Sunteți pe pagina 1din 78

Szolnoki Ern

Bibliografiai lexikon
Knyvtrtneti s bibliografiai
szakkifejezsek kis sztra
A

abacus fedlap, tbla, rlap, eredetileg szmolgpet, majd asztalkt, az asztal fedlapjt
jelentette, ksbb minden szegletes tblt, knyvtblt is.
abbreviatio rvidts.
abbreviatura (brevis = rvid) rvidts; a knyv trtnetben a kodexrs s msolsban
nyert klnsebb jelentsget; a szveg rsnak gazdasgossgra trekedve (hely, id s
fradsg megtakartsra) egyes szavakat, szvgzdseket, akkor szinte ltalnosan ismert s
egyezmnyesen elfogadott abbreviaturkkal helyettestettek. Az abbreviatura hasznlata k-
sbb a nyomtatott knyveknl is igen elterjedt volt; az snyomdszok betkszletben igen
sok az sszevont jel, az egy betlbra vsett ligatura s abbreviatura; egsz addig, amg a
modern nyomdatechnika feleslegess tette s kikszblte ket, br rvidtseinkben ma is
tovbb lnek.
abdicatio lemonds, lekszns.
aberratio eltrs, megtvelyeds (orvosilag: a normlistl val eltrs).
ablativus tvolt eset.
abonens elfizet.
absurdum kptelensg, lehetetlensg.
accentus 1. hangsly, 2. kiejts, beszdmd; tjszlsok hanghordozsa, beszdmdja, 3.
kezet.
accumulatio a kifejezsek halmozsa.
accusativus trgyeset.
acrographia kidomborod rajz, amit maratssal rtek el, s a rgi litografiai eljrsoknl
alkalmaztk.
acrostichon olyan vers, amelyben a sorok, vagy versszakok kezdbeti sszeillesztve
valamely rtelmes kifejezst jelentenek; gyakran neveket, titkos vallomsokat, zeneteket,
jelmondatokat szttek gy verseikbe a kltk.
acta irat.
acta diurna napi jdonsg, jelents, a mai jsg rmai se; kzszemlre kifggesztve volt
olvashat.
actinographia sokszorosts rntgensugarak ltal. Fnyrzkenny tett papr-tmeget
tvilgtanak, s az egy pldnyban festkkel kinyomott nyomtatvny krvonalai ez ton egsz
tmeg paproson megjelenik.
actuarius rnok.
adagium pldabeszd; kzmonds.
adapertio 1. megnyits, 2. nyilatkozat, magyarzat.
adaptatio tvtel, tdolgozs, szabad fordts.
addendum, -a ptland, -k.
additamentum, -a ptlsok, helyesbtsek, fggelk.
additio sszeads.
adhortatio ints, buzdts.
adjectamentum toldalk.
adjectivum mellknv.
ad lectorem az olvashoz.
admittitur megengedtetik a cenzor szoksos engedlye volt, amit a kinyomtats eltt a
korrekturra rt.
adnotatio, -nes megjegyzs, -ek l. annotatio.
adnotatum, -a szrevtelek.
adparatus elkszts, bevezets.
ad usum Delphini tanulk szmra, knyesebb kznsg szmra (rott knyv) (tulajdon-
kppen a francia trnrks, a dauphin hasznlatra).
adverbium hatrozsz.
adversarius jegyzknyv, hzinapl; hztartsi bevtelek s kiadsok knyve.
advolutum mellklet, hozzfzs, hozzcsatols.
aenigma rejtvny, talny.
aequivocatio ktrtelmsg.
affamen megszlits.
affamentum kegyes, lgy, nyjas beszd.
agenda eljegyzk (tennivalk szmra), szertartsknyv.
aggratulatio dvzls, szerencsekvnat.
agiographus (l. hagiographus) szentrst r.
agitatio rvels.
agitatio mentis elmlkeds.
agnominatio szjtk.
akologia sebszi mszertan.
album a rmaiaknl eredetileg fehr hirdettblt jelentett; ma tvitt rtelemben ltalban
nagyobb, quart vagy folio alak knyvet jelent a legklnflbb clokra, legtbbszr dszesen
killtva (v.. emlkalbum, kpalbum stb).
aldina a nagyhr velencei Aldus Manutius, nyomdsz s knyvkiad mhelybl kikerlt
knyvek gyjtneve.
aldine bettpus; Aldus Manutius-rl, knyveirl az aldinkrl elnevezve.
alexandrinus francia eredet versforma; tizenkt sztagos sor, kzpmetszettel s kt
mellkmetszettel ngy rszre osztva (v.. Arany, Toldi).
almanach 1. vknyv; 2. eredetileg naptr, amelynek irodalmi rsze az idk folyamn egyre
ntt, s ez az irodalmi rsze vlt lnyegesebb; 3. venknt megjelen knyv (arab eredet).
allegatio perbeszd, bizonyts.
allegria megszemlyests, jelkpes brzolsa valamely mvszi mondanivalnak,
amelynek igazi rtelmt valamely legtbbszr rejtett s helyettesthet eszme jelenti.
alliteratio kezdrm; szkezd hangok egyezse.
allocutio megszlts, vgasztal, buzdt sz.
alloquium beszd, szzat, buzdts, vigasz.
allotriolgia eltrs; ms tants.
alphabetum betsor, bc.
altiloquium fenszrnyal, magasztos beszd.
alucinatio lmodozs, beszd, fecsegs, flrebeszls (l. halucinatio).
amelioratio javts (bonus = j, melior = jobb).
ampendix l. appendix.
amphibolgia ktrtelmsg.
amplexio (verstani) sszekapcsols.
ampliatio bvts.
anagnorismus felismers; drmai motivum, amelyben egymstl elkerlt rokonok, vagy
ismersk ismt felismerik egymst.
anacaephalaeosis rvid ismtls, sszefoglals (latinul recapitulatio l. o.).
anadiplosis megkettzs, ismtls (sznoklatban).
anagnosticum felolvassra val olvasmny.
anagramma egy sz vagy mondat betinek sszekeversbl kpezett j kifejezs.
anakoluthia mondattani hiba (a mondat befejezse nem logikus folytatsa a kezdetnek),
nyelvi kvetkezetlensg.
analectum, -a 1. egy vagy tbb r munkibl sszelltott szemelvnyek, 2. morzsalkot,
telhulladkot, illetve az ezt eltakart rabszolgt jelentette; trfs ktrtelmsggel az el-
hullatott, elfelejtett versek sszegyjtje vagy gyjtemnye.
analgia hasonlsg, hasonlat.
analisys elemzs.
anapestus kt rvid s egy hossz sztagbl ll verslb, lebeg.
anaphora 1. retorikai vonatkozsban ugyanazon sz ismtlse tbb mondat elejn; 2.
visszavonatkozs a beszdben valamely megelz szra.
anastroph fordtott szrend.
anathema egyhzi tok.
anekdta rvid, humoros trtnet, adoma.
anepigrapha, -us cm(felirat) nlkli knyv.
anfractus szszaports.
animadversarius megfigyel, figyels, szrevtel.
animadversio megfigyels, szrevtel, megjegyzs.
animadversiuncula kis figyelmeztets.
annalis, -es vknyv, trtnetknyv.
annotamentum megjegyzs.
annotatio, -nes fljegyzs.
anonym nvtelen. Knyvek ltalban nvvel, szerzjk nevvel jelennek meg, de igen sok
esetben a szerz a legklnbzbb okokbl elhallgatja a nevt; ilyenkor nvtelen, anonym
knyvekrl van sz. A szerz rejtett nevnek megoldsa sokat foglalkoztatja a bibliografuso-
kat. Kln bibliografik vannak a nvtelenl megjelent mvekrl.
annunciatio jelents.
anteacta elirat, elsz.
antecantamentum elnek.
antelogium elbeszd.
anteludium eljtk.
anthologia gyjtemny, kisebb irodalmi mvek, gyjtemnyek, szemelvnyek.
anticritica ellenbrlat.
antilogia ellenmonds.
antiloquium ellenbeszd.
antimetabole sznoklatban a kifejezsek felcserlse.
antiphona egyhzi nek, amit az nekkarok vltakozva nekelnek.
antiphonale egyhzi nekesknyv.
antiphonarium egyhzi nekek knyve, karnekesknyv.
antiphrasis szjtk, hasonl hangzs, de ellenttes rtelm szavakkal.
antiqua bettipus, a renaissance szvegrsa, amit klnsen Olaszorszgban hasznltak az
snyomdszok.
antiquarius rgisgkeresked.
antiquarium rgisgkereskeds, rgi knyvek, zenemvek, metszetek, s egyb rgi m-
trgyak boltja.
antiquitas rgisg.
antispastus klasszikus verslb (egy rvid, kt hossz s egy rvid sztag).
antistasis egy sznak klnbz rtelemben val ismtlse.
antistropha a verstanban a vltakoz nekben a strophra felel versszak vagy nek.
antithesis 1. ellentt, 2. a nyelvtanban betcsere.
antonomasia nvcsere, ha sznoklatban valakinek neve helyett legjellemzbb tulajdonsgt
jell mellknevet, gnynevet mondunk (l. synecdoche).
aoidos az si grg irodalom kltje, a dalnok (v.. igric, regs).
apellativum a knyv szerzje, ha nem nevezi meg magt s lnevet sem vesz fel, apella-
tivum-ot hasznl. Pld. egy rstud, valaki a npbl stb.
apheresis elvtel, rvidts a sz elejn.
aphorisma blcs monds; rvid, vels, szellemes monds; (tredkes) gondolat.
apocalypsis kijelents (a Biblia egyik knyve).
apocha nyugta; ellentte: az antapocha: ellennyugta.
apoclisis kitrs.
apocope szvgi rvidts, egy bet vagy sztag elhagysa.
apocryph iratok 1. a hivatalosan el nem ismert szent knyvek; 2. nvtelenl vagy lnven,
esetleg rgi idk alkotsa gyannt kiadott, antikizlt rsmvek.
apodixis megcfolhatatlan bizonyts.
apographon msolat, pldny (latin: exemplar l. o.)
apolgia hitvdelem, vdirat, vdbeszd.
apologismos (retorikai) az okok s indokok rszletes eladsa, kifejtse.
apolgus elbeszls.
apophasis tagads, elutasts (latin: negatio l. o.)
apophtegma rvid, vels monds.
aporema magnak ellentmond kvetkeztets.
apostroph tvollv szemlyekhez, halottakhoz, istenekhez, mzskhoz, megszemlyes-
tett trgyakhoz, llatokhoz intzett fohszkods, szimbolikus trsalgs; kltk gyakori kife-
jezsmdja.
apostrophus hinyjel.
apotheosis istents, megdicsls.
appelatio fellebbezs.
appendix fggelk.
appositio hozzttel, rtelmez.
apprecatio knyrgs.
approbamentum bizonytk.
approbatio jvhagys, helyesls.
aquarell vzfestkkel kszlt festmny.
archium l. archivum.
archivarius irattros, levltros.
archivum irattr, levltr.
archontologia tisztviselk trtnete.
arcus v, (boltv) papr v.
argumentatio bizonyts, megokols, rvels.
argumentum rv, bizonyt eszkz.
arithmus szm.
armalis cmer, nemesi levl.
armarium eredetileg: fegyvertr, ksbb knyvtr, knyvszekrny. Innen ered a magyar
almriom sz is.
arrythmia (verstani) mrtkszertlensg.
ars poetica kltszettan.
arsis emelkeds (verstani).
articulus 1. nvel, 2. cikkely, szakasz, trvnycikk.
artigraphia nyelv- vagy sznoklattani kziknyv.
ascriptio hozzads, hozzrs, ptls.
aspecta, -k a naptr bri, jegyei (pl. a hold llsnak brzolsai, vagy a zodiacus bri, a
csillagkpek nyomdai jelei).
aspectus vizsglat.
assertio, -nes megjegyzs, hozzfzs.
associatio kpzettrsts.
assonantia sszehangzs, magnhangzs rm.
assumptio elfogads.
asyndeton felsorols a sznoklatban, ktszavak nlkl.
atellana verses bohzat a rmaiaknl, amelyben a szereplk larcot viseltek (Atella
vrosrl).
athenaeum ltalban Pallas Athenae-nek, a tudomnyok grg istennjnek szentelt hely,
vagy templom.
atlas trkpknyv, vagy egyes knyvekhez tartoz kpek, rajzok, brk, mellkletek
knyve. Atlas-tl, a fradhatatlan erej titntl nyerte a nevt, aki karjaival s vllval az
gboltot tartotta, a grg mitologia szerint.
atonia hangslytalansg.
atramentarium tintatart.
atramentum fekete folyadk vagy festk.
atramentum librarium korombl s mzgbl kszlt rtinta.
attestatio bizonyts, rsbeli tanusts.
attitulatio cmzs.
attitulatio libri a knyv cme.
attributum ismertet jel, sajtossg.
auctor szerz (autor l. o.)
auctoramentum szerzdslevl, amelyben valaki valamely szolglatot, munkt, katonai
szolglatot vllal.
auguratio jvendls.
augurium 1. jelensgek utni szemllds, 2. jelensg, 3. jsls, jvendls.
auldia sp s nek egyttes hangja.
authenticum 1. eredeti okirat, 2. hiteles forrs.
autobiographia nletrajz.
autodidaxis nnevels, magnton val tanuls.
autogramm sajtkez alrs.
autographium, -a sajtkez irat.
autor szerz.
autotypia Meisenbach tallmnya; 1881-ben megoldja a fnykp knyvnyomdai sokszo-
rostst. Olyan klis, amelynl a fnykp tnusait apr, szabad szemmel alig lthat pontokra
bontjk fel, s a kp vilgosabb rszeit kisebb, sttebb rszeit nagyobb pontok sszessge adja
ki.
averbo az ignek nyelvtanilag fontos 3-4 falakja (amo, amare, amavi, amatus = szeretni).
aviso elzetes jelents hr, bejelents.
axioma sarkigazsg, oly nyilvnval ttel, amely bizonytsra nem szorul.
B

ballada elbeszl kltemny, amelyben a drmai forma s a lra egyesl.


banalitas elcspelt, kznapi, tartalmatlan kifejezs.
bandimentum kihirdets.
baptistrium 1. keresztelsre vonatkoz imk s ritusok knyve; 2. medence, frdkd.
bastarda 1. bettipus, ami a gtikus folyrsbl szrmazott, cikornys, dszes, de kevsb
olvashat; 2. olasz paprmret neve (42 56 cm).
battologus fecseg, szszaport.
beatificatio dicsts, magasztals, szentt avats.
benedictio dicsrs, dicsts, lds.
benevolo lectori salutem lgy dvzlve nyjas olvas; dvzlet a nyjas olvasnak; a
knyvek elszavnak, bevezetsnek igen gyakori kezdete.
benevolus lector nyjas olvas.
bestiarium llattani knyv.
Biblia lsd biblion.
Biblia Pauperum a szegnyek biblija a rgi fatblanyomatok egyik hres fajtja (a
Donatusok l. o. mellett) fametszet kpekkel dsztett fatblkrl levont biblik, azok
szmra, akik az igen drga nyomtatott, teljes biblikat nem tudtk megfizetni.
bibliator, -res knyvek msolsval s rtkestsvel foglalkozk kzpkori neve.
bibliocapelos knyvkeresked.
bibliofobia a knyvtl val irtzs, menekls, knyvgyllet.
bibliognosia, bibliognostica knyvismeret.
bibliographia knyvszet. A knyvkultura tudomnya. A knyvek felismerse, megvizsg-
lsa, kritikai lersa, csoportostsa, klnbz clok szerint val jegyzkbe-foglalsa, a
knyvek megjelensnek idrendje, trgykre, helye stb. szerint.
bibliographus az korban msolt, a knyvnyomtats feltallsa utn knyvnyomdszt
jelentett, ma knyvszt, knyvszakrtt jelent.
bibliolatria bibliaimds, a biblia betjhez (s nem a szellemhez, rtelmhez) val
ragaszkods.
bibliomnia beteges knyvgyjt-szenvedly.
biblion, biblia knyv, knyvek. Biblia az - s jtestamentum knyveinek gyjtemnye. A
grg biblia eredetileg fahncsot jelentett.
bibliolit megkvesedett kziratok, melyek vulknikus kzetek al kerltek; s gy maradtak fenn.
bibliolgia a knyvek materilis rszvel (elllts, papr, illusztrci, bekts) foglalkoz
tudomny.
bibliomantia jsls knyvbl, tallomra felnyitott helyen hvelyk- vagy ms ujjal megjellt
szbl. A kzpkorban a szent knyvekbl trtnt, Biblia, Korn stb.
bibliopegus knyvkt.
bibliophil knyvbart.
bibliophilia a knyv kedvelse, szeretete; gyjtse.
bibliopoeia knyvkszts, rs; ri tevkenysg.
bibliopola knyvrus.
bibliotafus knyvrejteget; rgen knyvtrr.
bibliotheca knyvtr.
bibliothecarius knyvtros.
bibliothecographia knyvtrtan.
bibliothecomania olvassi dh, knyvtr-dh.
bibliotheconomia knyvtrtan, knyvtrak szervezetvel, elrendezsvel, trtnetvel
foglalkoz tudomny.
biblos az egyiptomi papyrus-kka, amelybl r paprt ksztettek.
bilingvis (bi-lingua) ktnyelv, prhuzamos szveg kiadvny, amelyben az eredeti szveg
s a fordtsa is megtallhat.
biographia letrajz.
bistropha ketts hinyjel (apostrophus l. o.)
bisyllabus kttag, kt sztagbl ll.
bivirga ketts vessz a rgi hangjegyeken.
blandiloquentia hzelg beszd.
blasphematio gyalzs, kromls.
blasphemia gyalzs, kromls, istenkromls, trgrsg.
boniloquium szp, tetszets beszd.
borgisz betnagysg. (A 9 pontos nagysg). A francia bourgeois = polgr szbl.
botanicum fvszknyv, nvnytan.
brachigraphia 1. szrvidts, 2. gyorsrs.
brachysyllabus rvid sztag verslb.
Brailletypia vakok szmra kszlt knyv vagy ujsg. Festk nlkl, negatv bdogleme-
zekkel prselik a paprra.
breviarium katolikus papok imaknyve, rvid foglalat az elvgzend imk s elolvasand
szvegekkel. Mai rtelemben egy-egy r lete mvnek rvid kivonata, ismertetse, esetleg
szemelvnyekkel s idzetekkel.
breviatio rvidts.
breviatura rvidts.
breviloquium rvid, tmr beszd.
bucolica psztori kltemny, elbeszl kltemny, a mindennapi let idillikus brzolsa, a
falu, a psztorok milijben.
bulla eredetileg annak az arany kszernek a latin neve, amit elkel emberek gyermekei
nyakukban hordtak; ksbb fejedelmek, furak, fpapok pecstjt jelenti, majd magt azt az
okmnyt jelentette, amelyre e sokszor nemes fmbl kszlt pecstet fggesztettk.
bullarium okmnytr.
bustrophedon si rstechnikai md, amelynl a sorokat folytatlagosan jobbrl-balra s
balrl-jobbra kezdtk, vltakozva, mint az ekeszntst a mezn; barzdl, kgyz rs.
C

cacographia hibs helytelen, rs; ellentte: ortographia.


