Sunteți pe pagina 1din 14

CUPRINS NOIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL CONCURENEI COMERCIALE pag CAP. I.

ASPE
CTE GENERALE PRIVIND DREPTUL CONCURENEI3 1.Definiia dreptului concurenei
renei..............3 3.Trsturile dreptului concurenei............
lui concurenei cu alte ramuri de drept.............4 5.Izvoarele dreptului concurenei
UNDAMENTALE ALE DREPTULUI CONCURENEI 1.Concurena..7 2.Piaa rel
.............................................12
1
CAP I : NOIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL CONCURENEI COMERCIALE Concurena reprezi
nt un factor esenial pentru bunstarea consumatorului deoarece contribuie la creterea
calitii produselor i serviciilor i implicit la stabilirea unui raport optim calitat
e-pre i a unor preuri competitive. ASPECTE GENERALE PRIVIND DREPTUL CONCURENEI Defin
iia dreptului concurenei Dreptul concurenei este o ramur nou de drept aflat n plin pro
es de cristalizare ntruct este specific economiei de pia care pn de curnd nu a exista
Romnia. n consecin nici n doctrin nu exist un punct de vedere unitar cu privire la exi
tena sa ca ramur autonom de drept, la sfera sa de cuprindere i cu att mai mult n legtu
cu definiia dreptului concurenei. O p i n i a m a j o r i t a r e s t e f u n d a
m e n t a t p e i d e e a c a c e a s t r a m u r d e d r e p t a r e c a o b i
e c t a t t reglementrile menite s asigure i s menin concurena ct i pe cele destin
prime concurena neloial . Pornind de la cele afirmate mai sus putem defini dreptul
concurenei ca fiind acea ramur de drept constituit din ansamblul reglementrilor car
e asigur existena concurenei, a competiiei economice i exercitarea loial a acesteia. T
o t a l i t a t e a n o r m e l o r p r i n c a r e s e a s i g u r p r o t e c
i a c o n c u r en e i , p r i n r ep r i m a r e a p r a c t i c i l o r monopo
liste formeaz dreptul anti-trust. Obiectul dreptului concurenei Obiectul dreptului
concurenei l constituie pe de o parte protecia pieei p r i n r ep r i m a r e a pra
cticilor monopoliste, restrictive de concuren, iar pe de alt parte protecia concureni
lor nii prinreprimarea manifestrilor de concuren neloial, neoneste. Trsturile dreptu
oncurenei: -are caracter economic deoarece interpreteaz economic instituiile i c a t
e g o r i i l e j u r i d i c e , conferindu-le sensuri noi i utilizeaz numeroase
concepte economice; -are o finalitate economic deoarece este un instrument esenia
l pentru crearea i funcionarea economiei de pia, aa cum se afirm n Constituia Romnie
ste un caracter pluridisciplinar, cuprinznd reglementri de drept material, proprii
i preluate din alte ramuri de drept i de ordin procedural; -are un caracter inter
venionist i de natur administrativ, Consiliul Concurenei ca autoritate public n domeni
l concurenei ndeplinind funcia de poliie a pieei.
2
Principiile dreptului concurenei comerciale Ca orice ramur de drept i dreptul concu
renei este guvernat/condus de principii proprii: Principiul liberei concurene aa cu
m este consacrat n art.135 din C o n s t i t u i e , c o n s t n aptitudinea fiecr
ei ntreprinderi de a alege i utiliza mijloacele pe care le consider optime pentru m
eninerea i sporirea clientelei. Principiul eticii concureniale stabilete anumite lim
ite n ceea ce privete exercitarea liberei concurene: actele de concuren trebuie reali
zate cu respectarea normelor de moral, a bunei-credine i a ordinii publice. Princip
iul proporionalitii, consacrat expres n art 2 din Legea 21/1996 privind concurena, co
nst n aceea c normele de dreptul concurenei devin incidente numai n msura n care aceas
a este n e c e s a r p en t r u a s i g u r a r e a u n e i c o n c u r e n e n
o r m a l e i a r p e d e a l t p a r t e c s a n c i u n i l e a p l i c a t e
s u n t individualizate, ca natur i cuantum, in funcie de o serie de elemente carac
teristice ale participantului la actul sau faptul sancionabil-gradul de implicare
, puterea economic, consecinele produse, etc.- p r o p o r t i o n a l i t a t e
a - c o n f o r m c a r e i a t r e b u i e r e s p e c t a t u n r a p o r t c
o r e c t i n t r e g r a v i t a t e a s a u consecintele faptei constatate, ci
rcumstantele savarsirii acesteia si masura sanctionatorie aplicata- Legea296/200
4. Principiul eficacitii dei nu este consacrat expres , poate fi desprins pe cale d
e interpretare din mai multe dispoziii legale din materia concurenei i ar consta n a
ceea c interpretarea i aplicarea normelor de dreptul concurenei sunt subordonate ex
clusiv obiectivelor economice ale acestuia, caracterului su de drept economic. Le
gtura dreptului concurenei cu alte ramuri de drept Dreptul concurenei comerciale es
te o ramur de drept autonom, dar care are nenumrate legturi cu alte ramuri de drept.
