Cercetri filosofico-psihologice, anul II, nr. 1, p. 93-101, Bucureti, 2010


94 Matei Strcea-Cr ciun 2

existen a civilizat stopeaz mecanismele de selec ie natural , pot fi ignorate din


perspectiva culturologului. Argumente peremptorii ndrept esc, ntr-adev r,
culturologia s afirme c evolu ia nu se oprete la om, ci se prelungete infinit prin
el.

Cele mai multe stele, noteaz biologul filosof Richard Dawkins i soarele
nostru este un exemplu tipic ard constant mii de milioane de ani. Foarte rar, undeva
n galaxie, o stea se aprinde brusc, f r vreun avertisment detectabil, devenind o
supernov . n cteva s pt mni luminozitatea ei sporete de miliarde de ori i apoi se
stinge l snd n urm praf i pulberi. (...) Exist un alt tip de explozie pe care o poate
suferi o stea. n loc s se transforme n supernov , se transform n informa ie.
Explozia ncepe mai lent dect n cazul supernovei i necesit incomparabil mai mult
timp pn se declaneaz . O putem numi bomb a informa iei sau, din motive care
vor deveni evidente, bomb a replica iei. (...) tim att de pu in despre bombele
replica iei din univers pentru c am v zut doar un exemplu, iar un singur exemplu
din orice fenomen nu este suficient pentru a pune bazele unei generaliz ri. Povestea
unicului nostru caz este n curs de desf urare. A durat ntre trei i patru miliarde de
ani i tocmai a atins pragul r spndirii n afara imediatei vecin t i a stelei. Steaua
care ne intereseaz este Sol, o mic stea galben aflat aproape de limita galaxiei
noastre, ntr-unul din bra ele n form de spiral . O numim Soare. Explozia a nceput
de fapt pe unul dintre sateli ii care descrie o orbit apropiat n jurul soarelui, dar
energia care a declanat explozia provine toat de la soare (s.n.). 4
Reflec ia evolu ionist contemporan poate profita de adoptarea unei
perspective informa ionale asupra devenirii. Destinul civiliza iei umane se las ,
aadar, a fi perceput, cum ne ndeamn Richard Dawkins, ca avnd voca ia de a
materializa niveluri din ce n ce mai elevate de structurare a informa iei. Cu alte
cuvinte, lan ul evolu iei de la amoeb la om va ap rea organic nnodat i prelungit
prin lan ul evolu iei culturale ce conduce de la paleantropi i rudimentele lor de
unelte la omul contemporan, conectat la re eaua informa ional planetar , n care
internetul nu este dect un modest instrument de ultim genera ie.
Opticile indiscriminant triumfaliste asupra roadelor progresului suscit
rezerve n zilele noastre. i totui, gestionarea n spirit ecologic a viitoarelor
strategii asupra dezvolt rii va impune inconturnabil ca biologicul i culturalul s
fie nglobate unui logici evolu ioniste integrate.

Conceptul de revolu ie presupune, etimologic, no iunea de circularitate. Avem n


vedere accep iunea astronomic , a revolu iei planetelor mprejurul soarelui, dar

indispensabil dezvolt rii biologice. Dac ea este eliminat n ntregime, dezvoltarea se


oprete, mai mult, poate fi inversat (...). Cred c mecanizarea i stupidizarea crescnd a
majorit ii proceselor industriale atrage dup sine pericolul serios al degener rii generale a
organului inteligen ei noastre; Erwin Schrdinger, Ce este via a? Spirit i materie,
Bucureti, Editura Politic , 1980, p. 143 esq.
4
Richard Dawkins, Un ru pornit din Eden, Bucureti, Humanitas 2007, pp. 161163.
3 Revolu ii darwiniene 95

deopotriv concatenarea ntr-un lan de determin ri convergente a revolu iilor nseriate,


pe parcursul devenirii Terrei, n procesul propag rii exploziei... bombei replica iei.
O explorare cu finalit i taxonomice a revolu iilor survenite n cunoatere va
eluda n mod necesar optica istoriei personalizate, centrat pe eviden ierea
circumstan iat a geniului, a ansei, a confrunt rilor ce au marcat biografia unui
descoperitor de elit . A-l compara pe Darwin bun oar cu Mendeleev, autorul
tabelei elementelor, suscit imediat o ntreaga suit de rezerve.
Dar a compara cunotin ele despre, pe de o parte, lan ul filogenetic, aa cum
ni se nf ieaz azi prin cercet rile cumulate datorate lui Charles Darwin, precum
i biologilor care i-au completat ulterior contribu iile cu, pe de alt parte,
cunotin ele despre tabelul elementelor, de la hidrogen i heliu pn la elementele
grele precum plumbul, uraniul i cele care le urmeaz , permite, chiar dac a
posteriori, o evaluare mai riguroas a unor aporturi privitoare la fundamentele
cunotin elor umane asupra realului.
Tabelul elementelor chimice, pe de o parte, evolu ia materiei vii, pe de alt
parte, descriu secven e complementare ale devenirii, reconstituie ere din mega-istoria
universului, ntins , cum se apreciaz , pe un interval de 1520 de miliarde de ani.
n acelai registru s-ar cuveni incluse, imediat, alte dou lan uri negentro-
pice: (1) lan ul care descrie evolu ia anorganic de la elemente simple la elemente
complexe (de la hidrogen la uraniu i mai departe); (2) lan ul care descrie evolu ia
organic de la substan e simple la substan e complexe.
Pentru sistemul culturii, cristalizarea cunoaterii cu privire la fiecare dintre
aceste lan uri negentropice a corespuns unor revolu ii ce se preteaz , credem, a fi
numite de esen darwinian . n aceeai categorie se mai includ dou capitole de
cunoatere complementare: un capitol privind evolu ia materiei cosmice, altfel spus,
teorii privitoare la universul gigant al galaxiilor, metagalaxiilor etc. Precum i, la
cealalt extrem a realit ii, un alt capitol privind teorii mai recente, i, prin aceasta,
mai fragile, asupra unor posibile lan uri de evolu ie n universul subatomic.
Dar lista nu se sfrete aici. Culturologia exploreaz universul cunoaterii
obiective, datorat praxisului i tiin elor, precum i universul cunoaterii subiective,
datorat artelor i religiilor. Ea descrie diversitatea luxuriant i legile de expansiune
ale acestora dup scheme definibile, n egal m sur , drept lan uri negentropice.
n mod curios, nu dispunem pn n prezent de o disciplin consacrat n
mod unitar i exhaustiv lumii obiectelor o tiin care ar trebui s se numeasc
obiectologie , aa cum dispunem de o disciplin consacrat n mod unitar
studiului societ ilor umane antropologia.
Parafraznd versetul din cartea Genezei, Dumnezeu l-a creat pe om dup
chipul i asem narea sa, se poate sus ine c omul a creat obiectul dup ... chipul i
asem narea sa. Iar natura cvasi-imperativ a binomului omobiect 5 demonstreaz

5
n condi ii normale, existen a uman este de neconceput n absen a ambientului obiectual.
96 Matei Strcea-Cr ciun 4

necesitatea de a recunoate condi iei umane un statut distinct de cel cuprins n


conceptul biologic de specie 6 .
Nu este simpl ntmplare c , n antropologia cultural i filosofic , unitatea
minim de studiu nu este individul, ci individul-cu-obiectele-sale. Beethoven, bun oar ,
nu poate fi situat i explicat de o teorie a evolu iei ca exemplar al speciei homo sapiens
sapiens f r a comite o flagrant inadverten . Compozitorul r mne indisociabil, n
istoria culturii umane, de pianul pe care a compus i de patrimoniul partiturilor sale.
Astfel, integrat perspectivei bio-culturale i, cu att mai mult perspectivei
holiste, teoria evolu ionist se cere, aadar, a fi oportun eliberat de caracterul
trunchiat, de incertitudinile i imprecizia viziunii strict biologice.
Universul obiectelor create de om se constituie ntr-un domeniu copleitor
prin vastitate i, odat cu perioada industrial , copleitor prin dinamica agresiv a
negentropiei sale. De aceea poate, ncerc ri meritorii, precum cele datorate lui Jean
Baudrillard 7 sau Abraham Moles 8 , de a vorbi despre sistemul obiectelor nu au
produs efectele scontate.
Aadar, realitatea accesibil se las descris prin ceea ce vom numi generic
lan uri negentropice. Enumer m dou sprezece dintre acestea f r a pretinde c am
epuizat lista. Descoperirile cumulate ce au condus la identificarea acestor lan uri
negentropice se cer asimilate, sus inem, unui num r egal de revolu ii de tip
darwinian i studiate ca atare.

Lan uri negentropice:


1. evolu ia materiei cosmice
2. evolu ia (?) universului subatomic
3. evolu ia elementelor de la hidrogen la elementele grele
4. evolu ia anorganic de la elemente simple la elemente complexe
5. evolu ia substan elor organice, de la substan e simple la substan e
complexe
6. evolu ia vie ii de la amoeb la om (teoria darwinian )
7. evolu ia ambientului obiectual
8. evolu ia limbajului uman (univers paralel I)
9. evolu ia cunoaterii obiective (praxis + tiin e)
10. evolu ia artei (univers paralel II)
11. evolu ia religiei (univers paralel III)
12. evolu ia culturilor umane la nivel planetar

6
Vorbind despre viitorul intelectului uman, Erwin Schrdinger ridica ntrebarea dac impactul
civiliza iei i al mecanismelor de protec ie a individului (hran , ad post, medicamente etc.) nu
antreneaz specia uman ntr-o fund tur biologic , n sensul n care blocheaz operarea legii
selec iei naturale. (Conferin e difuzate la B.B.C. n anii 50. Cf. Erwin Schrdinger, Ce este
via a? Spirit i materie, Bucureti, Editura Politic , 1980, p. 129 esq. )
7
Jean Baudrillard, Le systme des objets, Paris, Gallimard, 1968.
8
Abraham Moles, Thorie des objets, Paris, Editura Universitaires, 1972.
5 Revolu ii darwiniene 97

Cele dou sprezece lan uri negentropice listate mai sus se refer la macro-
cosmos, microcosmos, universul mineral, universul organic, universul obiectual,
universul comunica ional, universul noetic i universul imaginar. Cum cunoaterea
n cmpuri ale realului i ale virtualului, att de vaste, este gestionat de zeci de
discipline distincte, comentariile pe aceast tem se limiteaz n mod necesar la
enun area de ipoteze de lucru un preambul pentru reflec ii mai riguros structurate.
Se cuvine a face abstrac ie de detaliul c scala temporal folosit pentru a
eviden ia procese de evolu ie la nivelul materiei cosmice difer de scala temporal
adecvat lumii subatomice sau de cele folosite pentru a eviden ia evolu ia materiei
vii sau dinamica proceselor epistemice. Ceea ce conteaz mai mult este c
panorama evolu iei enumer felii ale realului articulate organic unui tot.
O observa ie important , cu referire direct la teoria darwinian despre
selec ia natural , privete faptul c legea selec iei naturale pare a fi inoperant de la
nivelul 1 la nivelul 5. Intr-adev r, dac universul cosmic este rezultatul unui big
bang, structura materiei cosmice (1), structura universului subatomic (2), geneza
elementelor (3), configurarea materiei minerale (5), poate implicit cea a compuilor
organici pe Terra (5) nu par a impune operarea unor legi de selec ie direct
dependente de criterii de performan .
De asemenea, este surprinz tor de constatat c la nivelurile (8, 10, 11)
privind evolu ia limbajului uman i evolu ia cunoaterii subiective (arte + religii),
ac iunea legii selec iei naturale este limpede subscris unor legit i de alt natur .
Pentru a limpezi aceast aser iune, e suficient de men ionat c , bun oar , muzica
lui Bach sau icoanele lui Rubliov, sau desenele lui Leonardo nu par aservite unor
emula ii concuren iale, ci dorin ei de a maximiza, cu total probitate de spirit,
visarea, ca facultate chintesen ial umanului.
Evolu ia n natur i evolu ia n cultur nu se supun acelorai legit i. Un
binom antilop /panter , respectiv binomul a dou creaturi ce i catalizeaz
reciproc performan ele n contextul luptei dintre prad i pr d tor pentru
supravie uire, nu i g sete corespondent n raportul maestru/discipol. Cnd
Renaterea se inspir din arta greac , nu este vorba de supravie uirea celui mai apt.
Opera lui Michelangelo se hr nete din statuaria helen , dar ambele continu s fie
la fel de vii n istoria culturii i se poten eaz reciproc.

Sunt necesare cteva succinte referiri la problema genezei contiin ei umane.


Mircea Eliade a ar tat c , n culturile megalitice, str moii erau identifica i
cu piatra i a analizat simbolismul litic n domeniul religios, demonstrnd c el
valuteaz calit i de durat infinit , de permanen , de incoruptibilitate a pietrei.
Duritatea, asprimea, permanen a materiei reprezint pentru contiin a religioas a
primitivului o hierofanie. nainte de toate, piatra este (s.a.). Stnca i revel ceva ce
transcende precaritatea fiin ei umane (...). Persisten a, iner ia, propor iile i contu-
rurile sale nu sunt umane: ele fac dovada unei prezen e care uimete, nsp imnt ,
atrage i amenin . i Eliade continu : Nu putem spune dac oamenii au adorat
98 Matei Strcea-Cr ciun 6

vreodat piatra ca piatr (...). Oamenii nu au adorat pietrele dect n m sura n care
reprezentau altceva dect ele nsele 9 .
Idolii cei mai vechi, dup cum relateaz Pausanias, numindu-i xoana, erau
simple buc i de trunchi de lemn, mai mult sau mai pu in prelucrate, la care
materialul de provenien (un anume arbore sau o anume esen de lemn) conta mai
mult chiar dect forma propriu-zis . Bun oar , idolul lui Dionysos era cioplit din
lemn de pin, cel al Ephesiei din lemn de chiparos 10 . Despre cele mai vechi dintre
xoana se afirma c aveau origine divin : c zuser din cer sau fuseser aduse de
mare. Erau mpodobite cu accesorii reale arme, podoabe, veminte, peruc i
p strate de preo i n sipete nchise 11 . C ci xoana, n epocile timpurii, nu erau
destinate privirilor 12 (altfel spus, am ad uga noi n contextul discu iei prezente,
idolii xoana erau sustrai registrului... selec iei naturale). Omul care le vedea putea
nnebuni. Statuaria nu se dezvolt ns dect atunci cnd divinitatea ncepe s
primeasc o form precis , cnd nceteaz s mai s l luiasc ntr-o piatr , arbore
sau animal 13 .
Marile doctrine religioase s enumer m doar mozaismul, cretinismul,
islamismul se nasc, cum se afirm , prin revela ie, ca urmare a unui dialog
nemijlocit al fiin ei umane cu demiurgul.
Legat de acest tip de evolu ie al imaginarului, circumscris ini ial la domeniul
religios, dar invadnd ulterior domeniul artelor, se cuvin ad ugate cteva
considera ii suplimentare.
Personajele nchipuite (de artiti), noteaz Aristotel n Poetica, sunt ori mai
bune ca noi, ori mai rele, ori la fel cu noi. Reflectnd asupra acestei fraze,
Northrop Frye descoper c , la o privire panoramic asupra istoriei literaturii, eroul
crea iei literare se las descris prin cinci ipostaze distincte: f pturi divine, fiin e
umane dotate cu puteri supranaturale, indivizi superiori prin statut, indivizi
obinui i, indivizi inferiori ca statut.
Dar culturologul observ c lista celor cinci categorii de eroi i atributele ce
i definesc, examinate atent, eviden iaz un fapt uimitor: privind acest tablou,
realizezi c , pe parcursul ultimelor cincisprezece secole, crea ia literar european
s-a deplasat constant spre cap tul inferior al listei 14 . Demiurgilor i eroilor divini
li se substituie treptat n art non-eroi (nu ntmpl tor un roman precum Blciul
deertciunilor, de Thackeray, se subintituleaz Un roman lipsit de eroi), iar, n
cele din urm , anti-eroi, precum propune, bun oar , Camus n romanul Strinul.

9
Mircea Eliade, Trait dhistoire des religions, Paris, Payot, 1968, pp. 188, 25.
10
Jean Pierre Vernant, De la prsentification de linvisible limitation de lapparence,
Revue desthtique, 1984, nr. 7, p. 41 esq.
11
Waldemar Deonna, Ddale ou la statue de la Grce archaque, Paris, 1930, vol. I, p. 150.
12
Jean Pierre Vernant, De la prsentification de linvisible limitation de lapparence,
loc. cit., p. 44.
13
W. Deonna, Ddale ou la statue de la Grce archaque, ed. cit., p. 50.
14
Northrop Frye, Anatomy of Criticism, Four Essays, Princeton, NJ, (1957) 1973, p. 33 esq.
7 Revolu ii darwiniene 99

Textul lui Frye semnaleaz caracterul istoric, amploarea universal a proce-


sului prin care cunoaterea prin arte progreseaz metodic, de cel pu in cincispre-
zece secole, ntr-o direc ie anume. Or, fenomenul surprins de Freye nu las loc
ndoielii. Cnd eroilor mitici arta ajunge progresiv, la cap tul, cum spuneam, a
cincisprezece secole de evolu ie cultural , s le substituie personaje identice (carac-
teriologic) individului obinuit, sau chiar relativ inferioare acestuia, traiectoria
astfel descris reproduce, n fapt, la scara individului, un lan negentropic (s.n.)
orientat, dup toate aparen ele, nu de la simplu la complex, cum este lan ul
filogenetic definit de Darwin, ci invers, de la absolut la precar.
J.D. Bernal remarca tangen ial, despre Darwin, c i-a desf urat cercet rile
n epoca revolu iei industriale, cnd legea aspr a selec iei naturale i manifesta cel
mai vizibil efectele n spa iul societ ii urbane. Istoricul adaug speculativ c ideea
selec iei naturale, ca lege general opernd la nivelul viului, i va fi fost sugerat de
contemplarea aspectelor sumbre ale existen ei sociale din Anglia secolului XIX.
Artele, dar mai ales literatura, aveau s evolueze rapid, bun oar prin
romanele lui mile Zola, c tre identificarea eroului subuman, adus de constrnge-
rile eficien ei capitaliste cu un pas mai aproape de animalitate.
Implozia eroului n artele plastice s-a continuat, pe tot parcursul veacului
XX, eviden iind cteva aspecte interesante pentru discu ia de fa . Un critic f cea
observa ia, cu referire la arta plastic francez din a doua jum tate a veacului XX,
c evolueaz sub ac iunea regulii toujours moins. Cnd pictorii arunc penelul i
ncep s picteze cu minile, cu corpul, sau cnd suprim tabloul, n accep ia
consacrat , reducndu-l la simple pete de culoare, ei dau glas poate unei dorin e
subcontiente de a se uni cu pasta sau culoarea, de a reg si, dincolo de conturul
formelor, reazemul materiei unificatoare.
Despre criza din arte s-a scris enorm, dar fiindc fenomenul i are debutul
cu cincisprezece secole n urm , se poate afirma senin, din optica culturologiei, c
nu avem de-a face cu o criz , ci cu un tip de evolu ie ce trebuie n eleas n esen a
sa informa ional , ca integrat bombei negentropice a c rei explozie s-a
declanat pe Terra cu milioane de ani n urm .
Iar specific fenomenului de evolu ie n arte este de a fi simetric opus ca
orientare evolu iei din zona biologicului, de a nu fi determinat de legea selec iei i
aa cum o demonstreaz Frye de a avea caracter ciclic.
ntr-adev r, cnd contrac ia eroului atinge punctul de implozie complet ,
altfel spus cnd eroul se confund cu materia, mecanisme nc pu in n elese
intr n ac iune i reamorseaz ciclul de la cap t. Istoria culturii eviden iaz astfel
de cicluri nseriate de evolu ie a imaginarului.
Giambattista Vico distingea trei vrste ntr-un astfel de ciclu al istoriei:
vrsta divin sau a credin ei, vrsta eroic sau a aristocra iei i vrsta poporului,
urmate de un ricorso 15 .

15
Cf. The New Science of Giambattista Vico, paragraful 401; cf. Northrop Frye, Marele
cod, Biblia i literatura, Editura Atlas, 1999, p. 32.
100 Matei Strcea-Cr ciun 8

Celor trei tipuri de limbaj proprii acestor epoci limbajul divin, limbajul
eroic i limbajul popular le corespund ns , cum demonstreaz Northrop Frye,
trei registre distincte de folosire a cuvintelor, ca tipuri particulare de semne: poetic,
alegoric i descriptiv.
Modernismul n arte i revendic drept menire att atingerea, ct i
depirea punctului zero de identificare a sinelui cu materia de explorare a
materiei ca substitut al absolutului etc. 16 .
Nu trebuie s silim materialele s vorbeasc limba noastr , recomanda
Brncui sculptorilor, ci s le ducem pn la acel punct unde al ii vor n elege
limba lor. A vorbi despre limba materiilor, despre ce acestea au a ne spune revine
ns la a afirma despre materie c este spirit.
n arte, lan ul negentropic trebuie definit n raport cu punctul s u de pornire,
fiindc de acolo el se autogenereaz printr-o succesiune de pseudo-implozii. Vorbind
n numele antropologiei, Jung declara c cel mai mare miracol al cosmosului este
sufletul17 , iar pentru a-l n elege, vital este clipa de iluminare care face inteligibile
piscurile fiin ei. Parafrazndu-l, se poate vorbi de efectul cumulat al intui iei, ra iunii,
contiin ei, de acea voca ie uman de a asuma responsabil o infinitate de m ti, de a
imagina o infinitate de roluri, de a fi solidari inter pares i de a construi lumea. Iar con-
struc ia lumii, asumat de umanitate, nu se poate concepe n afara categoriei de obiect.
Considera iilor expuse mai sus li se cere contrapus o observa ie tulbur toare
datorat lui Ren Girard: Umanitatea, nota culturologul, este una singur sub
raportul cunoaterii, ns nu este unificat 18 .
ntr-adev r, civiliza ia contemporan a atins, n principiu, un prag avansat de
omogenizare a marilor discipline ale cunoaterii, dar r mne par ial divizat cu
privire la paradigma valorilor motenite prin tradi ie de fiecare spa iu.

La acest capitol se cuvine, ns , semnalat o revolu ie de magnitudine


darwinian operat la nceputul veacului XX de c tre un romn.
Efectul revolu iei darwiniene a fost de a mpinge napoi n timp orizontul
istoriei umanit ii cu circa dou milioane de ani.
Despre teoriile bachelardiene asupra imagina iei materiale s-a sus inut, cum
amintea Vincent Therrien, c ar fi reperat ideea cea mai important a filosofiei
veacului XX. naintea lui Bachelard, a cercet rilor extensive a imagin rii prin
materii (filosoful descompune sute de metafore prelevate din texte poetice),

16
Matei Strcea-Cr ciun, Paul Neagu Nou sta iuni catalitice, Bucureti, Anastasia,
2003, pp. 151158; cf. Idem, La dimension symboliste de la sculpture brancusienne. tude
de cas: le Baiser, Revue roumaine de lhistoire de lart, Tome XLIV, pp. 8388.
17
C.G. Jung, cf. Eranos Jahrbuch, 1946, p. 398, citat n Erwin Schrdinger, Ce este via a?
Spirit i materie, ed. cit., p. 149.
18
Ren Girard, Despre cele ascunse de la ntemeierea lumii, Bucureti, Nemira, 1999, p. 164.
9 Revolu ii darwiniene 101

Constantin Brncui ini iase acelai demers, dar ntr-o factur intensiv , profitnd
de avantajul sculpturii de a deschide acces nemediat la intimitatea materiilor 19 .
Ecoul i influen a operei brncuiene asupra plasticii romneti, critica a
ncercat a le cuprinde n sintagma corect pn la un punct de materialism
spiritualist. ntr-adev r, cnd, n spa ii de tradi ie european , contiin a uman
ajunge s perceap materia ca spirit, este semn c civiliza ia a ncheiat bucla unui
ciclu pentru a amorsa un altul. Iar semnifica iile noului ciclu par a se ntrevedea
suficient de limpede.
Materiile sunt numitorul comun pentru toate culturile Terrei. Limbajele
pietrei, limbajele metalului, limbajele lemnului, limbajele p mntului sunt, n
expresia lor arhetipal , aceleai pentru toate civiliza iile planetei. n acest sens,
mesajul profund al operei brncuiene racordeaz cutez tor imaginarul umanit ii
unor orizonturi temporale extinse, n trecut, pe milioane de ani, altfel spus, dup
jaloane temporale analoge n grandoare celor trasate de revolu ia darwinian .
Iar efectul acestei muta ii este de a deschide promi toare perspective
afirm m cu referire la citatul din Ren Girard mp c rii umanit ii cu ideea
diversit ii ei.

19
Pentru o analiz detaliat asupra reflec iei brncuiene asupra materiilor recomandate de
artist drept izvor intarisabil de spiritualizare , a se vedea Matei Strcea-Cr ciun, Brncui
limbajele materiei, Studiu de hermeneutic a artei abstracte, Editura Anima, 2009, 486 p.
CULTURA CA FACTOR DE INHIBI IE
A AGRESIVIT II

MARIUS DUMITRESCU

Culture as an inhibition factor of aggressiveness. The author analyses hierarchical


and territorial tendencies belonging to the intricate field of human aggressiveness, his
purpose being to outline the inhibition mechanisms of aggressiveness in the cultural area.

Key words: sexuality; sacrifice; violence.

n complicatul registru al agresivit ii se contureaz dou mari tendin e: una


de tip ierarhic specific mai ales primatelor i alta teritorial specific
predatorilor. Omul dezvolt tipuri de comportament ostil n ambele direc ii, att
teritorial, ct i ierarhic, f r s aib o dominant bine precizat din acest punct de
vedere. Mai important ns dect competi ia, i implicit agresivitatea, n cazul
fiin ei umane pare s fie cooperarea intra-specific , succesul speciei fiind garantat
n primul rnd de imensele resurse n minunatul plan al solidarit ii.
Comportamentul primilor hominieni ce s-au trezit n ipostaza posibilit ii
uciderii intra-specifice, a fost profund afectat. Ei au trebuit s se ini ieze ntr-o
cultur de inhibi ie a agresivit ii intra-specifice care s le asigure supravie uirea.
Omul arhaic a n eles c agresivitatea, la fel ca i sexualitatea, in de mecanisme
reflexe, care se ini iaz extrem de uor. n rela iile interumane important este s
putem domoli dorin a de violen sau, atunci cnd nu este posibil, s o redirec-
ion m. Dou c i de temperare a agresivit ii s-au dovedit, n pofida unor succese
de moment, sortite eecului: eliminarea situa iei-stimul i interdic iile cu caracter
moral 1 . Eliminarea unei situa ii-stimul va crea imediat alt situa ie dac agresivi-
tatea nu a fost satisf cut , iar principiile morale nu au dect un caracter normativ,
nu descriptiv precum legile din natur , cu alte cuvinte normele morale pot fi
oricnd nc lcate; ele nu indic dect ceea ce trebuie s fie nu i ceea ce este.
Pentru a supravie ui, omul a trebuit s -i tempereze i s -i controleze agre-
sivitatea intra-specific n primul rnd, inventnd numeroase tehnici al c ror rol a
fost de a evita uciderea semenilor. Procedeul clasic este intimidarea adversarului
folosindu-se semnele agresivit ii ntr-o manier non-agresiv : etalarea armelor na-
turale i artificiale de la muchi proeminen i, statur gigantic , pumni puternici, la
demonstra iile cu blindate, avioane de lupt , rachetele balistice i chiar teste nucle-
are. Dac vrei pace, trebuie s te preg teti de r zboi (Si vis pacem para bellum).

1
Konrad Lorenz, Aa-zisul ru. Despre istoria natural a agresiunii, Humanitas,
Bucureti, 1998, p. 281.

Cercetri filosofico-psihologice, anul II, nr. 1, p. 103-108, Bucureti, 2010


104 Marius Dumitrescu 2

O alt solu ie ar fi delocalizarea membrilor diferitelor grup ri sociale, dar


ntruct sentimentul de apartenen la un teritoriu este o tr s tur biologic
fundamental a speciei noastre, de multe ori aceast tehnic de transfer a violen ei
intra-specifice nu poate fi pus n practic .
Descoperirea crimei intra-specifice a fost, cu siguran , un fapt cutremur tor
i dureros pentru acei primi hominieni care ieeau n chip violent din stadiul nevi-
nov iei animale. Animalele, a c ror via este reglat de instincte, nu evolueaz n
orizontul binelui i al r ului; existen a lor este pur i simplu, f r regrete, f r
speran e. Toat aceast gam de concepte cu nc rc tur valoric l-au copleit pe
str moul nostru, care a nceput s ucid ntr-o manier cultural , tehnic , artifi-
cial . Tot ntr-o astfel de manier a trebuit s -i inventeze mecanismele de inhibi ie
a instinctului criminal intra-specific. S nu- i ucizi semenul! a fost cu siguran
primul imperativ categoric, actul de natere al ra iunii practice.
n ncercarea lor de a face ct mai mic num rul victimelor uciderii intra-spe-
cifice, oamenii au c utat diverse forme de transfer a violen ei. Ren Girard se ocu-
p ndeaproape de sacrificiile animale i umane, afirmnd c acest procedeu aduce
n prim plan un cerc vicios: e criminal s ucizi victima dac este sacr , dar dac nu
este ucis ea nu mai devine sacr .
Atunci cnd a continuat s ucid , omul a inventat o mul ime de ritualuri de
purificare, de mp care cu spiritele defunc ilor, ceea ce a permis ca fantasia lui s
fie invadat de o lume populat de spirite i zei, care iart i pedepsesc. Din cea
mai ndep rtat negur a timpului limbajul construiete i transmite o motenire de
repere valorice care s ne ghideze n aceast lume nou deschis de c tre homo
sapiens prin nia sa de supravie uire, n care sistemele adaptative la mediu ale
organismului s-au despecializat fiind nlocuite cu elementele culturii. n Politica,
Aristotel consemneaz acest fapt, ar tnd c , n lipsa unui cod valoric (ceea ce el
numea sim ul drept ii i al virtu ii), omul, ntruct este animalul cel mai nes ios
n ceea ce privete pofta de dragoste sau de hr nire, ar merge cu siguran spre
autodistrugere. Stagiritul a uitat, ns , s adauge i insa ietatea uman de a ucide
finalizat n nenum ratele r zboaiele ce i-au copleit existen a.
Sacrificiul ritual al anumitor animale, de regul apropiate omului, constituie
o deturnare a violen ei dinspre uciderea intra-specific , pe care dorim s o evit m,
spre alte fiin e. Triburile nueri i dinka construiesc o ntreag paralel ntre
societatea bovin i cea uman n vederea sacrificiului; animalele de sacrificiu au
rolul s ndep rteze eventuala dorin de a njunghia victime omeneti, ca prinos
adus Divin ii 2 . Sacrificarea mielului de Pate sau a porcului de Cr ciun, func io-
neaz ca ritualuri de transfer ce protejeaz ntreaga comunitate de acumularea peste
limitele suportabile a unei agresivit i ce poate deveni violent .
Sacrificiul ncearc s abat violen a, care rvnea s loveasc proprii membri
ai comunit ii, spre victima care trebuie sacrificat . O dat la patru ani, geto-dacii
aduceau zeului suprem Zalmoxis, jertfa cea mai nalt : un om, ales n aa fel ca s
fie cel mai bun dintre ei, cruia i se lua via a de carne, spre a i se drui cea de

2
Ren Girard, Violen a i sacrul, Editura Nemira, Bucureti, 1995, p. 9.
3 Cultura ca factor de inhibi ie a agresivit ii 105

spirit, pentru c abia prin moarte omul nvie la via a cea venic. Aruncndu-i
trupul n vrfurile de l nci, comunitatea i acorda marea misiune de a purta sus n
cer dorin ele i rugciunile na iunii 3 . Uciderea celui mai bun are un rol purificator
pentru comunitate, trezind p reri de r u, dar i un sentiment profund al vinov iei, a
c rui finalitate este temperarea violen ei.
Nu putem nela violen a dect dac i oferim victime. Cain i Abel sunt
exemplari din acest punct de vedere. Abel transfer violen a n animale. Cain nu
descoperise nc uciderea. Alegerea f cut de Divinitate l va pune pe Cain n stare
de perplexitate. El descoper n acel moment natura uman n aspectele ei
angoasante, consecin e ale p catului originar. Dac Adam i Eva au fost cei care au
descoperit o latur esen ial a naturii umane sexualitatea , pe care imediat au
acoperit-o cu un produs cultural, Cain este cel c ruia i se relev cel mai
cutremur tor aspect al acestei naturi, anume puterea nelimitat de a ucide. Astfel,
sexualitatea noastr f r limite i-a g sit un corespondent perfect n agresivitate.
Observnd alegerea lui Dumnezeu, Cain i va ucide fratele, devenind prin aceasta
omul care i-a contientizat p catul originar n chip total. Prin Adam i Cain, natura
uman se perpetueaz asupra tuturor urmailor.
Ren Girard consider c violen a constituie adevrata inim i sufletul
secret al sacrului 4 . Acest registru al sacrificiilor i g sete forma cultural abso-
lut n cretinism prin jertfa Mntuitorului. Retr ind fiecare moment al sacrificiului
christic, reamintit cu ocazia s rb torii pascale, credinciosul are revela ia unei
psihodrame care l pune n starea de adev r. Cu prilejul fiec rei slujbe de duminic ,
el retr iete asimilarea simbolic a trupului i sngelui lui Iisus cu pinea i vinul
de mp rt anie. Asemeni ritualului trimiterii celor mai buni geto-daci n misiunea
lor sacr la Zalmoxis, cretinismul prezint moartea celui mai pur om tocmai
pentru contientizarea p catului originar.
Cel mai expus violen ei este conduc torul, care, pentru a evita linajul, tre-
buie s se izoleze n palate, orae interzise etc. n preajma regilor nu era acceptat
dect nebunul de curte, cel ce putea s spun nestingherit adev rul, fiind un fel de
porta-voce a sub-contientului colectiv. M sc riciul inofensiv, de regul un
personaj pocit, b tut de Dumnezeu, este intermediarul dintre rege i supui. Un
intermediar ce primete i transmite, n acelai timp, agresivitate non-violent .
Chiar dac sunt batjocori i, rareori m sc ricii ajungeau s fie omor i sau b tu i.
n societ ile tradi ionale, liderul este tabu, posednd calit ile unei fiin e sacre,
dar care nu poate fi atins 5 . Conduc torul, asemeni dumanului sau mortului, creeaz
ambivalen , devine tabu pentru c n fa a lui sim im atrac ie i respingere n acelai
timp, pentru c este generatorul unor st ri simultane de dragoste, de team i de
frustrare. Tot astfel i sacrificiul, care este strict legat de ideea de tabu, aduce cu el
ambivalen a. El este, n acelai timp, ac iune vinovat i ac iune foarte sfnt , este

3
Vasile Prvan, Getica, Editura Meridiane, Bucureti, 1982, p. 92.
4
Ren Girard, op. cit., p. 37.
5
Sigmund Freud, Totem i tabu, n Opere I, Editura tiin ific , Bucureti, 1991.
106 Marius Dumitrescu 4

violen ilegitim i legitim . Religiosul primitiv domesticete violen a, o regleaz , o


ordoneaz i o canalizeaz mpotriva oric rei forme de violen intolerabil .
Sacrificiul potolete dorin a de r zbunare f r a o aprinde n alt parte. Spre exemplu,
tribul Ciucci 6 evit conflictele cu dumanii sacrificnd un membru al familiei. A face
din vinovat o victim ar nsemna s nf ptuim chiar actul care pretinde r zbunarea, ar
nsemna s ne supunem strict spiritului violent. Sacrificndu-l nu pe vinovat, ne
opunem cel mai autentic violen ei, ntrerupnd lan ul ei. Ciuccii arat c , dac tot
este cazul s se recurg la violen , victima trebuie s fie pur , s nu fie trt ntr-o
disput malefic . Ucignd o rud , se evit contagiunea cu ceea ce este impur,
stopndu-se astfel violen a, care altfel s-ar aprinde precum un foc.
Agresivitatea, al turi de sexualitate, aa cum constatase Freud, reflect
principalul motor al psihismului uman. Amputarea agresivit ii este echivalentul
distrugerii personalit ii umane i pierderea st rii de entuziasm. Amputarea agre-
sivit ii ar conduce la atenuarea elementului vital asemeni animalelor castrate unde
for ele vitale sunt puternic afectate. Reac ia uman de entuziasm con ine, chiar
dac ntr-o form extrem de sublimat, agresivitatea 7 . Termenul de entuziasm i
g sete originea n grecescul enthousiasms, ce trimite la ideea unei posed ri
divine, omul mprumutnd vremelnic comportarea i activitatea zeului. n dialogul
Phaidros, Platon amintete de o form de nebunie (mania) v zut ca o absorb ie a
sufletului de c tre divinitate. Este acea manie specific cultului lui Dionysos, n
care omul se ridic la condi ia zeului att ct i st lui n putin s o fac .
n declanarea st rii de entuziasm, un rol esen ial l are Erosul, iubirea.
Numai iubirea ne apropie cu adev rat de zeu, numai ea ne trimite spre acele lucruri
pentru care merit s te lup i. Astfel c zeii ne-au pecetluit soarta, sau discutnd n
manier etologic , natura noastr selectat genetic ne-a programat comportamentul
agresiv pentru acele situa ii n care trebuie s lupt m, trezindu-ne starea de
entuziasm, situa ii care din punctul de vedere al ra iunii pot p rea, de cele mai
multe ori, absurde sau de nen eles.
Cutumele aveau rolul de a conserva comportamentele selectate genetic n
cadrul societ ilor nchise. O mare dram s-a produs odat cu transformarea
societ ilor n spa ii culturale deschise, cnd comportamentele selectate genetic n
mii de ani nu au mai fost operante. Konrad Lorenz ne ofer splendidul exemplu cu
indianul Ute 8 , a c rui agresivitate selectat genetic l mpinge la crime i suicid,
comportndu-se ca un personaj dintr-o tragedie antic . Trecerea dificil de la
cutumele unei societ i nchise la legile ra ionale pe care le recheam societatea
deschis marcheaz i tulbur torul proces al lui Socrate, cu toate implica iile lui
filosofice, religioase i politice. Agresivitatea intra-specific , este aceea care domi-
n pe cel nsufle it, declannd forma unei reac ii motenite prin selectare genetic .
Ap rarea unor valori sau a unei comunit i n nevoie nu constitui dect pretextul ce
trebuie s declaneze resortul intern preexistent al agresivit ii. Situa ia-stimul este
legat de o experien ancestral ce ne-a fost selectat genetic n comportament.
6
Ren Girard, op. cit., p. 31.
7
Konrad Lorenz, op. cit., p. 282.
8
Ibidem, p. 262.
5 Cultura ca factor de inhibi ie a agresivit ii 107

Agresivitatea se multiplic odat cu num rul celor care se reg sesc n


aceeai stare de entuziasm. Liderul unei mul imi are un rol extrem de important n
declanarea agresivit ii i men inerea unit ii grupului entuziast. Legit ile entu-
ziasmului se aseamn n acest punct ntru totul acelora caracteristice formrii
cetei anonime, unde efectul de cooptare crete n progresie probabil geometric cu
creterea numrului de indivizi 9 .
Agresivitatea este o tr s tur comportamental intim legat de natura noas-
tr , ea a fost selectat genetic, pentru a ne asigura supravie uirea, uneori n medii
deosebit de ostile, ceea ce a f cut ca s capete, n chip inevitabil, i deschideri spre
cmpul violen ei. Via a modern , n marile orae hiper-civilizate implic o inhibi ie
brutal a tuturor supapelor ce ar elibera surplusul de energie agresiv violent .
Frustr rile omului contemporan, care a ncetat s mai fie un vn tor n cmp
deschis, sunt considerabile, iar refugiul n alcool, medicamente, n special anal-
gezice, droguri sau substituirea realului cu proiec iile cinematografice violente nu
sunt suficiente pentru a anestezia i inhiba aceste porniri motenite genetic. Chiar
dac comportamentul uman se va ncadra n standardele tolerabile ale vie ii urbane,
bolile cardio-vasculare, diabetul, cancerul pe baz de stres nu vor ntrzia s maci-
ne aceste organisme formate pentru a reac iona la anumi i stimuli n mod violent.
Solu ia pentru echilibrarea omului contemporan, nevoit s tr iasc n marile con-
glomerate urbane n care frustr rile, inutilitatea, plictisul sunt de multe ori st rile
lui cotidiene, este extrem de greu de g sit, dac nu chiar imposibil, iar amputarea
agresivit ii ar fi cea mai mare crim la adresa naturii noastre. Disp rnd mitul
eroului, aruncat n neagra mediocritate a calculului pecuniar, omul devine pe zi ce
trece tot mai mult o caricatur , o fiin bolnav , fa de care nici m car mil nu mai
po i avea.
Cel mai grav lucru este c aceast nemul umire a omul contemporan poate fi
folosit de lideri iresponsabili. Agresivitatea, la fel ca i sexualitatea, ar trebui s
r mn chestiuni personale, strict individuale, asumate de un individ. Practicile
orgiastice de grup, n care partenerii nu se cunosc, ascund fascina ia morbid a
neantului. Marile masacre conduse de Napoleon, Hitler sau Stalin au dovedit carac-
terul extrem de nociv al contamin rii agresiv violente asem n toare orgiilor, care
arunc destinele bie ilor oameni n ochiul vrtejului ce duce la risipire i nefiin .
Agresivitatea care scap de sub controlul unor motiva ii precis comprehensibile
devine extrem de nociv .
Frustr rile omului care tr iete n marile conglomerate sociale erau resim ite
nc din antichitate. Platon considera c via a politic benefic implic un num r
mic de cet eni cu drept de vot astfel nct s nu dep easc un num r care i-ar face
s nu se mai poat cunoate ntre ei c ci nu se pot lua decizii asupra unui om pe
care nu l cunoatem c ci am deschide larg poarta ira ionalului, nebuniei i
angoaselor colective. Nu pot s trag la r spundere pe cineva a c rui via nu o
cunosc. Nu putem iubi necunoscutul.

9
Ibidem, p. 276.
108 Marius Dumitrescu 6

Orice afirmare uman implic , ntr-o m sur mai mare sau mai mic ,
agresivitate. Suntem fie emi tori, fie instrumente de transmisie sau receptacole ale
agresivit ii. Orice motenire a unui bun reprezint o perpetuare a unei agresivit i
ini iale, ce ne condamn s fim agresivi dac vrem s o p str m.
Agresivitatea, vital pentru fiin a uman , trebuie s fie canalizat de obicei
n direc ii non-violente, existnd ns i excep ii cnd violen a devine imperios
necesar . Asocierea dintre agresivitate i violen a sc pat de sub control este lucrul
cel mai dezastros care i se poate ntmpla omului.
ntre numeroasele forme de transfer a agresivit ii violente de preferat este
aceea a g sirii unui obiect nlocuitor. Agresivitatea, ca i sexualitatea, poate fi
p c lit , pn la un punct, cu surogate. E bine s lovim masa dect un alt om i e
mai indicat s scriem un pamflet dect s lovim masa. Dac n primul caz, al lovirii
mesei, este vorba despre transferul violen ei, atunci cnd se scrie un pamflet apare
deja sublimarea, convertirea real a agresivit ii n crea ii spirituale.
La grani a dintre transfer i sublimare se g sete rsul n scut din umor.
Acest tip de rs s-a dezvoltat printru-un mecanism qvasi-ra ional de minimalizare a
pericolului. Rsul se manifest n fa a unui lucru devenit comic, o realitate amenin-
toare metamorfozat n ceva lipsit de atribu iile pericolului, asupra c ruia putem
transfera ntreaga noastr agresivitate. Rsul, pe lng coeziunea participan ilor,
provoac i o senza ie de agresivitate mpotriva celor dinafar. Dac nu putem
participa la rs, ne sim im exclui, ceea ce dovedete c acesta este ntr-o m sur
mai mare dect entuziasmul ceva uman 10 .
Comico-tragicul, n care rsul i plnsul se ntrep trund, reflect un nivel al
r ului, care, orict l-am minimaliza, r mne totui prezent ca o amenin are real ; la
fel i n comediile negre, facem haz de un necaz actual pe care l percepem foarte
clar i distinct. Cu toate acestea, un lucru de care rdem este deja un lucru pe care
n mintea noastr l-am distrus. Henri Bergson, pe bun dreptate, constata c , dac
am vrea s definim comicul apropiindu-l de contrariul s u, ar trebui s -l opunem
gra iei, mai mult dect frumuse ii. El este mai curnd rigiditate dect ur enie 11 . Un
trup inspir comicul cnd mic rile lui sunt mecanice, rigide, aparent lipsite de
via . Comicul este prima poart spre ra ionalizarea sentimentelor prin faptul c
detensioneaz sufletul, l face s poat privi detaat chiar i o realitate nsp i-
mnt toare. Drumul ra iunii, ns , dac aceasta este n exces, poate provoca, cum
bine constata Derrida n studiul s u dedicat lui Descartes Cogito i istoria
nebuniei , o criz n care ra iunea devine mai nebun ca nebunia 12 . Cultivarea
ra iunii, printr-o inhibi ie a instinctelor, reprezint drumul regal spre moarte. Acest
fapt a fost exprimat cu claritate de Friedrich Nietzsche atunci cnd considera c ,
dac Socrate i-ar fi urmat natura vicioas pe care i-au intuit-o magii, ar fi avut o
ans mai mare s tr iasc , poate ar fi ajuns un mare autor de tragedii sau, de ce nu,
de comedii. Condus ns de ra ionamentele filosofice, a ajuns la sinucidere, la cea
mai nefericit moarte.
10
Ibidem, p. 292.
11
Henri Bergson, Teoria rsului, Institutul European Iai, 1992, p. 38.
12
Jacques Derrida, Scriitura i diferen a, Editura Univers, Bucureti, 1998, p. 98.
DIFEREN E N INTERAC IUNEA PARASOCIAL
DETERMINATE DE STILUL DE ATAAMENT

ANA DINULESCU

Differences in the parasocial interaction determined by the attachment style.


Attachment theory was investigated as an alternative interpersonal theory for understanding
how audience members form parasocial relationships with television personalities.
Attachment theory posits that people develop relationships in either a secure or insecure
fashion. We explored whether attachment styles influenced the extent to which individuals
engage in parasocial interaction. A total of 115 students completed the parasocial scale and
two attachment style questionnaires. Results provided evidence that attachment styles are
related to parasocial behavior: Anxious-ambivalents were the most likely to form parasocial
bonds, Avoidants were the least likely to develop such relationships, and Secures were in
the middle, with the more mistrusting Secures showing a tendency to engage in parasocial
interaction. The discussion focuses on the implications of these findings for the attachment
process.
Exploring how people form attachments provides insight regarding how they
experience close relationships and interact with significant others. In particular, the
application of Bowlbys (1969, 1973, 1980) infantparental attachment theory to
subsequent adult relationships (e.g., Hazan & Shaver, 1987) has generated a wealth of
information regarding the development and maintenance of romantic relationships. The
primary purpose of this study was to examine the applicability of attachment theory to
another context, parasocial interaction, and expand its scope to a mediated context. We
begin by discussing research devoted to parasocial interaction and argue that attachment
theory may provide a useful theoretical framework for this domain. Next, we provide a
brief outline of the theoretical underpinnings of attachment theory and highlight the mental
schemas, relational behavior and outcomes associated with three basic attachment styles
(Secure, Avoidant, Anxious-ambivalent). We then present an empirical study and end by
exploring the potential new insights learned about both parasocial interaction and the
attachment process.

Key words: parasocial interaction; attachment style; media psychology.

