Sunteți pe pagina 1din 7

Modelul A

CERERE DE FINANARE
Titlul proiectului: completai cu titlul proiectului, aa cum apare n Formularul cererii de
finanare
Solicitant: completai cu denumirea complet a solicitantului, aa cum apare n Formularul
cererii de finanare
Axa prioritar:......................
Prioritatea de investiie: .............
Operaiunea ............................
Apel de proiecte:..............

OPIS
(la momentul depunerii cererii de finanare)
Numerotarea dosarului aferent cererii de finan are ncepe cu Opisul.

Formatul documentelor ce vor fi ataate la Cererea de finan are vor respecta normele
legale n vigoare la data depunerii Cererii de finan are.

Perioada de
Nr. pagina valabilitate a
Nr. documentului
Tip document (de la pn
crt.
la) (NA/
zz.ll.aaaa)

1. Formularul cererii de finanare - Nu se aplic

2. Documentele statutare ale solicitantului - zz.ll.aaaa

3. Mandatul special/mputernicire special pentru semnarea anumitor - Nu se aplic/


seciuni din cererea de finanare (dac este cazul)
zz.ll.aaaa

4. Documente privind identificarea reprezentantului legal al - Nu se aplic


solicitantului

5. Documente privind datele financiare ale solicitantului - Nu se aplic

6. Declaraia privind nedeductibilitatea TVA, dac e cazul - Nu se aplic

7. Declaraia de eligibilitate - Nu se aplic

8. Declaraie de angajament (pentru sumele ce implic contribu ia - Nu se aplic


solicitantului, inclusiv a asociaiei/iilor de proprietari)

1
9. Hotrrea de aprobare a documentaiei tehnico-economice i a - Nu se aplic
indicatorilor tehnico/economici, inclusiv anexa la aceasta (dac a
fost adoptat pentru fiecare bloc n parte, se va ataa pentru fiecare
component)

10. (dac e cazul) Hotrrea de aprobare a proiectului- se depune doar - Nu se aplic


n cazul proiectelor de investiii pentru care execuia de lucrri a
fost demarat, ns investitiile nu au fost ncheiate n mod fizic,
precum i n cazul n care lucrrile nu au fost implementate integral
pn la momentul depunerii cererii de finanare.
Acest document se depune i n cazul n care s-a atribuit contractul de
lucrri nainte de depunerea cererii de finanare

11. Deviz centralizator al componentelor cererii de finantare - Nu se aplic

12. Documente aferente strategiei Nu se aplic

Unul din documente strategice relevante men ionate n cadrul


-
seciunii 3.2 a Ghidului specific (n format electronic, scanat,
format pdf)- pe CD
Un extras relevant din strategie -
Declaraia pe proprie rspundere a solicitantului prin care acesta
declar c sumele aferente realizrii strategiei de eficien -
energetic nu au mai fost solicitate la rambursare din fonduri
publice/comunitare (n cazul n care se solicit decontarea
cheltuielilor aferente strategiei)
-
Document doveditor privind aprobarea PAED (n cazul n care se
solicit decontarea cheltuielilor aferente PAED)
Hotrrea Consiliului Local de aprobare a documentului strategic
relevant

13. Macheta privind analiza i previziunea financiar (inclusiv - Nu se aplic


Macheta privind stabilirea Contribuiei Asociaiei/iilor de Proprietari)

n format fizic i n format electronic (format excel i scanat format pdf- pe


CD)

14. Tabelul centralizator al lucrrilor executate ulterior construc iei - Nu se aplic


blocurilor

15. -
Alte documente suplimentare (dac e cazul)

