Sunteți pe pagina 1din 22

Facultatea de tiine Economice i Administraie Public

Contabilitate,Audit Financiar i Expertiz Contabil

Proiect Contabiliate Aprofundat

Reevaluarea imobilizrilor corporale

~2016~
Reevaluare n plus a unui activ amortizabil prin metoda valorii nete

1.La data de 10 ianuarie 2010,Societatea Alfa a achizitionat o cldire.Costul de achiziie al


acesteia fiind de 120.000 lei i o durata de viata de 40 de ani.Metoda de amortizare contabila
folosita de societatea comercial este metoda liniar.Dupa 4 ani n urma reevalurii se determin
o valoare just a activului de 118.000 lei.

nregistrrile contabile efectuate de societate sunt:


1.Achizitia constructiei
120.000 212Construcii = 401Furnizori 120.000

2.Inregistrarea amortizarii lunare


3.000 2812 = 212 3000
"Amortizarea "Constructii"
constructiilor"
Calcul amortizare:120.000:40 de ani = 3.000 lei/an
*(Acesta inregistrare contabila se efectueaza lunar pe pe parcursul celor 4 ani)

Reevaluarea construciei la 31 decembrie 2014


Cost de achiziie:120.000 lei
Amortizare cumulat:12.000(120.00 :40*4ani=12.000)
Valoarea contabil net 108.000
Valoarea justa 118.000
Plus din reevaluare:10.800
3.nregistrarea eliminrii amortizrii cumulate:
12.000 2812Amortizarea = 212 12.000 lei
constructiilor Constructii

Plus din reevaluare:10.800 (118.000-108.000)

3.nregistrarea plusului din reevaluare:


10.800 212 = 105 "Rezerve 10.800
"Constructii" din reevaluare"

Reevaluarea n minus a unui activ amortizabil pein metoda valorii nete:

Societatea Comercial Beta achiziioneaz n luna decembrie 2007 o cldire la valoarea de


100.000 lei.Durata de via a acesteia este de 40 de ani,societatea utilizeaz amortizarea
liniar.La 31.12.2009 societatea reevalueaz cladirea iar valoarea net nou a cldirii este de
85.000.

nregistrrile contabile efectuate sunt urmtoarele:


1.Achiziia construciei:

2
100.000 lei 212 = 401Furnizori 100.000 lei
"Constructii"

2.nregistrarea amortizrii lunare,pe perioada ianuarie 2008-decembrie 2009


208,33 lei 6811 cheltuieli = 2812 208,33 lei
de exploatare "Amortizarea
privind constructiilor"
amortizarea
imobilizarlor
Calcul amortizare:100.000:480 luni=208

Reevaluarea construciei:
Cost achiziie=100.000 lei
Amortizarea cumulat(24 luni) =5000 lei
Valoarea contabil net(neamortizabil)=95.000 lei
Valoarea just= 85.000
Minus obinut din reevaluare =10.000
3.Eliminarea amortizrii cumulate
5000 lei 2812 = 212 5000 lei
"Amortizarea "Constructii"
constructiilor"

4.nregistrarea minusului de valoarea constatat la 31.12.2009


10.000 lei 655Cheltuieli = 2812 10.000 lei
din reevaluarea "Amortizarea
imobilizarilor constructiilor"
corporale

Amortizarea activului ulterior unei reevaluri n plus

Societatea Alfa achiziioneaz la data de 01.12.2010 un echipament tehnologic la suma de


500.000 lei.Activul va i amortizat prin metoda liniar,durata de via fiind de 10 ani.La sfrasitul
anul 2014(31.12),echipamentul este reevaluat,valoarea just stabilit n urma reevalurii fiind de
580.000 lei.
Care va fi amortizarea aferent activului ulterior reevalurii acestuia?
1.Achiziia echipamentului tehnologic
500.000 lei 2131Echipamente = 401Furnizori 500.000 lei
tehnologice

2.nregistrarea amortizrii lunare pe perioada 2014-2020

4166 lei 6811 cheltuieli = 2813Amortizarea 4166 lei


de exploatare instalaiilor i
privind mijloacelor de

3
amortizarea transport
imobilizarlor
Calcul amortizare lunar:500.000/120 de luni=4166 lei
Reevaluarea activului:
Cost achiziie = 500.000 lei
Amortizarea cumulat(4 ani 500.000/48 luni) = 200.000 lei
Valoarea contabil net (neamortizabil) = 300.000
Valoarea just = 580.000 lei
Plus obinut din reevaluare = 279,999
3.Eliminarea amortizrii cumulate
200.000 lei 2813Amortizarea = 2131Echipamente 200.000 lei
instalaiilor i tehnologice
mijloacelor de
transport
4.nregistrarea plusului din reevaluare constatat la 31.12.2014
279.999 lei 2131Echipamente = 105 Rezerve 279.999 lei
tehnologice din reevaluare