Dup cum afirma David Giles n cartea sa, Media Psychology(2003),


psihologia audien ei este punctul central de studiu al psihologiei media. Nu se
poate discuta despre nici un alt subiect legat de acest domeniu psihologic, f r a
include aspecte referitoare la audien .
McQuail (1997) sublinia modurile diverse n care audien a a fost prezent n
cercetarea din domeniul media si comunicare. Principalul fapt care face diferen a
este rela ia dintre audien i mediu, anume dac audien a este v zut ca
antecedent mediului sau ca efect al acestuia. n prim instan , audien a este

Cercetri filosofico-psihologice, anul II, nr. 1, p. 109-131, Bucureti, 2010


110 Ana Dinulescu 2

v zut ca un grup social prestabilit care este considerat pentru ndeplinirea


scopurilor cercet rii. n consecin , dac nevoile grupului nu sunt ndeplinite de
mediu, mediul nu se va forma. De exemplu, considernd ca audien totalitatea
b rba ilor din mediul urban din Romnia i nevoile acestei audien e, se poate
constata c un mediu reprezentat de emisiunile de cosmetic de la TV nu se va
constitui.
Al doilea mod n care a fost v zut audien a a fost ca rspuns la mediu. Cel
mai bun exemplu al acestui tip de audien este suporterul de fotbal care urm rete
meciurile din fotoliu i nu particip niciodat la un meci pe stadion. n acest caz,
mediul exista deja, fiind reprezentat de meciul de fotbal, i, f r acesta, audien a nu
ar fi existat.
O alt distinc ie important n ceea ce privete cercetarea psihologic a
media este cea ntre audien a social i audien a media, subliniind puterea
mediului de a-i crea propria audien . Din perspectiva audien ei media, am putea
afirma c acel fan de fotoliu de mai sus i-ar pierde interesul pentru sport dac
acesta ar disp rea de pe ecran. O perspectiv a audien ei sociale, pe de alt parte,
vede sportul televizat ca servind un scop catarctic. n concluzie, din aceast
perspectiv , consumul de media este determinat de factori de personalitate i
atitudini ndelung sus inute.
De mai mult de o jum tate de secol, cercetarea psihologic a nceput s se
preocupe de probleme cum ar fi: modurile diferite n care oamenii proceseaz
materialul media ntr-un anumit context, conceptul de audien i activismul s u,
modul n care contextul social, cultural i istoric influen eaz percep ia asupra
media, .a. Pentru a n elege un concept cheie i de maxim noutate pentru
psihologia media, i anume interac iunea parasocial , este necesar prezentarea
principalelor caracteristici ale cercet rii n domeniul audien ei media.
n capitolul Psihologia audien ei media, David Giles subliniaz tendin a
manifestat n ultimul timp de cercetarea n cmpul media. Autorul vorbete despre
mutarea interesului de pe audien e mari pe studiul spectatorului ca subiect uman
randomizat, ale c rui r spunsuri la stimuli pot fi generalizate cu uurin . De
asemenea, acum se au n vedere audien e mai condensate i intepret ri cu care
acestea investesc textele media. Aceasta este o ncercare de ndep rtare de la
modelele reduc ioniste, cum le numete Giles, i de la no iunea de comportament
uman aa cum era vazut de cercetarea anterioar . Cercet torii au inclus n studiile
lor variabile esen iale pentru felul n care media influen eaz oamenii, cum ar fi
contextul socio-cultural i istoric.
Un al doilea aspect de noutate pentru cercetarea media este schimbarea de
interes de la metode cantitative la metode calitative, i, de asemenea, paradigme de
cercetare mai centrate pe utilizator. n psihologia media, acest fapt ar fi echivalent
cu schimbarea de la studiul utilizatorului ca subiect random c ruia i se m surau
r spunsurile la stimuli (care erau m surate i agregate cu alte r spunsuri ale altor
subiec i) la studierea audien elor i a n elesurilor cu care acestea investesc textele
media.
3 Diferen e n interac iunea parasocial determinate de stilul de ataament 111

Una dintre caracteristicile de baz ale noii mass-media radio, TV, i filme
este faptul c ele creaz iluzia unei rela ii fa n fa cu interpretul. Condi iile de
r spuns la interpret sunt analoage cu acelea ntr-un grup bazat pe interac iunea fa
n fa . Cel mai ndep rtat i ilustru om este cunoscut ca i cum ar face parte din
grupul de prieteni ai cuiva; acelai lucru este valabil n ceea ce privete un personaj
dintr-o poveste care prinde via ntr-unul dintre aceste medii ntr-un mod foarte
viu. Aceast aparent rela ie fa n fa ntre spectatorul media i interpret se
numete interac iune parasocial .
n televiziune, n mod special, sunt puse la dispozi ie nuan e de aparen i
gestic la care percep ia social obinuit este atent i pe baza c rora se stabilete
interac iunea. Cteodat actorul- fie c e el nsui sau joac un rol fic ional este
v zut ca fiind implicat n rela ii. Deseori el se adreseaz spectatorului, vorbete ca
i cum ar conversa privat i personal.
Acest simulacru de a da i a primi conversa ional (Horton & Wohl, 1956,
pag. 215) poate fi catalogat drept interac iune parasocial .
Termenul interac iune parasocial este folosit pentru a descrie rela ii uni-
laterale n care o parte tie foarte multe lucruri despre cealalt , dar rela ia nu este
reciproc (Ashe & McCutcheon,. 2001, pag.25). Primii care au propus termenul de
interac iune parasocial au fost Donald Horton i Richard Wohl n 1956 n
ncercarea lor de a se referi la noile media care se dezvoltau rapid n acei ani, mai
exact la televiziune, dar i n ncercarea de a sublinia comportamentul observabil
diferit al audien ei.
O nou experien pentru audien e s-a n scut odat cu nceputurile
televiziunii, n anii `50, i anume o fa care acompania vocea pe care o oferise
radioul pn la acea vreme. Ca urmare, un nou gen de televiziune a fost creat:
show-ul uet . Pe parcursul operei lor, Horton i Wohl s-au aplecat cu prec dere
asupra acestui gen de show. n acest demers, n mare parte, ei au ignorat textul
dramatic datorit existen ei unei caracteristici marcante cum o numeau ei a
acestui gen de emisiuni: iluzia unei rela ii fa n fa ntre audien i interpret (sau
gazda emisiunii). Aceast rela ie aparent fa n fa a fost etichetat de c tre cei
doi autori ca interac iune parasocial .
Expunerea la media presupune automat expunerea la ac iunea figurilor
media. A face despre oricare dintre aceste figuri media o afirma ie care
implic un anumit nivel de a le cunoate este o form uoar de interac iune
parasocial . (Giles, Media Psychology, 2003, pag. 125). Alte exemple de
interac iune parasocial sunt: a te declara ndr gostit de un star dintr-un film, a
brfi despre staruri, a purta discu ii care implic atribuiri psihologice complexe
despre figura media (de exemplu, a discuta divor ul dintre Prin ul Charles i
Lady Di). Interac iunea parasocial nseam a face presupuneri despre oameni
pe care nu i-am cunoscut niciodat , dar pe care avem impresia ca i cunoatem
prin intermediul media.
n studiul lor despre seriale de tip soap-opera efectuat pe popula ia
britanic , McQuail, Blumner & Brown (1972) subliniaz dou caracteristici
112 Ana Dinulescu 4

principale ale interac iunii parasociale, i anume: a ine companie i a oferi


identitate personal. Prima func ie provine din faptul c oamenii nceteaz s se
mai simt singuri n timpul vizion rii acestui tip de seriale. Identitatea personal
este oferit de media prin intermediul interac iunii parasociale deoarece oamenii
folosesc informa ia extras atunci cnd vizioneaz seriale pentru a-i n elege
propria via , datorit faptului c se identific cu personajele media, i, deci, i cu
povetile lor. Foarte important n n elegerea fenomenului de interac iune para-
social este distinc ia dintre doi termeni: identificare i interac iune (Rosengren &
Windahl, 1972). Dep ind limitele psihanalizei, cercet torii au ajuns la concluzia
c , dei oamenii se identific cu figurile media, exist i cazuri cnd acetia doar
interac ioneaz cu ele. Putem spune c interac iunea parasocial este o surs de
companie alternativ , care are ca efecte negative deficien a social i dependen a
de televizor.
Teoria ataamentului se refer la ntelegerea legturii ce se formeaz in
primii ani de via ntre mam i copil, legatur care influen eaz ulterior ntreaga
via a copilului.
Aceast teorie s-a n scut din etologie, psihologia dezvolt rii i o serie de
discipline psihanalitice. Ini iatorii ei au fost Ainsworth i Bowlby (1969).
Studiile lui Ainsworth au marcat nceputurile unei schimb ri critice de
percep ie asupra nou-n scu ilor i creterii lor. Ainsworth a organizat i a condus
observa ii pe copii i studii longitudinale asupra ataamentului copiilor n primul an
de via . Ea a identificat trei patternuri comportamentale ale copiilor:
securely attached ataa i securizat,
insecurely attached ataa i insecurizat, cu doua paternuri compor-
tamentale:
ataa i anxios-ambivalent
ataa i evitant
Continund observa iile, Ainsworth a stabilit anumite asocia ii ntre stilurile
de ataament ale copiilor i stilurile parentale ale mamelor. Premisa de la care
pornea Ainsworth era aceea c mamele care r spund mai prompt nevoilor copiilor
ofer o baz de siguran acestora copilul trebuie s tie c nevoile lui primare
sunt satisfacute, astfel el se va dezvolta bine i va deveni autonom; n lipsa acestei
satisfaceri el devine nesigur, iar comportamentul explorator este stopat.
J. Bowlby sus inea ideea c un copil are nevoie de un ataament sus inut fa
de mama sau custodele s u i sufer grav dac acest ataament este ntrerupt sau
pierdut. De asemenea, autorul sus ine ideea conform c reia copiii care au suferit
depriv ri afective din partea mamei prezint un risc crescut de a se mboln vi fizic
i psihic, uneori nevindecabil.
Bowlby a introdus termenul de ataament pentru a se referi n mod spe-
cial la leg tura copiladult, ca o baz sigur i pentru a o diferen ia de perspec-
tivele teoriilor psihodinamice i ale nv rii.
Cercet rile i teoriile din ultimul deceniu au contribuit foarte mult la
n elegerea faptului c este nevoie de un climat afectiv materializat prin ataament
securizat pentru ca un copil s dezvolte ulterior rela ii sntoase (Bowlby, 1969,
5 Diferen e n interac iunea parasocial determinate de stilul de ataament 113

1973, 1980; Bretherton & Waters, 1985). De asemenea, s-a consemnat i existen a
unui portret al ataamentului sigur n rela ie ca prototip social. Este un sistem n
care copilul a nv at, prin intermediul cooper rii i facilit rii ataamentului, s
maximizeze beneficiile disponibile din i prin interac iunile lui. Din cauza
contactului limitat n primii ani de via cu sisteme care difer dramatic de cel
familial, un copil care este prins ntr-un astfel de sistem cu astfel de reguli va lupta
s i includa i pe al ii n el i, o data cu ei, i mediul. nc din primul an de via ,
calitatea ataamentului copilp rinte se dezvolt i este men inut prin tentative
mutuale de cooperare ntre parteneri. n copil ria timpurie aceste semnale sunt
neaparat iminente, specifice, situa ionale i nonverbale. Pe m sur ce copilul se
dezvolt i achizitioneaz noi abilit i, exist o coresponden ridicat ntre acestea
i cerin ele mediului. n cele din urm , rela ia evolueaz n ceea ce Bowlby
numete un parteneriat corect, n care copilul devine contient de scopurile
ataamentului i de strategiile care i sunt la ndemn pentru a-l ob ine. Aceast
contientizare este reflectat mai trziu n abilit ile copilului de a-i organiza i
coordona propria existen cu scopuri, atept ri i cerin e care sunt n acord cu
figurile ataamentului.
Pentru a ob ine o interac iune cooperant cu figura de ataament, este
nevoie de o implicare gradat . n acelai timp, este nevoie i de o sensibilizare a
figurii ataamentului cu privire la capacitatea i nevoia copilului de organizare, de
adoptarea unei strategii care s faciliteze adaptarea copilului la noile cerin e ale
mediului i de men inerea unui climat afectiv pozitiv. n contextul unui ataament
securizat, figurile de ataament i exprim gradual expecta iile, urm rind cu
aten ie abilit ile copilului de recunoatere, interpretare i r spuns la cerin e. Astfel,
orice element de stres care ar putea ap rea este minimalizat. Ca o consecin ,
copilul continu s beneficieze la maximum i s aib ct mai pu in de suferit de pe
urma extinderii rela iilor sale.
n acest context istoric interac ional, copilul dezvolt leg turi afective
puternice. Freud se referea la acestea ca fiind prototipurile viitoarelor rela ii de
dragoste. Bowlby i al ii au p strat no iunea de prototip i implica iile sale, ns au
vorbit despre ataament n termeni de modele de lucru i lumi predictive. Aceste
metafore se refer att la sistemul de ateptari al copilului, ct i la cel al p rintelui,
la credin ele, sentimentele despre ei nii, unul despre cel lalt si fiecare despre
lume, bazate pe experien a anterioar . Potrivit acestui punct de vedere, constructele
i modelele ini iale ale copilului referitoare la figurile de ataament au leg tur cu
istoricul experien elor cu aceste figuri.
Natura i fa etele modelelor interne de lucru ale ataamentului au fost n mod
repetat definite n literatura de specialitate (Main et al, 1985), iar cele mai recente
concepte de organizare, reorganizare i dezorganizare n leg tur cu ataamentul au
fost evaluate de foarte mul i cercet tori (Crittenden, 1990; Schuengel & Bakermans
Kranenburg, 1999). Separarea ndelungat , pierderea, absen a i indisponi-
bilitatea emo ional a celor apropia i copilului sunt considerate a fi foarte
importante n con inutul acestor modele interne de lucru i influen eaz n mod
114 Ana Dinulescu 6

particular procesele de organizare i reorganizare. Astfel, pot rezulta procese


defensive ce influen eaz modul cum copiii percep i i amintesc experien ele
personale (Main et al., 1985).
Modelul intern rezultat al sinelui i al altora este apoi utilizat ca baz n
dezvoltarea unor strategii de conducere a rela iei cu figura de ataament i n
intepretarea comportamentului n desf urare (actual) al mamei (Bretherton, 1990;
Fonagy & co, 1997). Modelele reprezentative interne sunt v zute ca dinamice i
ntr-o stare de reorganizare constant . Dac exist schimb ri substan iale, modelele
comportamentale i cele mentale pot deveni dezorganizate, iar pentru copilul care
nu are un model coerent pe baza c ruia s interpreteze situa ia prezent ,
dezorganizarea poate fi o explica ie mai plauzibil dect reorganizarea. Asemenea
copii sunt frecvent diagnosticati cu probleme nerezolvate cum ar fi pierderea
mamei, traume mai vechi, maltratare sau provenind din familii n care mama are o
depresie foarte grav (Main & Hesse, 1990; Main & Solomon, 1990).
Explorarea modului n care oamenii formeaz rela ii ne ofer un insight
despre modul cum ei experimenteaz rela ii i interac ioneaz cu persoanele
semnificative. n mod particular, aplica iile teoriei ataamentului copil-p rinte
(Bowlby, 1969,1973, 1980) n cadrul rela iilor stabilite ulterior de adult (de
exemplu, Hazan & Shaver, 1987) a generat o mare cantitate de informa ii n ceea
ce privete formarea i men inerea rela iilor de cuplu, i nu numai. Recent,
cercetarea din domeniul psihologiei media i-a pus problema dac tipul de
ataament are repercusiuni i asupra fenomenelor din cmpul s u de studiu.
Pornind de la acest dilem , cercet torii din domeniul media au extras fenomene
specifice media, oprindu-se asupra unuia dintre cele mai importante, i anume
interac iunea parasocial . Prin acest demers, cercetarea a adus o mare contribu ie
teoriei ataamentului, extinzndu-i aplicabilitatea i asupra contextelor mediate.
Cole & Leets (1999) afirmau faptul c teoria ataamentului poate furniza un bun
cadru teoretic pentru domeniul interac iunii parasociale.
La nceput, rela iile parasociale erau v zute ca satisfacerea nevoii de
interac iune resim it de anumi i indivizi, ale c ror nevoi sociale primare nu erau
atinse (Nordland, 1978). n urma cercet rilor ntreprinse, exper ii media au
concluzionat faptul c individul interac ioneaz cu figura media relativ n aceeai
manier n care ar fi format o rela ie cu un prieten. n consecin , rela iile
parasociale au rol de a oferi companie prin intermediul unei interac iuni simultate
cu figura media. n acest cadru, Koenig i Lessan (1985) au descoperit faptul c
telespectatorii vedeau personalitatea TV preferat ca fiind la fel de apropiat ca o
cunotiin , dar nu la fel de apropiat ca un prieten. n consecin , autorii cita i
anterior au propus ca interac iunea parasocial s fie numit cvasi-prietenie
pentru telespectator. Legat de acest fapt, Rubin et al. (1985) au emis ipoteza c
interac iunea parasocial rezult din singur tate, ns nu au g sit o leg tur
semnificativ ntre acest fenomen i interac iunea parasocial (vezi i Tsao, 1996).
Mai curnd, descoperirile lor au indicat c aceste interac iuni sociale imaginare
rezult din percep ia telespectatorului asupra figurii media ca fiind real i similar .
7 Diferen e n interac iunea parasocial determinate de stilul de ataament 115

Interac iunea parasocial este acum privit ca un efect al implic rii afective
interpersonale cu personalitatea media (Rubin & Perse, 1987).
n consecin , aceast direc ie de cercetare a fost fundamentat teoretic ntr-
un cadru de dezvoltare rela ional (Rubin & Perse, 1987; Rubin & Perse, 1989).
Dup cum notau Rubin i Perse (1989), este posibil ca oamenii s foloseasc
aceleai procese conitive att pentru contextul mediat ct i pentru cel
interpersonal. n mod particular, trei teorii ofer explica ii asupra form rii rela iilor
parasociale. Una este Teoria Reducerii Incertitudinii (Berger, 1986; Berger &
Calabrese, 1975), care statuteaz faptul c rela iile se dezvolt n timp prin
intermediul unui proces de m rire a certitudinii. Pe m sur ce incertitudinea se
reduce, crete pl cerea. Rela iile sunt fundamentate de procese de nv are i de
posibilitatea de prezicere a comportamentului celuilalt. Referindu-ne la procesele
de interac iune parasocial , cu ct spectatorul i reduce incertitudinea asupra
figurii media, cu att, vor percepe-o din ce n ce mai mare intimitate cu
personalit ile media, iar acestea din urm vor fi mult mai pl cute. n al doilea
rnd, i n mod similar, asupra rela iilor parasociale ac ioneaz Teoria
Constructelor Personale (Delia, OKeefe, & OKeefe, 1982; Kelly, 1955). Aceasta
afirm faptul c spectatorii aplic propriul sistem de constructe interpersonale n
contextul parasocial al form rii rela iilor (Rubin & Perse, 1989). Prin utilizarea
acestui sistem de constructe, oamenii n eleg lumea (Kelly, 1959). Cea de-a treia
teorie care ac ioneaz n contextul media la fel ca n cel interpersonal este Teoria
Schimbului Social (Homans, 1961; Thibaut & Kelley, 1959). Aceasta ofer o
valoare explicativ interac iunii parasociale, prin conectarea intimit ii i a
importan ei rela iei parasociale cu o regul de tip cost i recompens . Cu alte
cuvinte, oamenii ncearc s primeasc pl cere i s evite durerea. Costurile se
refer la ruine, anxietate, i efort crescut fizic sau mental, n timp ce, prin
recompens , autorii n eleg orice este considerat pl cut de c tre individ. O rela ie
parasocial are, conform acestui sistem, o recompens ridicat i un cost sc zut. n
timp ce cercet torii (e.g., Perse & Rubin, 1989) au demonstrat aplicabilitatea
acestor teorii n n elegerea naturii interac iunii parasociale, studiul de fa i
propune s suprapun un alt cadru rela ional asupra interac iunii mediate, i anume
Teoria Ataamentului.
Cercetarea recent sugereaz faptul c Teoria Ataamentului poate fi aplicat
unei variet i largi de rela ii non-intime i non-romantice. De exemplu, cercetarea a
demonstrat c Teoria Ataamentului este util n n elegerea rela iilor n mediu
organiza ional (Hardy & Barkham, 1994). De asemenea, a fost demonstrat
aplicabilitatea sa n cadrul dezvolt rii credin elor religioase (Kirkpatrick & Shaver,
1992). Studierea proceselor de ataament n asemenea contexte poate oferi un
insight n ceea ce privete modul cum nevoile rela ionale au un impact asupra
rela iilor sociale din perspectiv compensatorie. Este posibil ca indivizii cu
ataament insecurizat s ncerce s -i satisfac nevoia rela ional printr-o varietate
de debuee sociale, spre deosebire de cei cu securiza i afectiv. n sprijinul acestei
ipoteze, amintim cercetarea lui Kirkpatrick, care sugereaz c implicarea religioas
116 Ana Dinulescu 8

poate avea o func ie compenastorie pentru indivizii atasa i insecurizat (Kirkpatrick,


1997; Kirkpatrick & Shaver, 1990).
Afirma ia conform c reia rela iile parasociale func ioneaza n acelai mod ca
i cele din via a real n termenii comportamentului de ataament, este sus inut
de numeroase motive, pe care le vom expune n continuare. Rela iile cu
personalit ile TV expun, ntr-o mare m sur , cele trei propriet i ale ataamentului
identificate de Weiss (1982, 1991). n primul rnd, indivizii vor ncerca s reduc
distan a dintre ei i figura de ataament, ceea ce n termenii lui Weiss se numete
Cutarea Proximit ii. Cercetarea din domeniu a demonstrat c oamenii se
informeaz permanent asupra personalit ilor media care i intereseaz , nu numai
prin colectarea de informa ii (Ferguson, 1992) ci i prin rearanjarea propriului
program n func ie de ora de difuzare a programului TV sau prin nregistrarea pe
casete video a acestuia (Rubin & Bantz, 1989). Uneori, exist chiar ncerc ri de
contactare a figurii media prin scrisori sau fa n fa (Leets, DeBecker & Giles,
1995). n al doilea rnd, prezen a figurii de ataament ar trebui s induc senza ie
de securitate, proprietate numit de Weiss Baz Sigur. Din p cate, cercetarea
direct asupra felului cum oamenii integreaz rela iile interpersonale n vie ile
proprii, este aproape inexistent (Turner, 1990). Cu toate aceste, studiile au
demonstrat c oferirea de companie este un motiv foarte des prezent n cazul a
multiple tipuri de telespectatori (Caughey, 1984; Perloff & Krevans, 1987;
Rubin,1983). n completare, Perse (1990) a descoperit c , printre alte variabile, a se
sim i fericit n timp ce vizioneaz tirile este un indicator semnificativ pentru
interac iunea parasocial cu un prezentator de tiri. n al treilea rnd, ar trebui s
existe o anumit form de protest atunci cnd separarea de figura de ataament este
iminent proprietate numit de Weiss Protestul la Separare. De exemplu,
postul de televiziune ABC a transmis n timpul anilor 1994-1995 serialul numit
Aa-zisa mea via (Herskovitz & Zwick, 1993). Acest serial a primit valuri de
critici i a avut mii de fani dedica i, dar dup doar 19 episoade a fost oprit
difuzarea sa. Un grup format din telespectatori, care se autointitula Opera iunea
Men inerea n Via a organizat o campanie acerb de salvare a serialului (Blais,
Kreng, & Martelli, 1995). Indiscutabil, acesta este un exemplu de protest la
separare.
De obicei, ataamentul fa de figurile parasociale apare ca o oglind a
ataamentului fa de oameni adev ra i, n carne i oase. Prin aceast cercetare
ncerc m relevarea felului cum ataamentul este legat de interac iunea parasocial .
Pornim de la presupunerea c , examinnd interac iunea parasocial dintr-o
perspectiv a teoriei ataamentului, vom putea descoperi noi perspective ale acestui
fenomen cvasi-rela ional. Mai important, sper m c o asemenea investiga ie va
contribui la o mai bun n elegere a implic rii proceselor de ataament n rela iile
non-intime.

Pornind de la aceste concluzii, cercetarea de fat i propune s releve


urm toarele aspecte: aplicabilitatea Teoriei Ataamentului n contexte rela ionale
non-romantice, cu prec dere n contextul interac iunii parasociale; rela ia dintre
9 Diferen e n interac iunea parasocial determinate de stilul de ataament 117

stilurile de ataament i interac iunea parasocial ; n ce m sur stilurile de


ataament determin implicarea n interac iunea parasocial .

METODA

Participan i
Un total de 113 subiecti au luat parte la cercetare. Participan ii au fost alei
din baza de date Yahoo! Romnia existent la data de 20 noiembrie 2005. Vrsta
medie a popula iei este de 31 de ani. Utilizatorii Yahoo! Romnia sunt n propor ie
de 63 % de sex masculin i 37 % de sex feminin. Au fost alei primii 20 din fiecare
liter , n func ie de litera cu care ncepea id-ul lor. Au fost trimise 300 de e-mailuri,
dintre care un num r de 117 subiec i au acceptat sa participe la studiu. Dintre
acetia, 50 de sex masculin i 63 de sex feminin. Vrsta participan ilor a fost
cuprins ntre 17 i 43 de ani, cu o medie de 28 de ani. Din studiu au fost exclui 4
subiec i care au declarat c nu se uit la televizor.

Instrumente
Scala de Interac iune Parasocial
Gradul n care participan ii s-au aflat n rela ie cu personalitatea TV preferat
a fost m surat cu Scala de Interac iune Parasocial creat de Rubin (Rubin et al.,
1985) i modificat de Cole & Leets (1999). Scala ini ial era compus din 20 de
itemi i m sura rela iile participan ilor cu prezentatorii locali de tiri (Rubin, 1994).
Au fost nlocuite sintagmele care f ceau referire la prezentatori de tiri cu fraze
referitoare la personalitatea TV preferat . Scala de interac iune parasocial a fost
revizut i adaptat pentru diverse genuri de media (de exemplu, seriale soap-
opera, tiri locale sau teleshoping). Itemii din scal au fost m sura i pe o scal
Likert cu 5 puncte, unde 1 reprezenta dezacord puternic i 5 reprezenta acord
puternic. De asemenea, scala include o ntrebare deschis n care se cerea partici-
pan ilor s identifice personalitatea TV preferat .
Cole i Leets (1999) au pornit de la scala lui Rubin (1994) care con ine 20 de
itemi, i au m surat modul n care acetia ncarc factorul interac iune
parasocial . Scree-plotul a indicat c un factor singular reprezint cel mai bine
datele, pentru varian de 30% (eigenvalue= 5.97) vezi anexa 2. Cu toate
aceastea, autorii cita i anterior au eliminat 6 itemi care nc rcau factorul cu mai
putin de .40, deoarece aceti itemi erau indicatori slabi ai implic rii parasociale n
contextul propus (implicarea parasocial cu personalitatea TV preferat ). Analiza
de itemi (Spector, 1992) a sus inut la rndul ei eliminarea acestor itemi, bazndu-se
pe rezultatele corela iei inter-itemi i ale procedurii alfa dac itemul e ters.
Validitatea celor 14 itemi r mai a fost satisf c toare ( =.87), i, n
concordan cu practicile standard, a fost f cut media r spunsurilor la aceti itemi
pentru fiecare participant (Rubin, 1994). Scorul mediu al interac iunii parasociale
pentru eantion a fost 3.27 pe scala de 5 puncte (min = 1.8; max = 4.8). Majoritatea
118 Ana Dinulescu 10

personalit ilor TV alese a fost persoanje de sitcom (67.6%), urmate de personaje


din drame (14.9%), vedete de film (5.4%), desene animate (5.4%), gazde de talk-
show (4.1%) i comedian i (2.7%).

Itemii Scalei de Interac iune Parasocial


(adaptat dup Auter, 1992; Rubin, Perse & Powell, 1985)

Scala de Ataament
Pentru studiul de fa a fost folosit Scala de Ataament elaborat de Cole &
Leets (1999). Autorii cita i au pornit de la Scala de Ataament cu 15 itemi
elaborat Freeney & Noler (1992), care cuprinde 3 subscale: Scala Stil Evitant,
Scala Stil Anxios-ambivalent i Scala Securizat. Screeningul ini ial nu a determinat
11 Diferen e n interac iunea parasocial determinate de stilul de ataament 119

validitatea scalei, mai concret, validiatea celor 5 itemi crea i pentru m surarea
dimensiunii anxios-ambivalent a fost marginal acceptabil ( = .75), n timp ce
validit ile itemilor ce reprezentau dimensiunile evitant ( = .65) i securizat (
= .50) erau inacceptabile. Eliminarea de itemi din aceste subscale nu a crescut
validitatea testului. n consecin , Cole i Leets au supus scala de 15 itemi unei
analize factoriale folosind metoda componentei de principiu prin rota ie varimax.
Scree-plotul a ar tat c o solu ie cu 3 factori reprezent cel mai bine datele. Itemii
ce nc rcau factorii cu mai pu in de .40 au fost elimina i. Rezulatele sunt
consistente cu scopul scalei (vezi anexa 3) extr gnd trei dimensiuni de ataament:
Anxios-Ambivalent (eigenvalue=3.71, varian procentual = 24.80)
Securizat (eigenvalue= 2.61, varian procentual = 17.50)
Evitant (eigenvalue= 1.27, varian procentual = 8.50)

Scala de ataament
120 Ana Dinulescu 12

Procedura
La cercetare au participat 113 subiec i. Prima faz a fost constituit de
trimiterea unui e-mail, prin care li se cerea participan ilor s completeze un
chestionar referitor la vedeta TV preferat . E-mailul a avut ataat chestionarul
compus din cele dou scale, cea de interac iune parasocial i cea de ataament,
precum i ntreb ri demografice. Completarea chestionarului a durat in medie 5
minute. Secven a scalelor s-a realizat astfel nct a fost prevenit influen a ce
putea fi exercitat asupra r spunsurilor din scala de interac iune parasocial de
contiin a participan ilor despre propriul stil de ataament, cu alte cuvinte, scala
de interac iune parasocial a fost prezentat naintea celei de ataament.

Rezultate
Datele culese i supuse prelucr rii reclam aplicarea unor proceduri
statistice inferen iale, care urm resc eviden ierea varian ei comportamentale pe
grupuri de compara ie constituite conform criteriilor discutate mai jos. Datele
statistice au fost supuse unei analize pe dou niveluri: analiza statistic
descriptiv i testarea ipotezelor, n conformitate cu obiectivele empirice i
teoretice propuse.
Consisten a intern a Scalei de Interac iune Parasocial
Gradul n care participan ii s-au aflat n rela ie cu personalitatea TV
preferat a fost m surat cu Scala de Interac iune Parasocial creat de Rubin
(Rubin et al., 1985) i revizut de Cole & Leets (1999). Scala de Interac iune
Parasocial folosit pentru acest studiu a fost tradus din limba englez , avnd
la baz forma revizut . Pornind de la acest fapt, a ap rut nevoia investig rii
validit ii acestei scale. Pentru aceasta, primul demers ntreprins a fost
calcularea consisten ei interne a scalei de interac iune parasocial. Pentru
realizarea acestui demers, a fost calculat coeficientul alfa chronbach. n prim
faz , acest coeficient a fost calculat pentru ntreaga scal , pentru cei 14 itemi ai
s i lua i n totalitate. Dup cum se poate observa din tabelul 1, valoarea
ob inut este semnificativ (= .789).

TABELUL 1

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S S C A L E (A L P H A)

Reliability Coefficients
N of Cases = 104.0 N of Items = 14
Alpha = .7899

n varianta propus de Cole i Leets, validitatea celor 14 itemi r mai a


fost =.87. Avnd n vedere diferen a dintre aceast valoare i cea ob inut de
studiul de fa , s-a recurs la calcularea coeficientului alfa chronbach prin
metoda corela iei inter-itemi i a procedurii alfa dac itemul e ters. Din
13 Diferen e n interac iunea parasocial determinate de stilul de ataament 121

rezultatele acestei analize s-a desprins concluzia c itemul 6 trebuie modificat,


n consecin s-a realizat acest demers.

TABELUL 2. Item-total Statistics

Scale Mean Scale Corrected Alpha if


if Item Variance if Item. Total Item
Deleted Item Deleted Correlation Deleted
ITEM 1 44.8558 58.5906 .5300 .7697
ITEM 2 45.7212 60.7467 .2162 .7954
ITEM 3 45.3654 55.7875 .4968 .7689
ITEM 4 45.0673 58.1022 .4959 .7707
ITEM 5 46.3846 53.9089 .5547 .7626
ITEM 6 45.4615 61.0276 .1342 .8104
ITEM 7 45.6635 56.6138 .5582 .7650
ITEM 8 45.0865 60.6235 .4574 .7763
ITEM 9 44.7981 63.0171 .3424 .7842
ITEM 10 44.9423 64.6763 .1071 .7962
ITEM 11 45.0673 58.1022 .4959 .7707
ITEM 12 46.2788 52.9992 .4708 .7734
ITEM 13 45.3365 58.0119 .4891 .7710
ITEM 14 45.9712 55.4069 .6006 .7605

Reliability Coefficients 14 items


Alpha = .7899
Standardized item alpha = .8081

Dup reformularea itemului 6, am calculat din nou coeficientul alfa


chronbach prin metoda corela iei inter-itemi i a procedurii alfa dac itemul e
ters, ob innd rezultatele din tabelul 3.

TABELUL 3. Item-total Statistics

Scale Mean Scale Corrected Alpha if


if Item Variance if Item. Total Item
Deleted Item Deleted Correlation Deleted
ITEM 1 45.2500 62.9078 .5255 .8151
ITEM 2 46.1154 64.4137 .2515 .8352
ITEM 3 45.7596 62.6698 .3494 .8274
ITEM 4 45.4615 61.0276 .5857 .8104
ITEM 5 46.7788 59.5720 .4723 .8184
ITEM 6 45.4615 61.0276 .5857 .8104
122 Ana Dinulescu 14

Scale Mean Scale Corrected Alpha if


if Item Variance if Item. Total Item
Deleted Item Deleted Correlation Deleted
ITEM 7 46.0577 60.4238 .5831 .8099
ITEM 8 45.4808 64.6987 .4786 .8189
ITEM 9 45.1923 67.0695 .3788 .8247
ITEM 10 45.3365 67.6041 .2273 .8309
ITEM 11 45.4615 61.0276 .5857 .8104
ITEM 12 46.6731 58.6105 .4034 .8287
ITEM 13 45.7308 60.5870 .6008 .8091
ITEM 14 46.3654 58.7778 .6499 .8046

Reliability Coefficients 14 items


Alpha = .8291
Standardized item alpha = .8419

Rezultatele acestui demers, dup cum se poate observa n tabelul 3, au


condus la extragerea concluziei c alfa nu poate fi m rit prin renun area la
itemi sau prin modificarea altor itemi. n consecin , to i cei 14 itemi propui
de Cole i Leets au fost p stra i n chestionar.
n concordan cu practicile standard, a fost f cut media r spunsurilor
la aceti itemi pentru fiecare participant (Rubin, 1994). Scorul mediu al
interac iunii parasociale pentru eantion a fost 3.43 pe scala de 5 puncte (min
= 1.7; max = 4.6). Aceste rezultate pot fi observate n tabelul 2.
n ceea ce privete categoriile n care pot fi incluse alegerile f cute de
participan i, acestea sunt sunt n num r de 6, dup cum urmeaz : majoritatea
personalit ilor TV alese a fost reprezentat de prezentatori de emisiuni de
divertisment (49.6%), urmate de gazde de talk-show (24.9%), actori (9.4%),
desene animate (6.4%), cnt re i (5.1%) i comedian i (4.6%).

Analiza factorial a scalei de interac iune parasocial


Cole i Leets (1999) au pornit de la scala lui Rubin (1994) care con ine
20 de itemi, i au m surat modul n care acetia ncarc factorul interac iune
parasocial . Scree-plotul a indicat c un factor singular reprezint cel mai
bine datele, pentru varian de 30% (eigenvalue= 5.97) vezi Anexa 2. Cu
toate aceastea, autorii cita i anterior au eliminat 6 itemi care nc rcau factorul
cu mai putin de .40, deoarece aceti itemi erau indicatori slabi ai implic rii
parasociale n contextul propus (implicarea parasocial cu personalitatea TV
preferat ). Analiza de itemi (Spector,1992) a sus inut la rndul ei eliminarea
acestor itemi, bazndu-se pe rezultatele corela iei inter-itemi i ale procedurii
alfa dac itemul e ters.
Pornind de la diferen a prezent n valoarea coeficientului alfa ntre cel
calculat de Cole i Leets (1999) i cel reieit din datele studiului de fa , a
15 Diferen e n interac iunea parasocial determinate de stilul de ataament 123

ap rut n mod logic urm toarea asump ie: este posibil ca itemii tradui s nu
mai ncarce un singur factor, ci mai mul i. Pentru investigarea acestei
asump ii a fost realizat analiza factorial a scalei de interac iune parasocial .
Pentru atingerea acestui scop a fost folosit metoda componentei de principiu
prin rota ie varimax. Scree-plotul a ar tat c o solu ie cu 5 factori reprezent
cel mai bine datele. Itemii ce nc rcau factorii cu mai pu in de .35 au fost
elimina i. In concluzie, pot fi extrase 5 dimensiuni de interac iune parasocial
(vezi tabelul 4):

TABELUL 4. Total Variance Explained

Rotation Sums of
Squared Loadings % of Variance Cumulative %
Component Total
1 3.181 22.723 22.723
2 2.655 18.961 41.684
3 2.255 16.110 57.795
4 1.870 13.360 71.154
5 1.813 12.953 84.107

n ceea ce privete nc rcarea factorilor de c tre cei 14 itemi ai scalei,


aceasta a fost realizat n modul urm tor (vezi tabelul 5):

TABELUL 5. Rotated Component Matrix

1 2 3 4 5
ITEM 1 .860
ITEM 2 -.480 .518 -.493
ITEM 3 .783 .406
ITEM 4 .910
ITEM 5 .747 .392
ITEM 6 .888
ITEM 7 .883
ITEM 8 .916
ITEM 9 .789
ITEM 10 -.607 .702
ITEM 11 .566 .436
ITEM 12 .777
ITEM 13 .805
ITEM 14 .742

Extraction Method: Principal Component Analysis.


124 Ana Dinulescu 16

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation


converged in 10 iterations.

Pornind de la observa ia f cut anterior s-a trecut la pasul urm tor, i


anume analiza caracteristicilor comune itemilor ce nc rcau acelai factor. n
urma acestui demers, cei 5 factori au putut fi denumi i dup cum urmeaz :

Identitate individual (eigenvalue =3.18, varian percentual =22.72 )


Contactul direct (eigenvalue =2.65, varian percentual =18.96 )
Companie (eigenvalue =2.25, varian percentual =16.11 )
Expunerea la media (eigenvalue =1.87, varian percentual =13.36 )
Identificare (eigenvalue =1.81, varian percentual =12.95 )

n continuare va fi prezentat fiecare factor, relevndu-se nc rc tura sa


psihologic .

Factorul 1. Identitate individual McQuail, Blumner & Brown (1972)


subliniaz func ia interac iunii parasociale de a oferi identitate personal.
Aceasta provine din faptul c oamenii nceteaz s se mai simt singuri n
timpul vizion rii acestui tip de seriale. Identitatea personal este oferit de
media prin intermediul interac iunii parasociale deoarece oamenii folosesc
informa ia extras atunci cnd vizioneaz seriale pentru a-i n elege propria
via , datorit faptului c se identific cu personajele media, i, deci, i cu
povetile lor. Itemii care ncarc acest factor se refer la st ri subiective tr ite
n timpul interac iunii cu personalitatea TV preferat . Itemul 10 este
interpretabil n termenii identit ii personale dac este luat n considerare
nc rc tura sa negativ .

Factorul 2. Contact direct Cel de-al doilea factor a fost interpretat n


termeni de ncercare de realizare a contactului cu personalitatea TV preferat .
Acest factor nu este un predictor al faptului c pe viitor va exista o astfel de
ncercare, fiind doar un indicator al predispozi iei c tre contact direct. Itemii
care ncarc acest factor cuprind implicit asump ia f cut de c tre spectator c
personalitatea TV preferat este parte din via a cotidian , acest fapt f cnd
posibil contactul.

Factorul 3. Companie McQuail, Blumner & Brown (1972) subliniaz


caracteristica interac iunii parasociale de a ine companie. Putem spune c
interac iunea parasocial este o surs de companie alternativ , care are ca
efecte negative deficien a social i dependen a de televizor. Itemii care
ncarc factorul 3 implic senza ia resim it de subiect c face parte dintr-un
grup atunci cnd se expune la media, c este ca i cum ar fi mpreun cu
prietenii.
17 Diferen e n interac iunea parasocial determinate de stilul de ataament 125

Factorul 4. Expunerea la media Acest factor a fost interpretat n


termeni de expunere la media. Cu alte cuvinte, apare din nou disputa asupra
provenien ei fenomenului de interac iune parasocial : audien a este creatoarea
mediului sau mediul este generator de audien . Itemii care ncarc acest
factor implic disponibilitatea spectatorului de a se expune la noi media
datorit interac iunii parasociale cu personalitatea TV preferat .

Factorul 5. Identificare Foarte important n n elegerea felului cum


interac iunea parasocial i exercit aceast func ie este distinc ia dintre doi
termeni: identificare i interac iune (Rosengren & Windahl, 1972). Dep ind
limitele psihanalizei, cercet torii au ajuns la concluzia c , dei oamenii se iden-
tific cu figurile media, exist i cazuri cnd acetia doar interac ioneaz cu ele.
Analiza factorial a relevat faptul c , dup traducere, structura facto-
rial a scalei de interac iune parasocial s-a modificat. Posibilitatea utiliz rii
n cercet ri viitoare a acestei structuri cu 5 factori este o consecin fireasc .

Diferen e determinate de sex


Nu au fost g site diferen e semnificative determinate de sex n ceea ce
privete interac iunea parasocial sau stilurile de ataament. Nu au fost
relevate efecte de interac iune ntre stilurile de ataament n termeni de
interac iune parasocial .
Diferen ierea pe grupe de vrst a interac iunii parasociale
Spectrul mare al vrstelor participan ilor (de la 17 la 54 de ani) a
condus spre necesitatea studierii diferen elor care apar pe grupe de vrst .
Pentru aceasta au fost folosite proceduri statistice de extragere a claselor,
reieind 5 grupe de vrst (vezi tabelul 5), astfel:
Grupa 1 -> 17- 22 ani
Grupa 2 -> 22- 28 ani
Grupa 3 -> 29- 39 ani
Grupa 4 -> 40- 43 ani
Grupa 5 -> 44-54 ani
Dup cum se poate observa n tabelul 6, au fost compara i subiec i de
diferite vrste, participan i la studiul de fa , grupa i n 5 categorii n func ie de
intervalul de vrst n care se ncadrau. Analiza de varian unifactorial a relevat
o diferen semnificativ ntre cele 5 grupuri, F(4,111)= 29.63, p< 0.001.

TABELUL 6
ANOVA

PI
Sum of Mean
Squares df Square F Sig.
Between Groups 4567.030 4 1141.758 29.631 .000
Within Groups 4122.934 107 38.532
Total 8689.964 111
126 Ana Dinulescu 18

Astfel, participan ii din grupa 1 de vrst au manifestat un nivel al


interac iunii parasociale semnificativ mai mic dect toate cele patru grupe de
vrst . Participan ii din grupa 2 i grupa 3 au manifestat nivele ale
interac iunii parasociale semnificativ mai mici dect cei din ultima grup de
vrst .