a) Relaiile cu dreptului concurenei cu dreptul comercial Dreptul concurenei comerc
iale s-a desprins din dreptul comercial. Mai mult de att , chiar i n prezent exist s
pecialiti care consider concurena comercial numai ca o instituie a dreptului comercia
l,n e g n d u - i a u t o n o m i a i t r a t n d e x e r c i t a r e a l o i a
l a c e s t e i a n u m a i c a o o b l i g a i e p r o f e s i o n a l a comerc
ianilor. Fr ndoial, ntre cele dou ramuri de drept exist nenumrate puncte comune deoa
pe de o parte, subiecte ale dreptului concurenei sunt, n principal, comercianii ia
r pe de alt parte unul din scopurile acestei ramuri de drept este de a impune res
pectarea unei deontologii profesionale acestora dar aceasta nu nltur distinctivitat
ea celor dou ramuri de drept: 1. Sub aspectul domeniului de aplicare dreptul conc
urenei nu reglementeaz faptele de comer ci alte categorii de fapte distincte, care
scap de sub egida dreptului comercial (denigrarea unui rival, abuzulde poziia domi
nant, etc) pe care nu numai c nu le favorizeaz, dar le incrimineaz . 2. Din punct de
vedere al finalitii normelor, dreptul concurenei vizeaz deontologia profesional(comp
ortamentul subiectelor aflate n raporturi de concuren) pe cnd dreptul comercial vize
az statutul juridic al comercianilor. 3
b) Relaiile dreptului concurenei comerciale cu dreptul consumatorilor. Ca i dreptul
concurenei, dreptul consumatorilor este o ramur nou de drept care s-a desprins din
dreptul comercial. Interferena ntre cele dou ramuri de drept rezult din nsi actele no
mativ de baz n materia concurenei- Legea 21/1996- care n art.1 prevede c:prezenta lege
are drept scop protectia, mentinerea s i s t i m u l a r e a c o n c u r en t e
i s i a u n u i m e d i u c o n c u r en t i a l n o r m a l , i n v e d e r e
a p r o m o v a r i i i n t e r e s e l o r consumatorilor i Legea 11/1991 care n a
rt.1 din legea 11/1991 arat comerciantii sunt obligati sa isi exercite activitatea
cu buna-credinta, potrivit uzantelor cinstite, cu respectarea intereselor consu
matorilor si a cerintelor concurentei loiale.De asemenea, actele normative de baz n
materia proteciei consumatorilor, cum sunt, Legea nr.12/1990 privind protejarea
populaiei mpotriva unor activiti comerciale ilicite, republicat 1991 im o d i f i c a
t , O G n r. 2 1/ 1 9 9 2 p r i v i n d p r o t e c i a c o n s u m a t o r i l
o r, r e p u b l i c a t a d o u a o a r n 2 0 0 7 i modificat, Legea 296 /2004 p
rivind Codul consumului, modificat, iar mai recent Legea nr. 363/2007 privind com
baterea practicilor incorecte ale comercianilor i armonizarea reglementrilor cu leg
islaia european privind protecia consumatorilor cuprind dispoziii care se interferea
z cu cele din legislaia concurenei. Practic, scopul final al celor dou ramuri de dre
pt este acela de a proteja interesele consumatorilor. c) Relaiile cu dreptul civi
l - Se evideniaz mai ales n materia rspunderii delictuale , a nulitii i a prescripiei
tinctive d)Legturile cu dreptul proprietii intelectuale- Se reflect la nivelul ambel
or componente ale dreptului concurenei, acesta coninnd reglementri care vin s complet
eze protecia acordat prin legi speciale drepturilor de proprietate intelectual. e)R
aporturile cu dreptul administrativ- Se reflect n special , n faptul c autoritatea p
ublic care a s i g u r a p l i c a r e a r e g u l i l o r d e c o n c u r en C o
n s i l i u l C o n c u r en e i - e s t e u n o r g a n a d m i n i s t r a t
i v i a r rspunderea care se antreneaz n sarcina celor care ncalc aceste reguli este
de natur contravenional. f) Legturile cu dreptul penal sunt redate de consacrarea n c
ele dou legi sus amintite a unor infraciuni speciale precum i prin utilizarea unor
instituii de drept penal i , implicit, procesual penal. g) Raporturile cu dreptul
procesual civil sunt evidente, normele speciale de procedur care sunt coninute de
legile n materia concurenei fiind completate cu normele de procedur civil. n concluzi
e, dei dreptul concurenei comerciale este o ramur de drept compozit care preia mult
e instituii din alte ramuri de drept nu trebuie uitat elementul esenial care i conf
er particularitate i l transform ntr-o ramur de drept distinct: adaptarea economic i
dic a acestora la scopul su final: meninerea nedistorsionat, nerestricionat a competii
i economice, a concurenei pe o pia i p o t e j a r e a p a r t i c i p a n i l o r l
a a c e a s t c o m p e t i i e m p o t r i v a u n o r m i j l o a c e n e o n
e s t e u t i l i z a t e d e a l i concureni.