cacosyntheton nyelvt. hibs szszerkezet, vagy szsszettel.
cadentia rm; rvg monds.
caesum szakasz (comma).
caesura verstani megszakts, sormetszet.
calabrion antik versmrtk, t rvid sztagbl ll verslb.
calamarium tintatart (v.: kalamris).
calamus rnd, tollszr.
calatio kilts, lszval val jelents.
calculatio szmvets, szmols; ipari s kereskedelmi rtelmezsben: a nyersanyag, a mun-
ka, a haszon, a kockzat stb. elzetes sszegezse valamely termk rnak megllaptsnl.
calculus szmjegy, osztlyzat (eredetileg kvecskt jelentett, az ostbla jtk kvei).
caligraphia szprs.
calendariographia naptrrs.
calendariographus naptrr.
calendarium eredetileg a rmaiaknl az adsok knyvt jelentette; mai jelentse: naptr.
(Calendae-arum, a h els napja; amelyen az nnepeket kihirdettk; a h elejn voltak esed-
kesek az adssgok, innen Calendae tristes = szomor napok).
calocagathia a szp s j egysge.
canon (knon) trvny, egyhzi trvny, szably, rendszably.
cantamen varzsige.
cantata karnek.
canticum rmai drmk monolgszer rija; dallamos rsze.
cantilena rgi, elcspelt dal.
cantionale egyhzi nekesknyv; a np hasznlatra.
cantus nek, halotti nek.
capsa brtok, tska, amelybe a papyruszokat tettk az kori knyvtrakban, megvs
cljra.
capitulum 1. fejezet, 2. oszlopf, 3. kptalan.
captivatorium elfogat parancs.
caput 1. fej, 2. fejezet.
caricatura (karikatura) torzkp, gnykp.
carmen, carmina 1. dal, nek, zene, 2. kltemny, versezet, egy nagyobb verses mnek egy
rsze, 3. jvendls, jslat.
carmen perpetuum egsz mondakrt fellel kltemny.
carta pacis vdlevl, oltalomlevl.
cartarium levltr.
cartipholia az rdg biblija, a krtyalapok.
cartographia trkprajzols.
carton trkp.
cartophilia (kartofilia) klnbz kartonlapok, trkpek, reprodukcik gyjtse, szeretete.
cartotheca (kartotk) egyes kartonlapokbl ll feljegyzsek gyjtemnye; a szellemi
munka minden gban alkalmazzk, mint knnyen kezelhet, praktikus eszkzt; zleti
knyvek helyett is hasznljk.
castigator, -ores a mai korrektor sei, akik a nyomdai korrekturt vgeztk.
catachresis egy sz hasznlata helytelen rtelemben, kpzavar.
catalecticus verssor, amely csonka verslbbal vgzdik.
catalectum, -a rgi rk tredkei, rgi, tredkes rsmvek gyjtemnye.
catalexis csonkasg, egy vagy tbb sztag hinya a vers vgn.
catalogus jegyzk, nv-, r- vagy knyvjegyzk, rendszerint alfabtikus rendszer szerint
sszelltott lajstrom (eredetileg a hadkteles frfiak nvsort jelentette).
cataplectatio szidalmazs.
cataphasis sznoklattani igenls.
catastropha vlsg, dnt sorsfordulat a drmban.
ct, catechismus krdsekben s feleletekben szerkesztett elemi oktats cljra kszlt
npszer tanknyv, elssorban hittanknyv.
catechesis vallstants.
categoria alap, vagy trzsfogalom, ffogalom; a fogalmak minsgi fajainak fosztlyai.
(v. Aristoteles, Kant stb.).
catharsis erklcsi megtisztuls.
cavillatio lblcselkeds, szrszlhasogats.
censor mbrl, rendszerint valamely egyhzi vagy llami hatsg tisztviselje.
censura eredetileg a censori hivatalt, mltsgot jelentette; mai rtelmben a hatsgok
ellenrzst, hivatali tnykedseit jelenti, a sajttermkek megjelenst illetleg.
ceremonial ceremnikat tartalmaz elrs; szertartsos knyv.
cessio valamely jognak vagy dolognak, kvetelsnek msra truhzsa, tengedse; illetve
az errl szl irat.
chalcographia 1. nyomda, 2. rzmetszs.
characterismos a jellemz, ismertet jelek kiemelse; retorikai msz.
chariantismus udvariassg, kellemessg a kifejezsben (retorikai alakzat).
charta (s carta) rsra alkalmas papyruslap, papr.
chartarium levltr, irattr.
chartophylaceum levl- vagy irattr.
chemigraphia (kemigrafia) gyjtneve mindazon eljrsoknak, melyekkel nyomtat dcok
kszlnek, kmiai ton, maratssal.
chirographum kzirat, sajt kzzel rott levl, ktelezvny, adssglevl.
choliambus sntikl jambus; egy teljes trimeter (l. o.) amelyben a harmadik jambus helyett
spondeus vagy trocheus van.
choreographia tnclers.
choreus egy hossz s egy rvid sztagbl ll verslb; ksbb trochaeusnak hvtk, majd
tribrachys-nak is neveztk.
choriambus egy hossz, kt rvid s egy hossz sztagbl ll verslb.
chorographia orszgok lersa, fldrajzi m.
chorographus trkprajzol.
chromolithographia sznes knyomat.
chromotypia sznnyomat.
chromoxylographia szines fametszet; fametszetrl kszlt sznes nyomat.
chronica, chronicon, chronisticon (krnika), trtneti m, trtnet, trtnelem, korrajz.
chronogramm (Kronogramm) rvid vers vagy jelmondat, amely a knyvek megjelens-
nek idpontjt rejti magba, s gy fejthet meg, ha a mondat szavainak kezdbetit, azok
rmai szmrtkt sszeadjuk.
chronographia idrendi trtnetrs, trtnelem.
cicero betnagysg (12 pont). Nevt a rmai sznoktl nyerte, akinek leveleit a 15.
szzadban evvel a betnagysggal nyomtk. A nyomdai mretek leggyakoribb egysge, a
tipografiai szmts alapja.
cincographia 1. cinklemezrl val nyomtats, 2. chemigrafiai ton kszlt klisk ksztse
s a velk val nyomtats.
circuitio krlrs, szszaports.
circulus vitiosus krbenfut okoskods.
circumactio fordulat a beszdben.
circumductum krmondat.
circumlocutio krlrs.
circumspectus (krlnzs), megfontols, meggondols.
circumscriptio hatr, krrajz, kerlet.
circumscriptio verborum krmondat.
citatio idzs.
citato loco az idzett helyen.
citatum idzet, idzs.
clapancia teljesen rtktelen versek gnyos neve.
clarificatio felvilgosts.
classificatio osztlyozs.
clausula zradk, kikts, felttel.
climax mint sznoklattani alakzat: fokozs, egybknt vltozs a jelensgekben (a pete-
fszek mkdsnek megsznse a nknl).
codex (caudex) eredetileg fatrzset, majd a kziratos knyv tbljt jelentette; ma magt a
kzzel rott knyvet jelenti; tovbbi rtelmezsben rott trvnyt, szablyzatot tartalmaz
mvet jelent.
codicellus kis knyv, knyvecske.
codicillus ptvgrendelet.
codificatio trvnybeiktats.
codificator a trvnyek, szablyok megszerkesztje, fogalmazja.
coenolexia szokott, kznsges kifejezs.
cogitatio gondolkozs.
cognomen mellknv, ismertetnv.
cohortatio buzdts, btorts, lelkests.
collatio bibliogrfiai rtelemben: valamely knyv vagy sajttermk teljessgnek, psgnek
kritikai vizsglata, llapotnak lersa, teljes pldnnyal val sszehasonltsa; tlapozsa.
collectaneus, a, um sszegyjttt jegyzetek; sszeszedegetett dolgok.
collectanea dicta elms tletek, szellemessgek gyjtemnye.
collectio gyjtemny.
collectarium az egytt imdkoz szerzetesek fohszkodsainak gyjtemnye.
colligatum tbb, klnfle m egybektve.
colloqium beszlgets, rtekezs.
colophon (kolofon) a kodexek s az snyomtatvnyok utols sorai, amik rklve a
tekercsektl ezt a szokst a knyv cmlapjt ptoltk; esetleg utols lapjukon elhelyezett
nyomdai jel, amely a knyv ksztsnek helyt, idejt, a knyvet elllt nyomdt szokta
tartalmazni; de magba foglalja legtbbszr a knyv szerzjnek nevt, a knyv cmt is,
kodexeknl a kodex rjnak, msoljnak nem ritkn szubjektv termszet megjegyzsvel.
Legtbbszr lefel cscsosod tlcsr alakura formltk, sorai egyre rvidlnek, s alul egy
szban vgzdnek (colophon = cscs). Colophon egybknt Ioninak egyik jelentkeny
vrosa. Hres volt katoni (fknt lovassga) vitzsgrl. Innen eredt az a kzmonds, hogy
Colophont segtsgl hvni annyi, mint valamit befejezni, bevgezni.
columna oszlop, a nyomtatvny egy hasbja.
combinatio egybekapcsols, egyests.
comitiva ksr-irat, levl.
comma 1. vessz, 2. szakasz; rsz a krmondatban; 3. verstanban sormetszet, caesura.
commemoratio megemlkezs.
commendatio ajnls.
commentar magyarzat, rtelmezs.
commentariolum, -olus rvid feljegyzs, vzlat.
commentarius, -um 1. feljegyzs, fogalmazvny.
commentarii, -a naplszer feljegyzsek.
commentatio 1. megolds, megfejts, 2. gondos tanulmnyozs, 3. rtekezs.
commentor feltall, szerz.
comminatio fenyegets.
commodatum szerzds valamely trgy ideiglenes klcsnadsrl, srtetlen visszaszol-
gltats kiktsvel.
commonitio emlkeztets, figyelmeztets.
communicatio kzlemny.
comoedia (komdia) vgjtk.
compactura libri a knyv ktse, tblja.
compaginatio sszellts, sszeszerkeszts.
comparatio sszehasonlts.
comparativus (gradus) hasonlt, kzpfok (a mellknvi fokozsban).
compendium rvidre fogott kziknyv, egyes szakcsoportok rvid sszefoglalsa.
compensatio 1. kiegyenlts, 2. retorikban: szembe llts.
compilatio idegen mvekbl sszelltott, gyakran rtktelen szpirodalmi vagy tudom-
nyos munka; szerzje nem eredeti, hanem msoktl tvett eszmket, gondolatokat ad.
compilator a compilatio szerzje. (compilo = sszelopok, zskmnyolok).
complementarius kiegszt.
complementum bvts, kiegszts, ptlk.
complicatio bonyodalom.
componista zeneszerz.
compositio 1. sszettel, 2. szerkezet, 3. malkots, szerzemny, zenem.
compositor, -es literarum a betk sszelltja, a betszedk latin neve.
comprehensio sszefoglals.
compromissum klcsns igret.
concedo ut liber ... typis mandetur (mandentur) megengedem, hogy ... c. knyv kinyom-
tassk. A censor szoksos engedlye a knyv kinyomtatsra.
conceptio fogalmazs.
conceptus fogalmazvny.
conciliatio sszeegyeztets.
concinnatio elkszts, szerkeszts, fogalmazvny.
concinno, -are, -avi, -atus sszerak, illeszt, szerkeszt.
conclusio sszegezs, kvetkeztets.
concordantia 1. megegyezs, 2. knyvek (pl. a Biblia) prhuzamos helyeinek gyjtemnye.
concordatum megegyezs.
conditio felttel.
conditio sine qua non elengedhetetlen felttel.
condolentia rszvtnyilvnts.
conductio retorikban: egybefoglals, rvid ismtls.
conduplicatio ugyanazon sz ismtlse a kvetkez mondat elejn.
confabulatio beszlgets, rtekezs.
confessio, -nes valloms, gyns.
confrontatio 1. szembests, 2. egybevets.
confutatio megcfols, cfolat.
conglomeratum egyveleg, rendezetlen tmeg.
coniectanea, -orum vegyes tartalm m.
coniectura kvetkeztets, hozzvets, vlekeds, tallgats.
coniugatio 1. igeragozs, igehajlts, 2. a filozfiban: kvetkeztets.
coniunctio sszekts, ktsz.
coniunctivus ktmd (feltteles s felszlt md).
connexio sszefggs, viszony.
connotatio feljegyzs, sszers.
conscriptio sszers.
consecutio kvetkezs, kvetkezmny.
consecutio temporis az igeidk sszefggse az sszetett mondatokban; nyelvtani szably,
amely meghatrozza, hogy a fmondat igeidejt a mellkmondatnak milyen igealakja kell
hogy kvesse.
consequentia kvetkezmny.
conservativismus a rginek megtartsra irnyul trekvs.
consideratio szemlls, meggondols, megfontols.
consignatio 1. jegyzk, felsorols; 2. rsbeli bizonytk, okirat, oklevl.
consiliatio tancs, tancsads.
consolatio vigasztals.
consonantia egybehangzs.
conspectus ttekints.
constellatio helyzet, alakuls, a dolgok (eredetileg a csillagok = stella) llsa.
constitutio alkat, sszettel, sszellts.
constructio felpts, szerkezet.
consultatio tancskozs.
consummatio sszegezs.
contemplatio megszemlls, megfigyels, elmlyeds, fontolgats.
contestatio bizonyts.
contextus gondolatmenet, a szveg sszefggse, kapcsolat.
continuatio folytats, sszefggs, folytonossg.
continuits folytonossg.
contractio sszevons.
contractus szerzds.
contradictio ellentmonds.
contradistinctio megklnbztets.
contrafactio utnzs.
contrasignatio ellenjegyzs.
controversia ellentmonds, vita, vitatkozs.
conversatio beszlgets, trsalgs.
convolutum tbb klnbz knyv egybektve.
copula ktsz, kapocs, kapcsolat
copulatio sszekts, egybekapcsols.
corollarium 1. folyomny, jrulk, tartozk; oly llts, amely az elzbl magtl rtet-
den, termszetesen folyik; kvetkeztet mellkmondat; 2. eredetileg virgbl font koszort
jelentett, amit a kznsg kedvenc mvszeinek adott; ksbb drgasgokat, aranybl kszlt
kszereket jelentett; adomnyt, ajndkot.
corpus juris a jogok sszessge, (teste); trvnyknyv, trvnytr.
correctio javts.
corr. corr. impr. rvidts, correctis corrigendis imprimatur, a hibk kijavtsa utn nyomat-
tassk, nyomtathat. A korrektor engedlye a kiszedett szveg kinyomtatsra.
corrector (nyomdai) javt, helyesbt.
correctura a nyers nyomdai levonat kijavtsa, szedsi s egyb hibk megjellse.
correlatio klcsns viszony, klcsns vonatkozs.
correspondentia klcsns megfelels (levelezs).
corrigendum, corrigenda javtand sajthibk.
Corvink (corvinus = holl) a Hunyadiak csaldi cmern lev hollkrl elnevezett kln-
leges rtk, gynyr killts kdexek, Mtys kirly knyvtrnak knyvei.
cosmographia vilglers; sszefoglal fldrajzi munka.
crasis kt sz egybeolvasztsa.
crestomathia (chrestomathia) pldatr, szemelvnyek, olvasmnyok gyjtemnye.
criminatio vdols, rgalmazs, gyanusts.
criterium ismrv, ismertet prbak, meghatroz tulajdonsg.
critica mbrlat.
criticus mbrl.
cruda az vekben lv, mg knyvv nem hajtogatott, nyers nyomtatvny, amelybl ssze-
hajtogats, fzs, kts utn a knyv lesz. (Tbb jelentse kzl idevonatkoz rtelmezse:
nyers, kiksztetlen, durva, retlen; crudus, cruda, crudum)
cryptonima rejtett nev szerztl ered knyv vagy rsm, ha a szerz nevt egy-egy
nknyesen vlasztott lnvvel, nevbl szrmaz betkkel helyettesti.
cryptographia titkos rs.
cultor szed, betszed.
curiosum, -a klnssg, rdekessg, nevezetessg.
curo, -are, -avi, -atus gondozni, sajt al rendezni; valamely fontos, korbban megjelent
mvet jbl gondosan kiadni.
currenda krlevl.
curriculum vitae plyafuts, rvid letrajz.
custos bibliografiai rtelemben: rsz, vagyis a knyvek, nyomtatvnyok lapjain, a szveg
utols szavnak megismtlsvel kiemelt az az utols sz vagy sztag, amellyel a kvetkez
oldal kezddik. A knyvnyomtats kezdetlegesebb korszakaiban volt szksg erre, hogy az
akkor mg laponknt nyomott szveg helyes folytonossgt knnyebben megrizhessk.
cyclopaedia ismerettr.
cyclus (ciklus, kklosz) eredeti jelentse: kr; rsmvekre vonatkoztatva valamely zrt
tartalmi, szerkezeti, eszmei egysget jelent.
cinegetica tankltemny a vadszatrl.
cyprios verslb, hrom rvid s kt hossz sztagbl.
D