Discu ii
Scopul principal al acestui studiu a fost s examineze aplicabilitatea
teoriei ataamentului i ntr-un alt context, cel al interac iunii parasociale i s
extind spectrul acesteia ntr-un context mediat. Cercetarea de fa i-a propus
s cerceteze dac Teoria Ataamentului este aplicabil n contexte rela ionale
non-romantice. De asemenea, studiul a avut ca scop relevarea rela iei dintre
stilurile de ataament i interac iunea parasocial i a m surii n care fiecare
dintre aceste stiluri determin implicarea n interac iunea parasocial .
Din afirma iile f cute anterior se desprinde urm toarea idee de fond
scopul acestei cercet ri a fost dublu: n primul rnd explorarea rela iei dintre
stilurile de ataament i interac iunea parasocial i, n al doilea rnd,
explorarea posibilit ii de generalizare a procesului de ataament n contextul
creat de rela ii non-romantice.
Rezultatele relevate n urma analizelor statistice efectuate au
demonstrat c disponibilitatea unei persoane de a forma o leg tur parasocial
cu personalitatea TV preferat sunt legate de credin ele bazate pe stilul de
ataament. Aceasta nseamn c ipoteza de la care a pornit cercetarea de fa
a fost confirmat, i anume c fenomenul de interac iune parasocial se
manifest diferen iat n func ie de stilul de ataament caracteristic
individului .
n mod specific, au fost f cute urm toarele descoperiri privitoare la
felul n care se manifest fenomenul de interac iune parasocial la indivizi
apar innd celor trei stiluri de ataament considerate.
Indivizii cu stil de ataament anxios-ambivalent sunt cei mai predispui
fenomenului de interac iune parasocial cu personalitatea TV pe care o
prefer .
Indivizii cu stil de ataament evitant sunt cel mai pu in predispui feno-
menului de interac iune parasocial cu personalitatea TV preferat .
Indivizii cu stil de ataament securizat sunt predispui moderat feno-
menului de interac iune parasocial cu personalitatea TV pe care o prefer .
n ceea ce privete faptul c indivizii cu stil de ataament anxios-
ambivalent sunt cei mai predispui fenomenului de interac iune parasocial cu
personalitatea TV pe care o prefer , aceasta poate fi o manifestare a faptului
c rela iile parasociale formate de aceti indivizi reflect o manifestare a
dorin ei lor pentru intimitate. O explica ie i mai pertinent ar fi realizarea
acestei intimit i chiar cu personalitatea TV pe care o prefer .
Urmnd acelai ra ionament, se poate afirma faptul c anxios-
ambivalen ii recurg la o vedet TV relativ stabil ca un mijloc de a-i
19 Diferen e n interac iunea parasocial determinate de stilul de ataament 127

satisface nevoile rela ionale, care, n cazul acestor indivizi, sunt nerealiste i
deseori nemplinite.
Persoanele anxioase pot interpreta emo iile pozitive ca un pericol pentru
c n trecut emo iile pozitive i-au f cut s lase garda jos iar acest lucru a avut
consecin e dureroase. Conform celor spuse de Bowlby (1988), un antecedent
al form rii stilului anxios este eecul figurii de ataament n a asigura o baz
securizant pentru explorare i n a alina suferin a atunci cnd explorarea
devine periculoas . Ca rezultat, indivizii anxioi pot exagera poten ialul
periculos al explor rii n joac i au dubii serioase n leg tur cu abilit ile lor
de a face fa acestor amenin ri. Experien ele dureroase pot determina n
cazul persoanelor anxioase adoptarea unor atitudini rigide, hipervigilente fa
de ceea ce este nou i incert, i s se perceap pe ei nii ca fiind vulnerabili
i neajutora i atunci cnd las garda jos.
Indivizii evitan i, pe de alt parte, sunt cel mai pu in predispui fenome-
nului de interac iune parasocial cu personalitatea TV preferat . Re inerea lor
n a forma leg turi stabile cu personalit i TV reflect cel mai plauzibil
re inerea acestor indivizi n a forma rela ii stabile n via a de zi cu zi, n
rela ionarea lor social . Se pare c aceti indivizi nu evit numai intimitatea
rela ional , dar i pe cea imaginar .
Indivizii ataa i securizat s-au implicat cu modera ie n fenomenele de
interac iune parasocial . Literatura dedicat acestui fenomen (Cole & Leets,
1999) men ioneaz faptul c securiza ii cu nivel ridicat de nencredere n
partener se apropie de tendin ele anxios-ambivalen ilor n acest sens. Este
posibil ca acest fapt s reflecte rolul compensator pe care l joac personajele
TV n vie ile acestor indivizi, care au dificult i n a avea ncredere n
partener.
Cercet rile anterioare au mai relevat faptul c aceti indivizi manifest
tendin a de a apela la cei din jur n momentele de nevoie (Florian, Mikulincer,
& Buchholtz 1995). Este posibil ca aceast categorie de indivizi securiza i,
dar nencrez tori, s manifeste o rela ionare crescut cu personajele TV
datorit acestei tendin e. Nu e greu de imaginat cum persoane care, de obicei,
se simt n siguran n interac iune cu al i oameni, recurg la c utarea
comfortului emo ional oferit de personaje de ncredere i al c ror
comportament poate fi prezis cu usurin .
O observa ie interesant care poate fi f cut este aceea c , n timp ce
indivizii securiza i din punct de vedere al ataamentului recurg la interac iune
parasocial numai atunci cnd apar probleme, cei cu stil de ataament evitant
nu o fac. Probabil c indivizii evitan i se bazeaz pe concluzia c nu se pot
baza pe nimeni, nici m car pe un personaj de la TV.
Dac lu m n considerare toate aspectele expuse pn acum, putem
afirma c rezultatele acestei cercet ri corespund cu Paradigma Deficien ei,
avansat de Horton i Wohl (1956) i revizuit recent de Tsao (1996) n
contextul personalit ii. Aceast paradigm postuleaz faptul c indivizii
128 Ana Dinulescu 20

anxios-ambivalen i i un segment din indivizii securiza i recurg la


interac iune parasocial ca urmare a nevoilor lor rela ionale nesatisf cute.
Ideea anterior prezentat este, de asemenea, n concordan cu studiul lui
Cohen (1997) privind influen a sexului i a stilurilor de ataament asupra
interac iunii parasociale. Dei folosete stiluri diferite de ataament (apropiat,
dependent i anxios), Cohen (1997) afirm , la finalul studiului s u, faptul c
b rba ii anxioi i femeile non-evitante (dependente) au fost implica i n
interac iune parasocial . Dei ntre rezultatele studiului de fa i cel al lui
Cohen exist unele diferen e, ambele sugereaz rolul compensator jucat de
interac iunea parasocial n vie ile acestor indivizi ataa i anxios. Studiul
realizat de Cohen (1997) ofer insight-ul ini ial cu privire la modul n care
stilul de ataament caracteristic unui individ influen eaz strategiile
alternative la care recurge acesta pentru a-i satisface nevoile rela ionale
nesatisf cute.
Deosebit de importante pentru validarea studiului propus i, de
asemenea, pentru cercet rile viitoare n domeniul interac iunii parasociale
sunt obiectivele teoretice pe care studiul i le-a propus. Acestea au provenit
din insuficienta cunoatere a fenomenului, care este de noutate maxim i,
datorit acestui fapt, necesit cercetarea caracteristicilor sale. Aceste
obiective sunt: validarea instrumentului de m surare a interac iunii
parasociale pentru popula ia i cultura din Romnia, descoperirea
dimensiunilor pe care se manifest interac iunea parasocial i studierea
evolu iei interac iunii parasociale odat cu vrsta.
n prezent are loc o dezbatere cu privire la m sura n care procesele
legate de ataament sunt implicate n interac iunile zilnice (vezi meta-analiza
realizat de Tidwell, Reis, & Shaver, 1996). Descoperirile f cute n urma
studiului de fa sugereaz faptul c procesele de ataament au implica ii rela-
ionale n rela iile non-romantice. n consecin , acest studiu se nscrie n
rndul cercet rilor care atest implicarea rela ional a ataamentului n
contexte non-romantice (ca, de exemplu, Hardy & Barkham, 1994;
Kirkpatrick & Shaver, 1992).
Faptul c ataamentul joac un rol fundamental n rela iile romantice
este bine cunoscut i a fost atestat de numeroase cercet ri anterioare.
Descoperirile f cute n urma studiului de fa ridic ntreb ri interesante cu
privire la m sura n care procesele de ataament pot influen a via a noastr
social .
Un alt obiectiv teoretic foarte important care a fost atins de cercetarea
de fa este validarea scalei de interac iune parasocial pentru un eantion
extras din popula ia romn . Literatura de specialitate existent n limba
romn nu con ine pn la acest studiu nici o referire cu privire la fenomenul
de interac iune parasocial . La o simpl c utare n Google nu a fost g sit nici
un rezultat pentru cuvntul parasocial. Se poate observa cu uurin , deci,
c aceast cercetare a pus piatra de temelie pentru domeniul parasocial n
Romnia.
21 Diferen e n interac iunea parasocial determinate de stilul de ataament 129

Demersul ntreprins pentru realizarea acestei cercet ri nu a fost lipsit de


dificult i. Cea mai pregnant a fost reprezentat de sc derea dramatic a
coeficientului alfa n urma traducerii scalei de interac iune parasocial .
Aceast dificultate a fost, ns , rezolvat cu succes.
n ceea ce privete originalitatea contribu iei aduse de autor n cadrul
studiului, cercetarea de fa a deschis posibilitatea elabor rii pe viitor a unui
model factorial al interac iunii parasociale. Datorit faptului c dep ea
cadrul cercet rii de fa , demersul s-a oprit la faza de reliefare a celor cinci
factori. Ca pas viitor, poate fi propus calcularea consisten ei acestui model
factorial.

n concluzie, cercetarea de fa poate genera un interes crescut n ceea


ce privete modul n care Teoria Ataamentului poate fi folositoare pentru
n elegerea comportamentelor rela ionale ntr-o varietate de contexte
rela ionale. Explorarea proceselor de ataament prin utilizarea de metode
multiple va contribui pe viitor la mbog irea cunotin elor despre via a
social si despre interac iunile sociale.

Bibliografie
Ainsworth, M.D.S., Blehar, M.C., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of
attachment: A psychological study of the Strange Situation. Hillsdale,
NJ: Erlbaum.
Ani ei, Mihai. Introducere n psihologia experimental. Via a Romneasc ,
Bucureti, 2000.
Bartholomew, K. (1990). Avoidance of intimacy: An attachment perspective.
Journal of Social and Personal Relationships, 7, 147-178.
Bartholomew, K., & Horowitz, L.M. (1991). Attachment styles among young
adults: A test of a four-category model. Journal of Personality and
Social Psychology, 61, 226-244.
Bartholomew, K., & Shaver, P.R. (1998). Measures of attachment: Do they
converge? In J.A. Simpson & W.S. Rholes (Eds.), Attachment theory
and close relationships (pp. 25-45). New York: Guilford Press.
Brennan, K.A., Clark, C.L., & Shaver, P.R. (1998). Self-report measurement
of adult romantic attachment: An integrative overview. In J.A. Simpson
& W. S. Rholes (Eds.), Attachment theory and close relationships (pp.
46-76). New York: Guilford Press.
Brennan, K.A., Shaver, P.R., & Tobey, A.E. (1991). Attachment styles,
gender, and parental problem drinking. Journal of Social and Personal
Relationships, 8, 451-466.
Bretherton, I. Emotional Availability: an attachement perspective din
Attachement and Human Development vol. 2, nr. 2, 200, Ed.
Routledge
130 Ana Dinulescu 22

Bretherton, I. The Origins of Attachment Theory: John Bowlby and Mary


Ainsworth
Cassidy, J. Truth, lies and intimacy: an attachment perspective din
Attachment & Human Development vol 3, nr. 2, 2001, Ed.
Routledge.
Cole, Tim & Leets, Laura. Attachment styles and intimate television viewing:
insecurely forming relationships in a parasocial way. Journal of Social
and Personal Relationships 1999 SAGE Publications (London,
Thousand Oaks, CA and New Delhi), Vol. 16(4): 495511.
Crowell, J.A., Fraley, R.C., & Shaver, P.R. (1999). Measures of individual
differences in adolescent and adult attachment. In J. Cassidy & P.R.
Shaver (Eds.), Handbook of attachment: Theory, research, and clinical
applications (pp. 434-465). New York: Guilford.
Crowell, J.A., & Treboux, D. (1995). A review of adult attachment measures:
Implications for theory and research. Social Development, 4, 294-327.
Fischoff, Stuart, Media Psychology: A Personal Essay in Definition and
Purview, Journal of Media Psychology, Volume 10, No. 1, Winter,
2005.
Fraley, R.C. & Waller, N.G. (1998). Adult attachment patterns: A test of the
typological model. In J.A. Simpson & W.S. Rholes (Eds.), Attachment
theory and close relationships (pp. 77-114). New York: Guilford Press.
Fraley, R.C., Waller, N.G., & Brennan, K.A. (2000). An item-response theory
analysis of self-report measures of adult attachment. Journal of
Personality and Social Psycology, 78, 350-365.
Giles, David. Media Psychology. Lawrence Erbaum Associates, NY, 2003.
Hazan, C. & Shaver, P.R. (1990). Love and work: An attachment-theoretical
perspective. Journal of Personality and Social Psychology 59, 270-280.
Hazan, C., & Shaver, P.R. (1987). Romantic love conceptualized as an
attachment process. Journal of Personality and Social Psychology, 52,
511-524.
Kobak, R., Cole, H., Ferenz-Gillies, R., & Fleming, W. (1993). Attachment
and emotional regulation during mother-teen problem solving: A
control theory analysis. Child Development, 64, 231-245.
Main, M., Kaplan, N., & Cassidy, J. (1985). Security in infancy, childhood,
and adulthood: A move to the level of representation. In I. Bretherton
& E. Waters (Eds.), Growing points of attachment theory and research.
Monographs of the Society for Research in Child Development, 50 (1-
2, Serial No. 209), 66-104.
McQuail, Denis; Windahl, Steven (2001), Modele ale comunicrii pentru
studiul comunicrii de mas, Ed. Comunicare.ro.
Radu J. Bogdan (1999), Temeiuri ale cognitiei, Polirom.
Richters, E.J., Waters, E., Attachment and Socialization. The Positive Side of
Social Influence, din Lewis, M.& Feinman, S., Social Influences and
Socialization in Infancy, p. 185 214, NY, Plenum Press.
23 Diferen e n interac iunea parasocial determinate de stilul de ataament 131

Shaver, P.R., Belsky, J., & Brennan, K.A. (2000). Comparing measures of
adult attachment: An examination of interview and self-report methods.
Personal Relationships, 7, 25-43.
Shaver, P.R., & Hazan, C. (1993). Adult romantic attachment: Theory and
evidence. In D. Perlman & W. Jones (Eds.), Advances in personal
relationships (Vol. 4, pp. 29-70). London, England: Kingsley.
UN INSTRUMENT DE APRECIERE A PERFORMAN ELOR N
SISTEMUL MEDICAL ROMNESC

IOANA PANC, TEOFIL PANC

Instrument of performance appraisal in the Romanian medical system.


Sumarizing the benefits performance appraisal brings in the management of the human
resources in organizations, the present study sugests a method for personnel performance
appraisal in the health system. SEAC proves to be a method that satisfies the constrains,
being objective, easy to understand and to use by unexperimented assessors (such as the
clinical staff and the patients) and with good discriminative validity. Following the steps
recommended in literature (Pitariu, 2000), this article present the elaboration process of a
SEAC for medical specialists (physicians and nurses). In the process there were 50
participants involved (physicians, nurses and patients). The results of the study were 2
SEAC one for physicians assessing performance on 8 factors and one for nurses
assessing performance on 7 factors. Finally we recommend using the instrument in a 360
degrees feedback system and we underline the benefits it brings in the human resource
management in the health system.

Key words: performance appraisal; SEAC; human resource in health system.

Introducere
Aprecierea performan elor este un termen generic folosit pentru a descrie
un proces prin care se decide ct de bine este efectuat o activitate de munc de
c tre angaja ii unei organiza ii (Pitariu, 2000). Ac iunea n sine o ntlnim sub
denumirea de evaluarea angaja ilor, evaluarea sau notarea performan elor
(Mathis, Jackson, 1985).
n linii generale, informa iile provenite n urma evalu rii performan elor
profesionale servesc la fixarea obiectiv a salariilor, o reparti ie adecvat pe
post, la organizarea instruirii i perfec ion rii profesionale. De asemenea, ele
stau la baza tuturor deciziilor de personal: promov ri, recompense, penaliz ri i
ofer posibilitatea identific rii elementelor de progres sau regres profesional.
Orientarea modern cu privire la aprecierile de personal accentueaz ideea c
aceasta trebuie ndreptat spre oferirea unui feedback constructiv, ea trebuie
considerat mai mult ca un stimulent pentru o munc bine f cut , n nici un caz
ca un mijloc de penalizare (Pitariu, 2000).
Adesea, ns , cei care fac obiectul unor aprecieri directe sau indirecte i
declar nemul umirea, chiar evaluatorii sunt pui frecvent n situa ia s fac
aprecieri incerte, cteodat ntmpl toare, din cauza absen ei unor repere care
s le ghideze activitatea de evaluare. Aceast necesitate a dus la elaborarea a

Cercetri filosofico-psihologice, anul II, nr. 1, p. 133-141, Bucureti, 2010


134 Ioana Panc, Teofil Panc 2

numeroase metode i tehnici de apreciere, proiectate de psihologi ini ial n scop


de cercetare, ele extinzndu-se ulterior i n practica evalu rilor curente
(Pitariu, 2000).
Exist mai multe criterii dup care s-a ncercat s se efectueze
clasificarea tehnicilor de apreciere. Una dintre acestea are la baz reparti ia
dup urm toarele criterii: obiective (ceea ce poate fi cuantificat); subiective
(bazate n general pe aprecieri); de statut (num r de promov ri, vechimea n
munc ); fiziologice (presiunea sanguin , rezisten a electric a pielii, consumul
de oxigen); accidente i incidente (McCormick, Tiffin, 1979 cit. n Pitariu,
2000). Smith (1976 cit. n Pitariu, 2000) dihotomizeaz criteriile in hard (bazate
pe elemente obiectiv m surabile) i soft (centrate pe evalu ri i evaluatori).
Clasific rile metodelor de apreciere a performan elor sunt numeroase. O
taxonomie ar fi urm toarea (Pitariu, 2000):

Categorie Metoda de evaluare


Scale de evaluare Scale grafice
Scale de evaluare cu pai multipli
Scale standardizate
Scala pe puncte
Sisteme de comparare a persoanelor Sistemul de ierarhizare pe baza ordinii
de merit
Sistemul compar rii pe perechi
Sistemul distribuirii for ate
Sistemul compar rii ntre grupuri
Liste prescalate Metoda intervalelor aparent egale
Metoda evalu rilor sumative
Descrieri comportamentale Scale de evaluare cu ancore
comportamentale (SEAC)
Scale de evaluare standard mixate
(SESM)
Scale de observare a
comportamentului (SOC)
Scale comportamentale rezumative
(SCR)
Alte tipuri de scale i tehnici de Evaluare prin alegere for at
evaluare Tehnica incidentelor critice
Listele de responsabilit i
Notarea binar
Metoda Zapan de apreciere obiectiv a
personalit ii
Tehnica Feedback 360 grade

Eficien a unui sistem de apreciere profesional depinde de mai mul i


factori, cum ar fi preg tirea sesiunii de evaluare, seriozitatea cu care sunt
3 Un instrument de apreciere a performan elor n sistemul medical romnesc 135

construite scalele de evaluare, preg tirea evaluatorilor pentru ac iunea de


evaluare, destina ia evalu rilor (cercetare, evalu ri de rutin sau evalu ri n
scop de promovare) (Pitariu, 2000).
Dac n majoritatea organiza iilor private utilitatea aprecierilor
profesionale este recunoscut att la nivelul managementului companiei, ct i
la nivelul angaja ilor, sistemul sanitar nu beneficiaz de o modalitate structurat
i organizat care s utilizeze tehnici valide i adaptate de apreciere a
performan elor.
n contextul sistemului sanitar, cerin ele men ionate mai sus pentru un
sistem de evaluare profesional sunt completate de imperativul etic de a realiza
actul medical la un nivel superior de performan .
Pentru a r spunde nevoii din sistemul sanitar este necesar o metod
standardizat de apreciere a comportamentului profesional, care s posede
caracteristici psihometrice optime i care s poat fi completat cu precizie i
totodat f r prea mare dificultate de c tre observatori relativ neexperimenta i.
Smith i Kendall (1963) au pus la punct o metod eficace de evaluare a
activit ii asistentelor medicale bazat pe evaluarea comportamental , n care
fiecare scal de evaluare const dintr-o serie de expectan e scalate. Practic,
prin intermediul unei astfel de scale, evaluatorul noteaz comportamentul
ateptat din partea unei persoane n timpul desf ur rii activit ii sale de
munc . Expectan a nu este altceva dect o estimare bazat pe observarea
comportamentului manifestat anterior n mod sistematic.
SEAC difer de scalele de evaluare tradi ionale, att sub aspect
constructiv, ct i prin aceea c utilizeaz exemple de manifest ri
comportamentale n locul unor simple adjective, cifre sau explica ii generale.
Mai mult, dimensiunile de performan evaluate reprezint factori ai succesului
profesional uor de n eles de c tre evaluator i simplu de cotat (Pitariu, 2000).
Logica SEAC (Scala de evaluare cu ancore comportamentale), arat
Landy i Trumbo (1980), este c ancorele constau din propozi ii explicative
care pot identifica cu precizie un profesionist slab de unul bun. Acest tip de
scale, subliniaz aceiai autori, r spund la trei criterii importante: (1) factorii de
succes profesional sunt defini i cu mult acurate e; (2) ancorele descriu cu
mult precizie principalele categorii pozi ionale ale fiec rei scale; (3) r spunsul
evaluatorului este bine dirijat prin urm rirea unor instruc iuni precise de
operare cu scala.
Smith i Kendal (1963) i construiesc sistemul de apreciere plecnd de la
premisa c erorile de apreciere cunoscute nu pot fi evitate dect dac
evaluatorul are posibilitatea s se implice n adev ratul sens al cuvntului n
activitatea de notare, dac are posibilitatea s completeze formularul de
apreciere onest i meticulos. Mai mult, este important i ca el s participe
nemijlocit la fiecare faz de construc ie a sistemului de notare respectiv.
Aadar, SEAC permite o evaluare obiectiv i f r echivoc, poate fi
completat uor de c tre evaluatori neexperimenta i i poate diferen ia uor
136 Ioana Panc, Teofil Panc 4

ntre un profesionist bun si unul slab. Astfel, un sistem de apreciere a


performan elor bazat pe SEAC corespunde nevoii de a asigura evaluarea ct
mai complex i acurat a performan ei angajatului, astfel nct rezultatele
ob inute prin utilizare s fie relevante in primul rnd pentru subiectul evalu rii
(care va putea observa care sunt aspectele ce necesit mbun t ire), ct i
pentru ceilal i superiori, colegi, pacien i.

Metoda
Construc ia unei scale de evaluare cu ancore comportamentale (SEAC),
n linii mari, nu se ndep rteaz de metodologia general de elaborare a
instrumentelor de apreciere i comport o serie de pai (Smith, Kendall, 1963).

Pasul I: Unui grup de medici, asistente medicale i pacien i din Spitalul


Clinic Jude ean Oradea (10 persoane) li s-a solicitat s formuleze individual n
scris un set de factori (dimensiuni) care permit calificarea unei persoane ca bun
specialist (medic, asistent medical). Att medicii, asistentele, ct i pacien ii au
completat pentru ambele tipuri de profesii.

Pasul II: Dimensiunile alese au fost cola ionate, eliminate cele


redundante, lista rezultat fiind supus iar i unei dezbateri n care s-a cerut s
se elaboreze defini ii explicative pentru fiecare dimensiune.

Pasul III: Lista de dimensiuni, mpreun cu defini iile lor a fost


distribuit unui lot de 20 de medici, asistente si pacien i, cu men iunea s se
gndeasc i s dea unul sau dou exemple care s descrie un comportament de
performan profesional superior, mediu i inferior referitor la fiecare
dimensiune. Dup colec ionarea exemplelor, acestea au fost sintetizate pe o
list unic , nl turndu-se cele care s-au repetat sau cele banale.

Pasul IV: S-a ales un nou grup de exper i (medici, asistente, pacien i
20) c ruia i s-a dat o list cu dimensiunile i defini iile lor i o alt list cu
exemplele provenite de la ac iunea anterioar , aranjate ntr-o manier aleatorie.
Sarcina acestui grup a fost s repartizeze fiecare exemplu la categoria sau
dimensiunea pentru care a fost scris.

Pasul V: Itemii re inu i au fost grupa i pe dimensiuni astfel nct s se


poat alc tui o brour care con ine o fil cu instruc iuni urmat de attea seturi
de pagini cte dimensiuni au fost identificate. Fiecare dimensiune i defini ia ei
este trecut n partea de sus a paginii, urmat de itemii aeza i ntr-o ordine
aleatorie. Unui grup de aproximativ 20 exper i-evaluatori (medici, asistente,
pacien i) i s-a cerut s noteze individual, pe o scal cu 7 puncte, fiecare item.
Este o ac iune de ponderare sau localizare pe scal a ancorelor compor-
tamentale.
5 Un instrument de apreciere a performan elor n sistemul medical romnesc 137

La studiu au participat 50 de persoane (15 medici, 17 asistente, 18


pacien i), 66% femei i 34% b rba i, cu media de vrst de 47 de ani.
Participan ilor li s-a explicat in detaliu faza la care erau solicita i s
participe precum i scopul final al cercet rii.

Rezultate
Au fost identificate cte 14 dimensiuni pentru medici i asistente care s
permit calificarea unui specialist ca fiind bun sau nu. Au fost eliminate cele
redundante, cele prea specifice unei anumite specializ ri medicale sau cele
ambigue i n final au ramas 8 factori pentru medici i 7 pentru asistente.
Aceste liste de dimensiuni, mpreun cu defini iile lor au fost distribuite
unui lot de 20 de medici, asistente i pacien i, cu men iunea s se gndeasc i
s dea exemple care s descrie un comportament de performan profesional
superior, mediu i inferior referitor la fiecare dimensiune.

MEDICI

Dimensiunea Definirea Ancore comportamentale


dimensiunii comportamente superioare
1. Factorul A Competen a, bun identific diagnosticul corect
profesionist, bun capabil s acopere prin cunotin ele
diagnostician sale orice situa ie ap rut
st pnete tehnicile i metodele
specifice domeniului
2. Factorul B Informare continu , particip la congrese, colocvii de
dorin de specialitate
perfec ionare, este informat asupra ultimelor
utilizeaz dot ri descoperiri n domeniul de
performante activitate
utilizeaz dot ri performante
3. Factorul C Rela ia cu pacientul identific semnele i simptomele
centrat pe relevante pentru fiecare caz n
diagnostic parte
urm rete evolu ia propune metoda terapeutic cea
bolii mai potrivit pentru fiecare caz n
parte
urm rete evolu ia bolii (reac ia la
tratament)
informeaz pacientul asupra
diagnosticului, tratamentului
informeaz pacientul asupra
regimului de via necesar
men inerii st rii de s n tate
138 Ioana Panc, Teofil Panc 6

Dimensiunea Definirea Ancore comportamentale


dimensiunii comportamente superioare
4. Factorul D Rela ia cu pacientul disponibil pentru comunicare cu
centrat pe persoan pacientul i cu apar in torii
empatie, stabilete un climat de ncredere
disponibilitate cu pacientul i cu apar in torii
afectiv , identific i elimin temerile
sociabilitate pacientului i ale apar in torilor
5. Factorul E Colegialitate, spirit r spunde la solicit rile colegilor
de echip i trateaz cu respect pe to i
colegii (medici, asistente,
infirmiere etc.)
colaboreaz cu ceilal i colegi
pentru binele pacientului
6. Factorul F Comportament trateaz to i pacien ii la fel, f r
moral, onestitate, discrimin ri bazate pe situa ia
corectitudine, material , religie, etnie etc.
modestie, sinceritate p streaz principiile morale i
deontologice indiferent de
circumstan e
p streaz discre ia cu privire la
pacien i
7. Factorul G Disciplin este atent la p strarea unei inute
punctualitate, ngrijite
organizare, inut men ine igiena personal
ngrijit , igiena este punctual
personal este organizat n activitate
8. Factorul H Maturitate denot st pnire de sine n luarea
psihologic , deciziilor
autocontrol, i p streaz calmul n situa ii de
echilibru psihic, tensiune
st pn pe sine i pe inspir ncredere, speran i
situa ie optimism celorlal i colegi,
pacien ilor i apar in torilor

ASISTENTE MEDICALE

Dimensiunea Definirea Ancore comportamentale -


dimensiunii comportamente superioare
1. Factorul A Prezen la caz, execut tratamentul indicat n timp
constiinciozitate, util, corect, exigent, contiincios
promptitudine, supravegheaz permanent
h rnicie tratamentul i evolu ia clinic a
pacien ilor
7 Un instrument de apreciere a performan elor n sistemul medical romnesc 139

Dimensiunea Definirea Ancore comportamentale -


dimensiunii comportamente superioare
2. Factorul B Bun pregatire st pnete tehnicile medicale
profesional , dorin se informeaz asupra nout ilor
de perfec ionare n domeniul de activitate
3. Factorul C Atitudinea fa de este receptiv la cererile
pacient pacientului
amabilitate, comunic cu amabilitate
empatie, are mn uoar
receptivitate la
cererile lui, d ruirea
sufleteasc , blnde e
4. Factorul D Colegialitate spirit r spunde la solicit rile colegilor
de echip i trateaz cu respect pe to i
colegii (medici, asistente,
infirmiere etc.)
colaboreaz cu ceilal i colegi
pentru binele pacientului
5. Factorul E Comportament trateaz to i pacien ii la fel, f r
moral p streaz discrimin ri bazate pe situa ia
secretul profesional, material , religie, etnie etc.
discre ie, trateaz p streaz principiile morale i
to i pacien ii la fel deontologice indiferent de
f r discriminare circumstan e
p streaz discre ia cu privire la
pacien i
6. Factorul F Disciplin bun este atent la p strarea unei
organizare a inute ngrijite
sarcinilor, inut men ine igiena personal
ngrijit , igiena este punctual
personal , este organizat n activitate
punctualitate
7. Factorul G Autocontrol, calm, i p streaz calmul n situa ii de
echilibru, capacitate tensiune
de a aplana inspir ncredere pacien ilor i
conflictele apar in torilor

Itemii re inu i au fost grupa i pe dimensiuni astfel nct s se poat


alc tui o brour care con ine o fil cu instruc iuni urmat de attea seturi de
pagini cte dimensiuni au fost identificate. Fiecare dimensiune i defini ia ei
este trecut n partea de sus a paginii, urmat de itemii aeza i pe o scala
descresc toare cu 7 trepte.
140 Ioana Panc, Teofil Panc 8

Comportamentele sunt trecute n ordine descresc toare, astfel nct


cifrele mari corespund performan elor superioare, iar cele mici performan elor
inferioare.
La final se nsumeaz scorurile de la fiecare dimensiune i se ob ine un
scor total care ofer o imagine asupra performan ei generale a respectivei
persoane.

Concluzii i implica ii
Instrumentul de fa Scala de evaluare cu ancore comportamentale
vine n ntmpinarea unei nevoi resim ite n sistemul sanitar acela de a avea
metode obiective i profesioniste de evaluare a performan elor specialitilor.
Evaluarea performan elor este un proces continuu i sistematic prin care
organiza ia i apreciaz candida ii comparativ cu standardele acceptate. Pentru
ca evaluarea s se poat realiza corect este nevoie s se utilizeze tehnici de
m surare precise.
Criteriile de evaluare trebuie s fie precis formulate, clar enun ate i uor
de observat (Armean, 2004). Scala de evaluare cu ancore comportamentale
respect aceste constrngeri necesare unui instrument de evaluare eficient.
Realizarea evalu rii n sistem de Feedback de 360 de grade asigur un
plus de obiectivitate rezultatelor evalu rii, oferind posibilitatea persoanei
evaluate de a-i ajusta imaginea despre propria-i performan prin intermediul
viziunii celolal i.
Utilitatea unei evalu ri a personalului cu un instrument valid este
evidenta att pentru angajat care i identific punctele forte i aspectele ce
necesit mbun t ire, ct i pentru manageri care ajung sa cunoasc
eficacitatea i eficien a angaja ilor, i pentru planificarea preg tirii
profesionale, pentru ameliorarea randamentului viitor, pentru ajustarea
remunera iei, pentru stabilirea distribuirii personalului, pentru eviden ierea
nevoilor de formare i dezvoltare.
Aadar, lucrarea de fa propune un instrument de evaluare menit s duc
la optimizarea modului de apreciere a performan elor specialitilor din sistemul
medical, ad ugnd un plus de obiectivitate i eficien n managementul
resurselor umane din cadrul unit ilor sanitare.

Bibliografie
Armean, P. (2004). Management sanitar - no iuni fundamentale de sntate
public, Coresi, Bucureti.
Landy, F.J. i Trumbo, D.A. (1980). The psychology of work behavior.
Homewood II., The Dorsey Press.
McCormick, E.J. & Tiffin, J. (1979). Industrial Psychology, G. Allen & Unwin,
London.
Pitariu, H. (2000). Managementul resurselor umane - Evaluarea
performan elor profesionale, ALL BECK , Bucureti.
9 Un instrument de apreciere a performan elor n sistemul medical romnesc 141

Smith, P.C. (1976). Behaviors, results and organizational effectiveness: the


problem of criteria, n M.D. Dunnette (ed.). Handbook of industrial and
organizational psychology (pp. 745-775). Rand McNally, College
Publishing Comp., Chicago.
Smith, P.C. & Kendall H. (1963). Retranslation of expectations: An approach
to the construction of unambiguous anchors for rating scales, Journal of
Applied Psychology, 47, 2, 149-155.
UN PROFIL DE PERSONALITATE
AL STUDENTULUI ROMN

CAMELIA POPA, GHEORGHE NEACU, DELIA STRATILESCU,


IOAN BRADU IAMANDESCU, CARMEN R PI EANU

A personality profile of the Romanian student. The aim of the present research is
to draw up a multidimensional personality profile of the Romanian student. By means of a
solid set of psychological tests and questionnaires, the authors explore: the cognitive aspect
of the collective profile (the creative and intelligence abilities), the affective-motivational
aspects, the value aspects, and the psychosocial aspects. The authors also intend to identify
the formative influences of various university specializations (like technical, classical,
economic, artistic, military, and medical) on students personality; to identify the students
axiological ladder; to predict the professional success on the basis of some personological
values identified for the experimental groups; to outline an applicative finality of the
projected study for the domain of young peoples vocational advising and guiding.

Key words: intelligence; creativity; motivation; values; vocation

1. Premise
Profilul psihologic este un inventar efectuat de psiholog n urma unui
examen aprofundat al subiectului i/sau categoriilor de subiec i, care include: o
conversa ie clinic , observarea comportamentului i teste de personalitate. Din
inventarul ob inut se poate extrage un profil psihologic. Rezultatele testelor sunt
reprezentate pe un grafic. Valorile dispuse pe vertical se unesc printr-o tr s tur
continu , care schi eaz o siluet comparabil cu un profil. Expresia de profil
psihologic i este datorat lui G. Rossolimo (Parot, 1999, p. 614).
n psihometrie, profilul psihologic se reprezint grafic. Tr s turile m surate
sunt nscrise pe un graf, cu rangul (num rul de puncte) ob inut. Reunind punctele,
rezult o linie frnt a c rei form condenseaz semnalmentele psihologice ale
individului. Un segment de profil este o linie trasat de la un scor, nregistrat pe o
scal , la altul cu care se nvecineaz (Pitariu, 1983, p. 135).
Profilul personologic are o arie mai restrns dect cea a profilului psiholo-
gic; el reprezint o configura ie coerent , ra ional , a valorilor personalit ii umane,
dispuse n context corela ional. Golu i Dicu (1972, p. 244) remarc implica iile
axiologice ale personalit ii, ca structur semantic , n raport cu diferitele nsuiri,
procese psihice sau cu reac ii comportamentale. Din aceast perspectiv , profilul
personologic poate ap rea ca fiind mai valoros dect profilul psihologic.
Tipologia permite o clasificare a conduitelor umane, dup tipuri, pe baza
caracteristicilor biologice sau de personalitate. Cea mai veche tipologie (substan-

Cercetri filosofico-psihologice, anul II, nr. 1, p. 143-150, Bucureti, 2010


144 C. Popa, Gh. Neacu, D. Stratilescu, I. Bradu Iamandescu, C. R pi eanu 2

ialist ) a fost cea descris de Hipocrate i Galenus, care au ajuns la conturarea


temperamentelor coleric, sangvinic, flegmatic i melancolic pornind de la anumite
fluide ale organismului. Au mai fost descrise tipologiile constitu ionale, psiholo-
gice, psihofiziologice, psihosociologice i psihopatologice (Zlate, 1994, p. 65-73).
Tipologiile se raporteaz n general la cte un singur aspect al personalit ii
activ/pasiv, emotiv/nonemotiv, oferind clasific ri dihotomice (Fraisse i Piaget,
1963, p. 167). Neveanu (1969, p. 76-78) diferen iaz , la rndul s u, dou tipuri
cognitive senzorial (prefigurat prin datele ereditare, care intr n func iune ime-
diat dup natere) i logic (intelectiv) , ns recunoate c o astfel de clasificare a
oamenilor este foarte schematic .
Tipul poate fi privit i ca model particular i recurent de atribute prin care se
dau semnifica ii conotative, dar prin care nu se pot diferen ia oamenii apar innd
aceluiai tip (Cattel, 1967, p. 7-75). Att tipurile, ct i tr s turile, descriu oamenii,
ns n psihologie se utilizeaz n general tr s turile pentru a defini personalit ile
normale i tipurile/sindroamele pentru a descrie personalit ile patologice debil,
schizofren, psihopat (idem). Personologul american critic popularitatea (nemeri-
tat ) a descrierii prin tipuri, ar tnd c tipul unei personalit i ideale ca Napoleon
se poate aplica doar unui num r mic de persoane. Cattel subliniaz c tipul implic
ntotdeauna o discontinuitate; din acest considerent, tipurile nu sunt apte pentru a
descrie o personalitate, pentru c marea majoritate a tr s turilor apar de-a lungul
unui continuum. De pild , nu se poate opera o distinc ie brutal ntre tipurile inte-
ligen i i noninteligen i, deoarece popula ia are diferite grade de inteligen i de
idio ie. Pentru aceasta i pentru alte ra iuni, tehnicile de baz pentru descrierea i
m surarea personalit ii au dezvoltat conceptul de tr s tur , conchide Cattel.
Revenind la profilul personologic, trebuie s preciz m c acesta comport
dou accep iuni: concept metodologic i procedeu.
O definire corect a conceptului supraordonat profil (care se ridic la ran-
gul de instrument mental) reclam anumite exigen e normative, mai precis delimi-
tarea conceptual clar a fiec rei valori psihice aflat n re ea. Cum un concept este
nu numai general, ci i abstract, profilul personologic colectiv poate abstrage pro-
priet ile profilurilor individuale, dup cunoaterea tr s turilor comune, dar i
relevante ale acestora.
n accep iunea sa de concept metodologic, profilul ni se nf ieaz ca o osa-
tur valoric a personalit ii, ob inut prin abstrac ie. Din profil se degaj caracteris-
ticile esen iale, fundamentale ale personalit ii unui individ. Mai departe, materia pri-
m a profilului personologic colectiv poate fi reprezentat , la extrem, de multitudinea
personalit ilor umane. Extensiunea conceptual poate avansa pn la tr s turile
personologice cele mai pregnante i mai valoroase ale umanit ii. Aceast materie
prim poate fi supus unor abstrac ii repetate, pn se ajunge la consisten a valoric
i pregnan a dorite pentru profil, dar i la simplitatea ideal a montajului de tr s turi.
Tot n calitate de concept, profilul personologic permite att n elegerea
semnifica iei informa iei pe care o con ine (informa ie esen ial , structurat pluri-
nivelar i unificat ), ct i formularea unor defini ii i explica ii (caracterul
normativ al profilului). Astfel, func ia predilect a profilului personologic r mne
3 Un profil de personalitate al studentului romn 145

cea descriptiv-explicativ . ns profilul, n calitate de concept, implic reguli de


inferen , de judecat i de encodare. El se ridic astfel de la func ia descriptiv la
func ia normativ , trimi ndu-ne la un con inut teoretico-metodologic solid.
Profilul personologic poate nu numai s descrie, ci i s evalueze personalitatea.
Caracterul hipercomplex al personalit ii ngreuneaz elaborarea profilului.
M. Golu (1993, p. 33) arat c acest caracter hipercomplex este determinat, pe de o
parte, de num rul foarte mare al elementelor componente ale personalit ii, iar pe
de alt parte de marea satura ie de leg turi interne (ntre elementele componente) i
externe (ntre personalitate ca un tot i mediul ambiant).
Dup sursa lor, tr s turile profilului personologic pot fi de ordinul celor trei
subsfere ale procesualit ii psihice, respectiv cognitive, afective, volitive.
Tr s turile temperamentale constituie baza energetic a personalit ii. Cattel (1967,
p. 245) subliniaz c , n func ionarea dinamic a personalit ii, atitudinile tind s se
subordoneze sentimentelor, iar sentimentele tendin elor biologice fundamentale.
Dup complexitate, tr s turile profilului pot fi simple i complexe, caz
n care intereseaz nu doar pur i simplu num rul de elemente compozi ionale, ct
voca ia de optim func ional. Tr s turile caracteriale au cel mai nalt grad de
complexitate. n caracter tr s turile dominante i deci definitorii se manifest
cel mai frecvent i i subordoneaz celelalte tr s turi; se afirm chiar de c tre unii
autori c fiecare om dispune de o anumit tr s tur care constituie nucleul
individualit ii sale psihice (Neveanu, 1969, p. 189).
Dup natura lor, tr s turile profilului pot fi individuale, sociale, morale, este-
tice etc. Integrarea t s turilor componente ale profilului se realizeaz n cadrul unor
blocuri opera ionale, specializate. Golu (1993) concepe personalitatea ca fiind
construit din ase blocuri func ionale integrate: blocul cogni iei (cu rol adapta-
tiv), blocul motiva ional, blocul afectivit ii, blocul proceselor de reglare (voin a),
blocul proceselor de explorare-investigare i blocul proceselor de comunicare. Inte-
grarea structurilor n personalitate (idem, p. 52-53) se desf oar stadial, de la sim-
plu la complex, de la inferior la superior; fiecare subsistem component pune n evi-
den o organizare multinivelar . Autorul citat mai arat c de regul , desf ura-
rea comportamentului este determinat i poart n sine amprenta nivelului integra-
tiv superior, cele inferioare intrnd mai mult ca momente i verigi intermediare.
i pentru Zlate (1994, p. 49) personalitatea este o structur integratoare a
mecanismelor psihice: Personalitatea este cea care d via mecanismelor psihice,
le for eaz s interac ioneze activ unele cu altele, s se diferen ieze i stabilizeze,
s -i reuneasc poten ele n vederea realiz rii scopurilor. Autorul identific ,
invocnd ra iuni pur analitice, cinci laturi ale personalit ii: latura dinamico-ener-
getic (temperamentul), latura instrumental (aptitudinile), latura rezolutiv-produc-
tiv (inteligen a), latura transformativ-constructiv (creativitatea) i latura rela io-
nal-valoric i de autoreglaj (caracterul). Zlate arat c toate componentele/laturile
personalit ii interac ioneaz unele cu altele, se organizeaz i se ierarhizeaz , dnd
natere unei structuri care dispune de o arhitectonic specific . Aceast structur
este chiar profilul personologic al individului.
146 C. Popa, Gh. Neacu, D. Stratilescu, I. Bradu Iamandescu, C. R pi eanu 4

n cercetarea psihologic romneasc , M. Golu (1993, p. 13-26) avanseaz o


perspectiv interac ionist , dinamic , asupra func ion rii personalit ii, ar tnd c
omul nu este nici o entitate total pasiv , c reia mediul s -i imprime necondi ionat i
univoc influen ele sale, nici o fiin cu un activism supranatural, demiurgic, c reia s
nu-i poat sta nimic n cale; de aceea o cunoatere ct de ct complet i veridic a
personalit ii nu este posibil dect nregistrnd i interpretnd manifest rile ei
comportamentale ntr-un mare num r de contexte rela ionale. Autorul apreciaz c
pentru o explorare a comportamentului sunt necesare ambele tipuri de constructe, att
tr s turile, ct i factorii situa ionali, deoarece teza c tr s turile sunt variabile
dispozi ionale nu minimalizeaz nicidecum rolul determinan ilor situa ionali ai
comportamentului () Tr s turile vor fi evidente n anumite ocazii, iar n altele nu,
aceasta depinznd de specificul i de semnifica ia social a ocaziei.
n acelai registru se situeaz i Zlate (1994, p. 59), care arat c perso-
nalitatea apare ca produs i produc tor de mprejur ri, de medii, ambian e i situa-
ii sociale; omul asimileaz , dar i creeaz mprejur rile, le dirijeaz i st pnete,
le transform atunci cnd acestea nu-i mai convin.
ns nu numai nedescoperirea consisten ei perfecte a tr s turilor i
variabilitatea situa ional ngreuneaz predic iile asupra comportamentului uman,
ci i variabilitatea intraindividual .
Lund n considerare aceste abord ri, teoria tr s turilor se poate dovedi, n
general, una dintre cele mai nimerite alegeri pentru cercet rile din domeniul perso-
nalit ii i, n particular, pentru atingerea obiectivului nostru practic. Astfel, din
punct de vedere experimental, orientarea psihometric se armonizeaz deplin cu
aceast teorie; n cadrul ei sunt studiate tr s turile (exprimabile sub forma unor
atribute desprinse din comportament) care caracterizeaz persoana individual
aflat n cadrul unor situa ii/condi ii standardizate de test.
Cei mai prolifici reprezentan i ai teoriei tr s turilor sunt Gordon Allport i
Raymond Cattel.
Allport definete personalitatea ca fiind organizarea dinamic n cadrul
individului a acelor sisteme psiho-fizice care determin gndirea i comportamen-
tul s u caracteristice (Allport, 1981, p. 40). n acelai timp, marele personolog
apreciaz c personalitatea este suma total a efectului produs de un individ
asupra societ ii. El distinge ntre tr s turi comune (care i aseam n pe oameni)
i tr s turi individuale/dispozi ii personale, care i diferen iaz pe oameni unii de
al ii. Dispozi iile personale pot fi cardinale, cu semnifica ie major pentru via a
oamenilor (supranumite r d cinile vie ii), centrale (evidente, generalizate) i
secundare (se manifest sporadic n comportament). Allport consider c pentru
descoperirea tr s turilor importante ale personalit ii trebuie cercetate toate cuvin-
tele pe care oamenii le utilizeaz n mod spontan pentru a descrie personalitatea
cuiva. Autorul descoper n limba englez 17.954 de termeni ntrebuin a i pentru a
descrie personalitatea, din care aproximativ 4.500 se refer la tr s turi stabile.
nc din 1927, Allport sesizeaz c tr s tura are o existen nominal ,
definindu-se n termenii unui stimul particular i al unui r spuns particular.
Tr s tura este o variabil statistic independent , o tendin de reac ie pe care o
5 Un profil de personalitate al studentului romn 147

putem m sura, un r spuns condi ionat la un stimul specific. Niciodat autorul


men ionat nu a negat perspectiva situa ionist asupra personalit ii, ar tnd c n
fiecare moment comportamentul este determinat de modelul complex al tr s turilor
unite n personalitate, dar i de stimulii excitan i din mediul nconjur tor. n 1967,
personologul american ajunge la concluzia c tr s turile nu sunt mereu observabile
n comportament; ele reprezint numai direc ii dinamice, care determin tendin e i
stiluri de adaptare. Astfel, ceea ce se observ n comportament sunt succesiunile de
acte adaptative. Allport remarca, la momentul respectiv, dispunerea multinivelar a
tr s turilor i descria integrarea lor ierarhic n personalitate. El aprecia c nici o
performan nu este produs de o singur tr s tur (de pild , scrisul unei scrisori
presupune o convergen ntre seturile mentale, deprinderi, motive ale momentului,
aptitudini, tr s turi stilistice, cele mai adnci convingeri personale i valori).
Pornind de la numeroasele teorii asupra personalit ii, din care au izvort
avalane de defini ii, pozi ii divergente i considera ii de genul celor de mai sus,
am formulat mai multe reguli care ne vor ghida n demersul nostru de realizare a
profilului personologic al studentului romn. Astfel, n primul rnd, vom adera la
teoria tr s turilor, deoarece aceasta este una dintre cele mai prolifice orient ri din
cmpul studierii personalit ii. n al doilea rnd, propunem o abordare sistemic a
diadei personalitate-profesie, care s conduc nu numai la identificarea
tr s turilor de personalitate care prezint importan pentru profesia aleas
(perspectiva diferen ial ), ci i la eviden ierea influen ei formative a profesiei
asupra personalit ii (perspectiva psihologiei muncii).
P. Fraisse i J. Piaget pledeaz pentru utilizarea analizei factoriale n studiul
profilurilor personologice. Metoda factorial permite analiza simultan a unui
ansamblu de variabile, ea poate explica rela iile dintre domeniile primare i izola
cu obiectivitate variabilele fundamentale ale personalit ii. Fraisse i Piaget fac
distinc ia ntre tr s turile de personalitate (care sunt gestalt-uri percepute) i
variabilele extrase prin chestionare (condi ii ale unui comportament m surabil) i
atrag aten ia asupra limitei chestionarelor utilizate n studiul personalit ii. Astfel,
n chestionare num rul de r spunsuri semnificative indic num rul ocaziilor n care
o tr s tur se relev unui subiect, cu intensitatea sa. Chestionarele nu permit
m surarea direct a probabilit ii de apari ie a unei tr s turi de personalitate,
probabilitate care nu este neap rat legat de intensitatea tr s turii (1963, p.
156-172).