4
Izvoarele dreptului concurenei comerciale Acestea se mpart n dou categorii: izvoare
interne i izvoare internaionale. a)Izvoarele interne Primele norme pe care se pute
a fundamenta rspunderea n materia dreptului concurenei, pn la adoptarea legilor speci
ale,au fost art.998-999 Cod civil, care r e g l e m e n t e a z r s p u n d e r
e a extracontractual. Legea din 17.03.1884 reglementeaz comerul ambulatoriu i are pr
evederi d e o c r o t i r e a consumatorilor mpotriva faptelor pe care comercianii
le-ar putea svri cu ocazia lichidrii stocurilor. Legea privind reprimarea concurenei
neloiale L 151/1932 n vigoare pn n 1973 din punct devedere formal, abrogat prin Decr
etul din 1973- a fost principalul izvor de drept pn n perioada comunismului . La mo
mentul actual, Constituia Romniei conine prevederi pe temeiul crora s-a creat dreptu
l concurenei comerciale. Astfel, este consacrat la nivel constituional principiul
liberei concurene i iniiative : economia Romaniei este o economie de piata, bazata p
e libera initiativa si concurenta iar statul trebuie sa asigure libertatea comert
ului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorifica
rea tuturor factorilor de productie; Principalele acte normative n materia concur
enei sunt: Legea 11/1991 privind concurena neloial are drept scop s impun participanil
or la competiia economic o conduit onest. Legea 21/1996 privind concurena urmrete s a
ure existena concurenei libere, neperturbat, nerestricionat, nedistorsionat pe pia pr
interzicerea unor practici monopoliste care ar avea ca finalitate diminuarea con
curene. Legea 31/1996 privind monopolul de stat care consacr dreptul statului de a
stabili regimul de a c c e s a l a g en t i l o r e c o n o m i c i l a a c t i
v i t a t i l e e c o n o m i c e c o n s i d e r a t e m o n o p o l d e s t a
t s i c o n d i t i i l e d e exercitare a acestora. Legea 143/1999 privind aju
torul de stat reglementeaz regimul juridic al acestuia in vederea crearii si ment
inerii unui mediu concurential normal. Enumerarea de mai sus nu este una limitat
iv ci enuniativ, n afara acestora existnd numeroasealte acte normative care conin regl
ementri n materia concurenei comerciale. b) Izvoare internaionale Acestea izvoare su
nt constituite din acordurile bi sau multilaterale pe care a r a n o a s t r l e
- a ncheiat sau la care a aderat ori le-a ratificat, i care astfel devin parte co
mponent a dreptului intern, cu toate consecinele care decurg din aceast calitate. R
eprezentative n acest sens sunt, fr ca enumerarea s fie limitativ: - Convenia Uniunii
de la Paris pentru protejarea proprietii intelectuale cuprinde dispoziii referitoar
e la concurena neloial. - Acordul General pentru Tarife i Comer (GATT) reglementeaz d
umping-ul i subveniile la export -Acordul European de asociere ntre Romnia, pe de o
parte, comunitile europene i statele membre a l e a c e s t o r a , p e d e a l t p
a r t e care stabilete i n materia concurenei comerciale reguli aplicabile relaiilor
economice dintre ara noastr i statele membre ale Uniunii Europene 5
CAP II : INSTITUII FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI CONCURENEI D r e p t u l c o n c u r
en e i e s t e f u n d a m en t a t p e t r e i r e p e r e d e b a z - c o n c
u r e n a , p i a a r e l e v a n t i ntreprinderea. Aceste concepte sunt aborda
te la nivelul doctrinei att din perspectiv economic ct i juridic ceea ce impune, naint
a oricrui alt demers, o explicitare a lor prin prisma dreptului concurenei. 1. CON
CURENA COMERCIAL Definiia concurenei comerciale Concurena ca form a liberei iniiative
e manifest n cele mai diverse d o m en i i : s o c i a l , economic, politic. Dint
re toate acestea demersul nostru se limiteaz doar la a aborda concurena din perspe
ctiva economico-juridic . Concurena comercial nu are o definiie unanim acceptat, ea a
vnd semnificaie n funcie de context. n absena unei consacrri legale a termenului sunte
nevoii s apelm la punctele de vedere, deseori diferite, exprimate n literatura de s
pecialitate- economic i juridic. Din punct de vedere economic se spune c exist concur
en dac consumatorul poate alege ntre mai multe alternative i poate astfel s aleag alte
nativa cea mai convenabil preferinelor sale. Din perspectiva juridic concurena este
definit ca fiind confruntarea dintre agenii economici cuactiviti identice sau simila
re, exercitat n domeniile deschise pieei, pentru ctigarea i conservarea clientelei, n