5.nregistrarea amortizrii lunare pe perioada 2014-2020


8055,55 lei 6811 cheltuieli = 2813Amortizarea 8055,55 lei
de exploatare instalaiilor i
privind mijloacelor de
amortizarea transport
imobilizarlor
Calcul amortizare:580.000/72 luni = 8055,55 lei

Amortizarea aferanta activului reevaluat este de 8055,55/luna

Amortizarea activului ulterior unei reevaluri n minus

Societatea Beta a achiziionat la data de 25.01.2010 un mijloc de transport la costul de 50.000


lei,TVA 20 %.Durata de via util este de 10 ani,activul va fi amortizat conform metodei
liniare.La sfaritul anului 2012 mijlocul de transport a fost reevaluat,valoarea just stabilit de
evaluator fiind de 25.000 lei.
Care va fi amortizarea aferent activului reevalurii acestuia?

nregistrri contabile efectuate:


1.Achiziia mijlocului de transport

50.000 % = 401 60.000


10.000 2133 Mijloace Furnozori
de transport
4426 TVA
deductibil

2.nregistrarea amortizrii lunare pe perioada februarie 2010-decembrie 2012

4
416,66 lei 6811Cheltuieli = 2813Amortizarea 416,66 lei
de exploatare instalatiilor si
privind mijloacelor de
amortizarea transport
imobilizarilor
Calcul amortizare:50.000/ 120 de luni = 416,66 lei

Reevaluare activului:
Cost achiziie = 50.000 lei
Amortizarea cumulat (23 luni* 416,66 lei/luna) = 9.583 lei
Valoarea contabil neta(neamortizabil) = 40.417 lei
Valoare just = 25.000 lei
Minus obinut din reevaluare = 15.417 lei
3.Eliminarea amortizrii cumulate
9583 lei 2813Amortizarea = 2133 Mijloace 9583 lei
instalatiilor si de transport
mijloacelor de
transport
Calcul amortizare cumulat:416,66 lei*23 luni = 9583 lei

4.nregistrare minusului din reevaluare la 31.12.2012


15.417 lei 6811Cheltuieli = 2133 Mijloace 15.417 lei
de exploatare de transport
privind
amortizarea
imobilizarilor

5.nregistrarea amortizrii lunare dupa reevaluare


260,41 lei 6811Cheltuieli = 2813Amortizarea 260,41 lei
de exploatare instalatiilor si
privind mijloacelor de
amortizarea transport
imobilizarilor
Calcul amortizare:25.000/ 96 luni(8 ani) = 260,41 lei/luna

Valoarea amortizrii activului dupa reevaluare este de 260,41 lei lunar.

Reevaluarea n plus a unui active amortizabil prin metoda valorii brute


La data de 10 ianuarie 2010,Societatea Alfa a achizitionat o cldire.Costul de achiziie al
acesteia fiind de 120.000 lei TVA 20% i o durata de viata de 40 de ani.Metoda de amortizare
contabila folosita de societatea comercial este metoda liniar.Dupa 4 ani n urma reevalurii se
determin o valoare just a activului de 118.000 lei
nregistrri contabile efectuate:
1.Achiziia cladirii:
120.000 lei % = 404Furnizori 148.800 lei
28.800 lei 212Construcii de imobilizri

5
4426 TVA
deductibil
Reevaluarea construciei la 31 decembrie 2014
Cost de achiziie:120.000 lei
Amortizare cumulat:12.000(120.00 :40*4ani=12.000)
Valoarea contabil net 108.000
Valoarea justa 118.000
Plus din reevaluare:10.800

Indicele de actualizare: 118.800 / 108.000 = 1,1


Indice de actualizare= 1,1
Valoare brut actualizat 120.000 lei * 1,1 = 132.000 lei
Valoare brut = 120.000 lei
Amortizarea cumulat actualizat12.000lei * 1,1 = 13.200 lei
Amortizarea cumulat brut 4 ani = 12.000
Diferen din reevaluarea aferent amortizrii = 1.200 lei

2.nregistrarea plusului din reevaluare


12.000 lei 212 = 105 "Rezerve 12.000 lei
"Constructii" din reevaluare" (120.000*1,1-
120.000)

3.nregistrarea surplusului de amortizarea aferent activului


1.200 lei 105 Rezerve = 2812 1.200 lei
din reevaluare "Amortizarea
constructiilor"