2. Cercet ri asupra profilurilor personologice


Lucrarea noastr , viznd realizarea profilului personologic al studentului
romn, se nscrie pe o direc ie de cercetare practicat n cadrul Institutului de
Psihologie (teze de doctorat) i orientat asupra decript rii profilurilor de
personalitate ale diferitelor categorii profesionale.
n acest context se remarc lucr rile privind: profilul personologic al
elevului supradotat (Stratilescu, 2000), profilul voca ional al profesorului (Haratti,
2001), profilul profesional al consilierului colar (Buruian, 2000), personalitatea
148 C. Popa, Gh. Neacu, D. Stratilescu, I. Bradu Iamandescu, C. R pi eanu 6

comandantului militar (Sima, 2003), personalitatea artistului (Neacu, 2004),


personalitatea studentului jurnalist (Popa, 2006), personalitatea studentului la
Academia Naval (Cojocaru, 2007).
Exist ns i al i psihologi romni cu studii remarcabile n domeniul profilu-
rilor personologice ale diferitelor categorii profesionale. Irina Holdevici (1993)
elaboreaz profilul sportivului de performan , c ruia i subscrie urm toarele atri-
bute definitorii: echilibrul i poten ialul emo ional ridicate, rezisten a la frustrare,
adaptabilitatea, extraversia i toleran a la stres.
M. Ani ei (2000) examineaz rela iile instituite ntre exigen ele performan-
iale ale profesiei de aviator i tr s turile de personalitate. Investignd structura
modal a personalit ii aviatorului profesionist performant, autorul desprinde urm -
toarele caracteristici ale acesteia: stabilitatea emo ional puternic , modera ia, con-
tiinciozitatea, perspicacitatea, imagina ia, independen a, pruden a n raporturile
sociale, introversia, performan ele intelectuale superioare i o foarte bun coordo-
nare motorie. Psihologul citat nu g sete totui un r spuns fezabil la ntrebarea: au
aviatorii profesioniti respectivele tr s turi de personalitate pentru c exercit
aceast profesiune ori ei de in configura iile personologice n cauz dinainte de a
intra n profesie?
Cojocaru Carmen (2007) elaboreaz profiluri personologice att pentru
studen ii debutan i la Academia Naval , ct i pentru studen ii mari (afla i n
preajma momentului absolvirii), pentru a eviden ia influen a form rii profesionale
asupra personalit ii. n cazul debutan ilor, autoarea identific trei factori:
inteligen emo ional , capacitate de integrare i adaptare optim la exigen ele de
statut. Primul factor con ine un set de variabile specifice componentelor inteli-
gen ei emo ionale, n solidaritate consonantist cu abilit ile inteligen ei generale i
cu valorile empatetice, al turi de trei valori profesionale i de dou tr s turi-factori
de sorginte social , viznd procesul de socializare i avertizarea social . Cel de-al
doilea factor, cu o propor ie de varian explicat de 18%, este configurat prin
coac iunea a 13 variabile cu satura ii diverse provenind din sfera tr s turilor-factori
de personalitate dominan a (.80), responsabilitatea (.88), autocontrolul (.70),
buna impresie (.81), comunalitatea (.85), realizarea prin conformitate (.65), realiza-
rea prin independen (.70), eficacitatea intelectual (.35) i maturizarea efectiv
(.35). Toate aceste variabile sunt considerate coordonate interne ale capacit ii de a
face fa cu succes unei diversit i de solicit ri. Cel de-al treilea factor extras, cu o
varian explicat de 12%, se structureaz prin corelativitatea mai multor variabile
provenind din sfera tr s turilor de personalitate: toleran a (.84), sociabilitatea (.82),
starea de bine (.81), controlul emo ional (.60), eficacitatea emo ional (.39) i
optimismul (.57), c rora li se adaug brian a intelectiv (.38). n cazul studen ilor
mari, Cojocaru ob ine o structur factorial mai bine cristalizat ; cei trei factori
extrai inteligen emo ional , disponibilit i integrative profesionale n mediul
specific i ra ionalitate afectiv explic peste 50% din varian . n structura
primului factor remarc m, printre alte dimensiuni, empatia, capacitatea de sociali-
zare, contientizarea st rilor emo ionale, optimismul, realismul, abilit ile de inteli-
gen general , autocontrolul emo ional, reuita profesional , modul de via echili-
7 Un profil de personalitate al studentului romn 149

brat, rela iile speciale cu superiorii i creativitatea. Cel de-al doilea factor reunete
tr s turi din sfera personalit ii, precum expansivitatea comportamental , toleran a,
realismul, capacitatea de statut .a. n fine, cel de-al treilea factor include controlul
emo iilor, empatia emo ional , realismul, rela iile cu superiorii etc.
Popa Camelia (2006) realizeaz un profil personologic al studen ilor la
jurnalistic i desprinde, prin analiz factorial , patru dimensiuni definitorii ale
acestuia: poten ialitate rela ional i de autoafirmare; un factor intelectiv compozit;
resorturi motiva ional-valorice i creativitate verbal poten ial . Primul dintre
factorii extrai (cu varian de 17%) este de sorginte rela ional i de autoafirmare,
ntruct con ine variabilele deschidere (.73), extraversie (.92), dinamism (.70),
sociabilitate (.74) i capacitatea de expresie (.46). Variabilele cognitive particip la
configura ia global cu semnul minus, ceea ce poate indica un discern mnt mai
slab n cazul filtr rii rela iilor interpersonale (probabil ca efect al insuficientei
antren ri profesionale). Cel de-al doilea factor extras (cu varian de 13%), prepon-
derent cognitiv, antreneaz n configura ia sa vivacitatea intelectiv (.36),
inteligen a verbal (.41), inteligen a numeric (.64), fluen a neverbal (.74) i
flexibilitatea neverbal (.71), dar i o serie de valori mediu-saturate precum stimu-
larea intelectual (.44), ambian a fizic (.35), modul de via (.41) i creativitatea
(.52). Prin urmare, ceea ce ni se nf ieaz este un factor intelectiv compozit. Cel
de-al treilea factor (cu varian de 11%) con ine din nou valorile implicate n
configura ia factorului precedent, unele cu satura ii mai mari, precum ambian a
fizic (.50), altele cu satura ii mai mici, precum creativitatea (.39), dar i dimen-
siunea capacitate de expresie (.50). Slaba structurare a valorilor profesionale este
ntru-totul admisibil n acest caz, deoarece studen ii n-au fost implica i dect n
mic m sur n practica jurnalistic propriu-zis . Cel de-al patrulea factor conturat
(cu varian de 10%) con ine variabilele de creativitate verbal cu satura ii nalte
fluen (.91) i flexibilitate (.82) i moderate originalitate (.57) , al turi de
vivacitatea intelectiv (.40). Asocierea n aceast structur , cu polul negativ, a
dimensiunii ndr zneal (-.37) indic faptul c disponibilit ile creative nu sunt
nc manifeste sau utilizate potrivit poten ialului lor.

Bibliografie
Allport, G. (1981). Structura i dezvoltarea personalit ii, Editura Didactic i
Pedagogic , Bucureti.
Ani ei, M. (2000). Psihologia personalit ii aviatorului, Editura Press Mihaela SRL.
Buruian, Rodica (2000). Competen consilial i elemente de profil personologic
al consilierului colar (tez de doctorat)., Facultatea de Psihologie i tiin e
ale Educa iei, Universitatea Bucureti.
Cattel, R.B. (1967). The Scientific Analysis of Personality, in Personality,
Selected Readings, Penguin Books Ltd, Harmondsworth, Middlesex.
Cojocaru, Carmen (2007). Inciden a inteligen ei emo ionale n cristalizarea
profilului personologic al ofi erului de marin militar (tez de doctorat),
Institutul de Filosofie i Psihologie Constantin R dulescu-Motru, Bucureti.
150 C. Popa, Gh. Neacu, D. Stratilescu, I. Bradu Iamandescu, C. R pi eanu 8

Doron, R., Franoise Parot (1999). Dic ionar de Psihologie, Editura Humanitas,
Bucureti.
Fraisse, P., Piaget, J. (1963). Trait de Psychologie Exprimentale. V. Motivation,
motion et Personnalit, PUF, Paris.
Golu, M., Dicu, A. (1972). Introducere n psihologie, Editura tiin ific , Bucureti.
Golu, M. (1993). Dinamica personalit ii, Editura Geneze, Bucureti.
Haratti, A. (2001). Le profil vocationel de lenseignant (tez de doctorat), Institutul
de Filosofie i Psihologie Constantin R dulescu-Motru, Bucureti.
Holdevici, Irina (1993). Psihologia succesului, Editura Ceres, Bucureti.
Neacu, G. (2004). Structura artistic aptitudinal tr irea afectiv , n Revista de
Psihologie, t. 50, nr. 1-2, Bucureti, p. 9-10.
Pitariu, H. (1983). Psihologia selec iei i formrii profesionale, Editura Dacia,
Cluj-Napoca.
Popa, V. M. (2004). Factori de personalitate n receptarea picturii moderne (tez
de doctorat), Institutul de Filosofie i Psihologie Constantin R dulescu-
Motru.
Popa, Camelia (2006). Premise psihologice ale profilului de personalitate al
jurnalistului (tez de doctorat), Institutul de Filosofie i Psihologie
Constantin R dulescu-Motru.
Popescu-Neveanu, P. (1969). Personalitatea i cunoaterea ei, Editura Militar ,
Bucureti.
Sima, Francisca (2003). Personalitatea comandantului militar. Trsturi generale
i specifice (tez de doctorat), Institutul de Filosofie i Psihologie
Constantin R dulescu-Motru.
Stratilescu-Dungaciu, Delia-Florina (2000). Adolescentul performant, Artprint.
Zlate, M. (1994). Fundamentele psihologiei, partea a III-a, Editura Hyperion,
Bucureti.
DEVIERI COGNITIVE I EMO IONALE
N LUAREA DECIZIEI

ALEXANDRU D. IORDAN

Cognitive and emotional deviations in taking decisions. The studies on the


psychological factors which direct the behaviour in decision situations concluded that the
choices are influenced by different facets of the decision situation, frequently leading to
counterintuitive empirical results which are not consistent with the normative theories. The
present study synthesizes the actual concerns on the complex game of emotion, cognition,
and decision.

Key words: judgment; taking decision; deviations.

1. Introducere
Domeniul de cercetare n general desemnat prin sintagma judecat i luarea
deciziei a nceput s se contureze ca o disciplin aparte n anii 1960, odat cu
amplificarea interesului mai general privind psihologia cognitiv . n ziua de azi,
acest domeniu este unul vast i interdisciplinar, implicnd tiin ele economice,
politice, sociologia, psihologia, statistica i filosofia.
Generic vorbind, luarea deciziei constituie procesul de a alege o op iune
preferat sau un curs de ac iune preferat dintr-un set de mai multe alternative
disponibile. Dintr-o perspectiv cognitiv , termenul de luare a deciziei denot o
activitate de procesare de informa ii din partea unui singur decident, sau a mai
multor deciden i, care ncepe cu recunoaterea unei situa ii de alegere i sfrete
cu implementarea alegerii i monitorizarea efectelor sale.
Principalele abord ri n domeniul judec ii i lu rii deciziei sunt abordarea
normativ i abordarea descriptiv . Abordarea normativ presupune existen a unui
decident ra ional, care are o serie de preferin e bine definite i care se supune
anumitor axiome privind comportamentul ra ional. Aceast concep ie este
cunoscut sub numele de teoria alegerii ra ionale. Ea se bazeaz , n primul rnd,
pe o serie de considera ii apriorice privind criteriile de optimalitate i
comportamentul ra ional, i mai pu in pe observa ii empirice privind modul cum se
comport deciden ii n realitate. Abordarea descriptiv a lu rii deciziei se bazeaz
pe observa ii empirice i pe studii experimentale ale comportamentului real viznd
alegerea unui curs posibil de ac iune. Ea vizeaz , n primul rnd, factorii
psihologici care orienteaz comportamentul n situa ii de decizie. Experien ele
noastre cotidiene las pu in ndoial cu privire la faptul c alegerile pe care le fac
oamenii sunt influen ate de diferite aspecte ale situa iei de decizie, conducnd la

Cercetri filosofico-psihologice, anul II, nr. 1, p. 151-159, Bucureti, 2010


152 Alexandru D. Iordan 2

rezultate empirice care sunt uneori contraintuitive i adesea incompatibile cu


analizele normative.
Studiile experimentale au indicat faptul c alegerile oamenilor sunt adesea n
contradic ie cu asump iile normative ale teoriei ra ionale. Apar astfel o serie de
devieri [engl. bias]. Devierea se afl la originea artefactului i a erorilor
sistematice. Ea poate fi ntlnit chiar n mintea observatorului, mai mult dect n
instrumentele de observa ie, de m surare sau de tratare a datelor utilizate de el; n
acest caz, termenul este sinonim cu o ecua ie personal . Orice tendin sistematic
apare n r spunsurile unui subiect orientndu-le ntr-un anumit sens. Astfel, n
atitudinile sociale, devierea apare n prejudec i. O deviere cognitiv este acea
tendin pe care o manifest subiectul n tratarea informa iei n aa fel nct
performan a lui se ndep rteaz de atept rile legate de o analiz obiectiv ,
ra ional , logic a datelor. Astfel, n situa ia n care subiectul face un pariu,
folosete aprecierile sale subiective privind ansele i reac ioneaz ntr-o manier
ce nu corespunde probabilit ilor obiective.
Aproape toate cercet rile psihologului Amos Tversky au atins vechea
ntrebare a contribu iei relative a inimii i a min ii la ira ionalitatea uman .
Cercet torii cognitiviti tind s abordeze acest aspect punnd accent asupra min ii
i ncercnd s determine ct de mult failibilitatea gndirii umane poate fi explicat
n termeni pur cognitivi. Dei Tversky nu a negat faptul c dorin ele i pasiunile
oamenilor adesea i trag pe sfoar , mare parte a muncii sale demonstreaz c
multe dintre cele mai vizibile, interesante i predictibile greeli sunt ntr-adev r pe
de-a ntregul cognitive. Cercet rile sale clarific c multe dintre judec ile noastre
eronate i multe dintre deciziile problematice sunt produsul iluziilor i nu al
ideilor delirante, dup cum afirma el.
Aadar, pe de o parte, cercet torii au demonstrat c procesele de gndire care
guverneaz judec ile i alegerile oamenilor nu sunt att de riguroase pe ct ar dori
oamenii s cread , sau pe ct anumite teorii formale i-au f cut s cread . Pe de alt
parte, este uor de observat faptul c emo iile noastre pot influen a deciziile pe care
le lu m, n aceeai m sur n care rezultatul deciziilor noastre poate influen a
emo iile pe care le experient m. Dup cum documenteaz un corp consistent de
cunotin e, dispozi iile afective i emo iile pot influen a profund procesele cogni-
tive. Totui, jocul complex al emo iei, cogni iei i deciziei s-a bucurat de relativ
pu in aten ie sistematic n cercetarea empiric .

2. Ra ionalitate absolut i ra ionalitate limitat


Cercet rile n domeniul lu rii deciziei au eviden iat principii psihologice
care explic rezultate empirice contraintuitive i incompatibile cu analizele
normative. Oamenii nu au totdeauna preferin e bine ordonate: n schimb, ei
abordeaz deciziile ca pe probleme ce trebuie rezolvate i construiesc preferin e
care sunt puternic influen ate de natura i contextul deciziei.
Idealul deciziei ra ionale (formalizat n teoria alegerii ra ionale, teoria
utilit ii i teoria probabilit ilor) solicit alegeri n direc ia maximiz rii
cuantificabile a utilit ii ateptate, care reflect o ordine de preferin i o m surare
3 Devieri cognitive i emo ionale n luarea deciziei 153

a probabilit ilor total i consecvent peste toate contingen ele posibile. Aceast
solicitare apare ca fiind prea tare pentru a permite descrierea acurat a comporta-
mentului agen ilor reali studia i n economie, psihologie i inteligen a artificial . n
schimb, ra ionalitatea limitat este ra ionalitatea aa cum o manifest deciden ii
reali, cu abilit i limitate.
C utarea de teorii realiste ale comportamentului ra ional a nceput cu
relaxarea cerin elor de optimalitate. Herbert Simon (1955) a formulat teoria
satisfacerii, n care deciden ii caut s g seasc alternative care sunt satisf c toare,
n sensul c se situeaz deasupra unui anumit prag sau nivel de aspira ie al
utilit ii, mai degrab dect s realizeze optimiz ri nelimitate. Acest fapt a stimulat
cercet ri n domeniul rezolvrii de probleme, nlocuind maximizarea utilit ii
ateptate cu ac iunea n direc ia satisfacerii seturilor de finalit i, fiecare dintre
acestea putnd fi atins sau nu. Simon (1976) a accentuat, de asemenea, distinc ia
dintre ra ionalitatea substantival i ra ionalitatea procedural, care privesc,
respectiv, ra ionalitatea rezultatului i cea a procesului prin care a fost ob inut
rezultatul. El a stabilit c ra ionalitatea procedural este un obiectiv mai fezabil
dect ra ionalitatea substantival .
Relaxarea cerin elor informa ionale constituie o form important de
ra ionalitate procedural . Rezolvarea de probleme orientat pe finalitate realizeaz
acest fapt prin fundamentarea ac iunilor pe preferin e i probabilit i nalt
incomplete (anumite cantit i i probabilit i nu pot fi nici observate, nici calculate
cu precizie, i totui oamenii rezolv astfel de sarcini). ntruct incompletitudinea
informa iei poate mpiedica ac iunea eficient , devin necesare mijloace pentru
umplerea golurilor critice ntr-o manier rezonabil . Sunt incluse aici diferite
euristici de judecat , bazate pe reprezentativitate sau al i factori (Kahneman, Slovic
i Tversky, 1982).

3. Euristici i devieri cognitive


Paradigma dominant de cercetare privind judecata n situa ie de
incertitudine pe parcursul anilor 1970 i 1980 a constituit-o paradigma euristici i
devieri (Tversky i Kahneman, 1981). Corpul dominant de studii a fost produs de
psihologii Amos Tversky i Daniel Kahneman. Studiile s-au bazat pe observa ii ale
sarcinilor n care comportamentul uman devia sistematic de la regulile normative.
Paradigma nu s-a concretizat ntr-un simplu catalog de erori. Tversky i Kahneman
(1981) au afirmat c erorile observate erau manifest ri ale unor reguli cognitive
empirice, sau euristici care, dei n general eficiente i pu in costisitoare din punct
de vedere al efortului cognitiv, pot fi nel toare n anumite circumstan e mai pu in
obinuite. Fiecare euristic const dintr-o apreciere natural, precum similaritatea,
uurin a reactualiz rii din memorie sau gndirea cauzal , care este cooptat pentru
a aborda probleme de judecat dificile n care oamenilor le lipsesc mecanismele
cognitive pentru a le rezolva prompt i cu precizie.
Primul dintre studii (Tversky i Kahneman, 1971) a propus c oamenii se
ateapt ca observa iile viitoare ale unor procese nesigure s fie mult asem n toare
154 Alexandru D. Iordan 4

cu cele trecute, chiar atunci cnd ei au disponibile pu ine observa ii din trecut pe
care s se bazeze. Euristica de a ne atepta ca observa iile trecute s le prezic pe
cele viitoare este util , dar conduce la probleme predictibile, dac nu cumva se
ntmpl s dispunem de un eantion suficient de mare.
Kahneman i Tversky (1972) au subsumat ulterior aceast tendin euristicii
mai generale a reprezentativit ii. Cei care se servesc de aceast regul apreciaz
probabilitatea unui eveniment n func ie de ct de bine acest eveniment capteaz
propriet ile proeminente ale procesului care l produce. Dei uneori util , aceast
euristic va produce devieri ori de cte ori tr s turile care determin probabilitatea
sunt insuficient de proeminente (sau cnd tr s turile irelevante capteaz aten ia
persoanei). Devieri pot ap rea, de asemenea, atunci cnd tr s turi relevante
normativ sunt recunoscute, dar sunt n elese greit. Astfel, oamenii tiu c
procesele aleatorii ar trebui s prezinte variabilitate, dar se ateapt la o prea mare
variabilitate (eroarea juctorului). ntr-un sens, reprezentativitatea este o
metaeuristic, o regul foarte general din care sunt derivate reguli mai specifice
pentru situa ii particulare.
Dou alte (meta)euristici sunt disponibilitatea i ancorarea i ajustarea. A ne
baza pe disponibilitate nseamn a judeca un eveniment ca fiind probabil/plauzibil
n m sura n care ne putem aminti exemple sau ne putem imagina c are loc. Poate
conduce la devieri atunci cnd instan ele unui eveniment sunt dispropor ionat
(in)disponibile n memorie. A ne baza pe ancorare i ajustare nseamn estimarea
unei cantit i prin a ne gndi de ce ar putea fi mai mare sau mai mic dect o
valoare ini ial . n general, oamenii ajusteaz prea pu in, r mnnd exagerat de
ancora i n acea valoare ini ial , orict de arbitrar a fost ea selectat . Evident,
exist multe modalit i n care pot fi produse exemple, pot fi selectate ancore i pot
fi realizate ajust ri. Cu ct sunt n elese mai bine aceste procese, cu att sunt mai
acurate predic iile care pot fi realizate pentru judec ile bazate pe euristici.
Teza principal a lucr rilor lui Tversky i Kahneman privind judecata este c
oamenii au o capacitate cognitiv limitat i, prin urmare, trebuie s simplifice
unele dintre problemele complexe cu care se confrunt . Aceast tez contrazice cel
pu in un model larg sus inut al comportamentului uman, anume actorul ra ional din
teoria economic (homo economicus). Economitii tind s considere un decident ca
fiind ra ional dac acesta utilizeaz toate informa iile disponibile, dac preferin ele
i credin ele sale sunt stabile i consecvente i dac este aplicat o strategie de
maximizare a utilit ii, bazat pe calcularea efectului probabil al oric rei ac iuni
asupra averii lor totale i aleg n consecin .
Tversky i Kahneman au sus inut c alegerile oamenilor economice sau de
alt natur sunt adesea mult mai simple. Oamenii, n general, nu apreciaz efectul
probabil al unui curs de ac iune (perspectiv ) asupra cotei finale a bunurilor (averii)
lor. n schimb, ei acord aten ie faptului dac un curs dat de ac iune poate conduce
la un ctig sau la o pierdere fa de status quo (sau alt punct de referin
proeminent) i ei sunt foarte sensibili la modul n care alegerile sunt prezentate sau
ncadrate. Tversky i Kahneman au oferit o explica ie att pentru acestea ct i
pentru alte devieri de la modelul normativ standard al utilit ii ateptate ntr-o
5 Devieri cognitive i emo ionale n luarea deciziei 155

teorie descriptiv asupra deciziei cunoscut ca teoria perspectivei [engl. prospect


theory; Kahneman i Tversky, 1979], inspirat de modelul lui Edwards (1954,
1961).
Elementele esen iale ale prospect theory sunt func ia valoare [(x)] i func ia
de cntrire a deciziei [(p)].Valoarea unei perspective este definit ca (xi)(pi).
Cu privire la factorul valoare, prospect theory asum c oamenii codeaz mental
consecin ele poten iale ale op iunilor n rela ie cu un punct de referin , adic status
quo sau nivel de aspira ie. Consecin ele deasupra punctului de referin sunt codate
drept ctiguri, iar consecin ele sub nivelul de referin sunt codate ca pierderi.
Ctigurile i pierderile sunt evaluate conform unei func ii valoare care are dou
propriet i: (1) func ia este concav pentru ctiguri i convex pentru pierderi;
altfel spus, ctigurile adi ionale genereaz mai pu in pl cere i pierderile
adi ionale genereaz mai pu in suferin ; (2) func ia este mai abrupt pentru
pierderi dect pentru ctiguri; altfel spus, o pierdere de x unit i doare mai mult
dect face pl cere un ctig de x unit i. Cu privire la factorul probabilitate,
prospect theory asum c probabilit ile subiective ale consecin elor sunt trans-
formate n greut i care reprezint semnifica ia ocuren ei rezultatului respectiv.
Practic, func ia de cnt rire a deciziei adaug cteva tr s turi psihologice la
probabilitatea subiectiv : probabilit ile sc zute sunt supracntrite iar cele nalte
sunt subcntrite, func ia nu este liniar , iar greut ile de decizie nu sunt aditive.
Prospect theory ofer explica ii pentru o serie de fenomene empirice care sunt
adesea considerate ca fiind ira ionale sau anomalii, mai ales n domeniul economic
(de exemplu, efectul de ncadrare).

4. Devieri emo ionale


Cercet rile n domeniu au indicat faptul c alegerile pe care le fac oamenii
sunt influen ate de diferite aspecte ale situa iei de decizie. Printre acestea sunt
men ionate: conflictul sau dificultatea care caracterizeaz o decizie, regretul
anticipat n cazurile n care o alt op iune ar fi fost mai bun , rolul pe care l joac
ra iunile n justificarea unei alegeri fa de alta, ataamentul care este resim it fa
de op iuni care sunt deja n posesia persoanei, influen a exercitat de costuri deja
suferite, efectele separ rii temporale asupra deciziilor viitoare i inabilitatea
ocazional de a prezice viitorul sau de a ne reaminti satisfac ii din trecut
(Kahneman, 1994). Toate acestea, ct i experien ele noastre cotidiene, las pu in
ndoial cu privire la faptul c emo iile noastre pot influen a deciziile pe care le
lu m, n aceeai m sur n care rezultatul deciziilor noastre poate influen a emo iile
pe care le tr im.
Putem vorbi mai nti despre legtura dintre emo ie i momentul deciziei.
S-a observat c subiec ii sunt mai dispui s actualizeze informa ii din memorie
care sunt mai degrab congruente dect incongruente cu tr irile lor de moment
(Bower, 1981). De asemenea, subiec ii pot utiliza r spunsul lor afectiv de moment
n raport cu o anumit int ca pe o baz de judecat pentru alte inte. Astfel, sunt
dispui s evalueze cu privire la orice int ntr-o manier mai mult pozitiv atunci
156 Alexandru D. Iordan 6

cnd sunt ntr-o dispozi ie vesel mai degrab dect n una trist . Att reactua-
lizarea congruent cu dispozi ia ct i utilizarea propriilor tr iri ca baz a judec ii
pot influen a luarea deciziei prin influen area accesibilit ii i evalu rii tr s turilor
eviden iate ale situa iei de decizie.
Subiec ii afla i ntr-o dispozi ie vesel tind s supraestimeze probabilitatea
rezultatelor i evenimentelor pozitive i s subestimeze probabilitatea pentru
rezultate i evenimente negative, n timp ce la subiec ii afla i ntr-o dispozi ie trist
situa ia se prezint invers (Johnson i Tversky, 1983).
n plus, strile afective influen eaz strategia de procesare a informa iei pe
care sunt dispui s o adopte subiec ii. Persoanele care se afl ntr-o dispozi ie
vesel sunt mai dispuse s adopte o strategie de procesare euristic . Aceasta este
caracterizat de procesare top-down, cu o axare puternic pe structurile de
cunotin e preexistente i acord relativ pu in aten ie detaliilor aflate la ndemn
(situa ionale). Prin contrast, subiec ii care se afl ntr-o dispozi ie trist sunt mai
dispui s adopte o strategie de procesare sistematic . Aceasta este caracterizat de
procesare bottom-up, cu o axare restrns pe structurile de cunotin e preexistente
i o aten ie considerabil acordat detaliilor situa ionale (Schwarz i Clore, 1996).
Aceste diferen e n stilul de procesare se pare c reflect faptul c procesele noastre
de gndire sunt optimizate s satisfac cerin ele situa iei curente, care sunt n parte
semnalate de st rile noastre afective (Schwarz, 1990). Astfel, st rile afective
negative pot semnala c situa ia curent este problematic i pot astfel declana un
stil de procesare care acord aten ie deosebit aspectelor specifice ale situa iei. n
contrast, o stare afectiv pozitiv poate semnala un mediu benign care ne permite
s ne baz m pe rutinele obinuite i structurile de cunotin e preexistente.
Lerner i Keltner (2000) noteaz c aproape toate cercet rile anterioare au
prezentat o abordare axat pe valen e i s-au concentrat exclusiv asupra st rilor de
tr ire pozitiv versus negativ , adesea n forma dispozi iilor pozitive i negative
nediferen iate. Mergnd n profunzime, autorii subliniaz posibilitatea ca judec ile
i strategiile de procesare s reflecte o tendin de apreciere subiacent emo iei
situa ionale. Consecvent cu aceast idee, ei demonstreaz , de exemplu, c dou
emo ii negative, frica i furia, pot afecta judecarea riscurilor n moduri opuse: n
timp ce subiec ii tem tori au emis judec i pesimiste cu privire la evenimente
viitoare, subiec ii furioi au emis judec i optimiste.
Evident, rela ia dintre emo ii i luarea deciziei este bidirec ional i rezulta-
tul pozitiv sau negativ al unei decizii poate afecta profund tr irile decidentului.
Vorbim astfel despre emo ia post-decizie.
Zeelenberg, van Dijk, Manstead i van der Pligt (2000) fac referire la dou
emo ii distincte care pot rezulta din consecin e negative, anume regretul i dezam -
girea. Ei propun c resim im dezam gire atunci cnd op iunea aleas se dovedete
a fi mai proast dect ne-am fi ateptat. Prin contrast, putem resim i regret chiar i
atunci cnd ob inem ceea ce ne-am ateptat, dar realiz m retrospectiv c un alt curs
de ac iune ar fi fost (chiar) mai bun.
Din punct de vedere istoric, regretul i dezam girea sunt dou dintre emo iile
care s-au bucurat de cea mai mare aten ie n literatura privind luarea deciziei.
7 Devieri cognitive i emo ionale n luarea deciziei 157

Studiile s-au concentrat asupra modului n care anticiparea regretului i dezam girii
pot influen a alegerile pe care le fac subiec ii.
Loomes i Sugden (1982, 1986) au propus faptul c subiec ii sunt motiva i s
evite tr iri de regret i dezam gire i astfel iau decizii ntr-o manier care
minimizeaz probabilitatea acestor emo ii. Vorbim astfel de rela ia dintre decizie i
anticiparea emo iei.
Dup cum remarc Zeelenberg et al. (2000), aspectul fundamental al acestor
modele este asump ia c emo iile viitoare posibile sunt luate n calcul atunci cnd
se determin utilitatea ateptat a diferitelor cursuri de ac iune.
Rolul tr irilor anticipate n luarea deciziei nu este limitat la emo iile de
regret i dezam gire. Dup cum observa March (1978), toate deciziile implic
predic ii ale tr irilor viitoare. Din p cate, ns , ncerc rile noastre de a prezice tr iri
viitoare sunt nc rcate cu incertitudini i adesea comitem greeli, fapt ce conduce la
decizii suboptime (Loewenstein i Schkade, 1999). Variabilele care contribuie la
predic iile eronate ale tr irilor viitoare includ teorii intuitive incorecte privind
r spunsul afectiv (Snell, Gibbs i Varey, 1995) i o tendin de a ne concentra
asupra emo iei specifice care declaneaz un eveniment n detrimentul altor varia-
bile care pot influen a tr irile noastre (Gilbert, Wilson, Pinel, Blumberg i
Wheatley, 1998).
n fine, predic iile eronate sunt n mod particular probabile atunci cnd
subiec ii afla i ntr-o stare rece sunt solicita i s prezic cum se vor sim i ntr-o
stare cald (de exemplu, cnd le este foame, cnd sunt sup ra i, cnd sunt excita i
sexual; Lowenstein, 1996).
Date fiind dificult ile generale ale subiec ilor cu privire la predic ia tr irilor
viitoare, se poate spera c o experien extensiv cu situa ii declanatoare de afect
poate spori validitatea predic iilor cu referire la situa ii viitoare similare. Din
p cate, aceast speran este nesus inut (Lowenstein i Schkade, 1999) iar
amintirile legate de triri trecute sunt ele nsele supuse devierilor sistematice.
Un studiu realizat de Kahneman, Fredrickson, Schreiber i Redelmeier
(1993) demonstreaz c evaluarea noastr retrospectiv cu privire la episoade
afective trecute nu ia n calcul ntregul domeniu al experien elor noastre afective
propriu-zise. n schimb, evalu rile retrospective sunt n mod primar bazate pe doar
dou momente ale experien ei afective: momentul de intensitate maximal a
afectului i finalul. Axarea pe punctul maximal i pe finalul experien ei afective
conduce la o neglijare profund , i adesea surprinz toare, a duratei episodului
afectiv. Evalu rile retrospective ale subiec ilor pentru experien ele afective tind s
neglijeze durata episodului, adesea conducnd la decizii suboptime, precum expu-
nerea voluntar la mai mult dect la mai pu in durere.

5. Concluzii
Att experien ele noastre cotidiene ct i studiile viznd factorii psihologici
care orienteaz comportamentul n situa ii de decizie las pu in ndoial cu privire
la faptul c alegerile pe care le fac oamenii sunt influen ate de diferite aspecte ale
158 Alexandru D. Iordan 8

situa iei de decizie, conducnd la rezultate empirice care sunt uneori contraintuitive
i adesea incompatibile cu analizele normative. Pe de o parte, cercet torii au
demonstrat c procesele de gndire care guverneaz judec ile i alegerile
oamenilor nu sunt att de riguroase pe ct ar dori oamenii s cread , sau pe ct
anumite teorii formale i-au f cut s cread . Pe de alt parte, este uor de observat
faptul c emo iile noastre pot influen a deciziile pe care le lu m, n aceeai m sur
n care rezultatul deciziilor noastre poate influen a emo iile pe care le experient m.
Totui, jocul complex al emo iei, cogni iei i deciziei s-a bucurat de relativ pu in
aten ie sistematic n cercetarea empiric .

Bibliografie
Bower, G.H., Mood and memory, American Psychologist, 36, 1981, p. 129-148.
Edwards, W., The theory of decision making, Psychological Bulletin, 51, 1954, p.
380-417.
Gilbert, D.T., Wilson, T.D., Pinel, E.C., Blumberg, S.J., Wheatley, T.P., Immune
neglect: A source of durability bias in affective forecasting, Journal of
Personality and Social Psychology, 75, 1998, p. 617-638.
Johnson, E., Tversky, A., Affect, generalization, and the perception of risk, Journal
of Personality and Social Psychology, 45, 1983, p. 20-31.
Kahneman, D., Fredrickson, B.L., Schreiber, C.A., Redelmeier, D.A., When more
pain is preferred to less: Adding a better end, Psychological Science, 4,
1993, 401-405.
Kahneman, D., New challenges to the rationality assumption, Journal of
Institutional and Theoretical Economics, 150, 1, 1994, p.18-36.
Kahneman, D., Slovic, P., Tversky, A., eds., Judgment under Uncertainty:
Heuristics and Biases, Cambridge, Cambridge University Press, 1982.
Kahneman, D., Tversky, A., Prospect theory: An analysis of decision under risk,
Econometrica, 47, 1979, p. 263-291.
Kahneman, D., Tversky, A., Subjective probability: A judgment of represen-
tativeness, Cognitive Psychology, 3, 1972, p. 430-454.
Lerner, J.S., Keltner, D., Beyond valence: Toward a model of emotion-specific
influences on judgment and choice. Cognition and Emotion, 14, 2000, p.
473-493.
Loewenstein, G., Out of control: Visceral influences on behavior. Organizational
Behavior and Human Decision Processes, 65, 1996, p. 272-292.
Loewenstein, G., Schkade, D. Wouldnt it be nice? Predicting future feelings, n
Kahneman, D., Diener., E., Schwarz, N., eds., Well-being: The foundations
of hedonic psychology, New York, Russell-Sage, 1999, p. 85-105.
Loomes, G., Sugden, R., Regret theory: An alternative theory of rational choice
under uncertainty, Economic Journal, 92, 1982, p. 805-824.
March, J., Bounded rationality, ambiguity and the engineering of choice, Bell
Journal of Economics, 9, 1978, p. 587-608.
9 Devieri cognitive i emo ionale n luarea deciziei 159

Schwarz, N., Clore, G.L. Mood, misattribution, and judgments of well-being:


Informative and directive functions of affective states, Journal of Personality
and Social Psychology, 45, 1996, p. 513-523.
Schwarz, N., Feelings as information: Informational and motivational functions of
affective states, n Higgins, E. T., Sorrentino, R., eds., Handbook of
motivation and cognition: Foundations of social behavior, New York,
Guilford Press, 1990, p. 527-561.
Simon, H.A., A behavioral model of rational choice, Quarterly Journal of
Economics, 69, 1955, p. 99-118.
Simon, H.A., From substantive to procedural rationality, n Latsis, S.J., ed.,
Method and Appraisal in Economics, Cambridge, Cambridge University
Press, 1976, p. 129-148.
Snell, J., Gibbs, B.J., Varey, C., Intuitive hedonics: Consumer beliefs about the
dynamics of liking, Journal of Consumer Psychology, 4, 1995, p. 33-60.
Tversky, A., Kahneman, D., Belief in the law of small numbers Psychological
Bulletin, 76, 1971, p. 105110.
Tversky, A., Kahneman, D., The framing of decisions and the psychology of
choice, Science, 211, 1981, p. 453-458.
Zeelenberg, M., Van Dijk, W.W., Manstead, A. S. R., Van Der Pligt, J., On Bad
Decisions and Disconfirmed Expectancies: Regret, Disappointment and
Decision-Making, Cognition and Emotion, 14, 2000, p. 521-541.
FAMILIE I IDENTITATE

OANA GHEORGHIU

Family and identity. The identity function of family is a central issue of the
contemporary studies. The psychological, psychosociological and sociological approaches
speak nowadays in terms of identity construction, identity strategies, social visibility,
to mention only a small part of the professional vocabulary.
The following article aims to point out a few aspects related to identity at the family
level. Admitting the multiplicity of the ethnic groups, and, implicitly, the possibility of
constructing identity on different levels, engenders the question whether there exists an
identity dominant as a result of the interference between socializing factors, and of the
situational context (showed in terms as migration phenomena, urbanism, changing of the
socio-economic status, individual and family representations), an element of stability in the
process of identity construction on axiological bases.
The identity dominant is not an intrinsic quality of the individual. It is rather
constructed, and asserting the autonomy of human subject, as a fundamental dimension of
the contemporary society, justifies understanding identity as an individual way.

Key words: identity; family; identity construction.

Abordarea familiei prin intermediul unor categorii i a unor tipologii cu


referire la structura sa familie nuclear , monoparental , extins etc. sau cu
referire la func ionarea i organizarea intern, la tipul rela iilor dintre membri care
o compun 1 constituie tematici de actualitate care caut s aduc elemente noi unor
interpret ri deja consacrate.
Studiile transversale ofer date cu privire la profilurile familiale culturale n
termenii aminti i mai sus. F r ndoial , ele sunt folositoare n surprinderea unei st ri
de fapt asupra nivelului atins de familie la un moment dat, ntr-o societate dat , dar
spun destul de pu in cu privire la dinamica proceselor familiale i, mai ales, cu
privire la problematica identit ii la nivel familial. Func ia identitar a familiei
asigur o procesualitate acestei unit i sociale a c rei analiz se ndreapt ast zi mai
pu in c tre repere ortodoxe (f r ca acestea s fie, binen eles, neglijate, cum ar fi
spre pild , tr s turile comune ale vie ii de familie pe care le reg sete Jack Goddy 2

1
Spre pild , analiza pe care o ofer Fr. de Singly n lucr rile consacrate familiei, Sociologie
de la famille contemporaine, ed. A. Colin, 2004 sau Le Soi, le couple et la famille, ed. Nathan,
Paris, 1996 i Poche, 2005 pune accentul pe schimb rile survenite, n contemporaneitate, n
rela iile interpersonale intergenera ionale i cele ntre sexe, n sensul creterii calit ii acestora,
al schimb rii rolului primordial al familiei din transmitere a patrimoniului economic i
moral de la o genera ie la alta la construirea identit ii personale, att la nivel conjugal ct i
parental, personalizarea rela iilor ntre consor i simultan cu o socializare a sferei private.
2
Jack Goody, Familia european. O ncercare de antropologie istoric, Polirom, 2003.

Cercetri filosofico-psihologice, anul II, nr. 1, p. 161-169, Bucureti, 2010


162 Oana Gheorghiu 2

atunci cnd analizeaz familia european i care asigur acesteia o prezen i o


continuitate n timp) i mai mult c tre elemente prea pu in abordate dar care se
dovedesc vitale pentru reconsider rile teoretice i analizele concrete.
Ce determin ca un individ s i construiasc ntr-un anume fel identitatea,
iar pe parcursul evolu iei sale c tre vrsta adult s i construiasc un anume tip de
rela ii interpersonale ce stau la baza construirii unui anume tip de familie din
punctul de vedere al structurii, al organiz rii, al func ionalit ii, considernd bio-
grafia individual , tras turile de personalitate, familia de origine, reprezent rile
personale asupra familiei de origine, reziden a, activitatea, nivelul de studii, re elele
sociale implicate, spa iul de socializare, imageria social ce propune, printre altele,
i anumite tipuri de rela ion ri sau modele ale acestora larg acceptate sau respinse
etc. este o problem complex . Nu ne propunem n aceste rnduri dect structu-
rarea ctorva coordonate care intereseaz mai mult ca pretexte de analiz dect ca
solu ii definitive ale rela iei familie-identitate.
Literatura de specialitate este vast 3 , distribuit pe arii de discu ii mai mult
sau mai pu in focalizate, oricum, fiecare aducnd o contribu ie semnificativ zonei
de studiu. Dorim doar eviden ierea unora dintre leg turile posibile ntre aceste
determinante i construirea identit ii la nivel familial.
Pentru aceasta, consider m binevenite cteva preciz ri cu privire la termenii
identitate, construc ie identitar i reliefarea unor factori care, n concuren ,
contribuie la formarea identit ii la nivel familial - cum sunt: statutul individului,
nivelul de educa ie, urbanismul, re eaua social , migra ia, trecerea de la tipul de
rela ionare conjugal la cea parental , reprezent rile sociale curente asupra indivi-
dului i asupra familiei etc., care pot deveni factori pozitivi sau negativi, de risc,
n func ie de context i situeaz ntr-un anume fel i familia, ca unitate social n
raporturile sale cu celelalte institu ii sociale sau fenomene i procese sociale care i
modific structura, func iile i rolul ei n lumea contemporan .
Termenul identitate are tot attea n elesuri cte teorii care l folosesc,
exist , sus ine David De Levita n lucrarea sa, The concept of identity 4 ,
recunoscut n domeniu, scris n anii 60, unde, punctnd momentele semnifica-
tive n evolu ia acestuia, alc tuiete un excurs teoretic al reperelor filosofice,
psihologice, psihanalitice, sociologice n problematica identit ii. Nu re ine aten ia
neap rat istoricul propriu-zis al no iunii ca atare dei nu este de neglijat, prin
sublinierea elementelor esen iale ale fiec rei discipline i a teoriilor alese ca
exemplare pentru acestea ci, mai mult, con inutul adus de fiecare n parte n tema
ce ne intereseaz . ntre ele, este important con inutul pe care l aduce psihologia
acestui concept 5 , care pare a fi de origine englez , extins asupra trecutului 6 . Fie

3
Men ion m doar cteva nume deja binecunoscute n studiul no iunii de identitate
precum i al rela iei identitate-familie: De Levita, exemplar pentru studiul asupra identit ii
(The concept of identity) ale c rui idei le vom aminti n lucrarea de fa , H. Tajfel i J. C.
Turner, precum i A. Muchielli, E. Lipiansky, C. Camilleri, Cl. Dubar, etc.
4
David J. De Levita, The concept of identity, Paris, Mouton, 1965, p. 3.
5
Idem, p. 13.
6
Idem, p. 27.
3 Familie i identitate 163

c sunt aminti i termeni precum personalitate organizat , sau roluri (Moreno,


Goffman), sau precipitatele interac iunii n structura personalit ii, cum spune
psihanaliza, sau Eu-Sine (W. James), fie c este surprins jocul lui Acelai i
Altul, mutat, n procesul reific rii obligatorii care se ntmpl n rela iile
interumane, fapt ce duce n cele din urm la recunoaterea atributelor esen iale
specifice fiec ruia dintre indivizi 7 , identitatea presupune un echilibru ntre
constan a i variabilitatea din interiorul psych-ului, un dinamism intrinsec.
Orice interoga ie identitar se ndreapt , de regul , c tre devenirea indivi-
dului, ajuns oricum personaj central al societ ilor contemporane, axate pe o
amplificare acut a individualismului. Unul dintre efecte l constituie dizolvarea
sau muta iile profunde care au loc la nivelul institu iilor socializatoare precum
familia, biserica, statul, coala, i datorit unor noi modele axiologice practicate de
acestea i propuse spre interiorizare individului. Familia, spre pild , sufer muta ii
la nivel structural (apari ia formelor noi familiale, cu noi distribu ii ale rolurilor,
noi rela ion ri ntre parteneri, noi percep ii asupra rolurilor acestora i asupra celor
ale copiilor etc.); structura patriarhal i autoritar nu mai constituie un termen de
referin exclusiv. Negocierea i promovarea poten ialit ilor fiec ruia dintre
membri la nivelul familial devin repere esen iale n analiza familiei.
De altfel, indiferent de nivelul la care ne situ m n studiul identit ii fie c
este individual, grupal sau social identitatea nu mai este analizat asemenea unui
atribut imuabil al individului; reprezent rile asupra sinelui se construiesc n interac-
iunile ntre indivizi, grupuri i ideologiile lor, n etape succesive, n stadii ale
dezvolt rii individuale.
Imaginea pe care cineva i-o construiete n mod constant despre sine, cre-
din ele i reprezent rile despre sine devin filtrul ac iunilor i rela iilor sale so-
ciale. Aspectele legate de dorin a de continuitate a individului (exprimat n apar-
tenen a la un mediu, la o cultur , la o rela ie de rudenie, la un imaginar social etc.),
sau procesele de separare/integrare social (manifestate, spre pild , la nivelul vr-
stei adolescente, prin distan ri fa de propria familie ca semn al unei diferen ieri
fa de identitatea sa anterioar , mpreun cu inser ia n alte grupuri de apartenen
i construirea unor noi modele identitare) pot fi analizate n termenii construc iei
identitare.
Este foarte adev rat c , dei esen ial, studiul psihologic al identit ii nu este
unul singular. Nici alte domenii de analiz nu se las mai prejos n cercetarea
acestui proces. Imaginea asupra sinelui construit la nivel individual sau de grup, n
baza unei ideologii dominante ntr-o societate dat , la un anumit moment dat,
constituie nucleul studiilor sociologice asupra identit ii. Interiorizarea unei
anumite interpret ri asupra locului ocupat n rela iile de putere i raporturile de
produc ie, spre pild , tradus fie ntr-o alienare fie ntr-o asumare a acestuia, nu se
poate realiza f r recunoaterea mai mult sau mai pu in explicit a contradic iilor
inerente oric rei societ i reale, istoric , non-utopic . Cum ar spune A. Tourraine,

7
Idem, p. 8.
164 Oana Gheorghiu 4

pentru ca un individ s devin un actor social, el trebuie s i asume propria


construc ie a identit ii, recunoscndu-se i aici c fiecare individ sau grup poate
dispune succesiv sau simultan de multiple identit i, a c ror reificare depinde de
contextul istoric, social i cultural respectiv. Identitatea se construiete n cadrul
unor experien e singulare, ns prin mijloace institu ionale care i conduc ac iunea
i i asigur contextul i justific rile simbolice. Crizele manifestate la nivel identitar
nu sunt numai individuale, ele exist la toate nivelele n fond instan e socializa-
toare n care se poate construi identitatea.
Dac dimensiunea individual a identit ii a fost considerat important ,
dimensiunea social a identit ii a constituit la rndul ei obiect al unor cercet ri
considerabile. Mai ales dup anii 70, devine privilegiat studiul rela iilor sociale i
impactul acestora asupra psihismului individual. Pn atunci, exist modelul lui W.
James, care acord o deosebit aten ie problematicii sinelui; apoi cel al lui G. H.
Mead, care subliniaz leg tura ntre interac iunea individ-grup, mediat simbolic,
socializarea stnd ca proces de construc ie identitar ; cel al lui Erik H. Erikson,
pentru care formarea identit ii este un proces tensionat (sentimentul de diferen iere
individual exist n fiecare individ simultan cu o tendin la conformitatea social ),
supus unei periodiz ri, cu tranzi ii manifestate drept crize de identitate precum cea
din adolescen ; sau analogia vie ii cu o scen , care o reg sim i la E. Goffman, i
care aduce o contribu ie semnificativ n studiul identit ii prin teoria rolului i
conceptualizarea termenului de reprezentare de sine, identitatea nefiind o realitate n
sine, ci dezvoltndu-se n decursul interac iunii i al interpret rii rolurilor, fiecare
individ avnd o modalitate specific , unic , de a-i ndeplini sarcinile de rol.
Tajfel i Turner 8 , n anii 80, subliniaz c identitatea, pe plan individual dar
i colectiv, nseamn construirea unei diferen e, punerea n relief a unei alterit i.
Ea exist i se dezvolt , att pe plan individual ct i colectiv, condi ionat de
similaritate i de diferen iere. Ei nscriu studiile asupra identit ii n perspectiva
conflictelor intergrupale, innd cont de realit ile sociale dar i de impactul lor
asupra comportamentelor sociale prin intermediul sistemelor de credin e social-
mente mp rt ite, postulnd c doar categorizarea n dou grupuri distincte condu-
ce la discriminare fa de exogrup, n scopul diferen ierii grupului propriu. Miza
diferen ierii este o identitate colectiv pozitiv , ce rezult dintr-o compara ie inter-
grup favorabil endogrupului. Identitatea este n eleas ca parte a concep iei de sine
a unui individ care rezult din contiin a pe care o are de a apar ine unui grup social
dar i valoarea i semnifica ia emo ional ataat acestei apartenen e. Asocierea
categoriz rii sociale, a autoevalu rii prin identitatea social i compara ia ntre
grupuri pentru a furniza o explica ie diferitelor forme de comportamente sociale,
conflicte i schimb ri sociale au marcat interesul deosebit manifestat pentru teoria
identit ii sociale.