PENTRU COMPONENTA 1

16. Expertiza tehnic a cldirii pe CD - Nu se aplic

17. Raportul de audit energetic, inclusiv fia de analiz termic i - Nu se aplic


energetic a cldirii, respectiv certificatul de performan
energetic?
pe CD
18. Documentaia tehnico - economic (DALI sau DALI+PT) -pe CD - Nu se aplic
(dac e cazul) Declaraia pe proprie rspundere a reprezentantului - Nu se aplic
legal al solicitantului i viza proiectantului cu privire la conformitatea
planelor.
2
19. (dac e cazul, pentru proiectele de investiii pentru care execuia de Nu se aplic
lucrri a fost demarat i care nu au fost ncheiate n mod fizic sau
financiar nainte de depunerea cererii de finan are):
Contractul de lucrri ncheiat, inclusiv cu toate actele -
adiionale ncheiate la acesta
-
Procesul verbal de recepie parial a lucrrilor
-
Autorizaia de construire
pe CD
20. Devizul general pentru proiectele de lucrri n conformitate cu - Nu se aplic
legislaia n vigoare

Doar pentru proiectele de investiii pentru care execuia de lucrri a


fost demarat i care nu au fost ncheiate n mod fizic sau financiar
nainte de depunerea cererii de finanare:
-
Raportul privind stadiul fizic al lucrrilor asumat de ctre
reprezentantul legal al socitantului, de ctre dirigintele de
antier i de ctre constructor.
Deviz detaliat al lucrrilor executate i platite, al lucrarilor
executate i nepltite i respectiv al lucrrilor ce urmeaz a -
mai fi executate.

21. Lista de echipamente i/sau lucrri si/sau servicii cu ncadrarea - Nu se aplic


acestora pe seciunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile (pentru
fiecare component n parte)
22. Not asumat de proiectant din care reiese ncadrarea n standardele - Nu se aplic
de cost (ataat la documentaia tehnico-economic) pe CD

(dac este cazul) Documentele justificative care au stat la baza


stabilirii costului aferent echipamentelor i/sau lucrrilor pentru care
-
nu exist standard de cost
pe CD

23. Decizia etapei de ncadrare a componentei n procedura de evaluare - zz.ll.aaaa


a impactului asupra mediului, emis de autoritatea pentru protec ia
mediului n conformitate cu HG nr. 445/2009 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului
Sau,
dac e cazul, pentru proiectele de investiii pentru care execuia de
lucrri a fost demarat, i care nu au fost ncheiate n mod fizic sau
financiar nainte de depunerea cererii de finan are :
- zz.ll.aaaa
Decizia final emis de autoritatea competent privind evaluarea
impactului asupra mediului
24. Certificatul de urbanism (aferent obinerii autorizaiei de construire) - zz.ll.aaaa
i, dac e cazul, autorizaia de construire
Avize i acorduri de principiu privind asigurarea utilitatilor/alte
avize acorduri de principiu specifice tipului de interventie, - zz.ll.aaaa
obtinute pana la data depunerii cererii de finantare
25. Hotrrea/Hotrrile Adunrii Generale a Asociaiei/lor de - Nu se aplic
Proprietari, prin care se aprob solicitarea finan rii la Programul
Operaional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritar 3 - Sprijinirea
tranziiei ctre o economie cu emisii sczute de carbon, Prioritatea
de investiii 3.1 - Sprijinirea eficienei energetice, a gestionrii
3
inteligente a energiei i a utilizrii energiei din surse regenerabile n
infrastructurile publice, inclusiv n cldirile publice, i n sectorul
locuinelor, Operaiunea A Cldiri rezideniale

26. Extras din Cartea tehnic a cldirii, sau fi a tehnic a acesteia, sau - Nu se aplic
procesul verbal de recepie la terminarea lucrrilor, sau orice alt
document suport (pentru fiecare component), din care s rezulte
faptul c respectiva cldire a fost construit n perioada 1950 1990
(n format electronic, scanat, format pdf) pe CD

27. (dac este cazul) Un document justificativ pentru demonstrarea - Nu se aplic


corespondenei denumirii menionate n cartea tehnic/fi a tehnic a
blocului/alt document suport cu actuala denumire (adres) a blocului

