Sunteți pe pagina 1din 48

3. BALANTA DE PLATI

1. CONTURILE BALANTEI DE PLATI

2. BALANTA DE PLATI SI INREGISTRARILE IN CADRUL ACESTEIA

3. ECHILIBRUL EXTERN

1. BALANŢA DE PLĂŢI SI CONTURILE ACESTEIA

- Tablou sintetic sub formă contabila,

înregistrează sistematic

care

ansamblul:

- fluxurilor reale,

- financiare

- şi monetare

intervenite între rezidenţii unei economii

şi restul lumii, pe parcursul unui interval de

timp (de regulă 1 an) (FMI _ Manualul privind BP)

Evidenţiază toate tranzacţiile care au loc, la un moment dat, între rezidenţii unei ţări şi

Evidenţiază toate tranzacţiile care au loc, la un

moment dat, între rezidenţii unei ţări şi restul lumii.

Înregistratrea

la

principiul înregistrării în partidă dublă;

operaţiunilor

are

bază

Se înregistrează două grupe mari de tranzacţii:

cu bunuri şi servicii (CONTUL CURENT);

cu active (CONTUL DE CAPITAL SI FINANCIAR).

Evindeţiază fluxurile financiare aferente relaţiilor internaţionale ale unei economii cu restul lumii.

BALANTA DE PLATI A ROMANIEI

BALANTA DE PLATI A ROMANIEI Erori si omisiuni Balanta de plati a Romaniei (ian-oct.2011) Credit Debit
BALANTA DE PLATI A ROMANIEI Erori si omisiuni Balanta de plati a Romaniei (ian-oct.2011) Credit Debit
BALANTA DE PLATI A ROMANIEI Erori si omisiuni Balanta de plati a Romaniei (ian-oct.2011) Credit Debit
BALANTA DE PLATI A ROMANIEI Erori si omisiuni Balanta de plati a Romaniei (ian-oct.2011) Credit Debit
Erori si omisiuni

Erori si omisiuni

Balanta de plati a Romaniei (ian-oct.2011)

Balanta de plati a Romaniei (ian-oct.2011) Credit Debit

Credit

Debit

Balanta de plati a Romaniei (ian-oct.2011) Credit Debit

A. Bunuri și servicii

B. Venituri primare

B. Venituri primare

B. Venituri primare

C. Venituri secundare

C. Venituri secundare
B. Venituri primare C. Venituri secundare

Contul de capital

Contul curent (A+B+C)

Contul curent (A+B+C)
Contul curent (A+B+C)
Contul curent (A+B+C)
Contul curent (A+B+C)

Contul financiar

a. Investitii directe

curent (A+B+C) Contul financiar a. Investitii directe b. Investitii de portofoliu c. Derivative financiare d.
curent (A+B+C) Contul financiar a. Investitii directe b. Investitii de portofoliu c. Derivative financiare d.
curent (A+B+C) Contul financiar a. Investitii directe b. Investitii de portofoliu c. Derivative financiare d.
curent (A+B+C) Contul financiar a. Investitii directe b. Investitii de portofoliu c. Derivative financiare d.

b. Investitii de portofoliu

a. Investitii directe b. Investitii de portofoliu c. Derivative financiare d. Alte investitii de capital e.

c. Derivative financiare

b. Investitii de portofoliu c. Derivative financiare d. Alte investitii de capital e. Active de rezerva
b. Investitii de portofoliu c. Derivative financiare d. Alte investitii de capital e. Active de rezerva

d. Alte investitii de capital

e. Active de rezerva ale BNR

b. Investitii de portofoliu c. Derivative financiare d. Alte investitii de capital e. Active de rezerva

CARACTERISTICI (2)

Înregistrarea în cadrul BP se face:

Regula generală:

CREDIT = fluxurile pentru care țara este plătită:

Exemplu: exportul de bunuri și servicii; veniturile

generate de derularea investițiilor în străinătate;

vânzarea de active către investitorii străini

DEBIT = fluxurile pentru care țara vizată plătește:

Exemplu: Importurile de bunuri și servicii; Cheltuielile

efectuate în cazul unei excursii în străinătate; Veniturile

obținute de investitorii străini; Cumpărarea de active

CARACTERISTICI (3):

Dacă tranzacția generează creșterea cererii de valută pe piață DEBITUL = creșterea activelor și reducerea lichidităților

Dacă tranzacția generează creșterea ofertei de valută pe piață CREDITUL = creșterea

lichidităților și reducerea activelor

Deoarece pe piața valutară se încearcă echilibrarea D = S DEBIT = CREDIT

BALANTA DE PLĂȚI

Contul curent + Contul

de capital si financiar

+ Acvitele de rezervă =

0

Fluxurile la nivelul

BALANTEI DE PLATI

Debit

IMPORTURI

DATORIILOR FINANCIARE ACTIVELOR DE REZERVĂ

Credit

EXPORTURI

DATORIILOR

FINANCIARE

ACTIVELOR DE REZERVĂ

• tranzacţiile cu bunuri şi servicii ale unei economii cu restul lumii, • veniturile

tranzacţiile

cu

bunuri

şi

servicii ale unei economii cu

restul lumii,

veniturile

şi

trasferurile

curente

generate

de

operaţiunile aferente contului financiar si de capital

Balanţa comercială; Balanţa veniturilor primare; Balanţa veniturilor secundare (transferurilor curente)

Balanţa comercială;

Balanţa veniturilor primare;

Balanţa veniturilor secundare (transferurilor curente)

Tranzacţiile cu bunuri = COMERŢUL VIZIBIL Tranzacţiile cu servicii = COMERŢUL INVIZIBIL

Tranzacţiile cu bunuri = COMERŢUL

VIZIBIL

Tranzacţiile cu servicii = COMERŢUL

INVIZIBIL

venituri din muncă venituri din investiţii directe (profit) venituri din investiţii de portofoliu (dividende)

venituri din muncă

venituri din investiţii directe

(profit)

venituri din investiţii de portofoliu (dividende) venituri din alte investiţii de capital (dobânzi)

TRANSFERURI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE • CREDIT: Fondurile europene primite de la Bugetul UE • DEBIT:

TRANSFERURI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

CREDIT: Fondurile europene primite de la Bugetul UE

DEBIT: plăţi ale României către UE (contribuţia

acesteia spre exemplu)

TRANSFERURI PRIVATE

Cea mai mare parte: transferurile celor care lucrează în străinătate

Cont curent DEBIT Importuri Exporturi – Importuri< 0 DEFICIT CREDIT Exporturi Exporturi
Cont curent

Cont curent

DEBIT

Importuri

Exporturi Importuri< 0 DEFICIT

CREDIT

Exporturi

Exporturi Importuri >0 EXCEDENT

Exportul net = Exporturi - Importuri

- tranzacţiile internaţionale ale economiei vizate (în cazul nostru România) cu active financiare; - e

-

tranzacţiile

internaţionale

ale

economiei vizate (în cazul nostru

România) cu active financiare;

- evidenţiază modificarea activelor

financiare şi a datoriei ţării vizate

faţă de exterior.

Investițiile străine: • DIRECTE • DE PORTOFOLIU Investiţia străină directă: • relaţie investiţională de

Investițiile străine:

DIRECTE

DE PORTOFOLIU

Investiţia străină directă:

relaţie investiţională de durată, între o

entitate

entitate

rezidentă

şi

o

nerezidentă;

implică exercitarea de către investitor a

unei influenţe manageriale semnificative în întreprinderea în care a investit.

Beneficiază de: • noi tehnologii, • de capital, • produse, • tehnici de organizare și

Beneficiază de:

noi tehnologii, de capital,

produse,

tehnici

de

organizare

și

de

management, ceea ce impulsionează creșterea economică.