8
Tajfel, H. i Turner, J.C. (1986). The social identity theory of intergroup behavior. n S.
Worchel and W. Austin (Eds), Psychology of intergroup relations (ed 2., pp. 7-24).
Chicago: Nelson-Hall; de asemenea, Introducing social psychology, Harmondsworth:
Penguin Books, 1978.
5 Familie i identitate 165

Lucr rile relativ noi, care ncearc s n eleag identitatea, concentrndu-se asu-
pra construc iei identitare n interac iunile sociale, accentueaz asupra multiplicit ii
crescnde a grupurilor de apartenen , reale sau simbolice, situa ie specific societ -
ilor contemporane, grupul func ionnd drept catalizator al identific rii personale.
E. M. Lipiansky, spre pild , n contribu ia sa referitor la formarea identit ii
grupurilor, sus ine c pentru individ, identitatea nu este doar o suprapunere simpl
de roluri i de apartenen e sociale, ci o totalitate dinamic , marcat de complemen-
taritatea sau conflictul acestor elemente, din care rezult strategii identitare, ca
mijloc de ap rare a existen ei i vizibilit ii sale sociale, integrarea n comuni-
tate i c utarea propriei coeren e. Un exemplu simplu l constituie rela iile
interculturale stabilite ntre imigran i i cultura nou , construc ia identitar reali-
zndu-se ntr-un climat dinamic, de confruntare cu valorile dominante ale societ ii
noi, i de afirmare a propriei individualit i valorice. Atitudinile care rezult sunt
fie de abandon total, adoptarea culturii noi (tendin majoritar ), fie de sintetizare a
elementelor culturale de origine cu cele noi, fie de separare total de noile valori.
Tensiunea construc iei identitare nu este sesizat neap rat n mod negativ, ea
nefiind egal (valoric) raportat la nivelele de implicare ale individului (o implicare
minim a unui individ la nivelul locului de munc poate fi nso it de o implicare
major la nivelul particip rii sale familiale), ntre construirea diferitelor identit i
fiind posibil un echilibru suficient pentru a asigura func ionalitatea procesului ca
atare. n La communication interculturelle 9 , este avansat ipoteza conform c reia
reprezent rile asupra sinelui se construiesc n comunicarea cu cel lalt, fiecare din-
tre interlocutori avnd succesiv o identitate-subiect i o identitate corelat . Schim-
burile sociale exprim cererea de recunoatere, definirea i negocierea locurilor
ocupate de interlocutori n sistemul (secven a) social( ) respectiv( ).
Carmel Camilleri 10 , de asemenea, se nscrie n rndul celor care concep
identit ile drept strategii identitare, pentru a sublinia caracterul lor rela ional i
dinamic. Ele sunt proceduri (ac iuni coordonate) ale unor actori sociali care doresc
s ating una sau mai multe finalit i, elaborate potrivit situa iilor, dependente deci
de diferi i factori sociali, istorici, economici, politici, culturali i psihologici.
Societ ile contemporane sunt locul unor construc ii autonome a identit ii,
care au loc n raporturile de acceptare sau respingere stabilite de individ cu grupul
de apartenen , i care sunt graduale, de nivele diferite de coeren i concentrare.
Multiplicit ii grupurilor de apartenen i corespunde multiplicitatea
identitar . Aceasta nseamn c individul, apar innd simultan mai multor grupuri,
identitatea sa este construit n mod conflictual, ntr-o procesualitate n care putem
reg si o dominant identitar. Ea este rezultatul tensiunilor acumulate n individ,
n stadiile sale evolutive, n urma jocului asumare-respingere a elementelor

9
E. M. Lipiansky, Jean-Ren Ladmiral, La communication interculturelle, Paris, Armand
Colin, 1989.
10
Este binevenit lectura lucr rii Cultural anthropology and education, Paris, Kegan Paul,
Unesco, 1986.
166 Oana Gheorghiu 6

culturale, a sarcinilor de rol etc. prin instan ele socializatoare existente la un mo-
ment dat n societate. Altfel spus, dominanta identitar este un punct de conver-
gen a modelelor de comportament existente, prelucrate, asimilate de c tre indi-
vid, cele care i asigur profilul identitar particular, care l fac s fie ntr-un anume
fel, atunci cnd n el se ntlnesc acelai i altul. Este elementul care asigur o
relativ constan , stabilitate n variabilitatea evolu iei identitare individuale.
Suportul construc iei identitare este unul axiologic, dominanta identitar este
format cultural. Prin elementele sale, cultura permite articularea func iilor psiho-
logice individuale prin diferite forme de socializare i identificare a indivizilor.
Dobndirea identit ii culturale se realizeaz prin apartenen /distan are fa de
diferite corpusuri simbolice, care i asigur o bun func ionare a sinelui.
Unul din cele mai importante i mai vechi corpusuri sociale creatoare de
identitate este familia, chiar dac temelia sa pare a fi ast zi cl tinat . Dac n istoria
institu iilor creatoare de identitate familia de ine un loc de seam n transmiterea
modelelor identitare religioase, civice, politice, economice, culturale, asist m re-
cent la transform ri ale acestui cadru institu ional i la o sl bire a statutului s u
privilegiat sub efectul amplific rii individualismului i a muta iilor survenite la
nivel societal global. Cei mai pesimiti dintre analitii fenomenelor legate de pro-
blematica familiei invoc drept argument suprem pentru bulversarea extrem a
identit ii dobndite prin familie, marea varietate de tipuri familiale tot attea
descompuneri i recompuneri ale rela iilor ce apar in acestei structuri sociale
considerat ca sfrit al familiei.
Este adev rat c n transmiterea identit ilor mai sus amintite, prioritatea nu
mai apar ine ast zi familiei, cum la fel de adev rat este i faptul c modific rile
structurale profunde nregistrate la nivel familial nu mai fac din ea un termen de
referin aproape unic, sau cel pu in nu prioritar, pentru probleme care in de
construirea sinelui. Dar aceasta se ntmpl nu pentru c ar disp rea familia
poate, cel mult, cea de tip tradi ional, dei statisticile generale o situeaz n conti-
nuare n topul formelor familiale preferate (de altfel, toate formele familiale nou
ap rute, privite de unii drept patologii, pot fi considerate ca supape ale adapt rii
familiei la transform rile contemporane ale societ ii); identit ile nu se mai trans-
mit n mod prioritar la nivel familial deoarece fiecare dintre ele in de un parcurs
identitar autonom iar n istoria societ ilor aceste traiectorii identitare suport
accente diferite, func ie de preeminen a institu iei socializatoare respective, cu
interferen e mai mari sau mai mici cu structurile familiale. Pe m sur ce naint m
spre contemporaneitate, aceste interferen e i schimb accentul (spre pild , politi-
cile statale fluctuante n interven ia regl rii natalit ii) sau obiectul (c s toria ntre
rude de gradul I, cel pu in pentru lumea occidental a disp rut ast zi din posibi-
lit ile de ntemeiere a unei familii odat cu p trunderea din ce n ce mai profund
a cretinismului, chiar dac e tolerat n anumite perioade istorice anterioare din
interese mai mult politice sau ideologice). Religia sau statul devin spa ii de con-
struire a unor traiectorii identitare individuale. Familia, de asemenea. Att n plan
religios, statal ct i familial, reg sim una dintre dimensiunile fundamentale ale
societ ilor moderne: afirmarea autonomiei subiectului.
7 Familie i identitate 167

Descompunerea i recompunerea apartenen elor, n lumea contemporan ,


are loc n func ie de interesele individuale. De aceea nu trebuie s surprind
multitudinea formelor familiale, nou ap rute (care ndrept esc s se vorbeasc
despre familii i nu despre familie), i, de asemenea, transform rile din
interiorul familiilor func ie de felul n care fiecare dintre membrii n elege s -i
construiasc traiectoria identitar .
Identitatea la nivel familial exprim toate prefacerile structurale ale c ror
elemente constitutive sunt psihologice, sociale, n raport cu situa ia rela ional
existent la un moment dat. Este deci expresia unei procesualit i i nu o
caracteristic imuabil a familiei ca ntreg, sau a individului implicat n aceast
structur .
Pe de alt parte, aceast procesualitate nu trebuie mpins la limit ,
structura identitar con ine ntotdeauna un nucleu stabil acea dominant
identitar care asigur profilul identitar particular dar care poate sta i ca
obstacol n calea construc iei identitare. Dificultatea pe care o dovedesc
indivizii sau structurile identitare (familia) atunci cnd trebuie s se
redefineasc ntr-un context cultural nou (de exemplu, familiile de emigran i),
dovedete aceasta; dac dominanta identitar a individului sau a grupului
nainte de intervenirea unei schimb ri situa ionale este mare, suportul axiologic
este puternic, poate rezulta o rigiditate suficient de mare a individului sau
grupului care se traduce ntr-o adaptabilitate sc zut . La limit , la nivelul
structurii identitare respective (familia, spre pild ) pot rezulta tensiuni,
finalizabile n dizolvarea acesteia.
Migra ia, spre pild , este una dintre situa iile n care sentimentul
identit ii suport modific ri, deoarece sentimentul de reinser ie social cu care
se confrunt emigran ii (i familiile lor) fac ca identitatea s devin fragil ,
agravat adesea fie de slaba identificare a reperelor din ara de primire, fie
datorit dificult ilor obiective de inser ie (acolo unde nu exist politici sociale
speciale de ncurajare a imigra iei) sau a reac iei de respingere din partea
localnicilor.
Migra ia nu este un fenomen nou cu care se confrunt familia. Exist
migra ii agrare, migra ii religioase sau de oricare alt fel n toat evolu ia
umanit ii. Micarea masiv de mutare peste ocean care are loc n secolul XIX
din Europa c tre America, spre pild , sau mic rile de colonizare, toate au
fragmentat gospod riile, au desp r it rudele 11 , au r spndit modelele
culturale europene pe alte continente. Ruptura total sau par ial a leg turilor
familiale a fost resim it mai mult sau mai pu in dramatic, din moment ce
leg turile cu familiile de origine sau cu rudele apropiate au continuat; ast zi,
chiar dac fenomenul migra iei modific structura familiei (separarea
partenerilor conjugali n momentul n care unul dintre ei pleac n str in tate,

11
J. Goody, Familia european. O ncercare de antropologie istoric, Ed. Polirom, 2003,
p. 169.
168 Oana Gheorghiu 8

pentru un loc de munc , mai ales temporar), re eaua familial din care aceasta
face parte se nt rete, i primete de regul - i un suport (comunitar) pozitiv.
Migra ia secolului XIX re ine ns i prin altceva: acum migra ia devine n
principal secular i urban , anonimatul oraului impune reconstruc ia identitar
n sensul unei mai mari libert i n ctigarea individualismului 12 .
De altfel, acest fenomen se poate observa i la nivelul op iunii maritale exis-
tente la nivelul oraului n general (ntr-o analiz nesupus fenomenului migra iei),
unde rata c s toriilor este relativ mai sc zut dect cea existent la nivelul
comunit ilor rurale. Odat ce statutul socio-economic al femeii devine ridicat, deci
odat ctigat libertatea economic , pia a c s toriei devine mai s rac , prefern-
du-se forme mai flexibile precum diferite forme de uniuni maritale sau celibatul.
La aceasta putem s mai ad ug m i de-localizarea pe care o provoac mi-
gra ia. Apartenen a (familiei) la un loc, un spa iu domestic de reziden , este
esen ial pentru construirea acesteia. P r sirea locului natal prin migra ie, renun-
area par ial la sistemul de valori al rii de origine sau ajustarea acestuia n favoa-
rea noului sistem de valori are ecouri n construirea identit ii la nivel familial.
Migra ia atrage dup sine i un nou statut al copiilor, cei mai vulnerabili, n
general respini ca minoritate; identitatea de gen n special a femeii se
construiete pe baza motivelor rii de primire i trebuie, de regul , s se confrunte
cu recunoaterea unui alt statut, cu implica ii asupra imaginii de sine a celuilalt
partener. Aceste tensiuni individ-societate se reflect i se traduc n tensiuni intra-
familiale cu consecin e adesea grave asupra rela iilor conjugale i asupra propriei
persoane a fiec ruia dintre parteneri; n consecin , recompunerile rela ionale
identitare necesare adapt rii devin dificile.
ntr-un studiu asupra identit ii familiale, fenomenul migra iei poate fi ales
ca variabil n cercetarea identit ii familiale deoarece este foarte r spndit ast zi,
i problemele pe care le ridic sunt majore. Dar aceasta nu nseamn c este
singura variabil posibil . Cum se poate observa n rndurile de mai sus, o rela ie
ntre identitatea familial i alte fenomene i procese sociale, precum urbanismul,
re elele sociale, stratificarea, reprezent rile asupra genurilor etc. poate s reliefeze
aspecte care vin s sublinieze c identitatea, construirea identit ii este un proces
dinamic, caracterizat printr-o flexibilitate ce permite fie i doar ca principiu
evitarea unor disolu ii, gra ie nscrierii individului ntr-o traiectorie identitar
proprie. Asumarea libert ii n acest fel, nseamn , implicit, i o responsabilizare
mai mare n raport cu propria traiectorie, dar i o accentuare a individualismului n
construc ia identitar .

Bibliografie
Goody, Jack, Familia european. O ncercare de antropologie istoric, Polirom,
Bucureti, 2003.
de Singly, Fr., Sociologie de la famille contemporaine, A. Colin, Paris, 2004.

12
Idem, p. 169.
9 Familie i identitate 169

de Singly, Fr., Le Soi, le couple et la famille, Nathan, Paris, 1996.


De Levita, David J., The concept of identity, Mouton, Paris, 1965.
Tajfel, H., Turner, J.C., Introducing social psychology, Penguin Books,
Harmondsworth, 1978.
Lipiansky, E.M., Ladmiral, Jean-Ren, La communication interculturelle, Armand
Colin, Paris, 1989.
Camilleri, Carmel, Cultural anthropology and education, Kegan Paul, Unesco,
Paris, 1986.
METODA PSIHANALITIC I FORMULAREA PROBLEMEI

BRNDUA OR ANU

The psychoanalitical method and the putting of the problem. Amidst the
controversies of the psychoanalytical theory there is one concerning the therapeutic role of
recovering the memories. The following article shows the manner in which the patients
speech on his past is a guide mark for validation the emotional experience of the present
analysis. The memories, even distorted, are a cognitive witness or an emotional buffer
acting as a third, necessary for putting the problem in intelligible terms. The idea is
illustrated through two clinical fragments which constitute two moments (past/present) in
the history of the one and the same subject.

Key words: recovering memories; cognitive witness; third.

De ani buni ncoace, n psihanaliz au loc dezbateri privind pluralismul n


teorie i tehnic . Adep ii perspectivei terenului comun, cum sunt Otto Kernberg,
Roy Schafer, Glen Gabard, Robert Wallerstein, nu numai c v d partea util a
acestei diversit i, dar propun i construirea de alian e ntre teoria psihanalitic i
alte discipline: filozofie, lingvistic , psihologie cognitiv , psihologia dezvolt rii i
neurotiin ele moderne. Motivul ar consta n existen a unor interfe e ale psihana-
lizei cu disciplinele enumerate, pe o scal general a studiului comportamentului
uman (R. Wallerstein, 2005, p. 635). Cum psihanaliza se preocup de un domeniu
situat ntre natur i cultur (A. Green), ar fi justificat n special apelarea la
tiin ele axate pe cap tul natur al scalei, ce furnizeaz modalit i compatibile cu
test ri empirice (R. Wallerstein, 2005, p. 624).
Exist i o alt pozi ie n raport cu pluralismul. Andr Green consider c
diferitele teorii psihanalitice nu se sprijin pe un teren comun. Dac ar exista,
acesta ar trebui demonstrat prin singurul procedeu valabil: expunerea de secven e
de edin e clinice care s releve un proces analitic asem n tor, la dou teorii bazate
pe tehnici i interpret ri diferite (Green, 2005, p. 628) 1 . n viziunea sa, psihanaliza
nu este nici tiin , nici hermeneutic , ci o practic bazat pe gndirea clinic, ce
conduce la ipoteze teoretice [fiind, dup spusele lui Freud n 1922] o metod , o
cur i o teorie (p. 632).
Green consider c tendin a spre cercetarea cuantificat i spre criteriile de
diagnosticare este de r u augur pentru psihanaliz , al c rei proces are o natur
subtil i uneori contradictorie.

1
n parantez fie spus, cei care au participat vreodat la grupuri de lucru cu prezent ri de
caz comparative i au constatat pe viu diferen ele dintre stilurile de interpretare de
exemplu, la un analist kleinian i la unul francez vor n elege cu uurin pesimismul
autorului.

Cercetri filosofico-psihologice, anul II, nr. 1, p. 171-178, Bucureti, 2010


172 Brndua Or anu 2

n sfrit, el g sete enigmatic faptul c , n pofida tehnicilor i teoriilor


diferite, psihanalitii de orient ri diferite ob in rezultate pozitive.
O alt controvers , deosebit de interesant , privete rolul terapeutic al
(recuper rii) amintirilor. Un num r de psihanaliti, printre care Peter Fonagy,
sus in c , n cursul analizei, reconstruc ia trecutului pacientului nu este curativ n
sine, aa cum s-a crezut conform teoriei freudiene.
Fonagy sus ine (2003, p. 506-507) c reamintirea evenimentelor din copil -
rie constituie doar un prilej pentru perlaborarea (reprelucrarea) experien elor
emo ionale n cadrul rela iei sine-cel lalt, dintr-o perspectiv alternativ .
Acest autor i bazeaz afirma ia pe studiile asupra raportului dintre
actualizarea experien ei i tipul de memorie implicat . El i citeaz pe P.
Gerhardstein et al. (2000), care au sus inut c , pentru a explora experien ele din
copil ria timpurie a pacientului, trebuie s ne baz m pe memoria procedural , iar
nu pe memoria declarativ sau explicit . Primul tip ine de ne-contient, adic nu a
avut de a face cu fenomenul reful rii, n vreme ce al doilea tip de memorie
corespunde cu dinamica incontientului sau precontientului, deci cu refularea.
Aadar, chestionarea modului actual al subiectului de a fi i a gndi n prezen a
celuilalt ar fi terapeutic , iar nu rememorarea, care o implic inevitabil pe prima.
Aceasta este, deci, o viziune care accentueaz importan a prezentului n cura
analitic (aici i acum). Am putea-o numi: cum-ul lui aici i acum. Sau:
important nu este ceea ce a fost odat , fiindc oricum nu putem ti important e
cum este acum. Este o teorie ce se sprijin pe date furnizate de tiin ele neuro-
cognitive, despre sistemele memoriei. Astfel, este subliniat procesul de prelucrare a
experien ei n contextul analizei, versus con inuturi reamintite sau a c ror refulare
este ridicat (fr. leve, engl. lifting).
Lumea psihanalitic nu se gr bete s mbr ieze aceast viziune, probabil
datorit nu att con inutului ei explicit sau declarativ, ct a implica iilor nc
neclare.
Ea este chiar contestat , ca fiind exagerat . Harold Blum 2 i reproeaz
energic neglijarea semnifica iei patologice a incontientului infantil i influen ei
acestuia asupra prezentului. El este de acord cu faptul c transferul nu nseamn
recapitularea literal a trecutului, avnd i o dimensiune defensiv . De asemenea,
c orice pacient sau analist se poate ap ra de o interpretare asupra prezentului,
insistnd asupra trecutului i viceversa.
Blum arat ns c trecutul nu poate fi ignorat. Ca argument, el amintete,
printre altele, fenomenul reac iei aniversare, pe care l i ilustreaz clinic: o
pacient care sim ea ostilitate fa de propriul copil viseaz c fratele sau sora ei
murise chiar n ziua de natere a copilului. Acest vis a ajutat-o s recunoasc , n
analiz , faptul c l identifica pe copil, n ura ei, cu rivalul de odinioar .
Dup Blum, dac recunoatem c pn i orice iluzie are un nucleu de
adev r (Freud, 1937), ca i orice vis, nu putem nega acest lucru privitor la amintire.

2
Care, de altfel, nu se opune colabor rii ntre neurobiologie i psihanaliz , cu condi ia ca
prima s nu fie idealizat i s nu renun m la incontientul dinamic.
3 Metoda psihanalitic i formularea problemei 173

El le cere autorilor reprezenta i de Fonagy s -i clarifice pozi ia n leg tur cu rolul


cuvintelor i imaginilor din memoria declarativ , autobiografic a subiectului aflat
n analiz . n mare, critica se refer la aceea c , dei declarativ P. Fonagy
recunoate importan a istoriei pacientului, teoria lui asupra tehnicii analitice
marginalizeaz istoria (H. Blum, 2003, p. 512). De asemenea, apare observa ia c
procesele primare din vise i simptome nu ar putea fi atribuite memoriei procedu-
rale. n sfrit, H. Blum arat c un pacient profit mai mult de experien a analitic
implicit tocmai atunci cnd capacitatea sa pentru insight i integrare e limitat
(cum este personalitatea de tip borderline). Este, de altfel, ceea ce sus inuse, n alt
context, Ronald Britton (2001), despre experien a nonverbal .
Al i autori arat o atitudine echilibrat ntre metafora arheologic a lui
Freud, pe de o parte, i perlaborarea rela ional a experien ei analitice. Astfel,
Fausto Petrella arat c orice proces analitic are dou aspecte: 1) unul cognitiv,
intelectual (tocmai cel arheologic i al reful rii, eviden iat de Freud) i 2) altul
emo ional, rela ional (F.Petrella, 2004, p. 1568). nainte ca aspectul arheologic
(legat de un eveniment incontient din trecut) s fie recunoscut ca atare, de c tre
pacient, el se manifest ca prezent, actual, cu referin la persoana analistului.
Petrella ilustreaz acest lucru cu visul unei paciente, n care ea i analistul
urcau mpreun pe un drum care ducea spre nite ruine, pentru a le vizita. El
remarc interesul pacientei fa de plimbarea cu analistul ei, dar observ c , ceea ce
stabilete ierarhia importan ei este dorin a pacientei. Scopul plimb rii din vis era,
de fapt, ajungerea la destina ie: vizitarea ruinelor.
Folosind superba metafor mitologico-narativ , aceeai autor italian arat
cum copilul, ca si nevroticul, vine cu nite enigme de rezolvat n psihanaliz . Rolul
analistului-Sfinx este de a face posibil enun area acestor enigme, iar rolul analis-
tului-terapeut e de a permite si a promova noi articul ri ale mitului, favoriznd
variantele cele mai bune. Iat cteva exemple de enun uri ale enigmelor:
Cum putem fi Tat l sau cum l putem dep i f r a-l distruge, dat fiind c
avem nevoie de el ca s ne ndrume si s ne protejeze?
Cum s o cucerim i s o domin m pe Mam , cum s concepem copii cu ea,
care l refuz pe copil si l amenin cu priva iuni intolerabile (de pild ,
alimentare)?
Cum s i separ m pe p rin i (a ad uga formul rii lui Petrella: f r s
risc m nonexisten a, fiindc existen a noastr a fost posibil prin mpreunarea lor;
negarea acesteia duce, retroactiv, la negarea noastr )? Ei se hr nesc unul pe altul i
i ofer pl cere. Cum s intr m n teribilul joc al cuplului? (F. Petrella, op. cit., p.
1620-1621).
Aceste enigme neformulate pun n discu ie naterea, genealogia, identitatea,
stabilitatea lumii obiectale, raportul cu fratria, via a i moartea.
n psihanaliz , repeti ia si ntoarcerea mitologiei infantile au posibilitatea de
a nu evolua n tragedie. Realitatea emo ional a sim irii infantile trebuie asumat
174 Brndua Or anu 4

contient de adult 3 . Enun area enigmei, punerea n form a mitului sunt esen iale,
al turi de pacificarea conflictului, dezlegarea adversit ilor, reducerea violen ei,
dep irea culpabilit ii (F. Petrella, op. cit., p. 1622). Rezolvarea prezint o
singularitate personal care e condi ia descoperirii reale a celuilalt, a posibilit ii
de a iubi i de a se reg si f r riscuri catastrofale (A. Green, 2004).
Pn i tema procesului psihanalitic e un prilej de controvers . Andr
Green g sete c aceast tem este idealizat n literatur (op. cit., p. 1865-1875) i
face trimitere la rarele aluzii ale lui Freud, din care reiese: procesul analitic se
deruleaz doar la analizand; el este linear (metafora gravidit ii, ce presupune i
autonomie: odat amorsat, evolueaz n mod natural); chestionarea analitic este n
special una intelectual .
Green este de p rere c n fapt, psihanalistul problematizeaz existen a
procesului doar n momentele de impas analitic. El prefer s utilizeze termenul de
situa ie analitic , ce presupune ntoarcerea subiectului la sine nsui n urma
deturului prin cel lalt, sau cunoaterea (explorarea) obiectului i reflectarea ei
asupra subiectului (A. Green, 2004, p. 1873-1874). Green este autorul binecunos-
cutei formule cadru-vis-interpretabilitate, ce definete situa ia analitic i care a
fost inspirat din Interpretarea viselor.
Exist totui ceva, n psihanaliz , care s nu fi fost supus contest rii? Exist ,
i anume metoda ei. Includem aici cadrul, regula fundamental a asocia iei libere,
ca i atitudinea analistului 4 .
Cadrul are o dimensiune temporal i una spa ial . Timpul este organizat
printr-o succesiune anumit de edin e, p strndu-se acelai program, aceeai
durat , acelai divan, timp de mai mul i ani. n interiorul acestui timp, exist un
timp trit i un timp procesual (al regresiei, al perlabor rii, al repeti iei) comparat
nu doar cu gesta ia, ci i cu digestia (Bion) sau cu cicatrizarea.
Spa iul analitic oferit de c tre cadru (setting, dispozitiv) este un spa iu
simbolic unde este posibil expansiunea imaginar maxim sau extensia
mental (F. Petrella, op. cit., p. 1559). El contribuie, al turi de mintea analistului,
la fenomenul de con inere despre care vorbete Bion i care produce con inuturi ce
ar avea tendin a s se ndep rteze n mod proiectiv, sub form de evacuare, evaziu-
ne i ap rare. Expansiunea imaginativ este ns i joc, dezvoltare, n elegere,
dispersare sau recombinare.
De asemenea, spa iul analitic ofer condi iile expansiunii narcisice, aa cum
a remarcat Bela Grunberger cu a sa viziune despre regresia narcisic (B.
Grunberger, 1971). Ea se adaug , ca fenomen autonom, aspectului de dramatizare
i interpretare al analizei.
Este vorba, de asemenea, de un spa iu simbolizant, situa ie unic pentru c
dispozitivul analitic simbolizeaz simbolizarea (Ren Rousssillon, 2004). Astfel,
cadrul devine locul transferului. Transferul are dou laturi: una a repeti iei, alta a
celei de a 2-a anse oferite unei experien e subiective anterioare, pentru a g si o
3
Iat i un fel de contientizare a afectelor, n afara celei a reprezent rilor.
4
Inven ia cadrului de c tre Freud nu a fost pus n cauz , cu excep ia lacanismului (A.
Green, 1998).
5 Metoda psihanalitic i formularea problemei 175

nou solu ie impasurilor acesteia. Combinarea celor dou laturi d natere unei
actualiz ri cu capacitate transformatoare.
n sfrit, un alt element al cadrului (dispozitivului) analitic, n sensul s u
larg, l constituie atitudinea analistului, despre care Roy Schafer (1983) a scris pe
ndelete. Ast zi nimeni nu mai sus ine c psihanalistul e realmente neutru n sensul
de insensibil sau nep s tor. Totui, ideea Annei Freud despre echidistan a analis-
tului fa de termenii conflictului incontient al subiectului, fa de diferitele
instan e psihice i p streaz valoarea ca ideal, de care analistul se str duiete s
se apropie, i ca iluzie util pentru analiznd, ce favorizeaz micarea asociativ .
Roussillon arat c neutralitatea analistului se exprim n constan a cadrului
temporal: indiferent ce spune pacientul ntr-o edin , aceasta se ncheie nici mai
devreme, nici mai trziu dect prev zut, dovad c subiectul nu i-a atras puni ia
celuilalt, dar nici nu l-a sedus.
Fiind mereu invitat s spun orice i trece prin minte, el realizeaz c nu
exist o reprezentare scop contient a analistului i c acesta mai mult g sete
dect caut (A. Green). Scopul analistului este facilitarea func ion rii psihice a
analizandului, dar f r a se interesa de modul n care el o va utiliza (F. Petrella). O
alt exprimare, pe care am propus-o, este c analistul i dorete pacientului s u un
bine nespecific (2001).
Neutralitatea mai nseamn vidul mintal al analistului, lipsa memoriei i
dorin ei (Bion), predispozi ia la func ia analitic (Racker), adic un fel de retrage-
re mental (narcisic ) a psihanalistului, pentru a-i l sa pacientului spa iul sus po-
menit. Zelul terapeutic sau pedagogic, contraindicate de Freud, reprezint opusul.
Jean-Luc Donnet arat c e greit s consider m c Freud nu credea n
participarea analistului. El trebuia ns s -i asigure metodei sale specificitatea
contra-sugestiv n cmpul medical al psihoterapiei. Conform acestei exigen e,
psihanaliza opereaz numai prin punctul de plecare. Punerea n cauz a procesului
natural care urmeaz conduce la tenta ia st pnirii unei tehnici totalitare din partea
analistului, ceea ce reprezint o iluzie (J.-L. Donnet, 2004, p. 1897).
Aadar, exist un echilibru ntre autonomia procesului analitic i participarea
analistului. Cum-ul i ct-ul celei din urm sunt, la rndul lor, puncte de
divergen n teoria tehnicii. n principiu ns , r mne unanim valabil afirma ia lui
Lacan din 1958: Psihanalistul dirijeaz cura [] el nu trebuie s dirijeze
pacientul.
Dup acest periplu despre acord i divergen e n psihanaliz , voi relua tema
colabor rii psihanalizei cu tiin ele cognitive: anume, discu ia privind utilitatea
rememor rii i reconstruc iei n cur , din perspectiva studiilor asupra memoriei.
Era vorba despre ideea (P. Fonagy i al ii) c reprocesarea rela ional a experien ei
analitice e mai important dect recuperarea amintirilor incontiente, care ar putea
oricum r mne inaccesibile, c ci apar in memoriei procedurale, iar nu celei
declarative.
Perlaborarea lui aici i acum n prezen a celuilalt constituie un fapt analitic
evident, care n prezent nu mai necesit argumentare. La fel stau lucrurile cu
176 Brndua Or anu 6

fenomenul de punere n cuvinte i n reprezent ri a afectelor sau micro-actelor (de


comunicare nonverbal , de identificare proiectiv ) din timpul edin ei psihanalitice.
R mne de reflectat asupra importan ei rememor rii trecutului 5 n procesul
analitic i n schimbarea func ion rii psihice. n termeni cognitivi, este vorba de
importan a amintirilor n formularea problemei i n rezolvarea ei.
(n parantez fie spus: Freud a investit latura cognitiv a procesului analitic.
Teoreticienii aminti i aici investesc latura afectiv , dar i argumenteaz prioritatea
f cnd apel la psihologia cognitiv ! Pesemne c ele se mbin prea strns).
Voi reproduce, ca material de reflec ie, un fragment clinic care mi-a fost
relatat de o persoan ce urmase dou analize, cu doi analiti diferi i. Pacientul n
cauz a remarcat c secven ele respective s-au legat ntre ele ntr-un mod care l-a
marcat pozitiv i care a contribuit la efectul benefic al psihanalizei n via a lui. Iat
succesiunea secven elor apar innd a dou analize, a doua la c iva ani de la prima:

T1 A1
(Pacient): Ast noapte am avut un vis. Se f cea c venea spre mine un
monstru cu cap de arpe. I-am strivit capul. [T cere] [Prev znd ntrebarea
analistului i mndru c poate interpreta singur]: Cred c arpele sunte i
dumneavoastr .
(Analist): [t cere]
P: [i amintete ceva i schimb subiectul]

T2 A2
P: Mi-am amintit ceva. Odat , n timpul analizei mele cu A1, i-am povestit
un vis. Se f cea c striveam capul unui monstru cu cap de arpe. I-am spus c cred
c era vorba de el. Apoi s-a aternut o t cere grea. [T cere] [Cu vioiciune]: Vreau
s spun, grea pentru mine!
A: mi spune i asta ca s nu m sperii

Voi comenta fragmentele considernd c timpul T2 constituie un timp


prezent (pacientul se afl n cea de a doua analiz ), iar T1 constituie un moment din
trecutul s u. Voi l sa la o parte por iunile din text comune celor dou secven e i
voi cerceta doar diferen ele.
S presupunem c , n A1, subiectul avusese un vis despre distructivitatea sa.
El a relatat visul n speran a c l va discuta mpreun cu analistul s u, de vreme ce
lui, pacientului, nu-i era team s -l identifice, declarativ, cu personajul periculos i
apoi distrus. ns analistul a t cut. n momentul T1 nu tim nc semnifica ia dat
de subiect t cerii analistului A1.
Suntem acum n momentul T2. n cea de a doua analiz , pacientul i
amintete de T1, semn c povestea r m sese neterminat . Aadar, t cerea lui A1 nu

5
(Memory) recover se traduce prin recuperare. M ntreb dac reconstituire nu ar fi
un termen mai potrivit, deoarece are o semnifica ie ambigu , ntre reprimire i
reconstruc ie, pe cnd recuperare se refer la con inuturi statice.
7 Metoda psihanalitic i formularea problemei 177

l-a satisf cut pe subiect, dar el nu a insistat atunci. De ce nu a insistat, dei era
important pentru el?
Afl m r spunsul n T2. Pacientul a nv at din trecutul s u analitic c este
capabil s -l paralizeze pe cel lalt, deci trebuie s ia m suri de siguran : el declar
c a fost periculos acolo i atunci, dar c nu mai este aici i acum, cu acest obiect
(A2).
Totui, el mai sper la o schimbare. Care apare prin interpretarea analistului
A2. Acesta, care ar fi putut comenta secven a de atunci (T1) cu referire la obiectul
de atunci (A1), alege s comenteze prezentul. El i spune, nonverbal, pacientului
s u (pus de mine n cuvinte): Vre i s m proteja i de distructivitatea dumnea-
voastr , care m sperie mi dau seama de asta fiindc am sim it team
identificndu-m cu primul analist , dar nu m sperie ntr-att nct s nu mai pot
gndi i vorbi despre asta. Interpretarea mi spune i asta ca s nu m sperii face
trimitere att la ura, ct i la iubirea pacientului. Ea a constituit, dup spusele lui,
rezolvarea problemei distructivit ii.
Apare ns o ntrebare: ar fi decurs oare lucrurile la fel n T2(A2) dac T1 n-
ar fi fost rememorat? Personal, cred c nu. S remarc m c analistul a putut oferi
interpretarea rezolvatoare de abia dup ce pacientul a vorbit despre el cel de
acum n raport cu analistul de atunci.
Experien a prezent a produs o schimbare (procedural) prin formularea
problemei n termeni avnd drept reper trecutul (T1). Ipotetic vorbind, ns i n
urma experien ei mele ca analist, consider c al doilea analist nu i-ar fi putut oferi
pacientului o alternativ afectiv i cognitiv mai bun dac nu ar fi ap rut
relatarea (declarativ ) a trecutului T1.
Exprimnd derularea secven elor conform metaforei mitologico-narative,
putem imagina evolu ia urm toare: nainte de T1, distructivitatea era conceput
incontient n termeni de distructivitate / vid (catastrof sau nimic); la momentul
T1, ea reuete s apar n termeni de moarte / via ; iar la T2, este reformulat n
termeni de angoas / siguran .
Formularea problemei a fost f cut par ial n A1, par ial n A2 (pe baza
relat rii experien ei din A1). Trecutul T1 a func ionat, pentru prezentul T2, ca un
martor cognitiv sau ca un ter . De asemeni, ca un tampon afectiv, aadar tot ca un
ter . Atunci cnd relatarea trecutului (rememorare, recuperare, reconstruc ie,
reamintire, reconstituire) func ioneaz ca ter cognitiv i afectiv, ea cap t valoare
de realitate obiectiv, chiar dac distorsionat de c tre prezent. Analistul i
pacientul se sprijin pe relatarea (explicit , declarativ , n cuvinte i imagini)
trecutului pentru a-i valida experien a actualizat procedural.
Cunoatem cu to ii rolul triangulrii n func ionarea psihic . Afirm c
rememorarea are, fa de experien a prezentului din edin a de psihanaliz , rolul
celui de al treilea necesar pentru ca prezentul s fie inteligibil. Trebuie men ionat
c , la rndul s u, prezentul afectiv poate sta ca ter i validare a trecutului relatat
(cognitiv).
178 Brndua Or anu 8

Aceast sprijinire reciproc dintre discursul (declarativ) despre trecut, pe de


o parte, i actualizarea modului de a fi (procedural), pe de alt parte, nu este dect
nc o ilustrare a triangul rii ca ns i matricea inteligibilit ii (W. Bion, R.
Roussillon) (R. Roussillon, 1995).
Metoda psihanalitic , prin toate componentele ar tate, creeaz condi iile
pentru ca trecutul s fie actualizat (memoria procedural ) i relatat n cuvinte i
reprezent ri (memoria declarativ ). Discursul reconstituirii amintirilor particip
al turi de efectele procedurilor subiectului asupra analistului la formularea
problemei.
Chiar n cursul acestei formul ri, schimbarea (rezolvarea) survine prin
modificarea perspectivei asupra experien ei actualizate i printr-o variant mai
bun a mitologiei personale ns ea este posibil doar n cadrul formul rii
triangulare.

Bibliografie
Donnet J.-L (2004)., Le postulat processuel et laventure de la methode, n Revue
Francaise de Psychanalyse, 5.
Fonagy Peter (2003), Rejoinder to Harold Blum, n International Journal of
Psychoanalysis, 84, 3.
Green Andr (1998), Cents ans aprs, Gallimard, Paris.
Green Andr, Idealisation du processus, n Revue Francaise de Psychanalyse
5/2004.
Green Andr (2005), The illusion of common ground and mythical pluralism, n
International Journal of Psychoanalysis 86, 3.
Grunberger Bela (1971), Le narcissisme, Paris, Payot.
Fausto Petrella (2004), Proceder en psychanalyse, Revue Francaise de
Psychanalyse, 5.
Rousssillon Ren (1995), Logiques et archeologiques du cadre psychanalytique,
PUF, Paris.
Rousssillon Ren (2004), Le potentiel et limpasse, in Revue Francaise de
Psychanalyse, 5.
Schafer R. (1993), The Analytic Attitude, Karnac Books, London.
Wallerstein R. (2005), Dialogue or illusion? How do we go from here?, n
International Journal of Psychoanalysis, 86, 3.
DESPRE QUALIA ESTE IMPORTANT FAPTUL DE A SIM I?

IRINA-GABRIELA BUDA

How can technicolor phenomenology


arise from soggy grey matter ?

Colin Mc Ginn

On qualia is it important to feel? In the following study, the author debates from
a philosophical standpoint some theoretical views on the emotional states phenomenon,
resorting to evolutionist arguments.

Key words: Qualia; evolutionism, causality; body-mind relationship.

Universul interior al tr irilor i experien elor intelectuale specific umane este


extrem de vast i tocmai complexitatea sa a determinat manifest rile, mai mult sau
mai pu in explicite, de orgoliu privind apartenen a omului la o specie superioar
pe o scar ascendent ontologic imaginar . Caracterul abstract, nepalpabil, al
acestora a dat natere la multe specula ii i ra ionamente de tip dualist 1 , care au fost
ns contrabalansate de tendin ele moniste contemporane. n lucrarea de fa ne
vom rezuma la discutarea unor perspective teoretice cu privire la fenomenul
st rilor emo ionale abordarea este filosofic situndu-ne totodat n postura
celor ce le demonstreaz importan a f cnd apel la evolu ionism.
Filosofia min ii, domeniu ce conlucreaz cu discipline tiin ifice precum
neurobiologia sau psihologia pentru a cerceta fenomenul mental, ofer un termen
aparte pentru sfera tr irilor afective i a senza iilor, pentru ceea ce este sim it la
nivel intern, fenomenal, anume qualia, adic ceea ce n psihologie s-ar considera ca
fiind universul proceselor psihice necognitive (senza ii, percep ii i toat gama
vast de emo ii). Termenul are origine latin , nsemn nd, ntr-o traducere ce nu
reclam fidelitate total , ce gen. Singularul quale nu este n general folosit, astfel
c ne vom limita la forma de plural.
Qualia reprezint experien ele percep iei (e.g. a vedea un obiect de culoarea
verde), senza iile corporale (e.g. a sim i durere), emo iile complexe (e.g. iubire, regret,
team ) i alte st ri psihologice diverse (e.g. a fi calm)2 . Ele au caracter privat (accesul
la propriile noastre tr iri interne este, dac putem spune astfel, un privilegiu personal),

1
Ne referim la distinc ia metafizic ntre o substan de tip ra ional i una material (v.
Descartes).
2
http://plato.stanford.edu/entries/qualia/#Which (Michael Tye)

Cercetri filosofico-psihologice, anul II, nr. 1, p. 179-183, Bucureti, 2010


180 Irina-Gabriela Buda 2

direct (ntre noi i propriile noastre senza ii nu se interpune nimic, nu ni se poate p rea
c avem tr irea unei dureri, spre pild , ea este experien iat f r echivoc i f r
intermediari) i inefabil (nimeni nu poate ti sau sim i cum este s aib o anumit
experien fenomenal dac nu o simte el nsui. Simpla descriere a unei st ri de c tre
altcineva nu poate duce dect la aproxim ri din partea celui care fie nu o tr iete n acel
moment, fie nu a avut niciodat experien a ei).
Ceea ce ne intereseaz n rndurile urm toare este legat de importan a
qualiilor pentru activit ile umane. Au ele rol cauzal n raport cu corpul nostru ?
Este existen a lor decisiv n momentul c nd ntreprindem vreo ac iune ? Aceast
problem pare s nu aib relevan din perspectiva sim ului comun: cine nu ar fi,
spre pild , de acord cu faptul c dac decidem s lu m un calmant o facem ca
rezultat al faptului c avem o durere de din i ? Psihologia accept , de asemenea,
rolul cauzal al emo iilor noastre. ns att din perspectiv tiin ific (neurologic ),
ct i epistemologic n general, lucrurile nu par s aib o solu ie att de evident .
Teoriile eliminativiste din filosofia min ii care se bazeaz pe cercet rile cele mai
recente din domeniul tiin elor neurale cred n succesul explicativ complet al
acestora. Astfel, speran a ntr-o descifrare complet pe viitor a modului n care
func ioneaz creierul ar reprezenta totodat i oferirea unor r spunsuri adecvate i
exhaustive legate de cauzele reale ale ac iunilor noastre. O n elegere a
mecanismelor bio-chimice ce stau n spatele emo iilor noastre, de la cele mai
simple la cele mai complexe, ar face inutile explica iile care caut motive ale
actelor noastre la nivelul calitativ al st rilor noastre fenomenale.
Totodat problema cauzalit ii n sine este una discutabil din mai multe puncte
de vedere. Discutarea conceptului dintr-o perspectiv sau alta poate duce la o analiz
legat de ceea ce dorim s consider m ca fiind cauz sau efect i natura rela iei dintre
acestea, de aici i nevoia unei discu ii pe temeiuri epistemologice. Dac , spre pild , un
anumit tip de durere este rezultatul excit rii fibrelor cerebrale de tip c am putea afirma
c acest proces fiziologic reprezint cauza real a ac iunii noastre de rezolvare a
problemei (disconfortul psihologic resim it) sau modul efectiv n care se manifest la
nivel fenomenal durerea ? Dac excitarea fibrelor c nu ar avea ca efect consecutiv
durerea am mai ncerca s lu m un calmant sau s mergem la doctor ? Ne putem
imagina n acest sens un experiment mental: dac lumea noastr fenomenal ar fi
alc tuit , cel pu in din perspectiva qualiilor, din st ri despre strile noastre cerebrale ?
Cu alte cuvinte, n loc s avem senza ia de durere atunci cnd sunt excitate fibrele c s
avem chiar senza ia de excitare a fibrelor c. Este, desigur, dificil s facem acest
exerci iu de imagina ie, s ne nchipuim cum este s ai senza ia propriu-zis de excitare
a fibrelor c, sau aceea de cretere a nivelului adrenalinei. Cert este c dac acest lucru
ar fi posibil, dac am avea un soi de neurofenomenalitate n locul qualiilor cu care
suntem obinui i, am sim i altfel reac iile organsimului nostru. Poate nu ar mai fi, spre
exemplu, att de dezagreabil reac ia noastr la faptul c am suferit un accident (pentru
c nu am mai resim i durere, ci altceva). n locul familiarelor i nepl cutelor st ri de
durere sau de fric , am sim i cum este s ai anumite st ri cerebrale, aa cum sim im,
spre pild , o contrac ie muscular . ns eventuala neutralitate a unor astfel de st ri,
comparativ cu cele specifice (negative, ca durerea, pozitive, ca diferitele tipuri de
3 Despre qualia. Este important faptul de a sim i? 181

pl ceri) nu ar avea o utilitate n sensul prezerv rii i activit ii n condi ii ct mai bune a
organismului.
O teorie care ncearc s explice leg turile cauzale dintre minte i corp i s
ofere un r spuns cu privire la resorturile mentale ale ac iunilor noastre este
func ionalismul. El presupune c orice stare mental e determinat doar de rolul ei
func ional, adic de rela iile cauzale cu input-urile senzoriale, cu alte st ri mentale
i cu output-ul comportamental. n acest sens a formula o explica ie cu privire la o
anumit qualia (e.g. a avea senza ia de rou) presupune a cerceta care parte a
creierului ce are rolul de a o produce a fost activat . A avea qualia x este totuna,
prin urmare, cu a fi n starea cerebral func ional X (care are rolul de a genera x),
felul n care e resim it starea respectiv de c tre cel care o are fiind irelevant.
Ned Block, dei un sus in tor al func ionalismului, critic lipsa de importan pe
care ar avea-o caracterul fenomenal al qualiilor n viziunea func ionalist 3 . El ofer un
experiment mental4 menit s arate c tocmai aspectul calitativ, felul n care resim im
anumite experien e la nivel fenomenal, ne face s fim fiin e inteligente (i, am ad uga,
cu puteri decizionale). Ne putem imagina o popula ie mare, de dimensiunile poporului
chinez (autorul alege acest exemplu tocmai pentru c num rul chinezilor este
aproximativ la fel de mare ca al neuronilor), ai c rui membri ar fi interconecta i prin
mijloace tehnice de comunicare putnd ine astfel leg tura unii cu al ii. Acestui grup i
s-ar repartiza o sarcin i membrii s i s-ar organiza pe echipe, fiecare avnd o func ie,
un rol oarecare, care ar contribui la bunul mers al ansamblului. Gra ie mijloacelor de
comunicare, echipele ar ine leg tura, transmi ndu-i astfel rezultatele i colabornd
pentru a le pune cap la cap pn la atingerea scopului final. Din perspectiv
func ionalist , uriaul grup ar putea fi considerat un organism inteligent pentru c ar
func iona ca un ansamblu de sisteme i subsisteme care colaboreaz , fiecare avnd o
func ie bine definit . Dei astfel organizat, grupul ar reui s i duc la ndeplinire
sarcina adoptnd strategii, comunicnd i asumndu-i roluri pe diferite echipe, nu
putem spune c rezultatul ob inut este cel al unei fiin e inteligente (ci doar al unui
ansamblu bine organizat de persoane ra ionale). Ceea ce lipsete unei explica ii
func ionale este incapacitatea de a capta i explica qualiile i de a accepta eventuala lor
greutate pentru n elegerea fenomenului mental. Am putea spune, n acord cu Kathleen
Wilkes, c func ionalismul ar fi la fel de capabil s descrie o fabric de tractoare sau
un sistem bancar, ca i un organism inteligent5 . Oare ncerc rile de a da o explica ie
func ionalist min ii au ca lips major tocmai problema subliniat prin experimentul
lui Ned Block i cunoscut ca the absent qualia argument6 ?