dactylus (dactilus) grg-latin verslb, egy hossz s kt rvid sztagbl ll; felmen.
daguerrotypia fnykp, a fotografls egyik feltallja, Daguerre neve utn.
damnatio eltls, megtkozs.
damnatur a cenzor tlete: nem szabad kinyomtatni.
dasios verslb: hrom rvid s kt hossz sztagbl.
dativus tulajdont eset.
datum kelet, idpont, irat kelte, keltezs.
decalogus tz parancsolat.
decameron tulajdonkppen tz napi idkz; (grg deka = tz) Bocaccio novellagyjtem-
nynek cme; ltalban novellagyjtemnyek jelkpes cme.
decimal-rendszer knyvtri szakrendszer, mely tizes csoportokbl ll rszekbl van fel-
ptve (decem = tz).
decisio decisum, dnts, hatrozat, tlet, dntvny.
declamatio szavals, fenhangon val elads.
declaratio kinyilvnts, kihirdets, kijelents.
declinatio ragozs, ejtegets, hajlts.
decoratio ktmny, dszts.
decretum 1. dnts, hatrozat, 2. filozfiai alapelv, tanttel.
decurtatio csonkts.
dedicatio ajnls. Hogy egy-egy knyv megjelenhessk a knyvnyomtats korbbi szza-
daiban, mikor a knyv ellltsa mg sokkal nagyobb ldozatot kvnt, a knyv kiadatst
igen sokszor valamely mecens tmogatta. A szerz ezrt hljt a dedicatiban szokta kife-
jezni, amit legtbbszr a knyv cmlapja utn, a szveg el tettek. Dedicatinak mondjuk azt
is, ha knyvet adunk ajndkul, s belerjuk els lapjra a megajndkozott nevt, az alkalmat,
amely az ajndkozst motivlta stb. Dediklja a szerz a mvt a legklnbzbb szubjektv
indokbl vagy a knyvbe nyomtatva minden pldnyon, vagy kezersval egy-egy pldnyt,
egyes olvasinak.
deductio levezets, az ltalnosrl az egyesre val kvetkeztets.
defectio, defectus hiny, fogyatkozs.
defensatio vdelem, vdekezs.
defensio vdekezs.
definitio meghatrozs.
dehonestatio meggyalzs, megbecstelents.
deleatur trltessk; a korrektor utastsa; rvidtse legtbbszr csak egy d bet.
deletio trls.
deliberatio rtekezs.
delineatio lemrs, krvonalazs, trkpezs, rajzols, vzlat.
deminutivus kicsinyt sz.
demonstratio bizonyts, megmutats; pontos, kimert elads.
demoralisatio erklcsi ronts, romlottsg, zlls.
demotikus az egyiptomi npi, kznsges rs; ellentte a hieratikus l. o.
denominatio 1. szavak helyettestse ms, jelkpes kifejezssel, 2. megnevezs, elnevezs.
denuntiatio 1. feljelents, besgs, 2. kihirdets, rtests.
dependentia fggs, fgg viszony.
depictura kp, kpms.
depositio 1. lett, 2. tanuvalloms.
derogatio a trvnynek rszben eltrlse, megsemmistse, megszortsa, korltozsa.
descriptio lers.
desideratum, -a bibliografiailag: a hinyz, a nlklztt, kvnt knyvek; knyvtrakban a
beszerzendk, knyvkereskedsekben a vevnek szlltand knyvek jegyzke.
designatio kijells, megjells.
desitio retorikban: a sznoklat befejezse.
destinatio meghatrozs, rendeltets, hivats.
determinatio befejezs, hatrols, meghatrozs.
deus ex machina (Isten a gpbl), a bonyodalom oly megoldsa, hogy valakinek (a grg
tragdikban istennek) hirtelen megjelense fordtja jra a helyzetet; ltalban valamely vrat-
lan megoldst jelent.
diabole rgalmazs.
diaeta 1. orvosi trendi elrs, 2. a magyar orszggyls neve 1848 eltt.
diagnosis a betegsg felismerse, meghatrozsa.
diagramma 1. alaprajz, bra, 2. zenben: hanglpcs.
dialectica vitatkozsmd, okfejts.
dialectus nyelvjrs, tjszls.
dialogismos a sznok egyik fogsa: hallgati eltt mintha hangosan, szavakban gondolkod-
na, fontolgatna valamit.
dialogus prbeszd, beszlgets.
dialysis elvlaszts.
diapason 1. hangvilla, 2. hangnak nyolcada, 3. hangkz, 4. egy oktva, egy hangszer terje-
delme, 5. stilisztikailag: a kifejezs eszkzeinek hatra, foglalata, sszessge.
diarium napl, iskolai fzet naplszer feljegyzsekre. (Eredetileg egy napi lelem,
tpllk-adag katonk, rabok, rabszolgk szmra (dies = nap).
diastematia hangkz.
diatriba vitairat.
diatrib 1. vers s prza keverke volt; szatirikus mfaj, szerzjrl a gadarai Menipposrl
menipposi szatrnak neveztk. 2. prdikci.
diatyposis retorikban: szavakkal val kidomborts.
diazographus liber kpes knyv.
dicastrial (dikaszterial), paprnagysg; a 3. szm papr neve (mrete 37 53 cm).
(dicastrium, dicasterium-bl).
dictando dictatio, tollbamonds utn kszlt irat.
dictator tollbamond; parancsuralmi llam feje.
dictatum tollbamonds utn kszlt irat.
dictio beszd, sznoklat, eladsi md.
dictionariolum kis sztr, sztracska.
dictionarium sztr.
dictum mondat, monds, kijelents.
didascalin magyarzat, tmutats.
didascalici libri tanknyvek.
didaxis tantmdszer, tants.
diffamatio rgalmazs, rossz hrbe hozs, hresztels, kzzttel.
differentia eltrs, klnbzet, klmbsg.
digesta, -orum 1. jogtudomnyi mvek cme; a polgri trvnyknyvnek az a rsze, amely
a hresebb jogszoktl szrmaz idzetekbl ll, cmek, szakaszok szerint elrendezve
(digestio = rendezs), 2. szentrs, evanglium.
digressio a trgytl val eltrs.
dilemma sztvlaszt kvetkeztets, ktfel halad okoskods.
dilogia ktrtelmsg.
dilucidatio megvilgts, magyarzat, rthetv ttel.
dimeter kt mret, ngy lbbl ll vers.
diminutivum kicsinyt (sz vagy kpz).
diphtherai brtekercs, a knyv grg se.
diphtongus kettsen hangz sztag, amelyben ketts hangz van.
diploma 1. oklevl, irat; 2. kirlyi levl; 3. llati brre (pergamentre) rt pecstes okmny.
(eredetileg: ktszeresen sszehajtogatott levl).
diplomatarium oklevltr.
dipodia kt kttag verslb sszekapcsolsa egy verstagg.
diptychon a knyv egyik se; a grgknl, rmaiaknl viasszal bevont fa vagy elefntcsont
lemezpr, kapcsokkal egybefzve, amelyre az rvesszvel (stylus) vstk a betket. Hrom
tbla egybekapcsolsa esetn triptychonnak, tbb tbla sszefzse esetn polyptychonnak
neveztk.
directiva utasts, tmutats, irnyelv.
disceptatio 1. vitatkozs, trgyals, megvitats, 2. eldnts, tlet.
discertatio fejtegets, megvitats.
disciplina 1. tudomnyszak; 2. tants, oktats; 3. rendszer, ismeret, tudomny; 4. fegyelem,
gyakorlat.
discordantia nem egyezs, eltrs, egyenetlensg.
discrepantia nem egyezs, klnbzs; nem egymshoz ill hangok hangzsa.
discursus bet szerinti rtelme: sztfuts; tvitt rtelemben vitt, beszlgetst, a sztfut
vlemnyek sszevetst jelenti.
disjunctio elvlaszts, megklnbztets.
dispensatio felmentvny (nslsi engedly, kihirdets nlkl).
disponenda knyvkereskedelmi msz, annak a knyvtmegnek megjellsre, amit a
tavaszi elszmolskor a knyvkeresked a kiadnak nem kld vissza a tbbi bizomnyban
nla volt knyvekkel, hanem az jabb terminusig raktrn tartja a kiad hozzjrulsval; ez
id alatt teht jbl rendelkezik vele, disponl felette, vagy dispono szszerinti jelentse
szerint sztvlasztja a visszakldendktl.
dispositio szablyszer eloszts, rendezs, feloszts.
disputa vitatkozs.
disputatio vitatkozs, beszlgets.
disquisitio trvnyszki vizsglat, nyomozs, kutats, bvrkods.
dissertatio tudomnyos rtekezs.
dissertatiuncula kis, rvid rtekezs.
dissologia kettzs, sz- vagy beszdkettzs.
dissologium ellentmondst tartalmaz kifejezs.
dissonantia rossz hangzs, nem egyezs, klnbzs.
distichon grg-rmai versforma, kt sorbl: egy hexameter- s egy pentameterbl ll.
disyllabus ktsztag sz.
dithyrambos 1. emelkedett hang, szenvedlyes, lrai mfaj, istenekhez (Bachushoz)
intzett himnusz; 2. magasztal nek.
divergentia eltrs.
divinatio jvendls; felsbb sugallat, ihlet; isteni eredet kpessg.
divisio feloszts.
doctio tants, oktats.
doctrina oktats, tmutats, szably, tan, rendszer.
doctrinale doctrink, szablyok hitttelek knyve.
documentum bizonytk, bizonysg.
dogma ttel, tanttel, llts, bizonyts nlkl; hitttel.
donatio adomnylevl.
Donatus Aelius Donatus rmai nyelvmester ltal rt hres, igen elterjedt latin nyelvtan. Az
gynevezett kis Donatus e nyelvtan kisebb kivonata. Knyvtrtneti szempontbl igen
jelentkeny, mivel a XIV. s XV. szzadban fatblkrl val levonssal lltottk el e nyom-
tatvnyokat. Ezen fatbla-nyomatok renk maradt pldnyai kzl a legismertebbek a
Donatus-kiadsok.
dorsalis hti, htoldali, htirat (dorsum = ht).
doxologia dicsts, a kath. liturgiban a Glria neklse.
drma (a. m. cselekvs) sznm, prbeszd formban megrt trtnet.
dubitatio ktsg, bizonytalansg, ktkeds.
duplatio ktszerezs, megkettzs.
duplicatio megkettzs, ismtls.
duplicatum msolat.
duplum venditum eladott msodpldny; knyvtrak blyegzje, amely igazolja, hogy a
knyv, amelybe tttk trvnyes ton jutott j tulajdonosa birtokba. Akr magn-, akr kz-
knyvtrakba kerl ugyanis egy knyv, legtbbszr a sor- vagy helyszmon kvl a knyvtr
nevt is feltntetik rajta, akr blyegz, akr beragasztott ex libris, akr perforatio for-
mjban. Ha egy ilyen knyvtrbl szrmaz knyvbl hinyzik a duplum venditum
blyegz, gy az a feltevs, hogy a knyv annak az illet knyvtrnak tulajdona, amelynek
knyvei kzl val; s e duplum venditum nlkl nem kpezheti kereskedelmi forgalom
trgyt; lopottnak szmt.
dysprophoron rossz hangzs a szkpzsben.
E

ebdomadalis l. hebdomadalis.
ecbasis a trgytl val eltrs.
echo visszhang (szimbolikus cme igen sok folyiratnak stb).
ecloga 1. kivlasztott, rvid kltemny, psztori dal (v.. Vergilius eclogi), 2. szemelvny.
edictio kihirdets.
edictum 1. hirdetmny, rendelet (v. . Nantesi edictum stb.), 2. idz, hatridt rendel levl.
edidit kiadta (edo, edere, edidi, editus = kiadok)
ediderunt kiadtk.
editio kiads.
editio auctior bvtett kiads.
editio emendatior javtott kiads.
editio locupletor bvtett kiads.
editio princeps els kiads; a bibliofilia egyik legfontosabb szempontja, a knyvnek els
kiadst gyjteni. Az editio princeps-ek a legvonzbb ritkasgok, amelyek klns varzzsal
hatnak a bibliofilekre.
editio recognita megvizsglt kiads.
editio stereotypa vltozatlan lenyomat, vltozatlan kiads.
editor kiad.
edoctio tants, megismertets, megmagyarzs, kifejts.
educatio nevels, tants.
eductio kivezets, kiinduls; kiindts.
effatio hirdets, nyilatkozs, kimonds.
effiguratio megszemlyests (a retorikban).
egyptienne bettpus.
elaboratio kidolgozs.
elaboratum dolgozat, tervezet.
elatio fennhjzs.
elgia grg eredet lrai kltemny (a grg elegia = sirnkozsbl), legtbbszr szomor-
sgot intonl, s megnyugvssal, vigasztaldssal vgzdik. Versformja a distichon volt, de a
mfaj ksbb felszabadult e formai ktttsg all. (Az elgia si formjban nem volt mindig
lrai mfaj. Az epikus kltszet is elgikban nyilatkozott meg; verses sznoklat-fle volt,
amellyel a klt barti krben minden idszer krdssel foglalkozhatott.)
elementum, -a selem, kezdet, az ismeretek elemei.
elenchus tartalomjegyzk.
eliminatio kikszbls, megszntets.
elisio kihagys.
elocutio 1. kiejts, elads; 2. kifejezsmd, megfogalmazs.
elogium, -ia 1. szobrokra, kpekre rt felirat, mely az brzolt nagysg rvid letrajzt
tartalmazta. A trtneti biografia se; 2. rvid mondat.
eloquentia kesszls.
eloquium 1. beszd, 2. sznoki tehetsg, kesszls, 3. szentrs.
elucidatio megvilgts.
elucidatorium felvilgosts, oktats.
elucubratio tudomnyosan kidolgozott munka.
Elzevirek a hasonnev hollandiai knyvkeresked s knyvnyomdsz-csald kiadvnyai a
16. s 17. szzadbl; finom tipografijuk, klnlegesen szp killtsuk fontos helyet tlt be
az eurpai knyvkiads mvszetben. Tbbnyire klasszikus szerzk mveit tartalmazzk,
latin nyelven.
emblma dombormv, fm lemezbl kszlt dsztmny volt grg-rmai ednyeken; mai
jelentse valami szimbolikus kis bra, amit knyvdszl cmlapra, vagy a knyv tbljra
nyomtatnak, prselnek. Cmjel, cmkp, cmer.
embolium kt drma kz es sznetet kitlt, vidm tartalm, rvid sznjtk; intermezzo.
emendatio valamely rgi s eredeti formjban sokszor elavult, rthetetlen szveg j
kiadsa, korszerv ttele, kijavtsa; nyelvemlkek mai nyelvre val trsa.
emphasis kifejez er, sznoki nyomatkossg.
empiria tapasztals.
enarratio elbeszls, elmonds, magyarzat.
enchiridion kziknyv, kis knyv.
encomium dicsr beszd, magasztals.
encyclica (en-kklosz) krlevl, psztorlevl.
encyclopaedia tudomnykr, az ismeretek sszessge valamely rendszerbe foglalva; az -
s kzpkorban a ht szabad mvszet ismeretkrt jelentette, neve is innen ered: enkyklios
paideia (en = ban, ben, kklosz = kr, paideia = tants) v.. lexicon.
enigma (aenigma) rejtvny, talny.
enodatio kidolgozs, kifejts.
enoticon egyeztet knyv.
enthymema 1. indokls, szrevtel, 2. retorikban az ellenkezrl val kvetkeztets.
enucleatio felvilgosts, magyarzat.
enumeratio 1. poszokban: elszmlls, seregszemle; 2. sznoklatban: rvid ismtls,
jbl val felsorols.
enunciatio kijelents, nyilatkozat.
enunciatum nyilatkozat, (hivatalos) kijelents, vgzs.
epanaphora ugyanazon sznak tbbszrs, nyomatkos ismtlse.
ephemeris, -ides 1. napi feljegyzsek; 2. csillagszati vknyv; 3. ujsgok, folyiratok
gyakori jelkpes cme (ephemera = krsz, egynapos let llatkk nevbl); 4. trtnelmi
vagy hadinapl; 5. a napi kiadsok s bevtelek knyve; 6. naptr.
epibole a retorikban tbb mondatnak ugyanazon szval val kezdse.
epigramma felirat, srvers volt. Rvid, legtbbszr kt soros blcselked kltemny;
formja majdnem mindig distichon.
epicedion 1. srvers, 2. halotti dal, temetkezsi- vagy gysznek.
epigraph flirat, cm, knyvek cme, pletek, kzpletek felirata a homlokzaton.
epilogus zr-sz, befejezs.
epimerismos sznoklatban a fbizonytkok felsorolsa.
epinicia, -orum gyzelmi dalok, diadalnekek.
epiphora 1. tbb mondatnak ugyanazon szval val vgzdse; 2. ltalban ismtls.
episema tske, a kzrs betinek kezd vagy befejez vonalkja, amit akarva vagy
akaratlanul az reszkznek a paprlapra, pergamenre helyezsekor ejtett a szvegr.
episod a fcselekmnyhez szorosan nem tartoz, kzbees cselekmny, esemny, epikai
vagy drmai mvekben.
epistola 1. levl, 2. kldemny, 3. kldtt irat.
epistolarium levlgyjtemny.
epistrophe visszatrs valamely trgyra vagy elzmnyre (a retorikban).
episyllogismus utkvetkeztets.
epitaphium srvers, srfelirat.
epithalamium (epithalamion) lakodalmi vers, nszdal.
epitheton jelz, mellknv.
epitoma kivonat.
epodos 1. utnek, 2. gnyvers, 3. a grg karnek utols versszaka; tovbb oly lrai vers,
amelyben a hossz s rvid sorok vltakoznak.
epopeia nagy grg elbeszl kltemny.
epos elbeszl kltemny, hskltemny.
epyllion kisposz.
ergographia nletrajz.
errata hoc modo corrigantur a tvedsek gy javtandk.
erratum, -a tvedse, -ek, sajthib, -k.
error tveds, hiba.
error calami tollhiba.
eruditio oktats, ismeret, mveltsg, elmlylt tuds.
essentia lnyeg, legbensbb tartalom.
etc. et cetera s a tbbi, stb. latin rvidtse.
ethnographia nprajz.
ethographia npszoksok lersa, szoksrajz.
ethologia jellemrajz.
etymon (gykr) valamely sz eredete, alapszava, amelybl kpzkkel s rajzokkal j
szavak keletkeztek; innen: etymolgia szszrmazstan, szkifejts.
eucharisticon hlaad, jtatos beszd vagy beszdeket tartalmaz knyv.
eulogium 1. dicsts, blcs monds, 2. vgrendeleti hagyatk.
euphemia szpt beszd, krlrs (valamely kellemetlen, vagy illetlen kifejezs szptgetse).
eurhythmia sszhang; a rszeknek egymshoz s az egszhez val helyes mrtkarnya.
evangeliarium evangeliumi rszleteket tartalmaz, szertartsos knyv.
evanglium eredetileg a hrnknek adott ajndkot jelentette, amit a jhr jutalmul adtak a
grgk; ksbb maga az rmhr; mai rtelme: Jzus tantsainak lnyege, azok a knyvek,
amik Jzus lett s tantsait tartalmazzk (v. . Uj testamentum knyvei).
eventus eredmny, kimenetel sszegzs, tartalomjegyzk.
evocatio kihvs, megszlts, idzs.
evulgatio kihresztels, kznsgess tevs, elterjeszts.
exaggeratio a kifejezsek halmozsa.
examen vizsga, kihallgats.
exassignatio kijells, kiutalvnyozs.
exceptio kivtel.
exceptis excipiendis kivve a kiveendket.
excerptio kivonat.
exclamatio felkilts.
excommunicatio kikzsts, kitkozs.
excudebat nyomta, nyomtatta.
excudit... metszette... a rzmetsz szignuma (excudo metszeni).
exculpatio helyreigazts, jvtevs, bnhds.
excusatio mentegetzs, igazols, mentsg.
exegezis kifejts, fejtegets, bibliamagyarzat.
exemplar msolat, minta, pldny valamely sokszorostott trgybl; knyvbl stb.
exemplum plda, mutatvny.
exhibitio bemutats, felfeds, megmutats, killts.
ex libris knyvtrjegy, knyvjegy, a knyv tulajdonosnak nevvel, legtbbszr mvszi
kivitelben, szimbolikus brval, jelmondattal, cmerrel. (ex = -bl, -bl, liber = knyv). Igazi
rtelmt a vele kapcsolatos nv fejezi be. Ex libris Nagy Jnos, vagyis Nagy Jnos knyvei
kzl val. Elbb csak a knyvbe rtk, ksbb nyomdai ton sokszorostottk s a knyvek-
be ragasztottk. Mvszi kivitelk s egyb rdekessgeik miatt az ex libriseket igen sokan
gyjtik.
exodium 1. valamely sznjtk vge, 2. zrdal a kar kivonulsakor, 3. vg utjtk a
tragdia utn.
experimentum ksrlet.
explanatio fejtegets, magyarzat.
explementum toldalk, kiegszts.
explicatio fejtegets, kifejts, megolds.
explicit vgzdik (a kolofonok legtbbszr e szval kezddnek).
expositio elkszts, elads, fejtegets.
expressio kifejez elads.
expressis verbis kifejezetten, hatrozott szavakkal.
expunctio bevgzs, befejezs.
expurgatio 1. kitisztts; a knyvbl eltvoltani az ifjsg kezbe nem adhat rszeket;
2. igazols, mentsg.
exquisitio kivlaszts, vizsglat, nyomozs.
extemporale 1. rgtnztt fogalmazvny, hevenyszett dolgozat, 2. knyvnlkli lecke.
extensum kimert elads.
extractum kivonat.
F

fabella kis elbeszls, mese.