Reevaluarea n minus a unui activ amortizabil prin metoda valorii brute


La data de 15.12.2015 Societatea Alfa achiziioneaz o construcie pentru desfsurarea
activitii de productie la valoarea de intrare de 450.000 lei,Tva 24 %Durata de viata este de 40
de ani,iar metoda de amortizarea folosita de societate este cea liniar.La 31.12.2017 construcia a
fost reevaluat,stabilindu-se o valoare just de 300.000 lei.Societatea comercial a optat pentru
metoda actualizrii valorii brute.
nregistrrile contabile efectuate sunt urmtoarele:
1.Achiziia cldirii:
450.000 lei % = 404 Frunizori 558.000 lei
108.000 lei 212Construcii de imobilizri
4426 TVA
deductibil

2.nregistrarea amortizrii lunare pentru perioada ianuarie 2016-decembrie 2017


937,5 lei 6811Cheltuieli = 2812 937,5 lei
de exploatare Amortizarea
privind construciilor
amortizarea
imobilizarilor

6
Caclul amortizare:450.000/480 luni(40 ani) = 937,5 lei

Reevaluare activului la 31.12.2017


Cost de achiziie = 450.000 lei
Amortizarea cumulat (2 ani) = 937,5 lei * 24 luni =22.500 lei
Valoarea contabil net(neamortizabil) = 427.500 lei
Valoarea just = 300.000lei
Indice de actualizare 300.000 lei /427.500 lei =0, 7
Indice de actualizare = 0,07
Valoarea actualizat brut ( 450.000 lei * 0, 7) = 315.000 lei
Valoarea brut = 450.000 lei
Diferen din reevaluarea aferent valorii brute -135.000 lei
Amortizarea cumulat actualizat 12.000 lei * 0,7 = 8.400 lei
Amortizarea cumulat brut ( 24 luni) 12.000 lei
Diferena din reevaluare aferenta amortizrii = -3.600 lei

3.Inregistrarea minusului de valoare


135.000 lei 655 Cheltuieli = 212 135.000 lei
din reevaluarea Construcii
imobilizarilor
corporale

4.nregistrarea minusului de amortizarea aferent construciei reevaluate


3.600 lei 655 Cheltuieli = 2812 3.600 lei
din reevaluarea Amortizarea
imobilizarilor construciilor
corporale

Reevaluarea unui activ complet amortizat


La data de 01.01.2014 Societatea Beta achiziioneaz un mijloc de transport la suma de
70.000 lei,cu o durat de via de 7 ani.Metoda de amortizare utilizat de Societate este cea
liniar.La data de 31.12.2021,activul este reevaluat,stabiindu-se o valare just de 40.000 de
lei,iar durata de utilizare suplimentar stabilit este de 3 ani.

nregistrrile contabile efectuate sunt urmtoarele:


1.nregistrarea achiziiei
70.000 lei 2133 Mijloace = 404 Furnizori 70.000 lei
de transport de imobilizri

2.nregistrarea amortizrii lunare pe perioda februarie 2014-decembrie 2021


833,33 lei 6811 = 2813 833,33 lei
Cheltuieli de Amortizarea
exploatare instalatiilor si

7
privind mijloacelor de
amortizarea transport
imobilizarilor
Calcul amortizare:70.000 lei / 84 luni = 833,33 lei

Reevaluare activ:
Cost de achiziie = 70.000 lei
Amortizare cumulat = 70.000 lei
Valoare contabil net (neamortizabil) = 0 lei
Valoare just = 40.000 lei
Surplus obinut din reevaluarea activului 40.000 lei
3.nregistrare eliminarea amortizrii
70.000 lei 2813 = 2133 Mijloace 70.000 lei
Amortizarea de transport
instalatiilor si
mijloacelor de
transport

4.nregistrarea surplusului de valoare constatat la 31.12.2021


40.000 lei 2133 Mijloace = 2133 Mijloace 40.000 lei
de transport de transport

5.nregistrarea amortizrii lunare pe perioada ianuarie 2021-decembrie 2024


1.111 lei 6811 = 2813 1.111 lei
Cheltuieli de Amortizarea
exploatare instalatiilor si
privind mijloacelor de
amortizarea transport
imobilizarilor
Calcul amortizare dupa reevaluare 40.000/36 luni(3ani) = 1.111 lei

Reevaluare investiiilor imobiliare


Societatea GAMA achiziioneaz n ianuarie 2015 imobilul A, destinat nchirierii ctre teri
ca spaii de depozitare. Preul de achiziie al imobilului A este de 600.000 lei, durata de
amortizare a acestuia fiind de 50 ani. n luna martie 2015, societatea nchiriaz Societii TETA,
n baza unui contract de leasing operaional pe 2 ani, un nivel al imobilului A, rata lunar de
leasing fiind de 8.000 lei.La sfarsitul anului 2015 Societtea gama reevalueaza imobilul,valoarea
justa fiind de 610.000 leiDup expirarea contractului de leasing cu Societatea TETA (sfritul
lunii februarie 2017), Societatea GAMA vinde n martie 2017 investiia imobiliar cu preul de
620.000 lei. Amortizarea acumulat este de 25.000 lei (25 luni x 1.000 lei/lun).

