Sunteți pe pagina 1din 5

CAP. 10.

ORGANIZAREA I EFECTUAREA INVENTARIERII PATRIMONIULUI


10.1. Definirea operaiunii
10.2. Efectuarea inventarierii generale a patrimoniului
10.3. Stabilirea si nregistrarea in contabilitate a rezultatelor inventarierii patrimoniului firmei

10.1. Definirea operaiunii

Inventarierea patrimoniului reprezint: ansamblul operaiunilor prin care se constat existena


tuturor elementelor de avere i de capital, la o anumita data, valoric sau cantitativ/valoric.

Scopul:
n economia de pia inventarierea are un dublu scop i anume:
- stabilirea situaiei reale a existenei patrimoniului firmei, ceea ce se realizeaz prin compararea
existentului faptic de bunuri cu cel nscris n evidena contabil;
- determinarea valorii actuale (de piaa) a structurilor patrimoniale de activ i de pasiv ale
firmei.
Prevederile legale: Agenii economici au obligaia de a efectua inventarierea general a
patrimoniului in anumite momente, anume:
la nceputul activitii;
cel puin odat pe an, de regul la sfarsitul anului;
n cazul fuzionarii, divizrii;
la ncetarea activitii.

Alte cazuri n care este necesar inventarierea,n cursul funcionrii societii:


n cazul modificrii preturilor;
la cererea organelor de control;
ori de cate ori sunt indicii c exist lipsuri sau plusuri n gestiune;
la predarea-primirea gestiunilor;
cu prilejul reorganizrii gestiunilor;
ca urmare a unor evenimente, calamiti naturale, for major sau alte cazuri.

Rspunderea legala : Potrivit articolului 11, alin.3 din Legea contabilitii nr.82/1992, rspunderea
pentru buna organizare a lucrrilor de inventariere revine:
administratorului;
ordonatorului de credite;
altei persoane care are obligaia gestionrii patrimoniului i care elaboreaz i
transmite comisiilor de inventariere instructiuni scrise n acest sens.

10.2. Efectuarea inventarierii generale a patrimoniului

Inventarierea general a patrimoniului se efectueaz actualmente conform Ordinului Ministrului de


finane nr.2388/15 decembrie 1995:
Inventarierea se efectueaz de ctre:
comisii de inventariere:
numite prin decizie, emis de persoanele autorizate i care au i obligaia de a lua
msuri pentru crearea condiiilor corespunzatoare de lucru pentru comisiile de inventariere;
1
formate din cel puin dou persoane.
In decizia de inventariere este obligatoriu s se menioneze:
componena comisiei;
numele responsabilului comisiei;
modul de efectuare a inventarierii;
gestiunile supuse inventarierii;
data de ncepere i terminare a operaiunilor.

Comisiile de inventariere vor fi coordonate de ctre o comisie central, numit de asemeni prin
decizia conducerii firmei.

Din comisiile de inventariere nu pot face parte:


gestionarii depozitelor supuse inventarierii;
contabilii care in evidena gestiunii respective.

Gestionarul la care se executa inventarierea va meniona obligatoriu n declaraia sa:


felul, numrul i data ultimului document de intrare;
felul, numrul i data ultimului document de ieire a bunurilor din gestiune.

Comisiile de inventariere au obligaia de a lua o serie de msuri organizatorice:


nainte de nceperea inventarierii trebuie s ia o declaraie scris de la gestionar, din care s
rezulte dac:
gestioneaza valori materiale i n alte locuri de depozitare;
are n gestiune i bunuri aparinnd terilor;
are cunostin despre unele plusuri sau lipsuri n gestiune;
are valori materiale nerecepionate;
a primit sau eliberat valori materiale fr documente;
deine numerar din vanzarea bunurilor;
are documente de primire-eliberare care nu au fost operate n evidena gestiunii etc;
sa asigure integritatea patrimoniului inventariat pe toata durata efectuarii operatiunii;
toate bunurile ce se inventariaza se nscriu n "Listele de inventariere" care trebuie s se
ntocmeasc, separat pentru :
locatiile de depozitare;
categorii de bunuri;

Metodele de inventariere sunt difereniate, funcie de natura elementelor patrimoniale supuse


inventarierii, astfel:
bunurile materiale - stabilirea stocurilor faptice se face, dup caz, prin:
o numrare, cntarire, msurare sau cubare;
o la anumite categorii de bunuri, unde inventarierea prin metodele de mai sus ar conduce la
degradri sau pierderi de bunuri, la cheltuieli importante cu inventarierea, este admis
inventarierea:
o prin calcule tehnice.
creanele i datoriile fa de teri (clieni, furnizori): se inventariaz prin confirmarea pe baz
de document a valorii creanei sau datoriei;
disponibilitile aflate n conturi la banci: se inventariaz prin confruntarea soldurilor din
extrasele de cont emise de bnci cu cele din contabilitate;

2
disponibilitile din casieria firmei: se inventariaz n ultima zi lucratoare a exerciiului
financiar, dup nregistrarea tuturor operaiunilor de ncasri i pli privind exercitiul respectiv i
confruntarea soldurilor din "Registrul de casa" cu cele din contabilitate.