fabula mese, beszlgets; kltemny.
facsimile hasonms; rgi knyvrl, kziratrl, metszetrl kszlt sokszorosts; msolat-
kiads (fac simile = tgy, cselekedj hasonlan; a facio = cselekedni, ige imperativusa s
similis = hasonl, mellknv).
factitivum mveltet igealak.
fallacia, -ae 1. csalrdsg, lnoksg, 2. helytelen kvetkeztets, amelyek akkor llnak el,
ha a bizonytsnl a gondolkods szablyai ellen vtnk.
factura szmla.
falsatio hamistvny.
falsificatio hamistvny.
falsiloquium csalfasg, hazug beszd; hazugsg.
falsum tveds, csals, hamists, hanyagsg.
fama hr, pletyka, kzvlemny.
fasciculus kis csomag, kteg, bibliografiailag: a nagyobb terjedelm knyvek egy-egy
kisebb rsze; folytatsokban megjelen mvek egy-egy fzete.
fastidiatio naptri jslat.
fatiloquium jslat, jvendls.
fatum kijelents, isteni szzat, jvendls, sors, vgzet.
fictio kigondolt feltevs, kitalls, klts.
figura kp, bra, brzolat.
Filippika (Philippika) 1. Demosthenes, grg sznok hres sznoklatai Flp macedon
kirly hdt trekvsei ellen. 2. ltalban sznoklat.
finis vg, befejezs.
finitivus meghatroz, bevgz.
fixa idea rgeszme.
flexa hajltott vonal hangjegy a rgi kottkon.
florilegium virggyjtemny, kpes rtelemben minden irodalmi gyjtemny neve, (v. .
anthologia).
flosculus 1. szvirg; szellemes motto, amit rsmvek, levelek el szoktak rni (v. .
rotterdami Erasmus Adagia cm idzet s aforizmagyjtemnyt.) 2. rvid tudomnyos m,
kompendium.
folins v nagysg knyv, a legnagyobb alak knyvek neve; az v ketthajtsbl
szrmaz nagysg.
folio vrt.
folium falevl, lomb; ksbb levl, lap a knyvben.
folium rectum eloldal, a lap els oldala.
folium versum htlap.
fons, -tis, (fontes) 1. forrsvz, forrs, eredet, ok, kezd, szerz; forrsmunka. 2. trtneti
forrsm, -vek.
forma alak, idom, kp, kpms.
formatum papr vagy knyv alakja, nagysga (pld. octav = nyolcadrt, quart = negyedrt,
folio = vrt stb.)
formula szably, rendszably.
formular iratminta, rlap.
formularium mintaknyv.
fractur (fraktur) gtikus, cscsves bettpus. A kdexek leggyakoribb szvegrsa.
fragmen, fragmentum, -a 1. letrt darab, tredk, szilnk, forgcs, 2. gyakori gyjtneve
mltszzadbeli knyveknek; szimbolikus cme gondolatoknak, vegyes trgy mveknek.
3. gondolat-, eszmetredk.
frequentamentum gyakori ismtls (a beszdben).
frons, -tis 1. homlok, homlokzat, 2. a knyvtekercs szle vagy els lapja a rmaiaknl.
frontispicium knyvcmkp, cmlapdsz.
fundatio alaptvny.
futilitas hibavalsg, res, haszontalan csevegs.
futurum a latin ige jvideje, a jv.
G

galeria 1. csarnok, kpcsarnok, kpllvny. 2. oly mvek gyakori jelkpes cme, amelyek
kp- vagy arckpgyjtemny reprodukcijt tartalmazzk.
gallimathias zagyva beszd, botorsg, badarsg.
galvanoplastica elektromossg alkalmazsa a tipogrfiban. Elektrolzissel felbontott fm-
vegyletek viasz-negatvokra vitele tjn nyert fmlemezekkel trtn nyoms.
garantia kezessg, biztostk.
garmond (corpus), betnagysg (a 10 pontos nagysg) Claude Garamond francia bet-
metsz neve utn.
gazetta az ujsg egyik kzpkori, olasz eredet neve, amely onnan ered, hogy a vroslla-
mok terein, nyilvnos helyein kifggesztett kzlemnyek olvassrt az rdekldk egy
bizonyos djat, gazettt fizettek.
geminatio kettzs.
genealgia 1. szrmazstan, csaldtrtneti m, knyv, 2. szrmazstan (tudomny).
generalisatio ltalnosts.
genesis szrmazs, eredet, keletkezs. Genesis, a Bibliban a teremts knyve. (Mzes I.
knyve.)
genitivus birtokos eset.
georgicon, -a a fldmvelsrl rott tankltemnyek neve. (Vergilius.)
gerundium llapotjelz igealak.
gesta viselt dolgok, tett, trtnet (v. . Gesta Romanorum = rmai trtnetek, Gesta Hunga-
rorum = magyar trtnetek stb.)
glorificatio dicsts.
glossa nyelv, monds, jegyzet.
glossa marginalis lapszli jegyzet
glossa interlinearis sorok kz rott jegyzet.
glossarium magyarzatos, jegyzetes knyv, glosszk gyjtemnye, magyarz sztr; el-
avult, idegen szavak magyarzata.
glossatio magyarzat.
glyptotheca szoborgyjtemny.
gnoma rvid, ritmikus blcselked kltemny, ltalnos gondolat, jelmondat.
gnorificatio tudsts, kzls.
gnosis megismers, tuds, titkos ismeret.
gradatio fokozs.
gradus fok, lpcsfok, a mellknv foka.
gradul egyhzi nekesknyv, hivatalos hasznlatra.
graduatio kpests, doktorr avats.
grammatica nyelvtan, nyelvtudomny, nyelvszet.
grandiloquentia daglyos beszd.
graphia a grg grapho igbl: irat, rs. sszettelekben igen gyakran fordul el.
graphiarium rszerek, reszkzk.
graphium rvessz.
grapholgia rsismeret, rsvizsglat; emberismeret a kzrsbl.
gratulatio szerencsekvnat.
grotesque (groteszk) bettpus. Nevvel ellenttben a legegyszerbb tpus.
H

habilitatio egyetemi tanri kpests; prbaelads.


haeresis tan, rendszer; blcsszeti rendszer.
haesitatio ingadozs, ttovzs.
hagiographia, -orum szent iratok, az szvetsg legfiatalabb iratai, a Trvny s a Prftk
utn.
hagiographia szentek letnek irodalma.
hagiolgium szentek, nnepek naptra.
halucinatio kprzat, lmodozs.
hariolatio jsls, jvendls.
harmonia sszhang.
hebdomadalis hetenknti, hetenkint megjelen (folyirat).
heliogravr fotografiai eljrssal kszlt kpsokszorosts.
hemimetron flsor.
hemistichion, hemistichium fl sor (fl verssor).
hendekasyllabus tizenegy sztag vers.
heortologium naptr.
heptameron novellagyjtemny, amely rendesen ht nap esemnyeit mondja el. (Navarrai
Margit kirlyn hres Heptameronja Bocaccio Dekameronja mintjra kszlt, de a gyjte-
mny nem rte el a szz novellt, csak hetvenkett kszlt el bellk).
heptameter ht lbbl ll verssor.
heptateuchus Mzes t knyve a Josu s a Brk knyvvel egytt (= sszesen teht ht
knyv.)
herbarium 1. fvesknyv, 2. nvny-gyjtemny, 3. tvitt rtelemben hasznljk minden
irodalmi gyjtemny jelkpes cml. (v. .: florilegium.)
hermeneuma rtelmezs, magyarzs.
hermenautika rtelmezstan, az rsmvek tudomnyos rtelmezsnek, magyarzsnak
elmlete.
heroida hslevl; levlformj lrai vers. (Ovidius.)
hexameron 1. hatnapos munka, (vagyis a teremts), 2. tbb a genesisrl szl rgi m
jelkpes cme, 3. keretes novellagyjtemny, amely hat nap esemnyeit mondja el
hexameter hat verslbbl ll verssor (az tdik verslb mindig daktilus.)
hexapla hatszoros, hatfle (egybehangz) mvet tartalmaz knyv. (Origenes hatfle
szveget tartalmaz biblija.)
hieratikus a papi rs Egyiptomban.
hieroglypha jelkp; az egyiptomi kprs jegyei, amelyekbl a mai alfabt beti is erednek.
(Eredeti jelentse szent vset.)
hierolexicon egyhzi lexikon.
hirmologium nekesknyv.
historia trtnet, trtnelem, trtnettudomny.
historiographia trtnetrs, trtnettudomny.
hodesis tmutats.
hodoegus kalauz, vezet. (v. . Pzmny.)
holographicum sajtkzzel rott irat.
homiletica egyhzi retorika, hitsznoklattan.
homilia szentbeszd, prdikci az skeresztny egyhzban.
homiliarium szent beszd gyjtemny.
homonyma, -k hasonl hangzs, de klnbz rtelm szavak.
homonymia egyforma hangzs.
honoratio megtisztels.
horologium 1. ra; 2. egyhzi szertarts- s nekesknyv.
hortatio buzdts.
humaniork -klasszikus tanulmnyok, fleg a nyelvtudomny, irodalom, blcsszet s
trtnelembl. Tudomnyok, amelyeknek clja csupn az emberi mveltsg fejlesztse.
humiliatio megalzs.
humor (eredeti jelentse: nyirok, folyadk) a kedv; az emberi gyarlsgok sokszor kritikai
clzat irodalmi szemllete s brzolsa a der s a knny keverke.
humoreszk rvid, vidm rs, novella vagy rajz.
hungaricum, hungarica magyar vonatkozs m, magyarsgtudomny.
hydrographia vzrajz (folyk, tavak, tengerek brzolsa trkpeken).
hymnarium himnuszgyjtemny.
hymnus vallsos, emelkedett hang kltemny, vallsos da; dicst nek.
hyperbola 1. sznoki tlzs; 2. kt grbe vonalbl ll mrtani vonalpr, kt gyjtponttal,
vzszintes s fggleges tengellyel.
hypercatalectus, -ticus vers, amelynek vgn egy vagy tbb feles sztagja van.
hypobrachys verslb: hrom hossz s egy rvid sztagbl (egy hossz, egy rvid s kt
hossz sztag.)
hypocorisma kicsinyt sz.
hypocrisis a beszd- vagy az arcjtk utnzsa.
hypographum fogalmazvny, tisztzatlan, elzetes fogalmazs.
hypomnema szrevtel, jegyzet, rott jegyzet.
hypophora az ellenfl ellenvetse (a retorikban).
hypostasis 1. valamely elvont fogalomnak trgyiastsa, 2. szemly, szemlyisg.
hypothesis feltevs.
hysterologia az utbbinak elre helyezse (a sznoklatban).
hysteron proteron beszdfordulat, az idbeli sorrend mellzse.
I

iambos az si grg kltszet egyik legjelentkenyebb mfaja. Recitlt kltszet volt ez,
gnyos, bnt l trggyal.
iambus 1. grg-latin eredet verslb, egy rvid s egy hossz hangbl, ill. sztagbl ll;
2. iambusos versekbl ll kltemny.
ichnographia tervrajz, alaprajz.
icon, -es 1. kp, kpms, 2. hasonlat a sznoklatban.
iconographia a kpes brzolsok tana; valamely jelentkeny szemlyrl kszlt kpek
jegyzke, tudomnyos feldolgozsa.
ictus hangsly.
icuncula kpecske.
idea eszme, gondolat, kpzet, tudattartalom, emlkezeti kp.
ideal eszmny, eszmnykp, idealis, eszmnyi.
identificatio azonosts.
identitas azonossg.
ideographia kprs, ahol a szavak, a hangok rsbeli kpei nem betk, hanem brk,
kpecskk; pld. a knai vagy az egyiptomi rs.
ideolgia eszmetan.
idiographon sajtkez alrs.
idiographus sajtkezleg rott.
idioma nyelvjrs, a kifejezsmd sajtsga, jellemz mdja.
idioticon szlsmdok gyjtemnye, tjsztr.
idiotismus 1. kznsges beszdmd, szjrs, 2. tsgykeres szlsmd, nyelvjrsi
sajtsg.
idyllium (eidllion) kpecske, kedves, rvid, ders hangulat rsm, (esetleg kpz-
mvszeti alkots is) a termszet egyszer gyermekeinek, vadszok, halszok, fldmvesek,
psztorok lett fest kltemny. (v. . ecloga)
ignominia megblyegzs.
ignorantia tudatlansg.
ignoratio 1. mellzs, 2. nem tuds, jratlansg.
ignoratio elenchi trgytveszts, ha bizonyts kzben eltrnk a trgytl s mst bizony-
tunk be, mint ami a ttelnk volt.
illuminatio ktmny, dsztmny sznezs; filozfiai rtelemben: szellemi felvilgosods.
illuminator az a mvsz s mesterember, aki a kodexek dsztst vgezte, az inicilkat
rajzolta.
illusio rzki csalds, az a lelki tnemny, melyben szemlleteinket sajt kpzeleteinkkel
kisznezzk.
illustratio megvilgts, kpes brzols, dsztmny.
illustrator dszt, aki a knyv dsztst, kpekkel, brkkal, felvilgost rajzokkal val
elltst vgzi.
imaginatio elkpzels.
imago kp, kpms, arckp, szobor.
imitatio utnzat (Imitatio Christi, Kempis hres knyve: Krisztus kvetse.)
immatriculatio anyaknyvezs.
imminutio megrvidts.
immutatio szcsere, szavak helyettestse ms kifejezssel.
imperativus parancsol md, az ige parancsol alakja.
imperial paprmret, a 11. szm paprnagysg neve, (mrete 54 76 cm.)
imperial folio a legnagyobb folins mrete.
imperfectum befejezetlen cselekvst kifejez igealak.
imploratio knyrgs.
impressio benyoms, hats.
impressor, -es a nyomdszok rgi neve.
impressum nyomdai cgjegy, ami rendszerint a nyomtats helyt, vt, a nyomdsz nevt
tartalmazza (v..: colophon).
imprimatur nyomattassk, a censorok megszokott engedlye a knyv kinyomtatsra; a
szerz engedlye a nyomda szmra, amit a korrektrra r, ami egyuttal azt is jelenti, hogy
ezen engedllyel magra vllalta a sajthibk felelssgt is.
improvisatio rgtnzs.
impurum tiszttalan, els, le nem tisztzott fogalmazvny, javtsokkal, betoldsokkal, stb.
inaniloquium res beszd.
inarticulatio becikkelyezs.
inauguratio flavats, szkfoglals.
incantamentum, -a rolvass, varzsmondat.
incantatio bvls, varzs, igzet.
inchoatio megkezds, alapvets, vzlat.
incipit kezddik, (explicit: vgzdik); testvr-szavak, amelyek a rgi nyomtatvnyok elejn,
illetve vgn fordulnak el. Az snyomtatvnyok egy ideig cmlap nlkl jelentek meg. A
cmlapot az incipit szval kezdett magyarzat ptolta, amely rszletesen megadja mindazt a
bibliogrfiai adatot, amit a knyv agnoszklsnl szksgesnek vltek.
incisum kzbeszrs, kzbevetett mondat.
inclamatio kilts, hangos megszlts.
inclinatio nyelvtani rtelemben szhajlts, kpzvel val szkpzs.
incomplet hinyos, nem teljes.
inconsequentia kvetkezetlensg.
incorrect hibs, nem kifogstalan.
incunabula, -orum kezdet; blcs; eredet; snyomtatvny. A knyvnyomtats els ter-
mkei. Nyomdatechnikai s killtsbeli sajtos tulajdonsgaiknl fogva a knyvek egy kln
csoportjt kpezik. Az incunabulknak risi szakirodalma van. Jelentsgk felmrhetetlen a
mveldstrtnet, a bibliografia s bibliofilia szempontjbl. ltalban az 1500 eltti nyom-
tatvnyokat nevezik incunabulknak; magyar vonatkozsban az 1711 eltt megjelent
knyveket.
incusatio vdols.
index mutat.
index alphabeticus alfabetikus mutat; a tudomnyos munkk kezelst megknnyt
fggelk, melyben a nevek, trgyak betrendben vannak felsorolva, annak az oldalnak
szmval, amelyen elfordulnak.
index cronologicus idrendi mutat.
index librorum prohibitorum a ppai index, az erklcsi, vallsi szempontbl kifogsolt
mvek jegyzke, amiket katolikus hvknek olvasni nem szabad.
index nominum nvmutat.
index rerum trgymutat.
index verborum sz-mutat.
indicativus jelentmd.
indictio kihirdets.
indorsatum htirat, felzet.
inductio bevezets, flvezets, egyes esetekrl az ltalnosra val kvetkeztets; (ellentte
a deductio. l. o.)
ineditus, -a, -um mg ki nem adott mvek, ismeretlen, kziratban maradt mvek, a szerzk
hagyatkbl.
infinitivus fnvi igenv, hatrozatlan md.
informatio tudsts, felvilgosts, fejtegets, tants, oktats.
ingressio bevezets, kezdet.
initial a miniator mve, kodexek gynyr kezdbeti, amelyek legtbbszr tbb sznek,
aranyozottak, klnbz brkkal dsztettek. (initio = megkezd). Pompzatos szpsgkkel,
dsztsknek utolrhetetlen gazdagsgval bmulatba ejtik a mai egyszer, dsztelen nyom-
tatvnyokhoz szokott olvast.
initium, -a bevezets, elemi ismeretek, alapelvek.
in medias res a dolgok kzepbe; egy rsm vagy sznoklat felptsnl alkalmazott
technikai fogs; hosszabb bevezets nlkl, a lnyeges s rdekldst kelt mondanivalkkal
val kezds.
in nuce dihjban (nux, nucis: di). Az gynevezett dihj-kiadsok, miniatr, (gymnt-
kiadsok) onnan erednek, hogy voltak oly kicsiny mret knyvek, amelyek valsggal egy
dihjban elfrtek.
in parenthesi (inter parenthesim) zrjelben; kzbeiktatva; mellkesen.
inquisitio nyomozs, vizsglat (knvallats), a katholikus egyhzi trvnyszkek intzmnye.
inscriptio, inscriptura 1. felirat, valaminek lersa, 2. a knyv cme, 3. adomnylevl.
insinuatio 1. rsbeli kzls, tudsts; 2. szvrehat bevezets valamely sznoklatban;
3. becsempszs, hamists; valamely szveg flremagyarzsa, elferdtett idzse.
instantia krvny, krelem.
institutum 1. intzet, intzmny 2. rendszably, intzkeds; 3. tants, oktats.
institutum libri a knyv trgya; terve.
instructio oktats, utasts, felvilgosts.
intact rintetlen, srtetlen, a nyomdbl kikerlt, teljesen j knyvrl mondja a knyvkeres-
ked, esetleg a teljesen j llapotban megmaradt antiquar knyvrl; (tango, tangere, tetigi,
tactus = rinteni).
intellectio megrts, rtelmezs.
intellectus rtelem, megrts, felfogs.
intelligentia 1. rtelmessg, 2. sz, rtelem, felfog tehetsg; 3. belts, ismeret, megrts.
interdictio eltilts, tilalom.
interdictum tilalom, egyhzi tilalom.
interfoliatio, interfolilt knyvek a knyv lapjai kz, jegyzetek, s ms feljegyzsek
cljaira kttt fehr lapok elhelyezse; ill. az ilyen mdon kttt knyvek.
interjectio 1. kzbevets, 2. indulatsz.
interlinearis sorok kz rt.
interlocutio kzbeszls.
interloquium kzbeszls, ellenvets, kifogs.
interludium kzjtk.
interpellatio 1. krds, 2. flbeszakts, meghborts, 3. krdre vons, trvny el idzs.
interpretatio 1. fejtegets, magyarzs; 2. fordts egyik nyelvrl a msikra; 3. rtelmezs,
felfogs, egyni elads.
interpunctio 1. az rsjelek hasznlata; 2. a szavak elklntse rsjelek s a pont hasznlata
ltal.
interrogatio 1. krds, krkrds, megkrdezs; 2. retorikban: kvetkeztets; 3. jogban:
krds ltal trtn ktelezs, szerzds.
interrogativum krdalak, az ige krd formja.
interruptio flbeszakts, hirtelen megszaktsa a sznoklatnak.
interscriptum kzbe rt javts, toldalk.
intimatio kzls, rtests, tudats, kihirdets, jelents.
intimidatio megflemlts.
intitulatio cmzs.
intonatio megkezds, hangads.
intrica cselszvs, rosszindulat beavatkozs, bajt-okozs, rmny.
introductio bels megrzs, szemllds, sugallat, az igazsgnak kvetkeztets nlkli,
sztnszer megismerse. (v. . Bergson stb.)
invectivum, -a vd, tmads.
inventarium leltr.
inventio 1. tallkonysg, tlet, kezdemnyezs; 2. az rsm anyagnak kigondolsa.
inversio 1. szrend megvltoztatsa, jobb klti hats elrse cljbl; 2. kpes beszd,
helycserls.
investigatio nyomozs, kutats.
invitatio meghvs.
invocatio megszlts, a muzsnak segtsgl hvsa, az poszok elejn a kltnek a
mzshoz val fohszkodsa.
involucrum knyvfdl, bortk, tok.
irnia gnyolds, szellemes, flnyes karikatura, tettetett beszdmd.
irreticentia el nem hallgats (a sznoklatban).
isosyllabus egyenl szm sztagbl ll.
iteratio ismtls.
itinerarium ti napl, tmutats, tlers, ti kalauz.
J

jactantia krkeds, dicsekvs.


jocatio enyelgs, trflkods.
joculatio trfa, mkzs.
judicatio tlet, hatrozat.
judicium tlet, dnts, vlemny, belts, meggondols, zls.
junctio egybekts, kapcsols.
juratio esk.
jurisdictio 1. vdelem, jogvdelem; 2. trvnyszk-tarts, brsg; tlethozs.
justificatio igazols.
justitia igazsgossg, jog.
K

k alatt kereshet szavakat a c betnl keressk.