Reflectarea operaiunilor n contabilitatea


Ianuarie 2015
a) Evidenierea achiziiei imobilului A clasificat ca i investiie imobiliar:

600.000 215 = 404 600.000 lei

8
lei Investiii imobiliare Furnizori de
imobilizri

Februarie 2015
b) Reflectarea n contabilitate a amortizrii lunare a investiiei imobiliare: 600.000 lei : (50 ani x
12 luni) = 1.000 lei/lun

1.000 lei 6811Chelt. de = 2815Amortizare 1.000 lei


exploatare privind
amortizarea investiiilor
imobilizrilor imobiliare
c)La 31 decembrie 2015,situatia se prezinta astfel:
*cost de achizitie = 600.000 lei
*amortizarea cumulata(un an) = 10.000 lei
*valoarea contabila neta neamortizabila= 590.000 lei
*valoarea justa = 610.000 lei
Eliminare amortizarea cumulata:

2815Amortizare investiiilor imobiliare = 215 Investiii imobiliare 10.000 lei


d)Inregistrarea plusului de valoare constatat la 31 decembrie 2015
215 Investiii imobiliare = 105 Rezerve din reevaluare 20.000 lei

Martie 2015
e) Evidenierea veniturilor din rata de leasing i ncasarea acesteia de la locatar (Societatea
TETA):

4111 Clieni = 706 Venituri din redevene, locaii de gestiune i chirii 8.000 lei

5121 Conturi la bnci n lei = 4111 Clieni 8.000 lei

f) Reflectarea n contabilitate a amortizrii lunare a investiiei imobiliare


6811 Chelt. de exploatare privind amortiz imob. = 2815 Amortizarea investiiilor imobiliare 1.000 lei

Martie 2017
g) Evidenierea vnzrii imobilului A (investiiei imobiliare) i a ncasrii contravalorii acestuia:
461 Debitori diveri = 7583 Venituri din vnzarea activelor i alte operaiuni de capital 620.000 lei

5121 Conturi la bnci n lei = 461 Debitori diveri 620.000 lei

h) Scoaterea din eviden a imobilului A (investiiei imobiliare):


% = 215
Investiii imobiliare 600.000 lei

2815
Amortizarea investiiilor imobiliare 25.000 lei

9
6583
Cheltuieli privind activele cedate i alte operaiuni de capital 575.000 lei

i)transferul rezervei din reevaluare la rezultatul reportat


105 = 1175 20.000 lei
Rezerve din reevaluare Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve
reevaluare

Transferul rezervei la derecunoasterea activului

La data de 15 decembrie 2012,societatea Dama a achizitionat un mijloc de transport la costul de


achizitie de 100.000 lei cu o durata de amortizare de 8 ani.La data de 31.12.2015 entiatea
reevalueaza activul ,valoarea justa fiind de 85.000 lei.In luna ianuarie 2020,entitatea caseaza
mijlocul de transport deoarece nu mai corespunde standardelor.

Inregistrari contabile:
a)Inregistrarea amortizarii lunare pe perioada ianuarie 2013-decembrie 2015
1041.66 6811 = 2813
lei Cheltuieli de exploatare Amortizarea instalatiilor si 1041.66
privind amortizarea mijloacelor lei
imobilizarilor de transport

Calcul amortizare:100.000/8ani = 1041.66 lei /lunar


Reevaluarea activului la 31.12.2015:
*cost achizitie = 100.000
*amortizarea cumulata(24 luni) = 25.000 lei
* valoarea contabila neta(neamortizata) =75.000 lei
*valoarea justa = 85.000
*Surplus din reevaluare = 10.000 lei

b)Eliminarea amortizarii cumulate


25.000 lei 2813 = 2133 25.000 lei
Amortizarea Mijloace de
instalatiilor si transport
mijloacelor
de transport

c) Inregistrarea surplusului de valoare constatat la 31.12.2015


10.000 lei 2133 = 105 10.000 lei
Mijloace de Rezerve din
transport reevaluare

d)Inregistrarea amortizarii lunare dupa reevaluare


1.180lei 6811 = 2813 1.180lei
Cheltuieli de Amortizarea

10
exploatare instalatiilor si
privind mijloacelor
amortizarea de transport
imobilizarilor
Calcul amortizare 85.000/72 luni=1.180lei/lunar
Casarea activului
*Valoarea contabila =85.000 lei
*Amortizarea cumulata (60 luni )= 70.800 lei
*Valoarea contabila neta neamortizata = 14.200 lei
e) Scoaterea din gestiune a activului
70.800 lei % = 2133 85.000 lei
2813 Mijloace de
Amortizarea transport
instalatiilor si
mijloacelor
de transport
14.200 lei 6583
Cheltuieli
privind activele
cedate si alte
operatiuni de
capita

f)Transferul rezervei din reevaluare


10.000 lei 105 = 1175 Rezultatul 10.000 lei
Rezerve din reportat
reevaluare reprezentnd
surplusul
realizat din
rezerve din
reevaluare