copul rentabilizrii propriei ntreprinderi. Elementele de baz ale conceptului de con
curen sunt : confruntarea pe pia ntre persoane fizice sau juridice care exercit activ
ti lucrative mai mult sau mai puin analoage, opereaz numai n sectoare ale pieei care
unt accesibile, cu e x c l u d e r e a d o m e n i i l o r s u s t r a s e compe
tiiei , fie prin lege fie prin contract; scopul acestei competiii este sporirea re
ntabilitii ntreprinderii. Felurile/Tipologiile concurenei comerciale Dei concurena con
stituie un instrument esenial de politic economic pentru realizarea unei economii d
e pia bazat pe cerere i ofert, totui exist domenii n care fie prin lege, fie prin voi
lor , concurena este interzis sau restricionat. n domeniile care sunt deschise concur
enei comerciale, formele sub care se poate prezenta confruntarea dintre subiectel
e raportului juridic de concuren sunt: a) Concurena pur i perfect este un model teoret
ic, abstract, ideal care privete confruntarea cau n s c o p n s i n e . E a s e p
r e z i n t o s e r i e d e t r s t u r i c a r e o s i t u e a z l a p o l u l
o p u s m o n o p o l u l u i i monopsonului : 6
-atomicitatea pieei - presupune existena unui numr mare de vnztori i cumprtori de tal
mijlociea i u n u i b u n , c a r e a c i o n e a z n m o d i n d e p e n d en t
i c a r e p r i n a c i u n i l e l o r n u p o t i n f l u en a n m o d semnif
icativ piaa; -omogenitatea produsului const n aceea c produsele de acelai tip pe care
ntreprinderile le comercializeaz pe piaa respectiv sunt similare din p u n c t d e
v e d e r e c a l i t a t i v , c e e a c e p e r m i t e consumatorilor s prefer
e produsul care poate fi obinut la preul cel mai mic. -transparena se realizeaz dac p
e pia se constat un flux informaional e x h a u s t i v a s t f e l n c t consumator
ul are acces imediat, direct i complet la orice date semnificative ce privesc preu
l i calitatea unui produs. -absena oricror bariere la accesul pe pia al ntreprinderilo
r; -mobilitatea factorilor de producie: const n posibilitatea agenilor economici i a
capitalului pe care l dein de a se conforma evoluiei pieei cnd aceasta devine nerenta
bil schimbndu-i profilul. -neintervenia statului echivaleaz cu libertatea concurenei,
care nceteaz s mai fie perfect de ndat ce prin msuri administrative i se aduc restrng
. Acest model teoretic al competiiei dintre agenii economici este apreciat deoarec
e n acest sistem economia funcioneaz cu eficiena cea mai nalt posibil dar i criticat
uct nu corespunde realitii. n ultimul timp ntre modelul teoretic al concurenei perfect
e i realitate s-a produs un hiat ce se a c c e n t u e a z , d a t o r a t n p r
i n c i p a l f en o m en u l u i c o n c e n t r r i i n t r e p r i n d e r i
l o r c a r e a d u s l a d i s p a r i i a atomicitii i datorit sporirii interveniei
statului n economie. b) Concurena imperfect- eficient sau practicabil (workable comp
etition)- care consider confruntarea dintre agenii economici nu un scop n sine ci u
n simplu mijloc pentru atingerea altor obiective-progresul tehnic, stabilitatea
forei de munc , etc. Pentru a exista o concuren eficient pe pia este necesar ntrunir
mtoarelor condiii: -piaa trebuie s fie deschis, adic ntreprinderile s poat ptrunde
fr restricii pe pia; este tolerat oligopolul( numr restrns de vnztori) i oligopsonu
restrns de cumprtori) dar nu i monopolul( un singur vnztor) i monopsul (un singur cump
r). -este necesar ca fiecare dintre ntreprinderile aflate n competiie s acioneze n mod
liber, s i poate stabili propria politic n relaiile cu ceilali concureni i consumat
-consumatorii s se bucure de un grad mare de libertate n alegerea furnizorului i a
mrfi dorite. Concurena eficient este un model flexibil, empiric adaptabil la situai
a concret de pe fiecare pia, ceea ce a determinat adoptarea lui ca prototip de ctre
Uniunea European n Tratatul de la Roma . 2. PIAA RELEVANT U n u l d i n r ep e r e l
e f u n d a m en t a l e a l e c o n c u r e n e i e s t e p i a a d e o a r e
c e n u s e p o a t e v o r b i d e concuren dect raportat la o anumit pia . Concurena
nu poate exista nu se poate manifesta dect pe o pia relevant, noiune necunoscut n alte
ramuri de drept. n esen o pia exprim o totalitate de tranzacii. Din punct de vedere su
stanial, intrinsec, piaa este locul unde se ntlnete cererea cu oferta demrfuri, servic
ii i lucrri, stabilind circuitul dintre producie i consum.