Beneficii: • au rolul de a transmite cunoștințe și tehnologii între țări , contribuind la

Beneficii:

au rolul de a transmite cunoștințe și tehnologii între țări, contribuind la

realizarea convergenței între țări

crearea de noi locuri de muncă în sectoarele productive,

atragerea altor investiții

sporirea potențialului de export

În condiții de criză ⇒ mutarea investițiilor în alte țări Creșterea FDI generează creșterea lichidității

În condiții de criză ⇒ mutarea investițiilor în alte țări

Creșterea FDI generează creșterea lichidității

din economie ⇒presiuni inflaționiste și, în

același timp, pe termen scurt, apreciere a monedei naționale ⇒ apreciere în termeni reali ⇒ probleme la nivelul contului curent

(creșterea importurilor)

CERCUL VICIOS AL POLITICII

MONETARE (IMPACTUL FDI)

Dobanzi interne mari (accentuarea diferentialului de dobanzi)
Dobanzi interne mari
(accentuarea diferentialului
de dobanzi)

Cresterea ratei de

dobanda

diferentialului de dobanzi) Cresterea ratei de dobanda Operatiuni de sterilizare a mesei monetare Presiuni

Operatiuni de

sterilizare a mesei monetare

de dobanda Operatiuni de sterilizare a mesei monetare Presiuni inflationiste Intrari de capital Presiune pe curs

Presiuni inflationiste

Intrari de capital

a mesei monetare Presiuni inflationiste Intrari de capital Presiune pe curs de schimb (aprecierea monedei

Presiune pe curs de

schimb (aprecierea

monedei nationale)

pe curs de schimb (aprecierea monedei nationale) Interventii ale BC pe piata valutara Expansiunea bazei

Interventii ale BC pe piata valutara

monedei nationale) Interventii ale BC pe piata valutara Expansiunea bazei monetare si a agregatelor monetare
monedei nationale) Interventii ale BC pe piata valutara Expansiunea bazei monetare si a agregatelor monetare
Expansiunea bazei monetare si a agregatelor monetare (Cresterea M)
Expansiunea bazei monetare
si a agregatelor monetare
(Cresterea M)
capitalul investitor nerezident care deţine cel puţin 10% din capitalul social subscris al unei întreprinderi

capitalul

investitor nerezident care deţine cel puţin 10% din capitalul social subscris al unei întreprinderi rezidente

creditele dintre acest investitor sau grupul din care face parte acesta şi întreprinderea în care a investit

profitul reinvestit de către nerezident.

capitalurile din companiile rezidente asupra cărora investitorul nerezident exercită o influenţă

social

vărsat

şi

rezervele

ce

revin

unui

semnificativă pe cale indirectă :

capitalurile proprii ale asociatelor şi filialelor rezidente ale întreprinderii rezidente în care investitorul nerezident deţine cel puţin 10% din capitalul social subscris.

CONTUL DE CAPITAL ȘI FINANCIAR

Intrările de capital = aport de capital străin

pe piața românească (credit) și echivalează

cu o creștere a datoriilor României față de

exterior.

Ieșirile de capital = țara vizată își plătește datoriile față de străinătate (debit)

CONTUL FINANCIAR SI DE CAPITAL:

ACTIVE:

(Operatiunile

rezidentilor)

PASIVE:

(Operatiunile

nerezidentilor)

CREDIT: intrari de capital in Romania

(creşterea datoriilor faţă de exterior)

DEBIT: iesiri de capital din Romania (scădere a datoriilor faţă de exterior)

CONTUL FINANCIAR SI DE CAPITAL (1)

ACTIVE: reflectă modificările apărute

în:

investiţiile rezidenţilor în străinătate,

achiziţionarea de titluri de valoare

externe,

derivate financiare,

plasamente în depozite la băncile din

străinătate,

împrumuturi şi rezerve oficiale.