Transferul rezervei pe masura amortizarii activului

La data de 01.12.2010,entitatea Terra a achizitionat un mijlc de transport la costul de 50.000


lei,acesta va vi amortizat in pe decursul a 5 ani.La data de 31.12.2013 entitatea reevalueaza
activul,stabilindu-se o valoare justa de 30.000 lei.

Inregistrari contabile:

a)Inregistrarea amortizarii lunare pe perioada ianuarie 2011-decembrie 2013

833.33 6811 = 2813


lei Cheltuieli de exploatare Amortizarea instalatiilor si 833.33
privind amortizarea mijloacelor lei
imobilizarilor de transport

11
Calcul amortizare:50.000/ 60 de luni= 833.33 lei/lunar
b)Reevaluare activ:
Cost achizitie = 50.000
Amortizarea cumulata (36 luni) = 30.000lei
Valoarea contabila neta(neamortizata) 20.000 lei
Valoarea justa = 30.000
Surplus obtinut din reevaloare 10.000 lei
c) eliminarea amortizarii cumulate :

30.000 lei 2813 = 2133 30.000 lei


Amortizarea Mijloace de
instalatiilor si transport
mijloacelor
de transport

d)inregistrarea plusului de valoare constatat la 31.decembrie 2013


10.000 lei 2133 = 105 10.000 lei
Mijloace de Rezerve din
transport reevaluare

In perioada ianurie 2014-decembrie 2015 enetitatea va transfera lunar parte din surplusul rezultat
la reevaloarea activului la rezultatul reportat.Durata de viata uitla ramasa fiind de 24 de luni.
Valoarea justa in urma reevaluarii =30.000 lei
Amortizarea calculata lavaloarea reevaluata(30.000 lei / 24 luni)= 1.250
Amortizarea calculata la cost (20.000 / 24 luni) = 833.33 lei
Suma transferata la rezerve = 416.67 lei
e)Inregistrarea amortizarii lunare pe perioada ianurie 2014-decembrie 2015

1250 6811 = 2813 1250


lei Cheltuieli de exploatare Amortizarea instalatiilor si lei
privind amortizarea mijloacelor
imobilizarilor de transport

f) Transferul rezervei din reevaluare la rezultatul reportat


416.67 lei 105 = 1175 Rezultatul 416.67 lei
Rezerve din reportat
reevaluare reprezentnd
surplusul
realizat din
rezerve din
reevaluare

Transferul rezervei in cazul reevaluarii succesive a activului

La data de 12.12.2010 entitatea Mobila a achizitionat o hala industriala la ostul de achizitie de


500.000 lei,durata de utilizare este de 30 de ani.La data de 31.12.2012 entitatea reevalueaza

12
constructia,stabilindu-se o valoarea justa de 470.000lei.A doua reevaluare are loc la data de
31.12.2014,valoarea justa la dat reevaluarii fiind de 430000 lei.La data de 31.12 2015 entitatea
reevalueaza din nou constructia in acest caz stabilindu-se o valoare justa de 425.000lei.Rezerva
din reevaluare este transferata la rezultatul reportat pe masura utilizarii activului.Societatea a
optat penru metoda valorii nete.
Inregistrarile contabile sunt :
1389 lei Inregistrarea amortizarii lunare pana la prima reevaluare
1389 lei 6811 = 2812 1389 lei
Cheltuieli de Amortizarea
exploatare constructiilor
privind
amortizarea
imobilizarilor
Calcul amortizarea:500.000/360 luni = 1389 lei/lunar
Prima reevaluare 31.12.2012
Cost achizitie = 500.000 lei
Amortizarea cumulata (24 luni) = 1389*24= 33.336 lei
Valoarea contabila neta(neamortizata) = 466.664lei
Valoarea justa = 470.000 lei
Surplus obtinut la reevaloare = 3.336 lei

b)eliminare amortizare cumulata


33.336 lei 2812 = 212 33.336 lei
Amortizarea Constructii
constructiilor

Inregistrarea plusului de valoare constatat


3.336 lei 212 = 105 3.336 lei
Constructii Rezerve

Inregistrari lunare efectuate de entitate in anii,2013,2014 sunt:


*)inregistrarea amortizarii,tinand contca mai sunt(28 de ani) 336 de luni de utilizare