L

laconismus rvid, vels monds, tmr szkszavsg.


lamentatio sirnkozs, jajkilts, panasz.
lapidaritas szkszavsg.
lapsus tveds, botls.
lapsus calami tollhiba, rshiba.
lapsus linguae nyelvbotls, nyelvhiba.
lascivatis trgrsg, ktrtelmsg.
laudatio 1. dicsrs; 2. vd vagy dicsr beszd a trvnyszk eltt; 3. halotti beszd.
laudatio funebris halotti beszd.
laus dicsret, dicssg.
lectio olvasmny, lecke, felolvass, szemelvny.
lectionarium a zsolozsmzshoz tartoz olvasmnyszakaszokat tartalmaz knyv.
lector 1. olvas; 2. a knyvkiadvllalatnl mkd kritikus, aki a mg kiads eltt lv
irodalmi mveket rtkeli s kiadsuk fell vlemnyt mond; rsbeli jelentst tesz.
lectori benevolo a jindulat olvasnak; nhny sorbl ll elsz, vagy bevezets gyakori
cme.
lectori salutem dvzlet az olvasnak; a knyvek bevezetsekppen a szerz gyakran eg-
szen szubjektv kommentrt ad mve el; e pr sor szoksos kezdszavai: lectori salutem.
lectorium 1. olvasterem, -szoba; 2. olvaspolc, emelvny.
lectrum olvasllvny, melyre a kzpkorban a slyosabb, nagyobb knyveket tettk.
legalisatio trvnyests, hitelests.
legenda (olvasand) szentek letnek trtnete, vagy a szentek csodatteleinek elmondsa;
a templomokban az istentisztelethez tartozott, hogy valamely szent lett, csodatetteit fel-
olvastk (lego, legere = olvasni).
legendarium legendsknyv, legendagyjtemny.
legislatio trvnyhozs.
lemma 1. klcsnttel, tanttel, melyet egy tudomny egy msik tudomnytl vesz t, s
tnyknt fogad el; 2. rvid vers, kltemny, epigramma.
leoninus Leo, kzpkori klt nevrl elnevezett, rmes klasszikus vers. (A disztichonban a
hexameter s a pentameter kzepe rmel a sor vgn).
levatio verstanban: hangemels.
lex, legis, leges trvny, -ek, szably.
lexicon szknyv, sztrknyv, amelyben a szavak magyarzata van, rendesen alfabetikus
sorrendben. (v. . encyclopaedia)
libellulus kis knyv, knyvecske.
libellus 1. knyvecske, kis knyv, irat; 2. jegyzkknyv, napl, ltalban minden rvid
rtekezs; 3. levl, meghv levl, keresetlevl, vdlevl stb.; 4. gyalz irat, gnyirat.
liber knyv; eredetileg fahncs.
liber antigraphus ellenknyv, ellenrzknyv.
liber alphabetarius bcs knyv.
liber contionis prdikcis knyv.
liber manualis kziknyv.
liber precatorius imdsgosknyv.
liber psalmorum zsoltrosknyv
liber saccalis zsebknyv.
librariolum knyvszekrny.
librariolus knyvmsol, rnok.
librarius knyvkeresked, knyves, knyvrus.
licentia poetica klti szabadsg.
ligatio 1. kts, retorikban: egymstl fggetlen tbb alany sszekapcsolsa egy oly llt-
mnnyal, mely csak egyikre vonatkozik.
ligator kzpkori, kolostori knyvkt.
ligatura 1. kts, knyvkts; 2. nyomdszatban kt vagy tbb egybenttt bet egytt
(pld. ea, stb.) A knyvnyomtats primitvebb, els vtizedeiben a gyorsabb szeds meg-
knnytsre, a jobb helykihasznlsra igyekezvn a betmetszk s betntk egy betlbra
vstk, illetve ntttk a gyakran felhasznlhat, egymshoz tartoz betket. Ezek a ligaturk,
mint az abbreviaturk (l. o.) is, a szedsnyoms lland formi, nagy szerepet jtszottak az
snyomdsz mhelyben.
lima egy rsm gondos kidolgozsa, kisimtsa, kicsiszolsa.
limitatio korltozs, elhatrozs.
limma flhang.
linea vonal, sor.
lingua nyelv, beszd, sz.
litnia knyrg ima; dlutni jtatossg.
litigatio szvlts, vita, perlekeds, veszekeds.
littera, v. litera rshoz val anyag 2. rs, irat; 3. levl; 4. bet; 5. rsm, irodalom; 6. iro-
mny, irat, rsbeli fogalmazvny, jegyzknyv; 7. tudomnyossg, tanulmny, tudomny stb.
littera armale cmeres levl.
litterae significativae jelz betk a rgi hangjegyek ritmusnak jelzsre; emelkedst, esst,
ksleltetst, gyorstst, ert, gyengtst jeleztek (pld. a = altius, s = sursum, felfel emelkedst,
d = deprimatur esst, t = trahere, tenere, kihzni, kitartani, ksleltetst jelentett stb.)
litterator 1. rssal, betvel, irodalommal foglalkoz; 2. tant; 3. nyelvmester, nyelvsz,
nyelvtuds.
litteratura v. literatura 1. irodalom; 2. betrs, nyelvszeti tudomny, tudomnyossg;
tudomnyos mveltsg
liturgia szertartstan.
locus communis kzhely, elcspelt kifejezs vagy szlsmd.
locus sigilli nyomtatvnyokon, iratokon, diplomkon a pecst helye.
locutio beszd, szls, szlsmd.
logarium aprsgokkal val szmads.
logodaedalia mesterklt szjtk.
logographos 1. beszdr, aki msok szmra pnzrt trvnyszki beszdeket rt; 2. leg-
rgibb grg trtnetrk neve; 3. szmvev; 4. ltalban przar.
logomachia szharc, szvita.
logopoios przar, beszdklt.
longiloquium hosszadalmassg.
loquacitas sokbeszdsg.
loquela beszd, nyelv.
lucidatio felvilgosts, megfejts.
luctatio szvita, vitatkozs.
ludus, -i jtk, sznjtk, sznielads.
lyra 1. rzelmi kltszet; 2. lant.
M

macrocolum, macrocollum a legnagyobb alak papr.


macrologia hosszadalmassg, szszaports.
maculatio beszennyezs, bepiszkols.
maculatura szennyezett, kiselejtezett paprtmeg (macula szennyfolt; maculo, maculare
beszennyezek, megfertzk). Maculatura az a paprtmeg, amit esetleg censura miatt a nyom-
da knytelen eladhatatlann tenni; makulaturnak tekinti a knyvkeresked azokat a kln-
bz okoknl (elavuls, megcsonkts) fogva rtkket vesztett knyveket, amiket csak mint
kilogrammonknt eladhat tmeget tud rtkesteni; ami csak az jra felhasznlhat papr-
nyersanyag materilis rtkt kpviseli, eszmei rtk nlkl.
magnificatio magasztals.
magniloquentia fensges beszd, a kifejezs fensge.
magniloquium dicsekvs.
majusculum nagy kezdbet.
maledicentia megszls, gyalzs.
maledictio gyalzs, csrls.
maledictum mocskolds, gyalzs, gyalzat.
maliloquium megszls, rossz hrbe hozs.
malitia rosszakarat, rossznyelvsg.
mammotrectus lexikonszer feldolgozs.
mancipatio nneplyes tulajdontruhzs, illetve az errl szl okmny.
mandatum 1. megbzlevl; 2. szerzds.
manifestatio kinyilatkoztats, kijelents, kiltvny.
manifestum kiltvny, hirdetmny.
manuale 1. kziknyv, 2. knyv tokja, knyvtart tok.
manualia, -um kziknyvek.
manu-propria 1. sajtkezleg, 2. sajtkez alrs, kzjegy.
manuscriptum kzirat. Jelentkeny emberek sajt kzzel rott mveit, leveleit, egyb rsait
mg ha azok nyomtats tjn mr kzkinccs vltak is mint mvelds- s kortrtneti
dokumentumokat a tudomny igen sokra tartja. Ezeket irattrakban, muzeumokban rzik, de
gyjtenek kziratokat igen sokan magnosok is, akr egyni okokbl (csaldi ereklyk stb.)
akr a gyjts ltalnos passzijtl motivlva. Ezrt a kziratok lnk kereskedelmi forgalom
trgyt kpezik, egy-egy kzirat rverseken millis rakat is elrt mr. Agnoszklsuk,
identifikcijuk alapos tanulmnyokat, nagy hozzrtst kvn.
mappa trkp.
marg lapszl (marginalis, lapszli marginalik, lapszli jegyzetek).
masculinum hmnem.
mastigia szitoksz.
matricula anyaknyv.
maxima letelv, vezrelv.
medin (kis, nagy) papr-alak, a 6., ill. 7. szm papr (mretk 45 55, 46 59).
medieval bettpus.
meditatio elmlkeds, szemllds, tnds.
melica, -orum dalok, lantos kltemnyek.
melioratio javts (bonus, melior, optimus).
melodia dallam, dal.
melodrama zenvel ksrt szavalat.
membrana gyenge llati br, lenyzott, rsra ksztett br; pergamen.
memento 1. emlkezzl, 2. emlkeztet.
memorabilia emlkezetes, nevezetes dolgok (trtneti mvek gyakori sszefoglal cme).
memorandum emlkirat, elterjeszts, beadvny.
mendaciloquium hazug beszd.
menis, -idis flhold alak dszts, amit a knyvek elejre tettek; inicil.
menis libri a knyv kezdete.
mentio 1. emlts, 2. indtvny, ajnlat; javaslat.
merismos feloszts, rszekre bonts (v. . partitio, l. o.).
mesobrachys ttag verslb. Kt hossz, egy rvid s kt hossz sztagbl.
mesomacros ttag verslb.
metabasis 1. a bizonyts logikai hibja, mely gy keletkezik, hogy egy fogalomkr terle-
trl nem a dologhoz tartoz terletre lpnk t; 2. tmenet.
metabol tmenet egyik hangnembl a msikba.
metalepsis tvitel, retorikai alakzat.
metallographia 1. nyomdszati eljrs; fmlapokkal trtn sokszorosts; 2. rc-, fm-
ismeret, lers.
metaphora szkp, jelkpes rtelm sz; a hasonlat tmrtse, szsszettel (a mint kt-
sz elhagysa) tjn; a sznak tvitt rtelemben val hasznlata.
metaphrasis 1. krlrs; 2. trs (przba) 3. ms szavakkal val kifejezs, rtelmezs.
metaplasmus nyelvtani tvltoztats; a szavak szablyellenes declinatija.
metastasis elutasts, mint sznoklattani forma.
metastroph fordulat, visszavgs.
metathesis tttel, hangtvets; betthelyezs.
methodus 1. mdszer; 2. elvek szerint trtn munka, eljrs.
metonymia nv- vagy fogalomcsere; szavak helyettestse ms kifejezssel.
metrica verstan.
metrum versmrtk.
micrographia kisbets rs, apr kp.
militaria katonai szakirodalom.
mimus 1. sznsz; 2. sznjtk, bohzat, verses, nekes vgjtk.
minatio fenyegets.
Minerva Pallas Athenae, a tudomnyok istennje; jelkpesen tudomnyos folyiratok cme,
knyvkiadvllalatok neve stb.
miniator a kodex dsztje, az inicilk gyakran mesteri mvsze, aki a dszesebb kdexek
eme gynyr kezdbetit rajzolta s festette; a miniatura legtbbszr tbbszint kpecske,
de alapszne majdnem mindig a piros minium; innen a miniator s a miniatura (l. o.) neve.
miniatura finom rajz vagy fests a kdexekben vagy snyomtatvnyokban. A knyv
dsztsre a miniatura egsz kln mvszete fejldtt ki, egyes miniatorok fellmlhatatlan
tklyre emeltk a miniatura festsnek e klnleges mvszett.
minusculum kis bet.
mirabilia csods dolgok, csodk, szentek csodattelei
mirabilis, -e csodlatos, csodlatra mlt.
miscellanea klnflk, vegyes dolgok (eredetileg: telkeverk).
miseratio sajnls; rszvt elrsre clz beszdmd; megindt elads.
missale miseknyv.
missale betnagysg (48 pontos mret).
mitigatio engesztels.
mittel betnagysg (14 pont).
modificatio mdosts.
modulatio hangrnyalat; a szavak rhytmikus megmrse.
momentum 1. indtok; 2. jelentsg.
monodia magnnek.
monodrama sznm, egy szereplvel.
monogramma (rviden monogramm) nvbet, kezdbet (monos = egy), nevek kezd-
betje vagy egymsba font kezdbeti. Rendesen egy betlbra vstk.
monogrammatica a monogrammok ismerete, tudomnya.
monographia rszlettanulmny (monos = egy, graphia = rs), egy fldrajzi tjegysgnek
rajza; egy trtnelmi kornak feldolgozsa, esetleg egy szemlyisg trtnete.
monolog magnbeszd.
monoptota, -orum oly fnevek, amelyeknek csak egy ragozott formjuk van.
monostichium, monostichum egy verssorbl ll kltemny.
monostrophos egysges formj versszakokbl ll vers.
monosyllabus egytag sz.
monumentum, -a emlk, memlk (trtneti ktfk gyakori cme), rsbeli emlkek, rott
emlkek.
mora 1. az idmrtkes versels egysge: egy rvid sztag kiejtsnek, hangzsnak id-
tartama; kt mora teszi ki egy hossz sztag idtartamt; 2. ksedelem, ksleltets, akadly,
haladk.
morologia bolond, esztelen beszd.
morologus bolondot beszl.
motivatio indokols, megokols.
motivum 1. vezrl gondolat, indt er; 2. zenben: alapmeldia.
motto jelige, jelsz. Ms szerztl tvett, rvid tmr kijelents, amit a m elejn vagy
fejezetek el a szerz, mondanivaljnak kiemelsre szokott alkalmazni.
multiloquentia bbeszdsg, szszaports.
multiplicatio szorzs, sokszorosts.
museum mkincsek gyjthelye; jelkpes cme igen sok irodalmi s tudomnyos mnek,
folyiratnak. (Eredetileg Mzsk szkhelye, tudomnyos foglalkozs s tuds frfiak
gyjthelye.)
mutatio vltozs, vltoztats.
mutatis mutandis megvltoztatva a megvltoztatandkat.
mutilatio megcsonkts.
mystagogica 1. titkos istentiszteletbe val bevezets; 2. az errl szl m.
mysterium 1. titok, rejtly; 2. (kzpkori) vallsos sznjtk (v. . passio).
mystificatio a kznsg megtvesztse valamely irodalmi m szerzjt illetleg; msok
neve alatt trtn irodalmi mkds; ha a valdi szerz brmily oknl fogva nem akarja nevt
a nyilvnossg el hozni (v. . Macpherson Ossian, Thaly Klmn Kurucdalok stb).
mythistoria mess, regs trtnet, elbeszls.
mythographia 1. a grg irodalom specilis ga, amely mondk, hitregk gyjtsvel foglalko-
zik; 2. sszegyjttt mythosok (hitregk) tra, amit a mythographusok gyjtttek s magyarztak.
mythologia a pogny npek, klnsen grg-rmaiak hitregivel, vallsval, vallstrt-
netvel foglalkoz tudomny.
mythos (grg) hitrege.
N

naenia (nenia) zeneksrettel eladott kori magasztal s sirat nek, amit temetseken
sirat asszonyok nekeltek.
narratio 1. elbeszls; 2. a sznoklat azon rsze, amelyben a tnyllst elbeszljk.
necrolog megemlkezs valamely elhalt kivl emberrl, gyszbeszd, bcsztat.
negatio tagads.
negativum tagad, nemleges kijelents (v. . positivum, llts stb.)
neuma hangjegy.
neutrum semleges nem (sz)
nexum kts, ktelez erej szerzds.
nexus 1. sszekts, fzs; 2. adssgi ktelezettsg.
nihil obstat semmi sem ll tjban (a kinyomtatsnak); az egyhzi censorok szoksos
engedlye a censurn tment m kinyomatsra.
nocturnale jjeli zsolozsmsknyv.
noema fogalom, gondolat, rtelem.
nomen nv.
nomenclatura 1. nvjegyzk; 2. szakkifejezsek, mszavak sztra.
nominatio megnevezs.
nominativus alanyeset.
nomos lantksret grg kardal, melyben a szveg teljesen a zennek volt alrendelve.
nonpareille betnagysg (6 pont).
norma szably; kvetend ttel, amely a trtnsek s cselekvsek egy-egy csoportjra
kimondja azt, aminek trtnnie, vagy amit cselekednnk kell.
normativum szablyzat, rendszabs.
nota jegyzet.
nota marginalis lapszli jegyzet.
notatio, -nes megjegyzs, szrevtel.
notitia 1. ismeretessg, ismeretsg; 2. dicssg; 3. ismeret, tuds, rts.
nova (novus, -a, -um) j, jsg, jdonsg.
novella 1. elbeszls, a regnynl kisebb terjedelm, zrtabb szerkezet przai m; 2. jon-
nan kiadott rendeletek vagy trvnyek. (v. . bntet-novella stb.)
nucleus dihj (in nuce, dihjban).
numeralia szmnevek.
numeratio szmozs, lapszmozs.
numerus szm.
numerus clausus zrt szm, a megengedett mennyisg meghatrozsa.
nonciatio kihirdets, jelents.
nuncium zenet.
O