7 Dup modalitatea de implementare piaa este spaiul pus la dispoziie de administraia p
ublic n mod periodic sau n permanen n vederea reunirii productorilor i consumatorilor
ntru procurarea de
bunuri pe care acetia le ridic de ndat. n sensul cel mai larg piaa reprezint un sistem
de relaii prin care vnztorii i cumprtorii intr n contact pentru a schimba bunuri i s
ii, actele specifice pieei fiind cele de vnzare-cumprare. n esen piaa reprezint ansam
l deciziilor adoptate de ctre cumprtori privind ce i ct s consume, de ctre productori
restatori privind ce i ct s produc, de ctre posesorii de capital ct i u n d e s i n
s t e a s c i d e p u r t t o r i i f o r e i d e m u n c n c e r a m u r s a
d o m en i u i p e n t r u c i n e s munceasc, decizii ce sunt armonizate prin m
ecanismul preurilor. Pieele pot fi clasificate dup mai multe criterii: -spaial :exis
t piee locale, naionale, regionale, mondial. -temporal: pieele pot fi organizate ca a
ctiviti cu caracter permanent sau determinat sau chiar efemer-trguri. -structural: pi
ee globale- cu pluralitate de mrfuri oferite consumatorilor iar pe de alt parte piee
le sectoriale sau piee relevante- specializate n anumite produse i servicii. Concur
ena se exercit n mod normal n ambiana unei piee relevante. -sferei de cuprindere: piee
cu regim general i piee cu regim special: : piaa bancar, bursier, zonelibere, etc Com
petiia ,concurena exist numai ntre agenii economici care practic activiti profesional
eajuns de asemntoare deci care activeaz pe aceeai pia- piaa relevant. P i a t a r e l
v a n t a r e p r e z i n t a p i a t a p e c a r e s e d e s f a s o a r a c o
n c u r en t a s i e s t e u t i l i z a t a p e n t r u identificarea produselo
r si a agentilor economici ce se afla in concurenta directa in afaceri. Piaa rele
vant este locul unde se confrunt cererea i oferta unor produse sau servicii , care
sunt socotite de cumprtori ca substituibile ntre ele, dar nu i substituibile cu alte
bunuri i servicii. O pia relevant cuprinde un produs sau un grup de produse i aria g
eografic pe care acestea se produc i / sau se comercializeaz. Piaa relevant are deci
2 componente: piaa produsului i piaa geografic. a) Piata relevanta a produsului ( sa
u planul sectorial) cuprinde toate produsele care sunt considerate de cumparator
i ca interschimbabile sau substituibile, datorita caracteristicilor, pretului si
utilizarii acestora. Aceste produse trebuie sa fie suficient de asemanatoare, a
stfel incat consumatorii sau beneficiarii sa le ia in considerare atunci cand ia
u deciziile de cumparare. Identificarea pietei relevante a produsului presupune
efectuarea unei analize care sa stabileasca produsele care fac parte din piata r
espectiva, luand in considerare factori d e t e r m i n a n t i , c u m a r f i
substituibilitatea, preturile, elasticitatea cererii pentru produs in functie de
preturile altor produse etc. Doua produse nu trebuie sa fie identice din punct
de vedere al c a r a c t e r i s t i c i l o r f i z i c e s i functionale, al c
alitatii sau pretului, pentru a fi considerate ca substituibile sau interschimba
bile din punctul de vedere al cumparatorilor. 8 Determinant este faptul ca produ
sele sa aiba un grad suficient de substituibilitate in a satisface necesitatile
si dorintele cumparatorilor, in asa fel incat fiecare dintre aceste p r o d u s
e s a c o n s t i t u i e o a l t e r n a t i v a e c o n o m i c a r e a l a p
en t r u c e l e l a l t e p r o d u s e , c o n s u m a t o r u l
a v a n d posibilitatea de a alege atunci cand ia decizii de cumparare. Acestui
set de produse considerate substituibile de catre cumparatori si care formeaza p
iata produsului din punctul de vedere al cererii, i se adauga produsele care in
mod curent nu sunt substituibiledin punctul de vedere al cererii, ci din punctul
de vedere al ofertei. Este cazul produselor pe care unii producatori pot sa le
realizeze usor si acceptabil din punct de vedere economic, prin marirea capacita
tilor lor de productie sau prin reconvertirea unor capacitati de productie, aces
te produse putand deveni, intr-o perioada de timp rezonabila, inlocuitoare pentr
u produsele incluse deja in piata relevanta a produsului. n mod normal , produsel
e care au aceeai structur fizic sunt interschimbabile ( untmargarin,mobilier lemn-pl