1400 lei 6811 = 2812 1400 lei


Cheltuieli de Amortizarea
exploatare constructiilor
privind
amortizarea
imobilizarilor
Calcul amortizare 470.000/ 336 = 1400 lei/lunar
*)transferul rezervei din reevaluare la rezerve (1389-1400)
11 lei 105 = 1065 11 lei
Rezerve din Rezerve
reevaluare reprezenand
surplusul
realizat din
rezerve din
reevaluare

13
Adoua reevaluare

Valoarea contabila =470.000 lei


Amortizare cumulta(2ani) = 33.600 lei
Valoare contabila neta(neamortizata) = 436.400 lei
Valoarea justa = 430.000ei
Minus obtinut din reevaloare 6400 lei
Soldul rezervei din reevaloare (3.336-11 x 24 luni =3072 lei

Eliminarea amortizarii cumulate


33.600 lei 2812 = 212 33.600 lei
Amortizarea Constructii
constructiilor

Inregistrarea minusului de valoare constatat


3.336 lei 105 = 212 6400 lei
Rezerve din Constructii
reevaluare
3064 lei 6813 Cheltuieli
de exploatare
privind
ajustarile pentru
deprecierea
imobilizarilor

Inregistrare minus de valoare constat


6400 lei 105 = 212 6400 lei
Rezerve din Constructii
reevaluare

Inregistrare amortizare lunara


1378 lei 6811 = 2812 1378 lei
Cheltuieli de Amortizarea
exploatare constructiilor
privind
amortizarea
imobilizarilor
Calcul amortizare 430.000/312luni =1378 lei/lunar

A treia reevalure 31.12.2015


Valoare contabila = 430.000 lei
Amortizare cumulata 12 luni = 16.536lei
Valoare contabila neta (neamortizata)= 413.464 lei
Valoarea justa = 425.000 lei
Surplus din reevaloare =11.536 lei

14
Eliminarea amortizarii cumulate

16.536lei 2812 = 212 16.536lei


Amortizarea Constructii
constructiilor

Inregistarea plusului de valoare constatat

11.536 lei 212 = 105 11.536 lei


Constructii Rezerve

Tratamentul rezervei in cazul reevaluarii succesive a activului


Societatea Leader a achiziionat la data de 12.09.2003 un apartament , costul acestuia fiind de
60.000 lei,durata de utilizare 20 de ani La o prim reevaluare(30.10.2007) a acestuia, s-a stabilit
o valoare just de 81.000 lei. La a doua reevaluare(30.12.2012), valoarea just a activului s-a
situat la nivelul sumei de 90.000 lei
nregistrrile contabile efectuate sunt:
Inregistrarea amortizarii aferente(01.10.2003-30.10.2007)

250 lei 6811 = 2812 250 lei


Cheltuieli de Amortizarea
exploatare constructiilor
privind
amortizarea
imobilizarilor
Calcul amortizare 60.000/240 luni = 250 lei/lunar
Prima reevaluare:
Cost achizitie = 60.000lei
Amortizarea cumulata (48 de luni) = 12.000 lei
Valoarea contabila neta(neamortizata) = 48.000
Valoarea justa = 81.000
Surplus din reevaluare =33.000 lei
Eliminarea amortizarii cumulate
12.000 lei 2812 = 212 12.000 lei
Amortizarea Constructii
constructiilor
Inregistrare plusului de valuare obtinut la prima reevaluare
33.000 lei 212 = 105 33.000 lei
Constructii Rezerve

Inregistrarea aferenta perioadei 30.10.2007-30.10.2012


422 lei/ 6811 = 2812 422 lei/
Cheltuieli de Amortizarea
exploatare constructiilor
privind
amortizarea
imobilizarilor
Calcul amortizare 81.000 /192 luni = 422 lei/ lunar

15
(in perioada 2007-2012 cheltuielile cu amortizarea aferente reevaluarii efectuate la 30.10.2007
sunt integral deductibile)
A doua reevaluare:
Valoare justa in urma primei reevaluari = 81.000 lei
Amortizarea cumulata (5 ani) = 25.320 lei
Valoarea contabila neta neamortizata = 55.680 lei
Valoarea justa = 90.000 lei
Surplus din reevaluare = 34.320 lei
Eliminarea amortizarii cumulate

25.320 lei 2812 = 212 25.320 lei


Amortizarea Constructii
constructiilor
Inregistrare plusului de valuare obtinut la prima reevaluare

34.320 lei 212 = 105 34.320 lei


Constructii Rezerve

Amortizarea dupa cea de a doua reevaluare


90.000 lei / 132 luni= 682 lei/lunar
682 lei 6811 = 2812 682 lei
Cheltuieli de Amortizarea
exploatare constructiilor
privind
amortizarea
imobilizarilor
Cheltuiala cu amortizarea anuala in suma de 682 lei lunar este deductibila inegral.