o. a. m. d. g. omnia ad majorem dei gloriam; mindent Isten nagyobb dicssgre. Rgi


knyvek utols lapjn igen gyakran fordul el ez a rvidts, mellyel az jtatos szerz tjra
bocstja knyvt. Szerzetesrendi jelmondat.
obeliscus egy darabbl ll, sziklbl kivjt, pyramis alak, cscsban vgzd emlkosz-
lop, amit az egyiptomiak a napisten tiszteletre emeltek. Hazjuk az kori Egyiptom, ahonnan
ksbb, mint memlkek elkerltek a kultur-vilg minden nagyobb centrumba. Hieroglyphi-
kus felirataik miatt igen fontos historiai dokumentumok. Jelentkeny emberek emlkezetre
rott mvek szimbolikus cml gyakran hasznljk az obeliscus szt.
objectio ellenvets (antypophora).
objectum trgy.
objurgatio szids, rendreutasts.
oblatio felajnls, ajnlkozs.
obligatio 1. ktelem, ktelezettsg; 2. ktelezvny, ktvny.
obliteratio kikts, trls.
oblocutio ellenvets, kzbevets.
obloquium ellenmonds, felesels.
obrogatio ellenjavaslat, megszntet vagy mdost trvnyjavaslat.
obscoenitas trgrsg.
obscuriloquium homlyos kifejezs.
obsecratio esedezs, knyrgs, nneplyes kijelents, llts.
observatio vizsglds, megfigyels, szlelet, szrevevs.
obsignatio okiratok lepecstelse pecstgyrvel vagy pecstnyomval.
obtestatio krs, knyrgs.
occultatio elrejts, titkols. Sznoki alakzat: tettetett elhallgats; amikor a sznok gy tesz,
mintha akaratlanul el-, vagy nem mondana valamit.
octameter nyolc verslbbl ll verssor.
octav nyolcadrt; a knyv leggyakrabban elfordul alakja. Az vnek, amelybl a knyv
kszl, nyolcadrsze.
octosyllabus nyolc sztag (sz, sor).
oda (grg nek) emelkedett hang, magasztos trgy lrai kltemny, amelyben a mesteri
forma prosul a klti hevlet magas fokval. Trgya szerint van hazafias, vallsos, blcsel-
ked da stb.
oda funebris temetkezsi vers, bcsztat.
odarium nek, dal, nekesknyv.
offertorium 1. felajnls (misben); 2. ldoz hely.
olographia sajtkez irat.
omen jel, eljel, vgzet, sors.
onomasticon 1. trgyak szerint csoportostott szavak gyjtemnye; 2. nvtr, nvjegyzk.
onomatologia nevesknyv, szaksztr.
op. cit. opere citato, az idzett mben.
opera figurata illusztrlt kpekkel, rajzokkal dsztett mvek.
opera diversa klnbz, vegyes mvek.
opera omnia sszes mvek.
opera omnia quae extant az sszes fennmaradt mvek. Az kori szerzk mvei nem
maradtak fenn a maguk teljessgben; igen sok rkre elveszett mrl tudunk. A klasszikus
auctorok mveinek modern kiadsai cmlapjn igen gyakran fordul el ez a megszorts; a
kiads teht nem az sszes, hanem csak az sszes fennmaradt mveket tartalmazza.
opinatio gyants, vls, kpzelet.
opinio gyants, vlekeds, hiedelem, vlemny.
opistographus a papr htlapjra rt valami, a htlapon lev irat.
opprobium gyalzs, mocskolds, szids, szemrehnys.
optativus hajtmd (latin igemd).
opus (opera) m, szerzemny.
opusculum mvecske.
oraculum 1. jslat, jvendls; 2. jshely.
oratio ima, beszd, sznoklat.
oratiuncula kis beszd, beszdecske, rvid sznoklat.
oratorium 1. bibliai trgy zenem; 2. imahz.
oratum, oratus krs.
orbis pictus a vilg kpe, festett vilg (Comenius hres kpesknyvnek cme, amelyet
ltalban kpes kiadvnyok cml gyakran hasznlnak).
ordinatio sorban val elrendezs.
organon a helyes gondolkods, kutats eszkze (v. . Aristoteles Organonja stb).
organum 1. szerv, beszdszerv, emberi hang; 2. kzlny, szakfolyirat.
originatio szszrmaztats.
origo, origines eredet, strtnet.
ornamentum dsztmny, ktmny.
ortographia helyesrs.
orthologia nyelvhelyessg, nyelvjavts.
ostentatio krkeds, fitogtats.
ostracon kori cserp, amelyre les kvel betket vstek, s amely gy a gondolatok feljegy-
zsnek, teht a knyveknek is egyik se.
P

pacificatio bkeszerzs, kibkts.


pactio egyezsg, szerzds, titkos szvetsg.
pactum megegyezs, egyezsg, szerzds.
paeon hrom rvid s egy hossz sztagbl ll verslb.
pagina (rtbla) lap, a knyv lapja, oldala, oldalszm.
paginatio lapszmozs, lapjelzs, az egyms utn kvetkez vek megjellse akr betk-
kel, akr rmai szmokkal (lsd: signatura).
palaeographia si rstan, rgi rsok megfejtsvel foglalkoz tudomny.
palaeotypia snyomtatvny (incunabula l. o.)
palimbacchius egy rvid s kt hossz sztagbl ll verstag.
palimpsestus az oly pergamen vagy papirus lapot nevezzk gy, amelyrl a szks anyagi
viszonyok miatt az eredeti szveget mosssal vagy kaparssal eltvoltottk s j szveget r-
tak re. A finomabb pergamen ellltsa ugyanis igen kltsges, s voltak idk, klnsen a
npvndorls utn, a Kr. utni VII. s VIII. szzadban, amikor a pergamennsg miatt ktszer,
st tbbszr is felhasznltk a mr megrt kodexlapokat. Az gy eltvoltott szveg gyakran
klnbz eljrsok alkalmazsval mgis felismerhetv s megfejthetv vlt s rendkvl
fontos mveldstrtneti dokumentumokat szolgltatott a szvegek bvrai szmra.
palindrom olyan szrejtvny vagy vers, ami visszafel is olvashat.
palinodia visszanekls, megismtlse vagy visszavonsa annak, amit a klt egy
korbbi mvben mondott.
Pallas Athenae (Minerva) a tuds, a tudomnyok istennje.
pamphlet rpirat, kisebb terjedelm rsm, politikai vagy szemlyes gyekben, sokszor
gnyos s tmad szndkkal.
pandecta 1. a rmai jog trvnyknyve, dntvnytr (Justinianus rmai csszr trvny-
knyvnek legfontosabb rsze); 2. oly knyv, ami mindenflt tartalmaz, gyjtemny.
panegyricus a szentek s vrtank dicstsre mondott egyhzi beszd a grg istentisz-
teleteken, vagy ltalban minden dicst m, fleg vers, amit jelentkeny emberek dicst-
sre rtak.
panorama krkp, ltkp, tjkpcsarnok; rgi kpesknyvek gyakori jelkpes cme.
pantheon minden-isten; az istenek szent helye, temploma vagy ksbb az istenn vlt
hsk, szentek, nagy emberek temetje, szoborcsarnoka, rendszerint templom-szer, mvszi
kivitel, nagy pletekben. Szimbolikus cme szmos knyvsorozatnak, folyiratnak, knyv-
kiadvllalatnak.
pantograph rajzeszkz, msolsra alkalmas glyaorr-alak szerkezet, nagyts s kicsi-
nyts egyformn pontosan vgezhet vele.
pantomima, pantomimus 1. tncosn; 2. tncos nmajtk.
papyrus papyrus cserje, papyrusrostokbl kszlt rpapr.
parabasis tmenet, a grg tragdia egyes rszei.
parabola 1. pldzat, hasonlat, erklcsi igazsgra tant jelkpes elbeszls; 2. egy mrtani
grbe neve.
paradigma nyelvtani, retorikai plda, minta, amellyel a declinatiot vagy coniugatiot tantjk stb.
paradoxon kptelennek ltsz llts, a kztudattal ellenttes, meglep, szellemes llts.
paragramma 1. hozzrs, betvltoztatssal trtn hamists; 2. rshiba, tollhiba.
paragraphus (para-graphos) szakaszjel, cikkely; a kodexr miniator a fejezetek el leg-
tbbszr piros szn jelet tett, ami egy j rsz kezdett jellte; tovbbi rtelmezsben egy-
egy sszefgg mnek egy-egy cikkelyt, bekezdst jelentette, amiket szmozssal vlasz-
tottak el egymstl; ma az rott trvnyek egy-egy cikkelyt jelenti, legtbbszr jogi vonatko-
zsban alkalmazzk, br mg ma is gyakori filozfiai vagy egyb tudomnyos munkk
fejezeteinek elnevezsre.
parainsis oktat, buzdt, nevel clzat beszd, rs, elmlkeds.
paralipomena 1. ptlk, toldalk; 2. a kihagyottak, a krnikk knyvei a bibliban.
parallela prhuzam, hasonlts.
paralogismus tves kvetkeztets.
paramythion, paramythia hitregei trgy oktat mese.
paraphrasis krlrs.
parastichis valamely vers kezd vagy befejez betibl sszelltott sz.
parenthesis 1. kzbevets, kzbeszrs; 2. zrjel.
parerga, parergon mellkes vagy kisebb mvek, dolgozatok, fggelk.
pariambus kt rvid sztagbl ll verslb.
pardia 1. trfs utnzat, gnyos szndk irodalmi karikatra; 2. vlasz, felelet, a krds-
sel csaknem azonos szavakkal.
paroemia pldabeszd, kzmonds.
paroemiographia kzmonds.
paronomasia szjtk, klnbz rtelm szk hasonl hangzsa (agnominatio).
paronym, -on 1. rokonhangzs sz; 2. szszrmazk, mely mst jelent, mint amibl szr-
mazik.
pars, -tis, -tes rsz; a mvek alkot rszeinek nagyobb egysge; tbb ktetre terjed
munkk frsze.
participium mellknvi igenv.
particula, particulus 1. nem ragozhat beszdrsz; 2. szakasz a mondatban; 3. szcska, rag.
partitio feloszts, rszekre bonts.
partitura vezrknyv, az sszes zenei szlamok ttekinthet sszelltsa, amelybl a
dirigens az egsz zenekart veznyli.
parviloquium kevs vagy rvid beszd.
pasigraphia mindenki szmra val rs (Pasiphae-rl, a mindenkinek vilgt napisten
lenyrl).
pasquillus szemlyesked, tmad gnyirat.
passio Jzus Krisztus vrtansgt brzol drma.
passionl nekesknyv, mely a nagypnteki siratnekeket tartalmazza.
passivum szenved igealak.
passus 1. bekezds (lps, lbnyom), szakasz, kittel, mondat; 2. tlevl, marhalevl.
patefactio kzls, jelents, hirdets.
ptens 1. nylt parancs; 2. kirlyi vagy kormnyrendelet; 3. kivltsgos levl; 4. szabadalom.
pathos klti szenvedly, hv lendlet, nnepies, emelkedett stlus.
pauciloquium kevs, nem elegend beszd, rvid beszd.
pausa sznet, megszns, vge valaminek.
peccatum bn, tveds, hiba.
pegma knyvespolc.
pellectio (perlego) tolvass, knyv elolvassa.
penicillus 1. ecset, tollks; 2. stilris elads.
penna toll, rtoll.
pensum feladat, egy nap alatt elvgzend munka, napszm (fonasszonynak kimrt gyapj-
mennyisg).
pentameter t verslbbl ll verssor.
pentagramm t vonalbl ll rajz.
pentasyllabos t sztag.
pentateuchos t knyv, pld. Mzes t knyve.
penultima utols eltti (sztag).
peractio elvgzs, bevgzs, utols felvons vagy jelenet a szndarabban.
perceptio felfogs, megismers.
pereloquentia kesszls.
perfectum mlt id, befejezett cselekvs.
perforatio tlukaszts, knyvtrak jele a knyvekben, amely blyegzk alkalmazsa helyett
a lapoknak betkkel trtn tlukasztsbl ll.
pergamen rsra alkalmas llatbr (juh, kecske vagy kutyabr). A knyv trtnetnek jelen-
ts llomsa; a papirusztekercsek s cserptblk kora utn a finoman kiksztett llatbr,
elbb oklevelek, diplomk, majd tekercsek s kodexek formjban; tartssga sok ms anya-
got fellml.
periambus kt rvid sztagbl ll verslb (lsd pariambus).
periclitatio ksrlet.
pericope szakasz, rsz, darab.
periculum 1. ksrlet, prba; 2. els ksrlet, zsenge irodalmi m, jegyzknyv jegyzk.
periocha rvid foglalat vagy tartalom.
periodicus, -a idszaki, szablyos idkzben megjelen rs, folyirat.
periodus eredetileg: tbb tag mondat; mai rtelme: valamely visszatr, megismtld
trtns.
periphrasis krlrs.
peripetia sorsfordulat, kifejezs.
perissologia felesleges szszaports.
peristasis beszd, sznoklat trgya.
peristroph az ellenfl sajt rvelsnek ellene fordtsa, sznoklatokban.
permittitur engedlyeztetik (a censor engedlye a kinyomtatsra).
permutatio tvltoztats, kicserls; sznoklatban a kifejezsek felcserlse.
peroratio 1. sznoklat, elads; 2. a sznoklat befejezse; 3. zrsz.
perpetuitas dicendi sszefgg beszd.
perpetuitas sermonis folyamatos beszd.
perpetuitas verborum krmondat.
perquisitio vizsglat, kutats, tkutats.
perscriptio feljegyzs, beiktats.
perscriptura rsbafoglals.
personificatio megszemlyests, trgyaknak, llatoknak emberi tulajdonsgokkal val
felruhzsa; szemlyeskeds, magngyek feltrsa nyilvnossg eltt.
persuasio meggyzs, rbeszls.
pertractatio megbeszls, megtrgyals, valamivel val rszletes foglalkozs.
perversio 1. megfordts, a szavaknak felcserlse, mshov ttele; 2. orvosi rtelmezse a
normlistl val eltrs.
pervestigatio kikutats, kinyomozs.
pes, pedis 1. lb; 2. verslb, versmrtk; zenei jegy a rgi kottkon.
petit betnagysg (8 pont).
petitio krvny, folyamodvny.
peusis krds.
phantasia kpzelet, gondolat.
phonema 1. mondat, monds, nyilatkozat; 2. hangjegy.
phonographia hangrs.
photo, photographia fnykp.
photoriport fnykpes hrlapi tudsts.
phototypia a fnykpezs eljrsainak alkalmazsa a nyomdszatban; fleg kpeknek fm-
lemezre val fotograflsval chemigraphia (lsd ott) tjn.
phraseologia szlsgyjtemny.
phrasis mondat, monds, kifejezs, res szlsmd.
phthongus hang.
picantria sikamls, csiklands ktrtelmsg.
pictor fest.
pictura festszet, festmvszet.
pinacotheca kptr, tvitt rtelemben kpeket tartalmaz knyv.
pinax fatblra festett kp.
pincetta nyomdszszerszm, csipesz, amivel a kikttt nyomsra ksz szedsbl,
korrigls kzben az egyes betket kihzzk.
pinxit festette (a festk, kpeik szignlsnl nevk el gyakran ms szubjektv termszet
szavak ksretben e szt rtk).
pithanologia indokols.
pium desiderium jmbor hajts.
plagium irodalmi lops; tvett dolgoknak eredetiknt val kiadsa (a rabszolgasg fenn-
llsa idejben eredetileg emberrablst jelentett: ha rabszolgt vagy akr szabad embert rabol-
tak is el s hurcoltak rabszolgasgba).
Plantin-Moretus elbb prisi, majd antverpeni knyvnyomtat-dinasztia az jkorban; a
nevkkel jelzett nyomtatvnyok klnleges szpsgknl fogva jelentkeny helyet foglalnak
el a knyvnyomtat mvszet trtnetben.
pleonasmus szszaports, flsleges szavak halmozsa (v. . tautologia).
pluralis tbbes szm, fnevek, nvmsok, igk tbbes szma.
plus-quam-perfectum rgmlt id, nyelvtanban.
poema kltemny, vers.
poematicum kis kltemny, versezet.
poesis kltszet.
polmia vita, irodalmi harc.
polyanthea vegyes trgy knyv, betrendben lexikon.
plychromographia sokszn nyoms, tbbsznnyomat.
polyglott tbbnyelv.
polyptoton halmozsa a sz eseteinek.
polysyllabus soktag, tbbsztag sz.
polysyllogismus sszetett kvetkeztets.
polysyndeton ktszhalmozs.
pontificale pspki szerknyv.
popularisatio npszersts.
pornographia szennyirodalom, trgrsg, fajtalansg.
positio 1. llts, igenls; 2. lls, helyzet.
positivum llts.
posthumus mvek, amelyek szerzjk halla utn jelentek meg.
postludium utjtk.
postpositio rag, nvut.
postscriptum, -a (p.s.) utirat.
postilla szentbeszd.
postulatum 1. kvetels, 2. panasz.
praeambulum bevezets, elljr beszd.
praecantamen varzsige.
praeceptio oktats, utasts.
praeceptum elrs, szabvny.
praecisio 1. szabatossg, hatrozottsg; 2. sznoklattanban: flbeszakts.
praecogitatio elre meggondols, elzetes gondolkods.
praeconiatio dicsts.
praedestinatio elre val sorsszer elrendels, egy bizonyos hivatsra val kijells.
praedicamentum, -a kategrik, alapfogalmak.
praedicatio 1. szentbeszd; 2. llts, monds; 3. kihirdets, az evanglium hirdetse.
praedicatum 1. lltmny; 2. nemesi elnv.
praedictio jslat, jvendls.
praedictum parancs.
praefatio bevezets.
praegnantia rvidsg, tmrsg, vels, hatsos, szabatos stlus.
praejudicium eltlet, elfogultsg, elvlemny.
praelectio felolvass, elads.
praeliminatio elirnyzat, elzetes kltsgvets.
praelum nyomtat prs, sajt.
praemeditatio elre val megfontols, elzetes elmlkeds.
praemissa elzmny, elfeltevs.
praemissis praemittendis elrebocstva az elrebocstandkat. (p. p.)
praenunciatio elre hirdets.
praeparatio elkszts (sznoklatban).
praepositio elre tett sz, elljr, viszonysz.
praesagium elrzet, sejtelem, jsls.
praescriptio 1. cm, felirat; 2. rendelet, parancs, elrs, szablyzat, megszabs.
praesens jelen (id).
praesumptio valsznsgi alapokon nyugv feltevs.
praesuppositio elleges feltevs.
praeteritum imperfectum befejezetlen mltidej igealak, flmlt.
praxis gyakorlat.
precatio ima, knyrgs.
pressio nyoms, lenyoms.
pretium rtk, becs, r.
pretium affectionis rzelmi rtk, amelyet egy renk nzve egynileg rtkes trgy (knyv)
kpvisel.
pretium aestheticae a mtrgy (knyv) klnleges szpsgnek rtke.
princeps els, legels (princeps editio; editio princeps l. o. els kiads).
princpium, -a alapelv, vezrelv, vezet gondolat.
privilegium szabadalom, eljog, klnleges jog (felsbb, esetleg kirlyi engedly a knyv
kinyomtatsra), kivltsg-levl.
pro domo szemlyes gyben, vdelmnkre rt megnyilatkozs; vlasz egy tmadsra.
proapodosis a kezd sz ismtlse a mondat vgn, a sznoklatban.
probatio prba, ksrlet, irodalmi szrnyprblgats.
problma talny, rejtly, megfejtend feladat.
proclamatio kiltvny, kirlyi hirdetmny.
prodromus bevezets, elsz.
profanatio megszentsgtelents.
professio hivatalos bevalls, lajstrom.
profetia jslat, jvendls.
profluentia loquendi beszdbeli radozs.
prognosis 1. elzetes vlemny; 2. idjsls; 3. krjslat.
prognosticon jsls, eljel.
prohibitio tilalom (Amerikban a szesztilalom).
projectum terv, tervezet, javaslat.
prolegomena elzetes tudnivalk, eltanulmnyok.
prologium elbeszd, elsz.
prolgus elhang.
proloquium 1. mondat, llts, tlet; 2. bevezets.
proludium eljtk.
prolusio elgyakorlat, prba, gyakorls, eljtk.
promemoria emlkirat.
promissivus gr, jv (igeid).
promulgatio kihirdets, kzzttel.
pronomen nvms.
pronomen possessivum birtokos nvms.
pronuntitatio nyilvnos kihirdets, bri tlet.
prooemium bevezets, elsz.
propaganda terjeszts, hirdets.
propagatio szaports, tenyszts, terjeszts.
propaedeutica eltan, eltanulmny.
prophetatio jsls.
prophetia jslat.
proportio arny, szablyrsz.
propositio 1. indtvny, javaslat; 2. kpzelet, ttel, fttel; 3. elads, tudsts.
propugnaculum 1. vdok, vdelem; 2. erkly, a vrbstykon ell kiemelked rsz.
prosa ktetlen folybeszd, gyalogbeszd.
prosodia versmrtk-tan (eredeti jelentse: hozzmonds, hozznekls), ma a prosodia a
versels trvnyeit llaptja meg.
prosopopoeia megszemlyests.
prospectus 1. elzetes ismertets, ttekints, tervrajz; 2. kilts, messzelts, lthatr.
prosyllogismus oly kvetkeztets, amelynek alapjt egy msik kvetkeztets vge kpezi.
protestatio tanusts, bizonyts, ellenkezs, nyilvnos tanusgttel.
protocollum jegyzknyv.
proverbium kzmonds.
provocabulum nvms.
provocatio kihvs.
prudentia 1. ismeret, tuds, tudomny; 2. krltekints, okossg, belts.
psalma, psalmus zsoltr.
psalmodia zsoltrnekls.
psalterium 1. zsoltros knyv; 2. citerhoz hasonl, hros hangszer.
pseudogium hazugsg.
pseudographia helytelen, hibs, hamis rajz vagy kp
pseudographus hamis, rfogott cm.
liber pseudographus lnev, lcm.
pseudonyma lnvvel jellt m.
publicatio kzlemny (eredetileg elkobzs, magnvagyonnak kzkincs ttele, kincstrba
vtele).
publicistica hrlapi, kzrdek irodalom, politikai sajt.
pumex tajtk, sikrk, amit a pergamen, s ltalban brk simtsra hasznltak. A palimpsest
elz szvegt is tajtkvel kapartk le a pergamenrl, mieltt az j szveget re rtk.
punctatio pontozatokba foglals, szerzds-tervezet.
punctum 1. pont, amit szrssal nyert a szveg rja, szrssal csinlt kis folt; 2. a kiter-
jeds nlkli hely, a legkisebb kiterjeds matematikai s geometriai fogalma.
purgatio tisztts; knyvvel kapcsolatban valamely mbl az erklcstelen vagy rtalmas,
nem oda ill rszek eltvoltsa, trlse.
purum tisztzat.
Q

quadripartitum ngy rszbl ll m (l. tripartitum stb.)