28. (dac este cazul) n situaia n care blocul de locuine este amplasat
n centrul istoric al localitii, ntr-o zon de protecie a
monumentelor istorice i/sau ntr-o zon construit protejat
aprobat potrivit legii, se ataeaz
Avizul Ministerului Culturii sau a structurilor deconcentrate ale
- Nu se aplic
acestuia
Sau
(dac este cazul) n situaia n care blocul de locuine este amplasat
n municipiului Bucureti, n centrul istoric al localitii, ntr-o zon
de protecie a monumentelor istorice i/sau ntr-o zon construit
protejat aprobat potrivit legii, se ataeaz
Documentul privind autorizarea lucrrilor de intervenie pentru -
creterea performanei energetice a blocului de locuine de ctre
primarul general al municipiului Bucureti, la cererea primarilor
sectoarelor acestuia, n calitate de coordonatori locali

29. (dac este cazul) Avizul, respectiv declara ia proiectantului care a - Nu se aplic
pregtit documentaia tehnic n vederea solicitrii de finanare prin
PI 3.1 A, POR 2014-2020, pentru a demonstra conformitatea,
respectiv neconfomitatea unor lucrri executate n regie proprie cu
soluia tehnic a proiectului

30. (dac este cazul) Pentru a demonstra inten ia de intrare n - Nu se aplic


legalitate/demolare a unor lucrri executate anterior fr autoriza ie
de construire: Hotrrea AGAP privind demararea procesului de
intrare n legalitate/declaraiile pe proprie rspundere ale
proprietarilor, dup caz, i declaraia UAT c acest proces va avea
loc, n condiiile legii

31. (dac e cazul) Avizul furnizorului de energie termic privind Nu se aplic


asigurarea necesarului de consum aferent lucrrilor de branare la -
sistemul centralizat de nclzire i ap cald de consum de la
blocurile de locuine pn la punctul de branament/de racord.

32. -
Alte documente suplimentare (dac e cazul)

4
OPIS
(la momentul contractrii cererii de finanare)
Perioada de
valabilitate a
Nr. pagina
documentulu
Tip document (de la pn i
la)
(NA/
zz.ll.aaaa)

1. Formularul cererii de finanare - Nu se aplic

2. Documentele statutare ale solicitantului - zz.ll.aaaa

(inclusiv modificri/completri fa de documentele anexate la cererea


de finanare)

3. Mandatul special/mputernicire special pentru semnarea anumitor - Nu se aplic/


seciuni din cererea de finanare (dac este cazul) zz.ll.aaaa

(inclusiv modificri/completri fa de documentele anexate la cererea


de finanare)

Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului -


4. Nu se aplic
(inclusiv modificri fa de documentele anexate la cererea de
finanare)

5. Ultimele situaii financiare ncheiate ale solicitantului -

6. Declaraia privind nedeductibilitatea TVA (actualizat la momentul - Nu se aplic


contractrii, dac e cazul)

Declaraie de angajament pentru sumele ce implic contribu ia - Nu se aplic


7. solicitantului, inclusiv a asociaiei/iilor de proprietari (actualizat la
momentul contractrii, dac e cazul)

Declaraia de eligibilitate (Modelul B Declara ia de eligibilitate din - Nu se aplic


cadrul Anexei 3.1.A-1 la Ghidul specific) (la momentul contractrarii)
8.

Certificat de atestare fiscal, referitor la obliga iile de plat la bugetul


local, precum i la bugetul de stat - zz.ll.aaaa

10. Cerificat de cazier fiscal al solicitantului zz.ll.aaaa


-
11. Declaraia reprezentantului legal prin care se certific faptul c pe - Nu se aplic
parcursul procesului de evaluare i selecie au fost/nu au fost
nregistrate modificri asupra unora sau a tuturor documentelor depuse
la cererea de finanare

Hotrrea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa - Nu se aplic


12. la aceasta, cu modificrile i completrile ulterioare (dac a fost
adoptat pentru fiecare bloc n parte, se va ataa pentru fiecare

5
component)

13. Hotrrea Consiliului Local de aprobare a cererii de finan are i a - Nu se aplic


cheltuielilor aferente, n conformitate cu ultima form a bugetului
rezultat n urma etapei de evaluare i selecie
14. -
Devizul centralizator actualizat al componentelor cererii de finanare Nu se aplic
15. -
Alte documente suplimentare (dac e cazul)