acaj, dar i recipientele din sticl-metal). Analiza tehnic a caracteristicilor produ
selor supuse analizei este insuficient spre a determina c o n t u r u l p i e e i
r e l e v a n t e , d e o a r e c e o a s e m e n e a a b o r d a r e n u n e r
e l e v r e a c i a c o n s u m a t o r i l o r s a u a solicitanilor fa de simili
tudinile sau diferene existente ntre bunuri. S e p o a t e c a d o u p r o d u s e
d e i a priori diferite n materialitatea lor, pot fi totui socotite de consumator
i ca interschimbabile, ncadrndu-se n aceeai pia relevant( filmul televizat i filmul p
ectat) dar se poate i ca dou produse de natur similar s fie inapte de a satisface ace
eai nevoie ac o n s u m a t o r i l o r ( p a r f u m u r i s c u m p e p a r f u
m u r i i ef t i n e , p u b l i c i t a t e a p r i n T V f a d e a l t e f o
r m e d e publicitate prin mass-media). Aceste principii se aplica si pentru def
inirea pietei relevante in cazul serviciilor, dar pentru asimplifica terminologi
a, vom folosi n continuare notiunea de piata relevanta a produsului. b) Piata geo
grafica relevanta cuprinde zona in care sunt localizati agentii economici implic
ati in livrarea produselor incluse in piata produsului, zona in care conditiile
de concurenta sunt suficient de o m o g e n e s i c a r e p o a t e f i d i f e
r en t i a t a i n a r i i g e o g r a f i c e v e c i n e d a t o r i t a , i n
s p e c i a l , u n o r c o n d i t i i d e concurenta substantial diferite. In
mod similar, notiunea de piata geografica se refera si la servicii. Factorii ca
re trebuie luati in considerare la definirea pietei geografice relevante includ
tipul si caracteristicile produselor implicate, existenta unor bariere la intrar
e, p r e f e r i n t e l e c o n s u m a t o r i l o r, diferentele dintre cotel
e de piata ale agentilor economici in zone geografice invecinate, diferentele su
bstantiale dintre preturile produselor la furnizori, precum si ponderea cheltuie
lilor de transport in costurile totale. In functie de factorii luati in consider
are se defineste aria geografica in care sunt localizati producatorii concurenti
. Aceasta poate include si producatorii necunoscuti de cumparatori, dar care pot
, usor si acceptabil din punct de vedere economic, sa-si aduca produsele din alt
e zone. Pentru a fi considerate pe aceeasi piata geografica relevanta, nu este n
ecesar ca produsele sa fie fabricate in aceeasi localitate sau in localitati apr
opiate. Important este ca toate aceste produse sa fie accesibile acelorasi cumpa
ratori, astfel incat fiecare dintre ele sa fie o alternativa economica reala pen
tru celelalte. Pentru unele produse sau servicii, piata geografica relevanta poa
te fi o parte intr-o localitate, olocalitate, un judet, o regiune sau o zona din
Romania, pentru altele, intreaga tara. Progresele in domeniul transporturilor s
i comunicatiilor si tendintele de eliminare a barierelor si de liberalizare a co
mertului international pot modifica, in timp, limitele pietelor geografice relev
ante,depasind granitele unei tari. 9 3. NTREPRINDEREA Noiunea de ntreprindere sau a
gent economic este utilizat i n alte
r a m u r i d e d r ep t d a r n domeniul dreptului concurenei prezint o configurai
e special. n legislaia romn incident n materia concurenei denominaiunea utilizat pe
desemna entitatea care exercit o activitate economic i care este dotat cu o autonomi
e de decizie suficient p e n t r u a - i d e t e r m i n a c o m p o r t a m en t
u l p e p i a , f i e c a c e a s t e n t i t a t e e s t e o p e r s o a n f i
z i c s a u o persoan juridic, de drept privat sau de drept public, ori un ansamb
lu de mijloace materiale i umane fr personalitate juridic este att cea de ntreprindere
ct i cea de agent economic spre deosebire de dreptul comunitar unde este utilizat
doar termenul de ntreprindere. Astfel, Legea 21/1996 privind concurena folosete te
rmenul de agent economic indicndu-se c respectivul actului normativ se aplica acte
lor si faptelor care au sau pot avea ca e f e c t r e s t r i n g e r e a , impi
edicarea sau denaturarea concurentei savirsite de agentii economici sau asociati
i de agenti economici- persoane fizice sau juridice - de cetatenie, respectiv de
nationalitate romana sau straina, denumiti agentieconomici; Pe de alt parte Lege