quadrisyllabus ngy tag sz, ngy tagbl ll sz.
questio krds, vizsglat.
qualificatio 1. minsts, kpests; 2. minstvny; 3. minsltsg.
qualitas minsg.
quantitas mennyisg.
quartal negyedv (folyiratok, periodikk negyed-vfolyama).
quartans negyedrt alak knyv (v. . folins).
quarto az v ktszeres sszehajtsa tjn nyert (vagyis negyed-rt) knyvalak.
quaternio ngy vbl, nyolc levlbl ll fzet, amelybl a kdexeket fztk ssze.
querela panaszkods.
quietantia nyugta, nyugtatvny.
quietatio lecsendests, megnyugtats.
quinternio t vbl, tz levlbl ll fzet; amelybl a kdexeket fztk ssze.
quintessentia lnyeg, legbensbb tartalom (eredeti jelentse: az aether, mint tdik lnyeg,
tdik elem. Az aristotelesi filozfia szerint ugyanis ngy alapvet elem van: fld, vz, tz s
leveg. Az tdik az aether.)
quiritatio jajkilts, feljajduls.
quotidianus mindennapi, megszokott (a naponta megjelen jsgok, lapok nevben gyak-
ran elfordul jelz.)
R

rabulatio dhngs.
rabulistica jog- vagy trvnycsavars, szcsavars.
radiogramm szikratvirat.
radiographia rntgensugaras nyomtats fnyrzkenny tett paprra (v. .: actinographia l. o.)
rariora ritkasgok.
raritas ritkasg. A bibliofilia egyik legltalnosabb szempontja a ritkasgok gyjtse. A
knyvek, br pp az rkkvalsgnak kszlnek, pp gy elpusztulnak az idk folyamn,
mint minden ms e vilgon. Egyes knyvek akr a termszetes halandsguk, akr ms okok-
nl fogva ritkasgokk vlnak, alig van bellk egy-egy pldny. rtkk elfordulsuk gya-
korisgval fgg ssze, unikumok nha elkpzelhetetlenl magas rtket kpviselnek.
ratificatio jvhagys, alrs.
ratihabitio beleegyezs, jvhagys.
ratio sz, rtelem, szmts. Meggondols, bizonyts, ok.
ratiocinatio okoskods, megfontols.
readunatio jra egyests.
reassumptio jra felvtel, sszegezs.
rbusz talny.
recapitulatio rvid sszefoglals, ismtls.
recensio 1. knyvismertets, szemle; 2. helyesbtett j kiadsa valamely mnek; 3. szmba-
vtel, tudomsul vtel.
receptio befogads.
recitatio 1. a drmai m felolvassa; 2. szavals, elads; 3. elolvass, felolvass.
reclamatio felszlamls, visszakvetels, panasz.
recogitatio meggondols.
recognitio 1. rismers, azonosts; 2. vizsglat, szemle, szemrevtelezs.
recommendatio ajnls.
reconciliatio kibkls, engesztels, jra egyests.
reconstructio feljts, jjpts.
recordatio visszaemlkezs, megemlkezs.
recorrectio kiigazts, kijavts, helyreigazts.
recriminatio szemrehnys, felpanaszols, a vd elhrtsa s visszafordtsa; viszonvd.
rectificatio helyreigazts.
recto a paprlap ells oldala (v. . verso l. o.)
recursus fellebbezs.
recusatio szabadkozs, el nem fogads, visszautasts.
redactio szerkesztsg.
redactor szerkeszt.
redargutio cfolat, megcfols, meghazudtols.
redditio 1. visszaads; szismtls; 2. sznoklattanban: a mondat vge, utmondat.
redivivus jra ledt, jbl l. (Egyes szerzk klnbz szndkoktl vezetve vszzadok-
kal korbban elhunyt neves emberek nevei mg rejtzve gyakran hasznltk lneveikhez ezt
a jelzt.)
reductio visszavezets, visszavitel, cskkents.
reduplicatio 1. megkettzs; 2. sznoklatban a mondat kezdszavnak ismtlse a mondat
vgn.
refectio helyrellts, kijavts.
referatum jelents.
reflexio 1. elmlkeds, megjegyzs, szrevtel; 2. egy ttel megfordtsa; 3. sznoklatban
ellenkez rtelemben val megjegyzs.
reformatio jts, hitjts, talakuls.
refutatio megcfols.
regal (kis-, nagy-szuper) paprmret. A 8., 9., 10. szm paprnagysg.
regesta 1. (idrend szerint sszelltott) oklevljegyzk; 2. oklevlgyjtemny; 3. napl,
(res-gesta).
regestrum jegyzknyv, emlkeztet napl.
register jegyzk; trgy- vagy tartalommutat, lajstrom.
regula szably, rend gyrend (eredeti jelentse: egyenes lc, deszka, vonalz, zsinrmrtk).
regulamentum szablyzat.
rehabilitatio 1. a jhrnek, a becsletnek, valaki tisztessgnek helyrelltsa; esetleg el-
hibzott bri tlet megvltoztatsa, helyesbtse sajt tjn; 2. az errl szl irat.
reiteratio ismtls.
relatio 1. jelents, elads, beszmols rtests; 2. vonatkozs, viszony (rgi jsgok, rp-
iratok igen gyakori cme).
relativitas viszonylagossg.
relictum hagyatk, irodalmi hagyatk, htrahagyott m.
reliquiarium ereklyetart.
remeatio visszatrs valamely trgyra (sznoklatban, beszdben).
reminiscentia 1. visszaemlkezs; 2. valamely mnek ms mre emlkeztet helye.
remittenda visszakldendk (az el nem adott, bizomnyban volt knyvek, amiket a knyv-
keresked a knyvek kiadihoz visszakld).
remonstratio viszontrvels, kifogsols.
remota tiltott knyv.
renovatio megjts.
reparatio helyrellts, kijavts.
repertorium 1. trgymutat, cmjegyzk; 2. bibliografia; 3. forrsjegyzk.
repetitio ismtls, szismtls.
repetitorium 1. kziknyv; 2. ismtl elads vagy tants, sszefoglal knyv.
replica felelet, vlasz, cfolat.
replicatio 1. kettzs, ismtls; 2. kinyits, kibonts.
repraesentatio megjelents, a sznok s sznsz munkja.
reproductio 1. felelevents; 2. brzols, msolat; 3. lenyomat, sokszorosts.
requiem 1. gyszmise; 2. zenei mfaj, a halottak lelki dvrt mondott imk dallamostsa.
requisitio megvizsgls, nyomozs; tudakozds.
rescriptio uralkodi leirat.
rescriptum vlaszirat, leirat, csszri rendelet.
reservatio mentalis hts gondolat.
reservatis (reservis), reservandis fenntartva a fenntartandkat.
resignaculum a pecst lenyomata.
resignatio 1. lemonds; 2. megnyugvs; 3. remnytelensg.
resolutio 1. vgzs, hatrozat, elhatrozs, eltkls; 2. felolds, megolds.
responsorium, -a felelget egyhzi nek; az egymssal vltakozva nekl karok nekeinek
prbeszdes gyjtemnye; istentiszteletnl a kznsg ltal ismtelt imarszek.
responsum 1. felelet; 2. jslat; 3. (bri) vgzs, hatrozat.
restauratio javts, helyrellts; mtrgyak (rgi knyvek) mvszi kijavtsa.
restrictio megszorts, korltozs.
resultatio ellenlls, ellenkezs.
resumptio ismtls.
reticentia hallgats, elhallgats, sznet a beszdben.
retractatio msols, ismtls.
revelatio 1. kinyilatkoztats; 2. ihlets, sejtelem.
reverentia tisztelet, hdolat.
reversalis trtvny, rsbeli nyilatkozat, ktelezvny (vegyes hzassgokbl szrmaz
gyerekek vallsra vonatkozlag).
reversio 1. visszatrs valamely trgyra vagy elzmnyre (a retorikban); 2. visszafordts,
nyelvtani sorrend felszerelse; 3. fordtott szrend.
revideatio ismtelt vizsglat.
revisio jbl val tnzs, valamely korbbi llspont, felfogs megvltoztatsa.
revindicatio visszakvetels.
revocatio 1. visszahvs; 2. helyesbts; 3. egy tves llts visszavonsa, kiigaztsa.
rhapsodia 1. a npnekes ltal eladott elbeszl kltemny volt; ma magasan szrnyal
lrai mfaj, amelyben a klti lendlet az elads menett szaggatott teszi; 2. egy nek a
homerosi eposzokbl.
rhetorica sznoklattan.
rhytmus ramls; szablyos idkzkben trtn mozgs; hanghullmzs; a hangslyos s
hangslytalan sztagok szablyos vltakozsa.
ridiculum trfa, lc, nevettet, vidm tlet (rideo = nevetni).
rigmus alkalmi vers, lakodalmi ksznt vagy halotti bcsztat.
risiloquium nevet beszd, nevetve beszls.
ritual szertartsos knyv.
ritus vallsos szoks; a valls gyakorlsnak szoksokon alapul elrsa.
rogatio 1. krds, kvnat; 2. sznoklatban: krds; 3. indtvny, javaslat, trvnyjavaslat.
rogatiuncula rvid krds.
romana bettpus.
romnc vidmabb hangulat elbeszl kltemny.
rondo kis lrai kltemny, amelyben kt rm vltakozik egymssal.
rorate hajnali mise.
rosarium 1. rzsakert, rzsabokor; 2. katolikus imdsgos knyv szimbolikus neve.
rotunda 1. kerekded bettpus, amit nemzeti nyelv szvegekhez alkalmaztak az eurpai
llamok snyomdszai; 2. krcsarnok.
rubrica mai rtelme rovat, eredetileg vrs fldet, festket jelentett; ksbb a trvny
pirossal rt cmt, majd a modern tblzatos nyomtatvnyokon a rovatok cmt.
rubricator a kdex-r s msol munkatrsa, aki a hibkat, elrsokat corriglta, s piros
szn festkkel (ellenttben a szveggel, ami rendszerint fekete tussal volt rva) megjellte a
szveg fejezeteinek kezdett; az a scriptuarius, aki vrs vagy ms sznnel alhzta a sznes
cmeket s az inicilkat is festette.
rubrum piros, vrs sznt jelent; sokfle alkalmazsban fordul el. Rubrum volt a kdexek
vonalzsa, rubrum pld. az gyvdi periratok, krvnyek bortkjn, felzetn az gy (gyakran
vrs tintval, vagy irnnal megjellt) trgya, lnyege.
rudimentum, -a alapismeretek, fvonsok, elemi dolgok; (elemi ismereteket tartalmaz
knyvek gyakori cme).
ruina, -ae 1. rom, plet maradvny; 2. tredk, szellemi hagyatk.
S

sacrarium 1. szent trgyak rzhelye; 2. imdsgos knyv; 3. levltr.