PENTRU COMPONENTA 1
16. -
(dac e cazul) Avizul/ Acordul ISC Nu se aplic

Devizul general actualizat pentru proiectele de lucrri, n conformitate Nu se aplic


17. cu legislaia n vigoare -
Doar pentru proiectele de investiii pentru care execuia de lucrri a
fost demarat i care nu au fost ncheiate n mod fizic sau financiar
nainte de depunerea cererii de finanare:
Raportul privind stadiul fizic al lucrrilor asumat de ctre -
reprezentantul legal al socitantului, de ctre dirigintele de
antier i de ctre constructor.
Deviz detaliat al lucrrilor executate i platite, al lucrarilor -
executate i nepltite i respectiv al lucrrilor ce urmeaz a mai
fi executate.

18. Lista de echipamente i/sau lucrri i/sau servicii cu ncadrarea - Nu se aplic


acestora pe seciunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile, actualizat la
momentul contractrii, dac e cazul

19. Decizia final emis de autoritatea competent privind evaluarea impactului -


asupra mediului zz.ll.aaaa

20. Certificatul de urbanism (aferent obinerii autorizaiei de construire) i, dac - zz.ll.aaaa


e cazul, Autorizaia de construire
(dac este cazul) n situaia n care blocul de locuine este
21.
amplasat n centrul istoric al localitii, ntr-o zon de protecie a
monumentelor istorice i/sau ntr-o zon construit protejat aprobat
potrivit legii:
- Nu se aplic
Avizul Ministerului Culturii sau a structurilor deconcentrate ale acestuia
Sau
(dac este cazul) n situaia n care blocul de locuine este amplasat n
municipiului Bucureti, n centrul istoric al localitii, ntr-o zon de
protecie a monumentelor istorice i/sau ntr-o zon construit
protejat aprobat potrivit legii:
Documentul privind autorizarea lucrrilor de intervenie pentru
creterea performanei energetice a blocului de locuine de ctre - Nu se aplic
primarul general al municipiului Bucureti, la cererea primarilor
sectoarelor acestuia, n calitate de coordonatori locali

6
22. Hotrrea/Hotrrile Adunrii Generale a Asociaiei/lor de Proprietari, - Nu se aplic
prin care se aprob solicitarea finanrii la Programul Operaional
Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritar 3 - Sprijinirea tranzi iei ctre
o economie cu emisii sczute de carbon, Prioritatea de investi ii 3.1 -
Sprijinirea eficienei energetice, a gestionrii inteligente a energiei i a
utilizrii energiei din surse regenerabile n infrastructurile publice,
inclusiv n cldirile publice, i n sectorul locuin elor, Operaiunea A
Cldiri rezideniale (pentru fiecare component n parte) actualizat n
corelare cu devizul obiectului de investi ie n ultima form aprobat
(dac e cazul)

23. (dac este cazul) Avizul, respectiv Declara ia proiectantului care a - Nu se aplic
pregtit documentaia tehnic n vederea solicitrii de finanare prin PI
3.1 A, POR 2014-2020, pentru a demonstra conformitatea, respectiv
neconfomitatea unor lucrri executate n regie proprie cu solu ia
tehnic a proiectului
(dac este cazul) Pentru a demonstra inten ia de intrare n
24. - Nu se aplic
legalitate/demolare a unor lucrri executate anterior fr autoriza ie
de construire: Hotrrea AGAP/ declaraiile pe proprie rspundere ale
proprietarilor privind demararea procesului de intrare n legalitate,
dup caz, i declaraia UAT c acest proces va avea loc, n condiiile
legii
(dac e cazul) Pentru a demonstra finalizarea procesului de intrare n - Nu se aplic
legalitate/ finalizarea lucrrilor de demolare a unor lucrri executate
fr autorizaie de construire : documente doveditoare care atest
intrarea n legalitate/demolarea.

27. -
Alte documente suplimentare (dac e cazul)

-
.

PENTRU COMPONENTA n