3
Exist mai multe tipuri de func ionalism, nu toate at t de categorice n privin a qualiilor,
dar cum acesta nu reprezint scopul lucr rii de fa ne-am rezumat doar la experimental lui
Block.
4
Troubles With Functionalism, Ned Block, n Philosophy of Mind, ed. D. Chalmers, ed.
Oxford University Press, 2002.
5
Minte i trup, Kathleen Wilkes, n Filosofia mentalului, inten ionalitate i experiment,
Ed. tiin ific , Bucureti, 1996.
6
Argumentul este simplificat i pu in modificat n lucrarea de fa .
182 Irina-Gabriela Buda 4

Se poate sus ine o explica ie func ionalist dac se consider c lumea


fenomenal nu are nici un rol cauzal i, deci, nici o importan . n acest sens nu ar
trebui s fim preocupa i de felul n care sim im pentru c acesta nu are relevan .
Dar aa stau lucrurile ?
Vorbeam n rndurile de mai sus de eventualitatea inutilit ii unei st ri de
neutralitate fenomenal . Abord rile evolu ioniste par s fie n acord cu viziunea
sim ului comun despre rolul qualiilor n ac iunile noastre. Ele adopt o pozi ie
instrumentalist ncercnd s g seasc un r spuns la problema necesit ii unei lumi
fenomenale din perspectiva organismelor (umane i nonumane). De ce exist
animale cu capacitatea de a percepe culorile (ceea ce ne ndrept ete s presupu-
nem c ar avea experien a psihologic a acestora) i animale care nu o au? De ce
avem capacitatea de a sim i fric , pl cere, durere? De ce, n ultim instan , ar
cheltui natura atta energie i attea resurse pentru a crea organisme complexe cu
capacit i senzitive dac qualiile sunt doar un epifenomen f r putere cauzal n
economia proceselor de supravie uire? Daniel Dennett 7 ofer , spre exemplu o astfel
de explica ie intrumental : st rile noastre interne reprezint modul n care
prelucr m informa ia, care este cel mai potrivit pentru organismul nostru. De aceea
ne plac anumite lucruri i ne deranjeaz , deci le evit m pe ct posibil, pe altele
(avem, prin urmare, qualia pl cerii i a durerii). Este un comportament tipic pentru
lumea animal ca i pentru om:

What we want when we sip a great wine is not, indeed, the


information about its chemical contents; what we want is to be
informed about its chemical contents in our favorite way. And our
preferences is ultimately based on the biases that are still wired into
our nervous systems though their ecological significance may have
lapsed eons ago.

Are sea elephants lovely ? Not to us. It is hard to imagine an uglier


creature. What makes a sea elephant lovely to another sea elephant is
not what makes a woman lovely to a man, and to call some as-yet-
unobserved woman lovely who, as it happens, would mightly appeal
to sea elephants would be to abuse both her and the term. 8

Printr-o abordare evolu ionist a n elegerii importan ei qualiilor am putea


spune c acestea ne fac s ne sim im cum ne sim im tocmai pentru a ne constrnge
s reac ion m ntr-un anumit fel care s fie n interesul nostru. Ne displace, spre
exemplu, s fim prea aproape de o surs de foc i ne place s mnc m pentru c
este r u s te arzi i este bine s te hr neti, din perspectiva conserv rii organis-
mului 9 . Prin urmare, pare evident c qualiile ne sunt de folos tocmai pentru c au

7
Unul dintre cei mai proeminen i autori contemporani din domeniul filosofiei min ii.
8
Dennett, C. Daniel Consciousness Explained, Daniel C. Dennett, 1991, ed. Little, Brown
and Company, Boston, Toronto, London.
9
Acest aspect este totui discutabil, prin faptul c ne plac adesea lucruri care ne fac r u.
5 Despre qualia. Este important faptul de a sim i? 183

calit ile fenomenale care le reprezint . Pare, de asemenea, contra-intuitiv ca via a


noastr s nu se schimbe n mod radical la nivelul ac iunilor pe care le ntreprindem
n absen a unei lumi fenomenale de complexitatea celei pe care o avem: ...all
visual experience is composed of the activities of neural circuits whose very
activity is innately pleasing to us, not only because we simply like to become
informed but because we like the particular ways we come to be informed. The fact
that the look of sunlight-dappled spring buds should be something a human beings
also like looking is not surprising 10 .
Problemele care care apar cnd vorbim de qualia i de relevan a lor sunt nu
doar de nivel epistemic, ci i metafizic (e.g. cum rezolv m problema cauzalit ii
f r s ced m unor specula ii dualiste, unor viziuni spiritualiste despre statutul
fenomenelor mentale). Altminteri nimic nu ne apare ca fiind mai familiar, mai
important i mai comprehensibil dect felul de a ne sim i ntr-un anumit fel. Este
ceva greu comunicabil, netransmisibil i, cu toate acestea, definitoriu pentru noi din
perspectiva sim ului comun. Natura calitativ a qualiilor scap deocamdat explica-
iilor tiin ifice. ncerc rile de a le reduce la fenomene strict cerebrale par de
asemenea simpliste i nesatisf c toare. Aceste rnduri nu s-au dorit mai rezonabile
din punctul de vedere al unor r spunsuri sau solu ii fundamentale; tot ceea ce am
ncercat a fost s subliniem cteva aspecte relevante legate de ceea ce sunt
recunoscute ca fiind the hard problems 11 n cadrul filosofiei fenomenului mental.

Bibliografie
Block, Ned Troubles With Functionalism, n Philosophy of Mind, ed. D.
Chalmers, ed. Oxford University Press, 2002.
Churchland, Paul, Eliminative Materialism and the Propositional Attitudes, n
Philosophy of Mind, ed. D. Chalmers, ed. Oxford University Press, 2002.
Dennett, C. Daniel Consciousness Explained, 1991, ed. Little, Brown and
Company, Boston, Toronto, London..
Dennett, Daniel Quining Qualia n Philosophy of Mind, ed. D. Chalmers, ed.
Oxford University Press, 2002.
Seager, William Functionalism, Qualia and Causation, Mind, New Series,
Vol.92, No. 366 (Apr., 1983), pp. 174-188.
Tooley, Michael Causation, MIT Encyclopedia of The Cognitive Sciences, ed. R.
Wilson, F. Keil, ed. MIT Press, Cambridge, Massachussets, London, 1999.
Tye, Michael http://plato.stanford.edu/entries/qualia/#Which
Wilkes, Kathleen Minte i trup, n Filosofia mentalului, inten ionalitate i
experiment, ed. tiin ific , Bucureti, 1996.

10
Dennett, C. Daniel - Consciousness Explained, Daniel C..Dennett, 1991, ed. Little,
Brown and Company, Boston, Toronto, London.
11
Expresia apar ine unuia dintre cei mai cunoscu i autori contemporani n aria filosofiei
min ii, David Chalmers.
VIA A TIIN IFIC

AL IX-LEA CONGRES INTERNA IONAL


AL SOCIET II DE STUDII KANTIENE
DE LIMB FRANCEZ

KANT, TIIN A I TIIN ELE

RODICA CROITORU

(Lyon, 8-12 septembrie 2009)

ntre 8 i 12 septembrie 2009 au avut loc la Lyon lucr rile celui de-al IX-lea
Congres Interna ional al Societ ii de Studii Kantiene de Limb Francez , concentrat
asupra statutului tiin ific al filosofiei transcendentale (ca propedeutic a sistemului
ra iunii pure i ca metod transcendental ), precum i al tiin elor pe care le
nglobeaz (metafizica, logica, matematica, teologia, fizica, chimia, biologia,
medicina, geografia fizic , istoria natural , cosmologia, antropologia, psihologia,
fiziognomonia, astronomia, mineralogia, acustica, meteorologia, cristalografia etc.).
Manifestarea pe care Societatea de Studii Kantiene de expresie francez a organizat-
o n acest an se datoreaz spiritului ntreprinz tor i interesului fa de tot ceea ce
nseamn tiin kantian al secretarei generale a acesteia, Mai Lequan, prodecan a
Facult ii de Filosofie a Universit ii Lyon 3, Jean Moulin. n jurul ei au func ionat
un Comitet tiin ific, format din Bernard Bourgeois, Jean Ferrari, Franois Marty,
Evanghelos Moutsopoulos, Claude Pich, Gerhard Seel, Ingeborg Schssler, Ricardo
Terra, Robert Theis, i un Comitet organizator, format din Denis Forest, Philippe
Huneman, Emmanuel Renault, Margit Ruffing, Sophie Grapotte, Jean-Jacques
Wunenburger. Lor li s-a al turat, pe toat durata manifest rii, ajutorul unor studen i-
filosofi, care au efectuat nu numai o munc administrativ benevol , dar au i
participat la dezbateri. Institu iile care au sus inut tiin ific i financiar acest Congres
au fost: Facultatea de Filosofie a Universit ii Lyon 3, Institutul de Cercet ri
Filosofice din Lyon, IHST, CNRS, Ens, Institutul de Istorie i de Filosofie a
tiin elor i Tehnicilor, Cenphi, Agen ia Universitar a Francofoniei, Universitatea
Sorbonna Paris IV, Universitatea Johannes Gutenberg Mainz, Kant Forschungstelle,
Kant Gesellschaft, Universitatea Franco-German , Departamentul Rhne, Regiunea
Rhne-Alpes, Grupurile de Cercetare Rhne-Alpes.
Discursurile inaugurale au nceput cu cel al lui Hugues Fulchiron, preedinte
al Universit ii Lyon 3, care a eviden iat importan a Universit ii gazd pentru

Cercetri filosofico-psihologice, anul II, nr. 1, p. 185-190, Bucureti, 2010


186 Rodica Croitoru 2

via a tiin ific francez i european . I-a urmat Jean-Jacques Wunenburger, decan
al Facult ii de Filosofie a Universit ii Lyon 3, care s-a referit la destinele acestei
institu ii nfiin ate n anul 1970, specializat n studierea tiin elor umaniste, i care
a evoluat sub semnul unor lyonezi celebri, ca Giles Deleuze i Maurice Mrleau-
Ponty. Salutndu-i pe francofonii de pretutindeni, cei romni au fost mngia i ca
fiind dragi inimii sale lyoneze, n m sura n care provin dintr-un pol al
francofoniei din Europa. Jean Ferrari, preedintele SEKLF, a subliniat n acest
context al tiin ei i al tiin elor kantiene rolul geografiei fizice, al c rei ntemeietor
este Kant nsui. Mai Lequan, a adus mul umiri num rului mare de participan i,
care l-a dublat pe cel al Congreselor anterioare ale SKLF (77 nscrii i
aproximativ 65 prezen i). Ea a trasat planul dezbaterilor pe care le-a dorit de la
prezentul Congres: 1) teoria critic i transcendental kantian a cunoaterii n
genere, precum i felul n care se articuleaz Critica ra iunii pure i transcen-
dentalismul n eles ca tiin a metafizicii reformate, ca sistem realizat i complet
de cunotin e ra ionale pure, ca tiin de a filosofa asupra filosofiei; 2) cuno-
tin ele tiin ifice pe care le mobilizeaz filosofia kantian; 3) maniera n care Kant
i articuleaz teoria cunoaterii n raport cu pluralitatea tiin elor particulare sau
a domeniilor particulare ale tiin elor.
Congresul a fost structurat n conferin e plenare de o or , neurmate de
discu ii, care au deschis primele sale patru zile, precum i n conferin e n sesiuni
(teoria cunoaterii; matematic ; antropologie i psihologie; logic ; tiin ele naturii;
moral ; metafizic , teologie, pedagogie; teleologie i estetic ) de o jum tate de or
urmate de discu ii de o jum tate de or pentru fiecare sesiune, precum i o
conferin de ncheiere. Prima conferin plenar a apar inut lui Michel Fichant
(Universitatea Sorbonna Paris IV) i s-a intitulat Situa ia arhitectonic a tiin elor
n realizarea lor critic . El i-a extras argumentarea din prima Critic, unde
distinc ia ntre introducerea enciclopedic i introducerea propedeutic d seama
asupra ideii de sistem. Urm toarea conferin plenar a apar inut lui Fabien
Capeilleres (Universitatea Caen), care s-a intitulat Chimie, drept, geografie,
astronomie, fizic : paradigmele caracterului tiin ific al metafizicii kantiene i
articula iile lor sistematice, care a tratat ambiguitatea conceptului de tiin pe
calea devenirii sale ca tiin academic . A treia conferin a fost inut de Frank
Pierobon (Universitatea din Bruxelles), i a purtat asupra concep iei kantiene a
matematicilor. El a sus inut ideea dup care innd cont de schimbarea de
paradigm adus de revolu ia tiin ific a lui Newton, este posibil nlocuirea
intui ionismului kantian n contextul eviden elor timpului s u i astfel este posibil
o mai bun n elegere a felului n care intui ionismul comand arhitectonicii sale.
Ultima conferin plenar a apar inut lui Jean Seidengart (Universitatea Nanterre):
Devenirea Teoriei cerului n opera lui Kant i receptarea sa n astronomia lui H.
Olbers. Este vorba despre receptarea eseului kantian Teoria cerului (1755) de
c tre astronomul german Olbers n 1823, care apropie cercet rile f cute de
Herschel, Halley i Kant asupra structurii Universului, ncercnd s salveze ipoteza
cosmologic infinitist de ipoteza celui pe care l numete nc marele Kant.
3 Kant, tiin a i tiin ele 187

Vom selecta spre prezentare unele dintre conferin ele prezentate n paralel n
sec iunile men ionate. n sec iunea asupra teoriei cunoaterii, Robert Theis
(Universitatea Luxemburg) n tiin i sistem la Kant arat c referirea la tiin
comport , n acest context, o conota ie dubl : de ideal metodic realizat
paradigmatic n tiin ele naturii i de ideal arhitectonic, care nseamn
sistematicitate, realizat paradigmatic de filosofia wolffian . Se pune problema
modului n care Kant a reformulat cel de-al doilea ideal (arhitectonic, sistematic) n
lumina reflec iei celui dinti (mprumutat de la tiin ele naturii). Christophe Bouton
(Universitatea Bordeaux 3) n Kant i problema timpului profund consider c
timpul geologic este un timp profund, care se socotete n miliarde de ani, i care
preced cu mult apari ia speciei umane. Dac se reduce timpul, dup cum
procedeaz Kant, la o form a priori a intui iei sensibile, considerndu-se c n
afar de subiect el nu este nimic, cum trebuie n eleas istoria P mntului? Pentru a
pune i a solu iona aceast problem n lumina filosofiei kantiene trebuie s ne
ntreb m care este reprezentarea lui Kant asupra vrstei P mntului i a apari iei
speciei umane. Conferen iarul a confruntat Teoria cerului cu estetica
transcendental i cu prima Antinomie a Criticii ra iunii pure. Henry dAviau de
Terney (Centrul Sevrs) n conferin a De la tiin a primei Critici la tiin ele celei
de-a treia Critici consider c n prima Critic, Kant elaboreaz o teorie a
cunoaterii, care va acorda un loc important experien ei i respectiv sensibilit ii,
prin formele pure ale spa iului i timpului, pentru ca conceptul s nu r mn vid. n
cea de-a treia Critic, sensibilul va fi luat n considera ie odat cu frumosul,
sublimul i simbolul facult ii de judecare estetice, precum i cu considerarea
corpului organizat n contextul finalit ii. Giuseppe Motta (Universitatea Mainz) n
Ce este un postulat? Considera ii asupra anti-constructivismului lui Kant
consider c n Critica ra iunii pure exist referiri implicite la Lambert, atunci
cnd termenul postulat este ntrebuin at cu semnifica ia pe care i-o dau
matematicile. Sub acest titlu inspirat de constructivismul lui Lambert, Kant a
dezvoltat o teorie explicit anti-constructivist asupra obiectivit ii. Acest
constructivism este ilustrat, de asemenea, n filosofia sa a matematicii. Matthieu
Haumesser n Critica ra iunii pure, teorie a tiin ei? este de p rere c reflec ia
transcendental kantian asupra ntrebuin rii facult ilor n experien comport
elemente ireductibile la o teorie a tiin ei dar, pe de alt parte, ea r mne str in de
o ontologie fundamental , care se lovete mereu de problema dualit ii surselor
cunoaterii noastre. Miza este de a delimita statutul discursului transcendental i
metafizic n raportul s u cu tiin ele. n sec iunea asupra antropologiei i
psihologiei, Jean Ferrari (Universitatea Bourgogne) n conferin a Din nou despre
antropologie a sus inut ideea dup care pentru a considera dintr-o perspectiv
nou antropologia kantian este necesar recursul la Prelegerile inute de Kant de-a
lungul carierei sale i puse n valoare de c tre studen ii s i. Problema pe care o
pune conferen iarul este aceea dac acestea aduc o lumin nou asupra naturii i
sursei antropologiei din perspectiv pragmatic . Marius Dumitrescu (Universitatea
Iai) n Afect i pasiune n Antropologia din perspectiv pragmatic, a sus inut
188 Rodica Croitoru 4

ideea dup care, spre deosebire de Descartes i Spinoza, Kant opune ra iunea
pasiunilor. n raportul complex dintre nclina ie i datorie, afectele i pasiunile au,
pentru prima dat la Kant, un caracter esen ialmente r u, f cnd opozi ie moralei,
ntemeiat exclusiv pe ra iune. Jesus Paulo (Universitatea Lisabona) n Kant i
imposibilitatea onto-epistemologic a psihologiei empirice eviden iaz felul n
care Kant examineaz posibilitatea unei tiin e a sim ului intern, lund drept model
al caracterului tiin ific filosofia naturii a lui Newton, de unde verdictul dup care
timpul nu este netematizabil, drept care numai un obiect spa ializabil poate deveni
obiect al tiin ei. Astfel, psihologia pare a fi destinat doar veto-ului epistemologic
sau dec zut la rangul de disciplin descriptiv . De la sesiunile dedicate
matematicilor l cit m pe Fabien Chareix (Universitatea Paris IV) cu comunicarea
Arta de a inventa: prezen a lui Kant n gndirea lui Poincar. El traseaz
contururile prezen ei kantiene n scrierile lui Poincar (defini ia matematicilor i a
fizicii, teoria judec ii, mai ales posibilitatea celor sintetice a priori). La sesiunile
asupra tiin elor naturii Ingeborg Schssler (Universitatea Lausanne) s-a prezentat
cu conferin a Matematicile n tiin ele moderne i n cosmologia antic . Unele
reflec ii cu privire la Kant i Aristotel. Dac tiin ele moderne consider
conferen iara cer ca natura s fie obiectul unei cunoateri certe de sine,
cosmologia antic aborda natura ntr-o manier natural , prin sim uri. Se pare c
matematicile constituie constanta care permite trecerea de la proiectul antic al unei
abord ri naturale a fenomenelor prin sim uri la proiectul modern al unei cunoateri
certe de sine. Pierre Kerzberg (Universitatea Toulouse) n Kant i ideea prim a
lui Copernic a urm rit felul n care matricea kantian a structurii a priori a ra iunii
se reg sete n principiul prim al tiin ei naturii i, n cele din urm , n materia
prim a lumii, n m sura n care depinde de spirit. Evanghelos Moutsopoulos
(Academia din Atena) n conferin a citit de Jean Ferrari, intitulat Despre
astrofizica kantian sus ine ideea dup care Kant inoveaz n materie de
cosmologie prin asimilarea descoperirilor tiin ei contemporanilor, mai ales ale lui
Newton, r mnnd totodat prudent, adic critic, cu privire la tezele pe care se
crede autorizat s le avanseze, cu att mai mult cu ct le aplic problemelor
metafizice i teologice. Astfel, el prevestete Concluzia Criticii ra iunii practice,
care marcheaz continuitatea firului conduc tor al gndirii sale, chiar i atunci cnd
aceasta atac subiecte aparent diferite. Mai Lequan (Universitatea Lyon 3) n
conferin a Ipotezele kantiene n favoarea unei teorii asupra vntului n geografia
fizic : ntre Buffon i dAlembert consider c ipotezele lui Kant asupra cauzelor
vntului s-au inspirat din metoda descriptiv a lui Buffon (Histoire naturelle, 1744)
i din fizica matematic a lui dAlembert (Rflexions sur la cause gnrale des
vents, 1747). Kant a mprumtat de la Buffon ideea dup care principala cauz a
vntului, att regulat (alizeu constant), ct i neregulat (muson sezonier) o
constituie nc lzirea solului terestru prin razele Soarelui, i mprumut de la
dAlembert ideea dup care masele de aer atmosferic sufer ac iunea Soarelui i a
Lunii. Totodat Kant se desolidarizeaz de dAlembert n m sura n care el judec
neglijabil influen a atrac iei corpurilor cereti asupra vntului n compara ie cu
factorul caloric, i nu preia instrumentarul matematic complex i inovator al lui
5 Kant, tiin a i tiin ele 189

dAlembert aplicat fizicii vntului (calculul integral, derivatele par iale). Werner
Stark (Universitatea Marburg) n conferin a Geografia fizic a lui Kant, plecnd
de la ipoteza dup care matematicile i asum func ia de criteriu al caracterului
tiin ific, explic rezultatele lui Kant din Prelegeri, n raport cu care este evocat
contextul tiin ific actual. La sesiunea dedicat logicii, l men ion m pe Nicolas
Angelis (Universitatea din Atena) cu conferin a Obiectul logicii la Kant i
Aristotel; el a pus n paralel un obiect al logicii care se reduce la expunerea legilor
pure ale gndirii, prin care se construiesc judec ile i silogismul, cu un obiect al
logicii care cuprinde i materia cunoaterii, unde logica poate fi definit i ca o
metodologie general a tiin elor. Vincent Alain (Universitatea Paris IV) n
Corectitudine formal i adev r real la Kant i Aristotel s-a ocupat de
reformularea kantian a principiului contradic iei, confruntndu-l cu formularea
leibnizo-wolffian (via Meier) de unde a rezultat: praedicatum inest subjecto. La
sesiunea asupra moralei a conferen iat subsemnata cu textul tiin a cerului
nstelat i morala Eului invizibil. Cu toate c n Critica ra iunii practice Kant
a gndit cerul nstelat reprezentat de natura nconjur toare i legea moral ca
provenind din interiorul Eului invizibil, validitatea lor se extinde asupra ntregului
sistem al filosofiei transcendentale, fiecare oper kantian incluznd cele dou
elemente n diferite propor ii. n fiecare domeniu al investiga iei trebuie s se
nceap cu locul pe care noi, n calitate de subiect al cunoaterii, l ocup m n
lumea sensibil . Respectiv, trebuie s ncepem cu natura susceptibil de a fi
abordat tiin ific, n conexiunea sa necesar cu ntregul univers, pentru c din
ntreg se trag limitele investiga iei umane, de care propria noastr existen devine
contient . Se urm rete aceast revendicare n Critica ra iunii practice,
examinndu-se n ce m sur aceast lucrare, al c rei scop expres este practic, este
de asemenea tiin ific . Paul-Henri Cunningham (Universitatea Laval, Quebec) n
conferin a Pruden a i tiin a practic n Eseul asupra mrimilor negative i
Despre un pretins drept de a min i din iubire de oameni analizeaz no iunile
kantiene de perspicacitate, art i tiin practic rezultate din Etica nicomahic.
Certitudinea cerut de tiin a practic nu este cerut pruden ei. Dac savantului i se
cere s judece apodictic, omului perspicace i se cere doar s judece cu
probabilitate. La sesiunea dedicat metafizicii, teologiei, esteticii, pedagogiei s-a
remarcat Margit Ruffing (Universitatea Mainz) cu conferin a Teologia, o tiin a
revela iei?. n prima Critic i n Prolegomene, Kant definete tiin a ca sistem al
cunoaterilor ra ionale ce con in cu necesitate judec i sintetice a priori. n cazul
metafizicii, cu privire la obiectele sale, nu exist dect o singur cunoatere
pozitiv , cea asupra limitei. innd seama de acestea, se pune problema cum poate
fi gndit caracterul tiin ific al teologiei ca o metaphysica specialis. Franois Marty
(Centrul Svres) n comunicarea Cnd cunoaterea viului se intersecteaz cu
facultatea de judecare reflexiv (citit de Jean Ferrari) a eviden iat cursul nou al
cunoaterii viului prin judecata de reflec ie, care pleac de la sensibil i urc spre
universal. Congresul a fost ncununat de conferin a de nchidere inut de Claude
Pich (Universitatea Montreal), despre Triunghiurile sferice i paradoxul obiec-
190 Rodica Croitoru 6

telor simetrice. n 13 din Prolegomene, Kant ilustreaz diferen a specific dintre


intui ie i concept, prezentnd diferite exemple privitoare la spa iu. Printre acestea
se num r i dou triunghiuri sferice care, dei au laturi i unghiuri egale nu pot
coincide. Se pune problema determin rii felului n care acest exemplu extras din
geometria sferic trebuie construit spre a fi concludent. Se pune, de asemenea,
problema raportului stabilit de Kant ntre spa iu si subiectivitate, cnd abordeaz
paradoxul obiectelor simetrice.
Al IX-lea Congres Interna ional al SKLF a fost organizat nu numai n
conformitate cu exigen ele tiin ifice ale unei universit i de elit precum este Lyon
3, dar i n spiritul culturii gastronomice prin care se remarc Lyonul, drept care s-a
oferit un cocktail de recep ie la Prim ria oraului Lyon, precum i alte mese festive
la restaurante renumite din acelai ora. Organizatorii au propus, de asemenea, o
vizit ghidat prin vechiul Lyon, unde s-au putut admira, ntre altele, i vestigiile
galo-romane (tiut fiind c dup Roma, Lyonul este oraul cel mai bogat n vestigii
romane).
AL XI-LEA CONGRES INTERNA IONAL KANT

KANT I FILOSOFIA N SENS COSMOPOLIT

RODICA CROITORU

(Pisa, 22-26 mai 2010)

O dat la cinci ani are loc una dintre cele mai importante i mai selective
manifest ri tiin ifice din domeniul filosofiei: ea este ocazionat de interesul pe
care lumea contemporan l acord operei lui Immanuel Kant, ajuns la un grad
nalt al dezbaterii i interpret rii. n acest an, organizarea Congresului Kant a
revenit Societ ii Italiene de Studii Kantiene, prezidat de prof. Claudio La Rocca,
n colaborare cu Societatea-mam , Kant-Gesellschaft, prezidat de prof. Bernd
Drflinger. n cuvintele de deschidere a Congresului, o seam de reprezentan i ai
unor institu ii colaboratoare i-au adresat salutul participan ilor: Cristina Scaletti,
preedinta Asocia iei de Cultur i Turism a Regiunii Toscana, Marco Filippeschi,
primarul oraului Pisa, prof. Marco Pasquali, rectorul Universit ii Pisa, Friedrich
Duble, ministru plenipoten iar al Republicii Federale Germania, prof. Massimo
Barale, din partea Comitetului Organizator al Universit ii Pisa, prof. Bernd
Drflinger, preedinte al Kant-Gesellschaft, prof. Claudio La Rocca, preedintele
Societ ii Italiene de Studii Kantiene. Din gndurile lor adresate participan ilor s-a
desprins marea dorin a comunit ii italiene de a sus ine financiar prezentul
Congres, n pofida situa iei de criz pe care o traverseaz Italia. Alte sponsoriz ri
au mai fost acordate de funda iile Deutsche Akademische Austauschdienst,
Deutsche Forschungsgemeinschaft, Facultatea de Agronomie din Pisa,
Schopenhauer Gesellschaft, Ministerul Instruc iunii, Universit ii i Cercet rii,
Comuna Pisa, Comuna Lucca, Universitatea Pisa, coala Normal Superioar ,
Universitatea Genova, Universitatea de Studii din Roma Tor Vergata, Funda ia
Martinetti, Funda ia Marcucci, Universitatea Neapole, Universitatea Parma,
Institutul de Istorie a Gndirii Filosofice i tiin ifice Moderne. Eforturilor lor
conjugate de proiectare i de punere n func iune a acestei manifest ri de anvergur
li s-a al turat o echip de tinere conduse de Elaine Broadley, care au ndeplinit
restul sarcinilor administrative vizibile pe toat durata Congresului. A existat, de
asemenea, un oficiu de pres , care recepta informa ii despre manifestarea tiin ific
i le oferea institu iilor publice de informare.
Congresul, care a contat pe mai mult de 460 de comunican i i aproximativ
100 de auditori, s-a bucurat de prezen a unor delega ii numeroase, precum cea a
Statelor Unite ale Americii cu 94 de comunican i, Italia cu 69 i Germania cu 64.
Restul rilor de pe ntreg mapamondul s-a prezentat cu reprezentan i pe m sura

Cercetri filosofico-psihologice, anul II, nr. 1, p. 191-197, Bucureti, 2010


192 Rodica Croitoru 2

for elor lor filosofice. Exprimarea n limba englez a dominat de departe cu 203
comunic ri, n german cu 98, italian 44, iar francez 15 (dealtfel, datorit
cunoaterii tot mai slabe a limbii franceze prof. Jean Ferrari a luat ini iativa
organiz rii exprese de Congrese de filosofie n general i de filosofie kantian n
special alternativ la fiecare 2 ani). Actualul Congres de la Pisa a fost structurat n:
1) edin e plenare sus inute de mari personalit i pe o tem proprie la alegere pe
marginea temei generale, cu o durat de 45 de minute, urmate de 15 minute
discu ii; 2) comunic ri de 30 de minute, care trebuiau s satisfac condi iile
nout ii i originalit ii, urmate de 10 minute de discu ii, care au fost grupate n
sesiuni de cte 3 comunic ri pe urm toarele teme: Kant i tradi ia filosofic ; teoria
cunoaterii i logic ; tiin , matematici i filosofia naturii; ontologie i metafizic ;
etic ; drept i justi ie; politic i istorie; antropologie i psihologie; religie i
teologie; estetic ; conceptul kantian de filosofie; motenirea lui Kant; Kant i
tradi ia leibnizean ; Kant i Schopenhauer; 3) 4 paneluri cu audien limitat , ce
i-au propus dezbaterea de subteme a temelor sus-men ionate, cunoscut fiind n
prealabil con inutul textelor (ntre 4 i 8 pe edin ). De departe tematica cea mai
dezb tut a fost cea de etic , care a avut nevoie de 10 sesiuni de cte 6 comunic ri
i de 3 sesiuni de paneluri cu 18 contribu ii, al turi de cele 5 conferin e plenare pe
aceast tem , ceea ce reprezint aproximativ 1/5 din totalul interven iilor
structurate pe 14 teme.
Conferin e plenare. 18 au fost conferin ele plenare programate, pe care le
vom expune n ordinea sus inerii lor. Una dintre cele mai p trunz toare i mai
conving toare conferin e a fost cea a lui Henry Allison (Universit ile San Diego i
Boston), Singularitatea imperativului categoric, care a propus contextualizarea
teoriei asupra revendic rii; el a reconstruit imperativul prin 3 acte volitive: 1)
trebuie s vreau; 2) alegerea numai n conformitate cu forma universal ; 3)
alegerea maximei ca scop n sine. n unica conferin de sear , John Searle
(Universitatea Berkeley) a vorbit n Realitatea de baz i realitatea uman : teme
post-kantiene despre posibilitatea construirii ra ionalit ii cu ajutorul limbajului i
al inten ionalit ii. Rmi Brague (Universitatea Sorbonna) n Kant i tenta ia
gnostic s-a referit la sensibilitatea religioas , gnostic a Criticilor, iar pe Kant l-a
numit Moise al filosofiei, n calitatea sa de ntemeietor al unei religii, prin care a
reuit s conduc oamenii din deert spre specula ia liber . n universul noii religii
filosofice frumosul are legitimitate moral , drept care oamenii trebuie s se simt
bineveni i n lume, dat fiindc lumea s-a preg tit cu frumosul tocmai pentru ei.
Bernd Drflinger (Universitatea Trier), n O nou concep ie religioas n lumina
alteia mai vechi. Habermas i Kant a analizat lectura ateist dat de Habermas
textului kantian corespunz tor. Claudio La Rocca (Universitatea Genova) n
conferin a Metod i sistem n concep ia filosofic a lui Kant a abordat structura
ra ional a sistemului categorial kantian, bazat pe principii comune de judecare.
Beatrix Longunese (Universitatea New York) n Kant i Freud despre eu a
pus n paralel gndirea discursiv kantian sintetizat n eu gndesc [ich denke]
cu actul freudian contient concentrat n eu [ich], de unde a rezultat interrela ia
lor. Karl Ameriks (Universitatea Notre Dame) a explicat Cosmopolitismul
3 Kant i filosofia n sens cosmopolit 193

ambivalent al lui Kant prin lumea care se afl n noi, dat fiindc i noi suntem
tr itori n lume. Alfredo Ferrarin (Universitatea din Pisa) n Unitatea ra iunii.
Despre ciclopi, arhitec i i viziunea cosmic a filosofului a tratat arhitectonica
argumentelor kantiene n filosofia ca Weltanschauung, logic , etic . Barbara
Hermann (Universitatea Los Angeles) a subliniat importan a regulilor i a
excep iilor n Despre excep ii, exemplificnd cu datoriile imperfecte (fa de
copii, fa de p rin i), care sunt lipsite de excep ii i datoriile perfecte, regulative.
Manfred Baum (Universitatea Wuppertal) n Libertate i drept la Kant, pe baza
textului Metafizicii moravurilor s-a referit la dificult ile pe care le comport
termenul kantian de obligativitate, ntemeiat n natura uman . Eiji Makino
(Universitatea Hosei Tokio) n conferin a Cosmopolitism i critica ra iunii post-
coloniale a ncercat s g seasc filonul ra ional n societ ile post-coloniale, n
pofida unor manifest ri non-ra ionale. Ricardo Terra (Universitatea So Paulo) n
Are ra iunea kantian o culoare? s-a referit la diferen ele pe care le face Kant n
Antropologia din perspectiv pragmatic ntre gradele de ra ionalitate ale rasei
umane i ale unor popoare, n condi iile n care imperativul moral c rora ele trebuie
s i se supun este unic. Marele ateptat care a fost cunoscutul filosof italian Gianni
Vatimo (Universitatea Torino) nu a putut ine conferin a Kant filosof al
interpret rii. Onora ONeill (Universitatea Cambridge) n conferin a
Cosmopolitismul atunci i acum a subliniat valoarea constant a ideii kantiene de
cosmopolitism moral i politic. Dup ultimele trei conferin e de diminea ,
edin ele plenare s-au desf urat pentru prima dat n paralel, unde prima serie a
avut drept tem Cosmopolitismul politic al lui Kant, n care au fost incluse
conferin ele lui Thomas Pogge (Universitatea Yale), Viziunea lui Kant asupra
ordinii interna ionale juste; Reinhard Brandt (Universitatea Philipps Marburg),
Pacea etern fundamentul doctrinei dreptului? i Massimo Mori (Universitatea
Torino), Ra iune pur i cosmopolitism: drept, politic i istorie n cosmopo-
litismul lui Kant. A doua tem , pe care am urm rit-o, a fost Kant i scopurile
esen iale ale ra iunii umane. Tema s-a deschis cu conferin a lui Paul Guyer
(Universitatea Pennsylvania), Libertatea i scopurile esen iale ale umanit ii, care
pe baza Criticii ra iunii practice i a Prelegerilor de etic a analizat argumente n
favoarea sus inerii i a viol rii libert ii. Jean Ferrari (Universitatea Dijon) n
Cosmpolitismul lui Kant i scopurile ultime ale ra iunii umane i-a expus
pesimismul neradical asupra naturii umane, ca o concluzie a nencrederii
reciproce dintre oameni, a sociabilit ii lor nesociabile, prin care natura i
manifest viclenia de a ajunge la destina ie. Norbert Hinske (Universitatea Trier) n
Ancorarea Criticii n conceptul universal a f cut o lectur a Criticii ra iunii pure
din perspectiva conceptului metafizic de lume. Hans Jrg Sandkhler (Universi-
tatea Bremen) n conferin a Moral , drept i stat dintr-o perspectiv cosmopolit .
Reflec ii pe marginea lui Kant a tratat tema general a Congresului cu referire
expres la Metafizica moravurilor i Spre pacea etern. Wolfgang Carl (Universi-
tatea Gttingen) a analizat cunoscuta paradigm kantian a filosofiei critice ca
transformare copernican ntr-o conferin cu acelai nume. Robert Brandom
194 Rodica Croitoru 4

(Universitatea Pittsburgh) n Kant despre judecat i reprezentare s-a referit la


schematismul Criticii ra iunii pure, la fel ca Mario Caimi (Universitatea Buenos
Aires), care n comunicarea Obiectul ce trebuie subsumat categoriei conform
teoriei schematismului s-a referit la Capitolul I Despre schematismul conceptelor
pure ale intelectului.
edin e de comunicri. Dintre cele 46 de edin e, care au grupat n general
cte 6 comunic ri, vom expune selectiv unele contribu ii, ncepnd cu Conceptului
kantian de filosofie I, moderat de subsemnata. Rudolf Makkreel (Universitatea
Emory, Atlanta) n Rela ia dintre filosofia lui Kant conform conceptului universal
i cosmopolitismul s u a eviden iat felul n care conceptul scolastic de filosofie
contribuie la formarea unor deprinderi tehnice n vederea atingerii unor scopuri, n
timp ce conceptul universal de filosofie este unicul care ne ajut la alegem ntre
scopuri. La aceeai sec iune, Lea Ypi (Universitatea Oxford) n comunicarea
Problema unit ii sistematice n cele dou defini ii date de Kant filosofiei a
explorat rela ia dintre interesul practic al ra iunii i cerin a teoretic de unitate
sistematic , dup cum apare ea n Critica ra iunii pure. Hoke Robinson
(Universitatea Memphis) n cadrul edin ei asupra Teoriei cunoaterii i logicii I a
prezentat Intui ii empirice, scheme i concepte n epistemologia critic a lui
Kant, unde a ar tat c descrierea dat de Kant elementelor implicate n
cunoaterea empiric genereaz numeroase dificult i, n special necesitatea
aparent dup care conceptele empirice i intui iile empirice trebuie s fie
precedate de celelalte. Andrea Esser (Universitatea Philipps Marburg) n cadrul
sec iunii Etic II a expus Facultatea de judecare n practic : reflec ie i aplicare,
unde a eviden iat dimensiunea practic a obscurit ilor conceptului de Urteilskraft,
n calitate de facultate creatoare i productiv . Margit Ruffing (Universitatea
Johannes Gutenberg Mainz) la sesiunea Kant i Schopenhauer I i-a exprimat
curtoazia fa de gazde n comunicarea Filosofia religiei la Kant i Schopenhauer
inut n limba italian . Ea s-a concentrat asupra metodei celor doi gnditori, de
unde a reieit c cele dou concep ii distincte asupra metafizicii se reflect n
transcendentalisme diferite. Patricia Kitcher (Universitatea Columbia) n comuni-
carea n argumentarea apercep iei a urm rit dou scopuri: 1) Kant a argumentat
apercep ia, neasumndu-i-o pur i simplu, i 2) argumentul s u stabilete c auto-
cunoaterea dispune de o epistemologie mai substan ial dect cea pe care o au n
vedere teoreticienii contemporani. Seung-Kee Lee (Universitatea Drew), ncadrat
la sec iunea Etic III, n Auto-determinarea i categoriile libert ii n filosofia
moral a lui Kant s-a referit la necesitatea categoriilor libert ii n vederea auto-
determin rii formei voin ei, care face posibil moralitatea. Bernd Ludwig (Univer-
sitatea Georg-August Gttingen), n cadrul aceleiai sec iuni, s-a referit n Puntea
f cut de Kant ntre doctrina scolastic asupra libert ii n anul 1786 i modul
consecvent al Criticii speculative, de unde a rezultat prioritatea epistemic a legii
morale fa de libertate, la care s-a ajuns n ntemeierea metafizicii moravurilor i
n Critica ra iunii practice. Oliver Sensen (Universitatea Tulane) la sec iunea Etic
III, n Alte argumente practice ale lui Kant n favoarea libert ii practice invoc
argumentele de natur psihologic . Luc Langlois (Universitatea Laval), la
5 Kant i filosofia n sens cosmopolit 195

sec iunea Etic V, n comunicarea Wolff i nceputurile filosofiei morale a lui


Kant: motenirea uitat a eviden iat importan a conceptului wolffian de
obliga ie pentru filosofia moral kantian . Sharon Anderson-Gold (Institutul
Politehnic Rensselaer) n Progres i profe ie: cazul istoriei cosmopolite din
cadrul sec iunii Politic i istorie II, a considerat c pozi ia lui Kant este mai
apropiat ca spirit de cea post-modernist asupra unei recunoateri implicite a
interac iunii dinamice dintre valorile rezultate din interesele umane i percep ia
patern-urilor folosite la construirea i interpretarea istoriei. Pauline Kleingeld
(Universitatea Leida) la aceeai sec iune, n A fost Kant un cosmopolit? a
reconstruit pozi ia lui Kant asupra justi iei economice (globale) pe baza textelor
sale, de unde reiese c el nu a mp rt it un cosmopolitism al justi iei distributive
globale. Brigitte Sassen (Universitatea McMaster) la sec iunea Estetic II, n
comunicarea Sim ul comun ca r spuns la paradoxul gustului, a tratat rolul central
al sim ului comun, care unete subiectivitatea cu universalitatea i necesitatea n
solu ionarea paradoxului gustului, ce const din combinarea elementelor empirice
cu elemente a priori, datorit lipsei determin rii sale de c tre categorii. Beatrix
Himmelmann (Universitatea Brown) la sec iunea Conceptul kantian de filosofie II,
n comunicarea Moralitatea sincerit ii i semnifica ia sa pentru conceptul kantian
de filosofie a eviden iat actualitatea revendic rii kantiene a sincerit ii, n pofida
oric rei ideologii i a oric rui scepticism. Claude Pich (Universitatea Montral) la
aceeai sec iune, n Kant i spiritul de sect n filosofie a examinat (pe baza
eseului din 1796 Despre un ton nou superior n filosofie) reticen ele lui Kant
asupra societ ilor secrete, n lumina conceptului s u de spa iu public. Adrian Piper
(Arhiva de Cercet ri Adrian Piper), n cadrul sec iunii Etic VIII, n comunicarea
Ac iunea practic : fundamente din prima Critic a argumentat c a treia
antinomie a primei Critici, precum i structura apercep iei pure din Deduc ia
transcendental aduc lumin n problema motiva iei morale i a inten iei morale din
ntemeierea metafizicii moravurilor. Valerio Rohden (Universitatea Luteran din
Brazilia), la sec iunea Antropologie i psihologie I, n comunicarea Facultatea
dorin ei i ra iune a ar tat c n cazul pasiunii facultatea apetitiv se priveaz de
autodeterminarea ra ional fundamental , adoptnd o maxim ira ional . Stephen
Palmquist (Universitatea Baptist Hong Kong), n cadrul sec iunii Religie i
teologie II, n Ideea de nemurire ca proiec ie imaginativ a unui viitor moral
indefinit, a tratat ideea de nemurire a sufletului n cele trei Critici i n Religia
doar n limitele ra iunii, fa de care natura noastr fizic i manifest dependen a
descrescnd . n cadrul sec iunii Ontologie i metafizic III, Zeljko Lopari
(Universitatea de Stat Campinas) s-a referit n Cele dou metafizici ale lui Kant
la metafizica naturii ca la o semantic a priori a conceptelor teoretice, analog
metafizicii moravurilor, al c rei scop este pacea etern a statelor na ionale. Christel
Fricke (Universitatea Oslo) la sec iunea Etic X a vorbit despre Demnitatea
moral i vulnerabilitatea moral din perspectiv kantian , ar tnd c demnitatea
uman , ca status moral a priori nu este meritocratic , cu toate c din subtext pare a
fi. Sunt eviden iate implica iile meritocratice ale revendic rii de c tre Kant a
196 Rodica Croitoru 6

demnit ii. Gunter Zller (Universitatea Ludwig-Maximilian Mnchen) la sec iu-


nea Antropologie i psihologie II n comunicarea Cosmos i p mnt. Antropologia
lui Kant din perspectiv geopolitic a analizat proiectul antropologic kantian de
geografie politic n lumina Prelegerilor sale de geografie fizic . Jane Kneller
(Universitatea de Stat Colorado) la sec iunea Estetic II n comunicarea Reflec ie
estetic i judec i culturale s-a referit la judec ile culturale ca la expresii care
pretind asentimentul tuturor, la fel ca judec ile asupra frumosului naturii.
Prezen a romneasc. Din nefericire pentru comunitatea filosofic din
Romnia, singura comunicare acceptat de comisia de cenzori a Congresului de la
Pisa a fost cea a subsemnatei, Morala cerului nstelat i a sinelui invizibil n
cadrul sec iunii Etic V; am argumentat c o moral ntemeiat pe trei postulate,
dintre care dou se afl deasupra rela iilor umane reciproce (Dumnezeu i sufletul
nemuritor) poate fi interpretat ca unind bolta cereasc asupra c reia sunt
proiectate ele cu libertatea sinelui invizibil rezident sub acestea. Cinci alte
comunic ri ale unor doctoranzi sau universitari romni de peste hotare au venit s
ntregeasc imaginea unei comunit i filosofice, care numai astfel poate r spunde
exigen elor unei manifest ri tiin ifice de elit . La sec iunea Etic III, Claudia-
Cristina erban (Universitatea Sorbonna), fost absolvent a Universit ii din Cluj,
a prezentat Posibilul practic kantian: ceea ce se afl pentru Kant n puterea mea
(in meiner Gewalt) i ceea ce nu se afl ?, n care principiile determinante ale
fiec rei ac iuni sunt v zute ca rezidnd n ceea ce apar ine timpului trecut i nu se
mai afl n puterea agentului moral. Sorin B iau (Universitatea Keele), fost
absolvent al Universit ii din Bucureti, la sec iunea Etic IV a comunicat asupra
For ei deontice a formulei legii universale, pe marginea interpret rii date de
Mark Timmons constrngerii formale, c reia i se fac unele sugestii spre a evita
respingerea procedeului de decizie. Roxana B iau (Universit ile Leeds i
Oxford), n sec iunea Ontologie i metafizic I a comunicat despre Spa iu, timp i
problema obiectivit ii; ea s-a referit la lectura preferen ial a lui Heidegger
asupra timpului fa de spa iu i a sugerat o lectur alternativ de reconsiderare a
spa iului. Tinca Prunea-Bretonnet (Universitatea Sorbonna), fost absolvent a
Universit ii din Cluj, la sec iunea Conceptul kantian de filosofie IV, n Concep ia
kantian de filosofie n lectura metafizic a lui H. Heimsoeth a eviden iat sensul
cosmic dat filosofiei kantiene de c tre interpretul contemporan, pentru care fiin a
inteligibil este determinat ca Sein i Aufgabe (ca dat i ca sarcin ). Mihaela
Fistioc (Universitatea Yale) la sec iunea Kant i Schopenhauer II s-a referit la
Schopenhauer despre lucrul-n-sine kantian ca idee platonic , unde no iunea
kantian de judecat de reflec ie aduce lumin asupra n elegerii de c tre
Schopenhauer a ideilor platonice i, drept urmare, a paralelei dintre ideile platonice
i lucrul-n-sine kantian. Mica delega ie romn a fost ntregit de c iva auditori,
iubitori de filosofie, masteranzi i doctoranzi veni i din Romnia sau din Germania,
dintre care Daniel Anghel (Heidelberg) i Aron Telegdi-Csetri (Bucureti).
Paneluri. Am selectat din cele 4 zile n care au avut loc paneluri urm toarele
contribu ii: Johan de Jong (Universitatea Amsterdam) la sec iunea Ontologie i
metafizic I, despre Modestia metafizicii lui Kant, care se refer la
7 Kant i filosofia n sens cosmopolit 197

incognoscibilitatea lucrurilor n sine i la restric ia formelor necesare ale intui iei i


categoriilor n experien a posibil ; acestea fac metafizica lui Kant vulnerabil unor
critici din secolul XX. La aceeai sec iune, Manuel Roy (Universitatea Montral) a
prezentat textul Kant condamn metafizica?, care pe baza Critica ra iunii pure
ofer argumente n favoarea interpret rii speculative a lui Kant. La sec iunea Etic
II, Luis Placencia (Universitatea Martin-Luther Halle-Wittenberg) a prezentat
Subiectivitatea maximelor la Kant, n care a sus inut c din structura maximelor
rezult mai multe sensuri ale subiectivit ii lor. La sec iunea Estetic II, Melissa
Zinkin (Universitatea de Stat New York Binghamton) a prezentat Substratul
suprasensibil al umanit ii la Kant; p rerea referentei a fost aceea c n Critica
facult ii de judecare substratul suprasensibil joac un rol similar cu cel al libert ii
n ntemeierea metafizicii moravurilor pentru a men ine obligativitatea legii
morale. La sec iunea Antropologie i psihologie Robert Gressis (Universitatea de
Stat California Northridge) a expus Rela ia dintre Gesinnung i Denkungsart; el
s-a exprimat asupra faptului c n pofida unor identific ri a celor doi termeni,
respectiv de dispozi ie i mod de gndire, Gesinnung l limiteaz pe
Denkungsart. Pedro Teruel (Universitatea Catolic San Antonio Murcia) n textul
Semnifica ia, sensul i structura termenului Gemt n filosofia kantian a tratat
termenul suflet n perioada precritic i n dezvolt rile tanscendentale.
Premiul Kant. Ceremonia de premiere a avut loc la Lucca cu autobuze puse
gratuit la dispozi ia participan ilor, i s-a desf urat la Auditoriul San Romano.
Profesorul argentinian Mario Caimi (Universitatea Buenos Aires) a primit premiul
acordat de Funda ia Fritz Thyssen, iar premiul Funda iei Silvestro Marcucci pentru
tineri cercet tori a fost acordat lui Jens Timmermann (Universitatea St. Andrews).
Festivitatea de premiere a fost introdus de un banchet i ncheiat cu un concert de
muzic de camer , unde au fost interpretate 2 cvartete de coarde de Luigi
Boccherini, originar din Lucca.
ncheiere. Congresul Kant de la Pisa reprezint un progres fa de cele 10
Congrese Kant anterioare prin calitatea contribu iilor, prin organizarea marilor
evenimente, ca i a celor m runte de zi cu zi, pentru care personal instruit se afla
mereu la dispozi ia participan ilor. Manifest rile au avut loc la Palazzo dei
Congressi, institu ie conceput special spre a servi astfel de evenimente; unele
dintre edin ele de comunic ri au fost inute, din lips de spa iu, la Facultatea de
Agronomie din apropiere. Dat fiind desf urarea lucr rilor pe toat durata zilei,
prnzurile au fost oferite cu generozitate de organizatori tuturor participan ilor i
auditorilor. n cadrul Congresului Editura All a donat Universit ii din Pisa un set
de opere ale lui Kant traduse de subsemnata n limba romn .
OPINII DESPRE C R I

n obiectiv:

ALEXANDRU SURDU

FILOSOFIA PENTADIC I: PROBLEMA TRANSCENDEN EI

Editura Academiei Romne, Bucureti, 2007, 220 p.