sacratio felszentels, avats, ajnls.
sacrilegium szentsgsrts.
seavidicus dhs, mrgesbeszd.
salebrosus dcgs, sszefggstelen (beszd, rs).
salus, (-utis) dvzlet.
salutatio tisztelgs, ksznts, dvzlet.
salvus conductus menedk- v. oltalomlevl.
sanctio 1. trvnyszabta bntets, nneplyes rendelet; 2. szentests; 3. jvhagys.
sanctorale szentek naptri nnepeinek s misinek jegyzke.
sapientia blcsessg, letblcsessg, blcsszet.
sarcasmos, sarcasmus gnyos, csps, mar rs vagy beszd.
sarcophagus 1. (hs-ev) egy fajta mszk, amely a holtak tetemt gyorsan elemsztette;
2. ebbl kszlt koporsk; dszes, mvszi sremlk; 2. tvitt rtelemben a kivl emberek
emlkt megrkt m (knyv is).
satira (satura) gnyos kltemny vagy tgabb rtelemben minden gnyos rsm; (eredeti-
leg sature = egyveleget, vegyes gymlccsel telt tlat jelentett, majd a drmai bohzat, ksbb
lrai s epikai kltemnyek gyjtemnye).
satiricon gnyirat.
satirographus a gnyirat szerzje, rja.
satisfactio elgttel.
saturnius slatin nemzeti verssor, amely kt flsorra oszthat; hat hossz sztagbl ll.
scaena 1. sznpad, szntr; 2. a szndarabok egyes jelenete.
scaenarium szvegknyv, drmai mvek szvege.
scaenographia 1. dszletfests; 2. pletek homlokzatainak tvlati kpe.
scandatio (scando = lp, fellp, felhg valamire), 1. lps; 2. az idmrtkes versek hang-
slyozsa, skandlsa. (A klasszikus versek felolvasst, recitlst annakidejn bizonyos
tnc-fle mozgssal, lpegetssel ksrtk).
scandicus hrom hangot jelent hangjegy.
scena lsd scaena.
schema (szkma) 1. forma, alak, alakzat, minta, terv; 2. meghatrozott mforma.
schematismus (sematizmus) 1. tblzatos sszellts; 2. nvtr, nvknyv, cmtr; 3.
sznoklatokban alakzatokban val beszls.
schola v. scola 1. felolvass, elads; 2. iskola.
scholion, -lia magyarz jegyzet, idegen szvegekhez (klnsen grg s rmai rk
mveihez).
sciagraphia l. scaenographia.
scientia tuds, tudomny, ismeret.
scintillarium szellemes s blcs mondsok, llekemel idzetek gyjtemnye (scintilla =
szikra, sziporka).
sciscitatio, scitato tudakozds, krdezskds.
scriptio rs, rsbeli elads.
scriptiuncula rvid irat, kis terjedelm rs.
scriptor, -es r, szerz.
scriptuarius a kolostori kdexr- s msolszoba fnke; a kziratos knyvtr re.
scriptuarium kziratos szekrny, a knyvnyomtats feltallsa eltti knyvtr.
scriptum irat, fogalmazvny, rs.
scriptura kzirat (scribo = rni igbl).
scrupulus aggodalom, ktely, ktkeds.
sculptor metsz, vs, betmetsz.
sectio rszlet, feloszts (secare = metszeni, vgni).
sedecimo tizenhatodrt.
seductio flrevezets.
selecta szemelvnyek.
selectio kivlogats, kivlogatds, kiszemels.
semikolon pontosvessz.
seminarium nevel iskola, intzet.
semisyllaba fl sztag.
sensatio rzet, benyoms, kls szrevevs.
sensus rzs, benyoms, szrevevs, rz tehetsg.
sententia vlemny, tlet.
separatum klnnyomat, klnlenyomat (ha egy-egy folyiratban vagy nagyobb mben
kzlt rvidebb rsm kln, nllan is megjelenik, s ez ltal knnyebben hozzfrhetv
vlik, akkor beszlnk klnlenyomatrl, separatumrl).
septuaginta (hetven). Az testamentumnak 70 tuds ltal fordtott, grgnyelv kiadsa.
sequentia (kvetkezmny) a mise utn kvetkez vallsos nekek neve a kzpkorban.
sequentiale misenekgyjtemny, a mise alatt nekelt verses s przai dicstsekkel.
series seria, sorozat.
sermo, -onis, -nes 1. beszlgets, trsalgs, beszd, csevegs; 2. vitatkozs, rtekezs, pr-
beszd.
sigillum pecst.
sigla az snyomtatvnyok szkihagysa, rvidtse helykihasznls s egyb szempontok
miatt egyes szavaknak lland rvidtett jelk volt. Ktfle sigla van: siglae verbales, ha a
sigla jelentse sz, siglae numerales ha a sigla jelentse szm volt. Ha csak egy betbl llt,
akkor sigla simplex, egyszer, ha tbb betbl llt, sigla composita, sszetett siglarl
beszlnk.
signatura az v szma, vagy jele; a knyv, aszerint, hogy nyolcad, negyed, vagy vrt alak,
tizenhat, nyolc, ngy, vagy kt oldalas vekbl ll; az vek sszehajtogatsa s sszefzse a
lapszmok megfelel sorrendje szerint trtnik; az egyes veket knnyebb megklnbzte-
tsk cljbl klnbz jelekkel, betkkel, szmokkal lttk el, e jelek az v els oldaln,
alul, a margn tallhatk.
signatura (betkn) a nyomdai bet trzsnek ells rszn tallhat kis bemlyeds neve,
amirl a betszed tapints tjn megllaptja a bet nagysgt anlkl, hogy a betre nzne.
signet (szignet) nyomdai jel: monogramm, vagy miniatr bra, knyvdsz; knyvek cm-
lapjain, fejezetek vgn a megmaradt res laprsz dsztsre (vignetta). Fejlett kultusza van,
mvszi kivitel szignet minden szebb, jobb tipografij knyvn tallhat. (Nlunk Kozma
Lajos a legismertebb szignet rajzol.)
signum jel, alrs, kzjegy.
sillographus gnyvers-r.
sillos szatirikus, szitkozd mfaj; gnyvers. Leghresebbek Timonnak, az embergyll
filozofusnak sillosai.
sillybos a knyv (tekercs) cmnek feljegyzsre szolgl, sznes szeletke (pergamenbl
vagy egyb anyagbl), amely a tekercs fels szlre volt fggesztve.
silva rerum 1. a dolgok erdeje, trhza; 2. vegyes feljegyzsek knyve; irat-tart, gyiratok
tokja, tartja.
singularis egyes szm; fnevek, igk, nvmsok egyes szma a nyelvtanban.
sine anno v nlkl (a knyv megjelensnek idpontja, ppgy mint helye, mint biblio-
grafiai adat elsrang jelentsg, a kiads ve az idben hatrozza meg a knyvet, ahol ezt a
nyomdsz vagy kiad klnbz okoknl fogva nem tnteti fel, az ily knyvek bibliografiai
lersban szokott szerepelni a s.a. (sine anno) rvidts.)
sine loco hely megjellse nlkl (a knyv megjelensnek helye, mint bibliografiai adat
elsrang jelentsg; fldrajzilag hatrozza meg a knyvet; klnbz okok miatt ezt a
kiadk, nyomdszok nem tntettk fel a knyveken. Ilyen knyvek bibliografiai lersban
szokott szerepelni a s. l. (sine loco) rvidts.)
skolion kisebb dal, bordal.
sociatio trsts, egyests.
sociographia egy nprtegnek, egy tjegysgnek tudomnyos rajza, feldolgozsa. Egy
kisebb trsadalomnak, letkrlmnyeinek, szoksainak stb. lersa.
soloecismus nyelvtani hiba, helytelen szfzs.
soliloquium magnbeszd.
sollicitatio bujtogats, krelmezs.
sonans hangz, cseng, rmel (l. assomantia stb).
sonnet szonett, (cseng) kt ngy- s kt hromsoros versszakbl, vagy sszevonva,
sszesen tizenngy sorbl ll zrt formj vers s egyben mfaj is. Olasz vagy francia
eredete vita trgya. Sorai ts s tdfeles jambusok, rmei (a tizenngy sor legvltozatosabb
varicijval) a legsznesebb s -zeneibb, klti hatsa folytn vszzadok ta egyik leg-
gyakrabban alkalmazott versformv avattk.
sonor hang.
sonoritas j hangzs.
sonus hangz, szl.
sophia blcsessg.
sophisma lokoskods, hamis kvetkeztets.
sortiment 1. vlasztk (sors, -tis = faj, nem); 2. fajtkra, nemekre val tekintettel ssze-
vlogatott ruk, klnsen knyvek raktra; 3. bizomnyi knyvraktr, knyvkereskeds.
spatium trkz, hzag, (sorkztti) tvolsg.
specificatio rszletezs, rszletes felsorols.
specimen mutatvny, mintapldny, ksrlet, prba, jel, ismertetjel.
spectatio megvizsgls.
spectio megfigyels.
speculatio 1. szmts, fontolgats; 2. szemllds, vizsglds, elmlkeds.
speculum tkr (mint egyes mvek szimbolikus cme igen gyakori).
sphragis (idis) sphragitis pecst, oklevelek, pecstje.
spondalia ldozati nek, amihez furulyaksret szl.
spondeus kt hossz sztagbl ll verslb.
statutum, -a szablyrendelet, alapszably.
stemma koszor, lombokkal befont szalag, mely az sk kpei kztt az kori laksok dsz-
termeiben, az atriumban gy volt elhelyezve, hogy a rokonsgi s leszrmazsi kapcsolatot
mutatta. Innen ksbbi jelentse: csaldfa, leszrmazsi tbla.
stemmatographia szrmazstan, csaldtrtnet (genealogia).
stenogramm gyorsirat, gyorsrssal rt munka.
stenographia gyorsrs.
stereotypia (strereos = szilrd, topia = nyomat), nyomdai mdszer. A szedsrl kszlt
fmtblkrl szrmaz nyomatok, amik a gyors s tmeges pldnyszmban kszl modern
ujsgok, napilapok nyomst teszik lehetv. Hosszas ksrletezs elzte meg a nyomda-
techniknak ezt a vvmnyt. Gipsz, lom, jabban paprmass negatvok felhasznlsval
ntik a nyomtatst vgz lemezeket (krforg gpeknl hengerekre hajltva), melyek ellen-
ttben a kiszedett betkkel, maradandbbak s a tbbszzezres pldnyszm nyomsra alkal-
masabbak.
stereotyp kiadsokrl akkor beszlnk ha az els kiads ll szedsvel vagy stereo-
typhival kszlt az j kiads. Szvege, killtsa tkletesen megegyezik az els kiadsval.
stigma blyeg, kls jel (azok a kls jelek, amik a szentek testn thatv vlnak).
stichometria felesel prbeszd a drmai mvekben.
stichomythia versrl-versre vltoz beszd a drmai dialgusban.
stilisatio fogalmazs, irny.
stilus (stylos, stylus) rsmd, kifejezsmd; eredeti jelentse rvessz, melynek egyik
vge hegyes, msik vge lapos volt. A hegyes vgvel vstk a betket a viasztblkra, a
lapossal az esetleges hibk kijavtsra elsimtottk a viaszt.
stipulatio szerzds, kikts.
stoicismus (grg blcsszeti irny), egykedvsg, nyugodtsg.
stratagematichon hadszati kziknyv.
stropha (strfa) versszak. A versek ltalban versszakokra vannak tagolva. Versformnknt
vltozan tbb-kevesebb verssor egy strft alkot. Eredeti jelentse: forduls.
studium tanulmny, trgy, kutats.
stultiloquium oktalan beszd, bolond, rtelmetlen csacsogs.
stultitia oktalansg.
stupiditas esztelensg, ostobasg.
suasio tancsads, rbeszls.
suaviloquentia kedves beszd.
subjectum alany.
subordinatio alrendels, szkebb fogalom alrendelse valamely tgabb fogalom al.
sublimatio tszellemts, tszellemls. (Ujabban mint a pszichoanalyzis mszava vlt
ismertt).
sublimitas magasztossg, emelkedettsg (stlusrl, beszdrl).
subsignatio feljegyzs.
subsigno feljegyez, ler, bejegyez.
subscriptio alrs; eljegyzs valamely megjelenend mre.
substancia llomny, anyag, lnyeg; a dolog vltozatlan lnyege. Igen sokat vitatott filoz-
fiai fogalom.
substantivum fnv.
substitutio helyettests.
substratum 1. alap, trgy, anyag; 2. a per trgya; trgyalsi alapul szolgl anyag.
subtilitas finomsg, pontossg, gondossg (stlusrl, beszdrl).
subtractio kivons.
successio egymsutni rend, egymsrakvetkezs.
sugillatio kignyols, gyalzs.
summa sszeg, tartalom.
sumarium sszegzs, tartalomjegyzk.
summatio feltevs, felttel.
superarbitrarium fellvizsglat.
superexlibris ha az exlibrist nem a knyvbe helyeztk, hanem a knyv ktsre, kls,
ells rszre prseltk, superexlibrisnek nevezzk. Elkel knyvtrak egysgesen bekttt
dszkts knyvein igen gyakori az aranyozott, cmeres, jelmondatos superexlibris, amely
feltnen jelzi, hogy a knyv melyik knyvgyjt knyvtrbl val.
superbiloquentia dlyfs beszd, fennhjzs.
superlatio tlzs, nagyts.
superlativus 1. fels fok (a mellknvi fokozs fels foka: a gradus pozitivus = alapfok,
gradus comparativus = hasonlt fok utn a harmadik a gradus superlativus); 2. tlzs,
szertelensg, nagyts.
supplementum kiegszts, toldalk, ptlk, ptktet.
supplicatio knyrgs.
supplicium knyrgs; hallbntets.
suppositio 1. feltevs, vlelem; 2. kicserls.
surrogatum ptlk.
sycophantia csals, jogcsavars.
syllaba sztag.
syllabus jegyzk, lajstrom.
syllogismus kvetkeztets, okoskods.
symbolum jelkp, jel; valamely elvont fogalom rzkelhet formban trtn trgyiastsa.
symphonia 1. sszhang, egytthangzs; 2. tbbszlam zenei m, rendesen ngy fttelbl ll.
symposion, symposium lakoma; az tkezst kvet trsalgs; prbeszdes irodalmi m-
forma (v. . Platon Symposionja stb).
synecdoche nvcsere (ha az egyest a tbbesszmmal, a rszt az egsszel valamely retorikai
vagy stilisztikai hats rdekben felcserljk).
syngrapha kzirat, ktelezvny, adssglevl.
syngraphus 1. rsbeli szerzds; 2. tlevl.
synkope szrvidts, sszevons, sszekapcsols.
synkretismus egyeztets, ellenttes felfogsok egybehangolsra val trekvs.
synodicon trvnyknyv (lsd: pandecta).
synonyma rokonrtelm sz.
synopsis 1. sszefoglal ttekints, a prhuzamos helyek sszelltsa (pld. a ngy Evan-
gliumban); 2. filmszcenrium.
syntaxis mondattan.
synthesis egysgbe foglals, egyest eszmei sszhang; egysges szemlleti rendszer.
systema sszellts, rendszer.
systole 1. hossz sztagnak rvid kiejtse; 2. a szv mozgsnak egyik fzist (az ssze-
hzdst) is evvel a szval jellik az orvosok; ellentte a diastole, a kitguls.
T

tabella tbla, tblzat; korbbi rtelmezse igen sokfle volt: jelentett tbbek kztt kpet,
festmnyt, (viasszal bevont) levelet, iratot, okmnyt, oklevelet, okiratot, stb.
tabula 1. iskolai falitbla; 2. trvnytbla; 3. viasszal bevont rtbla; 4. rs, jegyzk, irat;
5. a knyvek illusztrlsra szolgl kp, rajz, metszet stb.
tabula rasa res, iratlan tbla; tiszta helyzet: az rsra alkalmass tett viasztbla.
tactum tem.
tachygraphia gyorsrs.
tacitus consensus hallgatlagos beleegyezs.
talentum tehetsg, adomny (slymrtk, pnzegysg a grg llamokban.)
tardiloquus lassan beszl.
tautologia szhalmozs, fecsegs.
taxatio becsls, rbecsls.
telegramm tvirat.
telegraphia tvrs, tvrhivatal.
telestichon oly vers az - s kzpkori latin irodalomban, amelynek minden sora ugyanarra
a betre vgzdik, vagy sszeolvasva az utols betket, azok rtelmes szt vagy nevet alkot-
nak.
tendentia irnyzat, trekvs, clzatossg.
tentamen, tentamentum ksrlet, prba.
tentatio ksrts, megprbltats.
tercia betnagysg (16 pont).
terminatio behatrols, meghatrozs.
terminolgia mnyelv; egy tudomnyszakban hasznlatos mszavak sszessge; tana,
foglalatja.
terminus technicus mkifejezs, msz, szakkifejezs.
terriloquus rettenetesen beszl.
terzina hrom soros versszakokbl ll sszefgg versforma, amelyben minden sor az
utna kvetkez harmadik sorral (terzia-rima) rmel. Sorai t jambusbl llanak (v. . Dante,
Divina commedia).
testamentum vgrendelet.
testimonium bizonytvny.
tetracolon ngytag krmondat.
tetralogia ngy rszbl ll m.
tetrastichon ngysoros vers.
text betnagysg (20 pont).
textura 1. szveg; 2. gtikus betfaj, amit az snyomdszok Nmetorszgban s Hollan-
diban alkalmaztak, klnsen a latinnyelv knyvekhez.
textus szveg.
theatrum sznhz, jtkszn.
theca tska, fzet, knyves szekrny, polc.
thema tma, 1. ttel, zenei motivum; 2. az rsm trgya, anyaga; 3. alapgondolat, tartalom.
theorema tanttel, elmleti ttel.
theoremation kis ttel.
theoria elmlet.
theosis egyesls az istensggel.
thesaurus kincs, kincstr, trhz; kincses hz; kpes rtelemben igen sok vegyes vagy
bsges tartalm mnek, folyiratnak gyakori cme.
thesis llts, tanttel.
theurgia varzsls.
threnodia panaszdal.
threnus sirat dal.
titubantia ttovzs, ingadozs.
titubatio bizonytalansg, ingadozs.
titulatura cmzs.
titulus cm; knyvcm; rang, megszlts.
togata a latin nemzeti vgjtk neve.
tomus, tomulus ktet, ktetecske.
topographia helylers, rszletes fldrajz, tjrajz.
tractatum rtekezs.
tractatio, tractatus 1. trgyals, kidolgozs, vizsgls; 2. rtekezs.
traditio hagyomny, rsban fennmaradt hagyomny.
traductio fordts idegen nyelvre vagy idegen nyelvbl, tvezets, tltets.
tragicomoedia jtk, amelyben a szomor s vidm motivumok egytt fordulnak el.
tragicum a szomorsg drmai eleme, anyaga.
tragoedia tragdia; szomorjtk.
transcriptio trs.
transfiguratio tvltozs, megdicsls.
transformatio tvltozs, alakvltoztats.
translatio fordts (transfero, -ferre, -tuli, -latus = tvisz, tvesz).
transmutatio elcserls, betcsere.
transnominatio nv- vagy szcsere, szhelyettests ms jelkpes kifejezssel.
transsumptio tvitel, retorikai alakzat.
travestia komoly, terjedelmes irodalmi m trfs utnzata.
trema a betk fl tett kettspontbl ll rsjel.
tributio oszts, feloszts.
trigon hrom pont, hangjegy a rgi kottkon.
trilingvis (trilinguis, tres-lingua) hrom nyelv.
trilgia hrom rszbl ll malkots.
trimeter hrom verslbbl ll verssor; rendesen hrom ktszlam verslbbl ll.
tripartitum hrom rszbl ll knyv, hrmasknyv (tres; pars, -tis, -es) (v. . Werbczi).
triptychon, -a lsd diptychon.
trivirga hrmas vessz a rgi hangjegyeken.
trochaeus egy hossz s egy rvid sztagbl ll klasszikus verslb.
tropus hasonlat, valamely sznak kpletes hasznlata.
typographia (typos-grapho) tulajdonkppen minden oly lenyomat, amit egy sablon, egy
typus tjn nyernk; szorosabban a betk lenyomata, vagyis az a kp, az a kls megjelensi
forma, amit a betk tjn a papron nyernk; a typographia szval jellik a nyomdatechnikt,
azokat az ipari, gpi s vegyi eszkzket vagy ezek sszessgt, amikkel a nyomtatvnyt
ellltjk, vagy ltalban a nyomdszatot.
typographiai pont a betnagysgok egysge; a mternek 2660-ad rsze.
U

ubertas verborum szbsg, kifejezsbeli gazdagsg.


ultima ratio utols rv.
ultimatum utols felszlts, vgs kvetels.
umbilicus az irattekercs plcikjnak kt gombos vge vagy maga a plcika.
unicum (unicus, -a, -um = egyetlen) az oly ritka s becses knyvrl mondja a knyvkeres-
ked vagy gyjt, amelybl akr a pldny egyni adottsgai miatt akr mert valban
egyetlen pldny ltezik belle csak nagyon kevs, vagy egyetlen pldny van. Unicum
lehet oly pldny, amelyet a szerz valamely jelentkeny szemlynek sajtkez ajnlsval
ltott el, vagy ms, klnleges, nem sokszorosthat attributuma van.
universlik ltalnossgok, ltalnos fogalmak.
universitas, -atis 1. egyetem, 2. a vilgegyetem, vilgmindensg.
urbarium rbr; oly rendelet, amely a fldesurak birtokain megtelepedett jobbgyok jogait
s ktelessgeit szablyozza.
utpia seholsem; oly vilg, amely csak rk, kltk, filozfusok elkpzelseiben ltezik; az
eszmk gretfldje (v. . Morus Tams). Idelista llamregnyek.
ut infra mint lenn, utalsok a szveg utbbi helyre.
ut supra mint fenn, utalsok a szveg elbbi helyre.
V

vacat res oldal.


vademecum (vade mecum = jjj velem), zsebknyvek, utikalauzok gyakori, szimbolikus
cme.
vaniloquentia hibaval, res beszd, krkeds.
vaniloquium res beszd.
vaniloquus res beszd, krked.
varia vegyesek, klnflk. A kevsb jelentkeny knyvtri szakcsoportok gyjtneve (ide
tartoznak pld. a sport, krtya, sakk irodalma, ksznt-knyvek, prbaj, szerelmi levelez
stb).
varians vltozat; varians kiadsokrl akkor beszlnk, ha ugyanazon mnek klsleg jelen-
tktelen eltrseket mutat, tbbfle kiadsa ltezik. Varians kiadsok lehetnek ugyanazon
mnek klnbz helyen, nyelveken megjelent vltozatai stb. Varinsok szrmaztak akkor, ha
a knyv nyomtatsa kzben jttek r egy-egy hibra, vagy ms okbl kellett a szvegen
vltoztatni; gy a knyv pldnyainak egy rsze az eredeti, a msik rsze a megvltoztatott
szveggel jelent meg.
variatio vltozat, vltozatossg.
vaticinatio jslat, jvendls.
vaticinium jvendls
vates jvendmond.
vehementia hevessg, indulatossg.
vellicatio ingerkeds.
veneratio tisztelet, imdat.
verbum, -i, -a ige, sz.
verdict dnts, tlet.
verificatio igazols, megersts.
veriloquium (verus-loquor) igaz-beszd, eredeti beszd (Cicero fordtsa a grg
etymologia = szszrmazstan szbl).
veriverbium igaz beszd, monds.
versalia nagy kezdbetk.
versificatio versels.
vertatur fordttassk.
verte fordts.
verso a papr hts oldala, htlapja.
versutiloquus ravaszul beszl.
vestigatio nyomozs.
vestigium, -a 1. nyom, nyomdok, lbnyom; 2. hagyomny.
vestitus libri a knyv tblja (ruhzata, ltzete), ktse.
vide lsd (video, -ere ltni).
vidimatio lttamozs.
virga vessz.
virgula vessz (rsjel).
viridarium 1. zld liget, pihenhely, dl; 2. tvitt rtelemben: llekdt olvasmnyok
knyve; 3. rtekezs.
visio ltoms.
visum tlevl lttamozs. Eredeti jelentse ltoms, tnemny.
visum repertum orvosi ltlelet.
vivificatio megelevents.
vocabularium sztr.
vocatio hivats.
vocativus megszlt eset.
vociferatio hangos beszd, kiabls.
voculatio hangslyozs.
volumen tekercs. Az kori tekercsalak knyvek neve, ma egy ktetet jelent valamely
nagyobb mbl.
vox, -cis hang, sz, szavazat.
vulgarisatio npszersts, valamely nagyobb kpzettsget ignyl mnek knnyen rthet
stlusban val eladsa.
X

xenia irodalmi vonatkozs epigramma. Ajndk, az ajndkot ksr levl, dvzlet, vagy
az ajndk verses felirata (v. . Martialis epigramminak 13. knyve, Goethe s Schiller
szatirikus epigrammi).
xylographia fametszet. A knyv trtnetnek jelents llomsa; a mai rtelemben vett
knyvnyomtats eltti idkben fatblanyomat volt a knyv ksztsnek mdja (Donatusok
lsd ott). A knyv dsztsnek ma is fellmlhatatlan finomsg mdja, mely magasrend
mvszett nemesedett. A fametszet volt az els illusztrcis mdszer, amit a modern
technika minden vvmnya sem tud helyettesteni vagy kikszblni.