Elementele patrimoniale care au anumite caracteristici se inventariaz pe "Liste de inventariere"


separate:
bunuri:depreciate;inutilizabile; greu vandabile etc.
creanele i obligaiile incerte, n litigiu.

10.3. Stabilirea si nregistrarea in contabilitate a rezultatelor inventarierii patrimoniului firmei

Rezultatele inventarierii sunt sintetizate in "Procesul verbal de inventariere, intocmit si semnat de


comisia de inventariere la sfarsitul acestei operatiuni, care cuprinde unele aspecte ce s-au desprins in
urma inventarierii fiecarei gestiuni.

La procesul verbal se anexeaza:


decizia de numire a comisiei de inventariere;
declaratia de inventar luata de catre comisie de la gestionar inaintea inceperii inventarierii;
listele de inventariere:
- semnate pe fiecare fila de catre membrii comisiei de inventariere si de catre gestionar;
- in care sunt inscrise, cu cerneala sau pix, fara stersaturi si spati libere, bunurile sau valorile
inventariate;
- ele servesc ca document pentru stabilirea lipsurilor sau plusurilor de valori materiale constatate cu
ocazia inventarierii;
extrasele transmise spre confirmare debitorilor si creditorilor firmei;
alte documente apreciate ca fiind necesare de catre comisia de inventariere.

Procesul verbal de inventariere, impreuna cu anexele sale este predat comisiei centrale de
inventariere sau conducatorului unitatii, dup caz.
Acest set de documente serveste pentru realizarea primului scop al inventarierii si anume acela de
stabilire a situatiei reale a patrimoniului sub aspectul marimii faptice a acestuia.

In vederea atingerii celui de-al doilea scop esential al inventarierii, stabilirea valorii actuale (de piaa
sau de inventar) a elementelor patrimoniale:
se utilizeaza "Registrul-inventar;
in registru se inregistreaza valoric, pe baza listelor de inventariere, toate elementele
de activ si de pasiv inventariate;
elementele patrimoniale vor fi grupate dup natura lor, conform posturilor din bilanul
contabil.

La stabilirea valorii de inventar firma va aplica principiul prudentei, potrivit caruia nu este admisa
supraevaluarea elementelor de activ si a veniturilor, respectiv subevaluarea elementelor de pasiv si a
cheltuielilor:
dac se constata ca valoarea de inventar, stabilita in funcie de utilitatea bunului si pretul
pietei este mai mare dect valoarea contabila, in listele de inventariere si in Registrul-inventar se vor
inscrie valorile din contabilitate;

3
in cazul in care se constata ca valoarea de inventar stabilita funcie de utilitatea bunului si
pretul pietei este mai mica dect valoarea inscrisa in contabilitate, in listele de inventariere si in
Registrul-inventar se inscrie valoarea de inventar.
in cazul constatarii unor deprecieri relative (nedefinitive), firma trebuie sa constituie un
provizion pentru deprecieri, care sa reflecte situatia reala a patrimoniului sau, indiferent de situatia sa
economica.

Potrivit legii, este obligatorie nregistrarea in contabilitate, atat a plusurilor cat a minusurilor
constatate cu ocazia inventarierii:

Plusurile de inventar:
plusuri de inventar la imobilizarile necorporale si corporale: bunurile constatate in plus la
inventariere se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la costul de achizitie al acestora, in
funcie de pretul pietei la data constatarii sau de costul de achizitie al bunurilor similare;
plusuri de inventar la stocuri de materii prime;
plusuri de inventar la semifabricate, produse si animale;
plusuri de inventar la marfuri si ambalaje.

Bunurile constatate lipsa la inventariere, neimputabile, se evalueaza si se inregistreaza in


contabilitate la valoarea contabila:
lipsurile imputabile se recupereaza de la persoanele vinovate, la valoarea de inlocuire (costul
de achizitie al bunului respectiv la data constatarii pagubei, care cuprinde pretul de cumparare
practicat pe piaa, la care se adauga taxele nerecuperabile, inclusiv TVA, cheltuielile de transport,
aprovizionare si alte cheltuieli accesorii);
in cazul bunurilor constatate lipsa ce urmeaza a fi imputate, care nu pot fi cumparate de pe
piaa, valoarea de imputare se stabileste de catre o comisie formata din specialisti in domeniul
respectiv.

Inregistrarea in contabilitate a rezultatelor inventarierii:

Lipsurile de inventar: se inregistreaza in contabilitate ca iesiri din patrimoniul firmei, astfel:


lipsuri de inventar la mijloace fixe;
lipsuri de inventar la stocuri de materii prime;
lipsuri la obiecte de inventar in folosinta;
lipsuri de inventar la semifabricate, produse, animale;
lipsuri de inventar la marfuri;
lipsuri de inventar la ambalaje etc.

Plusurile de inventar:
se analizeaza existenta acestui plus;
daca nu se poate stabili cu certitudine de unde provine plusul, atunci se inregistreaza ca plus
de gestiune;
daca se constata ca s-a realizat din eroare de masurare si provine cu certitudine din alta
gestiune, se fac corectarile necesare si transferul de bunuri.

4
5

S-ar putea să vă placă și