a 143/1999 privind ajutorul de stat utilizeaz termenul de ntreprindere pecare o de
finete n art.7 ca fiind orice persoana fizica sau juridica, indiferent de forma de
organizare, care desfasoara activitati in scop lucrativ, total sau partial. n ma
terie de protecie a consumatorului , despre care precizam c este ntr-o strns legtur cu
Codul Consumului se apeleaz la termenul de agent economic desemnat ca fiind perso
ana fizica sau juridica, a u t o r i z a t a , c a r e i n c a d r u l a c t i v
i t a t i i s a l e p r o f e s i o n a l e f a b r i c a , i m p o r t a , d e
p o z i t e a z a , t r a n s p o r t a s a u comercializeaza produse ori parti
din acestea sau presteaza servicii; Observm c cei doi termeni sunt sinonimi i cores
pund noiunii de ntreprindere din dreptulcomunitar. n legtur cu definiia prezentat se i
pun cteva observaii n legtura cu sfera celor care potfi calificai ca ageni economici,
eprinderi i implicit pot fi subiect de dreptul concurenei : -persoanele fizice : co
merciani acionnd n mod independent sau n cadrul asociaiilor familiale,l i b e r p r o
f e s i o n i t i ( a v o c a i , m e d i c i , c o m i s i o n a r i v a m a l
i , e t c ) m i j l o c i t o r i i n a f a c e r i a a c u m s u n t e i desemn
ai n accepiunea dreptului comercial, iar n anumite condiii i agenii comerciali permane
-persoane juridice: societi comerciale, n anumite condiii filialele societilor comerc
iale regiilea u t o n o m e s o c i e t i l e c o o p e r a t i v e g r u p u r
i l e d e i n t e r e s e c o n o m i c a s o c i a i i l e i f u n d a i i l e
, sindicateleorganele administraiei publice cnd acestea, prin deciziile emise sau
prin reglementarileadoptate, intervin in operatiuni de piata, influennd direct sau
indirect concurenta; -entitile fr personalitate juridic, cu singura condiie a exercit
ii unei activiti economice i aunei autonomii decizionale i financiare: sucursalele,
ageniile, reprezentanele societilor comerciale ,asociaiile n participaiune, etc. 4. FE
URILE CONCURENEI COMERCIALE Am discutat pn acum de domeniile nchise concurenei fie pr
in dispoziii legale fie prin acordulde voin al prilor. n domeniul deschis concurenei-
are reprezint cea mai nsemnat arie a pieeiconcurena se poate manifesta sub mai multe
forme: 10 -concurena pur i perfect- model teoretic care consider concurena comercial u
scop n sine -d i a m e t r a l o p u s m o n o p o l u l u i - u n i c i t a t e
a v n z t o r u l u i n t r- u n s e c t o r d e t e r m i n a t i d e m o n o
p s o n -unicitatea cumprtorului
-concurena eficient- care consider rivalitatea dintre agenii economici un simplu mij
loc i nu un scop n sine CONCURENA PUR I PERFECT Se caracterizeaz prin : -atomicitatea
ieei care presupune existena unu numar suficient de mare de vnztori i cumprtori, detal
e medie, care acioneaz n mod independent. Ei nu cumuleaz o fraciune notabil a pieei as
fel nct prin operaiunile pe care le ncheie nu influeneaz preul produsului. -omogenitat
a calitativ a produselor pe care agenii economici le comercializeaz pe piaa respecti
v. Caatare consumatorii prefer, n condiii calitative egale, produsul care poate fi o
binut la preul cel mai mic. -transparena se realizeaz dac pe pia se constat un flux i
rmaional e x h a u s t i v a s t f e l n c t consumatorul are acces imediat, dire
ct i complet la orice date semnificative ce privesc preul i calitateaunui produs. -
pluralitatea de opiuni- consumatorii beneficiaz de opiuni nelimitate de alegere ntre
mrfurile oferitespre vnzare. -mobilitatea factorilor de producie- const n posibilita
tea agenilor economici i a capitalului pe care ldein de a se conforma cu promptitudi
ne, din proprie iniiativ, evoluiei conjuncturale a pieei; dac o pia devine nerentabil
torit creterii excesive a numrului de competitori cei lezai i pot schimba p r o f i l
u l , n d r e p t n d u - s e s p r e u n d o m en i u d e f i c i t a r , u n d
e s e n t r e v d d e b u e e d e d e s f a c e r e n c neacoperite. -neinterve
nia statului echivaleaz cu libertatea concurenei, care nceteaz s mai fie perfect de n
ce prin msuri administrative i se aduc restrngeri. FORMAREA PREURILOR N CONDIIILE CON
CURENEI PERFECTE Preul -adic cheltuielile necesare pentru obinere unui produs- se fo
rmeaz pe aceast pia pe baza aciunii legii valorii i a corelaiei dintre cere i ofert.