CONTUL FINANCIAR SI DE CAPITAL (2)

PASIVE: reflectă operațiunile nerezidenților:

investiţiile nerezidenţilor în România,

depozitele nerezidenţilor,

derivatele financiare ,

creditele şi împrumuturile atrase

Credit → creştere a investiţiilor realizate de nerezindeţi în România (spre exmplu) → (+) resurse în România

Debit → diminuare a activelor financiare deţinute de

nerezidenţi în România (o repatriere a resurselor financiare ale nerezindeţilor) →(-) resurse

BALANTA DE PLATI

Contribuie la determinarea:

- POZITIEI INVESTITIONALE

INTERNATIONALE A UNEI TARI

- NIVELULUI DATORIEI EXTERNE

- SERVICIUL DATORIEI EXTERNE

BALANTA DE PLATI SI

POZITIA

INVESTITIONALA

POZITIA INVESTITIONALA A UNEI TARI =

STOCURILE DE ACTIVE & PASIVE FINANCIARE EXTERNE LA UN MOMENT DAT

PI = S (la inceputul perioadei de analiza) +

Fluxul tranzactiilor financiare pentru perioada

analizata

A se vedea: http://www.bnro.ro/Pozitia-

investitionala-internationala---BPM6-11336.aspx

NOUL CADRU AL

GUVERNANTEI ECONOMICE LA NIVELUL UE

patru directii de actiune:

- UNIUNEA BANCARA

- PACTUL FISCAL

- MECANISMUL DE IDENTIFICARE A DEZECHILIBRELOR

MACROECONOMICE

- MECANISMUL EUROPEAN DE STABILITATE

Sursa: Florin Georgescu - Aderarea Romaniei la uniunea bancara si ajustarea sectorului bancar

Sursa: Florin Georgescu - Aderarea Romaniei la uniunea bancara si ajustarea sectorului bancar http://bnro.ro/Prezentari-si-interviuri--1332.aspx

MECANISMUL DE IDENTIFICARE A DEZECHILIBRELOR MACROECONOMICE

- IMPUSI 11 INDICATORI.

- 4 dintre acesti indicatori vizeaza echilibrul extern al tarilor:

- Soldul contului curent

- Pozitia investitionala internationala neta

- Cursul de schimb real efectiv (determinat pe baza IAPC)

- Cota de piata a exporturilor de bunuri si servicii

RAPORTUL PRIVIND MECANISMUL DE ALERTA 2017

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:

52016DC0728&from=RO

MAI MULTE INFORMATII PRIVIND ISD IN ROMANIA

MAI MULTE INFORMATII PRIVIND ISD IN ROMANIA http://www.bnro.ro/Publication Documents.aspx?icid=9403
MAI MULTE INFORMATII PRIVIND ISD IN ROMANIA http://www.bnro.ro/Publication Documents.aspx?icid=9403

2. BALANTA DE PLATI SI

INREGISTRARILE IN CADRUL ACESTEIA

PRINCIPII DE ÎNREGISTRARE

1. Se respectă principiul înregistrării în partidă dublă

1.

fiecare tranzacție se evidențiază prin înregistrarea atât pe

2.

debit, cât și pe credit DEBIT:

- active reale ce intră în economie (importuri)

- activele financiare care determină o scădere a datoriilor către exterior sau o creștere a activelor externe (+ rezerva valutară)

3. CREDIT:

- activele externe care ies din economie (exporturile)

- activele financiare care desemnează o creștere a datoriilor către exterior sau o scădere a activelor externe.

IMPORTANT!!!!

DEBIT - creștere de activ - scăderi de pasiv CREDIT - scădere de activ -
DEBIT - creștere de activ - scăderi de pasiv CREDIT - scădere de activ -

DEBIT

- creștere de activ

- scăderi de pasiv

CREDIT

- scădere de activ

- creștere de pasiv

ACTIV = creanțe ale economiei analizate PASIV = datorii ale economiei analizate

EXPORTUL DE BUNURI

Un austriac cumpara de pe piata romanească

un autoturism Dacia Logan, la pretul de 5500

Euro, cursul de schimb fiind

24475

EUR/RON: 4,45.

Ca urmare, suma platita in lei este de:

lei.