Tratamentul fiscal aferent rezervelor din reevaluare la cedarea /casarea activului


Societatea Leader a achiziionat la data de 12.09.2003 o hala de productie , costul acestuia fiind
de 60.000 lei,durata de utilizare 20 de ani La o prim reevaluare(30.10.2007) a acestuia, s-a
stabilit o valoare just de 81.000 lei. La a doua reevaluare(30.12.2012), valoarea just a activului
s-a situat la nivelul sumei de 90.000 lei.In luna noiembrie societatea vinde hala de productie la
pretul de 110.000 lei,TVA 20 %.
nregistrrile contabile efectuate sunt:
Inregistrarea amortizarii aferente(01.10.2003-30.10.2007)

250 lei 6811 = 2812 250 lei


Cheltuieli de Amortizarea
exploatare constructiilor
privind
amortizarea
imobilizarilor
Calcul amortizare 60.000/240 luni = 250 lei/lunar
Prima reevaluare:
Cost achizitie = 60.000lei
Amortizarea cumulata (48 de luni) = 12.000 lei
Valoarea contabila neta(neamortizata) = 48.000

16
Valoarea justa = 81.000
Surplus din reevaluare =33.000 lei
Eliminarea amortizarii cumulate
12.000 lei 2812 = 212 12.000 lei
Amortizarea Constructii
constructiilor
Inregistrare plusului de valuare obtinut la prima reevaluare
33.000 lei 212 = 105 33.000 lei
Constructii Rezerve

Inregistrarea aferenta perioadei 30.10.2007-30.10.2012


422 lei/ 6811 = 2812 422 lei/
Cheltuieli de Amortizarea
exploatare constructiilor
privind
amortizarea
imobilizarilor
Calcul amortizare 81.000 /192 luni = 422 lei/ lunar
(in perioada 2007-2012 cheltuielile cu amortizarea aferente reevaluarii efectuate la 30.10.2007
sunt integral deductibile)
Transferul surplusului din reevaluare la alte rezerve (422 lei -250 lei)
172 lei 105 = 1068 172 lei
Rezerve din Alte rezerve
reevaluare

A doua reevaluare:
Valoare justa in urma primei reevaluari = 81.000 lei
Amortizarea cumulata (5 ani) = 25.320 lei
Valoarea contabila neta neamortizata = 55.680 lei
Valoarea justa = 90.000 lei
Surplus din reevaluare = 34.320 lei
Eliminarea amortizarii cumulate

25.320 lei 2812 = 212 25.320 lei


Amortizarea Constructii
constructiilor
Inregistrare plusului de valuare obtinut la prima reevaluare

34.320 lei 212 = 105 34.320 lei


Constructii Rezerve

Amortizarea dupa cea de a doua reevaluare


90.000 lei / 132 luni= 682 lei/lunar

17
682 lei 6811 = 2812 682 lei
Cheltuieli de Amortizarea
exploatare constructiilor
privind
amortizarea
imobilizarilor
Cheltuiala cu amortizarea anuala in suma de 682 lei lunar este deductibila inegral.

Transferul surplusului din reevaluare la alte rezerve (682 lei -422 lei)

260 lei 105 = 1068 260 lei


Rezerve din Alte rezerve
reevaluare

Vanzarea constructiei in luna noiembrie 2015


Valoarea justa a ultimei reevaluari = 90.000
Amortizarea cumulata 3 ani = 24.500 lei
Valoarea contabila neta neamortizata = 65.500
Vanzarea constructiei:
132.000 lei 461 = 7583 Venituri 110.000 lei
Debitori diversi din vnzarea
activelor si alte
operatiuni de
capital
4427 22.000 lei
Tva colectata

Scoaterea din gestiunea societatii cladirea vanduta


24.500 lei 2812 = 212 90.000 lei
Amortizarea Constructii
constructiilor
6583 Cheltuieli
65.500 privind activele
cedate si alte
operatiuni de
capital

Transferul rezervei din reevaluare la rezerve


20.000 lei 105 = 1068 20.000 lei
Rezerve din Alte rezerve
reevaluare

Vnzarea unui teren ulterior unui plus din reevaluare

La data de 17.10.2008, entitatea Leader a achiziionat un teren construibil la costul de 300.000


lei, TVA 19%. La data de 31.12.2010, terenul a fost reevaluat i s-a stabilit o valoare just de

18
400.000 lei. La data de 10.01.2012, terenul a fost vndut la preul de vnzare de 500.000 lei, TVA
24%. nregistrrile contabile efectuate sunt:

Achiziia terenului:

300.000 lei 2111 Terenuri = 404 357.000 le


4426 TVA Furnizori de
57.000 lei deductibil imobilizri

Reevaluarea terenului:
Valoare just 400.000 lei
Valoare contabil 300.000 lei
Surplus din reevaluare 100.000 lei
Inregistrare surplus din reevaluare
100.000 2111 Terenuri = 105 100.000 lei
lei Rezerve din reevaluare
Vnzarea terenului: - vnzarea propriu-zis a activului
620.000 lei 461 Debitori diveri = 7583 Venituri din 500.000 lei
vnzarea activelor i
alte operaii de
capital
4427 TVA colectat

120.000 lei
scoaterea din gestiune a terenului
400.000 lei 6583 Cheltuieli = 2111 Terenuri 400.000 lei
privind activele cedate
i alte operaii de
capital
-transferul rezervei din reevaluare
100.000 lei 105 = 1065 Rezerve 100.000 lei
Rezerve din reevaluare reprezentnd
surplusul realizat din
rezerve din
reevaluare

Vnzarea activului ulterior unui minus din reevaluare

La data de 13.04.2007, entitatea Leader a achiziionat un teren construibil la costul de 500.000


lei, TVA 19%. La data de 31.12.2010, terenul a fost reevaluat i s-a stabilit o valoare just de
350.000 lei. La data de 12.01.2014, terenul a fost vndut la preul de vnzare de 400.000 lei, TVA
24%.
nregistrrile contabile efectuate sunt:

Achiziia terenului:

19
500.000 lei 2111 = 404
Terenuri Furnizori de 595.000 lei
95.000 lei 4426 TVA imobilizri
deductibil

Reevaluarea terenului:
Valoare just 350.000 lei
Valoare contabil 500.000 lei
Minus din reevaluare 150.000 lei

Inregistrare minus din reevaluare:

150.000 lei 6813 = 2111 Terenuri 150.000 lei


Cheltuieli de
exploatare
privind
ajustrile pentru
deprecierea
imobilizrilor

Vnzarea propriu-zis a activului

496.000 lei 461 = 7583 400.000 lei


Debitori diveri Venituri din
vnzarea activelor i
alte operaii de
capital 96.000 lei
4427
TVA colectat

-scoaterea din gestiune a terenului


350.000 lei 6583 Cheltuieli 2111 Terenuri 350.000 lei
privind activele =
cedate i alte
operaii de capital

Impactul metodei de reevaluare asupra impozitului pe cldiri

Exemplu:
Entitatea Leader deine o cldire nregistrat la costul de 240.000 lei, iar amortizarea cumulat
este de 80.000 lei. Se decide reevaluarea imobilizrii, valoarea just fiind de 256.000 lei. Cota
impozitului pe cldiri este 3%.

20
Care este impozitul pe cldiri dac plusul din reevaluare se nregistreaz prin metoda valorii
nete? Dar dac se opteaz pentru metoda valorii brute?

Metoda valorii nete:


eliminarea amortizrii cumulate i nregistrarea plusului de valoare constatat:
Cost de achiziie 240.000 lei
Amortizare cumulat 80.000 lei
Valoare contabil net (neamortizat) 160.000 lei
Valoare just 256.000 lei
Surplus obinut din reevaluare
48.000 lei

80.000 lei 2812 = 212 80.000 lei


Amortizarea construciilor Construcii

Inregistrare surplus
din Reevaluare
96.000 lei 212 = 105 96.000 lei
Construcii Rezerve din reevaluare

Impozitul pe cldiri = 256.000 lei x 1.5% = 3.840 lei

Metoda valorii brute:


Valoare justa 256.000
Indice de actualizare = = = 1,6
Valoare neta 160.000

nregistrarea plusului de valoare constatat cu ocazia reevalurii:

* Indice de actualizare 1,6

Valoare brut actualizat (240.000 lei x 1,6)


Valoare brut 240.000 lei
= Diferen din reevaluare aferent valorii brute 144.000 lei
* Amortizare cumulat actualizat (40.000 lei x 1,6) 128..000 lei
Amortizare cumulat brut 80.000 lei
= Diferen din reevaluare aferent amortizrii 48.000 lei

72.000 lei 212 = 105 144.000 lei

21
Construcii Rezerve din reevaluare

24.000 lei 105 = 2812 48.000 lei


Rezerve din reevaluare Amortizarea construciilor

Cu toate c prin aceast metod entitatea nregistreaz acelai nivel pentru rezerva din reevaluare,
impozitul pe cldiri va fi diferit deoarece valoarea impozabil a cldirii este valoarea contabil
rezultat n urma reevalurii. Cu alte cuvinte, cota de impozit se aplic la soldul contului 212
Construcii i nu la valoarea net contabil.

Impozitul pe cldiri = 384.000 lei x 1.5% = 5.760 lei

Astfel, se constat c prin aplicarea metodei brute, entitatea pltete n plus suma de 1920 lei
(5760 lei 3840 lei).

22