PROBLEMA TRANSCENDEN EI N ACTUALITATE

MARIUS DOBRE

Autorul c r ii pe care o prezent m aici a scris undeva c tensiunea


esen ial a filosofiei romneti este propria ei existen 1 ; filosofia romneasc ar
avea deci n prim plan propria ei identitate: pornit la drum trziu (cel pu in la nivel
institu ional), abia aezat n perioada interbelic , a venit comunismul care i-a frnt
din nou aproape letal destinul (cel pu in n primul interval de timp).
Noul nceput al filosofiei romneti, dup c derea comunismului, avea s
reia problema identit ii ei. Era un soi de groap f r ieire din care nu se putea iei
dect cu noi performan e care s le repete sau s le continue pe cele din perioada
interbelic i pe cele (mai pu ine) din a doua perioad a comunismului.
Unul dintre cei care au ncercat eforturi de evadare din groapa f r ieire a
nelinitii filosofiei romneti este profesorul Alexandru Surdu. Despre
Alexandru Surdu se pot spune multe, dar credem c cel mai important lucru care
trebuie re inut n leg tur cu personalitatea sa filosofic este atitudinea militant n
favoarea filosofiei romneti, att la nivel cultural-propagandistic, ct i la nivel
creativ (sau mai ales). Cu o carier filosofic nceput la celebrul Centru de Logic
al Academiei Romne, unde i-a elaborat principalele contribu ii n domeniul
logicii i unde i s-a deschis gustul c tre filosofia speculativ sub influen a lui

1
Alexandru Surdu, n loc de prefa la Voca ii filosofice romneti, Editura Academiei
Romne, Bucureti, 1996, p. 11.

Cercetri filosofico-psihologice, anul II, nr. 1, p. 199-204, Bucureti, 2010


200 Marius Dobre 2

Constantin Noica, i continuat n conducerea Sec iei de Filosofie, Psihologie,


Pedagogie i Teologie a Academiei Romne, Alexandru Surdu se remarc printr-o
activitate filosofic de anvergur n ultimii 45 de ani. De altfel, se poate spune c
destinul s u filosofic se poate mp r i n dou mari etape (delimitare totui
neriguroas , operat n ordinea predominan ei n preocup ri): etapa logic
(1964-1989), cnd i apar lucr ri precum Logic clasic i logic matematic
(1971), Elemente de logic intui ionist (1976), Neointui ionismul (1977),
Actualitatea rela iei gndire-limbaj (1989), i cnd scrie principalele studii grupate
mai trziu (2008) sub titlurile Teoria formelor logico-clasice i Cercetri logico-
filosofice, i etapa filosofico-speculativ (dar i istorico-filosofic ), cnd apar c r i
precum Voca ii filosofice romneti (1995), Gndirea speculativ (2000), Filosofia
modern (2002), Confluen e cultural-filosofice (2002), Filosofia contemporan
(2003), Mrturiile anamnezei (2004), Filosofia pentadic I: Problema transcen-
den ei (2008), Comentarii la rostirea filosofic (2009).
Despre penultima carte din cele niruite aici va fi (doar) vorba n cele ce
urmeaz . Problema transcenden ei (cum o vom denumi n continuare, fiind primul
volum dintr-o serie de cinci, probabil) este cea mai important n ordinea ilustr rii
celei de a doua etape n via a filosofic a academicianului Surdu. n timp ce n
celelalte las doar s se ntrevad posibilitatea unei gndiri filosofice proprii, n
Problema transcenden ei avem o deschidere f i i un prim mare pas n expu-
nerea unui sistem de gndire original. Va fi ns doar o prezentare a acestui prim
efort, f r alte comentarii, de vreme ce nu avem la ndemn ntreaga desf urare
filosofic a acestei noi forme de exprimare n domeniu.
Mai nti, de ce un logician autentic (aa cum se poate observa din c r ile
sale concepute nainte de 1989) eueaz ntr-o filosofie speculativ , aparent de
mult condamnat la moarte de noile orient ri ale secolului XX?
R spunsul l afl m consultnd prima parte a c r ii Problema transcenden ei,
intitulat Introducere n filosofia pentadic, dar nu numai. Alexandru Surdu consi-
der c exist mai multe tipuri de logic , corespunz toare facult ilor gndirii
(intelectul, ra iunea i specula iunea), cu limbaje logice diferite, i c oricare dintre
acestea merit luat n seam i, pe m sura posibilit ilor, dezvoltat . Astfel, se
poate vorbi despre o logic a intelectului (teoria formelor de modelare proiectare
sau reprezentare a st rilor de fapt realizate pe plan psihic prin percep ie i
intui ie; formele logice realizate sunt rela ionale, func ionale i opera ionale, iar
limbajul este de regul unul simbolic), despre o logic a ra iunii (teoria formelor
de reflectare abstract i generalizat a obiectelor sensibile, realizat prin
contempla ie i reflec ie i utiliznd un limbaj no ional) i despre o logic a
specula iunii sau o logic speculativ (teoria formal a specula iunii ce trateaz
procese-totalit i, realizat prin medita ie i revela ie i avnd un limbaj categorial).
Respectarea acestor deosebiri, a limbajelor logice diferite cu domenii de referin
diferite, neexcluderea vreunui tip de logic sau nesubordonarea lor reciproc
conduce la nl turarea falsurilor, interpret rilor greite, la evitarea eventualelor
paradoxuri logico-metodologice i a numeroaselor dispute sterile i nepl cute.
3 Problema transcenden ei n actualitate 201

n acest context, filosofia pentadic este un sistem categorial-filosofic de tip


dialectico-speculativ. Vom descrie din capul locului modelul filosofic pentadic,
nainte de a intra n am nunte. Acest model persupune urm toarele categorii:
Subsisten a (S) poate fi identificat , printre altele, cu lucrul n sine kantian, cu ceva
ascuns fa de ceea ce se arat , fa de ceea ce apare. Ea nu este ceva lipsit de pro-
priet i sau determina ii, ci este ceva ale c rui propriet i i determina ii nu au fost
captate nc , este ceva ce n-a devenit nc sensibil i inteligibil. De la Kant ncoace,
subsisten a a fost identificat cu transcenden a, care este obiectul de studiu al
metafizicii. Subsisten a nu este numai transcendent , ci i transcendental , avnd
dimensiuni psihologice i parapsihologice. Existen a (E) desemneaz ceea ce se arat
n afar , ceea ce se manifest i este perceptibil nemijlocit n spa iu i timp. Poate fi
identificat cu domeniul lucrurulor sensibile la Platon sau cu domeniul
fenomenalit ii la Kant. Fiin a (F) se identific cu gndirea n manier parmenidian :
este acelai lucru a gndi i a fi. Ea semnific ce estele, esen a lucrurilor separat
de acestea. Ideile platonice, de exemplu, au fiin , nu existen . Fiin a se manifest pe
cele trei planuri amintite deja: intelectiv, ra ional i speculativ. Realitatea (R) este
ceea ce credem noi despre existen i fiin (teoriile) n conformitate cu
constrngerile fiin ei (legile gndirii). Vom avea cinci tipuri de reconstruc ii ce cores-
pund principalelor cinci valori: reconstruc ia tiin ific , etic , artistic , juridic , poli-
tic . Existen a Real (ER) este existen a transformat conform unei realit i (teorii)
corespunz toare. Este, de fapt, lumea n care tr im. Marea Neagr este existen a
pur , n timp ce portul Constan a este existen real , ine de lumea maritim .
Aceste cinci categorii au, la rndul lor, categorii subordonate, aa cum s-a
ntrev zut deja; n cazul Existen ei, principalele categorii subordonate sunt: Faptul,
Situa ia, Fenomenul, Evenimentul i Procesul; n cazul Fiin ei: Intelectul, Ra iunea,
Intelectul Ra ional, Ra iunea Speculativ i Specula iunea; n cazul Realit ii:
Adev rul, Frumosul, Binele, Dreptatea i Libertatea, c rora le corespunde la
nivelul Existen ei Reale: Tehnica, Arta, Moralitatea, Justi ia i Politica.
Filosofia pentadic este un sistem de gndire deschis, care poate recepta
modific ri sau anumite progrese f cute ntr-unul din nivelurile sale. De pild ,
mbog irea Existen ei cu noi domenii determin noi activit i la nivelul gndirii, adic
al Fiin ei; mbog irea Realit ii, cum se ntmpl mai ales n cazul Realit ii tiin ifice,
determin modific ri cantitative, dar i calitative la nivelul Existen ei Reale etc.
Se poate observa c filosofia pentadic este diferit de filosofia practicat
disciplinar, prin absolutizarea uneia dintre disciplinele filosofice (ontologie, logic ,
metodologie etc.), care reprezint tendin a de a reduce ntreaga filosofie la una
dintre acestea, n virtutea unui principiu care ar putea fi numit pars pro toto.
n fine, avem i o defini ie a filosofiei pentadice: teoria trecerii de la Subsis-
ten i Existen , prin intermediul Fiin ei i Realit ii, la Existen a Real .
Toate aceste considera iuni ce in de prima parte a c r ii au fost expuse n
urm toarele capitole: Caren ele filosofiei disciplinare, Filosofia categorial-siste-
matic, Considera ii metodologice, Facult ile gndirii, Aspecte ontice i logi-
202 Marius Dobre 4

co-lingvistice, Problema nceputului n filosofia sistematic, Structura sistemului


categorial-filosofic, Caraterul deschis al filosofiei pentadice.
Trecnd efectiv, n partea a doua a lucr rii, la problema transcenden ei, ce
ine de prima categorie a filosofiei pentadice, subsisten a, vom face mpreun cu
autorul o precizare terminologic : transcenden a las impresia, ontic i gnoseo-
logic, c precede Existen a i st la baza acesteia, deci c ar avea rol de Subsis-
ten ; ea este o parte a Subsisten ei, diferit de Existen pe care o transcende, fiind
diferit , de pild , i de Supersisten (divinitatea), Transcendentalitate (ceea ce este
dincoace de Existen ), Protosisten (ceea ce este dup Existen ) sau Episisten
(nceputul i sfritul).
Transcenden a, n forma ei divin sau n alta, a fost gndit n trecut ca ceva
ce dep ete n elegerea. Prin intermediul intelectului sau al ra iunii nu se poate
surprinde acest nivel. Printr-o cunoatere mijlocit a ra iunii se poate, de pild ,
regresa cauzal pn la o cauz prim pe care o putem identifica n cele din urm cu
Dumnezeu, ns acceptarea lui este condi ionat , ceea ce nu corespunde elevan ei
sale. Mai degrab merit s vorbim despre o cunoatere nemijlocit , prin care nu
se n elege acum cunoaterea senzorial , ci o cunoatere ce presupune o anumit
contiin (Bewusstein) ce o apropie de gndire, o gndire diferit de intelect sau de
ra iune, mai precis specula iunea. Aceasta opereaz prin medita ie, care preg tete
revela ia, dar nu o revela ie obiectiv , n sens cretin, n care Dumnezeu se
reveleaz pe sine, sau hegelian, n care Spiritul Absolut face acelai lucru, ci de o
revela ie subiectiv a omului, prin care acesta devine contient de Supra-natural, de
Infinitate i Eternitate, de Transcenden n genere.
Se poate vorbi, mai departe, cel pu in referitor la filosofia kantian asupra
transcenden ei, despre o Transcenden relativ i despre una absolut.
Transcenden a relativ , acceptabil i din perspectiv kantian , are semnifica-
ie ontic i este antitetic f r implica ii dialectice, este, adic , opozi ional , dar nu
contradictorie. Ea este, la Kant, macrocosmic , referindu-se la nceputul i sfritul
universului, i microcosmic , referindu-se la structura intim a materiei. Este vorba
tot despre Transcenden , nu despre o prelungire a Existen ei observabile: sal-
tul l reprezint aici elasticitatea monadelor, care permite confluen a (coincidentia)
for elor opuse, ceea ce nu se petrece n lumea corpurilor observabile (existente).
Transcenden a absolut este dincolo de orice presupunere, dincolo de
nceputul i sfritul lumii, dincolo de monadele elastice ale materiei. Este obiectul
n sine nsui, necondi ionat, suprasensibil, neantitetic, incognoscibil, dincolo de
ceea ce exist . Existentul, ceea ce se manifest n spa iu i timp, este fenomenul.
ncercarea de p trundere a Transcenden ei prin intermediul intelectului i
ra iunii este o eroare, sesizat nc de Kant. Intelectul, cnd transcende sensibili-
tatea, concepe obiecte inteligibile c rora nu le mai corespunde nimic n lumea
sensibil . Ra iunea ajunge la iluzii naturale i inevitabile, consider reale propri-
ile sale produc ii, ideile. Ra iunea ar trebui s aib numai o utilizare regulativ,
sistematizatoare, organizatoare, cum ar fi (...) ierarhizarea conceptelor referitoare la
un anumit domeniu de fenomene, de la concepte obinuite la specii de concepte, la
genuri i la genuri supreme sau la idei. Aceasta ar fi utilizarea natural a ra iunii.
5 Problema transcenden ei n actualitate 203

Dar ea poate fi utilizat i constitutiv, cu referin la ceva transcendent care i-ar


corespunde unei idei sau ar fi n idee, dar care este un obiect imaginar sau fictiv,
constituit sau produs de ra iune, f r nici un corespondent real. Se ntrevede c
p trunderea pe t rmul Transcenden ei, indiferent de accep iile sale opozi ionale
sau contradictorii, se face cu acea facultate a gndirii diferit de Intelect sau
Ra iune, anume cu ajutorul Specula iunii.
Autorul vorbete n continuare despre transcenden din perspectiva psiho-
logiei. Mai nti, abordeaz problema transcenden ei din punctul de vedere al psi-
hologiei sinergetice a lui Ion Mnzat. Prin conceptul de transcontiin se poate
stabili o leg tur ntre om i transcenden ; filosofic vorbind, omul se rupe de
lume, este cumva deasupra lumii, mai ales n actul creator. Transcontiin a este o
amplificare maxim a contiin ei (nu o contiin impersonal sau o contiin
transcendental ), nivelul cel mai nalt, unde contiin a func ioneaz ca o cooperare
sinergetic a tuturor func iilor de la toate nivelurile psihismului uman, a tuturor
componentelor (psihice, fiziologice, genetice) fiin ei umane.
Din punctul de vedere al parapsihologiei, sunt unele manifest ri ale unor
indivizi umani care pot fi puse n leg tur cu Transcenden a relativ m car:
percep iile extrasenzoriale (clarviziunea, precogni ia, retrocogni ia). Este evident c
logica obinuit (intelectiv sau ra ional ) nu poate explica o situa ie de transcen-
dere corporal cu percep ii extrasenzoriale.
ns cea mai strns leg tur a omului cu Transcenden a este reliefat n
religie (o leg tur cu Transcenden a divin , cu Supersisten a: Marile religii ale
lumii eviden iaz , confirm sau infirm considera iunile tiin ifico-filosofice asupra
Transcenden ei, fiind utile i pentru conceptualizarea lor diferen iat i pentru
modalit ile dialectico-speculative, adesea evident pentadice sau cel pu in interpre-
tabile n maniera filosofiei pentadice. n m sura n care, cum zicea Hegel, specula-
tivul se aseam n cu misticul, religiile, care par att de misterioase i adesea
am gitoare pentru intelectul rigid i pentru ra iunea m rginit , sunt adev rate
desf t ri ale gndirii speculative care aspir i ea spre elevan a Absolutului, ca i
adev ratul credincios care urc pe treptele des vririi pn n preajma divinit ii.
Rndurile de mai devreme sunt ilustrate n cartea despre care discut m prin cele
cinci semnifica ii ale sinelui n hinduism, prin cele patru adev ruri i calea de
mijloc n budism, prin cele cinci c r i ale lui Moise, prin cele cinci credin e evan-
ghelice i prin cei cinci stlpi ai islamului.
Din punct de vedere teologic, autorul arat c , n leg tur cu Transcenden a,
sunt mai multe probleme fundamentale: una referitoare la caracterul transcendent
sau transcendental al divinit ii, la despr irea sacrului de profan; alta la despr-
irea Transcenden ei divine de Transcenden n genere, de regul prin surprin-
derea Supersisten ei i, firete, problema legturii Transcenden ei divine cu Exis-
ten a uman . Solu ionarea acestor probleme se face n func ie de pozi ia religioas
a teologilor, de dogmele acceptate n mod necondi ionat.
n fine, capitolele prin care sunt reliefate toate aceste chestiuni despre
Transcenden sunt: Accep iile curente ale transcenden ei, Particularit ile dialec-
204 Marius Dobre 6

tico-speculative ale Transcenden ei, Concep ii metafizice contemporane despre


Transcenden , Probleme cosmologice, cosmogonice i microfizice ale Transcen-
den ei, Psihologia sinergetic a transcontiin ei, Problema Transcenden ei para-
psihice, Religia legtura omului cu Transcenden a divin, Probleme teologice
ale Transcenden ei, Transcenden i Subsisten .
DATUL TRANSCENDENT

CLAUDIU BACIU

Titlul c r ii lui Alexandru Surdu, Filosofia pentadic I. Problema


transcenden ei 1 intrig cititorul interesat de filosofie: o carte de filosofie dedicat
ast zi transcenden ei pare a fi una vetust , apar innd domeniului sapien ial. n
mod realist, ns , titlul ne spune c transcenden a reprezint , totui, o problem .
Lucrarea nu este una de istoria filosofiei, nu prezint diferitele crea ii
filosofice n succesiunea lor temporal , ci se vrea parte a unui sistem filosofic, de
unde i indica ia din titlu. Termenul de sistem nu are ns aici n elesul pe care-l
avea la Hegel, cel pe care-l critica Nietzsche cu atta vehemen , nu nseamn o
deducere a ntregului real dintr-un principiu unic i astfel ncorsetarea concretului
existen ial. Avem de-a face, ni se spune, cu un sistem categorial-filosofic.
ntreprinderea se vrea mult mai restrns dect aceea a lui Hegel: nu ntregul real
se urm rete a fi prezentat i astfel ra ionalizat, ci se vrea doar o punere n
ordine, o explicitare, clasificare i ierarhizare a categoriilor filosofice 2 .
Autorul consider c exist mai multe genuri de sisteme filosofice, ceea ce
este posibil datorit diversit ii tipurilor de filosofie practicate. Am completa
aceast afirma ie cu aceea c exist i o diversitate de interpret ri ale gndirii care
stau la baza acelor tipuri de sisteme. i tocmai acest aspect ne intereseaz aici.
Urmnd perspectiva tradi ional , Al. Surdu consider c gndirea are mai
multe facult i: intelectul i ra iunea (facult ile pe care tradi ia filosofic le
atribuie gndirii), c rora le mai adaug una, specula iunea. n alt parte, cele trei
facult i sunt prezentate de autorul nostru mai didactic, ceea ce ne permite s
extragem urm torul citat:
Prin intelect se n elege gndirea intuitiv , practic , folositoare n lumea
imediat nconjur toare, cu referin direct la lucruri individuale i rela iile dintre
acestea; cu aplica ii n lumea modern , la domeniul tehnicii, la anorganic i solid,
iar n tiin e la aspectele matematice i de calcul, fiind exprimabil n simboluri i
formule.
Prin ra iune se n elege gndirea discursiv , no ional , apreciativ-judicativ
i argumentat , demonstrativ , bazat pe principiul ra iunii suficiente, prin care se
urm rete consecven a i non-contradic ia. Ra iunea este aplicabil unei realit i
complexe: artistice, morale i tiin ifice, n genere lumii organice, animalice i
umane, fiind exprimabil n limbajele uzuale.

1
Al. Surdu, Filosofia pentadic I. Problema transcenden ei, Bucureti, Editura Academiei
Romne, 2007.
2
Op. Cit., p. 7.

Cercetri filosofico-psihologice, anul II, nr. 1, p. 205-209, Bucureti, 2010


206 Claudiu Baciu 2

Prin specula iune se n elege gndirea teoretic i mistic , bazat pe


semnifica iile unor concepte generale de genul ideilor, al c ror comportament este
contradictoriu, paradoxal i misterios, care se refer mai mult la trecut i viitor,
dect la prezent, la originea evolu iei i sfritul lumii, care nu pot fi altfel gndite
i exprimate dect n forma unor sisteme ipotetice. 3
Fiec reia dintre cele trei facult i i revin anumite atribute: intelectul mode-
leaz no iunile prin care noi putem manipula obiectele din experien a nemijlocit ,
ra iunea creeaz cadrele prin care aceste no iuni sunt aezate n rela ii de coeren
reciproc , avnd aadar o func ie complementar i sintetic n raport cu intelectul,
iar specula iunea creeaz categoriile.
Categoriile reprezint concepte filosofice de maxim generalitate. Impresia
curent este aceea c ele se formeaz oarecum prin abstractizare, pornind de la
no iunile concrete, eliminnd una cte una diferitele tr s turi mai mult sau mai
pu in sensibile. Dac din punct de vedere istoric re-cunoaterea categoriilor are loc
pe aceast cale, ntr-o ncercare de explicare sistematic originea categoriilor nu se
poate interpreta astfel. Categoriile sunt att de opuse experien ei, nct Kant le
socotea de-a dreptul rezultatul imagina iei transcendentale, o alt fa a
intelectului. n orice caz, n mod tradi ional, ele erau considerate crea ii ale
intelectului sau ale ra iunii, n func ie de modul n care erau interpretate aceste
facult i ale gndirii. Ceea ce este surprinz tor la Al. Surdu este c el le consider
crea ii i instrumente ale specula iunii. i asta tocmai datorit specificului lor. Dac
se admite, n general, c no iunile i conceptele au o coresponden n domeniul
empiric de aceea modelarea unor astfel de no iuni revine intelectului, care
n elege cu ajutorul lor, iar asigurarea unei coeren e, a unei unit i logice n sfera
no iunilor, apar ine ra iunii categoriile nu au o atare coresponden , generalitatea
lor dep ind orice fel de caracter empiric. Aceasta-l ndrept ete pe autor s afirme
c respectivele categorii se refer la totalit i. Totalit ile sunt altceva dect
clasele, mul imile sau grupurile de obiecte. Ele nu sunt perceptibile, deoarece nu
cuprind numai obiecte existente aici i acum, ci le presupun i pe cele care au fost
sau vor fi. Totalit ile presupun procesualit i care transcend perceptibilul
existen ial spre nceputuri sau origini necunoscute ori spre finaluri imprevizibile. 4
Aadar categoriile ntemeiaz i orienteaz experien a, orice fel de experien , nu
pot proveni din ea, sunt, cum se spune, a priori. ntruct se refer la asemenea
totalit i i procesualit i, categoriile nu pot reveni nici intelectului i nici ra iunii,
ci doar celei de-a treia facult i, specula iunii.
Termenul de specula ie are n sens kantian, o conota ie negativ , iar n sens
hegelian, una pozitiv , ea fiind legat de ra iune, care devine astfel o ra iune
speculativ , al c rei interes este s dep easc permanent experien a i s produc
din sine ns i cunotin e despre un spa iu transcendent acesteia, despre
transcenden . Kant respinge preten iile de cunoatere ale ra iunii speculative, n
schimb Hegel le socotete cu totul legitime, f cnd din aceast ra iune organul
3
Al. Surdu, Gndirea speculativ coordonate istorico-sistematice, Bucureti, Paideia,
2001, p. 317.
4
Op. Cit., p. 52.
3 Datul transcendent 207

filosofic prin excelen . Cu toate c i Al. Surdu consider c specula ia dep ete
experien a, avnd drept obiect transcenden a, tr s tura fundamental a acestei a
treia facult i nu este explicat pornind de la experien , ca dep ire a acesteia
(chiar dac , inevitabil explica ia acestei facult i presupune i acest aspect), ci este
considerat a fi oglindirea (speculatio) 5 , care nseamn i contemplare, obser-
vare, iscodire, cercetare 6 , iar theoria este corespodentul grecesc pentru specu-
latio, teoreo nsemnnd, ca i speculator, a investiga, a pndi i chiar a spiona ceea
ce nu este observabil ca atare, deci perceptibil i contemplabil pentru oricine. 7
Specula ia filosofic nu are deci, la Al. Surdu, conota ia negativ a unui joc arbitrar
al min ii (ca la Kant) i nici conota ia unei activit i giganteti, de ridicare a
contiin ei individuale la nivelul cunoaterii absolute, precum la Hegel, ci se
ntemeiaz n facultatea originar a gndirii care este specula iunea, al c rei rost
este acela de a constitui prin ea nsi totalit i pe care le gndete cu ajutorul
categoriilor.
Prin caracterul ei cu totul originar i nederivat, ca i prin con inuturile pe
care le pune (manifestnd astfel o real autonomie n raport cu experien a, f r a
deveni ns absolut spontan, ca i la Kant) specula iunea se apropie de facultatea
kantian a imagina iei transcendentale. Exist ns i diferen e notabile, mai cu
seam independen a fa de intelect. Dar i altele, pe care le vom semnala mai
departe.
Ca facultate originar , specula iunea se afl naintea a ceva, care n raport
cu toate determin rile operate de intelect determin ri ce conduc la constituirea
experien ei i la organizarea necontradictorie a ei este transcendent,
specula iunea fiind astfel primul mediu prin care acest ceva intr n contiin a
uman . Tocmai de aceea obiectul ei predilect este transcenden a: C ci ceea ce
transcende existen a nu mai este obiectul unei experien e posibile. Dar acolo unde
nu reuete Ra iunea, n domeniul Transcenden ei, reuete Specula iunea, c ci
acesta este t rmul ei prin excelen 8 . Natura receptiv a gndirii este astfel foarte
just reliefat de Al. Surdu prin interpretarea acestui strat fundamental al gndirii ca
oglindire, ca speculatio: specula iunea oglindete transcenden a. Desigur, orice
cititor avizat va n elege c termenul de oglindire nu con ine nici o urm de teorie
a reflect rii mecanice nemijlocite a realului n contiin , ci este doar o formulare
metaforic , ajut toare, a unui fapt originar despre care, tocmai datorit caracterului
s u originar, nu se poate vorbi utiliznd limbajul comun (ca o picanterie
etimologic , am putea aminti faptul c n german termenul pentru ra iune,
Vernunft, provine de la verbul vernehmen care nseamn a auzi 9 , iar Heidegger
vorbete despre o chemare a gndirii atunci cnd, ntrebndu-se Was heit Denken,

5
Op. Cit., p. 96.
6
Idem.
7
Op. Cit. p. 53.
8
Op. Cit., p. 52.
9
L. Klages, Grundlegung der Wissenschaft vom Ausdruck, Johann Ambrosius Barth,
Leipzig, 1936, p. 142.
208 Claudiu Baciu 4

interpreteaz verbul heien n sensul de a chema imperativ, l sndu-ne s


n elegem c exist o chemare imperativ a gndirii din partea Fiin ei). Acest
caracter metaforic al oglindirii devine evident atunci cnd sunt discutate
cunotin ele pe care le produce specula iunea: ele toate au un caracter contradic-
toriu. Ceea ce era privit de c tre Kant drept o caren a gndirii, respectiv faptul c
ea ajunge la afirma ii contradictorii n raport cu transcenden a, devine astfel pentru
Al. Surdu maniera sui generis de sesizare i de n elegere a acesteia.
Avem astfel cteva aspecte fundamentale pentru a circumscrie concep ia
autorului nostru: a) gndirea are, al turi de intelect i ra iune, o a treia facultate,
specula iunea; b) acesteia din urm i sunt proprii categoriile, ca genuri supreme
care se refer la totalit i i procesualit i ce transcend experien a, perceptibilul
existen ial; c) obiectul predilect al specula iunii este transcenden a; d) oglin-
direa transcenden ei n gndire are loc prin categoria de Transcenden (n gene-
ral, autorul noteaz categoriile cu majuscule), care, n calitate de categorie
fundamental , nu poate fi gndit dect n mod contradictoriu.
Transcenden a are, ntr-adev r, o anumit not de nemijlocire, putndu-se
astfel vorbi oarecum despre oglindire. Oarecum, pentru c niciodat nu se va
putea verifica existen a acestei oglindiri, ntruct ea ar presupune o situare a celui
care verific n afara raportului transcenden -gndire, raport determinat aici ca
oglindire-speculare. Dac pentru Kant categoriile puteau fi explicate sub aspectul
originii lor ca sintez a diversului a priori al timpului, este clar c Transcenden a, n
calitate de categorie, nu va putea fi n eleas niciodat ca o sintez . Pentru aceasta
lipsete elementul de continuitate pe care s se bazeze sinteza, ad ugarea aceluiai
la acelai, aa cum erau momentele timpului la Kant. ns determinarea
transcenden ei ca Transcenden presupune o anumit imersiune a omului n acest
domeniu ce dep ete experien a comun i posibilitatea sesiz rii naturii cu totul
aparte a ceea ce este astfel sesizat. Rudolf Otto, i el profund marcat de filosofia
kantian , vorbea despre categoria numinosului, a sacrului care este tremendum et
fascinans accentund astfel tr irile contradictorii ce stau la baza religiei. n
filosofie nu putem vorbi despre o experien a transcenden ei, n schimb putem
admite c transcenden a reprezint un reper, un obiect al gndirii, care are un
con inut n el nsui i nu este numai o simpl negare a determina iilor existen ei
empirice. (De fapt, tocmai aici rezid , credem noi, perspectiva adecvat a autorului
atunci cnd vorbete despre oglindire n cazul facult ii gndirii care se
raporteaz la transcenden : pentru c avem de-a face cu punerea pozitiv a ceva i
nu numai cu o simpl negare a unui complex empiric, n sensul c transcenden a s-
ar ob ine printr-un simplu nu n raport cu experien a, astfel actul de negare al
gndirii nensemnnd o dep ire real a experien ei. Dimpotriv , prin acceptarea
unei oglindiri se subliniaz c gndirea sesizeaz existen a efectiv a ceva, pe
care ns nu-l poate determina, ntruct mijloacele sale de determinare apar in
totui intelectului, respectiv acelei p r i a gndirii ndreptat spre lumea empiric .)
Simpla negare cauzal a existen ei nu poate produce transcenden a, ci
ajunge, aa cum a ar tat-o Kant, doar la Idei ce au un caracter regulativ, la
reprezent ri care cel mult unific experien a, f r s o transceand n mod autentic.
5 Datul transcendent 209

Desigur, se poate deschide aici o discu ie cu privire la ce anume nseamn obiect


al gndirii n general. Oricum ar fi purtat ns discu ia, caracterul de dat al
obiectului (germ. Es gibt) este nota lui fundamental : obiectele gndirii sunt
ntotdeauna date, chiar i atunci cnd sunt construite (pentru c pornesc de la
elemente date n prealabil, pe care gndirea le g sete cumva gata-f cute naintea
ei). Prin imagina ie nu se poate ob ine un domeniu obiectual nou, ci numai
prelucrarea celui existent. Or, transcenden a, n sensul lui Al. Surdu, i al misticilor
bun oar , este un domeniu real, radical nou, altceva dect domeniul empiric, un
domeniu dat, iar nu inventat..
n m sura n care ceva-ul nedeterminat al gndirii este fixat de
specula iune n mod categorial ca Transcenden , acest ceva este i apropriat
ntructva. Ca realitate ultim a gndirii, era firesc ca Transcenden a s constituie
primul obiect de cercetare al unei concep ii filosofice ce are preten ia de a fi
sistematic . ns totalitatea pe care o reprezint acest termen ultim al gndirii, dei
identificat categorial, r mne una problematic , pentru c tot ceea ce ncearc
s o determine mai n am nunt are o sfer de cuprindere mult mai restrns ,
provenind din domeniul empiric, unde no iunile noastre sunt constituite n raport cu
lucrurile care ne stau la ndemn . Astfel c transcenden a, dei sesizat i
numit (Surdu vorbete n acest sens de o revela ie, n continuitate cu concep ia
unor mari gnditori germani, precum Schelling, Hegel sau, mai nou, Max Scheler),
r mne de nen eles.
Dup circumscrierea teoretic a categoriei de Transcenden , n lucrarea lui
Al. Surdu urmeaz o detaliere i aplicare a acestei idei n raport cu diferite con-
cep ii filosofice care ncearc n mod contient s cuprind realitatea transcendent :
aa de pild docta ignoran a lui Nicolaus Cusanus, cel care prin teoria
oximoronic a coinciden ei contrariilor ncearc s gndeasc divinitatea tocmai cu
instrumentul contradic iei. Dar aplicarea nu se oprete doar la filosofie, ci ia n
discu ie i fizica teoretic a ultimului secol, care s-a v zut confruntat cu aspecte ce
frizeaz transcenden a (principiul complementarit ii al lui Niels Bohr sau rela iile
de incertitudine ale lui Heisenberg), psihologia sinergetic , parapsihologia
(domeniu n care subiectul uman se confrunt cu situa ii ce contrazic structurile
existen ei) ori istoria religiei.
Se poate spune c aceast carte vine n ntmpinarea iubitorului de filosofie
prin aceea c red ncrederea, att de greu ncercat de ultimele secole, n
capacitatea gndirii de a iei din sfera imediatului i de a avea un acces legitim la
zona crepuscular a existen ei. Ideea facult ii categoriale a specula iunii i
dovedete astfel aptitudinea sintetic , ceea ce nseamn c ea va putea fi utilizat n
continuare n scopul unor sistematiz ri viitoare.
NOTE DE LECTUR

Mihai D. Vasile, Neoplatonismul cretin, Bucureti, Editura Academiei, 2008,


484 p.

Cartea dlui Mihai D. Vasile, Neoplatonismul cretin, trezete interesul de la


nceput, att prin titlu, prin stilul elaborat al expunerii ideilor, ct i prin structura
intern a lucr rii, dar are, de asemenea, i marele merit de a legitima ntr-un mod
original, particular i logic riguros existen a filosofiei cretine ca subdomeniu al
filosofiei religiei, n sistemul disciplinelor academice. n al doilea rnd, aten ia este
captat de formularea unui obiectiv ambi ios de ndeplinit, cel pu in prin
amplitudinea disciplinelor filosofice selectate de autor s conlucreze la ntemeierea
filosofiei cretine. Justificarea demersului analitic propus de autor se sus ine
deoarece se refer la ontologia umanului n ipostaza sa filosofico-teologic , n
modul de a fi specific al omului, i presupune ca ipotez de lucru unitatea spiritului
uman dup cum subliniaz autorul care se ia pe sine ca obiect de studiu i, de
aceea, ntreprinderea autorului are n mod necesar un caracter v dit interdisciplinar,
pentru a pune n eviden unitatea ontologic a umanului. n sfrit, al treilea
avertisment pentru cititorul dedicat, este ntlnit n Introducere, atunci cnd autorul
consider c demersul s u nu-i epuizeaz obiectul n tentativa de a dovedi nu
numai unitatea lui homo religiosus, ci i a mesajului cretin n ntregime.
n mod riguros, autorul procedeaz la distinc ia disciplinelor filosofice i
teologice angajate n defini ia i analiza conceptelor concurente, propunnd un
punct de vedere original atunci cnd discut despre fundamentele platonismului i
controversele teologico-filosofice care l-au integrat n structurile dogmatice ale
teologiei cretine. Astfel, este subliniat faptul c , n tradi ie mozaic , omul i-a
exercitat greit perfec iunea alegnd un mod demonic de a fi asemenea divinit ii
(homoousios to theo) atunci cnd a mncat din fructele pomului cunoaterii - n
timp ce, n tradi ie platonic , modul perfect de a fi asemenea divinit ii este
cunoaterea binelui i a r ului. De aceea, analiza ntreprins de autor asupra
modului n care a fost preluat doctrina platonic despre Demiurg de c tre
neoplatonismul cretin din Alexandria (p. 237-254) este esen ial pentru
n elegerea conceptual a viziunii originale asupra conexiunii dintre platonism i
cretinism, propus de cartea dlui Mihai D. Vasile.
n rezumat, lucrarea argumenteaz cu elegan i rigoare c Platon este acela
care demonstreaz c diferen a dintre crea ia Demiurgului i crea ia uman const
n aceea c , n timp ce Demiurgul posed techne ca tiin a modurilor de a crea
dar i tiin a scopurilor crea iei, omul este un simplu meteugar mimetic al crea iei
divine, i numai arareori este n posesia unei umbre a teleologiei. Autorul afirm