ea unu produs este o variabil care scade pe msur ce preul acestuia sporete. Oferta re
prezint ovariabil care crete direct proporional cu mrirea preului produsului. Preul se
fixeaz la nivelul deechilibru dintre cerere i ofert, adic de ndat ce cantitile oferit
e pia ale unui produs sunt egale cucele de consumatori. EVALUAREA CONCURENEI PERFEC
TE Acest model teoretic al competiie dintre agenii economici , concordant cu econo
mia liberal incipient, se bucur de aprecieri pozitive- c n acest sistem economia funci
oneaz cu eficiena cea mai nalt posibil- dar i de critici serioase- nu corespunde real
itii. n ultimul timp ntre modelul teoretic al concurenei perfecte i realitate s-a prod
us un hiat tot maiaccentuat, datorat n principal fenomenului natural al concentrri
i ntreprinderilor care a dus la dispariia atomicitii i datorit interveniei statului n
onomie att n relaiile interne ct i n cele de import iexport. COMPONENTELE CONCURENEI
CIENTE Se mai numete i concuren practicabil sau suficient i se caracterizeaz prin 3 f
oridistinctivi: 11 -piaa trebuie s fie deschis, adic agenii economici s se bucure de l
iberul acces pe pia. Aprecierea d e p i n d e d e c o n c u r e n a p o t e n i e
l i n u d e c e a a c t u a l . A a d a r c o n c u r e n a e f i c i e n t t o
l e r e a z oligopolul( numr restrns de vnztori) i
o l i g o p s o n u l ( n u m r r e s t r n s d e c u m p r t o r i ) d a r n u
s e conciliaz cu monopolul i monopsul. -este necesar ca agenii economici s se bucure
de libertate de aciune pe piaadic fiecare dintrentreprinderile aflate n competiie i
e stabili propia politic n relaiile cu ceilali concureni iconsumatori. -consumatorii s
se bucure de un grad mare de libertate n alegerea furnizorului i a mrfi dorite. Se
observ c concurena eficient este un model flexibil, empiric adaptabil la situaia conc
ret depe fiecare pia. n consecina el fost adoptat ca model de ctre CEE- UE Piaa Comun
atatul dela Roma din 1957. CRITERII DE DEFINIRE A CONCURENEI EFICIENTE Principiul
general, pe deplin exact este acela c: felul i intensitatea concurenei pot s variez
e nfuncie de produsele i serviciile n cauz, ca i de structura economic a pieelor sect
ale vizate. S-a ncercat i elaborarea de criterii care s ateste existena unei concure
ne eficiente pe o piadat, delimitnd-o de monopol i monopson: -criterii de structur: di
ensiunile pieei i gradul de desfacere ala c e s t e i a , n r i n i v e l u l d e
concentrarea al acestora ; -comportamentul agenilor economici n raporturile dintre
ei ( onestictatea, bc, agresivitatea,corectitudinea); -rezultatele obinute de co
mpetitori, adic profitul obinut. Prin coroborarea criteriilor anterioare se obine i
ntensitatea competiiei ca indiciu revelator al concurenei eficiente. n Romnia, pn la n
heierea privatizrii, economia este dominat de RA i SC cu capital integral de stat c
are beneficiaz de un cvasi-monopol n domenii specializate. Dei exist atomicitate ntre
agenii economici privai, nu exist concuren perfect. n viitor se sper c Romnia se v
a la modelul concurenei eficiente
12
BIBLIOGRAFIE
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Legea concurenei nr. 21/1996, republicat 2005, cu modificri Legea nr.11/1991 privin
d combaterea concurenei neloiale, modificat Legea 11/1991 privind concurena neloial
Legea 31/1996 privind monopolul de stat Legea 143/1999 privind ajutorul de stat
Constitutia Romaniei