Cum va fi reflectata operatiunea in balanta

de plăți?

ÎNREGISTRARE

 

Credit

Debit

Vânzarea unui autoturism Dacia Logan (Contul current Export de bunuri)

24475 RON

Cresc activele financiare externe ale Romaniei (Contul de capital si financiar)

24475 RON

Realizarea unui export presupune:

- scădere a activelor reale ale economiei românești (-A)

- creștere a creanțelor României față de străinătate (+A)

Decontarea exportului presupune:

-scad creanțele României față de străinătate (-A)

- cresc activele financiare externe românești (+A)

IMPORTUL DE BUNURI

Un student, cumpără din Germania,

cu plata prin card de credit, o tableta

iPad mini, in valoare de 520 EUR,

cursul EUR/RON: 4,45.

Cum se efectuează înregistrarea?

ÎNREGISTRARE

Credit

Debit

Cumparare laptop Toshiba (Contul curent Import de bunuri)

2314 RON

Plata din contul de card detinut la BRD (scad activele

2314 RON

financiare externe -Contul de capital si financiar)

Realizarea unui import presupune:

- creștere a activelor reale ale economiei românești (+A)

- creștere a datoriilor României față de străinătate (+P)

Decontarea importului presupune:

- scad datoriile României față de străinătate (-P)

- scad activele financiare externe românești (-A)

IMPORT DE SERVICII

Plata cazării de către un student român ca urmare a

mobilității Erasmus:

Debit Cont curent

Credit Cont de capital și financiar

Plata cazării în cadrul campusului universitar străin (import de servicii) (+A)

Scad activele financiare externe

(-A)

INVESTIȚIE DE PORTOFOLIU PE PIAȚA EXTERNĂ

Un investitor român cumpără de la Londra acțiuni în

valoare de 1500 EUR, cursul de schimb este de 4,45.

Cum se înregistrează operațiunea?

ÎNREGISTRARE

Debit Cont de capital și financiar

Credit Cont de capital și financiar

Cresc investițiile de portofoliu ale

românilor în străinătate

Scad activele financiare externe

IMPRUMUTURI OBȚINUTE DE ROMÂNIA DE LA FMI
IMPRUMUTURI OBȚINUTE DE
ROMÂNIA DE LA FMI

România a obţinut în 2009, un împrumut de 11,443 mld DST. Cotatiile la momentul

acordării creditului erau: DST/USD: 1,61 şi

USD/RON: 2,9427.

Inregistrati

operaţiune.

in

balanţa

de

plăţi

această

ÎNREGISTRARE

Debit

Credit

Cont de capital și financiar

Cont de capital și financiar

Active de rezervă BNR (+A)

Credite și împrumuturi de la FMI (+P)

DEFICITELE

GEMENE

DEFICITELE GEMENE 45

45

CONTURILE NAŢIONALE ŞI BALANŢA DE PLĂŢI

Structura venitului (PIB) la nivel macroeconomic, pe componente care

contribuie la formarea lui, este:

Y = C + G + I + (E- IM)

La rândul său, venitul total după impozitare,

are ca destinaţie: consumul şi economisirea.

Ca urmare:

Y T = C + S

DEFICITELE GEMENE

Altfel spus:

C + G + I + (E- IM) = C + S

+ T

E IM = (T G) + (S I)

Existența deficitelor:

(E IM) = (T-G) + (S- I)

DEFICITUL DE CONT CURENT

1.se poate datora:

- deficitului bugetar (G-T) deficitele gemene),

-unui nivel prea ridicat al investițiilor

- sau unui nivel prea scazut al economiilor.

2. deficit bugetar (G-T>0) mai mare decât surplusul contului de capital (S-

I

al contului curent (IM-E >0).

deficit

>0),

în

mod

sigur

țara

respectiva

va

înregistra

un

3. Un deficit al contului curent se poate acoperi prin:

- reducerea deficitului bugetar,

- scaderea investițiilor

- creșterea nivelului economiilor.