Cercetri filosofico-psihologice, anul II, nr. 1, p. 211-227, Bucureti, 2010


212 Note de lectur 2

expres: n timp ce Demiurgul (Dumnezeu) cuprinde, ntr-o singur vedere


perfect, binele i sistemul formelor, crend printr-un act unic i total ansamblul
universului vizibil, fiin a uman este constrns la viziuni imperfecte reluate mereu
de la capt, la descinderi par iale mereu repetate (p. 245).
Ca aplica ie a teoriei platoniciene despre Demiurg, se lumineaz raportul dintre
mozaism i cretinism. Astfel, n timp ce Vechiul Testament este o revela ie f cut
omului de c tre Dumnezeu cu privire la crea ie, dar f r enun area scopurilor i de
aceea ea a r mas incomplet i nen eleas revela ia cretin este des vrit fiindc
este nso it de o teorie a scopurilor crea iei divine, anume mntuirea omului. Misiunea
neoplatonismului cretin profesat n coala din Alexandria a fost ceea ce devine
evident i simplu de n eles, n opinia autorului de a utiliza doctrina platonician a
teoriei scopurilor crea iei divine pentru a pune n relief continuitatea dintre Vechiul i
Noul Testament, astfel nct des vrirea revela iei cretine s nu poat fi contestat .
Pentru a-i sus ine pledoaria, dl. Mihai D. Vasile a construit o structur argumentativ
riguros logic , n care se remarc triada capitolelor aproape hegelian gndite despre
paradigmele platonice: 1. respinse; 2. preluate; 3. dezvoltate.
Printre ntreb rile care se pun despre o religie sau alta este i aceea privitoare
la domeniul i finalitatea acesteia, ct i ndreapt aten ia n special c tre lumea de
dincolo i ct atribuie celei de aici valoarea unui teren de preg tire pentru via a
viitoare; dac existen a este considerat ca avnd o real importan prin ea ns i
i prin interesul pe care oamenii l manifest . Toate marile religii actuale cultiv
n zuin a spre o ct mai nalt treapt de des vrire sufleteasc . De aceea, idealul
sfin eniei apare ca una dintre cele mai frumoase podoabe ale fiin ei umane, dar el
difer i a fost diferit de la om la om, ct i de la religie la religie, datorit
nv turilor specifice fiec reia. Fondul doctrinar al oric rei religii are ntotdeauna
o influen covritoare n ceea ce privete n elegerea i dezvoltarea concep iei
despre lumea n timp i mntuirea omului. n acest sens, autorul i propune s
analizeze cele mai reprezentative structuri mitice, religioase i filosofice care
marcheaz matricea filosofic a Greciei antice n sistemul lui Platon, sintetizate la
modul exemplar ca paradigm absolut a teologiei n profilul spiritual al unei
epoci, ca stil de gndire al marilor idei ale vremii, care devin astfel accesibile
oric rei cercet ri, prin adncile reverbera ii asupra sistemelor ulterioare de instituiri
doctrinare n tradi ia simbolic a Logosului cretin.
n consecin , primele trei capitole ale c r ii dlui Mihai D. Vasile procedeaz
la distinc ia conceptelor angajate i ierarhizate ntr-o suprastructur capabil s dea
seam de organizarea mental , mitic , simbolic , liturgic i doctrinar a unei lumi
Grecia veche la un moment dat: opera paradigmatic a lui Platon. Primul
capitol, Teologia ca paradigm, este de o importan esen ial pentru n elegerea
demersului autorului, deoarece aici este (re)construit o carcas categorial i
explicativ a raportului discursul platonic i post-platonic despre Dumnezeu i om
n mod excep ional aristotelic, sub aspectul analizei logice cu celelalte forme
institu ionalizate ale mentalului uman religios, fa de care celelalte rela ii ale
teologiei n sens platonician cu dogmatica cretin , n principal, dar i n
subsidiar rela iile: onoma i logos luminate n capitolul al II-lea, Sinteze
3 Note de lectur 213

paradigmatice post-platonice n alexandria primelor veacuri cretine ousia i


hypostasis, chokhma i philosophia etc. sunt pertinente studii de caz. Se cuvine
remarcat aici contribu ia autorului la eviden ierea paralelismului dintre formularea
aristotelic a raportului dintre intelectul divin activ i pasiv i dogma cretin a
fiin ei teandrice a lui Iisus Hristos.
Observa ia este confirmat de faptul c lucrarea n ansamblul ei se prezint
ca o tentativ seduc toare de a pune n eviden modul filosofic n care Platon preia
i transfigureaz elementele arhaice magice, mitice, poetice, filosofice i
religioase din universul spiritual elen primordial. S-a subliniat n numeroase
rnduri i s-a argumentat n i mai numeroase maniere locul singular ocupat de
Platon n filosofia universal . Lucrarea dlui Mihai D. Vasile are n acest sens o
ipotez original de lucru, i anume viziunea despre Platon ca resemnificare
magistral , n neoplatonismul cretin alexandrin, a unei ntregi tradi ii spiritual-
filosofice, nu numai helenice, ci mai degrab mediteraneene, n care un rol
important este ocupat de complexul filosofico-religios ebraic. Din acest punct de
vedere, capitolul al III-lea al c r ii, anume Paradigme platonice ale strii de-a-fi-
n-lume a omului, este o fabuloas reconstruc ie comparativ , la Platon i n
filosofia cretin neoplatonic a colii din Alexandria, a marilor i eternelor
neliniti metafizice ale fiin ei umane, referitoare la condi ia uman cariat de timp,
imortalitatea sufletului, liberul arbitru i virtu ile salvatoare sau punitive ale faptei
umane, lumea de dincolo ca popas sau ca damnare etern , ngerul i demonul ca
paznici ai triste ii umane, comuniunea cu Dumnezeu etc. Domnul Mihai D. Vasile
i argumenteaz cu elegan ipoteza resemnific rii prin studiul de caz al modului
n care Platon a formatat limbajul filosofic utiliznd miteme, mituri, metafore,
analogii, imagini pentru a descrie i raporta logosul ca discurs la alte concepte cu
care acesta interac ioneaz . Cu aceast ocazie este de remarcat perseveren a cu
care autorul i precizeaz instrumentele de lucru deoarece rafinarea lor este
considerat de acesta o datorie propedeutic fa de demersul analitic, astfel c
domnia sa contureaz ca argument, existen a unui imaginar al logosului din care
extrage, pe parcursul lucr rii, exemple fericite, ns nu epuizate. Stringen ele
metodologice impun anumite limite puterii infinite de manifestare a logosului,
astfel c circumscrierile necesare sunt solu ionate de autor prin introducerea de
cupluri conceptuale, ca de exemplu mythos-logos, logos-discurs, anamnez cu
referin precis numai la faptul memorabil, comunicare-receptare etc.
Ceea ce surprinde n mod deosebit, ca elegan stilistic rezultat din
pl cerea textului elaborat, sunt alegerile de titluri semnificative pentru capitole,
sub-capitole, sec iuni i paragrafe. Cel pu in cele ase capitole ale lucr rii au
fiecare cte un titlu ce amintete o mare manier filosofic . De exemplu, sec iunea
2.4., Paradigma cretin a n elepciunii ca singura n elepciune, din capitolul al
II-lea, este o parafraz la proclama ia lutheran i neoprotestant Sola Scriptura,
Sola gratia, Sola fides; capitolul al III-lea este nu numai o anamnez , ci i o
continuare sobr a celebrului stil heideggerian din Sein und Zeit, unde omul este
definit prin starea de-a-fi-n-lume; sub-capitolul 3., Respingerile patristice, din
214 Note de lectur 4

capitolul al IV-lea, este o reformulare contextualizat a celebrei c r i Respingerile


sofistice apar innd Organon-ului aristotelic etc. Cert este c dl. Mihai D. Vasile
utilizeaz cu uurin metode grele ale exegezei platoniciene, ca de exemplu,
metoda istorist , filologic , comparativ , alegoric , fenomenologic i filosofic n
tratarea unor teme fundamentale din opera lui Platon, ca i din neoplatonismul
cretin al colii din Alexandria, ca de exemplu: presupozi ii ale raportului mythos-
logos la Platon, binele ca eidos; iubirea i frumosul ca paradigme ale Binelui;
buntatea divin i problema rului; menirea omului ca transfigurare n Hristos;
opera normativ a Sfntului Atanasie cel Mare; Dumnezeul lui Platon; Dumnezeu i
dumnezeire n concep ia lui Origen etc.
Autorul a ob inut rezultate notabile ca urmare a cercet rilor circumscrise
temei c r ii, referitoare la faptul c jocul metaforic al Dialogurilor platonice
ofer o form fastuoas mitului ca via a de zi cu zi n Alexandria neoplatonic ,
prin asumarea unei paradigme implicate, anume asocierea logos-zoon, Cuvnt-
via ; eviden ierea scriiturii bune a lui Platon n neoplatonismul cretin,
organizat n ierarhii de metafore ca: germina ia, physis, fecunditatea, cuplul
paideia-spoude, liter-spirit; saltul scriiturii n filosofie prin transcrierea
discursurilor despre suflet ce poart asupra realit ilor drepte, frumoase i bune ca
scriere a vorbirii cotidiene n Grecia lui Platon i n Alexandria lui Origen;
caracterul patriarhal, regal i sacerdotal al instaur rii adev rului la Platon, din
care rezult certa ambiguitate a pozi iei lui Platon fa de cauza r t citoare, ca i
a lui Origen fa de ceata ngerilor c zu i n doctrina apocatastazei etc., toate
dovedind certe afinit i i afec iuni elective ale autorului pentru stilul frumos
filosofic, pentru exprimarea aleas i profund prin nespusul din doctrina cretin .
Filosoful contemporan se vede pus ca i dl. Mihai D. Vasile n situa ia
bibliotecarului lui Nietzsche, redus la singura capacitate de a comenta. Dar, dup
cum argumenta Mircea Eliade, filosofia are o func ie creatoare, fiindc activitatea
de compara ie i interpretare a textelor sacre nseamn descifrarea semnifica iei a
ceea ce se numete fenomen religios n care se reflect toate situa iile existen iale,
toate crizele, toate speran ele i toate dezn dejdile omenirii. Este vorba de o
filosofie total, capabil s descifreze i s explice ntlnirile omului cretin cu
sacrul. O adev rat filosofie schimb omul, deoarece este mai mult dect o apari ie,
este i o tehnic n stare s modifice calitatea existen ei, atunci cnd, cu bun
inten ie, se apleac asupra fenomenului religios. Dl. Mihai D. Vasile pledeaz c ,
atunci, filosofia se schimb pe sine ns i transformndu-se n filosofie religioas .
Astfel, din punct de vedere filosofic, n revela ia natural , natura de la scara
atomului i pn la nesfritul cosmos, poart amprenta unui Creator personal.
Structura, ordinea, perfec iunea i frumuse ea naturii vorbesc despre existen a
Fiin ei Supreme. Ipoteza Arhitectului divin care este deja theologia naturalis,
dup cum probeaz Immanuel Kant n Critica ra iunii pure conduce la acceptarea
unui Creator personal, dup cum Platon a teoretizat, primul, n istoria sistematic a
gndului omenesc, dar i Psalmistul (vezi Psalmul 19) i Apostolul (Epistola ctre
Romani 1: 1820). La fel, contiin a omului - chiar rezumat la capacitatea de a
5 Note de lectur 215

distinge ntre valorile morale - constituie un alt argument pentru existen a unui
creator al ei ca Personalitate Suprem .
Ca motenire a esen ei iudaismului i elenismului, neoplatonismul cretin
preia categoria de iubire (agape) ca virtute suprem a moralei sale pragmatice
orientate spre mntuirea omului. Astfel, no iunea de virtute (arete) primete un
n eles deplin i totodat moral prin excelen , desemnnd for a de a rezista n fa a
r ului i de a practica binele, dup cum argumenteaz dl. Mihai D. Vasile. Autorul
g sete c , n scrierile neoplatonice cretine, de exemplu, virtutea cretin
manifest o tr s tur constant , i anume, mplinirea cuvintelor profetice rostite de
Platon: Prin urmare, nu trebuie s r spunzi la o nedreptate cu alta, nici la r u cu
r u, orice i-ar face cineva,..., nici s r spunzi printr-o nedreptate celui care te-a
nedrept it sau s faci r u din r zbunare celui ce i-a f cut r u (Criton 49 cd).
Pentru a ajunge, ns , la n elegerea unei astfel de virtu i i des vriri, a fost
nevoie de treapta, pe care dl. Mihai D. Vasile o identific , o descrie i o conecteaz
la doctrina cretin , i anume, de motenirea filosofic i teologic a lui Platon,
p strat , comentat , interpretat , dezvoltat timp de o jum tate de mileniu, care i-a
g sit una dintre formele sale perfecte n neoplatonismul cretin al colii din
Alexandria.
Cartea dlui Mihai D. Vasile are meritul incontestabil de a schi a cu mijloace
filosofice tabloul religios al lumii antice greco-romane, cu o men iune special fa
de criza religioas a culturii iudaice, ap rut ca o consecin a exacerb rii formalis-
mului ceremonial, n raport cu deschiderea elenistic a omului ca cet ean al lumii.
Autorul pune n eviden o stare de fapt att de comun nct trece neobservat ,
dei este de o importan vital pentru spiritul omenesc, anume nevoia de religie,
vizibil nu numai n apari ia spontan a numeroase denomina iuni, secte, mic ri
religioase, dar i n comunit ile iudaice ale exege ilor de texte sacre - asemenea
celebrelor coli ale lui amai i Hillel - unde limbajul nceputului universului
actual, al cosmologiei i al posibilului sfrit, are uimitoare contiguit i cu limbajul
religios al genezei i al apocalipsei.
Este remarcabil concizia i savoarea expunerii concretizate n propozi ii
apoftegmatice i sentin e intrinseci naturii umane, pe care autorul le risipete cu
nonalan pe parcursul ntregii lucr ri, dovedind c mediteaz i scrie cu aceeai
surprinz toare originalitate, pl cere i uurin . Cartea dlui Mihai D. Vasile,
Neoplatonismul cretin, Bucureti, Editura Academiei, 2008, 484 p., se ntemeiaz
pe o fundamental documenta ie bibliografic , selectiv n ceea ce privete izvoa-
rele i comentatorii de prim m rime, savan i str ini i romni. ntregul demers
exprim nevoia de a pune n ordine, i nu rareori n ordine filosofic , un material
documentar foarte bogat i foarte divers, de la mit, la religie, la fapt istoric, literar,
moralizator sau mitic. Ordonarea rezultat n carte ilustreaz spiritul pragmatic al
practicantului scrisului cu aspira ie filosofico-teologic totui intelectului, respectiv
acelei p r i a gndirii ndreptat spre lumea empiric .)
Simpla negare cauzal a existen ei nu poate produce transcenden a, ci
ajunge, aa cum a ar tat-o Kant, doar la Idei ce au un caracter regulativ, la
216 Note de lectur 6

reprezent ri care cel mult unific experien a, f r s o transceand n mod autentic.


Desigur, se poate deschide aici o discu ie cu privire la ce anume nseamn obiect
al gndirii n general. Oricum ar fi purtat ns discu ia, caracterul de dat al
obiectului (germ. Es gibt) este nota lui fundamental : obiectele gndirii sunt
ntotdeauna date, chiar i atunci cnd sunt construite (pentru c pornesc de la
elemente date n prealabil, pe care gndirea le g sete cumva gata-f cute naintea
ei). Prin imagina ie nu se poate ob ine un domeniu obiectual nou, ci numai
prelucrarea celui existent. Or, transcenden a, n sensul lui Al. Surdu, i al misticilor
bun oar , este un domeniu real, radical nou, altceva dect domeniul empiric, un
domeniu dat, iar nu inventat..
n m sura n care ceva-ul nedeterminat al gndirii este fixat de
specula iune n mod categorial ca Transcenden , acest ceva este i apropriat
ntructva. Ca realitate ultim a gndirii, era firesc ca Transcenden a s constituie
primul obiect de cercetare al unei concep ii filosofice ce are preten ia de a fi
sistematic . ns totalitatea pe care o reprezint acest termen ultim al gndirii, dei
identificat categorial, r mne una problematic , pentru c tot ceea ce ncearc
s o determine mai n am nunt are o sfer de cuprindere mult mai restrns ,
provenind din domeniul empiric, unde no iunile noastre sunt constituite n raport cu
lucrurile care ne stau la ndemn . Astfel c transcenden a, dei sesizat i
numit (Surdu vorbete n acest sens de o revela ie, n continuitate cu concep ia
unor mari gnditori germani, precum Schelling, Hegel sau, mai nou, Max Scheler),
r mne de nen eles.
Dup circumscrierea teoretic a categoriei de Transcenden , n lucrarea lui
Al. Surdu urmeaz o detaliere i aplicare a acestei idei n raport cu diferite
concep ii filosofice care ncearc n mod contient s cuprind realitatea
transcendent : aa de pild docta ignoran a lui Nicolaus Cusanus, cel care prin
teoria oximoronic a coinciden ei contrariilor ncearc s gndeasc divinitatea
tocmai cu instrumentul contradic iei. Dar aplicarea nu se oprete doar la filosofie,
ci ia n discu ie i fizica teoretic a ultimului secol, care s-a v zut confruntat cu
aspecte ce frizeaz transcenden a (principiul complementarit ii al lui Niels Bohr
sau rela iile de incertitudine ale lui Heisenberg), psihologia sinergetic ,
parapsihologia (domeniu n care subiectul uman se confrunt cu situa ii ce
contrazic structurile existen ei) ori istoria religiei.
Se poate spune c aceast carte vine n ntmpinarea iubitorului de filosofie
prin aceea c red ncrederea, att de greu ncercat de ultimele secole, n
capacitatea gndirii de a iei din sfera imediatului i de a avea un acces legitim la
zona crepuscular a existen ei. Ideea facult ii categoriale a specula iunii i
dovedete astfel aptitudinea sintetic , ceea ce nseamn c ea va putea fi utilizat n
continuare n scopul unor sistematiz ri viitoare.

Alexandru Surdu
7 Note de lectur 217

Alexandru Boboc, Cultur modern i tradi ie cultural, Editura Grinta,


Cluj-Napoca, 2008.

Alexandru Boboc este unul dintre cei mai cunoscu i istorici ai filosofiei
moderne i contemporane din Romnia. Activitatea sa editorial i profesoral
cuprinde mai bine de patru decenii. Dintre lucr rile sale pot fi amintite Kant i
neokantianismul (1968); Filosofia contemporan (1995); Limbaj i ontologie
(1997); Cunoatere i comprehensiune (2001), Form i valoare (2005). Aceste
lucr ri ca i celelalte, nemen ionate aici datorit num rului lor mare, inten ioneaz
s fie o participare la dialogul contemporan n filosofie si, totodat , la reconstruc ia
modern a domeniilor crea iei teoretico-filosofice. Comparatismul filosofic i
cultural reprezint o dimensiune esen ial a activit ii sale.
Cartea lui Alexandru Boboc Cultur modern i tradi ie cultural ncearc
s stabileasc semnifica iile originare ale celor dou sintagme att de utilizate
ast zi. Din acest punct de vedere, ntreprinderea lui Alexandru Boboc se vrea una
hermeneutic , n sensul n care interpretarea are, n general, rostul de a scoate la
lumin semnifica iile originare ale termenilor. Am putea spune c inten ia autorului
este aceea de a desf ura un fel de fenomenologie a culturii n sensul hegelian al
termenului de fenomenologie. Boboc ncearc s pun n lumin determina iile
culturii, determina ii care, aidoma metodei hegeliene, se dezvolt unele din altele.
Se observ prezen a masiv a bibliografiei germane (care nu anuleaz ns
recunoaterea i aducerea n discu ie, la momentul oportun, i a unor contribu ii
semnificative provenite din alte orizonturi geografice), ca de altfel i a tematicii
specifice filosofiei germane, fapt care reflect afinitatea autorului cu spa iul
german de cultur . Lucrarea reprezint de aceea nu doar o cercetare a
caracteristicilor majore ale culturii, dar i un prilej pentru autor de a-i reafirma
op iunile valorice legate de ceea ce s-a numit cndva temeinicie (sistematicitate,
Grndlichkeit) german . Se poate remarca faptul c autorul procedeaz ca i Ernst
Cassirer, care permanent i prezint propriile idei, dup o lung incursiune n
concep iile altor gnditori legate de problema aflat n discu ie. O aceeai manier
folosete i Boboc, lucru care, aidoma lui Cassirer, reliefeaz nu doar erudi ia sa,
ct mai ales recunotin a pentru cei care n trecut au contribuit ntr-un fel sau altul
la n elegerea a acelei probleme.
n acest context, primul text al volumului n discu ie este unul dedicat chiar
diferen ei, i anume diferen ei ontologice, diferen ei dintre Fiin i fiin are (Sein
und Seiendes). Sunt adui n discu ie Martin Heidegger, Hegel i N. Hartmann,
relevndu-se modul n care fiecare gnditor nuan eaz aceast diferen . Autorul
vrea s sublinieze c aceast diferen nu trebuie n eleas n sensul unei tradi ii
metafizice dogmatice, a unei diferen e care aeaz mai degrab Fiin a de o parte iar
fiindul de alt parte, ci subliniaz c Fiin a trebuie gndit n chiar faptul fiindului,
c fiindul trebuie gndit pornind de la modul n care el pune n lumin prin el nsui
fiin a, ca fapt de a fi. Tocmai de aceea este adus n discu ie ulterior Jean Beaufret,
218 Note de lectur 8

cu sublinierile sale privind faptul c participiul era gndit de c tre grecii din
antichitate att ca un nume (substantiv), ct i ca un verb. Prin aceast dualitate,
gndirea putea pe atunci s surprind ntr-o unitate ceea ce apoi a alunecat ntr-o
diferen . n contextul acestei discu ii, interesul fundamental r mne, subliniaz
Alexandru Boboc, acela al raport rii gndirii umane la Fiin , tocmai pentru c
accesul la aceast Fiin ne este dat doar prin intermediul fiin rilor pe care le
ntlnim n jurul nostru, i n raport cu care gndirea noastr se construiete.
Oricum, spune A. Boboc, ntreb rile Was ist es, das uns ins Denken ruft?
(Heidegger) i Ce <spun> lucrurile despre fiin ? (Noica) anun locul
ontologic, orizontul unei ontologii, e adev rat, mutatis mutandis, dar tot printr-o
func ionalizare, a diferen ei n dialogul cu tradi ia i n reconstruc ia ontologiei,
tema r mnnd: Gndirea i Fiin a. Autorul subliniaz c diferen a ontologic
trebuie s dep easc identitatea care pare s se instituie n momentul n care orice
fiin are este gndit din perspectiva Fiin ei, i c n aceast ncercare de dep ire,
gndirea modern a descoperit c aceast diferen nu apar ine doar realului, ci este
poten at chiar de gndire. Cele anun ate ca proiecte ontologice (Heidegger, N.
Hartmann, C. Noica . a) justific n mare m sur ideea c sub semnul diferen ei
nu se poate merge ontologic (dar nu numai, ci i gnoseologic, axiologic) dect n
orizontul pluralului, al diversit ii perspectivelor constructive. n m sura n care
avem de-a face cu o introducere, textul reprezint aadar programul ntregii c r i:
ntreaga aceast discu ie are rostul de a sublinia legitimitatea pluralit ii culturilor,
ca perspective diferite asupra realului: aa dup cum fiecare fiin are spune ceva
semnificativ despre Fiin a ns i, tot astfel i fiecare cultur reprezint un proiect
ontologic legitim, n m sura n care, aa cum subliniaz autorul, citnd un mare
nume al matematicii romneti, Gr. Moisil, libertatea axiomatic , reprezint
caracterul fundamental al gndirii umane (p. 19).
n m sura n care a fost reliefat contribu ia esen ial a culturii la accesul
omului la fiin , era firesc c cartea s continue cu unul dintre autorii care au
determinat cel mai exhaustiv modul n care domeniile culturii umane se constituie
pe baza unei func ii generativ . Acest mod de constituire asigura de altfel i
unitatea acestor domenii ale culturii. Este vorba despre Ernst Cassirer i teoria sa
privind Filosofia formelor simbolice. Autorul relev faptul c pentru Cassirer,
simbolul, n calitatea sa de semn, nu este doar un mijloc de reflectare a realului
exterior, ci mai ales un mijloc de concretizare a spiritului uman, care n activitatea
sa de cunoatere se concretizeaz ntotdeauna ntr-un asemenea sistem de semne,
sistem care nu este independent de con inutul pe care-l transmite, ci este chiar o
parte a acestuia. Tocmai de aceea, la Cassirer semnul i simbolul sunt analizate nu
att pornind de la rela ia lor cu existen a exterioar , ci n contextul modului n care
ele se produc printr-o activitate unitar de semnificare i func ionalizare a spiritului
uman.
Aceeai perspectiv imanent asupra crea iei culturale este reliefat de A.
Boboc i cu privire la concep ia lui N. Hartman. Este adus n discu ie mai cu
seam concep ia estetic a acestuia, ar tndu-se c imaginea artistic ne constrnge
s ne oprim naintea ei tocmai prin con inutul ei i prin configura ia acestui
9 Note de lectur 219

con inut. Derealizarea proprie procedeului artistic, reprezint pentru Hartmann


modul n care creatorul se ndeprteaz de realitate pentru a se putea exprima pe
sine prin opera artistic . Realitatea reprezint n acest context, nu att un referent,
ct mai degrab un pretext. Perspectiva prezent n aceast discu ie despre cei doi
filosofi i permite lui A. Boboc s sublinieze c Aceast trimitere la subiect a avut
consecin e pozitive n n elegerea i construc ia modern a teoriilor tiin ei i artei,
a formelor culturii n genere. (p. 33)
Incursiunea n diferitele concep ii filosofice are rostul de a reliefa
caracteristicile activit ii creatoare de cultur , ca o activitate de sine stttoare n
raport cu realitatea. Am v zut cum simbolismul era una dintre aceste tr s turi,
care se continu cu derealizarea, trecndu-se n continuare la reliefarea rolului
esen ial al formei ca atare, att n ansamblul vie ii organice, dar mai ales al culturii.
Activitatea creatoare nu este ns doar una de dezvoltare oarecum organic a unei
forme. n aceast activitate un rol tot att de esen ial revine elimin rii a tot ceea ce
constituie un surplus irelevant. Eliminarea are rolul de a face ct mai compatibil
forma cu ideea care trebuie exprimat prin ea. Tocmai de aceea, ntre idee i form ,
subliniaz A. Boboc, nu exist o separa ie, ci o unitate, principiul formal i poate
dobndi adev rata semnifica ie doar n raport cu principiul ideatic. Forma, spune
A. Boboc, (ca esen ial , centru de unificare), vine contextual (limbaj, oper ,
ac iune, etc.) ca Idee. (p. 37)
Datorit unit ii dintre form i idee se poate face apoi o distinc ie ntre
form i figur : forma este, am putea spune, rezultatul actului creator uman,
ntemeiat ntr-o idee, n timp ce figura, ca simpl reproducere a unei configura ii
exterioare, are mai degrab un caracter mecanic. Cel mai bine este surprins
distinc ia dintre form i figur n arta abstract . n acest sens, se spune c
Sintagma Idee und Gestalt relev cu precizie (i nuan ) sensul formei, ca form
a universalit ii, dincolo de formele determinate n art , tiin , cultur n genere.
(p. 40)
Boboc vrea s arate care sunt caracteristicile actului de cultur n chiar
mediul realiz rii acestuia, adic ntr-o perspectiv imanent acestuia. Una dintre
determina iile ulterioare ale crea iei culturale este faptul orient rii sale n raport cu
valoarea, centrarea sa ntr-o valoare. De aceea, etapa ulterioar a analizei merge
spre fenomenologia valorii, unde discu ia l are n centru pe Max Scheler. Acest
lucru nu este ntmpl tor, pentru c fenomenologul german este primul care
ncearc s ancoreze valoarea n sfera afectivit ii, f r a cobor discu ia despre
valori n spa iul psihologismului. El reuete acest lucru prin aceea c descoper o
ordo amoris, o logic a emo iilor care scoate afectivitatea din simpla abordare
psihologic . Pe de alt parte, Scheler respinge i normativismul care se separ de
concretitudinea vie ii umane. Logica emo iilor, la logique du coeur, cum se
exprim Scheler citndu-l pe Pascal, este prezent nu doar la nivelul individului, ci
chiar la nivelul societ ii i al istoriei. De aceea, subliniaz Boboc n acest context,
crea ia cultural , fiind orientat valoric, iar valoarea fiind la rndul ei ntemeiat
emo ional ntr-o logic de tip sui generis, aceast crea ie este orientat i istoric
220 Note de lectur 10

mereu, nu doar de idei proprii unei epoci, ci tot att de mult de anumite configura ii
emo ionale care sunt r spunz toare de fapt de concretizarea respectivelor idei.
Astfel, adaug Boboc: n esen , emo ionalul (n fond sfera afectiv ) constituie
un domeniu autonom, cu forme i legit i proprii, dar func ioneaz n cadrul vie ii
sufleteti ca atare i n complexitatea modului de a fi al omului-individ ca persoan
ntr-o comunitate de persoane. (subl. C. B.) (p. 51)
Problematica valorii i permite lui Boboc, n continuitate cu inten ia
comparatist a ntreprinderii sale, s discute i contribu ia original a filosofului
romn Petre Andrei la n elegerea acestui subiect. i acesta, aidoma lui Scheler,
reliefeaz existen a unei logici a valorii, logic prin care problematica valorii
dep ete psihologismul. Filosoful romn subliniaz c n centrul unei logici a
valorii trebuie s stea ideea consider rii valorii ca un element logic al cunotin ei
nostre. (p. 57). Ea este un postulat logic, care are o manifestare i o expresie
psihologic (p. 57). Important n cercetarea valorii este n elegerea unei distinc ii
ntre cunoaterea valorii i recunoaterea valorii (respectiv aderarea practic la o
valoare sau alta) (p. 60). Aceast a doua caracteristic este i cea care leag
ntreprinderea lui P. Andrei de efortul sociologic de n elegere a valorilor, n acelai
sens n care se ntmpl acest lucru la M. Scheler (sociologia cunoaterii).
n continuare, analiza se ndreapt dinspre reliefarea con inutului logic al
actului cultural la faptul concret de cultur , la rela ia crea iilor culturale cu mediul
din care fac parte, la rela iile cu epoca i cu istoria. Aceast nou dimensiune a
analizei i prilejuiete lui A. Boboc discutarea concep iei gnditorului romn T.
Vianu despre opera artistic , a unui gnditor care s-a vrut un filosof al culturii, mai
mult dect un simplu critic. A. Boboc apreciaz c De fapt, n marea majoritate a
studiilor lui Tudor Vianu ac ioneaz (chiar dac nu n mod evident n toate
cazurile) principiile comparativismului (i cele ale istorismului: n sensul abord rii
genetice a fenomenelor de cultur ), aplicate att n studiul literaturilor, ct i n cel
al interac iunii culturilor lumii. (p. 76). Boboc reliefeaz faptul c inten ia
fundamental a gnditorului romn era aceea ca ntr-o epoc de mari r sturn ri
sociale cum a fost cea de dup primul r zboi mondial s asigure filosoficete
tradi ia de cultur a umanismului (p. 79), cu alte cuvinte s g seasc mijlocul de a
restabili unitatea cu trecutul, o unitate care nu trebuie ns s ignore specificitatea
noilor crea ii culturale. Aceast unitate rezid n concep ia activist a culturii,
concep ie care s-a impus n perioada modern n Germania (mai ales prin Goethe)
i la care Tudor Vianu subscrie hot rt. Concep ia activist a culturii se reflect
chiar n modul n care Vianu n elege specificul na ional al unui popor n general,
n cazul de fa al poporului romn. Respingnd prejudecata existen ei unui
specific anistoric, a unei substan e care poate fi reg sit mereu n diferitele etape
ale istoriei unui popor, Vianu subliniaz c ntrebarea cine suntem, care este
originalitatea noastr ? se limpezete pentru fiecare popor abia prin operele lui
numeroase, ntr-o lung epoc de crea ie cultural . (p. 87) Vedem astfel c
discu ia despre Tudor Vianu i permite lui A. Boboc sublinierea unei noi
dimensiuni a culturii: faptul c ea este rezultatul unei activit i, c con inuturile
culturale nu exist n general, aidoma unei atmosfere care plutete n jurul unui
11 Note de lectur 221

popor, ci ntreaga fiin a acelui popor se constituie pe sine prin activitatea sa,
activitate din care face parte i cultura sa.
Gndirea modern , care a abandonat substan ialismul antic i modern, care
nu mai gndete realitatea n maniera unei particip ri oarecum pasive la nite
substan e ideale, la nite esen e atemporale, ncearc pe alte c i s n eleag ceea ce
asigur totui unitatea unei culturi n general, n chiar actul constituirii sale. n
acest sens, A. Boboc readuce n discu ie problema stilului, ca profil necesar al
oric rui act de cultur : Aparent clasic , dezbaterea despre stil nu i-a pierdut
actualitatea. Ceea ce se impune nainte de orice este n elegerea stilului ca mediu n
care vine umanul ca uman (valoric) n modalit i multiple, care sunt forme ale
crea iei culturale (limbaj, mit, art , tiin , filosofie .a.). De aceea, n fiecare dintre
aceste forme se poate constata o diversitate de stiluri, cuprinse ns n unitatea
posibil numit stil cultural care nu anuleaz specificul (stilurile), nici opozi iile
dintre stiluri active ntr-o epoc de cultur , ci le situeaz ntr-o interac iune
semnificativ pentru n elegerea sensului culturii. (p. 95) Extrem de sugestiv
formuleaz Boboc prezen a unui determinism stilistic n interiorul culturii dup
cum urmeaz : Epocile crea iei umane (ale artelor, n spe ) nu se niruiesc
precum o serie numeric , ci se nl n uie n forma cerc-de cercuri, astfel nct ceea
ce s-a instituit (valoric) nu r mne dincolo n (epoca de genez ), ci este mereu
prezent. (p. 101).
Prezen a unui factor de unitate n diferitele acte culturale, i permite n
continure lui A. Boboc s adauge o nou determina ie a culturii: unitatea temporal
a acesteia. Cultura nu este doar mul imea operelor culturale care au fost create de-a
lungul timpului, ca un fel de mul ime de indivizi format prin simpl nsumare, ci
se constituie ca o totalitate n care trecutul se prelungete n prezent i n viitor, n
care putem vorbi despre o prezen peren a valorilor: Pe acest fond, am putea,
spune Boboc, considera cultura ns i ca unitatea exemplar a acestei ngem n ri
ntre prezent i trecut, prelungirea fiind evident , prin chiar faptul coprezen ei
crea iilor valorice din aez rile anterioare ale spiritului uman i a nf ptuirilor mai
noi, actuale ale acestuia. (p. 107).
Un capitol aparte este dedicat poetului romn Mihai Eminescu. Crea ia
acestuia este ns privit dintr-o perspectiv universal , reliefndu-se leg tura sa cu
Leibniz, o leg tur inedit , pentru c de regul , sursele gndirii filosofico-poetice
ale lui Eminescu sunt Kant i mai ales Schopenhauer. Dat fiind faptul c Eminescu
este considerat n general drept ultimul mare romantic, Boboc subliniaz
afinitatea dintre romantism i perspectiva monadologic a lui Leibniz.
Romantismul, prin adncirea sa n lumile trecutului, ale visului, ale nop ii, se
sustrage domina iei unui realism univoc, i se deschide spre ideea unei lumi
plurale, sau mai bine spus, spre o mul ime de lumi posibile paralele. Astfel,
romantismul descoper legitimitatea crea iei culturale (geniul, care i impune
propriile legi i reguli) ca instituire a unei lumi de sine st t toare. n mai mare
m sur dect cu ajutorul spa iului i timpului n accep ia kantian , spa iul poetic
romantic devine comprehensibil n orizontul monadologiei leibniziene. Ca spa iu al
222 Note de lectur 12

instituirii valorice n forma operei i persistent numai n dinamica tr irii structural


recept rii, spa iul poetic este unul nchis ca sens i deschis prin semnifica ie. (p.
129). Romantismul este aadar, din punctul de vedere al lui Boboc, perioada n care
cultura modern devine contient de specificitatea ei ca cultur , de faptul c are o
condi ie autonom i c este mult mai mult dect o simpl adaptare la lumea
exterioar . Dac Goethe, cum s-a spus, mai vedea n cultura s n toas o
prezen a naturii n sfera umanului, romanticii vor reui s descopere contiin a
ireductibilit ii oric rei culturi la natur . Cercetarea operei lui Eminescu, ca
exponent al spiritului romantic, i permite autorului s reliefeze tocmai felul n care
se constituie aceast contiin . De aceea, discu ia legat de Eminescu este un nou
prilej de generaliz ri privind ontologia culturii.
Vedem astfel c noua determina ie care este reliefat n contextul acestei
discu ii este unitatea absolut a universului pe care-l reprezint opera poetic , o
unitate care, aidoma monadei lui Leibniz, reflect n mod singular ntregul Univers
din pozi ia n care se afl . Aceast unitate nu este un produs, un efect temporal, ci
este rezultatul unei adev rate creatio ex nihilo. Caracterul autonom al culturii
este subliniat de aceea de Boboc, prin raportarea lumii crea iei la monada
leibnizian i la condi ia ontologic a acesteia. Despre monade, spune Leibniz, c
ele nu pot fi ncepute dect prin crea ie i nu pot sfri dect prin anihilare iar
despre spa iile poetice (i despre culturi n genere) Boboc spune c acestea odat
survenite (inaugural pur i simplu ncepnd s fie) prin instituirea valoric n
forma poeticului, ele sunt sustrase devenirii, chiar pieirii, se circumscriu tabloului
aionic de care vorbea Platon. (p. 133).
ntruct instituirea cultural seam n cu crea ia unei noi lumi, urm toarea
determina ie a culturii va fi analiza ei din perspectiva mitului i a metaforei. Mitul
nu este doar o etap revolut (dep it ) a gndirii umane, subliniaz Boboc, ci este
o atmosfer care nconjoar , n cele mai diferite forme, permanent omul. Prin mit,
omul a ncercat s -i explice apari ia lumii i a condi iei n care se afla el nsui.
Mitul nu este ns o poveste, ci un veritabil mijloc de n elegere a lumii, n care
ns devine pentru prima oar manifest implica ia subiectivit ii umane, n fond a
imagina iei. Obiectivul i subiectivul formeaz n mit o unitate de ac iune, care
asigur profilul lumii mitice. Aceast unitate se exprim prin metafor ,
procedeul prin care unui cuvnt care exprim o realitate dat , obiectiv i se
atribuie printr-o compara ie implicit o semnifica ie pe care nu o avea ini ial. Aa
se face c omul, n m sura n care este permanent nconjurat de o atmosfer mitic ,
este de asemenea i o fiin care apeleaz permanent la metafor , cultura sa
bazndu-se n mod esen ial pe procedeul metaforei. Am putea spune c metafora
este ceea ce permite de fapt configurarea tuturor lumilor culturii. De aceea,
recunoate Boboc, citndu-l la rndul s u pe filosoful romn Lucian Blaga: Modul
metaforic nu este ceva care ar putea s fie sau s nu fie.... Geneza metaforei
coincide cu geneza omului i face parte din simptomele permanente ale
fenomenului om, de unde rezult c metafora nu poate fi numai obiectul de
cercetare al poeziei sau al stilisticii. (p. 147).
13 Note de lectur 223

Necesitatea metaforei nu rezid ns n caracterul ei plastic, n compara ia ca


atare, ci n faptul c ea permite cea dinti obiectivare a subiectivului, adic
permite prima manifestare de sine a acestui subiectiv. Pentru c orice compara ie
pe care o face omul poart cu sine ntregul univers de semnifica ii al omului. Din
acest punct de vedere, se poate admite c metafora are un caracter revelatoriu,
ns nu att n sensul unei revel ri a unor adev ruri existente n afara omului, ci a
revel rii fiin ei nsei a omului prin articularea i modelarea unei lumi exterioare,
ca lume a omului, iar nu ca o lume n general, n care omul ar putea sau nu s
existe. Concluzia acestei discu ii este: Cuvntul, imaginea mitic i gndirea o
triad relevant pentru puterea de ac iune i demnitatea spiritului uman ivite n
prezen prin metafor . (p. 153)
Reflec iile despre semnifica ia metaforei se continu , n mod firesc, cu cele
legate de rolul limbii n ontologia umanului. Limba nu este conceput aici doar ca
un mijloc de comunicare (ceea ce este indubitabil), ci mai ales ca un mijloc de
umanizare, adic de alc tuire a fiin ei umane ca o fiin a dialogului i a unui
mitsein originar, a unei existen e legat ontologic de ceilal i. Faptul c limba este
mai mult dect simpl comunicare, este reliefat de posibilitatea ca ea s ascund
adev ratul mesaj, ceea ce conduce la nevoia unui efort hermeneutic. Limba este
astfel i ea un mediu prin care spiritul uman i exprim caracterul s u inepuizabil,
incomensurabil. Orice concretizare a sa (n limb , n tiin , n art sau n mit) nu
este dect una dintre nenum ratele perspective posibile asupra realit ii i asupra
lui nsui. Prin limb i dialog (ca i prin celelalte forme ale culturii) fiin a omului
se poate perpetua i metamorfoza permanent: Condi ionarea comunic rii de
contexte (variate: ideatice, culturale n genere, sociale) i de pozi ionarea
vorbitorilor fa de adev r, realiznd astfel cunoatere i comprehensiune,
prezint , aa cum am v zut, o integrare a comportamentului uman ntr-o
resemnificare a lumii n fenomene tempore simul. Ceea ce i face necesar
considerarea acestora din punctul de vedere al unei model ri a timpului adecvat
modului uman de a locui n lume i formei dialogale a fiin rii umane i a
interrela ion rilor n forme diverse ale comunic rii.(p. 161).
Sesizarea perspectivismului structural al culturii constituie ns n general nu
doar prilejul unei n elegeri mai aprofundate de sine, ci i unul de derut pentru
contiin a postmodern . Autorul respinge pesimismul i relativismul care deriv
dintr-o asemenea atitudine. Schi a acestei ontologii a culturii din cartea lui Boboc
se ncheie, ntr-un optimism pe care l-am putea considera goethean, cu o apologie a
valorilor umanismului i a adev rului fiin ei umane, care trebuie s -i asume ns
condi ia unei creativit i nesfrite, iar nu s se lamenteze c acest pluralism al
perspectivelor a condus la un scepticism radical i la un sfrit al istoriei: Calea
veritabil , spune Boboc, a realiz rii unui echilibru (ntre universal i specific,
universal-uman i na ional) r mne oricnd adev rul, situarea n adev r, care aduce
laolalt naintaii trecutului, lumea dezl n uit (prezentul) i orizontul (viitorul),
pe fondul contiin ei inepuizabilit ii domeniului ns , al posibilit ilor de
224 Note de lectur 14

participare i al limitelor oric rei contribu ii n progresul cunoaterii umane. (p.


174)
Ultima parte a c r ii este format din cteva interviuri din perioada 2003-
2005 pe care Alexandru Boboc le-a dat mai multor reviste romneti. Din aceste
interviuri ne apare figura unui om care a reuit, n ciuda presiunii ideologice a
comunismului, s i p streze condi ia de cercet tor al filosofiei i de profesor care
a ndrumat genera ii ntregi studiul studen ilor. Afl m, aa cum se vedea acest lucru
din plin de-a lungul c r ii, c nc din tinere e a fost pasionat de muzic i de
literatur , i c , dup ce a devenit profesor la facultate, cursul pe care trebuia s -l
sus in cu tema Critic a filosofiei burgheze contemporane, ea avea s -l transforme
ntr-un curs de Filosofie contemporan.

Claudiu Baciu

Drago Popescu, Logic natural i tiin a logicii n filosofia lui Hegel, Editura
Pelican, Giurgiu, 2009, 264p.

La prima vedere, despre filosofia lui Hegel care s-a aflat att pe culmile
recunoaterii absolute, ct i n abisurile respingerii totale ar putea p rea greu s
crezi c mai ascunde nc z c minte neexploatate. Totui, poate c tocmai o
asemenea convingere ne tulbur privirea iscoditoare, lipsit de prejudec i, asupra
ei. Ceea ce este notoriu nu este neap rat i bine cunoscut, spunea Hegel. i vorba i
se aplic foarte bine chiar lui: formula sa triadic , cu teza, antiteza i sinteza
repetate la nesfrit, cteva propozi ii r sun toare precum cea dup care adev rul
este ntregul sau cea conform c reia ceea ce este ra ional, este real ne fac s
trecem prea uor peste substan a gndirii hegeliene, creznd c am dobndit o
cunoatere suficient cu privire la ea.
nc din primele rnduri ale Prefe ei, lucrarea despre care scriem rndurile
de fa ne pune n fa a faptului c , n realitate, pentru o n elegere corect a
filosofiei lui Hegel, mai sunt multe de f cut. Despre Hegel se tie, bun oar , c este
autorul unei logici speculative. Ce este ns logica speculativ i ce raporturi se
stabilesc ntre ea i alte tipuri de logic ? R spunsurile la aceste ntreb ri nu sunt, n
pofida a trei veacuri de interpretare, uor de dat. Tot despre Hegel tim cu to ii c
este creatorul unui grandios sistem filosofic. Care sunt bazele acestui sistem i cum
s-a constituit el? Alte ntreb ri la care nu putem r spunde cu uurin ...
n Logica natural i tiin a logicii n filosofia lui Hegel, autorul ne propune
o interpretare a logicii speculative hegeliene n care Fenomenologia spiritului i
tiin a logicii joac roluri deopotriv de importante. Logica speculativ , aa cum o
vedea creatorul ei, nu este o logic formal . Aceast tr s tur , explicit afirmat de
Hegel, trebuie respectat atunci cnd se ncearc desluirea inten iilor pe care le-a
avut cel care a elaborat logica speculativ . Or, inten iile filosofului, reconstituite de
autor prin examinarea unor scrieri hegeliene de tinere e, n special a fragmentului
15 Note de lectur 225

de sistem elaborat la Jena, ne pun n fa a unei origini comune a Fenomenologiei


spiritului i tiin ei logicii. Logica speculativ hegelian nu este un instrument, un
ndreptar de gndire corect , ci structura sistemului filosofic pe care l-a creat
Hegel. Elementele acestei structuri sunt de natur categorial , iar raporturile dintre
ele i-au prilejuit tn rului Hegel laborioase analize care au culminat, n
interpretarea lui Drago Popescu, cu reconstruc ia filosofiei ca punct de echilibru
ntre tiin a experien ei contiin ei i tiin a logicii.
V zut ca genetic a conceptului de spirit, Fenomenologia spiritului apare ca
o dezvoltare, nu ca simpl nsumare de evenimente, datorit structurii conceptuale
din tiin a logicii. Parcursul contiin ei, de la stadiul ini ial, al certitudinii
nemijlocite, pn la punctul culminant al cunoaterii absolute, nu este o simpl
istorie. El este, n fiecare moment, totodat i o raportare a stadiului atins la stadiul
final, o succesiune de evalu ri ale transform rilor suferite de contiin . n absen a
acestei raport ri continue, peripe iile contiin ei nu ar putea ap rea ca dezvolt ri.
La rndul ei, tiin a logicii permite identificarea, n dezvoltarea fenomenologic , a
unor momente independente ale conceptului tiin ei, care pot fi reunite sub
denumirea de logic natural.
Dac logica speculativ este v zut ca o re ea categorial coinciznd cu
structura gndirii ns i, logica natural apare, n interpretarea dat de autorul
scrierii de care ne ocup m, ca o succesiune de sisteme categoriale devenite
instrumente ale cunoaterii. Ca atare, aceste sisteme fixe de categorii asigur
contiin ei con inuturile de care ea dispune sau, cu alte cuvinte, experien a
contiin ei.
Dar dac logica natural este descris ca un ansamblu de sisteme fixe
categoriale, ne confrunt m cu marea problem a dialecticii hegeliene: cum au loc
trecerile de la un sistem la altul? R spunsul la aceast ntrebare constituie, dup
p rerea noastr , cea mai important contribu ie a Logicii naturale i tiin ei logicii
n filosofia lui Hegel la n elegerea filosofiei hegeliene i a dialecticii n general.
Pentru c p tarea r spunsului la dificila ntrebare, autorul desf oar o analiz
preg titoare care ocup ntreg capitolul al doilea al c r ii, intitulat Limbajul logicii
naturale i sistemul conceptelor speculative. Necesitatea acestei analize este
prescris de nsui punctul de vedere hegelian, conform c ruia limbajul natural este
singura form a limbajului care trebuie luat n considerare cnd se pune problema
recuper rii structurii gndirii. Ca i contiin a, limbajul natural a suferit o
dezvoltare. Contiin a care a atins treapta cunoaterii absolute dispune de limbajul
potrivit pentru a-i exprima con inuturile. Termenul speculativ este conceptul, care
este capabil s exprime orice reprezentare posibil deoarece depoziteaz toate
semnifica iile pe care le-a c p tat, ca nume, n decursul evolu iei contiin ei. n
acest moment, conceptul are valoare de simbol.
Pornind de la valoarea simbolic a conceptului hegelian, autorul juxtapune
configura iile contiin ei din Fenomenologia spiritului (no iunea de configura ie i
apar ine chiar lui Hegel, care o utilizeaz pentru a desemna raportarea contiin ei
aflate n dezvoltare la adev r) silogismelor tiin ei logicii. Silogismele, n logica lui
226 Note de lectur 16

Hegel, nu sunt structuri de judec i clasice, ci reprezint structura gndirii ntr-un


anumit moment al evolu iei contiin ei. Individualitatea, particularitatea i
universalitatea, cei trei termeni ai silogismului hegelian, descriu astfel, din punct de
vedere logic, fiecare configura ie a contiin ei parcurs n Fenomenologia spritului.
Trecerea de la o configura ie la alta, sau, din punct de vedere logic, de la un
silogism la altul, reprezint momentul sintezei. Sunt identificate astfel zece sinteze:
sinteza nominal , sinteza propriet ilor, sinteza explicativ , sinteza aparen ei,
sinteza experien ei, sinteza reintegr rii, sinteza transcendental , sinteza identit ii
substan iale, sinteza absolut . Cea de-a zecea sintez , denumit de autor sintez
formal , este o variant a sintezei explicative.
n interpretarea propus de Drago Popescu, fiecare sintez descrie complet
un tip de logic natural . F cnd excep ie de sinteza formal , care este, de fapt, un
caz al sintezei explicative, cele nou sinteze identificate se grupeaz n func ie de
cele trei momente ale logicului: momentul intelectului, cel al ra iunii negative sau
dialectice i cel al ra iunii pozitive. Astfel, configura iei certitudinii sensibile din
Fenomenologia spiritului i este proprie figura I a silogismului fiin ei determinate,
care va realiza sinteza nominal . Pe planul contiin ei-de-sine, figurii nti a
silogismului fiin ei determinate i corespunde silogismul totalit ii i, respectiv,
sinteza aparen ei. n sfrit, la nivelul ra iunii, silogismul categoric i sinteza
transcendental ncheie seria. O dezvoltare similar avem pentru fiecare dintre
celelalte figuri silogistice.
Gruparea tipurilor de sintez identificate i permite autorului lucr rii de fa
o revalorizare a no iunii de contradic ie n filosofia lui Hegel: Un enun se g sete
n raport de contradic ie cu un altul n m sura n care face parte dintr-o anumit
configura ie a contiin ei al c rei limbaj nu este identic dect n aparen cu cel
c ruia i apar ine cel lalt (p. 208). Existen a unor limbaje diferite, specifice
configura iilor contiin ei, este o consecin a caracterului simbolic al conceptului
hegelian.
Interpretarea propus de Drago Popescu atrage aten ia asupra unui fenomen
interesant, care privete raporturile de contradic ie cu valoare speculativ la Hegel:
ele sunt bine determinate nu doar ca tipuri, ci i ca num r. Exist ase tipuri de
raport de contradic ie cu semnifica ie speculativ i un tip de contradic ie f r
semnifica ie speculativ , dar cu valoare proprie (denumit de c tre Hegel silogism
matematic).
Determinarea precis a tipurilor de contradic ie are, n opinia noastr , o
importan deloc neglijabil n evaluarea dialecticii n general, nu numai a dialec-
ticii hegeliene. De altfel, autorul lucr rii ne prezint o structur a tiin ei logicii
care, pornind de la interpretarea rezumat mai sus, difer destul de mult de inter-
pret rile clasice. Tradi ionala succesiune tez -antitez -sintez d dea o imagine a
tiin ei logicii n care triadele se succedau liniar. Aceast succesiune liniar este
nlocuit n Logic natural i tiin a logicii n filosofia lui Hegel cu o succesiune
mai complex . Astfel, dac interpretarea clasic vorbea despre triada Fiin
Fiin determinat Fiin -pentru-sine, n noua interpretare fiecare dintre acestea
ine de planul intelectului, nefiind aadar elemente ale unei succesiuni
17 Note de lectur 227

tez -antitez -sintez , ci momentele abstracte ale oric rui real-logic, care sunt com-
pletate de momentele dialectice i ra ional-pozitive corespunz toare. Fiin a, Fiin a
determinat i Fiin a-pentru-sine, care fac parte din prima sec iune a c r ii nti a
Logicii obiective, i au coresponden e (dialectice i ra ional-pozitive) n sec iunile
a doua i a treia ale Logicii obiective, precum i n Logica subiectiv . Avem, ca s
alegem numai cazul Fiin ei, urm toarea succesiune: Fiin a, Existen a, Cantitatea
specific pe planul Logicii obiective i, respectiv, Conceptul pe planul Logicii
subiective.
Repozi ion rile semnalate n scurta noastr prezentare ar putea avea conse-
cin e serioase asupra interpret rii logicii hegeliene. Nu ne-am propus ns aici o
evaluare a acestor consecin e, ci doar s eviden iem originalitatea unei ncerc ri de
a revitaliza cercetarea ntr-un domeniu considerat, prea mult vreme, ca epuizat.

Victor Emanuel Gica